Page 1

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER Nr. 1 Februar 2014 | 24. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

2

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold

Tema: Sikkerhed på Byggepladsen

Sikker grund under fødderne

Tema: Sikkerhed på byggepladsen

PMG Stilladser A/S har overtaget alle aktiviteter fra Ramirent’s stilladsafdeling på Avedøre Holme, og virksomhedens plads i Greve er udvidet til knapt det dobbelte, således at man nu råder nu over godt 8000 m². Målet er fortsat at levere stilladsløsninger i en kvalitet, som sikrer en tryg arbejdsplads for kunderne. specialafdeling. Læs artiklen på side 6

Skærpede stilladsregler håndhæves pr. 1/1-14 Den 3-årige overgangsperiode for de nye, skærpede stilladsregler sluttede ved årsskiftet. Læs artiklen på side 2

Tema: Ventilation & Indekklima

Et indeklima, der regulerer sig selv InClimate fra Senmatic kombinerer måling af temperatur, relativ luftfugtighed og CO2 med en styringsenhed, der automatisk reagerer på ændringer i indeklimaet. Læs artiklen på side 11

Tema: Renovation

Tema: Belysning

Rolls Royce-modellen

I helt op til 30 meters højde over terrænet udlagde asfaltudlæggerne fra Lemminkäinens specialafdeling. over terrænet udlagde asfaltudlæggerne specialafdeling. Læs artiklen på side 4-5

Asfaltarbejde med udsigt over hele ådalen

Et billede siger mere end tusind ord. Sådan lyder en af grundtankerne bag Leica Geosystems’ nye, handy laserafstandsmåler. Læs artiklen på side 17

Børsen indstik Annonceplads

ejde med

i sAmArb

n På

Pulse

hen

rAnc

lægsb

e- & An

bygg

- Branchenyt

175x54 mm

• I næste særudgivelse præsenterer vi den danske bygge- og anlægsbranche for Børsens læsere. • Hvad er tidens udfordringer, og hvor er vi på vej hen? • Branchenyt lader et udsnit af branchens vigtigste aktører fortælle deres budskaber og fremvise deres løsninger, heriblandt din virksomhed. Kontakt os omkring annoncering på: www.bygge-anlaegsavisen.dk, info@bygge-anlaegsavisen.dk eller tlf. 3344 5555

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg-sandblaesning.dk


2

2. SEKTION | sikkerhed på byggepladsen | bygge- & anlægsavisen

Skærpede stilladsregler håndhæves pr. 1/1-14 Den 3-årige overgangsperiode for de nye, skærpede stilladsregler sluttede ved årsskiftet. Det betyder, at Arbejdstilsynet pr. 1. januar 2014 fører tilsyn med, om der er fuld sikring mod nedstyrtning både ved opsætning og nedtagning af stilladser på landets byggepladser. Ifølge Stilladssektionen under Dansk Byggeri er konsekvensen, at stilladsarbejdet fremover skal inddrages tidligere i byggeriets planlægning. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 B

åde stilladsvirksomheder, leverandører og entreprenører er ved årsskiftet 2013/2014 vågnet op til en ny virkelighed. Den 3-årige overgangsperiode for de nye,

skærpede stilladsregler, som Dansk Byggeri i 2010 aftalte med Arbejdstilsynet og de relevante faglige organisationer, sluttede nemlig pr. 31. december 2014. Reglerne har været gældende i de

ALT I STÅLRØR VI TILBYDER: Fix-mål

Bearbejdning

Nyt & Brugt

Tilbagekøb efter brug

Bram Stål A/S Din stålleverandør

Just-in Leveri-time ng

Værkstedsvej 5 • 4720 Præstø • Tel: 5594 1920 • Fax: 5594 1921 bram@bram.as • www.bram.as

seneste 3 år, men det nye er, at de pr. 1. januar 2014 også håndhæves, når Arbejdstilsynet kommer rundt på landets byggepladser. Omfattende praksisændring De pågældende regler siger, at der skal være fuld sikring mod nedstyrtning både ved opsætning og nedtagning af stilladser. Det betyder bl.a., at bukkestilladser kun i sjældne tilfælde vil kunne bygges op i samme højder, som branchen ellers har været vant til. – Reglerne indebar en omfattende ændring af praksis, da de blev vedtaget. Derfor har vi brugt den 3-årige overgangsperiode på at finde nye og bedre sikringsmetoder, og det er til dels lykkedes, forklarer Kurt Bo Jensen, der er bestyrelsesformand i Stilladssektionen under Dansk Byggeri og indehaver af Herlev Stilladser ApS. Han fortsætter: – Ude på byggepladserne bliver konsekvenserne bl.a., at stilladsarbejdet kommer til at tage længere tid, og at entreprenørerne skal tænke

stilladsarbejdet langt tidligere ind i deres planlægning, end de har været vant til. Ud over at føre tilsyn med sikkerheden vil Arbejdstilsynet også føre tilsyn med, om stilladset egner sig til opgaven, og om stilladsets last- og breddeklasser overholder de krav, som standarderne stiller. Anbefalinger fra Dansk Byggeri Dansk Byggeri anbefaler, at man fremover sikrer sig mod nedstyrtning ved opsætning og nedtagning af stilladser ved at følge nedenstående retningslinjer: • Nogle stilladstyper kan forsynes med opskydelige rækværker, så man kan montere et rækværk til næste højde fra det sidste færdige dæk. På den måde får man et enten permanent eller midlertidigt rækværk, når dækket er færdigmonteret, og montøren skal op og arbejde videre. • Montøren kan anvende såkaldt ’gedetøjr’, der består

af en line eller rem, som monteres helt inde ved muren ca. en meter over dækket. Montøren bærer en kort line i sin sele, som klikkes fast, så han forhindres i at falde ud over kanten. Metoden forudsætter dels, at stilladsdelene monteres fra den fjerneste ende, da det monterede stillads ellers spærrer for linen. Dels forudsætter metoden, at stilladset kan modstå det træk, som opstår, hvis linen strammes. • Seler og liner er en tredje mulighed. De kan klikkes på en faldblok, som er fastgjort i de allerede monterede dele af stilladset som f.eks. rammerne i rammestilladser. Det anbefales, at linen fastgøres over skulderhøjde, og stilladset skal kunne optage den kraft, som en faldende person ville påføre det. Derudover anbefaler • Dansk Byggeri, at man altid så vidt muligt følger stilladsleverandørens brugsanvis-

ninger og montagevejledninger. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (BAR Bygge og Anlæg) er desuden i færd med at udarbejde faktaark om rulle- og bukkestilladser. Faktaarkene vil anvise de metoder, som BAR Bygge og Anlæg anbefaler ved opstilling, nedtagning og brug af de to stilladstyper, og faktaarkene suppleres med film, der konkret viser, hvordan man gør. Mere sikkerhed og bedre arbejdsmiljø – Det er glædeligt, at der nu kommer mere fokus på planlægningen af stilladsarbejdet. Vi har i Stilladssektionen længe slået til lyd for, at stilladsarbejdet inddrages så tidligt som muligt, fordi den tidlige inddragelse er med til at højne sikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet for de udførende, pointerer Kurt Bo Jensen.


4 tætte løsninger:Sikker klæbning

Radonsikring i eksisterende byggeri

På gulve og vægge med risiko for revnedannelser anbefales ARDEX SK 100 W foliesystem.

På stabile underlag anvendes ARDEX 8+9 membran på gulv og væg.

Ved renovering af eksisterende betongulv anvendes ARDEX EP 2000 epoxyfugtspærre.

