Page 1

BRANCHE

FOKUS

Pulsen på

bygge- og anlægsbranchen

i samarbejde med

August 2015


Helt nyt patenteret skyllesystem. Vandet skylles ind gennem en åbning bag i kummen. De runde sideåbninger giver jetstråler, som præcist og kraftigt rengør hele kummen.

Skålens design sikrer, at vandet rammer kummen med den rette vinkel, så skyllevandet skylles effektivt rundt i skålen.

Generalagent: Max Sibbern A/S · Marielundvej 18, 2730 Herlev · Tlf: 4450 0404 · Fax: 4450 0405 · Mail: post@maxsibbern.dk

www.ifo.dk


FØRENDE I BÆREDYGTIGE TAGPAP-LØSNINGER Hos DERBIGUM tager vi miljø og bæredygtighed meget seriøst. Derfor er vi også verdens eneste producent af tagpap, som er Cradle to Cradle certificeret og den førende producent af miljøvenlige tagpapløsninger. Vores løsninger skaber fremtiden inden for bæredygtigt byggeri. Som den eneste tagpap-producent arbejder vi fx med et genbrugsprogram, så gammelt pap indgår i produktionen af nyt.

Sidste år alene genbrugte vi over 4.000 tons tagpap og reducerede derfor miljøbelastningen tilsvarende, samtidigt med at vi sparede udgiften til nye råvarer. Vores miljøvenlige og bæredygtige tagløsninger reducerer bygningers energiforbrug, CO2 udledning og vandforbrug. Det er løsninger, som giver sorte tal på bundlinien og i det grønne regnskab – og årsagen til, at førende virksomheder og offentlige institutioner vælger DERBIGUM, når de skal have lagt nyt tag.

Kontakt os på telefon 70 15 15 17 eller tjek www.derbigum.dk hvis du vil vide mere om, hvordan dit næste tagpap projekt kan blive en god investering – både økonomisk og miljømæssigt.


Forsidefoto: Venligst udlånt af Midtconsult a/s Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Salgschef Daniel Lambevski daniel@boaa.dk Medredaktør Nils Stinus Gärtner stinus@boaa.dk Ronny Gregory Bennetsen ronny@boaa.dk Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk Skribenter Annika Lillelund Pernille Le Marc Jari Nielsen Rune H. Jensen Martin Fogt Pollas Rønberg AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafiker Anja Friis anja@mediaxpress.dk Tryk Color Print A/S Oplag 53.200 Distribution Børsen, landsdækkende

De forandringsvillige vinder Gennem den senere tid har bygge- og anlægsbranchen i Danmark været båret af de store offentlige projekter og en pæn aktivitet i vækstcentrene ved de større byer. Selvom der er små tegn på fremgang, så har de mindre og lokalt forankrede byggevirksomheder det fortsat svært. Der har været et stille udskilningsløb i gang, og det kommer til at fortsætte – selv med bedre tider forude. Analyser fra Dansk Byggeri viser, at de firmaer med sorte tal på bundlinjen har optimeret deres processer, ligesom de meget ofte bliver inddraget tidligt i projektering og projektoptimering. Virksomhederne udviser fleksibilitet og en bevidsthed om værdien af deres viden. Det er også værd at bemærke, at overskudsgivende virksomheder har forstået at være selektive og vælge opgaver fra, hvor der er for stor usikkerhed. Risikostyring er absolut blevet et nøgleord i dagens byggebranche. Lige nu styrker bygge- og anlægsbranchen produktiviteten og innovationskraften på flere fronter – der sker en større vidensdeling på tværs af faggrænser, og en industrialisering af byggeprocessen med brug af gentagelser og præfabrikerede moduler er med til at give en smidigere proces for alle byggeriets parter. I DI Byg har man store forventninger til digitaliseringen og nye IT-værktøjer som en driver, der gør det muligt at tænke i totaløkonomi og udnytte nye samarbejdsrelationer. Der er en række nye digitale muligheder, som bliver en fast del af hverdagen snart. Nye muligheder og nyt potentiale skal udnyttes. God læselyst ! Mikkel Weber Sandahl Chefredaktør

Udgiver

MediaXpress A/S Bredgade 36, 1. sal - Forhuset 1250 København K Tlf.: 33 44 55 55

4

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


DS har vind i sejlene Alle stålopgaver Vi leverer enhver form for stålkonstruktion stor som lille. Vi sikrer en optimal løsning hver gang.

Fleksible løsninger Med stålkonstruktion som bærende system opnås maksimal fleksibilitet ved bygningsdesign og indretning.

Statiske beregninger Vores ingeniører bistår gerne med rådgivning i projekteringsfasen og udarbejder dokumentation i.h.t. gældende normer og regler.

Leverings sikkerhed Når vi laver aftale om tidspunkt for levering, kan du regne med, at det holder. Egne montører sikrer hurtig og effektiv montage.

Montage service Vi leverer vores konstruktioner på egne biler med kran og montage med egne montører. Montage af stålkonstruktioner kan tilbydes overalt.

Dokumenteret stål Vi er DS/EN ISO 9001 og CE certificerede jf. 1090. Vi anvender kun certificeret stål som leveres efter EU normerne.

Samsøvej 2 . DK-9500 Hobro .Tel.: +45 96 57 27 27. Fax: +45 96 57 27 29 . ds@ds-staal.dk . www.ds-staal.dk


Hvordan sikrer vi arbejdskraft til danske byggevirksomheder? Administrerende direktør i Dansk Byggeri, Lars StorrHansen, mener, at hvis man fra politisk hold ønsker at gøre erhvervsskolerne til et attraktivt alternativ til gymnasiet, så bør man begynde at fokusere på erhvervsskolernes beliggenhed og ydre rammer, så de studerende i højere grad føler sig som en del af byen og et generelt uddannelsesmiljø. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

N

år man sammenholder, at der er store årgange, der inden længe går på pension med, at færre søger ind i byggeriet end tidligere, så tyder alt på, at der venter en stor udfordring forude i forhold til at skaffe nok arbejdskraft. Analyser fra Dansk Byggeri peger på, at der frem mod 2018 eksisterer et vindue til at imødegå den kommende mangel på arbejdskraft

kommer ud til en erhvervsskole i et trist industriområde i udkanten af byen. Den forskel må vi lave om på, da vi alle ved, at de unge prioriterer nem adgang til et attraktivt bymiljø, så den side skal være orden, hvis man vil gøre en uddannelse mere populære.

Lars Storr-Hansen forventer, at regeringen i kommende reformer vil spille ud med et betydeligt karakterkrav. Men også på en måde, som vil skærpe kravene til at komme ind på erhvervsskolerne, som således sagtens kan blive en farbar vej for en senere uddannelse til f.eks. ingeniør.

Det frie gymnasievalg har betydet, at mange gymnasier har investeret store summer i nye lokaler for på den vis at kunne

– Det er også vigtigt med gode lærerkræfter, der kan vejlede uafhængigt og ikke bare reproducere deres egen skolegang. Herved undgår vi den nuværende skævvridning, så vi kan bygge et fundament for fremtidens arbejdsmarked, udtaler Lars Storr-Hansen, som kan mærke et voksende fokus på at få fat i de rigtige lærlinge, så virksomheden har de dygtige medarbejdere, hvis man skal vækste i fremtiden.

”I hver eneste større by i Danmark kan man køre forbi to-tre velfriserede gymnasier, før vi kommer ud til en erhvervsskole i et trist industriområde i udkanten af byen.” i byggeriet, og Lars Storr-Hansen mener, at der er relativt simple indgreb, som kan modvirke den udvikling:

promoverer sig selv over for de unge, og det samme skal gør sig gældende i forhold til erhvervsskoler.

– Den nye regering har som målsætning, at 30 % skal søge direkte ind på en erhvervsuddannelse, og det er rigtig glædeligt at høre. Der skal fremover flere unge på erhvervsuddannelserne med evner for det boglige. Derfor må vi få gjort erhvervsskolerne mere attraktive. Efter min mening er der simple ting, som kan ændre på det her billede. Det er f.eks. sådan, at man i hver eneste større by i Danmark kan køre forbi to-tre velfriserede gymnasier, før vi

Campus-miljø er attraktivt

6

– Det er meget vigtigt, at vi ikke giver fornemmelsen af, at der er et A- og et B-hold, og i den forbindelse vil det uden tvivl hjælpe, hvis erhvervsskolerne ligger samme sted som andre uddannelser, så man stadig kan færdes side om side. Når uddannelserne ligger samme sted, så det er ren interesse og evner, der afgør hvilken uddannelse, man vælger, siger Lars Storr-Hansen.

Større fokus på virksomhedernes behov

– Der er også en vigtig debat omkring mobiliteten hos den danske arbejdskraft. Jeg har blandt andet sagt – helt grundlæggende – at vi er forkælede i Danmark, når det handler om at flytte sig efter jobbene. Det er åbenbart nemmere at flytte sig fra Krakow end fra Kragerup, og det er et stort problem, siger Lars Storr-Hansen og fortsætter:

tes som et stort arbejdskraftopland, siger Lars Storr-Hansen, som forventer, at den kommende arbejdsmarkedsreform vil indeholde en opstramning af dagpengeområdet, så der kommer større fokus på virksomhedernes behov. I forbindelse med diskussionen om mangel på arbejdskraft har byggeriet været begunstiget af muligheden for at hente udenlandsk arbejdskraft. Det har ifølge Lars Storr-Hansen i flere omgange vist sig at være værdifuldt i forhold til både den specialiserede og en fornuftig lønkonkurrence. – Men det er ikke givet, at den mulighed bliver ved med at stå åben. Vi ved, at f.eks. den polske økonomi udvikler sig hurtigere end den danske, og hvis væksten fortsætter, så kan det være sværere at hente dem herop, siger Lars Storr-Hansen, som derfor advarer mod at vi i de kommende år lukker os for meget i forhold til at tiltrække de nødvendige kompetencer fra udlandet som skal være med til at styrke danske virksomheder, ligesom vi skal være åbne for konkurrence med udenlandske virksomheder på såvel hjemmebane som udebane.

– Der er ikke råd til den mentalitet, og efter min mening bør vi kunne stille spørgsmålet, om Danmark ikke bør opfatSÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


VI VED IKKE SÅ VOLDSOMT MEGET OM BYGGEMASKINER

TIL GENGÆLD VED VI ALT OM MIDLERTIDIGE LOKALER Temporent kan noget, de andre ikke kan. Vi beskæftiger os nemlig kun med midlertidige lokaler i permanent kvalitet. Tag bare KLOSS, vores modulsystem til skoler og institutioner, der kommer med komplette faciliteter og rummelige lokaler. Enten som færdigt modul eller tilpasset ønskerne. Vi anvender kun de bedste løsninger og materialer - ligesom ventilation selvfølgelig er standard i Temporents lokaler. KLOSS leveres naturligvis nøglefærdigt – til tiden – og vi sørger for det hele fra opsætning til nedtagning, hvilket giver tryghed og tilfredse brugere både før, under og efter. Spørg endelig, hvis du vil vide mere om det, vi ved alt om. Ring 7012 4444 www.temporent.dk

Eksperter i midlertidige lokaler


”Vi kan ikke gøre, som vi plejer” Den tidligere regerings byggepolitiske strategi indeholder ifølge branchedirektør i DI Byg Elly Kjems Hove mange gode elementer i forhold til at forbedre effektiviteten og konkurrencekraften. Men der er stadig et afgørende stykke arbejde forude, eksempelvis moderniseringen af byggeriets aftalesystem (AB), voldgiftsystemet og byggesagsbehandlingen, hvor der er et væsentligt potentiale for forbedringer. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

en øgede globalisering stiller krav til de danske byggevirksomheders konkurrenceevne, og det er i dag umuligt at betragte byggeriet som et isoleret hjemmemarkedserhverv. Derfor har det ifølge Elly Kjems Hove været helt essentielt med en byggepolitisk strategi, som kan tiltrække flere investeringer til Danmark, styrke hjemmemarkedet og øge vores eksport: – Et lille åbent land som Danmark er stærkt afhængig af samhandel, og det er vigtigt, at man ikke vil fastholde fortiden via støtteordninger og krav. Prisen for byggeri i Danmark skal være konkurrencedygtig og på niveau med prisen i vores nabolande. Og her er vi kommet langt med den byggepolitiske strategi fra 2014, men der er stadig mange områder, hvor byggeriet skal tage sine udfordringer op.

”Nye muligheder skal udnyttes”

Elly Kjems Hove fremhæver det igangværende arbejde med revisionen af AB-systemet og moderniseringen af byggesagsbehandlingen som afgørende områder, hvor man fra politisk hold har taget nogle skridt

potentiale for forbedringer. Vi har for eksempel samarbejdskonstellationer i dag, der ikke bliver taget højde for i det eksisterende system. IT er et oplagt sted at modernisere, da det for eksempel nu er nemt at have en tidlig dialog. I det hele taget bør man se på hele værdikæden, inklusiv den kommunale sagsbehandling, så det bliver tydeligt hvad, man betaler for. Elly Kjems Hove mener, at byggebranchen bør have fokus på at udnytte alle de muligheder, som ny teknologi giver. Digitaliseringen kan være en driver for driftssiden, så man får et redskab, der gør det muligt at tænke i totaløkonomi og udnytte nye samarbejdsrelationer. Hun fortæller i den forbindelse:

i den rigtige regning. Men der er stadig et stykke vej forude, før rammerne afspejler de nye muligheder, der eksisterer i dag forhold til nye samarbejdsformer og digitale værktøjer, mener hun: – Ligeledes i den nye udbudslov, som træder i kraft til årsskiftet, er der et stort

– Det bliver interessant at se hvad, der manifesterer sig inden for IT-værktøjer. Der kommer til at ske noget helt afgørende, men spørgsmålet er hvad. For fem år siden vidste ingen, at tablets ville vinde sådan frem, og lige nu står jeg med en fornemmelse af, at ketchuppen snart ryger ud af flasken i forhold til IT i byggeriet. MobilePay forandrede verden med et slag, og der er en række nye digitale muligheder i forhold til planlægning, projektering,

dokumentation og virksomhedsorganisation, som kommer til at blive en fast del af hverdagen fem år ude i fremtiden. Internationalt udsyn

Byggeriets produktivitetsudvikling har længe været en stor udfordring, og når vi skal styrke konkurrencekraften, så er det ifølge Elly Kjems Hove altafgørende, at vi i Danmark tilpasser vores regler til andre landes, så det er nemt både at anvende og afsætte produkter på andre markeder: – Der foregår et vigtigt stykke arbejde med at luge ud i nationale standarder og særregler, idet det styrker konkurrencen og samhandlen i Europa til glæde for både virksomheder og kunder. I DI Byg har vi medlemmer, der kun sælger produkter på andre markeder end Danmark, og det skal være nemt at afsætte sine produkter til 100 mio. personer fremfor 5 mio. personer. Vi har mange arkitekt-, rådgivning- og produktionsvirksomheder med international udsigt, og det bør vi glædes over og tilskynde til fremover.

