Page 1

Nr. 6 | December 2014 | 24. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt


2

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

”Et projekt er aldrig bedre end sin bygherre” Designchef og partner i Henning Larsen Architects Søren Øllgaard har blandt andet stået for udviklingen af Novo Nordisk domicil i Bagsværd og Nordeas kommende hovedsæde i Ørestaden. Han fremhæver vigtigheden af at have en ambitiøs bygherre, som man kan udfordre og blive udfordret af. Tekst af Mikkel Weber Sandahl. Illustration Henning Larsen Architects

tra værdi for de lokale beboere, ligesom det er tilfældet ved Novo Nordisk og Nordeabygningerne. Et andet godt eksempel på den tankegang er Siemens hovedkvarter i München, hvor tegnestuen valgte at følge en gammel tysk tradition og indrette hele nederste etage af bygningen som en offentligt tilgængelig passage bestående af et forløb af gårdrum. – I dag vil folk gerne bo i byerne. Der skal ske noget omkring bygningerne, og det skal være rart at gå på arbejde. Et firma er ikke bedre end medarbejdernes hjerner, og derfor er man mange steder indstillet på at skabe den arbejdsplads, som kan tiltrække de kvikkeste hoveder, siger Søren Øllgaard og uddyber:

H

enning Larsen Architects holder til i det tidligere Havemanns Magasin fra 1939 på Vesterbrogade, som man bl.a. deler med varehuset Føtex. Arkitektvirksomheden har i sin tid selv stået for renoveringen af lokalerne, hvor man har haft fokus på at bevare fornemmelsen for nærvær. Og for Søren Øllgaard er tegnestuens lokaler et fint eksempel på reglerne for kontorbyggeri:

– Når vi går ind i et domicil-projekt, så starter vi altid med brandet og viser mulighederne for at afspejle det i arkitekturen. På dette tidspunkt handler det ikke om at lave et hus, men at udstikke arkitekturens rum og muligheder for at integrere virksomhedens brand og værdisæt.

– Vores lokaler er overskuelige, så man nemt kan finde den rigtige person. Samtidig har vi skabt et konkurrenceområde midt i lokalet som en slags scene, hvor man er ”på”. Her kan alle se modeller og plancher fra de projekter, som vi arbejder på. Det er essentielt for den kreative proces med den krydsbestøvning, som man får med det åbne kontorlandskab, men det er selvfølgelig lige så vigtigt med mere afskærmede koncentrations-zoner. Personligt kan jeg godt lide at arbejde i rum med puls tale, dynamik og diskussion. Det virker stimulerende på kreativiteten.

– Vi oplevede en yderst kvalificeret bygherre, som i den grad har forstået hvordan, at arkitektur kan udfolde en virksomheds historie og perspektivere fremtiden. I bedste fald har vi her skabt et benchmarkprojekt for kommende Novo-byggerier over alt i verden. Udgangspunktet for det arkitektoniske udtryk var allerede fra starten de organiske former og runde balkoner, der svævede rundt i rummet. Rent visuel lod arkitekterne sig inspirere af strukturen i insulin-molekylet, ligesom man har taget udgangspunkt i den velkendte insulinpen, som er et simpelt stykke industrielt design med en uhyre avanceret teknologi indeni. På samme måde var visionen, at domicilet fik et indbydende og enkelt udseende, hvor der bag facaden gemmer sig et virkelig kompliceret stykke teknologisk og videnskabeligt arbejde.

”Den chance kommer ikke igen” Opgaven med at bygge Novo Nordisks nye domicil tog sin begyndelse i forbindelse med revitaliseringen af det gamle hovedkvarter, som i midlertidig endte med at blive uforholdsmæssig dyr. – Den umiddelbare opgave var ikke så omfattende, men til gengæld viste sig at være super interessant at arbejde med Novo Nordisk som virksomhed. Vi var meget entusiastiske omkring Novo som brand, og jeg tror, det kom bag på dem, hvor stor denne drivkraft egentlig var for os. Det var virkelig en lækkerbisken at fortolke på deres værdisæt og skabe selve den rumlige scenografi for et dansk verdensfirma. Den chance kommer ikke igen, fortæller Søren Øllgaard og fortsætter:

Den ambitiøse bygherre Søren Øllgaard fremhæver det nære samarbejde med Novo Nordisk, hvor man fik mulighed for at føre sine gode ideer igennem:

Et godt corporate match Henning Larsen Architects har tegnet det nye Nordea-domicil, hvor den første fase på i alt 46.000 m² (2250 medarbejdere) består af to skulpturelle bygninger placeret på en base. Søren Ølgaard fortæller: – Nordea er ligesom Novo en meget interessant bygherre for os, hvor vi kan gå ind og udfolde deres brand i arkitekturen, mens vi skaber mere synergi mellem deres medarbejdere. Hvis jeg skal pege på det fremtidige kendetegn for Nordeas bygning, så

bliver det formentlig den avancerede dobbeltfacade med det nærmest plisserede udtryk. Den udtryksfulde facade kunne godt blive deres signatur. Når man ser en lille del af den, så ved man straks hvor, man er. Nordea projektet er karakteriseret ved et skrånende parklandskab og den åbne stueetage, hvor der er skiferfacader på de nederste etager. Bygningen reflekterer soliditeten fra et svensk grundfjeld, ligesom man ifølge Søren Øllgaard har hentet inspiration fra isbjergenes fragmenterede, knækkede flader i facadens udtryk.

Moderne arbejdsliv Med området omkring Nordeas domicil har man forsøgt at skabe omgivelser, der understøtter bylivet. Søren Øllgaard fortæller: – Det er afgørende for tegnestuen at skabe diversitet i bylivet og skabe gode opholdsmuligheder både for de forbipasserende og for medarbejderne. Grønjordsvej er ikke just Champs-Élysées, og det har i den forbindelse været vigtigt at tilføje kvalitet og skabe diversitet og liv. På Novo og Nordea har vi skabt parker omkring bygningerne til at skabe uformelle møder, ligesom det er tanken, at folk om sommeren vil trække udenfor og arbejde. – Moderne kontorhuse et billede på hvordan, arbejdslivet udspiller sig i dag. En scenografi af zoner fra det private koncentrerede til det halvoffentlige mødeområde til uformelle touchdown områder, siger Søren Øllgaard.

– Novo Nordisk har altid været betragtet som én af de bedste arbejdspladser i Danmark, og det betyder noget for det syn, som folk har på virksomheden. Derfor har vi vægtet arbejdsmiljø højt, samtidig med vi har skabt et innovativt work space, hvor rumligheden lægger op til samspil og vidensdeling

Bæredygtig signatur Den væsentligste baggrund bag Nordeas flytteplaner var, at det nuværende trade floor er utidssvarende, og i det nye domicil får man Nordens største trade floor på 5.500 kvadratmeter, hvilket næsten svarer til arealet af en fodboldbane. Det er vigtigt med det rette indeklima, da virksomheden i deres nuværende trade floor har problemer på den kant på grund af de store mængder teknik, som skal være i rummet. Derfor er ventilationsløsningen integreret i hele gulvfladen, så der blæser 20 grader varmt fortrængningsluft op den vej. På Nordeas kontorbygning har man i alle detaljer vægtet bæredygtighed højt, og projektet skal opnå den højeste score i LEED-certificeringen, Led Platinum. Søren Øllgaard fortæller i den forbindelse: – Domicilbyggeri er et godt medie til at fortælle historien om bæredygtighed, og bygningens energibehov er reduceret ved at bruge den mest effektive teknologi, ligesom designets energiforbrug er løbende blevet simuleret gennem studier af materialer, rumhøjder, lys og skygge, støj, vind og anvendeligheden af inde- og uderum.

Det episke drive

Kunsten at tiltrække de allerbedste hjerner

– Det ligger dybt i tegnestuens DNA at gå efter det særlige, ligesom det var en del af Henning Larsens egen arbejdsmåde. Samtidig må udtrykket gerne være grafisk og enkelt, og jeg har et erklæret mål om at gøre tingene selvforklarende – så bygningerne har en indlysende poesi, siger Søren Øllgaard, der i sit virke som arkitekt har en styrke indenfor konceptuel tænkning:

Søren Øllgaard fremhæver, at én af kerneværdierne for Henning Larsen Architects er, at projekterne skal bidrage med mere end det umiddelbare projekt, så de både området og kommende brugerne får gavn af arkitekturen. Det er således tegnestuens opgave at skabet et projekt, der skaber eks-

– Mit mål er, at hver bygning har en karakter af noget uventet – et kunstnerisk præg. Det giver projekterne en episk drive, så de kan være en del af en større fortælling, såsom virksomhedens værdier, samspillet med omgivelserne og beskuerens oplevelse.


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Man kan bare så meget mere med aluminium! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Facader og klimaskærme Vinduer og døre Indgangspartier Skydeelementer Etagebyggerier Udestuer og vinterhaver Døre og skillevægge Brandsikring Modstandsdygtig over for fx indbrudsforsøg

ANNONCE

Private

Kontorer

Offentlige

Detail

Industrilunden 3 • 4030 Tune • Tlf. 46 13 91 91 info@moestrup.dk • www.moestrup-alufacader.dk

Erhverv

Holdbart design møder fremtidens energikrav godt samarbejde begynder Her Få besøg af en af vores højtuddannede tekniske projektledere og få rådgivning og sparring til den rigtige vinduesløsning. Både før, under og efter byggeprocessen. ring på tlf. 70 110 200 og hør, hvordan VELFAC kan gøre en forskel i dit byggeri. På VELFAC.dk får du desuden masser af inspiration.

3


4

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Bygning og landskab går ud i ét Henning Larsen Architects har via differentiering af dagslys og skala skabt et nyt domicil for Microsoft i Danmark, som smelter sammen med det omgivende bylandskab.Takket være et tæt og frugtbart samarbejde hele vejen rundt er det lykkedes at holde den stramme tidsplan. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg. Foto Byggerietsbilledbank.dk

Nordeuropas førende universitetsbyer og videncentre.

En arbejdsplads, der åbner sig for omgivelserne – Domicilet er tænkt som en integreret del af den mixed-use development, som skal forvandle hele området til et attraktivt bymiljø for både videnarbejdere, studerende og kommunens borgere, fortæller projektchef og arkitekt maa Hanan Ghizzaui fra Henning Larsen Architects. Hun fortsætter:

I

samarbejde med Danica Pension, Hoffman, COWI, Alectia, Grontmij og HLA Landskab er Henning Larsen Architects i øjeblikket i færd med at opføre Microsofts nye danske domicil i Lyngby. Byggeriet, der omfatter knap 19.000 kvm og skal danne arbejdsrammer for ca. 900 medarbejdere, udgør livsnerven i masterplanen for det omkringliggende 40.000 kvm bylandskab, som også er tegnet af Henning Larsen Architects. Det skal over de kommende år bidrage til at realisere Lyngby-Taarbæk Kommunes vision om at etablere sig som en af

– Vi har arbejdet meget bevidst med differentiering af især dagslys og skala for at skabe et domicil, der ikke blot honorerer Microsofts ønske om at skabe en fremtidens arbejdsplads, som understøtter forskellige arbejdsformer, tværgående samarbejder og integration af de nyeste teknologier. Domicilet smelter også sammen med det omgivende bylandskab i et ubrudt visuelt og funktionelt flow.

