Page 1

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER Nr. 6 | December 2014 | 24. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

2

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

INDHOLD Tema: Teknologi

Hele tiden friske data I forhold til sagsstyring, projektledelse og udfakturering er det uvurderligt at have fingeren på pulsen, så man ved hvad der sker i virksomheden. Læs artiklen på side 8

Kvalitetssikring version 2.0 Den digitale verden har gjort sit indtog i byggebranchen. Et af de seneste tiltag er applikationen IssMan, der gør det muligt at udføre kvalitetssikring ved at registrere fejl og mangler på et byggeri via smartphone eller tablet. Læs artiklen på side 10

Tema: Teknologi

Den hurtige vej til bedre overblik Kæmpe CO² reduktion med nye bæredygtige ovenlys Hvis alle de gamle plast-kuppel ovenlys blev udskiftet, ville samfundet, erhvervslivet og husejere spare langt over en milliard kroner. Læs artiklen på side 14

vandtæt lyskasse

XyCon A/S leverer IT-styringssystemer til grossister, entreprenører og andre virksomheder med behov for overblik over deres maskiner og udstyr i hverdagen. Søsterselskabet Garant Udlejnings korte proces med at blive DRA certificeret skyldes i høj grad virksomhedens software, som automatisk varetager den besværlige dokumentationsproces. Læs artiklen på side 16

lyskasse til kælder - komplet system

Sokkel element Afdækningsramme

Lyskasse Sikring mod opstigende grundvand

Kældervindue

tlf. 9756 4222

niss sørensen & søn a/s

Isoleringsplade mod kuldebro

nssas.dk

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk


TEKNOLOGI

Mere vidensdeling. Men hvordan? Vi skal leve af vores know-how i Danmark, og én af de store udfordringer i dagens byggebranche er at få vores eksisterende viden sat i spil, så de enkelte virksomheder bliver i stand til at udvikle innovative løsninger og indgå i nye samarbejder på tværs af faglige, geografiske og andre eksisterende grænser. Tekst af Mikkel Weber Sandahl branchen er der en tradition for at løse problemerne, efterhånden som de opstår, fremfor at fokusere på de tendenser og systemer, som forhindrer problemerne i at opstå. Udvikling eller tilbagegang? Jacob Brix er erhvervs-Ph.d. fra Aarhus Universitet, og han lægger meget vægt på den praktiske tilgang til videnskab, så man gør afstanden mellem en videnskabelig rapport og den virkelige verden mindre.

I

nnovation er et nøgleord i dag, men udvikling og nytænkning kommer ikke af selv. Når man skal udnytte potentialet for innovation i sin virksomhed, så er det en forudsætning, at man forstår at dele og anvende den eksisterende viden. Det fortæller adjunkt ved Aarhus Universitet

afdeling Herning, Jacob Brix, som har beskæftiget sig med vidensdeling og innovationsprocesser i erhvervslivet:

– Mit mål er at omsætte universitetsviden til en hjælp for de danske virksomheder til at blive bedre. Og vilkårene i dag er sådan, at man som virksomhed skal udvikle sig, ellers kommer man hurtigt bagud i forhold til konkurrenterne. Der er eksterne faktorer som nye bygningsreglementer og krav om CEmærkning, som skubber på, men det er ingen tvivl om, at forandring er livsnødvendigt i dag, siger Jacob Brix og fortsætter:

– Jo større forståelse, du har for hele den proces, som du er en del af, desto nemmere er det skabe innovation – og lige netop derfor er vidensdeling så vigtigt. I bygge-

– Mange folk mener stadig, at de har så mange års erfaring på deres felt, at de ikke har behov for at lære noget nyt, og det er virkelig dumt. Ny teknologi og nye byggesyste-

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mer kan overflødiggøre virksomhedens eksisterende forretningsgrundlag, som man i dag tager for givet – for eksempel kan du se på hvor mange, der i dag lever af at producere DVD’er sammenlignet med for fire år siden. I dag kan man ikke længere sige: Hvorfor lave det om, hvis det er godt nok?

tale at genindføre i universitetsverdenen, således man bruger et mentor-princip i samarbejde med virksomhederne. Ifølge Jacob Brix skal man tilegne sig viden – gøre den til sin egen. Viden opstår af en læreproces, og det kræver, at man forholder sig til det, man får fortalt.

til udbedringer.

„I dag kan man desværre ikke længere sige: Hvorfor lave det om, hvis det er godt nok?“

– Al viden er personlig, og derfor er det ikke nok at sende noget information ud med posten – det er ikke en garanti for, at det bliver omdannet til viden. Alle kender fornemmelsen at være til et orienteringsmøde om morgenen, hvor man har glemt indholdet 10 minutter efter. Her kan man understøtte læringsprocessen ved eksempelvis at få en blok op ad lommen, så man forholder sig direkte til det, der bliver sagt. Jacob Brix tilføjer, undersøgelser viser en tendens til, at mænd meget nemt glemmer mundtlige beskeder, og da byggebranchen hovedsagligt består af mænd, så giver det mening at få information skrevet ned. Her bør man generelt være bedre til at spørge, hvis der er noget, man ikke forstår. På den måde har man forståelse for helheden. En lille fejl i en byggeproces kan give store omkostninger

– Vidensdeling er ikke let, og derfor skal man have forståelse for, hvor stor bredden og dybden skal være. Inden for byggebranchen har mange en dyb viden inden for deres område, hvor de er eksperter, men det har mindre værdi, hvis man ikke kan bruge den viden. Her kan det eksempelvis have stor effekt at gå sammen med andre, så man i fællesskab kan levere et komplet produkt, siger Jacob Brix og uddyber:

At give viden videre – Vidensdeling foregår ikke automatisk. Det er altid svært, og det skal man være bevidst om. Alt for mange steder tænker man bare på sit produkt og sin markedsføring, når man skal være innovativ, men efter min mening bør folk i højere grad sætte fokus på deres processer og arbejdsgange. Herved kan man bedre skabe nye mønstre – eller i hvert fald tydeliggøre de mønstre, der er i virksomheden, fortæller Jacob Brix, som er begejstret for byggebranchens mesterlæreprincip, som det er på

Videns-bredde og vidensdybde I læringsteori skelner man ifølge Jacob Brix mellem to former for viden, hvor vidensbredde handler om at dirigere og orkestre viden, hvor vidensdybde er den specialiserede viden, som fagnørden har.

– Vidensbredde er at se ud over sit eget fag, så man ser den funktion, man udfører, i forhold til helheden. For eksempel er mange håndværkere ikke uddannet til at se ud over sit eget fag og tage hensyn til de efterfølgende fagentrepriser i et byggeprojekt, og det lider processen til tider under. For at virksomheder kan vidensdele kræver det ifølge Jacob Brix >>

Lej en pumpeløsning.

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst.

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk


40 minutters forarbejdningstid!

Undgå spartelslag og overgange Den nye MICROTEC gulvspartelmasse ARDEX K 39 er den perfekte løsning, når du skal afrette gulve.

Belægningen kan du montere med vores nye linoleumslim ARDEX PREMIUM AF 740. Den har et lavt forbrug, er let at påføre og har et kraftigt monteringshug.

Ud over fremragende, selvnivellerende egenskaber har spartelmassen en meget lang forarbejdningstid: mere end 40 min. Både i spanden og ude på gulvet. Det er dobbelt så lang tid, som for traditionelle spartelmasser og gør det muligt at færdiggøre store områder i én arbejdsgang. Derfor kan du undgå synlige spartelslag og overgange, der kan ses gennem belægningen. Det er specielt vigtigt op mod fx store vinduespartier og lysindfald.

ARDEX K 39 og ARDEX PREMIUM AF 740: Får det bedste frem i belægningen

ARDEX Skandinavia A/S Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk • www.ardex.dk


4

2. SEKTION | TEKNOLOGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

3457_Elma_Ann_130350_Flir_DK_Layout 1 20/11/14 09:27 Page 1

DIT NYE FLIR TERMOKAMERA KØBER DU HOS ELMA… FLIR TG165

SMART VISUELT SPOT TERMOMETER MED VARMEBILLEDE ❚ ❚ ❚ ❚

Varmebillede på hele 80x60 pixel Kompakt, pålidelig, robust og dropsikker Super nem betjening Dobbelt lasersigte viser måleområde

PRIS KUN KR.

nyheD! PRIS KUN kr.

3.995,-

3.995,-

FLIR EX SERIEN PEG-OG-SKYD KAMERA SOM ALLE KAN BRUGE

PRISER FRA kr.

❚ ❚ ❚ ❚

7.470,-

FLIR E4/E5/E6/E8 vælg kamera efter opgave Super nem betjening Indbygget fotokamera og funktionen MSX 2 meter drop specifikation

PRISER FRA KUN KR.

7.470,-

FLIR EXX SERIEN HVIS DU VIL LIDT MERE MED TERMOGRAFERING ❚ ❚ ❚ ❚

FLIR E40/E50/E60 vælg kamera efter opgave Indbygget fotokamera og funktionen MSX 2 meter drop specifikation Bluetooth og Wi-Fi indbygget

PRISER FRA KUN KR.

PRISER FRA kr.

PRISER FRA kr.

29.970,-

63.720,-

29.970,-

FLIR T400 SERIEN

”I byggebranchen er der en tradition for at løse problemerne, efterhånden som de opstår, fremfor at fokusere på de tendenser og systemer, som forhindrer problemerne i at opstå.”

