Page 1

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER Nr. 5 | Oktober 2014 | 24. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

2

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold

Tema: Stålkonstruktioner

Grundigt forarbejde sikrer perfekte montageforhold

Tema: Gulve & Belægning

CSK Stålindustri A/S har med grundig projektering og forarbejde sørget for skarp præcision på byggepladsen til udvidelsen af Oslo Lufthavn i Gardermoen. Læs artiklen på side 16

Til europamesterskabet i gulvlægning Der er netop blevet afholdt europamesterskab i den nordfranske by Lille, hvor den danske mester i gulvlægning, Kim Søndergaard fra Garant Hemmet var afsted for at forsvare de danske farver. Læs artiklen på side 4

Tema: Tegl & Beton

Klimasikret byggeri er fremtiden Den globale opvarmning er i følge DMI en realitet og med den følger et mere fugtigt og ekstremt klima. Hvordan ruster vi moderne byggerier til de ændrede klimaforhold? Læs artiklen på side 10

Tema: Stålkonstruktioner

Detailplanlægning ned til millimeteren Via det avancerede 3D-software,TEKLA Structures, kan 3D Structural Design assistere arkitekter, bygherrer og entreprenører i forhold til projektering, produktion, transport og montage af stålkonstruktioner. Læs artiklen på side 14

UdlUftningsskakt

lyskasse til kælder - komplet system

Sokkel element Afdækningsramme

Lyskasse

MEA Udluftningsskakt

tlf. 9756 4222

niss sørensen & søn a/s

Kældervindue Isoleringsplade mod kuldebro

nssas.dk

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk


Gulve & belægning

Kunsten at bygge bro mellem teori og praksis Flere bygherrer stiller krav om CE-mærkning af byggematerialer, og der er voksende efterspørgsel efter større transparens. Dansk Standard har på vegne af Energistyrelsen netop gennemført markedskontrol af trægulve, hvilket er med til at højne vidensniveauet på området, Men samtidig giver for eksempel sporbarhed en ny type udfordringer for de danske virksomheder. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

S

eniorkonsulent Jens G. Rasmussen fra Dansk Standard har været en aktiv del af markedsovervågning af byggevarer lige siden begyndelsen i 2007, hvor han deltog i det indledende arbejde med at skabe rammerne for markedsovervågning for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

ikke kun de virksomheder, der får kontrolbesøg. Arbejdet foregår i tæt dialog byggeriets brancheforeninger Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Byggeri og Træinformation. Informationsmaterialet udarbejdes i fællesskab for at sikre størst mulig gennemslagskraft.

”Det overrasker faktisk mange, at man har samme ansvar som producenten, når man sælger et produkt under sit navn som private label. Men en eventuel erstatningssag kan ende hos den danske virksomhed og ikke hos producenten.” Dengang var der en stor udfordring med vandhaner af meget svingende kvalitet, og det førte til etableringen af markedsovervågningen. Dansk Standard vandt udbuddet for den tekniske del af markedsovervågning i 2010, og Jens G. Rasmussen har deltaget i alle funktioner i arbejdet fra udarbejdelsen af det tekniske materiale til kontrolbesøg ude hos virksomhederne. Han fortæller i den forbindelse: – Det vigtigste er information og dialog. Vi har ikke ubegrænsede ressourcer, og derfor breder vi informationsdelen ud, så alle interessenter inden for et givent område omfattes, selv om det kun er en begrænset delmængde vi er i direkte kontakt med. På den måde når vi ud til hele branchen og

Når viden bliver værdifuld Dansk Standard har længe haft fokus på EU-standarder, og man har netop vundet udbuddet for den tekniske del af markedsovervågning fra 2014 og frem. – Markedsovervågning har været et område, hvor vi over en årrække har gjort et stort stykke arbejde og herved opnået værdifuld indsigt på området. Den viden ønsker vi at omsætte til praksis, og derfor vil vi også hjælpe virksomhederne med at få de her standarder til at fungere ude i virkeligheden, siger Jens G. Rasmussen, som mener, at virksomhederne hele tiden bør have blikket på de kommende EU-krav, og produktudvikle og optimere i en retning, som de kan drage fordel af i fremtiden:

– Virksomhederne kan bruge kontrollen konstruktivt som afsæt for en større oprydning og forbedring af procedurer. Fordelen ved det er, at når man har implementeret tilpasninger i Danmark, så opfylder man også alle krav på de øvrige europæiske markeder. ”Sporbarhed er den store udfordring” – Grundlæggende kan udfordringerne i forbindelse med markedsovervågning opdeles i to dele, hvor den første del handler om at gøre informationsmaterialet forståeligt og korrekt, så man tolker reglerne på samme måde som resten af EU – her skal vi kunne forklare de ofte lidt nørdede og tekniske ting, så det er til at forstå, siger Jens G. Rasmussen. Herefter skal der ske en vurdering af den bagvedliggende tekniske dokumentation, der sendes til Dansk Standard som grundlag, og her oplever man, at virksomhederne sender både relevant og irrelevant information: – For at være sikker, så sender man hellere for meget end for lidt.Trægulve har specifikke krav til formaldehyd, og her fik vi eksempelvis tilsendt et Blaue Engel mærkat, som er en privat tysk mærkningsordning, og det kan vi altså ikke bruge til noget i forhold til CE-mærkning, som bruger fælles europæiske prøvningsmetoder, fortæller Jens G. Rasmussen. Trægulve har en udfordring i forhold til private labels,

hvor produkterne er fremstillet hos en producent under ét navn, men som sælges i under et andet navn hos forhandleren. . Eksempelvis kan Dansk Standard ude hos forhandleren se, at der er kinesiske produkter i kasserne, men på ydeevne deklaration, er producenten et svensk firma. Og når man så beder om den tekniske dokumentation kommer den fra en kinesisk producent, hvilket er problematisk. Jens G. Rasmussen fortæller: – Det overrasker faktisk mange, at loven siger, at sælger man en byggevare under eget navn, så har man samme ansvar som producenten, da man ”jo kun sælger det”. Men når en dansk virksomhed sælger et produkt under sit eget navn som private label, så kan en eventuel erstatningssag ende hos den danske virksomhed og ikke hos producenten. ”Vi sladrer altså ikke til din konkurrent” Den tekniske dokumentation af produkter indgår som en væsentlig del af kontrollen, men indeholder også fortrolige oplysninger, derfor sendes de ofte direkte til Dansk Standard, og her oplever man, at flere leverandører gerne vil beskytte deres underleverandører som kilde. – Den går altså ikke. Vi har faktisk måttet sige: Med mindre du vil bryde loven, så har du faktisk pligt til at oplyse hvem der er din producent, siger Jens G. Rasmussen fortsætter:

– Mange oplever det som om, de kommer til eksamen, når vi kommer på kontrolbesøg og vi skal ofte lige bruge lidt tid på at bringe situationen ned på et afslappet niveau. Formålet med markedsovervågning er at højne kendskabet til reglerne på området, og der er naturligvis konsekvenser for dem, der ikke overholder reglerne, men ved mindre fejl og mangler får man en indskærpelse og en løftet pegefinger men ikke mere. Som regel er det glemsomhed, hvor virksomhederne har dokumentationen men har glemt at skrive det ind.

Dansk Standard har ved Markedskontrollen af trægulve kun haft formelle ting at udsætte, hvilket har givet enkelte bøder, men der er flere sanktionsmuligheder ved alvorligere overtrædelser. Her kan man stoppe salg og fjerne resterende lager, ligesom myndighederne kan være nødt til at bede en virksomhed om at kalde varer tilbage, som er blevet anvendt i et byggeri. Og et gulv skal måske pilles op, hvis niveauet for formaldehyd er dobbelt så højt, som det tilladte, og det udgør en sundhedsrisiko.

Fakta om Markedskontrol af trægulve Markedskontrol af trægulve omfatter primært producenter og importører, men også på byggepladser sker der kontrol, således man undersøger om, de trægulve, der sælges eller anvendes på det danske marked, er CEmærket i henhold til EN 14342. Processen omkring en markedskontrol er, at der indledningsvist iværksættes en informationskampagne, så alle aktører i forsyningskæden bliver varslet. Derefter udtages et antal forhandlere til kontrol, som foregår ved, at en auditør fra Dansk Standard møder uanmeldt op og tjekker, at varen er CE-mærket korrekt. Efter kontrolbesøget sendes en partshøring til producenten, som derefter skal forsyne markedskontrollen med hele den tekniske dokumentation. 750 danske virksomheder har fået information om Markedsovervågning af trægulve, og her blev 15 virksomheder udvalgt til stikprøvekontrol med opfølgning.


