Page 1

3

Transport & Motor Nr. 2 April 2014 | 24. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold

Fremtidens grønne transport Brint, ethanol eller naturgas? Hvor sker udviklingen inden for biobrændstof, og hvad kommer snart – eller måske om lang tid? Læs artiklen på side 2

Hvorfor roadmap for fossilfrit transport? Indlæg af Transportminister Magnus Heunicke, Det Radikale Venstre Læs artiklen på side 5

Roadmap for en fossilfri transport i 2050 Letvægts(r)evolution Modul-System har mange års erfaring i at producere letvægtsindretninger i stål. Virksomheden var de første til at introducere højstyrke stål i deres produktsortiment, og nu tager man det næste skridt ved at introducere ultrahøjstyrke stål i sine indretninger. Læs artiklen på side 6

Det er regeringens målsætning, at udledningen af drivhusgasser skal være reduceret med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i 1990, og at energi- og transportsystemet i Danmark skal være omstillet til 100 % vedvarende energi i 2050. I den forbindelse har Bygge- & Anlægsavisen stillet en række spørgsmål til Transportminister Magnus Heunicke. Læs artiklen på side 4

tornvig.co

Stærkeste el-dumper på markedet Perfekt til indendørs renovering Trinløs kørsel og store hjul Lav læssehøjde

Rævevej 16 | 7800 Skive | T 3053 1736 | www.danmatech.com

Kom rundt overalt med 800 kg. Opfylder alle krav fra arbejdstilsynet Kør 6 Timer med 30 Ton På én oPLadning

Den direkte adgang til de vigtigste nyheder Tilmeld dig Bygge- & Anlægsavisens nyhedsbrev.


2

3. SEKTION | transport | bygge- & anlægsavisen

Fremtidens grønne transport Brint, ethanol eller naturgas? Hvor sker udviklingen inden for biobrændstof, og hvad kommer snart – eller måske om lang tid? Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 M

ind i forhold til, at mange dieseltog holder i tomgang på banegårdene. Når man sammenligner med de nye tænd-sluk tiltag til biler, så virker det besynderligt, at der ikke sættes ind over for unødig tomgang på diesellokomotiver.

ed de nye Euro 6 miljønormer, som trådte i kraft ved årsskiftet, har vi taget et stort ryk videre i forhold til at nedbringe emissioner fra motorer i Europa. Der starter en ny epoke, og der går nok nogen tid, inden man begynder at tale om Euro 7 normer. Selvom Euro 7 normer givetvis vil komme på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. De nye miljønormer kunne også aflæses i lastbilmarkedet for 2013, da en del vognmænd og transportvirksomheder udnyttede, at man stadig frem til 31. december 2013 kunne indregistrere nye vogne under Euro 5 normen, hvilket gav en besparelse i anskaffelsespris. Herved endte 2013 med at være et udmærket år for transportbranchens tunge segment på over 16 tons. Pressechef i Scania Danmark, Mikael Friis, hilser de nye Euro 6 miljønormer velkomne, men han mener, at man fra politisk hold til tider

Stort potentiale i blandingsbrændstof Der er forskellige alternative brændstoffer, som i dag præger billedet, og de alternative brændstoffer vil komme til at fylde mere fremover. Hos Scania satser man både på bioetanol, biodiesel, biogas og naturgas, og specielt gassen ser Mikael Friis et stort potentiale i:

fokuseret for ensidigt på landevejstransporten på vejene, fremfor at gøre alle transportformer mere grønne: – Fra politisk side er der stor fokus på de danske baner lige nu, og jeg vil ikke komme med en klagesang, men

eksempelvis opfylder de (nye) IC4 tog kun de gamle Euro 3 normer fra 2001, hvor lastbiler fra i år skal leve op til de meget mere restriktive Euro 6 normer. Her burde der være ens miljøkrav, ligesom det ville give mening, at man fra politisk hold griber

