Page 1

KATALOG AUTOMATION 2017 / 2018 | DK

AUTOMATION K ATA L O G

INDOOR I OUTDOOR

2017 / 2018


PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

2 |


Produktprogram

INDLEDNING

20 - 257

SENSORER

256 - 305

BUSKOMPONENTER

6-9

Indledning

10 - 13

Europæiske love/standarder

14 - 15

Serviceprogram

16 - 17

Hjælp til brug af kataloget

18 - 19

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

20 - 213

Serieoversigt

22 - 57

Eksempler på anvendelse/funktionsmåde

38 - 39

Beslutningshjælp - udvælgelsesmatrix 230 V

4 - 19

40 - 45 46 - 153

Inden døre

48 - 143

Udendørs

144 - 153

DALI

154 - 171

KNX

172 - 201

12 - 36 V

202 - 213

LYSSTYRKEREGULATORER FLAT-Mini-serien

SKUMRINGSRELÆER CDS-serien Tilbehør

Produktserieoversigt

STYRINGER KNX

IND- OG UDGANGE KNX

214 - 219 216 - 219

220 - 231 222 - 231 232 - 255

258 - 263

264 - 267 266 - 267

268 - 271 270 - 271 Temperature sensor

Dry contact

0-10 V/3 mA

CU-DIN DRY 4-Z KNX

AKTUATORER 230 V

272 - 285 274

DALI

275 - 277

KNX

278 - 285

GRÆNSEFLADER OG GATEWAYS KNX

SPÆNDINGSFORSYNING

286 - 289 288 - 289

290 - 293

DALI

292

KNX

292 - 293

Tilbehør

294 - 305

306 - 361 Rumløsninger

308 - 321

Projekteringshjælp

322 - 335

Monteringsfordele

336 - 342

Begreber

343 - 351

Programoversigt

352 - 358

Forklaring af piktogrammer (fold ud-side)

LED driver

• Sensors • Logics • Dimming

INFORMATIONER

360

INDHOLD | 3


SMART SOLUTIONS FOR SMART BUILDINGS.


| 5


SENSORER • Tilstedeværelsessensorer • Bevægelsessensorer • Lysstyrkeregulatorer • Skumringsrelæer

BUSKOMPONENTER • Styringer og centraler • Ind- og udgange • Aktuatorer • Grænseflader og gateways • Spændingsforsyning

SIKKERHED • Røgalarmer

6 | PRODUKTPROGRAM


7 | PRODUKTPROGRAM


PRODUKTPROGRAM | 8


INDENDØRS BELYSNING

ARBEJDSBELYSNING

• Væglamper

• Arbejdslamper

• Loftslamper

• Håndprojektører

• Downlights • Standerlamper

UDENDØRS BELYSNING

• Pendellamper

• Væglamper • Loftslamper

SIKKERHEDSBELYSNING

• Up-/downlights • Pullertlamper

• Afmærkning af flugtveje

• Projektører

• Flugtvejsbelysning

• Spotlamper

OFFICIAL PARTNER OF THE DAYLIGHT. Et af de talrige erhvervsområder, som vi styrer med vores automatiseringsløsninger, er samtidig vores anden kerneforretning: Belysningen. Det er en fordel, fordi automatisering og lys i stigende grad smelter sammen på markedet, og vi er overbeviste om, at den bedste belysning kun kan opnås ved hjælp af en intelligent styring. I sidste ende kan der kun skabes stemningsfulde, individuelle opsætninger gennem digitale netværk. Kun en førsteklasses sensorstyring kan

BELYSNING Du kan finde alt, som sætter dine omgivelser i det rette lys i vores katalog, lige fra standerlamper af højeste kvalitet til det kraftige up-/downlight.

realisere en vedvarende lysstyring med energieffektiv udnyttelse af dagslyset. Og kun med en behovsstyret automatisering kan der opnås en biologisk virksom belysning på et lige så højt som bæredygtigt niveau baseret på det naturlige dagslys. Kort og godt kan kun den, der via mest mulig lyskvalitet også frembringer den nødvendige mængde intelligens, skabe den bedste belysning til mennesker!

PUBLIKATIONER Nemmere bliver det ikke: Scan QR-koden, og du finder alle ESYLUX-kataloger, brugermanualer og informative brochurer på internettet.

PRODUKTPROGRAM | 9


INTELLIGENTE PRODUKTLØSNINGER TIL ET "SMART BYGGERI"

10 | INDLEDNING


RUMAUTOMATISERING TIL MODERNE KRAV SOM EKSPERT INDEN FOR BEHOVSORIENTERET AUTOMATISERING I BYGGEBRANCHEN PRÆSENTERER ESYLUX ET KOMPLET PRODUKTPROGRAM BESTÅENDE AF INNOVATIVE PRODUKTLØSNINGER, DER ALTID SÆTTER MENNESKET I CENTRUM HVAD ANGÅR FUNKTIONALITET. KOMBINATIONEN AF FØLSOM SENSORTEKNOLOGI, INTELLIGENT STYRING OG FØRSTEKLASSES AKTUATORTEKNIK, DER ER AFSTEMT EFTER HINANDEN, ØGER LIVSKVALITETEN OG BRUGER KUN ENERGI, NÅR DET ER NØDVENDIGT. PÅ DENNE MÅDE KAN TEKNOLOGIEN FRA ESYLUX REDUCERE OMKOSTNINGERNE, GIVE STØRST MULIG KOMFORT OG VISE, AT ET GENNEMTÆNKT PRODUKTPROGRAM NEMT KAN OPFYLDE SELV DE MEST KOMPLEKSE KRAV. ESYLUX – FORDI AUTOMATISERING GØR ALTING NEMMERE.

INDLEDNING | 11


SENSOREN SOM MENNESKETS FORTALER Nutidens menneske, der konfronteres med et højt tempo i

hvilken mennesket lever og arbejder bedre og er mere til-

det moderne samfund og daglige, nye informationsstrøm-

freds og produktiv. Mennesket kan således bekymre sig

me, kan og vil ikke klare alt selv. Vi hjælper mennesket,

om de ting, der er virkeligt vigtige, og kan samtidig spare

idet vi sætter dets ønsker og behov i centrum for vores tek-

penge.*

nologi. Vores intelligente sensorer ved præcist, hvad mennesket har brug for. Med deres fine "sanser" registrerer de straks, hvornår forandringer i omgivelserne kræver en reaktion, og forsyner tilslutningsenheder og aktuatorer med præcise oplysninger om, hvad der skal gøres. Som centralt koblingssted på væggen eller i loftet skaber de en atmosfære, i

12 | SENSOREN SOM MENNESKETS FORTALER

*I erhvervsejendomme føler brugerne sig som regel ikke ansvarlige for energiforbruget og således heller ikke for at slukke belysningen og andre apparater. Med en behovsstyret automatisering kan der inden for dette område alene ved belysningen spares op til 70 procent af energiomkostningerne. Få mere at vide i vores brochure om energieffektivitet.


RUMMET I FOKUS Vores produktprogram omfatter løsninger til alle bygningsområder. Fra parkeringspladsen til lobbyen, gennem trappeopgange og korridorer ledsager vores teknologi menne-

kompetence på de steder, hvor brugerne opholder sig mest og længst. Hvad enten det drejer sig om et enkelt produkt eller en komplet løsning: Vores produktportefølje omfatter et komplet tilbud, der er optimeret til menneskets leve- og arbejdssted og især viser sin styrke i erhvervsejendomme.

VORES LØSNINGER Fra side 308 finder du konkrete eksempler på anvendelse til den intelligente rum- og bygningsautomatisering med vores produktløsninger. Vi viser dig her på en anskuelig måde, hvordan sensorer, tillægsmoduler og slutenheder kan kombineres med hinanden og anvendes efter dine behov.

BESKRIVELSE AF LØSNINGEN

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE

LEDNINGSDIAGRAM

ANBEFALET PRODUKT

RUMMET I FOKUS | 13

S E G M E NT

RUM

OMRÅDE

matisering af det enkelte rum. Hvis man vil forbedre levevilkårene i bygninger, skal man frem for alt bruge sin

BYGNINGER

I centrum for vores produktudvikling står en komplet auto-

EJENDOMME

EJENDOMSPORTEFØLJE

sket i hverdagen.


14 | LOVMÆSSIGE RAMMEBETINGELSER


TYSKLAND SOM KVALITETSSTEMPLING Stor ingeniørkunst, kreativ opfindsomhed, pålidelig kvalitet – alt dette skaber bånd mellem mennesker i hele verden med produkter fra Tyskland. I vores hovedsæde i Ahrensburg ved Hamborg gør vi det derfor til vores fornemste opgave. Vores prioritering af den tyske placering i forbindelse med forskning, udvikling og produktion hjælper os til at kunne kontrollere samtlige processer og produktionsforløb bedst muligt. Den er garant for, at alle komponenter i vores produkter fremstilles omhyggeligt og med høj præcision. På den måde opstår der løsninger, som kvalitetsmæssigt bevares helt ned i mindste detalje. Således oplever vi hver eneste dag kundernes tillid.

ET BEDRE LIV TAKKET VÆRE OVERHOLDELSE AF STANDARDERNE Tilliden til vores produktløsninger nødvendiggør også en nøje overholdelse af alle gældende lovmæssige og indu-

NATIONALE OG EUROPÆISKE STANDARDER FOR LYS + HVAC

strielle standarder gennem en konstant udvikling. En af vores vigtigste opgaver er bl.a. at sikre menneskets sundhed

EPBD 2002/2006

og beskytte jordens naturlige ressourcer mod overforbrug.

EU-direktiv vedrørende bygningers energimæssige ydeevne

Rumautomatiseringen som en del af bygningsautomatiseringen indgår derfor nu som en fast bestanddel af de gæl-

EN 15232

dende standarder for energibesparelse og er samtidig en

Bygningers energieffektivitet –

forudsætning for at opnå en så høj energieffektivitet som

Indvirkning fra bygningsautomatik, bygningskontrol og

muligt med udstyr på arbejdspladser og i funktionsrum, der

bygningsstyring

er i overensstemmelse med standarderne. Teknologien leverer vi.

EnEV 2014 Den tyske energisparebekendtgørelse Vores produkter overholder LEED-standarden, version 4, der er angivet af US Green

Direktiv nr. VDI 3813 "Gebäudeautomation - Raumautomation"

Building Council (USGBC).

(Bygningsautomatisering - rumautomatisering) Direktiv nr. VDI 3814 "Gebäudeautomation (GA)" (bygningsautomatisering (GA))

GERMAN ENGINEERING | 15


ESYLUX-SERVICEPROGRAM Uanset hvor gennemtænkt et produkt er: Så stiller kunden

Benyt dig af de mange muligheder for supplerende tjene-

alligevel det ene eller det andet spørgsmål. En god service,

steydelser, og få rådgivning fra os. Sammen udvikler vi en

der er nem at opnå, hører til vores forpligtelser og er en fast

individuel løsning eller en systemløsning, der bringer din

bestanddel i vores bestræbelser på at nå enkle løsninger.

virksomhed et afgørende skridt foran.

ESYLUX ACADEMY

PLANLÆGNINGSOG PROJEKTERINGSSUPPORT

TEKNISK HOTLINE

At informere og instruere vores kun-

Hvis det handler om projektering af

Vi tilbyder altid kompetent, hurtig og

der og samarbejdspartnere er, for os,

en konkret ejendom, supporterer vi

imødekommende support.

af afgørende betydning.

dig gerne fra start til slut.

Derfor tilbyder ESYLUX Academy

Allerede i den tidlige fase af plan-

Vores egne fagfolk står gratis til

regelmæssigt planlæggere, fagfolk og

lægningen står vores eksperter fra

rådighed direkte via vores tekniske-

medarbejdere i engrosforretninger

projektafdelingen til din rådighed.

hotline. Uanset om du har spørgsmål

mulighed for at kunne videreuddanne

De hjælper med valg af det rigtige

til tekniske egenskaber, montering

sig – om nødvendigt også efter aftale:

produkt til den korrekte placering

eller installation, opnår du således

Vedrørende grundlag, standarder, ak-

og optimale funktionsplanlægning.

kvalificeret førstehåndsrådgivning –

tuelle trends og nye løsninger til plan-

De hjælper dig også gerne vedrø-

kompetent, venligt og hurtigt.

lægning og projektering af behovsori-

rende energieffektivitet og

enteret styring.

registrere og udnytte eksisterende

Find vores numre på bagsiden af den-

potentialer. Alternativt finder du på

ne brochure.

Webinarer indgår også i programmet –

med at

vores webside mange nyttige værktøjer,

den mest moderne læring, ganske

som f.eks. vores energiberegner. Og

bekvemt og gratis på din egen com-

specielt til belysningsplanlægningen

puter!

kan du når som helst hente ESYLUXPlugins til DIALux og Relux, de to førende softwareu bydere til belysnings-planlægning.

16 | SERVICEPROGRAM


UDVIDET PRODUCENTGARANTI

ONLINE LITTERATUR

FORPLIGTELSE TIL ENERGIEFFEKTIVITET

"Kvalitet" er ofte blot et tomt løfte.

Oplysninger er værdifulde – hvis de er

Som specialist i energieffektive

Vi, derimod, forpligter os.

nemme at finde og anvende.

løsninger forpligter vi os sammen med andre til at skabe bæredygtige bygninger.

Også i forbindelse med garantien

For at give dig mulighed for, når som

ESYLUX er medlem af Allianz für

udgør de lovmæssige bestemmelser

helst, at have enkel, mobil adgang

Gebäude-Energie-Effizienz (geea, den

for os et mindstemål. For vores

til nødvendige fakta stiller vi døgnet

tyske forening for energieffektivitet

kunders skyld, og for i særlig grad

rundt oplysninger om vores produkter

i bygninger), et branchesamarbejde

at fremhæve vores tiltro til den ty-

og teknologier til rådighed for dig på

etableret under det tyske energi-

ske ingeniørkunst, tilbyder vi derfor

ESYLUX-websiden, overskueligt og opti-

agentur (dena). For at fremme be-

på mange af vores produkter en udvi-

meret (responsivt webdesign). Speci-

tydningen af bæredygtighed i byg-

det producentgaranti på 5 år – forud-

fik dokumentation som betjenings-

ninger som certificerede "Green

sat, at du registrerer dig rettidigt via

vejledninger, datablade osv. finder du

Buildings" (grønne bygninger) enga-

vores onlineformular!

direkte ved de pågældende produkter.

gerer vi os i Deutsche Gesellschaft

I serviceområdet tilbyder vi dig derud-

für Nachhaltiges Bauen (den tyske

På den måde kan du være dobbelt

over talrige, forklarende publikationer

forening for bæredygtigt byggeri).

så sikker på, at du med en ESYLUX-

såsom brochurer og videoer.

produktløsning fokuserer på reel bæredygtighed.

Således vil du hele tiden være opdateret, også mens du er på farten!

SERVICEPROGRAM | 17


HJÆLP TIL BRUG AF KATALOGET ENKEL NAVIGERING GENNEM ESYLUX-KATALOGERNE

Indholdsfortegnelse

Hjælp til at vælge det rigtige

Hoved- og underkapitler

Søger du efter et bestemt kapitel og det tilhørende sidetal? Så hjælper indholdsfortegnelsen dig!

produkt

Vil du vide, hvad der gemmer sig bag de pågældende produktkategorier? På hovedkapitlernes startsider kan du finde en kort introduktion til det generelle emne. Som introduktion til underkapitlerne får du et kort overblik over udvalgte egenskaber for vores produkter.

Kender du allerede de detaljerede tekniske karakteristika, som et produkt skal have? Så hjælper vores valgmatrix dig, som du kan finde på side 40 - 45!

Symboler for produktgrupper Gør symboler det lettere at finde rundt i kataloget? Du kan finde symboler for produktgrupperne i hele kataloget.

18 | HJÆLP TIL BRUG AF KATALOGET


Jagten på nemme løsninger leder ikke blot vores tanker

Ud over indholdsfortegnelsen findes der således andre

og handlinger hen imod udviklingen af vores talrige

hjælpemidler, der hjælper dig under brugen af kataloget

produkter. Selv i vores publikationer fokuserer vi på, at

til at finde netop det, som du har brug for.

informationerne er så enkle og overskuelige som muligt.

Sidefod til navigering

Krydshenvisninger til tilbehør

Oversigt over piktogrammer

Som hjælp til orientering kan du på hver side finde en sidefod, som viser dig det (under-)kapitel, du bladrer i.

Har du bestemt dig for et produkt og leder efter det passende tilbehør? Krydshenvisningerne åbner siden til tilbehøret direkte.

Hvis du ikke ved, hvad et bestemt piktogram betyder: På side 360 kan du finde den forklarende, komplette oversigt.

Piktogrammer

Fane

Piktogrammerne på produktsiderne er også udformet, så man hurtigt kan se produkternes tekniske karakteristika og funktioner.

Du befinder dig et eller andet sted i kataloget og vil bladre hurtigt til en anden rubrik? Det er lettest med fanebladene!

HJÆLP TIL BRUG AF KATALOGET | 19


SENSORER

20 |


TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

Øje, øre, hud og næse – tilstedeværelses- og bevægelsessensorer fra ESYLUX kan være det hele, når der er brug for det. Med deres sensorer registrerer de ændringer i omgivelserne lige så præcist som menneskernes sanser – og som regel mange gange bedre! Deres førsteklasses linsedesign gør, at tilstedeværelses- og bevægelsessensorer fra ESYLUX er perfekt til at svinge dirigentstokken over enhver moderne bygningsautomatisering. For det er kun med et sofistikeret sensorkoncept, at lys, ventilations-

og klimaanlæg kan styres, så energiforbruget rent faktisk reduceres til et minimum. Derudover øger tilstedeværelses- og bevægelsessensorer selvfølgelig også komforten, idet de udfører mange betjeningshandlinger for brugeren og kan tilpasses helt efter vedkommendes personlige behov, lokalt i rummet eller via et centralt netværk. Desuden sørger de for større sikkerhed, og hvis de erstatter lyskontakten, giver de endda en bedre hygiejne.

INDHOLD Serieoversigt

22 - 57

Hjælp til at vælge

40 - 45

230 V

46 - 153

Inden døre Udendørs

48 - 143 144 - 153

DALI

154 - 171

KNX

172 - 201

12 - 36 V

202 - 213

Tilbehør

232 - 255

SENSORER TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER | 21


TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER BASIC-SERIEN

GRUNDLÆGGENDE EFFEKTIV Med BASIC-serien lykkes den nemme start i behovsori-

behov og energieffektivt via en udgangskanal som følge af

enteret automatisering. Tilstedeværelses- og bevægelses-

deres sensoriske registrering. Hvor en sensor alene ikke er

sensorer egner sig bedst til særligt omkostningsfølsomme

tilstrækkelig, kan registreringsområdet derudover nemt ud-

projekter eller bygningsområder, hvor en nemmere funktio-

vides: Med parallelkobling eller digital kommunikation, alt

nalitet er tilstrækkelig – og står alligevel for kvalitet. De

efter driftsteknologien.

er udstyret med den velkendte PIR- og lyssensorstyring af høj kvalitet fra ESYLUX og tænder og slukker for lyset efter

Udvendig montering med afstandsholdere (medfølger)

Indbygning i loft med loftsindbygningssæt C (EP10425929, fås separat, s. 241 )

22 | BASIC-SERIEN


OVERBLIK OVER FORDELENE:

ALSIDIGE fås som tilstedeværelses- eller bevægelsessensorer til lofts- eller vægmontering

SKÅNSOMME Nulgennemgangskobling for relæskånende tænd/sluk

KAN FJERNBETJENES Indstillingsmuligheder elektronisk via fjernbetjening

TIDSBESPARENDE Fabriksindstilling, så udstyret er klart til brug med det samme

KRAFTIG med 10 A (16 A for vægsensorer) højeffektrelæ og ekstra kontaktindgang

LANGSIGTET PERSPEKTIV 360° detekteringsområde med en rækkevidde på 8 m i Ø.

OVERSIGT OVER BASIC-SERIEN:

230 V

Produktbetegnelse

Art. nr.

Side

MD 180i/16 Basic

EB10430459

50

MD 180i/16 Basic sæt EXX

EB10430633

51

MD 360/8 Basic

EP10430404

52

MD 360i/8 Basic

EB10430428

54

MD 360/8 Basic SMB

EB10430497

53

MD 360i/8 Basic SMB

EB10430466

55

PD 360/8 Basic

EP10430411

56

PD 360i/8 Basic

EB10430435

58

PD 360/8 Basic SMB

EB10430480

57

PD 360i/8 Basic SMB

EB10430473

59

KNX

Produktbetegnelse

Art. nr.

Side

PD 360/8 KNX Basic

EB10430442

179

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om sensorerne i BASIC-serien skal du blot scanne QR-koden!

BASIC-SERIEN | 23


TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER COMPACT-SERIEN LOFTSSENSORER

ALLROUNDSENSOREN PD-C-/MD-C-tilstedeværelses- og bevægelsessensorer er

områder fra 8 til 24 meter. Deres båndbredde rækker fra

vellykkede klassikere i vores sensorstyringsprogram og sam-

et- til tokanals kobling eller dæmpning af belysningen.

tidig sande universalister. Ud over deres robuste konstruk-

Og stilles der krav om, at de skal kunne tænde og slukke

tion og ydeevne udmærker de sig ved en stor alsidighed

HVAC-enheder tilstedeværelsesafhængigt, findes der lige-

til vidt forskellige anvendelsesformål: De mange varianter

ledes passende løsninger.

omfatter lofts- og vægsensorer til 230 V, KNX eller DALI med muligheder for nem overflademontering, planforsænket montering eller indbygningsmontering og detekterings-

Blænd med designring Kan nemt og hurtigt udskiftes/overmales (sølv som tilbehør, s. 240 )

Indbygning i loft med loftsindbygningssæt C (EP10425929, fås separat s. 241)

24 | LOFTSSENSORER I COMPACT-SERIEN


OVERBLIK OVER FORDELENE VED LOFTSSENSORER: KAN FJERNBETJENES med blue mode-teknologi

LYDFØLSOMME fås også med akustisk sensor

SIKKER fås som udgave med potentialfri kontakt

ØKONOMISK kun ca. 0,3 W strømforbrug

VARIABEL Overflademontering, planforsænket montering eller indbygningsmontering, et- og tokanalskoblings- og dæmpningsenheder, KNX, DALI eller 12-36 V

ALSIDIGE Tilstedeværelses- og bevægelses-sensorer, 360° detekteringsområde, 8 m, 24 m eller 32 m rækkevidde

OVERSIGT OVER LOFTSSENSORER I COMPACT-SERIEN: Produktbetegnelse

230 V

Art. nr.

Side

MD-C360i/8

EP10055393

70

MD-C360i/8 MIC

EP10425875

71

MD-C360i/24

EP10055317

72

PD-C360i/8

EP10425059

73

PD-C360i/8 MIC

EP10425882

74

PD-C360i/8plus

EP10425042

75

PD-C360i/24 DRY

EP10425707

76

PD-C360i/24plus

EP10425288

77

PD-C360i/24 DUOplus-SM

EP10426810

78

PD-C360i/24 DUOplus-FM

EP10426803

79

PD-C360i/8 DIM

EP10426711

80

PD-C360i/24 DIM

EP10426704

81

PD-C360i/24 DIMplus-FM

EP10426728

82

PD-C360i/24 DIMplus-SM

EP10426735

83

PD-C360i/24 DUODIMplus-SM

EP10426759

84

PD-C360i/24 DUODIMplus-FM

EP10426742

85

PD-C360i/24 DIMplus WH

EP10425783

86

PD-C 360i/8 CU-C Light

EP10427602

87

PD-C 360i/24 CU-C Light

EP10427619

88

Produktbetegnelse

DALI KNX

12 - 36 V

Art. nr.

Side

PD-C360i/8 DUO DALI

EP10427442

159

PD-C360i/24 DUO DALI

EP10427459

160

PD-C360i/8 KNX UP

EP10427404

184

PD-C360i/24 KNX ECO UP

EP10427435

185

PD-C360i/24 KNX UP

EP10427428

186

PD-C360i/24 DC24Vplus

EP10425318

207

PD-C360i/8 UC

EP10427312

209

PD-C360i/24 UC

EP10427329

210

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om loftsensorerne i COMPACT-serien skal du blot scanne QR-koden!

COMPACT-SERIEN | 25


TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER COMPACT-SERIEN VÆGSENSORER

Afskærmning IP 20

Afskærmning IP 44

fås med ramme, i 5 forskellige farver

Udvendigt underlag IP 20/IP 44

egnet til vådrum som badeværelser, kældre og garager

ledningsindføring med tredobbelt membran

Afskærmning og udvendigt underlag IP 20/IP 44 Til udvendig og planforsænket montering

IP 20 SKJ

IP 20 SKK

IP 20 EXX

Design kompatibel med Design kompatibel med Design kompatibel med Schneider Electric Trend Elko RS/PLUS Schneider Electric Exxact

IP 20 BS1

Design kompatibel med Berker S1

IP 20 BM2

Design kompatibel med Berker Modul 2

IP 20 BJSI

Design kompatibel med Bush-Jäger Reflex

IP 20 G55

Design kompatibel med Gira Standard 55

Afskærmning IP 20 I mange forskellige farver og design

Eksempel:

PD-C180i/16 TOUCH sensorindsats

Individuelt Afbryderprogram

Enkeltramme eller multirammer fra kontaktproducenten

Kompatibel med mærkeafbrydere med alle gængse mærkeafbryderprogrammer

26 | VÆGSENSORER I COMPACT-SERIEN

Mellemramme

som adapter til standardudskæring 50 x 50 mm iht. DIN 49075 (tilbehør fra kontaktproducenten)

Afdækning

til VÆG-sensor forskellige farver (tilbehør)

PD-C180i/16 TOUCH

PD-C180i/16 TOUCH

f.eks. i det individuelle afbryderprogram


OVERBLIK OVER FORDELENE VED VÆGSENSORER:

KAN FJERNBETJENES Indstillingsmuligheder elektronisk via fjernbetjening

LYDFØLSOMME fås også med akustisk sensor

OPTISK VARIABEL afdækninger fås i forskellige design, kompatibel med mærkeafbrydere

ALSIDIGE fås som 230 V-, KNX- eller 12-36 V-udgave

KRAFTIG med 16 A højeffektrelæ og ekstra kontaktindgang

LANGSIGTET PERSPEKTIV 180° detekteringsområde med en rækkevidde på 16 m i Ø.

OVERSIGT OVER VÆGSENSORER I COMPACT-SERIEN:

230 V

Produktbetegnelse

Art. nr.

Side

Art. nr.

Side

MD-C180i/16 Touch

EP10428517

66

Produktbetegnelse PD-C180i KNX

EP10426445

180

MD-C180i/16 Touch-sæt EXX

EP10002496

67

PD-C180i KNX ECO

EP10426452

181

PD-C180i/16 Touch plus

EP10428500

68

PD-C180i/16 Touch KNX

EP10460104

182

PD-C180i/16 Touch plus-sæt EXX

EP10002465

69

MD-C180i/16 Touch KNX-sæt EXX

EP10460142

183

PD-C180i/16 UC

EP10427305

209

KNX

12 - 36 V

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om vægsensorerne i COMPACT-serien skal du blot scanne QR-koden!

COMPACT-SERIEN | 27


TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER COMPACT EXPRESS-SERIEN

SKJULTE HELTE Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer i CE-serien ud-

installation. Som det næsten altid er tilfældet med ESYLUX,

mærker sig ikke mindst ved deres gennemtænkte, kompakte

giver et forudinstalleret fabriksprogram mulighed for øjeblik-

konstruktion. Konceptet giver mulighed for en planforsænket

kelig ibrugtagning. Med den praktiske fjernbetjening kan pa-

loftsmontering, hvilket sikrer sensoren et diskret udseende,

rametrene når som helst indstilles efterfølgende til specielle

hvor kun dens linse for det meste er synlig. Det store led-

krav og ønsker efter behov.

ningsrum letter tilslutningen af sensorerne, de praktiske stikklemmer og stikforbindelserne (ekstraudstyr) garanterer nem

Plug and play-løsning: Fås også med 1 m forkonfektioneret Wieland/GST- eller WAGO-stikforbindelse til sikker, hurtig og fejlfri installation.

28 | COMPACT EXPRESS-SERIEN


OVERBLIK OVER DINE FORDELE: TIDSBESPARENDE Med fjederklemmemontering til 68 mm standardhul og plug and play med fabriksindstilling

KOMPAKT Komplet enhed med integreret effektdel, dobbelt isolering

KAN FJERNBETJENES med blue mode-teknologi ØKONOMISK kun ca. 0,3 W strømforbrug

DISKRET Indbygning i loft, synlighed reduceret til linsestørrelse

ALSIDIG Tilstedeværelses- eller bevægelsessensor med 8 eller 24 m detekteringsområde

OVERSIGT OVER COMPACT EXPRESS-SERIEN: Produktbetegnelse

230 V

Art. nr.

Side

MD-CE360i/8

EP10510007

96

MD-CE360i/8 GST

EP10510014

97 98

MD-CE360i/8 WAGO

EP10510045

MD-CE360i/24

EP10510021

99

MD-CE360i/24 GST

EP10510038

100

MD-CE360i/24 WAGO

EP10510052

101

PD-CE360i/8

EP10510700

102

PD-CE360i/8 GST

EP10510717

103

PD-CE360i/8 WAGO

EP10510786

104

PD-CE360i/24

EP10510724

105

PD-CE360i/24 GST

EP10510731

106

PD-CE360i/24 WAGO

EP10510793

107

12 - 36 V

Produktbetegnelse

Art. nr.

Side

PD-CE360i/24 UC

EP10427336

213

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om sensorerne i COMPACT EXPRESS-serien skal du blot scanne QR-koden!

COMPACT EXPRESS-SERIEN | 29


TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER COMPACT-MINI-SERIEN FLAT-MINI-SERIEN

SMÅ ENHEDER MED MANGE MULIGHEDER Hvor der lægges stor vægt på ikke at ødelægge et rums æste-

alle gængse driftsteknologier og udmærker sig ved den utro-

tik med tekniske elementer, udgør vores minisensorer den

ligt enkle montering. Forekommer der et hulrum, passer de

perfekte løsning. Takket være deres meget små kabinetter

perfekt ind med klemring eller fjederklemme. Består mur-

med meget lav monteringshøjde forbliver de diskret i bag-

værket af beton, er den praktiske klemring velegnet til nem

grunden – og bibeholder takket være deres kvalitetssensor-

og hurtig fastgørelse i mærkeafbrydere.

styring alligevel alt oplyst og synligt. Miniudgaverne fås til

Kompatibel med mærkeafbrydere PD-C / MD-C360i/6 mini erstatter alle traditionelle kontakter - også velegnet til multirammer

Originalstørrelse 1:1

Lille, diskret og funktionel: F.eks. PD-C / MD-C360i/6 mini

30 | COMPACT-MINI-SERIEN


OVERBLIK OVER FORDELENE: KOMPAKT Pladsbesparende takket være en integreret effektdel og et højtydende relæ

ALSIDIGE 360° detekteringsområde, 6, 8 eller 12 m rækkevidde, fås til 230 V, DALI, KNX eller 12-36 V

KAN FJERNBETJENES med blue mode-teknologi

ØKONOMISK Kun 0,3 W strømforbrug

TIDSBESPARENDE Med klemring- eller fjederklemmemontering

OVERSIGT OVER COMPACT-MINI- og FLAT-MINI-SERIEN:

230 V

Produktbetegnelse

Art. nr.

Side

Produktbetegnelse

Art. nr.

Side

MD-C360i/6 mini

EP10425851

112

PD-FLAT 360i/6 mini DALI

EP10427503

161

MD-C360i/8 mini

EP10426001

113

PD-C 360i/8 mini DALI

EP10427510

162

MD-C360i/8 mini-3m

EP10427008

114

PD-C360i/8 mini KNX

EP10426155

187

MD-C360i/12 mini

EP10426018

115

PD-C360i/12 mini KNX

EP10426162

188

PD-C360i/6 mini

EP10425868

116

LS FLAT mini KNX

ED10429002

218

PD-C360i/8 mini

EP10426025

117

PD-C360i/8 mini-3m

EP10427015

118

MD-C360i/6 mini 12V

EP10425776

206

PD-C360i/12 mini

EP10426032

119

PD-C360i/8 mini UC

EP10427343

211

PD-C360i/8 mini DIM

EP10426049

120

PD-C360i/12 mini DIM

EP10426056

121

DALI

KNX

12-36 V

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om sensorerne i COMPACT/FLAT mini-serien skal du blot scanne QR-koden!

COMPACT-MINI-SERIEN | 31


DESIGNTILSTEDEVÆRELSES- OG -BEVÆGELSESSENSORER FLAT-SERIEN

FANTASTISK FLAD Uanset om det er i indgangsområdet på et fashionabelt

for en yderst diskret fremtoning. De forskellige designaf-

wellnesshotel eller i et repræsentativt bestyrelseskontor –

dækninger sørger for et passende udvalg til enhver smag:

mange steder kræver en luksuriøs, indvendig indretning et

De fås som runde eller firkantede, i forskellige farver, og le-

lige så tiltalende udseende af rumteknikken. FLAT-tilste-

veres sågar med glasoverflade efter behov. Således forener

deværelses- og bevægelsessensorer fra ESYLUX løser dette

FLAT-sensorerne energieffektivitet, komfort og sikkerhed

krav med stilfuld elegance. Deres linser er flade og sørger

med en formskøn fremtoning på væggen eller i loftet.

Indkobling i nulgennemgang - forhindrer høje indkoblingsstrømme - beskytter lyskilder og andre enheder ved indkobling

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om designsensorerne i FLAT-serien skal du blot scanne QR-koden!

32 | FLAT-SERIEN


OVERBLIK OVER FORDELENE: ALSIDIGE Fås som 230 V enhed eller DALI-udgave, med GST-stikforbindelse eller inklusiv loftsindbygningsdåse

TIDSBESPARENDE DALI-broadcast til nem ibrugtagning

FLAD Kun 6,8 mm loftsmonteringshøjde

OPTISK VARIABEL fås i mange kabinetsudførelser

RÆKKEVIDDE Rækkevidde på mere end 8 m i diameter ved en monteringshøjde på 3 m.

SELVSTÆNDIG Selvstændig parametrering af DALI-forkoblingsenheder

OVERSIGT OVER FLAT-SERIEN: Art. nr.

Side

PD-FLAT 360i/8 RW DALI

EP10427541

163

PD-FLAT 360i/8 SW DALI

EP10427558

167

PD-FLAT 360i/8 GRW DALI

EP10427565

165

PD-FLAT 360i/8 GSW DALI

EP10427572

169

PD-FLAT 360i/8 GRB DALI

EP10427589

166

PD-FLAT 360i/8 GSB DALI

EP10427596

170

PD-FLAT 360i/8 SB DALI

EP10427909

168

PD-FLAT 360i/8 RB DALI

EP10427916

164

PD-FLAT 360i/8 RW KNX

EP10451706

189

PD-FLAT 360i/8 RB KNX

EP10451768

191

132

PD-FLAT 360i/8 RG KNX

EP10451799

190

EP10427947

139

PD-FLAT 360i/8 SW KNX

EP10451713

195

PD-FLAT 360i/8 RB

EP10427954

134

PD-FLAT 360i/8 SB KNX

EP10451775

196

PD-FLAT 360i/8 GRW

EP10427961

135

PD-FLAT 360i/8 GRW KNX

EP10451720

192

PD-FLAT 360i/8 GRB

EP10427978

137

PD-FLAT 360i/8 GRB KNX

EP10451744

194

PD-FLAT 360i/8 GRG

EP10428050

136

PD-FLAT 360i/8 GRG KNX

EP10451782

193

PD-FLAT 360i/8 GSW

EP10427985

140

PD-FLAT 360i/8 GSW KNX

EP10451737

197

PD-FLAT 360i/8 GSB

EP10427992

141

PD-FLAT 360i/8 GSB KNX

EP10451751

198

Produktbetegnelse

230 V

Art. nr.

Side

MD-FLAT-E 360i/8 RW

EP10428548

130

MD-FLAT-E 360i/8 RW GST

EP10427862

131

MD-FLAT 360i/8 RW

EP10427886

126

MD-FLAT 360i/8 RG

EP10428029

127

MD-FLAT 360i/8 SW

EP10427893

129

MD-FLAT 360i/8 GRG

EP10428043

128

PD-FLAT-E 360i/8 RW

EP10428555

142

PD-FLAT-E 360i/8 RW GST

EP10427879

143

PD-FLAT 360i/8 RG

EP10428036

133

PD-FLAT 360i/8 SW

EP10427923

138

PD-FLAT 360i/8 RW

EP10427930

PD-FLAT 360i/8 SB

Produktbetegnelse

DALI

KNX

FLAT-SERIEN | 33


UDENDØRSBEVÆGELSESSENSORER RC-SERIEN

UDENDØRS VAGT Ud over den pålidelige, præcise sensorstyring drejer det sig

en specialsokkel, som giver mulighed for problemfri monte-

for udendørsbevægelsessensorer frem for alt om en robust,

ring på såvel indendørs som på udendørs hjørner – uanset

vejrbestandig udførelse. Passende typer af beskyttelse og

om det er på væggen eller i loftet!

modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer giver således vores RC-serie en lang levetid i det fri. Ud over deres underkrybningssikring på 360° har RC-bevægelsessensorerne

Loftsmontering Uden tilbehør – drej blot soklen

Indendørs og udendørs hjørnemontering med tilbehørsdel RC-hjørnesokkel, s. 247

34 | RC-SERIEN


OVERBLIK OVER DINE FORDELE:

FLEKSIBEL I rækkeviddetilpasning ved hjælp af mekanisk indstilling af den interne linsemaske

ALSIDIG 130, 230 eller 280° detekteringsområde, hvid, brun, sort, rustfrit stål-look

HÆRVÆRKSSIKKER med nedsænkelige indstillingselementer

TIDSBESPARENDE problemfri montering med specialsokkel

ØKONOMISK kun ca. 0,3 W strømforbrug

FLEKSIBEL II Tilpasning af detekteringsområdet med horisontalt drejeligt hoved og linsemaske

VARIABEL velegnet til indvendig og udvendig hjørnemontering samt loftsmontering

PÅ VAGT med 360° underkrybningssikring

OVERSIGT OVER RC-SERIEN: Produktbetegnelse

230 V

Art. nr.

Side

RC 130i hvid

EM10015014

151

RC 130i sort

EM10015212

151

RC 130i brun

EM10015113

151

RC 230i hvid

EM10015311

152

RC 230i sort

EM10015519

152

RC 230i brun

EM10015410

152

RC 230i rustfri stål-optik

EM10015618

152

RC 280i hvid

EM10015717

153

RC 280i sort

EM10015915

153

RC 280i brun

EM10015816

153

Produktbetegnelse

Art. nr.

Side

KNX

RC 230i KNX hvid

EM10015472

178

12 - 36 V

RC 230i UC hvid

EM10015649

208

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om sensorerne i RC-serien skal du blot scanne QR-koden!

RC-SERIEN | 35


KNX-TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER ATMO®-SERIEN

KRAFTFULD MULTISENSORIK ATMO-tilstedeværelsessensorer er det perfekte eksempel for

En akustisk sensor understøtter derudover PIR-tilstedevæ-

med kun én produktionsløsning at demonstrere kapaciteten

relsesdetekteringen i særligt vanskelige omgivelser. Disse i

og mulighederne for vores teknologi. Med dens enestående

alt seks sanser, der er samlet i blot én enhed, gør brugen af

multisensorik registrerer den i det højeste udstyrsniveau for-

flere individuelle løsninger overflødig og er derfor det bedste

andringer i lysforhold, luftfugtighed, temperatur og luftkvali-

bevis på, hvor enkelt komplekse krav kan imødekommes med

tet og sørger for, at der garanteres optimal lysstyrke og sunde,

intelligent teknologi.

produktive og behagelige omgivelser.

SUNDHED, YDEEVNE OG ENERGIEFFEKTIVITET I FOKUS Ofte ligestilles luftkvaliteten med CO2-indholdet. CO2 er

aktuelle luftkvalitet reelt kræver det.

dog kun en af flere påvirkende faktorer og desuden lugtfri.

*VOC står for Volatile Organic Compounds, såkaldte flygtige organiske forbindelser

Langt mere betydningsfuld er VOC-værdien*: Den indekserer menneskeskabte afdampninger – f.eks. fra plast- og byggematerialer, tæpper eller rengøringsmidler – samt biogene afdampninger forårsaget af mennesker eller levnedsmidler. En hverdagsforekomst, især i lukkede rum. Problemet: Hvis disse blandingsgasser forekommer i for høj

VOCs CO2

Vindue Fenster åben / lukket offen/geschlossen

Lugte Gerüche

koncentration, har de en negativ indvirkning på menneskets humør, forårsager typiske symptomer på det såkaldte "SickBuilding Syndrome" som irritation i øjnene, hovedpine, træthed eller svimmelhed og begrænser bl.a. ydeevnen. VOC'er er derfor den vigtigste grund til at udlufte en bygning. ATMO løser dette problem automatisk og energieffektivt i sit højeste udstyrsniveau. For ud over begrænsningen i ventilation til tider med menneskelig tilstedeværelse sørger den også for, at ventilationen altid kun er aktiv i det omfang, den

36 | ATMO-SERIEN

0

1h

2h

3h

4h

Anvendelse i konferencerum: CO2-sensorer (sorte) reagerer ikke på lugt, cigaretrøg og andre VOC'er. VOCsensorer (røde) måler således betydeligt mere behovsbaseret.


6 SANSER I ÉN ENHED PD-ATMO 360i/8 T KNX

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 O KNX

Tilstedeværelse

Lys

Temperatur

Akustik

Luftfugtighed

Luftkvalitet (VOC)

OVERSIGT OVER ATMO®-SERIEN: Produktbetegnelse

KNX

Art. nr.

Side

PD-ATMO 360i/8 T KNX

EP10427213

199

PD-ATMO 360i/8 A KNX

EP10427206

200

PD-ATMO 360i/8 O KNX

EP10427220

201

VIL DU VIDE MERE? For at få fllere oplysninger om ATMO®-sensorerne skal du blot scanne QR-koden!

ATMO-SERIEN | 37


TILSTEDEVÆRELSESSENSORER Til lokaler med dagslys og længere tids aktivitet, især også ved stillesiddende arbejde.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE -

Kontorer Klasseværelser Møde- og konferencelokaler Arkiver Biblioteker

-

Korridorer/gange Trappeopgange Kældertrapper Bade/toiletter

-

Idrætshaller Lager- og messehaller Industri- og erhvervsanlæg Parkeringshuse

FUNKTIONSMÅDE - Reagerer hurtigt på de mindste bevægelser og nærhed (tilstedeværelse), især også ved stillesiddende arbejde

Detektering

- Indendørs - Størst mulig energibesparelse: Ved automatisk lysstyring afhængigt af anvendelse og andelen af dagslys - Lokaler med dagslys og længere tids aktivitet - Behovs- og komfortomskiftning - Konstantlysregulering/DIM - Yderligere styringsmuligheder, som f.eks. styring af varme, ventilation, klima (HVAC)

Anvendelsesområde

- Lys + HVAC (varme, ventilation, klima) - Lys 1 + Lys 2 (én lysmåling pr. koblingsudgang) + HVAC - Lys/1 - 10 V (konstantlysregulering/DIM) + HVAC - KNX, DALI/DSI

Koblingsudgang/styring

- Lyskanal: Aktiveres alt efter dagslysandel og tilstedeværelse. - HVAC-kanal: Kun ved tilstedeværelse - Lysmålingen forbliver aktiv: Hvis omgivelses-/dagslyset er tilstrækkeligt, slukkes det kunstige lys/lyskanalen ved registreret bevægelse = blandet lysmåling

Tændingskriterium + lysmåling

38 | TILSTEDEVÆRELSESSENSORER EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE/FUNKTIONSMÅDE


BEVÆGELSESSENSORER Til lokaler uden eller med meget lidt dagslys, kortvarig anvendelse eller større gangbevægelser.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE -

Korridorer/gange Trappeopgange Indgangspartier Kældertrapper Kælder- og lagerrum Opbevaringsrum

- Underjordiske garager - Garager - Parkeringshuse

-

Omklædningsrum Badeværelser Bade Toiletter

FUNKTIONSMÅDE - Reagerer på større gangbevægelser

Detektering

- Indendørs - Energibesparelse - Lokaler uden eller med meget lidt dagslys og kortvarig brug - Behovs- og komfortomskiftning - Sikkerhed i mørke zoner, især til gangarealer - Også kapslingsklasse IP 54/55/65

Anvendelsesområde

- Lys

Koblingsudgang

- Lyskanal: Enkelt koblingsudgang, som kobles afhængigt af lystyrken for det omgivende lys (det omgivne lys ligger under den forindstillede lysværdi på sensoren) og bevægelse. - Lysmålingen er ikke længere aktiv, efter at lyset er blevet tændt: Forbrugeren/det kunstige lys forbliver tændt, indtil der registreres en bevægelse = enkelt lysmåling

Tændingskriterium + lysmåling

ANVENDELSESEKSEMPLER / FUNKTIONSMÅDE BEVÆGELSESSENSORER | 39


ENKELT AT FINDE DET RIGTIGE PRODUKT Det er ikke altid let at finde det passende produkt i et omfat-

det rigtige til dig. Og hvis du skulle få brug for flere infor-

tende sortiment. Når du leder efter den rigtige tilstedeværel-

mationer: I valgmatrixen kan du finde en liste over alle de

ses- eller bevægelsessensor, kan produktnøglen og valgma-

vigtigste tekniske karakteristika. På den måde kan du hurtigt

trixen på de næste sider hjælpe dig.

finde det, som passer til dine behov, og se, hvor du kan finde

Produktnøglen definerer kort, hvad der faktisk gemmer

disse produkter i kataloget.

sig bag betegnelsen på vores sensorer. Dermed kan du allerede på produktnavnet se, om det pågældende produkt er

Produktnøgle Eksempel 1. Sensortype

2. Serie

P

D

-

1.

C 2.

3

6

0

3.

i

/

2

4.

4

D

I

5.

M

p

l

u

6.

PD

=

Tilstedeværelsessensorer

MD

=

Bevægelsessensorer

BASIC

=

Begynderprodukter

C

=

Compact

CE

=

Compact Express (udgave til indbygning i loft)

mini

=

Lille indbygningsudgave

FLAT

=

Flad udførelse

ATMO

=

Multisensor

RC

=

Udendørssensorer af høj kvalitet

3.

Detekteringsvinkel

i grader

4.

Kan fjernbetjenes

i = infrarød

5.

Ø rækkevidde

i meter (monteringshøjde 3 m)

6. Funktion

plus

=

HVAC-kontakt:

Touch

=

Kan også betjenes ved berøring

MIC

=

Integreret akustisk sensor

DRY

=

Brydekontakt/potentialfri

DUO

=

2-kanals lysmåling

DIM

=

Konstantlysregulering

R

=

Relæudgang

CU-C Light

=

til ESYLUX Light-Control

DC24V

=

12 - 24 V DC

DALI

=

DALI-lysstyring

KNX

=

Busteknik KNX (EIB)

UP

=

Softwareopgradering

ECO

=

Produktvariant med reduceret funktionsomfang

UC

=

12 - 36 V AC/DC

SM

=

Udvendigt monteret udgave

SMB

=

Udgave til overflademontering, monteringsdåse medfølger

FM

=

Planforsænket udgave

GST

=

Forkonfektioneret WIELAND/GST 18-ledning

WAGO

=

Forkonfektioneret WAGO WINSTA®-ledning

Slave

=

Ekstra station

40 | HJÆLP TIL AT VÆLGE VALGMATRIX

s


PD-C 180i/16 Touch plus-sæt EXX

Lyskontakter

HVAC-kontakt:

Rækkevidde (Ø i meter)

Tilstedeværelsesområde (Ø i meter)

Til udvendig montering (med tilbehør)

Planforsænket montering

Indbygning i loft

Vægmontering

Art. nr.

Side

PD-C 180i/16 Touch plus

Grænseflade

Produktbetegnelse

Net-/Forsyningsspænding

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER

230 V

-

1

1

16(3)

8(4)

-

EP10428500

68

230 V

-

1

1

16(3)

8(4)

-

EP10002465

69

PD 360/8 Basic

230 V

-

1

-

8

4

•(1)

-

-

-

EB10430411

56

PD 360/8 Basic SMB

230 V

-

1

-

8

4

•(1)

-

-

-

EB10430480

57

PD 360i/8 Basic

230 V

-

1

-

8

4

•(1)

-

-

-

EB10430435

58

PD 360i/8 Basic SMB

230 V

-

1

-

8

4

•(1)

-

-

-

EB10430473

59

LIN

RJ45

-

-

8

4

-

-

-

EB10430619

267

PD 360i/8 LIN PD-C360i/8

230 V

-

1

-

8

4

•(2)

-

EP10425059

73

PD-C360i/8 MIC

230 V

-

1

-

8

4

•(2)

-

EP10425882

74

PD-C360i/8plus

230 V

-

1

1

8

4

•(2)

-

EP10425042

75

•(2)

-

EP10425707

76

PD-C360i/24 DRY

230 V

-

2

-

24

8

PD-C360i/24plus

230 V

-

1

1

24

8

•(2)

-

EP10425288

77

PD-C360i/24 DUOplus-SM

230 V

-

2

1

24

8

•(1)

-

-

-

EP10426810

78

PD-C360i/24 DUOplus-FM

230 V

-

2

1

24

8

-

-

-

EP10426803

79

•(2)

-

EP10426711

80

PD-C360i/8 DIM

230 V

1 - 10 V =

1

-

8

4

PD-C360i/24 DIM

230 V

1 - 10 V =

1

-

24

8

•(2)

-

EP10426704

81

PD-C360i/24 DIMplus-SM

230 V

1 - 10 V =

1

1

24

8

•(1)

-

-

-

EP10426735

83

PD-C360i/24 DIMplus-FM

230 V

1 - 10 V =

1

1

24

8

-

-

-

EP10426728

82

-

EP10425783

86

PD-C360i/24 DIMplus WH

230 V

1 - 10 V =

1

1

32

-

•(2)

PD-C360i/24 DUODIMplus-SM

230 V

1 - 10 V =

2

1

24

8

•(1)

-

-

-

EP10426759

84

PD-C360i/24 DUODIMplus-FM

230 V

1 - 10 V =

2

1

24

8

-

-

-

EP10426742

85

-

-

8

4

•(2)

-

EP10427602

87

-

EP10427619

88

PD-C 360i/8 CU-C Light PD-C 360i/24 CU-C Light

Light 9,5 - 22,5 V ⎓ ESYLUX Control Light 9,5 - 22,5 V ⎓ ESYLUX Control

-

-

24

8

•(2)

PD-C360/8 slave

230 V

-

-

-

8

4

-

-

EP10055379

89

PD-C360/24 slave

230 V

-

-

-

24

8

-

-

EP10055386

90

PD-C360/24 slave WH

230 V

-

-

-

32

-

•(2)

-

EP10425790

91

PD-C360i/6 mini

230 V

-

1

-

6

2,5

-

-

-

EP10425868

116

PD-C360i/8 mini

230 V

-

1

-

8

3

-

-

-

EP10426025

117

PD-C360i/8 mini-3m

230 V

-

1

-

8

3

-

-

-

EP10427015

118

PD-C360i/12 mini

230 V

-

1

-

12

4

-

-

-

EP10426032

119

PD-C360i/8 mini DIM

230 V

1 - 10 V =

1

-

8

3

-

-

-

EP10426049

120

PD-C360i/12 mini DIM

230 V

1 - 10 V =

1

-

12

4

-

-

-

EP10426056

121

PD-C360/8 mini slave

230 V

-

-

-

8

3

-

-

-

EP10426063

122

PD-CE360i/8

230 V

-

1

-

8

4

-

-

-

EP10510700

102

PD-CE360i/8 GST

230 V

-

1

-

8

4

-

-

-

EP10510717

103

PD-CE360i/8 WAGO

230 V

-

1

-

8

4

-

-

-

EP10510786

104

PD-CE360i/24

230 V

-

1

-

24

8

-

-

-

EP10510724

105

(1) Inkl. udvendigt underlag, (2) Indbygning i loft med tilbehør, (3) 180°, 8 m radius, (4) Frontalt på sensoren, 3 m radius, (5) Med SW DALI som koblingsaktuator

HJÆLP TIL AT VÆLGE VALGMATRIX | 41


Net-/Forsyningsspænding

Grænseflade

Lyskontakter

HVAC-kontakt:

Rækkevidde (Ø i meter)

Tilstedeværelsesområde (Ø i meter)

Til udvendig montering (med tilbehør)

Planforsænket montering

Indbygning i loft

Vægmontering

Art. nr.

Side

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER

PD-CE360i/24 GST

230 V

-

1

-

24

8

-

-

-

EP10510731

106

PD-CE360i/24 WAGO

230 V

-

1

-

24

8

-

-

-

EP10510793

107

Produktbetegnelse

PD-CE360/8 slave

230 V

-

-

-

8

4

-

-

-

EP10510748

108

PD-CE360/24 slave

230 V

-

-

-

24

8

-

-

-

EP10510755

109

PD-FLAT 360i/8 RW

230 V

-

1

-

8

4

-

•(2)

-

EP10427930

132

•(2)

-

EP10427954

134

PD-FLAT 360i/8 RB

230 V

-

1

-

8

4

-

PD-FLAT 360i/8 RG

230 V

-

1

-

8

4

-

•(2)

-

EP10428036

133

PD-FLAT 360i/8 SW

230 V

-

1

-

8

4

-

•(2)

-

EP10427923

138

PD-FLAT 360i/8 SB

230 V

-

1

-

8

4

-

•(2)

-

EP10427947

139

•(2)

-

EP10427961

135

PD-FLAT 360i/8 GRW

230 V

-

1

-

8

4

-

PD-FLAT 360i/8 GRB

230 V

-

1

-

8

4

-

•(2)

-

EP10427978

137

PD-FLAT 360i/8 GRG

230 V

-

1

-

8

4

-

•(2)

-

EP10428050

136

PD-FLAT 360i/8 GSW

230 V

-

1

-

8

4

-

•(2)

-

EP10427985

140

•(2)

-

EP10427992

141

PD-FLAT 360i/8 GSB

230 V

-

1

-

8

4

-

PD-FLAT-E 360i/8 RW

230 V

-

1

-

8

4

-

-

EP10428555

142

PD-FLAT-E 360i/8 RW GST

230 V

-

1

-

8

4

-

-

EP10427879

143

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

1

-

8

3

•(2)

-

EM10210709

158

1

•(5)

8

3

-

-

-

EP10427510

162

PD 360i/8 DALI ADR PD-C360i/8 mini DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

1

•(5)

6

2,5

-

-

-

EP10427503

161

PD-FLAT 360i/8 RW DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

1

•(5)

8

4

-

•(2)

-

EP10427541

163

PD-FLAT 360i/8 RB DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

1

•(5)

8

4

-

•(2)

-

EP10427916

164

1

•(5)

•(2)

-

EP10427558

167

PD-FLAT 360i/8 SW DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

8

4

-

PD-FLAT 360i/8 SB DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

1

•(5)

8

4

-

•(2)

-

EP10427909

168

PD-FLAT 360i/8 GRW DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

1

•(5)

8

4

-

•(2)

-

EP10427565

165

PD-FLAT 360i/8 GRB DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

1

•(5)

8

4

-

•(2)

-

EP10427589

166

1

•(5)

•(2)

-

EP10427572

169

PD-FLAT 360i/8 GSW DALI

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

8

4

-

9,5 - 22,5 V ⎓

DALI

1

•(5)

8

4

-

•(2)

-

EP10427596

170

PD-C360i/8 DUO DALI

230 V

DALI

2

•(5)

8

4

•(2)

-

EP10427442

159

PD-C360i/24 DUO DALI

230 V

DALI

2

•(5)

24

8

•(2)

-

EP10427459

160

•(2)

-

EP10451706

189

PD-FLAT 360i/8 GSB DALI

PD-FLAT 360i/8 RW KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

PD-FLAT 360i/8 RB KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

•(2)

-

EP10451768

191

PD-FLAT 360i/8 RG KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

•(2)

-

EP10451799

190

PD-FLAT 360i/8 SW KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

•(2)

-

EP10451713

192

•(2)

-

EP10451775

193

•(2)

-

EP10451720

192

PD-FLAT 360i/8 SB KNX PD-FLAT 360i/8 GRW KNX

KNX KNX

KNX/EIB KNX/EIB

2 2

1 1

8 8

4 4

• •

PD-FLAT 360i/8 GRB KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

•(2)

-

EP10451744

194

PD-FLAT 360i/8 GRG KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

•(2)

-

EP10451782

193

•(2)

-

EP10451737

197

PD-FLAT 360i/8 GSW KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

(1) Inkl. udvendigt underlag, (2) Indbygning i loft med tilbehør, (3) 180°, 8 m radius, (4) Frontalt på sensoren, 3 m radius, (5) Med SW DALI som koblingsaktuator

42 | HJÆLP TIL AT VÆLGE VALGMATRIX


Lyskontakter

HVAC-kontakt:

Rækkevidde (Ø i meter)

Tilstedeværelsesområde (Ø i meter)

Til udvendig montering (med tilbehør)

Planforsænket montering

Indbygning i loft

Vægmontering

Art. nr.