WE WORK TO MAKE YOU WORK Bacher er din gloBale logistikpartner. Rådgivning og løsninger inden for arbejdstøj, sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler.

+45 3250 5200 . info@bacher.dk . www.bacher.dk

8

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


En venlig velkomst med Speedlane Lifeline Serien

Med 140 års erfaring, er vi eksperter i indgangsløsninger. Vi ved hvad der kræves for at skabe indgange som er smukke, funktionelle og holdbare. Vores karruseldøre hjælper dig med at skabe et behageligt indeklima, samtidig med at de mindsker energitab og dermed sænker energiomkostningerne. Kowntakt os gerne for rådgivning og for fremsendelse af BIM / Revit materiale. www.boonedam.dk I info@boonedam.dk I 21 27 11 12.

BESABDK_Adv_Lifeline_251x166mm_FEB2015.indd 1

02/03/15 14:18

Bæredygtigt byggeri

Medlem af:

...en investering i fremtiden! Interessen for bæredygtigt byggeri er stærkt stigende - lige fra den enkelte bolig til bæredygtig udvikling i hele byområder.

Især certificeringsordninger som eksempelvis DGNB og LEED er i fokus, da de gør bæredygtighed målbart og dokumenterer ”graden” af bæredygtighed.

Dette gør det nemmere både at planlægge og styre byggeprocessen samt efterfølgende at sende klare signaler om bæredygtigheden på et anerkendt grundlag.

Midtconsult er medlem af den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark, der har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske byggebranche.

Vi har flere uddannede DGNB-konsulenter, klar til at rådgive dig om dit projekt. Find os på:

www.midtconsult.dk

Eller telefon: +45 9722 1133


Danmark bliver trukket skævt uden politiske initiativer Indlæg af Frank Korsholm, afdelingschef i Håndværksrådet

E

n af de observationer, Charles Darwin gjorde sig, da han for over 150 år siden sejlede verden rundt og senere udgav sit historiske værk om arternes oprindelse og evolutionslæren var, at det hverken er ”den stærkeste eller den mest intelligente, der overlever. Det er derimod den, der bedst kan tilpasse sig forandringer. ”

dag med en dansk byggebranche, der er ’i form’. Branchen er klar til forandringerne og er gennem flere magre år blevet trimmet og slanket. Nu går det lidt bedre: En måling blandt Håndværksrådets ca. 6500 byggevirksomheder fortæller viser, at ordrebøgerne nu er tykkere end for et år siden, og at virksomhedsejerne er positive med hensyn til beskæftigelsen.

Få andre brancher oplever for tiden så store strukturelle forandringer som byggebranchen. Med finanskrisen blev branchen nærmest over-night ramt af den største krise siden depressionsårene i 30’erne og oven i hatten er der nu kommet helt nye spillere ind på markedet fra især de tidligere østeuropæiske lande som fx Polen. Virksomheder som i den grad udfordrer vilkårene for de danske smv’erne, og som gør at banen nu er kridtet op til et helt nyt game for byggebranchen, hvor forandringer og tilpasninger bliver nøgleordene.

Desværre må vi samtidig konstatere, at opsvinget desværre er meget ulige fordelt, og at der er store hvide pletter på landkortet, hvor erhvervslivet, og ikke mindst byggeriet, fortsat hænger i bremsen. Vi har i Håndværksrådet råbt højt over denne skævvridning, for vi ser en alvorlig risiko for, at Danmark er ved at knække over og blive opdelt i et A og et B hold – eller rettere en A-region og en B-region. En A-region med vækst, arbejdspladser og et boligmarked, som bankerne og realkreditten gerne vil låne penge ud til. – og en B-region med økonomisk tilbagegang, affolkning og kredittørke, hvor bankerne og realkreditten har smækket kassen i for ellers gode og sunde virksomheder, og de familier, der står bag, og for dem som arbejder der.

Krisen har været hård ved branchen. Konkurser har ramt små som store virksomheder, og de lavproduktive virksomheder er blevet skilt fra. Derfor står vi da også i

gang, der skal oprettes en statslig arbejdsplads, ikke bare pr. automatik placerer den i hovedstaden. Vi ønsker, at de finder penge til at foretage de fornødne investeringer i infrastruktur, så moderne mennesker kan komme frem og tilbage, og at man har adgang til telefon og internet i en kvalitet og bredde, som gør det muligt at drive en moderne virksomhed med en stabil og hurtig internetforbindelse, uanset hvor man bor. Vi ønsker med andre ord, at politikerne tager de seneste ti års skævvridning af Danmark alvorligt og begynder at handle derefter.

Vi skal investere i lokal udvikling

Det vil give nyt liv – og ikke bare i de lokale byggevirksomheder. Også resten af det lokale erhvervsliv vil nyde godt af en saltvandsindsprøjtning, der desuden vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig uden for de store byer – de store vækstcentre.

Vi ønsker, at man fra politisk side giver erhvervslivet og familierne de samme vilkår, uanset hvilket postnummer man har adresse i. Vi ønsker, at politikerne hver

Derfor er det Håndværksrådets opfordring til den nye regering – at der afsættes ressourcer til at tage fat om nældens rod, så opsvinget og væksten også kommer borgerne og virksomhederne til gode uden for de store byer.

EXPERTS IN HUMIDITY MANAGEMENT

EFFEKTIV FUGTSTYRING BETALER SIG GLEM ALT OM FUGTPROBLEMER

PROCESSTABILITET

ENERGIOPTIMERING

Cotes kvalitetsløsninger inden for affugtning

Ved fokus på fugtstyring sikres stabil pro-

Cotes affugtningsløsninger sikrer lavere

reelt er værdiskabende for din virksomhed.

uafhængig af årstid og udekonditioner.

– hermed mindre miljøpåvirkning til gavn

og fugtstyring lader dig fokusere på det, der

TALK TO US ABOUT WHAT’S POSSIBLE

10

duktion, så din virksomhed kan producere

T: +45 5819 6322

driftsomkostninger og energibesparelser for alle.

SALES@COTES.COM

COTES.COM

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


SPECIALFREMSTILLEDE DØR- OG PORTLØSNINGER Vi fremstiller kundespecifikke døre og porte i rustfrit stål efter alle gældende krav og normer. Med stærke kompetencer udvikler og producerer vi kvalitetsløsninger indenfor køle-, fryse- og branddøre.

NYHED! 80 mm stærkt isolerende højhastighedsrulleport. Ekstrem effektiv og energibesparende løsning til optimering af driften i krævende produktioner.

DAN-doors a-s · Industrivej 19 · DK-8660 Skanderborg · Tel. +45 87 93 87 00 · dd@dan-doors.dk · www.dan-doors.dk


”Lad os få bæredygtighed som krav til byggerierne” Med bæredygtighedscertificeringer som tyske DGNB og amerikanske LEED kan bygherrer og developers få en klarhed over, hvordan deres byggerier rangerer rent bæredygtighedsmæssigt. Ingeniørfirmaet Midtconsult mærker en stigende interesse for de to certificeringer. Tekst af Annika Lillelund

D

et er blevet en god forretning af få sit byggeri bæredygtighedscertificeret, og spørger man markedschef i den rådgivende ingeniørvirksomhed Midtconsult, Søren Aaby, kommer certificeringerne som en helt naturlig forlængelse af de 2015- og 2020-energikrav, bygningerne i forvejen skal leve op til. Hos Midtconsult har man, som Søren Aaby siger ”altid arbejdet med bæredygtighed, men bare aldrig været så synlige omkring det”. Men synligheden skal nu frem i lyset, da der er stigende interesse for især de to certificeringer DGNB og LEED – begge certificeringer, man hos Midtconsult rådgiver omkring.

Specialydelser i én og samme pakke

Fra at være et rådgivende ingeniørfirma med fokus på totalentreprise i forhold til anlæg, konstruktioner, VVS og el, sadlede man hos Midtconsult om i kølvandet på finanskrisen, så man den i dag er et fullservice, rådgivende ingeniørfirma. Søren Aaby forklarer: – Hele udbudssystematikken for det offentlige udbud er skærpet, så her tæller det, at

12

annonce

vi kan levere alle ydelser samlet i én pakke modsat tidligere, hvor vi skulle gå sammen med flere andre virksomheder for at være dækket ind. Det har været vores helt bevidste strategi at få alle områderne ind i huset, så vi nu dækker over specialområder som brand, indeklima, miljø, akustik og bæredygtighed her i huset. DGNB – fokus på sociale faktorer

Siden DGNB-certificeringen blev lanceret i Tyskland i 2008, har denne den været den mest anvendte til det danske byggeri, og det har Mette Mølgaard Kristiansen, DGNB-konsulent hos Midtconsult, følgende forklaring på: – DGNB-certificeringen bygger på en helhedstanke omkring bæredygtighed. Det vil sige, at vi i en certificeringsproces kigger på faktorer, som går ud over byggeriets materialer. DGNB ser på miljø, økonomi, den sociale og kulturelle funktionskvalitet, den tekniske kvalitet samt på hele den samlede proces. Bæredygtighed strækker sig langt videre end at se på materialers livscyklus og energiregnskaber. Det handler i ligeså høj grad om at se på byggeriets livscyklus, på byggeprocessen, og på om byggerierne fungerer for de mennesker, der skal bruge dem. Det kan, meget forsimplet, være, hvordan lys og udluftning

fungerer, og her oplever vi ofte i eksisterende byggerier, at de tekniske løsninger ikke formår at spille sammen. Det vil sige, at al den teknik, som egentlig skulle gøre bygningen nem at anvende og vedligeholde, på trods af de bedste forudsætninger, ender med ikke at falde på plads. Det koster mange penge, og det kan undgås, hvis vi tænker alle dele af byggeriet igennem og får det bæredygtighedscertificeret. Søren Aaby fortsætter: – Netop problemet med teknik er stigende i byggerier, og derfor har vi en ydelse som hedder ”commissioning”. Det betyder kort sagt, at vores maskinmestre gennemgår og analyserer sig til et overblik over indreguleringen i et byggeri, så teknikken fungerer optimalt med et minimalt energiforbrug. Det kræver en god indsigt i flere specialer, og en indsats inden og sideløbende med selve byggefasen. Certificering af offentlige byggerier

Hos Midtconsult mærker man ofte, at kunderne skal have bæredygtighedscertifikaterne forklaret, men der er heldigvis også flere der selv efterspørger dem. Søren Aaby og Mette Mølgaard Kristiansen afslutter:

– Hvis man kunne få bæredygtighedscertificering ind som et krav på linje med energikravene, ville det være nemmere at få igennem i alt andet byggeri. En certificering er en fremtidssikring, og Vitus Bering Management har rapporter, som viser, at salgsværdien øges. I Region Nordjylland har man kørt DGNB certificeringer på alle offentlige bygninger, og her mener man, at man sparer penge ved at gøre det. Det er den slags historier vi skal have frem, så folk har noget konkret at identificere sig med.

Om Midtconsult

Midtconsult er et rådgivende ingeniørfirma, som yder rådgivning inden for alle former for byggeri, sundhed, miljø og anlægsarbejder. Virksomheden beskæftiger over 150 medarbejdere, som arbejder med alle felter af projektering inden for: akustik, anlægsarbejder, bærende konstruktioner, brandteknik, bygningskomplettering, VVS-, og ventilation og energiteknik, elinstallationer, miljøforbedring, energimærkning, byggestyring og bæredygtighed.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Foto: Tom Jersø | Arkitekt: Henning Larsen Architects

Specialkonstruktioner

Spær

Trapper, Værn og Altaner

CSK bjælken Novo Nordisk

CSK – en stålsat virksomhed

Musikkens Hus Foto: Henrik Bo | Arkitekt: Coop Himmelb(l)au

Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend. Vi har fokus på: • Stålkonstruktioner til alle former for byggeri • Professionel og seriøs rådgivning • Design, konstruktion, produktion og montage • Tæt dialog med kunden • Kvalitet – ikke mindst certificeret kvalitetssikring • Specialkonstruktioner, stålspær, CSK bjælken samt trapper, værn og altaner • Egen produktion og udvikling i Danmark og Letland • 230 kompetente medarbejdere, der kan håndværket til fingerspidserne Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet. Læs mere på www.csk.dk

Swedbank Foto: Adam Mørk | Arkitekt: 3XN

FN Byen

Vizuall.dk

Foto: Dragør Luftfoto | Arkitekt: 3XN

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dk


Grønne hensyn bringer førende limproducent fremad Krav om mere miljøvenlige materialer vinder terræn overalt i byggeriet. Som Danmarks største producent af lim-, spartel- og fugemasse udvikler Dana Lim derfor løbende sin grønne profil, bl.a. med Svanemærkede produkter, som overholder nogle af Nordens skrappeste miljøstandarder.