– Et brændstof som brint har måske potentiale over 20-30 år, men hvis vi taler lige nu, så er der en afgørende udvikling i gang i forhold til at udnytte naturgasnettet i Danmark. Der bliver hele tiden åbnet nye gasstationer over hele landet, der er koblet på naturgasnettet. Scania leverer lastbil- og busmotorer, der kan køre på alt fra 0 % til 100 % biogas eller naturgas,

så gaskøretøjer giver en stor fleksibilitet, hvor man løbende kan indpasse sig til eksisterende muligheder. Forskellige typer brændstof egner sig også til forskellige former for kørsler, eksempelvis er energiindholdet i bioetanol er ikke så højt som i diesel, og man kører 30-40 % kortere på literen, hvilket gør det mere velegnet til lokal kørsel over korte afstande, såsom busser og renovation. Desuden er der i Danmark stor fokus på at biobrændstoffer skal være 2. generation hvilket er tilfældet med den biogas der produceres herhjemme. 2. generationsbrændstof er fremstillet af restprodukter og ikke primærafgrøder som f.eks. majs. Politiske incitamenter mangler Som situationen er lige nu, så er det forbundet med merudgift at køre på naturgas/biogas til tung transport, mens man f.eks. i Sverige har gjort biobrændstoffer afgiftsfrie for at fremme udbredelsen med det mål at reducere CO2-udslippet.

– Der skal en økonomisk gulerod til i større omfang at flytte vejtransporten fra diesel- til gas-drift, og endnu har der ikke været en politisk vilje til at gøre biobrændstof økonomisk attraktivt. Man kan sige at vi er i en situation, hvor skatteministeren har mere magt end miljøministeren. Vognmændene vil for så vidt gerne være endnu mere grønne, men da biobrændstof ofte kan fordyre transporten med 10-15 %, er det simpelthen ikke penge til det, hvis ikke transportkøberne vil betale en merpris. – En mulighed er, at politikerne opstiller grænseværdierne f.eks. for CO2-udslip, og så leverer producenterne de tekniske løsninger. Det foretrække vi, frem for at politikerne dikterer de tekniske løsninger, som vi så med det med partikelfilter-kravet i de lokale miljøzoner. Lovkrav rammer alle ens og kan ofte indføres uden at påvirke konkurrenceevnen negativt.


MAN ServiceCare

®

SYSTEM

Downloading % 99

% 25

Downloading % 71

Downloading % 25

% 16 % 88

ST T STAR

% 06

% 29

Downloading % 23

% 16

Downloading % 34

% 65 Downloading % 75

Vi tjekker din lastbil, mens du kører på landevejen… og kalder, når det er tid til service Vi holder øje med en lang række vigtige vedligeholdelsespunkter på din lastbil og kalder dig til service, når du fx mangler olie, har slidte bremser, eller når det er tid til det årlige serviceeftersyn.

Det handler om Up-time: Med MAN ServiceCare® kan du med andre ord planlægge din service i god tid og blive på landevejen længst muligt. Læs mere om MAN ServiceCare® på www.man.dk 1


4

3. SEKTION | transport | bygge- & anlægsavisen

Roadmap for en fossilfri transport i 2050 Det er regeringens målsætning, at udledningen af drivhusgasser skal være reduceret med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i 1990, og at energi- og transportsystemet i Danmark skal være omstillet til 100 % vedvarende energi i 2050. I den forbindelse har Bygge- & Anlægsavisen stillet en række spørgsmål til Transportminister Magnus Heunicke. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 2050 er langt ude i fremtiden. Er det ikke meget svært at forudsige, hvordan udviklingen kommer til at forløbe? – Ja, 2050 er langt ude i fremtiden, og der er naturligvis en masse usikkerhedsmomenter, så det er bestemt ikke nogen let opgave at lave et robust roadmap. Der er for eksempel stor usikkerhed om den økonomiske vækst og om olieprisens udvikling, ikke mindst nu hvor skifergassen er begyndt at fylde så meget. Vi ved heller ikke hvilket ambitionsniveau, der vil være på globalt plan med hensyn til at begrænse CO2udledningen. Det er også en stor ”joker”, at vi ikke ved, hvor hurtig den teknologiske udvikling af elbiler og bæredygtige biobrændstoffer bliver. Det er derfor svært at forudsige, hvornår elbilerne for alvor får et gennembrud,

og det bliver også spændende at se, hvad der sker på biobrændstof-fronten. Derfor er det nødvendigt at skabe rum i en roadmap til, at der løbende kan tages højde for udviklingen, og at der kan træffes beslutninger på den baggrund – det giver således ikke mening at lægge hele indsatsen frem mod 2050 fast i dag. Men jeg vil gerne sige, at selv om der er 36 år til 2050, så svarer det altså ikke til mere end to generationer af personbiler. Hvad skal der gøres for, at transporten i bygge- og anlægsbranchen bliver fossilfri på sigt? – I bygge- og anlægsbranchen skal der ligesom i alle andre dele af samfundet både energieffektiveres og omstilles til alternative drivmidler. Vi skal med andre ord for det første køre længere