Side

PD-FLAT 360i/8 GSB KNX

Grænseflade

Produktbetegnelse

Net-/Forsyningsspænding

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

•(2)

-

EP10451751

198

PD-C180i KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

16(3)

-

EP10426445

180

PD-C180i KNX ECO

KNX

KNX/EIB

2

1

16(3)

8(4)

-

EP10426452

181

PD-C 180i/16 Touch KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

16(3)

8(4)

-

EP10460104

182

PD-C 180i/16 Touch KNX-sæt EXX

KNX

KNX/EIB

2

1

16(3)

8(4)

-

EP10460142

183

4

•(1)

-

-

-

EB10430442

179

PD 360/8 KNX Basic

KNX

KNX/EIB

1

-

8

8(4)

PD-C360i/8 KNX UP

KNX

KNX/EIB

2

1

8

4

•(2)

-

EP10427404

184

PD-C360i/8 mini KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

8

3

-

-

-

EP10426155

187

PD-C360i/12 mini KNX

KNX

KNX/EIB

2

1

12

4

-

-

-

EP10426162

188

•(2)

-

EP10427435

185

PD-C360i/24 KNX ECO UP

KNX

KNX/EIB

3

1

24

8

PD-C360i/24 KNX UP

KNX

KNX/EIB

3

1

24

8

•(2)

-

EP10427428

186

PD-ATMO 360i/8 T KNX

KNX

KNX/EIB

3

1

8

4

•(1)

-

-

-

EP10427213

199

PD-ATMO 360i/8 A KNX

KNX

KNX/EIB

3

1

8

4

•(2)

-

EP10427206

200

•(2)

-

EP10427220

201

PD-ATMO 360i/8 O KNX LS-FLAT Mini KNX

KNX

KNX/EIB

3

1

8

4

KNX

KNX/EIB

2

-

0,5

-

-

-

ED10429002

218

PD-C360i/24 DC24Vplus

12 - 24 V ⎓

-

1

1

24

8

•(2)

-

EP10425318

207

PD-C180i/16 UC

12 - 36 V ⎓ / 12 - 36 V ∼ 12 - 36 V ⎓ / 12 - 36 V ∼ 12 - 36 V ⎓ / 12 - 36 V ∼ 12 - 36 V ⎓ / 12 - 36 V ∼ 12 - 36 V ⎓ / 12 - 36 V ∼

-

1

-

16(3)

8(4)

-

EP10427305

209

-

1

-

8

3

-

-

-

EP10427343

211

PD-C360i/8 mini UC PD-C360i/8 UC PD-C360i/24 UC PD-CE360i/24 UC

-

1

-

8

4

•(2)

-

EP10427312

210

-

1

-

24

8

•(2)

-

EP10427329

212

-

1

-

24

8

-

-

-

EP10427336

213

(1) Inkl. udvendigt underlag, (2) Indbygning i loft med tilbehør, (3) 180°, 8 m radius, (4) Frontalt på sensoren, 3 m radius, (5) Med SW DALI som koblingsaktuator

HJÆLP TIL AT VÆLGE VALGMATRIX | 43


Net-/Forsyningsspænding

Lyskontakter

Rækkevidde

Frontalt på sensoren

Udvendig montering

planforsænket montering

Indbygning i loft

Vægmontering

Art. nr.

Side

BEVÆGELSESSENSORER, INDENDØRS

MD 180i/16 Basic

230 V

1

Ø 16 m(2)

Ø8m

•(1)

-

EB10430459

50

MD 180i/16 Basic-sæt EXX

230 V

1

Ø 16 m(2)

Ø8m

•(1)

-

EB10430633

51

MD-C 180i Touch plus

230 V

1

Ø 16 m(2)

Ø8m

•(1)

-

EP10428517

66

Ø8m

•(1)

-

EP10002496

67

Produktbetegnelse

MD-C 180i Touch plus-sæt EXX

230 V

1

Ø 16 m(2)

MD 360/8 Basic

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

-

EP10430404

52

MD 360/8 Basic SMB

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

-

EB10430497

53

MD 360i/8 Basic

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

-

EB10430428

54

MD 360i/8 Basic SMB

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

-

EB10430466

55

MD-C360/8 hvid

230 V

1

Ø8m

Ø4m

•(1)

•(1)

-

EP10055393

70

MD-C360i/8 MIC

230 V

1

Ø8m

Ø4m

•(1)

•(1)

-

EP10425875

71

MD-C360i/24

230 V

1

Ø 24 m

Ø8m

•(1)

•(1)

-

EP10055317

72

MD-C360i/6 mini

230 V

1

Ø6m

Ø 2,5 m

-

-

-

EP10425851

112

12 V DC

1

Ø6m

Ø 2,5 m

-

-

-

EP10425776

206

MD-C360i/8 mini

230 V

1

Ø8m

Ø3m

-

-

-

EP10426001

113

MD-C360i/8 mini-3m

230 V

1

Ø8m

Ø3m

-

-

-

EP10427008

114

MD-C360i/12 mini

230 V

1

Ø 12 m

Ø4m

-

-

-

EP10426018

115

MD-CE360i/8

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

-

EP10510007

96

MD-CE360i/8 GST

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

-

EP10510014

97

MD-CE360i/8 WAGO

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

-

EP10510045

98

MD-CE360i/24

230 V

1

Ø 24 m

Ø8m

-

-

-

EP10510021

99

MD-CE360i/24 GST

230 V

1

Ø 24 m

Ø8m

-

-

-

EP10510038

100

MD-CE360i/24 WAGO

230 V

1

Ø 24 m

Ø8m

-

-

-

EP10510052

101

-

EP10427886

126

MD-C360i/6 mini 12V

MD-FLAT 360i/8 RW

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

•(1)

MD-FLAT 360i/8 SW

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

•(1)

-

EP10427893

129

MD-FLAT 360i/8 RG

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

•(1)

-

EP10428029

127

MD-FLAT 360i/8 GRG

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

•(1)

-

EP10428043

128

MD-FLAT-E 360i/8 RW

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

EP10428548

130

MD-FLAT-E 360i/8 RW GST

230 V

1

Ø8m

Ø4m

-

-

EP10427862

131

(1) Med tilbehør, (2) 180°, 8 m radius, (3) 3 m radius

44 | HJÆLP TIL AT VÆLGE VALGMATRIX


Forsyningsspænding

Lyskontakter

Detekteringsområde (radius)

Montering på underlag

Ind- / udvendig montering

Loftsmontering

Vægmontering

Art. nr.

Side

BEVÆGELSESSENSORER, UDENDØRS

MD 120 hvid

230 V

1

120°, 12 m

-

-

EM10025211

145

MD 120 sort

230 V

1

120°, 12 m

-

-

EM10025235

145

MD 120 brun

230 V

1

120°, 12 m

-

-

EM10025228

145

MD 180 Basic hvid

230 V

1

180°, 12 m

-

-

EM10055089

147

MD 180 Basic sort

230 V

1

180°, 12 m

-

-

EM10055096

147

MD 200 hvid

230 V

1

200°, 12 m

-

-

EM10025310

146

MD 200 sort

230 V

1

200°, 12 m

-

-

EM10025334

146

MD 200 brun

230 V

1

200°, 12 m

-

-

EM10025327

146

MD-W200i hvid

230 V

1

200°, 12 m

-

-

EM10041006

148

MD-W200i, sort

230 V

1

200°, 12 m

-

-

EM10041020

148

EM10015014

151

Produktbetegnelse

RC 130i hvid

230 V

1

130°, 20 m

•(1)

RC 130i sort

230 V

1

130°, 20 m

•(1)

EM10015212

151

RC 130i brun

230 V

1

130°, 20 m

•(1)

EM10015113

151

RC 230i hvid

230 V

1

230°, 20 m

•(1)

EM10015311

152

EM10015519

152

RC 230i sort

230 V

1

230°, 20 m

•(1)

RC 230i brun

230 V

1

230°, 20 m

•(1)

EM10015410

152

RC 230i rustfri stål-optik

230 V

1

230°, 20 m

•(1)

EM10015618

152

12 - 36 V DC 10 - 24 V AC

1

230°, 20 m

•(1)

EM10015649

208

RC 280i hvid

230 V

1

280°, 20 m

EM10015717

153

RC 280i sort

230 V

1

280°, 20 m

EM10015915

153

RC 280i brun

230 V

1

280°, 20 m

EM10015816

153

KNX

1

230°, 20 m

•(1)

EM10015472

178

RC 230i UC hvid

RC 230i KNX hvid

(1) Med hjørnesokkel (tilbehør)

HJÆLP TIL AT VÆLGE VALGMATRIX | 45


230 V TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

Vores udvalg af tilstedeværelses- og bevægelsessen-

som opfylder selv de mest komplekse betingelser.

sorer i 230 V-området er lige så alsidigt som hver-

Takket være deres detekteringsområder fra 6 til 24

dagen. Det er lige meget, om det er en lang gang,

meter er de forberedt til alle almindelige monterings-

der skal overvåges, om loftet er særligt højt, eller om

situationer, og desuden har de fleksible koblings- og

du vil kunne tænde og slukke varme, ventilation el-

dæmpningsudgange samt alsidige indstillingsmulig-

ler klimaanlæg via en potentialfri tænd-/slukkontakt:

heder, også via fjernbetjening.

ESYLUX tilbyder særligt udviklede produktløsninger til alle almindelige anvendelser inden- og udendørs,

INDHOLD BASIC-serien

48 - 59

C-serien

60 - 91

CE-serien

92 - 109

Mini-serien

110 - 123

FLAT-serien

124 - 143

MD / MD-W-serien

144 - 149

RC-serien

150 - 153

46 | SENSORER 230 V


| 47


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR BASIC-SERIEN

Produktbetegnelse

Artikelnummer Sæt EXX

MD 360/8 BASIC

MD 360i/8 BASIC

MD 360/8 BASIC SMB

EB10430404

EB10430428

EB10430497

-

-

-

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Detekteringsområde

360°

360°

360°

Rækkevidde (Ø i m)

8

8

8

Anbef. Monteringshøjde

3

3

3

Anbef. monteringshøjde maks.

5

5

5

Loftsmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

IP 40

IP 40

IP 40

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Montering Kapslingsklasse Særlige produktkendetegn Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt Slaveindgang

6

6

6

nej

nej

nej

Kanal 1: Belysning Grænseflade

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/ spændingsførende

Sluttekontakt/ spændingsførende

Sluttekontakt/ spændingsførende

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

Indkoblingsstrøm

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

Afbryderindgang

ja

ja

ja

fuldautomatisk

ja

ja

ja

Halvautomatik

-

-

-

Impulsfunktion

ja

ja

ja

SE SIDE

52

54

53

Kontakt Koblingseffekt, kanal 1

48 | SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN


MD 180i/16 BASIC

PD 360/8 BASIC

PD 360i/8 BASIC

PD 360/8 BASIC SMB

PD 360i/8 BASIC SMB

EB10430466

EB10430459

EB10430411

EB10430435

EB10430480

EB10430473

-

EB10430633

-

-

-

-

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

360°

180° vandret, 60° lodret

360°

360°

360°

360°

8

16

8

8

8

8

3

1,1

3

3

3

3

5

2,2

5

5

5

5

Loftsmontering

Vægmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

6

6

6

6

6

6

nej

nej

nej

nej

nej

nej

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/ spændingsførende

Sluttekontakt/ spændingsførende

Sluttekontakt/ spændingsførende

Sluttekontakt/ spændingsførende

Sluttekontakt/ spændingsførende

Sluttekontakt/ spændingsførende

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

-

-

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

55

50 - 51

56

58

57

59

SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN | 49

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

MD 360i/8 BASIC SMB


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

MD 180i/16 BASIC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Vægbevægelsessensor med 180° detekteringsområde - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Kan programmeres med fjernbetjening - Kompatibel med mærkeafbrydere - IP40-kapslingsklasse - integreret impulsfunktion til styring af opgangsautomatik eller signalenheder - Afbryderindgang

Y(0B51CA*ONKOPT(

MD 180i/16 Basic hvid

Måltegning

EB10430459

4015120430459

Tekniske data

70 mm

53 mm 23 mm

70 mm

42 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Vægmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 53 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 23 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • Rækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 m bis 2,2 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys

Detekteringsområde

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) 1,10 m 2,20 m

3m 8m

• Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 3600 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

180°

6m 16 m Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

50 | SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN

• Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Afskærmning IP 20 hvid • Afskærmning IP 20 signalhvid • Afskærmning IP 20 cremehvid • Afskærmning IP 20 antracit • Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look • Afskærmning IP 20-EXX hvid • Afskærmning IP20-BS1 hvid • Afskærmning IP20-BS1 polar • Afskærmning IP20-BM2 hvid • Afskærmning IP20-BJSI hvid • Afskærmning IP20-BM2 polar • Afskærmning IP20-BJSI creme • Afskærmning IP20-G55 hvid • Afskærmning IP20-G55 creme • Afskærmning IP 44 hvid • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

EM10425509 EP10433993 EM10055102 EM10055119 EM10055126 EM10055133 EM10055140 EM10055294 EP10427114 EP10427107 EP10427138 EP10427145 EP10427121 EP10427152 EP10427169 EP10427176 EM10055157 EM10055164

4015120425509 4015120433993 4015120055102 4015120055119 4015120055126 4015120055133 4015120055140 4015120055294 4015120427114 4015120427107 4015120427138 4015120427145 4015120427121 4015120427152 4015120427169 4015120427176 4015120055157 4015120055164

                                 


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

Typebetegnelse

MD 180i/16 BASIC SÆT EXX

- Vægbevægelsessensor med 180° detekteringsområde - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Kan programmeres med fjernbetjening - Kompatibel med mærkeafbrydere - IP40-kapslingsklasse - integreret impulsfunktion til styring af opgangsautomatik eller signalenheder - Afbryderindgang

MD 180i/16 Basic sæt EXX

EB10430633

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 53 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 23 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • L everancen omfatter: inklusive afskærmning IP 20-EXX hvid • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • R ækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 m bis 2,2 m • S laveindgang: nej

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 3600 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

70 mm

54 mm 24 mm

70 mm

45 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid

27 mm

56 mm

56 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

Y(0B51CA*ONKQNN(

4015120430633

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10055164

4015120055164

1,10 m 2,20 m

3m 8m

180°

6m 16 m Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN | 51


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

MD 360/8 BASIC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m til brug i små rum og gennemgangsområder med meget lidt eller intet dagslys - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang for skånsom kobling - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*ONKOKO(

MD 360/8 Basic, hvid

Måltegning

EB10430404

4015120430404

Tekniske data

Ø 99 mm

33 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

52 | SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 33 mm , Ø 99 mm • Tilslutningsklemme: 4,0 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys

• Lysstyrke: ca. 5 – 1000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EP10425929

4015120425929

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

Typebetegnelse

MD 360/8 BASIC SMB

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m til brug i små rum og gennemgangsområder med meget lidt eller intet dagslys - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang for skånsom kobling - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

MD 360/8 Basic SMB

EB10430497

Tekniske data • F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 50 mm , Ø 99 mm • T ilslutningsklemme: 4,0 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys

Måltegning • L ysstyrke: ca. 5 – 1000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø 99 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

50 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*ONKOTR(

4015120430497

Detekteringsområde EM10425608

4015120425608

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN | 53


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

MD 360i/8 BASIC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m til brug i små rum og gennemgangsområder med meget lidt eller intet dagslys - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang for skånsom kobling - Kan fjernbetjenes - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*ONKOMS(

MD 360i/8 Basic hvid

Måltegning

EB10430428

4015120430428

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet, Elektronisk via infrarød fjernbetjening

Ø 99 mm

33 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

54 | SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 33 mm , Ø 99 mm • Tilslutningsklemme: 4,0 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425929

4015120425929

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

Typebetegnelse

MD 360i/8 BASIC SMB

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m til brug i små rum og gennemgangsområder med meget lidt eller intet dagslys - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang for skånsom kobling - Kan fjernbetjenes - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

MD 360i/8 Basic SMB hvid

EB10430466

Tekniske data • F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 33 mm , Ø 99 mm • T ilslutningsklemme: 4,0 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s

Måltegning • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Ø 99 mm

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

50 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*ONKOQQ(

4015120430466

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN | 55


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

PD 360/8 BASIC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang for skånsom kobling - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*ONKOLL(

PD 360/8 Basic, hvid

Måltegning

EB10430411

4015120430411

Tekniske data

Ø 99 mm

33 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen. Til udvidelse af detekteringsområdet kan sensorerne parallelkobles.

56 | SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 33 mm , Ø 99 mm • Tilslutningsklemme: 4,0 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys

• Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EP10425929

4015120425929

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

PD 360/8 BASIC SMB

4015120430480

Y(0B51CA*ONKOSK(

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

Typebetegnelse

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang for skånsom kobling - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

PD 360/8 Basic SMB

EB10430480

Tekniske data • F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 50 mm , Ø 99 mm • T ilslutningsklemme: 4,0 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys

Måltegning • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

50 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Ø 99 mm

Detekteringsområde EM10425608

3,00 m

4015120425608

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen. Til udvidelse af detekteringsområdet kan sensorerne parallelkobles.

SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN | 57


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

PD 360i/8 BASIC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang for skånsom kobling - Kan fjernbetjenes - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*ONKONP(

PD 360i/8 Basic hvid

Måltegning

EB10430435

4015120430435

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet, Elektronisk via infrarød fjernbetjening

Ø 99 mm

33 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen. Til udvidelse af detekteringsområdet kan sensorerne parallelkobles.

58 | SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 33 mm , Ø 99 mm • Tilslutningsklemme: 4,0 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425929

4015120425929

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / BASIC-SERIEN

Typebetegnelse

PD 360i/8 BASIC SMB

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang for skånsom kobling - Kan fjernbetjenes - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

PD 360i/8 Basic SMB hvid

EB10430473

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet, Elektronisk via infrarød fjernbetjening

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 33 mm , Ø 99 mm • T ilslutningsklemme: 4,0 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø 99 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

50 mm

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*ONKORN(

4015120430473

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen. Til udvidelse af detekteringsområdet kan sensorerne parallelkobles.

SENSORER 230 V / BASIC-SERIEN | 59


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR COMPACT-SERIEN

Produktbetegnelse

MD-C 180i/16 Touch

MD-C360i/8

MD-C360i/8 MIC

EP10425875

EP10428517

EP10055393

EP10002496

-

-

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

Detekteringsområde

180° vandret, 60° lodret

360°

360°

Rækkevidde (Ø i m)

16

8

8

Anbef. Monteringshøjde

1,1

3

3

Artikelnummer Sæt EXX

Anbef. monteringshøjde maks. Montering Kapslingsklasse

2,2

5

5

Vægmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

IP 40

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft *

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft * integreret akustisk sensor

Særlige produktfunktioner

-

-

Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt

6

10

10

nej

nej

nej

-

-

-

Slaveindgang Maks. antal slavesensorer Kanal 1: Belysning Grænseflade

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

Indkoblingsstrøm

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

Afbryderindgang

ja

ja

ja

Udgang

-

-

-

Kontakt

-

-

-

Koblingseffekt, kanal 2

-

-

-

fuldautomatisk

ja

ja

ja

Halvautomatik

ja

-

-

Impulsfunktion

ja

ja

ja

66 - 67

70

71

Kontakt Koblingseffekt, kanal 1

Kanal 2: HVAC

SE SIDE

* Bestilles separat

60 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


PD-C 180i/16 Touch plus

PD-C360i/8

PD-C360i/8 MIC

PD-C360i/8plus

EP10055317

EP10428500

EP10425059

EP10425882

EP10425042

-

EP10002465

-

-

-

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

360°

180° vandret, 60° lodret

360°

360°

360°

24

16

8

8

8

3

1,1

3

3

3

10

2,2

5

5

5

Loftsmontering

Vægmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft *

IP 40

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft *

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft *

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft * -

-

-

-

integreret akustisk sensor

10

-

-

-

-

nej

ja

ja

ja

ja

-

10

10

10

10

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

ja

ja

ja

ja

ja

-

Tænd/sluk

-

-

Tænd/sluk

-

sluttekontakt/potentialfri

-

-

sluttekontakt/potentialfri

-

230 V DC 2 A 24 V AC 2 A

-

-

230 V AC/2 A, 24 V DC/2 A, kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms

ja

ja

ja

ja

ja

-

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

72

68 - 69

73

74

75

ja

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 61

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

MD-C360i/24


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER COMPACT-SERIEN

Produktbetegnelse

PD-C360i/24 DRY

PD-C360i/24plus

Artikelnummer

EP10425707

EP10425288

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

< 0,3 W

< 0,3 W

Detekteringsområde

360°

360°

Rækkevidde (Ø i m)

24

24

Anbef. Monteringshøjde

3

3

Effektforbrug

Anbef. monteringshøjde maks. Montering Kapslingsklasse

10

10

Loftsmontering

Loftsmontering

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft *

„IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft *

Orienteringslys

-

-

Slaveindgang

ja

ja

Maks. antal slavesensorer

10

10

Kanal 1: Belysning Grænseflade

Tænd/sluk

Tænd/sluk

1 + 2 brydekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

Koblingseffekt, kanal 1

potentialfri/NC 230 V AC/5 A, 24 V DC/5 A

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

Indkoblingsstrøm

Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms

800 A / 200 µs

Kontakt

Reguleringsudgang

-

-

Afbryderindgang

ja

ja

Orienteringslys

-

-

Udgang

-

Tænd/sluk

Kontakt

-

sluttekontakt/potentialfri

Koblingseffekt, kanal 2

-

230 V AC/2 A, 24 V DC/2 A, kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms

Afbryderindgang

-

-

Orienteringslys

-

-

Udgang

-

-

Kontakt

-

-

Koblingseffekt, kanal 3

-

-

Afbryderindgang

-

-

fuldautomatisk

ja

ja

Halvautomatik

ja

ja

Impulsfunktion

ja

ja

SE SIDE

76

77

Kanal 2

HVAC

Kanal 3: HVAC

* Bestilles separat

62 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


PD-C360i/24 DUOplus-FM

PD-C360i/8 DIM

PD-C360i/24 DIM

PD-C360i/24 DIMplus-FM

EP10426810

EP10426803

EP10426711

EP10426704

EP10426728

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

360°

360°

360°

360°

360°

24

24

8

24

24

3

3

3

3

3

10

10

5

10

10

Udvendig loftsmontage

Planforsænket loftsmontage

Loftsmontering

Loftsmontering

Planforsænket loftsmontage

IP 20

„IP 20 som planforsænket version, IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft *

„IP 20 som planforsænket version, IP 54 med udvendigt underlag *, IP 20 som version til indbygning i loft *

IP 20 10 % lyseffekt

IP 20 -

-

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

ja

ja

ja

ja

ja

10

10

10

10

10

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

-

-

1 - 10 V DC/50 mA

1 - 10 V DC/50 mA

1 - 10 V DC/50 mA

ja

ja

ja

ja

ja

-

-

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

Belysning

Belysning

-

-

HVAC

Tænd/sluk

Tænd/sluk

-

-

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

-

-

sluttekontakt/potentialfri

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

-

-

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

ja

ja

-

-

ja

-

-

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

Tænd/sluk

Tænd/sluk

-

-

-

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

-

-

-

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

-

-

-

ja

ja

-

-

-

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

78

79

80

81

82

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 63

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/24 DUOplus-SM


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER COMPACT-SERIEN

Produktbetegnelse

PD-C360i/24 DIMplus-SM

PD-C360i/24 DUODIMplus-SM

Artikelnummer

EP10426735

EP10426759

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

< 0,3 W

< 0,3 W

Detekteringsområde

360°

360°

Rækkevidde (Ø i m)

24

24

Anbef. Monteringshøjde

3

3

Anbef. monteringshøjde maks.

10

10

Udvendig loftsmontage

Udvendig loftsmontage

Kapslingsklasse

IP 20

IP 20

Orienteringslys

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

Slaveindgang

ja

ja

Maks. antal slavesensorer

10

10

Effektforbrug

Montering

Kanal 1 Grænseflade Kontakt Koblingseffekt, kanal 1 Indkoblingsstrøm Reguleringsudgang

Belysning

Belysning

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

1 - 10 V DC/50 mA

1 - 10 V DC/50 mA

Afbryderindgang

ja

ja

Orienteringslys

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

Kanal 2

HVAC

Belysning

Udgang

Tænd/sluk

tænd + sluk/dæmpning

sluttekontakt/potentialfri

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

Kontakt Koblingseffekt, kanal 2 Afbryderindgang

ja

ja

Orienteringslys

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

Kanal 3

-

HVAC

Udgang

-

Tænd/sluk

Kontakt

-

Sluttekontakt/spændingsførende

Koblingseffekt, kanal 3

-

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

Afbryderindgang

-

ja

fuldautomatisk

ja

ja

Halvautomatik

ja

ja

Impulsfunktion

ja

ja

SE SIDE

83

84

* Bestilles separat

64 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


PD-C360i/24 DIMplus WH

PD-C 360i/8 CU-C Light

PD-C 360i/24 CU-C Light

EP10426742

EP10425783

EP10427602

EP10427619

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

9,5 - 22,5 V =

9,5 - 22,5 V =

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

360°

360°

360°

360°

24

32

8

24

3

10

3

3

10

15

5

10

Planforsænket loftsmontage

Loftsmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

IP 20

IP 20 som planforsænket version, IP 54 med udvendigt underlag*, IP 20 som version til indbygning i loft*

IP 20 som planforsænket version, IP 54 med udvendigt underlag*, IP 20 som version til indbygning i loft*

IP 20 som planforsænket version, IP 54 med udvendigt underlag*, IP 20 som version til indbygning i loft*

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

ja

ja

nej

nej

10

10

-

-

Belysning

Belysning

ESYLUX Light Control

ESYLUX Light Control

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

-

-

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

-

-

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

-

1 - 10 V DC/50 mA

1 - 10 V DC/50 mA

-

-

ja

ja

ja

ja

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

Belysning

HVAC

ESYLUX Light Control

ESYLUX Light Control

tænd + sluk/dæmpning

Tænd/sluk

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

-

-

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos = 0,5), kapacitiv last/ ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms

-

-

ja

ja

ja

ja

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

HVAC

-

ESYLUX Light Control

ESYLUX Light Control

Tænd/sluk

-

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

Sluttekontakt/spændingsførende

-

-

-

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapacitiv last/ ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs

-

-

-

ja

-

-

-

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

85

86

87

88

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 65

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/24 DUODIMplus-FM


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

MD-C 180i/16 TOUCH

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Vægbevægelsessensor med 180° detekteringsområde - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Nem betjening med touch-funktion (let berøring) - 5 vælgerprogrammer kan hentes via touch-funktion - Kan programmeres med fjernbetjening - Integreret akustiksensor - Kompatibel med mærkeafbrydere - IP40-kapslingsklasse - integreret impulsfunktion til styring af opgangsautomatik eller signalenheder - Afbryderindgang

Y(0B51CA*OMSPLR(

MD-C 180i/16 Touch

Måltegning

EP10428517

4015120428517

Tekniske data

70 mm

53 mm 23 mm

70 mm

42 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Vægmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 53 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 23 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3

• Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • Rækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 bis 2,2 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys

Detekteringsområde

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Afskærmning IP 20 hvid • Afskærmning IP 20 signalhvid • Afskærmning IP 20 cremehvid • Afskærmning IP 20 antracit • Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look • Afskærmning IP 20-EXX hvid • Afskærmning IP20-BS1 hvid • Afskærmning IP20-BS1 polar • Afskærmning IP20-BM2 hvid • Afskærmning IP20-BJSI hvid • Afskærmning IP20-BM2 polar • Afskærmning IP20-BJSI creme • Afskærmning IP20-G55 hvid • Afskærmning IP20-G55 creme • Afskærmning IP 44 hvid • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

1,10 m 2,20 m

3m 8m

180°

6m 16 m Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

EP10055379 EP10055386 EM10425509 EM10055102 EM10055119 EM10055126 EM10055133 EM10055140 EM10055294 EP10427114 EP10427107 EP10427138 EP10427145 EP10427121 EP10427152 EP10427169 EP10427176 EM10055157 EM10055164

4015120055379 4015120055386 4015120425509 4015120055102 4015120055119 4015120055126 4015120055133 4015120055140 4015120055294 4015120427114 4015120427107 4015120427138 4015120427145 4015120427121 4015120427152 4015120427169 4015120427176 4015120055157 4015120055164

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

66 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN

Master-slave-kobling (der kan maksimalt tilsluttes 6 slaveenheder til én masterenhed).

Parallelkobling med maks. 6 sensorer

                                   


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

MD-C 180i/16 TOUCH EXX

EAN-nr.

- Vægbevægelsessensor med 180° detekteringsområde - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Nem betjening med touch-funktion (let berøring) - 5 vælgerprogrammer kan hentes via touch-funktion - Kan programmeres med fjernbetjening - Integreret akustiksensor - Kompatibel med mærkeafbrydere - IP40-kapslingsklasse - integreret impulsfunktion til styring af opgangsautomatik eller signalenheder - Afbryderindgang MD-C 180i/16 Touch-sæt EXX

EP10002496

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 53 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 23 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • R ækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 bis 2,2 m • S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys

• L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

70 mm

53 mm 23 mm

70 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid

42 mm

27 mm

56 mm

56 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

Y(0B51CA*KKMOTQ(

4015120002496

Detekteringsområde EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425509

4015120425509

EM10055164

4015120055164

1,10 m 2,20 m

3m 8m

180°

6m 16 m Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling (der kan maksimalt tilsluttes 6 slaveenheder til én masterenhed).

Parallelkobling med maks. 6 sensorer

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 67


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C 180i/16 TOUCH PLUS

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Vægtilstedeværelsessensor med 180° detekteringsområde - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Nem betjening med touch-funktion (let berøring) - 5 vælgerprogrammer kan hentes via touch-funktion - Kan programmeres med fjernbetjening - Integreret akustiksensor - Kompatibel med mærkeafbrydere - IP40-kapslingsklasse - integreret impulsfunktion til styring af opgangsautomatik eller signalenheder - Afbryderindgang - HVAC-kontakt

Y(0B51CA*OMSPKK(

PD-C 180i/16 Touch plus

Måltegning

EP10428500

Tekniske data

70 mm

53 mm 23 mm

70 mm

42 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Vægmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 53 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 23 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 1 • Detekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • Rækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 bis 2,2 m • Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys

Detekteringsområde

• Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Antal regulerbare HF-spoler: Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • Kanal 2: HVAC • Udgang: Tænd/sluk • Koblingseffekt, kanal 2: 230 V DC 2 A 24 V AC 2 A • Kontakt: sluttekontakt/potentialfri • Efterløbstid kanal 2: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Afskærmning IP 20 hvid • Afskærmning IP 20 signalhvid • Afskærmning IP 20 cremehvid • Afskærmning IP 20 antracit • Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look • Afskærmning IP 20-EXX hvid • Afskærmning IP20-BS1 hvid • Afskærmning IP20-BS1 polar • Afskærmning IP20-BM2 hvid • Afskærmning IP20-BJSI hvid • Afskærmning IP20-BM2 polar • Afskærmning IP20-BJSI creme • Afskærmning IP20-G55 hvid • Afskærmning IP20-G55 creme • Afskærmning IP 44 hvid • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

1,10 m 2,20 m

8m

4015120428500

4m 6m

180°

8m 12 m 16 m Arbejdsområde Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

EP10055379 EP10055386 EM10425509 EM10055102 EM10055119 EM10055126 EM10055133 EM10055140 EM10055294 EP10427114 EP10427107 EP10427138 EP10427145 EP10427121 EP10427152 EP10427169 EP10427176 EM10055157 EM10055164

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk:Max. 6 slaveenheder pr masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

68 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN

4015120055379 4015120055386 4015120425509 4015120055102 4015120055119 4015120055126 4015120055133 4015120055140 4015120055294 4015120427114 4015120427107 4015120427138 4015120427145 4015120427121 4015120427152 4015120427169 4015120427176 4015120055157 4015120055164

                                   


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C 180i/16 TOUCH PLUS EXX

EAN-nr.

- Vægtilstedeværelsessensor med 180° detekteringsområde - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Nem betjening med touch-funktion (let berøring) - Integreret akustiksensor - 5 vælgerprogrammer kan hentes via touch-funktion - Kan programmeres med fjernbetjening - Kompatibel med mærkeafbrydere - IP40-kapslingsklasse - integreret impulsfunktion til styring af opgangsautomatik eller signalenheder - Afbryderindgang - HVAC-kontakt PD-C 180i/16 Touch Plus-sæt EXX

EP10002465

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 53 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 23 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • R ækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 bis 2,2 m • S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux

• K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

70 mm

54 mm 24 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

70 mm

• A ntal regulerbare HF-spoler: Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • K anal 2: HVAC • U dgang: Tænd/sluk • K oblingseffekt, kanal 2: 230 V DC 2 A 24 V AC 2 A • K ontakt: sluttekontakt/potentialfri • E fterløbstid kanal 2: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid

45 mm

27 mm

56 mm

56 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

Y(0B51CA*KKMOQP(

4015120002465

Detekteringsområde EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425509

4015120425509

EM10055164

4015120055164

1,10 m 2,20 m

8m

4m 6m

180°

8m 12 m 16 m Arbejdsområde Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk:Max. 6 slaveenheder pr masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 69


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

MD-C360i/8

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsområder med intet eller ringe dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*KPPNTN(

MD-C360i/8 hvid

Måltegning

EP10055393

4015120055393

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

Detekteringsområde

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 62 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja

• Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

3,00 m

• Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

360° Ø4m Ø8m

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Parallelkobling med maks. 10 sensorer

70 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

MD-C360i/8 MIC

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Integreret akustisk sensor for optimal anvendelse i uoverskuelige rum og vinklede rum med intet eller ringe dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

MD-C360i/8 MIC hvid

EP10425875

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 62 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • S ærlige produktfunktioner: integreret akustisk sensor • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS

• S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMPSRP(

4015120425875

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Parallelkobling med maks. 10 sensorer

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 71


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

MD-C360i/24

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Stor Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til et utal af anvendelsesmuligheder - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*KPPNLR(

MD-C360i/24 hvid

Måltegning

EP10055317

4015120055317

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja

• Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

3,00 m

• Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

360° Ø8m Ø 24 m

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

Frontalt på sensoren ca. Ø 8 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Parallelkobling med maks. 10 sensorer

72 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/8

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsområder med delvist dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C360i/8 hvid

EP10425059

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 38 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja

• D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMPKPT(

4015120425059

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering, de afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 73


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/8 MIC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Integreret akustisk sensor til optimal anvendelse i uoverskuelige rum og rum med mange hjørner - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMPSSM(

PD-C360i/8 MIC hvid

Måltegning

EP10425882

4015120425882

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

Detekteringsområde

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 38 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Særlige produktfunktioner: integreret akustisk sensor • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS

• Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

3,00 m

• PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425509

4015120425509

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m. Bemærk: Med integreret akustisk sensor:

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering, de afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

74 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/8plus

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsområder med delvist dagslys - Ekstra potentialfri kontakt (kanal 2) HVAC til styring af varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C360i/8plus hvid

EP10425042

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 38 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø 108 mm Ø 60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. • K anal 2: HVAC • U dgang: Tænd/sluk • K oblingseffekt, kanal 2: 230 V DC 2 A 24 V AC 2 A, Kapacitiv last/ ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms • K ontakt: sluttekontakt/potentialfri • E fterløbstid kanal 2: Impuls/ca. 5 min. - 120 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMPKOM(

4015120425042

24 mm 38 mm

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 75


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/24 DRY

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Automatisk styring af belysningen med 2 potentialfrie brydekontakter til omkobling af belysningen til adskilte faser eller til en 230 V AC nødstrømsforsyning afhængigt af tilstedeværelse og dagslys - Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm. - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMPRKR(

PD-C360i/24 DRY hvid

Måltegning

EP10425707

4015120425707

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja

• Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: 1 + 2, brydekontakt/potentialfri • Koblingseffekt, kanal 1: potentialfri/NC 230 V AC/5 A, 24 V DC/5 A • Indkoblingsstrøm: Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms

• Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

3,00 m

• PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Standarddrift (PD-C360i/24 DRY og ILR-230V strømbegrænsningsmodul). For elektroniske forkoblingsenheder må man regne med en indkoblingsstrøm der er op til 40 gange højere. Der skal benyttes et ESYLUX strømbegrænsningsmodul til den konstante belastning (maks. 690 W).

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

76 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN

Drift med tilslutning på adskilte faser som master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager tilstedeværelse.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/24plus

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til anvendelse i kontorer, klasseværelser, konferencerum osv. samt gennemgangsområder med delvist dagslys - Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm. - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C360i/24plus hvid

EP10425288

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • S laveindgang: ja

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø 108 mm Ø 60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • K anal 2: HVAC • U dgang: Tænd/sluk • K oblingseffekt, kanal 2: 230 V DC 2 A 24 V AC 2 A, Kapacitiv last/ ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms • K ontakt: sluttekontakt/potentialfri • E fterløbstid kanal 2: Impuls/ca. 5 min. - 120 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMPMSS(

4015120425288

24 mm

46 mm

Detekteringsområde EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 77


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/24 DUOplus-SM

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering Montering på underlag - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m og til uafhængig styring af 2 belysningszoner (vinduesområde og område inde i lokalet) afhængigt af tilstedeværelse og dagslys - Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 3) HVAC til at tænde og slukke en ekstra lyskilde eller til at styre varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - Begge lyskanaler og HVAC-kontakten med 16 A, højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMQSLK(

PD-C360i/24 DUOplus-SM hvid

Måltegning

EP10426810

4015120426810

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via inf-

• Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Udvendig loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 87 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 41 mm, Monteringshullets størrelse

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Kanal 2: Belysning • Udgang: Tænd/sluk • Koblingseffekt, kanal 2: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

rarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat)

Ø 108 mm

28 mm

46 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

68 mm • Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk

VA/5 A (cos phi = 0,5)

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs • Afbryderindgang: ja • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Efterløbstid kanal 2: ca. 1 min. – 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Kanal 3: HVAC • Koblingseffekt, kanal 3: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid kanal 3: ca. 1-15 min • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EM10425608

4015120425608

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsområdet benyttes de tilhørende slave-enheder (tilbehør). (N/C) uden tilslutning.

78 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/24 DUOplus-FM

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering Planforsænket montering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m og til uafhængig styring af 2 belysningszoner (vinduesområde og område inde i lokalet) afhængigt af tilstedeværelse og dagslys - Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 3) HVAC til at tænde og slukke en ekstra lyskilde eller til at styre varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - Begge lyskanaler og HVAC-kontakten med 16 A, højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C360i/24 DUOplus-FM hvid

EP10426803

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via inf-

• K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 87 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 41 mm, Monteringshullets størrelse

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • K anal 2: Belysning • U dgang: Tænd/sluk • K oblingseffekt, kanal 2: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

rarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat)

68 mm

• T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Ø 108 mm Ø 60 mm 41 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs • A fbryderindgang: ja • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • E fterløbstid kanal 2: ca. 1 min. – 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • K anal 3: HVAC • K oblingseffekt, kanal 3: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid kanal 3: ca. 1-15 min • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMQSKN(

4015120426803

46 mm

Detekteringsområde EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsområdet benyttes de tilhørende slave-enheder (tilbehør). (N/C) uden tilslutning.

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 79


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/8 DIM

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Automatisk lysstyring med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1 - 10 V DC udgang) - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMQRLL(

PD-C360i/8 DIM hvid

Måltegning

EP10426711

4015120426711

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via inf-

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

• Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja rarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat) • Lysmåling: blandingslys • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles • Kanal 1: Tilstedeværelse separat) • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Isolationsklasse: II • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Montering: Loftsmontering • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 38 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360°

Detekteringsområde

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. • Reguleringsudgang: 1 - 10 V DC/50 mA • Orienteringslys: 10 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

3,00 m

• PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

80 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/24 DIM

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Automatisk lysstyring med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1 - 10 V DC udgang) - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C360i/24 DIM hvid

EP10426704

Y(0B51CA*OMQRKO(

4015120426704

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via inf-

• R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja rarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat) • L ysmåling: blandingslys • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles • K anal 1: Belysning separat) • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Isolationsklasse: II • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende •M ontering: Loftsmontering • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

Ø 60 mm 24 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

46 mm

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. • R eguleringsudgang: 1 - 10 V DC/50 mA • O rienteringslys: 10 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • RC-filter / støjdæmper

Ø 108 mm

Detekteringsområde EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 81


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/24 DIMplus-FM

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering Planforsænket montering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Automatisk lysstyring (kanal 1) med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1 - 10 V DC udgang) - Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 2) HVAC til at tænde og slukke en ekstra lyskilde eller til at styre varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - Både lyskanal og HVAC-kontakt med 16 A, højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMQRMS(

PD-C360i/24 DIMplus-FM hvid

Måltegning

EP10426728

4015120426728

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via inf-

Ø 108 mm Ø 60 mm 41 mm

46 mm

• Kanal 1: Belysning • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning rarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat) • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 • Kapslingsklasse: IP 20 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Isolationsklasse: II • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Montering: Planforsænket loftsmontage • Afbryderindgang: ja • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Efterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. • Mål ca.: Højde 87 mm , Ø 108 mm • Kanal 2: HVAC • Indbygningsmål: Monteringsdybde 41 mm, Monteringshullets størrelse • Udgang: Tænd/sluk 68 mm • Koblingseffekt, kanal 2: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), • Tilslutningsklemme: 1,5 mm² 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblings• Leverancen omfatter: linsemaske medfølger strøm 800 A/200 µs • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Afbryderindgang: ja • Overensstemmelse: CE, RoHS • Reguleringsudgang: 1 - 10 V DC/50 mA • Silikonefrit kabinet: ja • Kontakt: sluttekontakt/potentialfri • Detekteringsområde: 360° • Efterløbstid kanal 2: Impuls/ca. 5 min. - 120 min. • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Orienteringslys: 10 % lyseffekt • Slaveindgang: ja • Efterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • Lysmåling: blandingslys • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Farve: hvid, svarende til RAL 9010 • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425431

4015120425431

EM10425608

4015120425608

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

DIM 1-10 V DC

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed. Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsområdet benyttes de tilhørende slave-enheder (tilbehør). (N/C) uden tilslutning.

82 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/24 DIMplus-SM

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering Montering på underlag - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Automatisk lysstyring (kanal 1) med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1 - 10 V DC udgang) - Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 2) HVAC til at tænde og slukke en ekstra lyskilde eller til at styre varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - Både lyskanal og HVAC-kontakt med 16 A, højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme PD-C360i/24 DIMplus-SM hvid

EP10426735

Y(0B51CA*OMQRNP(

4015120426735

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via inf-

• K anal 1: Belysning • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning rarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat) • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 • K apslingsklasse: IP 20 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Isolationsklasse: II • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs •M ontering: Udvendig loftsmontage • A fbryderindgang: ja • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • E fterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. •M ål ca.: Højde 87 mm , Ø 108 mm • K anal 2: HVAC • Indbygningsmål: Monteringsdybde 41 mm, Monteringshullets størrelse • U dgang: Tænd/sluk 68 mm • K oblingseffekt, kanal 2: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), • T ilslutningsklemme: 1,5 mm² 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblings• L everancen omfatter: linsemaske medfølger strøm 800 A/200 µs • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • A fbryderindgang: ja • O verensstemmelse: CE, RoHS • R eguleringsudgang: 1 - 10 V DC/50 mA • S ilikonefrit kabinet: ja • K ontakt: sluttekontakt/potentialfri • D etekteringsområde: 360° • E fterløbstid kanal 2: Impuls/ca. 5 min. - 120 min. • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • O rienteringslys: 10 % lyseffekt • S laveindgang: ja • E fterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • L ysmåling: blandingslys • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • F arve: hvid, svarende til RAL 9010 • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s

Ø 108 mm

28 mm

46 mm

• F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • SRM-230V relæmodul hvid

Detekteringsområde EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EM10425608

4015120425608

EP10426346

4015120426346

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

DIM 1-10 V DC

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed. Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsområdet benyttes de tilhørende slave-enheder (tilbehør). (N/C) uden tilslutning.

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 83


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/24 DUODIMplus-SM

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering Montering på underlag - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m (maksimal monteringshøjde 5 m) og til en uafhængig styring af 2 belysningszoner (vinduesområde og område inde i lokalet) afhængigt af tilstedeværelse og dagslys - Automatisk lysstyring (kanal 1+ 2) med regulering til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1 - 10 V DC udgang) - Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 3) HVAC til at tænde og slukke en ekstra lyskilde eller til at styre varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - Begge lyskanaler og HVAC-kontakten med 16 A, højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMQRPT(

PD-C360i/24 DUODIMplus-SM hvid

Måltegning

EP10426759

4015120426759

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat)

Ø 108 mm

28 mm

46 mm

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Udvendig loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 74 mm , Ø 108 mm • Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. • Kanal 2: Belysning • Udgang: tænd + sluk/dæmpning • Koblingseffekt, kanal 2: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs • Afbryderindgang: ja • Reguleringsudgang: 1 - 10 V DC/50 mA • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Efterløbstid kanal 2: ca. 1 min. – 30 min. • Orienteringslys: 10 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • Kanal 3: HVAC • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Koblingseffekt, kanal 3: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid kanal 3: ca. 1 min. – 30 min. • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EM10425608

4015120425608

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

DIM 2 DIM 1 1-10 V DC 1-10 V DC

Standarddrift

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsområdet benyttes de tilhørende slave-enheder (tilbehør).

84 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/24 DUODIMplus-FM

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering Planforsænket montering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m (maksimal monteringshøjde 5 m) og til en uafhængig styring af 2 belysningszoner (vinduesområde og område inde i lokalet) afhængigt af tilstedeværelse og dagslys - Automatisk lysstyring (kanal 1+ 2) med regulering til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1 - 10 V DC udgang) - Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 3) HVAC til at tænde og slukke en ekstra lyskilde eller til at styre varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - Begge lyskanaler og HVAC-kontakten med 16 A, højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme PD-C360i/24 DUODIMplus-FM hvid

EP10426742

Y(0B51CA*OMQROM(

4015120426742

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 87 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 41 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. • K anal 2: Belysning • U dgang: tænd + sluk/dæmpning • K oblingseffekt, kanal 2: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs • A fbryderindgang: ja • R eguleringsudgang: 1 - 10 V DC/50 mA • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • E fterløbstid kanal 2: ca. 1 min. – 30 min. • O rienteringslys: 10 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • K anal 3: HVAC • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • K oblingseffekt, kanal 3: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 800 A/200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid kanal 3: ca. 1 min. – 30 min. • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Ø 108 mm Ø 60 mm 41 mm

46 mm

Detekteringsområde EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425431

4015120425431

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

DIM 2 DIM 1 1-10 V DC 1-10 V DC

Standarddrift

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsområdet benyttes de tilhørende slave-enheder (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 85


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360i/24 DIMplus WH

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsvinkel til loftsmontage. - Rækkevidde på op til 32 m, elliptisk detekteringsområde på 32 m i længden og 4 m i bredden ved en monteringshøjde på 10 m (maksimal monteringshøjde ca. 15 m) - Automatisk lysstyring (kanal 1) med regulering af et konstant lysniveau (i en højde på op til 5 m) afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1-10 V = grænseflade) - Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 2) HVAC til at tænde og slukke en ekstra lyskilde eller til at styre varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMPRSN(

PD-C360i/24 DIMplus WH hvid

Måltegning

EP10425783

4015120425783

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/plus, Mobil-PDi/User (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: ca. 1-15 min • Kanal 2: HVAC • Udgang: Tænd/sluk • Koblingseffekt, kanal 2: 230 V AC 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5), Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 30 A/20 ms

• Afbryderindgang: ja • Reguleringsudgang: 1 - 10 V DC/50 mA • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Efterløbstid kanal 2: Impuls/ca. 1 min…120 min • Orienteringslys: 10 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • PD-C360/24 slave WH hvid • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

10,00 m

approx. 16 m

IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 32 m, ved en monteringshøjde på 10 m til 15 m • Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux

• Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Kontakt: sluttekontakt/potentialfri • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

2m

approx. 16 m

2m

Gangområde/på tværs af sensoren

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EP10425790

4015120425790

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425608

4015120425608

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

86 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C 360i/8 CU-C LIGHT

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Automatisk lysstyring med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (ESYLUX Light Controlgrænseflade) - Indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C 360i/8 CU-C Light

EP10427602

Tekniske data • F orsyningsspænding: 9,5 - 22,5 V = • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version

Måltegning

IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 38 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 bis 5 m • S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • K anal 1: ESYLUX Light Control • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: 0 sek. - 30 min. • K anal 2: ESYLUX Light Control • U dgang: tænd + sluk/dæmpning • A fbryderindgang: ja • O rienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • K anal 3: ESYLUX Light Control • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • U dgang: tænd + sluk/dæmpning • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMRQKM(

4015120427602

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

Detekteringsområde EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Kan kun anvendes i forbindelse med ESYLUX Light Control!

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 87


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C 360i/24 CU-C LIGHT

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Automatisk lysstyring med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (ESYLUX Light Controlgrænseflade) - Indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMRQLT(

PD-C 360i/24 CU-C Light

Måltegning

EP10427619

4015120427619

Tekniske data • Forsyningsspænding: 9,5 - 22,5 V = • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Kan kun anvendes i forbindelse med ESYLUX Light Control!

88 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN

IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360°

• Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Kanal 1: ESYLUX Light Control • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: 0 sek. - 30 min. • Kanal 2: ESYLUX Light Control • Udgang: tænd + sluk/dæmpning • Afbryderindgang: ja • Orienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • Kanal 3: ESYLUX Light Control • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Udgang: tænd + sluk/dæmpning • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360/8 SLAVE

EAN-nr.

- „Slave“-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en „master“-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder - „Slave“-sensoren kan tilsluttes på mange tilstedeværelsessensorer i PD-C-serien

PD-C360/8 slave hvid

EP10055379

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 i planforsænket version, IP 20/IP 54 med udven-

digt underlag (skal bestilles separat), IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 62 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• K anal 1: Tilstedeværelse • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*KPPNRT(

4015120055379

Detekteringsområde EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 89


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

PD-C360/24 SLAVE

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- „Slave“-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en „master“-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder - Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm. - „Slave“-sensoren kan tilsluttes på mange tilstedeværelsessensorer i PD-C-serien

Y(0B51CA*KPPNSQ(

PD-C360/24 slave hvid

Måltegning

EP10055386

4015120055386

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360°

• Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • Kanal 1: Tilstedeværelse • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

90 | SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360/24 SLAVE WH

- „Slave“-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en „master“-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 32 m, elliptisk detekteringsområde på 32 m i længden og 4 m i bredden ved en monteringshøjde på 10 m (maksimal monteringshøjde ca. 15 m) - Der kan tilsluttes maks. 10 „slave“-tilstedeværelsessensorer til en „master“ som en omkostningsvenlig udvidelse af systemet - Egner sig optimalt til Installation i større højder op til ca. 15 m, som f.eks. lagerhaller mm. - „Slave“-sensoren kan tilsluttes på mange tilstedeværelsessensorer i PD-C-serien

PD-C360/24 slave WH hvid

EP10425790

Tekniske data • F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version

Måltegning

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 32 m, ved en monteringshøjde på 10 m til 15 m • K anal 1: Tilstedeværelse • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010 Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360i/24 DIMplus WH hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMPRTK(

4015120425790

Detekteringsområde EP10425783

4015120425783

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

10,00 m

approx. 16 m

2m

approx. 16 m

2m

Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

SENSORER 230 V / COMPACT-SERIEN | 91


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER COMPACT EXPRESS-SERIEN

Produktbetegnelse

Artikelnummer

MD-CE360i/8

MD-CE360i/8 GST

EP10510007

EP10510014

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Detekteringsområde

360°

360°

Rækkevidde (Ø i m)

8

8

Anbef. Monteringshøjde

3

3

Anbef. monteringshøjde maks.

5

5

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Montering Fast tilslutningsledning Kapslingsklasse

-

100

IP 40

IP 40

Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt

10

10

Slaveindgang

nej

nej

Kanal 1: Belysning Grænseflade

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Indkoblingsstrøm

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

Afbryderindgang

ja

ja

fuldautomatisk

ja

ja

Impulsfunktion

ja

ja

SE SIDE

96

97

Kontakt Koblingseffekt, kanal 1

92 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN


MD-CE360i/24

MD-CE360i/24 GST

MD-CE360i/24 WAGO

EP10510045

EP10510021

EP10510038

EP10510052

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

360°

360°

360°

360°

8

24

24

24

3

3

3

3

5

10

10

10

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Indbygning i loft

150

-

100

150

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

10

10

10

10

nej

nej

nej

nej

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

98

99

100

101

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 93

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

MD-CE360i/8 WAGO


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER COMPACT EXPRESS-SERIEN

Produktbetegnelse

Artikelnummer

PD-CE360i/8

PD-CE360i/8 GST

EP10510700

EP10510717

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Detekteringsområde

360°

360°

Rækkevidde (Ø i m)

8

8

Anbef. Monteringshøjde

3

3

Anbef. monteringshøjde maks.