T

endensen på landets tegnestuer og byggepladser går i retning af større fokus på miljøvenlige og bæredygtige byggematerialer, og dermed skærpes kravene til produktudvikling og dokumentation hos producenterne. Derfor udvider Dana Lim, der er markedsledende leverandør af lim-, spartel- og fugemasser til byggeriet i Norden, løbende sin grønne produktportefølje. Det sker ved kontinuerlige udskiftninger af skadelige stoffer i de ældre produkter med stoffer, som ikke belaster indeklima, miljø og arbejdsmiljø. Men Dana Lim udvikler også til stadighed nye produkter, hvor grønne hensyn fylder ligeså meget som hensynet til produkternes anvendelighed på byggepladsen. Det er bl.a. tilfældet for Dana Lims produktserie til Svanemærkede byggerier. Lever op til høje miljøkrav

De Svanemærkede produkter har betydet, at Dana Lim har fået hul igennem til et helt nyt marked, som efterspørger miljømærkede produkter. Valget af Svanemærket er begrundet i, at det lever op til høje miljømæssige krav og er meget anerkendt i Skandinavien, som er Dana Lims største marked. 14 annonce

– Kunderne skal have mulighed for at vælge den miljørigtige løsning uden at gå på kompromis med produktkvaliteten. De Svanemærkede produkter sikrer ikke blot et godt arbejdsmiljø for håndværkeren, men bidrager også til et sundt indeklima i den færdige bygning og begrænser samtidig belastningen af miljøet. Bl.a. har produkterne et markant lavere indhold af tungmetaller, konserveringsmidler og organiske opløsningsmidler end de gængse alternativer på markedet, pointerer marketingchef Lars Wulff fra Dana Lim. Lette at arbejde med

Dana Lims Svanemærkede produkter er Rulle- og Bazookaspartel 627, Letspartel Medium Extra 623 samt Vævlim Extra 214. Ud over at yde et væsentligt bidrag til fremme af mere bæredygtigt byggeri kendetegnes alle tre produkter ved at være hurtige og nemme at arbejde med for den udførende. Begge kvaliteter har været væsentlige parametre under udviklingen af produkterne, fortæller Lars Wulff: – Der er ikke meget vundet ved at bygge bæredygtigt, hvis det indebærer en mindre effektiv byggeproces eller komplicerer arbejdet unødigt. Derfor har vi investeret mange timer i laboratoriet for at sikre, at de høje miljøkrav blev opfyldt, uden at

det gik ud over produkternes byggetekniske egenskaber. Det betyder, at valget af det grønne alternativ bliver lettere, idet man får den samme høje produktkvalitet, men med væsentligt færre belastninger af arbejdsmiljø, miljø og indeklima. Kontinuerlig nedbringelse af miljømæssigt aftryk

Derudover arbejder Dana Lim kontinuerligt på at nedbringe sit miljømæssige aftryk. En række af virksomhedens produkter er således helt phtalat- og tinfri, ligesom mindre brug af opløsningsmidler og isocyanater er endnu et tiltag, der fremmer mere bæredygtige byggeløsninger. – Vi mener, at der påhviler producenterne et stort ansvar for at stille produkter til rådighed, som gør det let for kunderne at vælge miljørigtigt. Vi ser bæredygtighed som den rette vej at gå og vil derfor fortsætte med at udfolde de grønne potentialer med endnu flere miljømærkede produkter, fortæller Lars Wulff. Langt under grænseværdierne

Senest har Dana Lim sendt montagelimene Cool Tack 286 samt Montage Ekstra 292 til vurdering i forhold til indeklimamærket byggeri hos Eurofins Product Testing i Galten, der er et af Europas førende testin-

stitutter. Og resultatet er ikke til at tage fejl af, fortæller Dana Lims laboratoriechef Erik Andersen: – Når man vurderer et produkts anvendelighed til indeklimamærket byggeri, tester man mængden af skadelige stoffer, som produktet afgiver efter 28 dages hærdning. For de to montagelimes vedkommende var mængden af såkaldte VOC’er, dvs. flygtige stoffer såsom formaldehyd, så lav, at den lå under den målbare grænse. – Det er et fabelagtigt godt resultat, som bekræfter, at arbejdet med at nedbringe indholdet af skadelige stoffer bærer frugt. De to montagelime holder sig langt under grænseværdierne, understreger han.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


med PAROC Built-On™ facadeløsning

Et prisbelønnet design, der er gjort til virkelighed ved hjælp af innovative og omkostningseffektive bygningskomponenter udviklet specielt til moderne bygninger. PAROC® sandwichelementer er ubrændbare og lette i konstruktionen med meget høje holdbarhedsegenskaber. Parocs sandwichelementer kan takket være den glatte overflade og store styrkeegenskaber nemt bruges til at montere og bære en beklædning på op til 45 kilo per kvadratmeter. Her bærer Parocelementernes tynde yderste stålplade desuden den udkragende aluminiumspladefacade. Dette forenklede montagen, da det ikke var nødvendigt at indtegne noget supplerende bæresystem til de udkragende aluminiumsplader. Læs mere om projektet og PAROC Built-On™ på

www.paroc.dk

PAROC A/S PANEL SYSTEM AB Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg Tlf. +45 48 40 03 40


Artusbyg opruster profilen yderligere For at fortsætte i vækstsporet og øge konkurrenceevnen er murerafdelingen hos Vejle-entreprenøren Artusbyg blevet en del af FlisePartnerens landsdækkende murernetværk. ”Vi ønskede at styrke det professionelle setup, så vi fremover i endnu højere grad kan levere kvalitetsløsninger til kunderne,” fortæller murermester Bent Olsen.

S

iden Vejle-entreprenørfirmaet Artusbyg så dagens lys i 2013 efter fusionen mellem Hover Tømrerforretning og Murermester Bent Olsen, har firmaets fokus ligget på vækst via fleksibilitet, bedre opgavestyring, indkøbsfordele og ikke mindst øget konkurrenceevne. Derfor er firmaet nu blevet en del af det landsdækkende professionelle murernetværk FlisePartneren, som producenten Ardex lancerede i efteråret 2014.

Succes via effektiv tidsstyring og solide netværk

– Vi ønskede at styrke murerafdelingens professionelle setup, så vi fremover bliver i stand til i endnu højere grad at levere kvalitetsløsninger til kunderne. Som FlisePartnere får vi adgang til Ardex’ kvalitetsprodukter til medlemspriser, men også rådgivning og undervisning, som murerne kan bruge til at optimere deres daglige arbejde, forklarer murermester Bent Olsen, som ud over at stå i spidsen for Artusbygs ca. 25 murere er formand for murersektionen i Dansk Byggeri Region Syd. – Som håndværker i dag bygger din forretnings succes i høj grad på, om du evner at styre firmaets tidsforbrug effektivt. Men den afhænger også af opbygningen

16

annonce

af solide netværk omkring firmaet, og FlisePartner-medlemsskabet styrker os på begge parametre, fortsætter Bent Olsen. Han nævner Artusbygs mangeårige sponsorat af fodboldklubben Vejle Boldklub som endnu et eksempel på, hvordan firmaet arbejder aktivt for at bidrage til lokalområdet og derigennem finde nye samarbejdspartnere og udvide kundegrundlaget. Landsdækkende opkvalificeringsindsats for murere

Ardex lancerede FlisePartneren på baggrund af en lang række henvendelser fra murerfirmaer. De ønskede bedre muligheder for faglig og forretningsmæssig opkvalificering i lyset af de stigende krav, som møder byggeriets udførende. Kernen i konceptet er derfor en efteruddannelsesindsats, hvor bl.a. murerne får mulighed for at specialisere sig inden for vådrum, radonsikring, altanbyggeri, storformatsfliser m.m. Derudover udbyder FlisePartneren kursusforløb i f.eks. markedsføring og byggejura, ligesom de tilmeldte firmaer kan købe Ardex-materialer til gulve og vægge til medlemspris. – Idéen med FlisePartneren er at komme omkring hele murerens forretning fra de specialiserede faglige løsninger til de mere

overordnede forretningsmæssige overvejelser. Vi ønsker kort sagt at give mureren de værktøjer på hånden, som er essentielle for at kunne drive en succesfuld virksomhed i nutidens byggebranche, forklarer Lars Rasmussen, som er Ardex’ tekniske konsulent i Vejle-området. Fakta om FlisePartneren:

FlisePartneren, der i september blev lanceret af ARDEX, er en certificeringsordning for murere i Danmark. Som FlisePartner

bliver mureren uddannet til og certificeret i at udføre højt specialiserede løsninger med ARDEX’ produkter inden for bl.a. vådrum, storformatfliser, trappeløsninger, offshore, svømmehaller og meget andet. FlisePartneren får også mulighed for særlige rabatter på ARDEX’ produkter og opkvalificering inden for f.eks. byggejura, salg og markedsføring. Derudover bliver murerne en del af et landsdækkende professionelt netværk sammen med andre FlisePartnere.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


STOFIX Murstenspaneler

Energi optimering med ægte murstensbeklædning

Stofix murstenspanel er en holdbar og smuk løsning til både renovering og nybyggeri. Jekta Storsenter, Tromsø, Norge

Stofix murstenspanel Præfabrikeret med mørtel Ventileret konstruktion Ægte mursten fra danske værker Energi optimering Hurtig montering

Designing | Planning | Manufacturing | Training

Swedish Medical Center, Seattle, USA

Danny Nielsen Stofix Danmark Daglig leder www.stofix.dk +45 2525949461612020 Telefon danny.nielsen@stofix.com danny.nielsen@stofix.com

www.stofix.dk


Louvre fås med buet eller lige overkant og giver også et flot retroudtryk når man ser det indefra.

Mens mange ordinære tagvinduer virker som en kasse på taget, skaber Louvre – tagvinduer et mere æstetisk indtryk.

CR-V 1.6 i-DTEC Smedejernsvinduer udfordrer tagvindue-markedet Når man ser på de danske hustage med tegl, skifer og andre tagmaterialer, kan det undre, at der findes et utal af forskelige tagdækningsmaterialer, men som regel kun én og samme udgave af tagvinduer. Nu er der kommet et nyt “Louvre” tagvindue på markedet, udført i massivt smedejern og med et markant anderledes design.

L

Louvre smedejernstagvindue kan også diskret nedsænkes i niveau med tagdækningen.

ouvre - Det Franske Tagvindue med slanke, klassiske profiler i smedejern fuldender æstetikken på både gamle og nye bygninger.Tagvinduet anvendes ofte til historiske ejendomme med tegl og skifer, men henvender sig med sit diskrete retrodesign også til eksklusivt nybyggeri og renovering. Mange tage er skæmmet af tagvinduer som er dimensioneret forkert, eller som ikke passer stilmæssigt og skæmmer ejendommens arkitektur. Det skyldes ofte manglende valgmuligheder. Det typiske tagvindue i Danmark er udviklet med helt andre materialer og anden æstetik end de oprindelige diskrete tagvinduer til gamle ejendomme. Heller ikke til eksklusivt nybyggeri er der mange alternativer. Ofte virker tagvinduerne som en ”kasse” på taget i stedet for at falde naturligt ind som en del af tagfladen Louvre smedejernstagvinduet er det første af sin slags, der bryder med det kendte udseende. Vinduet er holdt i det oprindelige, gamle materiale og med energiruder og isoleret ramme. – Da vi begyndte at forhandle tagvinduer af smedejern, skyldtes det at jeg undrede

18 annonce

moderne nybygninger. De slanke profiler i smedejern gør sig godt i et tidløst design, også fordi de kan nedsænkes, så de ligger diskret i niveau med tagbelægningen, hvis det ønskes, siger Erik Johansen. Flere muligheder med Louvre

Louvre tagvinduet findes i 2 udgaver og med forskellige standardstørrelser. Afhængig af type passer tagvinduerne til tegltage, skifertage, stråtage og flere andre typer tagbelægning. mig over det meget begrænsede udvalg af tagvinduer i Danmark. I andre lande kunne jeg se en helt anden æstetik, hvor man tog hensyn til bygningen, taget og ikke mindst tagbelægningen, fortæller Erik Johansen fra Saxo Solution. Historiske bygninger

Arkitekter har taget godt imod Louvres tidløse design.Tagvinduet, er designet i

oprindelig stil, med stor respekt for det 19. århundredes stilretning, og det anvendes af internationale tegnestuer til historiske bygningsværker og eksklusivt nybyggeri. – Vi har haft stor succes med Louvre Classic til gamle, klassiske bygninger og tagvinduet kan anvendes til fredede ejendomme. Men arkitekter og tegnestuer har også taget godt imod Louvre-vinduet til

Louvre - tagvinduer gengiver bygningens oprindelige, gamle udtryk såvel udefra som indefra, men er samtidig moderne vinduer, som opfylder nutidens krav til isolering og komfort. Louvre tagvinduer er lidt dyrere end de gængse tagvinduer på markedet, men med en unik holdbarhed og en æstetik, som er et længe ventet alternativ.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Køb din nye CR-V til drømmepris

CR-V 1.6 i-DTEC COMFORT FRA KR. 375.000 BESKATNINGSPRIS FRA KR. 217.500

INKL. EKSTRA UDSTYRSPAKKE* Udstyrspakken indeholder: CONNECT PLUS (Navi), bakkamera, læder rat, læder gearknop, park. sensorer for/bag, tågelygter foran og tagrælinger. Nærmere information fås hos din lokale Honda forhandler.

*

Book en prøvetur på honda.dk CR-V: Brændstofforbrug ved blandet kørsel 22,7. CO2 udslip: 115 g/km A+ Priserne er ekskl. levering og metalfarve. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.


Byggeriet i Region Midtjylland boomer Trends for byggebranchen: Byggeriet i Danmark holder flot niveau i 2015, og det er især byggeriet i Region Midtjylland, der boomer. Indlæg af adm. direktør i Byggefakta A/S, Jens Slott Johansen Byggeriet boomer i Midtjylland

B

yggefakta A/S har netop udgivet kvartalsrapporten ”Trends for byggebranchen Q2 2015”, der indeholder en opgørelse over igangsatte byggeprojekter samt prognoser for resten af året. Prognosen for 2015 er stort set uændret efter andet kvartal er realiseret. Dermed forventes det fortsat, at byggeriet i 2015 holder aktivitetsniveauet fra 2014, som var et godt år for det professionelle marked for byggeri i Danmark.Totalmarkedet forventes nu at udgøre 70,9 mia. kr. i 2015, hvilket er 1,1 mia. kr. mere end i 2014.

Ekstraordinært mange boligprojekter i Danmark

Når vi ser på prognosen fordelt på hovedgrupper, er det fortsat hovedgrupperne ”Boliger” og ”Sundheds- og socialvæsnet”, der oplever markant fremgang ift. 2014. Højdespringeren er fortsat hovedgruppen „Boliger“, der på trods af en tilbagegang i prognosen fra april, stadig forventes at vokse med 38 % eller knap 6,5 mia. kr. i 2015 ift. 2014. Derudover forventes hovedgruppen „Sundheds- og socialvæsnet“ at vokse med 76 % eller 4 mia. kr. ift. 2014. Fremgangen for de to hovedgrupper er så markant, at selvom vi ser tilbagegang for hovedgrupperne „Skoler, uddannelse og forskning“, „Energi og renovation“ samt „Kontor, butik og lager „, så holder totalmarkedet fortsat det flotte niveau fra 2014 .

Region Hovedstaden er fortsat størst, men…

Der er dog store regionale forskelle på hvordan byggeriet fordeler sig. Region Hovedstaden er fortsat størst, når man ser på regionens andel af totalmarkedet, på trods af at regionen i 2015 oplever en tilbagegang i byggeaktiviteten på 13 % ift. 2014. Regionen oplevede stor fremgang i 2014 hvor der blev igangsat både flere og større projekter. Denne tendens ser altså ikke ud til at fortsætte i regionen i 2015. Med 36 % af totalmarkedet nærmer regionen sig det niveau, vi så i 2011 og 2012.