på literen og flytte mere gods for hver km, vi kører, og for det andet erstatte de fossile brændstoffer, vi bruger i dag, med biobrændstoffer og el, der er produceret ud fra vedvarende energikilder. I Danmark har vi heldigvis gode forudsætninger, både når det gælder produktion biobrændstoffer, herunder biogas, fra restprodukter fra landbruget og el fra vindmøller, så der kan både være vækst og arbejdspladser i en grøn omstilling af transportsektoren.

som at dække et tomt lad til med en presenning under kørsel kan spare diesel. Og så skal chaufførerne trænes i energieffektiv køreteknik, og der skal følges op, for der er noget at hente.

Hvilke muligheder for energieffektivisering af transporten kan du pege på i bygge- og anlægsbranchen?

– I EU diskuterer man i øjeblikket, hvordan det kan gøres mere attraktivt for bilfabrikanterne at lave ”snudebiler”, dvs. lastbiler med en mere afrundet form fortil end de, der kører på vejene i dag. Det vil reducere luftmodstanden og spare brændstof. Dertil kommer, at chaufførens direkte udsyn bliver langt bedre, så risikoen for højresvingsulykker mindskes.

– Udgifter til diesel vejer tungt, så branchen er meget optaget af, hvor der kan spares. Dæk og navnlig dæktryk skal der holdes øje med, men også sådan noget

– Men det handler også om, at man skal blive meget bedre til at planlægge og styre logistikken i forbindelse med større byggeriprojekter. Bygge- og anlægsprojekter

er storforbrugere af materialer, som transporteres fra producenter og forhandlere ud til byggepladserne. Dertil kommer transport af jord og affald, der skal den anden vej. Statens Byggeforsknings Institut har netop startet et meget spændende projekt om effektiv byggelogistik, hvor der vil blive lavet forsøg i forbindelse med en række større byggeprojekter. Omstilling til alternative drivmidler kan være svær i bygge- og anlægsbranchen, hvis det er meningen, at de tunge entreprenørbiler skal til at køre på el. Så kommer de ikke ret langt, før de skal lades op igen? – Biogas er heldigvis et godt alternativ til el, og der udføres forsøg med gas til tunge køretøjer flere steder i landet. De tunge lastbiler bliver formentlig nogle af de sidste

køretøjer, der bliver elektrificerede, og det kommer til at tage tid. Personbilerne og varebilerne vil komme først. Vi ser dog allerede i dag, at lastbilproducenterne begynder at markedsføre hybridbiler, der kan køre en kortere strækning på el. Det er smart f.eks. i forbindelse med distribution i byerne, hvor støjen kan dæmpes markant, og man derfor måske kan få lov til at distribuere i ydertimerne. Men hybridbiler kan måske også bruges i nogle sammenhænge i bygge- og anlægssektoren.


5

3. SEKTION | transport | bygge- & anlægsavisen

Hvorfor roadmap for fossilfrit transport? Indlæg af Transportminister Magnus Heunicke, Det Radikale Venstr

 M

ed Regeringens klimaplan er der skitseret nogle muligheder frem mod 2020, men der er behov for at se 2020- og 2050-målene under et for at kunne vælge de rigtige løsninger, som også vil være gangbare i årene efter 2020, og i øvrigt være med til at bane vejen for 2050-målet. Når der arbejdes med et roadmap frem mod fossilfrihed i 2050, er det – ud over at sikre en omkostningseffektiv reduktion i udledningen af drivhusgasser - også et bud på hvordan der, set i lyset af en forventning om stigende priser på fossile brændstoffer, kan sikres et velfungerende samfund med høj mobilitet. Et roadmap skal således medvirke til at belyse, hvordan transportsektorens energiforsyning på kort såvel som

langt sigt kan karakteriseres ved høj forsyningssikkerhed og stabile priser.Tiltag, der umiddelbart forekommer dyre og uden den store effekt, kan vise sig at være både rentable og virkningsfulde på den lange bane. Det kan eksempelvis siges at gælde for gennemførelse af forsøg, hvor det først er på længere sigt, at de vil bidrage til en større udrulning af alternative drivmidler. Der er kort sagt tale om rettidig omhu. Derudover kan tiltag, der primært gennemføres af andre årsager end at omstille til vedvarende energi, også være et udtryk for rettidig omhu. Det drejer sig eksempelvis om elektrificering af jernbanen, der er et vigtigt led i at sikre en moderne og mere effektiv jernbane – og samtidig bidrager til grøn omstilling af transportsektoren.