Nyt katalog og b d n å lh i t s og e Med BOENs ny Stilhåndbog og det katalog bliver t enkelt for dig a nder hjælpe dine ku et med at finde d er gulv som pass ghed. stil og personli boen.dk

LIVE YOUR STYLE


4

2. SEKTION | GULVE & Belægning | bygge- & anlægsavisen

Til europamesterskabet i gulvlægning Der er netop blevet afholdt europamesterskab i den nordfranske by Lille, hvor den danske mester i gulvlægning, Kim Søndergaard fra Garant Hemmet var afsted for at forsvare de danske farver ved konkurrencerne. Selvom det ikke blev til medaljer, var turen alligevel en stor succes.

G

ulvsektionen i Dansk Byggeri lægger mange kræfter i Skills-arbejdet ud fra en målsætning om at skabe opmærksomhed om gulvfagets mange kvaliteter. Mere opmærksomhed om gulvlæggerne tjener to formål; dels at højne fagets placering inden for byggeriets mange andre aktører, og dels at styrke identiteten inden for fagets egne rækker. – Gulvlægger-faget hører til blandt de mindre i byggeriets fagområder, men er samtidig et gammelt traditionsrigt håndværk. Vi ser Skills som en fantastisk mulighed for at vise, at gulvlæggerfaget er et spændende fag, der også kræver omhyggelighed og kreativitet. Det er første gang vi har en gulv-

lægger med til Euro Skills, og målet er at gulvlæggerne også en gang kommer til at dyste med til Skills-verdensmesterskaberne, udtaler Anders Hjorth Jensen, Branchechef for Gulvbranchen i Dansk Byggeri.

tilskuere giver også et ekstra pres for, at man gør sig umage, sagde en synlig glad Kim Søndergaard da konkurrencerne var overstået.

Hårdt og lærerigt Den danske gulv-mester Kim Søndergaard gjorde en solid indsats under konkurrencerne, der forløb over tre dage under stor bevågenhed.

Et løft af det fagtekniske niveau Kim er blevet godt støtte af sin arbejdsgiver – gulvvirksomhed Garant Hemmet i det vestjyske - der har givet ham fri til at træne med opgaverne. Men det er ifølge virksomheden givet godt ud.

– Det var både sjovt, hårdt og lærerigt at være med til konkurrencerne. Sjovt fordi man jo møder gulvlæggere som én selv fra andre lande og lærerigt at se hvordan de arbejder med teknik og materialer. Det var også nogle hårde dage, hvor konkurrencen var tæt og de mange

– Vi er selvfølgelig rigtig stolte over, at det er vores gulvlærling, der forsvarede de danske farver til Euro Skills. Vi hører til blandt de mindre gulvvirksomheder, og er afhængige af, at vi altid har dygtige og engagerede medarbejdere. Jeg tror, at interessen omkring Skills er med

til at løfte det fagtekniske niveau for hele faget, og ikke kun for de enkelte deltagere. Da Kim så vinder DM i Skills syntes vi, at det var sjovt at også at støtte ham hele vejen til Euro SKills. Men det er klart, at vi andre har skullet løbe lidt stærkere i tiden, hvor han har forberedt sig til mesterskaberne – så vi glæder os til at få ham hjem igen, udtaler en stolt Rikke Kirkegaard, Garant Hemmet.

Info Fotos fra konkurrencerne i Lille, hjvor den danske gulvlægger Kim Søndergaard deltog og blev nr. 4. Kim arbejder fra Garant Hemmet i vestjylland.

FLIP og TRIO nye slibemaskiner til trægulve

Flip kantsliber er en nyudviklet kantsliber fra Lägler med større motor samt nyt og effektivt sugesystem, som minimerer støvgenerne under arbejdet. Trio finslibemaskine til trægulve der ønskes slebet med højeste

finishgrad. Trio har et slibeprincip der minder om excenterslibning. Slibeprocessen er absolut støvfri. Vil du vide mere om Lägler gulvslibesystemer sender vi gerne vores totalprogram

OVESEN

P. Malberg Ovesen ApS - Blokken 25B - 3460 Birkerød - Tel.: 45 81 19 47 E-mail: ovesen@malberg-ovesen.dk - www.malberg-ovesen.dk

OVESEN


6

2. SEKTION | GULVE & Belægning | bygge- & anlægsavisen

Naturprodukt i høj kurs Flere og flere arkitekter, entreprenører og bygherrer efterspørger linoleum for materialets naturlige, holdbare og designmæssige kvaliteter. Derfor har Larsen og Lyngse gjort det til sit speciale at tilbyde linoleumsgulve til private og offentlige byggeprojekter landet over. Tekst af Pernille Le Marc virksomheden siden slutningen af 2012. Larsen og Lyngse har eksisteret siden 1949, og det gode håndværk og den høje service har man formået at holde i hævd lige siden.

N

ok tilbyder den danske gulvspecialist Larsen og Lyngse alt fra vådrum til lamelpaketgulve, trægulve og laminatgulve, men det forbliver linoleumsgulve, der fylder mest i ordrebogen. Således er 90 procent

af de gulve, som Larsen og Lyngse lægger, af linoleum. – Det er sin sag et lægge et linoleumsgulv. Derfor har vi specialiseret os i denne niche, forklarer Eva Jensen, der sammen med sin mand Michael Jensen har drevet

Ideelt til udsatte miljøer – Linoleum er et efterspurgt materiale, fordi det er et naturprodukt. Ligesom træ kan det ånde og arbejde i takt med skiftende temperaturer og luftfugtighed. Derudover er linoleum let at vedligeholde, ligesom et linoleumsgulv uden problemer kan oprenses og overfladebehandles, hvis det udsættes for skader. Dertil skal lægges det faktum, at linoleum er yderst slidstærkt, hvorfor det er en

Vores navn siger det hele Som medlem af Gulvbranchens Vådrumskontrol er man underlagt en række skrappe krav og ekstern kvalitetskontrol. Det er din sikkerhed for, at vådrummet udføres forsvarligt af en professionel håndværker. Læs mere om, hvad du kan bruge os til på gulvbranchen.dk

yndet gulvbelægning i praktiske lokaler som køkkener, gangarealer og på hovedtrapper samt i udsatte miljøer som skoler, hospitaler og kontorer. – Såfremt et linoleumsgulv vedligeholdes korrekt, lover producenten en levetid på mellem 15 og 40 år, alt efter hvilken type linoleum der er tale om, fortæller Eva Jensen. Alt andet end kedeligt – Mange går rundt i overbevisningen om, at linoleum er et institutionsprodukt, men den ballon vil vi gerne punktere. Linoleumsgulve er alt andet end kedelige, og de kan løfte den æstetiske værdi i ethvert rum, understreger Eva Jensen.

www.

Derfor tilbyder Larsen og Lyngse linoleumsgulve i alle regnbuens farver, med nister og meleringer, i baner, som fliser eller som klikgulv. Særlige mønstre kan skæres ned i gulvet fra fabrikkens side mod et ekstra tillæg, og således er mulighederne for personliggørelse uendelige. – Alligevel holder de fleste af vores kunder sig til den sikre løsning, og således er det stadig de grå nuancer, der hitter herhjemme både blandt professionelle og private, pointerer Eva Jensen. Potentialet ligger i B2B Størstedelen af de opgaver, som Larsen og Lyngse udfører, kommer direkte fra

private og offentlige samarbejdspartnere. – I og med at håndværkerfradraget frafalder i 2015, er der mange private, der skruer op for investeringerne nu, men det betyder ikke at vi taber interesse for det private marked fremadrettet. Vi har fortsat mange private opgaver sideløbende med de lidt større sager på B2B-området, hvor vi udfører gulventrepriser for hovedentreprenørerne, understreger Eva Jensen Hun tilføjer, at alle virksomhedens gulvlæggere er professionelt uddannede, og at der stilles høje krav til kvalitetskontrol af al arbejde før aflevering.

ji

Gulvservice.dk

•Slibning •Behandling •Belægning

Tlf: 41 41 33 41 Nørre Voldgade 106, 1358 København K, tlf. 72 16 00 00


NÅR TOPPEN SKAL NÅS JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås. Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, sækkevogne og meget, meget mere. Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as. Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

®

JUMBO

STIGER | STILLADSER | LIFTE

JUMBO Rullestilladser

Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på rammer og diagonaler/håndlister. Med ekstra kraftige hjul Ø125 mm - kan også monteres med Ø200 mm højdejusterbare hjul. Stilladsklasse 3

JUMBO Murerstilladser

Fremstillet i varmgalvaniseret højkvalitetsstål. Leveres klar til brug, komplet med et trallelag. Stilladsklasse 2-5

FRA RIS P . L VEJ

,5 9 7.1

VEJL . PR

13.0 IS FRA 58,DET VISTE SæT kOSTER 24.114,-

JUMBO Super Proff Stigeserie

Stiger til den krævende håndværker. Ekstra kraftigt design med stærke, brede trin og vanger. Hjørneforstærket på samtligt trin. Fås som arbejdsbuk (bred og smal) og trappestige (enkelt og dobbelt)

JUMBO Alu-Transportkasser

Ekstra kraftige støv- & stænktætte kasser, klargjort til fastmontering på eks. lastbil, byggeplads, mm. Fremstillet i robust 2/3mm dørkplade, med fuldsvejste samlinger. kasserne er udstyret med løftegreb i rustfrit stål, beklædt med kunststof. Låget kan evt. aflåses med hængelås - de største modeller er udstyret med gas-støddæmper i låget.

