Page 1

Nr. 4 September 2014 | 24. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Klima, energi & miljø Skybrud er kommet for at blive, men der findes en måde at undgå oversvømmede kældre og p-huse: beplantede landskabs-løsninger. Det danske firma Milford er førende på området og har netop været med til at fremtidssikre Novos nye hovedkvarter med udplantningen af hundredvis af træer. Læs mere på side 2-3


2

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Træer som værn mod oversvømmelser Skybrud er kommet for at blive, men der findes en måde at undgå oversvømmede kældre og p-huse: beplantede landskabsløsninger. Det danske firma Milford er førende på området og har netop været med til at fremtidssikre Novos nye hovedkvarter med udplantningen af hundredvis af træer. Tekst af Kristoffer Flakstad

V

i ved, at fremtiden byder på flere og voldsommere skybrud i Danmark. Men vi ved efterhånden også mere og mere om, hvordan vi kan sikre byggede miljøer mod de voldsomme regnmængder. Virksomheden Milford, der blev etableret i 2001, har specialiseret sig i at tilbyde bæredygtige løsninger, som omfatter beplantede landskaber. –Tidligere etablerede man grønne rum primært ud fra æstetiske hensyn, siger Wyatt Harding fra Milford. Men i dag tjener udplantningen af træer også praktiske formål, og det kommer der mere og mere fokus på. Milford er vokset betydeligt siden starten for 13 år siden. Wyatt Harding peger på, at hele samfundet nu har fået øjnene op for, at træer ikke kun er til pynt. – Vi er et firma, der ser på byen som helhed. Her er regnvandshåndteringen et vigtigt aspekt, og mange er i dag optaget af, hvordan man skaber miljøer, hvor der er fokus på bæredygtige tiltag og på grønne rammer. Her kan vi tilbyde masser af praktisk erfaring og gode løsninger. Milford samarbejder med landskabsarkitekter, ingeniører, arkitekter samt bygherre-rådgivere. – Og som en del af dette samarbejde kan vi rådgive og dele vores viden på det her

område og videregive data – også fra vores partnere i udlandet, siger Wyatt Harding. – Virksomheden tilbyder knowhow og produkter til både det danske, svenske og norske marked, og på sigt er det visionen at kunne eksportere til et endnu større marked.

– I flere lande har der nok været mere fokus på økonomi nd på kvalitet, siger Wyatt Harding. I fremtiden vil vi kunne gå ud og tilbyde kvalitetssikrede løsninger til et internationalt marked, fordi vi er optaget af ordentlige løsninger her i Danmark.

Internationalt netværk Det er missionen at være forrest på markedet, og Milford samarbejder derfor med førende firmaer og forskere i udlandet om at tilbyde de bedste og mest fremtidssikrede løsninger. – Vi har et godt netværk i lande som USA, Tyskland, Canada og Australien, fortæller Wyatt Harding. Her er de længere fremme, bl.a. fordi, de har oplevet ekstremt vejr i længere tid end os, og fordi der har været lovgivet i flere år om grønne tiltag i forbindelse med regnvandsoversvømmelser. –Vi er kommet godt efter det her i Danmark, men de er stadig foran os i en række


3

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

lande, og vi kan lære af både deres løsninger og af deres fejl, påpeger Wyatt Harding.

Oversvømmede veje og kældre Især Danmarks mest og tættest befolkede område, Storkøbenhavn, er en udfordring i forbindelse med regnvandssikringen. –Hele Københavnsområdet ligger under for, at her er meget lidt plads, fortæller Wyatt Harding.

sommer minder os alle sammen om, at det er en problemstilling, der er kommet for at blive. Vi er nødt til at tage regnmængderne alvorligt. Hos Milford ser man en fordel i det stigende marked efterhånden som især flere og flere kommuner udarbejder langsigtede handlingsplaner. – Det kræver investeringer at skabe de rette landskabsløsninger, siger Wyatt Harding. Men det har mange kommuner efterhånden også gjort.

– Det skaber problemer med at lede regnvandet væk. Lovgivningen siger, at vand fra veje og parkeringspladser ikke må ledes direkte ned i undergrunden pga. risiko for forurening og det giver jo nogle udfordringer. På trods af de til tider lovgivningsmæssige udfordringer glæder man sig hos Milford over, at der er et stærkt stigende fokus på bæredygtige tiltag i forbindelse med skybrud i Danmark.

Ikke kun kommuner, men også private virksomheder retter i disse år fokus mod bæredygtige tiltag. En af den er Novo Nordisk, hvis nye hovedkvarter i Bagsværd har fået tilknyttet et parkområde på knap 31.000 m2 – det samme som omkring fire fodboldbaner.

– Det er træls at få oversvømmet kælderen, siger Wyatt Harding. Men vi må også erkende, at de mange skybrud i løbet af en

– Det har været et fantastisk projekt at arbejde med Novos nye hovedkvarter, fortæller Wyatt Harding. De har været meget fremsy-

Novo nye og grønne hovedkvarter

nede og virkelig ønsket at skabe et landskab, hvor al regnvand kan genbruges. Wyatt Harding fremhæver især det gode samarbejde med SLA,der har tegnet parkområdet. – Vi har haft virkelig stor glæde af, at arbejde sammen med landskabsarkitekterne hos SLA. De har været meget professionelle, åbne for ideer og yderst kreative. Også Skælskør Anlægsgartnere, der har stået for beplantningen, har Milford haft et tæt og konstruktivt samarbejde med. – Området er designet med naturudtryk, som vi kender fra danske skove og landskaber. Det er en karikeret fortolkning af den danske natur og tæller forskellige biotoper med bl.a. 50 forskellige træarter som understøtter biodiversiteten, fortæller Wyatt Harding. –  Området tilbyder en uformel grøn ramme om medarbejdernes ude- og indeliv. Her kan man holde gående møder eller nyde udsigten fra det nye hovedkvarter, hvor det grønne landskab er med til at give en

afstressende effekt. Parken er i øvrigt ikke kun åben for Novos medarbejdere, men for hele offentligheden. De mange forskellige træarter skaber et dynamisk, frodigt og farverigt udtryk hele året rundt. Fyrretræer og blågran giver med deres stedsegrønne nåle en blågrøn farvepalet i parken året rundt. Om vinteren suppleres de af kridhvide birkestammer og af røde og orange kirsebærstammer. Kirsebærtræerne leverer en farverig blomstring om foråret, som efterfølges af bøgens udspring. – De flerstammede og vildtvoksende træer passer sig selv, så biotoperne kan udvikle sig naturligt med et minimalt plejeniveau, forklarer Wyatt Harding. Hos Milford glæder man sig over, at projekter som Novos nye hovedkvarter realiseres. De sætter fokus på de mange positive aspekter, der er ved beplantede landskabsløsninger. –Jo flere grønne løsninger, jo mindre generende regnvand, afslutter Wyatt Harding.


4

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Familieejet virksomhed i rivende udvikling Firmaet KH vent A/S, der leverer ventilationskomponenter, har taget flere store skridt på kort tid. Anden generation har overtaget driften, og en helt ny profil som både producerende og rådgivende virksomhed er en realitet. Tekst af Kristoffer Flakstad Olesen, der købte sin 4 søskende og hovedaktionæren, far Knud Henning Olesen, ud og er nu eneejer af firmaet. Helt nyt var det dog ikke for Kurth V. Olesen, som har været med fra starten og bl.a. siddet i virksomhedens bestyrelse. Her har han også kunnet følge, hvordan markedet og efterspørgslen på ventilationssystemer har ændret sig over tid.

F

or få måneder siden satte Kurth V. Olesen sig i den direktørstol, som i mange år havde tilhørt hans far. Familiens firma i Ikast, KH vent A/S, stod over for sit første generations  skifte.

–Vi var nået dertil, hvor virksomheden skulle udvikle sig. Min far følte ikke helt, at han ville løfte den store opgave. Han mente, der skulle yngre kræfter til, og jeg var klar til at tage over, fortæller Kurth V.

–Da min far i sin tid opkøbte firmaet, efter det var gået konkurs med den forrige ejer, satsede man på rør til ventilationssystemer, fortæller den nye direktør. I dag leverer vi en lang række komponenter til diverse former for ventilationsløsninger, og vi er således fulgt med tiden og udviklingen. Ny æra som rådgivende firma Alligevel mente Kurth V. Olesen, at KH vent A/S kunne optimeres endnu mere. –Markedet for ventilationssystemer har ændret sig meget i takt med lovgivningen på området. Der isoleres på en helt anden

måde i dag – og der er helt andre og høje krav til ventilationen i både nybyggeri, og når det gælder renoveringer af ældre byggerier, siger Kurth V. Olesen. – Det har også betydet, at der efterspørges ekspertise og knowhow på området, for det er lidt af en jungle. Vores fælles målsætning er at blive en af de foretrukne leverandører på markedet. Kurt V. Olesen tog initiativ til en organisationsændring i KH vent, så man nu kan tilbyde produkter og rådgivning inden for ventilation. Kundegrundlaget spænder fra helt små VVS-firmaer til store entreprenører. –Især de store og mellemstore VVS-firmaer nyder godt af vores rådgivning. De har ikke altid ressourcerne til at sætte sig ind i alle detaljerne omkring krav og lovgivning, og derfor kommer de til os. En fordel at være mindre virksomhed Kurth V. Olesen er klar over, at benarbejdet skal være i orden. KH Vent hører ikke til blandt de helt store spillere på markedet.

–Alt skal være 100 % i orden herfra, siger Kurth V. Olesen og understreger, at det også er tilfældet. –Vi har tjek på alle normer og lovkrav og er også medlem af Dansk Ventilations Brancheforening, så vi følger med og er også med til at påvirke beslutningstagerne ligesom de store firmaer i branchen. Direktøren i KH vent A/S peger på fordelen i at være en mindre virksomhed, hvor alle ansatte er meget tæt på kunderne og samarbejdspartnerne. –Vi er med fra projektbeskrivelse til færdigt produkt, og vi følger altid vores kunder til dørs, forsikrer Kurth V. Olesen. Han kan se tilbage på en udfordrende tid, men er til gengæld optimist, når han ser fremad. –Vi får lige nu enormt meget positiv respons fra vores kunder og samarbejdspartnere, udtaler en tilfreds Kurth V. Olesen.


5

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

En ekstra have på taget Fremtidens tag er grønt. ZinCo er med helt fremme i den grønne klimasikring af danske tage. Alt fra storcentre til børnehaver og private huse beklædes i disse år med planter, der både isolerer, opsuger regnvand og skaber biodiversitet selv midt i byen. Tekst af Kristoffer Flakstad

C

arporte beklædt med husløg og hospitaler og butikscentre med hele haver på taget. For få årtier siden ville man have rystet på hovedet over den idé, men virkeligheden i 2014 er, at grønne tage er fremtiden. Og udviklingen er allerede i fuld gang. De stigende krav til bæredygtige og klimasikrede løsninger i landets kommuner har for alvor sat skub i processen. Det mærker man hos ZinCo, som er førende inden for grøn klimasikring af tage i Danmark.