>> tillid og åbenhed, så man kan hjælpe hinanden, fremfor at fokusere på sit eget. ”Processen er vigtigere end produktet” Jacob Brix ser et problem for byggeriet som branche, da der er et brud mellem indkøber og slutbruger, således der går viden og erfaringer tabt her, som ikke bliver samlet op i de følgende projekter: – Man har en tendens til at tage noget for givet, hvis man ikke konstant bliver udfordret i forhold til hvorfor man gør tingene på en bestemt måde. Her skal virksomhederne være i stand til at se bagud og opfange generelle mønstre – og kvalitetssikre sine processer. Herved skaber man en læringsplatform, som man betyder, at man kan reagere på ny viden. For det er naturligvis lige så vigtigt, at man er klar til at tage konsekvensen af den nyskabte viden. Et enormt uforløst potentiale I leverandørvirksomheden HauCon A/S arbejder man aktivt for at blive bedre til at vidensdele, og nu er man begyndt implementeringen af en fælles social vidensplatform for virksomhedens medarbejdere med udgangspunkt i ESN systemer (Social Enterprise Network). HauCon blev etableret i 1988 af Per og Jan Haugaard, og i dag har Aarhus-virksomheden næsten 100 ansatte fordelt i Danmark, Norge, Sverige og Finland. For Jan Haugaard har indgangsvinklen til vidensdeling ganske enkelt været: Hvordan får vi vores medarbejdere til at trække på hinandens erfaringer over landegrænser? – Jeg ser et enormt uforløst potentiale i vidensdeling i HauCon. Vi lever af vores

kompetencer og know-how – derfor skal vores folk i Trondheim kunne udveksle erfaringer med vores folk i Danmark, så vi udnytter den viden, som vi har implicit i organisationen. Og i stedet for at bruge tid på at udveksle erfaringer, når vores medarbejdere er sammen til halvårlige møder, så kunne vi bruge den tid på at hygge, fortæller Jan Haugaard, som lægger stor vægt på, at motivationen til at få ny viden skal komme fra medarbejderne selv: – For fem år siden indførte vi et lignende stykke værk-

tøj for vores medarbejdere på intranettet, som blev en dundrende fiasko. Folk stejler over rapportering, og denne gang har vi startet nedefra med at lave en tilbundsgående undersøgelse af hvad, vores folk ønsker sig af den fælles sociale platform. Det er lysten til at få viden, der skal drive værket. Det er en vigtig pointe, for på den måde handler det ikke om at købe et stykke software – det handler om vi få en ny kultur, hvor man frit trækker på sine kollegers viden. Det giver også større troværdighed for vores kunder.

Omkring at tilegne sig viden Den amerikanske forsker Edgar Dale konkluderede følgende tilbage i 1946: Man husker: 10 % af det, man læser Man husker: 20 % af det, man hører Man husker: 30 % af det, man ser Man husker: 50 % af det, man ser og hører Man husker: 70 % af det, man udfører Man husker: 90 % af det, man vurderer og videreudvikler

Konkrete anbefalinger om vidensdeling Start aldrig en proces med at gå direkte i problemløsning I stedet bør man først undersøge og fastlægge, hvad der er årsagen til problemet, og herefter vælge, hvad man vil gøre ud fra de resurser, man har til rådighed. Vær altid kritisk, når nogen mener, at noget ikke kan forbedres Spørg personen, hvor man tidligere har begået kompromisser i forbindelse med beslutningstagning, 2) hvor dan han/hun er sikker på sin sag, og 3) om personens viden er konstrueret på baggrund af egne holdninger eller på baggrund af en læreproces. Afliv falske deadlines Hvis du står over for en beslutning med høj usikkerhed, så brug mere tid på at søge eller skabe den viden, der hjælper dig til at tage et begrundet valg. Danske ledere er alt for gode til at sætte falske deadlines for, hvornår noget skal afleveres/være færdigt.

PROFESSIONEL TERMOGRAFERING ❚ ❚ ❚ ❚

FLIR T420/T440/T460 vælg kamera efter opgave Indbygget fotokamera og funktionen MSX Ergonomisk opbygget PRO kamera Bluetooth og Wi-Fi indbygget

PRISER FRA KUN KR.

Telte til alle formål! F.eks. Håndværkertelt - enkel montering på kun 5 minutter!

63.720,-

SE MERE PÅ WWW.ELMA.DK SE OGSÅ TOPMODELLERNE T600-SERIEN

Stort lager af telte og presenninger!

PRISER AB LAGER FARUM EX. MOMS

ELMA INSTRUMENTS A/S | RYTTERMARKEN 2 | 3520 FARUM TELEFON: +45 7022 1000 | FAX +45 7022 1001 | E-MAIL: INFO@ELMA.DK | WWW.ELMA.DK

Priser fra kr. 1.998,excl. moms

r ge n i n en . 40, s e r Pr a k fr

O.B. Wiik Danmark A/S Hasselvej 10 4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75 obw@obwiik.dk www.obwiik.dk

Tilbud er gældende så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms


Lillebæltsvej 90, 6715 Esbjerg N Tlf: +45 75 14 32 00 info@hitachi-powertools.dk

www.hitachi-powertools.dk

SIKKERHEDSSÆT TIL MOTORSAV • Polstret sikkerhedshjelm og høreværn med bløde tætningsringe. EN 397 og EN 352-1. • Overall med motorsavsbeskyttelse. Slidstærkt stækmateriale med nylonfiberforstærkede slidflader. EN 381-5, klasse 1 (20 m/s). • Vandafvisende arbejdshandsker af blødt okseskind. EN 381-7, klasse 1 (20 m/s). • Sikkerhedsbriller i ridsefast glas med dugfri inderside. EN 166.

PRIS

1.623,Kvalitetsmaskiner til byggeindustrien KÆDESAV 2.000W

1.298,- excl. moms

CS 35Y

Varenr. 60101202

Str. S/M Varenr. 62999605 Str. L/XL Varenr. 62999604

Blød start (startstrømsbegrænsning) Kædebremse og automatisk kædesmøring Den 1. marts 2003 fusionerede Bevini Scandinavia AB Sværdlængde: 350 mm (14”) med Hitachi Power Tools AB, Sverige. Derved blev Sværdtype: Tandnæse Vægt: 5,4 kg en del af produktsortimentet hos Hitachi BENDOF

PRIS

1.248,-

Power Tools. PRIS Varemærket BENDOF opstod i 1977. Armeringsklipperne, også kaldet ”papegøjerne”, blev hurtigt populære i byggeindustrien i Norden og nye produkter blev udviklet kon1.398,excl. moms tinuerligt. Idag har vi et komplet sortiment af maskiner til bearbejdning af armeringsstål. Med dette varemærke vil vi forsyne byggeindustrien med specielle maskiner og produkter, som opfylder branchens og myndigheMOTORSAV CM³til tekniske og miljømæssige hensyn. dernes høje33 krav CS 33EB Med over 35 år i branchen tør vi påstå, at vi kan det der Varenr. 62010827 med armering!

1.748,-

998,- excl. moms

Let og smidig sav til arbejdet i haven

Miljømotor PureFire Vi kan tilbyde en bred vifte af løsninger indenfor klipning, Udstyret med primerpumpe bukning, binding Cylindervolumen 32,3m.m. cm3 med alt fra håndværktøj til store stationære klippeEffekt 1,7 hk / 1,25 kW og bukkemaskiner. I vort sortiment Vægt 3,8også kg findes velkendte produkter til sprængning af sten, Leveres med 12” sværd og kæde

fjeld og beton.

LET MED LAVE VIBRATIONER

Vi arbejder konstant på at udvikle og forbedre vores produkter. Et eksempel er vores nye armeringsklipper, PRIS som nu har en ekstra returventil, der midsker risikoen for hånd- og fingerskader. Med den nye funktion kan du 3.298,moms stoppeexcl. klippebevægelsen og bakke maskinen. M-serien har også fået en splintbeskyttelse, som forhindrer stålsplinter i at skade brugeren eller andre.

4.123,-

MOTORSAV 50 CM³ CS 51EA(P) Varenr. 62010840

Cylindervolumen: 50,1 cm³ Effekt: 3,4 hk / 2,5 kW Vægt: 5,1 kg Leveres med 13” sværd og kæde

UNIVERSALMASKINE 1.050W DBC-16H Varenr. 10090007

Klipning og bukning af armeringsstål op til 16 mm Max bukkevinkel 180° Ideel til klipning og bukning af armeringsstål, som stikker ud fra væg, gulv, søjler etc. Klipper indtil 44 mm og bukker indtil 115 mm fra kilden Leveres med 1 stk. bukkedorn (r = 31 mm) og metalkuffert

ARMERINGSKLIPPER 18V DC-16MB3 Varenr. 10100017

Meget kraftig og hurtig batteridrevet armeringsklipper Ny stærkere motor, 18V 5,0Ah Li-ion batteri Klipper hurtigere - flere klip pr. opladning i forhold til tidligere modeller Drejeligt klippehoved 340° Ekstra returventil giver sikrere brug Vendbare skær Splintbeskyttelse Leveres med 2 stk. 5,0Ah batterier, luftkølet kombilader (230V/12V), plastkuffert, værktøjssæt, støttegreb og olie

ARMERINGSKLIPPER 720W DC-16M Varenr. 10100005

Nordens mest købte papegøje Let (7,0 kg) og stærk Klipper op til 16 mm (KS 500) Ekstra returventil giver sikrere brug Vendbare skær Splintbeskyttelse Leveres med plastkuffert og værktøjssæt


6 ANNONCE

2. SEKTION | TEKNOLOGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Unge håndværkere vil have digitalisering Hos Byens Blikkenslager og VVS-forretning har man udskiftet papir og blyanter med smartphones og tablets. Det har lettet arbejdsgangen på kontoret og ude i marken. Tekst af Pernille Le Marc

D

et var svært at komme til bunds i stakken af arbejdssedler, timesedler og bestillingssedler, der hobede sig op dag for dag. Derfor satte Byens Blikkenslager og VVS-forretning jagten ind på en elektronisk løsning, der skulle hjælpe med at få det administrative arbejde hurtigere for hånden, og i marts i år kunne virksomheden så køre al data over på det digitale system E-Komplet. – Tidligere måtte vi sidde på kontoret og holde styr på håndskrevne notater i forsøget på at skabe overblik over, hvilke opgaver, der var blevet udført, og hvilke materialer, der var blevet brugt. Per konsekvens spildte vi en del tid, som vi kunne have brugt mere fornuftigt på andre gøremål, forklarer Henrik Hansen, der driver og er medejer af Byens Blikkenslager og VVS-forretning.

– Takket være digitaliseringen kan al arbejde nu registreres og afsluttes ude hos kunden, og derfor fylder papirarbejdet ikke længere nær så meget i vores hverdag, pointerer Henrik Hansen.

I dag registreres samtlige data digitalt i sagsstyrringssystemet E-Komplet, som alle ansatte har direkte adgang til via deres mobile enheder.

