Page 1

Nr. 5 | Oktober 2014 | 24. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Biologisk rensende LAR-løsning på Building Green Hjørring-virksomheden EXPO-NET ser frem til for første gang at præsentere Building Greens besøgende for bl.a. Bio-Blokke baseret på extruderede plastnet, som gør det enkelt at projektere faskiner til effektiv lokal afledning af regnvand (LAR), hvor det nedsivede vand samtidig renses biologisk, så grundvandet ikke forurenes.


2

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Nye internationale synergier på årets messe Initiativet Sharing Copenhagen udspringer af Københavns udnævnelse til European Green Capital i 2014, hvor det brede samarbejde er afgørende for at løfte den grønne dagsorden på et dansk såvel som europæisk plan.

 K

Kickstarter debat om klima og grøn omstilling

øbenhavn er i 2014 blevet udnævnt til European Green Capital af EU-kommissionen, og den prestigefyldte udnævnelse fejres året igennem med en række initiativer, som på tværs af brancher og sektorer sætter fokus på den grønne dagsorden under sloganet Sharing Copenhagen.

Building Green leverer startskuddet til temaerne klima og grøn omstilling, som fra november og året ud danner rammen omkring initiativerne i Sharing Copenhagen. Temaet udfoldes bl.a. med fokus på CO2reduktion, og på Building Green vil der således være lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste udviklinger inden for CO2-reducerende byggematerialer og CO2neutralt byggeri.

International og tværfaglig videndeling – Vi forventer i år et stort opbud af internationale aktører på messen i kraft af samarbejdet med Sharing Copenhagen og Københavns udnævnelse til Europas Miljøhovedstad. Derudover fremlægger FNs internationale klimapanel IPCC sin rapport i København samtidig med messen, så der vil være en masse synergi mellem de mange bæredygtige initiativer, fortæller Senior Project Manager i Building Green Mette Grydehøj Post. – København er udnævnt som Europas Miljøhovedstad bl.a. på grund af evnen til at kombinere bæredygtige løsninger med grøn vækst og livskvalitet – og fordi vi me-

Derudover er ikke mindst håndteringen af fremtidens mere ekstreme vejr på tapetet i forbindelse med Sharing Copenhagen. Building Green giver således mulighed for at opleve en række byggeløsninger til lokal afledning af regnvand (LAR), som både nu og i de kommende år skal ruste bl.a. København til at håndtere de øgede regnvandsmængder mere effektivt og miljøvenligt. get gerne deler viden med resten af verden, udtaler programchef for Sharing Copenhagen, Casper Harboe, og fortsætter: – Flere end 100 forskellige partnere har i årets løb samlet sig bag initiativerne i Sha-

ring Copenhagen. Det brede samarbejde på tværs af brancher og sektorer er afgørende for at løfte den grønne dagsorden, så vi bl.a. kan nå i mål med ambitionerne om at gøre København til verdens første CO2 -neutrale hovedstad i 2025.

Tidligere på året har Sharing Copenhagen bl.a. sat fokus på transformationen fra sort til grøn mobilitet i samarbejde med partneren Driving Green, der løb af stablen d. 27.-28. august i Øksnehallen.


4

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Årets bæredygtigheds-accelerator kåres InnoBYG retter med den nystiftede pris ”Det Bæredygtige Element” spotlyset mod de bedste bæredygtige idéer i byggeriet. Kåringen sker på dette års Building Green messe.

AirmAster

Energieffektiv ventilation i verdensklasse

 D

en nystiftede pris ”Det Bæredygtige Element” har Building Green indført sammen med innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG. Prisen går til f.eks. et projekt, en ildsjæl, et produkt, et byggesjak, en bog etc., som i særlig grad inspirerer til og gør en forskel for at fremme bæredygtighed.

Sætter fokus på højaktuelt emne

Vi byder dig velkommen på stand 8. Airmaster producerer højeffektive decentrale ventilationsanlæg, med fleksible indbygningsmuligheder. Anlæggenes behovsstyring sikrer en energieffektiv drift, og en ventilation, der er passende til ethvert rum- og brugerbehov.

– Byggeriet er ikke forvænt med at fejre sig selv med priser og hylde de gode eksempler, sådan som man ofte gør i andre brancher. Dette gør i sig selv ”Det Bæredygtige Element” til et unikt initiativ, udtaler direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeris Virksomhedsudviklingssekretariat og uddyber: – Prisen er med til at eksponere de gode idéer, frontløberne og dem, der gør en forskel ved at sætte fokus på et højaktuelt emne og skabe opmærksomhed omkring, hvordan vi bedst muligt kan realisere visionerne om bæredygtighed.

Anerkendelse af ildsjælene ”Det Bæredygtige Element” kan uddeles til f.eks. en idé, et byggeprojekt, en ildsjæl, et produkt, et byggesjak, en bog, eller noget helt syvende, som inspirerer til eller gør noget ekstraordinært, hvad angår bæredygtighed, forklarer senior project manager Mette Grydehøj Post fra Building Green:

Industrivej 59 DK - 9600 Aars Danmark

Tlf. +45 98 62 48 22 info@airmaster.dk www.airmaster.dk

– Vi har valgt ordet ”element”, fordi det relaterer sig til byggeriet, men også for at signalere helhedstanken bag bæredygtighed. Det handler ikke kun om bedre byggematerialer og konkrete projekter, men om en

hel måde at tænke og agere på, hvori der indgår mange forskellige elementer. Hun suppleres af netværksleder Kasper Lynge Jensen fra InnoBYG: – Hidtil har der i byggeriet manglet en anerkendelse af de mange bæredygtige tiltag og initiativer, som foregår overalt og på alle niveauer hver eneste dag. Prisen skal derfor både ses som et anerkendende nik til dem, der går forrest, men også som en inspiration til andre om at fortsætte med at udvikle de bæredygtige idéer, uanset om det sker i form af nye produkter, arbejdsmetoder, ændrede vaner på byggepladsen mv., udtaler han.

Vinder kåres af fagjury Offentliggørelsen af vinderen af ”Det Bæredygtige Element” og prisoverrækkelsen finder sted på årets Building Green-messe. Nomineringen af kandidater leveres bl.a. af InnoBYGs styregruppe, som repræsenterer byggebranchen bredt, mens en udvalgt fagjury står for kåringen af den endelige vinder. Fagjuryens medlemmer er, ud over Kasper Lynge Jensen, partner Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects, direktør Peter Foldager fra Velux, Ph.D. i urban kompleksitet og formand for tænketanken URBAN Niels Bjørn, forsker Harpa Birgisdóttir fra SBi samt Kbh. stadsarkitekt Tina Saaby.