– Vi mærker at forbrugerne for alvor er begyndt at få indsigt på det her område. Et grønt tag er mange ting, og tidligere var der måske lidt usikkerhed. Men flere og flere ved nu, hvad fordelene ved et grønt tag er, fortæller Thomas Pipper fra ZinCo.

Recycling og tyske erfaringer ZinCo er førende totalleverandør af grønne tagsystemer inklusiv ingeniørrådgivning, der altid står klar med back up-viden til arkitekter og andre samarbejdspartnere.

– Grønne tage er fortsat relativt nyt her i Danmark, siger Thomas Pipper. Så det er nødvendigt med den rette sparring om konstruktionsløsninger, sikkerhed osv. Af samme grund læner ZinCo sig op ad især tyske erfaringer og importerer også de fleste systemer derfra. – Dernede gik de i gang med klimasikring og grønne tage meget tidligere – og mere intensivt,fortæller Thomas Pipper. En vigtig faktor er,at så mange elementer som mulig er genbrugsmaterialer.Det afspejler sig bl.a.i de jordblandinger ZinCo anvender.

– Også her bruger vi af de tyske erfaringer, fortæller Thomas Pipper. Helt lavpraktisk består en del af vores jord af mursten fra nedrevne huse. Det tilfører den rette mængde af ler. Vi samarbejder med en dansk producent, som sikrer, at vi får den helt rigtige og miljøvenlige blanding. ZinCo tilbyder både intensive løsninger, der mest minder om en ekstra have oppe på taget og ekstensive løsninger, som er store grønne tage med plantemiljøer, der kræver minimal pasning.

Giv din kunde den perfekte oplevelse af en ny bolig • • • • •

Elektronisk indregulering af gulvvarme der giver optimal ballance Kompencerer for tollerancer i komponenter og slanger. Indregulering en gang for alle Undgå garantisager på grund af fejl i indreguleringen eller komponenter Giver den optimale komfort for kunden og den perfekte oplevelse af en ny bolig.

Vi har mere end 100 tilfredse referencer Læs mere på: www.perfektgulvvarme.dk eller ring: 70 20 42 41

halicon intelligent styrring


6

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Stemningsbillede fra OL Aquatics i London, hvor ARDEX’ IPSS-rådgiver var involveret under opførelsen

Lokal handlekraft lægger fundamentet for bæredygtige globale byggeløsninger Byggepraksis varierer verden over, ligesom hvert enkelt byggeprojekt har sine unikke kendetegn. Derfor skal grønne byggeløsninger tage hensyn til de lokale forhold, hvis de skal blive en succes. Sådan lyder erfaringen fra ARDEX, som udstiller på Building Green-messen d. 29.-30. oktober og via programmet International Projects and Specification Services rådgiver arkitekter verden over om bl.a. LEED-certificerede byggeprojekter. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

S

Stemningsbillede fra ARDEX’ stand på Building Green 2013

uccesfuld implementering af bæredygtige byggeløsninger kræver, at der tages hensyn til både det konkrete byggeprojekts unikke kendetegn og de byggemetoder og -krav, der findes i det land, hvor byggeriet opføres. Derfor opererer ARDEX, som er blandt verdens førende producenter af spartel-, klæbe- og fugemasser, med et program for International Projects and Specification Services (IPSS), som gør det let for arkitekter, designere og ingeniører at udvælge og specificere de rette produkter til deres internationale projekter.

Minimering af miljømæssigt fodaftryk Derudover arbejder koncernen, hvis skandinaviske afdeling er medlem af Green Building Council Denmark, kontinuerligt på at minimere bl.a. produkternes udledning af skadelige stoffer. Det betyder, at produkterne, f.eks. i forbindelse med LEEDcertificering, tilfører flere point til det samlede regnskab.

Dokumentation og rådgivning – Konkret betyder IPSS f.eks., at hvis en dansk arkitekt skal projektere et hospitalsbyggeri, der skal LEED-certificeres, i Dubai, så sørger vi for, at de rette materialer kommer frem, samt at dokumentationen er i orden. Som globalt opererende leverandør kan vi levere dokumentation inden for stort set alle certificeringer verden over, forklarer Business Development Manager Anne Mette Weng fra ARDEX. Hun fortsætter: – IPSS-repræsentanterne samarbejder tæt med den lokale ARDEX-repræsentant om at yde teknisk support og rådgivning på lokationen. På den måde sikrer vi, at materialevalget, ud over at være certificeret bæredygtigt, tager hensyn til f.eks. klimatiske forhold, myndighedskrav i det pågældende land, byggepraksis osv.

Lokal handling på mange niveauer Den lokale forankring af de bæredygtige indsatser handler for ARDEX ikke kun om byggeteknisk rådgivning. Også produktionen foregår lokalt for at nedbringe CO2-udledningen ved transport, ligesom koncernen arbejder med forskellige lokale bæredygtighedstiltag verden over: – I USA, hvor konceptet ’Adopt a Highway’ er meget populært, har den amerikanske

afdeling taget ejerskab på en motorvejsstrækning på 1,5 miles. Fire gange årligt samles ARDEX-medarbejderne og samler skrald på strækningen. I Australien, for at nævne et andet eksempel, anvender vi genbrugsgummi i produktionen og modtager ca. 250.000 skrottede bildæk om året. Bildækkene bruges i stedet for sand og sparer australierne for ca. 3500 ton sand årligt, fortæller Anne Mette Weng.

– Vi plejer at sige, at det er, hvad et produkt ikke gør, der ofte er det afgørende, når vi snakker grønne og bæredygtige løsninger. Derfor arbejder vores teknikere og ingeniører hele tiden på at forbedre formlerne, så det miljømæssige aftryk minimeres ved bl.a. at reducere ressourceforbruget i produktionen, anvende genbrugsmaterialer og gøre produkterne endnu mere effektive og drøje i brug, forklarer Anne Mette Weng. – Bæredygtighed er et væsentligt tema i koncernen, og vi mener, at det er vigtigt, at byggeriets parter er med til at tage et ansvar for at bygge bedre, så vi kan give noget godt videre til de næste generationer. Det er bl.a. derfor, at vi hvert år deltager på Building Green, så vi kan bidrage til at videreføre og udvikle dialogen om grønnere måder at bygge på, pointerer hun.


7

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

www.

ji

Gulvservice.dk

•Slibning •Behandling •Belægning

Se offentlige + private projekter før andre dow

graload tis net n

op n

u

Tlf: 41 41 33 41 9.000

byggeprojekter

50 %

med prIVate bygHerrer

700

byggesager om ugen

få det komplette overblik over byggeog anlægSprojekter i danmark ! Hos os får du adgang til alle offentlige udbud og til professionelle private projekter – op Til 24 måneder før udbuddeT Kommer.

Hent vores nYe rapport Download ″Trends for byggebranchen Q2 2014″ her: www.byggefakta.dk/trends

Rapporten giver dig et velfunderet overblik over udviklingen i den danske byggebranche. CRM-Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om bygge- og anlægsprojekter.

Optimalt inde- og udeklima Op til 90 % energibesparelse Mindre CO2-udslip

5850 1213 I www.condair.dk

EVAPORATIV KØLING I BEFUGTNING I AFFUGTNING I I NSTRUMENTER

Sluseholmen 3 / 2450 Kbh SV / Tlf: 7025 3031 / info@crm-byggefakta.dk / www.byggefakta.dk


8

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Temporent kan levere en færdigopstillet og indflytningsklar børnehave inden for ca. 6 uger.

Moduler med plads til de mindste For de mindste brugere er det svært at mærke forskel på Temporents modulsystemer og permanente lokaler. De specialindrettede børnehavemoduler er nemlig udstyret med alt fra hvile- og legerum til specialindrettede køkkener og lavtsiddende vinduer. Samtidig kan de voksne drage fordel af et ideelt arbejdsmiljø. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

M

forstæderne, hvilket skaber en voksende efterspørgsel på flere børnehavepladser. Samtidig giver det rigtig god mening at leje midlertidige moduler, som kan opstilles på den samme grund som den børnehave, der f.eks. er ved at blive renoveret, i stedet for at leje sig ind i permanente lokaler, der måske endda ligger langt væk.

angel på børnehaver er et problem for en lang række større danske byer. Grundet renoveringer og sammenlægninger står mange kommuner derfor over for at skulle indkvartere børnehavebørn og pædagoger i nye bygninger, hvilket ofte viser sig at være en udfordring. For selvom lovkravene til ikkepermanente moduler er ens for alt lige fra vuggestuer til kontorlokaler og plejehjem, så stilles der som regel helt særlige krav til lokaler, der skal huse børnehavebørn.

Specialindrettede moduler De særlige krav betyder bl.a., at lokalerne ikke må adskille sig væsentligt fra, hvordan en permanent børnehave er indrettet med specialindrettede køkkener, hæve- og sænkeborde, legerum, særlige toiletter, lave vinduer, specielle døre mv. Ifølge Claus Weppler, der er adm. direktør i Temporent, som har specialiseret sig i levering af modulopbyggede, indflytningsklare lejelokaler til private børnehaver, skoler, virksomheder og kontorer, er det dog langt fra alle modulsystemer, der er i stand til at efterleve disse krav: – For at kunne levere lokaler, der fuldt ud lever op til både pædagogernes og forældrenes ønsker om optimale rammer for børnene, er der en række kriterier, der skal være opfyldt. Mange leverandører af lejeløsninger leverer de samme lokaler til både børnehaver, kontorer, skoler mv., hvilket ofte medfører ekstraudgifter for kunden, fordi der efterfølgende skal investeres yderligere i børnevenligt inventar, siger han og fortsætter:

Temporents moduler sikrer optimal ventilation, akustik, lyskvalitet og indeklima – alt sammen egenskaber, der skaber optimale rammer for leg og læring. – Hos Temporent har vi udviklet et særligt modulsystem, der er skræddersyet til børnehaver. Vores målsætning er altid at sætte standarden for midlertidige modulløsninger, uanset hvem der opholder sig i dem. Den filosofi afspejler sig også i vores børnehavemoduler, som vi har udviklet udelukkende med udgangspunkt i børnenes behov. Temporents børnehavemoduler er udviklet på baggrund af tæt sparring og dialog med blandt andet børnehaveledere og pædagoger. Modulerne leveres derfor med al børnevenligt inventar, så der ikke skal investeres yderligere i særlige hvilerum, garderober mv.

Optimalt arbejdsmiljø Udover det børnevenlige inventar er børnehavemodulernes lofter udstyret med de samme akustikloftsplader som Temporents øvrige modulløsninger. Kombineret med de støddæmpende linoleumsgulve, der hæmmer trinstøjen, optimeres pædagogernes arbejdsmiljø derfor via bedre lyd og mindre støj. Frem for alt er der integreret indvendig ventilation i samtlige moduler, så såvel børn som pædagoger er sikret et komfortabelt indeklima. Claus Weppler er ikke i tvivl om, at børnehavemoduler er et marked i vækst. Stadigt flere børnefamilier vælger nemlig at slå sig ned i byen i stedet for at flytte ud til

– Iht. børnehavebygninger lægges der generelt større vægt på trivselsfaktorer såsom ventilation, akustik, indeklima mv., end hvad der er tilfældet med f.eks. kontorer. Som den eneste leverandør, der leverer skræddersydede børnehavemoduler med indbygget ventilation og markedets højeste loftshøjde, er der ingen tvivl om, at vi kommer til at drage fordel af denne prioritering. Det kan betale sig at vægte kvalitet frem for pris, og det har man indset i forhold til børnehaver. Nu mangler vi bare, at resten af markedet følger med, slutter Claus Weppler.