– Eftersom alt registreres digitalt, kan systemet automatisk danne et oversigtskort over hver sag, hvilket gør det muligt for os at aflæse

Han tilføjer, at virksomhedens bogholder sågar er gået ned i tid. Ingen mister overblikket – Vi har fået god feedback fra vores ansatte, som ikke længere skal holde styr på en masse forskellige arbejdskort. Hvis blot de har deres smartphone eller tablet på sig, kan de nu nemt og hurtigt opdatere den aktuelle sag, siger Henrik Hansen. Når håndværkerne logger ind på den fælles server, kan de knytte deres data til et konkret sagsnumre, og dermed er de sikre på, at varekøb, materialeforbrug og timeopgørelser registreres korrekt.

dækningsgrad, tidsforbrug og lignende. Det giver et rigtig godt overblik over vores igangværende projekter, forklarer Henrik Hansen. Øget kundetilfredshed Også virksomhedens kunder vinder på digitaliseringen. De kan nemlig se frem til hurtigere fakturering. – I og med, at alle informationer nu ligger digitalt og er tilknyttet et konkret sagsnummer, kan vi hurtigt danne fakturaer.Tidligere skulle al information tastes manuelt ind i systemet, inden vi kunne fakturere, og det kunne trække ud i månedsvis, siger Henrik Hansen. Nu kan fakturaen ekspederes af sted med det samme, og det er ens betydende med øget kundetilfredshed. I de unge håndværkeres ånd E-Komplet er en branchespecifik løsning særligt henvendt til byggesektoren. Det brugervenlige systemet er udviklet med særlig henblik på at understøtte håndværkervirksomheder i deres dag-

lige arbejde. Og hos Byens Blikkenslager og VVS-forretning har alle medarbejdere taget løsningen til sig. – Vi har naturligvis været igennem en indkøringsfase, hvor vi har fået føling med det nye system og lært de forskellige funktioner at kende. Men nu har vi vænnet os til den nye måde at opgøre timer, registrere materialer, lave arbejdssedler og sende fakturaer på, så i dag kører det på skinner, siger Henrik Hansen. Han pointerer samtidig, at virksomhedens medarbejderstab er ung, og at digitalisering har været lige i deres ånd. – Den unge generation er født med de digitale værktøjer i hånden og navigerer problemfrit på deres mobile enheder. Derfor har vores håndværkere haft ganske let ved at omstille sig, og det forekommer dem næsten mere naturligt at registrere deres arbejde på mobilen end at udfylde papirer i hånden, forklarer Henrik Hansen.


NÅR TOPPEN SKAL NÅS JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås. Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, sækkevogne og meget, meget mere. Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as. Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

®

JUMBO

STIGER | STILLADSER | LIFTE

JUMBO Rullestilladser

Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på rammer og diagonaler/håndlister. Med ekstra kraftige hjul Ø125 mm - kan også monteres med Ø200 mm højdejusterbare hjul. Stilladsklasse 3

JUMBO Giant Multistiger RA SF PRI . L VEJ

8,9 7 1.

FRA RIS P . L VEJ

5,9 1 7.

JUMBO Murerstilladser

Fremstillet i varmgalvaniseret højkvalitetsstål. Leveres klar til brug, komplet med et trallelag. Stilladsklasse 2-5

JUMBO Giant Multistiger er praktiske stiger til den professionelle håndværker. Stigerne fås i modellerne ”Classic” (den klassiske Giant multistige i aluminium) ”Revolution” (lavet i let & stærk aluminiumslegering og med ekstra kraftigt knækled) og ”Dark Horse” (glasfiberkomposit – særligt velegnet ved el-arbejde) JUMBO Giant Stiger er robuste og fleksible og fungerer både som wiener- & skydestige w LæS w – og de kan stå på w. MER JU E P forskudt underlag, MB Å som f.eks. trapper. O. AS

RA IS F . PR L J VE

8,5 0 13. DET VISTE SæT kOSTER 24.114,-

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

www.jumbo.as


8 ANNONCE

2. SEKTION | TEKNOLOGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Hele tiden friske data I forhold til sagsstyring, projektledelse og udfakturering er det uvurderligt at have fingeren på pulsen, så man ved hvad der sker i virksomheden. EQS er en nem og fleksibel software-løsning, der giver dig adgang til data fra marken, byggepladsen, anlægssitet eller fra kunden. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

E

asy Quality Systems er et nemt, intelligent og fleksibelt system til dataindsamling og afrapportering. Systemet består af mobile apps og en central applikation til opsætning, styring og overblik over data.

samler informationerne for dig, så du kan arbejde videre med dem, fortæller Franz Lægteskov, der i sine mange år i anlægsbranchen selv har manglet en lignende løsning adskillige gange – og hvorfor så ikke bede sin bror om at udvikle den?

”EQS startede egentlig bare med, at jeg selv stod og manglede den rigtige løsning ude på anlægspladserne...” Franz Lægteskov, medindehaver af EQS Svaret på hvad, der sker lige nu i virksomheden Når man sender sine medarbejdere ud på opgaver med EQS på mobilen, så har man mulighed for at følge deres arbejde tæt på. Via mobilen kan medarbejderne hele tiden holde andre orienteret om, hvor mange meter rør, de får lagt. Hvilke materialer der er brugt. Hvor lang en vejstrækning, der er lagt. Om kunden har modtaget den pakke, han eller hun skulle modtage. – Alle informationer lægges ind i rapporter, der er nemme at arbejde med for dine medarbejdere, og som

Teknik og funktionalitet går op i en højere enhed Broren med kendskab til IT og softwareudvikling var Lasse, der siden har udviklet EQS sammen med Franz: – Med EQS har vi i dag et tilbud til vores kunder, hvor teknik og funktionalitet går op i en højere enhed. Det er både nemt at arbejde med EQS Basis hjemme i virksomheden, hvor du samler dine data og ude hos medarbejderne, når disse skal dokumentere udført arbejde, siger Lasse Lægteskov og fortsætter: – Vi tillader os at sige, at EQS er et intelligent system

til dataindsamling og afrapportering, der giver dig et aktuelt og opdateret svar på, hvad der sker lige nu og her i din virksomhed. Giver effektivitet og overblik Det aktualiserede overblik er ifølge Lasse Lægteskov netop en af de helt store fordele ved at vælge EQS: – Når du får adgang til et aktuelt øjebliksbillede af aktiviteterne i din virksomhed, har du flere muligheder for at effektivisere din forretning. For når dine medarbejdere hele tiden kan afrapportere til dig på deres opgaver, så har du hele tiden fingeren på pulsen. Der ud over har man hele tiden de data, der skal til for at holde styr på indsats, ressourcer, effektivitet, materialeforbrug og alle de andre parametre, der er vigtige for netop den enkelte virksomhed – når man skal planlægge, producere, dokumentere, udfakturere osv. Fakta om EQS Med EQS på mobilen har man direkte adgang til data og dokumentation såsom:

Hvor mange meter rør er der lagt? Hvor lang er den vejstrækning, der er blevet belagt med asfalt? Hvad er der brugt af materialer på opgaven? Er pakken leveret hos kunden – og har kunden kvitteret med en underskrift? Selve systemet EQS systemet består af en Windows-applikation hvor alle rapporter sættes op og data modtages fra de mobile enheder. Opsætningen sendes automatisk ud og lægges på enhederne, som også virker på steder uden dækning, hvilket er en kæmpe fordel ”ude i marken”. Her vil systemet pænt vente på at komme på nettet igen og afsende rapporterne. I Windows-applikationen har du det store overblik over alle indrapporteringer og kan selv sætte op, hvad der skal ske med data som kommer ind. de kan for eksempel flettes ind i et andet dokument eller videresendes som en vedhæftet pdf-fil. I EQS Basis kan du bruge

de mange branchespecifikke rapporter med det samme uden at skulle bruge tid på opsætningen. EQS giver dog også rig mulighed for selv at tilpasse systemet til fx at tage billeder, optage lyd og indscanne underskrifter. EQS benytter sig af de mange muligheder, der er i mobiltelefoner.

Har du brug for yderligere skræddersyede funktioner, så tilbyder EQS Plus, nu også i samarbejde med dig om at bygge forskellige muligheder ind i appen. På den måde dækker man de helt specifikke behov.


2. SEKTION | TEKNOLOGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

9

I dag er termografering for alle… Termograferingsudstyr er som al anden elektronik inde i en rivende udvikling – priserne falder, selvom termokameraerne hele tiden bliver bedre og tilbyder forbedrede specifikationer samt nye avancerede funktioner for både nybegynderen og den professionelle termografør.

F

or få år siden var et termokamera kun for specialiserede virksomheder, der udelukkende levede af at tilbyde deres kunder termografering. I dag har mange håndværkere deres eget kamera, som bruges i det daglige arbejde til fejlfinding, egenkontrol og dokumentation. I dag er det muligt, at købe et infrarødt spot termometer med visuelt varmebillede til under 4.000 kr. – så kan alle være med, og det giver rigtig meget information i forhold til et traditionelt termometer. Hurtigt i gang med et pegog-skyd kamera På brugerfronten er termografering i dag også for alle. De nye peg-og-skyd kameraer er ekstremt nemme at betjene. Du peger kameraet mod objektet og trykker på knappen – så nemt er det at tage et varmebillede, som du efterfølgende kan redigere i computeren, med den medfølgende software. Pegog skyd kameraet er fuldautomatisk, og har ikke en

at tage 16 billeder som sammensættes i PC-softwaren. Når disse to funktioner kombineres med en super følsom detektor, får man en helt fantastisk billedkvalitet, hvor alle detaljerne træder frem, næsten som på et digitalt foto.

masse indstillinger, som du behøver at bekymre dig om. Som dokumentation for din termografiske undersøgelse er en termografirapport den perfekte løsning for både dig og din kunde. De redigerede billeder indsættes nemt i en forud defineret skabelon, og din kommentar til de enkelte billeder noteres i tekstfeltet når rapporten er færdig, kan den udskrives og/eller mailes til kunden, sammen med et eventuelt tilbud i forbindelse med udførsel af dine konklusioner i rapporten.

Vil du mere med termografering? Hvis du vil mere end et pegog-skyd kamera kan tilbyde, findes der selvfølgelig også avancerede termokameraer, med et hav af spændende funktioner som autofokus, Bluetooth, WiFi og meget mere. Det sidste nye er funktionerne MSX og UltraMax, der giver et kæmpe løft til billedkvaliteten. MSX lægger fotodetaljer i varmebilledet, så det fremstår knivskarpt, og UltraMax fordobler opløsningen i billederne, ved

Termografering af bygninger Mange bygningssagkyndige har fået øjnene op for de store fordele, der er ved termografering af bygninger, og det bliver mere og mere almindeligt, at der udføres en termografisk inspektion i forbindelse med køb/salg eller større renoveringer. Varmebillederne vil afsløre utætheder i klimaskærmen, kuldebroer, dårlig eller manglende isolering, fugt i væg og tag samt andre bygningsfejl, der vil resultere i en temperaturafvigelse.

teknologier, hvilket igen kan være afgørende for at kunden vælger det ene firma fremfor konkurrenten. Et eksempel kunne være en kunde, der skal have foretaget en større renovering af sit hus, og derfor ønsker et løsningsforslag og et tilbud. Du gennemgår huset med kunden og dit termokamera, og det er nemt for kunden at se på kameraet, hvor der er problemer med isolering, kuldebroer etc. Kunden modtager efterfølgende dit løsningsforslag og tilbud samt en termografirapport der tydeligt dokumenterer, hvor der skal sættes ind

i forhold til den forestående energirenovering. Som et ekstra plus for både dig og kunden, kan du evt. tilbyde en sammenlignende termografering, når arbejdet er udført, så kunden kan se hvad han har fået for sin investering. Elma Instruments tilbyder uforpligtende demonstration Er du endnu ikke sprunget på ”termografivognen”, Kan du få en uforbindende vejledning og demonstration hos Elma Instruments produktspecialister i termografering.