20

annonce

Byggeriet boomer i Region Midtjylland i 2015 med en vækst på hele 46 % i byggeaktiviteten ift. 2014. Det forventes, at der realiseres projekter for knap 22 mia. kr. i regionen i 2015. Fremgangen dækker projekter for 6,8 mia. kr. mere end i 2014. Dermed tegner Midtjylland sig for hele 31 % af totalmarkedet i 2015, og regionen nærmer sig stille og roligt Region Hovedstaden, som er den største region i Danmark. Der er virkelig gang i byggerierne i Region Midtjylland, og regionen tegner sig for en markant højere andel af totalmarkedet i 2015, end vi har set tidligere. Den store fremgang i regionen i 2015 skyldes både flere større hospitalsprojekter, derudover har regionen en række større anlægsprojekter samt en stor mængde boligprojekter ift. 2014. Markant tilbagegang i Syddanmark

Den nye prognose viser desuden en markant fremgang for Region Nordjylland, der dog primært skyldes det store projekt omkring Aalborg Universitetshospital, der også bliver 2015 største igangsatte projekt. I Region Sjælland kan man forvente en mindre fremgang ift. niveauet i 2014, mens det ser helt anderledes ud i Region Syddanmark, der går markant tilbage i 2015.

”Der er virkelig gang i byggerierne i Region Midtjylland, og regionen tegner sig for en markant højere andel af totalmarkedet i 2015, end vi har set tidligere. Hent hele rapporten og få alle detaljerne

Byggefakta, som er Danmarks førende leverandør af information om byggeprojekter, udgiver rapporten ”Trends for byggebranchen” hvert kvartal, som indeholder en opgørelse over igangsatte byggeprojekter samt prognoser for resten af året. Rapporten dækker det professionelle marked for byggeri i Danmark. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter.Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport.Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


DIN SAMARBEJDSPARTNER I STÅLKONSTRUKTIONER Hos DANPRO Steel Construction A/S er målsætningen at være en effektiv, proaktiv, fleksibel og partnerorienteret stålentreprenørvirksomhed. DANPRO Steel Construction A/S’ kerneområde er stålkonstruktioner til alle former for byggeri og broer, hvor vi gerne er med fra ide/design og står for den samlede gennemførelse indtil overdragelsen af det færdige projekt. Derudover har medarbejderne i DANPRO Steel Construction A/S også mange års erfaring med håndtering af underentrepriser, såsom betonarbejde, isolerings- og beklædningsarbejde samt facadearbejde. Flere af medarbejderne har over 25 års erfaring i branchen, og det er netop den erfaring, der grundlaget for ”hands-on” management strategien. DANPRO Steel Construction A/S’ kompetencer er styring af projekter med bl.a.: Projektering, normgrundlag, CE-mærkning, materialekendskab, svejseteknik, montage, logistik, risikovurdering, kontrahering, produktion, planlægning og transport. Kort sagt – DIN SAMARBEJDSPARTNER I STÅLKONSTRUKTIONER. DANPRO Steel Construction A/S - Diskovej 2 - 7100 Vejle - Tlf: +45 7642 4500 - Fax: +45 7642 0545 - danpro@danpro.dk - www.danpro.dk


„Det går så stærkt, at det største problem er at få finansieret væksten“ Den unge virksomhed Platform.as udlejer og sælger arbejdsplatforme til byggeprojekter i hele landet. Set fra administrerende direktør Casper Knudsens stol er der meget travlt i branchen, og virksomheden vækster da også voldsomt i øjeblikket. Udfordringen er at følge med markedet. Tekst af Jari Nielsen

P

latform.as’ flåde af arbejdsplatforme nærmer sig 250 - 65 nye er kommet til siden jul - og virksomheden ansætter flere, køber nyt grej og leder efter et nyt domicil. Store entrepriser som Amager Bakke, Sorgenfrivang og Stadionkvarteret i Glostrup er blandt kundernes byggeprojekter. Det giver anderledes udfordringer for Platform.as:

– Vi har utroligt travlt og har mange nye projekter, og vi gør alt, hvad vi kan for at bringe leveringstiden ned. Det går så stærkt, at det største problem er at få finansieret væksten og investering i nyt, siger Casper Knudsen, som fornemmer, at det er en generel tendens, at det er svært at låne penge i byggebranchen. – Markedet er der. Spørgsmålet er, om vi får lov at få det finansieret. Bankerne går med

livrem og seler, og det er svært for en ung virksomhed at lægge sikkerhed, siger han. Alle de penge, Platform.as får ind, bliver geninvesteret i virksomheden. – Vi kunne sagtens investere mere, hvis nogen ville hjælpe med det, siger direktøren. Skarpe på markedet

Arbejdsplatforme kan erstatte stilladser ved alle typer byggeopgaver. Platform.as besigtiger projektet og rådgiver f.eks. kunden om, hvilke typer platforme og hvor mange, der er brug for, og om der er specielle hensyn at tage i forhold til facaden. – Vi har været heldige at ramme et godt produkt, og vi giver god service. Det gør os attraktive. Dét, at vi har specialiseret os inden for arbejdsplatforme, gør os ret skarpe på markedet, siger Casper Knudsen.

men det har en kæmpe betydning, at man nu har styr på processerne helt ned i detaljen. Også økonomisk, fortæller direktøren:

De sidste tre år har Platform.as desuden været DRA-certificeret. Det er et bevis på, at materieludlejeren følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter bestemte standarder for kvalitet, sikkerhed og miljø. Det var en stor proces at blive certificeret,

– Ingen er i tvivl om, hvad de skal gøre. Når folk ved, hvad de skal og der er gentagelser, så tjener man flere penge, fordi man kan gøre det mere effektivt. Økonomisk har vi skåret ind til benet, har effektiviseret alting og har maks. indtjening på det, vi laver.

Masser af nyheder fra joca a/s

UNO

MolokClassic® Plus

Sineu Graff

Starka

Integreret affaldshåndtering og innovativt inventar til by og park UNO er en helt ny undergrundscontainer fra joca a/s, hvor toppen er produceret i galvaniseret stål og pulverlakeret. MolokClassic® Plus er en delvist nedgravet løsning, der blot skal en halv meter ned i jorden.

www.joca.dk 22

annonce

Industrivej 6 DK-7830 Vinderup

Sineu Graff er intelligent og innovativt inventar til by og park.

Legepladsredskaber fra Norsk Lek og Park er udfordrende og kreative.

Starkas udvalg i støttemure, fliser og mursystemer giver masser af muligheder for indretning af åbne pladser.

Tel. +45 97 44 36 66 E-mail: joca@joca.dk

Norsk Lek og Park

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


ELEMENTER AF FRIHED For 50 år siden opfandt Interface tæppeflisen: Kvadratisk, praktisk, nem at installere og udskifte. Det revolutionede tæppebranchen. Og idag med det helt nye format Skinny Planks i 25 x 100 cm revolutionerer vi branchen igen. Og du har fået mange flere valgmuligheder. Endnu mere frihed til at designe lige hvad du har lyst til på tværs af alle kollektioner, designs og farver. Det skaber kreativitet og bedre arbejdspladser. Og alle designs er selvfølgelig godkendt af Dansk Indeklima.

interface.com


Gråt er det sikre valg – men det er også lidt kedeligt, ikke? I Danmark er vi til rene linjer, minimalisme og enkelhed, når vi indretter kontorer med hvide og grålige toner – måske med nogle enkelte farveklatter fra møblement og kunst. Det skaber ikke inspirerende og kreative arbejdsmiljøer.

I

nterface er verdens største producent af tæppefliser. Og med det brede sortiment får du en meget fleksibel løsning opbygget af fliser. Det gør det oplagt at lege lidt med at bryde fladen med enkelte farver.

Her kan man meget enkelt markere en overgang fra ét område til et andet med tæppefliser. Det er nemt at bryde fladen med andre farver eller overfladestrukturer og dermed gøre opmærksom på forskellige arbejdsområder. Lidt farve på gulvet hist og her bryder desuden de store grå flader og skaber et unikt og friskt look.

Det er meget simpelt at indarbejde farver, for med tæppefliserne skal man ikke ind og skære huller i store tæpperuller for at tilføje lidt farve – man lægger jo bare farvefliserne ind, hvor man ønsker, og så har man et spændende og unikt resultat, som de andre ikke har. Intet ødelagt undergulv

Når man tænker tæpper, vil de fleste få et billede af store og tunge tæpperuller og en masse lim, som smøres ud over et gulv. Derudover vil tæpper for de fleste være ensbetydende med nussede overflader og pletter, der ikke kan fjernes. Men sådan er det ikke med tæppefliser. De moderne designs kan skabe utallige designmuligheder. Og med hensyn til lim, så kommer det slet ikke på tale, når der lægges tæppefliser fra Interface. Interface har nemlig udviklet deres helt eget system, TacTiles, som betyder, at fliserne lægges som et svømmende gulv uden lim mellem tæppefliser og gulv. Derved ødelægges undergulvet ikke.

ARBEJD SMARTERE MED ARBEJDSPLATFORM

Platform a/s - Agenavej 31 - 2670 Greve - TLF. 32 11 43 33 - mail@platform.as - www.platform.as

24

annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Er du fan af MS Byggefuge 522? Vi lancerer den populære MS polymerfugemasse i en ny og forbedret version – nu med navnet Sealflex Hybrid.

Bedre elasticitet

Hurtigere og mere ensartet gennemhærdning samt en CE klasse på 25LM betyder optimal elasticitet.

Hurtigere hærdning

Fugen kan hurtigere optage bevægelser, samtidig med at risikoen for støv og skidt på overfladen minimeres.

Lang åbentid op til 45 min.

Fugemassens lange åbentid gør, at du kan fuge mere, inden der skal glittes. Det sparer tid.

Forbedret vedhæftning Betyder mindre risiko for fugeslip.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK


”Energirenovering er en vækstmotor” I Brancheforeningen Danske Byggecentre forventer man, at der fortsat ligger et stort potentiale inden for energirenovering, og at det i de kommende år vil få stadig større fokus i forretningerne og dermed også på deres indtjening. I første omgang handler det om at skære den grønne BoligJobordning rigtigt og samtidig styrke vidensniveauet blandt forretningernes specialister. kerne, der ligesom i andre brancher, har skåret rådgivning og kundeservice fra for at kunne sænke prisen på standardvarer. Det har naturligvis været stærkt medvirkende til, at flere af branchens aktører har differentieret sig væk fra at være byggemarkeder, som konkurrerer på de billigste priser på standardvarer. I stedet fokuserer man i forretningerne mere målrettet på bedre uddannede medarbejdere og endnu bedre kunderådgivning. For at imødegå truslerne herfra, er der sket en markant grad af konsolidering og differentiering i branchen i jagten på indtjening. Således er en større del af branchen begyndt at fokusere på det professionelle segment og de såkaldte prosumers – private, der efterspørger professionelle produkter og rådgivning til mere komplicerede gør-det-selv-projekter. Indlæg af adm. dir. Palle Thomsen, Danske Byggecentre

L

andets byggecentre har siden 2008 ligesom erhvervslivet generelt kunnet mærke krisen. Det skyldes, at både byggeriet og privatforbruget har stået i stampe. Foruden en generel nedgang i byggeaktiviteten har krisen også introduceret en række aktører, der historisk ikke har spillet en væsentlig rolle i branchen. Det er særligt lavprisbutik-

26

Branchens indsats med at optimere forretningen har til gengæld bragt dem i en situation, hvor de står rigtig godt til at tage imod opsvinget, som så småt tegner sig i horisonten. Og et af de områder, hvor vi ser en mulighed for at komme opsvinget i møde, er inden for energirenovering. Energirenovering er et lovende forretningsområde

Selvom der igennem en årrække har været fokus på at gøre Danmark fri af fossile

brændstoffer, har der været forbløffende lidt fokus på at reducere Danmarks energiforbrug – og i særdeleshed på boligernes forbrug – som er den største kilde til energiforbrug. Det lader dog til at vende, og måske hjulpet på vej af krisen har både virksomheder og boligejerne fået øjnene op for, at der ligger væsentlige besparelser ved at reducere boligens energiforbrug. Måske bedst illustreret af hvordan danskerne har brugt den hidtidige BoligJobordning. Overordnet er knap en tredjedel af fradraget gået til energirenovering. Netop derfor ser vi spændende perspektiver med videreførelsen af BoligJobordningen i en grønnere udgave. Selvom fradragsbeløbene lader meget tilbage at ønske – i betragtning af hvor dyrt det er for en husejer at energirenovere - synes det grønne fokus at sende nogle meget positive signaler om det økonomiske potentiale ved at reducere energiforbruget igennem optimering. Rådgivning bliver endnu mere et konkurrenceparameter

Udover energirenovering bliver også byggecentrenes faglighed en fremtidig driver for omsætning. Eller omvendt de forretninger og kæder, der ikke formår at tilbyde kunderne – professionelle såvel

som private – kompetent rådgivning, kommer til at få det ganske svært. Det skyldes, at konkurrencen er intens – og ikke blot internt mellem byggecentre, men også udefra i form af lavpris-forretninger samt leverandører, der kan levere billigere direkte til håndværkere og entreprenører. Af blandt andet den årsag spiller branchen tæt sammen med eksempelvis Energistyrelsen og Videncenter for Energibesparelser i Bygninger om udviklingen af et BedreBolig-partnerskab, der sikrer, at de ansatte i landets byggecentre kan rådgive bedst muligt om energirenovering generelt og om mulighederne for tilskud til private boligejere. Samtidig er forhåbningen at etablere byggecentrene som kundernes naturlige kontaktpunkt, når man ønsker rådgivning om byggeprojekter. Eventuelt inden man kontakter sin håndværker. Derudover arbejder branchen også tæt med uddannelsesinstitutionerne om at forbedre rekrutteringen af egnede kandidater til erhvervsuddannelserne. I den forbindelse bliver det spændende at se, hvordan udmøntningen af den nye erhvervsskolereform kommer til at fungere i årene frem. Det er dog sikkert, at behovet for kvikke hoveder i branchen er afgørende for, at byggecentrene fortsat kan levere den nødvendige ekspertise til landets håndværkere og boligejere.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: Energioptimering


Annonce


Forstadens mursten i fokus Renoveringen af de store murede boligbebyggelser er stadig et nyt område i Danmark, og renoveringen af Stadionkvarteret i Glostrup er i sin skala et pionerprojekt, hvor man med udgangspunkt i den originale arkitektur vil fremtidssikre parkbebyggelsen. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

et murede forstadsbyggeri fra 50’erne og 60’erne har været en stor succes for den almene sektor, og bygningerne er tegnet af tidens fremtrædende tegnestuer, som har været optaget af at skabe gode boligforhold for den almindelige dansker. Lige nu står den bygningstype til gengæld over for en større renoveringsbølge, så boligerne kan blive ført up-to-date – hvilket indbefatter energiforbedringer, lejlighedssammenlægninger, øget tilgængelighed og gentænkning af udearealer.

fremlagde vi argumenterne for Landsbyggefonden, som på den baggrund gik med til at støtte projektet. Og det er en helt ny sti, som Landsbyggefonden nu betræder, da det hidtil hovedsagligt har været montagebyggeri med byggeskader, som er blevet støttet til renovering. Den indsats er fuldt forståelig, da de modernistiske, grå betonbygninger er ikke altid ældet lige vellykket, men nu er tiden kommet til det murede byggeri. Forstadens karakteristika

Stadionkvarteret er en typisk parkbebyggelse med store grønne områder, hvor beboerne er sikret lys og luft. Bebyggelsen blev bygget i midten af 50’erne i forbindelse med anlæggelsen af Glostrup Hospital, og af den grund er der mange 1-rums lejligheder, som har været beregnet til sygeplejeelever. Men beboernes behov har ændret sig siden dengang, ligesom bygningsdelene trænger til at blive ført op til fremtidens krav. For omkring otte år siden kontaktede direktør for Glostrup Boligselskab, John Møller, Landsbyggefonden omkring støtte til projektet, velvidende at man hidtil ude-

28

lukkende har støttet renoveringsprojekter med deciderede byggeskader og hovedsagligt elementbyggeri. Han fortæller: – Forstadsbebyggelser som Stadionkvarteret er den største succes for den almene sektor, og derfor er det en meget vigtig opgave at fremtidssikre den type byggeri. I samarbejde med Kuben Management

Unik udbudsform giver mulighed for løbende optimering

– Forstaden kan nemt blive gangstativernes område, hvor man er klemt mellem storbyen og billige parcelhuse med mere plads længere ude, og for 7-8 år siden frygtede jeg faktisk for forstadens fremtid. Men i dag er jeg ikke så bekymret, da folk tydeligvis prioriterer tætheden til byen.