Bygningslovgivningen kræver i dag, at alle nye huse skal være sikret mod Radon således, at niveauet ikke overstiger 100 Bq/m³ og for ældre huse ikke over 200 Bq/m³. I modsat fald skal ejeren foretage en radonsanering for at bringe niveauet ned. ARDEX har udviklet 4 enkle, hurtige og økonomiske løsninger til huse og kældre i den eksisterende boligmasse. Alle membranerne

ARDEX Skandinavia A/S Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk

BOA_radon.indd 1

er testet radontætte på Statens Prövningsinstitut i Sverige. Med ARDEX løsningerne er det nu muligt at ændre et gammelt pulterrum til et nyt radonsikkert kontor eller aktivitetsrum på kort tid - og til en pris, der er til at betale. Læs mere på ardex.dk/radon

www.ardex.dk 12/2/2013 11:44:52 AM


4

2. SEKTION | sikkerhed på byggepladsen | bygge- & anlægsavisen

Ikke plads til Tarzan-syndrom på byggepladsen Kæmpe projekter som Femern tunnelen er krævende, når et godt og sikkert arbejdsmiljø skal sikres. Derfor vægter det tungt i udbud og kontrakter, når Femern A/S skal vælge entreprenører.

 E

ntreprenører skal ikke bare levere det bedste produkt til en konkurrencedygtig pris. De skal også indrette arbejdspladser og processer, så sikkerheden kommer i højsædet i de opgaver, de skal udføre. Det er holdningen hos Femern A/S. Arbejdsmiljø og sikkerhed vægter højt i udbudsrunderne, og der skrives en række detaljerede krav direkte ind i de kontrakter, der indgås med entreprenører, som skal arbejde på den 18 kilometer lange sænketunnel, der skal etableres mellem Rødbyhavn og Puttgarden.

– Vi lægger stor vægt på, at vores entreprenører drager omsorg for arbejdsmiljøet og sikkerheden. Så bemanding af opgaven og måden at udføre opgaven på vægter højt, når vi skal vælge, siger Steen Lykke, teknisk direktør i Femern A/S. Store byggeprojekter – store krav Store byggeprojekter som Femern tunnelen er ekstra krævende, når et godt og sikkert arbejdsmiljø skal sikres. Fordi byggepladserne er meget store, og mange faggrupper skal arbejde sammen om komplekse opgaver. Da en stor del af arbejderne i forbindelse med Femern

tunnelen foregår på vandet, stiller det ekstra høje krav til sikkerheden. Fokus på sikkerhed fra top til bund At Femern A/S og alle entreprenørerne skal leve op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen er en selvfølge, men Femern A/S ønsker at, et sikkert arbejdsmiljø tænkes ind i hvert eneste skridt, så man på alle rimelige måder forebygger arbejdsulykker og dødsfald. – Et godt arbejdsmiljø begynder med god planlægning og valg af metoder, hvor sikkerheden er høj. Holdningen helt fra toppen og ud til

Telte til alle formål! F.eks. Håndværkertelt - enkel montering på kun 5 minutter! Stort lager af telte og presenninger!

Priser fra kr. 1.998,excl. moms

r ge n i n en . 40, s e r Pr a k fr

O.B. Wiik Danmark A/S Hasselvej 10 4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75 obw@obwiik.dk www.obwiik.dk

Tilbud er gældende så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms

yngste lærling skal være, at sikkerhed og sundhed er prioriteret højt i ord såvel som i gerning, siger Steen Lykke og fortsætter. – Vi vil ikke acceptere Tarzan-syndromet, hvor medarbejderne tager risici og siger ”går den, så går den”. Sikkerhed skal gennemsyre det daglige arbejde, og det skal nå ud i alle kroge. Det vil vi vurdere entreprenøren på, og det vil vi som ansvarlig bygherre følge nøje op på hver dag, når arbejdet går i gang, siger han.

FAKTA: Femern A/S er et statsejet selskab, der står for at bygge den cirka 18 kilometer lange Femern tunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden, der står færdig i 2021. Byggeriet af tunnelen er planlagt til at gå i gang i 2015, men en del af de fremrykkede aktiviteter, som Femern A/S også står for, er allerede sat i gang. Aktiviteterne går ud på at forberede området omkring Rødbyhavn til anlægsarbejdet med etableringen af tunnelen og portalen. Derfor etableres nye og forbedrede veje og cykelstier, forsyning af el, vand og kloakering opgraderes, en ny pumpestation til afvanding af lavtliggende områder ved Rødbyhavn bygges, et gammelt fiskeopdræt rives ned, og der etableres erstatningsnatur.

Skimmelangreb efter vandskader. Hvad gør man så? Prøv vores BORACOL Special Læs mere om dette effektive produkt på vores hjemmeside: www. lavtox.dk


5

2. SEKTION | sikkerhed på byggepladsen | bygge- & anlægsavisen | Annonce

Tag din sikkerhed personligt De fleste ved, at det er vigtigt at bære personlige værnemidler ved arbejde i skadelige miljøer, men ikke alle tillægger det lige stor betydning. Hos entreprenørfirmaet Aarsleff A/S har man sat fokus på beskyttelse af hørelsen med et nyt projekt: Støj på linjen? Nej tak. Pas på din hørelse!

K  

at se fornuften i at beskytte ampagnen har til sin hørelse. formål at få alle, der er udsat for Vi lever i en støjende skadelig støj, til at verden sørge for egen personlig beArbejder du i støjfyldt skyttelse. Aarsleff A/S vil kort miljøer kan det have store og godt prøve at ændre dårkonsekvenser, hvis ikke du lige vaner til gode, hvor det beskytter din hørelse. En er en selvfølge at tage hørehøreskade forårsaget af støj værn på inden støjen opstår kan ikke helbredes, men kan og først fjerne høreværnet, nemt forebygges. når støjen har lagt sig.Torben – Vi har undersøgt flere moRydahl Nilsson, Entrepriseledeller, og er kommet frem der, Aarsleff A/S fortæller: til, at 3M Peltor høreværn fra – Vi er nok en del af bygge3M er de bedste på markedet branchen (pæle fundering og i øjeblikket fortsætter Torben spunsrammearbejder), hvor Rydahl Nilsson. der er meget store støj-udlad– Optime III har en rigtig ninger, hvor folk udsættes for god dæmpning samtidig kraftige påvirkninger i dagmed, at det er robust og har ligdagen. Det er bl.a. derfor, god komfort, hvilket vi finder at vi ikke går på kompromis som noget af det bedste vi med at bruge et hvilket som kan tilbyde vores folk. Nu helst høreværn, og vi tester er der så kommet det nye løbende folks hørelse, for X5 høreværn, hvor 3M har 1 at få viden omPlatform_185x132_4-5_2013_ny.pdf den enkeltes formået at lave en dæmpning funktion, og for at få alle til

styrret i mobiltelefon, selv hvor det støjer meget. Høreværn med niveauafhængig mikrofon sikrer at du ikke isoleres fra omgivelserne, men at du stadig kan høre fx advarselssignaler og kommunikere med kollegaer – uden at tage høreværnet af.

på yderligere 2 dB. 2dB lyder ikke af meget, men når man har prøvet at skifte fra Peltor Optime III til Peltor X5 mens man står ved en af vore rammemaskiner opdager 14/01/14 14.21 man, at der er en verden til forskel,

Platform.as er nu landsdækkende!!

det er noget der virker, slutter Torben Rydahl Nilsson. Sikkerhed på flere niveauer 3M producerer både passive høreværn og høreværn med

elektronik. Vælger du et høreværn med elektronik, har du mulighed for fx at lytte til musik under arbejdet og via den indbyggede Bluetooth teknologi kan du trådløst streame musik eller tale ufor-

Partner med sikkerhed 3M står til rådighed med vejledning og træning, og i virksomhedens løbende produktudvikling inspireres man af brugernes hverdag, hvilket hjælper med til fortsat at skabe komfortable og sikre løsninger, så du kan arbejde under sikre forhold. 3M har et dybt og bredt sortiment af personlige værnemidler.