Mange håndværkere har fundet ud af, at termografering har en stor signalværdi, som indikerer at virksomheden er på forkant med de nyeste

Vi er alle direkte ansat hos Tscherning, og vi betaler vores skat i Danmark nedrivning · Miljøsanering · jord, kloak og beton

Hos Tscherning sker den eneste dumping, når vi dumper jord, byggematerialer og affald de rette steder til genanvendelse eller videre behandling. For vi har orden i sagerne. Både når det gælder mennesker og miljø. Byg+Anlæg_266x171_RT.indd 1

tlf. 7020 7050 · www.tscherning.dk

03/09/14 18.07


10 ANNONCE

2. SEKTION | TEKNOLOGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Kvalitetssikring version 2.0 Den digitale verden har gjort sit indtog i byggebranchen. Et af de seneste tiltag er applikationen IssMan, der gør det muligt at udføre kvalitetssikring ved at registrere fejl og mangler på et byggeri via smartphone eller tablet. Tekst af Pernille Le Marc

F

orestil dig, at du ved hjælp af et enkelt klik på en knap kan kvalitetssikre dit byggeri. Det er muligt med applikationen IssMan, som er udviklet af Exigo og henvendt til små og mellemstore virksomheder. Applikationen kan tages i brug af alt fra entreprenører og arkitekter til

ingeniører og bygherrer, som ønsker at kvalitetssikre deres byggeri og håndtere fejl og mangler på en enklere og mere effektiv måde. – IssMan er et lavpraktisk værktøj, der ikke koster mange penge, men som rummer alle de funktioner, der er nødvendige for at kvalitetssikre et byggeri, fortæller direktør hos Exigo, Kristian Birch Pedersen. Øget produktivitet Ved hjælp af applikationen kan du oprette og gemme skriftlige redegørelser og fotodokumentation på din smartphone eller tablet. Når alle data er registreret, skal du blot placerer fingeren på eksportknappen, og en færdig rapport genereres i PDF-format.

– De fleste tyr stadig til kuglepen og papir, når de gennemgår et byggeri for fejl og mangler, og bagefter bruger de timevis på at skrive rapporten ren. Med et værktøj som IssMan kan rapporteringen afsluttes på stedet, og dermed kan meget af det administrative arbejde spares væk, siger Kristian Birch Pedersen. En af dem, der har oplevet en ændret arbejdsgang takket være IssMan, er projekteder, Lars Simonsen, fra Byggefirmaet Knudsgaard. – Når min arbejdsdag er omme, behøver jeg ikke længere at køre forbi kontoret for at aflevere mine håndskrevne notater. Nu skal jeg blot taste de nødvendige informationer ind på min

mobile enhed, uploade et billede, og så er arbejdet klaret, fortæller Lars Simonsen. Hjælp under hele byggeprocessen Siden IssMan kom på markedet til iPhone i november 2013, er softwaren løbende blevet tilpasset, så den på bedste vis lever op til brugernes ønsker og behov, og derfor tilføjes hele tiden nye funktioner, uden at der gås på kompromis med brugervenligheden. For nylig kunne man ligeledes lancere en version til Android samt en webudgave. – Vi udvikler konstant på applikationen. I dag kan IssMan således bruges til løbende kvalitetssikring samt til at dokumentere et byggeri, når det står færdig og lige

inden, det skal afleveres. Men i den nærmeste fremtid vil applikationen også kunne understøtte brugertilpassede tjeklister, som byggeprojektets entreprenører skal udfylde, hvis de for eksempel vil være sikre på at overholde diverse autorisationer og målepunkter, fortæller Kristian Birch Pedersen. Teknologi kan gøre en forskel – Hos Exigo har vi altid været af den overbevisning, at teknologi er nøglen til en simplere og mere strømlinet arbejdsgang på byggepladsen. Derfor er vi hele tiden opmærksomme på områder, hvor teknologien kan gøre en forskel, og et af de områder er kvalitetssikring, siger Kristian Birch Pedersen.

Han fortæller, at 10 procent af produktionen i den danske byggebranche er præget af fejl og mangler, hvilket giver plads til forbedring. – Nem kvalitetssikring giver højere kvalitet i de afleverede projekter. Derfor mener vi, at værktøjer som IssMan har en lovende fremtid på landets byggepladser, fortæller Kristian Birch Pedersen om applikationen, som kan hentes gratis i App Store og i Google Play og opgraderes til pro-version for 499 kroner om året pr. bruger. Ved at opgradere erhverves mere dataplads, mulighed for deling af projekter samt adgang til webudgaven, hvilket giver overblik fra computeren hjemme på kontoret.


2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

11

Drop stilladset og spar tid Jami Afstandsholder er udviklet af håndværkere, som selv kender til at arbejde i usikre og upraktiske stillinger. Afstandsholderen giver mere stabilitet og bedre afstand til væggen, og da man slipper for håndteringen af rullestillads, kan man give skarpere tilbud til sine kunder. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

et ergonomiske stigetilbehør blev lanceret på årets messe for danske malermestre, hvor der var stor interesse for løsningen. Der er således allerede blevet solgt i underkanten af 100 Jami Afstandsholder udelukkende ved mund-til-mund metoden. Stort potentiale Afstandsholderen er udviklet af brødrene Jan og Michael

Hasselby i firmaet Brdr. Hasselby, og selvom Jan Hasselby selv har en baggrund som malermester, så ser han et stort potentiale for løsningen til alle typer af håndværksvirksomheder: – Fordelene ved Jami Afstandsholder gælder for alle fag, og selv private kan med fordel investere i løsningen og undgå bulede tagrender. Den ligner en stige og passer til 90 % af alle stiger i Dan-

mark, samtidig med at den kan monteres nemt uden brug af værktøj. Det enkle tilbehør til vanskelige opgaver – Der er rigtig mange anvendelsesmuligheder, og prisen er tilstrækkelig lav til, at den er tjent hjem første gang, man maler et dannebrogsvindue. Ved at slippe for besværet med at håndtere rullestilladset kan man give et bedre tilbud til sine kunder, siger

Har du problemer med skimmelgrønne belægninger eller borebiller i dit træværk?

BORACOL effektivt som grundingsmiddel også på vådt træ.

Jan Hasselby, som foreløbig har fået mange positive reaktioner og en enkelt negativ fra en gammel malermester, som mente, at han burde have lavet afstandsholderen for 20 år siden. Ideen til Jami Afstandsholderen fik Jan Hasselby tilbage i 1984, da han malede udhænget på sit hus. Herefter satte han sig sammen med Michael Hasselby og tegnede tegningerne på en prototype,

som man præsenterede for en stigefabrikant, der takkede nej til at producere den. Herefter har den ligget stille i mange år, indtil Michael Hasselby genoplivede projektet og fik lavet den første af flere prototyper. Jan Hasselby slutter af: – Vi har testet afstandsholderen i ekstreme situationer, og de 2 mm aluminium betyder, at den lever op til høje ISO standarder. Faktisk er Jami

Afstandsholderen 3 gange stærkere end stigen, man står på, og med mindre man kører over den på en traktor, så kan den holde 2-300 år. Vi har et kvalitetsprodukt, som vi tror så meget på, at vi selv har finansieret hele udviklingen og produktionen af den første serie sammen med FC Værktøjsfabrik, ligesom vi har patent i Danmark og det meste af Europa.

RONDA Vacuums for life

®

BORACOL godkendt middel mod råd, svampe og insektskader i trækonstruktioner

Ring og få professionel rådgivning om dit problem.

7582 5033

Danske heavy duty støvsugere og luftrensere udviklet til byggebranchen Pålidelige kvalitetsløsninger til et bedre arbejdsmiljø

Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart T. 7582 5033 | lavtox@lavtox.dk www.broendum.com

Nærmeste forhandler anvises på tlf. 86 82 43 66


12 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Miljøvenlige plastprodukter

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Solcelledrevet præcisionsudgravning JM Trykluft A/S har lanceret et trådløst, solcelledrevet maskinstyringssystem til minigravere. iDig-systemet gør det muligt at lave udgravninger med 1 cms nøjagtighed og eliminerer samtidig behovet for ekstra personale til måling og kontrol.

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Tagrendenet Forhindrer tilstopning af alle typer tagrender.

BIO-BLOK®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

U

dgravningsarbejde i forbindelse med f.eks. sokkelarbejde, fundering, drænarbejde og udlægning af rør stiller høje præcisionskrav. Derfor er det ofte nødvendigt med ekstra personale ud over maskinføreren til at foretage målinger og kontroller af gravedybder, skovlhældninger og afstande. Nu har JM Trykluft A/S imidlertid lanceret et solcelledrevet styringssystem til udlejningsfirmaets minigravere på 3,5-14 tons. Systemet gør det væsentligt lettere at udføre præcise gravearbejder og sparer samtidig både arbejdstimer og brændstof. Større effektivitet og færre omkostninger – Det nye iDig-system udmærker sig først og fremmest ved at være nemt at installere, indstille og kalibrere. Du bruger en halv time, før-

ste dag opgaven skal udføres, og de efterfølgende dage kan systemet være klar inden for ca. 4 minutter, forklarer Peter Madsen fra JM Trykluft og fortsætter: – iDig gør, at du kan indstille mål for dybde, hældning eller afstand, mens du sidder i minigraverens førerhus, og du får en udgravningspræcision på plus/minus en cm. Det gør, at du dels sparer en mand væk til at foretage

målinger og kontroller undervejs i udgravningen, dels at maskinen ikke står stille eller kører unødigt i tomgang. Samtidig får du større sikkerhed, idet du ikke skal tage højde for en ekstra person, ligesom du undgår at skulle forholde dig til kabler og ladere. Samme system styrer op til 100 maskiner iDig-systemet, som er udviklet i et partnerskab mellem ingeniører og udviklere fra en række lande, er baseret på præcise elektroniske sensorer, som kommunikerer trådløst med hinanden og kontrolboksen i førerhuset. Systemet kan genkende op til 100 forskellige maskiner og kan dermed bruges til hele maskinparken. Udover iDig til minigravemaskinerne har JM Trykluft tidligere lanceret maskinstyringssystemet Trimble 2D/3D-ready til gravemaskiner op til 20-30 tons.