– Vi har haft fokus på at fremhæve bebyggelsens stærke sider, for eksempel har vi bevaret alle gamle træer, men samtidig har jeg haft som målsætning at få ryddet op i tidligere tiders mindre vellykkede løsninger, eksempelvis de inddækkede altaner og plastikvinduerne fra 80’erne. Renovering har desværre ofte været en ingeniørdisciplin, hvor der ikke er blevet tænkt i æstetik, men med JJW Arkitekters projekt er det lykkedes at give bebyggelsen et arkitektonisk løft, siger John Møller og fremhæver, at et renoveringsprojekt altid må være en balanceakt mellem at udnytte gentagelser og skabe nye, individuelle løsninger:

Samtidig oplever John Møller en større interesse de murede bygninger fra efterkrigstiden, hvilket også kan ses ved, at Realdania, Landsbyggefonden og Grund-

– Det murede byggeri er det næste store renoveringsområde, og det er noget helt andet end montagebyggeri. På Stadionkvar fortsættes side 70

Stadionkvarteret repræsenterer historien om forstædernes udvikling, hvor folk flyttede fra de små, dårlige lejligheder inde i byen til nye, moderne boliger med bad, køkkener og god plads. Men i dag har forstæderne ikke samme tiltrækningskraft, som tidligere, fortæller John Møller:

Fremtidens krav skal imødekommes

ejernes Investeringsfond for nylig har udarbejdet to udgivelser om renoveringen af 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. Den bygningstype repræsenterer for mange noget ærkedansk, og der er stor respekt for eksempelvis Bredalsparken i Hvidovre, hvor man i den løbende vedligeholdelse har været meget tro mod den originale arkitektur.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: Energioptimering


Schindler 3300 Solar Here comes the sun Den nye Schindler 3300 Solar, der tilsluttes solceller på toppen af bygningen, er markedets hidtil grønneste elevator. Den kan køre op til 400 ture / 40 timer på solenergi alene, når batterienheden (ESD) er fuldt opladet. Batteriet indgår i elevatorens hybride energistyring (HPM), der blot kræver 230 V som backup. Schindler 3300 Solar er A-mærket og bruger markant mindre energi end en traditionel elevator, bl.a. fordi hver eneste tur ned er med til at lade batteriet op. Det gør samtidig CO2-udslippet lavere – og grønnere.

Se mere på www.schindler.dk


teret må vi ikke bare have en forskellig tilgang fra bygning til bygning, men også fra lejlighed til lejlighed, da vi ikke kan være sikre på, at man i sin tid har gjort tingene på samme måde. På den baggrund har Glostrup Boligselskab også valgt at sammensætte en unik udbudsform, hvor der er indbygget en optimeringsfase, inden man færdigprojekterer næste etape på projektet. – Vores erfaring er, at entreprenøren automatisk bliver dygtigere og dygtigere i løbet af en byggeproces, og da vi samtidig gerne vil undgå at skulle samarbejde med seks forskellige entreprenørvirksomheder, så har vi skabt en ny samarbejdsform, hvor det foreløbig kun er etape 1, der er færdigprojekteret. Det giver os muligheden for at optimere og skabe bedre løsninger undervejs i forløbet, hvor eventuelle besparelser således deles ligeligt mellem entreprenør og bygherre, siger John Møller og fremhæver, at der er mange fordele ved at samarbejde med én entreprenør, såsom en mere glidende byggeproces, da det er nemmere at arbejde på tre forskellige etaper på én gang, ligesom genhusningen af beboere er nemmere at planlægge. Enemærke & Petersen er hovedentreprenør på den omfattende renovering, og projektets første etape skal skabe grundlag for de efterfølgende etaper med erfaringsopbygning, optimering af processer og kvalitet – de øvrige fem etaper vil derfor forventelig også blive udført af Enemærke & Petersen. Tilgængelighed og beboerinddragelse

Brandtestet til EI 60

Lydtestet til Rw 59 dB

Telefon +45 7015 1050 www.habila.dk

30

Fra Landsbyggefonden har der været visse krav om tilgængelighed på projektet, og op til 30 % af lejlighederne skal der således være tilgængeligt for kørestolsbrugere. Projektleder Lisa Christiansen fortæller i den forbindelse: – Stadionkvarteret har mange beboere, der er utroligt glade for at bo her, og de har boet her næsten hele deres liv. Her er den nye tilgængelighed en velkommen håndsrækning til de ældre beboere. I det hele taget har vi lagt meget energi i at inddrage beboerne i projektet fra starten, så vi har deres opbakning.

Glostrup Boligselskab har afsluttet beboerprocessen på de fire første etaper, og der har været en enorm tilslutning fra beboerne, fortæller Lisa Christiansen: – Der er kommet langt over 50 % af beboerne til informationsmøderne, og vores rådgivere har aldrig før oplevet så stor en interesse, så det er meget overvældende. De har virkelig taget ejerskab over projektet, og dialogen med beboere har ført til flere konkrete forbedringer. Men et renoveringsprojekt af den her kaliber griber også afgørende ind i folks hverdag, da der er store gener i en lang periode, og her har omfanget af information uden tvivl være med til at øge tilslutningen til projektet, da man udover informationsmøderne også har kunnet opleve to prøveboliger, hvilket giver meget i forhold at se på tegninger. Det har i den forbindelse også været en stor fordel for beboerne, at Glostrup Boligselskab selv har kunnet løse behovet for genhusning internt, så man ikke skal til en anden kommune at bo, mens byggeriet står på. Fakta om projektet:

Renoveringsprojektet betyder, at Stadionkvarterets bebyggelse vil få renoveret facader, nye vinduer, altaner og hoveddøre, badeværelser og ventilation. Derudover vil en del af lejlighederne også få nyt køkken, og nogle af de mindre lejligheder vil blive lagt sammen for at kunne imødekomme en moderne boligindretning. Helhedsplanen er opdelt i 6 etaper. Renoveringen i etape 1 påbegyndes august 2015, og etape 6 forventes at være afsluttet i oktober 2019. Entreprisesummen på etape 1 er kr. 180 mio. Samlede etableringsomkostninger for hele projektet er kr. 1,2 mia. kr. Involverede parter:

Arkitekt: JJW arkitekter Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S Bygherre: Glostrup Boligselskab Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: Energioptimering


Fremtidens energirenovering Når det gælder energirenovering, er totaløkonomi og bæredygtighed centrale parametre anno 2015. Eksperter på området peger her på en række tendenser og tiltag inden for energirenovering og svarer på kritikken af et nyt certificeringssystem. Tekst af Rune H. Jensen

I

følge Cenergia, rådgivende ingeniører med speciale i energi- og miljørigtigt byggeri, kommer hele 35 % af det samlede danske energiforbrug fra bygninger. Og det er ikke nok fremover kun at reducere energiforbruget i nybyggeri, eftersom den eksisterende bygningsmasse fortsat vil udgøre hovedparten af bygningerne i mange år frem. Netop derfor er det vigtigt at fokusere på energirenovering.

Bæredygtighed på formel

Også når det gælder bæredygtighed og certificeringer spiller økonomien en central rolle. Kritikken går ofte på, at en DGNB-certificering fx er for dyr at gennemføre: – Men kritikken modsvares i rigelig mængde af kvaliteten af resultatet, når man ser på fornuftig drift, bæredygtighed og fleksibilitet, siger Ole Balslev-Olesen, der er DGNB auditor. Han fremhæver den forholdsvis nye certificeringsdisciplin som en god kvalitet at få ind også i nybyggeri:

Tendenser i fremtidens energirenovering

På basis af over 30 års erfaring og deltagelse i talrige nationale og internationale projekter med fokus på energirenovering peger Cenergia på tendenser, der vinder stigende udbredelse og handler om hele måden at tænke energirenovering på: – Vores erfaring fortæller os, at det er i dag er vigtigt altid at analysere mulighederne for en dyberegående energirenovering af en bygning, hvis den af anden årsag alligevel skal renoveres – at tænke helheden ind helt fra starten, siger Ove Mørck, direktør hos Cenergia og fortsætter: – Desuden er det mere effektivt at energirenovere flere bygningsdele ”lidt” end en

Hedegårdsskolen i Ballerup – efter renovering. Foto: Ove Mørc

enkelt ”meget”. Og så kan en introduktion af solceller ofte reducere CO2 - emissioner mere kost-effektivt end bygningsmæssige tiltag. Økonomien spiller selvsagt en stor rolle i forhold til energirenovering, og Cenergia har derfor udviklet et

beregningsværktøj, der på én gang kan vise energibesparelsen, livscyklus og totaløkonomien. Cenergia er desuden eksperter indenfor solenergi (både solvarme og solceller) og har bl.a. udarbejdet standard projekteringsmateriale for projektering af solcelleinstallationer.

– Med en certificering som DGNB med hele 213 emner sætter man bæredygtighed på formel og synliggør forholdene. Det betyder, at både ejere og brugere af en bygning får et ensartet vurderingsgrundlag og sikkerhed for, at tingene er i orden med hensyn til kvalitet, miljø, godt indeklima osv., fortsætter Ole BalslevOlesen, der appellerer til et fremtidigt lovgivningsmæssigt krav om certificering fra politisk hold.

Trådløs overvågning af bygninger og bygningsdele Internet

www.fugtlog.dk

Det er enkelt at hente, følge og dele data over internettet

Kritiske konstruktioner

Stilles der øgede krav til kontrol af en kritisk bygningsdel kan du nemt følge udviklingen.

Målinger og alarmer BMT-Instruments ApS tilbyder løsninger til måling af temperaturer, luftfugtighed og træfugt. Målingerne sendes over internettet, så resultaterne enkelt kan aflæses hjemme fra kontoret. Alarmer for høj fugt, oversvømmelse eller strømsvigt kan indbygges i systemet. Vi hjælper gerne med opsætning og rådgivning om placering af målepunkter.

Renovering

Er det gået galt én gang? Overvåg dine konstruktioner, så du kan sætte ind tidligt, før det går galt igen.

Nybyg

Hold øje med din byggeplads, planlæg arbejderne og få dokumentation for at du overholder Bygningsreglementet.

Forsøg

Uanset om det er forsøg i laboratoriet eller i marken, kan målingerne nemt følges - og de påvirkes ikke af ledningsføringen

Skadesservice Måleinstrumenter til byggeriet

Følg fugtniveauet ved udtørring og få en alarm, hvis affugteren slukkes

Telefon 4122 9444 • Staktoften 22D • 2950 Vedbæk • www.bmtinstruments.dk SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: Energioptimering

annonce

31


Den grønne elevator kører på solenergi Med den nye 3300 Solar-løsning er Schindler tæt på elevatoren, der kører 100 % på vedvarende energi.

Energy Storage Device. Batterienheden indgår i elevatorens hybride energistyring HPM, Hybrid Power Manager, der tilsluttes solceller og blot kræver 230V som backup. Teknologi til ren mobilitet

– I dag giver en bygnings energiforbrug fra ikke-vedvarende energikilder og de tilhørende emissioner en negativ påvirkning af miljøet. Det er vores mål er at reducere forbruget, samt at presse på for at anvende vedvarende energi, fortæller adm. direktør Jan Bruhn-Hansen, Schindler Elevatorer Danmark.

N

u lanceres markedets hidtil grønneste elevator, Schindler 3300 Solar, der tilsluttes solceller på toppen af bygningen. Et vigtigt skridt for at opnå et optimalt energiforbrug – med minimalt træk på el-nettet. 3300 Solar er en A-mærket letvægtselevator, der primært får sin energi fra den kraftige batterienhed ESD,

32

annonce

– 3300 Solar bringer os tættere på at realisere dette mål, fordi brugen af el-nettet i vid udstrækning erstattes af sollys som den primære energikilde. Schindlers nye teknologi, hvor Hybrid Power Manageren gemmer solenergien i en kraftig batterienhed, er i samarbejde med ABB testet med succes i flyet Solar Impulse, der er i stand til at flyve helt uden brug af brændstof – også om natten. Batterikapacitet på 400 ture

Elevatoren kan enten tilsluttes eksisterende solpaneler på bygningen - eller der kan etableres en dedikeret installation

af paneler. Resultatet er maximal energieffektivitet, hvor elevatoren kan køre op til 400 ture / 40 timer, når batterienheden er fuldt opladet. Dette sikrer også fortsat drift i tilfælde af strømsvigt.

5-9 passagerer, og det gearløse, frekvensstyrede drivsystem giver en hastighed på 1,0 m/s. Kabinen er komfortabel med gode pladsforhold og mange muligheder for interiørdesign i kraft af et stort antal farver til vægge og gulv.

Samtidig regenereres der energi, hver gang elevatoren kører ned, hvilket er med til at lade batteriet op. Sammen med den vedvarende energi fra solcellerne sikrer dette et minimalt CO2-udslip. Optimal kombination af solenergi og 230V

Med elevatorens smarte energistyring, Hybrid Power Manager, optimeres omkostningerne ved at kombinere vedvarende energi fra sollys med en 230V back-up fra nettet. Batteri-enheden oplades med så meget solenergi som muligt – eller fra elnettet i løbet af natten, når prisen på strøm er lavere. Schindler 3300 Solar kan både være relevant i erhvervs- og boligbyggeri, f.eks. boligselskaber og andelsboligforeninger. Elevatoren er støjsvag elevator og passer til standardiserede skakte med en hejsehøjde op til 30 meter / 10 etager. Den leveres med en kapacitet på 400-675 kg / SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: Energioptimering


MODERNE OVENLYSVINDUER

TIL DET ALMENE BOLIGBYGGERI

OVENLYSVINDUER TIL UDSKIFTNING I RENOVERINGSOPGAVER OG TIL NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER FAKRO vippe- og tophængte ovenlysvinduer: - Topmoderne, kvalitetsvinduer med lave U-værdier - Passer til eksisterende dimensioner ved udskiftning - Kan leveres som hvid polyuretan, hvid akryllak, klar akryllak - Fås som redningsåbning, facade-elementer, røgventilation m.v. - FAKRO leverer til det professionelle boligbyggeri over hele landet FAKRO producerer en lang række forskellige løsninger til tage med hældninger fra 2 til 90 grader. Se mere på fakro.dk eller kontakt os direkte på 70 25 25 31.