Fakta om Temporents udlejningsmoduler Temporents modulløsninger udmærker sig ved at være meget specialiserede, så de leveres klar til indflytning med indretning svarende til den individuelle kundes behov – uanset om der leveres moduler til en børnehave, en vuggestue, en skole, et laboratorium eller kontorer. Derudover rummer modulerne bl.a. integrerede ventilationssystemer, markedets højeste loftshøjde og akustikregulerende overflader, der giver indeklima og arbejdsmiljø i mindst ligeså høj kvalitet som permanente bygninger.


9

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

REGISTERERING AF MILJØFARLIGE STOFFER? Tlf.: 4566 2093 www.dma.nu Dansk Miljøanalyse indgår i et tæt samarbejde med relevante myndigheder i forbindelse med miljørådgivning. Vi tilbyder alle analyser af miljøfarlige stoffer i byggeriet. Bl.a.: • • • •

ASBEST PCB BLY KLOREREDE PARAFFINER

Svartid 2-3 arbejdsdage Asbest dog 24 timer Dansk Miljøanalyse har siden 1986 specialiseret sig i miljøfarlige stoffer i byggeriet. Vi tilbyder miljørådgivning, bygningsregistrering og analyser i eget laboratorium.

Byggestrøm holder pladsen kørende

PLUS

Hos TREFOR tager vi byggestrøm alvorligt. Byggestrøm er byggepladsens vigtigste element. Med TREFOR byggestrøm sikrer vi, at den daglige drift på pladsen opretholdes. Med Byggestrøm Plus kan du komme hurtigt igang og undgå ventetid. Læs mere på trefor.dk/byggestrøm eller kontakt os på 70 22 74 27.

energi til livet


10

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Isolering for fuld indblæsning Indblæsning af granulater frem for opmuring eller udlægning af traditionel isolering er i fremgang i øjeblikket. Det skyldes ifølge Breinholm Gruppen ikke mindst, at indblæsning sikrer en langt mere effektiv arbejdsproces og materialeudnyttelse uden risiko for f.eks. kuldebroer. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg – Med den nyeste indblæsningsteknologi får du 100 % udnyttelse af isoleringsmaterialet uden spild på grund af fraskæringer. Samtidig undgås kuldebroer, fordi isoleringen fordeles over hele arealet uden revner og sprækker, men tværtimod slutter tæt og ligger sig som en jævn dyne af sne. Per Verdi fortsætter:

E

fterisolering i forbindelse med energirenoveringer udgør en stor del af byggeriets aktuelle aktivitet, og ikke mindst indblæsning af isoleringsgranulat frem for opmuring eller udlægning af isoleringsbatts er i fremgang. Det fortæller adm. direktør Per Verdi fra Breinholm Gruppen, som er totalleverandør af isoleringsmaterialer og teknologi, og som autoriserer et landsdækkende netværk af isolatører. Samtidig fungerer Breinholm Gruppen som teknisk rådgiver for bygherrer og arkitekter.

Mere effektiv isolering – Indblæsning er kerneområdet i vores forretning. Årsagen til, at indblæsning efterhånden er blevet så stort i Danmark, er selvfølgelig erfaringsgrundlaget fra andre lande, hvor det har været den foretrukne måde at isolere på i årtier. Men det skyldes i lige så høj grad, at der er tale om en enklere og mere effektiv løsning end traditionel efterisolering med isoleringsmåtter og batts.

– De fleste rådgivere kigger udelukkende på materialernes isoleringsevne og skænker ikke udførelsen mange tanker, når de vælger isoleringsløsning. Men her er der faktisk store tidsbesparelser at hente ved indblæsning: Dels slipper du som udførende for at skulle slæbe batts op og ned ad trapper og for at skulle ud ufremkommelige steder i forhold til arbejdsstilling mv. Dels undgår du at skulle bruge tid på tilskæringer, hvor der altid er risiko for fejl. Og endelig skal du ikke forholde dig til spildmaterialer og affald, som skal indsamles og køres væk bagefter.

Afgørende med kvalitetssikring Efterisolering af ældre huse og isolering af nybyggerier via indblæsning af isoleringsgranulat foregår ved, at granulatet, der består af små stykker isoleringsmateriale (som f.eks. stenuld, glasuld, papirisolering, EPS-kugler eller træfibre), blæses ind i konstruktioner eller ud over et loftareal. Den første type indblæsning kaldes lukket indblæsning, mens den anden kaldes åben indblæsning, og især ved lukkede indblæsninger er det afgørende, at udførelsen kvalitetssikres, forklarer Per Verdi: – Problemet er, at en forkert udført isolering i en lukket konstruktion næsten er

umulig at rette op på. Vi ser desværre jævnligt eksempler på, at udførende ikke i tilstrækkelig grad sikrer sig, at de overholder producentens anvisninger for, hvor meget materiale, der skal indblæses og ved hvilket tryk til den enkelte type af konstruktion.

Arbejder på certificering – Derfor arbejder vi også for at få indført en certificeringsordning herhjemme, ligesom dem der allerede eksisterer i Tyskland og Sverige, hvor udførende via efteruddannelse får den viden og knowhow, der skal til for at arbejde professionelt med indblæsning. Det er et emne, som hidtil ikke har tiltrukket sig den store opmærksomhed herhjemme, men med den stigende interesse for indblæsning og de skærpede isoleringskrav, som indføres med det kom-

mende bygningsreglement næste år, er det vigtigt at få styr på, understreger Per Verdi. Breinholm Gruppen uddanner bl.a. selv isoleringsteknikere i henhold til den tyske certificering, ligesom firmaet samarbejder tæt med sin tyske papiruldsleverandør og Teknologisk Institut om bl.a. kvalitetssikring og verificering af maskinparken til indblæsning. – Vi samarbejder også tæt med ingeniørerne hos vores tyske leverandør, når vi f.eks. får forespørgsler om mulighederne for indblæsning i bevaringsværdige bygninger, hvor der ikke må ændres i bygningens udseende og konstruktion. Her findes der ingen trylleløsninger, men ofte kan vi alligevel finde et brugbart forslag til, hvordan vi kan udnytte de kubikcentimeter, der trods alt er til rådighed, pointerer Per Verdi til slut.


11

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Komfort ventilation og varme  At presse virkningsgraden helt i top...

- det kræver optimal programmering.

 At få de mest tilfredse brugere...

- det kræver enkle, stilfulde og brugervenlige kontrolpaneler.

Kontakt LS Control udviklingsafdeling, hvis I ønsker at være med helt fremme... LS Control A/S · Industrivej 12, Gelsted · 4160 Herlufmagle · tlf. +45 5550 5550 · lsc@lscontrol.dk · www.lscontrol.dk Radonann 266x175 byg og anl okt 12_BygTek Platon ann 02.10.12 11:08 Side 1

Isola Radonsikring - Komplet og sikker radonbeskyttelse! Radonspærre 400 eller Radonmembran SBS Isola Radonspærre 400

Radon Tætningsmasse

Isola as Vesterballevej 5 7000 Fredericia Tlf.: 70208052 www.isola-platon.dk

Radon Samlebånd

Isola Radonmembran SBS

Radon Flexibånd

Radonmanchett

Isola Radonbrønd

Radonbrønd 500

Isola Radonsikring - Ingen gør det enklere!

Tørre og sunde huse


12

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Biologisk viden giver større præcision OBH-Gruppen A/S har været med til at udvikle den DNA-baserede teknologi til indeklimaundersøgelser, og siden DNA-testen blev lanceret tilbage i 2010, har virksomheden anvendt værktøjet på mere end 1.000 ejendomme. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

E

n DNA skimmelsvamp test er i dag det bedste og mest pålidelige sporingsværktøj til at finde en vandskade eller skimmelsvamp i en bygning. DNA skimmesvamp testen anvendes til kvantificering af mængden af skimmelsvamp, ligesom den kan artsbestemme udvalgte typer af skimmelsvamp.

– Man kan ikke altid se skimmelsvampevækst med det blotte øje. I indeklima-sager er det et puslespil at samle alle informationer om en ejendom, og derfor er det vigtigt at have alle værktøjer til rådighed. Det har vi i OBH-Gruppen, hvor blandt andet DNA som sporingsværktøj skaber et godt overblik, forklarer bygningskonstruktør Bjarne Pustelnik, der er fagansvarlig for bygningsundersøgelser og indeklima i det rådgivende ingeniørfirma.

OBH-Gruppen var de første i Danmark til at anvende DNA teknologi til en skimmelsvamp test i bygningsundersøgelser. 

Bedre resultater Selve DNA-testen er følsom over for både levende og døde sporer, hvilket også gør det muligt at finde både gamle og udtørrede fugtskader. For når bygningsdele f.eks. opfugtes ved vandskader, så vokser forskellige mikroorganismer frem, en stor del af disse bliver luftbårne, for efterfølgende af aflejres sammen med husstøvet. Og det er i dette, en til tre måneders støv, at prøven opsamles. – Testen reagerer på en eventuel fugtskade i bygningen, så den giver et meget nuanceret og præcist svar. I tilfælde hvor vækstområder ønskes artsbestemt eller der ønskes udført øjebliksmålinger suppleres som oftest med mere traditionelle prøveteknikker, såsom aftryksplader, tapeaftryk og mycometer®-test, fortæller Bjarne Pustelnik.

På forkant med den nyeste viden Ved anvendelse af en DNA skimmelsvamp test dækker den et meget stort areal, da andre skimmelsvamp tests skal i direkte berøring med området med skimmelsvamp. Med DNA-test har OBHs kunder mulighed for på egen hånd at opsamle støvet og sende det til analyse hos virksomheden. – Vi er i stand til at tilbyde kunden en individuel biologisk vurdering af DNA-resultatet, og ved en efterfølgende bygningsundersøgelse giver DNA-resultatet også

brugbare informationer i forbindelse med detektering af ejendommens smittekilder/ vækstområder. DNA- resultater kan tilmed sammenholdes med de traditionelle dyrkningsbaserede prøver fra ejendommen, som vi analyserer på vores eget laboratorium, siger OBH-Gruppens laboratorieleder Mads Peacock og uddyber: – Dagligt modtager og analyserer vi prøver, så vi har et stort referencegrundlag over, hvordan arter og slægter trives. I OBHGruppen er vi vant til at håndtere den biologiske viden og fortolke resultater; oftest i kombination med de øvrige ydelser, vores laboratorium leverer, f.eks. analyse af asbest og PCB, hvilket tilfører rådgivningsarbejdet en tværfaglig bredde.

Fakta om DNA skimmelsvamp testen Mere præcis artsbestemmelse - 20 arter fremfor tidligere 5 arter. Hurtigt svar – mulighed for analyse med dag til dag levering af svar. Ingen destruktive indgreb for at afsløre om skjult skimmelsvamp påvirker indeklimaet. Testen kan i modsætning til andre prøver finde udtørrede fugtskader. Enkel at anvende: Støv indsamles med en vatpind. Velegnet til store bygninger, f.eks. kontorlandskaber, skoler, institutioner uden synlige skader.