6

2. SEKTION | sikkerhed på byggepladsen | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Sikker grund under fødderne PMG Stilladser A/S har overtaget alle aktiviteter fra Ramirent’s stilladsafdeling på Avedøre Holme, og virksomhedens plads i Greve er udvidet til knapt det dobbelte, således at man nu råder nu over godt 8000 m². Målet er fortsat at levere stilladsløsninger i en kvalitet, som sikrer en tryg arbejdsplads for kunderne. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 D

er har været fuld fart på PMG Stilladser, siden virksomheden blev etableret i 2012, og med overtagelsen af Ramirents stilladsafdeling på Avedøre Holme, så har man nu den fornødne kapacitet til alle opgaver. Stilladsvirksomheden arbejder primært på Sjælland. Administrerende direktør i PMG Stilladser A/S, Klaus Glendorf, udtaler: – Vi har haft rigtig mange opgaver her i vinterperioden, og vi har næsten kunnet fastholde alle medarbejdere. Der er visse fordele ved at have større volumen, når vi tilbyder vores løsninger. Alle vores medarbejdere er uddannede montører, som monterer stilladset efter alle

sikkerheds- og lovmæssige krav, for at vores kunder kan føle sig helt sikre under arbejdet. Derfor har vi mange faste kunder, som kommer tilbage, da de ved, at vi ikke tager afsted, før alting er i orden. Færdig i første hug PMG er et aktieselskab, hvor alle aktier foreløbig ejes af Klaus Glendorf. Virksomhedens faglige fokus betyder stilladser i bedste kvalitet, så kunderne kan fokusere på deres egne opgaver, hvilket giver stor effektivitet. – Vores force er, at vi gør tingene færdige i første hug, så vi ikke skal tilbage på en opgave. Vores stilladsmontører sørger for at levere, montere og demontere stilladset ef-

ter endt arbejde, så du som kunde kun skal tænke på dit eget håndværk, udtaler Klaus Glendorf. Frihed under ansvar For at kunne byde ind på de helt store projekter for de helt store entreprenører bliver det i stigende grad nødvendigt, at man kan dokumentere sine arbejdsgange, forklarer Klaus Glendorf og pointerer, at PMG derfor går målrettet efter at blive certificerede. Virksomheden bruger kun uddannede montører og kan derfor stille større krav til sine medarbejdere. Han fortsætter: – Vi motiverer vores montører med en høj grad af selvbestemmelse og indflydelse på, hvordan opgaverne skal løses. Vores folk ved udmærket, hvordan tingene skal udføres. Og derfor kan vi uddelegere opgaverne. Vi accepterer ikke hovsa-løsninger, og en aftale er en aftale. Vi mener, at ved at have en god tone på arbejdspladsen og over for kunderne kan man bygge langsigtede relationer op – til fordel for alle. Intet er for stort eller for småt – Vi mener, at intet er for stort eller for småt i PMG Stilladser A/S, og vi sætter derfor også stilladser op på

villaer, mindre bygninger eller lignende. Vi kan tilbyde et bredt sortiment af stilladstyper og relaterede ydelser, og på alle opgaver er vi hurtige til at demontere stilladset, så alt er ryddeligt efter endt arbejdsopgave, siger Klaus Glendorf. PMG Stilladser A/S er medlem af Stilladssektionen under Dansk Byggeri, og alle stilladsarbejder er monteret og sikret efter sikkerheds- og lovmæssige krav, så håndværkere kan komme til hurtigt og udføre arbejdet effektivt.


NÅR TOPPEN SKAL NÅS JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås. Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, sækkevogne og meget, meget mere. Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as. Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

®

JUMBO

STIGER | STILLADSER | LIFTE

JUMBO Rullestilladser

Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på rammer og diagonaler/ håndlister. Med ekstra kraftige hjul Ø125 mm - kan også monteres med Ø200 mm højdejusterbare hjul Stilladsklasse 3

JUMBO Alu-transportkasser

Ekstra kraftige kasser med fuldsvejste samlinger. Fremstillet i 2/3 mm alu-dørkplader. Pakninger i låget gør kasserne støv- & stænktætte. M8 gevind i bund til fastgørelse gør kasserne velegnet til transport RA IS F . PR L J VE

,8 9 1.1

Stand nr.

E-7202

25 - 28 februar 2014 Messe C - Fredericia Kom og få en snak med vores konsulenter og se både velkendte og nye JUMBO-produkter

RA SF PRI . L VEJ

5,9 1 7.

JUMBO Giant Multistiger

Stærke, robuste og meget alsidige stiger der kan benyttes både som wiener- & skydestige. Kan stå på forskudt underlag, som f.eks. trapper og udvides med forskelligt tilbehør.

RA SF PRI . L VEJ

8,9 4 3.

DARK HORSE

REVOLUTION

CLASSIC

Fremstillet i glasfiberkompositmateriale - velegnet til el-arbejde. 42 mm brede ergotrin.

Fremstillet i aluminium 20% lettere end traditionelle aluminiumsstiger. 35 mm brede ergotrin.

Fremstillet i aluminium 20% lettere end traditionelle aluminiumsstiger. 25 mm brede ergotrin.

Fås i modellerne: 4/7 trin 5/9 trin

Fås i modellerne: 4/7 trin 5/9 trin 6/11 trin

Fås i modellerne: 3/5 trin 4/7 trin 5/9 trin 6/11 trin

RA SF PRI . L VEJ

8,9 7 2.

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

RA SF PRI . L VEJ

8,9 7 1.

www.jumbo.as


8

2. SEKTION | ventilation & indeklima | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Systemer under konstant udvikling Meget har ændret sig siden Exhausto i sin tid blev grundlagt. Kerneområdet er blevet større og kompetencerne er blevet flere, og det stiller høje krav til konstant udvikling. Tekst af Pernille Christiansen. Foto af EXHAUSTO A/S

D  

vores produkter, så de nu indgår i helhed med Novema Aggregaters og Novencos produkter. Derudover er vi nødt til hele tiden at holde os opdateret i forhold til diverse love og regler samt direktiver, så vi altid lever op til de konstant skiftende lovkrav, understreger Henning Grønbæk. For eksempel dikterer EU’s 20-20-20-mål, at medlemslandene inden 2020 tilsammen skal reducere deres CO2udledning med 20 procent samt øge energieffektiviteten med 20 procent i forhold til 1990. Hos EXHAUSTO har man blandt andet imødekommet dette krav ved at tilbyde ventilationsløsninger, der gør brug af den energibesparende såkaldte EC-motor og varmegenvinding med høj temperaturvirkningsgrad.

a Exhausto blev grundlagt i 1957 var det på baggrund af en unik idé om at konstruere en røgsuger, der kunne installeres i skorstenen og skabe et optimalt træk til åbne ildsteder, træfyr og kedler. Siden har virksomheden udvidet sit markedsområde og står i dag for at udvikle og fremstille en bred palette af produkter og systemer til komfortventilation i alt fra boligbyggerier, kontorer og dagsinstitutioner til byggeprojekter i industrien. – I 2010 opkøbte vi den norske ventilationsvirksomhed Novema Aggregater, og i 2013 voksede virksomheden igen ved opkøb af danske Novencos Air Handling Units. Dermed er vores markedsområde blevet udvidet markant og i dag kan vi levere aggregater til et hvilket som helst projekt, forklarer Institute Manager hos Exhausto, Henning Grønbæk. Han understreger, at virksomhedens kerneområde i dag er boligventilation og ventilation med varmegenvinding til mange formål. Dermed indgår EXHAUSTOs oprindelige produkt, røgsugeren, ikke længere i produktprogram-

Emhætte model ”Wave” monteret met, men produceres og markedsføres nu af Exodraft. Konstant udvikling Opkøbene har betydet, at Exhausto i dag har en føre-

nde rolle på det nordeuropæiske ventilationsmarked, og dette stiller store krav til konstant udvikling. – Først og fremmest har vi relanceret en række af

Gennemtestede produkter – Derudover går vi meget op i aggregaternes hygiejne, så vi kan skrive under på, at det er en ren og frisk luft, der tilføres bygningen. For nogle år siden kørte vi derfor alle vores produkter igennem en hygiejnetest (VDI 6022) i Berlin, fortæller Henning Grønbæk. Testen bestod blandt andet i at afprøve alle pakninger,

