Page 1

Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Nr. 6 December 2016 | 26. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Tema: Energirenovering

Nyt liv til Korngården Korngården i Ballerup, der består af fire boligblokke, gennemgår nu en tiltrængt totalrenovering. Domus Arkitekter står bag den bæredygtige renovering og helhedsplan, mens at facadens flotte nye skærmtegl er leveret af C2 Elements. Læs artiklen på side 12


Dansk Energikoncept står klar til at hjælpe bygherrer, arkitekter og rådgivere med at optimere designprocessen. Vores mål er at anvende projektmidlerne bedst muligt, så man opnår et maksimalt løft af f.eks. indeklimaet med færrest midler. Se mere på www.danskenergikoncept.dk eller ring 42627680

STILRENE PARK- OG VEJARMATURER Der stilles i dag krav til en både bæredygtig og økonomisk kvalitetsbelysning til veje, parker og stier. Det er netop, hvad de elegant designede park- og vejarmaturer fra LED-TEK kan tilbyde. Armaturerne fås i fem forskellige typer og spænder fra 30-150W. LED-TEK leverer alle med lysfarvetemperaturer fra 3000-5700K, og de kan vinkles og monteres på både vandrette og lodrette master. Alle er udført i et tidløst design med effektiv køling og høj effektivitet, og kan leveres med tidsstyret dæmpning og sensor-styring. Med vej- og parkarmaturerne fra LED-TEK, der har en forventet levetid på op til 50.000 timer, får man med andre ord både en miljørigtig, økonomisk, flot og behagelig belysning.

LED-TEK A/S • Lundagervej 45A, 8723 Løsning • Tlf: 7384 1100 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk


Nu er turen kommet til isolering af facaden Når det kommer til energirenovering har nogle husejere allerede plukket de lavest hængende frugter i form af radiatorventiler, vinduer og døre. Nu er turen kommet til facaderne. Tekst af Frank Ulstrup

 H

gen imidlertid lige for. En oplagt løsning kunne være en energirenovering af facaden med isoleringsplader af typen Sundolitt Climate, siger Henrik Vasylyeva.

os Sundolitt, der producerer isoleringsmaterialer i ekspanderet polystyren, har man de seneste år mærket en stabil stigning i efterspørgslen på løsninger til facadeisolering.

Han oplyser, at pladerne, der anvendes som underlag for pudslaget, har en lambdaværdi på 0,031, og er konstrueret med fer og not, så der kan opnås en jævn flade for pudslaget, og skygger dermed undgås.

Når efterspørgslen ikke har været kæmpestor fra starten, hænger det ifølge direktør Henrik Vasylyeva sammen med, at vi som mennesker og forbrugere naturligvis plukker det, vi betragter sm de lavest hængende frugter først. – Der er som sådan ikke noget unaturligt i, at facadeisoleringer kommer et stykke nede på prioriteringslisten, hvis man kun forholder sig til investeringens størrelse og den forventede energibesparelse. Der plukker vi naturligvis de lavest hængende frugter først, og det vil typisk sige radiatorventiler, døre og vinduer.

Mangler en mellemregning Trods det, mener Henrik Vasylyeva at husejernes rationale mangler en vigtig mellemregning. For økonomi er trods alt ikke det eneste, der tæller. – Jeg synes, man ofte glemmer, at facadeisolering ikke kun handler om at spare energi. Det handler i mindst ligeså høj grad om at opnå et godt indeklima året rundt, siger

4

Den markant lave lambdaværdi er gjort mulig, fordi der i EPS-materialet er tilsat grafit, der udgør en effektiv barriere mod tab af strålingsvarme. Faktisk er der tale om en forbedret isoleringsevne på hele 20 procent i forhold til traditionelle EPS-plader. han og peger på et fænomen, som de fleste ejere af ældre huse kender til

Vil man gerne have lidt mere plads at røre sig på om vinteren, og samtidig slå et slag for både miljø og økonomi, ligger løsnin-

For mange vil isolering af facaden dermed være flere fluer med et smæk. Der er selve det forbedrede indeklima og energibesparelsen, der kommer både pengepung og miljø til gavn. Men dertil kommer også, at mange husejere alligevel står i en situation, hvor stenene er blevet grimme af tidens tand og fugerne er begyndt at falde ud. – Står man alligevel og skal renovere husets udvendige side, er en facaderenovering pludselig blandt de meget lavere hængende frugter, hvis vi skal blive i det billede, fortsætter Henrik Vasylyeva. Her vil det være uhensigtsmæssigt ikke at tage skridtet fuldt ud, og samtidig sikre sig et hus med varme og behagelige vægge.

Døre og vinduer er ikke nok På det mere overordnede plan tror Henrik Vasylyeva heller ikke på, at regeringens 2050-mål for udledning af CO2 kan nås alene med udskiftning af f.eks. vinduer, døre og ventiler. Der skal mere til, siger han.

– Det er jo en udbredt problematik, at mange huse faktisk ”skrumper” i størrelse i vintermånederne. Det skal forstås på den måde, at der skabes et kuldebælte rundt langs væggene. I det bælte er det ikke særligt behageligt at opholde sig, og derfor reduceres husets anvendelige areal faktisk, når der er koldt udenfor.

