Page 1

Nr. 12 Februar Marts 2012 2014 | 22. | 24. Årgang Årgang | Tlf: | Tlf: 3333 4444 5555 5555 | Årsabonnement: | Årsabonnement: 606,706,incl. incl. moms moms| Udgivelsesfrekvens: | Udgivelsesfrekvens: 6 gange 6 gange årligt årligt

Byggeri14 Renovering af skoler og boliger


2

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Klar besked om bæredygtighed H+H præsenterer på Byggeri’14 en guide til bygherrer om bæredygtigt byggeri, som beskriver et byggeris livscyklus trin for trin – fra materialevalg over projektering til byggeri og nedrivning til bortskaffelse og genanvendelse. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 E

nergi- og miljøkonsulent Jens Rønsholt fra H+H Danmark oplever enorm debat om begrebet bæredygtighed i faglige såvel som politiske kredse. Der har været og er mange certificeringsordninger i byggeriet, ligesom der som i andre brancher har været talt om ”green washing”. Det vil sige at give indtryk af, at et produkt, et byggeri eller et koncept er mere ”grønt”, end der er fagligt belæg for. Det har blandt andet betydet, at mange bygherrer har været usikre på, hvad man skal vælge ud fra. – Der er en særlig postulat-kultur omkring bæredygtighed, som vi ønsker at gøre op med. Alle forsøger at få deres produkter til at fremstå bæredygtige, og her kan den nye guide være med til at udrede debatten. I særdeleshed bliver bæredygtighed og lavenergi anvendt synonymt, hvilket er med til at fjerne fokus fra kernen i at bygge bæredygtigt, udtaler Jens Rønsholt.

Større tryghed for bygherren omkring bæredygtighed

projektering til byggeri og nedrivning til bortskaffelse og genanvendelse.

– Det vil altid være bygherren, der bestemmer rammerne. Derfor skal enhver bygherre efter min mening gøre sig det klart allerede i idefasen hvilke krav, han vil stille i forhold til certificeringsordninger: Hvad vil vi? Ellers bliver bæredygtighed et begreb uden klare grænseværdier, og det gavner ikke det endelige resultat, siger Jens Rønsholt.

– Med vores guide kan vi være med til at udrede misforståelser, så det er klart hvem, der har ansvaret i de forskellige faser i et byggeri. Det er således bygherren og kun bygherren, der har ansvaret for byggeriet og de tilhørende certificeringer, mens ansvaret for producenten af byggemateriale stopper ved leveringen.

Ny bæredygtighedsguide introduceres

EU-standarder sikrer ensartethed i de kommende år

Men nu hvor den officielle danske bæredygtighedscertificering på bygningsniveau, DGNB der administreres af Green Building Council Denmark, er trådt i kraft, er det blevet mere gennemskueligt og enkelt for bygherrer – også at stille de rette spørgsmål til leverandørerne. H+Hs nye bæredygtigheds-guide leder bygherrer og andre fagfolk igennem de forskellige trin i et byggeris livscyklus: Fra produkter over

På produktniveau er certificeringerne blevet mere entydige. Den nye byggevareforordning med tilhørende standard ligger til grundlag for miljøvaredeklarationer – også kaldet EPD – som udarbejdes ud fra produktstandarder og DS/EN 15804. Denne standard danner retningslinjer for miljøvurdering af produkter fremover og er helt central.

H+H håber med guiden at styrke de mest holdbare certificeringer, da de nye certificeringer og standarder er baseret på EUharmoniserede standarder og lovgivning. – Det har været vigtigt for os at forklare bygherrer og andre fagfolk dette, da det vil gøre deres beslutninger bedre og mere fremtidsrettede, uden at de behøver at tænke på de mange forskellige certificeringer fra de foregående årtier, udtaler energi- og miljøkonsulent Jens Rønsholt fra H+H Danmark sig og tilføjer: – Naturligvis arbejder H+H efter den danske produktstandard og følger Green Building Council Denmark’s retningslinjer, og det kan vi også kun opfordre hele branchen til at gøre.


UNIDRAIN® I BLODET

BADEVÆRELSER MED SJÆL, VELVÆRE OG TRYGHED ”unidrain® er udviklet af en visionær, dedikeret og detaljeorienteret arkitekt. Netop disse egenskaber er grundstenene i samtlige unidrain® produkter, så vi med stolthed kan give danskerne de absolut bedste løsninger til deres badeværelser. Vi engagerer os i hvert eneste badeværelse, vi involveres i, for når man arbejder med badeværelset – hjemmets frirum der summer af velvære og komfort – kan man ikke undgå at lægge hjerte og sjæl i processen. Og det er netop dét, der giver hverdagen værdi.” Jacob Honoré | Produktchef

Mød folkene bag unidrain® på BYGGERI’14, stand 7524!

www.unidrain.dk


4

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Ny luftrenser på Byggeri 14 På stand A 0108 præsenterer V. Brøndum A/S den nye RONDA 600 NPU luftrenser, der er udviklet med stor fokus på brugervenlighed, sikkerhed og lave driftsomkostninger. Som noget nyt er RONDA 600 NPU baseret på et cylindrisk filtersystem bestående af et vaskbart forfilter og et hovedfilter. Tekst af Mikkel Weber Sandahl vinder derfor i stigende grad indpas i byggebranchen i Danmark, men også i et stort omfang på markederne rundt om Danmark med en markant forbedring af arbejdsmiljøet til følge.

 M

ange har i forbindelse med byggerenoveringsopgaver oplevet, hvordan det fine byggestøv spreder sig i hele bygningen, selv om man forsøger at forsegle det område, som renoveres. Med en luftrenser skabes undertryk i det område, der renoveres, hvilket minimerer spredningen af byggestøv samtidig med, at arbejdsmiljøet for håndværkerne forbedres, og behovet for slutrengøring reduceres. Der stilles derfor i dag ikke kun krav om anvendelse af luftrensere ved fjernelse af sundhedsfarligt materiale, men også i forbindelse med flere og flere mere almindelige renoveringsopgaver – både i offentligt og privat regi. Luftrensere eller ”Negative Pressure Units”, som de mere korrekt benævnes på engelsk,

Der er i Tyskland også lavet forsøg, hvor man opstiller luftrenseren tæt på brugeren af f.eks. en rillefræser, girafsliber eller lignende støvfremkaldende håndværktøj uden at forsegle arbejdsstedet med henblik på at skabe undertryk. Disse forsøg viser, at støvpåvirkningen reduceres betydelig blot ved at benytte en luftrenser, så man opnår en forbedring af arbejdsmiljøet.

Den nye RONDA 600 NPU luftrenser Det store cylindriske HEPA H13 hovedfilter med et areal på hele 9,2 m2 giver mange fordele. Den meget store overflade giver filteret længere levetid og et lavere trykfald over filteret og dermed et større luftflow. Samtidig muliggør filtersystemet et enkelt og støvfrit filterskift, hvilket ellers tidligere har været et problem. Den nye RONDA 600 NPU er meget enkel at anvende, har et meget lavt støjniveau og er udstyret med advarselslampe for 70 % tilstoppet filter.

Brugeren i centrum Det er kendetegnende, at RONDA maskinerne er udviklet til at udfore klart definerede opgaver som f.eks. opsugning af store mængder fint støv og/eller sundhedsfarligt støv. Det er en del af filosofien bag RONDA maskinerne, at sugeopgaver skal løses optimalt. Med sugeopgaver menes her hele sugeprocessen fra håndtering af maskinen til vedvarende sugeevne, tømning og rengøring m.m. Al erfaring viser, at allround støvsugere typisk vil vare “halvgode” til de fleste opgaver, hvilket sjældent er tilstrækkeligt for den professionelle bruger. F.eks. vil kombiløsninger til støv og vand i samme maskine typisk ga ud over filtreringen og medfore høje filteromkostninger. Samtidig forøges tiden, som efterfølgende skal bruges pa rengøring af maskinen. Der er mange fordele ved at renholde byggepladsen bedst muligt. Først og fremmest giver det et meget bedre arbejdsmiljø. Nye svenske undersøgelser viser, at et længere ophold i lokaler med en kraftig koncentration af byggestøv er meget skadelig for lungerne pa lang sigt. Samtidig efterlader en renholdt byggeplads et professionelt

indtryk hos bygherren, radgivere m.fl., og erfaringer viser, at omkostningerne til spild og reparationer reduceres.

Fjern støvet hvor det skabes Den mest effektive made til at sikre et godt og rent arbejdsmiljø er ved at fjerne støvet, samtidig med at det skabes. RONDA maskinerne er eller kan udstyres med eludtag med start/stop automatik til håndværktøj. Uanset om man skal fjerne støvet i forbindelse med en rillefraser eller en stor gulvslibemaskine, har RONDA programmet kapaciteten.

H-Klasse støvsugere og PCB filter til sundhedsfarligt støv Det store program af de danske RONDA kvalitetsstøvsugere til byggebranchen er selvfølgelig også repræsenteret på standen herunder også en løsning til afsugning i forbindelse med PCB sanering. RONDA H-klasse maskinerne er udstyret med selvrensende kanalfilter, ventil til effektiv rens af filter og udtag til håndværktøj. Som ekstra udstyr kan RONDA 200H udstyres med separat luftafgang, så der er mulighed for at lede luften ud af lokalet, når Arbejdstilsynet stiller krav om samme.

lyden Nyd det er dit valg! En verden af muligheder... Når du anvender WS™ Alert XP, er der ingen grund til at afbryde dit arbejde, heller ikke i støjende omgivelser. Du får FM radio med god modtagelse pga. det nye radiokredsløb. Via den indbyggede Bluetooth teknologi, kan du nemt og uforstyrret tale i mobiltelefon og streame musik fra fx Spotify. Niveauafhængig mikrofon forstærker omgivelsernes lyde og lukker ned ved skadelig støj. Denne funktion sikrer at du kan høre fx advarselssignaler og kommunikere med kollegaer i normalt toneleje - uden at fjerne høreværnet. Skaber sikre arbejdsforhold.

www.3msikkerhed.dk

Besøg os på standnr. E-7514


KVALITET, SERVICE OG LEVERING TIL TIDEN

RC Beton er en gammel familieejet virksomhed, og værdierne fra dengang hænger stadig ved. Det er vigtigt for os, at være en pålidelig leverandør, og være kendt for at producere kvalitetsprodukter, yde god service og levere til tiden. Vores produktionsapparater udskiftes og udvikles løbende, så vi hele tiden opfylder de forventede kvalitets- og miljøkrav. Vi er naturligvis certificerede efter meget skrappe standarder, så du vil altid være sikret produkter i højeste kvalitet fra RC Beton.

LEVERANDØR TIL HELE DANMARK

www.rc.dk


6

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Enkel elegance i badeværelset Med sans for detaljen og fokus på teknikken har unidrain® de seneste 10 år, i samarbejde med danske arkitekter og eksperter i vådrum, udviklet gennemtænkte og innovative produkter. På Byggeri ’14 præsenterer virksomheden det nyeste inden for linjeafløb og brusevægge til badeværelset.

 F

or ti år siden revolutionerede unidrain® VVS-branchen med deres sofistikerede linjeafløb. De dygtigste folk i branchen har været med til at udtænke og skabe unidrains enkle og gennemtænkte produkter ned i mindste detalje. Med GlassLine markerer virksomheden sig endnu en gang som den virksomhed, der går forrest, når der skal sættes nye standarder i VVS-branchen. – Nutidens brusenicher er sammensat af tilfældige komponenter. Og det skaber hverken en lækker helhedsfølelse, eller gør installationen for fagmanden lettere. Derfor besluttede vi os for at lave en funktionel serie af brusevægge i glas – uden at gå på kompromis med design og funktionalitet. Og allerede nu arbejder vi også på at kunne lancere tilhørende brusebunde senere på året. For os er den nye serie en naturlig udvidelse af vores eksisterende sortiment, så vi nu tilbyder en stilren løsning i bade-

værelset, fortæller Thomas Skov Simonsen, marketingchef hos Unidrain A/S.’