FØRENDE I BÆREDYGTIGE TAGLØSNINGER Genbrug er penge. Og masser af

Sidste år alene genbrugte vi over 4.000

virksomheder og institutioner vælger

miljøhensyn og god samvittighed.

tons tagpap og reducerede derfor miljø-

DERBIGUM på taget.

Faktisk burde der ikke være et øje tørt

belastningen tilsvarende, samtidigt med

hos nogen. For det er både sund fornuft

at vi sparede udgiften til nye råvarer.

og big business.

Kontakt os på telefon 70 15 15 17 eller tjek www.derbigum.dk hvis

Hos DERBIGUM tænker vi nemlig miljø

du vil vide mere om, hvordan dit

Det ved vi hos DERBIGUM, og det er

og bæredygtighed ind i alt, hvad vi laver.

næste tagprojekt kan blive en god

årsagen til, at vi som verdens eneste

Også vores miljøvenlige og bæredygtige

investering – både økonomisk og

Cradle to Cradle tagpap-producent

tagpapløsninger, der reducerer byg-

miljømæssigt.

arbejder med et genbrugsprogram for

ningers energiforbrug, CO2 udledning og

tagpap, så gammelt pap bliver returneret

vandforbrug. Det er en løsning som giver

til fabrikken, og indgår i produktionen af

sorte tal på bundlinien – også i dit grønne

nyt.

regnskab – og årsagen til, at førende

Mød os i Forum d. 29.-30. oktober 2014 på stand 65


6

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Førende specialproducent lancerer Flisepartneren – et ambitiøst partnerskab for landets murere

 M

og afstemme konceptet og har bl.a. været i tæt dialog med en lang række murerfirmaer og forhandlere for at kortlægge præcist, hvor murerens behov anno 2014 ligger.

ed certificeringsordningen Flisepartneren vil ARDEX nu hjælpe og ruste landets murere til at komme på forkant med markedets stigende krav om specialisering, professionalisering og forretningsudvikling. – Konceptet bag Flisepartneren er udviklet i tæt dialog med udvalgte murere, så mureren får de nødvendige værktøjer til at møde de udfordringer, der tegner hans hverdag anno 2014,” udtaler adm. direktør i ARDEX Michael Nielsen. Nu lancerer ARDEX certificeringsordningen Flisepartneren, der med faglig opkvalificering, specialisering og forretningsudvikling på programmet hjælper mureren optimalt til at udbygge sin forretnings professionelle fundament. – Mureren opererer i dag i et meget komplekst marked. Produktudviklingen går hurtigt, og kunderne efterspørger stadigt mere individuelle og specialiserede løsninger. Samtidig kommer der hele tiden flere juridiske, byggetekniske og miljømæssige krav. Flisepartneren giver mureren de nødvendige værktøjer, så han kan navigere sikkert i forhold til alle disse udviklinger, udtaler adm. direktør i ARDEX, Michael Nielsen, om baggrunden for Flisepartneren. Hele vejen rundt om murerens forretning Som Flisepartner uddannes mureren i at

– Det intense forarbejde har skullet sikre, at konceptet virkelig giver mureren den værdi, som vi har ambitioner om. Vi har erfaret, at der især er en stor gruppe af unge og midaldrende murere, som er meget opmærksomme på, at markedet i dag ser helt anderledes ud end for ti år siden, hvilket kræver nye redskaber og nem og hurtig adgang til den nyeste opdaterede viden. Her er det vigtigt, at vi i fællesskab tager det ansvar på os, påpeger Michael Nielsen afslutningsvis.

udføre højt specialiserede opgaver inden for bl.a. vådrum, storformatfliser, trappeløsninger, offshore og meget andet, hvor der er stigende efterspørgsel. Der findes fra ordningens start 14 forskellige certificeringer, og mange flere er på tegnebrættet. Samtidig bliver mureren en del af Flisepartnerens landsdækkende professionelle netværk, der åbner op for faglig og forretningsmæssig sparring. Flisepartneren omfatter desuden kurser i bl.a. byggejura, så mureren kan få en hurtig ajourføring i forhold til de gældende krav. Derudover giver Flisepartneren mureren mulighed for at få hjælp til udvikling af markedsførings- og salgsstrategi, opsætning

af hjemmeside, udarbejdelse af professionelle visitkort osv. – Flisepartneren kommer omkring hele murerens forretning, fra de specialiserede faglige løsninger til de mere overordnede forretningsmæssige overvejelser. Det er et helt univers omkring mureren, hvor han kommer til orde, og hans synspunkter står helt centralt. Det handler både om viden og knowhow, men i høj grad også om netværk og gensidig sparring, påpeger Michael Nielsen.

Solidt forarbejde bag lanceringen ARDEX har forud for lanceringen af Flisepartneren brugt næsten et år på at udvikle


Lad dem ikke vente: Anvend ARDEX spartelmasser og fliseklæbere med ARDURAPID-effekt - og alle typer rum kan tages i brug efter 24 timer. Mød os på: 29.-30. okt. på

stand 61

ARDEX tilbyder systemer med perfekt matchede produkter til hurtig renovering af ethvert lokale. Afretning af gulve, spartling af vægge og lægning af alle typer fliser.

Med den rette planlægning minimerer du f.eks. stilladsleje og undgår lange ventetider, genhusning, driftsstop og andre kostbare afbrydelser.

Takket være et lavt materialeforbrug, lynhurtige hærde- og tørretider og nem forarbejdelighed nedbringes dine totalomkostninger.

Læs mere på ardex.dk/ardurapid

ARDEX Skandinavia A/S Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • www.ardex.dk • ardex@ardex.dk

BOA Lad dem ikke vente.indd 1

9/2/2014 1:59:35 PM


8

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Biologisk rensende LAR-løsning på Building Green Hjørring-virksomheden EXPO-NET ser frem til for første gang at præsentere Building Greens besøgende for bl.a. Bio-Blokke baseret på extruderede plastnet, som gør det enkelt at projektere faskiner til effektiv lokal afledning af regnvand (LAR), hvor det nedsivede vand samtidig renses biologisk, så grundvandet ikke forurenes. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

kitekter, rådgivere og bygherrer, hvordan man bl.a. kan projektere en enkel og effektiv LAR-løsning, som værner om vandmiljøet og drikkevandskvaliteten ved at skåne grundvandet for unødvendig forurening, forklarer salgschef Niels Arp-Nielsen fra EXPO-NET og fortsætter:

E

XPO-NET er blandt de virksomheder, der i flere år har arbejdet med lokal afledning af regnvand (LAR). Den Hjørring-baserede producent har i den forbindelse udviklet Bio-Blokke til etablering af regnvandsfaskiner, som både fungerer som LAR-løsning og samtidig minimerer risikoen for, at grundvandet forurenes af det nedsivede vand.