5

5

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Montering Fast tilslutningsledning Kapslingsklasse

-

100

IP 40

IP 40

Slaveindgang

ja

ja

Maks. antal slavesensorer

10

10

Kanal 1: Belysning Grænseflade

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Indkoblingsstrøm

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

Afbryderindgang

ja

ja

fuldautomatisk

ja

ja

Halvautomatik

ja

ja

Impulsfunktion

ja

ja

102

103

Kontakt Koblingseffekt, kanal 1

SE SIDE

94 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN


PD-CE360i/24

PD-CE360i/24 GST

PD-CE360i/24 WAGO

EP10510786

EP10510724

EP10510731

EP10510793

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

360°

360°

360°

360°

8

24

24

24

3

3

3

3

5

10

10

10

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Indbygning i loft

150

-

100

150

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

ja

ja

ja

ja

10

10

10

10

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

104

105

106

107

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 95

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

PD-CE360i/8 WAGO


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

MD-CE360i/8

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum, gennemgangsområder, toiletter, små kontorer eller gange med intet eller ringe dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*PLKKKR(

MD-CE360i/8 opalmat

Måltegning

EP10510007

4015120510007

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

24 mm

Detekteringsområde

3,00 m

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 91 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med parallelkobling af maks. 10 bevægelsessensorer.

Standarddrift med ekstra aktivering med knap.

96 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Typebetegnelse

MD-CE360i/8 GST

EAN-nr.

- Bevægelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum, gennemgangsområder, toiletter, små kontorer eller gange med intet eller ringe dagslys - 1,0 m forkonfektioneret WAGO-til- og fraledning - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

MD-CE360i/8 GST opalmat

EP10510014

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 91 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T illedning: Med 1,0 m forkonfektioneret GST18i3-til- og fraledning • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

1,0 m

Ø 68 mm Ø 82 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

67 mm

24 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*PLKKLO(

4015120510014

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med parallelkobling af maks. 10 bevægelsessensorer.

Standarddrift med ekstra aktivering med knap.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 97


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

MD-CE360i/8 WAGO

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum, gennemgangsområder, toiletter, små kontorer eller gange med intet eller ringe dagslys - 1,5 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*PLKKOP(

MD-CE360i/8 WAGO opalmat

Måltegning

EP10510045

4015120510045

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 91 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse

1,5 m

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

24 mm

Detekteringsområde

3,00 m

68 mm • Tilledning: Med 1,5 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med parallelkobling af maks. 10 bevægelsessensorer.

Standarddrift med ekstra aktivering med knap.

98 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Typebetegnelse

MD-CE360i/24

EAN-nr.

- Bevægelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Stor Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til et utal af anvendelsesmuligheder - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

MD-CE360i/24 opalmat

EP10510021

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 99 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m

• S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

32 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*PLKKML(

4015120510021

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360° Ø8m Ø 24 m

Frontalt på sensoren ca. Ø 8 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med parallelkobling af maks. 10 bevægelsessensorer.

Standarddrift med ekstra aktivering med knap.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 99


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

MD-CE360i/24 GST

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Stor Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til et utal af anvendelsesmuligheder - 1,0 m forkonfektioneret WAGO-til- og fraledning - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*PLKKNS(

MD-CE360i/24 GST opalmat

Måltegning

EP10510038

4015120510038

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

1,0 m

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

32 mm

Detekteringsområde

3,00 m

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 99 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilledning: Med 1,0 m forkonfektioneret GST18i3-til- og fraledning • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

360° Ø8m Ø 24 m

Frontalt på sensoren ca. Ø 8 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med parallelkobling af maks. 10 bevægelsessensorer.

Standarddrift med ekstra aktivering med knap.

100 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Typebetegnelse

MD-CE360i/24 WAGO

EAN-nr.

- Bevægelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Stor Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til et utal af anvendelsesmuligheder - 1,5 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

MD-CE360i/24 WAGO opalmat

EP10510052

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 99 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse

68 mm • T illedning: Med 1,5 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

1,5 m

Ø 68 mm Ø 82 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

67 mm

32 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*PLKKPM(

4015120510052

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360° Ø8m Ø 24 m

Frontalt på sensoren ca. Ø 8 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift med parallelkobling af maks. 10 bevægelsessensorer.

Standarddrift med ekstra aktivering med knap.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 101


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

PD-CE360i/8

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsområder med delvist dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*PLKRKK(

PD-CE360i/8 opalmat

Måltegning

EP10510700

4015120510700

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

24 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 91 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave opalmat • PD-C360/24 slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

EP10510748

4015120510748

EP10510755

4015120510755

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

102 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Typebetegnelse

PD-CE360i/8 GST

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsområder med delvist dagslys - 1,0 m forkonfektioneret WAGO-til- og fraledning - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-CE360i/8 GST opalmat

EP10510717

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 91 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T illedning: Med 1,0 m forkonfektioneret GST18i3-til- og fraledning • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

1,0 m

Ø 68 mm Ø 82 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

67 mm

24 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave opalmat • PD-C360/24 slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*PLKRLR(

4015120510717

Detekteringsområde EP10510748

4015120510748

EP10510755

4015120510755

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 103


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

PD-CE360i/8 WAGO

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsområder med delvist dagslys - 1,5 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*PLKRSQ(

PD-CE360i/8 WAGO opalmat

Måltegning

EP10510786

4015120510786

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 91 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse

1,5 m

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

24 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

68 mm • Tilledning: Med 1,5 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave opalmat • PD-C360/24 slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

EP10510748

4015120510748

EP10510755

4015120510755

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

104 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Typebetegnelse

PD-CE360i/24

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 24 m i diameter til anvendelse i kontorlokaler, klasseværelser, konferencerum mm. og gennemgangsområder med delvist dagslys - Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm. - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-CE360i/24 opalmat

EP10510724

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 99 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m

• S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

32 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave opalmat • PD-C360/24 slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*PLKRMO(

4015120510724

Detekteringsområde EP10510748

4015120510748

EP10510755

4015120510755

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 105


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

PD-CE360i/24 GST

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 24 m i diameter til anvendelse i kontorlokaler, klasseværelser, konferencerum mm. og gennemgangsområder med delvist dagslys - 1,0 m forkonfektioneret WAGO-til- og fraledning - Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm. - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*PLKRNL(

PD-CE360i/24 GST opalmat

Måltegning

EP10510731

4015120510731

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

1,0 m

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

32 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 99 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilledning: Med 1,0 m forkonfektioneret GST18i3-til- og fraledning • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m

• Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave opalmat • PD-C360/24 slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

EP10510748

4015120510748

EP10510755

4015120510755

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

106 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Typebetegnelse

PD-CE360i/24 WAGO

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 24 m i diameter til anvendelse i kontorlokaler, klasseværelser, konferencerum mm. og gennemgangsområder med delvist dagslys - 1,5 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning - Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm. - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-CE360i/24 WAGO opalmat

EP10510793

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 99 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse

68 mm • T illedning: Med 1,5 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m

• S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

1,5 m

Ø 68 mm Ø 82 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

67 mm

32 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave opalmat • PD-C360/24 slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*PLKRTN(

4015120510793

Detekteringsområde EP10510748

4015120510748

EP10510755

4015120510755

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 107


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

PD-CE360/8 SLAVE

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- „Slave“-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en „master“-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder - „Slave“-sensoren kan tilsluttes på følgende tilstedeværelsessensorer: - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

Y(0B51CA*PLKROS(

PD-C360/8 slave opalmat

Måltegning

EP10510748

4015120510748

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat, UV-stabiliseret PE • Mål ca.: Højde 91 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

24 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

• Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

68 mm

• Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Kanal 1: Belysning

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-CE360i/8 opalmat • PD-CE360i/8 GST opalmat • PD-CE360i/8 WAGO opalmat • PD-CE360i/24 opalmat • PD-CE360i/24 GST opalmat • PD-CE360i/24 WAGO opalmat • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

EP10510700

4015120510700

EP10510717

4015120510717

EP10510786

4015120510786

EP10510724

4015120510724

EP10510731

4015120510731

EP10510793

4015120510793

EM10425615

4015120425615

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

108 | SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN

Typebetegnelse

PD-CE360/24 SLAVE

EAN-nr.

- „Slave“-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en „master“-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 24 m i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder - Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm. - „Slave“-sensoren kan tilsluttes på følgende tilstedeværelsessensorer: - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

PD-C360/24 slave opalmat

EP10510755

Y(0B51CA*PLKRPP(

4015120510755

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat, UV-stabiliseret PE •M ål ca.: Højde 99 mm , Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse

• E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

68 mm

• T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • K anal 1: Belysning

32 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-CE360i/8 opalmat • PD-CE360i/8 GST opalmat • PD-CE360i/8 WAGO opalmat • PD-CE360i/24 opalmat • PD-CE360i/24 GST opalmat • PD-CE360i/24 WAGO opalmat • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

Detekteringsområde EP10510700

4015120510700

EP10510717

4015120510717

EP10510786

4015120510786

EP10510724

4015120510724

EP10510731

4015120510731

EP10510793

4015120510793

EM10425615

4015120425615

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

SENSORER 230 V / COMPACT-EXPRESS-SERIEN | 109


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER COMPACT-MINI-SERIEN

Produktbetegnelse

MD-C360i/6 mini

MD-C360i/8 mini

MD-C360i/12 mini

EP10425851

EP10426001

EP10426018

-

EP10427008

-

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Detekteringsområde

360°

360°

360°

Rækkevidde (Ø i m)

6

8

12

Anbef. Monteringshøjde

3

3

3

Anbef. monteringshøjde maks.

5

5

5

Indbygning i loft, vægmontering*

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Kapslingsklasse

IP 65

IP 55

IP 55

Orienteringslys

-

-

-

Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt

10

10

10

Slaveindgang

nej

nej

nej

-

-

-

Artikelnummer Fast tilslutningsledning 3 m

Montering

Maks. antal slavesensorer Kanal 1: Belysning Grænseflade Kontakt Koblingseffekt, kanal 1 Indkoblingsstrøm Reguleringsudgang Afbryderindgang

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V/50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

30 A/20 ms

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

-

-

-

nej

ja

ja

Orienteringslys

-

-

-

fuldautomatisk

ja

ja

ja

Halvautomatik

-

-

-

Impulsfunktion

ja

ja

ja

112

113 - 114

115

SE SIDE * Tilbehør koblingsproducent

110 | SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN


PD-C360i/8 mini

PD-C360i/12 mini

PD-C360i/8 mini DIM

PD-C360i/12 mini DIM

EP10425868

EP10426025

EP10426032

EP10426049

EP10426056

-

EP10427015

-

-

-

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

360°

360°

360°

360°

360°

6

8

12

8

12

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

Indbygning i loft, vægmontering*

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Indbygning i loft

IP 65

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

-

-

-

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

10

-

-

-

-

nej

ja

ja

ja

ja

-

10

10

10

10

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

tænd + sluk/dæmpning

tænd + sluk/dæmpning

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V/50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

30 A/20 ms

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

-

-

-

1 - 10 V DC/10 mA

1 - 10 V DC/10 mA

nej

ja

ja

ja

ja

-

-

-

10 % lyseffekt

10 % lyseffekt

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

116

117 - 118

119

120

121

SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN | 111

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

PD-C360i/6 mini


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

MD-C360i/6 MINI

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Mini-bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft og vægmontering - Rækkevidde på op til 6 m i diameter til brug i små rum, gennemgangsområder, toiletter, mindre kontorer eller gange med intet eller ringe dagslys - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMPSPL( Måltegning

MD-C360i/6 mini opalmat

EP10425851

4015120425851

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi og Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

20 mm

36 mm

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 65 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft, vægmontering (tilbehør kontaktproducent) • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE • Mål ca.: Højde 11 mm , Ø 25 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 36 mm, Monteringshullets størrelse 20 mm

11 mm 25 mm

• Tilledning: 20 cm, 3 x 0,75 enkelt åre • Leverancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360°

Detekteringsområde

3,00 m

• Rækkevidde: ca. 6 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 30 A / 20 ms • Afbryderindgang: nej • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 15 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/20 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

360°

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426384

4015120426384

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

Ø 2,5 m Ø6m

Frontalt på sensoren ca. Ø 2,5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 6 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 10 enheder

Standarddrift med ekstra styring med knappen. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

112 | SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

Typebetegnelse

MD-C360i/8 MINI

EAN-nr.

- Mini-bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsområder med intet eller ringe dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

MD-C360i/8 mini opalmat

EP10426001

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

• T illedning: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • L everancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

25 mm

45 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 15 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: opalmat

15 mm 33 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • WMB til MD-C/PD-C 8 mini • Spot-adapter 51/25 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMQKKL(

4015120426001

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10427527

4015120427527

EP10426391

4015120426391

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 10 enheder

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.

SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN | 113


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

MD-C360i/8 MINI-3M

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Mini-bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsområder med intet eller ringe dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMRKKS( Måltegning

MD-C360i/8 mini-3m opalmat

EP10427008

4015120427008

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

25 mm

45 mm

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

15 mm 33 mm

• Tilledning: 300 cm, 4 x 1,00 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360°

Detekteringsområde

3,00 m

• Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 15 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

360°

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 10 enheder

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

114 | SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

Typebetegnelse

MD-C360i/12 MINI

EAN-nr.

- Mini-bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 12 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i store rum og gennemgangsområder med intet eller ringe dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

MD-C360i/12 mini opalmat

EP10426018

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 25 mm , Ø 58 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

• T illedning: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • L everancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 12 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

25 mm

45 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 15 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: opalmat

25 mm

58 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMQKLS(

4015120426018

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360° Ø6m Ø 12 m

Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 12 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 10 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 10 enheder

Standarddrift med ekstra styring med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling.

SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN | 115


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

PD-C360i/6 MINI

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft og vægmontering - Rækkevidde på op til 6 m i diameter til brug i små rum, gennemgangsområder, toiletter, små kontorer og indgangsområder - Ny universel ESYLUX-klemteknik til hurtig indbygning i lofter, rammer til mærkeafbrydere, belysning, PL-dåser, skabe osv. - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMPSQS(

PD-C360i/6 mini opalmat

Måltegning

EP10425868

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 65 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft, vægmontering (tilbehør kontaktproducent) • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE • Mål ca.: Højde 11 mm , Ø 25 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 36 mm, Monteringshullets størrelse

20 mm

36 mm

20 mm

• Tilledning: 20 cm, 3 x 0,75 mm² enkelt åre • Leverancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbyg-

11 mm 25 mm

ningsklemring medfølger

• Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360°

Detekteringsområde

• Rækkevidde: ca. 6 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 30 A / 20 ms • Afbryderindgang: nej • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

3,00 m

• Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/20 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

360°

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426384

4015120426384

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

Ø 2,5 m Ø6m Arbejdsområde ca. Ø 2,5 m

Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 6 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

4015120425868

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med en knap.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt.

116 | SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/8 MINI

EAN-nr.

- Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C360i/8 mini opalmat

EP10426025

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

• T illedning: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • L everancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

25 mm

45 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: opalmat

15 mm 33 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 mini slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMQKMP(

4015120426025

Detekteringsområde EP10426063

4015120426063

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø3m Ø5m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 3 m Frontalt på sensoren ca. Ø 5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN | 117


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

PD-C360i/8 MINI-3M

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter til brug i små rum, gennemgangsområder, toiletter, mindre kontorer og gange med delvist dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme - Fast tilslutningsledning på 300 cm længde

Y(0B51CA*OMRKLP( Måltegning

PD-C360i/8 mini-3m opalmat

EP10427015

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

25 mm

45 mm

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

15 mm 33 mm

• Tilledning: 300 cm, 4 x 1,00 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360°

Detekteringsområde

3,00 m

• Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 mini slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

360°

Ø3m Ø5m Ø8m

EP10426063

4015120426063

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

Arbejdsområde ca. Ø 3 m Frontalt på sensoren ca. Ø 5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

4015120427015

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

118 | SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

Typebetegnelse

PD-C360i/12 MINI

EAN-nr.

- Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 12 m i diameter til brug i større rum, gennemgangsområder, kontorer, indgangsområder med delvist dagslys - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C360i/12 mini opalmat

EP10426032

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 25 mm , Ø 58 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

• T illedning: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • L everancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 12 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

25 mm

45 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: opalmat

25 mm

58 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 mini slave opalmat • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMQKNM(

4015120426032

Detekteringsområde EP10426063

4015120426063

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø 12 m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 12 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN | 119


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

PD-C360i/8 MINI DIM

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter til brug i små rum, gennemgangsområder, kontorer, indgangsområder med delvist dagslys - Automatisk lysstyring med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1 - 10 V DC grænseflade) - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMQKOT( Måltegning

PD-C360i/8 mini DIM opalmat

EP10426049

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

25 mm

45 mm

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

15 mm 33 mm

• Tilledning: 60 cm, 4 x 1,00 mm²/2 x 0,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja

Detekteringsområde

3,00 m

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. • Reguleringsudgang: 1 - 10 V DC/10 mA • Orienteringslys: 10 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 mini slave opalmat • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • RC-filter / støjdæmper

360°

Ø3m Ø5m Ø8m

EP10426063

4015120426063

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

EP10426346

4015120426346

EP10426988

4015120426988

Arbejdsområde ca. Ø 3 m Frontalt på sensoren ca. Ø 5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

4015120426049

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

120 | SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN


Bestillingsnr.

PD-C360i/12 MINI DIM

EAN-nr.

- Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 12 m i diameter til brug i større rum, gennemgangsområder, kontorer, indgangsområder med delvist dagslys - Automatisk lysstyring med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (1 - 10 V DC udgang) - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

PD-C360i/12 mini DIM opalmat

EP10426056

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 25 mm , Ø 58 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

• T illedning: 60 cm, 4 x 1,00 mm²/2 x 0,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 12 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

25 mm

45 mm

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: ca. 1 min. – 30 min. • R eguleringsudgang: 1 - 10 V DC/10 mA • O rienteringslys: 10 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: ca. 1 min. – 60 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: opalmat

25 mm

58 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 mini slave opalmat • Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat • SRM-230V relæmodul hvid • ILR-230V strømsparemodul hvid • RC-filter / støjdæmper

Y(0B51CA*OMQKPQ(

4015120426056

Detekteringsområde EP10426063

4015120426063

EM10425530

4015120425530

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

EP10426346

4015120426346

EP10426353

4015120426353

EP10426988

4015120426988

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø 12 m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 12 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN | 121

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

Typebetegnelse


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN

PD-C360/8 MINI SLAVE

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- „Slave“-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en „master“-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder - „Slave“-sensoren kan tilsluttes på følgende modeller: - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM

Y(0B51CA*OMQKQN( Måltegning

PD-C360/8 mini slave opalmat

EP10426063

4015120426063

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/plus, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

25 mm

45 mm

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse

• Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Kanal 1: Tilstedeværelse • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: opalmat

25 mm

15 mm 33 mm

• Tilledning: 60 cm, 3 x 1,00 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja

Detekteringsområde

3,00 m

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

360°

• PD-C360i/8 mini opalmat • PD-C360i/8 mini-3m opalmat • PD-C360i/12 mini opalmat • PD-C360i/8 mini DIM opalmat • PD-C360i/12 mini DIM opalmat • Spot-adapter 51/25 opalmat

EP10426025

4015120426025

EP10427015

4015120427015

EP10426032

4015120426032

EP10426049

4015120426049

EP10426056

4015120426056

EP10426391

4015120426391

Ø3m Ø5m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 3 m Frontalt på sensoren ca. Ø 5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

122 | SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN


SENSORER 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN | 123 SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / COMPACT-MINI-SERIEN


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR FLAT-SERIEN

Produktbetegnelse

MD-FLAT 360i/8

MD-FLAT 360i/8

MD-FLAT-E 360i/8

Hvid, plast

EP10427886

EP10427893

EP10428548

Sort, plast

-

-

-

Grå, plast

EP10428029

-

-

Hvid, glas

-

-

-

Sort, glas

-

-

-

Grå, glas

EP10428043

-

-

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Detekteringsområde

360°

360°

360°

Rækkevidde (Ø i m)

8

8

8

Anbef. Monteringshøjde

3

3

3

Anbef. monteringshøjde maks.

5

5

5

Planforsænket montering i loft, indbygning i loft, loftsog vægmontering

Planforsænket montering i loft, indbygning i loft, loftsog vægmontering

Planforsænket montering i loft, indbygning i loft, loftsog vægmontering

Artikelnummer

Montering Fast tilslutningsledning Kapslingsklasse Særlige produktkendetegn

-

-

-

IP 20

IP 20

IP 20 Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt

10

10

10

Slaveindgang

nej

nej

nej

Kanal 1: Belysning Grænseflade

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

Indkoblingsstrøm

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

Afbryderindgang

ja

ja

ja

fuldautomatisk

ja

ja

ja

Halvautomatik

ja

ja

ja

Impulsfunktion

ja

ja

ja

126 - 128

129

130

Kontakt Koblingseffekt, kanal 1

SE SIDE

124 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN


PD-FLAT 360i/8

PD-FLAT 360i/8

PD-FLAT-E 360i/8

PD-FLAT-E 360i/8 GST

EP10427862

EP10427930

EP10427923

EP10428555

EP10427879

-

EP10427954

EP10427947

-

-

-

EP10428036

-

-

-

-

EP10427961

EP10427985

-

-

-

EP10427978

EP10427992

-

-

-

EP10428050

-

-

-

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

360°

360°

360°

360°

360°

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

Planforsænket montering i loft, indbygning i loft, loftsog vægmontering

Planforsænket montering i loft, indbygning i loft, loftsog vægmontering

Planforsænket montering i loft, indbygning i loft, loftsog vægmontering

Planforsænket montering i loft, indbygning i loft, loftsog vægmontering

Planforsænket montering i loft, indbygning i loft, loftsog vægmontering

100

-

-

-

100

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

Nulgennemgangskobling

10

10

10

10

10

nej

nej

nej

nej

nej

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 2300 W 10 A (cos phi = 1) 1150 VA 5 A (cos phi = 0,5)

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

78 A/5 ms

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

131

132 - 137

138 - 141

142

143

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 125

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

MD-FLAT-E 360i/8 GST


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

MD-FLAT 360i/8 rund hvid

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Design-bevægelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, kobling, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - Fladt design med design-afdækninger+H1:H2: rund, hvid - variabel udskiftning (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

Y(0B51CA*OMRSSQ(

MD-FLAT 360i/8 RW

Måltegning

EP10427886

4015120427886

Tekniske data

Ø94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

126 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

24 mm

Ø60 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

68 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

MD-FLAT 360i/8 RG

EAN-nr.

- Design-bevægelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i diameter, 1 kanal, kobling, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LEDlamper - Master/slave (parallelkobling) - Fladt design med design-afdækninger+H1:H2: Rund, grå - variabel udskiftning (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

EP10428029

Tekniske data

Måltegning • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: betongrå, svarende til RAL 7023

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Ø94 mm

24 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej

Y(0B51CA*OMSKMT(

4015120428029

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

30 mm

MD-FLAT 360i/8 RG

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 127


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

MD-FLAT 360i/8 GRG

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Design-bevægelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i glas: rund, grå - variabel udskiftelig (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

Y(0B51CA*OMSKON(

MD-FLAT 360i/8 GRG

Måltegning

EP10428043

4015120428043

Tekniske data

Ø94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

128 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

24 mm

Ø60 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: betongrå, svarende til RAL 7023

68 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

MD-FLAT 360I/8 KVADRATISK HVID

- Design-bevægelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i kunststof: kvadratisk, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: glas, rund, sort)

EP10427893

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

77 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

77 mm

24 mm

Tekniske data

68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej

Y(0B51CA*OMRSTN(

4015120427893

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

30 mm

MD-FLAT 360i/8 SW

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 129


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

MD-FLAT-E 360i/8 RUND HVID

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Designbevægelsessensor i sæt, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, kobling, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - Fladt design med designafdækninger+H1:H2: rund, inkl. PD-FLAT-indbygningsdåse, hvid - variabel udskiftning (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

Y(0B51CA*OMSPOS(

MD-FLAT-E 360i/8 RW

Måltegning

EP10428548

4015120428548

Tekniske data

61 mm

Ø 63 mm Ø94 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: inklusive linskemaske og loftsindbygningssæt • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

68 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

130 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

24 mm

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

MD-FLAT-E 360i/8 rund, hvid GST

- Design-bevægelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, kobling, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - Fladt design med design-afdækninger+H1:H2: rund, hvid - variabel udskiftning (alternativ: Glas, kvadratisk, sort) - Wieland GST-stik

MD-FLAT-E 360i/8 RW GST

EP10427862

Tekniske data

Måltegning

68 mm

• T illedning: Med 1,0 m forkonfektioneret GST18i3-til- og fraledning • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

1,5 m

Ø94 mm

Ø63 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

76,5 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 75 mm, Monteringshullets størrelse

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMRSQM(

4015120427862

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360° Ø4m Ø8m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 131


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

PD-FLAT 360I/8 RUND HVID

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, kobling, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - Fladt design med afdækninger i kunststof: rund, hvid - variabel udskiftning (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

Y(0B51CA*OMRTNK(

PD-FLAT 360i/8 RW

Måltegning

EP10427930

4015120427930

Tekniske data

Ø94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

132 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

24 mm

Ø60 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

68 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-FLAT 360i/8 RG

EAN-nr.

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i diameter, 1 kanal, kobling, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - Fladt design med design-afdækninger+H1:H2: Rund, grå - variabel udskiftning (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

EP10428036

Tekniske data

Måltegning • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: betongrå, svarende til RAL 7023

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Ø94 mm

24 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej

Y(0B51CA*OMSKNQ(

4015120428036

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

30 mm

PD-FLAT 360i/8 RG

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 133


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

PD-FLAT 360I/8 RUND SORT

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i kunststof: rund, sort - variabel udskiftelig (alternativ: glas, kvadratisk, hvid)

Y(0B51CA*OMRTPO(

PD-FLAT 360i/8 RB

Måltegning

EP10427954

4015120427954

Tekniske data

Ø94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

134 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

24 mm

Ø60 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: sort, svarende til RAL 9004

68 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-FLAT 360I/8 GLAS RUND HVID

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i glas: rund, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

EP10427961

Tekniske data

Måltegning • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Ø94 mm

24 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej

Y(0B51CA*OMRTQL(

4015120427961

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

30 mm

PD-FLAT 360i/8 GRW

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 135


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

PD-FLAT 360i/8 GRG

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i glas: rund, grå - variabel udskiftelig (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

Y(0B51CA*OMSKPK(

PD-FLAT 360i/8 GRG

Måltegning

EP10428050

4015120428050

Tekniske data

Ø94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

136 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

24 mm

Ø60 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: betongrå, svarende til RAL 7023

68 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-FLAT 360I/8 GLAS RUND SORT

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i glas: rund, sort - variabel udskiftelig (alternativ: glas, kvadratisk, hvid)

EP10427978

Tekniske data

Måltegning • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Ø94 mm

24 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej

Y(0B51CA*OMRTRS(

4015120427978

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

30 mm

PD-FLAT 360i/8 GRB

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 137


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i kunststof: kvadratisk, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: glas, rund, sort)

Y(0B51CA*OMRTMN(

PD-FLAT 360i/8 SW

Måltegning

EP10427923

4015120427923

Tekniske data

77 mm

24 mm

Ø60 mm

77 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

138 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

PD-FLAT 360I/8 KVADRATISK HVID

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

68 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-FLAT 360I/8 KVADRATISK SCHWARZ

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i kunststof: kvadratisk, sort - variabel udskiftelig (alternativ: glas, rund, hvid)

EP10427947

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: sort, svarende til RAL 9004

77 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

77 mm

24 mm

Tekniske data

68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej

Y(0B51CA*OMRTOR(

4015120427947

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

30 mm

PD-FLAT 360i/8 SB

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 139


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i glas: kvadratisk, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: glas, rund, sort)

Y(0B51CA*OMRTSP(

PD-FLAT 360i/8 GSW

Måltegning

EP10427985

4015120427985

Tekniske data

77 mm

24 mm

Ø60 mm

77 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

140 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

PD-FLAT 360I/8 GLAS KVADRATISK HVID

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

68 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-FLAT 360I/8 GLAS KVADRATISK SORT

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, tænd/sluk, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - flad optik med design-afdækninger i glas: kvadratisk, sort - variabel udskiftelig (alternativ: glas, rund, hvid)

EP10427992

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: sort, svarende til RAL 9004

77 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

77 mm

24 mm

Tekniske data

68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej

Y(0B51CA*OMRTTM(

4015120427992

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

30 mm

PD-FLAT 360i/8 GSB

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 141


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

PD-FLAT-E 360i/8 rund, hvid

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Designbevægelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, kobling, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - Fladt design med afdækninger i kunststof: Rund, inkl. PD-FLAT-indbygningsdåse, hvid - variabel udskiftning (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

Y(0B51CA*OMSPPP(

PD-FLAT-E 360i/8 RW

Måltegning

EP10428555

4015120428555

Tekniske data

61 mm

Ø 63 mm Ø94 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

• Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: inklusive linskemaske og loftsindbygningssæt • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

68 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

142 | SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN

30 mm

24 mm

Ø60 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

PD-FLAT-E 360I/8 RUND WEISS GST

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø - 1 kanal, kobling, med indkobling i nulgennemgang optimeret til LED-lamper - Master/slave (parallelkobling) - Fladt design med afdækninger i kunststof: rund, hvid - variabel udskiftning (alternativ: Glas, kvadratisk, sort) - Wieland GST-stik

PD-FLAT-E 360i/8 RW GST

EP10427879

Tekniske data

Måltegning

68 mm

• T illedning: Med 1,0 m forkonfektioneret GST18i3-til- og fraledning • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• S laveindgang: nej • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150

1,5 m

Ø94 mm

Ø63 mm

VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

76,5 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 75 mm, Monteringshullets størrelse

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMRSRT(

4015120427879

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / FLAT-SERIEN | 143


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / MD/MD-W-SERIEN

BEVÆGELSESSENSORER MD/MD-W-SERIEN

Produktbetegnelse

Artikelnummer

hvid

MD 120

MD 200

MD 180

MD-W200i

EM10025211

EM10025310

EM10055089

EM10041006

sort

EM10025235

EM10025334

EM10055096

EM10041020

brun

EM10025228

EM10025327

-

-

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V/50 Hz

230 V, 50 Hz

Forsyningsspænding

< 0,5 W Detekteringsområde

120°, sensor kan drejes vandret +/- 90°

Rækkevidde [m]

200°, sensor kan drejes vandret +/- 90°

180°, sensor kan drejes vandret og lodret +/- 30°

200° (2 x 100° separat indstillelig)

12

12

12

12

Rækkeviddetilpasning

mekanisk ved at vippe bevægelsessensorkuglen, maks. 80°

mekanisk ved at vippe bevægelsessensorkuglen, maks. 80°

mekanisk ved at vippe bevægelsessensorkuglen

mekanisk med indvendigt linsedæksel

Indstillingsmuligheder

Mekanisk via indstillingselementet

Mekanisk via indstillingselementet

Mekanisk via indstillingselementet

mekanisk via potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi-M*

2,5

2,5

2,5 - 3 m

2,5

Mulighed for vægmontering, ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør

Mulighed for vægmontering, ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør

Vægmontering

Vægmontering

Anbef. Monteringshøjde Montering Kapslingsklasse Særlige produktkendetegn

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

Stiksokkel til montering med én hånd

Stiksokkel til montering med én hånd

Stiksokkel til montering med én hånd

Stiksokkel til montering med én hånd

nej

nej

nej

nej

8

8

6

8

Slaveindgang Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt Kanal 1: Belysning Grænseflade Kontakt Koblingseffekt, kanal 1

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V/50 Hz, 1000 W 4,5 A (cos phi = 1) 500 VA 2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 1000 W 4,5 A (cos phi = 1) 500 VA 2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V/50 Hz, 1000 W 4,5 A (cos phi = 1) 500 VA 2,25 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

30 A/20 ms

30 A/20 ms

40 A/20 ms

800 A / 200 µs

145

146

147

148

Indkoblingsstrøm SE SIDE * Bestilles separat

144 | SENSORER 230 V / MD/MD-W-SERIEN


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / MD/MD-W-SERIEN

Typebetegnelse

MD 120

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 120° detekteringsområde til komfortabel tænd/sluk af belysningen - Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensorteknik - Specialsokkel til ind- og udvendig hjørnemontering som tilbehør

MD 120, hvid

EM10025211

4015120025211

Y(0B51CA*KMPMLL(

MD 120 sort

EM10025235

4015120025235

Y(0B51CA*KMPMNP(

MD 120, brun

EM10025228

4015120025228

Y(0B51CA*KMPMMS(

Tekniske data

Måltegning

ring med tilbehør • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 81 mm x bredde 74 mm x længde 102 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • K oblingseffekt, glødepærer: 1000 W • D etekteringsområde: 120°, sensor kan drejes +/- 90° vandret • R ækkevidde: ca. 12 m, ved en monteringshøjde på 2,5 m • R ækkeviddetilpasning: mekanisk ved at vippe bevægelsessensorkuglen, maks. 80°

• S laveindgang: nej • L ysstyrke: ca. 3 - 2000 Lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500

54 mm

10 mm

35 mm

VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

66 mm

74 mm

• Indkoblingsstrøm: 30 A / 20 ms • E fterløbstid: ca. 4 sek. - 10 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,5 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

102 mm

74 mm

81 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • RC-filter / støjdæmper • MD-hjørnesokkel, hvid • MD-hjørnesokkel sort • MD hjørnesokkel brun

9 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet • T illadt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • K apslingsklasse: IP 44 • Isolationsklasse: II •M ontering: Vægmontering, Mulighed for ind- og udvendig hjørnemonte-

Detekteringsområde EP10426988

4015120426988

EM10025518

4015120025518

EM10025532

4015120025532

EM10025525

4015120025525

5m 12 m

2,50 m

4m

120°

20 m

Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Apparatet er kompatibelt med de automatiske projektører AF 150/200, AF 300/200 og AF 500/200. Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 8 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 8 enheder

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Standarddrift med ekstra konstantlysfunktion med ekstern afbryder.

Parallelkobling med trappelysautomat.

SENSORER 230 V / MD/MD-W-SERIEN | 145


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / MD/MD-W-SERIEN

MD 200

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 200° detekteringsområde til komfortabel tænd/sluk af belysningen - Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensorteknik - Specialsokkel til ind- og udvendig hjørnemontering som tilbehør

Y(0B51CA*KMPNLK(

MD 200, hvid

EM10025310

4015120025310

Y(0B51CA*KMPNNO(

MD 200 sort

EM10025334

4015120025334

Y(0B51CA*KMPNMR(

MD 200, brun

EM10025327

4015120025327

Tekniske data 9 mm

Måltegning

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet • Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • Kapslingsklasse: IP 44 • Isolationsklasse: II • Montering: Vægmontering, Mulighed for ind- og udvendig hjørnemonte-

54 mm

10 mm

35 mm

66 mm

ring med tilbehør

• Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 81 mm x bredde 74 mm x længde 102 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Koblingseffekt, glødepærer: 1000 W • Detekteringsområde: 200°, sensor kan drejes +/- 90° vandret • Rækkevidde: ca. 12 m, ved en monteringshøjde på 2,5 m • Rækkeviddetilpasning: mekanisk ved at vippe bevægelsessensorkuglen,

74 mm 102 mm

74 mm

81 mm

• Slaveindgang: nej • Lysstyrke: ca. 3 - 2000 Lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 30 A / 20 ms • Efterløbstid: ca. 4 sek. - 10 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,5 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

maks. 80°

Detekteringsområde

5m 12 m

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

2,50 m

• RC-filter / støjdæmper • MD-hjørnesokkel, hvid • MD-hjørnesokkel sort • MD hjørnesokkel brun

EP10426988

4015120426988

EM10025518

4015120025518

EM10025532

4015120025532

EM10025525

4015120025525

4m

200°

20 m

Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Apparatet er kompatibelt med de automatiske projektører AF 150/200, AF 300/200 og AF 500/200. Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 8 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 8 enheder

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

146 | SENSORER 230 V / MD/MD-W-SERIEN

Standarddrift med ekstra konstantlysfunktion med ekstern afbryder.

Parallelkobling med trappelysautomat.


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / MD/MD-W-SERIEN

Typebetegnelse

MD 180 BASIC

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 180° detekteringsområde til komfortabel tænd/sluk af belysningen - Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensorteknik

MD 180 Basic, hvid

EM10055089

4015120055089

Y(0B51CA*KPPKST(

MD 180 Basic, sort

EM10055096

4015120055096

Y(0B51CA*KPPKTQ(

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • S tandby-forbrug: < 0,5 W • Indstillingsmuligheder: Mekanisk via indstillingselementet • T illadt omgivelsestemperatur: -20 °C...+40 °C • K apslingsklasse: IP 44 • Isolationsklasse: II •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 49 mm x bredde 55 mm x længde 80 mm • T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • S ærlige produktfunktioner: *UNDEFINED TEXT* • A fdækning: Opalt UV-stabiliseret polycarbonat • O verensstemmelse: CE, RoHS • N ominel spænding: 230 V, 50 Hz • K oblingseffekt, glødepærer: 800 W • K oblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 400 W • D etekteringsområde: 180°, kan drejes vandret og lodret +/-30°

Måltegning • R ækkevidde: ca. 12 m Ø, ved en monteringshøjde på 2,5 m bis 3 m • R ækkeviddetilpasning: mekanisk • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 1000 lux • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: 40 A/20 ms • A fbryderindgang: nej • E ffektforbrug ca. [W]: 0,5 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010, sort

8 mm

Tekniske data

40 mm

14 mm

50 mm

55 mm 80 mm

55 mm

49 mm

Detekteringsområde

2,50 m

180° 20 m

5m 12 m

Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER 230 V / MD/MD-W-SERIEN | 147


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / MD/MD-W-SERIEN

MD-W200i

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 200° detekteringsområde i moderne design - Farven kan tilpasses vha. afskærmninger der fås som tilbehør - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*KOLKKQ(

MD-W200i hvid

EM10041006

4015120041006

Y(0B51CA*KOLKMK(

MD-W200i, sort

EM10041020

4015120041020

Måltegning

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via den

60 mm

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-SLi (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • Kapslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: II • Montering: Vægmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 55 mm , Ø 110 mm • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 200° (2 x 100° separat indstillelig) • Rækkevidde: ca. 12 m, ved en monteringshøjde på 2,5 m • Rækkeviddetilpasning: mekanisk med indvendigt linsedæksel • Slaveindgang: nej • Lysstyrke: ca. 2-2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s

69 mm 95 mm

90 mm 110 mm

55 mm

110 mm

Detekteringsområde

• Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

• Indkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs • Efterløbstid: ca. 15 sek. - 16 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) 2,50 m

• Mobil-RCi-M, sølv • MD-W afskærmning brun • MD-W afskærmning sort • MD-W afskærmning rustfrit stål-look

EM10016011

4015120016011

EM10041105

4015120041105

EM10041112

4015120041112

EM10041129

4015120041129

5m 12 m

200°

20 m

Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 8 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 8 enheder

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

148 | SENSORER 230 V / MD/MD-W-SERIEN

Standarddrift med ekstra konstantlysfunktion med ekstern afbryder.


SENSORER 230 V / MD/MD-W-SERIEN | 149 SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / MD/MD-W-SERIEN


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / RC-SERIEN

BEVÆGELSESSENSORER RC-SERIEN

Produktbetegnelse

Artikelnummer

hvid

RC 130i

RC 230i

RC 280i

EM10015014

EM10015311

EM10015717

sort

EM10015212

EM10015519

EM10015915

brun

EM10015113

EM10015410

EM10015816

Optik i rustfrit stål

EM10015618

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Detekteringsområde

130° og 360° underkrybningssikring

230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring

280° (3 x 95°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring

Rækkevidde [m]

20

20

20

Rækkeviddetilpasning

elektronisk, mekanisk, for hver sensor, 1 x 130°

elektronisk, mekanisk, for hver sensor, 2 x 115°

elektronisk, mekanisk, for hver sensor, 3 x 95°

Indstillingsmuligheder

mekanisk via potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi, Mobil-RCi-M *

mekanisk via potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi, Mobil-RCi-M *

mekanisk via potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi, Mobil-RCi-M *

Anbef. Monteringshøjde Montering Kapslingsklasse Særlige produktkendetegn Slaveindgang Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt

2,5

2,5

2,5

Mulighed for lofts- og vægmontering, indog udvendig hjørnemontering med tilbehør

Mulighed for lofts- og vægmontering, indog udvendig hjørnemontering med tilbehør

Lofts- og vægmontering, ind- og udvendig hjørnemontering

IP 54

IP 54

IP 54

Stiksokkel til montering med én hånd

Stiksokkel til montering med én hånd, underkrybningssikring

Stiksokkel til montering med én hånd, underkrybningssikring

nej

nej

nej

8

8

8

Kanal 1: Belysning Grænseflade Kontakt Koblingseffekt, kanal 1 Indkoblingsstrøm SE SIDE * Bestilles separat

150 | SENSORER 230 V / RC-SERIEN

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tænd/sluk

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 100 A/200 µs

Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 100 A/200 µs

Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 100 A/200 µs

151

152

153


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / RC-SERIEN

Typebetegnelse

RC 130i

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 130° detekteringsområde og stor rækkevidde - 360° underkrybningssikring for fuldstændig dækning, kan slås fra med fjernbetjening - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

RC 130i hvid

EM10015014

4015120015014

Y(0B51CA*KLPKLO(

RC 130i sort

EM10015212

4015120015212

Y(0B51CA*KLPMLM(

RC 130i brun

EM10015113

4015120015113

Y(0B51CA*KLPLLN(

Tekniske data

Måltegning

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi, Mobil-RCi-M (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • K apslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II •M ontering: Lofts- og vægmontering, Mulighed for ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør

• K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 105 mm x bredde 78 mm x længde 135 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • D etekteringsområde: 130° og 360° underkrybningssikring • R ækkevidde: ca. 20 m, ved en monteringshøjde på 2,5 m • R ækkeviddetilpasning: elektronisk, mekanisk, hver sensor, 1 x 130° • S laveindgang: nej • L ysstyrke: ca. 2 – 2500 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s

• F rakoblingsforsinkelse [s]: 5 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

10 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 100 A/200 µs • E fterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

27 mm

79 mm

72 mm 135 mm

78 mm

105 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-RCi-M, sølv • Mobil-RCi sølv • RC-filter / støjdæmper • RC-hjørnesokkel hvid • RC-hjørnesokkel brun • RC hjørnesokkel sort

45 mm

24 mm

Detekteringsområde EM10016011

4015120016011

EM10016004

4015120016004

EP10426988

4015120426988

EM10016110

4015120016110

EM10016127

4015120016127

EM10016134

4015120016134

130°

36 m

2,50 m

3m 8m 20 m

360° underkrybningssikring ca. 3 m Frontalt på sensoren ca. 8 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. 36 m

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 8 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 8 enheder

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Standarddrift med ekstra konstantlysfunktion med ekstern afbryder.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling

SENSORER 230 V / RC-SERIEN | 151


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / RC-SERIEN

RC 230i

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og stor rækkevidde - 360° underkrybningssikring for fuldstændig dækning, kan slås fra med fjernbetjening - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*KLPNLL(

RC 230i hvid

EM10015311

4015120015311

Y(0B51CA*KLPPLT(

RC 230i sort

EM10015519

4015120015519

Y(0B51CA*KLPOLK(

RC 230i brun

EM10015410

4015120015410

Y(0B51CA*KLPQLS(

RC 230i rustfri stål-optik

EM10015618

4015120015618

Tekniske data 10 mm

Måltegning

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

45 mm

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi, Mobil-RCi-M (bestilles separat) • Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • Kapslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II • Montering: Lofts- og vægmontering, Mulighed for ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 105 mm x bredde 78 mm x længde 135 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Detekteringsområde: 230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring • Rækkevidde: ca. 20 m Ø, ved en monteringshøjde på 2,5 m • Rækkeviddetilpasning: elektronisk, mekanisk, hver sensor, 2 x 115° • Slaveindgang: nej • Lysstyrke: ca. 2 – 2500 lux

24 mm

27 mm

79 mm

72 mm 135 mm

78 mm

105 mm

Detekteringsområde

230°

6m 16 m 40 m

• Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 5 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 100 A/200 µs • Efterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

2,50 m

• Mobil-RCi-M, sølv • Mobil-RCi sølv • RC-filter / støjdæmper • RC-hjørnesokkel hvid • RC-hjørnesokkel brun • RC hjørnesokkel sort • RC hjørnesokkel rustfrit stål-look

3m 8m

EM10016011

4015120016011

EM10016004

4015120016004

EP10426988

4015120426988

EM10016110

4015120016110

EM10016127

4015120016127

EM10016134

4015120016134

EM10016141

4015120016141

20 m

360° underkrybningssikring Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 8 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 8 enheder

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

152 | SENSORER 230 V / RC-SERIEN

Standarddrift med ekstra konstantlysfunktion med ekstern afbryder.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR 230 V / RC-SERIEN

Typebetegnelse

RC 280i

EAN-nr.

- Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og stor rækkevidde - 360° underkrybningssikring for fuldstændig dækning, kan slås fra med fjernbetjening - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

RC 280i hvid

EM10015717

4015120015717

Y(0B51CA*KLPRLR(

RC 280i sort

EM10015915

4015120015915

Y(0B51CA*KLPTLP(

RC 280i brun

EM10015816

4015120015816

Y(0B51CA*KLPSLQ(

Tekniske data

Måltegning

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi, Mobil-RCi-M (bestilles separat) • T illadt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • K apslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II •M ontering: Lofts- og vægmontering, ind- og udvendig hjørnemontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 105 mm x bredde 78 mm x længde 135 mm • L everancen omfatter: inklusive RC-hjørnesokkel, inklusive linsemaske • D etekteringsområde: 280° (3 x 95°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring • R ækkevidde: ca. 20 m Ø, ved en monteringshøjde på 2,5 m • R ækkeviddetilpasning: elektronisk, mekanisk, hver sensor, 3 x 95° • S laveindgang: nej • L ysstyrke: ca. 2 – 2500 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s

• F rakoblingsforsinkelse [s]: 5 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

10 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Indkoblingsstrøm: Kapacitiv last/ballaster maks. indkoblingsstrøm 100 A/200 µs • E fterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

27 mm

79 mm

72 mm 135 mm

78 mm

105 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-RCi-M, sølv • Mobil-RCi sølv • RC-filter / støjdæmper • RC-hjørnesokkel hvid • RC-hjørnesokkel brun • RC hjørnesokkel sort

45 mm

24 mm

Detekteringsområde EM10016011

4015120016011

EM10016004

4015120016004

EP10426988

4015120426988

EM10016110

4015120016110

EM10016127

4015120016127

EM10016134

4015120016134

2,50 m

20 m

6m 16 m 40 m

280°

8m 3m 3m 8m 20 m

360° underkrybningssikring Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 8 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift parallelkobling med maks. 8 enheder

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter.

Standarddrift med ekstra konstantlysfunktion med ekstern afbryder.

Parallelkobling med trappelysautomatkobling

SENSORER 230 V / RC-SERIEN | 153


DALI TILSTEDEVÆRELSESSENSORER

Kontrol af LED-belysningen via digitale signaler, det

enheder ligeledes skal indbygges i tilstedeværelses-

er ganske nemt med DALI. ESYLUX tilbyder dig in-

kredsen: DALI-switchen er klar!

den for dette område en bred vifte af sensorer, der gennemfører en præcis måling af lysstyrken i rummet og fleksibelt tilpasser belysningen til de lokale og individuelle krav. En forprogrammering fra fabrikken gør den lettere at idriftsætte, og når traditionelle

INDHOLD DALI

154 | SENSORER DALI

156 - 171


| 155


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER

Produktbetegnelse

PD 360i/8 DALI ADR

PD-C360i/8 DUO DALI

EM10210709

EP10427442

Hvid, plast

-

-

Sort, plast

-

-

Hvid, glas

-

-

Sort, glas

-

-

Forsyningsspænding

9,5 - 22,5 V =

230 V, 50 Hz

Detekteringsområde

Artikelnummer

360°

360°

Rækkevidde [m]

8

8

Rækkeviddetilpasning

-

-

Anbef. Monteringshøjde

2,5

3

Anbef. monteringshøjde maks.

-

5

Loftsmontering

Loftsmontering

Kapslingsklasse

IP 44 med udvendigt underlag, IP 40 indbygning i loft

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag*, IP 20 som version til indbygning i loft*

Orienteringslys

-

10 % til 50 % lyseffekt

Særlige produktfunktioner

-

-

nej

ja

-

maks. 25 stk. pr. DALI/DSI-udgang

Montering

Slaveindgang Regulerbare DALI-EVG'er Kanal 1: Belysning Grænseflade

DALI

DALI

DALI udgang 1

-

2-polet DALI/DSI-styreledning/ broadcast

Afbryderindgang

ja

ja

Orienteringslys

-

10 % til 50 % lyseffekt

Kanal 2: Belysning Udgang

-

DALI

DALI/DSI-udgang 2

-

2-polet DALI/DSI-styreledning/ broadcast

Afbryderindgang

-

ja

Orienteringslys

-

10 % til 50 % lyseffekt

fuldautomatisk

-

ja

Halvautomatik

-

ja

158

159

SE SIDE * Bestilles separat

156 | SENSORER DALI


PD-FLAT 360i/6 mini DALI

PD-C 360i/8 mini DALI

PD-FLAT 360i/8 DALI

PD-FLAT 360i/8 DALI

EP10427459

EP10427503

EP10427510

-

-

-

-

-

EP10427541

EP10427558

-

-

-

EP10427916

EP10427909

-

-

-

EP10427565

EP10427572

-

-

-

EP10427589

EP10427596

230 V, 50 Hz

DALI BUS

DALI BUS

DALI BUS

DALI BUS

360°

360°

360°

360°

360°

24

6

8

8

8 mekanisk med indvendigt linsedæksel 3

-

-

-

mekanisk med indvendigt linsedæksel

3

3

3

3

5

3

3

5

5

Loftsmontering

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Planforsænket loftsmontage

Planforsænket loftsmontage

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag*, IP 20 som version til indbygning i loft*

IP 55

IP 55

IP 20

IP 20

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 40 % lyseffekt

10 % til 40 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

-

inkl. skumringskontakt

inkl. skumringskontakt

-

-

ja

ja, via DALI

ja, via DALI

ja, via DALI

ja, via DALI

maks. 25 stk. pr. DALI/DSI-udgang

-

-

-

-

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

2-polet DALI/DSI-styreledning/ broadcast

DALI-bus/broadcast

DALI-bus/broadcast

DALI-bus/broadcast

DALI-bus/broadcast

ja

ja, via DALI

ja, via DALI

ja

ja

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 40 % lyseffekt

10 % til 40 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

DALI

-

-

-

-

2-polet DALI/DSI-styreledning/ broadcast

-

-

-

-

-

-

-

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 40 % lyseffekt

10 % til 40 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

10 % til 50 % lyseffekt

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

160

161

162

163 - 166

167 - 170

ja

SENSORER DALI | 157

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

PD-C360i/24 DUO DALI


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

PD 360i/8 DALI ADR

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Automatisk lysstyring af DALI ballaster til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (med DALI-udgang)

Y(0B51CA*MLKRKT(

PD 360i/8 DALI ADR opalmat

Måltegning

EM10210709

4015120210709

Tekniske data • Forsyningsspænding: 9,5 - 22,5 V = • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via infrarød fjernbetjening Mobil-PDi DALI ADR (tilbehør)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 44 med udvendigt underlag, IP 40 loftsindbygning • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 33 mm , Ø 102 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 21 mm, Monteringshullets størrelse

Ø 102 mm Ø 52 mm 21 mm

68 mm

33 mm

• Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 10 – 2000 lux • Busspænding: 9,5 - 22,5 V = • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: DALI • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: ca. 10 sek.-30 min. • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

• Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360°

Detekteringsområde

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/DALI ADR sort • Dåse oven på væg DALI ADR hvid • Loftindbygningssæt DALI ADR

3,00 m

360°

Ø3m Ø4m Ø8m Arbejdsområde ca. Ø 3 m

Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer DA DA

S1 S2

DALI bus

DA DA

S1 S2

DALI bus DALI power supply

DALI EVG

Standarddrift

158 | SENSORER DALI

DALI power supply

DALI EVG

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes eller dæmpes manuelt med knappen.

EM10210891

4015120210891

EM10210808

4015120210808

EM10210815

4015120210815


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

Typebetegnelse

PD-C360i/8 DUO DALI

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Automatisk lysstyring af DALI eller DSI ballaster til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (med DALI/ DSI-udgang)

PD-C360i/8 DUO DALI opalmat

EP10427442

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 38 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m

• S laveindgang: ja • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • R egulerbare DALI-EVG‘er: maks. 25 stk. pr. DALI/DSI-udgang • D ALI udgang 1: 2-polet DALI/DSI-styreledning/broadcast • D ALI/DSI-udgang 2: 2-polet DALI/DSI-styreledning/broadcast • K anal 1: Belysning • G rænseflade: DALI • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: ca. 1 min.-240 min. • K anal 2: Belysning • U dgang: DALI • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid kanal 2: ca. 1 min.-240 min. • O rienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,6 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • SW DALI Semi Automation • SW DALI Full Automation

Y(0B51CA*OMROOM(

4015120427442

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

Detekteringsområde

3,00 m

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EP10425899

4015120425899

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10427480

4015120427480

Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m

EP10427473

4015120427473

Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER DALI | 159


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

PD-C360i/24 DUO DALI

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Automatisk lysstyring af DALI eller DSI ballaster til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (med DALI/ DSI-udgang)

Y(0B51CA*OMROPT(

PD-C360i/24 DUO DALI opalmat

Måltegning

EP10427459

4015120427459

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: II • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 46 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m

• Slaveindgang: ja • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Regulerbare DALI-EVG‘er: maks. 25 stk. pr. DALI/DSI-udgang • DALI udgang 1: 2-polet DALI/DSI-styreledning/broadcast • DALI/DSI-udgang 2: 2-polet DALI/DSI-styreledning/broadcast • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: DALI • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: ca. 1 min.-240 min. • Kanal 2: Belysning • Udgang: DALI • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid kanal 2: ca. 1 min.-240 min. • Orienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,6 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • PD-C360/8 slave hvid • PD-C360/24 slave hvid • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • SW DALI Semi Automation • SW DALI Full Automation

EP10055379

4015120055379

EP10055386

4015120055386

EP10425899

4015120425899

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EP10427480

4015120427480

EP10427473

4015120427473

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

160 | SENSORER DALI


Bestillingsnr.

EAN-nr.