Kvalitet, der øger sikkerheden GlassLine er udviklet med en teknisk løsning, så brusevæggen leveres monteret i en elegant stålprofil ved gulvet og mod væggen. Flangen fra gulvarmaturet videreføres til glassets rustfri stålprofil, så man sikrer en vandtæt løsning – og på den måde bliver unidrains nye serie en naturlig forlængelse af linjeafløbet. Sortimentet af unikke brusevægge i glas sætter nye standarder for, hvordan en bruseniche kan designes. Du kan opleve GlassLine på stand E-7524 på BYGGERI ’14. Her står unidrain®’s medarbejdere klar til at fortælle mere om mulighederne for komplette designløsninger, som samtidig giver en enkel installation.


266x350_ann_multipor_feb14.pdf 1 10-02-2014 13:37:55

M Ø D O PÅ BYGGE S

RI’14

NÅR DU VIL ISOLERE INDVENDIGT UDEN RISIKO FOR SKIMMEL Nu introduceres et helt nyt isoleringsmateriale, som er skabt til indvendig efterisolering. Ytong Multipor er til dig, der måske med god grund er blevet en smule skeptisk overfor den traditionelle løsning til indvendig efterisolering med organiske produkter med dampspærre i facaden, der ofte giver indeklimaproblemer i form af skimmel og fugt. Ytong Multipor giver en 100% uorganisk indvendig efterisoleringsløsning, og er tilmed diffusionsåben og kapillæraktiv. Udover selve isoleringspladen tilbydes et komplet tilbehørssortiment med mørtler til bindingsværksbyggeri, fredede ejendomme og kældre. Læs mere på ytong.dk eller ring til os på +45 7589 5066

100% UORGANISK SKIMMEL & FUGTRESISTENT DIFFUSIONSÅBEN TRYKFAST


8

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Miljøcertificerede RC Beton: ’Nu er vi landsdækkende’ Virksomheden RC Beton kan fejre 75 års jubilæum med grøn samvittighed – og en rigtig god nyhed til eksisterende eller nye kunder og samarbejdspartnere på Sjælland… Af Tina Toft, FAIRnss

2  

014 tegner allerede til at blive et særdeles spændende år for RC Beton. Den danske miljøcertificerede betonvirksomhed, der netop har rundet et halvskarpt hjørne i form af 75 år, overtog per 1. januar en blokfabrik på Sjælland og kan således erklære sig selv for landsdækkende. – Der har i lang tid været efterspørgsel blandt vores samarbejdspartnere om at udvide til Sjælland, hvilket vi nu har gjort med købet af den stærke produktionsenhed Karlshøj Bloksten, som er beliggende syd for Køge. Fortæller CEO for RC Beton, Per Warming.

(Ikke) som støbt i beton For medarbejderne og den daglige leder i RC Betons nye enhed, vil arbejdet dog fortsætte som vanligt – blot under et nyt navn. Altså bortset fra én enkelt detalje: – Vi kommer nu ud til en bredere kundekreds, hvilket glæder os meget, for vi ved, hvad vi har at byde på: Danmarks stærke-

ste blokprogram, indenfor letklinke- termog fundablokke, samt et bredt sortiment af CE mærkede overliggere. Siger Per Warming.

Leveringssikkerhed og produktudvikling Hvis han skal pege på at par markante forskelle, der gør RC Beton unik i forhold til resten af branchen, er han slet ikke i tvivl:

filosofi en vigtig del af virksomhedens DNA. – Vi gør vores bedste for at tænke på miljø og arbejdsmiljø, så det bliver nemmere og bedre for vores kunder at håndtere og dokumentere deres arbejdsgange fastslår Per Warming og understreger afslutningsvis: – RC Beton kan heldigvis prale af at være Danmarks første miljøcertificerede beton-

”RC Beton har i forbindelse med de nye ændringer fået opdateret både navn og logo, men sortimentet og servicen er den samme kvalitet som altid.” – CEO for RC Beton, Per Warming. – For det første: Vi er leveringssikre. Vi leverer altid til tiden, og folk får det, de bestiller. Det betyder meget for os, at vi har et godt forhold til vores kunder – og når man selv er på den måde og værdsætter rettidig omhu, så får man helt automatisk tilfredse og gode kunder.

Innovativ og miljøbevidst Endelig er produktudvikling og en grøn

varefabrik. Det har vi investeret mange ressourcer i, og det har været en spændende og lærerig proces for alle medarbejdere. Alt, hvad vi laver, er blevet vendt og drejet. På den måde har vi haft en del timer på skolebænken for at kunne lære praktisere kunsten at være i balance med miljøet. Vi mener, at det fremadrettet må og skal blive blandt de mest væsentlige prioriteter i denne branche.

RC Betons …bestseller: ”Vi har en kælderserie med isoleringsblokke, som vi er de eneste, der fører i Danmark. Et meget populært produkt, der tillader et lavere energiforbrug og hurtigere arbejdsgang – kvaliteten og mulighederne er suveræn.”

…nyhed: ”2014 er året, hvor vi også lancerer en ny støttemursserie, Palæmuren, som med garanti bliver interessant for alle, der arbejder med haver og landskaber.”


9

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Er du klar til et opsving?

Nyt gelændersystem gør stilladser mere sikre Forbedrer sikkerheden, er hurtigere at stille op og billigere med 30% færre dele Tekst af Lars Lorentsen

 S

-plus er et banebrydende nyt gelændersystem til alle Zarges alu-stilladser.

– En af de store fordele er, at man kan stå sikkert og let hænge et gelænder op på toppen af stilladset og låse det fast, inden næste platform lægges på. Så når man kommer op på platformen for at bygge videre på stilladset, er man allerede sikret med et gelænder, fortæller Jan Fahlgren fra Zarges Danmark. – Dermed øges sikkerheden markant i forhold til et traditionelt stillads, hvor man har lagt dækket op over hovedet og står ”ude i det fri”, når man er kravlet derop. Det er slut nu !

Bedre økonomi – med færre dele Zarges S-plus adskiller sig også ved at være uden diagonale stivere, dvs. de kryds, der traditionelt sættes i et stillads hele vejen op. – Gelænderrammen er udformet, så den både fungerer som gelænder og diagonal stiver. Det betyder, at der også spares en masse dele, som ikke længere skal transporteres og bæres frem og tilbage, siger Jan Fahlgren, som oplyser, at en video på www. zarges.dk viser, hvordan det nye gelændersystem fungerer. – Der er i snit 30% mindre at slæbe på, og det er positivt for både arbejdsmiljøet og prisen.

Lever op til Arbejdstilsynets krav Foruden at være en billigere og mere sikker løsning passer S-plus sammen med alle øvrige stilladsdele fra Zarges. Og gør det enkelt at følge Arbejdstilsynets krav pr. 1. januar 2013 om, at der under op- og nedtagning af stilladser skal være dæk for hver 2 meter. – Tidligere var det tilladt at have første dæk i 4 meters højde, og det er hverken særlig sikkert eller ergonomisk at slæbe et cirka 25 kilo tungt dæk så højt op. Det er vigtigt at tænke på medarbejderne.

– Det tilgodeser vi med det nye håndværkerprogram, der omfatter én enkeltstige, skydestige, trappestige, kombistige, arbejdsbuk og ét foldestillads. Alt i den kendte Zarges-kvalitet, understreger Jan Fahlgren.

...så besøg BYGGERI´14 Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer

Vind et stillads til 10.000 kr Zarges’ stand byder også på en konkurrence, hvor messegæsterne kan vinde et stillads til en værdi af ca. 10.000 kr. Naturligvis med det nye S-plus gelændersystem, siger Jan Fahlgren, der forventer et stort rykind på Byggeri ’14. – Vi ser frem til præsentere denne spændende stilladsnyhed, som kommer i handlen fra starten af marts.

BYGGERI´14 app

www.byggerimessen.dk/app.html Din perfekte guide til messen

25. - 28. FEBRUAR 2014 MESSE C Vestre Ringvej 101 - 7000 Fredericia

Fri adgang for fagfolk

Håndværker-sortiment af stiger

Tirsdag - fredag kl. 10 - 17

Zarges lancerer samtidig et håndværkerprogram i stiger på Byggeri ’14.

Læs mere og udskriv dit gratis adgangskort på

– Vi er mest kendt for at levere stiger til industrien. Nu har vi sammensat et sortiment, der er målrettet håndværkeres behov. De foretrækker blandt andet lidt bredere og lettere stiger til deres arbejdsopgaver.

www.byggerimessen.dk Følg os på facebook

Arrangør: Danske Byggecentre, 45 80 78 77, db@danskebyggecentre.dk


10

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen

Faglighed i fokus på Byggeri14 et år før, messen skal finde sted. Det betyder, at vi kan koncentrere os om andre ting, nemlig at skabe de gode seriøse rammer, som interesserer fagfolk. Og det er vigtigt for jer med et stærkt fagligt islæt? – Vi har over årene fokuseret på faglighed og teknik, og det er for at kunne appellere til de seriøse byggefolk. Du vil i dag se flere kildevandsflasker og cappucinomaskiner fremfor fadølsanlæg rundt om på standene. Den seriøsitet er et vigtigt signal at sende for virksomhederne, men det er også udtryk en generel tendens, hvor folk ønsker at udnytte deres tid bedst muligt – specielt på en messe. Hvilke muligheder giver Byggeri14 for udstillere og besøgende?

 I

Tekst af Mikkel Weber Sandahl 2012 var der 26.688 besøgende på Byggeri messen, og for mange personer i byggebranchen er det en årets store begivenhed, hvor virksomhederne kan vise de løsninger og produkter frem, som man er mest stolt af. Bygge- & Anlægsavisen har talt med adm. direktør for Danske Byggecentre Palle Thomsen, som har oplevet en stor opbakning fra branchen op til denne messe. – Standene har været udsolgt siden november 2013, og det er som arrangør skønt at kunne have 80 % af sine udstillere på plads

– Producenterne kan tage en direkte snak med håndværkerne, som de ellers sjældent har den direkte dialog med. Det giver værdifuld feed back, som kan udnyttes både i marketing- og udviklingsarbejdet. For håndværkere er det rart at kunne røre ved nye produkter og prøve de nyeste løsninger af i virkeligheden. Så kan man bedre vurdere, om det giver mening at anvende produkterne på fremtidige projekter. Man kan få overblik over potentielle nye forretningsområder. – Nemlig. Besøgende kan afprøve og stille spørgsmål omkring de nyeste løsninger. De enkelte Byggecentre inviterer mange lokale håndværkere med på en fælles bustur til messen. Det giver de udførende rig mu-

lighed for at indgå nye samarbejder og netværke. Selvom to håndværksvirksomheder er konkurrenter, så kan man sagtens lære af hinanden, udvikle sine virksomheder eller gå sammen om enkelte projekter.

når man skal ud og markedsføre sine grønne løsninger i udlandet.

Hvad kan du fortælle om de nominerede til de tre priser, Klima-, Miljø- og Energiprisen?

– Vi har på 6. år bæredygtighed som det overordnede, hvilket er afspejlet i de tre priser: Klima, Energi og Miljø. Og jeg vil mene, at det fokus kommer til at fortsætte mange år endnu, da vi har en stor boligmasse, der skal energirenoveres og energipriserne vil højst sandsynligt stige, ligesom der skal gøres noget for at leve op til politikernes målsætninger i forhold til CO² udledningen.

– Denne gang har der været virkelig mange værdige kandidater, hvilket i bund og grund er et luksusproblem. Når vi udvælger de nominerede, så sætter vi os sammen med byggeriets forskellige organisationer og går alle kandidater igennem for at finde de mest værdige, hvor vi så senere skal udvælge en vinder. Og det har været virkelig svært i år. Det går vel ikke stille af, når I skal blive enige om de nominerede og senere en vinder? – Hele branchen er repræsenteret i juryen, så vi får alle perspektiver på bordet. Man kan lægge mange forskellige vinkler på de tre priser, og diskussionerne er fair og reelle, men folk lægger ikke fingrene imellem, og der er stor uenighed undervejs. Men det fantastisk, at der er så mange potentielle vindere. Er det blevet sværere at vinde en pris? – Det er helt bestemt blevet sværere at vinde, da der er kommet mange flere løsninger, der er værd at fremhæve. Men interessen for de bæredygtige produkter er også stigende, og her står en virksomhed stærkere med en dansk pris i baghånden,

Bæredygtighed bliver ved med at være et stort tema på Byggeri messen?