Dagslyset som designmæssig ledetråd Det nye Microsoft-domicil opføres således med transparent facade, der i stue- og førsteetagen åbner ud mod omgivelserne via fælles opholdsarealer, studieområder og caféfaciliteter. Bygningen er placeret som to kvadratiske voluminer, der er tvistet og skærer sig ind i hinanden som en skulptur, der fortætter den bymæssige karakter. Fra sammenstødet mellem de to kuber gror historien om atriet, der er en bevægelse, som skruer sig op igennem bygningen og

henter dagslyset fra himlen, og den tilfører bygningen et klart og stærkt koncept. Hanan Ghizzaui forklarer: – Særligt i de nordiske lande spiller den designmæssige brug af dagslys en afgørende rolle for, om arkitekturen bliver vellykket. Den rette mængde dagslys bidrager ikke alene til at skabe et sundt indeklima og behageligt arbejdsmiljø, men kan også bruges til iscenesættelse af selve oplevelsen af bygningen. Hun uddyber: – Via den transparente facade og atriet vælter dagslyset ind, men det sker på en kontrolleret og velovervejet måde, så lysmængden hele tiden svarer til de specifikke behov, der er forskellige steder i bygningen. De medarbejdere, som tilbringer hovedparten af arbejdsdagen på deres individuelle kontorer, er f.eks. placeret tættest på facaden, hvor lysmængden er størst. Samtidig understreges synergien mellem bygningen og omgivelserne ved at belyse glasfacaderne i stue- og førsteetagen indefra, så der rent visuelt etableres et ubrudt flow. Differentieringen af dagslyset er en af de designmæssige ledetråde i byggeriet.

Fra glasmonolit til imødekommende domicil Henning Larsen Architects har derudover arbejdet meget bevidst med at nedbryde domicilets store skala via 3D-elementer i glasfacaden. Både farver, dybder og lysskalering varierer i kraft af 3D-enhederne, som trykkes ind og ud og skaber en detaljerig

reliefvirkning som modsætning til en ren monolitisk glasfacade. – Den samme differentiering af skalaen har vi derudover anvendt i atriet, som trods sit enorme omfang fremstår meget imødekommende, men stadig giver en wow-oplevelse, lige når man træder ind i bygningen. Det store rum opleves som mere og mere intimt, og afstandene virker kortere og mere overkommelige, jo længere man bevæger sig op i bygningen, fortæller Hanan Ghizzaui.

Tæt samarbejde skaber resultater Det nye Microsoft domicil opføres samtidig efter 2015-lavenergiklassestandard, og de høje krav til løsningernes energiforbrug og bæredygtighed har sammen med den stramme tidsplan gjort det nødvendigt med et tæt samarbejde hele vejen rundt om projektet. – Vi etablerede et projektkontor hos Hoffmann, så vi kunne samle alle ressourcer et sted og sikre, at beslutningerne blev truffet hurtigt, og projektering og byggeproces blev så optimale som muligt. At det er lykkedes os at holde os inden for tidsplanen skyldes ikke mindst, at alle parter har haft fokus på at ville få det til at lykkes, slutter Hanan Ghizzaui. Det nye Microsoft-domicil, som opføres for bygningsejeren Danica Pension, blev påbegyndt i 2011 og skal efter planen stå færdigt i 2015.


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

Stil krav til dit p-hus. Vi har ændret standarderne for P-huse i Danmark. www.p-plan.dk

Stil krav til dit p-hus - Vi har ændret standarterne for p-huse i Danmark.indd 1

07/11/14 13.41

Klimavenlige karruseldøre og Speedgates for lavere energiomkostninger og øget tryghed

Med 140 års erfaring, er vi eksperter i indgangsløsninger. Vi ved hvad der kræves for at skabe indgange som er smukke, funktionelle og holdbare. Vores karruseldøre hjælper dig med at skabe et behageligt indeklima, samtidig med at de mindsker energitab og dermed sænker energiomkostningerne. Kontakt os gerne for rådgivning og for fremsendelse af BIM/ Revit materiale. www.boonedam.dk I info@boonedam.dk I 21 27 11 12.

BESABDK_Advert_Architects_208x132mm_092014_02.indd 1

10/2/2014 8:48:51 AM

5


6 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Tæt partnerskab bag energirigtigt hovedsæde Schneider Electric Danmark er i gang med en stor renovering af 15.000 m², der bliver til virksomhedens nye, grønne hovedsæde i Ballerup. Det sker i tæt samarbejde med bygningens ejer Wihlborgs, og projektet viser, hvordan partnering kan være den bedste løsning for både ejer og lejer.

G

Der er fuld gang i facaderenoveringen Schneider Electrics kommende hovedkvarter, der fra februar 2015 skal danne rammen om 500 af Schneider Electrics medarbejdere

røn renovering med omtanke. Det er resultatet af et godt samarbejde mellem ejendomsfirmaet Wihlborgs og Schneider Electric Danmark, der i fællesskab er ved at gennemrenovere de 15.000 m² i Ballerup, der bliver til energispecialistens nye hovedsæde i Danmark. Projektet er et godt eksempel på, hvordan partnering mellem ejer og lejer giver en god byggeproces, en tilfreds lejer og en god driftsøkonomi på lang sigt. – Vi er meget tilfredse og får et hus, der opfylder vores ønsker og krav til energiforbrug og komfort. Det er helt tydeligt, at partnerskabet og den gode dialog nu giver os den energieffektive og moderne bygning, vi ønsker som hovedsæde. Ved partnering med Wihlborgs har vi undgået det normale fokus på besparelser og i stedet fokuseret på kompromisser og løsninger, der tilfredsstiller os begge. Det er en meget positiv proces at være en del af, siger projektleder Jens Ellevang fra Schneider Electric, der repræsenterer energispecialisten i byggeriet. Renoveringen er i gang, og det nye hovedsæde skal stå færdigt i februar, hvor mere end 500 medarbejdere flytter ind.

Partnerskab giver god forretning For Schneider Electric har ambitionen været klar. Renoveringen skal skabe de bedste rammer for medarbejdernes dagligdag og skabe et levende showroom for energirigtige løsninger. Som specialist i effektive og intelligente løsninger har Schneider Electric haft mange specifikke krav til bygningen og de tekniske installationer. Derfor har partnering været en oplagt fremgangsmåde for byggeriet. Wilhborgs, der ejer og forvalter mere end 180.000 m² erhvervs-

Schneider Electric har trukket på sine medarbejderes kompetencer, så det nye hovedkvarter bliver et skole-eksempel på, hvordan energirigtig renovering bør se ud, når indeklima, arkitektur og energieffektivitet går hånd i hånd. byggeri i Danmark, kan se mange fordele ved partnering, hvis det bliver anvendt på den rigtige måde. – Et godt partnerskab giver os tilfredse kunder. Også på den lange bane. Det handler om at skabe den bedste løsning inden for den økonomiske ramme, der ligger fast. Kan man i fællesskab blive enige om, hvordan det enkelte projekt bedst kan løses, så er det jo oplagt at gå sammen i et tæt samarbejde til gavn for begge parter. I sidste ende handler det jo om skabe den optimale løsning, så kunden er tilfreds med den færdige bygning. Derfor er partnering uden tvivl også noget, vi vil overveje nøje i forhold til fremtidige projekter, siger Peter Ildal Nielsen, Wihlborgs i Danmark. For at skabe den største fleksibilitet i processen bliver den energirigtige renovering

i Ballerup lavet med række delentrepriser frem for en totalentreprise. Projektgruppen har derfor hyret NT Consulting til at styre selve byggesagen, da den kræver stor erfaring og et godt overblik for at binde alle delentrepriserne sammen i forhold til både tidsplan og den aftale prisramme.

vi kun installerer energirigtige løsninger, der hvor det giver mening. Når vi eksempelvis sætter solceller på taget, så er det ikke fordi, det skal se godt ud på papiret, men derimod fordi det kan dække det energiforbrug, som vores datacenter eksempelvis har. Det har været vores tilgang gennem hele processen, og vi kan se, at vi ender med en bygning, der er et levende showroom for, hvordan en eksisterende og forældet bygning bliver forvandlet til en effektiv og grøn bygning, der lever op til alle krav til en moderne arbejdsplads, siger Jens Ellevang. Schneider Electric flytter ind i de nye lokaler i løbet af februar 2015 og glæder sig til at slå dørene op til en intelligent og energieffektiv bygning med indeklima i verdensklasse og arkitektoniske overskud.

Grønt showroom De nyrenoverede kvadratmeter tager form og udvikler sig nu til at blive et teknisk showroom for energirigtige løsninger. Det har været vigtigt for Schneider Electric at tage sin egen medicin og installere de løsninger, som energispecialisten selv leverer til kunder i hele Danmark. – Vi har renoveret med omtanke og haft vores medarbejdere med på råd i forhold til de tekniske løsninger. Det betyder, at

Det store atrium i midten af bygningen rummer spændende muligheder for i fremtiden at blive oplevelsescenter for de teknologier og løsninger, der skal til for at gøre alt fra private huse til store kontor-bygninger intelligente


Fra vision til veludført byggeri - Midtconsult er et hus af specialister

Erhvervsakademiet Lillebælt

Copenhagen Towers

Mascot International

TROVÆRDIG RÅDGIVNING I samarbejde med bygherre og arkitekter skaber vi de unikke og fremtidssikrede konstruktioner, som er forudsætningen for byggeri med høje krav til æstetik og funktion.

midtconsult rådgivende ingeniører

Hovedkontor

Aarhus afd.

Kontakt

Viborgvej 1 DK-7400 Herning

Silkeborgvej 620 DK-8220 Brabrand

Tel. +45 97 22 11 33 www.midtconsult.dk

troværdig rådgivning


8 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Effektivt byggeri funderet på tæt samarbejde Microsofts nye domicil i Lyngby skyder i vejret med raketfart.Tidligt og tæt samarbejde mellem byggeriets parter er nøglen til at overholde den stramme tidsplan. Af Maj Marie Carlsen, Foto: Byggerietsbilledbank.dk

I

november blev kransen hejst over Microsofts nye domicil i Lyngby. Rejsegildet fandt sted blot otte måneder efter, at grundstenen til byggeriet blev lagt. Cowi, der er bygherrerådgiver på projektet, har en enkel forklaring på, hvorfor det er muligt at bygge så hurtigt: Alle parter i byggeriet fra bygherre og lejer til entreprenør, ingeniør og arkitekt har været med helt fra start. Det betyder bl.a., at vi kunne belyse og teste konkrete løsninger tidligt, fordi entreprenøren allerede var med på holdet, forklarer Project Director Henrik Ryberg fra Cowi. Han vurderer, at det tidlige og tætte samarbejde og et grundigt forarbejde kommer til at forkorte det samlede projektforløb med over et halvt år i forhold til en traditionel proces. Det var Microsoft, der fandt grunden i Lyngby og besluttede, at her skulle deres nye 20.000 m2 store domicil med plads til

virksomhedens 900 danske medarbejdere ligge. Microsoft fik med arkitektfirmaernet Henning Larsen Architects og Signal Arkitekter og ingeniørfirmaet ALECTIA udarbejdet et skitseprojekt. Hurtigt fandt de sammen med bygherren Danica Pension. Og kort efter kom entreprenørfirmaet Hoffmann og ingeniørfrmaet Grontmij med på holdet.

Fælles projektkontor Allerede i den indledende fase etablerede man et fælles kontor hos Hoffmann, hvor arkitekter, rådgivere og entreprenører – et team på 25-30 mand – sad og arbejdede sammen på projektet. Én gang om ugen blev der afholdt bygherremøder, hvor både bygherren Danica Pension, bygherrerådgiveren Cowi og lejeren Microsoft deltog. Herved kunne bygherre og lejer tage aktivt del i udformningen af det nye domicil. – Det tætte samarbejde har betydet, at teamet bag byggeriet har fået en rigtig god

fornemmelse af, hvad bygherren og lejeren har behov for - hvilket har gjort, at både bygherre og lejer er rigtig glade for byggeriet, fortæller Henrik Ryberg.