13

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Radonsikring på dagsordenen I dagens byggebranche er det ens viden og knowhow, der er det egentlige produkt. Og her er radonsikring et vigtigt område at kunne give sine kunder komplet tryghed. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

T

il oktober kommer SBi med en ny anvisning for radonsikring af eksisterende bygninger, hvor der stilles skærpede krav til radonbeskyttelse af bygninger. Radon koncentrationen i indendørs luft bør således ikke overstige 100 Bq/m3, og i SBi anvisningen optræder der som noget nyt konkrete løsningsforslag. Distriktschef i Isola, Roald Sølager, er med i følgegruppen omkring den nye radonanvisning, og han mærker en stigende interesse fra virksomhederne, der gerne vil kunne vejlede deres kunder om radonsikring. Han udtaler: – Radonsikring er dybest set ikke kompliceret, og vi bliver kontaktet af både bygherre, håndværkere og rådgivere omkring de forskellige muligheder. Det er en alvorlig sag, når man har konstateret et for højt radonniveau, men det er forholdsvist enkelt at udbedre. For de udførende kan man ved at rådgive om radonsikring i sit projekt differentiere sig positivt, så man konkurrerer på kvalitet og viden.

At sælge tryghed Isola har over en årrække haft et komplet radonsikringssystem, og løsningerne har

ryg. Den kan anvendes både til nybyg og eksisterende byggeri, og det er ikke så vanskeligt at installere, som mange tror, siger Roald Sølager og uddyber:

således bevist deres værd på en lang række projekter. Det giver også tryghed, at Isola´s produkter leveres som system løsning.

get interesserede i at rådgive om mulighederne – her skal man bare ringe til os, siger Roald Sølager.

– Hos Isola har radonsikring i lang tid været en del af sortimentet, og det har desværre længe været et overset område her i Danmark, sammenlignet med Norge, Sverige og England. Derfor er vi også me-

Den universelle løsning er radonbrønden – En effektiv løsning på radon i bygninger er en Isola radonbrønd, der giver aftræk fra undergrunden til op over husets tag-

H+H Termoblokken er markedets bedst isolerende blok…og så er den endda blevet endnu bedre! Med sine kun 40 cm’s tykkelse og en U-værdi på 0,12 W/m2 k, bør der ikke være nogen tvivl om, hvilken blok du skal vælge. Scan koden og få meget mere information om Termoblokken og hvorfor den skal indgå i dit næste projekt! Termoblokken.dk

Har jeg løsningen til dit næste projekt?

Build with ease

HplusH.dk

– En radonbrønd med tilkoblet sug skaber en trykudligning under bygningen. I en opvarmet bolig får man uden en radonbrønd et undertryk i nedre del, og den radonholdige luft kan komme ind gennem utætheder i bygningens konstruktion. Det er ikke store revner, der skal til, og hvis der er sætningsrevner eller andre gennembrydninger på betongulvet, så kan der slippe radonluft ind i boligen. På Isolas hjemmeside kan man bruge et beregningsværktøj til at vejlede hvor mange radonbrønde, der er nødvendige i det enkelte byggeri.


14

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Bæredygtighed kræver også, at man tænker langsigtet Billigere byggematerialer og konstruktioner, f.eks. mange lette konstruktioner, er populære blandt forbrugerne og visse bygherrer, selvom disse konstruktioner ikke er væsentligt billigere at bygge end de traditionelle tungere konstruktioner i tegl. Men de billigere løsninger har ofte et massivt behov for vedligehold, der er med til at øge både kemikalieforbrug og CO2-udslip. Bæredygtige løsninger er kun mulige, hvis byggebranchen og forbrugerne går samme vej. Maling er blandt kemikaliesynderne Vedlighold af visse billigere byggematerialer kræver en stor mængde kemi for at holde sig pæne og brugbare. En undersøgelse fra det norske Miljødirektoratet viser, at de store kemikaliesyndere især er maling, fugematerialer, fugeskum og visse limtyper, der bl.a. kan indeholde miljøgifte som PCB eller kræftfremkaldende stoffer med et indhold af visse chlorerede organiske forbindelser. “Man kan naturligvis ikke tale om ægte bæredygtighed, hvis en bygning f.eks. kræver jævnlige, og store, mængder maling for at kunne holde. Ægte bæredygtighed handler om at vælge de rigtige materialer, som f.eks. tegl, der hverken indeholder miljøskadelige stoffer eller kræver miljøskadelige stoffer til vedligehold”, fastslår Tommy Bisgaard.

R

igtig mange boligejere, myndigheder og bygherrer tænker alt for kortsigtet, når det gælder byggeri. De fokuserer så meget på selve anlægsprisen, at de overser gensalgsværdien og de efterfølgende omkostninger til vedligehold. Det er en stor fejl, der kan koste rigtig mange penge og

Lavt vedligehold mindsker CO2 fra transport belaste klima og miljø, - udtaler Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk. Han påpeger, at en sund og bæredygtig bolig i f.eks. tegl ofte kun koster lidt mere indledningsvist at bygge.Til gengæld slipper man bagefter stort set for vedligehold, hvilket gavner både miljø og pengepung.

En bygnings behov for vedligehold hænger også direkte sammen med udledningen af CO2 fra transport. Hver gang man f.eks. skal hente nye træfacader eller køre til deponi med de gamle, udledes både CO2 og farlige partikler. Det gælder også, når gammelt træ skal brændes af. Jo længere en bygning holder, og jo mindre vedligehold, der er nødvendigt, desto mindre er miljøbelastningen.

”Teglbygninger holder i generationer uden større vedligehold. Det er noget, der kan mærkes på CO2-regnskabet. Derudover fremstiller teglbranchen også særlige savsmuldsteglsten til bagmure, der vejer omkring 30 % mindre end traditionelle teglmursten, og derfor medvirker til yderligere at sænke CO2 -udledningen ved f.eks. produktion og transport”, fortæller Tommy Bisgaard.

Branche og forbrugere har et fælles ansvar ”Byggebranchen bør naturligvis satse på sunde og bæredygtige løsninger. Alt andet er uetisk. Men vi må ikke være blinde for, at vejen mod sunde byggerier også kræver boligejernes hjælp. Det er jo ofte boligejerne selv, der står for at renovere eller vedligeholde bygningerne. Her nytter det ikke, at byggebranchen bygger bæredygtigt, hvis boligejerne derefter selv bruger giftige kemikalier og materialer på huset. Det er et fælles ansvar”, pointerer Tommy Bisgaard.

Om Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i snart 121 år varetaget medlemmernes interesser. Foreningen repræsenterer danske, norske og svenske producenter af bl.a. teglsten, byggesten, mørtler og kalkprodukter og støtter markedsføring, forskning og udvikling inden for kalk- og teglområdet.


15

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

MK-mærket gulvvarme – til glæde for alle parter NOVOPAN KLIMAGULV er en MK-godkendt systemløsning, med godkendelse fra ETA-Danmark. Mærkningen af den samlede gulvvarmeløsning sikrer en højere og mere ensartet kvalitet for både projekterende, entreprenører og bygherrer

N

OVOPANs gulvvarmesystemer er blåstemplet af den uvildige godkendelsesinstans ETA-Danmark, der har MK-godkendt den samlede gulvløsning. Gulvvarmesystemerne er baseret på sporede spånplader, hvor varmeslangerne ligger lige under gulvbelægningen og løber i varmefordelingsplader af aluminium. Fordelen ved MK-godkendelsen er, at den giver sikkerhed for, at alle dele, der indgår i gulvvarme-systemet, er tilpasset hinanden. Derved undgår man, som projekterende, entreprenør eller bygherre, selv at stå med ansvaret for, at gulvkonstruktionens bæreevne er godkendt. MK-mærkningen sikrer også bygherren mod fejl og mangler, idet MK-mærket giver sikkerhed for, at de enkelte elementer passer sammen. ETA-Dan-

mark godkender ligeledes procedurerne for gulvlægningen og mindsker derfor også risikoen for fejl, der senere skal udbedres. Sporede spånplader uden produktstandard Almindelige gulvspånplader skal være CEmærkede efter den gældende europæiske produktstandard for spånplader. Men når pladerne bliver sporet til gulvarmeformål,

gælder CE-mærkningen ikke længere, blandt andet fordi sporingen påvirker pladernes bærevne. I praksis betyder det, at der skal foreligge afprøvningsresultater, der viser, at de sporede plader opfylder kravene i Bygningsreglementet. De projekterende og bygningsmyndighederne kan derfor kræve, at der foreligger afprøvnings-rapporter før godkendelse af et byggeri. Mangler prøvningsrapporterne, kan myndigheder og bygherrer kræve gulvene udskiftet. Med MK-godkendelsen er der sikkerhed for, at gulvene opfylder alle myndighedskrav.

MK-mærket vil fremme systemløsninger Hos NOVOPAN betragter man MK-godkendelsen som en understregning af fordelene ved systemløsninger og forventer samtidig, at det kan være med til at hæve det gene-

relle kvalitetsniveau. Peter Bendix Simonsen er produktspecialist hos NOVOPAN, Peter Bendix Simonsen siger: – MK-godkendelsen er en garanti for, at den samlede gulvløsning er gennemprøvet fra A-Z. Vi supplerer den herudover med vores interne kontrol, der sikrer, at gulvløsningen lever op til kravene om styrke og nedbøjning. MK-mærket er ligeledes med til at understrege og udbrede værdien af vores retningslinjer for hvordan gulvene skal lægges, og det mindsker risikoen for, at problemer opstår efterfølgende. Så MKmærkningen er til glæde for både bygherren og de udførende.” Med MK-mærkningen af gulvvarmeløsningen vil Bygningsreglementets krav og retningslinjerne i TRÆ 64 Trægulve fra Træinformation begge være opfyldt, uden at yderligere dokumentation er nødvendig.

Sundolitt Climate HouSe er blevet tildelt Energiprisen ved byggevaremessen Byggeri ‘14. Huset er opført efter Passivhus standarder, og alle dele af klimaskærmen er isoleret med EPS byggeelementer, der består af byggeklodserne Sundolitt KUB, Sundolitt Funderingselementer samt isoleringsproduktet Sundolitt Climate.

50 års isolering af danske huse Overrækkelsen af Byggeriets Energipris kommer samtidig med, at Sundolitt kan fejre sit 50 års jubilæum på dansk jord.