Kan I fornemme, at bygherrer og beslutningstagere har større fokus på bæredygtighed? – Regeringen kom i november med en udmelding omkring en bæredygtig indkøbsstrategi, som indebærer, at man udelukkende vil anvende træ fra bæredygtig skovdrift. Inden udmeldingen har miljøminister Ida Auken rådført sig med os, og vi kan genkende nogle af branchens ideer i deres indkøbsstrategi. Og det kræver vel netop en overordnet indsats? – Vi er i dag 100 % klar til at levere certificeret træ, men det kræver til gengæld, at folk ikke har mulighed for i sidste ende at lade prisen afgøre den beslutning. Det kan ikke være sådan, at politikerne ønsker, at producenterne leverer bæredygtige produkter, og så er det op til de enkelte mennesker, om de vil købe det. Her skal der


11

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen

så skal der ske noget. Det samme gør sig gældende i forhold til arbejdskraft – når hjulene igen kører, så skal vi i gang med et enormt rekrutteringsarbejde til byggeriet, for at sikre kvaliteten i vores bygninger.

indarbejdes et system, som bæredygtige produkter er en del af. Det tager tid – og det skal det måske også. For det er vel ikke en hemmelighed, at prisen betyder rigtig meget i dagens byggebranche?

Hvad er Danske Byggecentres udfordring fremover?

– Det er tegn på, at det kommer til at gå fremad i 2014, men status er, at nybyggeriet er det laveste siden 2. verdenskrig, så det mærker vi naturligvis. Hele kreditklemmen har været en hæmsko og forlænger krisen. Jeg mener, at al den raslen med sabler omkring bidragssatser og F1 lån bør ophøre, da det er med til at øge usikkerheden i samfundet. Lige nu har håndværksvirksomheder med en sund økonomi svært ved at låne penge, så det er overhovedet ikke tiden til at stramme – det burde man have gjort i 05.

– Vi skal fortsætte med at være håndværkernes forlængede arm – en sparringspartner med den dybe viden på materialesiden. Vi skal kunne lytte til de udførende, så vi er i stand til at rådgive og planlægge i forhold til den enkelte virksomheds behov. Derudover kan vi også spille en stor rolle i forhold til at lette logistikken, så man altid har det ved hånden, som man skal bruge. Ventetid koster store summer, og her kan byggecentre skabe større effektivitet for håndværkeren, så vi hver især gør det, vi er bedst til.

Hvad kommer der til at ske i byggebranchen over de kommende år? – Vi kommer på et tidspunkt til at opleve et efterslæb på nybyggeri-siden. Man kan udsætte et byggebehov et stykke tid, men

DET NYE SORT - inden for lydisolering

Vægtet trinlyddæmpning af gulvkonstruktion (DLw) op til 24 dB

Mød os den 25.-28. februar på BYGGERI´14, stand A-2645 og hør mere om lydisolering i etageadskillelser med mere.

Byg_og_anlæg_feb.2014.indd 1

27-01-2014 09:52:43


12

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Effektive gulvløsninger på BYGGERI‘14

På messen i år præsenterer wedi deres Fundo gulvelement med indbygget fald til afløb er velegnet til renovering af baderum, da det giver en nem og effektiv montage – til gavn for alle parter.

med sparer energi til følge samt hurtig reaktionstid, da varmekilden ligger lige under klinkerne. Dette kan give varmebesparelse op til 35 %.

der skal renoveres baderumsgulve, men har en stor besparelse i tid, og det er også økonomisk ansvarlighed.

6 m2 gulv på én arbejdstime

Wedi er også kundespecifikke løsninger, fra simple pladetyper på specialmål til wellness områder med bænke beklædt med mosaik, runde dampkabiner med led lys i lofterne og til spabade, alt sammen udført i den velkendte blå formstabile kerne og efterfølgende påført coating for effektiv vedhæftning af puds, fliser eller spartelmasse.

På et projekt i Nordjylland blev et gulv på 6 m2 kan monteret på ca. én arbejdstime, ovenpå eks. konstruktion i træ og fald til afløb er perfekt i én arbejdsgang, det betød at entreprenøren kunne udføre 3 gulve om dagen, inkl. handling af materialer, placering af gulvbrønd mv.

 D

er er kunder som har et krav om, at badeværelset skal være færdigt på én arbejdsuge, og den udfordring kan wedi løse. Det skyldes den hurtige, effektive og rationelle arbejdsgang, og uden at arbejdsmiljøet blev sat overstyr, da wedi løsninger vejer op til en 1/10 del af de traditionelle løsninger. De håndværkere og entreprenører, som anvender wedi i dagligdagen, sætter stor pris på, at produktet er nemt at arbejde med og kan håndteres uden yderligere foranstaltninger. På trods af produktets lave vægt, har det en stor stabilitet, tåler vand og fugt samt har en isolerende effekt,

mindst på niveau med de mere kendte isoleringsmaterialer.

Isolerende effekt giver besparelser wedi Fundo er gulvelement med indbygget fald til afløb, både det traditionelle kvadratiske afløb og det designmæssige flotte linjeafløb. Fundo gulvelement med fald til afløbet kan leveres fra kun 20,0 mm tykkelse, når der skal være løsninger uden meget niveauforskel og eventuel gulvvarme kan lægges lige under klinkerne og dermed opnås hurtig og effektiv varme. Når der er tale om vandbåren gulvvarme, kan det anbefales at anvende Fundo fra 40,0 mm tykkelse, hvor varmekilden ligger ned-fræset i wedi og dermed både isolerer

Den næste fordel i ovennævnte projekt var; det var minimalt hvad, der skal ryddes op/gøres rent, når badeværelset er renoveret, da der ikke er puds og betonstøv, og der er ikke støv i om omkring badrummet og disse baderum lå i kombination af stueetage og første sal. Det er vigtigt at påpege, at wedi løsninger ikke har en højere omkostning end de traditionelle løsninger, når

Mere end gulve


Survival of The fiTTesT Nogle ting overlever det meste. Fordi de er perfekt tilpasset deres omgivelser, fordi de er smarte, pæne, eller bare fordi de er bedst. Exalter har tilpasset sig og er blevet til en ny version, Exalter2 – endnu bedre end sin forgænger. Exalter2 er ekstremt komfortabel med et frækt design og giver den ultimative beskyttelse. LAnCeRinG pÅ BYGGeRiMessen sTAnD e-7211

Jalas® 9528 / S3 SRC HRO

Jalas® 9508 / S3 SRC HRO

l ter2 a x e . w w w

.c om

The nexT sTep. For mere information om JALAS® Exalter2 og skoene i kollektionen kontakt Ejendals AB.

danmark@ejendals.com • www.exalter2.com


14

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Håndværkerens eget mærke Stanley er messeklar på BYGGERI ’14 med håndværktøj,avanceret måleudstyr og opbevaring. Tekst af Lars Lorentsen

S 

enkel måde registrerer og holder styr på, hvem der har et bestemt stykke værktøj.

tanley har siden virksomhedens start i 1843 arbejdet på at blive håndværkerens foretrukne mærke, og det vil virksomhedens stand A-0340 på BYGGERI ’14 i Fredericia også bære præg af, fortæller Jens Christensen, Country Manager i Danmark:

Konkurrence: Test dit øjemål Messegæsterne inviteres også til at deltage i en konkurrence, hvor man skal gætte afstande, der så tjekkes med Stanleys laserudstyr.

– Vi dækker alle kategorier inden for håndværktøj og måleværktøj. Ingen andre har så bredt et sortiment. Det vil vi vise – og samtidig sætte fokus på flere nye, innovative topprodukter.

Carbide gør Stanley-kniven endnu skarpere Langt de fleste kender Stanley-kniven med ”knæk-af” blad. På messen vises den nye Tungsten Carbide teknologi, hvor en hård metalbelægning er lasersvejset på kant og knivsæg, betyder 5 gange levetid end almindelige knivblade.

Laser afstandsmålere og detektorer

– Tungsten Carbide’s holdbarhed og hårdhed overgås kun af en diamant. Med den store fordel for håndværkeren, at man ikke skal skifte knivbladet ret tit, selv om man skærer i gips eller andre krævende materialer. Det viser vi på BYGGERI ’14 – og udleverer gratis prøver af det nye carbide-blad, siger Jens Christensen.

Stanley viser også sit brede sortiment af laserværktøjer, afstandsmålere og detektorer. Laser afstandsmålerne spænder fra standardmodeller med en rækkevidde på 30 meter – til de helt avancerede, der måler 100 % nøjagtigt helt ud på 100 og 200 meter. De står på trefod og har kamera med zoom, så man trods den store afstand tydeligt kan se, hvad man måler på. Inde i

bygninger gør læserværktøj det også enkelt at beregne fald m.v.

Praktisk og sikker opbevaring af værktøj Stanleys store sortiment af opbevaringsløsninger er også i fokus på BYGGER ’14. Med åbne og lukkede tasker, organisere og boxe, bl.a. med kodelås til sikker opbevaring af værdifuldt specialværktøj. Samtidig præsenteres Guard-systemet, som på en

Innovative løsninger til et mere bæredygtigt byggeri

Vi vil realisere

porebetonens fulde potentiale og hjælpe vores kunder

med at bygge mere energirigtigt, ressourceoptimeret og effektivt!

Mød

os p

ås 402 tand:

D-5

H+H Termoblokken Læs mere på vores hjemmeside: www.HplusH.dk

hplush_ann_ny.indd 1

Markedets bedste lavenergiblok; U-værdi 0,09 W/m2K

03/02/14 13.25


Sikkert arbejde i højden

Med skinnesystemer og faldsikring fra VERTIC

Høj kvalitet i faldsikring

Fleksibilitet

Optimal integration

Banebrydende

Til alle typer af tagkonstruktioner

Sikker. Holdbar. Komfortabel.

Kollektiv sikkerhed med et elegant design

Forankringsliner

Forankringspunkter

Unikt design. Ingen deformation.

Klatringsudstyr

PPE

Rækværk

Skinnesystemer

For mere information kontakt den danske importør:

vertic-denmark.dk

SCANLICO DENMARK A/S • Marielundvej 48 A • DK-2730 Herlev • telefon 38 71 69 59 • telefax 38 71 69 53 • info@scanlico.dk • www.scanlico.dk

DEN NYE P7.2

60%

NYT DESIGN - NY TEKNOLOGI En bestseller over hele verden bliver endnu bedre!

FORBEDRING AF LYSSTYRKEN

P7

P7.2

200

320

Rækkevidde

210 m

260 m

Vægt

191 g

175 g

SAMMENLIGNING AF EGENSKABER

Lumen

Se mere her

ledlenser.dk/p7-2.html

Følg os: ledlenserdk

Få oplyst nærmeste forhandler hos: SCANLICO DENMARK A/S • Marielundvej 48 A • DK-2730 Herlev • telefon 38 71 69 59 • telefax 38 71 69 53 • info@scanlico.dk • www.scanlico.dk


16

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Tiden kalder på kvalitet Den røde elefant er et velkendt symbol på den styrke og sikkerhed, der i 30 år har kendetegnet JUMBOs intelligent opbyggede alu-stilladser. Værdierne afspejler sig også i firmaets nyeste produkter, der præsenteres på BYGGERI ‘14-messen i februar og bl.a. omfatter en fuldsvejset alu-værktøjskasse med gasdæmper, der kan boltes fast i varevognen. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 S

iden JUMBO blev grundlagt som udlejningsfirma i København i 1968, er virksomheden vokset til Danmarks største producent af primært stilladser og stiger til bygge- og anlægsbranchen. Hovedproduktet er stadig det velkendte intelligent opbyggede alustilladssystem, der blev lanceret i 1983 og stadig i dag fremstilles i de samme dimensioner som dengang.