Udfordringer uden konflikt Som med alle store komplekse byggerier har der været udfordringer undervejs. Byggeriet blev udbudt i en såkaldt todelt udbudsproces, hvor Hoffmann vandt første fase. Herefter fulgte flere optimeringsrunder, hvor teamet bag byggeriet i fællesskab skulle finde løsninger til besparelser på i alt ca. 80 mio. kr. gennem value engineering. En af løsningerne blev en optimering af husets bærende konstruktioner. En anden udfordring var den fredede fæstningskanal, som skærer ind over et hjørne af byggegrunden. Dette gjorde, at man var nødt til at flytte bygningen i forhold til dens oprindelige placering. Henrik Ryberg er ikke i tvivl om, at det tidlige samarbejde har betydet, at potentielle konflikter er undgået: – Fordi vi kendte slutkunden fra starten, kunne vi inddrage dem i processen i forhold de udfordringer, der er opstået undervejs. Vi har gjort meget ud af at lave mockups for at vise kunden, hvordan bygningen kommer til at se ud.

Klassisk udbud med nye takter Alle parter har haft stort fokus på at sikre et godt samarbejde. Microsoft og Danica Pension indgik tidligt i forløbet en samarbejdsaftale. Og da totalentreprisekontrakten blev indgået i december 2013, forpligtede parterne sig igen til at følge denne samarbejdsmodel. – Bygherren ønskede, at projektet blev udbudt som en klassisk totalentreprise for at få den sikkerhed i forhold til tid og budget, som denne entrepriseform tilbyder. Samti-

dig har vi skabt et tidligt og tæt samarbejde baseret på tillid og åbenhed, som man ser det i partneringaftaler. Så man kan sige, at vi har taget det bedste fra begge entrepriseformer og vist, at man godt kan implementere nogle af fordelene ved partnering i en totalentreprise, slutter Henrik Ryberg. Microsofts domicil forventes klar til indflytning i oktober 2015. Byggeriet er første etape af Danicas udvikling af Kanalvejsgrunden med i alt 40.000 etagemeter blandet bolig, detailhandel og erhverv.

Fakta om Microsoft domicil - i Lyngby Størrelse: 18.500 kvadratmeter kontor 12.000 kvadratmeter kælder med parkering Bygherre: Danica Pension Lejer: Microsoft Bygherrerådgiver: Cowi Lejerrådgiver: Alectia Hovedentreprenør: Byggegrube Züblin Totalentreprenør: Bygning Hoffmann (med Henning Larsen Architects og Grontmij som rådgivere). Pris: Den samlede anlægsinvestering på grunden er på ca. 1,2 mia. kr.


klar Til 2020

Se animationsfilmen!

Fremtidens murværk er i fuld gang!

“Passivhus System +C forenkler byggeprocessen markant. De justérbare rammer til Energifalsene sættes op og det første skifte i bagmuren mures . Derefter er det nemt at mu re op imellem falsene. De t lyder simpelt – og det er det. Det giver en hurtigere opmuring og skaber præ cision i murværket. Murstenene på kun 78 mm vejer mindre, hvilke t sparer arbejdsgange op og ned fra stilladserne – man kan simpelthen fragte flere mursten ad gangen. Der er kort sagt penge at spare på murerarbejdet på grund af en mere effekt iv opmuring. Kingspan isoleringen fyl der meget lidt og kan monteres på én gang, så vi slipper for at have isolering blandet sammen med mu rsten.

Murer Richard Pedersen, H. E. J. Murerentreprise A/S

sund Tegl rn

PA

ss

M

+C

eg e

Men humlen må være, at bygherre får et moderne og bæredygtigt hus fuldmure t i tegl, der er tidsvarende i forhold til nutidige og fremtidige energikrav, me d en smal murkonstruktio n og et attraktivt desig n med rene linier.”

IV H u s s Y s

Te

Vil du vide mere? Kontakt Søren Henrichsen – vores ekspert på området: soh@egernsund-tegl.dk eller +45 2010 2277. Søren henviser gerne til nærmere adresser. Kontakt ham venligst.

Oplev egernsund Tegl passivhus sysTem +C live! Fuldmuret superlavenergihus Byggeår 2014 Vejle 7100

Fuldmuret passivhus Byggeår 2012 9900 Frederikshavn

To skalmurede superlavenergihuse Byggeår 2014 5300 Kerteminde

Fuldmuret passivhus Opstart 2014 7760 Hurup Thy

Fuldmuret superlavenergihus Byggeår 2013 5000 Odense C

To fuldmurede passivhuse (foto) Byggeår 2013-14 2750 Ballerup

Skalmuret firetagers byhus Byggeår 2014 9400 Nørre Sundby

Hent MURRUM!

Med egernsund Tegl passivhus sysTem +C hjælper vi dig med at skabe et moderne hjem i rammer af tegl, klar til at møde energikravene i 2020, og som samtidigt lever op til danske håndværksmæssige byggetraditioner. Det er moderne komfort, energieffektivitet af i morgen og en ny bygningskultur, der her ser dagens lys.


10 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

28.000 tons betonelementer fra Tinglev til Bagsværd Tekst af Anne Overskov Higgins

D

a Novo Nordisk’s nye domicil i Bagsværd skulle opføres var det med betonelementer fra Contiga Tinglev A/S, i alt 28.000 ton betonelementer i form af TT dæk, søjler/bjælker, huldæk og vægelementer. Alle elementerne produceredes på virksomhedens fabrik i Tinglev, som er den største enkeltstående betonelementfabrik i Danmark. – Logistisk giver det utroligt mange fordele at kunne levere alle produkter fra samme adresse, dels er det enklere at styre frekvensen hvormed elementerne sendes af sted, dels har vi alle kompetencer samlet under et tag, hvilket giver medarbejderne mulighed for optimalt samarbejde og synergi, fortæller direktør for Contiga Tinglev A/S, Karsten Rewitz.

Domicil inspireret af insulinmolekyle Novo Nordisk’s nye domicil huser den øverste ledelse samt 1.100 medarbejdere, og består i hovedtræk af to bygningskroppe, en cylindrisk og en kileformet, i alt seks etager med et samlet bruttoareal på 50.200 m2, heraf parkeringskældre på 18.700 m2. Domicilet, der er tegnet af Henning Larsen Architechts, er kraftigt inspireret af insulinmolekylets helixstruktur, som har affødt den største bygnings cylindriske form og den spirallerende indvendige trappe. Således fungerer arkitekturen ikke kun som en enkel og funktionel ramme om medarbejdernes hverdag, men også som en daglig påmindelse om Novos fornemme

Det gør bygherren også. Novo Nordisk havde nemlig en ekstern samarbejdspartner på projektet, hvis opgave udelukkende bestod i at sikre leverancens kvalitet og overholdelse af tidsplan.

Leverandør tidligt ind i byggeprocessen Som mange andre leverandører lægger Contiga Tinglev A/S stor vægt på at blive inddraget i projekteringsprocessen så tidligt som muligt. Dette åbner nemlig op for den vigtige dialog mellem arkitekter, ingeniører og leverandører. Virksomheden indgår derfor også i processer med arkitekter og ingeniører, selv uden at firmaet har fået opdraget. produkter og position inden for medicinalbranchen.

24 m lange og 1500 mm høje bjælker til åbninger i parkeringskælderen.

Udfordrende formgivning

Skarp logistik

Den svungne form har dog udfordret betonleverandøren. – Betonelementer specialfremstilles jo ofte og elementerne til dette byggeri gav flere udfordringer i forbindelse med den cylindriske form, fortæller Karsten Rewitz. – Vi tegner i 2D og har arbejdet med at lægge flere lag oven på hinanden for at sikre den nødvendige nøjagtighed. En arbejdsmetode vi nu har omlagt og derfor investeret et større beløb i ny 3D software for at optimere vores processer fremadrettet, fortsætter Karsten Rewitz. Men ikke kun den cylindriske form var udfordrende. Den anden bygning havde en del skæve vinkler og store spændvidder særligt i parkeringskælderen, hvilket betød at Contiga Tinglev måtte producere op til

– Den logistiske del af byggeriet er gået helt forrygende, fortæller Karsten Rewitz, og det var endda en stor mundfuld. De to bygninger skulle monteres samtidig, så det var uhyre vigtigt at elementerne kom i den rigtige takt. Da byggepladsen lå i et eksisterende industrikvarter af ældre dato, var byggepladsforholdene begrænsede og derfor blev det endnu mere vigtigt at produkterne blev leveret i den rigtige takt. – Vi taler 5 kraner, der skulle forsynes med betonelementer hele tiden. Det blev til 10-15 lastbiler om dagen, som det tog 1-2 timer hver at tømme. Det var en kæmpe udfordring, men heldigvis er det at overholde tidsplanen noget vi har meget fokus på og tillægger stor værdi, fortsætter Karsten Rewitz.

– Jo tidligere vi inddrages i processen og jo mere vi får mulighed for at sparre med arkitekterne og ingeniørerne, jo bedre løsninger opnår vi ofte og ikke sjældent med reducerede omkostninger som resultat. Nogen gange får vi opgaven og andre gange er det andre leverandører der nyder godt af vores sparring. Men uanset hvad så vinder byggeriet, afslutter Karsten Rewitz. Contiga Tinglev har været med på mange af de seneste års store offentlige og private byggeprojekter i Københavnsområdet, et område som desuden tegner sig for 60% af virksomhedens forretning. DTU, Niels Bohr instituttet, Panum instituttet, forskellige shopping centre, et meget stort antal boliger og ikke mindst Hotel Bella Sky i Ørestaden, endnu et projekt med en del skæve vinkler. Men det er en helt anden historie.


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

Tyvek halvs NYTT 276x166 B&A_BygTek Platon ann 22.04.14 14:23 Side 1

Isola Tyvek Undertag - Med Totalgaranti! n

t

t

ti

n

I

ti

20 År

al

g ara

k

To

To

15 År

al

la Tyve so

k

I

la Tyve so

g ara

Isola Tyvek Pro

Isola Tyvek Supro Grid

MH

ML

Benyttes i alle Uventilerede og Ventilerede tagkonstruktioner ned til 15 graders taghældning. Ved anvendelse i kolde loftrum skal der etableres ventilation af tagrummet. Isola Tyvek Pro og Isola Tyvek Supro Grid findes også med klæbekant til horisontal oplægning som anvist i fakta blad fra BAR.

Isola as Vesterballevej 5 7000 Fredericia Tlf.: 70208052 www.isola-platon.dk

Isola Tyvek undertag med klæbekant kan monteres i henhold til fakta blad fra BAR (Branchearbejdsmiljørådet for bygge & anlæg) af oktober 2013. Anvisningen er godkendt af arbejdstilsynet. Læs mere om alle vores produkter på www.Isola-Platon.dk Forhandles gennem Trælast-/og Tømmerhandler

Tørre og sunde huse

Innovativ lavenergi med højteknologisk isolering

Termoblokken, en 3-i-1 massiv blok, som kombinerer porebetonens velkendte og solide egenskaber med en kerne af isoleringsmateriale i højteknologisk skum. Samlet set giver det en blok, der i én arbejdsgang opfylder kravene til en effektiv isolering og et rationelt byggeri. HplusH.dk/Termoblokken

Termoblokken Markedets bedste lavenergiblok med integreret isolering - uden linjetab!