SUNDOLITT CLIMATE HOUSE – Tildelt Byggeriets Energipris 2014

Virksomheden blev grundlagt i Ålesund i Norge og i 1964 kom det danske hovedkontor i Viborg til. Fokusproduktet har hele tiden været ekspanderet polystyren (EPS), som er udviklet og produceret med særlig fokus på energibesparende byggeri.

www.sundolitt.dk

sundolitt_febr_ann_251x166mm.indd 1

03/03/14 12.20


16

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Større rolle til indeklimaet Omkostningerne i kontorbygninger har traditionelt fordelt sig, så 20 % er gået til energi, 70 % til lønninger og 10 % til øvrig drift. Men i dag er forholdet skiftet til 10 % til energi, 80 % til lønninger og 10 % til øvrig drift. Lønnen fylder mere, og derfor er det blevet en bedre investering at holde folk raske. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

I

ndeklima består af en lang række elementer, såsom ventilation, tilgængelighed, akustik, udsigt, lys og temperatur. Det kan således være vanskeligt at tale objektivt om forbedringer i indeklimaet, men for bæredygtighedskonsulent i DANSKE ARK Mikael Koch er der ingen tvivl om, at mange producenter i dag har det gode indeklima som deres egentlige produkt: – Det er ikke teknikken og rørene, der er så interessant; det er fordelene ved et godt indeklima. Og det er det, som byggebranchen skal være bedre til at sælge.

Kan man lease sit indeklima? – Philips Lighting lancerede for et par år siden et spændende koncept, hvor de ikke sælger pærer, men sælger lyset, dvs. lux. Det kunne være interessant, hvis du på samme måde lejer dit indeklima, hvor du ikke ejer anlægget eller skal drifte det, men hvor du får et foruddefineret luftskifte for hvert rum el. lign. siger Mikael Koch, der mener,

at byggebranchen skal kunne se flere perspektiver på bæredygtighed og indeklima fremfor blot at sætte mekanisk ventilation og solpaneler op. Her er Philips koncept spændende, da man herved kan lade kravene til indeklimaet være det bærende fremfor krav til energiforbrug.

Energirenovering kræver mere nuancerede løsninger 48 % af energiforbruget fra alle bygninger i Danmark kommer fra parcelhuse, og det er den helt store udfordring i forhold til energirenovering. Her mener Mikael Koch, at man med fordel kunne stille forskellige krav til forskellige typer af boliger: – Energibesparelser betaler sig ofte kun i forbindelse med renovering, og her skal man se på helheden. Der mangler veldefinerede krav for renovering, som i Bygningsreglementet, og her bør man opdele husene i typer, hvor man ser på potentialet for hver type: Hvad kan den enkelte bygning bære? På muret byggeri med mange

”Akilleshælen på flere pionerprojekter inden for bygningers energiforbrug har været, at beboerne til tider overruler automatikken. Men de tekniske løsninger burde give plads til, at man for eksempel kan åbne vinduet for at få frisk luft ind.” detaljer i facaden er det svært at nå et højt niveau, og her kan man se på rumvise, fleksible løsninger. På huse fra eksempelvis 70’erne er både materialerne og det arkitektoniske tit af tarvelig kvalitet, så her har man mange flere muligheder for effektiv energirenovering.

Manglende opmærksom om de lavpraktiske løsninger Det giver ofte mening ved energirenoveringer at dele bygningen op, så man løser ventilationsproblematikken rum for rum. Her peger Mikael Koch på fleksible løsninger som mikroventilationsanlæg, der er rumbaserede, samtidig med man slipper for at gennembryde bygningen med rørføring: – Ved renovering af parcelhuset er mikroventilation en oplagt løsning, da anlægget ikke står og kører. Der er således mindre drift, og samtidig er det muligt at genvinde 84 % af varmen. Nogle gange har jeg oplevelsen af, at der mangler anerkendelse af de lavpraktiske løsninger, selvom ventilationsvinduer er ved at vinde frem.

Mikael Koch, bæredygtighedskonsulent i DANSKE ARK

Det såkaldte russervindue blev først anvendt til Vinterpaladset i Sankt Petersborg, og her passerer luften mellem flere lag glas, så den varmes og køles automatisk. Herved slipper man fuldkommen for at bryde arkitekturen med rør.

Ikke tradition for commissioning i Danmark Opsyn og vedligehold er en driftsomkostning, og indeklima kan nemt komme til at lide som konsekvens af beskidte ventilationsfiltre. Derfor mener Mikael Koch, at der bør være større fokus på driftsopgaven: – I Danmark er commissionering ikke del af vores byggetradition, ligesom vi ser det i andre lande, og når vi har projekter, hvor garanteret drift og vedligehold indgår, så opdager man ofte et manglende spjæld, eller at ikke alle panelerne er slået til. Lige nu har man ikke ansvar for indkøring og opdragelse af brugere, og det er et stort problem. Man kan sige, at alternativet er at producere løsninger, der er nemme og enkle at drifte.

Respekt for menneskelig adfærd Det ligger dybt i os, at vi gerne vil åbne vinduer, når det er varmt. Men det giver en stor udfordring, da et ventilationsanlæg dårligt kan programmeres til at tage højde for det. Mikael Koch fortæller: – Vi står svagest i forhold til adfærd, og akilleshælen på flere pionerprojekter inden for bygningers energiforbrug har netop været, at beboerne til tider overruler automatikken. Men det burde der være plads til, at man kan åbne vinduet for at få frisk luft ind – at man kan slå alt automatikken fra i perioder.


17

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Producent af isoleringsmateriale vinder Energipris Byggeriets Energipris blev tildelt Sundolitt på byggevaremessen BYGGERI ´14. Virksomheden vinder prisen for sit lavenergihus, der som det eneste i Danmark har vægge, gulve og lofter isoleret med EPS-isoleringsplader. Anerkendelsen sker samtidig med, at virksomheden kan fejre sit 50 års jubilæum. Tekst af Mikkel Weber Sandahl Byggeriets Energipris er en bekræftelse af, at vi udvikler os i den rigtige retning, og vi er derfor meget stolte over at modtage den, siger Bertil Sunde, vicepræsident for Sundolitt-koncernen i Norge.

50 års isolering af danske huse Overrækkelsen af Byggeriets Energipris kommer samtidig med, at Sundolitt kan fejre sit 50 års jubilæum på dansk jord. Virksomheden blev grundlagt i Ålesund i Norge og producerede oprindeligt fiskenet, hvor Sundolitts udvikling af celleplast tog sin begyndelse.

Råvaren til Sundolitts EPS-produkter bliver fremstillet i Norge og er baseret på råolie og naturgas.

Om virksomheden

Den første danske fabrik åbnede i Viborg i 1964, hvorefter den danske produktion af isolering tog fat. Det danske hovedkontor er i dag i Billund, og virksomheden har 80 medarbejdere i Danmark. Fokusproduktet har siden den norske grundlæggelse været ekspanderet polystyren (EPS), der i dag bliver udviklet og produceret med særlig fokus på energibesparende byggeri.

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f øm øm fri ·s e

fri montage · søm søm f r i mo nt ag

e

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø øm m fri ·s

FAKTA • Ligger jævnt og stabilt ved dimensionsændringer som følge af skiftende temperaturer • 40% hurtigere montering • Ingen ”væltede” og halvt islåede monteringssøm, der senere ligger og gnaver/afgiver knirkelyde • Kan ved fejlmontage fjernes uden deformationer • Super ergonomisk montage stilling og ingen belastende arbejdsstillinger • Ingen brug af værktøj • Testet af SBi - Statens Bygge forskningsinstitut

ag

e· tag on m

fri mo søm

novopan_annonce bygge-&anlægsavisen 251x166, tværformat.indd 1

NOVOPAN KLIMAGULV er resultatet af de senere års udvikling, der hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye skærpede lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer. Et nyt, moderne og hurtigt-regulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme.

e· tag on m

fri montage · søm søm fri

fri mon søm

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

Nu reduceres ikke kun varme- og energiforbruget i gulvvarmen vha. NOVOPAN KLIMAGULV - men også monteringstiden reduceres væsentligt ved stående , sømfri montage!

e· tag on m

e

e

- hurtig og sikker nedlægning og stærk ergonomi!

© offenm.com

e · sømfri mon ntag t a g mo e· fri s ø m øm fri ·s

Sømfri montage

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e ·s fri øm øm fri ·s

e

ontage · s øm fri mo nt ag

tage · s øm fri mo nt ag

fri montage · søm søm fri

e

e· tag on m

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f m øm ø fri ·s e

– Det er efter mange års erfaringer lykkedes os at producere et materiale, der gør det teknisk ukompliceret at bygge og drive et lavenergihus. Det er vi meget stolte, af og vi fortsætter med at udvikle vores produkter, så vi forhåbentlig kan være med til at sætte skub i energibesparende nybyggeri.

ntage · s øm fri m o nt fri montage · søm søm fri ag mo nt

Et af kriterierne for at modtage Byggeriets Energipris er, at virksomheden har udviklet dokumenteret energibesparende bygningsdele til byggeriet, hvilket netop er tilfældet for Sundolitt, da EPS-pladerne, der er brugt til isolering i lavenergihuset, isolerer 20 pct. bedre end tilsvarende produkter. Opførelsen af Sundolitt Climate

Sundolitt producerer isoleringsmateriale til byggebranchen samt emballager til gartneri- og fødevarebranchen og teknisk industri. Målet er gennem professionel rådgivning, moderne produktion og enkelt design at levere produkter, der sikrer innovative løsninger. Det norske moderselskab blev grundlagt i 1917, og der findes i alt 17 fabrikker i Danmark, Norge, Sverige, England,Tyskland og Spanien. Det danske datterselskab blev grundlagt i 1964, og fabrikkerne er i Slangerup, Viborg, Billund og Brønderslev.

e· tag on m

– Vi er meget beærede over at modtage Byggeriets Energipris. Vi tror på, at politikere og forbrugere i endnu højere grad vil efterspørge lavenergihuse i fremtiden, og vores lavenergihus er første skridt på vejen i denne udvikling, siger Claus Jørgensen, teknisk chef i Sundolitt.

e· tag on m

F

House var kun ca. 10 % dyrere end et standardhus.

em virksomheder var nomineret til Byggeriets Energipris, og for Sundolitt var prisen en stor anerkendelse af virksomhedens kerneprodukt – isoleringsmateriale – der i årtier har været anvendt i den Skandinaviske byggebranche, og som siden 1964 også produceres i Danmark. Sundolitt fik overrakt Byggeriets Energipris af H.K.H. Kronprins Frederik den 25. februar på byggevaremessen BYGGERI ´14 i Fredericia.

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk 07/03/14 07.40

e· tag on m

fri m søm


18

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Den grønne energirevolution begynder her Tekst af Torben Andersen og Lars Abel, hhv. formand og sekretariatschef i Varmepumpefabrikantforeningen

P

olitikere på verdensplan er presset til at søsætte nye, omfattende initiativer, der kan effektivisere energiforbruget og mindske udledningen af CO2. En del af løsningen er allerede opfundet og gennemprøvet. Varmepumpefabrikantforeningen, VPF, har siden 1980 arbejdet målrettet for at gøre varmepumpen til en stueren og pålidelig varmekilde. I disse år begynder arbejdet for alvor at bære frugt. Nye forbrugere opdager hver eneste dag, at varmepumpen udgør et vægtigt alternativ til for eksempel elvarme og varme fra olie- og gasfyr.