T R AE S K E IG KRA

FT

VEJL . PRIS

1.19 FRA 8,-

RA IS F . PR L J VE

,8 2 5

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

www.jumbo.as


tegl & beton

Betonelementer i standardstørrelser er attraktive for industrien Vælger man præfabrikerede betonelementer i standardstørrelser, kan der opnås store prisbesparelser på byggeriet. Give Elementer A/S, der har toptunet sin produktion gennem 50 år, har travlt med at levere betonelementer i standard størrelser til industribyggeri og discountbutikker. Standardstørrelser sikrer nemlig den bedste pris.

G

ive Elementer A/S, som er kendt for at være en af landets førende producenter af præfabrikerede betonelementer til landbrugsbyggeri, oplever i øjeblikket en øget efterspørgsel på elementer til industribyggeri. Prisen er den afgørende faktor, der gør det attraktivt at vælge betonelementer i standardstørrelser. Med 50 års erfaring, simple standardelementer og en superoptimeret effektiv produktion, er det muligt for Give Elementer A/S at lave en skarp prissætning i et ellers trængt marked - en

H+H Termoblokken er markedets bedst isolerende blok…og så er den endda blevet endnu bedre! Med sine kun 40 cm’s tykkelse og en U-værdi på 0,12 W/m2 k, bør der ikke være nogen tvivl om, hvilken blok du skal vælge. Scan koden og få meget mere information om Termoblokken og hvorfor den skal indgå i dit næste projekt! Termoblokken.dk

Har jeg løsningen til dit næste projekt?

Build with ease

HplusH.dk

skarphed som er absolut nødvendig for at navigere på nutidens betonmarked – og som hilses velkommen hos industrien. Også discountkæderne er pressede på deres byggebudgetter og har set fidussen. Brugen af standardstørrelser og de deraf følgende lave priser, har derfor også gjort Give Elementer A/S til en attraktiv leverandør af betonelementer til discountkæderne. Senest har virksomheden leveret til henholdsvis Kiwi og Fakta. Discountbutikkerne er ofte byggerier, hvor der typisk bruges helt gængse elementer som bagmursele-

menter og skillevægge. Og disse elementtyper, producerer Give Elementer A/S: – Give Elementer er en attraktiv leverandør til denne type byggeprojekter, fordi der enten bruges standard betonelementer, som er vores speciale, eller elementer som vi kan lave, selvom de ligger lidt uden for vores normale forretningsområde. Og med en nem og effektiv proces fra tilbud til levering kan bygherre eller entreprenør spare både kostbar tid og penge fortæller Finn Eskildsen fra Give Elementer A/S.


* Så længe lager haves

Bestil en gratis kalender T-shirt på cembrit.dk/tshirt*

Vi

t

ta g

er os af de

t

Hos Cembrit er vi verdensmestre i at servicere dig og dine kolleger – ud fra devisen: jeres problem må aldrig blive jeres Dit problem Ditproblem. problem Vi tager må aldrig må aldrig os af jeresblive udfordringer og giver jer værktøjer, som I kan bruge overfor dit problem blive dit problem kunderne. Og har vi leveret noget, der ikke spiller, så står vi til regnskab KUNDESERVICE CEMBRIT KUNDESERVICE forCEMBRIT det. På den front slår vi konkurrenterne med flere længder. Vi tager os af det

Vi tager os af det

Vi tager os af det

Dit pr ob le

aldrig blive må di

CEMBRIT KUNDESERVICE Vi tager os af det

aldrig blive må d

ta g

er os af de

t

aldrig blive må di

Dit p rob l

Dit p rob l

Vi

em

CEMBRIT KUNDESERVICE Vi

ta g

er os af de

t

Dit problem må aldrig blive dit problem

Dit problem må aldrig blive dit problem

CEMBRIT KUNDESERVICE

CEMBRIT KUNDESERVICE

Vi tager os af det

Vi tager os af det

m

aldrig blive må di

CEMBRIT KUNDESERVICE Vi tager os af det

m

aldrig blive må di

lem rob tp

CEMBRIT KUNDESERVICE

m

CEMBRIT KUNDESERVICE

lem rob tp

et

aldrig blive må di

lem rob tp

T VICE

m

lem rob tp

lem rob tp

di

Dit pr ob le

Prøv vores Tagberegner og Tagdesigner på cembrit.dk.

aldrig blive må di

Dit pr ob le

er os af de

CEMBRIT KUNDESERVICE

em

Dit pr ob le

ta g

Dit p rob l

Dit p rob l

Vi

aldrig blive må di

lem rob tp

t

CEMBRIT KUNDESERVICE

em

lem rob tp

de

VI SLÅR DE ANDRE aldrig blive må di

lem rob tp

T T VICE VICE

em

lem rob tp

lem rob tp

ed i

CEMBRIT KUNDESERVICE Vi tager os af det


10

2. SEKTION | tegl & beton | bygge- & anlægsavisen

Klimasikret byggeri er fremtiden Den globale opvarmning er i følge DMI en realitet, og med den følger et mere fugtigt og ekstremt klima. Hvordan ruster vi moderne byggerier til de ændrede klimaforhold? Kalk- og Teglværksforeningen sætter her fokus på fugt- og frostsikre materialer og ny viden om efterisolering med en ny teglfacade. Tunge konstruktioner er mest fugtsikre Undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at tunge konstruktioner af mursten og tegl har mindre risiko for fugt og skimmel end lette konstruktioner.

 F

ugt- og frostsikre materialer er en absolut nødvendighed, hvis vi skal ruste vores bygninger til fremtidens klimaændringer.  Vi ved jo allerede fra de seneste mange skybrud, hvor store ødelæggelser vand kan forårsage på bygningsmaterialer og konstruktioner, hvis de ikke kan tåle fugt eller hurtigt kan afgive vandet igen. Ud over mulige frostskader i våde facader er råd og skimmelsvamp næsten uundgåeligt. Men sådan behøver det ikke være, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalkog Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Lyt til Byggeskadefonden Tommy Bisgaard opfordrer alle bygherrer til at følge Byggeskadefondens anbefalinger, når der bygges nyt eller energirenoveres. ”Byggeskadefonden har for længst påpeget, at de fleste bygningsskader skyldes indtrængende vand og fugt. Derfor har de i flere år anbefalet bygherrer at bygge i robuste materialer, der tåler det fugtige og skiftende danske klima med øget nedbør samt flere vekslende frost- og tøperioder. De anbefalinger er også ifølge DMI mere aktuelle end nogensinde”, påpeger Tommy Bisgaard.

Det skyldes, at mursten af tegl kan optage fugt og afgive den igen uden at tage skade og uden at skade den traditionelle konstruktion, murstenene indgår i. Tegl er samtidig et uorganisk materiale, der hverken kan rådne eller giver næring til skimmelvækst. ”Kommer der først vand i mange lette konstruktioner, kan der ikke være meget andet at gøre end at udskifte materialerne. Mursten i tegl kan derimod tørre helt igen uden at tage skade. Det betyder rigtigt meget for bygningsøkonomien, ikke mindst i forhold til forsikring og gensalg, at man kan beholde konstruktionen uden fare for dårligt indeklima. Murstenshuse med tegltage giver både vejrbestandige og stort set vedligeholdelsesfrie

facader og konstruktioner rustet til fremtidens klimaændringer”, udtaler Tommy Bisgaard. Ny viden om efterisolering på vej Kalk- og Teglværksforeningen gennemfører i øjeblikket nye forsøg med både efterisolering samt opførelse af en ny ægte teglfacade i samarbejde med flere parter i byggeriet. Projektets første store fase er færdigt her i oktober 2014, hvorunder et ældre enfamiliehus har fået en ny og bedre isolering, en ny teglfacade samt nyt tegltag i moderne farver. ”Rigtig mange bygninger fra især 1960’erne og 1970’erne trænger til efterisolering og nye facader. Projektet giver os ny viden om, hvordan vi kan sikre de bedste løsninger ved efterisolering med tegl, så de ældre bygninger både bliver mere fremtidssikre og får en bedre bygningsøkonomi. Vi ser frem til at kunne offentliggøre resultaterne i nærmeste fremtid”, udtaler Tommy Bisgaard.