U-væ rd 40 cm i 46 cm = 0,12 W/m 2K = 0,09 W/m2 K

11


12

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Et nyt vartegn i Aarhus Den mørke og slanke Aarhus City Tower er en lavenergibygning klasse 2015, hvor man bl.a. har integreret et solcelleanlæg på sydsidens facade. Højhuset er Aarhus næsthøjeste bygning efter domkirken, og alene med sin højde er bygningen et nyt ikon for byen. Tekst af Mikkel Weber Sandahl, Foto: Niels Nygaard fra Arkitema Architects

C

ity Tower et hotel- og kontorbyggeri i 23 etager, der indeholder et hotel med 240 værelser og konferencefaciliteter til 1000 mennesker samt kontorlejemål og privat bolig. ”Sort slanker” er en velkendt sandhed, når det kommer til beklædning, og det samme gør sig gældende for arkitektur, hvor Aarhus City Towers mørke facade fremhæver bygningens højde og elegance. For kreativ leder, Mette Julie Skibsholdt fra Arkitema Architects, så har det været et mål at skabe et enkelt og tidløst højhus, som samtidig både funktionelt og arkitektonisk bidrager til en revitalisering af den nye bydel i Aarhus. – Selve højhuset er udformet som to slanke bygningsdele, sammenholdt af en let og transparent mellembygning. Den nordligste del er forskudt i forhold til den sydlige, ligesom den er højere, hvilket styrker det opadstræbende og dynamiske udtryk. På afstand vil bygningen give Århus en elegant tilføjelse til sin skyline, samtidig med at den bl.a. med sit imponerende kunstværk i stueplan

giver oplevelser tæt på, udtaler Mette Julie Skibsholdt.

beklædt med et lag ”hud” af sort materet glas udenpå, næsten som sort silke.

dig, når du parkerer din bil, forandre sig og fremstå anderledes blot få minutter senere.

Aarhus City Tower udgør en af hovedhjørnestenene i det byrumsmiljø, der i disse år vokser frem mellem Spanien og Sydhavnsgade på Aarhus Havn. Et område der er ved at forandre sig fra et industrielt erhvervsområde til en blanding af rekreative arealer og attraktive erhvervsgrunde.

Drive-in kunst byder velkommen

– Du skal opleve, at når du parkerer din bil er det ét værk du ser, mens det er et helt andet værk du oplever, når du er nået igennem karruseldøren med din kuffert, fortæller Peter Skovgaard.

En usynlig revolution Aarhus City Tower er en lavenergibygning klasse 2015, der integrerer et solcelleanlæg på sydsidens facade. Solcellerne er elegant integreret i facadeudtrykket og har et lavt materiale- og energiforbrug ved fremstillingen. Mette Julie Skibsholdt fortæller i den forbindelse: – Normalt vil man have solceller på taget, men bygningens tagflade er ikke stor nok til det. Derfor har vi skabt en efter min mening revolutionerende løsning, da solcellerne er 100 % integreret i facaden. Bygningen er et almindeligt betonelementhus, hvor vi har udviklet og fået specialfremstillet solceller, som har et sort skær fremfor det almindelige blå skær. Derfor kan man ikke se forskel på sydsiden og de tre andre facader, som er

Højhusets gæster bydes velkommen af en imponerende lysinstallation, der udsmykker hele indgangsområdet i stueplanet og strækker sig fra parkeringsområdet udenfor huset, via hovedindgangen og helt ind i hall-området. Herfra ledes husets brugere videre dels til hotellet, dels til erhvervslejemålene og den private bolig. – Dette er drive-in kunst. Du skal opleve kunsten både som gæst inde i højhuset, men i høj grad også som fodgænger eller bilist ved Værkmestergade, udtaler billedkunstner Peter Skovgaard, der har udført den store lysinstallation. Man kan køre sin bil helt frem til kunstværket, der strækker sig fra parkeringskælderens facader og ind i højhusets stueplan, og som med sin LED-belysning, gør det muligt at opleve værket både i dag- og aftentimerne.

Levende lyskunst Lysinstallationen er under konstant forandring. Således vil det kunstværk, der møder

Bag de abstrakte motiver, der er malet direkte på glasplader, er det placeret 1,5 km LED- strips, der sørger for, at lyset og dermed farverne i værket ændrer sig, som minutterne går. Det abstrakte lyskunstværk lyser op og bidrager til en helstøbt oplevelse, der samtidig står i flot kontrast til højhusets stramme og enkle arkitektoniske udtryk.


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ji

ANNONCE

1. SEKTION | LæSErSErvIcE | byggE- & aNLægSavISEN

www. rservice

er Tools Denmark 00 powertools.dk

Moestrup Alufacader Tlf.: 46 13 91 91 www.moestrup-alufacader.dk sek. 1, side 4

Roxtec Denmark Tlf.: 49 18 47 47 www.roxtec.com/dk sek. 2, side 18

00 c.dk

Novoferm Danmark Tlf.: 70 27 73 83 www.novoferm.dk sek. 2, side 22

Stanley Black&Decker Nordic Region Tlf.: 43 48 54 04 www.dewalt.com sek. 2, side 6

Gulvservice.dk

•Slibning •Behandling •Belægning Novopan Træindustri Tlf.: 89 74 74 74 www.novopan.dk tillæg, side 12

33

ark 00 om/denmark

11 uft.dk

rgi- og nisteriet 00 .dk

en 01 nkilen.dk

ng 49 lering.dk

Se offentlige + private projekter før andre få e

gra n tis d

Statens Byggeforskningsinstitut Tlf.: 99 40 25 25 www.sbi.dk sek. 1, side 4

Panasonic Appliances Air Conditioning Europe Tlf.: 36 92 77 99 www.aircon.panasonic.dk sek. 2, side 16

emo

Steni Danmark Tlf.: 70 27 01 22 www.steni.dk sek. 1, side 16

Pitzner Materiel Tlf.: 70 12 13 15 www. pitzner.dk sek. 2, side 29

Temporent Tlf.: 70 12 44 44 www.temporent.dk sek. 2, side 19

Poline Danmark Tlf.: 63 61 85 45 www.prolineas.dk sek. 1, side 20 Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Tlf.: 78 46 98 88 www.dnu.rm.dk sek. 2, side 14

Toyota Danmark Tlf.: 44 85 04 19 www.toyota.dk sek. 3, side 8 Troels Jørgensen Tlf.: 54 87 43 00 www.tjas.dk tillæg, side 10

Tlf: 41 41 33 41 RC Beton Tlf.: 86 65 80 55 www.rc-beton.dk sek. 1, side 18

Visma Tlf.: 70 27 7151 www.visma.dk sek. 3, side 6

Illustration: C. F. Møller Danmark A/S

42 .as

ring ton

g

13

9.000

byggeprojekter

50 %

med private bygherrer

700

byggesager om ugen

Går du Glip af viGtiGe byGGeprojekter? Få det komplette overblik over bygge- og anlægsprojekter i Danmark største projektdatabase. Hos os får du adgang til alle offentlige og professionelle private byggeprojekter i Danmark – op til 24 måneder før udbuddet kommer.

Total-, Hoved- & Fagentreprise • • • •

Erhvervsbyggeri Landbrugsbyggeri Boligbyggeri Byggemodning

• • • •

Trafiksanering Jord og beton Kloak Nedrivning

Kontakt: Entreprenør Morten C. Henriksen A/S Præstebrovej 15, 4300 Holbæk

Total-, Hoved- & Fagentreprise • Erhvervsbyggeri • Landbrugsbyggeri • Boligbyggeri • Byggemodning

Tlf.: 59 46 47 20 E-mail: emch@emch.dk

• Trafiksanering • Jord og beton • Kloak • Nedrivning

bestil en gratis demo www.byggefakta.dk/demo

CRM-Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter.

Kontakt: Entreprenør Morten C. Henriksen A/S

Kontakt: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk Entreprenør Morten C. Henriksen A/S Præstebrovej 15, 4300 Holbæk Tlf.: 59 46 47 20 Tlf.: 59 46 47 20 E-mail: emch@emch.dk E-mail: emch@emch.dk

Sluseholmen 3 / 2450 Kbh SV / Tlf: 7025 3031 / info@crm-byggefakta.dk / www.byggefakta.dk


14 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Når det umulige bliver muligt C2Elements ApS har genopfundet et klassisk materiale i en helt ny form til nybyggeriet for Novo Nordisk. Tekst af Tina Toft

G

ennem de seneste 10 år har C2Elements leveret NBK skærmtegl med nye arkitektoniske udtryk. Et af deres seneste projekter kan opleves i form af facaden på det nye danske hovedsæde for Novo Nordisk. Her var den største udfordring at tilpasse det klassiske byggemateriale til de 70 meter i diamater, som bygningen udgør. –Tegl har en vis tolerance, men der taler man normalt om et par millimeter. Det begynder derfor at blive kompliceret, når der skal udvikles tegl på halvanden meter i længden med en krumning på otte millimeter.Ved en krumning på 8 mm er en afvigelse på bare 2mm meget synlig, fortæller direktør Henning Thomsen fra C2Elements ApS. Men det lykkedes at give Novo Nordisk præcis, hvad de efterspurgte, og alt i alt har C2Elements leveret 4.000 kvadratmeter NBK skærmtegl til Novo Nordisk hovedsæde Bagsværd. – Mange ville nok have sagt, at det ikke kunne lade sig gøre, men det er hermed bevist, at det kan det. Vi bestræber os altid på at realisere den vision, arkitekten tegner – også selvom der ikke er en standard på området.

hvor det blandes med chamott og vand. Denne masse presses gennem en særlig form, hvorefter der skæres af. Her skal man i øvrigt sørge for at bevare en længde, der er længere end den, der skal bruges. Dernæst skal der tørres og brændes. Brændingen sker i en specialovn, der er mere end

tre meter bred, 140 m lang og yder en sluttemperatur på cirka 1.100 grader, hvilket får produktet til at krympe 10-15%. Endelig skal det kappes af i begge ender, glaseres, hvorefter det brændes endnu engang. Kunsten er selvfølgelig at vide hvor meget teglstenene krymper, når de bearbejdes, så man får præcis de millimeter, man skal have – det fik vi.

Ingen skønhedsplette Endnu en kunst var at imødekomme de høje krav, Novo Nordisk stillede – ikke blot til kvaliteten: – Et keramisk materiale, der er glaseret, får ofte helt naturligt nogle små bitte pletter i overfladen, der er sorte – vi kalder dem for ’spots’. Pletterne har ingen kvalitetsbetydning, men Novo Nordisk ville gerne have dem uden. Hvis der på byggepladsen blev fundet tegl med spots, blev de omgående sendt retur, og vi måtte lave nye.

Fremstillingsprocessen Det har dog krævet en stor portion omhu i en omstændelig fremstillingsproces, så der gik lang tid før fabrikken var i stand til at levere det perfekte produkt. – Leret skal filtreres grundigt, inden det knuses til pulver og køres til teglværket,

Til gengæld blev slutresultatet lige så perfekt i udtrykket, som det blev præcist i sine mål. Eller som Henning Thomsen udtrykker det: – Jeg ved, at Novo Nordisk er glade, men derudover mener jeg, at bygningen blev en arkitektonisk perle, som taler for sig selv.