God kvalitet giver tillid Der er imidlertid stor forskel på kvaliteten fra anlæg til anlæg. Derfor er Energistyrelsens varmepumpeliste et nyttigt redskab for forbrugerne, når man skal finde en model, der matcher et givent behov. Listen rummer udelukkende varmepumper, som overholder alle lovkrav – og som er testet af et uafhængigt testlaboratorium. Med andre ord: Her får man overblik over kvalitetsprodukterne på det danske marked. VPF anbefaler alle sine medlemmer at lade produkter opføre på varmepumpelisten. God kvalitet og overskuelighed fører nemlig til forbrugertillid, som igen fører til købelyst. Til glæde for miljøet. En stor udbredelse af varmepumper er alfa og omega, hvis

Bølgen kan blive til et egentligt boom, hvis vi fabrikanter fastholder en hård kurs med hensyn til produktkvalitet og kontrol. Derfor vil VPF ikke opgive den klare anbefaling om tredjepartstests af medlemmernes produkter.Tests koster penge, men er eneste farbare vej, hvis vi vil opnå og fastholde forbrugernes og politikernes tillid. Derfor vil VPF også fremover samarbejde direkte med politikerne om sikring af høj produktkvalitet.

produkternes grønne potentiale skal kunne udnyttes fuldt ud. Flere varmepumper i landskabet er nemlig ensbetydende med en højeffektiv udnyttelse af strøm fra vindmøller og solceller – ja, tilmed fra de kulfyrede kraftværker på vindstille gråvejrsdage. Hvorfor? Fordi en moderne varmepumpe producerer over 4 KWh varme, hver gang den bruger 1 KWh el. Det er da en grøn vekselkurs, der er til at få øje på. I takt med, at flere og flere vindmøller skyder op, bliver der behov for mange flere fleksible aftagere af denne el, der som bekendt kommer og går, som vinden blæser. Varmepumpen er som skabt til denne opgave, idet styresystemet potentielt kan programmeres til at skrue en grad eller to op for varmen på dage med kraftig vind – og dermed aftage mere grøn elektricitet – og efterfølgende skrue ned for temperaturen, når vinden lægger sig igen. Et moderne og velisoleret hus med gulvvarme holder nemlig længe på varmen. Dermed fungerer husenes store gulvarealer fornemt som grønne ”energi-batterier” – sammen med i øvrigt de mange elbiler, der fremover vil holde parkeret ved ladestationer på ppladser og i garager landet over.

Fremtidens mål Større udbredelse af varmepumper vil samtidig afstedkomme en betydelig reduktion af CO2 -udledningen, fordi vi dermed vil afbrænde væsentligt mindre mængder kul,

Lars Abel sekretariatschef i Varmepumpefabrikantforeningen olie og naturgas for at producere varme. Dette faktum går – i parentes bemærket fint i spænd med det politiske mål om, at Danmark skal være fossilfrit i 2050. Kommer varmepumpen ind i stuen i stedet for en el-radiator, er CO2 - regnestykket også i miljøets favør, da radiatoren producerer varme af el i forholdet 1 KWh el til 1 KWh varme. Varmepumpens vekselkurs var som nævnt 1 til 4. En nedbringelse af CO2 -udledningen er topprioritet på både nationalt plan og i EU- og FN-regi. Det er efter alt at dømme nu, der skal handles – og vil blive handlet. Skabelsen af FN’s ”Green Climate Fund”, vedtagelsen af en egentlig dansk klimalov samt nylige og kommende EU-topmøder om klimapolitik og energisikkerhed viser, at disse emner har løftet sig fra græsrodsniveau til øverste linje på spisesedlen. VPF er parat til at bakke op om de kommende energiomlægninger – og til at vise, at produkterne kan stå distancen.

Apropos energisikkerhed Hvis flere varmepumper bliver spredt ud over det ganske kontinent vil vi alle blive mindre afhængige af fossile brændsler såsom naturgas. Man behøver ikke at skue langt mod øst for at blive mindet om, hvorfor vi danskere – ja, faktisk alle EU-borgere – med rette kan ønske øget energisikkerhed og uafhængighed. Naturgas østfra er ikke nogens livsret i disse dage, hvis man da ellers kan undvære den. Det kan vi heldigvis, hvis vi spiller vores kort helt rigtigt nu. Det gør VPF. Salget er steget støt, hvad angår de varmepumper, som figurerer på Energistyrelsens liste over modeller, der overholder alle lovkrav og har bestået en uafhængig test. Disse pumper holder nemlig, hvad de lover. Det betyder, at investeringen er tjent hjem på kortere tid end nogensinde. Derfor tør flere og flere forbrugere satse på varmepumper.

Torben Andersen, formand for Varmepumpefabrikantforeningen og CEO i Nilan A/S

Der er pt. installeret varmepumper i cirka 45.000 danske hjem, men antallet af anlæg i Sverige – ti gange så mange som herhjemme - fortæller os, at den aktuelle, begyndende varmepumpe-opblomstring kun er begyndelsen. Potentialet er enormt.

Samtidig vil VPF fortsat deltage aktivt i den omfattende og seriøse efteruddannelse af installatører. For hvad nytter det at placere en højeffektiv og gennemkontrolleret varmepumpe i et underdimensioneret centralvarmesystem – måske tilmed i et uisoleret hus? Elementerne skal være nøje afstemt, og det mestrer den veluddannede installatør til fulde. Problemet er bare, at efteruddannelsen er valgfri.

Den grønne vej Hvis varmepumpe-boomet skal indtræffe, og fordelene høstes, er det derfor nødvendigt, at politikerne beredvilligt vil indgå i en aktiv dialog om energipolitikken og rammevilkårene for varmepumper. Først og fremmest skal installatøruddannelsen inden for vedvarende energi være obligatorisk for branchens aktører. Dernæst er der generelt behov for langsigtet og mere lempelig lovgivning, blandt andet i form af et farvel til fjernvarme-tilslutningspligten. Alle forbrugere bør ganske enkelt have muligheden for at vælge den grønne vej. Den grønne vej kunne også sagtens være vejen frem for de henved 200.000 huse i det åbne land, som i dag får varme fra eget oliefyr. Hvis man har kunnet tvangstilslutte kunder til fjernvarme og gas i de områder, hvor dette udbydes, kan man vel også gøre det lovpligtigt i yderområderne at installere varmepumper for at komme det fossile brændsel til livs? Dette kunne passende foregå via statsgaranterede låneordninger, som ville sikre kunderne en nem og økonomisk sikker adgang til den grønne varme. Og Danmark ville komme et syvmileskridt nærmere en realisering af drømmen om det fossilfri samfund. Et andet område, der trænger til et eftersyn, er på afgiftssiden. Det er af afgørende betydning, at energiafgifterne for varmepumper bliver sænket yderligere. Denne løftestang kan eventuelt kombineres med andre initiativer, der sætter særligt fokus på energirenovering. Summen af disse initiativer vil sætte ekstra skub i udviklingen mod en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, lavere CO2 -udledning, gas-uafhængighed og forsyningssikkerhed. Den grønne energirevolution gløder kun lige akkurat. VPF opfordrer hermed ansvarlige politikere til at puste til ilden – og for alvor tænke varmepumpeteknologien ind som et fuldgodt alternativ til de fossile brændstoffer. Varmepumpefabrikantforeningen er omstillet og parat til fremtiden. Er politikerne?


19

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Miljøbranchens første CRS-certificering Den danske miljøvirksomhed, RGS 90 A/S, er som de første i branchen blevet CSR-certificeret efter DS49001, og kan dermed dokumentere virksomhedens samfundsmæssige ansvarlighed.

D

et er i stigende grad vigtigt, at vi som miljøvirksomhed kan dokumentere, at vi har bæredygtige forretningsgange og efterlever de politikker og holdninger, vi melder ud, udtaler Peter Basland, adm. direktør for RGS 90 A/S. CSR-certificeringen dokumenterer, at RGS 90 lever op til en lang række krav inden for blandt andet ledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøforhold, forretningsskik og lokal samfundsudvikling og –involvering. RGS 90 er tidligere blevet certificeret inden for miljøledelse (ISO 14001) og kvalitetsledelse (ISO 9001). – Det understreger vores position i markedet som en seriøs og troværdig samarbejdspartner, når vi med certificeringen kan vise, at der er sammenhæng mellem ord og handling hos RGS 90, også når det gælder social og samfundsmæssig ansvarlighed, siger Peter Basland.

Pernille Pihl har som RGS 90’s certificeringsansvarlige stået i spidsen for projektet. Hun er stolt over, at virksomheden bliver den første i branchen med en CSR-certificering. – Det har været en kæmpe opgave for hele virksomheden, og der er trukket store ressourcer på medarbejdernes kompetencer i både miljø-, drift- og salgsafdelingerne, som alle har leveret en flot indsats i dokumentationsarbejdet. Men selv om vi nu kan dokumentere vores CSR-indsats, kommer vi ikke til at hvile på laurbærrene. Auditører vil løbende vurdere, om vi lever op til vores certificering, fortæller Pernille Pihl. RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) håndterer ca. 2,2 mio. tons affald og forurenet jord årligt. Vi vil være den bedste og mest respekterede miljøvirksomhed i Danmark inden for nyttiggørelse og behandling af jord og affald. Vi vil bygge vores succes på kompetence og udvikling, og til stadighed arbejde på at levere den bedste rådgivning og løsning for kunden.

Peter Basland og Pernille Pihl med miljøbranchens første CSR-certificering.


20

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Højeste klasse CSK har brugt ca. et år på at blive godkendte til CE-mærkning og er nu kvalificerede i EXC 4 – den højeste udførelsesklasse. Tekst af Tina Toft

D

– Det har ikke ændret væsentligt på arbejdsmetoderne, da vi allerede havde grundige beskrivelser af det system, vi bruger i vores værksted. Den store forskel ligger i, at selv de uvæsentlige processer nu er dokumenteret og kontrolchecklister til dem er indført.

Hos CSK fik man allerede i marts 2014 styr på sine certificeringer. Processen tog ca. et år, og det var kvalitetschef Carsten Remming, der har været tovholder.

– Generelt er det mit indtryk at kvaliteten er hævet, som følge af en større bevidsthed hos medarbejdere om krav i standarder og specifikationer samt en større forståelse som følge af certificeringsprocessens engagement.

Hvorfor var det vigtigt for jer at blive godkendte i den højeste udførelsesklasse?

Krævende indsats –positiv effekt

en 1. juli 2014 var skælsættende for alle europæiske stålentreprenører, der leverer stålkonstruktioner til byggeriet, - efter denne dato er det et krav at sålentreprenører skal være certificerede til at CE-mærke efter DS/EN 1090-1, samt certificeret til kvalitetsstyring af svejsearbejdet efter DS/EN 3834-2.

Hvilken forskel har det betydet for jeres kvalitetsniveau?

Hvad har været særligt godt og skidt ved certificeringsprocessen?

– Da vi arbejder i bygge- og anlægsbranchen skal vi kunne leve op til projekternes specifikationer – en del af de byggerier vi beskæftiger os med, skal af sikkerhedsmæssige hensyn udføres til den højeste klasse.

– Naturligvis er det gode, at vi blev certificeret ved første auditering. Udfordringen vil naturligt været den arbejdsbelastning, systemerne kræver i den daglige projektafvikling.