Enkel og effektiv projektering – Vi ser frem til at vise de besøgende ar-

– I forbindelse med projektering af regnvandsfaskiner er det afgørende, at dimensioner, afstande til skel, jordlagets opbygning m.v. udføres rigtigt. Vi tilbyder derfor altid udførlig rådgivning og stiller et omfattende dokumentations- og projekteringsmateriale til rådighed. Bio-Blokkene består af extruderede plastnet, som nedgraves i jorden og derefter opsamler regnvandet og lader det nedsive langsomt. Plastnettenes overflade gør dem velegnede som levesteder for bakterier, der lever af forurenende stoffer i vandet og på den måde fungerer som små biologiske rensningsanlæg.

Flere nette løsninger Ud over Bio-Blokkene medbringer EXPONET snefangsrør og sne- og fuglestop til bølgeeternittag på Building Green. Ligesom Bio-Blokkene er de lavet af extruderede plastnet, og begge løsninger er beregnet til at forhindre indtrængen af fygesne på lofter om vinteren og invasioner af insekter og fugle om sommeren. – Ligesom Bio-Blokkene udgør både snefangsrørene og sne- og fuglestoppene enkle løsninger på årligt tilbagevendende problemer, som kræver mange unødvendige ressourcer i bl.a. boligforeninger og på villavejene. Mens fygesne kan give vandskader, hvis ikke den fjernes, før tøvejret sætter ind, så kan både insekter og fugle hurtigt gøre stor skade på f.eks. isoleringsmaterialerne på et loft, fortæller Niels-Arp Nielsen. Snefangsrørene monteres i tagudhæng og udluftningsspalter, mens sne- og fuglestoppet kan monteres i såvel tagfod som

kip, hvor løsningen bl.a. sikrer en luftgennemstrømning på ca. 97 cm² pr. løbende m tag. Dette forhindrer, at der opstår et vakuum, som kan trække fygesneen ind under taget, pointerer Niels Arp-Nielsen og uddyber afslutningsvis: – Såvel snefangsrørene som sne- og fuglestoppene gør det muligt at bevare den krævede udluftning på loftet, selv om luftgennemstrømningen reduceres. Dermed er de ikke kun lette at montere, men også enkle at indregne i projekteringen


ENERGIRENOVERING SKABER VÆKST OG ARBEJDSPLADSER BESØG TEKNIQ PÅ BUILDING GREEN Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive bygninger. Her præsenteres produkter og løsninger, der er med til at nedbringe energiforbruget i nye og eksisterende bygninger. Messen har også et aktuelt konference- og seminarprogram, som giver ny faglig inspiration til arbejdet med bæredygtige og energieffektive bygninger.

Vi glæder os til at byde dig velkommen. Besøg vores stand nr. 139 og hør mere om visioner, lovgivning og muligheder. Læs mere om Building Greens konferenceog seminarprogram på tekniq.dk og på buildinggreen.eu

I år er TEKNIQ med på Building Green. Her kan du høre mere om regeringens strategi for energirenoveringer, og om hvordan VE- teknologier er med til at reducere det danske energiforbrug. Du kan også møde TEKNIQs VE-installatører og FAV-sektionen, som kan give råd om arbejdet med energirenoveringer og vedvarende energi.

29. & 30. OKTOBER 2014 FORUM KØBENHAVN

Læs mere og tilmeld dig gratis på www.buildinggreen.eu TEKNIQ 265 x 375.indd 1

15/10/14 15.44


10

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Skån miljøet og spar på pengene Et sundere miljø og gladere forbrugere. Det er, hvad man kan opnå ved at ændre kalkkrystallet i postevandet. Men det kræver oplysning og ændrede forbrugsvaner . Tekst af Pernille Le Marc

I

2011 udarbejdede COWI i samarbejde med naturstyrelsen en rapport, der skulle undersøge, hvad der sker, hvis vi fjerner kalken i vandet. Rapporten afslørede, at der er adskillige gener forbundet med brugen af kalkholdigt vand. De gener kan vi mindske ganske enkelt ved at fjerne kalken fra vandet. Men fjerne vi kalken, fjerner vi også mange af de essentielle mineraler. Derfor har AMTech Aqua Miljø udviklet et system, der ved hjælp af lyd ændrer kalkstrukturen i vandet, så kalkens evne til at binde nedsættes, uden at der pilles ved mineralindholdet. Dermed fjernes eksisterende kalk, ligesom man forhindrer, at nyt kalk hober sig op, hvilket er med til at eliminere kalkgener på lang sigt.

gerne nedsætter deres kemikalieforbrug, hvilket ikke blot har en positiv effekt på miljøet, men også på deres pengepung, forklarer John Zindel, administrerende direktør hos AMTech Aqua Miljø.

kalkknusersystem det muligt at foretage betydelige besparelser på energifronten, da opvarmningen af vandet starter på en højere temperatur, forklarer John Zindel.

Også på varmeregningen vil forbrugerne se et udfald. Ved at fjerne kalken og forhindre at den genopbygges i varmevekslere og på varmelegemer, får man nemlig en bedre varmeoverførsel til vandet, hvilket gør det muligt for den enkelte forbruger at spare penge og skåne miljøet på en og samme tid. Med kalkknuseren fjernes kalken ligeledes i vandrørene, og dermed kan man mere eller mindre genoprette det normale tryk, hvormed vandet sendes hurtige rundt, hvilket mindsker et eventuelt varmetab.

– Når vi har med behandlet vand at gøre, skal vi bruge betydeligt mindre vaskepulver, skyllemiddel og shampoo. Vi kan ligeledes spare skrappe rengøringsmidler og kalkfjernere væk. Det betyder, at forbru-

– Sendes vandet ud med 55 grader til forbrugerne, kommer det typisk tilbage med 47 grader. Fjerner man kalken fra vandrørene, sker der det, at temperaturen stiger med 3 til 5 grader. Dermed gør vores

AMTech Aqua Miljø henvender sig til fire sektorer, nemlig vandværkerne, boligselskaber, industrien og private. Hvad angår vandværkerne, så har hele 55 af slagsen landet over taget det særlige kalkknusersystem til sig. Inden for boligsektoren er systemet også udbredt, og nu oplever man hos AMTech Aqua Miljø, at efter en stille periode begynder flere og flere boligforeninger at få økonomien til at investere i lignende løsninger. Tilbage er blot at overvinde danskerne om, at det kan betale sig at ændre kalkkrystallet i vandet og dermed være med til at skåne miljøet.