ALDRIG MERE TILISEDE RUDER – MED EN BILVARMER FRA EBERSPÄCHER Fordelene ved en Eberspächer bilvarmer er tydelige at få øje på. Sæt dig ind i bilen og føl dig godt tilpas, nyd udsigten gennem de is/- og dugfrie ruder og kør sikkert afsted. Alt dette sker, mens du skåner miljøet og din bil takket være en forvarmet motor. En Eberspächer bilvarmer er den perfekte kombination af luksus, komfort og sikkerhed. Den seneste generation af vores varmere har et meget lavt emissionsniveau og er meget lydsvage. Yderligere er brændstofforbruget så lavt, at det modsvarer det, som en forvarmet motor sparer ved ikke at blive startet i kold tilstand. Montering på et af vores værksteder er ligetil og det har absolut ingen indvirkning på bilens garanti. Vore nye EasyStart serie tilbyder et bredt udvalg af brugervenlige betjeningsenheder. EasyStart serien indeholder blandt andet en 7-døgnstimer samt 2 fjernbetjeninger, hvoraf den ene er med display. Samtlige er med long-press-funktion, det vil sige quick-start med et enkelt tryk. De er udviklet for at gøre det nemt for dig at nyde komforten med en Eberspächer parkeringsvarmer. Brug den overskydende tid om morgenen til at spise morgenmad med familien, dyrke sport eller forbered dig på arbejdsdagen. Dette er den store forskel på dig og dine naboer, som iført halstørklæder, huer og handsker, møjsommeligt skraber is af deres bilruder. Du har for længst arkiveret din isskraber.

Eberspächer - En nyskabelse til autobranchen Eberspächer er kendt for sine bilvarmere som sælges hos mange bilforhandlere. Det er dog blevet tid for en ny og spændende produktudvidelse, som helt sikkert vil gøre køletransport lettere og mere fleksibel. Det nye line up på køretøjstilpassede mobile varme-, køle- og frysecontainere i størrelser fra 22 liter op til 915 liter byder på et utal af anvendelsesmuligheder i mange forskellige brancher. Om det er professionel transport af frostvarer, varme fødevarer i ældreplejen, medicin transport eller blod fra blodbanken så kan du benytte en af de nye mobile bokse fra Eberspächer. Mange af disse bokse eller containere er som nævnt, bil model tilpassede og en virkelig fornyelse i markedet. Produktet henvender sig til de firmaer, som har brug for en professionel men fleksibel løsning. Den lokale fragtmand som ønsker at kunne tilbyde varme-, køle- og frysetransport, ønsker givet vis ikke en omfattende ombygning af en varevogn udelukkende til dette formål. Herved ødelægges bilens alternative anvendelsesmuligheder. Nu har vognmanden muligheden for at indsætte eksempelvis den nye 915 liters container i sin varevogn og udfører sin transportopgaver (passer på et bredt udsnit af varevogne). Efterfølgende tages den bare ud og andre opgaver kan tages ind. De store mobile containere fås i 3 størrelser (330 liter, 720 liter & 915 liter.) og dækker derved en endnu større pallette af de mest populære varebiler på det Danske marked. Alle bokse kan leveres med kølekapacitet, samt mulighed for opvarmning eller frys efter ønske. Boksene er udstyret med Danfoss kompressorer og temperaturstyring, og kører på både 12/24V jævnstrøm samt 230V vekselstrøm. Det brede modelprogram samt det store udvalg af tilbehør gør det muligt at finde den helt rigtige løsning på din kundes behov.

Polarn Compact 4000 mobile luftvarmere.

Har du brug for en mobil varmer er der også mulighed for det. Polarn Compact 4000 er en luftvarmer enhed, som via en luftslange kan tilføre varme hvor der er behov. Polarn Compact 4000 kan levere op til 4kW og bruges forskell steder så som: Opvarmning af telte Opvarmning af, ikke permanente kabiner Bruges af redningskorps ved ulykkesteder. Polarn Compact varmeren kan også levers med 8kW kapasitet.

Kontakt for mere information: Eberspächer Danmark Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 85 30 30 www.eberspaecher.dk


14 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Kæmpe CO² reduktion med nye bæredygtige ovenlys Hvis alle de gamle plast-kuppel ovenlys blev udskiftet, ville samfundet, erhvervslivet og husejere spare langt over en milliard kroner. Ovenlysproducenterne er klar med en ny generation af super bæredygtige ovenlysvinduer, der kan bane vejen for de helt store energibesparelser.

2

013 har ”Videncenter for energibesparelser i bygninger” foretaget nogle beregninger for, hvor mange kWh, der kan spares på et år ved at udskifte et traditionelt akryl-kuppel ovenlys med en U-værdi på typisk 5 W/m2 K, med et lavenergi ovenlys med en U-værdi på 1,2 W/ m2 K. Besparelsen blev dengang målt til 310 kWh/m2. I dag kan der spares markant mere. U-værdi på kun 0,65 W/ m2 K Hos producenterne af ovenlysvinduer sker der en

rivende udvikling. Eksempelvis hos den danske ovenlysog glastagsprodu-cent Vitral, som nu lancerer en opgraderet version af ovenlysvinduet SkyVision, har man netop fået beregnet U-værdien på produktet til kun at være 0,65 W/m2 K. Altså næsten en halvering af U-værdien i forhold til anbefalingen i Videncentrets guide for udskiftning af gamle ovenlyskupler til nye lavenergi ovenlys på 1,2 W/m2 K. Vitrals Uværdiberegning er foretaget af DTI og er sket ved en 0 graders taghældning med et udvendigt overfladeareal på Arc = 3,72 m2.

Markant reduktion i CO2 De nye beregninger, som Vitral har fået foretaget, tager på samme måde som ”Videncenter for energibesparelser i bygninger” udgangspunkt i et parcelhus med fladt tag, hvor man udskifter 4 stk. ovenlys á 1,2 x 1,2 m med et samlet overfladeareal på 12 m2. Her er det opsigtsvækkende resultat, at der årligt kan spares 357 kWh pr. m² med Vitrals nye lavenergi ovenlys. Den årlige besparelse for det samlede overfladeareal på 12 m² er hele 4.281 kWh. Udregner man reduktionen i CO² svarer det til 877 kg

CO² årligt for de 4 vinduer. På 10 år vil man således have sparet miljøet for 8,7 tons CO². En betydelig besparelse, når man tager det lille antal ovenlys i betragtning. Store økonomiske besparelser Overfører man den beregnede kWh-besparelse til eksempelvis naturgas med den aktuelle m³ pris på 9,37 kr., kan der årligt spares 3.644 kr. ved udskiftning af kun 4 ovenlys. Et lavenergi ovenlys som eksempelvis Vitrals SkyVision Ecoline koster i dag ca. 6.500,- kr. ex. moms. Med en årlig energibesparelse på

ca. 3.644 kr. vil investeringen i 4 nye energieffektive ovenlys være tjent ind efter 7 år. Herefter vil man spare 3.644,- kr. hvert eneste år, og dette vel at mærke for et almindeligt parcelhus med kun 4 ovenlys. Energirenovering i nationalt perspektiv Hvis man overfører besparelsen for et almindeligt parcelhus til nationalt plan og tænker på, hvor mange skoler, institutioner og erhvervsbyggerier, der har installeret utidssvarende ovenlys på flade eller let skrående tage, så er potentialet for besparel-

serne ved en energirenovering svimlende. Ansvarlighed og sund fornuft De nye bæredygtige produkter ligger klar. Det er bare om at få sat endnu mere skub i energirenoveringen af de flade tage. Så nu er det op til politikerne, de offentlige og private bygherrer og de driftsansvarlige, at tage ansvar og for alvor få øjnene op for den kæmpemæssige miljøgevinst og det enorme økonomiske potentiale, der er ved denne relativt enkle og hurtige form for energirenovering.


2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

Har du bevis i orden? et LOVPLIGTIG OBLIGATORISK

EFTERUDDANNELSE FOR GODSCHAUFFØRER – EU - KVALIFIKATIONSBEVIS Kravet om lovpligtig obligatorisk efteruddannelse betyder, at du som chauffør skal have opdateret dit bevis hvert 5. år. Kurset skal fremme færdselssikkerheden, så du kan udføre sit job efter gældende bestemmelser. Efter kurset har du derfor opdateret din viden om:

Salg & produktion af pavilloner

sikkerhed i trafikken de gældende regler inden for området – så som - køre-/hviletid - lastsikring - de nyeste færdselsregler korrekt reaktion ved uheld og ulykker VARIGHED Kurset er en samlet pakke, der varer 5 dage. Du får et uddannelsesbevis, når kurset er gennemført. Beviset gælder de næste 5 år. UNDERVISNINGSSTED Kurset afholdes på Petersmindevej 1F, 5000 Odense C TILMELDING På efteruddannelse.dk

Tlf.: 7020 3566 Fredericia, Køge og Aalborg mobilhouse.dk · info@mobilhouse.dk

Mobilhouse dk PAV I L L O N E R

For yderligere oplysninger om kurset eller spørgsmål til tilmeldingen kan du kontakte Maria Ragner på mabr@sde.dk eller på tlf. 6312 6404

Læs mere på SDE.DK

15


16 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Den hurtige vej til bedre overblik XyCon A/S leverer IT-styringssystemer til grossister, entreprenører og andre virksomheder med behov for overblik over deres maskiner og udstyr i hverdagen. Søsterselskabet Garant Udlejnings korte proces med at blive DRA certificeret skyldes i høj grad virksomhedens software, som automatisk varetager den besværlige dokumentationsproces. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

I

dag er der fokus på effektivitet rundt om i virksomhederne, så enhver bruger sin energi bedst muligt. Direktør Johnny Noisen fra XyCon fortæller i den forbindelse: – Moderne håndværkere stiller i dag store krav til deres udstyr – bl.a. til kalibrering og hurtig levering – og når grossister og udlejere ikke har et velfungerende styringssystem, så er det op den enkelte virksomheds dygtige teknikere til at styre det hele manuelt. Og her bør man

spørge om man udnytter deres kapacitet bedst muligt? Samtidig er der ofte en vis berøringsangst, når det er noget med IT, hvilket er naturligt, da en virksomhed er meget sårbar, når eksempelvis økonomisystemet ikke fungerer. – Ændring af en virksomheds IT-system kræver faktisk en ændring af ens adfærd. Og det er selvfølgelig en udfordring. Folk har typisk én måde, som de altid har gjort tingene på, så det afholder

mange fra at udnytte de digitale muligheder, der gør ens arbejdsdag mere overskuelig, fortæller Johnny Noisen og fortsætter: – På den anden side har man rigtig mange steder forsøgt at strikke sit eget styringssystem sammen uden held. Eller man bruger IT-flere systemer, som ikke taler sammen, hvilket virkelig ikke kan svare sig. Her er der helt klart en voksende interesse i at bruge vores system, så man får overblikket uden al besværet.