Om Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i snart 121 år varetaget medlemmernes interesser. Foreningen repræsenterer

danske, norske og svenske producenter af bl.a. teglsten, byggesten, mørtler og kalkprodukter og støtter markedsføring, forskning og udvikling inden for kalkog teglområdet.


11

2. SEKTION | Tegl & beton | bygge- & anlægsavisen

Viden og engagement giver ny eksportordre til Spæncom Netop som Spæncom i Aalborg har afsluttet produktionen af den første ordre på virksomhedens helt nye produkt til foring af tunneler, har det norske entreprenørselskab Implenia Norge lagt en ny ordre på 44 mio. kr., der sikrer arbejde til 30 mand frem til maj 2015.

 D

e norske oliepenge fortsætter med at udbygge og forbedre infrastrukturen i Norge, og det giver gode ordrer til danske virksomheder. Spæncom har således, i konkurrence med norske leverandører, vundet betonelementleverancen af en 2 km lang tunnel, der ligger på

en 23 km strækning mellem Porsgrunn og Larvik. Her ønsker det norske Jernbaneverket, der er bygherre, at reducere rejsetiden fra 34 til 12 minutter ved at springe sig vej gennem fjeldene. Jernbaneverket stiller store krav til kvaliteten på betonen, armeringen og udførelsen, og da de var yderst tilfredse med Spæncoms leverance af tilsvarende

elementer til Holmestrand tunnelen, havde det store schweiziske entreprenørselskab Implenia ingen problemer med at overlade arbejdet til Spæncom. – Vi er rigtig glade og stolte over den nye ordre, der viser, at vi har haft evnen og viljen til at transformere et helt nyt produkt, som vi aldrig havde produceret før, til en succes-

fuld leverance, der har skabt stor tilfredshed hos såvel entreprenøren som bygherren, fortæller salgschef Michael Boye. Vi skal fra februar 2015 og tre måneder frem levere i alt ca. 3500 tunnelelementer og ca. 1.900 fundamenter. Det svarer til 24.000 tons fordelt på 1.000 vognlæs. For at minimere risikoen, optimere tidsplanen og udnytte

den ekspertise, som Spæncom har oparbejdet ifm. leveringen til Holmestrand, skal tunnelelementerne produceres i Aalborg.

ender af tunnelen. Den nuværende leverance er til en 4 km strækning inde i midten af en 12 km lang tunnel, forklarer Michael Boye.

– Den eneste forskel, der er i den nye ordre, er, at alle vægog tagelementer skal isoleres for at frostsikre tunnelen. Det skyldes, at tunnelen kun er 2 km lang og dermed påvirkes af kulde fra begge

For at kunne overholde leveringstiden er produktionen startet op i uge 40 – 14 dage efter at det sidste element fra den første tunnelordre er blevet kørt ud på lagerpladsen.

Fleksibilitet

– et bærende element ”Fleksibilitet - og en kvalitet vi kan stå inde for. Hos Give Elementer ved vi, hvad vi får: en god dialog - og solide elementer til en god pris” Kurt Therkildsen, Entreprenør, Partner KTerhvervsbyg A/S

www.elementer.dk


12

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Vandtæt, varm og ventilerende Efteråret og vinteren står for døren. For personer, der har deres arbejdsplads udenfor, er det nu tid til og se sine sikkerhedssko igennem.

I

Jalas sortiment er det altid muligt og finde den sikkerhedssko eller støvle, som fungerer til den rette sæson. Her i efteråret og vinterens start findes der masser af sko varianter og vælge imellem. Jalas lancerer til den kommende sæson ny Drylock sko model 3305 med forbedret åndbarhed som supplement til de slidstærke fuldnarvede læder varianter i Drylock serien. – Vores lune og praktiske sko serie Jalas Drylock-har en vandtæt membran – vanddråberne har ikke en chance for at trænge igennem, siger Jimmy Larsen,

Har du problemer med skimmelgrønne belægninger eller borebiller i dit træværk?

BORACOL effektivt som grundingsmiddel også på vådt træ.

BORACOL godkendt middel mod råd, svampe og insektskader i trækonstruktioner

Ring og få professionel rådgivning om dit problem.

7582 5033 Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart T. 7582 5033 | lavtox@lavtox.dk

Country Manager Denmark. Vandtæt funktionalitet Model 3305 er udviklet på baggrund af ønsker fra brugerne. Specielt i håndværks branchen samt logistik og lager miljøer, har der længe været efterspurgt en praktisk – smart sko med vandtæt funktionalitet. Med de efterhånden mange våde og blæsende vintre har vi set et behov for denne variant af sko. Mange bruger den samme type af sko året rundt, og bliver udfordret så snart der er vådt, her er det at Jalas 3305 kommer til sin ret. – Drylock-kollektionen er udrustet med en højeffektiv

isolering som giver en overlegen komfort i kombination med Drylock-membranen og for. Det isolerende formpressede lag i Drylock-membranen, holder effektivt kulde og regn ude hvilket betyder tørre og lune fødder, i ethvert arbejdsmiljø, fortæller Jimmy Larsen. Tørre fødder = varme fødder Sko med Drylock-membranen er ikke bare vandtætte, de er også ventilerende og leder sved samt fugt væk fra fødderne, hvilket er ekstremt vigtigt når temperaturen falder og der er vådt udenfor. Ydersålen i PU/nitril er eks-

trem slidstærk, skridsikker og meget anvendelig for brugere som færdes på glatte og våde underlag. Glem ikke såler og strømper Hemmeligheden bag varme og tørre fødder handler ikke bare om at vælge den korrekte sko eller støvle. Indlægssålen og strømperne er mindst ligeså vigtige. – I Jalas sortiment findes der både såler og strømper der samspiller med skoene og giver en meget komfortabel støddæmpning for den der går og står en hel arbejdsdag, siger Jimmy Larsen.


13

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Nyt savesystem giver mindre spildtid Kapsnit er en meget stor del af de ting, man bruger saven til. Derfor er det ikke mærkeligt at der findes rigtig mange kap/geringssave af den stationære og tunge slags på markedet, hvor man skal bringe træet til saven og ikke omvendt, hvilket koster en del tid i arbejdsprocessen.

V

ærktøjsfabrikken Mafell er en af de rigtig gamle producenter af elektrisk værktøj på markedet i dag. Og med over 100 år på bagen har produkterne fra Mafell arbejdet sig op til at være i den absolutte topende af kvalitetsværktøj. Det gælder i stabilitet, funktiona-

litet såvel som i holdbarhed. Men dertil kommer også innovation og nyskabelse. Og Mafell, der har specialiceret sig i værktøj til tømrere og snedkere, har gjort op med spildtiden i forbindelse med savearbejde. KSS-systemet fra Mafell er netop sådan et nyskabende system, der til dato er uden sidestykke.

Og de der har arbejdet med KSS-savene, er meget enige i deres vurdering – det er kraftigt vanedannende og har lettet samt effektiviseret arbejdet betydeligt. Enkelt og intuitivt KSS dækker over KapSavsSystem, og aha-effekten er helt sikker når man først står med et sådan i hånden. Grundprincippet for de mange modeller er det samme. Der er tale om en ”vanlig” rundsav, der er ”klikket” på en skinne der ved ”påklikning” sidder fast på saven. Skinnerne varierer lidt i længde – fra model til model – men tager vi som udgangspunkt den lille model KSS300, så er snitlængden i fuld dybde 30 cm. Den fulde dybde for KSS-300 er 40mm. Saven i sig selv er

utrolig handy. Komplet med skinne er vi på små 3 kilo. Det er den model der i Maxivarianten kommer med den meget omtalte flexi-skinne – en føringsskinne på 140cm. der kan rulles sammen og lægges ned i en standard transportkasse, sammen med sav og kap-skinne. Mere kompakt – og let – kan det ikke blive. KSS-400 er næste skridt på stammen op, og her er kapskinnens længde, så den garanterer 40 cm i fuld dybde (55), dog kan man til KSS-400 få en kap-skinne der giver en snitlængde på 77cm. Denne model er meget brugt af tømrer der laver tagkonstruktioner, hvor den er blevet et hit, ikke mindst fordi saven kommer til materialet, og tilskæring kan ske i monteret tilstand. Netop

grundet dette tagarbejde, har Mafell sidste år lancerede KSS-400/36V aku. En kraftig og udholdende aku-version. Komplet program Nu er helt store KSS- kommet80. Og med lanceringen af den helt nye K-85Ec, afløseren for den mest solgte 85-’er sav i Tyskland: KSP-85, besluttede Mafell sig for at udvide KSS-familien med en sav der kapper 3” tømmer. Dermed er programmet næsten komplet.

selvfølgelig lidt farvet i sin holdning til Mafells produkter, men begejstringen for systemet finder genklang hos de mange der allerede bruger det og faktisk har gjort det i mange år.