Certificering af fabrikker CSK har selv beskrevet sine arbejdssystemer, og har derudover samarbejdet med TÜV Nord i forbindelse med at opnå certificeringerne. –TÜV Nord er en af Europas førende akkrediteringsvirksomheder med afdelinger i mere end 70 lander herunder Danmark

og Letland.TÜV Nord borger for kvalitet og valget faldt derfor naturligt på dem. Vore fabrikker i både Danmark og Letland anvender samme kvalitetssystem og det er dermed de samme procedurer og instruktioner der anvendes på begge fabrikker. Certificeringen efter DS/EN 1090-1 og DS/ EN 3834-2 blev gennemført på vor fabrik i

Letland i efteråret 2013 og på vor fabrik i Danmark i foråret 2014.

Hvad forventer I, at certificeringen vil betyde for jeres virksomhed?

Styrket kvalitetsniveau og bevidsthed

– Først og fremmest at vi opfylder de lovmæssige krav, der trådte i kraft 1. juli 2014, samt at den øgede dokumentation samtidig vil give data til at reducere de fejl, som kan ske i projekt- og produktionsforløb.

Hvad har det betydet for jeres arbejdsmetoder, at I har været igennem denne proces?

Kort om CSK

Stål til alle former for byggeri

Certificeringseksperter

• Tre produktionsfabrikker – to i Danmark og en i Letland. • Konstruerer og fremstiller stålkonstruktioner til alle former for byggeri • Produktionskapaciteten er på cirka 25.000 tons årligt, mens produktionsarealet cirka 37.250 kvadratmeter. Malerkapaciteten er på knap 90.000 kvadratmeter per år. • Virksomhedens medarbejderantal er på + 250.

CSK konstruerer og fremstiller totalleverancer (inkl. alle delelementer) af stålkonstruktioner i alle størrelser og til alle former for byggeri – lige fra komplekse specialkonstruktioner til stålspær eller stålbjælker til trapper, værn og altaner.

TÜV Nord har 1.200 eksperter ansat, der bl.a. beskæftiger sig med oplæring og inspektioner af virksomheder i forbindelse med certificeringsprocesser, så de lever op til de gældende lovkrav og samtidig får optimeret arbejdsprocesser mm.

Kilde: CSK.dk

Kilde:Tuv-Nord.com


2 sikre systemløsninger

til dampspærre, undertag og facade DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System og DAFA AirStop System.

DAFA AirVent SystemTM

DAFA AirStop SystemTM

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger bestående af produkter, der gør det nemt og enkelt at tætne byggeriets klimaskærme – både på tag og facade.

DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre tætningssystem til dampspærren. En produktserie, der understøtter bæredygtigt byggeri og nedsætter energiforbruget til gavn for miljøet.

● Folier til tag og facade

● Dampspærrefolier

● Tape og klæb til samlingerne

● Tape og klæb til samlingerne

● Produkter til hjørner og kanter

● Produkter til hjørner og kanter

● Produkter til gennembrydninger

● Produkter til gennembrydninger

Få mere information om produkterne på dafa.dk. Hent produktblade, infofolder mv.

Produkterne til begge systemer forhandles af landets trælasthandlere. DAFA A/S • Holmstrupgårdvej 12 • DK-8220 Brabrand • Tel. +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk


22

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

DAFA udvider nu funktions- og produktgarantien på DAFA AirVent System med op til 30 år på en række folier, der sammen med et omfattende tilbehørssortiment udgør den komplette løsning.

Udvidet garanti på tætningssystem til tag og facade DAFA har forbedret sine garantiordninger på tætningssystemet DAFA AirVent System. Det betyder garantier på op til 30 år. AFA AirVent System anvendes til tætning af ventilerede konstruktioner på både tag og facade. En komplet løsning, der gør det både mere sikkert og nemt for alle parter, når klimaskærmen skal være tæt og holde i mange år.

D

Garantiudvidelse

Systemet omfatter forskellige vindspærreog tagfolier samt et bredt sortiment af tilbehør som kabel- og rørkraver, hjørnefolier og forskellige typer af tape og klæbematerialer. Produkterne er designet til at passe sammen for at opnå maksimal

DAFA AirVent System har vist sine styrker, ikke mindst i kraft af de bagvedliggende garantiordninger. Nu er garantierne udvidet med op til 30 år på en række folier, der sammen med et omfattende tilbehørssortiment udgør systemet til effektiv tætning af den udvendige klimaskærm på tag og facade.

tæthed og for at gøre hele udførelsen så sikker og effektiv som muligt. DAFA AirVent undertagsfolier er testet af Teknologisk Institut og klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

Forskellen ligger i detaljen. DAFA UV rørkrave er nem at montere med maksimal sikkerhed for komplet tæthed. – Garantierne på henholdsvis 15 og 30 år omfatter både en funktions- og produktgaranti. Garantien er ensbetydende med, at DAFA ved reklamationssager påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af alle de produkter, der indgår i konstruktionen. Det forudsætter, at den færdige løsning lever op til krav om et komplet DAFA AirVent System, korrekt projektering og udførelse, dokumentation samt blower door test, forklarer Jens Eg, salgschef hos DAFA.

DAFA AirVent System omfatter forskellige vind-spærre- og tagfolier samt et bredt sortiment af tilbehør som kabel- og rørkraver, hjørnefolier og forskellige typer af tape og klæbematerialer.

Tætning ved vinduer og hjørner kan være vanskelig. Med DAFA UV hjørne gøres det både sikkert og enkelt med et holdbart resultat, så facadekonstruktionen er tæt.

– Derfor er DAFAs garantiordninger unikke og velkomne blandt de professionelle parter i byggebranchen. Der er jo tale om en fantastisk sikkerhed, som vi er i stand til at tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere, når de vælger at

bruge vores folier og tilbehørsprodukter. Samtidig ved vi, at det er både nemt og hurtigt at montere produkterne, der netop er designet til en mere sikker og nem udførelse, siger Jens Eg.

Uddannelse om tætning Som en del af DAFAs samlede løsning tilbyder virksomheden også sine kunder en uddannelse i tætning på tag og facade. Der er tale om et uddannelsesprogram for de professionelle parter i byggeriet. DAFA tilbyder forskellige typer af uddannelser, så både forhandlere og ikke mindst håndværkere er godt klædt på til at varetage de vigtige tætningsopgaver i dansk byggeri. Det er uddannelser, der kommer vidt omkring – fra lovgivningen til konkrete og praktiske øvelser.


og hjælpe andre i samfundet til gavn for den sociale profil. Læg dertil muligheden for at spare Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

bort, bliver skilt ad og sendt til genbrug eller forbrænding til el (figur 2).

Kommunikér mere! … det er budskabet fra mediebureauet MXI, der er specialister i digital markedsføring. Her oplever man, at mange virksomheder forspilder chancen for at fortælle historierne om deres projekter – og på de digitale platforme kan man tale direkte til en klar og lyttende målgruppe. I dag er det helt essentielt for en moderne virksomhed at være aktiv på de digitale platforme, og der er en klar udvikling mod, at hjemmesider og nyhedsbreve er en dynamisk og fleksibel del af en virksomheds markedsføring. – Flere og flere får førstehåndsindtrykket af en virksomhed på nettet, så det er blevet altafgørende, at du har interessante nyhedsbreve og en levende hjemmeside, der afspejler virksomhedens egen fortælling. Herved signalerer du, at din virksomhed er nytænkende og udvikler sig, udtaler salgschef i MXi Janni Thornborg Sørensen.

figur 2) Recycling

23

heder har et væld af gode projekter og nyheder, men at man til tider mangler den fornødne energi til at få dem fortalt.

Kort om MXi MXi er specialister i business-to-business kommunikation, hvor man i et samarbejde med den enkelte virksomhed står for at skrive artikler til hjemmesider og nyhedsbreve. MXi gør det muligt for dig at bruge tiden bedst muligt ved at tilbyde: • Tekstforfatning med journalistisk flair • Grafisk produktion og support • Produktion af professionelle websites Book et møde og hør nærmere ...

Løbende produktion af artikler

Kontakt

– Den digitale kommunikation skal give en oplevelse og være med til at maksimere relationen til sine kunder og samarbejdspartnere. Men man skal være bevidst om, at det kræver en kontinuerlig indsats, siger Janni Thornborg Sørensen, som oplever, at danske rådgivningsvirksom-

Salgschef for MXi Janni Thornborg Sørensen jts@mxi.dk Tlf: +45 3111 1679

En del af din markedsføringsstrategi

B+A_59.indd 57

12/09/14 11.29

Grønne tage med Grønne tage med brandgodkendte brandgodkendte systemopbygninger* systemopbygninger*

*tage der fungerer. *tage der fungerer.

ZinCo Danmark A/S · www.zinco.dk · Tlf. 86280466


24

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Kunsten at tænke i helheder Energiforbrug, komfort, levetid og bæredygtighed. I Sauter Building Control bestræber man sig på at kunne levere i forhold til alle parametre, så man skaber rumstyring med fokus på de individuelle behov hos bygningens brugere. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

S

indpas, men ofte er det stadig prisen, der er hovedfokus.

auter Building Control Danmark har siden 2004 været officiel systempartner for schweiziske Sauter Controls, hvor man leverer ventilationsog varmeautomatik løsninger – fra mindre stand alone anlæg til komplette CTS/BMS anlæg, der kommunikerer på BACnet, Modbus, LON eller WEB. Direktør Mads Jakobsen fortæller: – Hvad enten det drejer sig om nye eller modernisering af eksisterende anlæg, kan vi altid sammensætte en løsning, der sikrer bedst mulig indeklima og komfort med mindst muligt energiforbrug. Vi vil gerne åbne vores kunders øjne for de totaløkonomiske muligheder, så de er bevidste om deres fra- og tilvalg på lang sigt. Sauter udvikler, producerer og markedsfører energieffektive løsninger inden for bygningsautomation, og den schweizisk baserede gruppe betragtes som én af ​​de førende virksomheder inden for bygningsautomation og systemintegration i verden. Virksomhedens produktion ligger i Basel, og her er man langt fremme i forhold til bæredygtighed og komponenternes genanvendelse.

Totaløkonomisk tænkning vinder frem Fra udelukkende at have fokus på procesorienterede løsninger til industrien, så er Sauter Building Control Danmark gennem

I Sauter Building Control Danmark ønsker man at hjælpe sine kunder med at overskue mulighederne, så den enkelte virksomhed kan træffe et kvalificeret valg ud fra den sine behov og prioriteter.