20 procent mere effektivt

Mange fluer med et smæk

– Det betyder også, at isoleringslaget kan gøres væsentligt tyndere, og at man kan få mere ud af den plads der er til rådighed, siger Henrik Vasylyeva.

– Der er mere og mere fokus på både miljø og indeklima, så jeg tror, vi kommer til at se væsentligt flere energirenoverede facader i fremtiden. Om det så er en lavt hængende frugt eller ej, det må forbrugeren vurdere, smiler Henrik Vasylyeva.

ANNONCE | Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen


INNOVATIVE

OVENLYSVINDUER NU MED EGET

SHOWROOM

I HJERTET AF KØBENHAVN!

DAGSLYS OG VENTILATION TIL FLADE TAGE Danmarks smukkeste fladtagsvindue Fordelene ved naturligt dagslys er åbenlyse. Vores ovenlysvinduer til skråtage og til flade tage bringer det naturlige lys ind på steder hvor det bidrager til alles velbefindende. FAKROs løsninger kombinerer moderne design med perfekt ventilation og høj energieffektivitet.

FAKRO F-Type Fladtagsvindue : - Innovativ, topmoderne glaskonstruktion i 3- eller 4-lags glas - Kan leveres med fast karm og med elektrisk åbne-lukke-funktion - Hurtig og enkel montage i taghældninger op til 15 grader - Leveres samlet og med fastgørelsesliste inkluderet - Kan leveres fra størrelse 60 x 60 cm og op til 120 x 220 cm Udover F-Typen, markedsfører FAKRO også den velkendte C-Type med lavenergiglas og kuppel. FAKROs fladtagsløsninger kan leveres med en U-værdi ned til 0.55 W/m2K.

www.fakro.dk


Langtidsholdbar energirenovering I forbindelse med en forestående energirenovering står man hyppigt foran en meget stor investering og nogle meget komplicerede valg i forhold til hvilken løsning der skal vælges. Med en klimaskærm af murværk og tegltag fås en langtidsholdbar, smuk og totaløkonomisk fordelagtig løsning, som imødekommer de strenge kriterier hertil.

 V

ed energirenovering er det vigtigt, at vælge en løsning, hvor bygningens facade og tag udgør et stærkt værn mod vejrliget. Med andre ord er der behov for en klimaskærm, som kan modstå nutidens og fremtidens vildere klima. Lige så vigtigt er det dog også, at levetiden er lang, at prisen er fornuftig, at udseendet er smukt og at behovet for vedligehold er minimalt. Ved et nærmere kig på murværk og tegltage som løsning ser man, at disse klimaskærme begge opfylder alle de nævnte krav.

Levetid på over 100 år og klimasikret Levetiden for både murværk og tegltage anføres i dag til 50 – 70 år. Erfaringsmæssigt har det desuden vist sig, at både murværk og tegltage i praksis har levetider på mere end 100 år. Kigger vi frem i tiden og betragter udfordringerne med det vildere vejr, hvordan ser det så ud? Klimaet forventes fremover bl.a. at byde på mere nedbør, kraftigere nedbør, samt flere og kraftigere storme. Da murværk og tegltage har en lang historie, også udenfor Danmark, har vi i dag ganske fine referencer på holdbarheden under disse vejrforhold. Her tænkes på de mange gam-

6

le højhuse, bygget i tegl, som står rundt om i verdens storbyer. Vejreksponeringen oppe i højhusenes top, svarer til den vejrmæssige eksponering, som fremtidsudsigterne er på landjorden. Disse bygninger fortæller således historien om en klimaskærm med en udtalt robusthed.

Er det et bæredygtigt valg?

Er det da ikke alt for dyrt?

– Danske mørtel- og teglprodukter lever til fulde op til disse kriterier. Tegl laves af ler, ild, luft og vand på baggrund af hundredårige erfaringer og brændes i dag på moderne og effektive produktionsanlæg, udtaler Gitte Krusholm Nielsen, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen.

Ved store og langsigtede investeringer er det afgørende at se på den samlede udgift, dvs. hvad er de samlede anlægs- og drift- og vedligeholdelsesomkostninger i hele facadens og tagets levetid. En sådan totaløkonomisk fordelagtig vurdering viser, at anlægsudgifterne til murværk, jf. salgsdirektør John Sommer fra MT Højgaard, erfaringsmæssigt ligger på 2. pladsen når der sammenlignes med anlægsudgifterne til hhv. glas/stål og træ. Lægges hertil udgifterne til vedligehold, baseret på vejledende erfaringstal fra Teknologisk Institut, så er den murede facadeløsning efter bare 10-15 år den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning. Baggrunden er det meget lave behov for løbende vedligehold over hele facadens levetid. Tilsvarende betragtninger gør sig gældende for tegltag. Jf. Bolius tal for den samlede pris for forskellige tage (materialer og montering), så ligger tegltaget i midterfel-

Belært af fortidens erfaringer, er der i dag stor fokus på, at bygge med materialer som har en lang holdbarhed, som ikke indeholder eller afgiver farlige stoffer, som er produceret effektivt med et minimum af spild og som kan genanvendes hvis påkrævet.

tet mellem kobbertag/skifertag og tagpap/ stålpladetag. Her er der stor forskel i levetiden af de forskellige tagløsninger og vedligeholdelsesbehovet er også meget forskelligt.Tegltaget har ligesom murværket, et meget lavt vedligeholdelsesbehov og en meget lang levetid, hvilket gør det totaløkonomisk meget fordelagtigt. Så svaret er Nej! Det er ikke dyrt at vælge murværk og tagtegl.