PD-FLAT 360i/6 MINI DALI

- Tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsvinkel til loftsmontage - Rækkevidde på op til 6m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - flad linse med monteringshøjde på kun 3 mm - Automatisk lysstyring af DALI EVG ballaster til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (med Dali-udgang) - Kan kombineres med DALI-sensorer - HVAC og potentialfri kontakt mulig i forbindelse med DALI Switch fra ESYLUX

PD-FLAT 360i/6 mini DALI

EP10427503

Y(0B51CA*OMRPKN(

4015120427503

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: DALI BUS • S trømforbrug: 12 mA • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 55 •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret PE •M ål ca.: Højde 3 mm , Ø 25 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 36 mm, Monteringshullets størrelse 20 mm • S ærlige produktfunktioner: Skumringsrelæ • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: 6m • S laveindgang: ja, via DALI • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 10 – 2000 lux

• B usspænding: 9,5 - 22,5 V = • L yskanal: DALI • D ALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • K anal 1: Belysning • G rænseflade: DALI • A fbryderindgang: ja, via DALI • E fterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • O rienteringslys: 10 % til 40 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

36 mm

3 mm 25 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • SW DALI Semi Automation • SW DALI Full Automation • CU PS DALI

20 mm

Detekteringsområde EP10425899

4015120425899

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10427480

4015120427480

EP10427473

4015120427473

EC10430008

4015120430008

3,00 m

360° Ø 2,5 m Ø6m Arbejdsområde ca. Ø 2,5 m

Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 6 m

Ledningsdiagrammer DALI Power Supply CU PS DALI EC10430008

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

SENSORER DALI | 161

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

Typebetegnelse


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

PD-C 360i/8 mini DALI

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsvinkel til loftsmontage - Rækkevidde på op til 8m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Automatisk lysstyring af DALI EVG ballaster til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (med Dali-udgang) - Kan kombineres med DALI-sensorer - HVAC og potentialfri kontakt mulig i forbindelse med DALI Switch fra ESYLUX

Y(0B51CA*OMRPLK( Måltegning

PD-C 360i/8 mini DALI

45 mm

• Forsyningsspænding: DALI BUS • Strømforbrug: 12 mA • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 55 • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE • Mål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

15 mm 33 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø3m Ø5m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 3 m Frontalt på sensoren ca. Ø 5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

CU PS DALI EC10430008

4015120427510

Tekniske data

25 mm

DALI Power Supply

EP10427510

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

162 | SENSORER DALI

• Særlige produktfunktioner: inkl. skumringskontakt • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: 8m • Slaveindgang: ja, via DALI • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 10 – 2000 lux

• Busspænding: 9,5 - 22,5 V = • Lyskanal: DALI • DALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: DALI • Afbryderindgang: ja, via DALI • Efterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Orienteringslys: 10 % til 40 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • SW DALI Semi Automation • SW DALI Full Automation • CU PS DALI

EP10425899

4015120425899

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10427480

4015120427480

EP10427473

4015120427473

EC10430008

4015120430008


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

Typebetegnelse

PD-FLAT 360I/8 RUND HVID DALI

- DALI-Design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter. - Flad optik med design-afdækninger i kunststof: rund, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: kvadratisk, glas, sort)

PD-FLAT 360i/8 RW DALI

EP10427541

Y(0B51CA*OMRPOL(

4015120427541

Måltegning

68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • R ækkeviddetilpasning: mekanisk med indvendigt linsedæksel

• S laveindgang: ja, via DALI • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux • B usspænding: 9,5 - 22,5 V = • D ALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • K anal 1: Belysning • G rænseflade: DALI • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • O rienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • CU PS DALI

Ø94 mm

Ø60 mm

Detekteringsområde EP10425899

4015120425899

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EC10430008

4015120430008

30 mm

• F orsyningsspænding: DALI BUS • S trømforbrug: 12 mA • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

24 mm

Tekniske data

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer DALI Power Supply CU PS DALI EC10430008

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

SENSORER DALI | 163


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

PD-FLAT 360I/8 RUND SORT DALI

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- DALI-Design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter. - Flad optik med design-afdækninger i kunststof: rund, sort - variabel udskiftelig (alternativ: kvadratisk, glas, hvid)

Y(0B51CA*OMRTLQ(

PD-FLAT 360i/8 RB DALI

Måltegning

• Forsyningsspænding: DALI BUS • Strømforbrug: 12 mA • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

164 | SENSORER DALI

30 mm

24 mm

Ø60 mm

CU PS DALI EC10430008

4015120427916

Tekniske data

Ø94 mm

DALI Power Supply

EP10427916

68 mm

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Rækkeviddetilpasning: mekanisk med indvendigt linsedæksel

• Slaveindgang: ja, via DALI • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux • Busspænding: 9,5 - 22,5 V = • DALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: DALI • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Orienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • CU PS DALI

EP10425899

4015120425899

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EC10430008

4015120430008


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

Typebetegnelse

PD-FLAT 360I/8 GLAS RUND HVID DALI

- DALI-Design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter. - Flad optik med design-afdækninger i glas: rund, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: kvadratisk, kunststof, sort)

PD-FLAT 360i/8 GRW DALI

EP10427565

Y(0B51CA*OMRPQP(

4015120427565

Måltegning

68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • R ækkeviddetilpasning: mekanisk med indvendigt linsedæksel

• S laveindgang: ja, via DALI • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux • B usspænding: 9,5 - 22,5 V = • D ALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • K anal 1: Belysning • G rænseflade: DALI • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • O rienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • CU PS DALI

Ø94 mm

Ø60 mm

Detekteringsområde EP10425899

4015120425899

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EC10430008

4015120430008

30 mm

• F orsyningsspænding: DALI BUS • S trømforbrug: 12 mA • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

24 mm

Tekniske data

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer DALI Power Supply CU PS DALI EC10430008

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

SENSORER DALI | 165


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- DALI-Design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter. - Flad optik med design-afdækninger i glas: rund, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: kvadratisk, kunststof, sort)

Y(0B51CA*OMRPST(

PD-FLAT 360i/8 GRB DALI

Måltegning

• Forsyningsspænding: DALI BUS • Strømforbrug: 12 mA • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

Ø94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

CU PS DALI EC10430008

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

166 | SENSORER DALI

30 mm

Ø60 mm

DALI Power Supply

EP10427589

4015120427589

Tekniske data

24 mm

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

PD-FLAT 360I/8 GLAS RUND SORT DALI

68 mm

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Rækkeviddetilpasning: mekanisk med indvendigt linsedæksel

• Slaveindgang: ja, via DALI • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux • Busspænding: 9,5 - 22,5 V = • DALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: DALI • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Orienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • CU PS DALI

EP10425899

4015120425899

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EC10430008

4015120430008


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

Typebetegnelse

PD-FLAT 360I/8 KVADRATISK HVID DALI

- DALI-Design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter. - Flad optik med design-afdækninger i kunststof: kvadratisk, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: rund, glas, sort)

PD-FLAT 360i/8 SW DALI

EP10427558

Y(0B51CA*OMRPPS(

4015120427558

Måltegning

68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • R ækkeviddetilpasning: mekanisk med indvendigt linsedæksel

• S laveindgang: ja, via DALI • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux • B usspænding: 9,5 - 22,5 V = • D ALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • K anal 1: Belysning • G rænseflade: DALI • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • O rienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • CU PS DALI

77 mm

Ø60 mm

77 mm

Detekteringsområde EP10425899

4015120425899

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EC10430008

4015120430008

24 mm

• F orsyningsspænding: DALI BUS • S trømforbrug: 12 mA • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

30 mm

Tekniske data

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer DALI Power Supply CU PS DALI EC10430008

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

SENSORER DALI | 167


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- DALI-Design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter. - Flad optik med design-afdækninger i kunststof: kvadratisk, sort - variabel udskiftelig (alternativ: rund, glas, hvid)

Y(0B51CA*OMRTKT(

PD-FLAT 360i/8 SB DALI

Måltegning

• Forsyningsspænding: DALI BUS • Strømforbrug: 12 mA • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

77 mm

24 mm

Ø60 mm

77 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer DALI Power Supply CU PS DALI EC10430008

EP10427909

4015120427909

Tekniske data

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

168 | SENSORER DALI

30 mm

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

PD-FLAT 360I/8 KVADRATISK SORT DALI

68 mm

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Rækkeviddetilpasning: mekanisk med den medfølgende linsemaske, der

kan klippes til

• Slaveindgang: ja, via DALI • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux • Busspænding: 9,5 - 22,5 V = • DALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: DALI • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Orienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • CU PS DALI

EP10425899

4015120425899

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EC10430008

4015120430008


Bestillingsnr.

EAN-nr.

PD-FLAT 360I/8 GLAS KVADRATISK HVID DALI

- DALI-Design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter. - Flad optik med design-afdækninger i glas: kvadratisk, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: rund, kunststof, sort)

PD-FLAT 360i/8 GSW DALI

EP10427572

Y(0B51CA*OMRPRM(

4015120427572

Måltegning

68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: nej • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • R ækkeviddetilpasning: mekanisk med indvendigt linsedæksel

• S laveindgang: ja, via DALI • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux • B usspænding: 9,5 - 22,5 V = • D ALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • K anal 1: Belysning • G rænseflade: DALI • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • O rienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • E fterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • CU PS DALI

77 mm

Ø60 mm

77 mm

Detekteringsområde EP10425899

4015120425899

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EC10430008

4015120430008

24 mm

• F orsyningsspænding: DALI BUS • S trømforbrug: 12 mA • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

30 mm

Tekniske data

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer DALI Power Supply CU PS DALI EC10430008

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

SENSORER DALI | 169

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

Typebetegnelse


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- DALI-Design-tilstedeværelsessensor med fremragende detektering, min. 8 m i diameter. - Flad optik med design-afdækninger i glas: kvadratisk, hvid - variabel udskiftelig (alternativ: rund, kunststof, sort)

Y(0B51CA*OMRPTQ(

PD-FLAT 360i/8 GSB DALI

Måltegning

• Forsyningsspænding: DALI BUS • Strømforbrug: 12 mA • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Montering: Planforsænket loftsmontage • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse

77 mm

24 mm

Ø60 mm

77 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer DALI Power Supply CU PS DALI EC10430008

EP10427596

4015120427596

Tekniske data

DALI EVG

DA+ DA-

DA+ DA- L N

DA+ L N DA-

Standarddrift

170 | SENSORER DALI

30 mm

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI

PD-FLAT 360I/8 GLAS KVADRATISK SORT DALI

68 mm

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Rækkeviddetilpasning: mekanisk med indvendigt linsedæksel

• Slaveindgang: ja, via DALI • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux • Busspænding: 9,5 - 22,5 V = • DALI udgang 1: DALI-bus/broadcast • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: DALI • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Orienteringslys: 10 % til 50 % lyseffekt • Efterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/ca. 1 min. - 240 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/Dali sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid • CU PS DALI

EP10425899

4015120425899

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

EC10430008

4015120430008


SENSORER DALI | 171 SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR DALI


KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

I en kompleks verden inden for bygningsautomatise-

byde et omfattende produktprogram. KNX-sensorerne

ring er standarder med til at sørge for et fælles grund-

konfigureres ganske enkelt via ETS (Engineering Tool

lag med henblik på kompatibilitet og stabilitet, så

Software), giver brugeren en lang række indstillings-

forskellige teknologier kan arbejde sammen. KNX er

muligheder, styrer slutenhederne på baggrund af

en sådan standard, hvor den decentrale struktur gør,

ægte måleværdier – og anvender i den forbindelse

at de integrerede enheders egen intelligens spiller en

alle tænkelige fordele ved en intelligent, digital auto-

særlig stor rolle. ESYLUX kan derfor selvfølgelig til-

matisering.

INDHOLD KNX

172 | SENSORER KNX

174 - 201


| 173


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

TILSTEDEVÆRELSES-/ BEVÆGELSESSENSOR

Produktbetegnelse

RC 230i KNX

PD 360/8 KNX BASIC

PD-C180i KNX

EM10015472

EB10430442

EP10426445

-

-

-

Forsyningsspænding

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

Detekteringsområde

230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring

360°

180° vandret, 60° lodret

Artikelnummer Sæt EXX

Rækkevidde [m]

20

8

16

Anbef. Monteringshøjde

2,5

3

1,1

-

5

2,2

Mulighed for lofts- og vægmontering, ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør

Indbygning i loft

Vægmontering

Anbef. monteringshøjde maks. Montering Kapslingsklasse

IP 54

IP 40

IP 20, IP 44 alt efter afskærmning*

KNX-indgang

-

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

manuel styring af belysning, spærre, slave

KNX-udgang

-

Lyskanal c1

Tilstedeværelse, status, HVAC

Lyskanal

-

c1 tænd/sluk

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-50 % til +50 %)

Særlige produktfunktioner

-

-

Mikrofon, vælg mellem 7 farver til belysning af linsen

Særlige produktkendetegn

Underkrybningssikring, stiksokkel til montering med én hånd, skumringsrelæ (1 objekt), bevægelsesretningsregistrering (3 objekter), belysningsafhængig bevægelsesregistrering, lysstyrkeregistrering via objekter

-

Skumringsrelæ (1 objekt), bevægelsesretningsregistrering (2 objekter), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

KNX

Slaveindgang Kanal 1 Grænseflade Orienteringslys

KNX

KNX

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

-

deaktiverer/0 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

-

deaktiverer/0 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

Kanal 2 Orienteringslys Master-/slave-funktion Manuel omgåelse Natlysfunktion SE SIDE

* Bestilles separat

174 | SENSORER KNX

sand

sand

sand

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

-

nej

ja

178

179

180


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-C180i KNX ECO

PD-C 180i/16 Touch KNX

PD-C360i/8 KNX UP

PD-C360i/24 KNX ECO UP

PD-C360i/24 KNX UP

EP10426452

EP10460104

EP10427404

EP10427435

EP10427428

-

EP10460142

-

-

-

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

180° vandret, 60° lodret

180° vandret, 60° lodret

360°

360°

360° 24

16

16

8

24

1,1

1,1

3

3

3

2,2

2,2

5

10

10

Vægmontering

Vægmontering

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Indbygning i loft

IP 20, IP 44 alt efter afskærmning*

IP 20, IP 44 alt efter afskærmning*

IP 20

IP 20

IP 20

manuel styring af belysning, spærre, slave

manuel styring af belysning, spærre, slave

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

Tilstedeværelse, status, lysstyrke

Tilstedeværelse, status, HVAC

Tilstedeværelse, status, HVAC

Tilstedeværelse, status, lysstyrke

Tilstedeværelse, status, HVAC

c1 + c2 tænd + sluk

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-50 % til +50 %)

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %)

c1 + c2 tænd + sluk

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %)

-

Mikrofon, vælg mellem 7 farver til belysning af linsen

-

-

-

Skumringsrelæ (1 objekt), bevægelsesretningsregistrering (2 objekter), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering

Skumringsrelæ (1 objekt), bevægelsesretningsregistrering (2 objekter), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, sleeptimer, scenenummer via objekt

Belysningsafhængig bevægelsesregistrering, lysstyrkeregistrering via objekt

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, sleeptimer, scenenummer via objekt

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

KNX

KNX

KNX

KNX

KNX

-

deaktiverer/0 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

-

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

-

deaktiverer/0 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

-

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

sand

ja

sand

sand

sand

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja

ja

ja

ja

ja

181

182 - 183

184

185

186

SENSORER KNX | 175


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER

Produktbetegnelse

PD-C360i/8 mini KNX

PD-C360i/12 mini KNX

EP10426155

EP10426162

Hvid, plast

-

-

Sort, plast

-

-

Grå, plast

-

-

Hvid, glas

-

-

Sort, glas

-

-

Artikelnummer

Grå, glas

-

-

Forsyningsspænding

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

Detekteringsområde

360°

360°

Rækkevidde [m]

8

12

Anbef. Monteringshøjde

3

3

Anbef. monteringshøjde maks.

5

5

Indbygning i loft

Indbygning i loft

Montering Kapslingsklasse KNX-indgang KNX-udgang

IP 55

IP 55

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

Tilstedeværelse, status, HVAC

Tilstedeværelse, status, HVAC

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-80 % til +80 %)

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-80 % til +80 %)

Særlige produktfunktioner

-

-

Særlige produktkendetegn

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, sleeptimer, scenenummer via objekt

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, sleeptimer, scenenummer via objekt

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

Lyskanal

Slaveindgang Kanal 1 Grænseflade Orienteringslys

KNX

KNX

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

Kanal 2 Orienteringslys Master-/slave-funktion Manuel omgåelse Natlysfunktion SE SIDE

176 | SENSORER KNX

sand

sand

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja

ja

187

188


PD-FLAT 360i/8 KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 O KNX

-

-

EP10427213

EP10427206

EP10427220

EP10451706

EP10451713

-

-

-

EP10451768

EP10451775

-

-

-

EP10451799

-

-

-

-

EP10451720

EP10451737

-

-

-

EP10451744

EP10451751

-

-

-

EP10451782

-

-

-

-

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

230 V, 50 Hz

360°

360°

360°

360°

360°

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

Planforsænket loftsmontage

Planforsænket loftsmontage

Loftsmontering

Loftsmontering

Loftsmontering

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

manuel styring af belysning, spærre, reset, slave

Tilstedeværelse, status, HVAC

Tilstedeværelse, status, HVAC

Tilstedeværelse, status, HVAC

Tilstedeværelse, status, HVAC

Tilstedeværelse, status, HVAC

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %)

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %)

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-100 % til +100 %)

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-100 % til +100 %)

c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-100 % til +100 %)

-

-

Mikrofon, vælg mellem 7 farver til belysning af linsen, temperaturmåling

Mikrofon, vælg mellem 7 farver til belysning af linsen, relativ luftfugtighed, temperaturmåling

Mikrofon, vælg mellem 7 farver til belysning af linsen, VOC-måling, relativ luftfugtighed, temperaturmåling, optisk og akustisk alarmering

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, slumrefunktion, scenenummer via objekt

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, sleeptimer, scenenummer via objekt

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, sleeptimer, scenenummer via objekt

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, sleeptimer, scenenummer via objekt

Alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), lysstyrkeregistrering via objekt, belysningsafhængig bevægelsesregistrering, sleeptimer, scenenummer via objekt

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

KNX

KNX

KNX

KNX

KNX

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier

ja

ja

sand

sand

sand

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja, manuel, ja, via IR

ja

ja

ja

ja

ja

189 - 194

195 - 198

199

200

201

SENSORER KNX | 177

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-FLAT 360i/8 KNX


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

RC 230i KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og stor rækkevidde - 360° underkrybningssikring for fuldstændig dækning - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

Y(0B51CA*KLPORM(

EM10015472

4015120015472

Tekniske data 10 mm

Måltegning

RC 230i KNX hvid

• Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via fjernbetjeninger og ETS-

45 mm

24 mm

27 mm

79 mm

72 mm 135 mm

78 mm

105 mm

Detekteringsområde

230°

6m 16 m 40 m

2,50 m

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-RCi-M (bestilles separat) • Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • Kapslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: III • Montering: Lofts- og vægmontering, Mulighed for ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 105 mm x bredde 78 mm x længde 135 mm • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring • Rækkevidde: ca. 20 m Ø, ved en monteringshøjde på 2,5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys

• Mobil-RCi-M, sølv • RC-hjørnesokkel hvid

3m 8m 20 m

Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Standarddrift

178 | SENSORER KNX

lys/1…250 min

• Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

360° underkrybningssikring

Ledningsdiagrammer

• Lysstyrke: ca. 2 – 2500 lux • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: Deaktiveret/30 sek. - 30 min. • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

EM10016011

4015120016011

EM10016110

4015120016110


Bestillingsnr.

EAN-nr.

PD 360/8 KNX BASIC

4015120430442

Y(0B51CA*ONKOOM(

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

- KNX Loftstilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til komfortanvendelser - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

PD 360/8 KNX Basic

EB10430442

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: III •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 33 mm , Ø 100 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys

• L ysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Lyskanal c1 • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: nej • L yskanal: c1 tænd/sluk • T elegrammer sendes cyklisk: nej •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ikke • T ilstedeværelsessimulation: ikke •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: nej • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: Deaktiveret/30 sek. - 30 min. • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Ø 99 mm

33 mm

Detekteringsområde EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø3m Ø4m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 3 m Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 179


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-C180i KNX DK

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Tilstedeværelsessensorer med 180° detekteringsområde til vægmontering - Rækkevidde på op til 16 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 1,1 - 2,2 m - Integreret akustisk sensor til optimal anvendelse i uoverskuelige rum og rum med mange hjørner - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

Y(0B51CA*OMQOQT(

PD-C180i KNX DK

Måltegning

EP10426469

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via fjernbetjeninger og ETS-

70 mm

55 mm 25 mm

70 mm

53 mm

Detekteringsområde

4m 6m

180°

8m 12 m 16 m Arbejdsområde Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

software, midlertidig elektronisk ved hjælp af potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20, IP 44 alt efter afskærmning (skal bestilles separat) • Isolationsklasse: III • Montering: Vægmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 55 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 25 mm, Monteringshullets størrelse 53 mm • Særlige produktfunktioner: Mikrofon, Vælg mellem 7 farver til belysning af linsen • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • Rækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 m bis 2,2 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys

• Mobil-RCi-M, sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Afskærmning IP 20 hvid • Afskærmning IP 20 signalhvid • Afskærmning IP 20 cremehvid • Afskærmning IP 20 antracit • Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look • Afskærmning IP20-BS1 hvid • Afskærmning IP20-BS1 polar • Afskærmning IP20-BM2 hvid • Afskærmning IP20-BJSI hvid • Afskærmning IP20-BM2 polar • Afskærmning IP20-BJSI creme • Afskærmning IP20-G55 hvid • Afskærmning IP20-G55 creme • Afskærmning IP 44 hvid • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

Bemærk: Afskærmning og fjernbetjening skal bestilles separat. Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

180 | SENSORER KNX

• Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærringsobjekter, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-50 % til +50 %)

• Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: Deaktiveret/30 sek. - 30 min. • Orienteringslys: deaktiverer/0 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstantlys/1…250 min

• Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Tilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 3: deaktiveret/10 sek./1 min. - 60 min. • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) 1,10 m 2,20 m

8m

4015120426469

EM10016011 EP10433993 EM10055102 EM10055119 EM10055126 EM10055133 EM10055140 EP10427114 EP10427107 EP10427138 EP10427145 EP10427121 EP10427152 EP10427169 EP10427176 EM10055157 EM10055164

4015120016011 4015120433993 4015120055102 4015120055119 4015120055126 4015120055133 4015120055140 4015120427114 4015120427107 4015120427138 4015120427145 4015120427121 4015120427152 4015120427169 4015120427176 4015120055157 4015120055164

                               


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-C180i KNX ECO DK

EAN-nr.

- KNX Tilstedeværelsessensorer med 180° detekteringsområde til vægmontering - Rækkevidde på op til 16 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 1,1 - 2,2 m - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

PD-C180i KNX ECO DK

EP10426476

Y(0B51CA*OMQORQ(

4015120426476

Tekniske data • F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via fjernbetjeninger og ETS-

software, midlertidig elektronisk ved hjælp af potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20, IP 44 alt efter afskærmning (skal bestilles separat) • Isolationsklasse: III •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 55 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 25 mm, Monteringshullets størrelse 53 mm • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • R ækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 m bis 2,2 m

Måltegning • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: tilstedeværelse, status, lysværdi • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærringsobjekter, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ikke • T ilstedeværelsessimulation: ikke •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: Deaktiveret/30 sek. - 30 min. • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

70 mm

25 mm

70 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) EM10016011 • Mobil-RCi-M, sølv EP10433993 • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid EM10055102 • Afskærmning IP 20 hvid EM10055119 • Afskærmning IP 20 signalhvid EM10055126 • Afskærmning IP 20 cremehvid EM10055133 • Afskærmning IP 20 antracit EM10055140 • Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look EP10427114 • Afskærmning IP20-BS1 hvid EP10427107 • Afskærmning IP20-BS1 polar EP10427138 • Afskærmning IP20-BM2 hvid EP10427145 • Afskærmning IP20-BJSI hvid EP10427121 • Afskærmning IP20-BM2 polar EP10427152 • Afskærmning IP20-BJSI creme EP10427169 • Afskærmning IP20-G55 hvid EP10427176 • Afskærmning IP20-G55 creme EM10055157 • Afskærmning IP 44 hvid EM10055164 • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid Bemærk: Afskærmning og fjernbetjening skal bestilles separat. Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

55 mm

53 mm

Detekteringsområde 4015120016011 4015120433993 4015120055102 4015120055119 4015120055126 4015120055133 4015120055140 4015120427114 4015120427107 4015120427138 4015120427145 4015120427121 4015120427152 4015120427169 4015120427176 4015120055157 4015120055164

                               

1,10 m 2,20 m

8m

4m 6m

180°

8m 12 m 16 m Arbejdsområde Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 181


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-C 180i/16 TOUCH KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Tilstedeværelsessensorer med 180° detekteringsområde til vægmontering - Nem touch-betjening ved berøring af sensor - Rækkevidde på op til 16 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 1,1 - 2,2 m - Integreret akustisk sensor til optimal anvendelse i uoverskuelige rum og rum med mange hjørner - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

Y(0B51CA*OQKLKO(

PD-C 180i/16 Touch KNX

Måltegning

EP10460104

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via fjernbetjeninger og ETS-

70 mm

55 mm 25 mm

70 mm

53 mm

software, midlertidig elektronisk ved hjælp af potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat), manuelt via touch-betjening • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 40, IP 44 alt efter afskærmning (skal bestilles separat) • Isolationsklasse: III • Montering: Vægmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 55 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 25 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Særlige produktfunktioner: Mikrofon, Vælg mellem 7 farver til belysning af linsen

• Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • Rækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 bis 2,2 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys

Detekteringsområde

4m 6m

180°

8m 12 m 16 m Arbejdsområde Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

• Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Afskærmning IP 20 hvid • Afskærmning IP 20 signalhvid • Afskærmning IP 20 cremehvid • Afskærmning IP 20 antracit • Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look • Afskærmning IP20-BS1 hvid • Afskærmning IP20-BS1 polar • Afskærmning IP20-BJSI hvid • Afskærmning IP20-BM2 polar • Afskærmning IP20-BJSI creme • Afskærmning IP20-G55 hvid • Afskærmning IP20-G55 creme • Afskærmning IP 44 hvid • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

Bemærk: Afskærmning og fjernbetjening skal bestilles separat. Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

182 | SENSORER KNX

• Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærringsobjekter, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-50 % til +50 %)

• Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: Deaktiveret/30 sek. - 30 min. • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/0 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstantlys/1…250 min

• Tilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 3: deaktiveret/10 sek./1 min. - 60 min. • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) 1,10 m 2,20 m

8m

4015120460104

EM10425547

4015120425547

EM10055102

4015120055102

EM10055119

4015120055119

EM10055126

4015120055126

EM10055133

4015120055133

EM10055140

4015120055140

EP10427114

4015120427114

EP10427107

4015120427107

EP10427145

4015120427145

EP10427121

4015120427121

EP10427152

4015120427152

EP10427169

4015120427169

EP10427176

4015120427176

EM10055157

4015120055157

EM10055164

4015120055164


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-C 180i/16 TOUCH KNX-SÆT EXX

- KNX Tilstedeværelsessensorer med 180° detekteringsområde til vægmontering - Nem touch-betjening ved berøring af sensor - Rækkevidde på op til 16 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 1,1 - 2,2 m - Integreret akustisk sensor til optimal anvendelse i uoverskuelige rum og rum med mange hjørner - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

PD-C 180i/16 Touch KNX-SÆT EXX

EP10460142

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via fjernbetjeninger og ETS-

software, midlertidig elektronisk ved hjælp af potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi-M, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat), manuelt via touch-betjening • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 40, IP 44 alt efter afskærmning (skal bestilles separat) • Isolationsklasse: III •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 55 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 25 mm, Monteringshullets størrelse 53 mm • S ærlige produktfunktioner: Mikrofon, Vælg mellem 7 farver til belysning af linsen

• R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret • R ækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 bis 2,2 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys

• L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærringsobjekter, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1

70 mm

54 mm 24 mm

70 mm

45 mm

(-50 % til +50 %)

• T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: Deaktiveret/30 sek. - 30 min. • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/0 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

27 mm

56 mm

56 mm

lys/1…250 min

• T ilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 3: deaktiveret/10 sek./1 min. - 60 min. • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-RCi-M, sølv • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

Y(0B51CA*OQKLOM(

4015120460142

Detekteringsområde EM10016011

4015120016011

EP10433993

4015120433993

EM10055164

4015120055164

1,10 m 2,20 m

8m

4m 6m

180°

8m 12 m 16 m Arbejdsområde Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Fjernbetjening skal bestilles separat. Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 183


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-C360i/8 KNX UP

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Tilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

Y(0B51CA*OMROKO(

PD-C360i/8 KNX UP hvid

Måltegning

EP10427404

4015120427404

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 38 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux

• Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Standarddrift

184 | SENSORER KNX

lys/1…250 min

• Tilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 3: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Arbejdsområde ca. Ø 4 m

Ledningsdiagrammer

• Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-C360i/24 KNX UP

EAN-nr.

- KNX Tilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til komfortanvendelser - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Egner sig med funktionen „tænd/sluk“ optimalt til installation i store højder op til 10 m f.eks. sportshaller og lagerhaller

PD-C360i/24 KNX UP hvid

EP10427428

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 46 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux

• B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

lys/1…250 min

• T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • T ilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 3: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMROMS(

4015120427428

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 185


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-C360i/24 KNX ECO UP

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Tilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til komfortanvendelser - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Egner sig med funktionen „tænd/sluk“ optimalt til installation i store højder op til 10 m f.eks. sportshaller og lagerhaller

Y(0B51CA*OMRONP(

PD-C360i/24 KNX ECO UP hvid

Måltegning

EP10427435

4015120427435

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 46 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

186 | SENSORER KNX

• Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: tilstedeværelse, status, lysværdi • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk • Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ikke • Tilstedeværelsessimulation: ikke • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

PD-C360i/8 MINI KNX

4015120426155

Y(0B51CA*OMQLPP(

- KNX Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

PD-C360i/8 mini KNX opalmat

EP10426155

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: III •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm • T illedning: ca. 20 cm, inklusive hanstik • L everancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux

• B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat

25 mm

(-80 % til +80 %) • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiverer/30 sek. - 12 t. • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstantlys/1…250 min • T ilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 3: deaktiveret/10 sek./1 min./ 12 t. • F arve: opalmat

45 mm

15 mm 33 mm

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

3,00 m

360°

Ø3m Ø5m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 3 m Frontalt på sensoren ca. Ø 5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 187

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-C360i/12 MINI KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft. - Rækkevidde på op til 12 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

Y(0B51CA*OMQLQM( Måltegning

PD-C360i/12 mini KNX opalmat

EP10426162

4015120426162

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS25 mm

45 mm

25 mm

58 mm

Detekteringsområde

3,00 m

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: III • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 25 mm , Ø 58 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm • Tilledning: ca. 20 cm, inklusive hanstik • Leverancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 12 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux

• Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat

360°

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 12 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Standarddrift

188 | SENSORER KNX

(-80 % til +80 %)

• Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiverer/30 sek. - 12 t. • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstantlys/1…250 min

• Tilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 3: deaktiveret/10 sek./1 min./ 12 t. • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Ø4m Ø6m Ø 12 m

Ledningsdiagrammer

• Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-FLAT 360i/8 RW KNX

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i plast: Rund, hvid - kan udskiftes efter behov

EP10451706

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • U dgang: Tilstedeværelse • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

Ø94 mm

Ø45 mm

30 mm

Tekniske data

lys/1…250 min

• F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

Y(0B51CA*OPLRKQ(

4015120451706

24 mm

PD-FLAT 360i/8 RW KNX

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 189


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-FLAT 360i/8 RG KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i plast: Rund, grå - kan udskiftes efter behov

Y(0B51CA*OPLRTT(

PD-FLAT 360i/8 RG KNX

Måltegning

EP10451799

4015120451799

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETSØ94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

30 mm

24 mm

Ø45 mm

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

360°

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Standarddrift

190 | SENSORER KNX

lys/1…250 min

• Farve: betongrå, svarende til RAL 7023

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Ø4m Ø6m Ø8m

Ledningsdiagrammer

• Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Udgang: Tilstedeværelse • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-FLAT 360i/8 RB KNX

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i plast: Rund, sort - kan udskiftes efter behov

EP10451768

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • U dgang: Tilstedeværelse • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

Ø94 mm

Ø45 mm

30 mm

Tekniske data

lys/1…250 min

• F arve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

Y(0B51CA*OPLRQS(

4015120451768

24 mm

PD-FLAT 360i/8 RB KNX

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 191


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-FLAT 360i/8 SW KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i plast: Kvadratisk, hvid - kan udskiftes efter behov

Y(0B51CA*OPLRLN(

PD-FLAT 360i/8 SW KNX

Måltegning

EP10451713

4015120451713

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

77 mm

24 mm

77 mm

Detekteringsområde

3,00 m

30 mm

Ø45 mm

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

360°

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Standarddrift

192 | SENSORER KNX

lys/1…250 min

• Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Ø4m Ø6m Ø8m

Ledningsdiagrammer

• Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Udgang: Tilstedeværelse • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-FLAT 360i/8 SB KNX

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i plast: Kvadratisk, sort - kan udskiftes efter behov

EP10451775

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • U dgang: Tilstedeværelse • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

77 mm

Ø45 mm

24 mm

Tekniske data

77 mm

lys/1…250 min

• F arve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

Y(0B51CA*OPLRRP(

4015120451775

30 mm

PD-FLAT 360i/8 SB KNX

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 193


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-FLAT 360i/8 GRW KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i glas: Rund, hvid - kan udskiftes efter behov

Y(0B51CA*OPLRMK(

PD-FLAT 360i/8 GRW KNX

Måltegning

EP10451720

4015120451720

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETSØ94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

30 mm

24 mm

Ø45 mm

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

360°

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Standarddrift

194 | SENSORER KNX

lys/1…250 min

• Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Ø4m Ø6m Ø8m

Ledningsdiagrammer

• Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Udgang: Tilstedeværelse • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-FLAT 360i/8 GRG KNX

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i glas: Rund, grå - kan udskiftes efter behov

EP10451782

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • U dgang: Tilstedeværelse • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

Ø94 mm

Ø45 mm

30 mm

Tekniske data

lys/1…250 min

• F arve: betongrå, svarende til RAL 7023

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

Y(0B51CA*OPLRSM(

4015120451782

24 mm

PD-FLAT 360i/8 GRG KNX

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 195


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-FLAT 360i/8 GRB KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i glas: Rund, sort - kan udskiftes efter behov

Y(0B51CA*OPLROO(

PD-FLAT 360i/8 GRB KNX

Måltegning

EP10451744

4015120451744

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETSØ94 mm

Detekteringsområde

3,00 m

30 mm

24 mm

Ø45 mm

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm , Ø 94 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

360°

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Standarddrift

196 | SENSORER KNX

lys/1…250 min

• Farve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Ø4m Ø6m Ø8m

Ledningsdiagrammer

• Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Udgang: Tilstedeværelse • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-FLAT 360i/8 GSW KNX

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i glas: Kvadratisk, hvid - kan udskiftes efter behov

EP10451737

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • U dgang: Tilstedeværelse • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

77 mm

Ø45 mm

24 mm

Tekniske data

77 mm

lys/1…250 min

• F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

Y(0B51CA*OPLRNR(

4015120451737

30 mm

PD-FLAT 360i/8 GSW KNX

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 197


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-FLAT 360i/8 GSB KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software) - Flad optik med designafskærmning i glas: Kvadratisk, sort - kan udskiftes efter behov

Y(0B51CA*OPLRPL(

PD-FLAT 360i/8 GSB KNX

Måltegning

EP10451751

4015120451751

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

77 mm

24 mm

77 mm

Detekteringsområde

3,00 m

30 mm

Ø45 mm

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 6,8 mm x bredde 77 mm x længde 77 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 10000 lux

• Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • PD-F, sæt til indbygning i loft • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

360°

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Produktdatabasen og programmet kan downloades gratis på vores hjemmeside www.esylux.com.

Standarddrift

198 | SENSORER KNX

lys/1…250 min

• Farve: sort, svarende til RAL 9004

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Ø4m Ø6m Ø8m

Ledningsdiagrammer

• Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, offset (-50 % til +50 %) • Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Udgang: Tilstedeværelse • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10426889

4015120426889

EM10425615

4015120425615


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-ATMO 360i/8 A KNX

- KNX Tilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Integreret akustisk sensor til optimal anvendelse i uoverskuelige rum og rum med mange hjørner - Supplerende detektering af omgivelsestemperaturen og den relative luftfugtighed - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

PD-ATMO 360i/8 A KNX hvid

EP10427206

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 6 mA • S tandby-forbrug: < 0,3 W • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 62 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • S ærlige produktfunktioner: Mikrofon, Vælg mellem 7 farver til belysning af linsen relativ luftfugtighed Temperaturmåling • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave

• L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1

Ø 108 mm Ø 60 mm

(-100 % til +100 %)

• T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstant-

24 mm 38 mm

lys/1…250 min

• T ilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 3: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMRMKQ(

4015120427206

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425905

4015120425905

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 199


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX Tilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Integreret akustisk sensor til optimal anvendelse i uoverskuelige rum og rum med mange hjørner - Supplerende registrering af omgivelsestemperaturen - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

Y(0B51CA*OMRMLN(

PD-ATMO 360i/8 T KNX hvid

Måltegning

EP10427213

4015120427213

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 6 mA • Standby-forbrug: < 0,3 W • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETS-

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

200 | SENSORER KNX

software, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 62 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Særlige produktfunktioner: Mikrofon, vælg mellem 7 farver til belysning af linsen, Temperaturmåling • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • Lysmåling: blandingslys

• Lysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • KNX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • KNX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • Sensitivitet kan parametreres via ETS: ja • Lyskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1 (-100 % til +100 %)

• Telegrammer sendes cyklisk: ja • Master-/slave-funktion: ja • Konstantlysregulering: ja • Tilstedeværelsessimulation: ja • Manuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • Natlysfunktion: ja • Grænseflade: KNX • Efterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Tidsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • Orienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstantlys/1…250 min

• Tilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • Efterløbstid kanal 3: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425905

4015120425905

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSOR KNX

Typebetegnelse

PD-ATMO 360i/8 O KNX

- KNX Tilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde - Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m - Integreret akustisk sensor til optimal anvendelse i uoverskuelige rum og rum med mange hjørner - Supplerende detektering af omgivelsestemperaturen, af den relative luftfugtighed og af VOC‘er - Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter - Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

PD-ATMO 360i/8 O KNX hvid

EP10427220

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • S trømforbrug: 10 mA • S tandby-forbrug: < 1 W • Indstillingsmuligheder: indstilling af parametre ved hjælp af ETSsoftware, midlertidigt elektronisk ved hjælp af infrarød fjernbetjening Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør) • T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 76 mm , Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • S ærlige produktfunktioner: Mikrofon, vælg mellem 7 farver til belysning af linsen, VOC-måling, relativ luftfugtighed, temperaturmåling, optiske og akustiske signalenheder • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: ja, enhed kan konfigureres som master eller slave • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: deaktiverer/ca. 5 - 2000 lux • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • K NX-udgang: Tilstedeværelse, status, HVAC • K NX-indgang: manuel styring af belysning, spærre, reset, slave • S ensitivitet kan parametreres via ETS: ja • L yskanal: c1 + c2 tænd + sluk/dæmpning, c2 som offset i forhold til c1

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

(-100 % til +100 %) • T elegrammer sendes cyklisk: ja •M aster-/slave-funktion: ja • K onstantlysregulering: ja • T ilstedeværelsessimulation: ja •M anuel omgåelse: ja, manuelt, ja, via infrarød • N atlysfunktion: ja • G rænseflade: KNX • E fterløbstid: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • T idsforsinkelse: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 2: 10 sek. - 1 t. • O rienteringslys: deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • E fterløbstid orientieringsbelysning: kun ved regulering af konstantlys/1…250 min • T ilkoblingsforsinkelse kanal 3: ikke aktiveret/2 min. - 30 min. • E fterløbstid kanal 3: deaktiveret/30 sek./1 min./ 12 t. • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMRMMK(

4015120427220

22,3 mm 51,7 mm

Detekteringsområde EM10425547

4015120425547

EP10433993

4015120433993

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

SENSORER KNX | 201


12 - 36 V TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

Kompatibilitet er alfa og omega inden for moderne

og bevægelsessensorer med UC-interfaceteknologi

bygningsautomatisering. Kun dem, som forbliver

(Universal Current) er kompatible med alle alminde-

fleksible og bevarer tilpasningsevnen, bidrager til at

lige PLC- og lavspændingsstyringssystemer inden for

gøre en central, universel bygningsstyring til maksi-

området fra 12 til 36 volt, både til jævn- og veksel-

mal energieffektivitet. Derfor gør ESYLUX det også

spænding. Således kan også ingeniører på store pro-

muligt for rådgiverer og installatører at anvende den

jekter og systemintegratorer anvende den velkendte

høje ESYLUX-teknologistandard inden for lavspæn-

ESYLUX-kvalitet for at finde den rigtige løsning til

dingsområdet. De særligt fleksible tilstedeværelses-

deres krav.

INDHOLD Standardprogram

206 - 207

UC-sensorer

208 - 213

202 | SENSORER 12-36 V


| 203


SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/ BEVÆGELSESSENSOR 12 - 36 V

TILSTEDEVÆRELSES-/BEVÆGELSESSENSORER 12 - 36 V

Produktbetegnelse

Artikelnummer

MD-C360i/6 mini 12 V

PD-C360i/24 DC24Vplus

RC 230i UC

EP10425776

EP10425318

EM10015649

Forsyningsspænding

12 V DC

12 - 24 V DC

12 - 36 V DC, 12 - 24 V AC

Effektforbrug ca.

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

360°

360°

230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring

Rækkevidde [m]

6

24

20

Anbef. Monteringshøjde

3

3

2,5

Anbef. monteringshøjde maks.

5

10

-

Indbygning i loft, vægmontering**

Loftsmontering

Mulighed for lofts- og vægmontering, ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør

IP 65

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag*, IP 20 som version til indbygning i loft*

IP 54

Analog udgang

-

0 - 10 V DC

-

Slaveindgang

nej

ja

nej

Detekteringsområde

Montering

Kapslingsklasse

Kanal 1: Belysning Grænseflade Kontakt Koblingseffekt, kanal 1

Tænd/sluk

Tænd + sluk/dæmpning

Tænd/sluk

Sluttekontakt/ potentialfri

Sluttekontakt/ pændingsførende

Sluttekontakt/ potentialfri

12 V DC 3 A

12 V DC 2 A

-

Afbryderindgang

nej

ja

nej

Orienteringslys

-

-

Kanal 2: HVAC Sluttekontakt/ spændingsførende

-

-

12 - 24 V/2 A

-

Kontakt

-

Sluttekontakt/ spændingsførende

-

SE SIDE

206

207

208

Kontakt

-

Kanal 3 Koblingseffekt, kanal 2

* Bestilles separat ** Tilbehør koblingsproducent

204 | SENSORER 12 - 36 V


PD-C360i/8 UC

PD-C360i/8 mini UC

PD-C360i/24 UC

SENSORER • TILSTEDEVÆRELSES-/ BEVÆGELSESSENSOR 12 - 36 V

PD-C180i/16 UC

PD-CE360i/24 UC

EP10427305

EP10427312

EP10427343

EP10427329

EP10427336

1 - 36 V AC/DC

12 - 36 V AC/DC

12 - 36 V AC/DC

12 - 36 V AC/DC

12 - 36 V AC/DC

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

< 0,3 W

180° vandret, 60° lodret

360°

360°

360°

360° 24

16

8

8

24

1,1

3

3

3

3

2,2

5

5

10

5

Vægmontering

Loftsmontering

Indbygning i loft

Loftsmontering

Indbygning i loft

IP 20, IP 44 alt efter afskærmning*

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag*, IP 20 som version til indbygning i loft*

IP 55

IP 20 som planforsænket version, IP 20/IP 54 med udvendigt underlag*, IP 20 som version til indbygning i loft*

IP 40

0 - 10 V DC

0 - 10 V DC

0 - 10 V DC

0 - 10 V DC

0 - 10 V DC

nej

nej

nej

nej

nej

Tænd + sluk/dæmpning

Tænd + sluk/dæmpning

Tænd + sluk/dæmpning

Tænd + sluk/dæmpning

Tænd + sluk/dæmpning

Sluttekontakt/ potentialfri

Sluttekontakt/ potentialfri

Sluttekontakt/ potentialfri

Sluttekontakt/ potentialfri

Sluttekontakt/ potentialfri

12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A

12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A

12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A

12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A

12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A

ja

ja

ja

ja

ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209

210

211

212

213

SENSORER 12 - 36 V | 205


MD-C360i/6 MINI 12V

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

- Mini-bevægelsessensor 12 V DC med 360° detekteringsområde til indbygning i loft og vægmontering - Rækkevidde på op til 6 m i diameter til brug i små vådrum, toiletter, små kontorer, gange, specialanvendelser, campingvogne, både, biler - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Y(0B51CA*OMPRRQ(

MD-C360i/6 mini 12V opalmat

Måltegning

EP10425776

4015120425776

Tekniske data • Forsyningsspænding: 12 V DC • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: -10 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 65 • Isolationsklasse: III • Montering: Indbygning i loft, vægmontering (tilbehør kontaktproducent) • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE • Mål ca.: Højde 11 mm , Ø 25 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 36 mm, Monteringshullets størrelse

20 mm

36 mm

20 mm

• Tilledning: 1,5 m (3 x 0,75 enkelt ledningstråd) • Leverancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbyg-

11 mm 25 mm

ningsklemring medfølger

• Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja

Detekteringsområde

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

3,00 m

• Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/20 opalmat

360° Ø 2,5 m Ø6m

Frontalt på sensoren ca. Ø 2,5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 6 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift PNP

• Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 6 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 10 lux - dagdrift • Frakoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: sluttekontakt/potentialfri • Koblingseffekt, kanal 1: 12 V DC 3 A • Afbryderindgang: nej • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 15 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: opalmat

NPN

206 | SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426384

4015120426384


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

PD-C360i/24 DC24Vplus

EAN-nr.

PD-C360i/24 DC24Vplus hvid

EP10425318

Måltegning

• F orsyningsspænding: 12 - 24 V DC • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (bestilles separat) • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 som planforsænket version IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: III •M ontering: Loftsmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 46 mm x længde 60 mm, Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • S laveindgang: ja • A nalog udgang: 0 - 10 V = • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 12-24 V =/2 A • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 30 min. • K anal 2: HVAC • K oblingseffekt, kanal 2: 12-24 V =/2 A • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • E fterløbstid kanal 2: Impuls/ca. 5 min. - 120 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Y(0B51CA*OMPNLS(

4015120425318

Tekniske data

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

- Loftstilstedeværelsessensor til 12 - 24 V DC med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til anvendelse i kontorer, klasseværelser, konferencerum osv. samt gennemgangsområder med delvist dagslys - Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm. - Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 2) HVAC til styring af varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme

Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 „slave“-enheder til en „master“. Monteringsledningens længde mellem „master“ og „slave“ bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

Standarddrift med ekstra aktivering med afbryder. Efter behov kan lyset tændes/slukkes manuelt med knappen.

Master-slave-kobling: Masterenheden styrer de tilsluttede forbrugssteder efter de indstillede parametre. Slaveenhederne udfører kun tilstedeværelsesdetektering og afgiver en impuls til masterenheden, når de opdager bevægelse. Bemærk: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Bemærk: Parallelkobling af tilstedeværelsessensorerne er ikke tilladt. Til udvidelse af detekteringsvinklen benyttes de tilhørende slaver (tilbehør).

SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN | 207


RC 230i UC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

- Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og stor rækkevidde - 360° underkrybningssikring for fuldstændig dækning, kan slås fra med fjernbetjening - Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme - Nem programmering via fjernbetjening med „blue mode“-teknologi.

Y(0B51CA*KLPQOT(

EM10015649

4015120015649

Tekniske data 10 mm

Måltegning

RC 230i UC hvid

• Forsyningsspænding: 12 - 36 V = 45 mm

24 mm

27 mm

79 mm

72 mm 135 mm

78 mm

105 mm

Detekteringsområde

230°

6m 16 m 40 m

2,50 m

12-24 V ~ • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi, Mobil-RCi-M (bestilles separat) • Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • Kapslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: III • Montering: Lofts- og vægmontering, Mulighed for ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 105 mm x bredde 78 mm x længde 135 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Detekteringsområde: 230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring

• Rækkevidde: ca. 20 m Ø, ved en monteringshøjde på 2,5 m • Slaveindgang: nej • Lysstyrke: ca. 2 – 2500 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 0 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 5 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Afbryderindgang: nej • Efterløbstid: Impuls/ca. 15 sek. – 30 Min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-RCi-M, sølv • Mobil-RCi sølv • RC-hjørnesokkel hvid

3m 8m 20 m

360° underkrybningssikring Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Der kan maks. parallelkobles 8 enheder. Monteringsledningen bør ikke overskride 100 m.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

208 | SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN

EM10016011

4015120016011

EM10016004

4015120016004

EM10016110

4015120016110


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

PD-C180i/16 UC

EAN-nr.

PD-C180i/16 UC opalmat

EP10427305

Y(0B51CA*OMRNKP(

4015120427305

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 12 – 36 V AC/DC • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20, IP 44 alt efter afskærmning (skal bestilles separat)

• Isolationsklasse: III •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 70 mm x bredde 70 mm x længde 63 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 34 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 180° vandret, 60° lodret

• R ækkevidde: ca. 16 m Ø, ved en monteringshøjde på 1,1 m bis 2,2 m • S laveindgang: nej • A nalog udgang: 0 - 10 V = • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • K ontakt: sluttekontakt/potentialfri • K oblingseffekt, kanal 1: 12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

70 mm

63 mm 34 mm

70 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Afskærmning IP 20 hvid • Afskærmning IP 20 signalhvid • Afskærmning IP 20 cremehvid • Afskærmning IP 20 antracit • Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look • Afskærmning IP20-BS1 hvid • Afskærmning IP20-BS1 polar • Afskærmning IP20-BJSI hvid • Afskærmning IP20-BM2 polar • Afskærmning IP20-BJSI creme • Afskærmning IP20-G55 hvid • Afskærmning IP20-G55 creme • Afskærmning IP 44 hvid • Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

- Tilstedeværelsessensorer med 180° detekteringsområde til vægmontering - Rækkevidde på op til 16 m i diameter til brug i forbindelse med bygningsautomatiseringssystemer - Driftsspænding 12-36 V jævn- eller vekselspænding (AC/DC) - Potentialfri softwarestyret tænd-/sluk-udgang (bryde-/sluttekontakt) - Detektionsvisning, der kan slås fra og til - Lydløs tænd-/slukmekanisme på op til maks. 2 A

61 mm

Detekteringsområde EM10425509 EP10433993 EM10055102 EM10055119 EM10055126 EM10055133 EM10055140 EP10427114 EP10427107 EP10427145 EP10427121 EP10427152 EP10427169 EP10427176 EM10055157 EM10055164

4015120425509 4015120433993 4015120055102 4015120055119 4015120055126 4015120055133 4015120055140 4015120427114 4015120427107 4015120427145 4015120427121 4015120427152 4015120427169 4015120427176 4015120055157 4015120055164

                             

1,10 m 2,20 m

8m

4m 6m

180°

8m 12 m 16 m Arbejdsområde Frontalt på sensoren

Gangområde/på tværs af sensoren

Bemærk: Afskærmning og fjernbetjening skal bestilles separat.

Ledningsdiagrammer

SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN | 209


PD-C360i/8 UC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 8 m i diameter til brug i forbindelse med bygningsautomatiseringssystemer - Driftsspænding 12-36 V jævn- eller vekselspænding (AC/DC) - Potentialfri softwarestyret tænd-/sluk-udgang (bryde-/sluttekontakt) - Detektionsvisning, der kan slås fra og til - Lydløs tænd-/slukmekanisme på op til maks. 2 A

Y(0B51CA*OMRNLM(

PD-C360i/8 UC hvid

Måltegning

EP10427312

Tekniske data • Forsyningsspænding: 12 – 36 V AC/DC • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø4m Ø6m Ø8m

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 38 mm x længde 62 mm, Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS

• Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/8 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Fjernbetjening skal bestilles separat.

Ledningsdiagrammer out B1

B2

out 0 - 10 V DC + GND

S

• Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • Slaveindgang: nej • Analog udgang: 0 - 10 V = • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Kontakt: sluttekontakt/potentialfri • Koblingseffekt, kanal 1: 12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Arbejdsområde ca. Ø 4 m

in A1 (+)

4015120427312

S

12 - 36 V UC (AC/DC)

Standarddrift

210 | SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425936

4015120425936

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Bestillingsnr.

EAN-nr.

PD-C360i/8 MINI UC

4015120427343

Y(0B51CA*OMRNON(

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 8 m i diameter til brug i forbindelse med bygningsautomatiseringssystemer - Driftsspænding 12-36 V jævn- eller vekselspænding (AC/DC) - Potentialfri softwarestyret tænd-/sluk-udgang (bryde-/sluttekontakt) - Detektionsvisning, der kan slås fra og til - Lydløs tænd-/slukmekanisme på op til maks. 2 A

PD-C360i/8 mini UC opalmat

EP10427343

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: 12 – 36 V AC/DC • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: III •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 15 mm , Ø 33 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

• T illedning: 60 cm, 4 x 1,00 mm² • L everancen omfatter: linsemaske, indbygningsfjederklemmer, indbygningsklemring medfølger

• R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja

• D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej • A nalog udgang: 0 - 10 V = • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • K ontakt: sluttekontakt/potentialfri • K oblingseffekt, kanal 1: 12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Spot-adapter 51/25 opalmat

25 mm

45 mm

15 mm 33 mm

Detekteringsområde EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10426391

4015120426391

3,00 m

360°

Ø3m Ø5m Ø8m

Arbejdsområde ca. Ø 3 m Frontalt på sensoren ca. Ø 5 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Bemærk: Fjernbetjening skal bestilles separat.

Ledningsdiagrammer 12 - 36 V UC (AC/DC) 1

1

2 3

2 3

4 5

4 5

6

6

+ 12 - 36 V UC in – – potential- free out + + Outpu t / Lux 0 - 10 V DC –

7

Standarddrift

SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN | 211

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

Typebetegnelse


PD-C360i/24 UC

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering - Rækkevidde på op til 24 m i diameter til brug i forbindelse med bygningsautomatiseringssystemer - Driftsspænding 12-36 V jævn- eller vekselspænding (AC/DC) - Potentialfri softwarestyret tænd-/sluk-udgang (bryde-/sluttekontakt) - Detektionsvisning, der kan slås fra og til - Lydløs tænd-/slukmekanisme på op til maks. 2 A

Y(0B51CA*OMRNMT(

PD-C360i/24 UC hvid

Måltegning

EP10427329

Tekniske data • Forsyningsspænding: 12 – 36 V AC/DC • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat)

• Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 som planforsænket version Ø 108 mm Ø 60 mm 24 mm

46 mm

Detekteringsområde

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

IP 20/IP 54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat) IP 20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat) • Isolationsklasse: III • Montering: Loftsmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 46 mm x længde 60 mm, Ø 108 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 24 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Leverancen omfatter: linsemaske medfølger • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS

• Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 hvid • Udvendigt underlag-C IP 20 sølv • Udvendigt underlag-C IP 54 hvid • Udvendigt underlag-C IP 54 sølv • Afskærmningssæt C360/24 sølv • Loftindbygningssæt-C hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Fjernbetjening skal bestilles separat.

Ledningsdiagrammer out B1

B2

out 0 - 10 V DC + GND

S

• Silikonefrit kabinet: ja • Detekteringsområde: 360° • Rækkevidde: ca. 24 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 10 m • Slaveindgang: nej • Analog udgang: 0 - 10 V = • Lysmåling: blandingslys • Lysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • Frakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • Kanal 1: Belysning • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Kontakt: sluttekontakt/potentialfri • Koblingseffekt, kanal 1: 12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Arbejdsområde ca. Ø 8 m

in A1 (+)

4015120427329

S

12 - 36 V UC (AC/DC)

Standarddrift

212 | SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EP10425370

4015120425370

EP10425387

4015120425387

EP10425905

4015120425905

EP10425912

4015120425912

EP10425431

4015120425431

EP10425929

4015120425929

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

PD-CE360i/24 UC

EAN-nr.