VEX360 varmegenvindingsaggregat med modstrømsvarmeveksler med henblik på at finde ud af, om de optog fugt og kunne udvikle svamp. – Vi er ligeledes en del af Eurovents certificeringsprogram, hvor en tredjepart, for eksempel Teknologisk Institut, tester udvalgte aggregat, og garanterer, at produkterne holder, hvad de lover, understreger Henning Grønbæk. Innovation skaber konkurrencedygtighed Økonomi er unægtelig også en faktor, der inciterer til konstant innovation. Da der for nylig blev stillet skærpede krav til brandsikkerhed i større lejlighedskomplekser, steg EXHAUSTOs centrale ventilationssystem nemlig i pris. Derfor valgte man at introducere en supplerende og billigere løsning, der tillader at installere decentral boligventilation i hver lejlighed

og dermed opnå besparelser og andre fordele. – Både det centrale og det decentrale anlæg har sine fordele, så nu findes der løsninger til projekter af vidt forskellig art og størrelse, forklarer Henning Grønbæk. Klar med rådgivning – I kraft af at vi konstant følger lovgivningen og er opdaterede inden for de seneste lovkrav, kan vi tilbyde alle entreprenører yderst brugbar rådgivning. Blandt andet tilbyder vi at udføre en opstartskontrol, så snart et af vores anlæg er installeret, så vi sikrer, at alt kører som det skal, afslutter Henning Grønbæk. For hos EXHAUSTO sættes stor fokus på produktkvalitet og på høje virkningsgrader, og dermed sætter virksomheden hele tiden nye standarder for branchen.


8

Fra bord til jord

InClimate

ressourcernes vej tilbage til naturen

Et indeklima, der regulerer sig selv

Sortering af organisk affald i huset

Container med skillevæg

Køkkenspande og komposterbare poser

til sortering i flere fraktioner

Ressourcestation MolokDomino™ eller jocaWaste – kan inddeles og udbygges efter behov

• Kombineret controller/transmitter

Biogasproduktion Kompostering Genbrug hvor muligt

• Temperatur, fugtighed, CO2 (valgfri kombination) • Temperatur skalaknap (programmerbar skala) • 7 valgfri standardprogrammer

Industrivej 6

DK-7830 Vinderup

Telefon 97 44 36 66

joca@joca.dk

Læs mere om alle vore produkter på www.joca.dk Affald er ressourcer

• 3x10V udgang til VAV • RS485 Modbus • PI regulering • CO2 automatisk kalibrering (vedligeholdelsesfri)

• Programmeringsværktøj (til Modbus register) • Dansk design og dansk produceret

Læs mere om InClimate:

www.senmatic.com +45 64 89 22 11


10

2. SEKTION | ventilation & indeklima | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Bedre affaldshåndtering i by og på land Nedgravede affaldssystemer i byerne og døgnåbne genbrugspladser i yderområderne er nogle af de løsninger, der kan sikre en bedre affaldshåndtering fremover. joca a/s har bl.a. lanceret jocaWaste og Molok®, der letter sortering af affald, mindsker lugtgener og sparer transport ved tømning. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 M

iljøstyrelsen lancerede i januar en ny ressourcestrategi for affaldshåndtering under overskriften ”Danmark uden affald”. Strategien sætter bl.a. fokus på bedre sortering og øget genanvendelse af affald, og målet er, at der i 2022 skal

genanvendes dobbelt så meget dagrenovation, som der genanvendes i dag. Flere fordele med affald under jorden – Øget fokus på sortering og genanvendelse betyder, at mange virksomheder, kommuner og boligforeninger får brug for bedre systemer til

affaldshåndtering, end dem de har i dag, fortæller Søren Jensen, der er direktør i joca A/S, som leverer affaldssystemer til offentlige og private kunder over hele landet. joca har bl.a. lanceret jocaWaste og Molok®, der består af nedgravede affaldssiloer på op til 5 kubikmeter med

mulighed for inddeling i fraktioner til f.eks. dagrenovation, plast, pap, glas og metal. I forhold til almindelige affaldscontainere giver de nedgravede siloer bl.a. en bedre sortering og færre lugtgener, ligesom siloerne kan forsynes med et sensor/ meldesystem, der automatisk fortæller, hvornår en tømning er påkrævet. Service og renhold Udover at sensor/meldesystemet giver information om tømningsbehov, så kan det også styre f.eks. service- og vedligeholdelsesopgaver i kalenderfunktionen. joca tilbyder også både service og rengøring af de nedgravede systemer, så de altid fremstår pæne og funktionelle. Leverer til både by og land – De nedgravede siloer er oplagte at bruge i byområder, for de fylder mindre i gade-

billedet, og design og materialevalg kan tilpasses individuelt. Samtidig er det muligt at spare CO2-udledning, fordi tømningen kan planlægges præcist efter behovet, så man undgår at køre ud for at tømme en halvtom silo, forklarer Søren Jensen. I landområder og til mindre

bysamfund kan joca levere døgnåbne, ubemandede miljøstationer med rustfrie tårne over jorden, liftsystemer og solcelleanlæg, der sikrer lave driftsomkostninger. joca har bl.a. leveret en miljøstation til Varde Kommune, hvor borgerne også kan indlevere haveaffald.

Et år spækket med nyheder Det nye år byder på flere store produktlanceringer. Systemair har netop introduceret en helt ny behovsstyret luftmængdeløsning under navnet VAV. 2014 vil desuden byde på en række nyheder inden for brandsikkerhed, heriblandt en helt ny generation af brand- og røgspjæld, som udmærker sig ved at kunne indgå i mange forskellige installationsløsninger.

at vurdere, hvilke aggregater, der passer bedst til det givne byggeri, men vores rådgivere står naturligvis altid klar til at guide til det helt rigtige valg, afslutter Birgit Knudsen.

Helstøbte ventilationsløsninger Den Blå Planet, Moesgaard Museum og Bella Sky. Alle ventileres de dagligt af store ventilationsaggregater fra Systemair – specialist i komfortventilation til større byggeprojekter. Af Pernille Christiansen

 M

ed hovedkontor i Hasselager samt Ventilationscenter i Hvidovre, udvikler og producerer Systemair Danmark ventilationsaggregater, der bruges til at styre indeklimaet i større byggerier over hele landet. Produktudvalget består derudover af alle typer af ventilatorer, brand- og røgprodukter, luftfordelingskomponenter samt tilbehør.

Garanti for sikkerhed Missionen er at være den foretrukne leverandør af ventilationsaggregater og -komponenter til komfortventilation, og derfor skaber Systemair produkter, der er så standardiserede, enkle og driftsikre som muligt. Disse forhandles enkeltvist, men foreslås også som del af helstøbte systemløsninger klar til montering og installation. Systemløsningerne er testede ned til mindste detalje og hermed har kunden garanti for, at hvert enkelt produkt

passer ind i forskellige kombinationer, som lever op til gældende lovkrav. – På Systemair.dk ligger beskrivelser af de forskellige systemløsninger, ligesom man også finder beregninger over de besparelser, der følger med hvert enkelt system. Her er tommelfingerreglen, at jo bedre komponenterne er, jo billigere bliver driftsøkonomien, forklarer Birgit Knudsen, Produkt- og Marketingchef hos Systemair.

Førende inden for lavenergiløsninger Aggregaterne benyttes ofte i energirenoveringsprojekter, og Systemair har da også gjort en dyd ud af at være et af de førende navne inden for lavenergiløsninger på det danske marked. – Vores produkter er i konstant udvikling, og vi forsøger hele tiden at innovere dem, så vi altid inkorporerer de mest energibesparende komponenter på markedet, understreger Birgit Knudsen.