ANNONCE

Hos STM Vinduer A/S har vi konstant fokus på investering i vores produktionsapparat så vi kan producere effektivt, ensartet og i en førsteklasses kvalitet - Kvalitet betaler sig! cmyk 10/100/55/39 cmyk 44/34/22/78

Vinduesleverandøren til den professionelle håndværker FYRRETRÆ TRÆ / ALU MAHOGNI

4 10 års garanti på træ/alu

MOGANO

4 Komplet vinduesprogram

TINIUM

4 Sikkerhedspakke 1 som standard

SAPINO

4 Knastfrit kernetræ og optimal finish

4 Egne chauffører og serviceteknikere

pantone 194 Cool Gray 11

cmyk sort

A

r 2015

Decembe

et r o f k a t Vi siger de j e b r a m a positivt s lig e d e a l g r e og ol nsk vlt o a r t t e t jul sam r a t y n t d l y f og succes ar lukket h t e r o t n Salgsko ember til c e d . 4 2 fra den uar 2015 n a j . 2 n e og med d

- kvalitet betaler sig STM VINDUER A/S · 5900 Rudkøbing Telefon 63 51 16 09 · STMvinduer.dk


16 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Den nye metode er testet i en villa på Thyholm ved Limfjorden, hvor en villa fra 1956 blev energirenoveret med slanke mursten og højeffektiv isolering. Foto: Teknologisk Institut Før renoveringen så huset fra 1956 sådan ud. Foto: Teknologisk Institut.

Slanke mursten kan give varmen i hvert andet parcelhus Danmarks ca. 450.000 parcelhuse bygget mellem 1960 – 1980 rammes særlig hårdt af voldsomme stigninger på energiprisen. Husene er bygget i en tid, hvor energien ikke var på dagsordenen, og væggene er for dårligt isoleret. Selv om mange efterfølgende er hulrumsisoleret, er det med nutidens energipriser slet ikke tilstrækkeligt.

M

ange boligejere har derfor forsøgt sig med indvendig efterisolering. Men ulemperne er til at få øje på, dels påvirker arbejdet beboerne meget, fordi der skal arbejdes i hvert enkelt rum, og boligarealet mindskes mærkbart, selvom man ikke kan bruge særlig tyk isolering. Værst af alt er det dog, at sjusket udført indvendig efterisolering kan være årsag til alvorlige indeklimaproblemer og bygningsskader.

mod 180 mm isolering i muren. U-værdi ligger nu på 0,12 eller 0,13. Det svarer til et moderne lavenergihus, fortæller Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen.

Udvendig efterisolering ødelægger unik arkitektur Andre har forsøgt sig med udvendig isolering og puds. Det er dog en løsning, som ødelægger parcelhusets unikke arkitektur og ikke tager hensyn til tagudhæng, vinduesdybde, ledninger, rør, kloak, dræn mv., som løber langs husets facader.

Ny metode forbedrer arkitektur og salgsværdien samt tager ikke pladsen Et konsortium bestående af Teknologisk Institut, Randers Tegl,Thyholm Murer, Ekolab, Møller Nielsens Tegnestue samt Kalk-og Teglværksforeningen, er gået radikalt til værks og har udviklet et helt ny og revolutionerende isoleringskoncept. Metoden giver husejere et hus, der isoleringsmæssigt kan sammenlignes med et moderne

Efter isoleringsprojektet - og udskiftning af tag, døre og vinduer - har huset fået dette udseende. Metoden giver husejere et hus, der isoleringsmæssigt kan sammenlignes med et moderne lavenergihus, men de behøver ikke at flytte ud af deres hus, mens byggeriet står på. Desuden kan husets oprindelige arkitektur forbedres så gensalgsværdien stiger markant.. Foto: Teknologisk Institut. lavenergihus, og de behøver ikke at flytte ud af deres hus, mens byggeriet står på. Desuden kan husets oprindelige arkitektur bevares. I det nye koncept rives den eksisterende formur ned, og i stedet opføres en slankere teglfacade, så der er plads til moderne, højeffektive isoleringsmaterialer i hulrummet. På den måde opnår man sammenlignet med andre isoleringsmetoder en markant bedre isoleringsevne stort set uden at gøre den originale mur tykkere. Samtidig fjerner

man de kuldebroer, som f.eks. indblæst hulmursisolering ikke får bugt med, forklarer sektionsleder Abelone Køster fra Teknologisk Institut. – Konsortiet har testet en lang række kombinationer af stentykkelser og isoleringstyper. Vi kom frem til en sten, som er 78 mm tyk i stedet for 108 mm. Den rykker vi lidt frem på soklen, samtidig med at vi isolerer mellem formuren og soklen for at undgå kuldebroer. Dermed bliver der plads til op

– Sundolitt EPS-isolering er meget fleksibelt og har den konstruktionsmæssige fordel, at du kan hæfte det på bagmuren med almindelig cementbaseret mørtel. Desuden kan man klistre de nye sten i formuren sammen med isoleringen, og så får man et meget stærkt sandwichelement, som kan optage vindlast. Dermed er der ikke brug for stålsøjler i muren, som giver kuldebroer, forklarer han. Konsortiets næste mål er at teste metoden på etagebyggeri.

Faktabox • Ydermure er opbygget af en ny type mursten, som er 78 mm tykke i stedet for de normale mursten på 108 mm. • Der er brugt forskellige isoleringstyper fast isolering som EPS fra Sundolitt og isoleringsplader fra Kingspan. • Der er plads til 180 mm isolering i muren og u-værdi ligger nu på 0,12 eller 0,13. Hvilket svarer til et moderne lavenergihus.


ANNONCE

Den rette støbning Indkøbscentret Friis, Ålborg Arkitekt · C.F. Møller A/S

Novo Nordisk, Bagsværd Arkitekt · Henning Larsen A/S

Bella Sky Comwell, Kbh. Arkitekt · 3XN A/S

At være af den rette støbning betyder at man har det, der skal til for at klare enhver opgave. Det har Contiga Tinglev. Takket være massive investeringer i den nyeste teknologi både på tegnestuen og i produktionen, har Contiga Tinglev det, der skal til for at være Danmarks totalleverandør af betonelementer af høj kvalitet til alt fra enfamiliehuse til de største pragtdomiciler. Fordi vi lægger så stor vægt på at blive inddraget i byggeriets planlægningsfase så tidligt som muligt, er bygherren sikret både den korteste og mest effektive byggeperiode, og samtidig at kvaliteten af det færdige hus er i top – til den rigtige pris.

Bolværket, København Arkitekt · Arkitema Architects

VUC Nordjylland, Ålborg Arkitekt · Friis & Moltke A/S

Læs mere om Danmarks totalleverandør af betonelementer

www.contigatinglev.dk

Contiga Tinglev A/S er en af Danmarks førende producenter af præfabrikerede betonelementer. Vi har Danmarks største elementfabrik og mere end 30 års erfaring med produktion og montering af betonelementer. Med egen teknisk og statisk afdeling tilbyder vi totalløsninger, herunder professionel rådgivning indenfor alle former for elementbyggeri. Virksomheden har 300 medarbejdere i Danmark.


18 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Ingeniører med fuld fart frem Region Syddanmark er på vej med at skabe et nyt kraftcenter for uddannelse, når Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) samler sine aktiviteter på den tidligere Wittenborg-grund i Odense. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

I

øjeblikket er der fuldt tryk på kedlerne hos Midtconsult. Som ingeniørrådgiver på byggeriet af det nye Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), der er tegnet af arkitektfirmaet Henning Larsen Architects sammen med landskabsarkitektfirmaet SLA og opføres af totalentreprenør A.Enggaard fra Aarhus, har den midtjyske konsulentvirksomhed nemlig ansvaret for alle byggeriets ingeniørfag.

– I dette projekt har vi rigtig mange af vores kompetencer i spil, først og fremmest inden for bæredygtighed, fordi byggeriet skal leve op til nogle miljøkrav, som bygherren har opstillet med henvisning til DGNB-certificering, som pt. ikke forefindes på undervisningsbyggeri endnu. Vi har haft en lodret opstart, og tidsplanen er stram, så store dele af husets afdelinger er involveret i at løfte opgaven sammen med vores samarbejdspartnere.

Alle kompetencer er i spil

Optimering af byggeprogram og arbejdsprocesser

– I modsætning til mange andre ingeniørvirksomheder har vi over de senere år valgt at udbygge kompetencerne frem for at specialisere os i én bestemt retning. Det betyder, at vi i dag står på et meget bredt fagligt fundament, der spænder fra akustik, brandsikring og indeklima til energi, commissioning og bæredygtighed. For såvel bygherre som vores samarbejdspartnere gør det arbejdsprocessen lettere. Når der er færre aktører involveret, kan beslutningerne træffes og udføres hurtigt og effektivt, fortæller markedschef Søren Aaby fra Midtconsult og fortsætter:

Det nye Erhvervsakademiet Lillebælt projekteres og opføres fra sommeren 2014 med indflytning i 2016. Byggeriet opføres på den 42.000 m2 store tidligere Wittenborg-grund tæt på Odense Havn og kommer til at omfatte i alt 21.000 m2 med en byggesum på knap 231 mio. kr. Grunden er forurenet og med højt grundvand. Nogle af de eksisterende industribygninger skal genbruges, mens andre bygninger skal opføres fra grunden, og det kræver stor præcision at få balanceret hensynene

til nyt og gammelt med lavenergikravene inden for den fastlagte økonomiske ramme.

tage det første spadestik til den nye campus på Seebladsgade – helt efter planen.

– Projektet blev oprindelig udbudt i en såkaldt omvendt licitation, hvor budgettet var givet på forhånd, og udfordringen var at optimere byggeriet inden for den fastsatte ramme og således skabe mest værdi for pengene. Derfor lagde vi allerede i konkurrencefasen et stort arbejde i at optimere byggeprogrammets potentiale, så de studerende og underviserne får de bedst mulige arbejdsbetingelser i forhold til arealudnyttelse, belysning, indeklima osv., forklarer Søren Aaby.

Navigerer på åbent hav

– Lige nu er opgaven at sikre en effektiv byggeproces ved at være på forkant med, hvornår de enkelte materialer og komponenter skal bruges og sørge for, at de kan planlægges og derved leveres til rette tid. Der tegnes og beregnes, samtidig med at udførelsen er skudt i gang, så det kræver en meget stram styring og koordinering af alle parter, understreger han. Torsdag den 6. november kunne Odenses borgmester Anker Boye og rådmand Jane Jegind således

Når Erhvervsakademiet Lillebælt efter planen står færdigt i sommeren 2016, vil de ca. 3200 studerende og 300 medarbejdere kunne åbne dørene til helt nyt bygningskompleks, som med læringsmiljøer, kantiner og laboratorier bliver et nyt centrum for Odenses fremtidige byudvikling. Planen er at forvandle hele den tidligere grund til et campusområde, som også omfatter bl.a. studieboliger i nærområdet. Der etableres desuden en grøn kile, som forbinder havnen og centrum af Odense med gang- og cykelstier. – Skolen og kommunen lavede forud for licitationen et enormt arbejde med at formulere et nærområde ind i byggeprogrammet, som inddrog både hensynet til de studerende og ansatte, mulighederne for at genbruge de eksisterende bygninger og områdets potentialer som campus. I mange henseender er det et firstmover-projekt, som kræver både evnerne, modet og viljen til at navigere på åbent hav, pointerer Søren Aaby..


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

19

Pavillonkontorer i tre etager hos Novo Pavillonbyggeri sker almindeligvis i én eller to etager, men Pitzner har for Novo Nordisk A/S i Kalundborg opført et nybyggeri af kontorer til 50 medarbejdere i tre etager. Det nye kontorbyggeri i tre etager med facadebeklædning, der er nøje afstemt efter de øvrige bygninger i området.