”Snittet i værdikæden er under forandring” Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, mener, at byggebranchen befinder sig midt i et paradigmeskift, hvor større krav til produktivitet, kvalitet og effektivitet har betydet, at der gøres op med den traditionelle rollefordeling mellem byggeriets parter. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

I

Dansk Byggeri har man længe arbejdet med spørgsmålet om hvordan, bygge- og anlægsbranchen kan styrke innovationskraften og derigennem øge produktiviteten. Michael H. Nielsen fortæller i den forbindelse:

den og udfordrer rådgiverleddet, så kan man også forestille sig, at ingeniører med deres tekniske kompetence får en udvidet rolle, hvor de eksempelvis optimerer selve produktionen til det enkelte projekt, siger Michael H. Nielsen. Det gode eksempel

Michael Nielsen mener, at det gode eksempel automatisk vil føre til vidensdeling i byggeriet, da man altid vil lytte til erfaringerne fra virksomheder med succes:

– Vi kan ikke længere bare læne os tilbage og lade det være op til politikerne at regulere rammebetingelserne for bygge- og anlægsbranchen. Vi må som branche holde et spejl op og se på hvad, vi selv kan gøre. Jeg oplever stadig den holdning i befolkningen, at byggebranchen er lavteknologisk og konservativ, og det er bestemt ufortjent, når vi ser på hvor meget, de danske virksomheder har udviklet sig siden krisen.

Da Produktivitetskommissionen sidste år afleverede deres rapport, måtte man konkludere, at der ikke er valide data for byggeriets produktivitet. Den udfordring arbejder man videre med, og der lægges

– Fælles for firmaerne med sorte tal på bundlinjen er, at de har formået at optimere deres processer, ligesom de meget ofte bliver tidligt inddraget i projektering og

Ud over digitalisering og større brug af repetitioner i byggeprocessen, så fremhæver Michael Nielsen systemleverancer som et område, der kommer til at spille en afgørende rolle i fremtiden, ligesom vi kommer til at se flere funktionsbestemte udbud, hvor det efterspørges innovative løsninger. Det kan f. eks. komme til udtryk ved, at der efterspørges funktionskrav til luftskifte, temperaturudsving, eller indeluftens CO2 indhold. Det vil således være op til byggeriets leverandører og udførende herefter at designe løsninger og give priser på disse. – Snittet i værdikæden bliver mere flydende, og ligesom vi lige nu ser entreprenører, der bevæger sig baglæns i værdikæ-

34

Der er mange tilgange til at øge produktiviteten, og her er der flere first movers med hver deres tilgang.

”Risikostyring er et nøgleord, og det har de danske virksomheder med overskud været gode til. Også selv om det måske har ført til en lavere omsætning.” op til, at der kan etableres nye inddata, som giver et retvisende udtryk for byggeriets produktivitet, fortæller Michael H. Nielsen: – Vi skal have hævet produktiviteten i branchen. For den enkelte virksomhed kan produktivitet være et meget abstrakt begreb, derfor fremhæver vi de virksomheder, der er i stand til at tjene penge på deres byggerier. Hvad gør de virksomheder, der tjener penge og har en positiv bundlinje? Og er der tilgange, som kan overføres mere bredt til byggebranchen?

projektoptimering. Men derudover har de først og fremmest forstået at være selektive og vælge opgaver fra, hvor der er for stor usikkerhed. Risikostyring er et nøgleord, og det har de danske virksomheder med overskud været gode til. Også selv om det måske har ført til en lavere omsætning. Større fokus på samarbejde og procesoptimering

Dansk Byggeri har udarbejdet anbefalinger om øget produktivitet i forbindelse med bygningsrenovering, og her er det vurderingen, at procesoptimering og foranalyse

vil være en sikker vej til at sikre øget produktivitet. – Det er en klar fordel at inddrage alle kompetencer og parter allerede ved projektets tilblivelse og gennem hele byggeprocessen. Og her kan digitalisering være med til at sikre, at de optimale løsninger vælges, ligesom det øger sandsynligheden for, at projektet gennemføres indenfor den fastsatte økonomiske ramme. På større projekter vil man inden længe ikke tænke over, om der skal anvendes IT i byggeprocessen, men blot overveje hvilken model, der skal anvendes til det specifikke byggeprojekt, fortæller Michael Nielsen og slutter af: – Der er ikke én indgangsvinkel til den her udfordring, men når jeg ser på de overordnede drivere rundt omkring i virksomhederne, så handler det om at skabe innovation i organisationen og udnytte nye teknologiske løsninger såsom IT, eller systemleverancer, som kan være grundlaget for et tættere samarbejde og giver en bedre planlægning af byggeprocessen. Det handler i sidste ende om, at der skal skabes gode løsninger for bygherrer, og derfor bør bygherrerne også forholde sig aktivt til hvorledes, rammerne og organiseringen af deres byggeri tilrettelægges. Det er der bygherrer, der ganske godt har forstået og andre, som har noget at lære endnu. Processer og organisering af et byggeri er helt centralt for et godt resultat.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: den effektive byggeproces


”gør spildtid til penge“

HÅNDVÆRKER SER HER! • Har du nogensinde oplevet at have overskydende arbejdskraft/kapacitet i kortere eller længere tid… • Har du nogensinde oplevet at mangle et par ekstra faguddannede hænder i kortere eller længere tid… • Så læs videre herunder! Bygge- og Anlægsbranchens Mødested – BAM – stedet hvor de professionelle kontakter skabes/stedet hvor de professionelle handler. BAM er markedspladsen, hvor du kan TILBYDE din arbejdskraft og ressourcer. Har du ledig kapacitet i en bestemt periode, så lav et opslag på BAM og lad alle andre i branchen vide, at de har mulighed for at få adgang til netop dig, dine folk, eller dine maskiner. Hurtigt, enkelt og effektivt.

BAM er også stedet, hvor du som professionel i byggebranchen hurtigt, enkelt og overskueligt kan SØGE efter netop det, du mangler til din næste opgave - og få etableret kontakten til relevante leverandører. Søg blot efter hvad du mangler og ca. hvornår du skal bruge det - så får du adgang til hele branchens samlede udbud af arbejdskraft, maskiner og alt det andet, du har brug for, så dit næste projekt kommer sikkert i hus.

GRA T APP IS

Du opretter dig hurtigt, som bruger på BAM og er igang! Gem de leverandører, du har gode erfaringer med, så du altid kan følge med i, om de skulle have ledig kapacitet, når du har brug for det. Du har dermed også et opdateret kartotek med kontaktoplysninger på dem, du handler professionelt med. BAM er bygget til at blive taget med på farten - bare gem linket på din mobiltelefons home screen, så har du altid let adgang til de seneste tilbud fra dine favoritleverandører. BAM det næste værktøj til værktøjskassen.

klik ind på bamapp.dk og opret dig som bruger nemt og enkelt via dit CVR. NR.


Fokus på processen fremfor produktet Der har i byggebranchen altid hersket en kultur, hvor man går direkte til opgaven, og først herefter finder ud af hvad, der skal gøres for at udføre opgaven rigtigt. Den holdning mener sekretariatschef Jacob Munk fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, at det er på tide at gøre op med. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

et er svært at ændre en indgroet kultur i en branche, men fordelene ved bedre planlægning er markante i forhold til, logistik, arbejdsmiljø, effektivitet, og faktisk også miljø. I Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ser man planlægning som et afgørende skridt videre, når det kommer til at forbedre arbejdsmiljøet. Det gælder eksempelvis brugen af stilladser i stedet for stiger, som er én af de hyppigste årsager til ulykker. – Planlægningen starter for entreprenøren allerede ved afgivning af tilbud, hvor jeg gerne så en større afklaring af hvad, man som udførende selv skal have med til løsning af opgaverne. Når alle i byggeprojektet arbejder ud fra en fælles plan, bliver det også klart, hvilke fagentrepriser, der skal være i gang og hvornår. Og den metodik giver mening både på et sygehusbyggeri og på fru Hansens parcelhus – på de små projekter er det ofte håndværksmesteren, der skal være bygherrens koordinator og sørge for at tænke forud, fortæller Jacob

36

Munk, som mener, at man med et bedre tværfagligt samarbejde i det hele taget kan skabe bedre arbejdsforhold for alle: – Der er i dag flere byggeprojekter, der sættes fokus på at skabe fælles rammer, hvor de forskellige håndværkersjak selv laver indbyrdes aftaler, så planlægningen på den måde flyttes ud til håndværkerne på byggepladsen. Både i forhold til bedre arbejdsmiljø og effektivisering af byggeprocessen er det en win-win situation, samtidig med de udførende oplever, at de har mere ansvar og indflydelse på deres arbejdsdag. Bevidsthed om ens egen rolle

På et byggeprojekt er der altid et underliggende pres for at overholde en fastlagt tidsplan, og hvis ikke tidplanen holder, så mister man penge. Og her kan sikkerheden til tider blive nedprioriteret så byggeri kan blive færdigt til tiden. Her kunne Jacob Munk godt ønske sig en kulturændring, hvor sikkerhed er et emne, man snakker om på linje med kvaliteten og økonomien i et projekt:

– Hvis en svend opdager, at stigen er for kort til opgaven, så fremfor at ringe til mester og sige, at man ikke har det rigtige grej, så prøver man ofte at løse det på én eller anden måde. Og her er det altså også håndværkerens eget ansvar at vurdere risikoen. Hvis ikke arbejdet kan udføres sikkert og sundt, så skal det være helt naturligt at sige fra, indtil det nødvendige grej er klar til brug. På den måde er det ifølge Jacob Munk op til alle byggeriets parter at planlægge processen bedre: Bygherre skal afsætte tid og gerne fortælle i sit udbud, hvilke tekniske hjælpemidler, der kan anvendes. Projekterende skal tage højde for, at det er muligt for håndværkerene at udføre arbejdet, så andre faggrupper ikke støjer og støver lige op og ned af hinanden.

at sige fra, siger Jacob Munk, som mener, at byggeriets image lider under, at der ikke bliver taget nok hånd om de unge: – Virksomhederne skal være bedre til at sørge for, at der er flere gode praktikpladser. Det er vigtigt, at virksomhederne gør sig attraktive for de unge, ellers stopper de, inden uddannelsen er afsluttet. Flere steder bruger man en mentor, der har lyst til at involvere de unge i arbejdet, og det, håber jeg, slår igennem i endnu flere virksomheder. Det er i det hele taget vigtigt, at arbejdsmiljø ikke prioriteres lavere end indtjening, så de unge forstår vigtigheden af at passe på sig selv. Der er stadig alt for mange, der må stoppe med at arbejde som 45-årig pga. nedslidning efter årtiers tunge løft og dårlige arbejdsstillinger.

”Byggeriet skal være bedre til at tage sig af de unge”

– I dag er der ingen, der bliver fyret, hvis man ikke vil kravle op på et tag uden de rigtige sikkerhedsforanstaltninger, men som ung håndværker kan det være svært SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: den effektive byggeproces


Tivoli Congress Center 2015

LEVENDE BYGNINGER Med den professionelle bygherre som foretrukken partner udfører Arpe & Kjeldsholm A/S de opgaver, som bygherren har behov for, hvad enten der er brug for projektledelse, bygherrerådgivning, byggestyring eller totalentrepriser. Arpe & Kjeldsholm A/S besidder kompetencen og er derfor den optimale partner for den velorienterede, professionelle bygherre, der kender markedet, kan stille seriøse krav og forholder sig sagligt til hele byggeprocessen. Med udgangspunkt i den klassiske entreprisemodel har virksomheden opnået en overbevisende kundeportefølje - kunder, som har anerkendt de økonomiske optimeringsmuligheder i de regulære entreprise-samarbejder, som er Arpe & Kjeldsholm A/S’ speciale. Det er Arpe & Kjeldsholm A/S’ klare holdning, at optimering i materialevalg og byggeproces skal komme bygherren til gode. Samarbejde indgås derfor i en fair balance, som sikrer ligelig fordeling af såvel risici som gevinster.

Totalentrepenør og Bygherrerådgiver

Arpe & Kjeldsholm A/S

Østergade 5, 4. Sal dk - 1100 København k tlf.: +45 33 38 10 90 - arpekjeldsholm.dk


Cirkulære forretningsmodeller giver lukrativ bygge-business Grøn strategi giver sorte tal på bundlinjen. Det er mantraet hos Eurotag Danmark, der i 2014 afsatte intet mindre end 64 % flere m2 tagpap sammenlignet med 2013. Som leverandør af verdens eneste Cradle to Cradle-certificerede tagpapprodukt har Aarhusvirksomheden for alvor formået at omsætte visionerne for bæredygtigt byggeri til konkret handling, og resultatet er en vækst på 31 % i omsætningen i forhold til 2013.

F

remtiden ser lys – og grøn – ud hos Eurotag Danmark. Som leverandør af Derbigum, der omfatter verdens eneste Cradle to Cradle-certificerede tagpapprodukt, kan den aarhusianske virksomhed således se tilbage på et yderst tilfredsstillende regnskabsår, hvor hele 64 % flere m2 tagpap blev afsat sammenlignet med 2013. Resultatet er en vækst på 31 % i omsætningen i 2014 samt en stigning på 25 %, hvad angår solgte m2 tagpap i Q1 2015 sammenlignet med det tilsvarende kvartal sidste år.