– De steder hvor KSS savene bruges herhjemme er – som systemet – utrolig alsidige. Selv bruger jeg den lille KSS300 til næsten 70 % af mit arbejde, siger Lars ”Hamselv” fra Mafell. Det er ham, man møder, når man rundt om i landet oplever fremvisninger af Mafells produkter. Han er

Telte til alle formål! F.eks. Håndværkertelt - enkel montering på kun 5 minutter! Stort lager af telte og presenninger!

VI TILBYDER: Bearbejdning

Nyt & Brugt

Tilbagekøb efter brug

Bram Stål A/S Din stålleverandør

excl. moms

er g n i nn 40,e s . Pre a kr fr

ALT I STÅLRØR Fix-mål

Priser fra kr. 1.998,-

Just-in Leveri-time ng

Værkstedsvej 5 • 4720 Præstø • Tel: 5594 1920 • Fax: 5594 1921 bram@bram.as • www.bram.as

O.B. Wiik Danmark A/S Hasselvej 10 4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75 obw@obwiik.dk www.obwiik.dk

Tilbud er gældende så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms


stålkonstruktioner

Detailplanlægning ned til millimeteren Via det avancerede 3D-software,TEKLA Structures, kan 3D Structural Design assistere arkitekter, bygherrer og entreprenører i forhold til projektering, produktion, transport og montage af stålkonstruktioner. Tekst af Pernille Le Marc

 S

iden 1997 har den rådgivende ingeniørvirksomhed 3D Structural Design optimeret byggeprocesser via projektering i 3D.Teknikken kan adapteres af byggerier i materialer som glas, træ og beton, men er frem for alt velegnet til at visualisere, planlægge og gennemføre stålprojekter. – Stål er i mange henseender et yderst modulerbart materiale, som indbyder til at arkitekterne leger med proportioner og komplicerede geometriske udformninger. Men avancerede konstruktioner kræver selvsagt detaljerede beregninger, og uden 3D-softwaren,TEKLA Structures, er der nogle stålbyggerier, som er mere eller mindre umulige at realisere,

siger administrerende direktør Knud Nielsen. Uanede muligheder med stål – Fordelen ved stålkonstruktioner er først og fremmest, at de kan bidrage til den lette og elegante æstetik, som mange arkitekter søger nu til dags. Derudover er stål et materiale, som kan formes i et hav af visuelle udtryk, understreger Knud Nielsen. 3D Structural Design har blandt andet været involveret i opførslen af Kalvebod Bølge i Københavns Havn, der løber som en smal, rustfarvet bro fra kajen og ud over vandet. Broen fordeler sig over flere dæk i forskellige højder, der skal minde om havets bølger, og derfor har man satset på en bærende stålkonstruktion på 260

tons i kompliceret geometri med vertikale og horisontale krumbøjninger.

og modeller, som kan lette produktion, transport og montage.

– Kalvebod Bølge er et skoleeksempel på, at stål byder på uanede muligheder i forhold til at opføre komplekse byggerier. Men byggeriet minder os også om, at når geometrien er avanceret, er tolerancen forsvindende lille. Da broen skulle opføres, skulle alt derfor glide uhindret fra start til slut, og her kom vores 3D-projekteringer til at spille en helt central rolle, forklarer Knud Nielsen.

– Det er vores ansvar at sikre, at diverse specifikationer og tegninger er i orden, så hele byggeprocessen forløber uhindret fra start til slut.Takket være TEKLA Structures kan vi lave en yderst præcis detailplanlægning, som blandt andet sikrer, at alle elementer produceres i korrekte mål og tilskæringer, at de leveres til byggepladsen i det rigtige flow, samt at de sættes sammen på den rigtige måde, siger Knud Nielsen. Der er et væld af data og informationer, som kan lægge bindinger på, hvordan de bærende byggekonstruktioner udformes optimalt. 3D Structural Design forsøger at sammenbringe disse informatio-

Overblik over hele processen 3D Structural Design er ikke blot behjælpelig med at udarbejde tegninger i den projekterende fase, men også med at lave logistikplaner

ner med henblik på ikke blot at skabe et optimalt byggeri, men også at lette og effektivisere hele byggeprocessen mest mulig. Og således skabes et komplet overblik over hele forløbet. – Vi har opbygget en stor erfaring i forhold til at kon-

trollere mange forskellige oplysninger, hvilket har vist sig at have stor værdi for de involverede parter. Dermed bliver vi et centralt omdrejningspunkt for en bred vifte af discipliner, som arbejder sammen undervejs i projekteringen, siger Knud Nielsen.


15

2. SEKTION | stålkonstruktioner | bygge- & anlægsavisen

Intet for stort og intet for småt TC Stålindustri ApS er en kvalitetsbevidst virksomhed, som beskæftiger sig indenfor smedearbejde og maskinarbejde. I tæt samarbejde med den enkelte kunde udvikler og specialfremstiller man alle opgaver inden for stål – rustfri samt aluminium. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 T

C Stålindustri ApS er en ordreproducerende virksomhed, som har eksisteret siden 1997. For direktør Tom Cedervall så hænger virksomhedens succes tæt sammen med de dygtige certificerede svejsere og fleksible medarbejdere:

1090-2, og man kan lave bygningsstål efter denne standard. Virksomheden er godkendt til at arbejde for F. L. Schmidt, hvortil man fremstiller rørkonstruktioner og enheder til olie, gas, vand og luft. Derudover fremstiller man diverse konstruktioner og beslag til virksomheden.

– Vi har en stor ekspertise og mange års erfaring inden for stålindustrien, hvor vi kan certifikatsvejse og bearbejde i stål, rustfrit samt aluminium. Vi er en ansvarlig samarbejdspartner, og vi har selvfølgelig en grøn smiley fra arbejdstilsynet.

Det tætte samarbejde I Københavns Lufthavn CPH renoverer og producerer TC Stålindustri dele for lufthavnens bagagebåndsafsnit. Arbejdet foregår hos Københavns Lufthavn CPH og ofte om natten, hvor båndene er lukkede. Derudover udfører man en del smedearbejde, såsom trapper, gelændere, reposer, sikkerhedsafskærm-

TC Stålindustri er blevet certificeret i henhold til EN

ninger og lign. Det er meget kendetegnende for TC Stålindustris arbejde, at man leverer en komplet løsning, hvor alle mindre montagearbejde er inkluderet. – Vi har erfaring med at fremstille dele til glarmestre såsom facader, baldakiner, rækværker samt diverse beslag, her udfører vi også montagearbejde. Eksempelvis har vi på Greve og Karlslunde stationer fremstillet og monteret stålkonstruktioner for overdækninger af perronterræn, samt ventesale og rækværker, fortæller Tom Cedervall og fortsætter: – I samarbejde med vores kunder udvikler og speciel-

fremstiller vi konstruktioner, maskiner, beslag og andre opgaver. Vi arbejder også for medicinal-virksomheder, ligesom vi har. specielfremstillet beslag til kirker og andre fredede bygninger, hvor det kræver unikke løsninger. Vi har alle typer af opgaver, og senest har vi produceret produktionsmateriel for en kunde, der laver partikelfiltre. Fælles for vores opgaver er, at vi laver det i yderst tæt samarbejde med kunden. ”Vi siger ikke nej til en udfordring” I TC Stålindustri har man en bred vifte af kompetencer, og virksomheden arbejder bl.a. med:

• Rør og rør-konstruk tioner • Opbygning af rammer • Certificeret svejsning • Specialfremstillede stålkonstruktioner og beslag • Opbygning og samling af færdige units til olie, gas, vand & luft • Facader, trapper, rækværker, gitre og baldakiner • Flammeskæring • Aluminium • Certifikatsvejsning • Klejnsmedarbejde/ smedearbejde • Maskinarbejde Service i højsædet TC Stålindustri er en seriøs samarbejdspartner, med mange års erfaring i arbejde indenfor stål, rustfri samt

aluminium.Tom Cedervall slutter af: – Vi sætter en ære i at yde den bedste service for vore kunder. Derfor er vi i konstant dialog med vore samarbejdspartnere for at skabe de mest optimale produkter, så de lever op til kundernes ønsker og behov. Vores folk er veluddannede, og udfører opgaverne i højeste faglige kvalitet, ligesom vi kan levere produkterne hurtigt. Opgaverne er aldrig for store eller små, så du er altid velkommen til at kontakte os om yderligere information eller for et uforpligtende tilbud til konkurrencedygtige priser.