PD-CE360i/24 UC opalmat

EP10427336

Y(0B51CA*OMRNNQ(

4015120427336

Tekniske data

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

- Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til indbygning i loft - Rækkevidde på op til 24 m i diameter til brug i forbindelse med bygningsautomatiseringssystemer - Driftsspænding 12-36 V jævn- eller vekselspænding - Potentialfri softwarestyret tænd-/sluk-udgang (bryde-/sluttekontakt) - Detektionsvisning, der kan slås fra og til - Lydløs tænd-/slukmekanisme på op til maks. 2 A

Måltegning

• F orsyningsspænding: 12 – 36 V AC/DC • Indstillingsmuligheder: elektronisk via infrarøde fjernbetjeninger MobilPDi/MDi (bestilles separat) • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 40 • Isolationsklasse: III •M ontering: Indbygning i loft • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 32 mm x længde 99 mm, Ø 82 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 67 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm • T ilslutningsklemme: 1,5 mm² • L everancen omfatter: linsemaske medfølger • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360°

• R ækkevidde: ca. 24 Rækkevidde Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5m

• S laveindgang: nej • A nalog udgang: 0 - 10 V = • L ysmåling: blandingslys • L ysstyrke: ca. 5 – 2000 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 30 s • F rakoblingsforsinkelse [s]: 300 s • K anal 1: Belysning • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • K ontakt: sluttekontakt/potentialfri • K oblingseffekt, kanal 1: 12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: Impuls/ca. 1 min. - 60 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: opalmat

Ø 68 mm Ø 82 mm

67 mm

32 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255)

Detekteringsområde

• Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic • Mobil-PDi/MDi-universal, hvid • Beskyttelsesgitter 165/70 hvid • Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425509

4015120425509

EP10433993

4015120433993

EM10425615

4015120425615

EM10425608

4015120425608

3,00 m

360°

Ø8 Ø 11 m m Ø 24 m

Arbejdsområde ca. Ø 8 m Frontalt på sensoren ca. Ø 11 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 24 m

Bemærk: Fjernbetjening skal bestilles separat.

Ledningsdiagrammer in

in

out B1

B1

B2

B2

out 0 - 10 V DC + GND

S

S

12 - 36 V UC (AC/DC)

Standarddrift

SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN | 213


SENSORER

214 |


LYSSTYRKEREGULATORER

Optimale lysbetingelser opstår kun gennem et intelligent samspil af belysning og den eksisterende, omgivende lysstyrke. Dertil medvirker tilstedeværelses- og bevægelsessensorer betydeligt ved måling af blandet lys og en dagslysafhængig konstantlysregulering. En endnu højere grad af individualitet og fleksibilitet muliggøres

dog ved anvendelse af særskilte lysstyrkeregulatorer. Ved hjælp af disse kan antallet af målepunkter og dermed præcisionen og opløsningen øges betydeligt. Uanset om de anvendes alene eller som supplement til vores sensorer, optimerer de lyset efter behov, helt ind i det fjerneste hjørne af en bygning.

INDHOLD FLAT mini-serien

216 - 219

Tilbehør

232 - 255

SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER | 215


LYSSTYRKEREGULATORER

Lyssensoren LS-FLAT mini KNX giver enhver belys-

derne sammen eller kombinerer dem med lyssenso-

ningsstyring endnu mere individualitet, fleksibilitet

rer fra tilstedeværelsessensorer, opnår man nærmest

og energieffektivitet. Gemt i små, tætte kabinetter

ubegrænsede muligheder for flerpunktsmåling og ka-

med kun 3 mm monteringshøjde tænder og sluk-

skadekobling. Dem, der lægger vægt på en særligt

ker, regulerer eller styrer den på baggrund af dens

præcis registrering af dagslys, får endvidere et meget

retningsbestemte lysmåling to separate lyskanaler.

højt måleområde på op til 10.000 lux!

Derudover kan den, inklusiv sin egen, beregne op til to eksterne lysstyrker. Hvis man kobler flere af enhe-

INDHOLD FLAT mini-serien

216 | SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER

218


| 217


LS FLAT MINI KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

SENSORER • LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

- 3 mm flad linse, derfor meget diskret - Integreret lysregulering - Kan kombineres med flere lyssensorer til måling af store områder eller komplicerede forhold

Y(0B51CA*OMTKKM( Måltegning

LS FLAT mini KNX

ED10429002

4015120429002

Tekniske data

25 mm

45 mm

• Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+35 °C • Kapslingsklasse: IP 55 • Isolationsklasse: III • Montering: Indbygning i loft • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret PE • Mål ca.: Højde 3 mm x længde 48 mm, Ø 32 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 45 mm, Monteringshullets størrelse 25 mm

3 mm 33 mm

• Leverancen omfatter: Sensor og stikklemme • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: nej • Lysmåling: blandingslys • Farve: opalmat

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Spot-adapter 51/25 opalmat

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

218 | SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN

EP10426391

4015120426391


SENSORER â&#x20AC;¢ LYSSTYRKEREGULATORER KNX / FLAT-MINI-SERIEN

SENSORER LYSSTYRKEREGULATORER / FLAT-MINI-SERIEN | 219


SENSORER

220 |


SKUMRINGSRELÆER

"Det er bedre at tænde et lys end at skælde ud på mørket", sagde den kinesiske vismand Konfutse. Det er bare så irriterende at skulle rejse sig fra sofaen og gå hen til kontakten, når man lige har sat sig. Løsningen på problemet: Skumringsrelæer fra ESYLUX. Når der tilsluttes skumringsrelæer til den udendørs belysning, sørger de med deres følsomme sensorstyring for, at lyset tændes automatisk, når tusmørket falder på. Dermed giver de en sikker belysning af udendørsområderne omkring dit hus - og du

kan koncentrere dig helt og fuldt om en rolig aften foran fjernsynet. Ud over den større komfort garanterer skumringsrelæer også en effektiv udnyttelse af energien: Så snart solen står op, og der er tilstrækkeligt dagslys, slukkes belysningen på samme automatiske og lydløse måde.

INDHOLD CDS-serien

222 - 231

Tilbehør

232 - 255

SENSORER SKUMRINGSRELÆER | 221


SKUMRINGSRELÆER

Skumringsrelæer fra ESYLUX garanterer en automa-

kelse på 60 sekunder. På den måde tænder de kun

tisk udendørs belysning, så snart det bliver mørkt: Det

for lyset, når der virkelig er brug for det.

er lige meget, om facaden skal fremstå i et repræsentativt lys, eller om udendørslamper skal vise dig vej. Der findes flere gennemtænkte udgaver, der kan integreres i den pågældende bygningsautomatisering, som egner sig optimalt til udendørs brug, enten som robust eller diskret udførelse. For at kortvarige påvirkninger af lyssituationen – som f.eks. når en bil kører forbi med lyset tændt – ikke forvirrer sensorerne, har samtlige skumringsrelæer en til- og frakoblingsforsin-

INDHOLD CDS-serien

222 | SENSORER SKUMRINGSRELÆER

224 - 231


| 223


SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

Produktbetegnelse

Artikelnummer

ED10016530

Forsyningsspænding

230 V, 50 Hz

Effektforbrug ca. Montering Kontakt Koblingseffekt, kanal 1

Lysstyrke SENSORER • SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

CDS-A/N

Tilkoblingsforsinkelse [s] Frakoblingsforsinkelse [s] Tilladt omgivelsestemperatur Kapslingsklasse Isolationsklasse

1,0 W Vægmontering sluttekontakt/potentialfri 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt 5-300 lux 60 60 -25 °C...+55 °C IP 54 II

Armatur

UV-stabiliseret polycarbonat

Mål ca.

højde 96 mm x bredde 76 mm x længde 52 mm

Særlige produktfunktioner SE SIDE

224 | SENSORER SKUMRINGSRELÆER / CDS-SERIEN

226


CDSi-A/N

CDSi-A/N16AX

CDS-E

RK39500010040

ED10016608

ED10016660

ED10016509

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

1,2 W

0,3 W

0,3 W

0,9 W

Vægmontering

Vægmontering

Vægmontering

Indbygning

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

sluttekontakt/potentialfri

Sluttekontakt/spændingsførende

230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt

230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt

230 V/50 Hz ,16 AX, 3600 W/16 A (cos phi = 1), 1800 VA/16 A (cos phi = 0,5) „

230 V AC 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

5-300 lux

1-300 lux mekanisk via indstillingsregulator, 1-1000 lux elektronisk via infrarød fjernbetjening, Mulighed for ændring af tænd/ sluk-forskel TIL/FRA mulig ved hjælp af stikbro

1-300 lux mekanisk via indstillingsregulator, 1-1000 lux elektronisk via infrarød fjernbetjening, Mulighed for ændring af tænd/ sluk-forskel TIL/FRA mulig ved hjælp af stikbro

5-300 lux

60

60

60

60

60

60

60

60

-25 °C...+55 °C

-25 °C...+55 °C

-25 °C...+55 °C

-25 °C...+70 °C

IP 54

IP 54

IP 54

Powerboks IP 20, Sensorafskærmning IP 44

II

II

II

II

UV-stabiliseret polycarbonat

UV-stabiliseret polycarbonat

UV-stabiliseret polycarbonat

UV-stabiliseret polycarbonat

højde 114 mm x bredde 80 mm x længde 51 mm

højde 96 mm x bredde 76 mm x længde 52 mm

højde 96 mm x bredde 76 mm x længde 52 mm

højde 26 mm x bredde 70 mm x længde 24 mm

Integreret tænd-og-sluk-ur

-

-

-

227

228

229

230

SENSORER SKUMRINGSRELÆER / CDS-SERIEN | 225

SENSORER • SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

CDS-A/T


CDS-A/N

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Udvendigt monteret skumringsrelæ til automatisk omskiftning af belysninger - Potentialfri skiftekontakt - Indstilling af lysstyrken udefra - LED-indstillingshjælp (forsinkelsesfri)

Y(0B51CA*KLQPNK(

44 mm

7 mm

SENSORER • SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

ED10016530

Tekniske data 15 mm

Måltegning

CDS-A/N, hvid

80 mm

7 mm 52 mm

76 mm

96 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • Kapslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II • Montering: Vægmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 96 mm x bredde 76 mm x længde 52 mm • Lysstyrke: 5-300 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • Frakoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt

• Effektforbrug ca. [W]: 1 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Ledningsdiagrammer

226 | SENSORER SKUMRINGSRELÆER / CDS-SERIEN

4015120016530


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

CDS-A/T

EAN-nr.

- Udvendigt monteret skumringsrelæ til automatisk omskiftning af belysninger - Indbygget tænd-og-sluk-ur med forskellige omskiftningsmuligheder - Potentialfri skiftekontakt - Indstilling af lysstyrken udefra

Tekniske data • F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • K apslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 114 mm x bredde 80 mm x længde 51 mm • S ærlige produktfunktioner: Integreret tænd-og-sluk-ur • L ysstyrke: 5-300 lux • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • F rakoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt

Y(0B51CA*KLKKOK(

4015120010040

Måltegning 47 mm

15 mm

80 mm

15 mm

80 mm

51 mm

114 mm

• E ffektforbrug ca. [W]: 1,2 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Ledningsdiagrammer

SENSORER SKUMRINGSRELÆER / CDS-SERIEN | 227

SENSORER • SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

RK39500010040

15 mm

CDS-A/T, hvid


CDSi-A/N

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Udvendigt monteret skumringsrelæ til automatisk omskiftning af belysninger - Kan fjernbetjenes og programmeres med Mobil-RCi-M - Potentialfri skiftekontakt - Indstilling af lysstyrken udefra

Y(0B51CA*KLQQKS(

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via den

44 mm

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-SLi (bestilles separat)

7 mm

SENSORER • SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

ED10016608

4015120016608

Tekniske data 15 mm

Måltegning

CDSi-A/N, hvid

80 mm

7 mm 52 mm

76 mm

96 mm

• Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

• Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • Kapslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II • Montering: Vægmontering • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 96 mm x bredde 76 mm x længde 52 mm • Lysstyrke: 1-300 lux mekanisk via indstillingsregulator, 1-1000 lux

elektronisk via infrarød fjernbetjening Mulighed for ændring af koblingsforskel TIL/FRA ved hjælp af stikbro • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • Frakoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • Kontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-RCi-M, sølv

Ledningsdiagrammer

228 | SENSORER SKUMRINGSRELÆER / CDS-SERIEN

EM10016011

4015120016011


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

CDSi-A/N16AX

EAN-nr.

- Udvendigt monteret skumringsrelæ til automatisk tænd/sluk af større belysninger (16 AX) - Kan fjernbetjenes og programmeres med Mobil-RCi-M - Indstilling af lysstyrken udefra - LED-indstillingshjælp (forsinkelsesfri)

ED10016660

Y(0B51CA*KLQQQK(

4015120016660

Tekniske data

Måltegning

infrarøde fjernbetjeninger Mobil-SLi (bestilles separat)

• E ffektforbrug ca. [W]: 0,3 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

15 mm

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Indstillingsmuligheder: mekanisk via potentiometer, elektronisk via den

44 mm

7 mm

• T illadt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C • K apslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II •M ontering: Vægmontering • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 96 mm x bredde 76 mm x længde 52 mm • L ysstyrke: 1-300 lux mekanisk via indstillingsregulator, 1-1000 lux

80 mm

7 mm 52 mm

76 mm

elektronisk via infrarød fjernbetjening Mulighed for ændring af koblingsforskel TIL/FRA ved hjælp af stikbro • T ilkoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • F rakoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • K ontakt: Sluttekontakt/spændingsførende • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V AC, 50 Hz ,16 AX, 3600 W/16 A (cos phi = 1), 1800 VA/16 A (cos phi = 0,5)

96 mm

Tilbehør (detaljeret på side 232 - 255) • Mobil-RCi-M, sølv

EM10016011

4015120016011

Ledningsdiagrammer

SENSORER SKUMRINGSRELÆER / CDS-SERIEN | 229

SENSORER • SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

CDSi-A/N16AX hvid


CDS-E

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Skumringsrelæer til efterfølgende indbygning i udendørsbelysninger eller forgreningsdåser - Små fysiske mål muliggør fleksibel anvendelse - Høj koblingseffekt ESL og PL op til 26 W

Y(0B51CA*KLQPKT( Måltegning

CDS-E, hvid

ED10016509

4015120016509

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+70 °C • Kapslingsklasse: Powerboks IP 20

SENSORER • SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

Sensorafskærmning IP 44

70 mm 50 mm

24 mm

26 mm

• Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 26 mm x bredde 70 mm x længde 24 mm • Lysstyrke: 5-300 lux • Tilkoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • Frakoblingsforsinkelse [s]: 60 sek. • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V AC 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

• Effektforbrug ca. [W]: 0,9 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

Vigtigt: Ved montering af CDS-E i lukkede belysninger bør der kun bruges lyskilder på op til maks. 40 W. En højere effekt vil medføre højere temperaturer og kan ved over +50 °C medføre at CDS-E ødelægges.

Ledningsdiagrammer

230 | SENSORER SKUMRINGSRELÆER / CDS-SERIEN


SENSORER • SKUMRINGSRELÆER CDS-SERIEN

SENSORER SKUMRINGSRELÆER / CDS-SERIEN | 231


TILBEHØR SENSORER - TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER - LYSSTYRKEREGULATOR - SKUMRINGSRELÆER

232 |


| 233


afskærmning IP20

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Afskærmning IP 20 til: - MD 180i/16 BASIC - MD / PD 180i/R - MD / PD 180 slave - MD-C / PD-C 180i/16 Touch - PD-C180i/16 UC - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - Afblænding af det lodrette detekteringsvinkel med den medfølgende kappe

Y(0B51CA*KPPLKM(

Afskærmning IP 20 hvid

EM10055102

4015120055102

Y(0B51CA*KPPLLT(

Afskærmning IP 20 signalhvid

EM10055119

4015120055119

Y(0B51CA*KPPLMQ(

Afskærmning IP 20 cremehvid

EM10055126

4015120055126

Y(0B51CA*KPPLNN(

Afskærmning IP 20 antracit

EM10055133

4015120055133

Y(0B51CA*KPPLOK(

Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look

EM10055140

4015120055140

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Måltegning

Tekniske data 29 mm

•M ål ca.: Højde 29 mm x bredde 87 mm x længde 87 mm 87 mm

87 mm

SENSORER TILBEHØR

AFSKÆRMNING IP20-BS1

Typebetegnelse

- Afskærmning IP 20-BS1 til: - MD 180i/16 BASIC - MD / PD 180i/R - MD / PD 180 slave - MD-C / PD-C 180i/16 Touch - PD-C180i/16 UC - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - Design kompatibel med Berker S.1 - Afblænding af det lodrette detekteringsvinkel med den medfølgende kappe

Y(0B51CA*OMRLLO(

Afskærmning IP20-BS1 hvid

EP10427114

4015120427114

Y(0B51CA*OMRLKR(

Afskærmning IP20-BS1 polar

EP10427107

4015120427107

Måltegning

Tekniske data • Mål ca.: Højde 27 mm x bredde 55 mm x længde 55 mm 27 mm

55 mm

55 mm

234 | SENSORER TILBEHØR


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

AFSKÆRMNING IP20-BM2

- Afskærmning IP 20-BM2 til: - MD 180i/16 BASIC - MD / PD 180i/R - MD / PD 180 slave - MD-C / PD-C 180i/16 Touch - PD-C180i/16 UC - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - Design kompatibel med Berker Modul 2 - Afblænding af det lodrette detekteringsvinkel med den medfølgende kappe Afskærmning IP20-BM2 hvid

EP10427138

4015120427138

Y(0B51CA*OMRLNS(

Afskærmning IP20-BM2 polar

EP10427121

4015120427121

Y(0B51CA*OMRLML(

Tekniske data

Måltegning

•M ål ca.: Højde 27 mm x bredde 55 mm x længde 55 mm 27 mm

55 mm

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

AFSKÆRMNING IP20-BJSI

- Afskærmning IP 20-BJSI til: - MD 180i/16 BASIC - MD / PD 180i/R - MD / PD 180 slave - MD-C / PD-C 180i/16 Touch - PD-C180i/16 UC - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - Design kompatibel med Busch-Jäger Reflex - Afblænding af det lodrette detekteringsvinkel med den medfølgende kappe Afskærmning IP20-BJSI hvid

EP10427145

4015120427145

Y(0B51CA*OMRLOP(

Afskærmning IP20-BJSI creme

EP10427152

4015120427152

Y(0B51CA*OMRLPM(

Tekniske data

Måltegning

•M ål ca.: Højde 27 mm x bredde 55 mm x længde 55 mm 55 mm

27 mm

55 mm

SENSORER TILBEHØR | 235

SENSORER TILBEHØR

55 mm


AFSKÆRMNING IP20-G55

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Afskærmning IP 20-G55 til: - MD 180i/16 BASIC - MD / PD 180i/R - MD / PD 180 slave - MD-C / PD-C 180i/16 Touch - PD-C180i/16 UC - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - Design kompatibel med Gira Standard 55 - Afblænding af det lodrette detekteringsvinkel med den medfølgende kappe

Y(0B51CA*OMRLQT(

Afskærmning IP20-G55 hvid

EP10427169

4015120427169

Y(0B51CA*OMRLRQ(

Afskærmning IP20-G55 creme

EP10427176

4015120427176

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Måltegning

Tekniske data • Mål ca.: Højde 27 mm x bredde 55 mm x længde 55 mm 55 mm

27 mm

55 mm

SENSORER TILBEHØR

AFSKÆRMNING IP 44

Typebetegnelse

- Afskærmning IP 44 til: - MD 180i/16 BASIC - MD / PD 180i/R - MD / PD 180 slave - MD-C / PD-C 180i/16 Touch - PD-C180i/16 UC - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - Egnet til vådrum som badeværelser, garager, kældre osv. - Afblænding af det lodrette detekteringsvinkel med den medfølgende kappe - Forøget hærværkssikring med Torx-skruer i rustfrit stål

Y(0B51CA*KPPLPR(

Måltegning

Afskærmning IP 44 hvid

Tekniske data 87 mm

67 mm

87 mm

236 | SENSORER TILBEHØR

• Kapslingsklasse: IP 44 • Mål ca.: Højde 87 mm x bredde 87 mm x længde 67 mm • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

EM10055157

4015120055157


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EM10055164

4015120055164

UDVENDIGT UNDERLAG IP 20/IP 44

- Udvendigt underlag IP 20/IP 44 til: - MD 180i/16 BASIC - MD / PD 180i/R - MD / PD 180 slave - MD-C / PD-C 180i/16 Touch - PD-C180i/16 UC - PD-C180i KNX - PD-C180i KNX ECO - Ledningsindføring med 3-dobbelt membran Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

Tekniske data

Y(0B51CA*KPPLQO(

Måltegning

• K apslingsklasse: IP 20, IP 44 alt efter afskærmning (skal bestilles separat)

87 mm

49 mm

•M ål ca.: Højde 87 mm x bredde 87 mm x længde 49 mm • F arve: hvid, svarende til RAL 9010 87 mm

9,5 mm

42 mm

Bestillingsnr.

EAN-nr.

UDVENDIGT UNDERLAG-C IP 20

SENSORER TILBEHØR

Typebetegnelse

68 mm

- Udvendigt underlag IP 20 til mange af loftsbevægelsessensorerne i serierne MD-C og loftstilstedeværelsessensorerne i serierne PD-C - Stor klemdåse med 4-dobbelt kabelindføring

Udvendigt underlag-C IP 20 hvid

EP10425370

4015120425370

Y(0B51CA*OMPNRK(

Udvendigt underlag-C IP 20 sølv

EP10425387

4015120425387

Y(0B51CA*OMPNSR(

Tekniske data • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 30 mm , Ø 104 mm • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Måltegning Ø104 mm

30 mm

SENSORER TILBEHØR | 237


UDVENDIGT UNDERLAG-C IP 54

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Udvendigt underlag IP 54 til mange af loftsbevægelsessensorerne i serierne MD-C og loftstilstedeværelsessensorerne i serierne PD-C - Stor klemdåse med 2-dobbelt kabelindføring

Y(0B51CA*OMPTKP(

Udvendigt underlag-C IP 54 hvid

EP10425905

4015120425905

Y(0B51CA*OMPTLM(

Udvendigt underlag-C IP 54 sølv

EP10425912

4015120425912

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EM10210808

4015120210808

Måltegning

Tekniske data • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 30 mm , Ø 104 mm

Ø104 mm

30 mm

SENSORER TILBEHØR

Dåse oven på væg DALI ADR

Typebetegnelse

- Dåse oven på væg IP 44 til PD 360i/8 DALI ADR - Ledningsindføring med 3-dobbelt membran - Monteringsskruer

Y(0B51CA*MLKSKS(

Dåse oven på væg DALI ADR hvid

Måltegning

Tekniske data • Kapslingsklasse: IP 44 • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 27 mm , Ø 100 mm • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

100 mm

27 mm

238 | SENSORER TILBEHØR


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

VÆGHOLDER TIL MD/PD MINI

EAN-nr.

- Vægholder med integreret monteringsplade til smal overvågning ved start/slut af en lagergang - Passer perfekt til MD-/PD-/8-mini-enheder fra ESYLUX - Slidstærkt plast - Drejelig rilleplade til perfekt justering af detekteringen

EP10427527

Y(0B51CA*OMRPMR(

4015120427527

Tekniske data

Måltegning

•M ontering: Udvendig montering •M ål ca.: Højde 40 mm x bredde 85 mm x længde 75 mm • F arve: hvid

85 mm 40 mm

56 mm

60 mm

75 mm

70 mm

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

45 mm

Ø 26 mm

AFSKÆRMNINGSSÆT C360/8

SENSORER TILBEHØR

WMB til MD-C/PD-C 8 mini

- Afskærmningssæt i sølv bestående af blænde og designring til mange loftsbevægelsessensorerne i serierne MD-C og loftstilstedeværelsessensorerne i serierne PD-C

Afskærmningssæt C360/8 sølv

Tekniske data • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 24 mm , Ø 108 mm • F arve: sølv

EP10425936

Y(0B51CA*OMPTNQ(

4015120425936

Måltegning Ø108 mm

24 mm

SENSORER TILBEHØR | 239


ABDECK-SET-C360/24

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Afskærmningssæt i sølv bestående af blænde og designring til mange loftsbevægelsessensorerne i serierne MD-C og loftstilstedeværelsessensorerne i serierne PD-C

Y(0B51CA*OMPONL(

Afskærmningssæt C360/24 sølv

Måltegning

EP10425431

4015120425431

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Tekniske data • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 19 mm , Ø 108 mm • Farve: sølv

Ø108 mm

SENSORER TILBEHØR

19 mm

SÆT TIL INDBYGNING I LOFT TIL PD-FLAT-SERIEN

Typebetegnelse

Sæt til indbygning i loft til PD-FLAT-serien fra ESYLUX Kabinetmateriale polypropylen (PP), mål ca. højde 71 mm, Ø 63 mm, farve hvid

Y(0B51CA*OMQSST( Måltegning

PD-F, sæt til indbygning i loft

Tekniske data • Kabinetmateriale: Polypropylen (PP) • Mål ca.: Højde 61 mm , Ø 63 mm • Farve: hvid 61 mm

Ø 63 mm

240 | SENSORER TILBEHØR

EP10426889

4015120426889


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

C-SÆT TIL INDBYGNING I LOFT

- Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse - Til mange loftsbevægelsessensorerne i serierne MD-C og loftstilstedeværelsessensorerne i serierne PD-C

Loftindbygningssæt-C hvid

EP10425929

Y(0B51CA*OMPTMT(

4015120425929

Tekniske data

Måltegning

• K abinetmateriale: Polypropylen (PP) •M ål ca.: Højde 61 mm , Ø 63 mm • F arve: hvid 61 mm

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

SÆT TIL INDBYGNING I LOFT FM

- Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse - Til mange loftsbevægelsessensorer i MD-C-serien (FM) og loftstilstedeværelsessensorerne i PD-C-serien (FM)

Sæt til indbygning i loft FM

Tekniske data

EP10426896

Y(0B51CA*OMQSTQ(

4015120426896

Måltegning

• K abinetmateriale: Polypropylen (PP) •M ål ca.: Højde 61 mm , Ø 63 mm • F arve: hvid 61 mm

Ø 63 mm

SENSORER TILBEHØR | 241

SENSORER TILBEHØR

Ø 63 mm


LOFTINDBYGNINGSSÆT DALI ADR

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EM10210815

4015120210815

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Loftindbygningssæt til PD 360i/8 DALI ADR

Y(0B51CA*MLKSLP(

Loftindbygningssæt DALI ADR

Måltegning

Tekniske data • Mål ca.: Højde 76 mm , Ø 75 mm • Farve: transparent

68 mm

76 mm

75 mm

SENSORER TILBEHØR

SPOTADAPTER 51/20

Typebetegnelse

- Adapter til indbygning af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer i spots (til lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø og 51 mm og sprængring) - Kompatibel med følgende sensorer: PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini

Y(0B51CA*OMQNSO(

Spot-adapter 51/20 opalmat

Måltegning

Tekniske data • Kabinetmateriale: PMMA • Mål ca.: Højde 3 mm , Ø 51 mm • Farve: opalmat

Ø 51 mm

Ø 20 mm

242 | SENSORER TILBEHØR

3 mm

EP10426384

4015120426384


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

SPOTADAPTER 51/25

EAN-nr.

- Adapter til indbygning af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer i spots (til lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø og 51 mm og sprængring) - Kompatibel med sensorerne PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, MD-C360i/8 mini og MD-C360i/12 mini

EP10426391

Y(0B51CA*OMQNTL(

4015120426391

Tekniske data

Måltegning

• K abinetmateriale: PMMA •M ål ca.: Højde 3 mm , Ø 51 mm • F arve: opalmat

Ø 51 mm

3 mm

Ø 25 mm

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

BESKYTTELSESGITTER 165/70

SENSORER TILBEHØR

Spot-adapter 51/25 opalmat

- Beskyttelsesgitter til væg-/loftssensorer som planforsænket version samt til røgalarmer - Lakeret, plastlamineret stålkurv - Passer til mange vægsensorer som planforsænket version i MD-, PD-, PD-C-serien og som loftssensorer i Planforsænket udgave i MD-, MD-C-, MD-CE-, PD-, PD-C- og PD-CE-serien og som røgalarmer - PROTECTOR K 9 V - PROTECTOR K 9 V litium - PROTECTOR K 230 V ~

Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

Tekniske data

EM10425615

Y(0B51CA*OMPQLP(

4015120425615

Måltegning

70 mm

55 mm

88 mm

33 mm

•M ål ca.: Højde 70 mm , Ø 165 mm • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Ø 6 mm 165 mm

SENSORER TILBEHØR | 243


BESKYTTELSESGITTER 180/90

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Beskyttelsesgitter til væg-/loftssensorer samt røgalarmer i forbindelse med udvendigt underlag - Lakeret, plastlamineret stålkurv - Passer til mange vægsensorer som udvendigt monteret version i MD- og PD-serien og som loftssensorer i Udvendigt monteret udgave i MD-, MD-C-, MD-CE-, PD-, PD-C- og PD-CE-serien og til røgalarmer med udvendigt underlag - PROTECTOR K 9 V - PROTECTOR K 9 V litium - PROTECTOR K 230 V ~

Y(0B51CA*OMPQKS(

Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

Måltegning

EM10425608

4015120425608

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Tekniske data

40 mm 70 mm 90 mm

• Mål ca.: Højde 90 mm , Ø 180 mm • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

95,5 mm Ø 6 mm 180 mm

Typebetegnelse

SENSORER TILBEHØR

SRM-230V RELÆ-MODUL

- Relæ-modul til udvidelse af belastningen for tilstedeværelses- og bevægelsessensorer - 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) specielt til omskiftning af kapacitive laster som f.eks. ballaster, parallelkompenserede lysstofrør, kompakt-lysstofrør, energisparepærer - Holder til montage på DIN-skinne, 35 mm medfølger

Y(0B51CA*OMQNOQ( Måltegning

SRM-230V relæmodul hvid

EP10426346

4015120426346

Tekniske data

46 mm

22 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: -10 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i PL-dåser/udvendige underlag/lamper, DINskinne, 35 mm

33 mm

• Mål ca.: Højde 33 mm x bredde 46 mm x længde 22 mm • Leverancen omfatter: med holder til DIN-skinne, 35 mm • Farve: hvid

Ledningsdiagrammer

I forbindelse med elektroniske forkoblingsenheder må der regnes med en indkoblingsstrøm der er mange gange højere end den nominelle strøm. Til konstant belastning skal der benyttes eksterne relæer/kontaktorer eller et ESYLUX relæ-modul eller et strømbegrænsningsmodul. IN

244 | SENSORER TILBEHØR


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

CA-C Teleskop Magnet

EC10430022

4015120430022

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

CA-C TELESKOP MAGNET

Teleskop Magnet CA-C

Y(0B51CA*ONKKMM(

SENSORER TILBEHØR

ILR-230V STRØMBEGRÆNSNINGSMODUL

- Strømbegrænsningsmodul til beskyttelse af relækontakten på en tilstedeværelses- og bevægelsessensor - Specielt til omskiftning af kapacitive laster (som f.eks. ballaster - meget høje indkoblingsstrømme begrænses til 10 A) - Til indbygning i PL-dåser/udvendige underlag eller lamper - Holder til montage på DIN-skinne, 35 mm medfølger

ILR-230V strømsparemodul hvid

EP10426353

Tekniske data

Y(0B51CA*OMQNPN(

4015120426353

Måltegning

• F orsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • T illadt omgivelsestemperatur: -10 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i PL-dåser/udvendige underlag/lamper, DINskinne, 35 mm

•M ål ca.: Højde 33 mm x bredde 46 mm x længde 22 mm • L everancen omfatter: med holder til DIN-skinne, 35 mm • F arve: hvid

Ledningsdiagrammer

46 mm

22 mm

33 mm

I forbindelse med elektroniske forkoblingsenheder må der regnes med en indkoblingsstrøm der er mange gange højere end den nominelle strøm. Til konstant belastning skal der benyttes eksterne relæer/kontaktorer eller et ESYLUX relæ-modul eller et strømbegrænsningsmodul. IN

SENSORER TILBEHØR | 245


RC-FILTER/STØJDÆMPER

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer - Små fysiske mål muliggør fleksibel anvendelse

Y(0B51CA*OMQTSS(

Måltegning

EP10426988

4015120426988

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Tekniske data

5 mm 39 mm

18 mm

10 mm

26 mm

MD-HJØRNESOKKEL

SENSORER TILBEHØR

RC-filter / støjdæmper

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: -40 °C...+85 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Kabinetmateriale: Plast (UL94V-0) • Mål ca.: Højde 18 mm x bredde 26 mm x længde 10 mm • Tilledning: Tilslutningsledning, 2 x 40 mm • Effektforbrug ca. [W]: 1 • Farve: grå

Typebetegnelse

- Hjørnesokkel til bevægelsessensor af serie MD - Til ind- og udvendig hjørnemontering

Y(0B51CA*KMPPLS(

MD-hjørnesokkel, hvid

EM10025518

4015120025518

Y(0B51CA*KMPPNM(

MD-hjørnesokkel sort

EM10025532

4015120025532

Y(0B51CA*KMPPMP(

MD hjørnesokkel brun

EM10025525

4015120025525

Måltegning

Tekniske data • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 65 mm x bredde 72 mm x længde 25 mm 72 mm

25 mm

65 mm

246 | SENSORER TILBEHØR


Typebetegnelse

RC-HJØRNESOKKEL

Bestillingsnr.

EAN-nr.

RC-hjørnesokkel hvid

EM10016110

4015120016110

Y(0B51CA*KLQLLK(

RC-hjørnesokkel brun

EM10016127

4015120016127

Y(0B51CA*KLQLMR(

RC hjørnesokkel sort

EM10016134

4015120016134

Y(0B51CA*KLQLNO(

RC hjørnesokkel rustfrit stål-look

EM10016141

4015120016141

Y(0B51CA*KLQLOL(

- Hjørnesokkel til bevægelsessensorer i RC-serien - Til ind- og udvendig hjørnemontering

Tekniske data

Måltegning

• K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 85 mm x bredde 72 mm x længde 38 mm

72 mm

38 mm

85 mm

MD-W AFSKÆRMNING

Bestillingsnr.

EAN-nr.

MD-W afskærmning hvid

EM10041099

4015120041099

Y(0B51CA*KOLKTT(

MD-W afskærmning brun

EM10041105

4015120041105

Y(0B51CA*KOLLKP(

MD-W afskærmning sort

EM10041112

4015120041112

Y(0B51CA*KOLLLM(

MD-W afskærmning rustfrit stål-look

EM10041129

4015120041129

Y(0B51CA*KOLLMT(

SENSORER TILBEHØR

Typebetegnelse

- Afskærmning til bevægelsessensoren MD-W200i

Tekniske data

Måltegning

•M ål ca.: Højde 55 mm , Ø 110 mm 110 mm

55 mm

110 mm

SENSORER TILBEHØR | 247


MOBIL-RCi-M

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Slutbrugerfjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/ MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE og alle bevægelsessensorer i RC-serien, automatiklampe AL S 230i, automatikspotlys i AFiserien samt skumringsrelæ CDSi-A/N og CDSi-A/N16AX

Y(0B51CA*KLQKLL(

EM10016011

4015120016011

Tekniske data

7 mm

Måltegning

Mobil-RCi-M, sølv

29 mm

• Batteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger) • Mål ca.: Højde 7 mm x bredde 29 mm x længde 56 mm • Rækkevidde: overskyet/mørkt ca. 5 - 6 m, direkte solskin ca. 2 - 3 m • Farve: sølv

56 mm

SENSORER TILBEHØR

BESKRIVELSE AF PROGRAMFUNKTIONERNE TÆND/SLUK konstant lys

Automatisk indlæsning af aktuel lysstyrke

Konstant TÆNDT eller SLUKKET belysning i 12 timer gør det overflødigt med en ekstra montering af en lyskontakt. *”Konstant lys SLUKKET” (12 t) Funktionen er deaktiveret fra fabrikken ved levering. Denne funktion kan aktiveres vha. fjernbetjeningen under ibrugtagningen

Individuel lagring af den aktuelle lysværdi ved tryk på en knap

Reset Tilbagestilling af funktioner og parametre

Manuel TÆND eller SLUK - erstatning for knap Belysningen er tændt/slukket lige så længe, sensoren registrerer en bevægelse. Når der ikke længere registreres bevægelser, starter den forindstillede efterløbstid

248 | SENSORER TILBEHØR

Aktivering af lys SLUKKET Lyset kan uanset tidspunkt på dagen og funktion slukkes med fjernbetjeningen. ”Konstant lys FRA” kan aktiveres under ibrugtagningen


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

MOBIL-PDi/MDi

EAN-nr.

- Fjernbetjening til hurtig og præcis indstilling af diverse parametre helt uden stige - Til mange vægsensorer i serien MD 180i, PD 180i og loftssensorer i serien MD, MD-C, PD, PD-C, MD-CE og PD-CE

Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic

EM10425509

Måltegning

• B atteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger) •M ål ca.: Højde 9 mm x bredde 50 mm x længde 100 mm • L everancen omfatter: inklusive vægholder • R ækkevidde: overskyet/mørkt ca. 5 - 8 m, direkte solskin ca. 2 - 3 m • F arve: sølv/blå-metallic

25 mm

14,5 mm

14,5 mm

50 mm

9 mm

Tekniske data

Y(0B51CA*OMPPKT(

4015120425509

100 mm

23 mm

Åbn/luk programmeringsmodusen

Reset

Målrettet indstilling af parametre og funktioner

Tilbagestilling af funktioner og parametre

Automatisk indlæsning af aktuel lysstyrke

Skift mellem fuld- og halvautomatisk

Individuel lagring af den aktuelle lysstyrke (som tændingsværdi) ved tryk på en knap

Fuldautomatisk: TÆND og SLUK lys automatisk. Halvautomatisk: Manuelt TÆND ved at trykke på en knap og automatisk SLUK. Bemærk: Kun aktiv i forbindelse med tilstedeværelsessensoren

Kanal lys (c1)

TÆND / SLUK lys

Testdrift

Manuel tænd/sluk for belysningen, sparer ekstra montering af lyskontakt

Bevægelsesvisning med 2 korte blink i den blå funktions-LED

Kanal lys (c1)

Lysstyrker

TÆND/SLUK LED

7 faste forindstillede lysstyrker fra 10 til 2000 lux ved tryk på en knap

Deaktivering eller aktivering af LED-tilstandsvisningen (rød/grøn LED)

Kanal lys (c1)

Efterløbstider

TÆND/SLUK konstant lys

5 faste forudindstillede tændingstider på 1 - 15 min. og impuls ved tryk på en knap

Belysning konstant TÆNDT eller SLUKKET i 4 timer sparer ekstra montering af lyskontakt

Kanal HVAC (c2)

Efterløbstider 5 faste forudindstillede tændingstider på 1 - 60 min. og impuls ved tryk på en knap. Bemærk: Kun aktiv i forbindelse med tilstedeværelsessensoren

SENSORER TILBEHØR | 249

SENSORER TILBEHØR

BESKRIVELSE AF PROGRAMFUNKTIONERNE


MOBIL-PDi/DALI

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Fjernbetjening til hurtig og præcis indstilling af diverse parametre helt uden stige - Til loftstilstedværelsessensorer PD-C360i/8 DUO DALI og PD-C360i/24 DUO DALI

Y(0B51CA*OMPSTT(

Mobil-PDi/Dali sølv

25 mm

14,5 mm

50 mm

14,5 mm

4015120425899

Tekniske data

9 mm

Måltegning

EP10425899

• Batteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger) • Mål ca.: Højde 9 mm x bredde 50 mm x længde 100 mm • Indbygningsmål: • Leverancen omfatter: inklusive vægholder • Rækkevidde: overskyet/mørkt ca. 5 - 8 m, direkte solskin ca. 2 - 3 m • Farve: sølv

100 mm

23 mm

BESKRIVELSE AF PROGRAMFUNKTIONERNE Reset

Målrettet indstilling af parametre og funktioner

Tilbagestilling af funktioner og parametre

Automatisk indlæsning af aktuel lysstyrke

Skift mellem fuld- og halvautomatisk

Individuel lagring af den aktuelle lysstyrke (som tændingsværdi) ved tryk på en knap

Fuldautomatisk: TÆND og SLUK lys automatisk. Halvautomatisk: Manuelt TÆND ved at trykke på en knap og automatisk SLUK.

Kanal lys (c1 + c2)

TÆND / SLUK lys

Testdrift

Manuel tænd/sluk for belysningen, sparer ekstra montering af lyskontakt

Bevægelsesvisning med 2 korte blink i den blå funktions-LED

Kanal lys (c1 + c2)

Lysdæmpning

TÆND / SLUK orienteringslys

SENSORER TILBEHØR

Åbn/luk programmeringsmodusen

Manuel dæmpning af belysningen ved tryk på en knap Orienteringslys (10 % eller 20 %)

Kanal lys (c1)

Lysstyrker kanal 1

Efterløbstider orienteringslys (10 % eller 20 %)

6 faste forindstillede lysstyrker fra 100 lux til dagdrift ved tryk på en knap

4 faste forudindstillede tændingstider 1 - 60 min. ved tryk på en knap

Kanal lys (c2)

Lysstyrker kanal 2

Kanalvalg

Procentuel reguleringsdifference af kanal c2 i forhold til lysstyrke "c1"

Skift mellem kanal 1 og 2 ved tryk på en knap

Kanal lys (c1 + c2)

Efterløbstider

TÆND/SLUK LED

4 faste forudindstillede tændingstider 1 - 15 min. ved tryk på en knap

Deaktivering eller aktivering af LED-tilstandsvisningen (rød / grøn LED)

250 | SENSORER TILBEHØR


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

MOBIL-PDi/plus

EAN-nr.

- Fjernbetjening til hurtig og præcis indstilling af diverse parametre helt uden stige til mange tilstedeværelsessensorer i PD-C-/PD-C Dim-/DuoDim-/DuoPlus-serien

Mobil-PDi/plus sølv/grøn-metallic

EM10425530

Måltegning

• B atteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger) •M ål ca.: Højde 9 mm x bredde 50 mm x længde 100 mm • L everancen omfatter: inklusive vægholder • R ækkevidde: overskyet/mørkt ca. 5 - 8 m, direkte solskin ca. 2 - 3 m • F arve: sølv/grøn-metallic

25 mm

14,5 mm

14,5 mm

50 mm

9 mm

Tekniske data

Y(0B51CA*OMPPNK(

4015120425530

100 mm

23 mm

Åbn/luk programmeringsmodusen

Testdrift

Målrettet indstilling af parametre og funktioner

Bevægelsesvisning med 2 korte blink i den blå funktions-LED

Automatisk indlæsning af aktuel lysstyrke

Skift mellem fuld- og halvautomatisk

Individuel lagring af den aktuelle lysstyrke (som tændingsværdi) ved tryk på en knap

Fuldautomatisk: TÆND og SLUK lys automatisk. Halvautomatisk: Manuelt TÆND ved at trykke på en knap og automatisk SLUK.

Kanal lys (c1 - c3)

TÆND / SLUK lys

Efterløbstider orienteringsbelysning

Manuel tænd/sluk for belysningen, sparer ekstra montering af lyskontakt

4 faste forudindstillede tændingstider 1 - 60 min. ved tryk på en knap

Kanal lys (c1 + c2)

Lysdæmpning

TÆND / SLUK orienteringslys

Manuel dæmpning af belysningen ved tryk på en knap

Til- og frakobling af orienteringslys = 10 / 20 / 30 % Lyseffekt (modelafhængigt)

Kanal lys (c1 + c2)

Lysstyrker

Kanalvalg

6 faste forindstillede lysstyrker fra 100 lux til dagdrift ved tryk på en knap

Skift mellem kanal 1, 2 og 3 ved at trykke på en knap

Kanal (c1 + c3)

Efterløbstider

TÆND/SLUK LED

4 faste forudindstillede tændingstider på 1 - 15 min. og impuls ved tryk på en knap.

Deaktivering eller aktivering af LED-tilstandsvisningen (rød/grøn LED)

Reset Tilbagestilling af funktioner og parametre

SENSORER TILBEHØR | 251

SENSORER TILBEHØR

BESKRIVELSE AF PROGRAMFUNKTIONERNE


MOBIL-PDi/USER

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Slutbrugerfjernbetjening til hurtig og præcis indstilling af diverse parametre helt uden stige - Til mange loftstilstedeværelsessensorer i PD- og PD-C-serien

Y(0B51CA*OMPPOR(

Mobil-PDi/User sølv/grøn-metallic

25 mm

14,5 mm

50 mm

14,5 mm

4015120425547

Tekniske data

9 mm

Måltegning

EM10425547

• Batteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger) • Mål ca.: Højde 9 mm x bredde 50 mm x længde 100 mm • Leverancen omfatter: inklusive vægholder • Rækkevidde: overskyet/mørkt ca. 5 - 8 m, direkte solskin ca. 2 - 3 m • Farve: sølv/grøn-metallic

100 mm

23 mm

BESKRIVELSE AF PROGRAMFUNKTIONERNE

SENSORER TILBEHØR

Kanal lys (c1)

Lysdæmpning

TÆND / SLUK lys

Manuel dæmpning af belysningen ved tryk på en knap

Manuel tænd/sluk for belysningen, sparer ekstra montering af lyskontakt

Midlertidig lagring af dæmpnings- / lysstyrken

Kanal lys (c2)

Kanal lys / HVAC (c3)

Kanal lys (c1 - c3)

TÆND / SLUK lys (master) Manuel tænd/sluk for belysningen i 4 timer konstant TÆND / SLUK for alle kanaler c1 - c3

TÆND / SLUK lys

TÆND / SLUK lys (master)

Manuel tænd/sluk for belysningen, sparer ekstra montering af lyskontakt

Manuel tænd/sluk for belysningen, sparer ekstra montering af lyskontakt

Lysdæmpning Manuel dæmpning af belysningen ved tryk på en knap

Lagring af en individuel lysopsætning ved tryk på en knap

Midlertidig lagring af dæmpnings- / lysstyrken

Aktivering af den lagrede lysopsætning

TÆND / SLUK lys

Reset

Manuel tænd/sluk for belysningen, sparer ekstra montering af lyskontakt

Tilbagestilling af funktioner og temporære parametre

TÆND / SLUK lys Manuel tænd/sluk for belysningen i 4 timer konstant TÆND / SLUK for kanal c3

252 | SENSORER TILBEHØR


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Mobil-PDi/DALI ADR

4015120210891

Y(0B51CA*MLKSTL(

- Fjernbetjening til hurtig og præcis indstilling af diverse parametre helt uden stige - Til loftstilstedværelsessensorer PD 360i/8 DALI ADR

Mobil-PDi/DALI ADR sort

EM10210891

Tekniske data

Måltegning

8 mm

• B atteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger) •M ål ca.: Højde 8 mm x bredde 50 mm x længde 102 mm • L everancen omfatter: inklusive vægholder • F arve: sort 50 mm

102 mm 20 mm 18 mm 20 mm

15 mm

Åbn programmeringsmodusen

Sumfunktion

Lyskanal tændes. Sensoren reagerer ikke på bevægelser i programmeringsfunktionen.

Denne knap kan bruges til at få summen af to værdier for samme enhed (lux/efterløbstid/efterløbstid orienteringslys).

Luk programmeringsmodusen

Eksempel: 50 lux + 150 lux = 200 lux

Indstillingerne er nu gemt. Sensoren reagerer herefter automatisk svarende til de indstillede værdier.

Under testdriften er kanalen tændt konstant

Bemærk: Hvis programmeringsmodusen ikke lukkes med tryk på knappen, slukker sensoren automatisk programmeringstilstanden 2 min. efter sidst, der blev trykket på en knap. Alle funktioner, der er blevet indstillet indtil dette tidspunkt, overtages.

1 min. + 5 min. = 6 min.

LED'en tændes ved enhver detekteret bevægelse uafhængigt af lysstyrken for det omgivende lys i 2 sek. Samtidigt sendes et Dali-signal. Tryk på knappen "Test" for at forlade funktionen. Tilbagestilling til fabriksprogram Bekræftes ved, at den røde LED på sensoren blinker med korte blink. Tilstedeværelsessensoren arbejder iht. potentiometerindstillingerne.

Manuelt TÆND/SLUK

Tænde for orienteringslys

Konstant TÆNDT eller SLUKKET belysning i 8 timer.

Med det første tryk indstilles orienteringslyset til den indstillede værdi (lux og efterløbstid for orienteringslys). LED'en blinker hurtigt i 2 sek. Belysningen er tændt i standby-drift. Belysningen slukkes, når orienteringslysets efterløbstid er udløbet.

8 h OFF Belysningen tændes konstant i 8 timer. I denne modus blinker LED'en på følgende måde: 1 sek. TÆNDT og 5 sek. SLUKKET. I denne modus reagerer sensoren ikke på tilstedeværelse. Tryk på 8 h ON-knappen for at kvittere modusen. 8 h OFF

Slukke for orienteringslys Med et tryk på knappen forlader sensoren orienteringslys-modusen. LED'en er tændt i 2 sek.

Belysningen slukkes konstant i 8 timer. 8 h OFF-modus vises ved, at LED'en blinker i 1 sek. og slukkes i 5 sek. I denne modus reagerer sensoren ikke på tilstedeværelse. Tryk på 8 h OFF-knappen for at kvittere modusen.

Efterløbstider orienteringsbelysning

Indstilling af den nominelle lysstyrke (10 lux...2000 lux)

Orienteringslysets lyseffekt

Den nominelle lysstyrke kan tilpasses ved at trykke på knapperne. Endvidere kan sumfunktionen bruges.

Orienteringslys = 10/30/50 %. Sumfunktionen kan bruges.

Automatisk indlæsning af aktuel lysstyrke

Lysdæmpning

Individuel lagring af den aktuelle lysstyrke (som tændingsværdi) ved tryk på en knap.

Ved at trykke på knapperne reducerer eller forøger sensoren belysningsstyrken. Når programmeringsmodusen ikke er aktiv, gemmes værdien ikke. Med "tændes" menes der, at sensoren tændes igen. Det vil sige, at sensoren slukkes, ændringerne gemmes ikke. Når der tændes igen, er de tidligere gemte værdier (programmeringsmodus) aktive. Når programmeringsmodusen er aktiv, gemmes den indstillede værdi.

Indstilling af efterløbstiden Når der ikke længere registreres bevægelser, starter efterløbstiden. 1 min. 10 min. I 3 min. 30 min. I 5 min. 50 min. Mellemværdier muligt med "sumfunktionen".

Tre forudindstillede tændingstider på 5, 15 og 60 min. ved tryk på en knap. Sumfunktionen kan bruges.

Skift mellem fuldautomatisk og halvautomatisk modus lyskanal

Valg af kanalen

Halvautomatisk modus, LED'en lyser i ca. 4 sek. Fuldautomatisk modus, LED'en blinker 20 x.

Kanal 1 altid aktiv. Kanal 2 ikke aktiv/til rådighed.

SENSORER TILBEHØR | 253

SENSORER TILBEHØR

BESKRIVELSE AF PROGRAMFUNKTIONERNE


MOBIL-RCi

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Fjernbetjening til hurtig og præcis indstilling af diverse parametre helt uden stige - Til følgende apparater: Bevægelsessensorer RC 130i, RC 230i og RC 280i samt automatikbelysning AL S 230i

Y(0B51CA*KLQKKO(

Mobil-RCi sølv

25 mm

14,5 mm

50 mm

14,5 mm

4015120016004

Tekniske data

9 mm

Måltegning

EM10016004

• Batteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger) • Mål ca.: Højde 9 mm x bredde 50 mm x længde 100 mm • Leverancen omfatter: inklusive vægholder • Rækkevidde: overskyet/mørkt ca. 5 - 6 m, direkte solskin ca. 2 - 3 m • Farve: sølv

100 mm

23 mm

SENSORER TILBEHØR

BESKRIVELSE AF PROGRAMFUNKTIONERNE Åbn/luk programmeringsmodusen

Impulsfunktion

Målrettet indstilling af parametre og funktioner

Anvendelsen af bevægelsessensoren som fotoelektrisk sensor til gennemgangsdetektering = 1 s TIL – 9 s FRA ved tryk på en knap

Automatisk indlæsning af aktuel lysstyrke

Reset

Individuel lagring af den aktuelle lysstyrke (som tændingsværdi) ved tryk på en knap

Tilbagestilling af funktioner og parametre

TÆND/SLUK konstant lys

Testdrift

Belysning TÆNDT eller SLUKKET konstant i 12 timer sparer ekstra montering af lyskontakt. Funktionen "Konstant lys SLUKKET" (12 t.) er deaktiveret fra fabrikken ved levering. Denne funktion kan aktiveres vha. fjernbetjeningen under ibrugtagningen

Bevægelsesvisning med 2 korte blink i den blå funktions-LED. Mulighed for TÆND / SLUK lys som tilbehør 360° underkrybningssikring TÆND og SLUK for underkrybningssikringen

Lysstyrke "dag- og natdrift"

LED-markering

Fast forindstillet lysstyrke på ca. 2500 lux, lagres ved tryk på en knap

Multifunktionssignal kan slukkes efter endt programmering

Lysstyrke "start på skumringen"

Alarmfunktion

Fast forindstillet lysstyrke på ca. 100 lux, lagres ved tryk på en knap

Ved detektering af bevægelse i detekteringsområdet aktiveres en 30 sek. lang blinken med belysningen eller et akustisk signal (via eksternt apparat)

Lysstyrke "natdrift"

Ferieprogram

Fast forindstillet lysstyrke på ca. 25 lux lagres ved tryk på en knap

Simulerer, at der er nogen hjemme ved at tænde belysningen afhængigt af skumring

Lysstyrke "natdrift"

Justering af følsomheden

Fast forindstillet lysstyrke på ca. 2 lux lagres ved tryk på en knap

Indstilling af følsomheden (rækkevidde) ved den første installation eller ændring

Efterløbstider

Aktivering af lys SLUKKET

9 faste forudindstillede tændingstider fra 15 sek. til 30 min. ved tryk på en knap

Lyset kan uanset tidspunkt på dagen og funktion slukkes med fjernbetjeningen. "Konstant lys FRA" kan aktiveres under ibrugtagningen

254 | SENSORER TILBEHØR


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

MOBIL-PDi/MDi-UNIVERSAL

- Fjernbetjening til hurtig og præcis indstilling af diverse parametre helt uden stige - Til mange vægsensorer i serien MD 180i, PD 180i og loftssensorer i serien MD, MD-C, PD, PD-C, MD-CE, PD-CE og PD ATMO

• B atteridrift: 2 x 1,5 V, type AAA • K abinetmateriale: ABS •M ål ca.: Højde 20 mm x bredde 58 mm x længde 105 mm • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Y(0B51CA*ONNTTN(

4015120433993

Måltegning

20 mm

58 mm

SENSORER TILBEHØR

Tekniske data

EP10433993

105 mm

Mobil-PDi/MDi-universal, hvid

SENSORER TILBEHØR | 255


KNX- OG DALIBUSKOMPONENTER

256 |


Temperature sensor

Dry contact

0-10 V/3 mA

CU-DIN DRY 4-Z KNX

LED driver

• Sensors • Logics • Dimming

KNX- OG DALIBUSKOMPONENTER

Kommunikation via digitale feltbusser hører til en fast bestanddel af den moderne bygningsautomatisering. Dermed kan installationerne styres bekvemt fra et centralt sted, og dermed kan mange parametre indstilles særligt fint og afstemmes efter hinanden. Resultatet: En automatisering, der indretter sig endnu mere efter brugerens behov. For at muliggøre et optimalt samspil mellem

sensorstyring og slutenheder og give bygningen endnu mere intelligens har ESYLUX derfor udviklet en lang række styringer, aktuatorer, grænseflader og specialmoduler til KNX og DALI. På den måde opnår brugeren fleksible løsninger til mere energieffektivitet, komfort og sikkerhed – og alt sammen fra én producent!