For enhver renovering gælder, at man skal rådføre sig med relevante rådgivere og fagspecialister, så man sikrer sig, at alle gældende standarder og love er overholdt for den valgte løsning. Så er vejen banet for en langtidsholdbar, bæredygtig og smuk energirenovering af klimaskærmen. – Vi ser en stigende interesse for branchens produkter i disse tider og der kan helt sikkert henføres til den øgede fokus på bæredygtige og holdbare løsninger og så spiller det også ind for mange, at det endelige resultat er æstetisk meget smukt, tilføjer Gitte K. Nielsen.

ANNONCE | Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen


Afslut nu skimmelrenoveringen med luftrensning For både helbred og økonomi kan det være en rigtig god og langsigtet investering at afslutte renoveringen af skimmelsvamp ordentligt. På boligområdet kan en ny teknologi nu gøre op med problemerne med skimmelsvamp og følgesygdomme – og spare rigtig mange penge på bundlinjen. Tekst af Rune H. Jensen

 E

melsporer i rummet er dræbt efter blot én behandling, siger Signe Steen Risager, adm. direktør hos Climates Danmark.

Den ultimative skimmelbehandling

ikke kan komme til. Den fjerner bakterier og vira og dræber skimmelsporer i luften, som er dem, der gør beboerne syge. Samtidig skader den hurtige, effektive og miljørigtige behandling hverken møbler, elektronik eller andet inventar, så yderligere afrensning heraf kan undgås. Man vil derfor ofte helt kunne undgå genhusning ved skimmelrenoveringer, som kan være en omkostningstung affære – og i stedet få et komplet rent og desinficeret miljø, hvis hele skimmelbehandlingen ellers er udført korrekt:

Det er Climates Danmark, der som de eneste i verden er certificerede indeklimabehandlere med den nye opfindelse, den såkaldte Deconx DX1-desinficering. Behandlingen bekæmper enkelt, skånsomt og uden brug af giftige kemikalier mikroorganismerne ved at blæse tørdamp i form af brintoverilte ind i f.eks. et rum i en lejlighed. Og ifølge Climates Danmark har opfindelsen potentialet til at revolutionere skimmel- og fugtbehandlingen også på ejendomsmarkedet:

– Det handler om ikke at springe over, hvor gærdet er lavest. Hvis luften og inventaret ikke bliver renset efter en skimmelrenovering, kan beboerne blive uhelbredeligt syge som følge heraf. Så hvis man skimmelrenoverer og derefter afslutter med at desinficere med Deconx DX1, er man helt sikker på at sporerne er dræbt og allergenerne er fjernet, så sagen endeligt kan afsluttes. Det kan spare tid og rigtig mange penge på sigt.

n ny teknologi gør det nu for første gang muligt at komme skimmelsvamp endegyldigt til livs. Det gælder også på boligområdet, hvor bl.a. boligforeninger og udlejningsejendomme i årevis har kæmpet en ulige kamp mod tilbagevendende skimmelsvamp med dyre forsikringssager og ikke mindst dårligt helbred for beboerne til følge.

– Det er en helt ny, højtudviklet teknologi, så ingen skal have dårlig samvittighed over ikke at have brugt den før. Vi kan videnskabeligt dokumentere, at det virker. Vores behandling bør udgøre den sidste del af en skimmelrenovering og er en engangsforeteelse, hvis fugtkilden og den synlige skimmel er fjernet. Behandlingen tager kun fem timer, og resultatet er et mikrobefrit miljø, hvor 99.9999 % af mikrober og skim-

– Vi testede første gang løsningen i en skimmelplaget og ildelugtende kælder i en ejendom på Amagertorv i København for at finde ud af effekten på indeklimaet.

Adm. direktør, Signe Steen Risager, Climates Danmark. Efter behandlingen var det en fantastisk oplevelse at træde ind i rummet efter blot en halv times udluftning. Et helt forandret rum, hvor luften er komplet ren og lugtfri.

Undgå sygdom og genhusning Maskinens tåge trænger ind i alle revner og sprækker, hvor almindelig rengøring

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Uden spor efter skimmel Deconx DX1-behandlingen kan med fordel benyttes som den afsluttende desinficering i fugt- og skimmelsager, men kan også bruges som en midlertidig behandling, der straks dræber sporene, så videreudvikling af skimmelsvamp forhindres, og nye skader undgås. Dette kan være imens planlægningen af renoveringen finder sted eller en evt. forsikringssag behandles.