– Tiden kalder på kvalitet. Vi har i de senere år set nogle frygtelige kopiprodukter blive brugt rundt omkring. Det har virkelig jaget en skræk i livet på håndværkerne. Vi værner derfor også om JUMBOs røde elefant og de værdier, den står for: Kvaliteten, sikkerheden, styrken og intelligensen i løsningerne. Vores mål er, at når vi leverer stilladser, stiger osv. til de professionelle, så skal de simpelthen kunne holde til at være med i en tredje verdenskrig.

Kan tåle en tredje verdenskrig

Flere nyheder på BYGGERI ‘14

Men, som JUMBOs regionschef for Sjælland, Peter Løb, pointerer, så har tiden bestemt ikke stået stille på firmaets nuværende hovedsæde i Kolding, hvor topmoderne robotteknologi, LEAN-principper i produktionen og et skarpt miljøfokus er blandt de faktorer, der har cementeret JUMBO som stilladsmarkedets stærkeste spiller herhjemme.

JUMBO deltager traditionen tro på Skandinaviens største byggevaremesse, der i år har skiftet navn fra TUN-BYG til BYGGERI ‘14 og løber af stablen d. 25.-28. februar i Fredericia. Blandt de nye produkter, som JUMBO præsenterer på messen, er en fuldsvejset alu-værktøjskasse med gasdæmper, der kan boltes eller skrues fast i bunden eller på ladet af en varevogn.

– Alu-stilladserne udgør stadig kernen i vores forretning, men vi udvikler løbende nye løsninger og udvider sortimentet for at honorere de krav, som stilles ude på byggepladsen. Mange kunder ønsker desuden specialløsninger, som vi har teknologien, medarbejderne og materiellet til at udføre. Han fortsætter:

– Værktøjskassen er et rigtig godt eksempel på, hvordan de grundlæggende værdier, som JUMBO altid har været kendt for, også afspejler sig i vores nyeste lanceringer. Værktøjskassen fås i 7 forskellige størrelser fra 70 l til 470 l og er meget kraftigt udført i ekstra tykt materiale, forklarer Peter Løb og fortsætter:


17

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen

– Derudover præsenterer vi nogle lette alu-multistiger i meget kraftig udførelse, som vi har lanceret i løbet af 2013. JUMBO Giant ‘Revolution’ er eksempelvis en alumultistige, som er op til 20 % lettere end almindelige multistiger. Den er udstyret med et smart håndtrykssystem, som gør det let at betjene knæklåsen, og selve knækleddet er ekstra kraftigt og forsynet med en 4-punkts lås. Firmaet medbringer også bl.a. den nye multistige JUMBO Giant ‘Dark Horse’, der er udført i glasfiberkompositmateriale og dermed egner sig til el-arbejde, da materialet ikke er elektrisk ledende. Den ekstra brede ståflade på ‘Dark Horse’ gør desuden stigen mere stabil end traditionelle multistiger. Stigens helstøbte alu-lås gør det let og hurtigt at indstille stigens længde, ligesom knæklåsen er nem at betjene i kraft af det praktiske håndtrykssystem.

Klassiker med på messen Ud over nyhederne medbringer JUMBO en række af deres allerede velkendte stilladser og stiger på BYGGERI ‘14-messen. Det gælder ikke mindst det alu-stilladssystem, som JUMBOs grundlægger og nuværende bestyrelsesformand Birger Adsbøl udviklede i 1983, og som siden dengang har udgjort firmaets primære produkt. Det fleksible alu-stilladssystem fungerer ligesom en slags legoklodssystem med ensartede dimensioner, der gør, at det kan indbygges i både tårne, facadestilladser og foldestilladser. På den måde kan de enkelte elementer bruges forskelligt, afhængigt af hvilket stillads der skal opbygges, og brugeren kan nøjes med 4 slags stænger til at opbygge 3 stilladstyper.

– Derudover giver trinafstanden på 25 cm en høj stabilitet, og trinene er ligesom platformene forsynet med skridsikre profiler for at øge sikkerheden yderligere. Platformenes forskudte kroge gør, at man kan udbygge stilladset i længderetningen uden forskydning, og de slagfaste, selvlåsende kløer har fuldsvejsede samlinger. Alle elementer er desuden kraftigt udført i højstyrkealuminium, og den høje kvalitet gør, at vi giver 10 års garanti på alu-stilladserne, forklarer Peter Løb.

Dansk produktion med internationalt udsyn Omkring 70 % af JUMBOs omsætning udgøres af de alu-produkter, som fremstilles på firmaets TÜV-godkendte fabrik i Kolding, der også har en miljøgodkendelse udstedt af Kolding Kommune. Miljøgodkendelsen stiller bl.a. krav til drift, kontrol og miljøteknik, og fabrikken gør f.eks. meget ud af minimering, præsortering og genbrug af affald, ligesom virksomhedens drift ikke har nogen væsentlig indvirkning på miljøet. JUMBO har samtidig en fabrik i Qingdao, Kina, der er ISO 9001-certificeret og fremstiller stålprodukter og -stiger. Produkterne fra den kinesiske fabrik udgør ca. 20 % omsætningen. Derudover repræsenteres JUMBO af et internationalt forhandlernetværk og samarbejdspartnere i 25 lande verden over. Firmaet er desuden eksklusiv international distributør af en række innovative kvalitetsprodukter fra producenter som Little Giant Ladder Systems, Xtend & Climb, Geda Lifts og Heras Mobile Fencing. Disse produkter står for ca. 10 % af firmaets omsætning. Peter Løb fortæller:

– Vi vil gerne have fingeren på udviklingen, også internationalt, selv om vi først og fremmest er en dansk producerende virksomhed. Når kunderne herhjemme kontakter os f.eks. for at få lavet en specialløsning, får de vores danske fabrikschef i Kolding i røret, og al kommunikationen foregår på dansk.

fuldtid, som udelukkende tager sig af sikkerhedsspørgsmål og sørger for, at alt findes på dansk og hele tiden lever op til de aktuelle krav. Alle vores montageanvisninger beskriver f.eks. i detaljer, hvordan forskellige stilladstyper opbygges mest sikkert i forskellige situationer, og de ligger alle let tilgængelige inde på vores hjemmeside.

Sikkerheden helt i top

– Der sker desværre stadig alt for mange faldulykker, selv om standarden blandt leverandører og stilladsfirmaer i Danmark generelt er høj sammenlignet med andre lande. Derfor er det også godt, at bl.a. fagforeninger og arbejdsgiverforeninger er begyndt at sætte endnu mere fokus på, hvad der kan gøres for at undgå ulykkerne. Det bliver dyrt hele vejen rundt, når der spares på sikkerheden og kvaliteten, lyder det afslutningsvis fra Peter Løb.

Som stillads- og stigeproducent følger JUMBO løbende med i udviklingen inden for sikkerhedskrav til stilladsarbejdet på byggepladsen, og firmaet gør meget ud af, at deres montageanvisninger, produktbeskrivelser osv. bliver så lettilgængelige for kunderne som muligt, pointerer Peter Løb: – Vi gør alt, hvad vi kan, for at få sikkerheden helt i top. Vi har bl.a. en mand ansat på


18

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Konkurrencedygtige løsninger med klare fordele På Langeland findes der en partner, der er med i alle byggeriets faser. Med egen organisation behersker STM Vinduer A/S hele værdikæden fra udvikling, salg, marketing og produktion til levering og servicering. Her holder man de håndværksmæssige traditioner i hævd og udvikler løbende nye kvalitetsprodukter med markedets flotteste finish. Det kan også opleves på branchemessen Byggeri ’14, hvor virksomheden præsenterer sig selv og en række nyheder på en ny stor stand. Tekst af Helle Ørskov

 I

mere end 40 år har STM Vinduer i Rudkøbing haft en klar mission: At producere solidt, dansk kvalitetshåndværk, der holder til vind og vejr, generation efter generation.

Finn Methmann, direktør i STM Vinduer, fortæller: Vores vinduer og døre bygger på mange års erfaring og stolte håndværkmæssige traditioner. Vi gør en dyd ud af at producere lokalt i Danmark, og jeg er ikke i tvivl om, at vores fokus på kvalitet og produktudvikling har gjort os til en af de førende producenter på markedet.

Kvalitet med rødder i den danske muld Med produktion lokalt på Langeland kan vi bedre sikre kvaliteten og styre den løbende proceskontrol. Vi sætter en ære i at

udvælge den rigtige kvalitet af råtræ i fyr, mahogni, så vi altid kan levere et produkt, vi kan stå 100% inde for. Væksten i træet skal være langsom. Derfor køber vi udelukkende fyrretræ fra nordiske skove, hvor klimaet sikrer den langsomme vækst, siger Finn Methmann.

Vores vinduesprofiler er elegante og passer godt til designbevidste danskere. Desuden sikrer de smalle profiler et bedre lysindfald, understreger Finn Methmann, som ikke er i tvivl om, at rådgivning og service også er i fokus, når de professionelle vælger producent.

Skræddersyede løsninger og smukt design

Energivenlige nyheder til de kræsne

Kunderne tæller både entreprenører og arkitekter, som sætter pris på produkter, der kan skræddersys, så de præcist matcher individuelle ønsker og behov. Alt fremstilles med moderne produktionsmetoder efter mål og opgave og med markedets flotteste finish. – Og så tror jeg også, at den professionelle byggeindustri vælger os på grund af en høj grad af fleksibilitet i vores produktion samt vores brede produktprogram.

STM Vinduer optræder på branchemessen Byggeri ’14, hvor de præsenterer en række nye produkter på den 90 kvadratmeter store stand. Blandt andet en udbygning af programmet i den populære ”TINIUM 2020-serie”. Et nyudviklet energivindue til alle, der stiller krav om A-mærkning og BR 2020. Det er produceret i Danmark i PEFCcertificeret træ og er særdeles montagevenligt. Alt sammen fordele, der gør TINIUM

2020 til markedets vel nok bedste træ/alu system.

10 års garanti på træ/alu STM Vinduer A/S afsætter sine produkter gennem de Danske Byggecentre. De er medlem af Vinduesindustrien og er underlagt Dansk Vindues Verifikation (DVV), som løbende fører tilsyn med produktionen og produktkvaliteten. Alle produkterne er CE-mærkede og lever op til de højeste krav om energi og isolering. STM yder hele 10 års garanti på alle træ/alu produkter. Med i købet følger rådgivning om efterbehandling og garanti for levering af reservedele. Mød STM på A-0347, hvor de byder velkommen til en faglig oplevelse på BYGGERI ’14

ENERGI OPTIMALT..! Gulvspånpladen til vandbaseret gulvvarme

NATuRLIGT VARMETILSKuD – når solens stråler opvarmer rummet sænkes gulvtemperaturen hurtigt og den ønskede temperatur holdes konstant.

MILJØVENLIG

NATSÆNKNING

– hovedparten af råmaterialerne til produktion af spånpladerne er genbrugstræ. Det sikrer oplagring af CO2. Frisktræ råvaren kommer fra certificeret skovbrug.

– NOVOPAN KLIMAGULV giver mulighed for at sænke temperaturen i udvalgte rum om natten. Det luner godt i energiregnskabet.

MINDRE VARMEFORBRuG – med NOVOPAN KLIMAGULV kan rumtemperaturen reduceres 1-2 °C med samme komfort som ved opvarmning med strålevarme.

DOKuMENTERET – funktionstestet, godkendt og produceret efter EN312P6 og EN312 P7. Komplet MK-godkendt løsning til vådrumskonstruktioner direkte på ny eller eksisterende trækonstruktion.

Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T. 89 74 74 00 F. 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk


4 1 ’ RI 724

E -6 dE G n a YG på St 14

B os r 20 a g u ø ebr Bes 8f

2 25-

SafcoDoors er din samarbejdspartner, når det gælder dørløsninger til både store og små projekter. Vi er leveringsdygtige med et bredt lagerprogram og specielle kundeudførelser indenfor en lang række døre under emnerne: • Indvendige døre • Skydedøre • Brand og lyddøre • Yderdøre

Brand 30 (E03) Alm. indv. branddør

Lyd 35 DB (SD19) Lyddør

CEllE

Brand 30/28 DB (E03S) Brand 30/35 DB (FD19) Brand og lyddør Brand og lyddør

Brand 30/35 DB (FD09) Brand og lyddør

Brand 30/40 DB (E02) Brand 60 (FD60) Branddør Brand og lyddør

YD Brand 30/30 DB (FD14)

kompakt

CEllE

Indvendige døre fåes både med kompakt kerne, og celle kerne.

lEvERandøR af døRE tIl BYGGERIEt

kompakt

DOORS www.safco.dk

SAFCO INTERNATIONAL A/S . BERGSØESVEJ 19 . 8600 SILKEBORG . DENMARK TLF: +45 8682 6677 . FAX: +45 8682 6545 . EMAIL: info@safco.dk . WEB: www.safco.dk


20

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

En alternativ leverandør af døre Tænk døre. Og glem så alt, hvad du troede, du vidste. For med sit sortiment af alternative dørløsninger modbeviser Safco International alle eksisterende myter. Tekst af Pernille Christiansen

 I

  mere end ti år har Safco International tilbudt et bredt lagerprogram af døre til byggebranchen, og fra virksomhedens 4.500 kvadratmeter store lager ekspederes standardprodukter af sted med hurtig levering. Men nu skal der også satses på projekttilpassede løsninger, heriblandt personaliserede døre med krav til brand og lyd. – Vores lagerprogram sikrer hurtig leveringstid på et udvalg af standardmodeller. Men ønsker man en helt konkret farve, en ganske særlig finish eller andre særlige specifikationer, så rummer vores ordreprogram mange muligheder for personalisering, forklarer Ole Tolderlund, direktør hos Safco International. Han er overbevist om, at det danske marked netop nu står og mangler en ny udbyder af kundetilpassede døre, og det behov vil man nu forsøge at imødekomme.

Et udvidet sortiment Når byggemessen Byggeri’14 løber af stablen i Fredericia fra den 25. til den 28. februar kan besøgende selv få syn for sagen og opleve en bred pallette af døre, der kan skræddersyes til projekter af vidt forskellige størrelse og art. Foruden de mest populære standarddøre præsenterer Safco International nemlig et udvalg af branddøre og lyddøre, som er en del af det fleksible ordreprogram og kan personaliseres i overensstemmelse med individuelle ønsker som specialmål, design, farve og materiale. – I anledningen af Byggeri’14 viser vi en kollektion af klassificerede branddøre inden for kategorierne EI30 og EI60 samt lyddøre fra 30 DB op til 40 DB. Behovet for brand- og lydsikring er stigende, og derfor betragter vi disse nye løsninger som en naturlig udvidelse af vores produktprogram. Vi kan ikke klare alle opgaver i dag, men vores sortiment udvides hele tiden, og

det vil vi gerne fortælle om på Byggeri 14, pointerer Ole Tolderlund.

Safco International således servicere såvel store som små projekter på bedste vis.

Ingen faste rammer

En løsning til enhver opgave

Fleksibilitet er og bliver nøgleordet for den danske dørspecialist, og selv leveringen kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Visionen er at være en pålidelig samarbejdspartner, der professionelt løser enhver opgave. Lægger man vejen forbi Safco Internationals messestand, vil man da også opleve, at her er at gøre med en virksomhed, der er alt andet end firkantet. – Vi sætter en dyd i at gå i dialog med kunden og søger til hver en tid at være lydhør over for specifikke ønsker. Dette sætter os i stand til at arbejde sammen med mange kundetyper og leve op til forskellige krav, afslutter Ole Tolderlund, som ser frem til af præsentere ordreprogrammets mange muligheder på byggerimessen.

– Vi vil for alt i verden undgå at vores kunder låses i faste rammer. Derfor tilbyder vi at levere produkterne efter modeller, der passer ind i kundens specifikke byggeprojekt. For eksempel kan vi levere store bestillinger i delportioner, så kunden ikke skal døje med opbevaringsproblemer, forklarer Ole Tolderlund. Ved at kombinere de store lagerfaciliteter med et velfungerende salgsapparat, kan


Enkelt-stiger med ergonomiske trin! Udvendig bredde 490 mm. Længder: 2,5 m. 3,0 m. 3,5 m. 4,0 m. Fra:

599,Ekskl. moms

ZARGES kvalitet til r e is r p r e k r æ v d n å h

Skyde-stiger med ergonomiske trin! Udvendig bredde 420 mm. Længder: 3,9 m. 4,9 m. 6,1 m. 7,2 m. 8,3 m. Fra:

995,Ekskl. moms

Kombi-stiger med ergonomiske trin! Udvendig bredde 480 mm. Længder: 3,9 m. 4,9 m. 6,1 m. 7,2 m Fra:

1.675,Ekskl. moms

ZARGES Danmark ApS, Roholmsvej 15, 2620 Albertslund Telefon 43 64 02 00, Fax 43 64 16 00, Mail stiger@zarges.dk, Web www.zarges.dk


22

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

At have fod på trinlyden Igennem tiden er kravene til boligkvaliteten gradvist steget, og det er i dag helt naturligt med ordenligt isolering – såvel termisk som akustisk. Forventningerne til en moderne bolig er blandt andet, at der er gode lydforhold, hvilket er med til at sikre et komfortabelt indeklima. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 D

isse forventninger begrænses ikke til nybyggerier, men gælder også renoverede ejendomme: Man stiller sig ikke længere tilfreds med eget bad og toilet, men ønsker en fornuftig komfort, når det gælder både thermo- og lydisolering.

Større fokus på lydforhold på renoveringsprojekter I forbindelse med de første årtiers renovering af den ældre boligmasse har fokus hovedsageligt været på klimaskærmen og etablering af toilet og bad. Fokus på lydisolering i forbindelse med renovering – på trods af den store betydning for indeklimaet – begyndte først i 90’erne, da blandt andet det daværende By- og Boligministerium (nu en del af Socialministeriet) besluttede, at lydforhold skulle tages med i overvejelserne om forbedringsarbejder, i forbindelse med renovering og modernisering af ældre beboelsesejendomme. Derfor gav By- og Boligministeriet i 1999 tilsagn om støtte til fase 1 og 2 af en stor undersøgelse over 4 faser, og i 2002 modtog Byfornyelsesselskabet tilsagn fra GI (Grund-

ejernes Investeringsfond) om støtte til gennemførelse af fase 3: En fuldskala afprøvning af 5 forskellige tiltag der var blevet belyst i fase 1 og 2, både mht. den opnåede effekt og de vanskeligheder de gennemførte arbejdsmetoder måtte medføre. Fase 4 vedrører en bred formidling af de opnåede resultater. Målet var at finde frem til metoder, der som minimum kunne opfylde kravene i BR95 og meget gerne også kravene til klasse C i DS 490. Det sidste opnåede kun to af de afprøvede 5 metoder. Uanset forbedringerne lever op til kravene til klasse C i DS 490, er der i alle tilfælde tale om betragtelige forbedringer af lydforholdene i de rum, hvor arbejderne er gennemført set i forhold til renoveringer, hvor der ikke gennemføres lydforbedrende tiltag. Afhængig af gulvtypen betyder etablering af lydisolerende gulve oftest at gulvene hæves mellem ca. 1,5 cm op til 7 – 8 cm. Hævning af gulvene giver forskellige følgearbejder ved bl.a. døre og radiatorer. Dette fordyrer naturligvis processen, ligesom det giver arkitektoniske såvel som praktiske udfordringer; Radiatorerne der sidder tæt på gulv, kan det være nødvendigt at ud-

skifte til en lavere type. Døre og dørhuller skal tilpasses ligesom det fx skal besluttes, hvor forskelle i gulvkoten skal optages i forbindelse med trapperum.

Lyddæmpende sål fra Knudsen Kilen A/S dæmper lyden Knudsen Kilen A/S har i samarbejde med DAFA A/S gennemført en forsøgsrække, hvor målet har været at finde frem til den optimale kombination og udformning af materialer til trinlydsdæmpning, under hensyntagen til, at følgearbejderne ved metoden skulle være så få og enkle som overhovedet muligt. Resultatet blev en lyddæmpende sål, der monteret UNDER gulvopklodsningen, (således at fikseringen af opklodsning til gulvstrøen ikke ”kortslutter” lydbarrieren) giver opklodsningen en ekstra dæmpning af trinlyden på 3-4 dB. Sålen blev i første omgang udviklet til Knudsen Kilens Kombi og Kombi Max serier, der i stor udstrækning anvendes til nybyggeri.

Siden er behovet for at kunne foretage lydisolering af etageadskillelser i meget beskedne højder i forbindelse med renoveringer imødekommet. Således er det i dag muligt at få den originale gule kile med lyddæmper, ligesom også større kiler nu kan leveres med den lyddæmpende sål. Det betyder, at en betragtelig trinlyddæmpning kan opnås ved opklodsningshøjder helt nede fra 27 mm og op til 321 mm. Også den luftbårne støj – der i forvejen bliver dæmpet ved brugen af Knudsen Kilens opklodsninger – bliver signifikant reduceret, når opklodsningen suppleres med den lyddæmpende sål. DANAK/Delta Akustik har i samarbejde med DTU gennemført akkrediterede test af lyddæmpersålen. Disse test kan downloades på Knudsen Kilens hjemmeside. Også DANAK/Delta Akustiks vejledende test af luftlyddæmpningen ved brug af lyddæmpersålen kan downloades herfra, sammen med en række trinlydsmålinger foretaget på diverse renoveringsprojekter.


NÅR TOPPEN SKAL NÅS JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås. Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, sækkevogne og meget, meget mere. Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as. Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

®

JUMBO

STIGER | STILLADSER | LIFTE

FIND JUMBO PÅ

JUMBO Rullestilladser

StaND Nr.

Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på rammer og diagonaler/ håndlister. Leveres med hjul Ø125 mm - kan også monteres med Ø200 mm højdejusterbare hjul. Stilladsklasse 3

E-7202

25 - 28 februar 2014 Messe C - Fredericia Kom og få en snak med vores konsulenter og se både velkendte og nye JUMBO-produkter

JUMBO Foldestillads

Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger. Leveres komplet med 1 stk. platform og 4 stk. hjul Ø125 mm. Stilladsklasse 3

RA IS F . PR L J VE

,5 9 7.1

JUMBO Proff Multibuk

Robust multibuk i aluminium med elokseret overflade. Kan anvendes både som lille trappestige og som savbuk. Store, komfortable og skridsikre trin. Fylder minimalt sammenklappet, let at transportere i f.eks. bilen.

NY

HED

VIND Et

FOLDEStILLaDS Udfyld skemaet og aflever det på BYGGERI´14, stand E7202 i den opstillede postkasse. Hvad forestiller JUMBOs bagvæg i år?

Eiffeltårnet

JUMBOs nye værktøjskasse er lavet af...

Genbrugspapir

Hvad er JUMBOs varetegn?

Ulrik Wilbek

Navn:

Koldinghus Rundetårn

Bambus Aluminium

Firma:

Helle Thorning Rød elefant

RA IS F . PR L J VE

8,9 5 2.

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Hvad er navnet på en af Giant Multistigerne?

Dark Horse

Hvad er JUMBOs foldestillads lavet af?

Guld

Mobilnummer:

White Frog Red Elephant

Aluminium

Vinderen får direkte besked d. 3/3-2014

Træ

www.jumbo.as


24

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Enkel gulvvarme sparer energi og CO2 Novopan klimagulve har fræsede spor til varmefordelingsplader og varmeslanger, hvilket gør det enkelt at projektere og udføre gulvvarme i renoveringsprojekter og nybyggeri. Pladerne har desuden en lav indbygningshøjde og er udstyret med dobbelt fer-not-system, så limningen sker let og ergonomisk. Løsningen kan opleves på Byggeri ‘14. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 N

varme, så rumtemperaturen med samme komfort kan holdes 1-2oC lavere. Derudover udmærker en løsning med Novopan klimagulve sig i forhold til betonbaserede gulvvarmeløsninger ved at have en meget kortere reaktionstid, som muliggør udnyttelse af solindfald samt natsænkning af temperaturen, fortæller Peter Simonsen.

ovopan klimagulve fra Novopan Træindustri A/S er en MK-godkendt, energi- og CO2-venlig gulvvarmeløsning baseret på gulvspånplader, der produceres i 70 % genbrugstræ. Pladerne er udformet, så varmefordelingsplader og varmeslanger automatisk kommer til at ligge rigtigt, og de enkelte varmezoner i bygningen kan dermed projekteres præcist på tegnebrættet.