Bæredygtighed som konkurrenceparameter

At grønt byggeri kan sætte sit positive præg på såvel regnskabsbøgerne som miljøet er noget, som Peter Kranz i den grad hilser velkomment. Som adm. direktør i Eurotag Danmark, der sidste år kunne fejre 25 års jubilæum, har han i et kvart århundrede satset målrettet på de idéer om cirkulær økonomi, som i løbet af de senere år er begyndt at slå igennem i resten af byggeriet. Samtidig er han ikke et sekund i tvivl om, at branchens væsentligste konkurrenceparametre i fremtiden bliver bæredygtighed, klima, miljø og energi. – I takt med stigende politiske krav til genanvendelighed og miljøvenlig produktion

38

annonce

vokser efterspørgslen også efter byggematerialer, der minimerer det miljømæssige fodaftryk og ligeledes giver plus i det grønne regnskab. Samtidig har både bygherrer, projekterende og rådgivere i stigende grad fået øjnene op for, at de politiske mål om energibesparelser og CO2-reduktion i 2020 næppe kan realiseres uden en anderledes og langsigtet økonomisk tankegang, påpeger han. Grønne satsninger bærer frugt

Hos Eurotag Danmark er bæredygtighed i form af såkaldt ’cirkulær økonomi’ baseret på Cradle to Cradle-tankegangen blevet en lukrativ forretningsmodel, hvis potentiale endnu kun så småt er ved at blive udfoldet. Leverandøren har således løbende videreudviklet sin grønne profil med en række forretningsinitiativer, der alle har til formål at gøre op med faktorer som kort levetid, høje driftsomkostninger og ikke mindst spild. Senest har Eurotag Danmark, som et led i Region Midtjyllands erhvervsinitiativ Rethink Business, der har til hensigt at skabe vækst og styrke den grønne erhvervsudvikling, udviklet et innovativt returneringssystem. Systemet går ud på, at de ca. 30 lokale tagpapentreprenører opsamler det fraskårne tagpapmateriale, som efterfølgende afhentes og sendes til

fabrikken i Belgien, hvor det bearbejdes og anvendes i produktionen af ny bæredygtig tagpap. Sammen med projektets rådgivende part COWI har man fået udarbejdet en beregning, der dokumenterer, at der er grøn økonomi i returneringssystemet, og resultatet er systematisk genbrug af tonsvis af tagpap-rester. Fordele for hele leverancekæden

– Vi høster nu frugterne af flere års kompromisløs bæredygtig satsning, der bl.a. indebærer, at vi har implementeret Cradle to Cradle-tankegangen i alle led af vores forretning. Det betyder kort fortalt, at alle materialer recirkuleres ligesom i naturens eget kredsløb, så intet går til spilde eller smides væk. Denne tankegang kommer alle til gode, fordi vi sparer energi og ressourcer samtidig med, at vi leverer højere værdi i slutproduktet, siger Peter Kranz og fortsætter: – Når økonomien bliver cirkulær, stopper værdiskabelsen på produktsiden i princippet aldrig. Gamle og udslidte materialer og spild fra produktionen bliver værdifulde ressourcer, der kan anvendes i ny produktion igen og igen. Der er et stort forretningsmæssigt potentiale i at producere på denne måde.

Fakta om Derbigum:

Derbigum producerer verdens eneste Cradle to Cradle-certificerede tagpapprodukt. Derbigum er ISO-14001- og EMAS-certificeret, godkendt af ETA-Danmark og DERBIGUMs ’vugge-til-vugge’livscyklus-analyse er kontrolleret og certificeret af PriceWaterhouseCoopers. Derbigum modtog i 2008 EU’s mest fremtrædende miljøpris EMAS i konkurrence med mere end 6200 andre europæiske virksomheder. Fabrikkens ISO 14001-certificerede produktionsproces modtog udmærkelsen for et fremtrædende bridrag til nedbringelse af energiforbruget og dermed en reduktion af fabrikkens udledning af drivhusgasser med op til 30 %. Eurotag implementerede i 2013 et genbrugsprogram, som indebærer, at al tagpapfraskær transporteres til Derbigum-fabrikken i Belgien, hvor materialet bliver genanvendt til nyt tagpap.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: den effektive byggeproces


Pavilloner til mange formål De opfylder bygningsreglementets krav BR10 og BR15 med et meget lavt energiforbrug Både til midlertidig og permanent brug Fleksible at indrette og nemme at udvide Kan indrettes efter ethvert behov Ingen fugtskader, bygges i tørre omgivelser i produktionshal Hurtig produktion, ingen vejrligsproblemer Hurtig etablering Udseende/indretning efter eget valg Individuel facade efter ønske Kan opføres som selvstændige bygninger i flere etager, eller bygges sammen med bestående bygninger Reduceret rumklang/opfylder alle krav om arb.miljø

Kontorer, mødelokaler, kantine, beboelse, skoler, børnehaver, vuggestuer, undervisning, klinik, ungdomsboliger, kollegieværelser

Amerikavej 1 · 7000 Fredericia · Tlf.: 7020 3566 · mobilhouse.dk · info@mobilhouse.dk


Nye kompetencer i spil for entreprenøren Carlsberg Byen P/S eksperimenterer som bygherre med at involvere entreprenører som en tredje rådgiver på lige fod med arkitekter og ingeniører, og takket være en mere glidende byggeproces er det ifølge administrerende direktør Jens Nyhus med til at give både bedre og billigere byggerier. Tekst af Mikkel Weber Sandahl, foto af Calsberg Byen P/S

O

ver de næste 10-15 år bliver der bygget i alt 564.000 etagemeter på den historiske bryggerigrund, hvilket varetages af det selvstændige selskab Carlsberg Byen P/S, der ejes af henholdsvis: Carlsberg (25 %), Realdania (25 %), PFA (20 %),Topdanmark (15 %) og PenSam (15 %), og administrerende direktør Jens Nyhus mener, at man i ejergruppen rammer en god balance mellem at tage hensyn til områdets kulturhistoriske betydning, menneskerne i byen og kommercielle interesser: – Vi ønsker at skabe en dynamisk og levende bydel med butikker, kontorer og boliger, hvor mange mennesker har deres daglige gang. Samtidig skal der tages hensyn til de eksisterende bygninger, hvoraf

40

15 % er fredede, og her har vi en ambition om, at kvaliteten i byggeriet skal matche de oprindelige bygninger fuldt ud.

gen, hvorved man forventer bedre selv at kunne påvirke processen i forhold til de overordnede visioner og ambitioner.

den i designfasen, at man skaber produktiviteten, og det er rådgiverne ikke altid bevidste om, siger Jens Nyhus.

Og for at nå det mål, har man valgt at arbejde med hele værdikæden i byggeriet – fra udviklingen af projektet frem til udlejning eller salg. I Carlsberg Byens

– Vi udvikler vores model hele tiden, men grundlæggende henter vi entreprenøren ind på rådgiverkontrakt. Og når entreprenøren sidder med ved bordet, så tvinger vi

Under projekteringen på Carlsberg Byens bygninger fungerer entreprenøren således som ”budgetstyrer”, hvilket også har en økonomisk fordel, da entreprenørvirksomheder er tættere på markedet og kan planlægge indkøb i forhold til prisudviklingen.

”Typisk bliver 95 % af pengene disponeret i projekteringsfasen, så det er i virkeligheden i designfasen, at man skaber produktiviteten, og det er rådgiverne ikke altid bevidste om.” model for byggeriet tænker man således innovativt og bringer entreprenøren ind på rådgiverniveau. Det greb sætter fokus på byggeprocessen allerede i projekterin-

de andre projekterende til at tage hensyn til byggeprocessen, og det er hele formålet. Typisk bliver 95 % af pengene disponeret i projekteringsfasen, så det er i virkelighe-

Fordele ved at gøre håndværkeren stærk

På Carlsberg Byen har modellen fra starten været, at entreprenøren skal være en 3. rådgiver på linje med arkitekter og ingeniører. Den filosofi fremlagde man for syv udvalgte entreprenørvirksomheder, som man gav muligheden for at vælge deres foretrukne projekt og samarbejdspartnere. Efter at have fået tilbagemeldinger og

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: den effektive byggeproces


Miljøvenlige plastprodukter

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Armeringsnet

perspektiver sammensatte Carlsberg Byen P/S holdene på de forskellige byggeprojekter, så der var god kemi og tillid mellem parterne. – I byggebranchen har der været tradition for, at man bare bygger løs og så slås man

mange DGNB auditorer, så man herved kan rådgive om certificeringsordningen, hvilket kan forenkle processen. Samtidig ser vi med den voksende kompleksitet i byggerierne en større rolle for ingeniører, som måske kan få en mediator-rolle, hvor man rådgiver og taler med alle parter, siger

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Snefangsrør med sømkant

”I dag handler det om at udnytte andres viden bedst muligt i forhold til udfordringerne på det enkelte projekt, og her er det ofte en fordel at ophæve gængse faggrænser.” efterfølgende med alle de andre firmaer. På byggeprojekter har der ofte været en mistroisk stemning, hvor man frygter, at de andre sparer i krogene. På Carlsberg Byen kører vi med åbent regnskab frem til, at totalentreprisen er underskrevet, og fra da af er det entreprenørens ansvar at holde sig inden for de aftalte rammer. Jens Nyhus har en baggrund i en større dansk entreprenørvirksomhed, og derfor har han erfaring med modellen fra flere konkrete projekter: – Byggebranchen har alle dage efterspurgt, at man færdigprojekterer fra starten inden det første spadestik. Der er flere fordele ved en mere styret proces, da fejlmargen bliver lavere, og herved minimerer vi udsvingene mellem de gode og dårlige projekter. Samtidig kan man skrue ned for risikotillægget, som man som entreprenør er nødt til at sikre sig med. ”Fremtiden kræver bevidsthed om ens egen rolle”

– Vi skal have større respekt for de andre parter i værdikæden. Den tid, hvor arkitekter og ingeniører vidste det hele, er for længst forbi – i dag handler det om at udnytte andres viden bedst muligt i forhold til udfordringerne på det enkelte projekt, og her er det ofte en fordel at ophæve gængse faggrænser. Eksempelvis ser vi, at danske entreprenører har uddannet rigtig

Jens Nyhus og fremhæver, at modellen for byggerierne på Carlsberg Byen stiller krav til entreprenøren om en type kompetencer, som mindre virksomheder ikke altid besidder.

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Sne- og fuglestop Modvirker problemer med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølgetagplader. Findes til både B6 og B9.

– De små kan ikke gøre det her. På den måde er der et udskilningsløb i gang, hvor der er stor forskel på dem, der kan deltage på rådgiverniveau og dem, der bliver reduceret til arme og ben. Eksempelvis er brugen af IT og 3D projektering en nødvendig del af alle byggeprojekter over en vis størrelse. Her må vi vænne os til et differentieret marked, hvis vi fortsat skal have vækst og fremdrift i branchen, siger Jens Nyhus og fortsætter: – Der er behov for større fleksibilitet fra de involverede parter, og her må vi håbe, at eksempelvis de kommende udbudsregler kan give et skub i den retning og animere til samarbejde om byggeprocessen. Et overordnet problem for offentlige byggeprojekter er, at man opererer med én kasse til drift og én til anlæg, men faktisk er der for mange private bygherrer, som retter ind efter den offentlige måde at gøre det på – hvor det er prisen og laveste fællesnævner, der bliver afgørende. Ved at tænke totaløkonomisk og ændre på den traditionelle rollefordeling kan vi få byggerier i lidt bedre kvalitet og med store besparelser på driften.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: den effektive byggeproces

BIO-BLOK®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

41


Temporent kan levere en færdigopstillet og indflytningsklar skole inden for ca. 6 uger

Sæson for moduler Sommeren er ved vejs ende, og lige nu står skoler over hele landet klar til at tage imod de nystartede elever efter ferien. Med lokaleleje er kommunerne sikret en stor frihed, fordi omkostningerne kører over driftsbudgettet, så et stramt anlægsbudget ikke behøver at stå i vejen for nødvendige udvidelser af skoler og institutioner.

D

er er ingen tvivl om, at de kommende års udvikling kræver fleksible, midlertidige løsninger til skoler og institutioner. Den fortsatte kraftige ændring af befolkningstætheden betyder nemlig, at nye skoler og institutioner, der aktuelt matcher behovet, i løbet af en årrække kan risikere at stå tomme, fordi eks. børnefamilier vælger at bosætte sig andre steder i landet.

Løser fremtidens demografiske udfordringer

– Vi er ikke i tvivl om, at den bedste løsning for kommunerne på fremtidens demografiske udfordringer er at anvende midlertidige lejeløsninger frem for at opføre permanente bygninger.Temporære lokaler kan nemlig hele tiden flyttes derhen, hvor behovet er.Tendensen ses allerede nu rundt om i Sverige, hvor politikerne lejer midlertidige lokaler for at

42

annonce

håndtere såkaldte ’udbyggerkvarterer’ med mange tilflyttede børnefamilier, der stiller krav til nye opførelser af skoler, børnehaver mv., forklarer Claus Weppler, der er adm. direktør hos Temporent. – Og selvom mange forbinder moduler med barakker, så kan midlertidige lejeløsninger sagtens anvendes over længere perioder. Vores moduler rummer bl.a. integrerede ventilationssystemer, markedets største loftshøjde og akustikregulerende overflader, der giver indeklima og rumkomfort i mindst ligeså høj kvalitet som permanente bygninger, fortsætter han. Økonomisk gevinst for kommunerne

Claus Weppler er ikke i tvivl om, at midlertidige skoler bliver standarden i kommunerne, når børnefamiliernes krav om flere skoler og institutionspladser skal opfyldes. Lejeløsninger giver nemlig en stor frihed, fordi omkostningerne kører over drifts-

Temporents moduler sikrer optimal ventilation, akustik, lyskvalitet og indeklima – alt sammen egenskaber, der skaber optimal trivsel for de indlogerede

budgettet i stedet for anlægsbudgettet. Og da mange kommuner har overskud på den daglige drift, er der tale om en løsning, der virkelig kan betale sig, bl.a. fordi den ønskede plads kan realiseres hurtigere og med en lavere risiko, end hvis der var tale om permanent byggeri.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: den effektive byggeproces


Nomad 400 • • • • • • •

Løfte kapacitet op til 400 kg (880 lbs) To mands betjening Kan roterer glas op til 4500 mm(180”) Flytbar og let at samle på få minutter Kan komme igennem dørkarme Valgfri terrængående hjul til montering på stedet Præcis justering til ruder

Express 200

• Løfte kapacitet op til 200 kg (440 lbs) • Regulerbar højde mast • Sikker til transport af glas

QUATTROLIFTS Saving Time Money & Injuries

Express 150

• Løfte kapacitet op til 150 kg (330 lbs) • Én- eller to mands betjening • Kan roterer glas op til 2440 mm(96”)

Quattrolift ltd, har etableret sig i DK og kan kontaktes på tlf 23698402 Etablering rabat frem til med 30 september 15% på vejl. pris F.eks express 150 kr. 22.500 Priserne er ex moms og lev. Mountit lancerer en ny Transit Trolley til nem og hurtig transport af materialer på de danske byggepladser. Maks kapacitet 1200 kg.