Desinficeringsløsningen kan desuden benyttes ved lugtsanering i forbindelse med f.eks. røg og sodlugt efter brand – samt rengøring efter skadedyrsbekæmpelse og kloakskader, så eventuelle bakterier fjernes. Signe Steen Risager og Climates Danmark er ikke i tvivl om metodens revolutionerende egenskaber: – Deconx DX1-løsningen kan effektivt og på én gang løse problemerne med dårlig luftkvalitet i boliger – og på mange andre områder såsom børnehaver, skoler og andre institutioner samt på arbejdspladser hvor elever og medarbejdere i årevis har kæmpet med dårlig luftkvalitet.

7


Hvidovre Kommune er en af de kommuner, der har taget initiativ til et vandspareprojekt og er begyndt at udskifte armaturer på baggrund af testcases udført på to lokaler skoler. Energirådgiver Claus Dennis Jønsson (t.h.) har sammen med kommunens ejendomsafdeling stået for før- og eftermålinger, der dokumenterer over 30% energibesparelser.

Vandfokus hjælper Hvidovre med klimamål På Hvidovre Rådhus samt på hovedbiblioteket og i medborgerhuset er 130 pensionsmodne vandhaner blevet skiftet ud med nye, energirigtige fra FM Mattsson. Projektet er realiseret på baggrund af energispare-tests fra skoler og daginstitutioner i kommunen, der viser besparelsespotentialer på 30-40 %. Det svarer til over 100.000 kr. om året sparet på udgifter til vand og energi.

 S

Det billede kan energirådgiver Claus Jønsson fra armaturproducenten FM Mattsson Mora Group nikke genkendende til:

om klimakommune er Hvidovre altid på jagt efter mulige steder at sætte ind for at spare på energien og blive en grønnere kommune. Derfor har kommunen udpeget 70 klimambassadører, der lokalt skal være med til at spotte mulige indsatssteder, hvad enten det handler om at stoppe madspild, få borgere og medarbejdere til at agere mere miljørigtigt – eller gennemføre tekniske projekter, der kan få kommunens bygninger til at bruge mindre energi: – At spare på CO2-udledningen er et overordnet mål for Hvidovre Kommune som en del af klimakommune-forpligtigelserne, men også fordi det er sund fornuft, og fordi Hvidovre prioriterer at passe bedre på miljø og klima og lære fremtidige generationer en grønnere adfærd, siger Anna Romby Nielsen, der er klimaambassadørkoordinator i Hvidovre Kommune. Energispare-projektet startede med, at Hvidovre Biblioteks klimaambassadør havde hørt om potentialet og de nemme vandbesparelser, der er ved at skifte gamle vandhaner ud med nye moderne og mere tekniske armaturer og præsenterede det som en klimaambassadør-idé.

Fra ide til handling på rekordtid Siden ideen kom på bordet, og puljen blev ansøgt i maj 2016 er det gået stærkt. Faktisk er de første 130 armaturer allerede nu installeret. At det kunne lykkes så hurtigt skyldes, at kommunens ejendomsafdeling har gennemført tilsvarende projekter på to skoler og en daginstitution, hvor der er lavet detaljerede før- og efter-tests af arma-

8

– Det er helt i tråd med mine oplevelser fra andre kommuner. Der er meget stort fokus på at finde energibesparelser. Der er stort potentiale, for mange kommunale bygninger lider under et vedligeholdelsesefterslæb. Det er altid en øjenåbner, når jeg kan præsentere store besparelser med relativ lille indsats. At skifte til moderne vandhaner med vores energiteknik er virkelig lavthængende frugter, som er lige til at plukke for alle landets kommuner, understreger Claus Dennis Jønsson, der har gennemført lignende projekter i Odense, Rødovre, Ballerup og Københavns Kommune.

Teknisk indsigt giver pote

turernes virkning. Alle tre steder har man oplevet store besparelser – på både Gungehusskolen og Dansborgskolen oplevede de besparelser på 44 % på vandforbruget og hele 38 % på det varme vand, mens tallene for den integrerede daginstitution Cirklen lød på 32 % og 40 %. Alene på de tre projekter forventer Hvidovre Kommune at spare over 100.000 kr. om året i udgifter til energi og vand. Det betyder, at projektet har en tilbagebetalingstid på under 2 år. Martin Fjellerad er driftsansvarlig i Hvidovre Kommune og har ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunens tekniske in-

stallationer. Han har været med fra starten og er ham, der aflæser målerne for at følge forbruget og besparelserne tæt: – For mig som driftsansvarlig er der tre plusser i det: For det første sparer det energi – det har vi bevist! Og vi måler stadig hver måned for at følge forbruget. Dernæst er der en driftsfordel – vi får luget ud i de gamle installationer og får moderniseret armaturerne.Til sidst er der hele vedligeholdelsesdelen: Det bliver meget nemmere og meget mindre vedligehold for mig og mit team. Vi er ansvarlige for tusindvis m2 bygninger, så det skal gå hurtigt og virke første gang, for at vi kan holde alt i drift, forklarer Martin Fjellerad.