Lav indbygningshøjde giver mindre arbejde

Færre arbejdsgange i udførelsen – Det gælder også, hvis byggeriet har ukurante eller skæve arealer. Her er der mange muligheder for at få en tilpasset løsning, forklarer produktspecialist Peter Simonsen fra Novopan Træindustri A/S og fortsætter: – Samtidig betyder gulvspånpladernes forfræsede spor til varmeslanger, at tømreren ikke skal bruge tid på at opfinde individuelle løsninger ude på byggepladsen. Pladerne er desuden udstyret med dobbelt fer-not-system, så man kan påføre to limstrenge i én arbejdsgang med pladen liggende i vandret plan. Det er en let og ergonomisk korrekt løsning.

Komfortabelt indeklima – Gulvvarme giver et mere komfortabelt indeklima end mange radiatorsystemer. Varmegulvplader med alu-varmefordelingsplader og varmeslanger leverer – modsat radiatorer – en jævn og konstant opstigende

Varmegulvpladerne fra Novopan udmærker sig bl.a. også ved, at der ikke tilføres fugt i løbet af byggeprocessen, hvilket er en stor fordel især ved renoveringer. Derudover er varmegulvpladerne ligeså lette at håndtere og udlægge som almindelige spånplader og vejer ca. det samme. – Vores gulvvarmesystem gør det ligeså overkommeligt at installere gulvvarme som at lave en almindelig spånpladekonstruktion i gulvet. Et Novopan klimagulv kan også udlægges direkte oven på et eksisterende betongulv, og den lave indbygningshøjde betyder, at man som oftest undgår at skulle justere dørhøjderne efterfølgende. Samtidig slipper man for at brække det gamle betongulv op, forklarer Peter Simonsen og pointerer:

– Når der er tale om nybyggerier, kan man med fordel udnytte hulrummet under klimagulvene til placering af de tekniske installationer. Novopan klimagulve findes desuden i en MK-godkendt udgave til vådrum, hvor det igen giver store fordele, at det er en tør og let løsning. Her slipper man også for i mange tilfælde at skulle forstærke den eksisterende konstruktion, som man skal ved betonkonstruktioner.

En løsning for fremtiden Novopan Træindustri A/S medbringer bl.a. gulvvarmeløsningen på Byggeri ‘14-messen d. 25.-28. februar i Fredericia, hvor Peter Simonsen glæder sig til at fremvise det enkle gulvvarmesystem for de udførende og projekterende på messen: – For os handler messen primært om at få udbredt kendskabet til de muligheder, som klimagulvene giver både i renoveringsprojekter og nybyggerier. En gulvvarmeløsning med Novopan klimagulv egner sig specielt godt til lavtemperaturkilder som f.eks. jordvarme, hvilket betyder, at klimagulvene også er en løsning for fremtiden, hvor mere energirigtig opvarmning vil få større og større betydning, afslutter han.


25

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Til kamp mod en af byggeriets største sundhedstrusler Høje koncentrationer af støv er en ofte overset sundhedsrisiko, som på sigt kan medføre alt fra allergi til alvorlige luftvejslidelser. Det gælder i særlig grad for håndværkere i byggebranchen, hvor støv fra bl.a. cement og asbest er en del af hverdagen. Desværre er det stadig langt fra alle steder, at man gør tilstrækkeligt for at sikre arbejdsmiljøet, selv om løsningerne findes og bl.a. kan ses på BYGGERI '14. eksem og alvorlige luftvejslidelser. Det kan ske f.eks. ved boring i beton, der kan frigive kvartsstøv, der kan ophobe sig i lungerne, ligesom der er risiko for at blive udsat for sundhedsskadelige asbestpartikler ved f.eks. renoveringer af ældre bygninger. Derfor har Arbejdstilsynet i AT-vejledning C.0.1 fastsat grænseværdier for støvkoncentrationen i luften på landets byggepladser. Men det er stadig langt fra alle steder, at der gøres tilstrækkeligt for at sikre sig, forklarer Urs Nielsen, der er Senior Produktchef hos Nilfisk-ALTO, som bl.a. producerer tredjepartsgodkendte, sikkerhedsklassificerede støvsugere til byggebranchen og industrien:

Stemningsbillede fra NilfiskALTOs stand på TUN Byg 2012

 S

tøv i luften kan i det daglige give allergiske reaktioner. Men særligt for medarbejdere i byggebranchen er der grund til at være på vagt, for støv på byggepladsen er ifølge Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg et stort

og ofte overset problem. Det skriver organisationen i ”Branchevejledning om støv på byggepladsen”. Farligt støv kræver godkendte maskiner På sigt kan længere tids udsættelse for høje koncentrationer af byggestøv bl.a. føre til

Mestertekk Byg& anlavis 266x175_BygTek Platon ann 15.08.13 12:27 Side 1

– Alt for mange tror desværre, at et særligt støvsugerfilter alene er nok til at sikre sig, men det er ikke tilfældet. For hvad hjælper det, at filteret opfanger de farlige partikler, hvis brugeren ikke kan tømme maskinen, uden at partiklerne alligevel slipper ud? Derfor er det vigtigt at bruge støvsugere,

hvor hele maskinen er testet og godkendt til opgaven, så den bl.a. opfylder krav om tæthed, alarmer, mærkning, sikring af åbne– og lukkemekanismer osv. Arbejdsmiljøet i fokus på BYGGERI ’14 Nilfisk-ALTO-støvsugere i L-, M- og Hklassen er alle sikkerhedsklassificerede til brug i arbejdsmiljøer, hvor der er stor risiko for høje koncentrationer i luften af støv fra silikater, beton, cement, asbest osv. Nilfisk-ALTO medbringer støvsugerne på BYGGERI ’14 d. 25.-28. februar for at sætte fokus på vigtigheden af et sikkert arbejdsmiljø i byggebranchen. – Vi vil gerne slå et slag for, at man på landets byggepladser bliver bedre til at sikre sig ved at bruge godkendte maskiner. Det er afgørende både for arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel og sundhed på lang sigt. Løsningerne findes jo, som man vil kunne se på vores stand på messen, afslutter Urs Nielsen.

Isola Mestertekk - Et lags tagdækning Tømrermesterens egen tagpap! Mestertekk giver mulighed for flere opgaver til Tømrermesteren 15 års produktgaranti Isola Trekantliste

”Vi har fået en meget nemmere og hurtigere proces i forbindelse med Listedækning når vi anvender Isola Mestertekk, samtidig kan vi nu selv udføre hele byggeprocessen”

”Jeg har udvidet min forretning med Isola Mestertekk. Det giver mig mulighed for nye arbejdsopgaver” Tømrermester Jens Saugmandsgaard

Søren Justesen Aps Justesen Tømrer &Snedker

”Mestertekk kursus, gav os en viden i anvendelsen af Mestertekk” Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Tlf.: 70208052, www.isola-platon.dk

Tørre og sunde huse


26

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Skærpet sikkerhed med nye retningslinjer Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsbranchen (BAR) har netop udgivet nye metodebeskrivelse for oplægning af undertag. Isola fremviser på Byggeri´14 deres produkter, som er udviklet til at opfylde alle de nye krav. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 A

rbejde på tagkonstruktion­ er er risikofyldt, og de syv dødsfald i byggeriet i det forgangne år er alle faldulykker. På den baggrund giver det mening, at Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsbranchen (BAR) netop har udsendt en ny vejledning – ”Oplægning af undertag – banevarer” – som beskriver, hvordan risici ved montage af undertag kan minimeres. De helt centrale ændringer i den nye metodebeskrivelse lyder : ”Undertag skal oplægges i vandrette baner og altid oplægges, så der ikke er risiko for at styrte ned.” ”Banebredden må af hensyn til rækkeafstand ikke overstige 1100 mm.” Det er netop på disse områder, hvor Isola er proaktiv, hvilket man ønsker at fortælle om på BYGGERI´14 messen.

– Vi vil have de nye retningslinjer fra BAR liggende på vores stand på messen, så vi kan forklare de sikkerhedsmæssige fordele ved vores produkter. Derudover laver vi en udstilling på messen, hvor man kan se og mærke konstruktionsformen, udtaler teknisk chef i Isola, Alex Winsley og fortsætter : – For at imødekomme de nye retningslinjer har vi udviklet vores banevarer i 110 mm bredde med klæbekant, hvilket giver mindre overlæg. Herved får man også andre fordele, nemlig mindre materialespild, ligesom klæbekanter hindrer slagregn og fygesne i at trænge ind i konstruktionen.

Isola tænker på de udførende Når man monterer undertag fra tagrygning og ned, så burde der monteres et stillads under taget, og det er ikke altid tilfældet. Det er baggrunden for, at BAR nu anbefaler, at undertag altid monteres i vandrette baner.

Ri e G G

– Sikkerheden er meget vigtig for os. Vi har fokus på vores brugere, og vi arbejder hele tiden på at videreudvikle vores produkter i forhold til nye behov og nye krav fra håndværkerne. Hvis vi kan skubbe på en udvikling, hvor færre håndværkere falder igennem tagene, så har vi gjort vores arbejde, siger Alex Winsley.

Totalgaranti giver tryghed Isola fremviser Isola Isokraft, Isola Tyvek Pro og Isola Tyvek Supro Grid på Byggeri´14, og alle produkterne er godkendt i DUKO. Der er henholdsvis 15 års og 20 års totalgaranti på undertagene, hvilket giver en vigtig tryghed for både de udførende og de fremtidige brugere.

’14

d BY e v d stan d 5405 s e r å vo l d stan p s Ha øg o Bes ericia – d i Fre

Sundolitt Climate HouSe har bevist, at det er teknisk ukompliceret at både bygge og drifte lavenergihuse – at byggestilen giver et rigtig godt indeklima og sidst, men ikke mindst kan Sundolitt Climate House bygges uden merpris. Huset er opført efter Passivhus standarder, og alle dele af klimaskærmen er isoleret med EPS byggeelementer, der består af byggeklodserne Sundolitt KUB, Sundolitt Funderingselementer samt isoleringsproduktet Sundolitt Climate.

SUNDOLITT CLIMATE HOUSE – Indstillet til Byggeriets Energipris 2014

Kom og besøg os på vores stand ved BYGGeRi ’14, og få en snak om alle mulighederne til dit byggeri.

www.sundolitt.dk


27

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Sikkerhed og energibesparende løsninger På 3Ms stand har man muligheden for at blive opdateret på det sidste nye indenfor personlige værnemidler og løsninger til tætninger af døre og vinduer.

 P

å 3Ms stand præsenteres virksomhedens brede sortiment og løsninger inden for personlige værnemidler. Med den helt rigtige PPE løsning, kan man spare både tid og kræfter.Test for eksempel et 3M PeltorWS Alert XP høreværn og opleve en verden af muligheder.

Unik tætningstape 3M introducerer på Byggeri´14 tætningstape 8067E FAST (Flexible Air Sealing Tape), til tætning omkring vinduer og døre – samt splejsning af dampspærre og tætning i forbindelse med vindspærre, sprækker og andre utætte områder. Tape 8067E FAST-F har nogle helt unikke egenskaber fx en applikationstemperatur ned til –18° C således at man nu får mulighed for at montere og tætne året rundt.Tapen er nomineret til Byggeriets Energipris 2014! Tætningstape 8067E FAST-F er testet af SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, og har opnået SP SITACs P-mærkning til lufttæt-

Superwood er veldokumenteret og gennemtestet i mere end ti år af myndigheder og internationale forskere – og i utallige danske byggerier. Dokumentation er samlet i en ny rapport fra Teknologisk Institut.