Relevant for flere virksomheder, end man umiddelbart tror XyCons IT-system kan med fordel anvendes af alle grossister og udlejere af materiel samt større virksomheder med et stort antal maskiner og materiel på mange lokationer. Virksomheden har udviklet to systemer med samme grundlæggende motor: Nethire Med Nethire tilbyder man en komplet udlejningsløsning, som er modulbaseret

og derfor kan sammensættes, så den svarer til den enkelte virksomheds behov. For mange grossister og salgsvirksomheder fylder udlejningsdelen en lille del af forretningen, og her kan det bedre svare sig at anvende Nethire og bevare fokus på sit kerneområde. MatKon MatKon er designet til virksomheder med eget værktøj, maskiner og materiel, der har brug for at holde styr på deres materiel, så de kan udnytte det mest effektivt.

Til denne styring har XyCon IT-systemet, MatKon, der udover lagerstyring også kan administrere tjeklister, forebyggende vedligehold, tidsbestemte eftersyn m.m. ”Vi er vant til at arbejde med processer” I XyCon har man siden 1988 arbejdet med materieludlejning og materielstyring, hvilket også omfatter alle de processer og forretningsgange, der indgår i denne type virksomhed. Her har man kunnet udnytte de positive synergier mellem XyCon og


2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Garant Udlejning, fortæller Johnny Noisen: – I begge virksomheder er vi vant til at arbejde med processer i forbindelse med håndtering af materiel, og vi har pt. fire ingeniører ansat. Udgangspunktet for vores IT-løsninger har således hele tiden været at få styr på dokumentationen pr. automatik, og her har vi brugt vores egen organisation i Garant til at udvikle løsningen. Gennem årene har vi ikke solgt overvældende af IT-systemet, men vi har hele tiden kunnet bruge det selv, og nu fornemmer jeg et voksende behov i markedet. Lettere adgang til data Garant Udlejning har to lokationer og er repræsenteret med ca. 50 udlejningssatellitter fordelt over hele Danmark. Via online-udlejningsshoppen distribuerer man værktøj og materiel i hele landet, og centrallageret og den hurtige distribution er således yderst vigtige elementer for virksomheden. Johnny Noisen fortæller: – Vores og vores kunders produkter sendes med pakkepost eller på paller, så

de bliver leveret næste dag inden kl. 10. Men grundlaget for den præcision er også, at man har overblik over hvor, hver enkelt vare befinder sig. Og her er et velfungerende styringssystem guld værd. Flere og flere grossistvirksomheder får øjnene op for fordelene ved XyCons system, hvor hver eneste vare har sin egen kalender, så man altid kan se hvor, den befinder sig rent geografisk. Samtidig har brugerne via virksomhedernes e-shop lettere adgang til de rigtige data. Johnny Noisen fremhæver, at i særdeleshed el-grossister og vvs-grossister er virkelig langt fremme i forhold til at optimere processer og nedbringe ventetid for kunderne. Bedre styr på sit materiel XyCons løsning kan være en stor hjælp i en travl hverdag for virksomheder med en maskinpark, og man har netop fået Københavns Kommune som kunde, så de kan få et bedre overblik over deres materiel. Johnny Noisen fortæller i den forbindelse: – Mange er slet ikke klar over hvilke fordele, der er

ved at have et komplet, elektronisk styringssystem. Vi har netop færdiggjort en konsulentopgave hos én af landets største teknikentreprenører, og her erfarede man, at de kunne spare et to-cifret million beløb årligt ved at bruge vores system. Mange håndværkere har et helt forkert fokus – de bruger tiden på at suse rundt og købe materialer løbende. Her kan vores system give overblik over hvor, tingene er, og hvem, der har ansvar for hvad. Mange håndværkere bruger op til tre timer i deres vogne i løbet af en dag, og meget af den tid kunne bruges på at producere. DRA certificering – uden de store vanskeligheder Garant Udlejning har netop som den sjette danske materieludlejer fået den gyldne DRA certificering, der anbefales af Dansk Byggeri. Certificeringen er kundernes garanti for, at udlejningsvirksomheden lever op til procedurer og standarder inden for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljø. Selve forløbet omkring certificeringen foregik fra marts til september, og det korte forløb kan man i følge

ANNONCE

Johnny Noisen takke XyCons system for:

arbejde er certificeringen foregået meget smidigt.

– Vores IT-system styrede det 100 % med dokumentation, og da vi har bygget systemet op omkring ISO kravene til kvalitetssikring, så tog den del af certificeringen ikke lang tid. Kvalitetsstyring kommer ikke af sig selv, og det er her mange knækker halsen rundt omkring, men vi havde et godt arbejdsredskab på plads. Miljø-delen var en større udfordring for os, da vi på daværende tidspunkt havde 90 forskellige produkter med miljøfarlige stoffer, som vi nu har fået bragt ned på 40 og fået al dokumentation på plads omkring sikkerhedsblade, værnemidler osv.

Innovative, nye samarbejder Efterspørgslen på udlejning af måle- og testudstyr har gennem de seneste år været stærkt stigende, og for at optimere udlejningen af måleog testudstyr har Garant Udlejning og Elma Instruments indgået et samarbejde. Johnny Noisen fortæller:

Johnny Noisen har i det hele taget stor ros til indsatsen fra Materielsektionen, som med indførelsen af Liftkontrol for 20 år siden var med til at samle branchen om at bevæge sig i den rigtige retning. Han fortæller: – Robert Pajor gør en kæmpe indsats omkring DRA certificeringen, og FORCE Technology er også gået helhjertet ind i det.Takket være deres

– Udfordringen ved at drive en udlejningsforretning er primært, at det er nødvendigt at have adgang til kapital. Og den udfordring kan vi eliminere ved at lave samarbejde med forskellige virksomheder, såsom instrument leverandøren Elma, der har meget dyre produkter, som gør det nødvendigt for deres kunder til tider at leje. Her står vi for leje-delen, og de står for salget, så på den måde bærer vi byrden sammen. Fremover vil Garant Udlejning servicere Elma Instruments kunder med leje, ligesom Elma Instruments sørger for løbende opdatering af sortimentet, så lejekunderne hele tiden kan forvente det

17

bedste måle- og testudstyr i udlejningen. Og Johnny Noisen er så begejstret for samarbejdet, at han gerne vil overføre det koncept til andre produktområder: – Vi vil gerne tilbyde vores kunder flere muligheder, og ved den her form for samarbejde får vi adgang til produkter og markeder, som ikke er udbredt inden for udlejningsbranchen. På sigt kunne man forestille sig et dyrt område som robotteknologi til ældrepleje o. lign. vil være oplagt som lejeløsning i en periode, inden man investerer. Ved den type samarbejder får vi som virksomhed et ekstra ben at stå på, samtidig med at leverandørerne kan fokusere sig 100 % om deres kerneforretning.


18 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Når et billede siger mere end tusinde ord En forklaring rækker langt, men ikke altid langt nok. Med en videokonference er det muligt at visualisere problemstillingerne prompte på byggepladsen og effektivisere beslutningsprocesserne.

E

n videokonference tilbyder syn for sagen med det samme. F.eks. kan byggelederen ringe elektrikeren op og få et aktuelt problem på stedet visualiseret og straks tage stilling i stedet for at skulle møde op personligt på byggepladen og dermed forlænge og forsinke byggeprocessen. Videokonference kan også forkorte processen omkring de mange byggemøder, der kan være svære at koordinere mellem mange involverede parter. Skær transporttiden til byggemøderne væk og få effektiviseret selve

arbejdsprocessen. Du får tillige mulighed for at trække eksterne specialister ind efter behov ved f.eks. ad hoc møder – alt i alt en win win-løsning, der frigør tid til andre opgaver. Videokonference tænkes ofte ind i et mødelokale, men videokonference kan afvikles på mange måder.Tag den ud af de traditionelle rammer og med ud til den enkelte håndværker, der afvikler den via smartphone/tablet/laptop m.v. og oplev en kommunikationskanal, der styrker samarbejdet mellem bygherre, byggeleder, håndværker og øvrige involverede.

Der er et stort fokus på at effektivisere i dagens Danmark. Det handler om at forbedre arbejdsflowet, skabe et bedre samarbejde og opnå en bedre kommunikation for at mindske fejlmargen og unødvendige omkostninger. Den visuelle kommunikation spiller en stor rolle - det er ikke uden grund man bruger vendingen ”et billede siger mere end tusinde ord”. Se det med egne øjne - få en uforpligtende demo hos AUDIO•VISUELT CENTRUM A/S. De har mere end 40 års erfaring indenfor AV-udstyr og har skræddersyet mange videokonferenceløsninger til både små og store virksomheder.

Tænk videokonference ind i arbejdsflowet og opnå • • • • • •

Prompte visualisering af on-site problemstillinger. Effektivisering af beslutningsprocesser. Bedre samarbejde mellem byggesagens involverede parter. Mere fleksibel planlægning af byggemøder og dermed mere flydende møder. Bedre mulighed for ad hoc-møder. Større fleksibilitet under byggemøder og ad hoc-møder, grundet nem inddragelse af eksterne mødedeltagere. Store besparelser på rejseudgifter. Effektivisering af tidsforbrug, som frigør mere tid til flere opgaver. Større fleksibilitet på såvel byggepladsen som hovedkontoret.

• • •

DESTROYER OF DARKNESS LED LENSER® * SEO5

LED LENSER® * P7.2

LED LENSER® * M3R

EAN: 4029113610551 · ART NR: 6105

EAN: 4029113960755 · ART NR: 9607

EAN: 4029113850353 · ART NR: 8503-R

LED LENSER® SEO5 er mellemklasse pandelampen i den nye serie af pandelamper fra LED LENSER. SEO-serien er kendetegnet ved iøjnefaldende farverigt og moderne design, som passer til de fleste formål og aktiviteter. LED LENSER® SEO5 har Smart Light Technology som giver brugeren mulighed for indstilling af både lysstyrken og strømforbrug.

Den opgraderede version af LED LENSER® P7 er blevet forbedret på flere punkter og slutresultatet er fantastisk. Først og fremmest er lygtens lysstyrke blevet øget med ikke mindre end 60% og har nu en lysstyrke på 320 Lumen, som med en fokuseret lyskegle opnår en rækkevidde på 260 meter.

LED LENSER® M3R er den mindste genopladelige lygte i linien med høj ydeevne og det eksklusive M-serie design. Denne lygte er en miniature vidunder når det kommer til størrelse og vægt. LED LENSER® M3R er udstyret med Advanced Focus System og har tre lysprogrammer: Power - Low Power og Stobe.