Indsatsen for et fossilfrit samfund skal fastlægges på en omkostningseffektiv måde, så den ikke bliver unødvendig dyr for samfundet. Det er derfor vigtigt, at der tages bredt hensyn til fortsat høj mobilitet, der er med til at sikre konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Danmark er i høj grad afhængig af, hvad der sker i resten af verden. Uden egen bilproduktion er vi navnlig afhængig af, at der sker en teknologiudvikling i andre lande, som vi siden kan drage fordel af. Det er vigtigt at sikre rammebetingelser i Danmark, der gør, at gevinsterne fra nye løsninger bliver udløst her i landet og bidrager til målsætningen om fossilfrihed. I nogle tilfælde vil det være omkostningseffektivt at understøtte teknologier, hvor udviklingspotentialet endnu er usikkert.

Serviceaftale fra 1 øre/km*

HAR DU BRUG FOR EN FLEKSIBEL MEDARBEJDER? MultiOne er en suveræn minilæsser med knækstyring og teleskoparm. Den kan komme ind alle steder og løfter meget højt. Du kan få over 170 forskellige MultiOne-redskaber til de 6 basismodeller med op til 49 hk og 1.600 kg løftekraft.

TAG ET GRATIS PITSTOP I ITALIEN

KØB EN NY DAILY OG HENT DEN DIREKTE PÅ FABRIKKEN

Tilbuddet gælder alle Daily modeller og med i prisen er et lærerigt og spændende studiebesøg på Ivecos Daily fabrik i Suzzara.

*Serviceaftalen er baseret på: Iveco Daily, 7m³ 29L11, Fast serviceaftale, 36 måneder, 20.000 km/år. Alle tilbud gælder til og med 31. maj 2014 og kan ikke kombineres med andre rabatter og aftaler. Kontakt din lokale Iveco forhandler og få mere information.

W W W. I V E C O . D K

ESBJERG LKJ Biler Esbjerg 75 14 40 11 - FREDERIKSHAVN Frederikshavn Lastbilcenter 98 47 92 99 - GLOSTRUP Iveco København 44 57 05 90 - HERNING Iveco Herning 97 22 00 11 HILLERØD Era Biler 48 29 95 00 - HOLSTEBRO Thybo Biler 96 10 10 10 - MARIBO Jens E Biler 54 78 18 88 - NÆSTVED Næstved Erhvervs Auto 55 77 44 77 - ODENSE Iveco Odense 63 95 20 00 - RINGSTED Ringsted Erhvervs Auto 57 61 32 32 - SLAGELSE Slagelse Erhvervs Auto 58 58 06 58 - SVENDBORG Svendborg Motor Co. 63 21 32 32 - THISTED Thybo Biler 96 17 23 88 - VEJEN LKJ Biler Vejen 76 96 33 33 VEJLE Iveco Vejle 76 42 97 66 - AABENRAA HLT Service 74 61 73 32 - AALBORG Iveco Aalborg 98 15 88 55 - AARHUS Iveco Aarhus 87 45 48 48

Find din lokale forhandler på www.hcpetersen.dk eller ring til Tommy på 22 78 88 70


6

3. SEKTION | transport | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Letvægts(r) evolution Modul-System har mange års erfaring i at producere letvægtsindretninger i stål. Virksomheden var de første til at introducere højstyrke stål i deres produktsortiment, og nu tager man det næste skridt ved at introducere ultrahøjstyrke stål i sine indretninger.

U  

ltra-højstyrke stål er fire gange stærkere end traditionelt stål. Bilindustrien anvender for eksempel materialet i sidekollisionsbeskyttelsen i døre, hvor bjælkerne skal kunne modstå ekstreme kræfter i tilfælde af en sidekollision. Ved at anvende et højteknologisk materiale, kan tyk-

kelsen reduceres og vægten sænkes yderligere, samtidig med at løsningerne forbliver ekstremt stabile og kollisionssikre. Når belastningskapaciteten øges, kan man laste mere udstyr og materialer uden at bilens maksimale lasteevne overskrides. Alternativt kan den reducerede vægt af indretningen bidrage til at redu-

MODUL-SYSTEM VI INDRETTER DIN SERVICEBIL!