Dermed udvides sortimentet markant og giver kunderne endnu flere valgmuligheder. – Som regel er den rådgivende ingeniør eller ventilationsentreprenør i stand til


11

2. SEKTION | ventilation & indeklima | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Et indeklima, der regulerer sig selv InClimate fra Senmatic kombinerer måling af temperatur, relativ luftfugtighed og CO2 med en styringsenhed, der automatisk reagerer på ændringer i indeklimaet. Installatøren undgår at trække en masse ledninger, da den samme enhed står for alle funktioner. Og brugerne slipper for selv at justere sig til et godt indeklima – og sparer samtidig på energiudgifterne. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 S

enmatic har udviklet en ny enhed til indeklimaregulering, der gør det enklere for både installatører og brugere at få et komfortabelt indeklima. InClimate måler på én gang temperatur, relativ luftfugtig-

hed og CO2-niveauet i rummet og kan automatisk omsætte værdierne til signaler, som køleanlæg og ventilationssystemer reagerer på. Resultatet er en mere behagelig og økonomisk regulering af indeklimaet i skoler, institutioner, kontorer, hospitaler, private boliger m.m.

Multifunktionel enhed med energigevinster – InClimate holder ikke kun øje med indeklimaet, men kan også indstilles til at reagere på det, hvis temperaturen, den relative luftfugtighed eller CO2-niveauet ændrer sig i rummet. Det er f.eks. en fordel i mødelokaler, hvor mange mennesker

er sammen på lidt plads. InClimate sørger selv for at regulere ventilationen i rummet, så det behagelige indeklima bibeholdes, forklarer key account manager Steen Østergaard fra Senmatic og uddyber : – Med InClimate placeret i hver enkelt temperaturzone i bygningen får man en løsning, som bl.a. sik-

rer en fuldstændig behovsstyret ventilation, hvilket sparer en masse energiudgifter. InClimate er netop udviklet for at gøre det lettere at overholde de skærpede krav om reduktion i energiforbrug og CO2-udledning, som kommer i bygningsreglementerne for 2015 og 2020.

Udviklingen af InClimate bygger på Senmatics mangeårige erfaring inden for løsninger til bl.a. temperaturog CO2-måling, og den brugervenlige og enkle enhed er udviklet i samarbejde med bl.a. installatører, designere, arkitekter, Dansk Blindesamfund og mikrobiologer på landets hospitaler.


12

2. SEKTION | ventilation & indeklima | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Større fokus på styring af den relative fugtighed I dag er der et enormt fokus på bygningers energiforbrug, og herved undervurderer mange betydningen af den rigtige relative luftfugtighed i forhold til det optimale indeklima – til gavn for både produktionsprocesser og medarbejdernes effektivitet. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

L 

DFA Teknik A/S er specialister i befugtning, og virksomheden udvikler og producerer alle typer befugtningssystemer og vandbehandling på fabrikken i Ringe på Fyn. Direktør og ejer Lars Andersen har gennem mere end 35 år udviklet, produceret og solgt befugtningsog vandbehandlingssystemer til mere end 30 forskellige brancher i mere end 40 lande. Han oplever, at styringen af et rums relative fugtighed bliver mere og mere relevant: – Det er i særdeleshed kontormiljøer, produktions- og lagerlokaler, hvor der er behov for befugtning. Her kan man faktisk tjene udgiften til et befugtningsanlæg ind relativt hurtigt, da medarbejderne får det behageligere og herved bliver mere effektive og mindre syge. Og det samme gælder for materialer som papir, træ og tekstiler – med den rette relative fugtighed arbejder materialerne ikke, og problemer med

statisk elektricitet, lugt- og støvgener elimineres. En projektorienteret tilgang er nødvendig LDFA Teknik A/S producerer løsninger til mere end 30 brancher, heriblandt trykkerier, tekstil- og lakindustrien, vinduesfabrikker og snedkerier. Hvert rum kræver en specialløsning, og her kommer know-how og erfaring ind i billedet, da man i virksomheden har årtiers viden omkring befugtningsløsninger. – Vores force er den projektorienterede tilgang, hvor vi gennemgår hele opgaven grundigt med kunden. Befugtningsanlæg skal sættes sammen på den rigtige måde til den enkelte opgave, hvor der tages højde for de unikke behov, som de enkelte rum, materialer og mennesker, siger Lars Risør Andersen. Denne holdning viser sig også i virksomhedens udviklingsarbejde, hvor man netop gør klar til at lancere et nyt befugtningssystem på Fen-

sterbau messen i Nürnberg i marts måned. Lars Andersen fortæller: – I min verden er udvikling vejen til at komme videre. Vi videreudvikler derfor vores produkter og løsninger hver eneste dag. Det nye befugtningssystem er et standardprodukt til små snedkerier og vinduesproducenter mm. Vi ser frem til at kunne vise det frem for træindustrien på den tyske Fensterbau messe. Luften er altafgørende for indeklimaet – I dag gør vi vores bygninger mere tætte, end godt er. Man skal huske på, at der udenfor er en konstant relativ luftfugtighed på omkring 60 %, hvilket er optimalt for den menneskelige organisme. Vi er i princippet ikke skabt til at sidde indendørs – lys, luft og fugtighed er meget betydningsfulde for vores velbefindende, og her er det vigtigt at styre den relative fugtighed i sammenhæng med varmestyring og ventila-

tion, fortæller Lars Andersen. Lars Andersen deltog for nogle år siden i en norsk undersøgelse omkring støvindhold i luften, hvor det viste sig at når luften er tør, så svæver støvpartiklerne frit i luften, men når luften blev befugtet reduceredes den statiske elektricitet med det

resultat, at støvpartiklerne blev tungere og mere sammenhængende og derved faldt til gulvet. Når støvpartikler bliver større, betyder det ligeledes, at filteret i menneskers luftveje kan opfange disse og forhindrer således, at der opstår luftvejsproblemer.

Verdens mest værdifulde stemmebånd kræver befugtning LDFA Teknik A/S har også produceret og leveret befugtere til Københavns Opera, samt til de store operascener i byer som Los Angeles, Oslo, Hamburg og Berlin. Dette samarbejde blev indledt tilbage i 1980’erne, hvor LDFA Teknik A/S blev kontaktet af Oslo Opera, som længe havde haft store problemer med dårligt indeklima. De ønskede at afprøve befugter for at give bedre forhold til deres optrædende. Sangere og skuespillere belaster deres stemmebånd kraftigere når luften er tør, ligesom halsen tørrer ud, men når den relative luftfugtighed er tilpas, forhindrer man filterhårene i halsen i at tørre ud. Oslo Opera havde en 6 måneders testperiode på befugtningsanlægget, og efter blot 2 måneder kunne de reducere deres aflyste forestillinger med over 30 %.


13

2. SEKTION | ventilation & indeklima | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

”Kundeservice er vores passion” Hvad kan bidrage til vækst for en virksomhed i en krisetid? Salgsdirektør Carsten Krog Madsen fra Øland A/S, kendt som Danmarks førende leverandør af ventilationsprodukter og teknisk isolering, fortæller her om sin salgsstrategi. Tekst af Tina Toft

”Mange virksomheder flytter til Østeuropa, fordi det er billigere, men den tendens følger vi ikke.Vi investerer helt bevidst i dansk arbejdskraft. Egenkontrollen over vores produktion sikrer kvaliteten og gør os unikke, omstillingsparate og fleksible.” Salgsdirektør Carsten Krog Madsen, Øland A/S

D  

ge salgsdirektør Carsten Krog Madsen. Virksomheden var en beskeden baby i 1981, men har i dag fem store landsdækkende afdelinger med døgnservice, der bl.a. tilbyder gratis genbrugsstationer til sine

et må aldrig være selve produktet, der er omdrejningspunktet. Det skal være kunderne. Sådan lyder succesopskriften for virksomheden Øland A/S, hvis du spørger dens 45-åri-

kunder, som derved slipper for ekstra kørselstid og deponeringsafgifter, når de skal af med affald. Kundens behov er varen – Hvis du kun ønsker at sælge bestemte produkter,

låser du dig selv fast og tænker ikke på kundernes reelle behov. Hos Øland A/S er vi ikke produktorienterede. Vi tænker i ydelser. Kundeservice er vores passion, så vi lytter til kunderne og vil det bedste for dem. Hjertet skal med, når man driver en god forretning, udtaler Carsten Krog Madsen. Socialt ansvar Netop denne filosofi er integreret i Øland A/S’ virksomhedssjæl.