Power Stufe

180

LUMENS*

140m*

Power Mode

7h*

VÆGT: 105 GRAM- Leveres med batterier

Power Stufe

320

LUMENS*

260m*

Power Mode

50h*

VÆGT: 175 GRAM · LÆNGDE: 130 MM - Leveres med batterier

Power Stufe

220

LUMENS*

240m*

0332 - Scanlico Denmark - LED LENSER - Q4-14 Kampagne - SEO5-P7_2_M3R - Bygge og anlæg - annonce - 266 x 171 mm.indd 1

6h*

VÆGT: 45 GRAM · LÆNGDE: 99,8 MM - Leveres med batterier

Find nærmeste forhandler her > Distributør: SCANLICO DENMARK A/S · www.scanlico.dk

Power Mode

ledlenser.dk/Q414

9/15/14 8:44 AM


2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

19

Jobrotation – en dobbelt succes Fastansatte får svendebrev, og ledige kan opnå lønnet beskæftigelse i et år. Tekst af Henrik Bjerg Jensen

D

u bruger et år af dit liv, og så kan du have fundet løsningen på dit problem. Sådan lyder det fra afdelingsleder Niels Iver Jensen, Syddansk Erhvervsskole, når han argumenterer for, at ledige bør indgå i et jobrotationsprojekt. Ideen er, at ledige efter et indledende 6 ugers kursus kan overtage arbejdet fra fastansatte pedeller, der typisk arbejder på en kommunal skole, idrætshal eller institution. Her ansættes de ledige i et år - med fuld løn. Imens det sker, bliver også de fastansatte pedeller dygtigere. Skønt de formentlig udfører et udmærket arbejde i det daglige, besidder de ikke svendebrev som ejendomsservicetekniker. Det kan de sikre sig på Syddansk Erhvervsskole i afdelingen for Bygnings- og Brugerservice, mens den ledige passer deres job. Ledige får altså arbejde, mens fastansatte pedeller tager svendebrev.

ser og de grønne områder i parker og opholdsarealer. Målet er, at de, som oplever jobrotationens afslutning, vil være bedre rustede til arbejdsmarkedet. – Og det er de. 50 - 60 % af de ledige får enten job eller uddannelse bagefter. Så er cirklen fuldendt og den dobbelte succes i hus, fortæller Niels Iver Jensen. Efter et tilsvarende projekt i Holbæk Kommune fik 16 ud af 25 deltagende ledige fast arbejde i kommunen efter endt jobrotation. Læs mere om jobrotationsprojektet på sde.dk/jobrotation Cirklen bliver fuldendt Få afdelinger i Danmark kan mønstre samme aktivitetsniveau inden for jobrotation som Niels Iver Jensens Bygnings- og Brugerservice. Blandt flere andre har Haderslev Kommune ladet sig betjene af underviserne fra Syddansk Erhvervsskole.

– I dag er det ikke længere nok for vore pedeller, at de måske tidligere har taget en uddannelse som tømrer eller vvs-er eller generelt er dygtige med deres hænder. Opgaverne favner meget bredere, og derfor ønsker vi at opkvalificere vore pedeller, siger personalechef Lars

Bang fra Haderslev Kommune. Sideløbende kvalificeres i Haderslev to hold af ledige til at overtage de kommunalt ansattes stilling under jobrotationen. I løbet af kurset sættes de ind i temaer som psykologi og konflikthåndtering, affaldsopgaver, legeplad-

Eksempler på jobrotations-projekter under Bygnings- og Brugerservice: 2012: Sønderborg Kommune. 34 fastansatte på kursus. Alle fik svendebrev. 2012/13: Holbæk Kommune. 90 fastansatte på kursus. Alle tog AMU-eksamen.

2013: Midtjyllands Politikreds. 10 fastansatte på kursus. Alle fik svendebrev. 2013 -14: Middelfart Kommune. 11 fastansatte på kursus. Alle fik svendebrev.

”Jeg har haft masser af arbejde inden for det grønne område og ved godt, hvordan man bruger en kanttrimmer, buskrydder og hækkeklipper. Så jeg har nok det, man kalder grønne fingre. Jeg har også snuset til arbejdet som pedel på tre institutioner i Nordjylland, og det er den slags arbejde, jeg gerne vil lave. Allerhelst vil jeg passe de grønne områder i et boligkvarter eller en institution. Kurset her bliver mere og mere spændende, efterhånden som det skrider frem, og nu vil jeg videre med mit liv. Enten fast arbejde eller uddannelse”. Brian Johansen, 40 år og ledig


20 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Hvorfor ikke fremtidssikre nu? Spørgsmålet stiller Morten Nordtofte Gustavsen, der er administrerende direktør i Roxtec Denmark ApS, hvis fleksible modulsystem til gennemføringer giver sikkerhed i forhold til vand, brand og klimaskærmens tæthed. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

K

ravene til klimaskærmens tæthed og bygningers brandsikring bliver hele tiden strammet, og det giver en udfordring i forhold til gennemføringer. I den forbindelse er der flere og flere, der har fået øjnene op for Roxtecs fleksible Multidiameter™-teknologi, som helt basalt består af tynde gummilag, der kan fjernes enkeltvis. Herved har man stadig mulighed for at ændre på kabeltrækningen efterfølgende, så virksomhederne løbende kan tilpasse sig fremtidens teknologi. På den måde kan man få stor driftssikkerhed uden at være bundet til en bestemt teknologisk løsning. – Vi oplever en stigende interesse for vores løsning, efterhånden som virksomhederne begynder at tænke i totaløkonomi og risk management. Vi kan selvfølgelig løse de helt akutte problemer, men vi vil helst fjerne problemerne permanent, så virksomhederne er fuldstændig sikret mod sammenbrug og tab af data, udtaler Mor-

ten Nordtofte Gustavsen, der forventer større interesse, nu når finanskrisens skygge er ved at forsvinde: – Den danske byggebranche kender os efterhånden, og vi har været igennem en periode, hvor det har været en luksus at tænke langsigtet, men jeg tror, at det fremover bliver nemmere at hæve kvaliteten på byggeprojekter. Som bygherre handler det om at bruge sine resurser ordentligt, og her nytter det ikke noget, hvis man udelukkende tænker kortsigtet. Når driftssikkerhed og fleksibilitet forenes Roxtec har sin oprindelse inden for offshore-branchen, hvor man opererer med virkelig strenge krav i forhold til brandsikkerhed og vandtryk. Virksomheden har produceret systemet siden 1990, så det er gennemtestet i mange sammenhænge gennem årene. – Systemet er skabt til olieplatforme, og derfor kan det holde til påvirkninger, som det aldrig vil blive udsat for i et byggeri – eksempelvis

fra en 40 meters vandsøjle. Men vi ønsker ikke at ændre ved vores koncept, når vi bevæger os ind i andre brancher. ’Safety first’, hedder det inden for offshore, og det vil vi altid stå last og brast med

vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden, siger Morten Nordtofte Gustavsen. Sov trygt under skybrud IT-løsninger er i dag blevet en så essentiel del af vores arbejdsdag, at for mange

virksomheder vil et nedbrud være en direkte katastrofe. Men man kan med enkle midler sikre eksisterende gennemføringer og højne sikkerheden, uden at budgettet lider overlast. Skybruddet

i 2011 åbnede manges øjne for nødvendigheden i at forhindre, at vand kan trænge ind i installationer, og mange virksomheder henvender sig til Roxtec for at sikre sig. – Vores opgave er på en pæn

måde at sige: Ulven kommer! Og efter skybruddet har vi fået nemmere ved at få taletid. Det er få midler, man skal bruge på at sikre sig mod skybrud, som kan have fatale konsekvenser, siger Morten Nordtofte Gustavsen. – Hvis man medtager sparet tid på vedligehold og ikke mindst den væsentligt højnede sikkerhed, så vil sikringen være tjent ind på fem til ti år. Der er således også økonomiske argumenter for at vælge den sikre løsning. Man kan ikke undgå at opfylde brandkrav med Roxtec I forhold til myndighedernes brandgodkendelse, er der et fast krav om, at forholdet mellem kabel og fyldstof skal være opfyldt, så der er tilstrækkelig afstand mellem kablerne og dermed tilstrækkelig isoleringsevne. Her er Roxtec- systemet opbygget, så det er umuligt ikke at påfylde det krav, hvilket nedbringer muligheden for fejl. I Roxtec har man gennem årene opbygget en enorm ekspertise inden for tætningsløsninger, og Morten

Nordtofte Gustavsen mener, at det er på tide at stille større krav til brandinspektionen på nybyggeri: – Jeg har beskæftiget mig med brandskel i bygninger i over 12 år, og jeg vil påstå, at mange brandskel i bygninger står åbne. Folk har en falsk tryghed, og lige nu er der ingen sanktionsmuligheder over for brandinspektionen. Det er ikke rart, når vi er ude i børnehaver og på skoler, hvor vi kan se, at systemet har været hullet fra starten. Der er kommet øget fokus på brandsikkerhed, men vi mangler et decideret logbogssystem el. lign., så der automatisk sker løbende kontrol af sikkerheden i bygningerne. Noget vi i Roxtec har under udarbejdelse så man altid kan overvåge sin gennemføring – ’Safety first’.


2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk

Den nye K 85:

02/14

Saven der opfylder fremtidens krav.

„Follow your instinct“ – sådan lyder vores motivering ved hver eneste produktudvikling. Den nye håndrundsav K 85 viser, hvad vi mener med det. Med dens fleksibilitet, dens præstation og den høje komfort i brug, er den optimalt udstyret til alle fremtidige krav, der kan stilles ved træforarbejdning. Det er en fremtid, hvor træ kun er et ud af flere materialer, som du og din maskine arbejder med. Kort sagt: I det, at du instinktivt griber din K 85, bliver det endnu lettere for dig at udføre et godt stykke arbejde – i enhver situation. Læs mere under www.mafell.dk

21


22 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Sundhedsfarlige kældre kræver langt større offentligt og politisk fokus Radonstråling i vores bygninger dræber hvert år ligeså mange mennesker, som der dør i trafikken. Alligevel er kun de færreste klar over farerne ved radon, der især er et problem i kælderrum. Derfor arbejder en tværfaglig projektgruppe lige nu på at øge opmærksomheden omkring radon, og hvad der kan gøres for at komme den radioaktive stråling mere effektivt til livs.