Oplysning skal der til

– Vi har længe måtte sloges med en vis skepsis i forhold til vores system, fortæller John Zindel. Derfor deltager AMTech Aqua Miljø regelmæssigt i messer og konferencer, som skal hjælpe med at oplyse bygherrer, rådgivere, entreprenører og VVS-folk om de mange fordele, der er ved kalkknusersystemet. For eksempel vil AMTech Aqua Miljø være til stede, når miljømessen Bulding Green løber af stablen den 29. og 30. oktober 2014 i Forum. – På Bulding Green ønsker vi at slå på miljøet. Vi vil gøre det klart, at der er vigtige miljømæssige samt økonomiske gevinster at hente, hvis vi ændrer kalkkrystallet, men bevarer kalken i vandet, pointerer John Zindel.

Slå på besparelserne Men er det ikke sin sag at implementere et system, der skal have målbar effekt på landsplan?

– Der er et ordsprog, der siger, at mange bække små gør stor å. Naturligvis får vi den største effekt at se, hvis vi behandler vandet landet over, men alle lige fra privatpersoner og boligforeninger til vandværker og fabrikker kan være med til at gøre en forskel. Det kræver blot, at slutbrugeren oplyses og gøres opmærksom på, at behandlet vand betyder ændrede forbrugsvaner, understreger John Zindel. Han er af den overbevisning, at slås der udelukkende på miljøaspektet, vil det blive svært at udbrede ideen om, at det kan betale sig at gøre noget ved problemet med kalkholdigt postevand. For generelt vil danskerne gerne gøre noget for miljøet, men det skal helst ikke koste dem noget, og skal de ud og investere i nyt udstyr, så springer de fra. Slår man derimod på de økonomiske besparelser, der er forbundet med et nedsat forbrug af kemikalier samt en mere optimal varmeudnyttelse, så bliver det straks lettere at overbevise dem. – Er der for eksempel tale om nybyggeri, er vores løsning noget af det sidste, der monteres. Derfor er der stor risiko for, at denne option spares væk. Medmindre selvfølgelig, at slutbrugeren er oplyst om, hvilke betydelige økonomiske besparelser, der følger med kalkknusersystemet, afslutter John Zindel.


11

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden Illustration: 3xN A/S

Se offentlige + private projekter i 2015

Miljøvenlige plastprodukter Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Snefangsrør med sømkant

2352

byggeprojekter

70

Milliarder kroner

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

4%

vækst i byggeriet

Se hvor du Skal prioritere dine reSSourcer i 2015 !

Tagrendenet Forhindrer tilstopning af alle typer tagrender.

Vores nye særrapport giver et unikt og detaljeret indblik i danske bygge- og anlægsprojekter i 2015.

BIO-BLOK®

Se projekter fordelt på stadier, hovedgrupper og byggeart samt top 10 lister for projekter, bygherre-typer og aktører i 2015 ...

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BESTiL VORES NYE SÆRRAPPORT ”PROGNOSE 2015” www.byggefakta.dk/prognose2015

CRM-Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om bygge- og anlægsprojekter.

Sluseholmen 3 / 2450 Kbh SV / Tlf: 7025 3031 / info@crm-byggefakta.dk / www.byggefakta.dk

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk


12

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Komfortstyring af indeklimaet er nøglen til en grønnere fremtid Et energirigtigt byggeri er et sundt byggeri. Derfor har Senmatic udviklet et system, der gør det muligt at regulere indeklimaet, uden at forbrugeren behøver at bevæge en finger. Tekst af Pernille Le Marc

N

år Building Green løber af stablen den 29. og 30. oktober 2014, vil Senmatic være til stede for at fremvise aggregatet InClimate, som takket være sit indbyggede intelligente software kan optimere indeklimaet i ethvert lokale. – InClimate er vores mest slagkraftige produkt inden for styring af klimaanlæg. Det er en intelligent tre-i-en sensor, der på en og samme tid kontrollerer og regulerer CO2 -niveauet, temperaturen og fugtigheden i et rum. Dermed sikres et sundt indeklima, såvel som den enkelte bruger får mulighed for at spare penge på energien, forklarer Key Account Manager hos Sen-

matic, Steen B. Østergaard, og understreger samtidig, at InClimate især er velegnet til kontorer, institutioner og hospitaler, men at den også snildt kan finde anvendelse i private hjem. Indeklimaets setpoints, det vil sige de ønskede værdier for CO2 , temperatur og fugtighed, kan indstilles centralt hos den enkelte bruger. I større boligkomplekser og institutioner kan man vælge central eller decentral styring af indeklimaet via CTS, hvilket eksempelvis kan ske fra en fælles station såsom et teknikrum.

Byggeri i lavenergiklasse – Vi oplever en stigende efterspørgsel efter energibesparende komponenter både fra

byggeherrer, rådgivningsvirksomheder og professionelle HVAC-entreprenører. Nu vil man have komfortstyring i alle rum, selv i sekundære lokaler som lagerrum og bryggers. Det skyldes, at der sættes stadig større fokus på energibesparelser, pointerer Steen B. Østergaard.

– InClimate er med til at reducere de samlede energiomkostninger og bidrager dermed til et byggeri i en fremtidssikret lavenergiklasse, siger Steen B. Østergaard.

Således er energioptimering nøgleordet for moderne nybyggerier og renoveringsprojekter. Når bygningsreglementet BR15 træder i kraft den 1. januar 2015, vil mange derfor opleve, at energirammen er blevet strammet betydeligt, og den bliver kun endnu strammere med bygningsreglementet for 2020, som allerede er ved at blive implementeret i såvel offentlige som private byggerier.

InClimate regulerer indeklimaet InClimate fra Senmatic kombinerer måling af temperatur, relativ luftfugtighed og CO2 med en styringsenhed, der automatisk reagerer på ændringer i indeklimaet. Installatøren undgår at trække en masse ledninger, fordi den samme enhed står for alle funktioner. Og brugerne slipper for selv at skulle justere sig frem til et komfortabelt indeklima – og sparer samtidig penge i energiregnskabet.