Siden 2006 har man støttet velgørenhedsorganisationen ’Mother Africa’, der bl.a. arbejder for et grønnere miljø og bedre levevilkår for befolkningen i Zimbabwe. Carsten Krog Madsen slutter af: – Man kan måske ikke redde hele verden, men man kan altid gøre en forskel. Det er dybt forankret i alle medarbejdere hos Øland A/S, at vi hjælper andre, og det skaber en god energi på arbejdspladsen.

Boligventilation af den energibesparende slags Nye og efterisolerede hus har ekstra brug for ventilation. De er alt for tætte, og det øger risikoen for skimmelsvamp og husstøvmider. Midt Ventilation i Ikast hjælper både private og entreprenører med at forebygge og udbedre problemet. Senest har 30 boliger i Hedensted få et bedre indeklima. Og det er en gevinst, der også kan aflæses på energikontoen Tekst af Helle Ørskov

S 

kimmelsvamp og husstøvmider kan få enhver boligejer til at se rødt. Nye, efterisolerede huse er designet til at holde på varmen, men holder samtidig på fugten. Det er der råd for med moderne ventilation. Preben Johannesson, direktør i Midt Ventilation ApS fortæller: – Når boligen er for tæt, kan det ikke blot give kondens, fugtskader og skimmelsvamp, men også resultere i hovedpine og utilpashed. Man bliver træt og sløv, og det er stort set umuligt at lufte ud på almindelig vis for at undgå disse gener. Ved at ventilere med et ventila-

tionsanlæg frem for at lufte ud, kan op til 95% af varmen genanvendes. Så det er også en gevinst for energiregnskabet i disse tider, hvor man skeler ekstra til både økonomien og miljøet. Bedre komfort og ingen trækgener – Forskellen ved vores moderne ventilationssystem frem for et traditionelt udsugningsanlæg eller en aftrækningskanal i for eksempel køkkenet og badeværelset er, at de kun suger ud. De genanvender ikke varmen. Og så er man i princippet lige vidt. Med et ventilationsanlæg er der ikke behov for åbne døre og vinduer for at

lufte ud. Og man slipper for at sidde og hakke tænder, mens havedøren står på vid gab. Samtidig passer man bedre på sin bolig, fordi luftens indhold af støv, damp og radon simpelthen betyder bedre komfort for hele familien. Store besparelser – I stedet for at ventilere boligen ved at udbytte varm med kold luft kan der spares store summer på en behovsstyret boligventilation. Her anvendes hovedparten af den varme, der ellers lukkes ud i vinterkulden. Desuden bruger man færre penge på varme og strøm, fordi anlægget kun ventilerer, når der

er akut behov for det. Hvis man forudsætter, at blot 75% af varmen i en bolig på 150 kvadratmetre bliver genanvendt af et ventilationsanlæg, kan det give det en årlig varmebesparelse på ca. 5.700 kW. I kroner og ører kan man altså spare 3.000 kr. om året. Men allervigtigst er måske, at det både er sundere og mere behageligt for alle at opholde sig indendøre. Det er en gevinst, der ikke kan gøres op i penge, siger Preben Johannesson. En gennemprøvet løsning Frem til i dag har Midt Ventilation leveret energivenligt indeklima i over 600 familiehuse. Kunderne er både

private og byggefirmaer og mange ventilationsopgaver er byggeprojekter, der udføres i samarbejde med entreprenører. Senest er der opført 30 boliger i Hedensted for CASA Entreprise i Horsens. Midt Ventilation benytter primært danske ventilationsanlæg og filtre fra Dantherm og Danfoss,

der giver 2 års garanti. Det er kvalitet, der overholder BR 2020.Takket været særdeles fordelagtige rabatter og storindkøb er priserne meget konkurrencedygtige. Samtidig rådgiver Midt Ventilation om individuelle løsninger, der opfylder alle gældende love og regler.


14

2. SEKTION | RENOVATION | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Nyt liv til triste facader og fugtramt byggeri Drizoros letanvendelige produkter til vandtætning og beskyttelse blev for nylig lanceret på det danske marked til gavn for entreprenører, håndværkere og andre, der f.eks. laver facaderenoveringer. Produkterne er igennem 25 år blevet kvalitetstestet i Sverige, og de åbner bl.a. op for at give slidte bygninger i byrummet et hurtigt ansigtsløft via farver og mønstre på facader og gavle. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 D

rizoros produkter, der for nylig kom på markedet i Danmark, giver mulighed for at slå to fluer med ét smæk: Dels er de lette at anvende til effektiv vandtætning og bygningsbeskyttelse både ude og inde, og dels kan de f.eks. ved tilsætning af farvestoffer være med til at friske slidte facader og gavle op. Det fortæller Ole Sørensen, der er teknisk salgskonsulent i Nordcoll, som sælger og distribuerer Drizoros produkter til det danske marked fra basen i Kvistgård på Nordsjælland. Udlejer fik vendt nedturen – Forestil dig en stor betonfacade, der står og ser slidt og trist ud på grund af fugtskader og bilos inde midt i byen. Med Drizoros produkter kan man nemt og hurtigt udbedre skaderne og forhindre, at de opstår igen, samtidig med at overfladen bliver gjort pæn og imødekommende. Derudover giver Drizoro mulighed for at reparere f.eks. fugtramte kældervægge og -gulve, uden at man behøver

at fjerne den gamle beton først, forklarer Ole Sørensen og fortsætter: – Mine kolleger i Sverige har bl.a. været med til at anvende Drizoro-produkterne på en 1800 kvadratmeter dansk opført betonbygning. Her havde ejeren problemer med at få udlejet kontorlokalerne på grund af den slidte facade, der gav et dårligt førstehåndsindtryk. Men efter at facaden var blevet genoprettet og havde fået tilført hvid farve på væggen og grå farve omkring vinduerne og på sålbænkene, var der ingen problemer med få lejet kontorerne ud. Diffusionsåben og effektiv facadecoating Drizoros Maxseal Flex er en cementbaseret overfladecoating til betonoverflader og murværk på bygninger, broer, p-garager og andre konstruktioner, der er udsat for hårde belastninger fra vand, luftforurening, vibrationer, positive/ negative trykforhold i fundamenter osv. – Maxseal Flex er særlig velegnet til facade- og gavlrenoveringer, hvor den dækker

og udfylder mindre huller og revner og også beskytter mod fugt, CO2, slid, UVstråler m.m. Derudover er den diffusionsåben og har en lang levetid sammenlignet med andre coatings. Samtidig kan Maxseal Flex tilsættes farvestoffer og f.eks. sand eller små sten, så man kan skabe en flot overfladestruktur, fortæller Ole Sørensen. Fugtfrie fundamenter og kælderrum Til renovering af vandskadede eller fugtramte kælderrum og fundamenter er Drizoros Maxseal Foundation en velegnet løsning. Ligesom Maxseal Flex er den cementbaseret, og den er samtidig ekstra resistent over for f.eks. saltholdigt vand. Den kan anvendes på våde overflader, og dens stærke vedhæftning til underlaget kombineret med stor dækkeevne og drøjde gør den mere økonomisk i brug end traditionelle materialer. Ole Sørensen uddyber: – Samtidig er Maxseal Foundation en ideel løsning til forsegling af betonbrønde, pumperum og betonvægge, hvor overfladen kommer

i kontakt med ‘aggressivt’ vand, idet forseglingen er upåvirket af jordens salte. Hele pakken til renovering Endelig er eksempelvis Drizoros Maxseal en cementbaseret løsning til imprægnering og vandtætning af overflader som eksempelvis tegl, beton, murværk og letbeton. Produktet udfylder og forsegler alle mindre huller og revner i overfladen og er bl.a. godkendt til anvendelse i forbindelse med drikkevand. – Med Drizoro får man hele pakken til sit renoveringsprojekt. Materialerne spiller sammen, og det spiller ingen rolle, om man arbejder ude eller inde, på et parcelhus,

en kontorbygning i byen eller i en parkeringskælder. Samtidig står vi altid klar til at hjælpe kunderne med præcise mængdeberegninger efterfulgt af hurtig levering, så de undgår ubehagelige overraskelser og lange ventetider. Vi er altid lagerførende, og nye bestillinger kan derfor leveres fra dag til dag, pointerer Ole Sørensen og fortsætter: – Vi har så store forventninger til Drizoros produktserie, at vi i 2014 lancerer en stærk kampagne: Ud over diverse gratis materialeprøver vil der blive afholdt diverse events hos Nordcoll, hvor materialerne vil blive præsenteret og afprøvet, samt lidt godt til ganen. afslutter Ole Sørensen.