Kernen er know how Sauter har i mange år været en udbyder af løsninger inden for bygningsautomatik med efterspørgsel på tværs af mange brancher. Og i modsætning til de konkurrerende virksomheder på samme størrelse, så har man ikke bredt sig ud over nye produktgrupper – her holder man sig til sine kernekompetencer, der er opbygget over mere end 100 år. de senere år begyndt at have fokus på alle typer af bygninger. Og her tænker man ifølge Mads Jakobsen typisk lidt mere kortsigtet: – Vi er først og fremmest teknikere, og derfor kan det frustrerende at se udbudsmateriale, hvor der er sparet helt ind til benet. Det kan til tider virke som om, at fokus kun har været på at gøre etableringsomkostningerne så lave som muligt, fremfor at se på driften og sigte efter at få løsninger i bedre kvalitet, som samtidig kan tjene sig ind over driften på 10 til 15 år. Den totaløkonomiske tænkning vinder så småt

– Vi samler hele tiden op og integrerer ny funktionalitet i vores systemer. I Sauter ønsker vi at levere rumstyring via en lettilgængelig CTS/BMS brugerflade, så alle indeklimaforhold såsom CO2 indhold i luften og temperatur automatisk reguleres, siger Mads Jakobsen. Sauter Building Control Danmark har over tre omgange være med til at levere systemløsninger til Øregaard Gymnasium i Hellerup, hvor man startede med at levere ny CTS hovedstation og automatik til de eksisterende varmeanlæg til energirenoveringen af den fredede hovedbygning, med integration af automatikken på nye venti-

lationsanlæg. I forbindelse med en ny gymnastiksal og omklædningsrum stod man for ventilationsautomatik og rumstyring, og til den nye undervisningsbygning har man som bygherreleverandør leveret styring af en komplet løsning i forhold til varme og ventilation. Mads Jakobsen fortæller: – På Øregaard Gymnasiums nye undervisningsbygning var vi med som bygherreleverandør, således man var sikker på, at der blev anvendt vores egne løsninger. Og da vi har fået opbygget et tæt forhold til bygherre, så vi kunne være med helt fra starten, hvor vi tog dialogen med ingeniøren om løsninger. Det var virkelig rart med den tidlige involvering, da vi herved fik muligheden for at vise alt det, vi kan.

”Vi sælger langvarige relationer” Sauter Danmark har med sine fem ansatte en fleksibel størrelse, hvor man som kunde altid kan få kontakt med den rigtige person. Målet for Mads Jakobsen er ikke kun at sælge systemer men at opbygge langvarige samarbejder: – Vi bestræber os på at skabe gode relationer til både entreprenør og slutbruger. For Sauter handler det ikke om det hurtige projektsalg, men om at være der for kunden på den lange bane i forhold til drift og vedligehold. Vi leverer et kvalitetsprodukt, og derfor skal vi også kunne levere det tilsvarende serviceniveau bagefter.


25

Særtillæg | klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Isolerede rørophæng lever op til nye DS 452 krav Danmat Iso Systems i Ølstykke har været hurtig til at løse opgaven med isolerede rørophæng, som siden december 2013 har været et krav i den nye NORM DS 452 – Termisk isolering af tekniske installationer.

D

en nye DS 452 har skærpet kravet til isoleringstykkelser på teknisk isolering, og som noget nyt stilles der krav om at bortisolere

rørophæng fra røret. Alternativt skal isoleringstykkelsen øges med 30 % - 50 % for at kompenserer for energitabet som er ved rørophænget. En så stor forøgelse af isoleringstykkelsen er i mange tilfælde ikke praktisk muligt, fordi der fysisk ikke er plads til de tykkere rør. At vælge den alternative løsning vil også fordyre installationen væsentligt.

Enkle løsninger på nye udfordringer Danmat har i tæt samarbejde med tekniske isolatører og VVS’ere, udviklet et rørophæng som løser problemet, og samtidig er optisk og praktisk optimal.

– Vores mål var at komme med et produkt som er enkel at installere, optisk pæn og nem at montere isolering ind til. Vi ser ofte at VVS’erne som hænger rør op, ikke tager højde for den foreskrevne isoleringstykkelse ind i projektet, når de udfører arbejdet. Med det nye isolerede rørophæng kan de fysisk se, hvor meget plads der skal være til naborøret, og sikre at DS 1102 (afstande til andre installationer) overholdes. Ligeledes har vi talt med folk fra VVS branchen for at kunne leverer et metal ophæng som VVS’erne foretrækker, udtaler Gerner Jørgensen fra Danmat Iso Systems.

Det isolerede rørophæng består af en PUR isolering beskyttet af en skal af PVC. Samme type og farve som rør traditionelt afsluttes med i byggeriet. PUR isoleringen er 2-delt med et klik system, så isoleringen kan klikkes på røret imens metalbøjlen monteres. PUR isoleringen er let konisk til hver side, så overlæget på PVC folien fra resten af røret automatisk tilpasses det isolerede rørophæng. Rørophænget leveres sammen med en traditionel metalrørbøjle, som passer på rørophænget, lige til at montere.

Nem løsning til nye isoleringskrav (DS 452/3)

Isolerede rørophæng sortiSe vores store hæng på ment af rørop dk www.danmat.

Roskildevej 23 • DK 3650 Ølstykke tel.: +45 4733 5366 • fax: +45 4733 3626 www.danmat.dk

Hurtig installation - Elegant finish og design - Se mere på www.danmat.dk


26

Særtillæg | Klima, energi & miljø | bygge- & anlægsavisen

Fra varme gulve til gulvvarme Ubehagelige temperatursvingninger fra rum til rum opstår ofte i bygninger med gulvvarme. Problemet, der hurtigt kan føre til garantisager for den udførende, skyldes mangelfuld indregulering efter installationen. Det fortæller Halicon, som har udviklet en elektronisk metode til indregulering af gulvvarme, der pludselig løber løbsk. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

S

med en vis måltolerance, og vi har f.eks. i forbindelse med typehuse oplevet, at der kan være store forskelle på parametrene i de enkelte huse, selv om de i princippet burde være identiske, påpeger han.

elv om gulvvarme efterhånden er blevet en udbredt opvarmningsform, går der ofte ikke lang tid fra installationen, til problemerne begynder at melde sig:Temperaturen svinger ubehageligt fra rum til rum, gulvene opleves enten for varme eller for kolde, temperaturen i de enkelte rum er svær at styre, shunt-temperaturen er alt for høj, og årskølingen fungerer dårligt. Problemer opstår især, når et lille rum støder op til et stort, ligesom overgangene fra dag til nat og sommer til vinter kan være en udfordring.

Undgå ubehagelige garantisager

Indregulering er ofte for upræcis – Forklaringen er, at de færreste gulvvarmesystemer bliver korrekt indreguleret, efter at de er installeret. Derfor bliver det svært at sikre en korrekt balance mellem systemets kredse, når flere kredse er åbne samtidig. Resultatet er ikke alene en dårlig komfort for brugeren, men også ofte garantisager for den udførende, der jo hæfter for, at gulvvarmen er korrekt indstillet ved overdragelsen, forklarer ingeniør Sten Linnell fra Halicon, der er specialister i energibesparelser i bl.a. fjernvarmenettet og gulvvarmesystemer. Han fortsætter: – Typisk foregår indreguleringen af gulvvarmen sidst i byggeprocessen, hvor bl.a.

slangelængderne noteres, og de forskellige parametre forsøges justeret ind efter et fast skema. Men indreguleringen foregår sjældent elektronisk og bliver alene af den grund meget upræcis. Fordelerventilerne er meget følsomme, og bare en kvart omgang til den forkerte side kan gøre en verden til forskel. – Derudover er der altid risiko for, at der undervejs i processen fra planlægning til udførelse opstår fejl, som efterfølgende kan være umulige at opdage, hvis ikke man har det rette måleudstyr. Desuden er materialerne til gulvvarmesystemer fremstillet

For at komme problemet til livs har Halicon udviklet en metode til elektronisk indregulering af gulvvarme. I løbet af 2,5-4 timer kortlægger metoden præcist, hvor i gulvvarmesystemet der skal justeres for at få et balanceret flow til alle systemets kredse, så der kommer en korrekt temperatur i alle rum. Efter justering vil shunttemperaturen ligge på 28 grader C om sommeren og 35 grader C om vinteren, mens returtemperaturen vil ligge på mellem 23 og 27 grader C. – For at sikre sig mod, at gulvvarmen indstilles forkert og dermed komme garantisagerne i forkøbet, kan man som VVS-montør med fordel få foretaget indjusteringen elektronisk. På den måde kan man som udførende få sikkerhed for, at gulvvarmesystemets potentiale udnyttes fuldt ud, samt at brugerne får den komfort, som de fortjener, forklarer Sten Linnell. Han understreger samtidig, at selv om gulvvarme i mange byggerier i dag anvendes

som eneste opvarmningssystem, så kan det ikke stå alene. Det bedste resultat opnås ved at kombinere gulvvarmen, der er et langsomt reagerende system, med radiatorer som reagerer hurtigt, så temperaturreguleringen inden døre bliver tilstrækkeligt dynamisk til at give en god komfort hele døgnet.

Store energibesparelser Halicons metode er blevet testet af LadingFajstrup Varmeforsyningsselskab, som sammen med Halicon i starten af 2014 tilbød værkets kunder et tilskud til at få testet og eventuelt indreguleret deres gulvvarme. Resultatet af kampagnen blev en reduktion af værkets returtemperatur på 2 grader C, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 50 MWh i reduceret ledningstab. – Værket registrerede d. 27. februar i år en returtemperatur på blot 29,4 grader C, hvilket er noget af det laveste, som et dansk fjernvarmeværk nogensinde har opnået. Der er derfor allerede nu flere andre fjernvarmeværker, som har udvist stor interesse for vores metode, og vi vil i løbet af efteråret lave flere kampagner, hvor fjernvarmekunder kan få tilskud til test og eventuel regulering af deres gulvvarme, fortæller Sten Linnell.


brandstifter.dk

Laver du anlægsopgaver? - Så se her

Tænker globalt – handler lokalt Du har mulighed for at tænke globalt ved at handle lokalt og samtidig tjene penge. Når du bruger genbrugsmaterialer er du med til at reducere mængden af affald og reducere dine udgifter til køb af materialer, da genbrugsmaterialer fås til meget konkurrencedygtige priser. Kontakt os og få konkret rådgivning hvilke materialer der er velegnede til netop dine opgaver og en beregning af netop din besparelse.

Om RGS90: Råstof og genanvendelsesselskabet af 1990 A/S, i daglig tale RGS 90 A/S, er en af Skandinaviens største miljøvirksomheder. Årligt håndteres mere end 3 mio. tons affald, forbrændingsslagge og forurenet jord, fordelt på vores anlæg landet over. Virksomheden er selvfølgelig miljøledelsescertificeret efter ISO 14001.

RGS 90 A/S | Selinevej 4 | 2300 Kbh. S | Tlf.: 32 48 90 90 Fax: 32 50 80 80 | rgs90@dsvm.dk | www.rgs90.dk


Fremtidens bygnings management system – er her nu.

Med SAUTER Vision Center holder du let fokus. Moderne bygningsautomatik systemer bliver til stadighed mere og mere komplekse. Der for gør SAUTER Vision Center det lettere for dig at overvåge og styre dine anlæg, hvad enten de er samlede eller spredt i flere bygninger, og giver dig et samlet overblik over hele installationen. Det innovative og intuitive system giver stort overblik og gennemsigtighed, selv for komplekse bygningssystemer. Det avancerede bruger interface, med sit nutidige design, lader dig let og ubesværet navigere gennem installationerne. De ønskede visninger kan tilpasses individuelt til den enkelte bruger. Det moderne bygnings management system er udstyret med en native BACnet driver, og kan udvides modulært til specifikke ønsker. Vi gør det let for dig. For mere information, besøg: Sauter Building Control Denmark www.sauter-controls.dk Systems Components Services Facility Management

Byggeoganlaegsavisen 4 sek4 2014  
Byggeoganlaegsavisen 4 sek4 2014