InClimate regulerer indeklimaet i det nye havnekontor i Odense

Kombineret controller/transmitter

Temperatur, fugtighed, CO2 (valgfri kombination)

Temperatur skalaknap (programmerbar skala)

7 valgfri standardprogrammer

3x10V udgang til VAV

RS485 Modbus

PI regulering

CO2 automatisk kalibrering (vedligeholdelsesfri)

Programmeringsværktøj (til Modbus register)

Dansk design og dansk produceret

www.senmatic.com - dk@senmatic.com - Tel.: 64 89 22 11


PLADSPROBLEMER? HØJ EFFEKTIV ISOLERING FRA KINGSPAN MAKSIMUM ISOLERING PÅ MINIMUM PLADS

Gå fremtiden i møde med Kingspan Insulation Kingspans produkter • giver mulighed for en slank konstruktion, der kan leve op til de høje energikrav i Danmark • kan spare op til 80% på tykkelsen sammenlignet med traditionelle isoleringsmaterialer • er velegnede til både nybyggeri og renoveringsprojekter

Besøg os på Building Green 29. & 30. oktober, Stand 141

WWW.KINGSPANINSULATION.DK


14

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Stor interesse for indvendig efterisolering På dette års Building Green kan du bl.a. opleve indlæg af Realdanias TEST fond, som støtter udviklingen af bæredygtige løsninger i byggeriet. Fonden har netop tildelt midler til Xella Danmark, som i samarbejde med DTU skal undersøge effekten af indvendig efterisolering med den uorganiske Ytong Multipor isoleringsplade under danske forhold. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

B

yggebranchen har ry for at være konservativ, og i dag er der ofte lang vej fra at have en færdig løsning, til at markedet og offentlige myndigheder er overbevist om, at den nye løsning virker. På den baggrund har Realdania oprettet TEST fonden, der har til formål at yde hjælp til de virksomheder, som har udviklet bæredygtige løsninger til bygninger, men endnu mangler at slå igennem på markedet i stor skala.

Ringen er sluttet At det netop er på Building Green messen, at man kan høre om det kommende testforløb på DTU, har en klar symbolik, da ideen bag opstod messen for to år siden, hvor folk fra TEST fonden hørte om Multipor løsningen, hvilket førte til en indgående dialog om de videre perspektiver. – Vi er naturligvis beærede over at blive udpeget til at få tilført midler fra TEST fonden, og vi har selv investeret kraftigt i det her projekt, da vi oplever en enorm interesse for området. Ringen er på sin vis sluttet, da vi kom i kontakt med TEST fonden på messen, og nu er vi tilbage for at fortælle om næste skridt, udtaler nordisk

ansvarlig for Ytongs aktiviteter hos Xella, Niels Jørgen Pallesen. Der er en lang række renoveringsprojekter, hvor man har isoleret indvendigt med Multipor pladerne, og her kan nævnes den fredede Sparta Hal på Østerbro i København, som er blevet renoveret med respekt for hallens specielle atmosfære og bevaringsværdige detaljer. Spinderihallen i Vejle er genåbnet som Danmark største Center for Kultur og Erhverv, hvor ombygningen og den indvendige efterisolering er sket med afsæt i bygningernes historie.

Fokus på bygningstyper fra før 1960 På DTU i Lyngby har man opbygget en særlig klimacontainer med otte forskellige typer af prøvevægge, der er efterisoleret med Multipor, som man over det kommende år vil teste efter danske klimaforhold. Resultatet vil være udarbejdelsen af en dansk vejledning omkring efterisolering. – Der er over 15 års erfaring i Tyskland med vores plader, så det er vigtigt at få lavet en dansk rapport omkring de forskellige tidstypiske danske konstruktioner. Her får vi undersøgt under danske forhold, så vi

får en vejledning til hvordan, disse skal og kan løses med indvendig isolering, fortæller Niels Jørgen Pallesen.

Fokus på kontinuerlig forskning og udvikling Xella har gennem mange år haft eget teknologi- og forskningscenter i Berlin, og man er således vant til at have en dialog med forskere, hvor man går i dybden med at udvikle og teste løsninger til danske bygninger: – Det er virkelig et interessant projekt at være del af, hvor ph.d. kandidater rent faktisk bliver eksperter på efterisolering med vores materialer. Forskningen kommer til at være slut i andet kvartal af 2016, og vi er glade for den grundighed, der bliver lagt for dagen, også selvom 2016 virkelig langt væk lige nu, siger Niels Jørgen Pallesen.

Bedre indeklima Det skønnes, at energitabet i facaden på en bygning fra før 1960 er ca. 30 %, og derfor kommer man ikke uden om at isolere facaden, når man ønsker at energioptimere. Over hele Danmark findes ejendomme med et stort renoveringspotentiale, ikke kun ud fra synspunktet om at energiopti-

mere, men også ud fra perspektivet at forbedre indeklimaet og komforten. Multipor sørger for at hæve overfladetemperaturen, isolere væggen og reducere energiforbruget – men vigtigst af alt, så bibeholdes væggens hidtidige evne til at ånde. Herved får man altså ikke de indeklimamæssige problemer i form af fugt og skimmel, som mange forbinder med efterisolering.


15

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Et opgør med den kortsigtede prisfiksering Selv om Eurotag netop har fejret sit 25 års jubilæum, ser den Cradle-to-Cradle-certificerede Derbigum-leverandør ingen grund til at kigge sig i bakspejlet eller hvile på laurbærrene. ”Der er fremadrettet et stort behov for at gøre op med den kortsigtede prisfiksering, som blokerer for udbredelsen af de bæredygtige løsninger,” udtaler Eurotags adm. direktør Peter Kranz.

E

urotag Danmark har netop fejret sit 25 års jubilæum, og den Cradle-to-Cradle-certificerede Derbigum-leverandør har nu i et kvart århundrede været forkæmper for de idéer om bæredygtighed, som i løbet af de senere år er begyndt at slå igennem i resten af byggeriet. Alligevel ser Eurotag ingen grund til at læne sig tilfreds tilbage, fortæller adm. direktør Peter Kranz.

Prisfiksering bremser udviklingen – Det er en udbredt holdning, at jo billigere et byggeri kan opføres nu og her, jo bedre er det. Det gælder ikke mindst inden for det offentlige. Budgetterne er så stramme, at de langsigtede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster ved at investere i bæredygtige løsninger kun sjældent vægtes højere end de kortsigtede besparelser, der kommer ved at bruge traditionelle byggematerialer, forklarer han og fortsætter:

– Der er fremadrettet et stort behov for at få gjort op med ’laveste pris’-tankegangen. Ikke kun fordi den skaber dårligere byggeri med kort levetid, høje driftsomkostninger og et enormt spild, men også fordi de politiske mål om energibesparelser og CO2 -reduktion i 2020 ikke kan realiseres, hvis ikke der kommer en helt anden langsigtet økonomisk tankegang. Alene bygge- og anlægssektoren står på årsbasis for ca. 20 pct. af Danmarks samlede CO2 - udledning, og vi er derfor overbeviste om, at de væsentligste konkurrenceparametre inden for byggeriet fremover må blive bæredygtighed, klima, miljø og energi.