I

følge tal fra Sundhedsstyrelsen dør ca. 300 danskere hvert år af lungekræft forårsaget af radonstråling. Det svarer til det årlige antal trafikdræbte herhjemme. Radonstråling er dermed den næsthyppigste årsag til lungekræft efter rygning. Ikke desto mindre er kun de færreste danskere klar over

farerne ved radonstrålingen, som især rammer mennesker, der opholder sig i længere tid ad gangen i kælderrum i deres private hjem eller på arbejdspladsen. Politisk handlekraft efterlyses En tværfaglig projektgruppe under ledelse af Dansk Miljøteknologi arbejder derfor li-

ALT I STÅLRØR VI TILBYDER: Fix-mål

Bearbejdning

Nyt & Brugt

Tilbagekøb efter brug

Bram Stål A/S Din stålleverandør

Just-in Leveri-time ng

Værkstedsvej 5 • 4720 Præstø • Tel: 5594 1920 • Fax: 5594 1921 bram@bram.as • www.bram.as

ge nu på at øge opmærksomheden omkring radon og de måder, man som arbejdsgiver og privatperson kan gardere sig mod den sundhedsskadelige stråling på. – Vi har igennem et stykke tid arbejdet på at få rejst en politisk debat om radonforurening og få igangsat mere væsentlige politiske tiltag, end der hidtil er sket på området. Hverken politisk eller i offentligheden er der den store fokus på radonforurening til trods for, at tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at den radioaktive stråling forårsager 300 for tidlige dødsfald om året, udtaler projektleder Mads Leerbech Jensen fra Dansk Miljøteknologi, der er brancheforening for en række private teknologileverandører, rådgivere og entreprenører. Manglende krav om radonsikring I dag kræver arbejdsmiljøloven, at arbejdsgivere sikrer ansatte mod for høje radonniveauer, ligesom Bygningsreglementet stiller krav til radonniveauet i nybyggede huse. Derimod findes der ingen konkrete krav i Bygningsreglementet angående den eksisterende bygnings-

masse, påpeger Mads Leerbech Jensen: – I Bygningsreglementet er der i dag krav til koncentrationen af radon i indeluften ved nybyggeri, mens der for eksisterende byggeri kun eksisterer en række anbefalinger til, hvordan høje radonkoncentrationer kan nedbringes. Men en rundspørge hos landets kommuner viser, at det er de færreste kommuner, der med sikkerhed ved, om de har problemer med radon i indeluften, da de stort set ikke foretager radonmålinger. Hverken i nybyggeri eller i den eksisterende bygningsmasse, understreger han. En reel barriere for sundere indeklima Blandt de otte private virksomheder, som ud over Dansk Miljøteknologi indgår i radonprojektgruppen, er producenten ARDEX, der fremstiller byggematerialer til gulve og vægge. ARDEX har bl.a. udviklet en række membransystemer, som hurtigt og enkelt sikrer kældergulve og -vægge mod indtrængende radonstråling som alternativer til den traditionelle og omkostningstunge

radonsikring med etablering af såkaldt radonsug under kældergulvet. Men som Business Development Manager i ARDEX, Anne Mette Weng, pointerer, udgør den manglende opmærksomhed omkring radonproblemstillingen en reel barriere for udbredelsen af de billigere nyudviklede løsninger: – Det er vigtigt, at radonsikring opprioriteres, så man sikrer optimale løsninger med hensyn til såvel økonomiske som tekniske aspekter. Første skridt er imidlertid at få sat fokus på radonproblemerne, for så længe de negligeres, sker der ikke noget. Og det drejer sig jo om folks helbred både på arbejdspladser, daginstitutioner og i vores boliger. Fakta om radon og radonsikring: Radon er en radioaktiv gasart, som findes naturligt i jorden og via sprækker og revner i fundamenterne trænger ind i huse og bygninger. Problemet er størst i kælderrum. Radon kan hverken ses, høres, lugtes eller smages.

Gasartens koncentration kan kun konstateres via særligt måleudstyr. En række danske firmaer, herunder flere som indgår i radonprojektgruppen, er specialiserede i at foretage præcise radonmålinger. Radonstråling måles i enheden Becquerel (Bq), og Bygningsreglementet kræver, at niveauet i nybyggerier ikke overstiger 100 Bq/m3. Arbejdsmiljøloven kræver, at arbejdsgivere sikrer ansatte mod radonniveauer, som overstiger værdierne i Bygningsreglementet. Der findes flere måder at radonsikre en bygning på. Den traditionelle etablering af et såkaldt radonsug under gulvet er den mest omfattende og kan ifølge ARDEX koste op mod 100.000 kr. at få udført i et almindeligt parcelhus på 60 kvm.Til sammenligning koster en membranløsning fra ARDEX, som kan udføres både af private og professionelle, ca. 5-600 kr./ m2, afhængigt af ønskerne til den overliggende belægning (linoleum, fliser, vinyl etc.).


2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

Skan koden og læs mere om AVC og vore løsninger eller gå på hjemmesiden www.avc.dk.

Brug videokonference og effektivisér arbejdsflowet - priser fra 20 kr. om dagen! Få syn for sagn med videokonference. Få løsningen der passer til virksomhedens behov og effektivisér hverdagens arbejdsflow - også på byggepladsen! For mere info eller en gratis demo ring på 7562 4577 (Jylland og Fyn) eller 4362 4777 (Sjælland) - naturligvis helt uforpligtende. Levende kommunikation

Jordmateriel · liftmateriel · byggemateriel · betonmateriel · grønt materiel · skurvognsmateriel · pumpemateriel

H o r s e n s 7562 4577 • K ø b e n h a v n 4362 4777 • O d e n s e 7562 4577 i n f o@a vc.d k • www.a vc .dk • www.avcinfosystem.dk

Ko

Vi udlejer entreprenørmateriellet! m

ud

og

Alt i jordmateriel, lifte, byggemateriel, betonmateriel, grønt materiel, skurvogne og pumpeudstyr Hos JM Trykluft A/S kan du leje entreprenørmateriel fra førende og anerkendte fabrikater, fx: Atlas Copco, Case, Hamm, Hilti, Hydrema, JLG, Kubota, Manitou, MultiQuip, Snorkel, Takeuchi, Terex og mange flere.

HOLSTEBRO 70 23 25 11

RANDERS 70 22 05 11

SILKEBORG 86 81 88 19

ÅRHUS 86 28 25 11

BILLUND 75 55 25 11

HORSENS 75 60 13 66

KOLDING 75 57 13 33

JM Trykluft A/S er en førende udbyder af entreprenørmateriel til udlejning. Fra vore afdelinger i Århus, Horsens, Silkeborg, Randers, Holstebro, Kolding og Billund rådgiver og servicerer vi Danmark med kort- og langtidsudlejning af komprimeringsmateriel, lifte/teleskoplæssere, moderne skurvogne, grave- og læssemaskiner samt meget mere. Kompetente medarbejdere med erfaring, en høj grad af service og fleksibilitet samt kontinuerlige investeringer sikrer, at du får det rigtige materiel. Første gang - og til tiden.

www.jmtrykluft.dk

lej

!

23


VI HAR ALTID MINDST 200 FLISEVARIANTER PÅ LAGER - OG SELVFØLGELIG OGSÅ ALT DET DU SKAL BRUGE TIL ARBEJDET

BAUHAUS E IC V R E S F F O PR , G L A V D U T STOR , FASTE

Tilbuddene gælder for alle erhvervskunder med Plus Card Erhverv eller nyoprettede Strakskontokort. Kortet skal vises ved kassen

D GODE TILBU ER OG LAVE PRIS RET. R FULD RETU

Vidste du at...

VI ALTID HAR MINDST 200 FLISEVARIANTER PÅ LAGER, SÅ DU KAN KOMME I GANG MED DET SAMME

183

79

20

96

Ekskl. moms

Ekskl. moms

18 kg Letfix extra less dust

25 kg Limmørtel

Fliseklæb til montering af keramiske fliser, klinker og natursten. Kan anvendes både inden- og udendørs. Fleksibel støvreduceret fliseklæber, der giver et sundere arbejdsmiljø. Grå.

Velegnet til sammenlimning/grovspartling af blokke, letbeton, elementer m.m. Kvalitetsgodkendt til limning af blokke på bærende konstruktioner.

DU KAN FÅ RÅD OG HJÆLP AF VORES FAGUDDANNEDE PERSONALE DU ALTID KAN FÅ EN FLISEPRØVE MED HJEM MOD DEPOSITUM DU HAR FULD RETURRET PÅ UÅBNEDE KARTONER VI HAR ALT DU SKAL BRUGE TIL DIT FLISEPROJEKT

15120

31920

Ekskl. moms

Ekskl. moms

25 kg multifliseklæb

Vådrumssystem

Fliseklæb til montering af keramiske fliser, klinker og natursten. Kan anvendes både inden- og udendørs. Stor elasticitet for vanskelige underlag. Grå.

Til 8 m² vandtætning af gulve og vægge før beklædning med fliser. MK godkendt. Alt pakket i én karton.

15 kg Gulvafretning grov

15 kg Selvnivellerende gulvspartel fin

Fiberforstærket selvnivellerende gulvspartel til indendørs afretning af betonunderlag. Egnet til vådrum og gulvvarme.

Hurtighærdende. Fiberforstærket selvnivellerende gulvspartel. Anvendes indendørs på alle gængse underlag. Egnet til vådrum og gulvvarme.

11120

Ekskl. moms

...OG AT VI KUN FØRER FLISER AF 1. SORTERING

20 kg Gulvafretning hurtig

Anvendes indendørs på underlag af beton, pudslag og keramiske fliser. Egnet til vådrum og gulvvarme.

9520

DU KAN LEJE VÆRKTØJET TIL DIT PROJEKT I BAUHAUS UDLEJNINGSSERVICE

12720

Ekskl. moms

Ekskl. moms

STORKØB

STORKØB

STORKØB

V/1 PALLE (56 PS.) PR. PS.

V/1 PALLE (63 PS.) PR. PS.

V/1 PALLE (40 PS.) PR. PS.

Ekskl. moms

Ekskl. moms

Ekskl. moms

76.-

0119999 601779116 Hans Hansen 956 035 116 160 IF

09/13

8720

Har du som PLUS CARD Erhvervskunde købt for mere end 24.000 kr. + moms inden for 12 mdr., får du fremadrettet 10% rabat på alle dine køb i BAUHAUS.

Får du PLUS CARD Erhverv rabat, fratrækkes denne naturligvis tilbudsprisen.

10160

ALLE PRISER ER AFHENTNINGSPRISER EKSKL. MOMS. Gælder fra lørdag d. 29. november til og med tirsdag d. 23. december 2014

Byggeoganlaegsavisen 6 sek2 2014  
Byggeoganlaegsavisen 6 sek2 2014