Netop de tekniske installationer rummer stort potentiale, for det er ofte projekter, der er nemme at gennemføre, og som har kort tilbagebetalingstid. I Hvidovre kommune har teknisk afdeling kigget på bygninger og installationer gennem længere tid og gennemført tests i udvalgte ejendomme for at dokumentere potentialet. Så besparelserne er ikke grebet ud af den blå luft. Ved at følge forbruget og tracke data i kommunens energiregistreringssystem henter Teknisk Afdeling inspiration til de næste indsatssteder, og der er masser at tage fat på, understreger Martin Fjellerad, som også har lært, at det især er de store steder, der giver mening at kaste sig over til en start.

ANNONCE | Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen


Sundolitt Climate Facadeisolering Økonomi

Effektiv isolering til energirenovering af facader

Effektivit et Service Miljø

Hvorfor udvendig facadeisolering? Opnå energibesparelser, et bedre indeklima og vedligeholdelse af facaden.

Hvorfor Sundolitt Climate?

Sundolitt Climate C80F-TG kan med sin lave varmeledningsevne ( =0,031 W/mK) reducere isoleringens tykkelse eller optimere isoleringsevnen i den plads der er til rådighed.

Sundolitt Climate C80-TG leveres med fer/not som standard. Fer/not sikrer ud over tætte isoleringssamlinger en mere jævn overflade og derved en mere ensartet afsluttende pudstykkelse. Sundolitt Climate C80-TG giver med sin trykstyrke et robust underlag for facadepudssystemer.

Se mere på www.sundolitt.dk eller kontakt Sundolitt Kundeservice på 7011 1020 eller danmark@sundolitt.dk

ann_sundolitt_facade_266x171mm.indd 1

17/11/16 16.54

Miljørigtig belysning til et miljørigtigt sted LED-TEK har både leveret LED-vejarmaturer og indendørs LED-belysning til Søndersø genbrugsplads, der har brug for en fornuftig belysning til brugere og medarbejdere – samt ikke mindst en miljørigtig løsning, der modsvarer stedets grønne profil. Tekst af Rune H. Jensen

 P

å Søndersø genbrugsplads under Nordfyns Kommune går man hele vejen i forhold til miljørigtighed. Det er således ikke kun affaldssorteringen, der drives ud fra miljømæssige hensyn, men også belysningen til selve genbrugspladsen, dens brugere og medarbejdere. Valget er faldet på LED-belysning fra LED-TEK til både udendørs- og indendørsbelysning på Søndersø genbrugsplads, og det er El & Teknik Otterup, der har forestået monteringen af produkterne fra LED-TEK.

Vejarmaturer fra LED-TEK i alumasterne – Egentlig var der først stillet et andet forslag til LED-belysning i udbud, men jeg anbefalede i stedet løsningen fra LED-TEK, som er kendt for at have en stor lagerbeholdning og som derfor kan levere hurtigt. Samtidig har vejarmaturerne fra LED-TEK været meget nemme at montere – og så har de et lidt mere friskt og let design, fortæller Rasmus Bagger, indehaver af El & Teknik Otterup. LED-TEK har leveret 36 vejarmaturer i 60W til de i alt 19 aluminiumsmaster på genbrugspladsen, og lamperne er specialle-

veret i sort farve efter ønske. Dertil kommer seks 30W-armaturer uden for bygningernes porte. Også indendørs har LED-TEK leveret LED-belysning – her i form af flat panels til bl.a. kontorer og frokoststue samt 50Windustriarmaturer i hallerne. Ifølge Rasmus Bagger lyser de godt og bredt over hele arealet, og folkene på genbrugspladsen er tilfredse og glade for løsningen fra LED-TEK.

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Stilrent design, holdbarhed og god service Vejarmaturerne fra LED-TEK er udført i et tidløst og stilrent design, kræver et minimum af vedligehold og har en forventet levetid på helt op til 50.000 timer. Mange kommuner i landet er allerede godt i gang med udskiftning til LED også på

andre områder som veje, parker og stier og ikke mindst i kommunale institutioner og skoler. Og hos LED-TEK forventer man en fortsat stigende efterspørgsel på LEDbelysning, da det både er en miljørigtig, økonomisk langsigtet og behagelig løsning. På Søndersø genbrugsplads sætter installatøren desuden pris på den personlige service og rådgivning fra LED-TEK i forbindelse med projektet: – LED-TEK har været meget behjælpelige og ydet en god service undervejs, og så har de kunnet klare en hurtig levering. Det er samtidig et prisniveau i den gode ende, og der skal jo også være en fornuftig balance mellem pris og kvalitet. Derfor har jeg også brugt LED-TEK efterfølgende, slutter Rasmus Bagger.