Lillebæltsvej 90, 6715 Esbjerg N Tlf: +45 75 14 32 00 info@hitachi-powertools.dk

*2

Bedst i klassen: Borehastighed & lav vibration

Bedst i klassen!

BEDST I KLASSEN!

* OP TIL

30%

DH 28PCY / DH 26PC / DH 26PB

HURTIGERE BOREHASTIGHED!

DH 28PCY

HURTIGERE

*Fra juni 2013. Blandt borehamre i 2kg klassen produceret af ledende elektroværktøjsproducenter.

sTaerkEre hurtigere

1

3

2

Bedre

teknologi

2x *1

NY HAMMERMEKANISME MED FLERE FORDELE:

længere levetid

NYHED

Returluft

1 Op til 50% større cylindervolumen giver reduceret slitage og skader.

2 Oliesmurte lukkede kuglelejer, som beskytter mod temperaturstigning.

Kuglelejer

*1: Sammenlignet med konventionelle modeller DH 24PC3 / DH 24PB3 *2: Testet juni 2013 mod 2kg borehamre produceret af ledende elektroværktøjsproducenter.

3 Forbedret luftgennemstrømning,

Cylinder

som giver en jævnere slagfunktion.

DET BEDSTE PRODUKTUDVALG TIL AT TAKLE FORSKELLIGE OG KRÆVENDE OPGAVER! 3-mode

1.5

9

8,-

3-mode

SDS-plus

ms

. mo

excl

1.4

98,

2-mode

SDS-plus

ms

. mo

excl

1.1

98,

2-mode

SDS-plus

ms

. mo

excl

99

8,-

SDS-plus

DH 28PCY

DH 26PC

DH 26PB

DH 24PG

28 mm kombihammer

26 mm kombihammer

26 mm borehammer

24 mm borehammer

INNOVATIVE DESIGN + SUPERIOR QUALITY

ms

. mo

excl

www.hitachi-powertools.dk


16

2. SEKTION | RENOVATION | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Sæt tryk på bygningsaffaldet og få optimale pladsforhold Varig Teknik & Miljø har effektive løsninger til byggepladsen. Tekst af Lars Lorentsen

 A

ffaldsmængderne på en byggeplads kan være store og kræve mange containere. Med hurtig adgang til ledige containere under arbejdet samtidig med, at de fyldte bliver flyttet eller transporteret væk. Det er en af de udfordringer, som Varig Teknik & Miljø i Sorø har specialiseret sig i at løse gennem de sidste 30 år. Som leverandør af special- og helhedsløsninger til affaldslogistik. Rangering giver effektivitet for alle – Ude på byggepladserne kan tilkørselsforholdene være besværlige. Derfor har vi udviklet en løsning med rangering af containerne i stedet for, at der skal en lastbil ind på pladsen hver gang, fortæller Preben From Hansen fra Varig Teknik & Miljø.

– Det gøres i praksis med en lille rangervogn, der kører på skinner, og vi kan lave systemer med op til 10 containere. De kan flyttes både vandret og lodret, for eksempel også ind i en elevator og flere etager op. – Den afgørende fordel er, at containerne kan flyttes til, hvor man gerne vil have dem på byggepladsen – og så køres frem til vognmanden dér, hvor han har lettest at komme ind og hente dem. Det gør hele håndteringen af bygningsaffaldet mere effektiv. Komprimering gør en stor forskel Varig er i forvejen specialist i maskineri til komprimering – og det har stor betydning, når man vil begrænse antallet af containere til sit bygningsaffald.

fektive til bygningsaffald, at man kommer ned på at fylde 1 container, hvor der ellers ville være behov for flere uden at komprimere, påpeger Preben From Hansen. Senest har Varig lanceret en rullekomprimator, der kan køre ovenpå affaldet i en åben container. Den har også stor effekt på bygningsaffald. Kendt fra genbrugspladsen og mange brancher Varigs løsninger bruges i stort omfang på kommunale genbrugspladser og til håndtering af dagrenovation over hele landet. Andre vigtige kunder er store og små logistik- og industrivirksomheder, samt medicinalindustrien.

– De containere, vi leverer med komprimator, er så ef-

DRIZORO®

Specialister i vandtætning af murværk og betonoverflader Vælg blandt andet mellem: Maxseal Flex

Maxseal Foundation

Maxseal

Fleksibelt og vandtæt  renoveringsmateriale

Vandtætningslag mod  fugt fra terræn

Renoveringsmateriale til  fornyelse af facader og gavle

Giver flotte facader og gavle 

Slut med fugtige  kældervægge, trapper og fundamenter

Skaber flotte og vandtætte  overflader

 Et spændende materiale som frisker slidte bygninger op - effektiv til bygningsbeskyttelse

Påføres direkte på fugtige  betonoverflader

 Leveres i mange forskellige farver

Nu også i Danmark Drizoro har mere end 30 års international erfaring inden for renovering, beskyttelse og vandtætning af murværk og betonoverflader. Drizoros kvalitetsprodukter anvendes i dag på alle typer overflader verden over og yder maksimal beskyttelse imod forurening, smog og barske klimaer. For ydereligere oplysninger ring til Nordcoll A/S, Drizoro-forhandler i Danmark – tlf. 4915 0660

Se alle vores produkter og læs mere på www.drizoro.dk


17

2. SEKTION | Renovation | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Rolls Royce-modellen inden for afstandsmåling Et billede siger mere end tusind ord. Sådan lyder en af grundtankerne bag Leica Geosystems’ nye, handy laserafstandsmåler, Leica Disto D810 Touch. De to kameraer og den indbyggede touchscreen gør det let at måle op og dokumentere det opmålte i ét og samme klik. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 T

anken bag Leica Geosystems’ nye laserafstandsmåler er at gøre det lettere for bl.a. mureren, tømreren og entreprenøren at lave opmålinger og dokumentation ude på byggepladsen. Leica Disto D810 Touch, som den lille, handy laserafstandsmåler med touchscreen er blevet døbt, er nemlig udstyret med to kameraer, så man på samme tid kan foretage nøjagtige opmålinger og få præcis billeddokumentationen af sin byggesag. Samtidig betyder det intuitive, ikonbaserede styresystem, at måleren er ligeså nem at bruge som en almindelig smartphone eller tablet. Sparer tid og besvær – Princippet er ret enkelt: Du peger simpelthen på det objekt, du vil måle på, og så foretager laseren selve opmålingen, mens det andet kamera tager et billede af objektet. Det unikke er så, at du efterfølgende kan opmåle dimensioner og vinkler via billedet på touchscreen’en frem for at skulle måle på

selve objektet. Du får opmålinger med en nøjagtighed på plus/minus én millimeter fra en afstand af 200 meter, forklarer produktspecialist Bent Laursen fra Leica Geosystems og fortsætter: – Der, hvor D810’eren virkelig kommer til sin ret, er på utilgængelige steder, eksempelvis hvis du skal lave opmålinger på en stor vindmølle eller få styr på taghældninger og -arealer. En tømrer, som f.eks. skal opmåle et tag som led i sin tilbudsgivning, kan i ro og mag stå nede på jorden og måle op, frem for at skulle kravle rundt på en stige eller et stillads. Samtidig kan han bruge de billeder, der optages, som dokumentation i byggesagen frem for at skulle vedlægge alenlange beskrivelser. Ét nøjagtigt billede siger jo meget mere end tusind ord. Alt i alt er der derfor en masse arbejdstid og besvær at spare i det daglige. Kan bruges af alle på byggepladsen Leica Disto D810 Touch er opbygget omkring et

smartphonekoncept, hvor det intuitive, ikonbaserede styresystem via touchscreen’en guider brugeren skridt for skridt igennem de forskellige processer og funktioner. Derfor er den ligeså let at anvende som en almindelig smartphone eller tablet, pointerer Bent Laursen: – Ikonerne på skærmen viser dig f.eks., at ‘her og her skal du måle’, så du får en nøjagtig opmåling. Målepunkterne kan nemt indstilles meget nøjagtigt, for du skalerer bare skærmbilledet op ved at forstørre det med to fingre ligesom på en smartphone eller tablet. Med andre ord behøver du hverken at være landmåler eller ingeniør for at bruge D810’eren. Den kan bruges af alle på byggepladsen. Data sendes direkte fra byggepladsen til kontoret Derudover er Leica Disto D810 Touch udstyret med bluetooth-teknologi, så laserafstandsmåleren kan kommunikere med smartphones og tablets på byggepladsen.