Dansk produktion giver fordele Pitzner har været i stand til over en to måneders periode at få produceret helt nye moduler på egen fabrik i Hammel. – Det giver os helt særlige muligheder, at vi har egen produktion i Danmark. Modulerne er fremstillet med ekstra brandsikring og dimensionering til opstilling i tre etager. Beslutningen om det tredje plan blev taget i foråret, og er allerede udført igen med nye pavilloner produceret i Hammel, siger projektsælger Morten Bork.

P

roject Manager Allan Christensen fortæller, at firmaet manglede plads til ca. 50 arbejdspladser til procesfolk og kemikere med tæt tilknytning til produktionen.

– Pitzner havde i forvejen pavilloner stående her, så det var naturligt, at de udbyggede for os med 18 ekstra pavilloner samt to i en mellemgang i 1. salgs højde. Ved at væl-

ge samme leverandør var der ingen risiko for problematiske grænseflader mellem det eksisterende og det nye byggeri. – Jeg har presset Pitzner på leveringstid og færdiggørelse, og alle aftaler er blevet overholdt. Leveringstid er naturligvis helt afgørende i sammenhæng med, at kvalitet og finish også skal være i orden, og det har det været, siger Allan Christensen.

Arbejdsforholdene skal være i top hos Novo. I det seneste pavillonbyggeri i Kalundborg er der indrettet ca. 50 arbejdspladser.

Modulbyggeriet hos Novo Nordisk er forsynet med Steni facadeplader for at matche de omkringliggende bygninger. – Vi har forskellige facadetyper på Novo Nordisk i Kalundborg, men i det område, hvor pavillonbyggeriet ligger, har vi betonbygninger med Steni facadeplader. Derfor skulle der tilsvarende facader på pavillonbyggeriet, så det matcher hinanden og giver et godt helhedsindtryk, siger Allan Christensen.

Pitzner monterede en mellemgang i 1. sals højde mellem hidtidigt byggeri og de nye kontorer i pavilloner.

Fra vision til veludført byggeri - Midtconsult er et hus af specialister

Bæredygtige bygninger og anlæg kræver integrerede, tværfaglige designløsninger til at løse alle de komplekse og indbyrdes forbundne aspekter af byggeri. Derfor er Midtconsult et hus af specialister, for god service er ikke blot en ydelse - Det er viden!

Copenhagen Towers

Krifa, Lisbjerg

Tower Havneholmen

Siemens, Ballerup

Hovedkontor

Aarhus afd.

Kontakt

Viborgvej 1 DK-7400 Herning

Viby Ringvej 5, 2.th. DK-8260 Viby J

Tel. +45 97 22 11 33 www.midtconsult.dk

troværdig rådgivning


20 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Fokus på brugervenlighed Flere år før Novo Nordisk flyttede ind i sit nye domicil i Danmark, indledte de et samarbejde med rådgivningsvirksomheden Struwe & Co. Formålet: at integrere de mest avancerede AV-løsninger på en måde så alle, nemt og hurtigt kan betjene dem. Tekst af Tina Toft

E

n fladskærm på over to meters højde med 165” LED display, fuld HD opløsning og et knivskarpt billede – selv i dagslys. Det hænger på væggen i bestyrelseslokalet hos Novo Nordisk og er blot en ud af over 200 teknologiske lækkerheder, som Struwe & Co. har håndplukket i forbindelse med indretningen af det nybyggede hovedsæde i Bagsværd.

daglige bruger, der er afgørende. Det har også været her.

– Fladskærmen vejer små 400 kg., så vi måtte specialbygge en konstruktion, der tillader den at svinge ud fra væggen, hvis noget skal repareres, fortæller Hans Struwe, direktør i Struwe & Co. Gennem tre år har Struwe & Co. beskæftiget sig med detaljer som disse ved at kortlægge de fundamentale behov for AV-løsninger.

Tidlig start og tæt samarbejde

Avanceret teknik – simple løsninger Alt i alt er der blevet installeret 170 fladskærme fra 42” til 80” og 35 videokonferencesystemer. Specialdesignede motoriserede drejebeslag for skærmløsninger til

Hvad har været den allerstørste udfordring? – At finde simple og rationelle løsninger til alle medarbejdertyper og at tilpasse det til de høje kvalitets- og æstetikkrav, som Novo Nordisk havde. Derudover er det heller ikke så tit, at man skal tilpasse tingene til en rund bygning.

Hvad har bidraget til, at det er lykkedes? – Muligheden for at være en del af projektet allerede fra starten. Hvis du først involveres undervejs, er alt for mange ting fastlåste, og det er kostbart at ændre på.

møderum med skrå vægge og markedets kraftigste high-end digital cinema projektorer til auditoriet, har også været en del af projektet.

cept, der ikke kræver direkte betjening. Brugeren skal blot tilslutte sin laptop, resten sker automatisk, siger Hans Struwe og understreger:

– Alle møderum, herunder også auditoriet, er baseret på samme tekniske kon-

– AV-teknik i sig selv er ikke interessant, det er den værdi teknikken har for den

En forudsætning for optimale løsninger er et tæt og tidligt samarbejde med bygherre og arkitekt. Det giver projektledelsen mulighed for at have et nuanceret beslutningsgrundlag. Samtidig sikrer det en rationel byggeproces, hvor AV-projektet kan indpasses med et minimum af omkostninger.


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

21

P-huse i Danmark er under forandring Udviklingen inden for P-huse i Danmark har været meget begrænset i mange år, og det er nok de færreste, der har tænkt på at stille krav. Men nu tilpasses de danske standarder til det øvrige Europa, og det muliggør en ny type bygninger med åbne og lette konstruktioner. Tekst af: Direktør Ove B. Petersen, P-Plan A/S

I

det øvrige Europa anvendes der helt andre konstruktionsformer til P-huse end i Danmark, og dette kun fordi ingen i Danmark de seneste 50 år har stillet spørgsmål ved, hvorfor vi stadig gør det på den måde vi nu gør. Den nye konstruktionsform er enkel og velkendt – det er konstruktioner, hvor stål sammen med betondæk giver lette og transparente P-huse.Til glæde for brugerne, som gerne vil kunne se og blive set udefra såvel som indefra, når de parkerer deres bil. Hertil kommer at P-huse, som de opføres i det øvrige Europa, er veldokumenterede i relation til deres evne til at modstå brand og derfor ikke har behov for sprinklere.

i P-husene. Derfor burde dimensioneringsgrundlaget for P-huse have været 3.000 kg, som det nu er ændret til, og dermed har vi i mere end 50 år brugt tid og penge på at overdimensionere vores P-huse.

Kun fantasien sætter grænser

Hvorfor har udviklingen stået stille i Danmark?

darderne”. I de danske standarder stod der indtil 2012, at P-huse skulle dimensioneres for biler op til 3.500 kg. Ingen har gennem de seneste 50 år stillet spørgsmål til, hvorfor grænsen var på de 3.500 kg. ”Det har sandsynligvis noget med vores kørekort at gøre, hvor grænsen for hvilke biler, vi må køre med det lille kørekort netop er optil 3.500 kg”. Og ingen har tilsyneladende tænkt over sammenhæng mellem vægten og størrelse af en bil.

Den manglende udvikling har primært været bestemt af de danske standarder på området – under navnet ”Annex til EU-stan-

Størrelsen på en parkeringsplads er fastsat til at være 5 meter gange 2,2 til 2,5 meter,

Det betyder P-huse som byder på helt andre brugs- og driftsforhold end vi har kendt til i Danmark. De ændringer, der er sket på det seneste, har gjort det muligt at opføre P-huse i Danmark, som det er gjort i mere end 25 år i det øvrige Europa.

afhængigt af hvor nemt man ønsker, at det skal være at komme ud og ind af bilerne. Størrelsen på en P-plads er man enig om i EU. Frihøjde i et P-hus er man også nogenlunde enige om, mellem 2,0 og 2,3 meter, hvilket bestemmer hvor høje bilerne kan være. Man kan spekulere over, hvorfor ingen har tænkt over sammenhængene mellem dette og erkendt, at biler over 3.000 kg ikke kan komme rundt i de P-huse vi kender. Hvis de kan komme rundt, så kan de ikke holde sig inden for de afmærkede P-pladser, og så er det ikke tilladt at parkere

Et er hvad der er muligt, noget andet er i hvilket omfang vi kommer til at se P-huse med åbne og lette konstruktioner. Og med facader, hvor kun arkitektens fantasi sætter grænser og hvor udgifter til falske sprinkleralarmer ikke længere er faste poster på driftskontoen – det er helt op til bygherrerne og deres rådgivere. At der sker noget nyt på området er betinget af rådgiverne kaster sig over en opdatering af projekteringsgrundlaget for P-huse. Hvis du er interesseret i at vide mere omkring de nye standarder for parkeringshuse og de nye op innovative løsninger så kontakt os via vores hjemmeside (se læserservice).

Kunne din indtjening være bedre? Der er mange muligheder for at optimere din forretning og sikre en bedre indtjening. Vi kan fx hjælpe dig med at implementere bedre bygge- og projektstyring og derved forøge din indtjening. Kontakt Jacob Nørmark på 30 35 16 99, eller Deloitte Aarhus, City Tower, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited


22 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Stilhed og stilrenhed Lodrette og vandrette flader. Flydende overgange. Virksomheden Rockfon A/S udfordrede standarderne, da den skulle levere lydabsorberende loftplader til det nye – og runde – Novo Nordisk domicil i Bagsværd. Tekst af Tina Tof

A

rbejdsroen i det åbne kontorlandskab på Novo Allé nord for København er hjulpet godt på vej af ROCKFON A/S – en bæredygtig dansk virksomhed, der er specialiseret i lydabsorberende lofter og vægløsninger.

– Når ingen nævner akustikken, så er det fordi, den er god, så det plejer at være succeskriteriet, ler Thomas Vilmar, der er salgsdirektør hos ROCKFON A/S. Virksomheden benyttede et fleksibelt produkt til Novo Nordisk domicilet i Bagsværd, der sikrer en optimal lydabsorbering. Udfordringen ved projektet? Den

runde bygning. I runde bygninger bevæger lyden sig nemlig mod centrum, og det skaber et ekko. Løsningen er et produkt, der kan benyttes på forskellige flader.

Produkt med mange fordele

– Derfor har det også været spændende at være med i dette arbejdsprojekt. Standarderne er virkelig blevet udfordret med vores kurvede løsninger i lodrette flader og en ubrudt overgang til vandrette flader, fortæller Thomas Vilmar.

Praktisk produkt – diskret touch

Praktisk affære Selve designprocessen beskriver han som værende ene og alene ’praktisk,’ hvilket der er en meget enkel grund til: – Novo Nordisk var allerede fra starten helt sikre på, hvad der stod højst på deres ønskeliste: Hvide homogene overflader, der ikke brød med bygningens stilrenhed. For at skabe noget, der således i overflade og udformning levede op til alle krav, indledte ROCKFON A/S en konstruktiv dialog med Henning Larsen Architects, der har tegnet bygningen, samt et tæt samarbejde med tømmerafdelingen hos entreprenørerne, MTHøjgaard.

– Resultatet blev ROCKFONs akustiske loft Mono. En loftplade uden synlige samlinger, der absorberer 90 % af lyden.