Et stort samfundsøkonomisk potentiale At der er noget at hente ved øget brug af bæredygtige løsninger i byggeriet viser en opgørelse fra 2012, som dokumenterer, at byggeindustrien årligt taber ca. 12 mia. kr. i spild i gennemsnit. Derudover viser

de valgte løsninger sig ofte at være fejlbehæftede og ineffektive, ligesom de fører til hyppige budgetoverskridelser, forklarer Peter Kranz: – I alt svarer det til 10 pct. af de samlede årlige byggeomkostninger, og pengene kunne med fordel være brugt på mere langsigtede bæredygtige løsninger. Der er virkelig et stort potentiale for markante forbedringer og samfundsøkonomisk vækst. – Visionære bæredygtige projekter ender desværre ofte med discountløsningerne, og vi har selv som leverandør af tagmembraner oplevet, at offentlige bygherrer fravælger os på grund af prisen. Det er et vilkår, som vi deler med mange arkitektfirmaer og andre producenter, der satser på bæredygtigt design og teknologi, understreger han.


16

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Lavenergivinduer med udsigt til bæredygtige komfortoplevelser på Building Green Liv, lys og luft – dét er udgangspunktet for Velfacs bæredygtige vinduesløsninger, der lader energioptimering, komfort og æstetik gå op i en højere enhed.

A

t energioptimering kun bør illustreres via tørre tal og komplekse grafer, er ikke en idé, der er groet i Velfacs baghave. Blandt de oplevelser, som de besøgende, der lægger vejen forbi vinduesproducentens stand på Building Green har til gode, er en specialbygget kummefryser og en lydboks, så de med deres egne hænder og ører kan opleve effekten af energioptimerende vinduer.

Komfort- og energioptimerende løsninger – For os er begreber som bæredygtighed og lavenergi ikke bare salgsoptimerende floskler. Med en produktportefølje, der er energi A-mærket og desuden er anvendt i både LEED-, BREEAM- og DGNB-certificeret byggeri, er der ingen tvivl om, at vores am-

bition er at øge fokus på socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri uden at gå på kompromis med brugerkomforten. Derfor glæder vi os til igen i år at fremvise vores energioptimerende vinduesløsninger, forklarer Christian Lundeborg, der er salgschef hos Velfac. Han fortsætter: – Låget på vores medbragte kummefryser er erstattet af et Velfac-vindue, der giver de besøgende mulighed for at mærke den isolerende effekt ved, at der er koldt på den ene side og varmt på den anden side af vinduet. Samtidig illustrerer vores lydboks, hvordan man også kan reducere støj udefra og dermed forbedre indeklimaet.

Bæredygtige vinduer med økonomifordele Velfac anvender FSC-certificeret træ i produktionen og designer desuden vinduerne, så de let kan skilles ad i enkeltdele og gen-

anvendes, når de efter 40-45 år skal udskiftes. Derudover arbejder Velfac kontinuerligt på at nedbringe sit miljømæssige aftryk via omfattende materialedokumentation. – Bæredygtighed fylder generelt mere og mere på vinduesmarkedet, hvor bl.a. de store boligselskaber er ved at få øjnene op for ikke bare de miljømæssige, men også de langsigtede økonomiske og sociale fordele ved at bygge og renovere bæredygtigt. Det er en udvikling, som vi hilser særdeles velkommen, understreger Christian Lundeborg.

Lavenergivinduer til både ældre og nyere byggeri Blandt de temaer, som Building Green i år sætter fokus på, er energirenovering – noget som også er et væsentligt parameter i de tre produktserier fra Velfac, der vil blive

fremvist på messen, og som passer til hver deres byggestil og derved dækker alle hustyper. Christian Lundeborg uddyber: – De tre vinduesserier forener de mest moderne isoleringskrav med hensynet til byggestil, indeklima og facadeudtryk. Energimæssigt lever vinduerne med standard 3-lagsrude f.eks. op til energikravene i BK2020, hvilket de færreste nok ville forvente af et autentisk udseende palævindue til 1800-tals byggerier, som vi kan lave med vores Velfac Classic-serie. Derudover tester og videreudvikler vi løbende vores produkter for at sikre et trygt hjem med et godt indeklima for beboeren.


FIRE GUARD Brandsikring af fuger og installationsgennemføringer Passiv brandsikring er grundlaget for at sikre bygninger mod brand. Det betyder at alle materialer udvælges så de forhindrer at branden spreder sig. Der er kommet to nye EU standarder som omhandler produkter til brandsikring. EN 1366-3 som omfatter produkter til installationsgennemføringer, og EN 1366-4 som omhandler produkter til lineær fugning. De to nye standarder betyder at produkterne testes på samme måde, hvilket gør det mere simpelt at få godkendt brandsikrings løsninger hos brandmyndighederne og nemmere at finde den rigtige løsning til opgaven.

Opfylder de nye EU standarder EN1366-3 OG EN1366-4.

VIND EN IPAD Scan QR-koden og tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev på www.danalim.dk og deltag i konkurrencen om en Ipad.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK


18

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Vild natur sår inspirationsfrø til grønt bymiljø Øget fokus på effektiv håndtering af bl.a. regnvand, varme og CO2 i byerne gør det nødvendigt at gentænke designet af bymiljøets overflader. Byggros har derfor udviklet en række løsninger, som udnytter den vilde naturs potentialer til at skabe grønne tage, veje og pladser, der f.eks. kan absorbere CO2, aflede regnvand lokalt og optage overskudsvarme fra omgivelserne. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 M

ed udsigt til flere jævnlige skybrudshændelser i fremtiden, øget varmeudvikling og forurening fra bl.a. CO2 bliver det i stigende grad nødvendigt at gentænke designet af byens overflader, så vi undgår overbelastede kloaksystemer og dårlige bymiljøer. En af mulighederne er at bruge den vilde naturs potentialer til at skabe grønnere byer og byrum, forklarer teknisk konsulent Louise Hansen fra Byggros, som på årets Building Green-messe d. 29.-30. oktober i Forum i København medbringer en række løsninger, der bl.a. bygger på naturlige planter og jordlag.

Den vilde naturs bymæssige potentiale – Både klima- og miljømæssigt giver det rigtig god mening at udnytte den evne, som naturlige plantemiljøer og jordbunde har til at absorbere vand, varme og CO2. Vi

arbejder bl.a. med løsninger til grønne tage, som via deres specialdesignede opbygninger sikrer, at selv meget store mængder regnvand f.eks. i tilfælde af skybrud kan forsinkes, fortæller Louise Hansen. Byggros har bl.a. udviklet DIADEM-serien til opbygning af grønne tage, hvor tykkelsen kan varieres alt efter tagets type, og hvordan det grønne areal skal anvendes. Samtidig udformes opbygningen, så den giver maksimal vandtilbageholdelse og fordampning på det grønne areal, der f.eks. kan beplantes med sedum-arter, stauder eller græssorter.