Leica Geosystems har desuden udviklet en gratis app, der kan downloades via iTunes eller Google Play, og som gør det muligt sende billeder og data tilbage til kontoret med få klik. – Man bruger bluetooth til at overføre målene til billederne på sin smartphone eller tablet. Efterfølgende kan man via app’en indtegne f.eks. vinkler og linjer på billedet og sende det hele til kollegerne på kontoret. De kan så bruge billeder og data til projektering og udarbejdelse af tilbud, fortæller Bent Laursen. – Laserteknologien bygger på Leica Geosystems’ mere end 20 års erfaring med opmåling og giver en præcision, der langt overgår, hvad man kan opnå med en almindelig tommestok. D810 er Rolls Royce-modellen inden for afstandsmåling, som sammen med app’en giver et meget nøjagtigt datamateriale at arbejde ud fra. Samtidig er den med en pris på ca. 5500 kr. absolut en overkommelig investering, afslutter han.


18

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Det gode håndværk kræver, at man bygger smart og vedligeholdelsesfrit Teglbranchen oplever et stigende fokus på det gode håndværk fra entreprenørernes side.

A  

t sikre det gode håndværk kræver både produktivitetsfremmende tiltag og den rette indstilling til arbejdet. Så bliver det muligt at bygge både fejlfrit og vedligeholdelsesfrit. – Vi ved fra byggepladserne, at det gode håndværk trives, når rammerne understøtter udvikling af hurtigere og mere effektive løsninger, både når det gælder projektstyring og mere konkrete arbejdsredskaber. Det handler om at bygge smart, vedligeholdelsesfrit og uden fejl, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Bedre integration af Lean Et eksempel på den ”byg smart”-tænkning, Tommy Bisgaard nævner, er Lean Construction, der er velkendt i branchen for sikring af hurtigere og mere effektive arbejdsgange, herunder kontrollerede indkøb og byggepladsmobilisering og -styring. – En væsentlig udfordring for murerne er, at opmuring af en væg sker som én lang sammenhængende og glidende proces. Det stiller krav til god logistik og planlægning, så alle materialer er ved hånden på rette tid og sted, og ingen går i vejen for hinanden. Her kan Lean inspirere. Desværre oplever vi ofte, at modtagekontrol og byggestyring efter sådanne principper ikke integreres nok i det daglige arbejde på byggepladsen, forklarer han. Smarte redskaber – øget produktivitet Planlægning og projektstyring bør kombineres med brugen af konkrete produktivitetsfremmende og arbejds-

arbejdere kan færdes på stilladserne samtidig. Derudover kan materialer opbevares på stilladset, der kan tilføjes ekstra arbejdsplatforme og der ydes stor beskyttelse mod vejret. Af andre tiltag kan f.eks. nævnes selvkørende palleløftere og mekaniske stenpaller med indbygget fjederlift. Når vægten på pallen mindskes, efterhånden som stenene bruges, løfter pallen sig automatisk længere op. Planlægning og redskaber kan dog ikke stå alene, hvis det gode håndværk skal fremmes.

miljørigtige arbejdsredskaber. Populære eksempler i byggebranchen er murerstilladser, hejseplatforme og murerlifte. Populariteten skyldes bl.a., at

de nye stilladstyper er lette at håndtere, kan klare belastningerne og er blevet billigere at leje. De fremmer også produktiviteten, da mange

Indstillingen er afgørende – Det gode håndværk indebærer i høj grad en indstilling til arbejdet, en faglig stolthed og personlig integritet, som bunder i respekt. – Respekt for materialer, redskaber, solide håndværkstraditioner, menneskeliv, natur og miljø, kunder og hinandens tid og penge, fremhæver Tommy Bisgaard. Som konkrete udtryk for denne respekt fremhæver

han især sikring af materialekvalitet ved grundig modtagekontrol, korrekt afdækning af materialer og nyopført murværk, så man undgår skader og misfarvning, samt sikring af tilstrækkelig faglig viden hos både planlæggere og udførende. I den forbindelse har teglbranchen bl.a. fået udviklet projekteringsprogrammet, EC6-Design, der bruges af flere end 200 rådgivende ingeniørfirmaer og ingeniørskoler. Respekt avler respekt – I teglbranchen oplever vi stigende efterspørgsel hos både forbrugere og entreprenører i hele Norden efter kvalitet i både håndværk og materialer. Det kræver respekt at opfylde deres ønsker på bedste vis, ligesom det i sidste ende giver respekt fra deres side, når murstensbyggeriet efter en effektiv og sikker proces står solidt og uden skader – parat til evigheden uden store krav til vedligehold, siger Tommy Bisgaard.


WWW.EISENWARENMESSE.COM

KØ B ADGANGS! U KORT N

ROCK ON! 9. –12. marts 2014

EISENWARENMESSE – International Eisenwarenmesse i Køln TOOLS, FASTENERS & FIXINGS, FITTINGS, INDUSTRIAL SUPPLY & HOME IMPROVEMENT I 2012: 2.665 udstillere og 53.500 fagbesøgende fra 132 lande. 6 haller med mere end 142.000 m²

Intermess ApS, Tel. +45 45 50 56 55, messe@intermess.dk

EIS14_266x171_Mediaexpress_Daenemark.indd 1

04.02.14 17:43

Your partner in concrete solutions

BETONBLANDER - Mini VIKING - Til små og mellemstore entreprenøropgaver • • • • • •

Mobil og flexibel Dokumenteret betonkvalitet Erstatter købebeton Enkel betjening Høj ydeevne Lave produktionsomkostninger

2013-10-24, copyright © fibo intercon. Der tages forbehold for trykfejl og konstruktionsmodifikationer. De afbildede modeller kan være vist med optioner og udstyr.

fibo intercon a/s Herningvej 4 DK-6920 Videbaek Danmark

- Kontakt os for mere information

Telefon: +45 97 17 16 66 Fax: +45 97 17 11 75 info@fibointercon.com www.fibointercon.com


FIRE GUARD Brandsikring af fuger og installationsgennemføringer Passiv brandsikring er grundlaget for at sikre bygninger mod brand. Det betyder at alle materialer udvælges så de forhindrer at branden spreder sig. Der er kommet to nye EU standarder som omhandler produkter til brandsikring. EN 1366-3 som omfatter produkter til installationsgennemføringer, og EN 1366-4 som omhandler produkter til lineær fugning. De to nye standarder betyder at produkterne testes på samme måde, hvilket gør det mere simpelt at få godkendt brandsikrings løsninger hos brandmyndighederne og nemmere at finde den rigtige løsning til opgaven.

Opfylder de nye EU standarder EN1366-3 OG EN1366-4.

VIND EN IPAD Scan QR-koden og tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev på www.danalim.dk og deltag i konkurrencen om en Ipad.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK

Byggeoganlaegsavisen 1 sek2 2014  
Byggeoganlaegsavisen 1 sek2 2014