Et særligt kendetegn for Mono er desuden looket. – ROCKFON A/S har skabt et design med en stilren og alligevel lidt rustik overflade, siger Thomas Vilmar og fremhæver dets diskrete fremtoning. – Det er naturligvis et markant produkt, da det har en central placering i bygningens atrium. Men Mono definerer ikke rummet – det giver plads til, at lyset kan lege med det og skabe et smukt og organisk udtryk, der kan ændre sig fra øjeblik til øjeblik. Og produktet har flere fordele, fastslår Thomas Vilmar: – Den pudsede overflade kan repareres, uden at det efterfølgende kan ses. Det er faktisk det eneste produkt på markedet, hvor dette er muligt, og det giver en stor fleksibilitet og en lang levetid.


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

23

En forskel for indeklimaet og miljøet Boon Edam er verdens største producent af karruseldøre, og der er to ting, man kan være helt sikker på når man vælger en Boon Edam karruseldør. Man får det absolut bedste indeklima, som er sikret mod træk og kulde, og som holder omkostningerne til opvarmning nede.

At Boon Edam karruseldøre så oveni købet er meget lette at betjene og er utrolig driftssikre, er bare det ekstra plus, der gør

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m ø m s fri · e

fri montage · sø m søm fri mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø øm m fri ·s

e

mo nt ag

mo nt ag

e· tag on m

fri mo søm

novopan_annonce bygge-&anlægsavisen 251x166, tværformat.indd 1

• Ligger jævnt og stabilt ved dimensionsændringer som følge af skiftende temperaturer • 40% hurtigere montering • Ingen ”væltede” og halvt islåede monteringssøm, der senere ligger og gnaver/afgiver knirkelyde • Kan ved fejlmontage fjernes uden deformationer • Super ergonomisk montage stilling og ingen belastende arbejdsstillinger • Ingen brug af værktøj • Testet af SBi - Statens Bygge forskningsinstitut

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

Nu reduceres ikke kun varme- og energiforbruget i gulvvarmen vha. NOVOPAN KLIMAGULV - men også monteringstiden reduceres væsentligt ved stående , sømfri montage!

NOVOPAN KLIMAGULV er resultatet af de senere års udvikling, der hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye skærpede lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer. Et nyt, moderne og hurtigt-regulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme.

fri montage · søm søm fri

fri mont søm

e

e

- hurtig og sikker nedlægning og stærk ergonomi!

e· tag on m

e· tag on m

FAKTA

© offenm.com

e · sømfri mon ntag t a g mo e· fri s ø m øm fri ·s

Sømfri montage

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e · fri sø m øm fri ·s

e

ntage · s øm fri mo nt ag

e · sø mfr im on ta g

fri montage · søm søm fri

e

e· tag on m

fri montage · søm søm fri

Ofte på grund af, at den umiddelbare anskaffelsespris på en karruseldør kan virke høj. Og det er den også, hvis man ikke tænker energitab/gevinst med i sit regnskab. Det er vigtigt at have i mente, at en karruseldør typisk har tjent sig selv ind på bare

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f øm øm s fri · e

– Vi har som standard en energi- og miljøpakke på alle døre, som gør dem ekstra energi og miljørigtige, og som kan forlænge levetiden på døren betydeligt.

ntage · s øm fri

Ingen træk og kulde – og ingen omkostninger til ekstra opvarmning.

dem så attraktive, fortæller Area Manager i Boon Edam Annette Bortfeldt og fortsætter: – Vi tænker på miljøet. Det er ikke kun indeklimaet, vi sørger for at holde energi og miljørigtigt. Hele fremstillingsprocessen af dørene, er tænkt grøn ned til mindste detalje. Et godt eksempel er, at Boon Edam er en af de første virksomheder i verden der har indført en miljøvenlig teknik der forbereder vores profiler til pulverlakering. Den meget stærke væske man tidligere lagde profilerne i for at forberede dem til pulverlakering, er skiftet ud med en væske med de samme gode egenskaber.

e· tag on m

to til tre år. Herefter er det ren gevinst på driftsregnskabet.

e· tag on m

K

arruseldøren er den eneste indgangsløsning som altid er åben – og altid er lukket. På mange byggerier vælger man at udføre indgangen til bygningen, som enten gående døre eller skydedøre.

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk 07/03/14 07.40

e· tag on m

fri søm


24 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Usædvanligt partnerskab fremtidssikrer boligfacader til BK2020-krav Boligkomplekset Tårnbyparken får i øjeblikket opgraderet facader med Velfac Ribo vinduer og altandøre med 3-lags ruder, der lever op til kravene i BK2020. Modsat gængs praksis har Velfac og PNP BYG siden prækvalifikationen dannet et tæt samarbejde omkring levering og udførelse – med en langtidsholdbar facadeløsning som resultat.

N

ormalt inddrages producenten først i et byggeprojekt, når udførelsen står for døren, og materialerne skal leveres. Men i tilfældet Tårnbyparken ville bygherren det anderledes: Boligorganisationen Tårnbyhuse, der holder til i Kastrup, ønskede fra starten at sikre opgraderingen af sin Tårnby-afdelings klimaskærme bedst muligt på den lange bane. Derfor blev det besluttet at udbyde facaderenoveringen, der også omfatter etablering af nye altaner, i partnerskabsregi for teams af producenter og entreprenører.

Det lange perspektiv vandt Partnerskabsmodellen betød bl.a., at det vindende team af leverandører og udførende sammen skulle stille garanti og dermed hæfte solidarisk for den samlede løsning. 11 teams blev oprindeligt inviteret til prækvalifikationen, og 5 gik videre til udbudsrunden, hvor Velfac og PNP BYG

A/S endte med at blive valgt til opgaven, som omfatter udskiftning og montage af i alt ca. 4500 vinduer og altandøre. – At valget faldt på os, skyldtes først og fremmest, at vi kunne levere den bedste løsning set i et langsigtet økonomisk perspektiv frem for den billigste pris her og nu. Boligforeningen havde fra starten fokus på energibesparelser, løsningens holdbarhed og de langsigtede driftsfordele, og det blev udslagsgivende, fortæller key account manager Claus Haastrup fra Velfac. En del af Velfacs overskud doneres til velgørende formål i Danmark. Virksomheden har, som et selskab i VKR-koncernen, således et stort fokus på bæredygtighed og socialt ansvar – en omstændighed, der også var medvirkende til, at de sammen med PNP BYG A/S vandt entreprisen.

Alle sten vendt fra starten – Hele processen har været meget usædvanlig, først og fremmest fordi ideen om

at udbyde facadeentreprisen til teams af producenter og montører er det omvendte af den normale verden i byggeriet herhjemme, fortsætter Claus Haastrup og suppleres af adm. direktør Carsten Jensen fra PNP BYG, der i år er udnævnt til Gazellevirksomhed og med i opløbet til den internationale pris ’Entrepreneur of the Year: – Det tætte samarbejde allerede i prækvalifikationsfasen har gjort, at alle sten er blevet vendt, og alt er blevet afstemt på forhånd, så vi er kommet bedst muligt fra start. Det gælder alle parametre fra priser og logistik til montagemåder og tekniske specifikationer, forklarer han.

De helt rigtige vinduer og døre til bygningen Tårnbyparken er en tæt-lav bebyggelse fra 1970erne, og den valgte facadeløsning består af Velfac Ribo-lavenergivinduer og -altandøre med 3-lags ruder. Velfac Ribo-serien, der er kendetegnet ved sit enkle design, egner sig særligt til renove-

ring af bygninger fra 1960 til 1980. Derudover lever både vinduer og altandøre op til de kommende krav i BK2020, og Velfac giver desuden 25 års garanti på funktionsdueligheden. – Den typiske udfordring i forbindelse med renoveringer er at finde de rette vindues- og dørelementer til indbygning de rigtige steder, så resultatet bliver den helhedsløsning, som bygherre og rådgiver ønsker. Det har vi kunnet her, ikke mindst på grund af det forbilledlige samarbejde med Velfac, påpeger Carsten Jensen til slut.


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

25

Stil krav til glas Novo Nordisk nye domicil er holdt i lyse materialer, og det enkle udtryk understøttes af glasvægge og glasdøre, hvor de mange forskellige typer af glas opfylder meget strenge krav til lyd, brand og sikkerhed. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

N

ovo Nordisk er kendt for at være én af de bedste arbejdspladser i Danmark, og arbejdsmiljøet er også prioriteret meget højt i den nye kontorbygning. Udformningen betyder, at dagslyset trænger ind i alle dele af bygningen, ligesom de lyse materialer skaber en behagelig stemning. DEKO i Taastrup har som underentreprenør til MT Højgaard leveret og monteret glasvægge, plade- og glasdøre, men forinden er gået et længere forløb, hvor virksomheden har fungeret som projekteringsrådgiver omkring mulighederne. Salgs- og tilbudschef i DEKO Torben Rytter udtaler: – Ethvert projekt kræver en individuel indgangsvinkel, og her er det vigtigt med specialviden og mange års erfaring. På opgaver som Novos domicil er vi med til at klarlægge muligheder og problemer for arkitekt og bygherre, inden projektet kommer i udbud – så de er klædt på i forhold til hvilke krav, de vil stille.

Høje ambitioner i Bagsværd – Novo har haft høje krav til udseendet af vægge og døre, som skal svare til resten af bygningens kvalitetsniveau, men også i forhold til lydgennemtrængning og brandkrav går man længere end normen, fortæller Torben Rytter. Eksempelvis har DEKO leveret både 12,76 mm og 16,76 mm lyddæmpende glasvægge, som giver en sænkning af lydniveauet på 39 og 42 dB, hvilket er et skridt videre

man inden længe kan opfylde alle krav på både det danske- og det internationale marked, inden for godkendte lyd- og brandglasvægge med tilhørende døre.

end de 35 dB, der er det gængse i kontorbygninger.

Indbydende helhed – På Novo er det arkitekternes fortjeneste, at man ikke har valgt at have dørfelter fra gulv til loft. Efter min mening giver det et mere sofistikeret udtryk, når man bryder glasset. Vores DEKO DG-døre med tolags klart sikkerhedsglas giver eksempelvis et flot billede, da den er monteret på en smal aluminiumramme uden synlige skruer. Glasskiven tiltrækker ikke opmærksomhed, her giver rammen et mere indbydende helhed, siger Torben Rytter, som fremhæver, at dørene kan leveres i flere farver. I den forbindelse er det også værd at nævne, at man har anvendt forholdsvis tunge, lydisolerende trædøre, selvom der ikke er krav om det, da selve dørens lyddæmpning skal matche glasskivens.

Alle krav opfyldes – På Novos domicil har vi leveret så mange forskellige glastyper, at det nærmest kun er vores helt tunge brandsikringsglas til brandsektionsvægge, EI 60, som ikke er i brug fra vores sortiment, siger Torben Rytter, som fortæller, at DEKO er ved at lægge sidste hånd på et udvidet sortimentet, så

– Lige nu opfylder vi 95 % af kravene på det danske marked, men vi er ved at færdiggøre et komplet kompendium, så arkitekter har adgang til beskrivelser af færdige løsninger direkte på nettet. Vi kan levere hele pakken, og specielt vores dørprogram har vi udviklet meget på. Det er ikke kun til kontorbyggerier, at DEKO produkter er velegnet. Eksempelvis leverer og monterer virksomheden i øjeblikket, glasvægge til det nye Slagelse Psykiatriske Sygehus, hvor der har været strenge krav til sikkerheden. For at plejepersonalet skal kunne føle sig 100 % sikker lavede man således en test, hvor arkitekten forsøgte at vandalisere en glasvæg med stole, borde m.v., hvilket viste sig at være meget vanskeligt. Ligeledes blev DEKOs DG-dør testet, hvor selv mange spark med tilløb ikke havde nogen effekt.