Maksimering af biodiversitet En anden løsning til at skabe grønnere byrum, som Byggros udstiller på Building Green, er biotoperne Urban Green, der er udviklet i et samarbejde mellem GXN, Nissen Consult og Gartneriet 3Kanten. Biotoperne bidrager til større biodiversitet og flere oplevelseskvaliteter i byrummet

foruden at skabe de rette betingelser for lokal afledning af regnvand, forhindring af overophedning og reduktion af CO2. – Idéen med Urban Green er at gå skridtet videre end almindelige grønne tagløsninger i forhold til at øge naturens fingeraftryk i byrummet. De syv forskellige biotoper er hver især sammensat til at maksimere antallet af sommerfugle-, insekt- og fuglearter inden for et område. Biotopernes udvikling kan i et vist omfang forudsiges, så man kan f.eks. bruge dem i sin langsigtede planlægning af byrummet, forklarer Louise Hansen.

Afledning af regnvand også via stenoverflader Byggros præsenterer derudover Building Green-deltagerne for den permeable belægning Permastone, som er udviklet for at skabe effektiv regnvandsafledning på bymæssige arealer, hvor en hård stenbelægning er at foretrække frem for de blødere

beplantede løsninger, f.eks. på p-pladser, gågader eller cykelstier. – Ofte oplever arkitekterne, at lokal afledning af regnvand kræver indskrænkninger af gadeniveauets hårde overflader, fordi asfalt, fliser og brosten ikke er i stand til at opsuge tilstrækkeligt med regnvand. Permastone kombinerer imidlertid en særlig vandgennemtrængelig stenoverflade med en opbygning over et regnvandsmagasin, så man får infiltrationsevnen fra en jordbund sammen med styrken fra en asfaltbelægning, der f.eks. sagtens kan bære tung kørende trafik, påpeger Louise Hansen og tilføjer: – I kraft af sin høje porøsitet sparer Permastone kloaksystemet for betydelige mængder regnvand, men samtidig forhindrer belægningen akvaplaning, hvilket øger trafiksikkerheden.


Skal din virksomhed udvide eller bygge nyt, står vi parate til at hjælpe dig.

Vi er landsdækkende !

Vi tilbyder byggeløsninger, hvor vi på en rationel og funktionel måde udnytter de bedste egenskaber i beton og stål. At kunne kombinere materialevalget gør det muligt, at udføre et arkitektonisk let byggeri med et interiør, hvor stål og beton står i smuk harmoni.

DSV HQ Hedehusene Domicil 17.000 m² Terminal/lager 15.000 m² Totalentreprise, år 2013/2014 Bygherre: DSV Road A/S

DSV, Øm ved Roskilde Logistiklager: 23.400 m2 Totalentreprise, år 2014 Bygherre: DSV Solutions A/S

Tefcold, Viborg Domicil: 6.800 m² Lager: 1.400 m² Totalentreprise, år 2014 Bygherre: Tefcold A/S

Welltec, Esbjerg Produktion: 6.000 m² Administration: 1.200 m² Totalentreprise, år 2014 Bygherre: Villemoes Holding ApS

DS Flexhal . Samsøvej 2 . DK-9500 Hobro . Tel.: +45 96 57 27 27 . ds@ds-flexhal.dk . www.ds-flexhal.dk


20

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Dansk limproducent trækker i den grønne førertrøje Krav om mere miljøvenlige materialer vinder frem over alt i byggeriet. Som Danmarks største producent af limspartel- og fugemasse udvikler Dana Lim således løbende sin grønne profil, der bl.a. rummer en portefølje af Svanemærkede produkter, som overholder nogle af Nordens skrappeste miljøstandarder.

 T

endensen på landets tegnestuer og byggepladser går i retning af større fokus på miljøvenlige og bæredygtige byggematerialer, og dermed skærpes kravene til produktudvikling og dokumentation hos producenterne. Derfor udvider Dana Lim, der er markedsledende leverandør af lim-, spartel- og fugemasser til byggeriet i Norden, løbende sin grønne produktportefølje – herunder senest med en serie af Svanemærkede produkter.

Lever op til høje miljøkrav Lanceringen af de Svanemærkede produkter var en af hovedårsagerne til, at Dana

Lim vandt prisen for bedste udstillerstand på årets Nyborg Stævnet, og virksomheden oplever desuden at have fået hul igennem til et helt nyt marked, som efterspørger miljømærkede produkter. – Kunderne skal have mulighed for at vælge den miljørigtige løsning uden at gå på kompromis med produktkvaliteten. De tre Svanemærkede produkter sikrer ikke blot et godt arbejdsmiljø for håndværkeren, men bidrager også til et sundt indeklima i den færdige bygning og begrænser samtidig belastningen af miljøet, forklarer marketingchef Lars Wulff fra Dana Lim og fortsætter: – Valget af netop Svanemærket skyldes først og fremmest, at det er en nordisk

miljømærkning, som lever optil høje miljømæssige krav og er meget anerkendt i Skandinavien, hvor vi har vores største marked. – Med Svanemærket får både den udførende, den projekterende og brugeren garanti for, at der er styr på produkternes kemikalieindhold. Bl.a. har produkterne et markant lavere indhold af tungmetaller, konserveringsmidler og organiske opløsningsmidler end de gængse alternativer på markedet, pointerer Lars Wulff.

Lette at arbejde med Dana Lims Svanemærkede produkter er Rulle- og Bazookaspartel 627, Letspartel Medium Extra 623 samt Vævlim Extra 214. Ud over at yde et væsentligt bidrag til fremme

af mere bæredygtigt byggeri kendetegnes alle tre produkter ved at være hurtige og nemme at arbejde med for den udførende. Begge kvaliteter har været væsentlige parametre under udviklingen af produkterne, fortæller Lars Wulff: – Der er ikke meget vundet ved at bygge bæredygtigt, hvis det indebærer en mindre effektiv byggeproces eller komplicerer arbejdet unødigt. Derfor har vi investeret mange timer i laboratoriet for at sikre, at de høje miljøkrav blev opfyldt, uden at det gik ud over produkternes byggetekniske egenskaber. Det betyder, at valget af det grønne alternativ bliver lettere, idet man får den samme høje produktkvalitet, men med væsentligt færre belastninger af arbejdsmiljø, miljø og indeklima.

Kontinuerlig nedbringelse af miljømæssigt aftryk Ud over de tre Svanemærkede produkter arbejder Dana Lim kontinuerligt på at nedbringe sit miljømæssige aftryk. En række af virksomhedens produkter er således helt phtalat- og tinfri, ligesom mindre brug af opløsningsmidler og isocyanater er endnu et tiltag, der fremmer mere bæredygtige byggeløsninger. – Som foregangsvirksomhed inden for udvikling af grønne byggematerialer mener vi, at der påhviler producenterne et stort ansvar for at stille produkter til rådighed, som gør det let for kunderne at vælge miljørigtigt. I takt med at kunderne i stigende grad køber de grønne alternativer, vil virksomhederne følge med, og på den måde får vi skabt en positiv cirkel til gavn for byggeriet på både kort og langt sigt, fortæller Lars Wulff og fortsætter: – Vi mener, at bæredygtighed i sig selv er den rette vej at gå og vil derfor fortsætte med at udfolde de grønne potentialer i den kommende tid med endnu flere miljømærkede produkter, så man kan bygge bæredygtigt, uanset om man renoverer eller opfører nybyggeri, understreger han.