INDHOLD Styringer KNX

264 - 267 266 - 267

Ind- og udgange KNX

268 - 271 270 - 271

Aktuatorer 230 V DALI KNX

272 - 285 274 275 - 277 278 - 285

Grænseflader og gateways KNX

286 - 289 288 - 289

Spændingsforsyning DALI KNX

290 - 293 292 292 - 293

Tilbehør

294 - 305

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER | 257


KOBLINGSAKTUATOR DALI-SWITCH

MERE END BLOT LYS De tider, hvor DALI kun håndterede styringen af belysningen,

begge udgaver af switchen sørger derudover for en endnu

hører for længst fortiden til. I dag kan selv traditionelle enhe-

højere grad af fleksibilitet: Takket være disse kanaler kan der

der indbygges i et tilstedeværelsesstyret anlæg med DALI-

installeres helt op til tre forskellige efterløbstider inden for

switchen fra ESYLUX og sænke energiforbruget universelt.

samme DALI-anlæg.

Enten fuld- eller halvautomatisk medvirker switchen ved hjælp dens ekstra koblingskanal til en effektiv automatisering af hele rumteknikken, fra ventilationen via multimedieenheder til klimaanlægget. De forskellige digitale kanaler i

Lysstyring F.eks. med PD-C360i/24 DUO DALI (EP10427459, fås separat, s. 160)

Spændingsforsyning Med strømforsyning CU PS DALI (EC10430008, fås separat, s. 292)

258 | DALI-SWITCH


OVERBLIK OVER DINE FORDELE:

TIDSBESPARENDE Hurtig ibrugtagning med fabriksindstillinger

ENKELT Tidsbesparende installation med buskabelføring

HURTIG IBRUGTAGNING Kræver ingen programmering (DALI-broadcast)

KAN UDVIDES Flere enheder kan styres via DALI-bussen

KRAFTIG Potentialfri 10 A relækontakt

NEM AT BETJENE Afbryderindgang til manuel styring

FLEKSIBEL I Høj grad af fleksibilitet som følge af separate koblingsaktuatorer (planforsænket montering mulig)

KOMPATIBEL Nem at bygge ind i traditionelle lysdæmpere, skumringsrelæer osv.

DALI-SWITCH: Produktbetegnelse

DALI

Art. nr.

Side

SW DALI Semi Automation

EP10427480

275

SW DALI Full Automation

EP10427473

276

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om DALI-switchen fra ESYLUX skal du blot scanne QR-koden!

DALI-SWITCH | 259


STYRING ROOM CONTROLLER BOX

STYRINGSTAVLE I MINIFORMAT Med room controller boxen præsenterer vi det kompakte,

simple stikforbindelser forhindrer en tidskrævende lednings-

decentrale alternativ til den store styringstavle. Universelle

føring. Boksen kan indbygges i en KNX-bygningsautomatise-

koblingsaktuatorteknikker og grænseflader i kun et lille ka-

ring eller som en selvstændig enhed, og en præcis og behovs-

binet skaber perfekte rumbetingelser sammen med den der-

baseret parametrering kan udføres ved hjælp af de mange

til hørende sensorstyring hvad angår lys, luft og temperatur.

kommunikationsobjekter.

Selv installationen er overbevisende: Placeringen af boksen direkte i rummet reducerer kabelføringen til et minimum,

Multisensor Til aktuatorteknologier: PD 360i/8 LIN (EB10430619, fås separat, s. 267)

Styring af radiatorer Med termoelektriske drev EA-C TEVD 230 V (EC10430053, fås separat, s. 274)

260 | ROOM CONTROLLER BOX


OVERBLIK OVER DINE FORDELE:

TIDSBESPARENDE Nem Indbygning ved renovering og ombygning

ENKELT Tilslutning sker via simple stikkontakter

2 BINÆRE INDGANGE Til manuel styring af lyset eller andre slutenheder

PLUG AND PLAY Konfigureres nemt på forhånd og monteres på stedet

RJ-45-UDVIDELSESBUS Tilslutning af 2 tovejs, 0-10 V indgange/udgange (f.eks. ventilationsspjæld)

KNX-DALI-GATEWAY Konstantlysregulering af op til 12 DALI-forkoblingsenheder (broadcast eller 4 belysningsgrupper)

KNX Spændingsforsyning 2 X KOBLINGSUDGANG Til PWM-styring af termoelektriske drev

2 X 230 V KOBLINGSUDGANG For eksempel til supplerende lamper, persienne- eller HVAC-aktuatorer

230 V Spændingsforsyning

ROOM CONTROLLER BOX: Produktbetegnelse

KNX

CU-C RCB KNX DALI WAGO

VIL DU VIDE MERE? Art. nr.

Side

EC10430015

266

For at få flere oplysninger om ROOM CONTROLLER BOXEN fra ESYLUX skal du blot scanne QR-koden!

ROOM CONTROLLER BOX | 261


TAVLEKOMPONENTER TIL DIN-SKINNE

FLEKSIBEL MODULOPBYGNING TIL KNX Tavlekomponenter udmærker sig ved et gennemtænkt modul-

gerens behov. Takket være deres omfattende funktionalitet

opbygningsprincip og er det perfekte supplement til KNX-

sørger modulerne for optimal forbindelse og integration mel-

sensorer fra ESYLUX. Med det omfattende udvalg af indivi-

lem styrings- og slutenheder og baner hurtigt vejen for ener-

duelle topskinnemoduler kan der næsten til enhver anven-

gieffektivitetsklasse A.

delse sammensættes den passende kombination – til det enkelte rum, hele bygningen og til alle fabrikater. Derved opstår der fleksible koncepter, der er skræddersyet til bru-

HVAC-styring Med CU-DIN HVAC KNX (EC10430503, s. 284)

Persiennestyring Med CU-DIN SB 4-CH 10A KNX (EC10430374, s. 293)

262 | TAVLEKOMPONENTER TIL DIN-SKINNE


OVERBLIK OVER DINE FORDELE: ALSIDIG Et omfattende udvalg af KNX-moduler

VARIABEL Koblings- og dæmpningsaktuatorer, specielle aktuatorer til persienner og HVAC

OMFATTENDE Komplet rumog bygningsautomatisering

LYS Konstantlysregulering af belysning

KAN UDBYGGES Et system, der altid kan skaleres

SKYGGE Styring af solafdækning

LUFT Styring af ventilationen

TEMPERATUR Regulering af varme- og kølelegemer

UNIVERSEL Fra simpel tærskelværdi- til sekventiel styring af hele opsætninger

PÅ TVÆRS AF SYSTEMER Grænseflademoduler til kommunikation på tværs af systemer

OVERSIGT OVER TAVLEKOMPONENTER TIL DIN-SKINNE Produktbetegnelse

KNX

Art. nr.

Side

CU-DIN R 4-CH 16A KNX

EC10430282

280

CU-DIN R 8-CH 16A KNX

EC10430299

280

CU-DIN R 12-CH 16A KNX

EC10430305

281

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

EC10430312

281

CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX

EC10430329

282

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

EC10430343

282

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

EC10430350

283

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX

EC10430367

283

CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

284

CU-DIN IPRT KNX

EC10430527

288

CU-DIN LC KNX

EC10430534

289

Produktbetegnelse

KNX

Art. nr.

Side

CU-DIN USB KNX

EC10430541

289

CU-DIN PS 960 KNX

EC10430374

293

CU-DIN DRY 4-Z KNX

EC10430381

270

VIL DU VIDE MERE? For at få flere oplysninger om tavlekomponenter til DIN-Skinne fra ESYLUX skal du blot scanne QR-koden!

TAVLEKOMPONENTER TIL | 263 DIN-SKINNE


STYRINGER KNX-KOMPONENTER

Inden for bygningsautomatisering organiserer styring-

og fremtidssikrede systemer, som både i nybyggeri

er den overordnede kommunikation mellem sen-

samt til saneringsformål viser sig at være patenterede

sorer, aktuatorer og grænseflader. Som central eller

løsninger. De udgør de centrale, intelligente punkter i

decentral løsning sørger de for velordnede forløb

informationsprocesser og -strukturer og medfører så-

mellem de enkelte komponenter og gør automati-

ledes et tydeligt plus mht. energieffektivitet, komfort

seringen til en afstemt, universel funktionalitet. Til

og sikkerhed.

dette formål tilbyder ESYLUX sine kunder fleksible

INDHOLD KNX

264 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER STYRINGER

266 - 267


| 265


KNX-RUMSTYREENHED

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

KNX-rumstyreenhed til styring af forskellige rumfunktioner, herunder belysning, varme, køling, ventilation

Y(0B51CA*ONKKLP(

CU-C RCB KNX DALI WAGO

Måltegning

EC10430015

4015120430015

Tekniske data 140 mm

190 mm

40 mm

178 mm

57 mm

57 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz, fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 10 mA • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Udvendig montering • Kabinetmateriale: PC + ABS • Mål ca.: Højde 190 mm x bredde 140 mm x længde 40 mm • Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Vægt: 0,5 kg • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 4 • Antal indgange: 2 • Nominel spænding: 230 V, 50 Hz • Nominel strøm: maks. 16 A • Mærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 16 A • DC-koblingsevne (ohmsk belastning): 16A / 12 V DC • Koblingseffekt, glødepærer: 3500 W • Elektrisk levetid: > 100.000 • Mekanisk levetid: > 100.000 • Effekttab: 4 W • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX)

• Regulerbare DALI-EVG‘er: maks. 12 stk. i op til 4 grupper • Lyskanal: DALI • DALI udgang 1: DALI-Bus/Addressable • Tilstedeværelsessimulation: ikke • Kanal 1: DALI • Grænseflade: tænd + sluk/dæmpning • Kontakt: Åbner/Lukker • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: deaktiverer/30 sek. - 12 t. • Kanal 2: HVAC • Udgang: tænd + sluk/dæmpning • Koblingseffekt, kanal 2: 230 V AC 50 Hz (16 A relæ),

2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) • Afbryderindgang: ja • Kontakt: enten brydekontakt / sluttekontakt, potentialfri • Orienteringslys: deaktiverer/0 - 50 %, der kan vælges 2 værdier • Efterløbstid orientieringsbelysning: deaktiverer/30 sek. - 12 t. • Effektforbrug ca. [W]: 0,3 • Kanal 3: HVAC • Koblingseffekt, kanal 3: 230 V AC 50 Hz, 2000 W/10 A (cos phi = 1), 400 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) • Farve: grå

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER STYRINGER

Tilbehør (detaljeret på side 294 - 305) • PD 360i/8 LIN • CA-C Mobil-CU-C • CA-C Kobler RJ45 1:1 • CA-C Y-Coupler RJ45 1:2 • CA-C P-Kobler RJ45 1:1 • CA-C Splitter RJ45 1:2 • CA-C Binary Input RJ45 1-CH • CA-C Patchkabel RJ45 0.1m • CA-C Patchkabel RJ45 1.0m • CA-C Patchkabel RJ45 3.0m • CA-C Patchkabel RJ45 5.0m • CA-C Kabel 230V WAGO 1m • CA-C Plug-Set WAGO • CA-C PLUG TEVD WAGO • EA-C I/O analog LIN • EA-C TEVD 230V • CU-DIN PS 960

266 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER STYRINGER

EB10430619

4015120430619

EC10430039

4015120430039

EC10430169

4015120430169

EC10430176

4015120430176

EC10430183

4015120430183

EC10430190

4015120430190

EC10430206

4015120430206

EC10430213

4015120430213

EC10430220

4015120430220

EC10430237

4015120430237

EC10430244

4015120430244

EC10430251

4015120430251

EC10430268

4015120430268

EC10430275

4015120430275

EC10430152

4015120430152

EC10430053

4015120430053

EC10430374

4015120430374


Typebetegnelse

PD 360i/8 LIN

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EB10430619

4015120430619

- Tilstedeværelses- og lysstyrkesensor - Temperatur- og luftfugtighedssensor - To binære indgange - RJ45-tilslutning til KNX Multicontroller - 8 m detekteringsområde - Kan fjernbetjenes

PD 360i/8 LIN

Tekniske data

Y(0B51CA*ONKQLT( Måltegning

• F orsyningsspænding: LIN-BUS • Indstillingsmuligheder: Elektronisk via infrarød fjernbetjening • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 •M ontering: Planforsænket loftsmontage • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 71 mm x bredde 71 mm x længde 42 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 12 mm, Monteringshullets størrelse

• F arve: hvid, svarende til RAL 9010

71 mm

42 mm

68 mm

71 mm

• S ilikonefrit kabinet: ja • D etekteringsområde: 360° • R ækkevidde: ca. 8 m Ø, ved en monteringshøjde på 3 m bis 5 m • S laveindgang: nej • K anal 1: Belysning • G rænseflade: tænd + sluk/dæmpning • A fbryderindgang: nej • E ffektforbrug ca. [W]: 0,3

Tilbehør (detaljeret på side 294 - 305) • CA-C Mobil-CU-C • CA-C Y-Coupler RJ45 1:2 • CA-C P-Kobler RJ45 1:1 • CA-C Splitter RJ45 1:2 • CA-C Patchkabel RJ45 3.0m • CA-C Patchkabel RJ45 5.0m

Detekteringsområde EC10430039

4015120430039

EC10430176

4015120430176

EC10430183

4015120430183

EC10430190

4015120430190

EC10430237

4015120430237

EC10430244

4015120430244

41 mm

3,00 m

360°

Arbejdsområde ca. Ø 4 m Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER STYRINGER | 267

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER STYRINGER

Ø4m Ø6m Ø8m


IND- OG UDGANGE KNX-KOMPONENTER

Elektroniske indgangs- og udgangsmoduler udgør en

logiske funktioner eller hentning af hele opsætninger

forbindelse mellem den digitale og ikke-digitale ver-

- så undseelige i størrelsen, så vigtige i deres funk-

den, sikrer hurtig og variabel signaloverførsel og er

tion. Moduler fra ESYLUX udmærker sig ved deres

et vigtigt bindeled mellem komponenterne i et bus-

høje grad af fleksibilitet, omfattende indstillingsmu-

system. Hvad enten det drejer sig om at omdanne

ligheder og en effektiv, pålidelig drift.

decentrale sensorsignaler, tilslutning af intelligente,

INDHOLD KNX

268 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER IND- OG UDGANGE

270


| 269


BINÆR IND- OG UDGANG, 4-DOBBELT, KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

KNX 4-kanals Dry-kontaktsensor, 4 indgange: Temperaturmåling eller Dry-kontakt, 4 udgange: 0-10 V eller LED-driver (0-2 V)

Y(0B51CA*ONKNSL(

CU-DIN DRY 4-Z KNX

Måltegning

EC10430381

4015120430381

Tekniske data

14 mm

50 mm

50 mm

• Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 24 mA • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning • Mål ca.: Højde 50 mm x bredde 50 mm x længde 14 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 14 mm • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 4 • Antal indgange: 4 • Antal analoge udgange: 4 • Mærkespænding i analoge udgange: 0 - 10 V = • Mærkestrøm, analoge udgange: 3 mA • Effektforbrug ca. [W]: 0,6

• Farve: grå

Tilbehør (detaljeret på side 294 - 305)

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER IND- OG UDGANGE

• CA-DIN TP for DRY 2.5m

270 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER IND- OG UDGANGE

EC10430398

4015120430398


KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER IND- OG UDGANGE

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER IND- OG UDGANGE | 271


AKTUATORER BYGNINGSAUTOMATIK

Hvor der findes en sensor, er der ikke langt til en

erne fra den centrale bygningsautomatisering eller

aktuator i bussystemer. I sidste ende skal de digitale

fra enkelte feltenheder følge op af konkrete hand-

telegrammer først omsættes til endelige styresigna-

linger. Hvad enten det drejer sig om omkobling og

ler, før de kan udløse en handling i slutenhederne.

dæmpning af belysning eller betjening af persienner

ESYLUX tilbyder til dette formål et passende udvalg

og HVAC - de udgør en uundværlig byggesten i vores

af elektriske moduler, som lader systemkommando-

universelle komponentløsninger.

INDHOLD 230 V

274

DALI

275 - 277

KNX

278 - 285

272 | KNX- UND DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER


| 273


EA-C TEVD 230V

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430053

4015120430053

Termoelektrisk servomotor

Y(0B51CA*ONKKPN( Måltegning

EA-C TEVD 230V

Tekniske data • Forsyningsspænding: 230 V AC 50 – 60 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+60 °C • Kapslingsklasse: IP 54 • Isolationsklasse: II • Mål ca.: Højde 60 mm x bredde 44 mm x længde 61 mm • Effektforbrug ca. [W]: 1,8 • Farve: hvid , svarende til RAL 9003

44 mm

61 mm

60 mm

1000 mm

Tilbehør (detaljeret på side 294 - 305)

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

• AA-C TEVD Kabel 1m • AA-C TEVD Kabel 5m • AA-C TEVD Adaptor VA80 • AA-C TEVD Adaptor VA78 • AA-C TEVD Adaptor VA55H • AA-C TEVD Adaptor VA02 • AA-C TEVD Adaptor VA50 • AA-C TEVD Adaptor VA10

274 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

EC10430077

4015120430077

EC10430084

4015120430084

EC10430091

4015120430091

EC10430107

4015120430107

EC10430114

4015120430114

EC10430121

4015120430121

EC10430138

4015120430138

EC10430145

4015120430145


Typebetegnelse

SW DALI SEMI AUTOMATION

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EP10427480

4015120427480

- Fuld- eller halvautomatisk - Knapindgang til manuel omskiftning - Potentialfrit relæ med 10 A koblingseffekt

Tekniske data • F orsyningsspænding: DALI BUS • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: Indbygning i PL-dåser/udvendige underlag/lamper • K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat •M ål ca.: Højde 48 mm x bredde 45 mm x længde 25 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 25 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• T ilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: CE, RoHS • S ilikonefrit kabinet: ja • A ntal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 1 • N ominel spænding: 230 V, 50 Hz •M ærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 10 A • D C-koblingsevne (ohmsk belastning): 10 A / 12 V DC

Y(0B51CA*OMROSK( Måltegning

• K oblingseffekt, glødepærer: 2300 W • B usspænding: 9,5 - 22,5 V = • K anal 1: HVAC • G rænseflade: Tænd/sluk • K ontakt: sluttekontakt/potentialfri • K oblingseffekt, kanal 1: 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1),

1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt • Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • A fbryderindgang: ja • E fterløbstid: deaktiverer/ca. 1…120 min. • E ffektforbrug ca. [W]: 0,2 • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

45 mm

25 mm

48 mm

Bemærk: Funktion er kun mulig med produkterne PD-C 360i/8 Duo DALI (EP10427442) og PD-C 360i/24 Duo DALI (EP10427459) fra version B.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER | 275

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

SW DALI Semi Automation


SW DALI FULL AUTOMATION

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EP10427473

4015120427473

- Fuld- eller halvautomatisk - Knapindgang til manuel omskiftning - Potentialfrit relæ med 10 A koblingseffekt

Y(0B51CA*OMRORN( Måltegning

SW DALI Full Automation

Tekniske data

45 mm

25 mm

• Forsyningsspænding: DALI BUS • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning i PL-dåser/udvendige underlag/lamper • Kabinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat • Mål ca.: Højde 48 mm x bredde 45 mm x længde 25 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 25 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

48 mm

• Tilslutningsklemme: 2,5 mm²/1,5 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: CE, RoHS • Silikonefrit kabinet: ja • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 1 • Nominel spænding: 230 V, 50 Hz • Mærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 10 A • DC-koblingsevne (ohmsk belastning): 10 A / 12 V DC

• Koblingseffekt, glødepærer: 2300 W • Busspænding: 9,5 - 22,5 V = • Kanal 1: HVAC • Grænseflade: Tænd/sluk • Kontakt: sluttekontakt/potentialfri • Koblingseffekt, kanal 1: 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1),

1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt

• Indkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms • Afbryderindgang: ja • Efterløbstid: deaktiverer/ca. 1…120 min. • Effektforbrug ca. [W]: 0,2 • Farve: hvid, svarende til RAL 9010

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

Tilbehør (detaljeret på side 294 - 305) • PD-FLAT 360i/8 RW DALI • PD-FLAT 360i/8 RB DALI • PD-FLAT 360i/8 SW DALI • PD-FLAT 360i/8 SB DALI • PD-FLAT 360i/8 GRW DALI • PD-FLAT 360i/8 GRB DALI • PD-FLAT 360i/8 GSW DALI • PD-FLAT 360i/8 GSB DALI • PD-C360i/8 DUO DALI opalmat • PD-C360i/24 DUO DALI opalmat • PD-FLAT 360i/6 mini DALI • PD-C 360i/8 mini DALI

EP10427541

4015120427541

EP10427916

4015120427916

EP10427558

4015120427558

EP10427909

4015120427909

EP10427565

4015120427565

EP10427589

4015120427589

EP10427572

4015120427572

EP10427596

4015120427596

EP10427442

4015120427442

EP10427459

4015120427459

EP10427503

4015120427503

EP10427510

4015120427510

Bemærk: Funktion er kun mulig med produkterne PD-C 360i/8 Duo DALI (EP10427442) og PD-C 360i/24 Duo DALI (EP10427459) fra version B.

Ledningsdiagrammer

Standarddrift

276 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER


KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER | 277


AKTUATORER

Produktbetegnelse

Artikelnummer Forsyningsspænding Strømforbrug

CU-DIN R 4-CH 16A KNX

CU-DIN R 8-CH 16A KNX

CU-DIN R 12-CH 16A KNX

EC10430282

EC10430299

EC10430305

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

15 mA

15 mA

15 mA

DIN-skinne, 35 mm

DIN-skinne, 35 mm

DIN-skinne, 35 mm

IP 20

IP 20

IP 20

Tidsfunktioner, persiennefunktioner (simpel), PWM-styringer til opvarmning/ køling, logikfunktioner

Tidsfunktioner, persiennefunktioner (simpel), PWM-styringer til opvarmning/ køling, logikfunktioner

Tidsfunktioner, persiennefunktioner (simpel), PWM-styringer til opvarmning/ køling, logikfunktioner

Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter)

4

8

12

Antal analoge udgange

-

-

-

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Montering Kapslingsklasse

Særlige produktkendetegn

Nominel spænding Effekttab Nominel strøm Nominel strøm (cos ? = 0,8)

2,7 W

5,4 W

8,0 W

maks. 16 A

maks. 16 A

maks. 16 A maks. 16 A

12 A

maks. 16 A

0,1mA/1V

0,1mA/1V

0,1mA/1V

16A/12 V DC

16A/12 V DC

16A/12 V DC

Koblingseffekt, glødepærer

3500 W

3500 W

3500 W

Koblingseffekt, motor

3000 W

3000 W

3000 W

Koblingseffekt for induktiv transformer

1800 W

1800 W

1800 W

Koblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret)

2000 W

2000 W

2000 W

Koblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret)

3500 W

3500 W

3500 W

Mærkespænding i analoge udgange

-

-

-

Mærkestrøm, analoge udgange

-

-

-

Moduler

4

8

12

SE SIDE

280

280

281

Min. koblingskapacitet

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

DC-koblingsevne (ohmsk belastning)

278 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER


CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX

CU-DIN HVAC KNX

EC10430312

EC10430329

EC10430343

EC10430350

EC10430367

EC10430503

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

fra KNX-bus 29 - 31 V

15 mA

15 mA

15 mA

15 mA

15 mA

15 mA

DIN-skinne, 35 mm

DIN-skinne, 35 mm

DIN-skinne, 35 mm

DIN-skinne, 35 mm

DIN-skinne, 35 mm

DIN-skinne, 35 mm

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Tidsfunktioner, PWM-styringer til opvarmning/køling, logikfunktioner

Tidsfunktioner, persiennefunktioner (simpel), PWM-styringer til opvarmning/ køling, logikfunktioner

Persiennefunktioner (omfattende), PWM-styringer til opvarmning/køling, tidsfunktioner, logikfunktioner

Persiennefunktioner (omfattende), PWM-styringer til opvarmning/køling, tidsfunktioner, logikfunktioner

Persiennefunktioner (omfattende), PWM-styringer til opvarmning/køling, tidsfunktioner, logikfunktioner

PWM-styring til opvarmning/ køling, persiennefunktioner (simpel), tidsfunktioner, logikfunktioner, grænseværdiovervågning, scenenummer via objekt

4

6

2

4

6

5

-

6

-

-

-

2

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

8,0 W

2,0 W

2,7 W

5,4 W

8,0 W

2,0 W

1,5 A

maks. 10 A

maks. 10 A

maks. 10 A

maks. 10 A

maks. 10 A

-

maks. 16 A

maks. 10 A

maks. 10 A

maks. 10 A

maks. 10 A

-

0,1mA/1V

0,1mA/1V

0,1mA/1V

0,1mA/1V

0,1mA/1V

-

10 A/12 V DC

10 A/12 V DC

10 A/12 V DC

10 A/12 V DC

10 A/12 V DC

-

1600 W

1600 W

1600 W

1600 W

1600 W

-

746 W

746 W

746 W

746 W

746 W

-

1000 W

1000 W

1000 W

1000 W

1000 W

-

1000 W

1000 W

1000 W

1000 W

1000 W

-

800 W

800 W

800 W

800 W

800 W

-

0-10 V DC, 1-10 V DC

-

-

-

0-10 V DC 10 mA

24 mA

-

-

-

8

4

8

12

4

281

282

282

283

283

284

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

12

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER | 279


CU-DIN R 4-CH 16A KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX-topskinnemodul, koblingsaktuator, 4-dobbelt, 16 A koblingseffekt pr. kanal

Y(0B51CA*ONKMSM(

CU-DIN R 4-CH 16A KNX

Måltegning

EC10430282

4015120430282

Tekniske data

72 mm

45 mm

49 mm

CU-DIN R 8-CH 16A KNX

90 mm

35 mm

65 mm

• Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 15 mA • Standby-forbrug: < 150 mW • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: DIN-skinne, 35 mm • Mål ca.: Højde 90 mm x bredde 72 mm x længde 65 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • Tilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: RoHS, CE • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 4 • Nominel spænding: 230 V, 50 Hz • Nominel strøm: maks. 16 A • Mærkestrøm (cos phi = 0,8): 12 A

Typebetegnelse

• Min. koblingskapacitet: 0,1 mA / 1 V • DC-koblingsevne (ohmsk belastning): 16A / 12 V DC • Koblingseffekt, glødepærer: 3500 W • Koblingseffekt, motor: 3000 W • Koblingseffekt for induktiv transformer: 1800 W • Koblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret): 2000 W • Koblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 3500 W • Moduler (TE): 4 • Effekttab: 2,7 W • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • Effektforbrug ca. [W]: 0,4 • Farve: grå

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Y(0B51CA*ONKMTT( Måltegning

CU-DIN R 8-CH 16A KNX

EC10430299

4015120430299

Tekniske data

45 mm

65 mm

35 mm

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

- KNX-topskinnemodul, koblingsaktuator, 8-dobbelt, 16 A koblingseffekt pr. kanal

49 mm 144 mm

• Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 15 mA • Standby-forbrug: < 150 mW • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: DIN-skinne, 35 mm • Mål ca.: Højde 90 mm x bredde 144 mm x længde 65 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • Tilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: RoHS, CE • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 8 • Nominel spænding: 230 V, 50 Hz • Nominel strøm: maks. 16 A • Mærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 16 A

280 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

• Min. koblingskapacitet: 0,1 mA / 1 V • DC-koblingsevne (ohmsk belastning): 16A / 12 V DC • Koblingseffekt, glødepærer: 3500 W • Koblingseffekt, motor: 3000 W • Koblingseffekt for induktiv transformer: 1800 W • Koblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret): 2000 W • Koblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 3500 W • Moduler (TE): 8 • Effekttab: 5,4 W • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • Effektforbrug ca. [W]: 0,4 • Farve: grå


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

CU-DIN R 12-CH 16A KNX

EAN-nr.

- KNX-topskinnemodul, koblingsaktuator, 12-dobbelt, 16 A koblingseffekt pr. kanal

EC10430305

Tekniske data

Typebetegnelse

Måltegning •M in. koblingskapacitet: 0,1 mA / 1 V • D C-koblingsevne (ohmsk belastning): 16A / 12 V DC • K oblingseffekt, glødepærer: 3500 W • K oblingseffekt, motor: 3000 W • K oblingseffekt for induktiv transformer: 1800 W • K oblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret): 2000 W • K oblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 3500 W •M oduler (TE): 12 • E ffekttab: 8 W • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • E ffektforbrug ca. [W]: 0,4 • F arve: grå

Bestillingsnr.

65 mm

35 mm

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 15 mA • S tandby-forbrug: < 150 mW • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: DIN-skinne, 35 mm •M ål ca.: Højde 90 mm x bredde 216 mm x længde 65 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • T ilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: RoHS, CE • A ntal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 12 • N ominel spænding: 230 V, 50 Hz • N ominel strøm: maks. 16 A •M ærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 16 A

Y(0B51CA*ONKNKP(

4015120430305

45 mm 90 mm

CU-DIN R 12-CH 16A KNX

49 mm 216 mm

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

EAN-nr.

EC10430312

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 15 mA • S tandby-forbrug: < 0,4 W • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • T illadt omgivelsestemperatur: -5 °C...+45 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: DIN-skinne, 35 mm •M ål ca.: Højde 90 mm x bredde 216 mm x længde 65 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • T ilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: RoHS, CE • A ntal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 4 • N ominel spænding: 230 V, 50 Hz • N ominel strøm: 1,5 A •M oduler (TE): 12

Måltegning • E ffekttab: 8 W • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • E ffektforbrug ca. [W]: 0,4 • F arve: grå

65 mm

45 mm 90 mm

Tekniske data

Y(0B51CA*ONKNLM(

4015120430312

35 mm

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

49 mm 216 mm

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER | 281

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

- KNX-topskinnemodul, dæmpningsaktuator, 4-dobbelt, 1,5 A pr. kanal


CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX-topskinnemodul, dæmpningsaktuator, 6-dobbelt, 0-10 V

Y(0B51CA*ONKNMT(

CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX

Måltegning

EC10430329

4015120430329

Tekniske data • Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 15 mA • Standby-forbrug: < 0,2 W • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • Tilladt omgivelsestemperatur: -5 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: DIN-skinne, 35 mm • Mål ca.: Højde 90 mm x bredde 144 mm x længde 66 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • Tilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: RoHS, CE • Vægt: 0,49 kg • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 6 • Antal analoge udgange: 6 • Nominel spænding: 230 V, 50 Hz

35 mm

45 mm

65 mm

49 mm 144 mm

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

Typebetegnelse

• Nominel strøm: maks. 10 A • Mærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 16 A • Min. koblingskapacitet: 0,1 mA / 1 V • DC-koblingsevne (ohmsk belastning): 10 A / 12 V DC • Koblingseffekt, glødepærer: 1600 W • Koblingseffekt, motor: 746 W • Koblingseffekt for induktiv transformer: 1000 W • Koblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret): 1000 W • Koblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 800 W • Mærkespænding i analoge udgange: 0-10 V DC, 1-10 V DC • Mærkestrøm, analoge udgange: 24 mA • Moduler (TE): 8 • Effekttab: 2 W • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • Effektforbrug ca. [W]: 0,4 • Farve: grå Til drift med 1-10 V kræves en ekstra 24 V-spændingsforsyning.

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Y(0B51CA*ONKNON(

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

Måltegning

EC10430343

4015120430343

Tekniske data

45 mm

49 mm

90 mm

65 mm

72 mm

35 mm

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

- KNX-topskinnemodul, persienneaktuator, 4-dobbelt med 2 kanaler, 10 A koblingseffekt

• Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 15 mA • Standby-forbrug: < 150 mW • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: DIN-skinne, 35 mm • Mål ca.: Højde 90 mm x bredde 72 mm x længde 65 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • Tilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: RoHS, CE • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 2 • Antal indgange: 0 • Nominel spænding: 230 V, 50 Hz • Nominel strøm: maks. 10 A

282 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

• Mærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 10 A • Min. koblingskapacitet: 0,1 mA / 1 V • DC-koblingsevne (ohmsk belastning): 10 A / 12 V DC • Koblingseffekt, glødepærer: 1600 W • Koblingseffekt, motor: 746 W • Koblingseffekt for induktiv transformer: 1000 W • Koblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret): 1000 W • Koblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 800 W • Moduler (TE): 4 • Effekttab: 2,7 W • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • Effektforbrug ca. [W]: 0,4 • Farve: grå


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

EAN-nr.

- KNX-topskinnemodul, persienneaktuator, 8-dobbelt med 4 kanaler, 10 A koblingseffekt

EC10430350

Tekniske data

Typebetegnelse

Måltegning •M ærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 10 A •M in. koblingskapacitet: 0,1 mA / 1 V • D C-koblingsevne (ohmsk belastning): 10 A / 12 V DC • K oblingseffekt, glødepærer: 1600 W • K oblingseffekt, motor: 746 W • K oblingseffekt for induktiv transformer: 1000 W • K oblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret): 1000 W • K oblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 800 W •M oduler (TE): 8 • E ffekttab: 5,4 W • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • E ffektforbrug ca. [W]: 0,4 • F arve: grå

Bestillingsnr.

65 mm

35 mm

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 15 mA • S tandby-forbrug: < 150 mW • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: DIN-skinne, 35 mm •M ål ca.: Højde 90 mm x bredde 144 mm x længde 65 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • T ilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: RoHS, CE • A ntal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 4 • A ntal indgange: 0 • N ominel spænding: 230 V, 50 Hz • N ominel strøm: maks. 10 A

Y(0B51CA*ONKNPK(

4015120430350

45 mm

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

49 mm 144 mm

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX

EAN-nr.

EC10430367

Måltegning •M ærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 10 A •M in. koblingskapacitet: 0,1 mA / 1 V • D C-koblingsevne (ohmsk belastning): 10 A / 12 V DC • K oblingseffekt, glødepærer: 1600 W • K oblingseffekt, motor: 746 W • K oblingseffekt for induktiv transformer: 1000 W • K oblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret): 1000 W • K oblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 800 W •M oduler (TE): 12 • E ffekttab: 8 W • B usspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • E ffektforbrug ca. [W]: 0,4 • F arve: grå

65 mm

45 mm 90 mm

Tekniske data • F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 15 mA • S tandby-forbrug: < 150 mW • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II •M ontering: DIN-skinne, 35 mm •M ål ca.: Højde 90 mm x bredde 216 mm x længde 65 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • T ilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: RoHS, CE • A ntal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 6 • A ntal indgange: 0 • N ominel spænding: 230 V, 50 Hz • N ominel strøm: maks. 10 A

Y(0B51CA*ONKNQR(

4015120430367

35 mm

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX

49 mm 216 mm

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER | 283

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

- KNX-topskinnemodul, persienneaktuator, 12-dobbelt med 6 kanaler, 10 A koblingseffekt


CU-DIN HVAC KNX

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX HVAC-aktuator, 5-kanals udgang, koblende, 2-kanals udgang 0...10 V

Y(0B51CA*ONKPKN(

CU-DIN HVAC KNX

Måltegning

EC10430503

4015120430503

Tekniske data

45 mm

35 mm

49 mm

90 mm

65 mm

72 mm

• Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • Strømforbrug: 15 mA • Standby-forbrug: < 0,1 W • Indstillingsmuligheder: kan parametreres via ETS-software • Tilladt omgivelsestemperatur: -5 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: DIN-skinne, 35 mm • Mål ca.: Højde 90 mm x bredde 72 mm x længde 65 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 65 mm • Tilslutningsklemme: 0,2 - 6 mm² • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: RoHS, CE • Antal koblingskontakter (potentialfrie kontakter): 5 • Antal analoge udgange: 2 • Nominel spænding: 230 V, 50 Hz • Nominel strøm: maks. 10 A

• Mærkestrøm (cos phi = 0,8): maks. 10 A • Min. koblingskapacitet: 0,1 mA / 1 V • DC-koblingsevne (ohmsk belastning): 10 A / 12 V DC • Koblingseffekt, glødepærer: 1600 W • Koblingseffekt, motor: 746 W • Koblingseffekt for induktiv transformer: 1000 W • Koblingseffekt for lysstofrør (parallelkompenseret): 1000 W • Koblingseffekt for lysstofrør (ikke kompenseret): 800 W • Mærkespænding i analoge udgange: 0 - 10 V = • Mærkestrøm, analoge udgange: 10 mA • Moduler (TE): 4 • Effekttab: 2 W • Busspænding: 29 - 31 V DC (KNX) • Effektforbrug ca. [W]: 0,4 • Farve: grå

Tilbehør (detaljeret på side 294 - 305)

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

• CA-DIN TP for HVAC 2.5m

284 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

EC10430510

4015120430510


KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER AKTUATORER | 285


GRÆNSEFLADER OG GATEWAYS SYSTEMKOMPONENTER

Jo mere alsidige systemkomponenter, jo mere rum-

produktprogrammet fra ESYLUX derfor et tilsvarende

meligt bygningskompleks, desto større behov for pas-

udvalg af anvendelige moduler. De sørger for en påli-

sende grænseflader. De udgør den kommunikative bro

delig dataoverførsel og sikrer, at der opstår en ensar-

inden for en verden af apparater, de er oversætteren

tet bygningsautomatisering ud fra samspillet mellem

af forskellige, digitale sprog. For at muliggøre en

forskelligartede enheder og standarder.

bekvem parametrering, en fleksibel styring og en informationsformidling på tværs at systemer omfatter

INDHOLD KNX

288 - 289

286 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER GRÆNSEFLADER OG GATEWAYS


| 287


KNX-GATEWAY TIL DALI

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- KNX-topskinnemodul, gateway fra KNX til DALI, Styring af op til 64 DALI-enheder, inkl. registrering og formidling af DALI-status og fejloplysninger via KNX. - DALI-aktuatorer kan kobles eller dæmpes individuelt eller i grupper.

Y(0B51CA*ONKNNQ(

CU-DIN GW DALI KNX

Måltegning

EC10430336

4015120430336

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Tekniske data • Forsyningsspænding: 110 - 240 V/50 - 60 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: -5 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: I • Montering: DIN-skinne, 35 mm • Mål ca.: Højde 86 mm x bredde 70 mm x længde 58 mm • Indbygningsmål: Indbygningsbredde 70 mm • Overensstemmelse: RoHS, CE • Farve: grå

46 mm

86 mm

35 mm

58 mm

31 mm 70 mm

da+ da-

Led

Prog.

ERR Move

Prg/Set

ESC

LNK

DALI Gateway

Eth.1

L N PE

KNX NET/IP ROUTER

Typebetegnelse

Y(0B51CA*ONKPMR(

CU-DIN IPRT KNX

Måltegning

Tekniske data 71 mm 36 mm

12,2 mm

90 mm

44,9 mm

50,9 mm

22,5 mm

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER GRÆNSEFLADER OG GATEWAYS

- KNX-net/IP-router til tilslutning af KNX-enheder til et overordnet bygningsstyresystem på baggrund af KNX-net/IP

• Forsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V, 12 – 24 V AC/DC • Strømforbrug: 190 mA • Tilladt omgivelsestemperatur: -5 °C...+45 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Montering: DIN-skinne, 35 mm • Kabinetmateriale: Polyamid (PA) • Mål ca.: Højde 90 mm x bredde 36 mm x længde 70 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 64 mm • Relativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • Overensstemmelse: RoHS, CE • Moduler (TE): 2 • Effektforbrug ca. [W]: 0,5 • Farve: grå

4,0 mm

37,6 mm

Der kræves ekstra 24 V-spændingsforsyning.

288 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER GRÆNSEFLADER OG GATEWAYS

EC10430527

4015120430527


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

KNX LINJEKOBLER

EAN-nr.

- Linjekobler til KNX-bussystemet til forbindelse af to KNX-buslinjer

EC10430534

Y(0B51CA*ONKPNO(

4015120430534

Tekniske data

Måltegning

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 30 mA • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • K apslingsklasse: IP 20 •M ontering: DIN-skinne, 35 mm • K abinetmateriale: Polyamid (PA) •M ål ca.: Højde 90 mm x bredde 36 mm x længde 70 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 64 mm • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: RoHS, CE •M oduler (TE): 2 • E ffektforbrug ca. [W]: 0,7 • F arve: grå

71 mm 36 mm

50,9 mm

90 mm

44,9 mm

Interface / Gateway Bus Main

Sub Traffic

Main GpA

Sub PhA

Function

CU-DIN LC KNX

12,2 mm

LED

22,5 mm

CU-DIN LC KNX

KNX

Prog KNX

4,0 mm

37,6 mm

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

KNX-USB-GRÆNSEFLADE

Måltegning

70,8 mm 36 mm

50,8 mm 30,6 mm

89,7 mm

• F orsyningsspænding: fra KNX-bus 29 - 31 V • S trømforbrug: 10 mA • T illadt omgivelsestemperatur: 0 °C...+45 °C • K apslingsklasse: IP 20 •M ontering: DIN-skinne, 35 mm • K abinetmateriale: Polyamid (PA) •M ål ca.: Højde 90 mm x bredde 36 mm x længde 70 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 64 mm • R elativ luftfugtighed: 5-93 %, ikke kondenserende • O verensstemmelse: RoHS, CE •M oduler (TE): 2 • E ffektforbrug ca. [W]: 0,25 • F arve: grå

Y(0B51CA*ONKPOL(

4015120430541

44,9 mm

Tekniske data

EC10430541

66,7 mm

CU-DIN USB KNX

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER GRÆNSEFLADER OG GATEWAYS

- KNX-USB-grænseflade til tilslutning af en PC/bærbar computer for parametrering af KNX-enheder pr. ETS

4,0 mm

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER GRÆNSEFLADER OG GATEWAYS | 289


SPÆNDINGSFORSYNING BYGNINGSAUTOMATIK

En tilstrækkelig, stabil spændingsforsyning danner

garanterer en pålidelig drift af tilsluttede enheder. En

ikke kun i 230 V-området det solide fundament i en

enkel montering og ledningsføring sikrer altid nem

bygningsautomatisering, selv den digitale kommuni-

installation - uanset om det er på topskinnen eller

kation i bussystemer ville ikke kunne fungere uden

ved planforsænket montering.

elektrisk potentiale. Programmet fra ESYLUX omfatter derfor alternative løsninger til KNX og DALI, som

INDHOLD DALI

292

KNX

292 - 293

290 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER SPÆNDINGSFORSYNING


| 291


CU PS DALI Spændingsforsyning

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Netdel til strømforsyning af DALI-enheder eller DALI-styremoduler uden egen strømforsyning

Y(0B51CA*ONKKKS( Måltegning

CU PS DALI

EC10430008

4015120430008

Tekniske data

45 mm

25 mm

• Forsyningsspænding: 230 V, 50 Hz • Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C • Kapslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: II • Montering: Indbygning • Mål ca.: Højde 48 mm x bredde 45 mm x længde 25 mm • Indbygningsmål: Monteringsdybde 25 mm, Monteringshullets størrelse 68 mm

• Tilslutningsklemme: 1,5 mm² • Leverancen omfatter: Netadapter • Udgangsspænding: 16 V • Udgangsstrøm: 200 mA • Kortslutningsbestandig: ikke • Farve: hvid

48 mm

KNX-SPÆNDINGSFORSYNING 640 mA

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Y(0B51CA*ONKPQP( Måltegning

CU-DIN PS 640 KNX

Tekniske data

45,2 mm 90 mm

58,5 mm

35 mm

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER SPÆNDINGSFORSYNING

- Udgangsspænding: KNX og 28 V DC - Display: Normaldrift, overbelastning, reset - Betjeningselementer: Bus-reset-knap - Isolationsklasse IP 20 - Passiv køling - Overbelastning, overspændingsbeskyttelse, kortslutningsbestandig

• Kapslingsklasse: IP 20 • Mål ca.: Højde 90 mm x bredde 52,5 mm x længde 58,5 mm • Indbygningsmål: Indbygningsbredde 52,5 mm • Overbelastningsbeskyttelse: elektronisk • Udgangsspænding: 30 V • Udgangsstrøm: 640 A • Kortslutningsbestandig: ja

52,5 mm +V -V

Reset

+V -V

CU-DIN PS 640 KNX Power Supply

ON Reset />/max

292 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER SPÆNDINGSFORSYNING

EC10430565

4015120430565


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430374

4015120430374

KNX-BUSSPÆNDINGSFORSYNING 960 MA

- KNX-busspændingsforsyning 960 mA

Måltegning 65 mm

49 mm 144 mm

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER SPÆNDINGSFORSYNING

• K apslingsklasse: IP 20 •M ål ca.: Højde 90 mm x bredde 144 mm x længde 65 mm • O verbelastningsbeskyttelse: elektronisk •M oduler (TE): 8 • U dgangsspænding: 30 V • U dgangsstrøm: 960 mA • K ortslutningsbestandig: ja • E ffekttab: 8 W

45 mm

Tekniske data

Y(0B51CA*ONKNRO(

35 mm

CU-DIN PS 960

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER SPÆNDINGSFORSYNING | 293


TILBEHØR BYGNINGSAUTOMATIK - STYRINGER - IND- OG UDGANGE - AKTUATORER - GRÆNSEFLADER OG GATEWAYS - SPÆNDINGSFORSYNING

294 |


| 295


CA-C Mobil-CU-C

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430039

4015120430039

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430169

4015120430169

- Fjernbetjening til KNX Multicontroller WAGO - Styring af: - belysning - temperatur - persienner

Y(0B51CA*ONKKNT(

Tekniske data 45 mm

12 mm

Måltegning

CA-C Mobil-CU-C

• Batteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger) • Mål ca.: Højde 128 mm x bredde 45 mm x længde 13 mm • Overensstemmelse: CE, RoHS • Farve: sølv/hvid

127 mm

RJ45 KOBLER 1:1

Typebetegnelse

- 1:1 RJ45 kobler til KNX Multicontoller

Y(0B51CA*ONKLQT(

CA-C Kobler RJ45 1:1

Tekniske data

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

• Farve: hvid

296 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR


Typebetegnelse

RJ45 Y-KOBLER 1:2

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430176

4015120430176

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430183

4015120430183

- 1:2 RJ45 Y-Kobler til KNX Multicontoller

CA-C Y-Coupler RJ45 1:2

Y(0B51CA*ONKLRQ(

Tekniske data • F arve: hvid

Typebetegnelse

RJ45 P-KOBLER 1:1

- 1:1 RJ45 P-Kobler til KNX Multicontoller

CA-C P-Kobler RJ45 1:1

Y(0B51CA*ONKLSN(

Tekniske data

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

• F arve: sort/sølv

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR | 297


RJ45 SPLITTER 1:2

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430190

4015120430190

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430206

4015120430206

- 1:2 RJ45 Splitter m til KNX Multicontoller

Y(0B51CA*ONKLTK(

CA-C Splitter RJ45 1:2

Tekniske data • Mål ca.: Højde 25 mm x bredde 28 mm x længde 21 mm • Farve: hvid

RJ45 BINÆR INDGANG RJ45

Typebetegnelse

- 2-polet binær indgang

Y(0B51CA*ONKMKQ(

CA-C Binary Input RJ45 1-CH

Tekniske data

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

• Antal indgange: 2 • Farve: blå

298 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR


Typebetegnelse

TILSLUTNINGSKABEL RJ45

Bestillingsnr.

EAN-nr.

CA-C Patchkabel RJ45 0.1m

EC10430213

4015120430213

Y(0B51CA*ONKMLN(

CA-C Patchkabel RJ45 1.0m

EC10430220

4015120430220

Y(0B51CA*ONKMMK(

CA-C Patchkabel RJ45 3.0m

EC10430237

4015120430237

Y(0B51CA*ONKMNR(

CA-C Patchkabel RJ45 5.0m

EC10430244

4015120430244

Y(0B51CA*ONKMOO(

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430251

4015120430251

- Tilslutningskabel RJ45 til KNX Multicontroller

Tekniske data • F arve: blå

Typebetegnelse

NETTILSLUTNINGSKABEL 230 V WAGO 1 M

- Tilledning til KNX Multicontroller 230 V

CA-C Kabel 230V WAGO 1m

Y(0B51CA*ONKMPL(

Tekniske data

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

• F arve: sort

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR | 299


STIKSÆT WAGO

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Stiksæt til KNX Multicontroller WAGO. Seks stik til tilslutning af: - KNX - DALI - HVAC - Relæ1 - Relæ2 - Spændingsforsyning

Y(0B51CA*ONKMQS(

CA-C Plug-Set WAGO

EC10430268

4015120430268

Tekniske data • Mål ca.: Højde 17 mm x bredde 55 mm • Særlige produktfunktioner: Stiksæt med 6 dele til KNX Multicontroller DALI • Farve: flerfarvet

CA-C PLUG TEVD WAGO

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

EC10430275

4015120430275

- 3-polet tilslutningsstik til TEVD 230 V

Y(0B51CA*ONKMRP(

CA-C PLUG TEVD WAGO

Tekniske data

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

• Mål ca.: Højde 76 mm x bredde 35 mm x længde 15 mm • Farve: sort

300 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR


Typebetegnelse

EAN-nr.

EA-C I/O ANALOG LIN

EC10430152

4015120430152

Y(0B51CA*ONKLPM(

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Bestillingsnr.

- WAGO-stikmodul med integreret analog ind-/udgang 0-10 V-grænseflade, ekstern spændingsforsyning påkrævet

EA-C I/O analog LIN

Tekniske data • F orsyningsspænding: SELV 20-30 V= / 24 V DC +- 10 % • T illadt omgivelsestemperatur: 15 °C...+35 °C • K apslingsklasse: IP 20 • Isolationsklasse: III •M ål ca.: Højde 0,07 m x bredde 0,04 m x længde 0,017 m • T ilslutningsklemme: RJ45 • V ægt: 0,032 kg • A ntal indgange: 1 • A ntal analoge udgange: 1 •M ærkespænding i analoge udgange: 0 - 10 V = • F arve: flerfarvet

Typebetegnelse

TEMPERATURFØLER TIL KNX DRY-KONTAKT

- Temperaturføler med 2,5 m kabel til KNX 4-kanals DRY-kontaktsensor

EC10430398

4015120430398

Y(0B51CA*ONKNTS(

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

CA-DIN TP for DRY 2.5m

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR | 301


TEVD-KABEL

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Tilslutningskabel AA-C til TEVD (termoelektrisk ventilstyring) 230 V

Y(0B51CA*ONKKRR(

AA-C TEVD Kabel 1m

EC10430077

4015120430077

Y(0B51CA*ONKKSO(

AA-C TEVD Kabel 5m

EC10430084

4015120430084

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Tekniske data • Kapslingsklasse: IP 20 • Farve: lysegrå

TEVD ADAPTOR VA80

Typebetegnelse

- Adapter AA-C til TEVD (termoelektrisk ventilstyring) 230 V, gevind M30 x 1,5

Y(0B51CA*ONKKTL(

AA-C TEVD Adaptor VA80

Tekniske data

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

• Mål ca.: Højde 15 mm x bredde 39,5 mm x længde 39,5 mm • Vægt: 0,008 kg • Farve: lysegrå

302 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

EC10430091

4015120430091


Typebetegnelse

EAN-nr.

TEVD ADAPTOR VA78

EC10430107

4015120430107

Y(0B51CA*ONKLKR(

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Bestillingsnr.

- Adapter AA-C til TEVD (termoelektrisk ventilstyring) 230 V, gevind M30 x 1,5

AA-C TEVD Adaptor VA78

Tekniske data •M ål ca.: Højde 29 mm x bredde 40 mm x længde 40 mm • V ægt: 0,019 kg • F arve: hvid, svarende til RAL 9010

Typebetegnelse

TEVD ADAPTOR VA55H

- Adapter AA-C til TEVD (termoelektrisk ventilstyring) 230 V

AA-C TEVD Adaptor VA55H

EC10430114

4015120430114

Y(0B51CA*ONKLLO(

Tekniske data

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

•M ål ca.: Højde 25 mm x bredde 40 mm x længde 40 mm • V ægt: 0,016 kg • F arve: grå

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR | 303


TEVD ADAPTOR VA02

Typebetegnelse

Bestillingsnr.

EAN-nr.

- Adapter AA-C til TEVD (termoelektrisk ventilstyring) 230 V, farve: Grå

Y(0B51CA*ONKLML(

AA-C TEVD Adaptor VA02

EC10430121

4015120430121

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Tekniske data • Mål ca.: Højde 25 mm x bredde 40 mm x længde 40 mm • Vægt: 0,018 kg • Farve: grå

TEVD ADAPTOR VA50

Typebetegnelse

- Adapter AA-C til TEVD (termoelektrisk ventilstyring) 230 V, gevind: M30 x 1,5

Y(0B51CA*ONKLNS(

AA-C TEVD Adaptor VA50

Tekniske data

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

• Vægt: 0,08 kg • Farve: mørkegrå, svarende til NCS S-6500-N

304 | KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

EC10430138

4015120430138


Typebetegnelse

EAN-nr.

TEVD ADAPTOR VA10

EC10430145

4015120430145

Y(0B51CA*ONKLOP(

Bestillingsnr.

EAN-nr.

Bestillingsnr.

- Adapter AA-C til TEVD (termoelektrisk ventilstyring) 230 V, gevind M30 x 1,5

AA-C TEVD Adaptor VA10

Tekniske data •M ål ca.: Højde 15 mm x bredde 40 mm x længde 40 mm • V ægt: 0,08 kg • F arve: lysegrå

Typebetegnelse

TEMPERATURFØLER TIL HVAC KNX-AKTUATOR

- Temperaturføler CU-DIN TP 2,5 m til HVAC KNX-aktuator

EC10430510

4015120430510

Y(0B51CA*ONKPLK(

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR

CA-DIN TP for HVAC 2.5m

KNX- OG DALI-BUSKOMPONENTER TILBEHØR | 305


INFORMATIONER

INDHOLD Rumløsninger

308 - 321

Projekteringseksempler

322 - 335

Monteringsfordele

336 - 342

Begreber

343 - 351

Programoversigt

352 - 358

Forklaring af piktogrammer (fold ud-side)

306 |

362


| 307


230 V-RUMLØSNING DUODIMPLUS-TILSTEDEVÆRELSESSENSOR

308 | INFORMATIONER RUMLØSNINGER


1-10 V

Med DuoDIMplus-tilstedeværelsessensorerne i Compact-

udover har de en tredje udgang, gennem hvilken andre for-

serien kan der installeres en komplet rumløsning til den

brugere kan til-/frakobles tilstedeværelsesafhængigt - som

behovsbaserede automatisering i 230 V-området. På bag-

for eksempel tavlebelysning, ventilation eller projektor.

grund af deres lysmåling sørger de ved menneskelig tilstedeværelse for dagslysafhængig konstantlysregulering af to individuelt regulerede lyskilderækker – og bruger således kun energi i det omfang, at der virkelig er brug for det. Dette er et endnu større "plus", hvad sensorerne angår. Der-

230 V

Føler 1 Føler 2

1

HVAC-kontakt: Føler 3

2

230 V

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE PD-C360i/24 DUODIMplus MED ARMATURSERIE NOVA / CLARA Tilstedeværelsessensoren aktiverer kun begge lyskilderækker ved menneskelig tilstedeværelse og regulerer dem så individuelt afhængigt af dagslysindfaldet. Der findes en ekstra udgang til halv- eller fuldautomatisk kobling af flere enheder.