Blikket for helheden I DEKO har man en indgående dialog med arkitekter og bygherre, hvorefter man i fælleskab tilpasser og laver projektet bygbart. Herved kommer man tættere på det færdige resultat, så der ikke skal rettes til undervejs og laves lappeløsninger. Torben Rytter fortæller: – Vi er godt kendte på markedet, og da teknisk sparring samt prissætning er vores kernekompetencer, så vi oplever, at der er bud efter vores viden, så man får et kritisk blik tidligt i processen. Men det behøver

slet ikke være store projekter som Novo, hvor det er relevant. Vi er blevet kendt som dem, der er gode til glas, men man glemmer indimellem, at vi også udfører mere almindeligt tømrerarbejde, og at vi hermed er rigtig gode til især apteringsentrepriser vedrørende kontorindretninger/ombygninger, uddannelsesindretninger m.v.

Produktudvikling kræver kendskab til markedet DEKO har forhandlere i mere ned 45 forskellige lande, og derfor har man fokus på at opfange tendenser fra andre markeder, så man kan udvikle sig i den rigtige retning. Virksomhedens produktudviklingsafdeling er således øget med 200 % over de senere år, hvor man b.la. har afsøgt det store potentiale inden for glas. – For 10 år siden kunne vi se, at glas fyldte mere og mere på projekterne, men vi betragtede det som en mode, som måske var midlertidig. Men sådan er det ikke gået: Tværtimod vil man i de fleste kontorer hellere have gennemsigtlighed og stort lysindfald men stadig mulighed for stillezoner – dette gøres enkelt med glasvægge, og hvis man vil have dæmpet det transparente look, så udføres det ganske let og billigt via efterfølgende påklæbning af med folie, i den ønskede afdækningsgrad, fortæller Torben Rytter og forklarer: – Det handler om, at lyd og brandkrav opfyldes bedre nu, ligesom glas er slankt, så man får udnyttet kvadratmeterne godt. Jeg oplever også, at ejendomsudviklere gerne vil benytte sig af attraktive, langsigtede løsninger, så man kan holde længere på lejere og fremtidssikre sin investering.


26 ANNONCE

SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Den skjulte æstetik Den diskrete fremtoning af de dansk designede gulvbokse fra BAASTRUP A/S i det nye domicil for Novo Nordisk, har krævet innovation i designtænkningen. Resultatet er ikke bare smukt, men kan også bidrage til et bedre og mere fokuseret arbejdsmiljø. Tekst af Tina Toft

D

u bemærker dem næsten ikke, og det er pointen. De eksklusive runde gulvbokse i det nybyggede hovedsæde hos Novo Nordisk i Bagsværd oser af tilbagelænet elegance, hvor den veludførte integration i træ- og naturstensgulvene er en del af hemmeligheden. – Arkitektfirmaet kontaktede os med forespørgsler om mulighed for stik i gulvene. Ønskerne gik bl.a. også på komponenter i rustfrit stål, fortæller Hans Erlandsen, ejer af den kreative ingeniørvirksomhed BAASTRUP A/S, hvor man har været glade for projektet.

Innovation og finesse – Vi har hjertet med i alt, hvad vi laver, og vi var heldige at få chancen for at kræse så meget for alle detaljer. Her skulle vi opfinde langtidsholdbare kvalitetsløsninger til store åbne rum, og det har passet os perfekt. Vi har erfaring for kundetilpassede produkter og kan lide at løse de lidt specielle opgaver, understreger han.

Under fremstillingen af de nye gulvbokse blev der anvendt lige dele innovation og finesse, hvilket endte med at blive to typer; en for otte og en for to stikmuligheder. Den største af modellerne går under navnet RKRF300 og den mindre VIP150 – tallet står for diameter. – Forarbejdningen af de massive dele har vi lagt meget energi i. Man vil jo nødigt stå med et slutresultat, der ligner konservesdåser, som er slået sjusket sammen.

Arkitektonisk frihed og effektive arbejdspladser – Samtidig skulle vi udvikle en måde, hvorpå gulvboksene kunne spille sammen med den teknik og de installationsrør, der er ført under gulvene. Gulvboksene er blevet fræset ned i gulvbelægningen, så de ligger helt plant i gulvet på en lækker måde, siger Hans Erlandsen og fremhæver det funktionelle i at have gulvbokse i store kontorområder: – Det skaber en arkitektonisk frihed i forhold til, hvordan man vil bruge rummene

både nu og om f.eks. fem år. Man kan udnytte de dyre kvadratmeter mere effektivt og har flere muligheder for at indrette optimale arbejdspladser.

Godt for arbejdsmiljøet Og med al sandsynlighed er æstetikken i de rene linjer et plus for arbejdsmiljøet. Conny Berggreen, der er er partner og seniorrådgiver ved Arbejdsmiljøeksperten forklarer: – Det har selvfølgelig en betydning, at der ikke er et mylder af spaghettiledninger i et arbejdsmiljø, som man kan falde over, og som samler støv eller gør rengøringen svær. Hun uddyber: – LEAN-principperne, der stammer fra bilindustrien, handler jo netop om at rationalisere, så det har helt klart en mental effekt, hvis der er en masse unødige ting, der stjæler opmærksomheden. Sagt på en anden måde: Hvis der er er ryddeligt og ordentligt, kan man som

medarbejder bedre koncentrere sig. Orden skaber en følelse af ro og dermed gode rammer for at fokusere på sine arbejdsopgaver. På den måde kan ledninger, der ikke er synlige, sagtens være med til at gøre en positiv forskel.


SÆRTILLÆG | DOMICILBYGGERI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

Indretning, der er tro mod virksomhedens værdier Duba-B8 har leveret skriveborde og opbevaring til Novo Nordisks nye domicil, og man løste opgaven ud fra sin kundeorienterede strategi ”Customer Driven Solutions”, hvor der har været fokus på at understøtte de overordnede visioner for bygningen.

S

om førende leverandør til Danmarks største virksomheder, har Duba-B8 længe været opmærksom på kundernes behov for skræddersyede løsninger. Virksomhederne er i intensiv konkurrence, både når det handler om salg, ny innovation og tiltrækning af arbejdskraft. Her har møbler og indretning en direkte påvirkning, når der skal skabes attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække, motivere og inspirere nye kandidater. Og netop her ligger kimen til ny innovation og forspringet til konkurrenterne. Alt skal også være pakket ind i den rigtige identitet og være autentisk mod virksomhedens værdier og holdninger.

Udviklingen af den unikke møbelløsning

Branding og identitet er i høj grad et internt anliggende. De ansatte målrettes, og deres perception kontrolleres med følelser og værdier, så de adopterer virksomhedens mission og arbejder i tråd hermed. Missionerer man perfektion eller bæredygtighed, så må dette naturligvis afspejle sig i udtryk, materiale valg, funktion, ergonomi, returordning og meget andet. Disse tanker danner baggrund for Duba-B8’s strategi ”Customer Driven Solutions”, som går ud på at møde kundernes specifikke krav og dermed påvirke deres konkurrenceevne positivt.

Udgangspunktet for opbevaring var Duba-B8s produkt ”Define”. Dette er et eksklusivt møbel med blandt andet malede overfalder og låger i massivt træ. Novo Nordisk ville bevare det eksklusive look, men ønskede ikke malede møbler. Omvendt efterlader laminat overflader en synlig kant i samlingerne. Duba-B8 løste opgaven ved at anvende laminat i kombination med laser-limede kantlister. På den måde bliver overgangen mellem kant og flader usynlig og fremstår med en høj og stærk finish. Materialetykkelsen blev derfor ændret fra 19 til 16 mm. De finerede trælåger, som

Der blev indledt en nærmere dialog, efter at Duba-B8 havde opstillet prøvemøbler. Her havde Novo Nordisk ønsker om tilpasninger, der var nødvendige for at ramme det ønskede formsprog. Herefter tog diskussionen om mulighederne fat.

Novo Nordisk ønskede et møbel, som medarbejderne kunne ønske sig at have derhjemme, for netop dette ville give en god atmosfære på jobbet.

standard er kvartskåret, blev leveret i planskåret eg. Dette tangentiel snit efterlader i forening med en mere mat lak, indtryk af at lågen er en klassisk smuk massiv eg, hvilket i øvrigt også forholdt sig perfekt til gulvets udtryk og arkitekturens materiale holdning. Synlige greb på lågerne var ikke ønsket, så der blev fræset et greb i massivt egetræ ind i toppen af lågen. En aflåselig metalskuffe i opbevaringen fik afrundede Kanter, så det kom i overensstemmelse med Novo Nordisks udtryk og designmanual. Soklerne blev sorte, så de matchede farven på bordstel. Soklerne blev konstrueret med front- og bagliste mellem sidelisterne, da dette passede bedre ind i linjerne og udtrykket, når man går rundt i bygningen og kigger ind mod arbejdspladserne. Bagbeklædningen på opbevaringen blev gjort plan med siderne, så udtrykket blev fastholdt. Duba-B8 leverede flere prototyper, før endelig beslutning blev truffet.

Uden generende lysreflekser Bordet er konfigureret helt efter Novo Nordisks ønsker. Kanter og bordstel er runde i overensstemmelse med designmanualen. Bordstel er farvet i en tilpasset matsort strukturlak, så støv ikke ses så tydeligt, ligesom det giver et mere eksklusivt udtryk. Novo Nordisk BA Campus er to bygninger med meget lysindfald, og i Danmark har man mange timer med lav sol. Det giver lysreflekser i øjnene. Derfor har man på bordene anvendt en mat linoleum i en tilpasset farve uden generende lysreflekser. Kabeldækslerne i bordet blev udført i linoleum som bordpladen for at gøre dækslerne mindre iøjnefaldende og bidrage til et mere eksklusivt udtryk. Ledninger trækkes op af gulvet og løber via et skjold monteret på bordbenene op i kabelbakken. Derved ser man næsten ingen ledninger – positivt både for øjet og rengøring. Af hensyn til bløde værdier og bæredygtighed anvendes der i størst mulig udstrækning vandbaseret lak, hvilket betyder minimal afgasning og bedre indeklima. Hæve-sænkebordene blev leveret med en nulstrømskontrolboks med et standby forbrug på mindre end 0,1 kWh.

27


DLH Thermogulv – Komforten ligger i gulvet… Enkelt, nemt, billigt og komfortabelt Det er ganske simpelt. DLH Thermogulv kan enten lægges som flydende gulv på et eksisterende gulv eller på strøer som bærende undergulv. DLH Thermogulv er derfor velegnet til etagebyggeri, nybyggeri og renovering – helt uden brug af beton. Med de tilhørende varmeslanger og varmefordelingsplader sikres du hurtig opvarmning som giver høj komfort og er energibesparende. Pga. den hurtige nedkølingsfase er DLH Thermogulv også effektivt ved brug af natsænkningsur. Scan koden og læs mere om DLH Thermogulv eller find læggevejledninger på dlh.dk

DLH Danmark · Nordkajen 21 · 6000 Kolding · tlf. 43 500 800 · dlh.dk

Den nye MK-godkendelse af samme plade til vådrum gør det nemt, fleksibelt og overskueligt at lægge gulvvarme på fx. badeværelset. Du bruger den samme plade til såvel tør- som vådrum. Du skal kun have én plade på lager, og fleksibiliteten i godkendelsen tillader dig at bygge vådrumsløsninger op med varer fra eget lager. Følg blot læggevejledningen.

Byggeoganlaegsavisen 6 sek4 2014  
Byggeoganlaegsavisen 6 sek4 2014