BEDST

I TEST

Se mere på superwood.dk

FDF Friluftscenter Sletten er placeret op mod et skovklædt bakkedrag, hvor Superwood beklædningen er med til at understrege den unikke bygnings samhørighed med naturen. Ikke neutralt – men afspejlende og udfordrende.

Bluetooth integreret Har du råd til at miste et opkald fra en mulig kunde? Med WS Alert XP det slut med mistede opkald, da du via Bluetooth kan tale trådløst og uforstyrret i mobil, selv hvor det støjer meget, og selvom du bærer høreværn, behøver du ikke føle dig helt isoleret fra omgivelserne. Den niveauafhængige mikrofon sikrer, at du kan kommunikere med kollegaer eller høre advarselssignaler – uden at tage høreværnet af!

Super ideer får liv med Superwood

Superwood er nordisk gran, der er imprægneret mod råd og svamp helt ind i kernen. Det forlænger træets levetid og stiller minimale krav til vedligeholdelse. Imprægneringen er miljøvenlig uden brug af tungmetaller.

Superwood.dk har flere gode cases og super ideer til dine projekter.

ning af vinduer og døre samt splejsning af dampspærrer. Testen dokumenterer tillige en 50 års aldersbestandighed, hvor tapen er testet i et klimakammer over 6 måneder og ved en temperaturer på mere end 80 grader C. I samarbejde med Roskilde Tekniske Skole har firmaet IsoLink udført en Blower Door test i slutningen af 2012 og med et dokumenteret luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen med et resultat på 0,44 l/s m2 – hvilket ligger under bygningsreglementets 2020 krav. Ved anvendelse af tætningstape 8067E FAST-F, er det ikke længere nødvendigt, at anvende flere forskellige produkter i applikationen, eksempelvis fugemasser og fugestop for at opnå en tilstrækkelig lufttæthed. 3M kan findes i hal E, standnr. E-7514.


28

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Nyt sikkerheds-skridt med Exalter² På Byggeri ’14 introducerer ejendals Exalter², som er kendetegnet af høj sikkerhed, ergonomi, komfort og et overlegent greb.

 J

ALAS nye Exalter²-kollektion har derudover fået flere innovative løsninger: Den ånder. Den har polyamidfoer med antibakteriel behandling samt sikkerhedsdetaljer som aluminium- og tekstil sømværn.

– Exalter² er endnu bedre end sin forgæng­ er. Den er ekstrem bekvem, har et frækt design og giver den ultimative beskyttelse, siger Juho Järvinen, produktchef på JALAS. Den nye Exalter²-kollektion har en olieresistent, antistatisk og varmebestandig ydersål, som er fremstillet af nitrilgummi. Sålens specialudformede mønster giver et optimalt greb på underlag som vand, sne og smuds. Derudover giver det nydesignede Stabilizator gelenk øget sikkehed på stiger. – Vores udviklingsprojekt, i samarbejde med Vibram, har resulteret i en sål som har en helt unik præstation hvad gælder ergonomi og greb. Sålen er også designet til at give optimalt støtte og flexibilitet, fortæller Juho Järvinen.

Innovative løsninger Komforten er extremt god. Brugerne, som står og går hele dagen, behøver komfortable sikkerhedssko som giver støtte og støddæmpning. Indlægssålen i det nye materiale FX3 har tre funktionelle stød-

dæmpnings zoner og er opbygget i flere lag, som opfylder forskellige funktioner for den optimale støtte. – Slutresultatet er en meget komfortabel og funktionel sål, som beskytter imod stød og tryk, fortæller Juho Järvinen. Exalter²-kollektionen har en række innovative løsninger. Materialet ånder og har et foer af hygiejnisk polyamid med anti-bakteriel behandling, som mindsker ubehagelig lugt. Skoene lanceres i beskyttelses klasserne 01, S1 og S3. Varianter lever naturligvis op til kravene i EN ISO 20345:2011 eller EN ISO 20347:2012.

”Hænderne er vores vigtigste redskab” Skærebeskyttende handsker er et vigtigt emne i byggerisektoren.TEGERA Cut Protection. Der er stor fokus på skæreskader i forbindelse med moderne byggeri. Ejendals præsenterer på Byggeri ’14 en bred vifte af nye innovative fibre, som beskytter brugerne imod skæreskader. Den klassiske byggerihandske er under pres fra lokale myndigheder, arbejdstilsyn og virksomhedernes krav grundet et stigende antal skader . Ejendals tilbyder et bredt sortiment i skærebeskyttende produkter,TEGERA Cut

Protection, som giver brugeren den absolut bedste beskyttelse der findes på markedet, hænderne er jo det vigtigste redskab vi har, siger Niclas Wiklund, produktchef TEGERA.

Svenske kvalitetsprodukter Det er den svenske virksomhed Ejendals som ejer varemærkerne JALAS og TEGERA. Ejendals har eksisteret siden 1949 og har

specialiseret sig i at udvikle, fremstille og markedsføre kvalitetsprodukter, som beskytter hænder og fødder. Gennem varemærkerne TEGERA handsker og JALAS sko gør Ejendals livet sikrere på titusindvis af arbejdspladser rundt om i Europa.


29

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Rendering af Ytongs stand ved BYGGERI ’14

Stort forretningspotentiale i energirenovering Flere og flere murere får øjnene op for fordelene ved at kunne tilbyde efterisolering med Ytongs Multiporisoleringsplader til deres kunder, og på Byggeri’14 kan besøgende på standen få undervisning i efterisolering på en demonstrationsvæg. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 M

ange håndværksvirksomheder kan i dag mærke en stigende efterspørgsel efter løsninger til energirenovering, og for nordisk ansvarlig for Ytongs aktiviteter hos Xella, Niels Jørgen Pallesen, er der ingen tvivl om, at Ytong Multipor-isoleringspladerne rummer en række egenskaber, som rammer plet i forhold til håndværkernes behov: – Der er et kolossalt behov for både energirenovering og efterisolering, og vi får mange forespørgsler fra private og projekterende, som efterspørger håndværkere til at udføre efterisolering med Ytong Multipor. Derfor har de murere, som besøger vores stand, bl.a. mulighed for at tilmelde sig et isoleringskursus hos os. Der er gode forretningsmuligheder for landets mange murerfirmaer ved at blive en del af vores netværk af professionelle udførende.

Den fornuftige håndværker – Vi betragter messen som en anledning til at komme helt tæt på en vigtig hjørnesten i vores forretning, nemlig den fornuftige håndværker, der prioriterer at vælge den langsigtede løsning. Han er benzinen på vores motor, og det vil vi gerne understrege på messen. Jeg opfordrer derfor samtlige af de deltagende håndværkere til at komme forbi vores stand og få sig en ”murergoodiebag” og en god snak, udtaler Niels Jørgen Pallesen.

En komplet og enkel løsning Hos Xella, der er verdens førende leverandør af byggematerialer i porebeton og kalksandsten med eget udviklings- og forskningscenter i Berlin, har man oparbejdet 15 års erfaring med et komplet og enkelt system til indvendig efterisolering, der er modstandsdygtigt over for svamp og råd. – Ytong Multipor er massive højisolerende og kapillaraktive isoleringsplader. Frem for alt er der tale om et uorganisk produkt med solide fugtregulerende egenskaber, forklarer Xellas direktør Niels Jørgen Pallesen. Ytong Multipor er ikke et nyt og uprøvet produkt, da man i over 15 har anvendt det

i Tyskland, og Xella har netop bygget en ekstra fabrik i Tyskland specifikt til dette produkt, så man har den fornødne kapacitet, ligesom virksomheden har planer om at udvide med en tredje fabrik.

Stor interesse i energirenovering Til foråret skyder Xella gang i en omfattende landsdækkende kampagne overfor private, hvor man vil fremhæve fordelene ved at efterisolere sin bolig med den uorganiske Ytong Multipor isoleringsplade. Et materiale, som altså ikke giver de indeklimamæssige problemer i form af fugt og skimmel, som mange forbinder med efterisolering. Multipor sørger for at hæve overfladetemperaturen, isolere væggen og reducere energiforbruget – men vigtigst af

alt, så bibeholdes væggens hidtidige evne til at ånde. Det skønnes, at energitabet i facaden på en bygning fra før 1960 er ca. 30 %, og derfor kommer man ikke uden om at isolere facaden, når man ønsker at energioptimere. Over hele Danmark findes ejendomme med et stort renoveringspotentiale, ikke kun ud fra synspunktet om at energioptimere, men også ud fra perspektivet at forbedre indeklimaet og komforten.

Rendering af Ytongs stand ved BYGGERI ’14


30

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Både varme og kolde løsninger på Byggeri ’14 Dana Lim viser for 16. år i træk på BYGGERI ’14, hvordan dansk produktion med fokus på kundedialog, produktkvalitet og produktudvikling skaber mærkbare forbedringer for byggebranchen. Virksomheden præsenterer bl.a. nyudviklede løsninger til vinterbyggeri med færre forsinkelser og effektiv passiv brandsikring.

 I

gen i år løber Skandinaviens største byggevaremesse, Byggeri ’14, af stablen med Køge-virksomheden Dana Lim på sin faste stand for 16. år i træk.Traditionen tro har Dana Lim medbragt både velkendte klassikere og helt nye lanceringer til messen, der i år finder sted d. 25.-28. februar. Men som altid handler messen for limproducenten først og fremmest om at møde kunderne der, hvor de er, forklarer marketingchef Lars Wulff.

Fokus på kundedialog, høj kvalitet og produktudvikling – Messen er endnu en mulighed for at videreføre den tætte dialog med kunderne, som kendetegner vores måde at gøre tingene på i det daglige. Vi har en god forståelse for deres behov, og det gør, at vi kan udvikle løsninger, som letter deres arbejdsdag og samtidig højner byggeriets kvalitet. I den forstand er messen også en mulighed for at vise, at en dansk produktion med fokus på kundedialog, høj kvalitet og produktud-

vikling er vigtig for at skabe løsninger med langvarig værdi, lyder det fra Lars Wulff.

Færre vinterforsinkelser fremover Blandt de nyheder, som messedeltagerne kan opleve på Dana Lims stand, er den nye montagelim Cooltack, der som markedets eneste kan hærde i frostgrader, så vinterbyggeriet fremover vil opleve færre forsinkelser. – Cooltack er en rigtig god nyhed for håndværkerne, som hvert år løber ind i problemer, når kulden sætter ind og forsinker hærdeprocesserne i forbindelse med monteringsopgaver.Teknologien bag Cooltack gør, at limen fungerer ligeså godt om vinteren som om sommeren, og dermed er den et skridt på vejen mod at nedbringe de forsinkelser, som ofte gør vinterbyggeri til en dyr affære, forklarer Lars Wulff.

Enkel og effektiv brandsikring Ud over Cooltack medbringer Dana Lim også den nyudviklede produktserie Fire

Guard, der forbedrer byggeriets passive brandsikring. Produktserien, som er testet i henhold til de nyeste europæiske brandsikringsstandarder, forhindrer effektivt spredning af ild, varme og røg og kan anvendes til installationsgennemføringer og lineære fugninger. Lars Wulff uddyber: – Fire Guard gør det lettere for håndværkerne at vælge den rette løsning til brandtætning af kabler, rør og ledninger, ligesom serien også letter arbejdet med brandsikker fugning af bl.a. vinduer, døre og skillevægge. Den er ligesom Cooltack endnu et eksempel på de gevinster, der opstår, når kvalitet og innovation går hånd i hånd med et indgående kendskab til de udfordringer, som byggeriets udførende og rådgivere står over for i det daglige. Både Cooltack og Fire Guard kan udforskes ved Dana Lims stand på Byggeri ’14 i selskab med en række af vores øvrige produkter, herunder en ny og elastisk interiørfuge til fugning inden døre. Den phthalatfri interiørfuge udmærker sig ved at være mat

og tør i overfladen, hvilket betyder, at den er meget smudsafvisende. Samtidig har den en lang bearbejdningstid, som gør det lettere at opnå et pænt resultat.