16

2. SEKTION | stålkonstruktioner | bygge- & anlægsavisen

Grundigt forarbejde sikrer perfekte montageforhold CSK Stålindustri A/S har med grundig projektering og forarbejde sørget for skarp præcision på byggepladsen til udvidelsen af Oslo Lufthavn i Gardermoen. Tekst af Tina Toft

O

slo Lufthavn, Gardermoen er Norges største lufthavn og havde 23 millioner passagerer i 2013.Tallet har været støt stigende siden 2003, hvilket allerede i 2007 resulterede i beslutningen om at øge kapaciteten med udvidelser – et projekt, der forventes at kunne rumme 35 millioner passagerer i 2030.Til projektet valgte nordmændene at samarbejde med danske CSK Stålindustri A/S, som til næste år vil være færdige med at have dimensioneret, produceret, leveret og monteret stål til lufthavnes to nye fløje mod nord og vest. Steen Bojesen, der er projektdirektør, er ikke tvivl om, hvad den største udfordring har været: – Det har været lidt usædvanligt at skulle arbejde med et rammesystem af limtræ, som lufthavnen oprindeligt er bygget omkring, hvilket man har valgt at køre videre med. I Danmark bruger vi jo normalt stål og beton, men her er det altså stål og træ. Udover det krævende administrative koordineringsarbejde

var der de fysiske udfordringer ved at skulle køre søjlekroner på dimensionerne 4 x 5 x 3 meter til Norge og ind på byggepladsen. Hvorfor valgte nordmændene ikke en lokal leverandør? – Vi blev primært valgt til projektet, fordi vi har arbejdet på projekter i Københavns Lufthavne gennem de seneste ti år. Erfaringen gør, at vi kan håndtere det tunge administrative arbejde, det kræver at bygge på en flyveplads. Du skal jo arbejde på et sted, hvor der dagligt passerer tusindvis af mennesker og maskiner. Intet må overlades til tilfældighederne, men skal planlægges minutiøst. Lufthavnssikkerheden er ekstremt streng. Hvad har været det mest strenge sikkerhedskrav? – Alle tilladelser skulle indhentes i projekteringsfasen, og derfor var vi med på projektet allerede fra dag ét. Udvekslingen mellem ingeniører, arkitekter og andre

entrepriser foregik på tværs af landegrænser. 3D-modeller har hjulpet med at undgå fortolkningsproblemer. Vi har brugt forholdsvis meget tid på projektering sammenlignet med udførelsen, men det giver den bedste sikkerhed, præcision og ro under monteringen. Hvordan kan I bruge jeres erfaring fra lufthavne til andre projekter? – Til at sikre perfekte montageforhold – eksempelvis bidrager vi til et udvidelsesprojekt i Frederiksberg Centret i København, hvor vi har ansvar for levering og montering af 2.400 tons stål til bærende konstruktioner samt 18 trapper. Det giver logistiske udfordringer, fordi området er direkte ud til en af de mest trafikkerede cykelstier, og det er midt i byen, så området er svært at komme ind til. Men et grundigt forarbejde med en stærk koordineringsindsats er med til at få det hele til at gå op i en højere enhed.

FAKTA: Gardermoen Lufthavn Nordfløjen: 1.600 tons bygningsstål (levering og montering). Vestfløjen: 600 tons bygningsstål (levering). Stålet er produceret på CSK`s fabrik i Letland. CSK’s andel i projektet forventes afsluttet i 2015.


17

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Fuld sikring og tidsbesparelser med nyt rullestillads Med rullestilladset S+ fra Zarges mindskes risikoen markant for alvorlige faldulykker ved opsætning og nedtagning. Samtidig sikrer stilladsets enkle opbygning op til 25 % færre dele end de gængse alternativer, at montagetiden skæres kraftigt ned, så håndværkeren hurtigt kan komme i gang med arbejdet, og byggepladsledelsen får lettere ved at planlægge arbejdet. som effektivt forhindrer nedstyrtning ved opsætning og nedtagning. Samtidig gør systemets enkle konstruktion med op til 25 pct. færre dele end de gængse alternativer, at montagetiden reduceres markant.

 F

aldulykker i forbindelse med opsætning og nedtagning af stilladser er blandt de alvorligste sikkerhedsrisici på byggepladsen, og Arbejdstilsynet har siden 1. januar i år ført tilsyn efter nye skærpede regler, der stiller krav om fuld sikring mod faldulykker ved stilladsarbejde. Derfor lancerer Zarges nu rullestilladset S+,

Håndværkerens sikkerhed i fokus – Det er afgørende for sikkerheden på byggepladsen, at stilladsarbejdet kan foregå uden risiko for håndværkernes liv og lemmer. S+ er udviklet specifikt med det formål at sikre overholdelse af de nye skærpede regler for opsætning og nedtagning af stilladser, men er desuden så enkelt opbygget, at den øgede sikkerhed ikke står i vejen for effektiviteten ved stilladsarbejdet, forklarer Jan Fahlgren, der er direktør i Zarges. Han fortsætter:

– Som stilladsproducenter har vi altid håndværkerens sikkerhed og ergonomi i fokus og arbejder løbende på at optimere vores stilladser, så de hele tiden er på forkant med de krav og regler, der gælder på området. Derudover har vi altid de nyeste ATvejledninger til stilladsarbejde liggende lettilgængeligt på vores hjemmeside, ligesom vores konsulenter dagligt er ude og rådgive kunderne om, hvordan de bedst muligt sikrer sig og undgår alt fra faldulykker til uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Enkel og hurtig montage Det nye S+ rullestillads er konstrueret med klikbare opskydelige rækværker, nye gelændere med integrerede diagonalstivere og platforme for hver 2 meter. Den enkle opbygning gør, at 2 mand

kan opsætte ca. 3 m stillads i højden på et par minutter, idet alle enkeltdele klikkes fast med et særligt system. Samtidig betyder de integrerede diagonalstivere, at der spares arbejdsgange i forhold til systemer, hvor diagonalstiverne monteres separat. – Den sparede montagetid med S+ gør, at det bliver let for byggepladsledelsen at planlægge stilladsarbejdet. Alt for ofte sker der desværre det, at sikkerheden opleves som en hindring for effektiviteten, og den udfordring løser S+ med sin forenklede konstruktion, hvor der både skal transporteres og anvendes langt færre dele. Det giver en fleksibel og effektiv opsætnings- og nedtagningsproces, påpeger Jan Fahlgren.

Rationel EXPRESS

VINDUER OG DØRE PÅ KUN 2 UGER Rationel EXPRESS er navnet på et nyt sortiment af vinduer og døre med kort leveringstid. Vi har udvalgt de mest populære elementtyper og skåret leveringstiden ned til kun 2 uger. Det gælder for alle Rationel EXPRESS modeller i både træ og træ/alu. Læs mere på rationel.dk/express.

NYHED!

RATIONEL HÅNDVÆRKER APP TIL ANDROID OG IPHONE. HENT DEN GRATIS PÅ RATIONEL.DK/APP ELLER SMS RATIONEL TIL 445


18

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Pitzner solgte eget kontor Når kunden har travlt, og man selv sidder i velegnet pavillonbyggeri, så ryger det på lastbilerne. Virksomhedens kontor står nu på Lejre Kommunes materielgård.

projekteringen gik det op for Kristian Hansen fra Pitzners afdeling for modul og pavillon i Sorø, at han selv sad i en velegnet bygning, der hurtigt kunne flyttes.

Derfor blev resultatet, at Pitzner overlod virksomhedens egen administrationsbygning til kunden, og medarbejderne måtte flytte over i nye midlertidige lokaler. Heldigvis har Pitzner et stort udvalg af pavilloner af høj kvalitet, så medarbejderne har fået gode rammer, indtil der kan opføres en ny permanent bygning til dem. Harmonisk byggeri giver sammenhæng Pitzner vandt totalentreprisen i Lejre Kommune, som omfattede alt fra ansøgning om byggetilladelse over nedrivning til etablering af nye installationer, byggeri og facaderenovering af en eksiste-

rende bygning. Nybyggeriet er på ca. 400 m². – Det viste sig, at vores hidtidige administrationsbygning var den bedste løsning både pris- og kvalitetsmæssigt. Den passede simpelthen perfekt til opgaven og gav os samtidig muligheden for at skabe et harmonisk byggeri i sammenhæng med en eksisterende kantine og omklædningsbygning i tilknytning til byggeriet, fortæller Kristian Hansen. – Der var en lokalplan, som stillede krav om hældende tag, og derfor byggede vi et ryttertag ovenpå pavillonerne, ligesom vi tilpassede

facaden, så der er skabt en sammenhængende facade på de nye og de eksisterende bygninger, fortæller Kristian Hansen. Stor tilfredshed Bygherrerådgiver Sune Reitzel, Lejre Kommune har haft en god og konstruktiv dialog med Pitzner. – Pitzner har stået for hele projektet, og det har sparet os for styringsressourcer. Det har været et rigtigt godt forløb, hvor alt er leveret som aftalt, og tidsplanerne er overholdt. I dag har vi et byggeri, som brugerne er glade for, så vi kan kun være tilfredse, siger Sune Reitzel. Kristian Hansen fortæller,at

Pitzner stadigt oftere bliver benyttet som totalentreprenør. – Der er rigtigt meget koordineringsarbejde ved et byggeri, uanset om det er midlertidigt eller permanent byggeri i moduler eller pavilloner.Vi har meget erfaring både med myndighedsbehandling og koordinering mellem entreprenører og håndværkere.Det kræver færre ressourcer af bygherren og giver ofte et bedre flow i processen,når vi koordinerer, siger Kristian Hansen. Lejre Kommunes materielgård ligger i Hvalsø og rummer bl.a. ledelsen i Vej & Park, driftspersonalet på materielgården samt administrativt personale fra Center for Ejendomme & Trafik.