Dana Lims serie af svanemærkede produkter giver kunden mulighed for at vælge den miljørigtige løsning. Serien gør den udførendes arbejde nemmere og mere effektivt


21

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

Byggestrøm holder pladsen kørende

PLUS

Hos TREFOR Entreprise tager vi byggestrøm alvorligt Byggestrøm er byggepladsens vigtigste element. Med TREFOR byggestrøm sikrer vi, at den daglige drift på pladsen opretholdes. Med Byggestrøm Plus kan du komme hurtigt igang og undgå ventetid. Læs mere på trefor.dk/byggestrøm eller kontakt os på 70 22 74 27.

en

energi til livet

erg

mød oS på BUiLding grEEn dEn 29. og 30. oktober i ForUm

kv

vn

ing

gn i · desi

·

alitet · råd

gi

banebrydende 3-lags løsning VELFAC har udviklet et vindue med en unik konstruktion og 3-lags rude. VELFAC 200 EnErgy vinduet lever op til kommende krav i bygningsklasse 2020 og bringer Uw-værdien ned på 0,8 w/m² k. konstruktion gør det muligt at indbygge vinduet med kun 35 mm tilbagelagt fuge og dermed fastholde det unikke og svævende VELFAC 200 design.

en

erg kv

vn

gn

·

ing

VELFAC 200 EnErgy

i · desi

Holdbart design møder fremtidens energikrav

 originalt VELFAC 200 design 35 mm tilbagelagt fuge optimalt placeret fuge giver svævende ramme Uw-værdi på 0,8 w/m2 k A-mærkede vinduer randzonetemperatur på 12,4° C gennemtestet og indbrudssikret Varmt greb

alitet · råd

gi

VELFAC 200 EnErgy 3-lags rude med Uw-værdi på 0,8 w/m2 k

VELFAC A/S / ByghoLm SøpArk 23 / 8700 horSEnS / TLF. 70 110 200 / www.VELFAC.dk

00389 Annonce 266x171mm Byg&Anl+ªg.indd 1

17-10-2014 08:04


22

Særtillæg | building green | bygge- & anlægsavisen

FA C A DE DRØMME? Skab ny facade med højstyrkebeton

Syddansk Universitet, Odense

Højstyrkebeton skal energiløfte forældet boligmasse Danske Hi-Con specialstøber facader og altaner i et helt særligt byggemateriale, der gør det muligt at energioptimere ethvert byggeri. Tekst af Pernille Le Marc

N

år Building Green løber af stablen den 29. og 30. oktober, vil den danske betonspecialist Hi-Con være på pletten for at præsentere nogle af sine mest vedvarende løsninger inden for blandt andet facaderenovering.

typisk er op til halvtreds centimeter tyk, forklarer Hans Bruun Nissen. Han tilføjer, at CRC® højstyrkebeton er et modstandsdygtigt byggemateriale, der kan holde i helt op til 200 år uden vedligeholdelse, hvilket naturligvis er fordelagtigt ud fra et miljømæssigt perspektiv.

– Rigtig mange gamle boligblokke halter på energifronten, og derfor energirenoveres der i disse dage på livet løs. I den forbindelse kan vi levere effektive klimaskærme, som enten erstatter eller sættes uden på den eksisterende facade, siger markedschef hos Hi-Con, Hans Bruun Nissen.

Og når facaden energirenoveres, skiftes altanerne gerne ud ved samme lejlighed for dermed at energioptimere på så mange fronter som muligt.

Klimaskærmene støbes i en højstyrkebeton ved navn CRC®, det vil sige en særlig stærk beton med veldokumenteret holdbarhed. Dette gør det muligt at støbe ganske tyndt, så der bliver mere plads til isoleringen.

Tynd men effektiv facade Se flere referencer på www.hi-con.dk

– Vi arbejder desuden hver dag på at optimere og innovere den isolering, vi lægger i facaderne. For eksempel har vi for nylig gennemført et renoveringsprojekt, hvor vi opsatte to sandwichelementer i højstyrkebeton à blot to centimeter pr. element. Mellem lagene lagde vi en helt særlig vakuumisolering på otte centimeter. Dermed lykkedes det os at skabe en energieffektiv facade på i alt tolv centimeter, hvilket er revolutionerende taget i betragtning af, at en traditionel facade

Miljøvenlige altaner

– For de fleste gamle boligblokke gælder det, at altanerne skaber unødige kuldebroer, hvilket selvsagt er alt andet end miljøvenligt. For at løse denne problematik river vi de gamle altaner ned og erstatter dem med nye modeller i højstyrkebeton. I kraft af at være betydeligt tyndere vejer vores altaner i højstyrkebeton nemlig mindre end traditionelle altaner, hvilket gør det muligt at lave bedre forbindelser ind i bygningen, siger Hans Bruun Nissen. Dertil skal lægges det plus, at man ved at støbe altanerne i letvægtsbeton uden problemer kan tilføje et par ekstra kvadratmeter og dermed opkvalificere beboernes udendørs opholdsrum. – Via vores facaderenovering bidrager vi således til at løfte en vigtig boligmasse, så den kommer på højde med de skrappe 2020-krav, afslutter Hans Bruun Nissen.


MIND YOUR BUSINESS UANSET HVOR OG HVORNÅR

Indkøber – med plads til alle billeder i skyen

FRI + BUSINESS – INKL. ONEDRIVE FOR BUSINESS MED 1000 GB LAGERPLADS Vi har skabt den perfekte businesspakke, der samler telefoni og it i én stærk løsning. Med i pakken får du blandt andet OneDrive, der med 1000 GB lagerplads i skyen gør det nemt at lagre, synkronisere og dele dine dokumenter. Så kan du arbejde lige så effektivt på farten, som på kontoret. Ring på 72 12 38 00 – vi svarer døgnet rundt.

DET SK AL OPLEVES

FRI + BUSINESS

1000 GB LAGERPLADS I SKYEN


XMDK 1014 BOA

Ytong Multipor 100% · uorganisk · skimmel- og fugtresistent · diffusionsåben · trykfast Vil du vide mere MØD OS PÅ BUILDING GREEN, STAND 55 eller book et personligt møde på +45 75 89 50 66

Byggeoganlaegsavisen 5 sek4 2014  
Byggeoganlaegsavisen 5 sek4 2014