9


Polakkerne undrer sig over de ”miljøvenlige” danskere Vi er måske ikke helt så miljøvenlige, som vi selv går og tror. I hvert fald har polske Fakro ikke solgt ret mange af deres ekstremt energieffektive ovenlysvinduer i Danmark de seneste år. Tekst af Frank Ulstrup

 I

– Nu skal man jo være lidt forsigtig med, hvad man siger, men måske kan vi konkludere, at vi i Danmark er gode til at tale om miljø, og også ret så gode til at minde andre lande om, hvor vigtigt det er at tage ansvar. Men når det kommer til stykket, og vi skal til at betale for det, er vi måske lidt mere tilbageholdende.

den polske by Nowy Sacz går direktionen for den verdensomspændende koncern Fakro rundt og undrer sig. De undrer sig over, at der i Danmark tales rigtig meget om klima og miljø, men at det for virksomheden og dens danske datterselskab er stort set umuligt at afsætte sine mest energieffektive ovenlysvinduer, FTT U6 og FTT U8, på det danske marked.

Så vi er lidt hykleriske, er det det, du mener?

Hvordan kan det mon hænge sammen? I virksomhedens ledelse fandt man ikke noget oplagt svar på det spørgsmål, så man sendte det videre til Jon Tougaard, der er administrerende direktør i Fakro Danmark. Men for ham, har det heller ikke været let at komme op med en god forklaring – i hvert fald ikke en politisk korrekt en af slagsen. – Vi må bare konstatere, siger han i telefonen, at vores produktlinjerne for ovenlysvinduer med fire lag glas og u-værdier på helt ned til 0,5 ikke sælger specielt godt i Danmark.

Sælger godt i andre EU-lande Og fænomenet bliver endnu mere underligt, når Jon Tougaard fortæller om forholdene på andre EU-markeder. Her går de energieffektive vinduer – om ikke som varmt brød, så i hvert fald noget, der ligner.

10

Herhjemme kan Jon Tougaard i stedet konstatere, at danskerne sværger til standardlavenergiruden med en u-værdi på 1,2, hvilket også er lavt. Og så koster den kun en tredjedel af firelags-varianten, og vejer væsentligt mindre. Men kan prisen virkelig være forklaringen? Går vi ikke alle ind for et godt miljø, og er vi ikke villige til at betale, hvad det koster? Eller hvad? I telefonen kan man næsten høre Jon Tougaard vride sig i stolen for at finde de rette ord.

– Uha nej, så stærkt vil jeg ikke sige det, griner Jon Tougaard, men man kan måske sige, at miljøbeskyttelse i højere grad er blevet et buzzword, end det er noget, vi egentlig er villig til at forfølge hele vejen. Det kunne godt være forklaringen, siger direktøren og understreger, at hans indspark ikke skal opfattes som klynkeri. Mere som en højlydt undren.

Verdens hurtigste Der er da heller ingen grund til at have decideret ondt af Fakro, der blev etableret som en familieejet virksomhed i Polen tilbage i 1991. For siden da er det nemlig gået stærkt, så stærkt, at virksomheden i dag er den hurtigst voksende producent af ovenlysvinduer i hele verden. Dertil kommer, at man pt sidder på mere end 15% af verdensmarkedet for ovenlysvinduer.

Så ud fra en markedsmæssig synsvinkel, går hverken Jon Tougaard eller direktionen i Polen rundt og er triste over danskernes mådehold. – Nej, de af vores ovenlysvinduer, der har ultralav u-værdi, udgør en marginal del af den samlede produktion, så vi har absolut ingen grund til at klynke. Vi glæder os tværtimod over, at danskerne køber så mange af vores standardløsninger, som tilfældet er. Dertil kommer også et pænt stort salg i Danmark af vores øvrige produkter som facadeelementer, automatisk styring og loftstrapper i træ og aluminium. Rent markedsmæssigt har vi bestemt intet at udsætte på Danmark.

Vil ikke opdrage Og Jon Tougaard har da heller ikke tænkt sig at sætte større markedsføringskampagner i søen for at overbevise danskerne om nødvendigheden af lavere u-værdier. – Nej, vi har ingen som helst intentioner om at skulle til at lege folkeopdragere, vi undrede os bare en smule, og producerer så i øvrigt det, markedet og forbrugerne efterspørger. Hvis vinduer med en u-værdi på 1,2 er det danskerne vil have, så er det det, de skal have. Når alt kommer til alt er det også en rigtig god og miljøvenlig løsning.

ANNONCE | Særtillæg | Energirenovering | bygge- & anlægsavisen


Få et bedre indeklima med Thermocell og FeelingWood FSC certificeret Træfiberisolering Du mærker Det så snart Du inDlogerer Dig – Det goDe inDeklima Gør en forskel – som så mange andre. I private hjem, i sommerhuse, i nybyggeri, i boligblokker, offentlige bygninger, boligforeninger, bevaringsværdige bygninger, Thermocell kommer ind overalt Thermocell og FeelingWood har i mere end 15 år leveret naturisolering til ethvert behov. Med vores produktprogram, skræddersyes isoleringssystemet til lige netop dit behov. Alt i bæredygtige materialer. Undersøgelser viser, at CO2 reduceres væsentlig med træfiberisolering, da træ i sig selv optager CO2. Fremstillingsprocessen er med el- energi fra vindmøller. Med træfiberisolering i byggeri, er der ingen gener med f.eks hovedpine og træthed.