Den nye K 85:

Saven der opfylder fremtidens krav.

02/14

L

ejre Kommune skulle have en erstatning for kontorbygningen på materielgården. Pitzner vandt totalentreprisen, og under

„Follow your instinct“ – sådan lyder vores motivering ved hver eneste produktudvikling. Den nye håndrundsav K 85 viser, hvad vi mener med det. Med dens fleksibilitet, dens præstation og den høje komfort i brug, er den optimalt udstyret til alle fremtidige krav, der kan stilles ved træforarbejdning. Det er en fremtid, hvor træ kun er et ud af flere materialer, som du og din maskine arbejder med. Kort sagt: I det, at du instinktivt griber din K 85, bliver det endnu lettere for dig at udføre et godt stykke arbejde – i enhver situation. Læs mere under www.mafell.dk


EFTERÅR - SÅ ER DER BRUG FOR LYS OG VARME. VIND GAVEKORT*

BAUHAUS E IC V R E S F F O PR

TO STRAKSKON ED AT GM - KOM I GAN ET SAMME DD HANDLE ME

2000 WATT

Tilbuddene gælder for alle erhvervskunder med Plus Card Erhverv eller nyoprettede Strakskontokort. Kortet skal vises ved kassen

3000 WATT

19840

4500-9000 WATT

23840

Ekskl. moms

Ekskl. moms

63920

Ekskl. moms

Varmeblæser

Varmeblæser

Varmekanon

Kraftig 230V varmeblæser på max. 2000 watt.

Kraftig 230V varmeblæser på max. 3000 watt. Kræver min. 13 A sikring.

Til 400 V. Effekt 9000 watt. Kan indstilles fra 4500 watt til 9000 watt.

319

878

20

40

Ekskl. moms

Ekskl. moms

40 m. 479,20

Kabeltromle med jord

Kabeltromle

25 m. Med 3 x 1,5 mm² neopren kabel. Godkendt til udendørs brug, IP44. 230V 16A.

25 m. 400V. CEE. IP44, godkendt til udendørs brug.

27920

79920

Ekskl. moms

Ekskl. moms

Goliath LED-håndlampe

Arbejdslampe

1,3 watt. Med magnetholder og drejelig krog.

5 watt. IP67.

0119999 601779116 Hans Hansen 956 160 116 035 IF

09/13

Har du som PLUS CARD Erhvervskunde købt for mere end 24.000 kr. + moms inden for 12 mdr., får du fremadrettet 10% rabat på alle dine køb i BAUHAUS.

Får du PLUS CARD Erhverv rabat, fratrækkes denne naturligvis tilbudsprisen.

*Gå ind på www.schneider-electric.com/goliath/dk eller scan koden og deltag i konkurrencen om et rejsegavekort til en værdi af 10.000 kr. inkl. moms.

ALLE PRISER ER AFHENTNINGSPRISER EKSKL. MOMS. Gælder fra mandag d. 27. oktober til og med fredag d. 14. november. 2014


ANNONCE

Der er da ikke nogen grund til at binde tilfredse kunder at følge med. I mange tilfælde kan det være temmelig vanskeligt at finde ud af, hvilke ydelser man betaler for. ”Det er ikke så svært at lave gennemskuelighed. Hvis man ikke gør det, har man en grund til det. Typisk, vil man sløre en urimelig høj pris for sit produkt. En faktura på telefoni bør ikke være vanskeligere at overskue end en bon fra dagligvare butikken.”

”Det undrer mig en smule, at nogle af landets bedste hoveder tilsyneladende går med det under armen, når de skal indkøbe telefoni.”

U

dtalelsen leveres, med et Han fortsætter. ”En virksomglimt i øjet, af Thorben G. heds handlefrihed inden for omJensen, CEO i televirksomheden rådet bliver jo stærkt begrænset, ipnordic. Det er handlefrihed hvis man eksempelvis har bundet kontra binding, vi snakker om. sig til en bestemt løsning i op til Mange teleudbydere, der hen- 3 år. Teknologien, produkterne vender sig til erhvervssegmentet, og prissætningen indenfor marbinder deres kunder i op til 3 år. kedet forandrer sig lynhurtigt. ipnordic har ingen Den løsning der bindingsperiode. er den rigtige i dag ”En faktura Hvis virksomhe- er det med stor på telefoni dens kunder ikke sandsynlighed ikke er tilfredse med 36 måneder ude i bør ikke være produktet og prifremtiden. Hvis du vanskeligere at sen, kan de forlade er i tvivl, så prøv overskue, end butikken, når de engang at tænke 3 en bon fra vil. år bagud. Der er ”Alt andet er sket rigtig meget dagligvare dumt,” fortsætter siden, og det er nabutikken.” Thorben G. Jenivt at forestille sig, sen. ”Hvis kunderat udviklingen ikke ne er tilfredse med pris, produkt kommer til at løbe lige så hurtigt og service, har de jo ikke nogen fremadrettet.” grund til at forlade os. Det ligger jo i ordet, binding. Hvis man har Keep it simple brug for at binde sine kunder, er Handlefrihed er vigtig, men det det sikkert fordi, at man frygter, er lige så vigtigt for kunden at at kunderne kan finde en bedre have 100 % overblik over, hvad løsning et andet sted. Så har man de får for deres penge. Også her jo allerede tabt kampen om den har ipnordic nogle punkter, hvor gode og positive relation. Det kan de skiller sig ud fra de nærmeste godt være, at man har kunden et konkurrenter. stykke tid endnu, men det er ikke ”Vi forsøger at lave vores proen tilfreds kunde. Når kunden dukter enkle og let overskuelige. har frihed til at gå og alligevel bli- Kunderne betaler ikke for mere, ver, ved man, at man har en til- end de har brug for, og de kan freds kunde. Vi har kun tilfredse tilkøbe ydelser efter behov,” forkunder. Til gengæld betyder det tæller Thorben G. Jensen. Det lyogså, at vi skal være helt fremme der som almindelig sund fornuft, i skoene hele tiden - både på den men det er det langt fra på et marbedste teknologi og på den skar- ked, der ændrer sig så hurtigt, at det kan være svært for kunderne peste pris.”

Keep it simple! *Oprettelse 95 kr. Fri tale indenfor Danmark, max. 50 timer, max. 3.000 SMS/MMS. Læs mere på www.ipnordic.dk.

Hellere hurtig hjælp end pausemusik Et andet vigtigt parameter er god support af produktet. Tekniske vanskeligheder kan ikke undgås, og de er altid problematiske. Hos ipnordic har man prioriteret support højt. ”Hurtig hjælp er altafgørende,” siger Thorben G. Jensen. ”Hvis vores kunder har et problem, er vi godt klar over, at de ikke kontakter os for at lytte til pausemusik eller autosvar. Vi har 24 timers support - og vi besvarer alle supportopkald inden 15 sekunder.” Ren mobil eller kombinerede løsninger Ren mobil er lidt af et buzzword i telebranchen i dag. Mange lokkes af de tilsyneladende indlysende fordele, der er i en telefoniløsning, der helt er baseret på mobiltelefoni. Thorben G. Jensen er dog skeptisk. ”Vi leverer naturligvis den løsning, hvis kunden ønsker det - men vi anbefaler det ikke. Der er simpelthen for mange problemer forbundet med det endnu. På den rent tekniske side, er der selvfølgelig periodiske nedbrud af mobildækningen. Du skal stille dig selv det spørgsmål: Hvor meget koster det, hvis mine kunder ikke kan få fat i mig?” ”Det andet forbehold har noget med virksomhedskultur, traditioner og medarbejderrelationer at

Thorben G. Jensen, CEO i ipnordic, undres over, hvordan mange teleselskaber kan slippe afsted med at lave telefoniløsninger uden fokus på kundernes behov. gøre. Hvem tager mobiltelefonen på kollegaens bord, når han ikke er til stede? Sørger alle medarbejdere for at stille telefonen videre til en kollegas telefon, hvis man selv er optaget af møder, trafik eller andet? Er det tilfredsstillende, at kunderne ofte vil ende ved en telefonsvarerbesked? Erfaringerne viser, at en stor del af de kunder, der har prøvet en ren mobilløsning, vender tilbage til en kombineret løsning

igen. Man risikerer at miste omsætning, hvis kunderne oplever en mærkbar serviceforringelse.”