Stemningsbillede fra Dana Lims stand på TUN Byg 2012


1

2

3

Ønsker du at renovere et badeværelsesgulv på under én time med fald til afløb? wedi Fundo gulvelement med indbygget fald til afløb løser denne opgave!

Du sparer tid og dermed omkostninger, når du renoverer baderum med wedi produkter!

En wedi løsning har ikke højere indkøbspris end de mere traditionelle løsninger!

wedi Hovedkontor for de Nordiske lande Industrivej 20 · DK-3550 Slangerup · Tel +45 47 38 23 29 · Fax +45 47 77 23 29 · info@wedi.dk · www.wedi.eu

wedi løsninger vejer op til 1/10 del af de traditionelle løsninger!


32

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Lavenergihus indstillet til Byggeriets Energipris Sundolitt A/S, har realiseret fremtidens energikrav og fulgt passivhus standarden ved egen opførelse af et lavenergihus. Samtidigt brød Sundolitt med mange konventioner og tog livet af flere myter om det svære ved at bygge energieffektive huse. Ved opførelsen af et Sundolitt Climate House har Sundolitt bevist, at det blandt andet ikke er teknisk kompliceret at bygge lavenergihuse, teknisk kompliceret at drifte det, at byggestilen ikke giver et dårligt indeklima og sidst, men ikke mindst, er dyrt at opføre. En prototype, som huset i Jægerspris, kostede kun ca. 10 % (2009) mere end et standardhus. Et stort ekstraordinært plus, er, at husets tekniske installationer er nemme at betjene og at de ikke kræver stor løbende udskiftning.

 S

om de første i Danmark har Sundolitt A/S bygget et hus, hvor ekspanderet polystyren (EPS) udgør isoleringen i hele klimaskærmen. Det 185m2 store lavenergihus står opført i Jægerspris nord for København, og er i dag beboet af en familie bestående af to voksne og fire børn

– Klimafagligt er der enighed om, at isolering er den mest effektive metode til at minimere bygningers energiforbrug og den mest lønsomme vej til reduktion af CO2udslippet. Derfor stiller politikere og fremtidens boligejere krav om lavt eller slet intet energiforbrug til boligopvarmning. En isoleringsløsning, som i det omtalte Sundo-

litt Climate House, slår mange fluer med et smæk, siger Claus Jørgensen, Sundolitt A/S. Huset i Jægerspris er tegnet af JJW Arkitekter med Wissenberg A/S som rådgivende ingeniører. Det er opført efter ”Passivhus standarder”, og alle dele af klimaskærmen er isoleret med EPS. – Der er tale om byggeelementer, der består af byggeklodserne Sundolitt KUB, Sundolitt Funderingselementer samt isoleringsproduktet Sundolitt Climate, der isolerer 20 procent bedre end de almindelig hvide EPS-produkter, forklarer Claus Jørgensen videre. De formstøbte, hule KUB-byggeklodser er brugt til opbygning af husets ydervægge. KUB-elementerne fungerer som forskalling, der efterfølgende er fyldt med beton, så de udgør en grundisoleret ydervæg. KUBelementer opbygges på Sundolitt

Funderingselementer – et element som reducerer gravearbejde, betonmængde, tunge løft og byggetid. Sundolitt Climate er en videreudvikling af det hvide EPS, hvor råvaren, polystyrenperler, er tilsat grafit. Grafitten reflekterer infrarød varmestråling, som andre isoleringsmaterialer kan have svært ved at håndtere. Med stor respekt og omtanke for miljøet, har Sundolitt A/S altså taget det første spadestik og dermed bevist, at det sagtens kan lade sig gøre at levere den vare, som både politikere og fremtidige boligejere efterspørger, når man taler om at imødekomme de kommende energikrav. Du kan besøge Sundolitt A/S på stand 5405 på Byggeri ’14 i Fredericia.

Den nye K 85:

Byggeri Besøg os på ar 2014 25. - 28. Febru 1

14 Stand A-0

02/14

Saven der opfylder fremtidens krav.

„Follow your instinct“ – sådan lyder vores motivering ved hver eneste produktudvikling. Den nye håndrundsav K 85 viser, hvad vi mener med det. Med dens fleksibilitet, dens præstation og den høje komfort i brug, er den optimalt udstyret til alle fremtidige krav, der kan stilles ved træforarbejdning. Det er en fremtid, hvor træ kun er et ud af flere materialer, som du og din maskine arbejder med. Kort sagt: I det, at du instinktivt griber din K 85, bliver det endnu lettere for dig at udføre et godt stykke arbejde – i enhver situation. Læs mere under www.mafell.dk


33

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Miljøvenlige plastprodukter

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Beklædningsbrædder ud over det sædvanlige

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Superwood, der kan opleves på BYGGERI ’14, fremstilles af PEFC-certificeret nordisk grantræ. De miljøvenlige beklædningsbrædder imprægneres med en patenteret teknologi uden brug af tungmetaller eller organiske opløsningsmidler. Resultatet er langtidsholdbart træ med et naturligt udseende og totaløkonomiske fordele.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

Verdenspatenteret træbeskyttelse – Superwood er et gennemtestet og veldokumenteret produkt, som efterhånden har slået sit navn fast i byggeriet herhjemme. Det udspringer af en revolutionerende, miljøvenlig og effektiv teknologi til træbeskyttelse, som vi kalder superimprægnering. Processen beskytter grantræet mod råd og svamp helt ind i kernen, og til forskel fra vanlig trykimprægnering indgår der ingen tungmetaller i processen. Den særlige forarbejdning gør, at træet får mangedoblet sin levetid. Han fortsætter:

 B

ag det miljøvenlige Superwood ligger mere end 10 års produktion og udvikling. Efter at Superwood A/S i maj 2013 blev overtaget af CJ Holding, har virksomheden skiftet fokus fra vinduesmarkedet til facadebeklædninger og terrassebrædder. – Nu er det vores målsætning at udvikle verdens bedste bræt. Det betyder, at der fokuseres på at købe de rigtige råvarer og på at sikre overflader frit for harpiks og snavs gennem optimering af høvling og børstning. Derudover udvikles løbende nye profiler til smukke facader, der kan bemales i alle regnbuens farver, fortæller direktør Ole Dalsgård Nielsen.

– Superimprægneringen opfugter heller ikke træet, hvilket gør, at Superwood kun vejer det halve af vådt, trykimprægneret træ og dermed er lettere at arbejde med for håndværkeren. Samtidig bevarer superimprægneringen træets naturlige udseende.

Fordele for totaløkonomi og miljø Superwood fremstilles af PEFC-certificeret nordisk gran i høj kvalitet, og brædderne fås som standard med 10 forskellige profiler og i mange forskellige farver til beklædning af f.eks. husfacader og terrasser. Produktet anvendes i stigende grad husbyggeri i Danmark, hvilket bl.a. skyldes mindre udgifter både på kort og langt sigt til overfladebehandling, befæstigelse, montage og bortskaffelse. Superwood A/S har fået EUs miljøpris for sit arbejde med bæredygtighed i både teknologien og det færdige Superwoodprodukt.

Tagrendenet Forhindrer tilstopning af alle typer tagrender.

BIO-BLOK®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk


34

Særtillæg | byggeri 14 | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Stemningsbillede fra EXPO-NETs stand på TUN 2012

Et net af løsninger på Byggeri 14 EXPO-NET, der i mere end 50 år har produceret extruderede plastnet og plasthegn, ser frem til igen at indtage Byggeri ’14 med en række højteknologiske, unikke og patenterede løsninger.

 E

XPO-NET Danmark er klar til at indtage BYGGERI ’14 med en række brugervenlige og bæredygtige plastnet og plasthegn, der har mere end 50 års højteknologisk udvikling i ryggen. Den Hjørring-baserede virksomhed, der producerer plastnet i både rør- og fladform til bygge- og anlægsbranchen, glæder sig derfor til at vende tilbage til messen den 25.-28. februar 2014.

Patenterede løsninger mod fygesne – Vi leverer plastnet til utallige anvendelsesområder, lige fra en bred vifte af standardprodukter til kundedesignede specialprodukter. Et godt eksempel på en unik løsning til vinterens kvaler er vores patenterede snefangsrør, som vi ser frem til at fremvise på messen, forklarer EXPO-NETs salgschef Niels Arp-Nielsen. Han fortsætter: – Rørene udgør finmaskede net, der takket være det særlige mønster forhindrer sneen i at fyge ind på loftet uden at blokere for bygningens ventilation. Rørene, som bl.a.

er initieret af adskillige henvendelser fra både arkitekter og tømrere, blev testet ved Teknologisk Institut i 2013 og lever dermed op til byggeriets mærkningskrav og miljødeklarationer. Derudover gør en brugervenlig sømkant dem lette at montere og fastgøre i udluftningsspalterne.

bedre fordelt, og fliser eller sten bliver derfor liggende, hvor de oprindelig blev lagt. Derved sparer husejeren både tid og penge ved at undgå, at det allerede efter et par år er nødvendigt at lægge hele indkørslen om.

Avanceret produktudvikling til ethvert behov

Niels Arp-Nielsen er ikke bleg for at kalde EXPO-NET for en højteknologisk ”first mover”, og virksomhedens produktportefølje, der tæller en række patenterede løsninger, taler da også sit tydelige sprog: – Vores snefangsrør har længe været patenterede pga. deres særlige mønster. Derudover medbringer vi også vores BIO-BLOK® faskine, som bl.a. er en både enkel og effektiv løsning til lokal afledning af regnvand. Processen består i al sin enkelhed i, at regnvandet ved hjælp af BIO-BLOK® regnvandsfaskinen føres tilbage i et naturligt kredsløb, og derved reduceres belastningen. Som en ekstra fordel reduceres belastningen af kloaksystemer og renseanlæg også, siger Niels Arp-Nielsen og fortsætter: – Ved brug af BIO-BLOK® 150 i forbindelse

Takket være EXPO-NETs moderne og fleksible produktionsteknik er det muligt løbende at udvikle og producere net med forskellige strukturer i variable bredder, diametre, maskestørrelser, styrker mv. Samtidig har virksomhedens produktudvikling altid taget udgangspunkt i levering af optimale løsninger til den enkelte kundes behov. Netop dette vidner de produkter, som vil blive fremvist på messen, om.Tag nu det særlige armeringsnet, som er et godt eksempel på en langtidsholdbar løsning på et problem, som mange husejere kender, nemlig at den nylagte indkørsel hurtigt bliver vind og skæv. Med armeringsnettet som underlag for indkørslen bliver trykket

En højteknologisk løsning til nedsivning af regnvand

med nedsivning af spildevand opnås der desuden optimal biologisk rensning af spildevandet, samt en effektiv nedsivning i jorden. Vi satser derfor på, at nedsivningsmediet vil modtage noget fortjent opmærksomhed fra de deltagende entreprenører, kloakmestre og rådgivende ingeniører, der besøger vores stand på messen, forklarer Niels Arp-Nielsen. Som en særlig nyhed vil EXPO-NET desuden fremvise et nyudviklet, patenteret sne- og fuglestop til bølge-eternittag, der minimerer snefygning ind på taget, samt forhindrer fugle og større insekter i at trænge ind under taget.

Snefangsrør med sømkant Ø 32 mm og Ø 42 mm

- kvalitet betaler sig Vi byder velkommen til en faglig oplevelse på cmyk cmyk

25-28. februar 2014

Besøg os på a-0347 og vær med i konkurrencen om

et romantisk weekendophold for 2 personer


laseR oG elektRonik til håndværkere Besøg os på Byggeri ’14, stand nr. A-0340

RotationslaseRe

kRydslinielaseRe

PunktlaseRe

tlM165 – 50 M tlM 220i – 200 M

tlM330 – 100 M

laseR nivelleRinG | oPtisk nivelleRinG | laseR afstandsMålinG | Målehjul | ReGelsøGeRe | fuGtMålinG | tilbehøR |


Gulve med lidt mere tyngde ‌.

BerryAlloc standnummer

A1510

berryalloc.com

Byggeoganlaegsavisen 1 sek4 2014  
Byggeoganlaegsavisen 1 sek4 2014