Hvorfor Thermocell? • Isoleringsevne blandt markedets bedste • Behageligt at røre ved og arbejde med • Varmt om vinteren / koldt om sommeren • Fugtregulerende • God lydisolering • Lang levetid • 100 % indholdsdeklareret • Brandklasse DS2-d0 • FSC certificeret og CE mærket • Reducerer Co2 • Resistens mod biologisk nedbrydning som konstruktionstræ Eksempler: Gartnergården Frederiksberg have • Gudhjem Museum Marselisborg Slot, Aarhus • Det grønne hus • Bornholms Boligselskab • Statens Scene Kunst Skole • Gudhjem Børnehave • Baronessens hus Køge • Randers Teknisk Skole • Det Røde Pakhus, Rønne • Boligforening Åbenrå • Bonderøven Dansk tv 1 • Plejecenter Nykøbing Mors • Kirker og fredede bygninger.

Thermocell A/S • Næssundvej 423 A, DK-7960 Karby • Telefon +45 9669 5060 • Fax +45 9669 5070 • www.thermocell.dk


Totalrenovering giver Korngården nyt liv Korngården i Ballerup, der består af fire boligblokke, gennemgår nu en tiltrængt totalrenovering. Domus Arkitekter står bag den bæredygtige renovering og helhedsplan, mens at facadens flotte nye skærmtegl er leveret af C2 Elements. Tekst af Alexander Tengbjerg

 K

orngården, der administreres af DAB, var i en dårlig forfatning og var blandt andet ramt af skimmelsvamp. For at komme de mange problemer til livs besluttede man sig for en totalrenovering af de 248 lejligheder, der blandt andet kommer til at betyde, at Korngården blandt andet får nye facader, nye grønne tiltag, altaner, opgraderede udearealer og helt nye installationer. Alt dette forventes at være endeligt klar i 2018.

Grønne boliger Domus Arkitekter så, at boligerne alligevel havde mange muligheder, trods deres ringe tilstand: – Det er et spændende projekt, og beboerne er meget engagerede i hele forløbet. Vi har undervejs haft fokus på tre aspekter i udtænkningen af helhedsplanen, nemlig den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed. De har alle tre skulle spille sammen, før vi har kunnet være tilfredse. Det har resulteret i, at Korngården opnår en beregnet energibesparelse på 60 procent i forhold til før renoveringen. Vi har kunnet nå dette ved at trække på vores og DOMINIA rådgivende ingeniørers lange erfaring inden for bæredygtige løsninger, men også ved at arbejde tæt sammen med DTU Byg om at kortlægge beboernes energiforbrug. Ved hjælp af et energivisualiseringssystem har de nu mulighed for selv at holde øje med og styre dette, fortæller

12

arkitekten Christoffer Juelstorp fra Domus Arkitekter.

En facade med fremtiden i tankerne En vigtig del af renoveringen består i konstruktionen af en helt ny facade. Her har man hos Domus Arkitekter valgt at benytte keramisk skærmtegl fra C2 Elements: – Skærmtegl er et fint materiale, der holder godt og samtidigt patinerer meget fint. Dertil er det jo et rent og bæredygtigt materiale, som også giver os mulighed for at arbejde med båder farver, form og udtryk, fortæller Christoffer Juelstorp. C2 Elements har leveret skærmteglet til Korngården, og her er man meget tilfredse med visionerne bag byggeriet. Målet er at skabe nogle attraktive og bæredygtige boliger, der kan holde mange år ud i fremtiden. Her er skærmteglet optimalt som facadevalg, hvis man spørger C2 Elements daglige leder Henning Thomsen: – Vores keramiske skærmtegl består af brændt ler, men takket være en meget prekær proces når man frem til et produkt, som kan holde til næsten hvad som helst. Samtidigt er det et hengivent materiale, hvis man kender dets hemmeligheder, for da er det muligt at forme og farve det på alle tænkelige måder. Derfor er skærmtegl et perfekt facadevalg, uanset om man benytter det til et stort domicilbyggeri eller et nærværende boligkompleks som Korngården.

ANNONCE | Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen


MERE END 50 ÅRS ERFARING

Miljøvenlige plastprodukter

INSTALL PROFESSIONALITY BÆRINGSLØSNINGEN TIL HVAC INSTALLATIONER

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Armeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Miljønet

Sne- og fuglestop

BIO-BLOK®

BIO-BLOK®

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

Modvirker problemer med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølgetagplader. Findes til både B6 og B9.

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

• I henhold til isoleringsklasser i Dansk Standard DS452-3. • Temperaturområde op til 80 °C. • Høj mekanisk modstandsdygtighed. • Lavet af genanvendeligt PET-foam.