Hvidovre: 70 25 21 60, info@modul-system.dk

cere brændstofforbruget og nedbringe CO2-udledningen. Systemet med uendelige muligheder Det modulære system er ekstremt fleksibelt og mange af produkterne har forskellige anvendelsesmuligheder. Eksempelvis kan skuffer omplaceres i modulet eller udskiftes med en skabsdør, forhøjningsrammer kan an-

vendes som forhøjningsben og moduler med kvadratisk sokkel kan roteres 90◦, 180◦ eller 270◦ i systemet. Sidstnævnte er særligt nyttigt, når produkterne monteres med front mod en sidedør. Integreret T-not Rammekonstruktionen har indbygget intelligens for bedre styrke og funktionalitet. Den unikke T-not funge-

rer som interface til andre moduler. Et grundlæggende princip for alle moduler er, at de skal kunne monteres sikkert.Takket være den enkle og hurtige udvendige montering kan man let kontrollere, at monteringen er udført korrekt.

som muligt.Takket være den integrerede T-not kan beslag let flyttes til den ønskede position. Alle produkter er dimensioneret til de kræfter, som de udsættes for i en bil i bevægelse, hvilket normalt indebærer en sikkerhedsfaktor på 3 sammenlignet med en stillestående bil.

Systemet er også designet til at anvende fastgørelsespunkterne i bilen så optimalt

www.modul-system.dk


Scania Fleet Management Aktivér forbindelsen - så er du kørende AMAZONE Profihopper - selvkørende græsklipper

Effektiv pleje året rundt til: · Klipning, vertikalskæring & tromling · Opsamling af græs, grene, løv & affald Kan anvendes til pleje af: · Haver, parker & blomsterenge · Sportspladser & golfbaner · Hestefolde · Kirkegårde

Følg os på Facebook

Se udvalget af have & park maskiner på

Brøns Maskinforretning Brøns Maskinforretning · Tlf. 74 75 31 12 · www.amazone-brons.dk Grøn Teknik

www.amazone-brons.dk

WWW.HPE-AS.DK

Gå i dybden med kvalitet

Oversigtsrapport Inkl. i Communicator-pakken er fire års abonnement på Oversigtsrapport

Brændstofanalyse Her kan du fastlægge mål for lastbil og chauffør og se detaljerede driftsdata

GPS-kort Du kan udbygge din Scania Fleet Management-løsning med positionering og alarmering

Hitachis gennemprøvede maskiner er blevet endnu mere effektive. Motorerne har lavere brændstofforbrug, og med større tilgængelighed ved service reduceres omkostningerne. Hitachi bringer dig foran konkurrenterne. Se mere på www.scania.dk/service/fms

Bjæverskov 56 87 10 10 · Horsens 76 82 20 20 · Nuuk +299 32 27 00 H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery, Sandvik Mining & Construction og Bell Equipment.


SUBARU OUTBACK

! G N I S A E L PLEASING

Subaru Outback fra

594.900;-

Leasing fra

6.995 pr.md. + moms

8 Kraftfulde grunde til at lease en Subaru Outback: For det første er det en Subaru Outback. For det andet har den CVT - Lineartronic. For det tredie får du lige nu ekstraudstyr for kr. 75.000: motorvarmer, lædersæder, aft. trækkrog og vinterhjul på alufælge. For det fjerde er der fri service i 3 år/60.000 kilometer. For det femte tilbyder vi lige nu en uimodstålig leasingpris kr. 6.995 + moms pr.md , ved kr. 35.000 + moms i førstegangs ydelse. For det sjette har bilen en attraktiv beskatningspris, for det syvende kan du nu se at dette er en god handel. For det ottende er det en Subaru Outback 2,0 D CVT. PRØVEKØR - PLEASED - LEASE!

Brændstofsforbrug 17,9km/l CO2 147g/km. Den afbillede bil er monteret med ekstraudstyr.

subaru.dk

Byggeoganlaegsavisen 2 sek3 2014  
Byggeoganlaegsavisen 2 sek3 2014