230 V

1-10 V

PRODUKTANBEFALINGER: Nr.

Produktbetegnelse

1

Loftsbelysninger i NOVA-serien

Art. nr. -

Side *

2

PD-C360i/24 DUODIMplus FM

EP10426742

85

*Mere på nettet under: nova.lighting

RUMLØSNINGER INFORMATIONER | 309


DIGITAL RUMLØSNING MED DALI: DUODALI-TILSTEDEVÆRELSESSENSOR + DALI-SWITCH

310 | INFORMATIONER RUMLØSNINGER


DuoDALI-tilstedeværelsessensorer er sammen med DALI-

som f.eks. ventilation, multimedieenheder eller klimaan-

switchen den optimale introduktion til digital rumautoma-

læg. Derved opnås en automatisering af hele rumteknik-

tisering. Med deres dagslysafhængige, konstante lysstyring

ken med et yderligere reduceret strømforbrug. Ekstra fordel

af to lyskilderækker skaber de helt automatisk perfekte lys-

med DALI-bussen: Nem kabel- og ledningsføring – og tak-

forhold kombineret med høj energieffektivitet, og de kan til

ket være broadcast-funktion ingen tidskrævende software-

enhver tid tilpasses individuelle behov ved hjælp af en kon-

konfiguration.

takt. DALI-switchens ekstra koblingskanal giver mulighed for integration og styring af traditionelle forbrugsenheder,

230 V

Føler 1 1

Kontakt

Føler 2

2

1 3

230 V

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF DUODALI-TILSTEDEVÆRELSESSENSOR + DALI-SWITCH Tilstedeværelsessensoren regulerer to lyskilderækker via DALI-grænsefladen individuelt afhængigt af dagslysindfaldet og begrænser deres aktivitet til tider med menneskelig tilstedeværelse. Med DALI-switchen kan der derudover også indbygges traditionelle slutenheder, som tændes/slukkes tilstedeværelsesafhængigt. 230 V

DALI

PRODUKTANBEFALINGER: Nr.

Produktbetegnelse

1

Loftsbelysninger i NOVA-serien

2 3

Art. nr.

Side

-

*

PD-C360i/24 DUO DALI

EP10427459

160

SW DALI Full Automation

EP10427473

276

*Mere på nettet under: nova.lighting

RUMLØSNINGER INFORMATIONER | 311


DECENTRAL RUMLØSNING MED KNX: ROOM CONTROLLER BOX

312 | INFORMATIONER RUMLØSNINGER


1 - 10 V

En rumautomatiseringsløsning med særligt omfattende

styring af varme, ventilation og klimaanlæg. Placeringen di-

funktionalitet til den intelligente modernisering af erhvervs-

rekte i rummet reducerer kabelføringsveje til et minimum,

bygninger tilbydes med vores rumstyreboks. Den svarer til

og tilslutningen til alle andre enheder sker ved enkel plug

et kontaktskab i lille format og sørger i samspil med den til-

and play.

hørende multisensorik for en fint afstemt automatisering af hele rumteknikken baseret på KNX.* Til dette formål indeholder de bl.a. binære indgange, en KNX-to-DALI-gateway

*Vi konfigurere boksen for dig og din bygning efter behov. Kontakt vores hotline, som gerne rådgiver dig ved en personlig samtale. Telefonnummer finder du på bagsiden.

til belysning samt flere specialudgange til behovsbaseret

1

Ventilationsspjæld 1-10 V

3

2 rullegardiner 230 V

12 DALI-lyskilder i 4 DALI-grupper

4

Rum 1-3 KNX-busspændingsforsyning kontaktskab (korridor)

5

2

230 V ESYLUX-Room controller box (190 x 140 x 40 mm)

WAGO-tilslutninger

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF ROOM CONTROLLER BOXEN Room controller boxen og multisensoren regulerer sammen hele rumteknikken automatisk og efter behov. Den decentrale placering direkte i rummet og enkle stikforbindelser letter installationen.

230 V

DALI

KNX

1 - 10 V

PRODUKTANBEFALINGER: Nr.

Produktbetegnelse

1

Loftsbelysninger i NOVA-serien

2

Art. nr.

Side

-

*

CU-C RCB KNX DALI WAGO

EC10430015

266

3

PD 360i/8 LIN

EB10430619

267

4

EA-C TEVD 230V

EC10430053

274

5

CU-DIN PS 960

EC10430374

293

*Mere på nettet under: nova.lighting

RUMLØSNINGER INFORMATIONER | 313


FLEKSIBEL MODULOPBYGNING TIL KNX-BYGNINGEN

314 | INFORMATIONER RUMLÃ&#x2DC;SNINGER


1 - 10 V

Hvis en genstand udstyres komplet med KNX, er der i de

ning, moduler til en komfortabel grænsefladekommunika-

enkelte rum samt i hele bygningens automatisering behov

tion eller til en driftssikker spændingsforsyning. I samspil

for såvel omfattende som fleksibelt udstyr. ESYLUX løser

med vores KNX-sensorstyring kan brugeren således sam-

disse krav med vores rumautomatiseringssystem. Blandt

mensætte komplette løsninger til stort set ethvert behov,

det omfattende udvalg af topskinnemoduler kan næsten

som er skræddersyet til vedkommendes behov.

alle former for anvendelse sammensættes ud fra en passende kombination - med aktuatorer til kobling og dæmp-

1

1

1

KNX-knap Rum 1

KNX-knap Rum 2

KNX-knap Rum 3

2

230 V

12 DALI-lyskilder i 3 grupper

3

6 rullegardiner/persienner 230 V

4

3 loftsventilatorer 230 V

Rum 1 opvarmning, køling, 1-10 V

5

6

Rum 2 opvarmning, køling, 1-10 V 6

Rum 3 opvarmning, køling, 1-10 V 6

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE TIL RUMAUTOMATISERINGSSYSTEM Ud fra vores KNX-sensorstyring og modulerne i rumautomatiseringssystemet kan der sammensættes individuelle, komplette løsninger. Det centrale koblingssted er her det klassiske kontaktskab, og indstillingsmulighederne er - som næsten altid med KNX - meget alsidige og følgelig behovsbaserede.

230 V

DALI

KNX

1-10 V

PRODUKTANBEFALINGER: Nr.

Produktbetegnelse

1

PD-ATMO 360i/8 O KNX

2

Loftsbelysninger i NOVA-serien

3

Art. nr.

Side

EP10427220

201

-

*

CU-DIN PS 960

EC10430374

293

4

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX

EC10430367

283

5

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

EC10430312

281

6

CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

284

*Mere på nettet under: nova.lighting

RUMLØSNINGER INFORMATIONER | 315


MED PLUG AND PLAY TIL INTELLIGENT BELYSNINGSSYSTEM: NOVA QUADRO-SÆTTENE

316 | INFORMATIONER RUMLØSNINGER


Bluetooth

Quadro-sættene danner grundlaget for en omfattende sy-

udvides ved hjælp af de fire DALI-grænseflader i master-

stemløsning, der kan udvides, og som ud over belysnin-

lyskilderne med op til 100 lyskilder - eller flere sæt kan

gen også kan styre andre enheder i rummet energieffektivt.

kombineres med hinanden. Også her findes endnu en prak-

De forskellige kombinationer af master- og slavelyskilder

tisk mulighed: Integration af DALI-switchen og dermed en

skaber takket være integreret sensorteknik automatisk en

indbygning og tilstedeværelsesafhængig kobling af traditio-

tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering

nelle slutenheder.

og udmærker sig i det højeste udstyrsniveau endda med et biologisk aktivt lys. Til større installationer kan sættene

230 V

48 V

48 V

230 V

Kontakt 1

Kontakt

1

230 V

230 V

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF NOVA QUADRO-SÆT 3K/4K ENKELT RUM.

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF NOVA QUADRO-SÆT MED HLK-STYRING.

Masterlyskilderne sørger for at tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering af hele belysningssystemet. Som ekstraudstyr har alle lyskilder i sættet deres egen lyssensor til behovsbaseret lys inden for alle områder.

Ud over belysningsstyring kan indbygningen og tilstedeværelsesafhængig kobling af traditionelle slutenheder også her udføres med DALI-switchen fuldautomatisk eller med tast.

2

230 V

48 V

DALI-BUS

Det højeste konfigurationsniveau af denne systemløsning udstyrer vi med SymbiLogic Technology. Den skaber et biologisk aktivt lys, der i løbet af dagen ændrer sig i lysstyrke og farvetemperatur og således styrker brugerens vitalitet, koncentrationsevne og sundhed. Derved udnytter SymbiLogic den PIR- og lyssensorteknik, der findes i lyskilderne - til automatisk energieffektivitet!

PRODUKTANBEFALINGER: Nr.

Produktbetegnelse

Art. nr.

1

NOVA Quadro-sæt

-

Side *

2

SW DALI Full Automation

EP10427473

276

*Mere på nettet under: nova.lighting

RUMLØSNINGER INFORMATIONER | 317


FULDENT LYS OG TIL DESIGN – HØJ LYSKVALITET KRÆVENDE, VISUELLE OPGAVER: PRANA+-SERIEN LOFTSINDBYGNINGSARMATURER NOVA OG CLARA I STANDARDUDFØRELSER

318 | INFORMATIONER RUMLØSNINGER


1 - 10 V

Med armaturerne i CLARA-serien og standardudførelser i

fra enkel koblingsdrift via en lysdæmper for hver 1-10 volt

NOVA-serien præsenterer vi optimale løsninger med

til digital DALI-netværksinstallation. Linect-stikforbindelser

modulmål i nedsænkede lofter. Begge udgør ægte, optiske

(ekstraudstyr) sørger derudover for en altid nem installation.

alternativer, er udstyret med et energieffektivt, komplet system med lang levetid og fås i forskellige førsteklasses lysarmaturudgaver. Det bedste er dog: De fås til alle almindelige driftsteknologier. Det vil sige, at de efter behov kan kombineres med alle vores automatiseringsløsninger -

230 V

230 V

230 V 1

Kontakt 2

Kontakt 1

1

4

Kontakt

1

230 V 5

6

EKSEMPEL PÅ TÆND/SLUK-ANVENDELSE

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE TIL EN DALI-INSTALLATION

Den enkle introduktion til en energieffektiv belysningsstyring: En 230 Vtilstedeværelsessensor tænder og slukker automatisk lyset, og kontaktindgangen giver mulighed for manuelt indgreb efter behov.

Med separat 1-10 V-styreledning bliver tilpasningen af belysningsstyrken i 230 V-området særdeles behovsbaseret – via automatisk konstantlysregulering eller manuel dæmpning.

230 V

1-10 V

DALI-BUS

230 V

Kontakt 1

3

PRODUKTANBEFALINGER: 1

230 V

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE TIL DÆMPNING 1-10 V DALI-tilstedeværelsessensoren sørger for digitalt styret og konstantlysregulering, og DALI-switchen sørger for automatisk, tilstedeværelsesafhængig kobling af traditionelle slutenheder.

Nr.

Produktbetegnelse

1

Loftsbelysninger i NOVA-serien

Art. nr.

2

Side

-

*

PD-C360i/8plus

EP10425042

75

3

PD-C360i/8 DIM

EP10426711

80

4

PD-FLAT 360i/8 GRW DALI

EP10427565

165

5

CU PS DALI

EC10430008

292

6

SW DALI Full Automation

EP10427473

276

*Mere på nettet under: nova.lighting

RUMLØSNINGER INFORMATIONER | 319


FULDENT LYS OG DESIGNLYSSTYRING – NETVÆRKSFORBUNDET I UDENDØRSOMRÅDER: PRANA+-SERIEN ALVA-SERIEN

320 | INFORMATIONER RUMLØSNINGER


ALVA-serien er ikke kun en robust belysning til udendørs

er den endda i stand til at styre hele belysningsgrupper –

brug med en tiltalende optik. Væg- og husnummerlamper

f.eks. til en fælles tilstedeværelsesafhængig kobling, et

samt pullertlamper udstyres derudover med bevægelses-

behageligt orienteringslys eller automatisk aktivering af

sensorer af høj kvalitet som ekstraudstyr, som giver lyset

kunstlys ved indbrud efter mørkets frembrud.

den afgørende mængde intelligens. Pullertlampen fås med integreret DALI-forkoblingsenhed og kan således nemt indbygges i et lysstyringssystem og anvendes til individuelle lyskoncepter. Hvis den samtidig har en bevægelsessensor,

3

2

4

2

4

4

1

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE TIL ALVA DALI-AUTOMATIK. Netværkstilslutning af DALI-kompatible lyskilder gør det muligt at skabe intelligente opsætninger til haven, parkeringspladser og gangstier. Med en ekstra, integreret bevægelsessensor kan hele anlægget styres automatisk - afhængigt af tilstedeværelse eller skumring eller som et behageligt orienteringslys. Indbygning og tilstedeværelsesafhængig styring af traditionelle slutenheder lykkes også her med DALI-switchen.

DALI-BUS

PRODUKTANBEFALINGER: Nr.

Produktbetegnelse

Art. nr.

Side

1

BL-ALV 20 018 830 ANT A DALI

EL10820403

*

2

BL-ALV 20 018 830 ANT DALI

EL10820205

*

3

UDL-ALV 012 830 AN

EL10830006

*

4

SW DALI Full Automation

EP10427473

276

*Mere på nettet under: alva.lighting

RUMLØSNINGER INFORMATIONER | 321


ENKELTKONTOR (anvendelsestype nr. 1 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING På et kontor skal belysningen tændes og slukkes automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. Desuden skal belysningen også kunne tændes og slukkes manuelt med kontakt.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Kvadratisk rum, areal ca. 20 m², 3 m loftshøjde.

LØSNINGSFORSLAG Ved brug af den valgte tilstedeværelsessensor tændes der automa10 m tisk for belysningen når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse. Desuden kan belysningen tændes eller slukkes manuelt med en kontakt.

4,5 m

11 m

4,5 m

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/8 - master (s. 73) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

1 x

eller PD-C360i/8 mini - master (s. 117) 1 x Til individuel indstilling bruges fjernbetjeningen Mobil-PDi/MDi. • Indbygning i loft IP 55 Arbejdsområde PD-C360i/8 Arbejdsområde PD-C360i/8 mini Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/MDi (fjernbetjening til service, s. 249) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige. Desuden er der mulighed for at tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Mobil-RCi-M (fjernbetjening til slutbruger, s. 248) ekstraudstyr Kun PD-C360i/8 mini – master; der er mulighed for at tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet.

Lysstyrke Arbejdsområde (ca. 400 lux) Efterløbstid lys 5 min.

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/MDi Åbn programmeringstilstand

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 10 min.

eller

Fuldautomatisk

Afslut programmeringstilstand

322 | INFORMATIONER PROJEKTERINGSHJÆLP


FÆLLESKONTOR (2-6 arbejdspladser, anvendelsestype nr. 2 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING På et fælleskontor skal belysningen reguleres automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. Hvert arbejdsområde skal styres separat. Gangarealerne skal behandles adskilt fra arbejdsområderne. Hvert arbejdsområde får en konstantlysregulering, og gangområdet får som grundbelysning et orienteringslys (10 %).

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Rektangulært kontorfællesskab, 6 arbejdsområder, adskilt med en gang, areal ca. 500 m2, 3 m loftshøjde.

LØSNINGSFORSLAG Hvert arbejdsområde udstyres med den valgte tilstedeværelsessensor som automatisk regulerer belysningen alt efter det dagslys der falder ind. Desuden kan lysstyrkerne ændres manuelt via en knap. Gangarealet slås fuldautomatisk til med en master-slavekombination. Orienteringslyset garanterer en grundbelysning på 10 %. For at forebygge utilsigtet tænding af gangbelysningen kan detekteringsvinklen maskeres med de medfølgende afdækningsklemmer/linsemasker. For kanal 2 skal der tages højde for den maksimale indkoblingsstrøm, og der skal bruges et ESYLUX relæeller strømbegrænsningsmodul.

20 m

Master

Master

Master

Master

25 m

Slave

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/8 DIM (s. 80) PD-C360/8 - slave (s. 89) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

7 x 1 x

Master

Master Master

eller PD-C360i/8 mini DIM (s. 120) 7 x Til individuel indstilling bruges fjernbetjeningen Mobil-PDi/plus. PD-C360/8 mini slave (s. 122) 1 x • Indbygning i loft IP 55

Arbejdsområde PD-C360i/8 DIMplus Arbejdsområde PD-C360i/8 mini DIM Frontalt på sensoren PD-C360i/8 DIMplus Frontalt på sensoren PD-C360i/8 mini DIM Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/plus (fjernbetjening til service, s. 251) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige. Desuden er der mulighed for at tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Mobil-PDi/User (fjernbetjening til slutbruger, s. 252) ekstraudstyr Der er mulighed for at tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet. Mobil-RCi-M (fjernbetjening til slutbruger, s. 248) ekstraudstyr Kun PD-C360i/8 mini – master; der er mulighed for at tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet.

Lysstyrke Arbejdsområde (ca. 400 lux) Efterløbstid lys 5 min.

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/plus Åbn programmeringstilstand

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede, faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 10 min.

eller

Fuldautomatisk

Tænd orienteringslys

Indstil efterløbstiden for orienteringslys på 10 min. Afslut programmeringstilstand

PROJEKTERINGSHJÆLP INFORMATIONER | 323


KONFERENCERUM (møde, samling, seminar, anvendelsestype nr. 4 iht. EnEV 2014) OPGAVEFORMULERING I et konferencelokale skal belysningen reguleres automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. Til bestemte præsentationer skal belysningen indstilles på gemte lysopsætninger. Klimaanlægget skal automatisk slå til når der befinder sig personer i lokalet.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Næsten kvadratisk konferencerum, areal ca. 110 m², 3 m loftshøjde.

LØSNINGSFORSLAG

10 m

11 m

Ved brug af den valgte tilstedeværelsessensor tændes der automatisk for belysningen når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse. Individuelle lysopsætninger kan gemmes med en fjernbetjening og hentes frem når man har brug for dem. Takket være tilstedeværelseskanalen tændes klimaanlægget med det samme når der befinder sig personer i rummet og ved hjælp af den separat indstillelige efterløbstid slukkes det med tidsstyring. For kanal 2 skal der tages højde for den maksimale indkoblingsstrøm, og der skal bruges et ESYLUX relæ- eller strømbegrænsningsmodul.

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/24 DIMplus (s. 82/83) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

1 x

Arbejdsområde Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/plus (fjernbetjening til service, s. 251) ekstraudstyr Sensoren kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige. Desuden er der mulighed for at dæmpe, tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/User

Lysstyrke Arbejdsområde (ca. 400 lux)

Manuel dæmpning af belysningen til den ønskede lysstyrke

Efterløbstid lys 5 min.

Midlertidig lagring af den ønskede lysstyrke

Efterløbstid VVK 5 min.

Lagring af den ønskede lysstyrke

Aktivering af den lagrede lysopsætning

Mobil-PDi/User (fjernbetjening til slutbruger, s. 252) ekstraudstyr Der er mulighed for at dæmpe, tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet. Desuden kan der hentes individuelle lysopsætninger frem.

Fuldautomatisk

324 | INFORMATIONER PROJEKTERINGSHJÆLP


SKRANKERUM (bankautomat, anvendelsestype nr. 5 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING I selvbetjeningsafsnittet i en bank skal belysningen reguleres automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. Uden for åbningstiden skal der altid være en grundbelysning på 10 %. Når en person betræder rummet, skal belysningen reguleres op på 100 %.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Næsten kvadratisk rum, areal ca. 30 m², 3 m loftshøjde.

LØSNINGSFORSLAG Ved brug af den valgte tilstedeværelsessensor tændes der automatisk for belysningen, når lysstyrken underskrides, og der registreres bevægelse. Tilstedeværelsessensoren bør placeres sådan at det sensible registreringsområde bruges i området omkring bankautomaterne. Orienteringslyset skal tændes permanent via fjernbetjeningen. Når lysstyrken underskrides, tændes belysningen og bliver stående på 10 %, når rummet betrædes, reguleres belysningen op på 100 %.

6m

5m

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/12 mini DIM (s. 121)

1 x

Til individuel indstilling bruges fjernbetjeningen Mobil-PDi/plus. • Indbygning i loft IP 55

Arbejdsområde Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/plus (fjernbetjening til service, s. 251) ekstraudstyr Sensoren kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige. Orienteringslyset skal tændes permanent via fjernbetjeningen. Desuden er der mulighed for at dæmpe, tænde eller slukke for belysningen.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Mobil-RCi-M (fjernbetjening til slutbruger, s. 248) ekstraudstyr Der er mulighed for at tænde eller slukke for belysningen.

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/plus

Lysstyrke Arbejdsområde (ca. 400 lux) Efterløbstid lys 5 min. Fuldautomatisk

Åbn programmeringstilstand

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede, faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 10 min.

eller

Tænd orienteringslys Afslut programmeringstilstand

PROJEKTERINGSHJÆLP INFORMATIONER | 325


KLASSEVÆRELSE (skoler, anvendelsestype nr. 8 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING I et klasselokale skal belysningen reguleres automatisk til konstant lysniveau afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. Lysbåndene ved vindues- og vægsiden skal kunne tændes, slukkes og styres uafhængigt af hinanden. Lysbåndene skal tændes manuelt ved tryk på en knap, og tavlebelysning skal kunne tændes og slukkes særskilt.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Næsten kvadratisk rum, areal ca. 90 m², 3 m loftshøjde.

10 m

LØSNINGSFORSLAG

9m

Ved brug af den valgte tilstedeværelsessensor tændes der automatisk for belysningen når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse. De to belysningszoner indstilles af konstantlysreguleringen til det ønskede lysniveau og adskilles fra hinanden afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. På grund af lysmålingen via to kanaler reguleres belysningen ved vinduerne ved en stigende grad af dagslys før belysningen ved væggen. Tavlebelysningen virker tilstedeværelsesafhængigt. Både tavlebelysningen og begge lysbånd kan til- og frakobles separat via separat kontakt.

3

3

11 m

1

1

2

10 m

2

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/24 DUODIMplus (s. 84/85) • (version FM og SM)

1 x

Arbejdsområde Gangområde 1 Belysning af vægside 2 Belysning af vinduesfront 3 Tavlebelysning

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/plus (fjernbetjening til service, s. 251) ekstraudstyr Sensoren kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige. Desuden er der mulighed for at dæmpe, tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Mobil-PDi/User (fjernbetjening til slutbruger, s. 252) ekstraudstyr Der er mulighed for at dæmpe, tænde eller slukke for belysningen fra skrivebordet. Desuden kan der hentes individuelle lysopsætninger frem.

Lysstyrke Arbejdsområde (ca. 400 lux) Efterløbstid lys 5 min.

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/plus Åbn programmeringstilstand

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 10 min.

eller

Fuldautomatisk

Afslut programmeringstilstand

326 | INFORMATIONER PROJEKTERINGSHJÆLP


WC OG SANITETSRUM (i erhvervsbygninger, anvendelsestype nr. 16 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING I et toiletanlæg skal belysningen og ventilationen tændes og slukkes automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af tilstedeværelse.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Rektangulært rum, enkelte særskilte områder, areal ca. 35 m², 3 m loftshøjde.

5m LØSNINGSFORSLAG Ved brug af den valgte tilstedeværelsessensor tændes der automatisk for belysningen i forrummet når der registreres bevægelse. I dette eksempel er lysstyrken permanent underskredet, da der ikke er dagslys. Toiletområdet afdækkes komplet af en master-sensor og to slave-sensorer. Ventilationen slås til afhængigt af tilstedeværelse ved hjælp af den potentialfrie kontakt (HVAC). Når lokalet forlades, slås belysning og ventilation fra efter hver af de indstillede efterløbstider.

7m

Master

Slave Master

Slave

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/8plus (s. 75) PD-C360i/8 - slave (s. 89) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

2 x 2 x

Arbejdsområde Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/MDi (fjernbetjening til service, s. 249) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/MDi

Lysstyrke (ca. 400 lux) Efterløbstid lys 5 min. Efterløbstid VVK 5 min.

Åbn programmeringstilstand

Indstil efterløbstiden for kanalen HVAC på 15 min. Afslut programmeringstilstand

Fuldautomatisk

PROJEKTERINGSHJÆLP INFORMATIONER | 327


FÆRDSELSAREALER (trappeopgang, anvendelsestype nr. 19 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING I en trappeopgang skal belysningen af sikkerhedstekniske grunde og af hensyn til komforten tændes og slukkes automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af tilstedeværelse.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL 4-etagers trappeopgang, 9 m lang gang på hver sal, 3 m loftshøjde.

9m

12 m

Ved brug af den valgte bevægelsessensor tændes der automatisk for belysningen når der registreres bevægelse. I dette eksempel er lysstyrken permanent underskredet da der ikke er dagslys. På grund af detekteringsvinklen kan de monterede loftsbevægelsessensorer også detektere trapperne nedefter. Ved at indbygge en sensor med akustisk føler aktiveres sensoren efterfølgende også af kun lyde. Når sensoren efter efterløbstidens udløb slukker for belysningen (ingen bevægelser/ingen lyde), kan belysningen aktiveres igen med det samme i op til maksimalt 8 sek., f. eks. med råb (støj). Støjfølsomheden kan indstilles trinløst. Sensoren skal først udløse en aktivitet som følge af en bevægelse, eller ved at der tændes med hånden (knap eller fjernbetjening). Først derefter er den akustiske sensor aktiv. Denne tilkoblingskombination beskytter mod, at der tændes utilsigtet på grund af fremmede lyde.

3m

LØSNINGSFORSLAG

ANBEFALET PRODUKT MD-C360i/8 - MIC (s. 71) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

4 x Frontalt på sensoren Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/MDi (fjernbetjening til service, s. 249) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/MDi

Lysstyrke (ca. 100 lux)

Åbn programmeringstilstand

Efterløbstid lys 5 min.

eller

Fuldautomatisk

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 10 min. Afslut programmeringstilstand

328 | INFORMATIONER PROJEKTERINGSHJÆLP


ARKIV/BIBLIOTEK (anvendelsestype nr. 20/28 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING På et bibliotek skal belysningen reguleres automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. De enkelte reolgange og siddegrupper skal beholde en grundbelysning på 10 % i ca. 1 time. I indgangsområdet skal lyset kun tændes efter behov.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Rektangulært rum, 3 læseøer, 6 reolgange, areal ca. 165 m², 3 m loftshøjde.

11 m

LØSNINGSFORSLAG

15 m

Ved brug af de valgte tilstedeværelsessensorer tændes der automatisk for belysningen når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse. I hver reolgang og over hver siddegruppe monteres der en master-tilstedeværelsessensor. Orienteringslyset programmeres via fjernbetjeningen. Når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse, tændes belysningen på 100 %. Når der ikke længere registreres bevægelse, skifter belysningen i reolgangene og siddegrupperne efter udløb af efterløbstiden på 1 time til en grundbelysning på 10 %. Efter 1 time (uden bevægelse) slukkes belysningen helt.

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/8 mini DIM (s. 120) 9 x Til individuel indstilling bruges fjernbetjeningen Mobil-PDi/plus. • Indbygning i loft IP 55

Arbejdsområde Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/plus (fjernbetjening til service, s. 251) ekstraudstyr Sensoren kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige. Orienteringslyset skal tændes permanent via fjernbetjeningen. Desuden er der mulighed for at dæmpe, tænde eller slukke for belysningen.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Mobil-RCi-M (fjernbetjening til slutbruger, s. 248) ekstraudstyr Der er mulighed for at tænde eller slukke for belysningen.

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/plus

Lysstyrke Arbejdsområde (ca. 400 lux)

Åbn programmeringstilstand

Efterløbstid lys 5 min.

eller

Fuldautomatisk

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede, faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys til 15 min. Tænd orienteringslys Afslut programmeringstilstand

PROJEKTERINGSHJÆLP INFORMATIONER | 329


SPORTSHAL (anvendelsestype nr. 31 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING I en idrætshal skal belysningen tændes og slukkes automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. Hvert halområde skal omskiftes individuelt.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Rektangulær sportshal, areal ca. 1150 m², 5-10 m loftshøjde.

LØSNINGSFORSLAG

24 m

Ved brug af den valgte tilstedeværelsessensor tændes der automatisk for belysningen når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse. For hvert halområde installeres der hver en tilstedeværelsessensor master og slave. Takket være den store detekteringsvinkel detekterer de hver en halvdel af hallen.

Master

Slave

1 ANBEFALET PRODUKT 2 x 2 x

48 m

PD-C360i/24plus (s. 77) PD-C360i/24 - slave (s. 90) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

Master

Slave

2

Gangområde Belysningszone 1 Belysningszone 2

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/MDi (fjernbetjening til service, s. 249) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Beskyttelsesgitter (s. 244) ekstraudstyr Ved brug af beskyttelseskurve monteres tilstedeværelsessensorerne beskyttet, uden at detekteringsvinklen indskrænkes.

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/MDi

Lysstyrke (ca. 400 lux)

Åbn programmeringstilstand

Efterløbstid lys 5 min.

eller

Fuldautomatisk

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 10 min. Afslut programmeringstilstand

330 | INFORMATIONER PROJEKTERINGSHJÆLP


PARKERINGSHUSE (kontor og privat brug, anvendelsestype nr. 32 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING I en parkeringskælder skal belysningen tændes og slukkes automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af tilstedeværelse. Det skal sikres at der tændes lys i de enkelte områder når nogen betræder dem.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL U-formet parkeringskælder, 25 pladser, areal ca. 660 m², 3 m loftshøjde.

m 17

l

rst e fkaøh InZud

Ved brug af de valgte bevægelsessensorer tændes der automatisk for belysningen, når der registreres bevægelse. I dette eksempel er lysstyrken permanent underskredet da der ikke er dagslys. Sensorerne tændes og slukkes individuelt, og lysudgangen føres til effektbegrænseren, således at den samlede belysning i det pågældende område tændes.

15 m

LØSNINGSFORSLAG

4 x

15 m

MD-C360i/24 (s. 72) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

20 m

ANBEFALET PRODUKT

Frontalt på sensoren Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Udvendigt underlag-C IP 54 (s. 238) 4 x Mobil-PDi/MDi (fjernbetjening til service, s. 249) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram Lysstyrke i gennemgangsområde (ca. 100 lux) Efterløbstid lys 5 min.

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/MDi Åbn programmeringstilstand

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 10 min. Afslut programmeringstilstand

PROJEKTERINGSHJÆLP INFORMATIONER | 331


GANGE (sygehuskorridor, anvendelsestype nr. 40 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING På en hospitalsgang skal belysningen tændes og slukkes automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. Hvis en fase svigter, skal der altid være sikret delvis belysning i gangene.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL 30 m lang sygehusgang, 4 m bred, 3 m loftshøjde. 4m

LØSNINGSFORSLAG

10 m

Ved brug af den valgte tilstedeværelsessensor tændes der automatisk for belysningen når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse. Tilstedeværelsessensoren kører med en vilkårlig fase (f.eks. L1). Belysningerne i gangene opdeles på de to andre faser (L2 og L3). Hvis en af de faser der forsyner en belysningsgruppe (f.eks. L2), svigter, er der stadig sikret delvis belysning i gangene (L3). Hvis fase L1 svigter og tilstedeværelsessensoren er uden spænding, slutter sensorkontakterne. Da det drejer sig om potentialfrie brydekontakter, vil belysningen fortsat være tændt. For begge kontakter skal der tages højde for den maksimale indkoblingsstrøm og der skal bruges et ESYLUX strømbegrænsningsmodul.

30 m

11 m

Slave

L1 Master

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/24 DRY (s. 76) PD-C360i/24 - slave (s. 90) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

1 x 1 x

Frontalt på sensoren Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/MDi (fjernbetjening til service, s. 249) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/MDi

Lysstyrke (ca. 400 lux) Efterløbstid lys 5 min. Fuldautomatisk

Åbn programmeringstilstand

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 10 min.

eller

Afslut programmeringstilstand

332 | INFORMATIONER PROJEKTERINGSHJÆLP


LAGERHALLER (anvendelsestype nr. 42 iht. EnEV 2014)

OPGAVEFORMULERING I et højlager skal belysningen tændes og slukkes automatisk afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. Belysningen i de enkelte reolgange skal kun tændes når den pågældende gang betrædes. Hovedgangen behandles separat. Der ønskes et orienteringslys på 20 %.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL Lagerhal med et areal på ca. 1500 m², 45 m langt hovedgangareal, 6 reolgange, 5-15 m loftshøjde.

34 m

LØSNINGSFORSLAG

Slave

Slave

Master

Slave

Master

Slave

Master

Slave

Master

45 m

Ved brug af den valgte tilstedeværelsessensor tændes der automatisk for belysningen når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse. Master-sensorerne skal placeres på det mørkeste sted i gangen. For at sikre at belysningen i sidegangene ikke tændes ved bevægelse i hovedgangen, skal de medfølgende linsemasker benyttes.

Slave

Master

ANBEFALET PRODUKT PD-C360i/24 DIMplus WH (s. 86) PD-C360/24 slave WH (s. 91) • Planforsænket montering IP 20 • Udvendig montering IP 20/IP 54 med tilbehør • Indbygning i loft IP 20 med tilbehør

5 x 6 x

Frontalt på sensoren Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-PDi/plus (fjernbetjening til service, s. 251) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige. Mulighed for ændring af orienteringsbelysning via fjernbetjening. Desuden er der mulighed for at dæmpe, tænde eller slukke for belysningen.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Mobil-PDi/User (fjernbetjening til slutbruger, s. 252) ekstraudstyr Der er mulighed for at dæmpe, tænde eller slukke for belysningen.

Fuldautomatisk

længde

Bredde

15 m

40 m

6m

12,5 m

34 m

5m

10 m

32 m

4m

7,5 m

21 m

3m

5m

14 m

2m

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-PDi/plus

Lysstyrke (ca. 400 lux) Efterløbstid lys 5 min.

Højde

Åbn programmeringstilstand

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt forudindstillede faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys til 15 min.

eller

Tænd orienteringslys

Indstil efterløbstiden for orienteringslys til 10 min. Afslut programmeringstilstand

PROJEKTERINGSHJÆLP INFORMATIONER | 333


ENFAMILIESHUS Udendørslysregulering

OPGAVEFORMULERING På de udendørs arealer ved et enfamilieshus skal belysningen tændes og slukkes automatisk om aftenen afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL 700 m2 grundareal, husfacade, terrasser og haveareal.

LØSNINGSFORSLAG Ved brug af de valgte bevægelsessensorer tændes der automatisk m for belysningen, når lysstyrken10kommer under den indstillede værdi, og der registreres bevægelse. Det udendørs område detekteres sikkert, og den generelle udendørs belysning tændes. Til havefester kan sensorerne slås midlertidigt til og fra ved hjælp af fjernbetjeningen (maks. 12 t.).

28 m

11 m

25 m

ANBEFALET PRODUKT RC 230i (s. 152) RC 280i (s. 153) • Lofts- og vægmontering IP 54 • Ind- og udvendig hjørnemontering med tilbehør

1 x 3 x

360° underkrybningssikring Frontalt på sensoren Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-RCi (fjernbetjening til service, s. 254) ekstraudstyr Sensorerne kan indstilles specifikt efter kundens ønsker på bare 15 sekunder og uden stige.

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Mobil-RCi-M (fjernbetjening til slutbruger, s. 248) ekstraudstyr Der er mulighed for at tænde eller slukke for belysningen.

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-RCi

Lysstyrke: 10 lux Efterløbstid: 2 min. Maksimal elektronisk rækkevidde

Åbn programmeringstilstand

Aktuel lysstyrke indlæses som indkoblingsværdi vælg blandt fire forudindstillede, faste lysstyrker

Indstil efterløbstiden for kanalen lys på 4 min.

eller

Afslut programmeringstilstand

334 | INFORMATIONER PROJEKTERINGSHJÆLP


HUSFACADE Udendørslysregulering

OPGAVEFORMULERING På de udendørs arealer ved et dobbelthus skal belysningen tændes og slukkes automatisk om aftenen afhængigt af behovet, dvs. afhængigt af dagslys og tilstedeværelse. De to indgangsområder skal detekteres separat af bevægelsessensorerne.

PLANLÆGNINGSEKSEMPEL 24 m bred husfacade, 2 indkørsler og indgangsområder.

LØSNINGSFORSLAG

8m

3m

Ved brug af den valgte bevægelsessensor tændes der automatisk for belysningen når lysstyrken underskrides og der registreres bevægelse. Bevægelsessensorerne monteres på hver af husdelenes facader. På grund af grundens mål bør der indstilles to rækkeviddeniveauer. Den valgte bevægelsessensor har 2 x 100° (i alt 200°) indstillelige detekteringsvinkler, der er adskilt fra hinanden. De kan hver indstilles i 3 rækkeviddeniveauer. Til havefester kan sensorerne slås midlertidigt til og fra ved hjælp af en fjernbetjening (maks. 12 t.).

ANBEFALET PRODUKT MD-W200i (s. 148) • Vægmontering IP 55

2 x

Frontalt på sensoren Gangområde

TILBEHØR

INDSTILLINGER

Mobil-RCi-M (fjernbetjening til slutbruger, s. 248) ekstraudstyr Der er mulighed for at tænde eller slukke for belysningen. RC-filter til dæmpning af induktive laster som f. eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer

Øjeblikkelig ibrugtagning takket være fabriksprogram

Individuel indstilling via fjernbetjeningen Mobil-RCi-M

Lysstyrke: 10 lux

Indlæs den aktuelle lysstyrke som tændingsværdi

Konstant TÆNDT eller SLUKKET belysning i 12 timer

Tilbagestilling af funktioner og parametre

Lyset kan uanset tidspunkt på dagen og funktion slukkes med fjernbetjeningen

Efterløbstid: 2 min.

PROJEKTERINGSHJÆLP INFORMATIONER | 335


BASIC-SERIEN

LOFTSSENSORER

BASIC-SERIEN - FUNKTIONALITET TIL ENKLE KRAV - 10 A højtydende relæ - Indkobling i nulgennemgang: Optimeret til tænd/sluk af LED-pærer - Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

BASIC-sensorer

Monteringsmåder

1. PLANFORSÆNKET MONTERING Med planforsænket ledningsindføring

BASIC

2. INDBYGNING I LOFT (TILBEHØR) Loftsindbygningssæt -C (EP10425929). Med støvbeskyttelsesdåse og indbygningsbøjle med trækaflastning

BASIC SMB

3.

4.

UDVENDIG MONTERING

UDVENDIG MONTERING

Med afstandsholdere (medfølger)

God plads til ledningsføring (SMB-variant)

336 | INFORMATIONER MONTERINGSFORDELE


COMPACT-SERIEN

LOFTSSENSORER

1 SENSOR – 3 MONTERINGSMULIGHEDER - Større plads til ledningsføring takket være powerboxens ringe højde - Tidsbesparende stikklemmer - Kompatibel med mange dåser

PD-C/MD-C-sensor

Monteringsmåder

1.

IP 20

ESYLUX GmbH 22926 Ahrensburg/Germany www.esylux.com

PLANFORSÆNKET MONTERING IP 20 Monterings-/enhedsdåse Enkel og hurtig tilslutning med stikklemmer, god plads til ledningsføring

2.

(a)

(b)

UDVENDIG MONTERING IP 20/IP 54 (TILBEHØR) (a) 4-dobbelt ledningsindføring med udvendigt underlag IP 20 (tilbehør) (b) Ledningsføring med dobbelt membran med udvendigt underlag IP 54 (tilbehør)

3. BLÆNDE MED DESIGNRING Kan nemt og hurtigt udskiftes/lakeres (sølv som tilbehør)

LOFTSMONTERING IP 20 (TILBEHØR) Loftindbygningssæt (EP10425929) Støvbeskyttelsesdåse og monteringsbøjle med trækaflastning

MONTERINGSFORDELE INFORMATIONER | 337


COMPACT-SERIEN

VÆGSENSORER

VÆGSENSORER – OPTIMALE OG UNIVERSELLE ANVENDELSESMULIGHEDER - Kompatibel med alle gængse mærkeafbryderprogrammer - Manuel tænd/sluk med integreret TIL/FRA/AUTO-afbryder mulig - IP44-udførelse, hærværkshæmmende afskærmning med skruer i rustfrit stål

Sensorer PD-C / MD-C 180i og PD / MD 180i

Monteringsmåder

1. UP-dåse

Afskærmning IP 20 (tilbehør)

AP-dåse (tilbehør)

PLANFORSÆNKET MONTERING ELLER UDVENDIG MONTERING IP 20 Med afskærmning IP 20

2. UP-dåse

ENKEL OG HURTIG TILSLUTNING

Afskærmning IP 44 (tilbehør)

AP-dåse (tilbehør)

Med stikklemmer

PLANFORSÆNKET MONTERING ELLER UDVENDIG MONTERING IP 44 Med afskærmning IP 44

338 | INFORMATIONER MONTERINGSFORDELE


COMPACT-MINI-SERIEN

SENSORER TIL INDBYGNING I LOFT

MINI-SENSOREN – LILLE, DISKRET OG FUNKTIONEL - lille, kompakt konstruktion til et monteringshul på kun 20 mm (...6 Mini), hhv. 25 mm (...8 + 12 Mini) diameter - IP 65-udførelse (…6 Mini) og IP 55 udførelse (…8 + 12 Mini) til indbygning specielt også i vådrum - Integreret fabriksprogram – klar til brug med det samme - Sensor- og effektdel integreret i huset

PD-C/MD-C Mini-sensor

Monteringsmåder

1.

INDBYGNING I LOFT MED KLEMRING Til nedsænkede lofter, indbygningsskabe, udvendige underlag og PL-dåser

2.

INDBYGNING I LOFT MED FJEDERKLEMMER Til indbygning i lukkede og nedsænkede lofter

MONTERINGSMULIGHEDER VED EKSISTERENDE SPOTS I LOFTET ELLER MÆRKEAFBRYDERE

(a)

(a) Indbygning i spots i loftet med spot-adapter (tilbehør) (b) Kompatibel med mærkeafbrydere til indbygning i væg med vedlagte klemring (...6 Mini)

(b)

MONTERINGSFORDELE INFORMATIONER | 339


FLAT-SERIEN

LOFTSSENSORER

FLAT-SERIEN - YDERST ELEGANT ENERGIEFFEKTIVITET - Fladt look, forskellige design, farver og materialer - Indkobling i nulgennemgang: Optimeret til tænd/sluk af LED-pærer - Fremragende detekteringsrækkevidde

FLAT-sensorer

Monteringsmåder

1. PLANFORSÆNKET MONTERING Enkel og hurtig tilslutning med stikklemmer, god plads til ledningsføring

2. INDBYGNING I LOFT PD/MD-FLAT E-version med støvbeskyttelsesdåse og indbygningsbøjle med trækaflastning eller med Sæt til indbygning i loft (tilbehør, EP10425929)

340 | INFORMATIONER MONTERINGSFORDELE


RC-SERIEN

UDENDØRSBEVÆGELSESSENSORER

BEVÆGELSESSENSOR RC – OPTIMAL SIKKERHED - Reducering af egetforbruget med 70 %, minimalt egetforbrug på kun ca. 0,33 watt - Optimal rækkeviddeindstilling på op til 20 m - Visualisering af programmeringsmodus med blue mode-teknologi

RC-sensor

Montering

LOFTSMONTERING

LEDNINGSINDFØRING BAGFRA

Ved loftsmontering skal lyssensorens to dele drejes 180° mod hinanden.

Enhåndsstiksokkel for enkel og hurtig montering

RC 230i: 2 x 115°

RC 280i: 3 x 95°

REGULERING AF RÆKKEVIDDE

LEDNINGSINDFØRING NEDEFRA

Regulering af rækkevidden for hver sensor ved hjælp af mekanisk indstilling af den interne linsemaske

Enhåndsstiksokkel for enkel og hurtig montering

Montering i inderhjørne

Montering på udvendigt hjørne

FORSÆNKELIGE INDSTILLINGSELEMENTER

MONTERING I INDERHJØRNE/PÅ UDVENDIGT HJØRNE

Forhindrer utilsigtet ændring af hhv. parametre og detekteringsområdet og beskytter mod vind og vejr

RC-hjørnesokkel fås som tilbehør

MONTERINGSFORDELE INFORMATIONER | 341


MD-W-SERIEN

UDENDØRSBEVÆGELSESSENSORER

BEVÆGELSESSENSOR MD-W – MODERNE TEKNIK, INNOVATIVT DESIGN - Den flotte form passer til enhver arkitektur, og de mange forskellige farver muliggør en individuel tilpasning - Modulopbygningen muliggør hurtig montage - Integreret fabriksprogram – klar til brug med det samme

MD-W-sensorer

Montering

LL N TOP TOP

UDVENDIG MONTERING Med planforsænket ledningsindføring

LL N TOP

REGULERING AF RÆKKEVIDDE

UDVENDIG MONTERING

Regulering af rækkevidden for venstre og højre sensorfelt ved at justere den interne linsemaske mekanisk

Med udvendigt monteret ledningsindføring

NEM OG HURTIG MONTERING Takket være den dobbelte ledningsindføring, det store tilslutningsrum, stikklemmerne og den lette påsætning af afdækningskappen går monteringen nemt og hurtigt

342 | INFORMATIONER MONTERINGSFORDELE

KLIK


Akustisk sensor

Når sensoren efter efterløbstidens udløb slukker for belysningen, kan belysningen i op til maksimalt 8 s aktiveres igen med det samme, f.eks. ved råb (støj). Støjfølsomheden kan indstilles trinløst. Sensoren skal først udløse en aktivitet som følge af en bevægelse, eller ved at der tændes med hånden (knap eller fjernbetjening). Først derefter er den akustiske sensor aktiv. Denne tilkoblingskombination beskytter mod, at der tændes utilsigtet på grund af fremmede lyde.

Bevægelsessensorer

Bevægelsessensorer reagerer på større bevægelser, og derfor er de bedst egnet til at blive anvendt udendørs. De kan dog også monteres indendørs. Bevægelsessensorer har lige som tilstedeværelsessensoren en behovs- og komfortomskiftning, men de er dog kun beregnet til rum uden eller med meget lille lysandel og/eller kortvarig benyttelse. De giver sikkerhed i mørke områder, især ved befærdede veje. Man kan altså også tale om en energibesparelse ved bevægelsessensoren, men den er dog ikke så høj som ved tilstedeværelsessensoren. Tilkoblingskriterierne for bevægelsessensorer er som følger: Hvis lysstyrken for det omgivende lys er under den indstillede lysværdi på sensoren, og der registreres en bevægelse, tænder bevægelsessensoren for lyset. Modsat tilstedeværelsessensoren har en bevægelsessensor ikke en permanent lysmåling, dvs., at lysmålingen ikke længere er aktiv, efter der er tændt. Bevægelsessensoren ville ved tændt lys fortsat være tændt, indtil der ikke længere registreres nogen bevægelse.

"blue mode"teknologi

Ved „blue mode“-teknologien er der tale om ESYLUX-programmeringsmodusen for vores tilstedeværelsesog bevægelsessensorer. Dermed er det muligt med en ibrugtagning og programmering af tilstedeværelses- og bevægelsessensorer fra ESYLUX uden koblingslast, og dermed forlænges levetiden for de tilsluttede lamper og relæer betydeligt. En blå LED, der er integreret i sensoren, visualiserer programmeringsmodusen, så hvert programtrin vises klart og tydeligt.

Bussystem KNX; TP (2-lederbus)

KNX er en feltbus til bygningsautomatisering og styrer producentoverordnet både varme, belysning, rulleskodder, ventilation og sikkerhedsteknik. Ledningen forbinder sensorer og aktuatorer og forsyner i de fleste tilfælde busenheder med energi. I forhold til almindelig installationsteknik gør KNX det muligt med en betydelig reducering af kabelføringsarbejdet takket være decentral placering af busenhederne. Specifikationerne for KNX er overtaget i den europæiske standard EN 50090. Denne standard er også blevet accepteret som den internationale standard ISO/IEC 14543-3.

DALI

DALI står for "Digital Adressable Lighting Interface" (digitalt adresserbart belysningsinterface) og er blevet indført af lampeindustrien som interfacestandard for styring af elektroniske forkoblingsenheder. DALI gør det muligt med en fleksibel lysstyring som løsning til et enkelt rum. Det er ikke et bussystem til bygningsstyring, men der et muligt at integrere det i KNX via et certificeret interface. Enkelte modeller af tilstedeværelsessensorer fungerer som styreenhed med integreret interfaceforsyning.

Diode

Dioder er elektriske komponenter, der arbejder som en ventil. I et kredsløbsdiagram er anoden pilen, katoden er bjælken. Der kan løbe strøm i retningen fra anoden til katoden, ikke i den anden retning. Dioder findes i forskellige størrelser afhængigt af anvendelsesformålet.

DSI

Digital Serial Interface – til digital styring af elektroniske forkoblingsenheder med DSI-grænseflade (seriel, asynkron grænseflade).

Detekteringsområde

Detekteringsområdet definerer den overvågningszone, som bevægelses- eller tilstedeværelsessensorerne registrerer. ESYLUX bevægelses- og tilstedeværelsessensorer råder over fremragende og store detekteringsvinkler. Hvis en sensors detekteringsvinkel for det område, der skal overvåges, ikke er tilstrækkelig, kan den øges med parallelkobling af flere sensorer (bevægelsessensorer) eller master-slave-kobling (tilstedeværelsessensorer).

BEGREBER INFORMATIONER | 343


Elektroniske forkoblingsenheder

I moderne belysningsteknik bruges der for størstedelens vedkommende stadig elektroniske forkoblingsenheder til lysstofrør. I modsætning til konventionelle forkoblingsenheder har de elektroniske forkoblingsenheder væsentlige fordele, da de har en ringere tabseffekt, og lysudbyttet er væsentligt højere ved ringere varmeudstråling. Men de elektroniske forkoblingsenheder har desværre ikke kun fordele. Alt efter type kan der for elektroniske forkoblingsenheder forekomme indkoblingsstrøm, der er mange gange højere end den nominelle strøm. Desuden tændes og slukkes alle lamper samtidig ved kobling med elektronisk forkoblingsenhed. Dette skyldes, at de kondensatorer, der sidder i de elektroniske forkoblingsenheder, bevirker en meget høj kortvarig strømimpuls. Afhængigt af producenten af elektroniske forkoblingsenheder er indkoblingsstrømmene meget forskellige, og der kan ikke gives noget generelt udsagn om dette. Desuden er de enkelte elektroniske forkoblingsenheder opbygget meget forskelligt, hvilket resulterer i forskellige indkoblingsstrømme, selv hvis angivelserne for de nominelle strømme er ens. Desuden er indkoblingsstrømmen også afhængig af flere andre anlægsspecifikke faktorer som f.eks. forsyningsnettets art, de forskellige indre modstande – man taler i den forbindelse om et hårdt eller blødt net. Blødt net: høj indre modstand, lavere indkoblingsstrømme Hårdt net: lavere indre modstand, høje indkoblingsstrømme For din planlægning betyder det, at der ikke kan gives noget entydigt svar på, hvor mange elektroniske forkoblingsenheder der generelt kan tilsluttes til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer eller til til- og frakoblingsapparater. Der skal således under projekteringen tages højde for de maksimale indkoblingsstrømme, vi angiver, og angivelsen af det maksimale antal elektroniske forkoblingsenheder gælder udelukkende for referencer og er cirkaværdier. For at sikre at til- og frakoblingsapparaterne har en lang levetid anbefaler vi at anvende et strømbegrænsningsmodul.

ETS

ETS (Engineering Tool Software) er et enestående producentuafhængigt softwareværktøj til planlægning og konfiguration af intelligent hus- og bygningsautomatisering med KNX-systemet. Kendetegn: - Du anvender det samme værktøj til hvert KNX-projekt og til hver KNX-certificeret enhed i hele verden - Dette installationsværktøj er de facto en del af KNX-standarden - Alle produktdatabaser med certificerede produkter fra KNX-producenter kan importeres til ETS - KNX-systemet tilbyder sammen med ETS en enkel og producentuafhængig software til alle planlæggere og installationsfirmaer

Energieffektivitetsklasser

For at kunne vurdere bygningers energieffektivitet er der blevet indført de fire energieffektivitetsklasser A til D. Alt efter hvilke bygningsautomatiseringssystemer de er udstyret med, inddeles bygninger efter disse klasser. For hver klasse kan der afhængigt af bygningens type og anvendelse foretages en beregning af den potentielle besparelse for termisk og elektrisk energi.

Effekt

Den fysiske størrelse effekt står for energi i en bestemt tid, og den betegnes som elektrisk effekt, når der er tale om elektrisk energi som den anvendte eller forsynede energi. Effekt angives internationalt i watt (W). Man skelner mellem tre forskellige effekter: Virkeeffekt (W) Det er den faktiske anvendte energi i en bestemt tid. Den angives i watt (forkortes W). Blindeffekt (var) Dette er som regel en uønsket energi i en bestemt tid, der ikke kan anvendes. Den angives i var (forkortes var). Tilsyneladende effekt (VA) Den betegnes også tilslutningsværdi eller tilslutningseffekt. Den angives i voltampere (forkortes VA). For at mærke et apparats effekt (elektrisk forbruger, energiomformer) anvendes mærkeeffekten, som kan afvige betydeligt fra den faktisk anvendte effekt. Den angives som en virkeeffekt. I den forbindelse er det vigtigt, hvilken type effekt der er angivet på typeskiltet. Ved motorer angives den mekaniske ydelse, der kan afgives, ved pærer, støvsugere eller højttalere er der dog tale om den forbrugte elektriske effekt. Ved generatorer som cykeldynamoer eller generatorer i biler angives den afgivne elektriske effekt.

344 | INFORMATIONER BEGREBER


Frekvens

Antallet af perioderne for hvert sekund kalder man frekvens. Enheden for frekvens er hertz (forkortelse: Hz). Jo højere frekvensen er, desto lavere er periodevarigheden, og den er den reciprokke værdi for periodevarigheden. Vekselstrømmen fra energiforsyningsnettet er i Europa på 50 perioder i sekundet, dvs. 50 Hz.

Fasesnitstyring

Fasestyringen eller faseproportioneringen anvendes for at forøge eller reducere den effekt, der er til rådighed for en tilsluttet forbruger.

Fuldautomatisk tilstand

ESYLUX-tilstedeværelsessensorer er fra fabrikken indstillet til fuldautomatisk tilstand, og dette betyder: 1. Koblingskanal "belysning" Belysningen tændes automatisk, når sensoren detekterer bevægelse, og det omgivende lys underskrider den forindstillede lysstyrke. Når der ikke længere detekteres nogen bevægelser, starter den forindstillede efterløbstid, og efter udløb af denne forsinkelse slukker belysningen. Hvis den naturlige lysandel øges, og det omgivende lys overskrider den indstillede lysstyrke, så slukker sensoren uanset bevægelse/tilstedeværelse automatisk belysningen 5 minutter efter, at den indstillede lysstyrke er nået. Derefter kan belysningen når som helst tændes manuelt. 2. Koblingskanal "HVAC" – kun med tilstedeværelsessensorer Kontakten udløses kun automatisk af bevægelse og styres ikke af lysstyrken. Når der ikke længere detekteres nogen bevægelser, starter den forindstillede efterløbstid, og efter udløb af denne forsinkelse slukker kontakten.