Install it. Trust it.

www.armacell.com/dk Tel.: +45 203 342 32 info.dk@armacell.com

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk ArmafixVVS_ByggeOgAn_DK_130x350_NEU.indd 1

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

04.11.2016 08:41:14

13


Ovenlys der giver luft Undervisningsmaterialer til 10.000 studerende og 800 lærere fra UCC styres fra UCC’s Center for uddannelsesmaterialer i Hvidovre. Indeklimaet var blevet et problem for medarbejderne såvel om vinteren som om sommeren. Problemerne blev løst med nye ovenlys med komfortopluk og en avanceret styring til naturlig ventilation. Tekst af Elias Inceer

 I

ment af kvalitetsløsninger indenfor ovenlys og glastage:

 en ældre lagerbygning fyldt med undervisningsmaterialer, var der for medarbejderne et uhensigtsmæssigt indeklima. Både temperatur og luft var trængt, og der var derfor behov for en partner, der kunne indfri ønsket om frisk luft og behagelige arbejdstemperaturer.

– Vi er startet på et nyt kapitel ved at gå sammen med Lamilux. Vi ser en stor efterspørgsel på vores produkter og service, og strategien fremadrettet er at ekspandere forretningen i Danmark gennem kompetente dedikerede medarbejdere og lokale partnere rundt om i landet.

Lamilux Nordic blev inviteret ind for at give deres bud på, hvordan udfordringen kunne løses, da man her har mange års erfaring med ovenlysløsninger til fordel for både indeklima og dagslys. – UCC henvendte sig, fordi de havde mange overvejelser omkring, hvordan det bedst mulige indeklima kunne opnås. Overvejelserne havde gået på både mekanisk køling og ventilationsløsninger. Vi kom med et bud på at renovere ovenlysvinduerne og indbygge en motorløsning sammen med en automatstyring, siger direktør for Lamilux Nordic, Michael S. Saunte.

Automatisk arbejdsglæde Lamilux Nordics automatikstyrede vinduer måler temperaturen både indvendigt og udvendigt. De åbner og lukker således vinduerne alt efter vejr og vind. På den måde kan der opnås den til enhver tid ønskede temperatur i lokalet kombineret med frisk naturlig luft.

14

– Vi er tillige repræsenteret i Sverige gennem en forhandler, og det nordiske marked vil således også være et fokusområde i en snart kommende fremtid, afslutter Michael S. Saunte.

– Vi har med den automatiserede løsning desuden installeret naturlig nat-køling. På den måde åbner og lukker vinduerne automatisk i løbet af døgnet sådan, at temperaturen altid er den ønskede. Samtidigt spares der resurser til mekaniske nedkølingssystemer. Da ventilationen på den måde kommer oppe fra, slipper medarbejderne desuden for ubehagelig luftcirkulation og trækproblemer. Det er en fordel for både medarbejdernes trivsel, miljøet og økonomien, fortæller Michael S. Saunte.

Dialogens lys En udførlig analyse af rummets størrelse, inventar og arbejdsstationerne samt dialog

med brugerne for at definere deres behov gør, at Lamilux yderligere kan tilbyde en individuel styring af ovenlysvinduerne. – Hvis den enkelte medarbejder ønsker et køligere eller varmere klima, kan de ved hjælp af trykknapper styre temperaturen over den enkelte arbejdsstation. Hos vores kunder har vi oplevet en bedre arbejdskomfort og et generelt behageligt indeklima, uddyber Michael S. Saunte.

Et nordisk samarbejde Lamilux Nordic er resultatet af det tidligere OvenlysKompagniets fusion med en af Europas største ovenlysproducenter, Lamilux. Etableringen af Lamilux Nordic sikrer kunderne et endnu større produktsorti-

ANNONCE | Særtillæg | Energirenovering | bygge- & anlægsavisen


Nemt og billigt! Ovenlys systemer med effektiv lys indfald. Brandventilation udføres som ovenlyskip til lagerhaller

Vi tilbyder Mekanisk Ventilation Naturlig Ventilation

Foderanlæg Højtrykskøling

www.rotor.dk


LYS, LUFT OG BÆREDYGTIGHED*

LAVENERGI LAVENERGI

*

FLEKSIBILITET

RÅDGIVNING

Lys, luft og nye muligheder Bæredygtighed er ikke noget vi bare siger - alle vores produkter er EPD-certificeret til at kunne indgå i bæredygtigt byggeri, som DNGB, Leed, Breeam og Svanemærkede byggeprojekter. Lamilux Nordic tilbyder et fuldt CE-certificeret sortiment indenfor såvel glas- og plastovenlys samt brandventilation.

Mød os på stand nr. 54

Lamilux er en af Europas førende producenter af kvalitetsovenlys, og er certificeret jf. det nye krav til ovenlysproducenter DS/EN 1090. Vores fokus er lavenergi, fleksibilitet og rådgivning - din sikkerhed for kvalitet. Velkommen til det nye LAMILUX Nordic - se meget mere her lamilux.dk

LAMILUX Nordic A/S – Englandsvej 2 – 4800 Nykøbing F. - Tlf. +45 82 82 37 00 – www.lamilux.dk

DAYLIGHTS ELEMENTS

Bygge og anlægsavisen sektion4 20161505  
Bygge og anlægsavisen sektion4 20161505