verv il Erh K b o M ale D Fri T

le Fri ta MS /M S M S Fri a DK B Dat 50 M

. r k 9 9 md. /

* Tlf. 6960 8000 www.ipnordic.dk


Vi er alle direkte ansat hos Tscherning, og vi betaler vores skat i Danmark nedrivning · Miljøsanering · jord, kloak og beton

Hos Tscherning sker den eneste dumping, når vi dumper jord, byggematerialer og affald de rette steder til genanvendelse eller videre behandling. For vi har orden i sagerne. Både når det gælder mennesker og miljø. Byg+Anlæg_266x171_RT.indd 1

tlf. 7020 7050 · www.tscherning.dk

03/09/14 18.07


22

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Troldtekt A/S nomineret til CSR Awards 2014 JaL as ® 1728 besky t telseskl asse s3 src

JaL as ® 3325 drYLocK besky t telseskl asse s3 srb wr hro

JaL as ® 1808 icetr acK besky t telseskl asse s3 src ci hro

hard-core boots for

hard-core winters Du er en af dem. en af dem, der bliver udsat for det meste, når det handler om vejret. Det er ligegyldigt, hvor sej du er, dine fødder har brug for det allerbedste. Vi har udviklet pålidelige støvler, som kan klare det meste, når det handler om sne, is og kulde. De har ikke kun perfekt grebsikkerhed og beskytter mod kulde, men er også meget bekvemme og lette at tage på. så vælg de stærkeste støvler næste gang vejret giver dig barske udfordringer. For mere information om JALAS® og vores vinterstøvler, besøg www.jalas.com

www.jalas.com www.youtube.com/jalasfootwear ejendals ab ejer og markedsfører varemærket JaLas ®. danmark@ejendals.com | www.ejendals.com

Virksomheden er én af tre nominerede, som kan modtage prisen for den bedste CSR-strategi.Troldtekt er nomineret for sin køreplan, som er tilrettelagt ud fra det bæredygtige Cradle to Cradle-koncept.

 N

år Danmarks samfundsansvarlige virksomheder samles til prisuddeling i slutningen af oktober, har Troldtekt A/S mulighed for at være med på den store scene. Virksomheden, der producerer akustikløsninger til lofter og vægge, er nomineret til prisen for den bedste CSR-strategi i et stærkt felt, der desuden består af Velux A/S og A.P. Møller – Mærsk A/S. CSR Strategy Prize går til en virksomhed, som i særlig grad viser, at CSR eller bæredygtighed er tænkt sammen med forretningsstrategien. Det skal være integreret i alle led fra den daglige drift til det færdige produkt. – Bæredygtighed ligger i Troldtekts dna, for siden vi producerede den første akustikplade i 1935, har vores kerneprodukt bestået af naturmaterialerne træ og cement. I dag gennemsyrer bæredygtighed hele forretningen, og selv om vores bæredygtige investeringer ikke giver en tilsvarende merindtægt på kort sigt, tror vi på, at det i længden lønner

sig at være forrest på bæredygtighed i byggebranchen, forklarer Peer Leth, administrerende direktør i Troldtekt A/S. En systematisk strategi Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element. Det udstikker blandt andet en køreplan for, hvordan Troldtekt skal gennemføre en række værdiskabende tiltag på fem overordnede områder: Material health, material reutilization, renewable energy, water stewardship og social fairness for at skabe miljømæssige gevinster frem mod 2022. Der er ikke tale som en statisk to do-liste, for efterhånden som nye muligheder dukker op, eller målsætninger opnås, bliver køreplanen opdateret. For eksempel skulle 50 procent af Troldtekts elforbrug komme fra vindstrøm i 2015, men allerede i 2013 nåede andelen op på 100 procent. Grundlag for nominering Det systematiske CSRarbejde og de deraf følgende

resultater indgår i juryens begrundelse for nomineringen af Troldtekt. Jurymedlemmerne fremhæver blandt andet, at Troldtekt yder en stor og systematisk CSR-indsats i forhold til virksomhedens størrelse og indarbejder bæredygtighed i alle dele af forretningen. Den praktiske tilgang med en række håndgribelige initiativer vægter ligeledes positivt. Samtidig trækker det op i bedømmelsen, at dokumenteret CSR har åbnet grænsen til nye oversøiske markeder. Om CSR Awards 2014 • Bag CSR Awards står CSR Fonden, hvis mission er at samle, videndele og kommunikere om danske virksomheders indsatser for at løfte det sociale ansvar efter principperne i FN’s Global Compact. • Prisuddelingen foregår på Danmarks nationale CSRkonference, som i 2014 sætter fokus på ”Fremtidens forretning”. • CSR Awards afholdes i Holstebro den 30. og 31. oktober. • Se mere på www.csrfonden.dk


23

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

DESTROYER OF DARKNESS LED LENSER® * H7.2

LED LENSER® * P3 AFS

LED LENSER® * P6.2

EAN: 4029113739757 · ART NR: 7397

EAN: 4029113860383 · ART NR: 8603-A

EAN: 4029113960656 · ART NR: 9606

Den nye LED LENSER® H7.2 er en videreudvikling af sin forgænger og har fået integreret flere praktiske funktioner. Vi har ikke kun gjort lysreguleringsfunktionen mere brugervenlig, men også suppleret LED LENSER® H7.2 med flere lysindstillinger. Selve spredningen af lyskeglen tilpasses nemt med den glidende fokusering.

LED LENSER® P3 AFS er en fryd i nøglebundet. Desuden opnår den med et standard batteri, som følge af Advanced Focus System og reflektorlinsen en forbløffende rækkevidde. Batterilevetiden er overbevisende ligesom den lave vægt.

Den nye LED LENSER® P6.2 er en energibesparende håndlygte med en kraftfuld lysstyrke. LED LENSER® P6.2 har det brugervenlige og låsbare enhåndsbetjente fokusering, hvor lyskeglen på et splitsekund nemt samles og spredes med samme hånd som holder lygten. Den nye mat-sorte overfladelakering giver brugeren et forbedret greb om lygten.

Power Stufe

250

LUMENS*

160m*

Power Stufe

Power Mode

60h*

VÆGT: 165 GRAM - Leveres med batterier

25

LUMENS*

60m*

Power Mode

6h*

VÆGT: 40 GRAM · LÆNGDE: 88 MM - Leveres med batterier

Power Stufe

200

LUMENS*

120m*

0331 - Scanlico Denmark - LED LENSER - Q4-14 Kampagne - H7_2-P3AFS-P6_2 - Bygge og anlæg - annonce - 266 x 171 mm.indd 1

25h*

VÆGT: 163 GRAM · LÆNGDE: 116 MM - Leveres med batterier

Find nærmeste forhandler her > Distributør: SCANLICO DENMARK A/S · www.scanlico.dk

Power Mode

ledlenser.dk/Q414

9/15/14 8:44 AM

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk


Lillebæltsvej 90, 6715 Esbjerg N Tlf: +45 75 14 32 00 info@hitachi-powertools.dk

www.hitachi-powertools.dk

SiKKErHEdSSÆT TiL moTorSav pris

1.623,-

1.298,- excl. moms

KÆdESav 2.000W cS 35Y Varenr. 60101202

Str. S/M Varenr. 62999605 Str. L/XL Varenr. 62999604

Blød start (startstrømsbegrænsning) Kædebremse og automatisk kædesmøring Sværdlængde: 350 mm (14”) Sværdtype: Tandnæse Vægt: 5,4 kg

pris

1.248,-

pris

1.748,-

998,- excl. moms

1.398,- excl. moms

moTorSav 33 cm³ cS 33Eb Varenr. 62010827

Let og smidig sav til arbejdet i haven Miljømotor PureFire Udstyret med primerpumpe Cylindervolumen 32,3 cm3 Effekt 1,7 hk / 1,25 kW Vægt 3,8 kg Leveres med 12” sværd og kæde

pris

4.123,-

3.298,- excl. moms

moTorSav 50 cm³ cS 51Ea(P) Varenr. 62010840

Cylindervolumen: 50,1 cm³ Effekt: 3,4 hk / 2,5 kW Vægt: 5,1 kg Leveres med 13” sværd og kæde

• Polstret sikkerhedshjelm og høreværn med bløde tætningsringe. EN 397 og EN 352-1. • Overall med motorsavsbeskyttelse. Slidstærkt stækmateriale med nylonfiberforstærkede slidflader. EN 381-5, klasse 1 (20 m/s). • Vandafvisende arbejdshandsker af blødt okseskind. EN 381-7, klasse 1 (20 m/s). • Sikkerhedsbriller i ridsefast glas med dugfri inderside. EN 166.

LET mEd LavE vibraTionEr

Byggeoganlaegsavisen 5 sek2 2014  
Byggeoganlaegsavisen 5 sek2 2014