Forkoblingsenhed

Forkoblingsenheder er beregnet til drift af forskellige lamper. Sammen med en starter sørger de f.eks. for de korrekte spændingsspidser for at kunne tænde for et lysstofrør og regulere forsyningsstrømmen under driften.

GA

GA er forkortelsen for bygningsautomatisering. Bygningsautomatiseringen eller bygningsautomatikken er det overordnede begreb for overvågnings-, styre-, regulerings- og optimeringsanordningerne i bygninger. Med til GA hører produkter, software og tekniske tjenesteydelser til automatisk styring og regulering, overvågning og optimering samt forvaltning, som understøtter en energieffektiv, økonomisk og sikker betjening af bygningens udstyr. For at kunne skelne mellem de forskellige bygninger vedrørende de installerede GA-systemer er de defineret i standarden DS/EN 15232 energieffektivitetsklasser for bygningsautomatisering.

GM

GM er forkortelsen for bygningsstyring (tysk: Gebäudemanagement). Forkortelsen GMS er almindelig for bygningsstyringssystem (tysk: Gebäudemanagementsystem). Bygningsstyringssystemet er det overordnede begreb for de tjenester, der er forbundet med styringen, driften og overvågningen af bygninger (inklusive anlæg og installationer). Bygningsstyringen kan være en del af Facility Management.

GST 18i - tilledning

Speciel 3-polet tilledning, kodet og markeret til anvendelse med tændspændinger op til 5 kV. Komponenterne opfylder kravene iht. DS/EN 60598-1 (tyske krav: VDE 0711, afsnit 10.2 ff).

Halvautomatisk modus

Den halvautomatiske modus er en indstilling ved tilstedeværelsessensorer. I denne modus, som kan tændes vha. selve DIP-kontakten på sensoren eller med fjernbetjeningen, kan sensoren altid overstyres manuelt. På den måde kan man f.eks. tænde eller slukke for belysningen med en kontakt.

BEGREBER INFORMATIONER | 345


Højtydende relæ (wolfram-kontakt)

Dette relæ er egnet til kobling af kapacitive laster som f.eks.:

HVAC

Forkortelse for varme, ventilation, klimaanlæg (engelsk: heating, ventilating, and air conditioning).

Hysterese

Hysterese beskriver en systemreaktion, hvor udgangsstørrelsen ikke kun afhænger af indgangsstørrelsen, men også af den tidligere tilstand for udgangsstørrelsen. Systemet kan have flere tilstande ved samme indgangsstørrelse. Hysterese kan forstås som et bestemt dødområde omkring tærskelværdien, som den faktiske værdi skal ændre sig med for at udvirke en omkobling til den modsatte udgangstilstand. Sagt på en forenklet måde slukker en tilstedeværelsessensor for lyset inden for rammerne af en blandet lysmåling, når der f.eks. nås 700 lux, men det tændes først igen ved en underskridelse på f.eks. 500 lux, hvilket svarer til en hysterese på 200 lux.

Indkoblingsstrømme

I forbindelse med elektroniske forkoblingsenheder og multi-ballaster må der regnes med en indkoblingsstrøm, der er mange gange højere end den nominelle strøm. Til konstant belastning skal der benyttes eksterne relæer/kontaktorer eller et ESYLUX relæ-modul eller et strømbegrænsningsmodul.

Induktion / kapacitet

Induktion, også kaldet induktivitet, induktans, selvinduktion eller selvinduktans L, er en egenskab for elektriske strømkredse, især spoler. En strømkreds' selvinduktion fastsætter forholdet for den elektriske strøms ændringshastighed i med den elektriske spænding u:

- Elektroniske forkoblingsenheder - Parallelkompenserede lysstofrør - Kompakte lysstofrør - Energisparepærer

u = L di/d Den elektriske kapacitet er en fysisk størrelse inden for elektrostatik, elektronik og elektroteknik. Den elektriske kapacitet mellem to fra hinanden isolerede elektrisk ledende legemer er lig med forholdet mellem ladningsmængden Q, som er lagret på disses ledere, og den elektriske spænding U, som de leder: C = Q/U Ved akkumulatorer som batterier bruger man begrebet "kapacitet" for den maksimale ladningsmængde Q, som kan lagres i dem. Den angives i amperetimer (Ah). Amperetimer er dog kun et udtryk for den elektriske ladning og ikke den angivne elektriske kapacitet. Induktiv = spoler, relæer Kapacitiv = kondensatorer, energisparepærer

Isolationsklasser

Isolationsklasser definerer et apparats elektriske isolationsklasse. Der findes 3 isolationsklasser: - Isolationsklasse I - Isolationsklasse II - Isolationsklasse III

Jævnstrøm

Jævnstrøm kaldes på engelsk også "DC", som står for "direct current". Man betegner en elektrisk strøm, hvis styrke og retning ikke ændrer sig, som jævnstrøm (DIN 40 110-1). De enkelte delspændinger samler sig til en samlet spænding.

346 | INFORMATIONER BEGREBER


Konstantlysregulering

I rum, hvor der findes meget dagslys, er det en god idé at registrere lysstyrken og tilstedeværelsen af personer med sensorer og tilpasse den kunstige belysning med dæmpelige pærer til den krævede lysstyrke. Den samlede lysstyrke i lokalet holdes på den måde automatisk på et konstant niveau. Energisparepotentialet er med op til 50 % meget højt i forhold til et ikke-reguleret anlæg.

Kuglehovedteknik

Et variabelt indstilleligt sensorhoved på tilstedeværelses- og bevægelsessensorer for individuel tilpasning af detekteringsområdet.

KNX

KNX er en feltbus til bygningsautomatisering og styrer producentoverordnet både varme, belysning, rulleskodder, ventilation og sikkerhedsteknik. Ledningen forbinder sensorer og aktuatorer og forsyner i de fleste tilfælde busenheder med energi. I forhold til almindelig installationsteknik gør KNX det muligt med en betydelig reducering af kabelføringsarbejdet takket være decentral placering af busenhederne. Specifikationerne for KNX er overtaget i den europæiske standard EN 50090. Denne standard er også blevet accepteret som den internationale standard ISO/IEC 14543-3.

Koblingsrelæ

Relæer til kobling af en elektronisk belastning.

Ledningsindføring med dobbeltmembran

Kabelindføring med dobbeltmembran IP6X. Speciel plast (elastisk og temperaturbestandig). Sikker montering uden kontramøtrik, som integreret membrantætning.

Lyskanal c1 + c2

Koblingskanal "belysning" (c1) Betegnelse for udgangskanalerne ved bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Belysningen tændes automatisk, når sensoren detekterer bevægelse, og det omgivende lys underskrider den forindstillede lysstyrke. Når der ikke længere detekteres nogen bevægelser, starter den forindstillede efterløbstid, og efter udløb af denne forsinkelse slukker belysningen. Bemærkning vedrørende tilstedeværelsessensoren: Hvis sensoren har en konstantlysregulering, og den naturlige lysandel øges, og det omgivende lys overskrider den indstillede lysstyrke, så slukker sensoren uanset bevægelse/tilstedeværelse automatisk belysningen 5 minutter efter, at den indstillede lysstyrke er nået. Derefter kan belysningen når som helst tændes manuelt. Koblingskanal "HVAC" – kun med tilstedeværelsessensorer (c2) HVAC-kanalen (varme, ventilation, klima) er en ekstra kontakt, der kan benyttes til styring af varme, ventilation, klimaanlæg, tavlelys mm. Kontakten udløses kun af bevægelse og styres ikke af lysstyrken. Når der ikke længere detekteres nogen bevægelser, starter den forindstillede efterløbstid, og efter udløb af denne forsinkelse slukker kontakten.

Master

En bevægelses- eller tilstedeværelsessensor betegnes som master, som er komplet udstyret med elektronik og relæer. Der kan tilsluttes andre apparater til denne master-sensor (slave - disse har kun bevægelsesmåleanordninger og sender en måleværdi til masteren) for at udvide detekteringsområdet. - Omskifter belysning/opvarmning/ventilation/klima - Indstilling af parametre som lysstyrke og efterløbstid - Lysstyrke og tilstedeværelse/bevægelse detekteres på masteren - Bearbejder indkommende tilstedeværelses-/bevægelsessignal fra slaveenheden

BEGREBER INFORMATIONER | 347


Modstand

Den elektriske modstand angives altid i ohm. Internationalt anvendes symbolet omega i det græske alfabet: Ω. Den elektriske modstand er en komponent, som reducerer strømflowet. Man kan sammenligne det lidt som en indsnævring i et vandrør. En brudt strømkreds udgør en uendelig stor modstand. Enhver ledning og enhver elektrisk forbruger har også en modstand.

Ohms lov

Ohms lov formulerer følgende sammenhæng: Hvis et objekt udsættes for en elektrisk spænding, så ændres den elektriske strøm, der løber igennem, med en styrke, der er proportional i forhold til spændingen. Ohms lov gælder kun ved jævnstrøm og "ohmske modstande" (konstant elektrisk modstand). Den berømte URI-trekant hjælper med at finde formlen: 1. U = R * I 2. R = U / I 3. I = U / R I = strøm V = spænding R = modstand

Orienteringslys

Alle ESYLUX DIM-enheder råder over funktionen "orienteringslys". Denne funktion kan også indstilles med fjernbetjeningen, f.eks. med ESYLUX Mobil-PDi/plus. Dette er en såkaldt natbelysningsfunktion. Belysningen i et lokale dæmpes til ca. 10 % af den maksimale lysstyrke, hvis den indstillede lysstyrke (lux) underskrides. Hvis tilstedeværelsessensoren detekterer en bevægelse, regulerer den belysningen til den forindstillede lysstyrke. Hvis tilstedeværelsessensoren ikke længere registrerer nogen bevægelser, skifter den efter udløb af efterløbstiden tilbage til ca. 10 % lysstyrke. Hvis rumlysstyrken er større end den indstillede lysstyrke, slukker tilstedeværelsessensoren helt for orienteringsbelysningen. Når den indstillede tærskelværdi underskrides, tændes orienteringslyset igen. Det er en væsentlig fordel, at en person ikke træder ind i et helt mørkt rum, og derfor er der i sådanne rum en permanent svag orienteringsbelysning. Denne type belysning anvendes som regel i gange (plejehjem, hospitaler) eller parkeringskældre. Såfremt der ønskes en tidsbegrænset tænding af orienteringslyset, kan dette indstilles i intervallet 1 – 60 min. ved tryk på en knap.

Parallelkobling

Ved parallelkoblinger er forbrugerne forbundet "ved siden af hinanden". - Strømmen opdeles i enkeltmodstande - Antallet af parallelkoblede elementer er vilkårligt - Den samlede modstand (Rg) er altid mindre end den mindste enkeltmodstand - Spændingen er ens overalt i koblingen - Enkelte elementer kan tilføjes eller fjernes (f.eks. springe), uden at de andre elementer svigter Kogeplader, vandvarmere og hårtørrere er f.eks. altid opbygget som et system med parallelkobling.

Passiv infrarød teknologi

Med ESYLUX bevægelses- og tilstedeværelsessensorer kan lys anvendes målrettet og bevidst. Sensoren tænder automatisk lyset afhængigt af den aktuelle omgivende lysstyrke og tilstedeværelsen af personer. Dette muliggøres af passiv infrarødteknologi, hvilket betyder at indbyggede infrarøde sensorer registrerer varmeudstråling og omsætter denne til et målbart elektrisk signal. Legemer, også menneskets, udsender varmestråling. Denne varmestråling ligger i det såkaldt infrarøde område og kan ikke ses af det menneskelige øje. Varmebilledet tydeliggør temperaturfordelingen på kroppens overflade i den infrarøde del af spektret. Varmestrålingen bliver opfanget og samlet i et optisk linsesystem og projiceret på den infrarøde sensor. Forandringer i varmestrålingen, der fremkaldes af en bevægelse, skaber en temperaturforskel, som bliver registreret af sensoren, der forvandler den til et elektrisk signal. Elektronikken i sensoren forarbejder det frembragte signal og tilkobler de tilsluttede forbrugere i henhold til de indstillede parametre.

Potentialfri kontakt (HVAC) / relækontakt

HVAC-kanalen (varme, ventilation, klima) er en ekstra kontakt, der kan benyttes til styring af varme, ventilation, klimaanlæg, tavlelys mm. Kontakten udløses kun af bevægelse og styres ikke af lysstyrken. Når der ikke længere detekteres nogen bevægelser, starter den forindstillede efterløbstid, og efter udløb af denne forsinkelse slukker kontakten.

348 | INFORMATIONER BEGREBER


RCD-kontakt (HFI-relæ)

RCD'er afbryder grundlæggende alle poler i tilfælde af fejl (2- eller 4-polet). I henhold til Kirchhoffs 1. lov er den samlede strømstyrke i et knudepunkt altid nul. I tilfælde af fejl løber der fejlstrøm, som i RCD påvirker en spole og derved udløser fejlstrømsrelæet. I Tyskland er det obligatorisk at installere RCD'er i nye anlæg. RCD skal altid anvendes sammen med en sikring. Drift uden RCD er kun tilladt, hvis der foreligger en særlig godkendelse fra myndighederne. Myndighedernes godkendelse kan dog kun gives, hvis der ikke er foretaget ændringer på installationen. Så snart der er foretaget ændringer, bortfalder godkendelsen fra myndighederne, og anlægget skal derefter tilpasses komplet efter den tekniske standard. Det er kun muligt at beskytter ledninger, tilsluttede forbrugere samt personer effektivt ved at kombinere sikkerhedsafbrydere (sikring) og RCD (HFI-relæ). En RCD registrerer ikke overstrømme men fejlstrømme og beskytter derved personer, mens en sikring derimod kun beskytter ledningen mod overbelastning. Typiske frakoblingsstørrelser er 25mA ved 40mS.

Rækkevidde / detekteringsområde

Rækkevidden er den afstand, i hvilken en tilstedeværelses- eller bevægelsessensor kan detektere en bevægelse. Dette kan kun registreres via varme, da sensoren fungerer med en passiv infrarød-teknologi. Rækkevidden kan indstilles forskelligt ved enkelte bevægelses- og/eller tilstedeværelsessensorer, så der kan opnås en højere og en mindre rækkevidde, såfremt dette er nødvendigt.

Relæer / kontaktorer

Relæer er afbrydere, som aktiveres af en elektrisk impuls. I den forbindelse er den nødvendige effekt for at koble relæer betydeligt lavere end den koblede effekt. Kontaktorer er relæer, som kan koble meget kraftige strømme.

Skumringsrelæer

Et skumringsrelæ er ikke andet end en lyssensor. Skumringsrelæet måler lysniveauet permanent og tænder belysningen, når lysværdien falder til under den indstillede værdi.

Seriekobling

Ved seriekoblinger er forbrugere forbundet med hinanden i serie som i en kæde. Enkeltmodstande lægges sammen til en samlet modstand (Rg). Strømmen er ens i hele seriekoblingen, og spændingen opdeles på alle enkeltmodstande. Lyskæder er f.eks. næsten altid opbygget efter seriekoblingsprincippet.

Smeltesikring

Reagerer på for kraftige strømme, den fungerer dog kun én gang. En smeltesikring afbryder en strømkreds, hvis strømstyrken overskrider en bestemt værdi i en bestemt tid, ved at smeltelederen smelter.

Sikringer

Overstrømsanordninger (sikringer) beskytter ledninger eller andre driftsmidler mod beskadigelser som følge af for kraftig opvarmning, som en løbende overstrøm over en længere periode ville forårsage. En overstrøm kan skyldes en overbelastning eller en kortslutning. Grundlæggende findes der følgende sikringsanordninger: - Smeltesikring - Sikringsautomat - RCD-kontakt (HFI-relæ)

Sikringsautomat

En sikringsautomat reagerer på for kraftige strømme og er en genanvendelig sikringsanordning, der ikke stilles automatisk tilbage. Sikringsautomater er en overstrømsbeskyttelsesanordning, som beskytter ledninger mod beskadigelser og/eller opvarmning som følge af for kraftige strømme.

BEGREBER INFORMATIONER | 349


Slave

En slave-enhed er en tilstedeværelsessensor, som ikke udfører funktioner af sig selv, men som kun sender den bevægelse, som bevægelsesmåleanordningen har registreret, videre til en master-sensor, som så udfører den pågældende indstillede handling. - Bruges kun til tilstedeværelses-/bevægelsesregistrering - Ingen indstilling på slave-enheden - Sender tilstedeværelses-/bevægelsessignalet videre til master-enheden

Spænding

Den elektriske spænding er en fysisk størrelse, som angiver, hvor meget energi, der er nødvendigt for at bevæge en elektrisk ladning inden for et elektrisk felt. Formeltegnet for spænding er U. Det angives i det internationale enhedssystem med enheden volt (forkortes: V).

Strøm

Den elektriske strøm er ladningsbærernes bevægelse. I fagsprog betegnes strøm ofte med dens styrke, dvs. den fysiske størrelse strømstyrke med formeltegnet I og enheden ampere (forkortes: A). I daglig tale menes der for det meste overførsel af elektrisk energi eller blot muligheden for dette ved hjælp af en spændingsførende installation.

Tilstedeværelsessensorer

En tilstedeværelsessensor er en sensor, der registrerer, om der er personer til stede vha. en varmemåling. Til forskel fra en bevægelsessensor har tilstedeværelsessensoren en permanent lysmåling, dvs. at hvis f.eks. omgivelses- eller dagslyset er tilstrækkeligt, så tænder den ikke for hhv. lyset og lyskanalen på trods af en registreret bevægelse. Tilstedeværelsessensorer reagerer på de mindste bevægelser, især også ved stillesiddende arbejde. Da tilstedeværelsessensorer har en behovs- og komfortkobling, bør de anvendes indendørs, da de kan tænde og slukke lyset i rum med dagslys og længere anvendelsestid. Den automatiske lysstyring i en tilstedeværelsessensor gør det muligt med en høj energibesparelse takket være målrettet styring af tilsluttede forbrugere, f.eks. lamper. Enkelte tilstedeværelsessensorer har en ekstra koblingskanal, som gør det muligt med flere styringsmuligheder som f.eks. styring af varme, ventilation, klima (HVAC) og/eller konstantlysregulering (dæmpning). Tilkoblingskriterierne for tilstedeværelsessensorer er som følger: Lyskanalen reagerer på hhv. lysstyrken for det omgivende lys og bevægelse/tilstedeværelse. Hvis lysstyrken for det omgivende lys er under den indstillede lysværdi på sensoren, ville den tænde ekstra lys. HVAC-koblingskanalen reagerer kun på hhv. bevægelse og tilstedeværelse.

Transformator

Transformatorer er passive elektriske komponenter, som anvendes til at omforme vekselspændinger og til potentialadskillelse. De består af to spoler, primærspolen og sekundærspolen, som er koblet tæt sammen med hinanden over et magnetfelt. I henhold til transformationsprincippet oprettes der et induktionsfelt i transformatorens primærspole, som opretter en vekselspænding med samme frekvens i sekundærspolen. For bedre overførsel af magnetfeltet er primærspolen og sekundærspolen koblet sammen med en ferrit- eller jernkerne.

TGM

TGM er forkortelsen for teknisk bygningsstyring (tysk: Technisches Gebäudemanagement). Teknisk bygningsstyring henviser til de processer og tjenesteydelser, der er forbundet med drift og styring af bygninger og bygningstekniske anlæg. De omfatter det samlede tekniske bygningsudstyr som f.eks. varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) over belysning og anvendelse af dagslys, sikkerhedsforanstaltninger, elektroenergianlæg og energimåling med forbrugsmålere og til tjenesteydelser inklusive kommunikation og vedligeholdelse for at optimere vedligeholdelsen og optimere energiforbruget. TGM stiller angivelser om tendenserne for energiforbruget til rådighed, advarer ved unødigt energiforbrug og kan via regulering og overvågning optimere energieffektiviteten.

350 | INFORMATIONER BEGREBER


Virkningsgrad

Generelt angiver virkningsgraden forholdet mellem indsatsstørrelsen og det endelige nytteresultat. Som regel anvendes effektvirkningsgraden, som angiver forholdet mellem afgivet og tilført effekt. Internationalt anvendes det lille eta i det græske alfabet som symbol: η. Den optimale virkningsgrad har værdien 1. Det betyder, at den samlede tilførte effekt omformes til afgivet effekt uden tab. Da det i praktisk forholder sig anderledes, er værdien altid under 1. Dette kan optræde ved, at der opstår tab i form af varme eller mekaniske friktionstab

WAGO (stikklemmer)

Tysk producent af stikklemmeteknologi. Disse forbindelsesstykker anvendes mest i elektroinstallationer.

Watt

Watt er den anvendte måleenhed for effekt i det internationale enhedssystem (energiomsætning i en bestemt periode). Det store bogstav W anvendes som forkortelse. Watt er en afledt enhed, dvs. at den kan udtrykkes vha. basisenheder, dvs. sammen med kg (kilogram), m (meter) og s (sekund). W = (kg * m²) / s³

360° underkrybningssikring

Komplet detekteringsområde under tilstedeværelsessensorer og bevægelsessensorer.

1...10 V-interface

Det analoge 1...10 V-interface er den mest almindelige producentoverordnede standard for aktivering af driftsenheder (f.eks. elektroniske forkoblingsenheder med et 1...10 V-interface til regulering af belysning). Styringen udføres via et fejlsikkert jævnspændingssignal på 1...10 V. Styreeffekten genereres af den elektroniske forkoblingsenhed.

BEGREBER INFORMATIONER | 351


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

MD 360/8 Basic hvid

EB10430404

PD 360/8 Basic hvid

Sortimentskode

Side

Y(0B51CA*ONKOKO(

eb01

52

EB10430411

Y(0B51CA*ONKOLL(

eb21

55

MD 360i/8 Basic hvid

EB10430428

Y(0B51CA*ONKOMS(

eb01

53

PD 360i/8 Basic hvid

EB10430435

Y(0B51CA*ONKONP(

eb21

57

PD 360/8 KNX Basic

EB10430442

Y(0B51CA*ONKOOM(

eb45

179

MD 180i/16 Basic hvid

EB10430459

Y(0B51CA*ONKOPT(

eb02

50

MD 360i/8 Basic SMB hvid

EB10430466

Y(0B51CA*ONKOQQ(

eb01

54

PD 360i/8 Basic SMB hvid

EB10430473

Y(0B51CA*ONKORN(

eb21

58

PD 360/8 Basic SMB

EB10430480

Y(0B51CA*ONKOSK(

eb21

56

MD 360/8 Basic SMB

EB10430497

Y(0B51CA*ONKOTR(

eb01

53

PD 360i/8 LIN

EB10430619

Y(0B51CA*ONKQLT(

eb21

267

MD 180i/16 Basic sæt EXX

EB10430633

Y(0B51CA*ONKQNN(

eb02

51

CU PS DALI

EC10430008

Y(0B51CA*ONKKKS(

ec01

292

CU-C RCB KNX DALI WAGO

EC10430015

Y(0B51CA*ONKKLP(

ec01

266

CA-C Teleskop Magnet

EC10430022

Y(0B51CA*ONKKMM(

ec01

245

CA-C Mobil-CU-C

EC10430039

Y(0B51CA*ONKKNT(

ec01

296

EA-C TEVD 230V

EC10430053

Y(0B51CA*ONKKPN(

ec02

274

AA-C TEVD Kabel 1m

EC10430077

Y(0B51CA*ONKKRR(

ec02

302

AA-C TEVD Kabel 5m

EC10430084

Y(0B51CA*ONKKSO(

ec02

302

AA-C TEVD Adaptor VA80

EC10430091

Y(0B51CA*ONKKTL(

ec02

302

AA-C TEVD Adaptor VA78

EC10430107

Y(0B51CA*ONKLKR(

ec02

303

AA-C TEVD Adaptor VA55H

EC10430114

Y(0B51CA*ONKLLO(

ec02

303

AA-C TEVD Adaptor VA02

EC10430121

Y(0B51CA*ONKLML(

ec02

304

AA-C TEVD Adaptor VA50

EC10430138

Y(0B51CA*ONKLNS(

ec02

304

AA-C TEVD Adaptor VA10

EC10430145

Y(0B51CA*ONKLOP(

ec02

305

EA-C I/O analog LIN

EC10430152

Y(0B51CA*ONKLPM(

ec02

301

CA-C Kobler RJ45 1:1

EC10430169

Y(0B51CA*ONKLQT(

ec01

296

CA-C Y-Coupler RJ45 1:2

EC10430176

Y(0B51CA*ONKLRQ(

ec01

297

CA-C P-Kobler RJ45 1:1

EC10430183

Y(0B51CA*ONKLSN(

ec01

297

CA-C Splitter RJ45 1:2

EC10430190

Y(0B51CA*ONKLTK(

ec01

298

CA-C Binary Input RJ45 1-CH

EC10430206

Y(0B51CA*ONKMKQ(

ec01

298

CA-C Patchkabel RJ45 0.1m

EC10430213

Y(0B51CA*ONKMLN(

ec01

299

CA-C Patchkabel RJ45 1.0m

EC10430220

Y(0B51CA*ONKMMK(

ec01

299

CA-C Patchkabel RJ45 3.0m

EC10430237

Y(0B51CA*ONKMNR(

ec01

299

CA-C Patchkabel RJ45 5.0m

EC10430244

Y(0B51CA*ONKMOO(

ec01

299

CA-C Kabel 230V WAGO 1m

EC10430251

Y(0B51CA*ONKMPL(

ec01

299

CA-C Plug-Set WAGO

EC10430268

Y(0B51CA*ONKMQS(

ec01

300

CA-C PLUG TEVD WAGO

EC10430275

Y(0B51CA*ONKMRP(

ec01

300

352 | INFORMATIONER PROGRAMOVERSIGT

EAN


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

CU-DIN R 4-CH 16A KNX

EC10430282

CU-DIN R 8-CH 16A KNX

EAN

Sortimentskode

Side

Y(0B51CA*ONKMSM(

ec01

280

EC10430299

Y(0B51CA*ONKMTT(

ec01

280

CU-DIN R 12-CH 16A KNX

EC10430305

Y(0B51CA*ONKNKP(

ec01

281

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

EC10430312

Y(0B51CA*ONKNLM(

ec01

281

CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX

EC10430329

Y(0B51CA*ONKNMT(

ec01

282

CU-DIN GW DALI KNX

EC10430336

Y(0B51CA*ONKNNQ(

ec01

288

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

EC10430343

Y(0B51CA*ONKNON(

ec01

282

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

EC10430350

Y(0B51CA*ONKNPK(

ec01

283

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX

EC10430367

Y(0B51CA*ONKNQR(

ec01

283

CU-DIN PS 960

EC10430374

Y(0B51CA*ONKNRO(

ec01

293

CU-DIN DRY 4-Z KNX

EC10430381

Y(0B51CA*ONKNSL(

ec01

270

CA-DIN TP for DRY 2.5m

EC10430398

Y(0B51CA*ONKNTS(

ec01

301

CU-DIN HVAC KNX

EC10430503

Y(0B51CA*ONKPKN(

ec01

284

CA-DIN TP for HVAC 2.5m

EC10430510

Y(0B51CA*ONKPLK(

ec01

305

CU-DIN IPRT KNX

EC10430527

Y(0B51CA*ONKPMR(

ec01

288

CU-DIN LC KNX

EC10430534

Y(0B51CA*ONKPNO(

ec01

289

CU-DIN USB KNX

EC10430541

Y(0B51CA*ONKPOL(

ec01

289

CU-DIN PS 640 KNX

EC10430565

Y(0B51CA*ONKPQP(

ec01

292

CDS-E hvid

ED10016509

Y(0B51CA*KLQPKT(

ed01

230

CDS-A/N hvid

ED10016530

Y(0B51CA*KLQPNK(

ed01

226

CDSi-A/N hvid

ED10016608

Y(0B51CA*KLQQKS(

ed01

228

CDSi-A/N16AX hvid

ED10016660

Y(0B51CA*KLQQQK(

ed01

229

LS FLAT mini KNX

ED10429002

Y(0B51CA*OMTKKM(

ed45

218

RC 130i hvid

EM10015014

Y(0B51CA*KLPKLO(

em01

151

RC 130i brun

EM10015113

Y(0B51CA*KLPLLN(

em01

151

RC 130i sort

EM10015212

Y(0B51CA*KLPMLM(

em01

151

RC 230i hvid

EM10015311

Y(0B51CA*KLPNLL(

em01

152

RC 230i brun

EM10015410

Y(0B51CA*KLPOLK(

em01

152

RC 230i KNX hvid

EM10015472

Y(0B51CA*KLPORM(

em01

176

RC 230i sort

EM10015519

Y(0B51CA*KLPPLT(

em01

152

RC 230i rustfri stål-optik

EM10015618

Y(0B51CA*KLPQLS(

em01

152

RC 230i UC hvid

EM10015649

Y(0B51CA*KLPQOT(

em01

208

RC 280i hvid

EM10015717

Y(0B51CA*KLPRLR(

em01

153

RC 280i brun

EM10015816

Y(0B51CA*KLPSLQ(

em01

153

RC 280i sort

EM10015915

Y(0B51CA*KLPTLP(

em01

153

Mobil-RCi sølv

EM10016004

Y(0B51CA*KLQKKO(

em01

254

Mobil-RCi-M sølv

EM10016011

Y(0B51CA*KLQKLL(

em01

248

RC-hjørnesokkel hvid

EM10016110

Y(0B51CA*KLQLLK(

em01

247

PROGRAMOVERSIGT INFORMATIONER | 353


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

RC-hjørnesokkel brun

EM10016127

RC hjørnesokkel sort

Sortimentskode

Side

Y(0B51CA*KLQLMR(

em01

247

EM10016134

Y(0B51CA*KLQLNO(

em01

247

RC hjørnesokkel rustfrit stål-look

EM10016141

Y(0B51CA*KLQLOL(

em01

247

MD 120 hvid

EM10025211

Y(0B51CA*KMPMLL(

em02

145

MD 120 brun

EM10025228

Y(0B51CA*KMPMMS(

em02

145

MD 120 sort

EM10025235

Y(0B51CA*KMPMNP(

em02

145

MD 200 hvid

EM10025310

Y(0B51CA*KMPNLK(

em02

146

MD 200 brun

EM10025327

Y(0B51CA*KMPNMR(

em02

146

MD 200 sort

EM10025334

Y(0B51CA*KMPNNO(

em02

146

MD-hjørnesokkel hvid

EM10025518

Y(0B51CA*KMPPLS(

em02

246

MD hjørnesokkel brun

EM10025525

Y(0B51CA*KMPPMP(

em02

246

MD-hjørnesokkel sort

EM10025532

Y(0B51CA*KMPPNM(

em02

246

MD-W200i hvid

EM10041006

Y(0B51CA*KOLKKQ(

em04

148

MD-W200i, sort

EM10041020

Y(0B51CA*KOLKMK(

em04

148

MD-W afskærmning hvid

EM10041099

Y(0B51CA*KOLKTT(

em04

247

MD-W afskærmning brun

EM10041105

Y(0B51CA*KOLLKP(

em04

247

MD-W afskærmning sort

EM10041112

Y(0B51CA*KOLLLM(

em04

247

MD-W afskærmning rustfrit stål-look

EM10041129

Y(0B51CA*KOLLMT(

em04

247

MD 180 Basic sort

EM10055096

Y(0B51CA*KPPKTQ(

em02

147

MD 180 Basic hvid

EN10055089

Y(0B51CA*KPPKST(

em02

147

Afskærmning IP 20 hvid

EM10055102

Y(0B51CA*KPPLKM(

ep99

234

Afskærmning IP 20 signalhvid

EM10055119

Y(0B51CA*KPPLLT(

ep99

234

Afskærmning IP 20 cremehvid

EM10055126

Y(0B51CA*KPPLMQ(

ep99

234

Afskærmning IP 20 antracit

EM10055133

Y(0B51CA*KPPLNN(

ep99

234

Afskærmning IP 20 rustfrit stål-look

EM10055140

Y(0B51CA*KPPLOK(

ep99

234

Afskærmning IP 44 hvid

EM10055157

Y(0B51CA*KPPLPR(

ep99

236

Udvendigt underlag IP 20/IP 44 hvid

EM10055164

Y(0B51CA*KPPLQO(

ep99

237

PD 360i/8 DALI ADR opalmat

EM10210709

Y(0B51CA*MLKRKT(

ep21

158

Dåse oven på væg DALI ADR hvid

EM10210808

Y(0B51CA*MLKSKS(

ep99

238

Loftindbygningssæt DALI ADR

EM10210815

Y(0B51CA*MLKSLP(

ep99

242

Mobil-PDi/DALI ADR sort

EM10210891

Y(0B51CA*MLKSTL(

ep99

253

Mobil-PDi/MDi sølv/blåmetallic

EM10425509

Y(0B51CA*OMPPKT(

ep98

249

Mobil-PDi/plus sølv/grønmetallic

EM10425530

Y(0B51CA*OMPPNK(

ep98

251

Mobil-PDi/User sølv/grønmetallic

EM10425547

Y(0B51CA*OMPPOR(

ep98

252

Beskyttelsesgitter 180/90 hvid

EM10425608

Y(0B51CA*OMPQKS(

ep99

244

Beskyttelsesgitter 165/70 hvid

EM10425615

Y(0B51CA*OMPQLP(

ep99

243

PD-C 180i/16 Touch Plus-sæt EXX

EP10002465

Y(0B51CA*KKMOQP(

ep22

69

MD-C 180i/16 Touch-sæt EXX

EP10002496

Y(0B51CA*KKMOTQ(

ep02

67

MD-C360i/24 hvid

EP10055317

Y(0B51CA*KPPNLR(

ep01

72

354 | INFORMATIONER PROGRAMOVERSIGT

EAN


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

PD-C360/8 slave hvid

EP10055379

PD-C360/24 slave hvid

EAN

Sortimentskode

Side

Y(0B51CA*KPPNRT(

ep21

89

EP10055386

Y(0B51CA*KPPNSQ(

ep21

90

MD-C360i/8 hvid

EP10055393

Y(0B51CA*KPPNTN(

ep01

70

PD-C360i/8plus hvid

EP10425042

Y(0B51CA*OMPKOM(

ep21

75

PD-C360i/8 hvid

EP10425059

Y(0B51CA*OMPKPT(

ep21

73

PD-C360i/24plus hvid

EP10425288

Y(0B51CA*OMPMSS(

ep21

77

PD-C360i/24 DC24Vplus hvid

EP10425318

Y(0B51CA*OMPNLS(

ep21

207

Udvendigt underlag-C IP 20 hvid

EP10425370

Y(0B51CA*OMPNRK(

ep99

237

Udvendigt underlag-C IP 20 sølv

EP10425387

Y(0B51CA*OMPNSR(

ep99

237

Afskærmningssæt C360/24 sølv

EP10425431

Y(0B51CA*OMPONL(

ep99

240

PD-C360i/24 DRY hvid

EP10425707

Y(0B51CA*OMPRKR(

ep21

76

MD-C360i/6 mini-12V opalmat

EP10425776

Y(0B51CA*OMPRRQ(

ep01

206

PD-C360i/24 DIMplus WH hvid

EP10425783

Y(0B51CA*OMPRSN(

ep21

86

PD-C360/24 slave WH hvid

EP10425790

Y(0B51CA*OMPRTK(

ep21

91

MD-C360i/6 mini opalmat

EP10425851

Y(0B51CA*OMPSPL(

ep01

112

PD-C360i/6 mini opalmat

EP10425868

Y(0B51CA*OMPSQS(

ep21

116

MD-C360i/8 MIC hvid

EP10425875

Y(0B51CA*OMPSRP(

ep01

71

PD-C360i/8 MIC hvid

EP10425882

Y(0B51CA*OMPSSM(

ep21

74

Mobil-PDi/Dali sølv

EP10425899

Y(0B51CA*OMPSTT(

ep98

250

Udvendigt underlag-C IP 54 hvid

EP10425905

Y(0B51CA*OMPTKP(

ep99

238

Udvendigt underlag-C IP 54 sølv

EP10425912

Y(0B51CA*OMPTLM(

ep99

238

Loftindbygningssæt-C hvid

EP10425929

Y(0B51CA*OMPTMT(

ep99

241

Afskærmningssæt C360/8 sølv

EP10425936

Y(0B51CA*OMPTNQ(

ep99

239

MD-C360i/8 mini opalmat

EP10426001

Y(0B51CA*OMQKKL(

ep01

113

MD-C360i/12 mini opalmat

EP10426018

Y(0B51CA*OMQKLS(

ep01

115

PD-C360i/8 mini opalmat

EP10426025

Y(0B51CA*OMQKMP(

ep21

117

PD-C360i/12 mini opalmat

EP10426032

Y(0B51CA*OMQKNM(

ep21

119

PD-C360i/8 mini DIM opalmat

EP10426049

Y(0B51CA*OMQKOT(

ep21

120

PD-C360i/12 mini DIM opalmat

EP10426056

Y(0B51CA*OMQKPQ(

ep21

121

PD-C360/8 mini slave opalmat

EP10426063

Y(0B51CA*OMQKQN(

ep21

122

PD-C360i/8 mini KNX opalmat

EP10426155

Y(0B51CA*OMQLPP(

ep45

187

PD-C360i/12 mini KNX opalmat

EP10426162

Y(0B51CA*OMQLQM(

ep45

188

SRM-230V relæmodul hvid

EP10426346

Y(0B51CA*OMQNOQ(

ep98

244

ILR-230V strømsparemodul hvid

EP10426353

Y(0B51CA*OMQNPN(

ep98

245

Spot-adapter 51/20 opalmat

EP10426384

Y(0B51CA*OMQNSO(

ep98

242

Spot-adapter 51/25 opalmat

EP10426391

Y(0B51CA*OMQNTL(

ep98

243

PD-C180i KNX

EP10426445

Y(0B51CA*OMQOOP(

ep45

180

PD-C180i KNX ECO

EP10426452

Y(0B51CA*OMQOPM(

ep45

181

PD-C360i/24 DIM hvid

EP10426704

Y(0B51CA*OMQRKO(

ep21

81

PROGRAMOVERSIGT INFORMATIONER | 355


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

PD-C360i/8 DIM hvid

EP10426711

PD-C360i/24 DIMplus-FM hvid

Sortimentskode

Side

Y(0B51CA*OMQRLL(

ep21

80

EP10426728

Y(0B51CA*OMQRMS(

ep21

82

PD-C360i/24 DIMplus-SM hvid

EP10426735

Y(0B51CA*OMQRNP(

ep21

83

PD-C360i/24 DUODIMplus-FM hvid

EP10426742

Y(0B51CA*OMQROM(

ep21

85

PD-C360i/24 DUODIMplus-SM hvid

EP10426759

Y(0B51CA*OMQRPT(

ep21

84

PD-C360i/24 DUOplus-FM hvid

EP10426803

Y(0B51CA*OMQSKN(

ep21

79

PD-C360i/24 DUOplus-SM hvid

EP10426810

Y(0B51CA*OMQSLK(

ep21

78

PD-F, sæt til indbygning i loft

EP10426889

Y(0B51CA*OMQSST(

ep99

240

Sæt til indbygning i loft FM

EP10426896

Y(0B51CA*OMQSTQ(

ep99

241

RC-filter / støjdæmper

EP10426988

Y(0B51CA*OMQTSS(

ep98

246

MD-C360i/8 mini-3m opalmat

EP10427008

Y(0B51CA*OMRKKS(

ep01

114

PD-C360i/8 mini-3m opalmat

EP10427015

Y(0B51CA*OMRKLP(

ep21

118

Afskærmning IP20-BS1 polar

EP10427107

Y(0B51CA*OMRLKR(

ep99

234

Afskærmning IP20-BS1 hvid

EP10427114

Y(0B51CA*OMRLLO(

ep99

234

Afskærmning IP20-BM2 polar

EP10427121

Y(0B51CA*OMRLML(

ep99

235

Afskærmning IP20-BM2 hvid

EP10427138

Y(0B51CA*OMRLNS(

ep99

235

Afskærmning IP20-BJSI hvid

EP10427145

Y(0B51CA*OMRLOP(

ep99

235

Afskærmning IP20-BJSI creme

EP10427152

Y(0B51CA*OMRLPM(

ep99

235

Afskærmning IP20-G55 hvid

EP10427169

Y(0B51CA*OMRLQT(

ep99

236

Afskærmning IP20-G55 creme

EP10427176

Y(0B51CA*OMRLRQ(

ep99

236

PD-ATMO 360i/8 A KNX hvid

EP10427206

Y(0B51CA*OMRMKQ(

ep45

200

PD-ATMO 360i/8 T KNX hvid

EP10427213

Y(0B51CA*OMRMLN(

ep45

199

PD-ATMO 360i/8 O KNX hvid

EP10427220

Y(0B51CA*OMRMMK(

ep45

201

PD-C180i/16 UC opalmat

EP10427305

Y(0B51CA*OMRNKP(

ep22

209

PD-C360i/8 UC hvid

EP10427312

Y(0B51CA*OMRNLM(

ep21

210

PD-C360i/24 UC hvid

EP10427329

Y(0B51CA*OMRNMT(

ep21

212

PD-CE360i/24 UC opalmat

EP10427336

Y(0B51CA*OMRNNQ(

ep21

213

PD-C360i/8 mini UC opalmat

EP10427343

Y(0B51CA*OMRNON(

ep21

211

PD-C360i/8 KNX UP hvid

EP10427404

Y(0B51CA*OMROKO(

ep45

184

PD-C360i/24 KNX UP hvid

EP10427428

Y(0B51CA*OMROMS(

ep45

186

PD-C360i/24 KNX ECO UP hvid

EP10427435

Y(0B51CA*OMRONP(

ep45

185

PD-C360i/8 DUO DALI opalmat

EP10427442

Y(0B51CA*OMROOM(

ep45

159

PD-C360i/24 DUO DALI opalmat

EP10427459

Y(0B51CA*OMROPT(

ep45

160

SW DALI Full Automation

EP10427473

Y(0B51CA*OMRORN(

ep45

276

SW DALI Semi Automation

EP10427480

Y(0B51CA*OMROSK(

ep45

275

PD-FLAT 360i/6 mini DALI

EP10427503

Y(0B51CA*OMRPKN(

ep45

161

PD-C 360i/8 mini DALI

EP10427510

Y(0B51CA*OMRPLK(

ep45

162

WMB til MD-C/PD-C 8 mini

EP10427527

Y(0B51CA*OMRPMR(

ep99

239

PD-FLAT 360i/8 RW DALI

EP10427541

Y(0B51CA*OMRPOL(

ep45

163

356 | INFORMATIONER PROGRAMOVERSIGT

EAN


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

PD-FLAT 360i/8 SW DALI

EP10427558

PD-FLAT 360i/8 GRW DALI

EAN

Sortimentskode

Side

Y(0B51CA*OMRPPS(

ep45

167

EP10427565

Y(0B51CA*OMRPQP(

ep45

165

PD-FLAT 360i/8 GSW DALI

EP10427572

Y(0B51CA*OMRPRM(

ep45

169

PD-FLAT 360i/8 GRB DALI

EP10427589

Y(0B51CA*OMRPST(

ep45

166

PD-FLAT 360i/8 GSB DALI

EP10427596

Y(0B51CA*OMRPTQ(

ep45

170

PD-C 360i/8 CU-C Light

EP10427602

Y(0B51CA*OMRQKM(

ep45

87

PD-C 360i/24 CU-C Light

EP10427619

Y(0B51CA*OMRQLT(

ep45

88

MD-FLAT-E 360i/8 RW GST

EP10427862

Y(0B51CA*OMRSQM(

ep21

131

PD-FLAT-E 360i/8 RW GST

EP10427879

Y(0B51CA*OMRSRT(

ep21

143

MD-FLAT 360i/8 RW

EP10427886

Y(0B51CA*OMRSSQ(

ep45

126

MD-FLAT 360i/8 SW

EP10427893

Y(0B51CA*OMRSTN(

ep45

129

PD-FLAT 360i/8 SB DALI

EP10427909

Y(0B51CA*OMRTKT(

ep45

168

PD-FLAT 360i/8 RB DALI

EP10427916

Y(0B51CA*OMRTLQ(

ep45

164

PD-FLAT 360i/8 SW

EP10427923

Y(0B51CA*OMRTMN(

ep45

138

PD-FLAT 360i/8 RW

EP10427930

Y(0B51CA*OMRTNK(

ep45

132

PD-FLAT 360i/8 SB

EP10427947

Y(0B51CA*OMRTOR(

ep45

139

PD-FLAT 360i/8 RB

EP10427954

Y(0B51CA*OMRTPO(

ep45

133

PD-FLAT 360i/8 GRW

EP10427961

Y(0B51CA*OMRTQL(

ep45

135

PD-FLAT 360i/8 GRB

EP10427978

Y(0B51CA*OMRTRS(

ep45

136

PD-FLAT 360i/8 GSW

EP10427985

Y(0B51CA*OMRTSP(

ep45

140

PD-FLAT 360i/8 GSB

EP10427992

Y(0B51CA*OMRTTM(

ep45

141

MD-FLAT 360i/8 RG

EP10428029

Y(0B51CA*OMSKMT(

ep45

127

PD-FLAT 360i/8 RG

EP10428036

Y(0B51CA*OMSKNQ(

ep45

134

MD-FLAT 360i/8 GRG

EP10428043

Y(0B51CA*OMSKON(

ep45

128

PD-FLAT 360i/8 GRG

EP10428050

Y(0B51CA*OMSKPK(

ep45

137

PD-C 180i/16 Touch plus

EP10428500

Y(0B51CA*OMSPKK(

ep22

68

MD-C 180i/16 Touch

EP10428517

Y(0B51CA*OMSPLR(

ep02

66

MD-FLAT-E 360i/8 RW

EP10428548

Y(0B51CA*OMSPOS(

ep45

130

PD-FLAT-E 360i/8 RW

EP10428555

Y(0B51CA*OMSPPP(

ep45

142

Mobil-PDi/MDi-universal hvid

EP10433993

Y(0B51CA*ONNTTN(

ep98

255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX

EP10451706

Y(0B51CA*OPLRKQ(

ep45

189

PD-FLAT 360i/8 SW KNX

EP10451713

Y(0B51CA*OPLRLN(

ep45

195

PD-FLAT 360i/8 GRW KNX

EP10451720

Y(0B51CA*OPLRMK(

ep45

192

PD-FLAT 360i/8 GSW KNX

EP10451737

Y(0B51CA*OPLRNR(

ep45

197

PD-FLAT 360i/8 GRB KNX

EP10451744

Y(0B51CA*OPLROO(

ep45

193

PD-FLAT 360i/8 GSB KNX

EP10451751

Y(0B51CA*OPLRPL(

ep45

198

PD-FLAT 360i/8 RB KNX

EP10451768

Y(0B51CA*OPLRQS(

ep45

190

PD-FLAT 360i/8 SB KNX

EP10451775

Y(0B51CA*OPLRRP(

ep45

196

PD-FLAT 360i/8 GRG KNX

EP10451782

Y(0B51CA*OPLRSM(

ep45

194

PROGRAMOVERSIGT INFORMATIONER | 357


Typebetegnelse

Bestillingsnr.

PD-FLAT 360i/8 RG KNX

EP10451799

PD-C 180i/16 Touch KNX

Sortimentskode

Side

Y(0B51CA*OPLRTT(

ep45

191

EP10460104

Y(0B51CA*OQKLKO(

ep46

182

PD-C 180i/16 Touch KNX-SÃ&#x2020;T EXX

EP10460142

Y(0B51CA*OQKLOM(

ep46

183

MD-CE360i/8 opalmat

EP10510007

Y(0B51CA*PLKKKR(

ep01

96

MD-CE360i/8 GST opalmat

EP10510014

Y(0B51CA*PLKKLO(

ep01

97

MD-CE360i/24 opalmat

EP10510021

Y(0B51CA*PLKKML(

ep01

99

MD-CE360i/24 GST opalmat

EP10510038

Y(0B51CA*PLKKNS(

ep01

100

MD-CE360i/8 WAGO opalmat

EP10510045

Y(0B51CA*PLKKOP(

ep01

98

MD-CE360i/24 WAGO opalmat

EP10510052

Y(0B51CA*PLKKPM(

ep01

101

PD-CE360i/8 opalmat

EP10510700

Y(0B51CA*PLKRKK(

ep21

102

PD-CE360i/8 GST opalmat

EP10510717

Y(0B51CA*PLKRLR(

ep21

103

PD-CE360i/24 opalmat

EP10510724

Y(0B51CA*PLKRMO(

ep21

105

PD-CE360i/24 GST opalmat

EP10510731

Y(0B51CA*PLKRNL(

ep21

106

PD-C360/8 slave opalmat

EP10510748

Y(0B51CA*PLKROS(

ep21

104

PD-C360/24 slave opalmat

EP10510755

Y(0B51CA*PLKRPP(

ep21

107

PD-CE360i/8 WAGO opalmat

EP10510786

Y(0B51CA*PLKRSQ(

ep21

108

PD-CE360i/24 WAGO opalmat

EP10510793

Y(0B51CA*PLKRTN(

ep21

109

CDS-A/T hvid

RK39500010040

Y(0B51CA*KLKKOK(

ed01

227

358 | INFORMATIONER PROGRAMOVERSIGT

EAN


NOTER INFORMATIONER | 359


Piktogramforklaring: Netspænding 230 V AC

Loftsmontering

Beskyttelsesgitter

Forsyningsspænding f.eks. 12 - 36 V DC

Montering i inderhjørne

Manuel betjening

Forsyningsspænding f.eks. 12 - 36 V , 12 - 24 V AC

Montering i inderhjørne med tilbehør

Batteri medfølger

Registreret og certificeret hos KNX

Montering i yderhjørne

Glasoverflade

DALI-grænseflade

Montering i yderhjørne med tilbehør

Enkelt fås som tilbehør

Forsyningsspænding via DALI-bussen

Måling af luftkvaliteten med VOC'er (flygtige organiske forbindelser)

Kapslingsklasse f.eks. IP 55

DALI DSI Styring af elektroniske forkoblingsenheder

Temperaturmåling

Kapslingsklasse med tilbehør f.eks. IP 54

DALI Adressable

Måling af luftfugtigheden

Styring af rullegardiner

Grænseflade 1 - 10 V

Akustisk signal

Styring af markiser

Rækkevidde i diameter ved loftsmontering f.eks. 8 m

Akustisk sensor

Styring af persienner

Rækkevidde ved vægmontering i radius f.eks. 8 m

Lyssensor

USB-grænseflade

Rækkevidde ved vægmontering i diameter f.eks. 16 m

Indlæsning af den aktuelle lysstyrke

Kan forbindes via LAN

Detekteringsområde f.eks. 360°

Manuel indstilling af efterløbstid/luxværdier

Kan forbindes med ledning

Smådyrskorridor

Lysstyrken kan indstilles med potentiometer

Isolationsklasse II

Underkrybningssikring

Lysstyrken kan indstilles mekanisk/elektronisk

Isolationsklasse III

Indstilleligt detekteringsområde

Tænd-og-sluk-ur kan indstilles individuelt

Drejeligt sensorhoved

TÆND/SLUK konstant lys

Kanal lys

Lys-/HVAC-styring

Kanal lys / dæmpning

Lysdæmpning

Kanal dæmpning

Tilfældighedsfunktion/ferieprogram

Kanal lys/HVAC

Alarmfunktion

Planforsænket montering Loft / væg

Signallydstyrke

Udvendig montering på loft

16 A højtydende relæ

Planforsænket montering i væg med tilbehør Udvendig montering på loft/væg med tilbehør Udvendig montering på loft med afstandsholdere

Indbygning i loft

Koblingseffekt pr. kanal

Med ETS-software til parametrering

Inklusive blue mode-teknologi

Kan fjernbetjenes (infrarød)

Indbygning i loft med tilbehør

Ledningsindføring med membran

Montering med klemring

Enkel og hurtig tilslutning via stikklemmer

Vægmontering

DIN-skinnemontering

360 | INFORMATIONER FORKLARING AF PIKTOGRAMMER


Dette katalog er beregnet som grundlag i forretningsmæssigt øjemed. Angivelserne i dette katalog er ikke forpligtende, hvad angår illustrationer, udførelse, størrelse og farve for de viste produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske og designmæssige ændringer med henblik på at forbedre produkterne. Ved tekniske spørgsmål eller bestilling af reklamemateriale skal du henvende dig til din engrosforhandl er eller direkte til ESYLUX-salgsafdelingen. Der tages forbehold for fejl. ESYLUX-produkter leveres udelukkende til autoriserede el-instal latører via engroshandlen. info@esylux.dk www.esylux.dk

Billedkilder: Fotolia: iStock: Thinkstock:

60087678, 58892694, 35852074, 78149605 000024394944, 000019497891, 000033592814, 000003290587, 000013748388, 7fDWsERW, 000082931979, 00001392724, 000024063054, 000026726688, 000016480626 178629277, 488002279, 148497662

INFORMATIONER | 361


ESYLUX Deutschland GmbH

ESYLUX Belgium nv

An der Strusbek 40 22926 Ahrensburg I Deutschland t: +49 4102 489 0 f: +49 4102 489 333 info@esylux.de www.esylux.de

Vlamstraat 7 bus 2 9450 Denderhoutem-Haaltert I België t: +32 53 850 570 f: +32 53 850 579 info@esylux.be www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

ESYLUX France SARL

Kokholm 3A 6000 Kolding I Danmark t: +45 76 72 90 90 info@esylux.dk www.esylux.dk

5 rue de Castiglione 75001 Paris I France t: +33 1 5345 10 55 info@esylux.fr www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

ESYLUX Norge AS

Leeghwaterstraat 35 3364 AE Sliedrecht I Nederland t: +31 184 647 000 f: +31 184 647 070 info@esylux.nl www.esylux.nl

Strandveien 35 1366 Lysaker I Norge t: +47 2255 52 00 f: +47 2255 52 01 info@esylux.no www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

ESYLUX Portugal, Lda.

Hafenstraße 2A 4020 Linz I Österreich t: +43 732 788 188 0 f: +43 732 788 188 7039 info@esylux.at www.esylux.at

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1 2740-244 Porto Salvo I Portugal t: +351 214 236 170 f: +351 214 236 179 comercial@esylux.pt www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ESYLUX Suomi Oy

ООО "ИЗИЛЮКС РУ" ул. Малая Калужская д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 119071 г. Москва I Россия t: +7 495 782 72 40 info@esylux.ru www.esylux.ru

Äyritie 12 B 01510 Vantaa I Suomi t: +358 20 779 26 60 f: +358 20 779 26 69 info@esylux.fi www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

ESYLUX Swiss AG

Ljungadalsgatan 2A 352 46 Växjö I Sverige t: +46 470 853 00 f: +46 470 853 53 info@esylux.se www.esylux.se

Balz-Zimmermannstrasse 7 Postfach I 8058 Zürich-Flughafen I Schweiz t: +41 44 808 61 00 f: +41 44 808 61 61 info@esylux.ch www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

ESYLUX GmbH (Export)

No. 4 32/F Saxon Tower 7 Cheung Shun Street Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong t: +852 3107 89 12 f: +852 3107 89 99 sales@esylux.com.hk www.esylux.com.hk

An der Strusbek 40 22926 Ahrensburg I Germany t: +49 4102 888 80 0 f: +49 4102 888 80 441 sales@esylux.com www.esylux.com

ZPEX 01963 • 17/07 • 1 • DF

www.esylux.com

Esylux catalogue automation 2017 2018 dk dk zpex01963 170717  
Esylux catalogue automation 2017 2018 dk dk zpex01963 170717