D E H NY 0 0 0 . 7 kr. 4 . og lev s m o ex. m

For nærmere information kontakt Mountit ApS på tlf 75727215


Tradition vs. sund fornuft Det er lettest at blive ved med at gøre tingene, som man altid har gjort. Men det er ikke altid det mest effektive. Tekst af Pernille Le Marc

arbejdsmiljømæssigt perspektiv. Derfor udvikler vi konstant vores maskiner, så de kan løse så stor en del af opgaven som muligt, pointerer Jan Larsen.

M

ountit sælger hejse og lifte til montering af plader i gips og glas i den danske byggebranche. Under slogannet ”fra vejen til væggen” er maskinerne fra Mountit i stand til at transportere plader helt hen til montagestedet og holde dem under montagen. Dermed undgår håndværkeren sundhedsskadelige løft og samtidig effektiviseres arbejdet med op til 40 procent.

Seriøs holdningsbearbejdning

Traditionerne er altså den største udfordring, som Mountit er oppe imod. Ifølge Jan Larsen hersker der nemlig fortsat en vis grad af konservatisme i den danske byggebranche, hvilket gør, at håndværkerne har svært ved at omstille sig til nye arbejdsmetoder, også selvom der i mange år er blevet stillet krav til at anvende tekniske hjælpemidler af hensyn til medarbejdernes helbred.

Manuel håndtering lever endnu

Da Mountit så dagens lys i 2004, var det som svar på et politisk krav om at reducere manuel håndtering af gipsplader i byggebranchen, der var præget af for mange ergonomiskader og alt for tidlig nedslidning blandt håndværkerne. – Men selv mere end ti år efter, at der blev stillet krav til anvendelse af tekniske hjælpemidler i så vid udstrækning som muligt, ser vi stadig mange virksomheder og håndværkere, der holder fast i deres gamle traditioner for manuel håndtering og montering, siger Jan Larsen fra Mountit. Han tilføjer, at selvom maskinerne fra Mountit konstant optimeres, så de i dag

44

annonce

– Vi skal have håndværkermestrene til at forstå, at de rent faktisk kan tjene penge på at bruge Mountit og samtidig skåne deres medarbejderes helbred, men det kræver en seriøs holdningsbearbejdning. Som en del af denne holdningsbearbejdning arbejder vi på at tilbyde ny- og efteruddannelse af håndværkere fra 2016, slutter Jan Larsen.

kan reducere manuel håndtering og montering med op til 80 procent, vil der dog altid være nogle opgaver, der må løses manuelt. Det gælder for eksempel arbejdet med afskårede stumper og plader i uku-

rante former eller opgaver der skal udføres i meget små rum. – Vores mål er at effektivisere og optimere montagen på byggeprojekterne ud fra et

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: den effektive byggeproces


Større effektivitet med ny generation af skruer NKT Fasteners’ nyudviklede Spun®+ High Speed-skrueserie sidder optimalt på bitten og griber dobbelt så hurtigt fat som almindelige standardskruer. Samtidig har den nye skrueserie en af markedets mest hårdføre overflader.

A

lle har prøvet at stå og bakse med skruer, som konstant falder af skruemaskinen eller kræver, at man lægger uforholdsmæssigt mange kræfter i, før de endelig får rigtigt fat i træet. Særligt på byggepladser har dette længe været et irritationsmoment for tømrere og andre faggrupper, for arbejdstid er kostbar, ligesom den unødige belastning af håndled, arme, skuldre og ryg hurtigt kan give gener. Derfor introducerer NKT Fasteners nu en helt ny generation af skruer, der er tænkt som en håndsrækning til den professionelle håndværker: Den nyudviklede Spun®+ High Speed- skrueserie med bl.a. forbedret TX-kærv, der optimerer pasningen mellem skrue og bit, samt forbedret skruespids, som sikrer, at skruerne tager dobbelt så hurtigt fat i træet som almindelige standardskruer.

ses- og befæstelsesløsninger til byggeriet og bl.a. står bag NKT Fasteners-brandet. – Ud over at den nye skrueserie sikrer en langt mere effektiv arbejdsproces takket være optimeret pasning mellem skrue og bit samt de mange forbedringer af skruespidsen og gevindet, giver Spun®+ High Speed en bedre ergonomi i løbet af arbejdsdagen. Det betyder meget, når du f.eks. står på en stige og skal skrue den yderste skrue i sternbrættet, at du kan nøjes med at bruge én hånd til det og ikke behøver at lægge ekstra vægt i, fortsætter Jakob Lyck. Bestået 2000 timers salttågetest

Skrue og bit går ud i ét

Den nye Spun®+ High Speed skrue er overfladebehandlet med NKT Fasteners’ hårdføre Climate®-G3 belægning, der er kendt fra KVATRO®-skrueserien og har bestået 2000 timers salttågetest – i modsætning til en almindelig standardskrueoverflade, som ofte bukker under for rusten allerede efter 500 til 1.000 timer i salttågekammer, forklarer Jakob Lyck:

– Det, som vi ofte hører fra bl.a. tømrerne, er, at de lægger stor vægt på, at skruemaskinens kraft skal overføres uden besvær til skruen. Dernæst at skruen skal ’starte op’, så snart de trykker på aftrækkeren. Endelig skal de føle, at skruen og bitten går ud i ét, og det har været afsættet for udviklingen af den nye skrueserie, forklarer produktchef Jakob Lyck fra ITW Byg, der er blandt verdens førende leverandører af fastgørel-

– Overfladen er udviklet specielt til det danske klima, som er ret salt i det og stiller høje krav til skruernes modstandsdygtighed over for rust. Den nye skrueserie har således i lighed med KVATRO®-serien en af markedets mest rustbestandige overflader, så skruerne vil holde sig flotte selv efter lang tids udsættelse for vind og vejr, understreger han.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen I Tema: den effektive byggeproces

! D E H Y N D PE E

H-S G I + H - G3 N U SPIM ATE CL ® ®

ARS ADV T

®

EL:

END RK STÆEDANN VAN

E

J I SION H ØÆ C PR ED J HØSTI GH HA D J BA R HE HØL D HO

R E D N E U SKR E R N Y E T T SÆ DER

R A D N A T S

HIGH-SPEED SKRUEN SKAL OPLEVES!

annonce

45


Kreativ frihed i rampelyset Der var fokus på specialbelysning, da Hammel Bygade i Favrskov skulle fornyes til glæde for både beboere og kommunens erhvervsliv. DELUX DENMARK blev med sin evne til at imødekomme komplicerede og innovative ønsker valgt som leverandør af lyssætningen. Tekst af Elias Inceer

I

fm. en byfornyelse ønskede Favrskov Kommune at få skabt en effektbelyst og indbydende rute fra hovedgaden til butiksområdet. Arkitekter fra Rambøll udarbejdede derfor et ambitiøst og innovativt projekt med fokus på specialbelysning. – Hammel Bygade var et enormt spændende projekt, fordi arkitekterne har skabt en farverig og intelligent lyspassage som naturligt leder folk til byens butiksområde, siger direktør og indehaver af DELUX DENMARK, Michael Madsen. For at imødekomme de skarpe krav har DELUX DANMARK indkøbt og sammensat belysningsprodukterne blandt anerkendte europæiske samarbejdspartnere. Hovedgaden har fået LED-striber i belægningen. To porte er blevet specialbelyst, den ene med en smuk stjerne himmel, den

46

annonce

anden med LED armaturer med specielle komplementærfarver. Desuden er en mørk gyde er blevet lyst op med GOBO-projektører, som sørger for, at der illuderes løv-stemning i området. Fra tegning til handling

DELUX DENMARK gjorde sig i 2013 særligt bemærket inden for specialbelysning, da Den Danske Lyspris gik til Multihallen i Gl. Hellerup Gymnasium, som DELUX DENMARK leverede lys til. Siden har virksomheden fået rygtet som dem, der kan levere specialvarer til de mest spidsfindige projekter i landet. Michael Madsen uddyber: – Vi fungerer som en sparringspartner for de kreative. Det gør vi ved at gå ind i materien og i samarbejde med arkitekten og ingeniøren kreere den bedste løsning, så selv de mest storslåede visioner muliggøres.

Dynamisk lyssætning

Inden for dynamisk LED-belysning har DELUX DENMARK også sat sit aftryk. Herunder som leverandør til COWIs nye hovedsæde i Lyngby hvor COWI lysdesign valgte DELUX DENMARK fordi, at man her kunne få det samarbejde og de specialvarer, man skulle bruge for at fuldføre lysdesignerens vision. – I samarbejde med COWI lysdesign har vi oplyst kantinen med en kæmpe ”sol”. Den består af en fleksibel reflektor på 2,5 meter i diameter belyst med et farvetemperaturspektrum fra 2700 til 5500 kelvin, hvilket giver et reflekteret døgnrytmelys. Farvetemperaturen og intensiteten efterligner det naturlige dagslys udenfor i løbet af en sommerdag. Erfaringerne viser, at disse lys-simuleringer har en stor indvirkning på medarbejdernes trivsel, og så ser det i øvrigt virkelig flot ud, afslutter Michael Madsen.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


En STJERNE er født … intelligent klargøring af MOPPER

MOPSTAR vaskemaskiner med patenterede fordele • ‘For-afvanding’, hvor smuds og sæberester fjernes fra mopperne før vaskeprocessen starter • SoftCare-tromle minimerer slid og forlænger moppernes levetid MopStar serien er udviklet specielt til rengøringsbranchen og består af 4 størrelser fra 6,5 til 13 kg. Alle MopStar maskiner har ready-to-use programmer, forskudt start, samt bredt udvalg af programmer bl.a. til vask af arbejdsbeklædning. Yderligere info 43271500 www.miele-professional.dk


Toiletter gennem årtier Med næsten 6 millioner solgte WC’er har Ifö i mange år været danskernes foretrukne leverandør af badeværelseudstyr, og sortimentet byder på specialtoiletter til forskelligartede behov.

S

iden Ifö lancerede deres første 3 liters WC til fritidshuse i 1972, er det gået hurtigt med udviklingen af toiletter. Øgede krav til blandt andet rengøring, komfort og vandbesparelser har gennem årene resulteret i WC’er, som tilgodeser mange forskelligartede behov. Ifö er kendt for at være på forkant med udviklingen, og var blandt andet den første WC-producent, som producerede det vandbesparende toilet, da man fandt ud af at anvende vandstrømmen mere optimalt, så det lykkedes at opnå en betydeligt større skyllekraft med en mindre mængde vand og dermed sørge for en billigere vandregning.

Fresh WC – en friskere måde at skylle på

Ifö Sign-serien blev lanceret i 2006 og er stadig banebrydende den dag i dag. Ved hjælp af den specielle skyllefunktion 4/2 liter i Fresh WC’et, som er standard på alle Ifö Sign og Ifö Sign Art toiletter, er det muligt at dosere duft og friskhed automatisk ved hvert skyl. Skylleknappen åbnes og en Fresh WC stick lægges i cisternen. Ved hvert skyl frigives en nøjagtigt tilpasset mængde duft og blå farve i cisternen,

48

annonce

hvilket foruden den behagelige duft også letter for rengøringen af toilettet. Stor fod skjuler spor fra renovering

Det særlige Ifö Sign toilet har en ekstra stor fod, som med sikkerhed skjuler alle spor og huller fra tidligere toiletinstallationer, så det eksisterende gulv bevares uden synlige mærker og huller.Toilettet har desuden Ifös særligt rengøringsvenlige glasur, Ifö Clean og en heldækkende cisternekappe af porcelæn med plast-indercisterne, så kondens undgås. Høj siddehøjde hjælper besværede

Ifö Sign findes i en 4 cm højere version med lukket S-lås eller med universallås. Den højere siddehøjde er praktisk, hvor man har svært ved at sætte sig ned og rejse sig op igen.Toilettet fremstilles med huller til skruemontering eller uden huller til silikonelimning. Ifö Sign toilet i høj model er desuden forberedt til montering af Ifö Support armstøtter, hvilket giver yderlige støtte til at komme op og ned.

trang, kan et toilet som det 4,5 cm smallere Ifö Sign være et godt bud. Takket være en smallere cisterne egner toilettet sig til de mindre badeværelser. Selve skålen har samme størrelse som på et Ifö

Sign standardtoilet, hvorved den samme gode siddekomfort opnås. Den korte model er fremstillet med universallås og fungerer dermed optimalt til montering i etageejendomme, hvor afløbstilslutningen er vandret. Ifö til børn

Med et toiletsæde i blød plast og en siddehøjde på 30 cm eksklusiv toiletsæde passer Ifö Sign til børn. Den heldækkende porcelænscisternekappe uden det traditionelle cisternelåg, sammenholdt med den lukkede skål til limning, gør toilettet meget rengøringsvenligt. Et stort plus i forhold til hygiejne og bakterier. Alle Ifö Sign modeller har de samme kendte fordele: den rengøringsvenlige glasur, Ifö Clean, som standard, heldækkende cisternekappe af porcelæn med plastindercisterne, så kondens undgås, ingen smudssamlende kant mellem cisterne og cisternelåg, en rummelig skål, Fresh WC, som giver en renere og friskere måde at skylle på, 4/2 liter skyl og en bekvem siddehøjde på 42 cm ekskl. toiletsæde.

Når pladsen er trang

Skal toilettet monteres hvor pladsen er SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


LÆR AT BRUGE DIT

SIKKERHEDSUDSTY

R

KORREKT 6 KURSER DER SIKRER

MASTESTIGE M. FALDSIKRING FALDSIKRING ISØKSE VÆG PÅ SKRÅTAG

EXO TRÆNING TRAPPESTIGE

PLATFORM TIL NEDFIRING

KLATREVÆG

· GRUNDKURSUS FOR DEN UERFARNE BRUGER · KONTROL AF PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

SIKRING AF SCENE

· FALDSIKRINGSKURSUS · REDNING - NEDFIRING · EXO KURSUS · 100-140 KG BELASTNING PÅ UDSTYR VED FALD

NEDFIRING I SKAKTE

+ KUNDETILPASSEDE KURSER

TELE OG STRØM MAST ARBEJDE

250 M2 INDENDØRS UDDANNELSESSCENTER

V-AXESS SCANLICO TRAINING

TILMELD DIG HER ELLER KONTAKT OS PÅ:

38 71 69 59

scanlico.dk/kursus

THE BEST JUST GOT BETTER!

· Anti-bakteriel · Ekstra stærke · Med Aloe Vera

GRATIS! BESTIL EN VAREPRØVE

Få oplyst nærmeste forhandler af BIG WIPES hos: SCANLICO DENMARK A/S · Marielundvej 48 A · DK-2730 Herlev · telefon 38 71 69 59 · telefax 38 71 69 53 · info@scanlico.dk · www.scanlico.dk

BIGWIPES.DK


Den optimale indgang til bygningen Aldrig har der været så stor fokus på den perfekte indgang som nu. To væsentlige parametre er blevet et must – klima- og energivenlighed, og sikkerhed for at uautoriserede personer ikke bevæger sig rundt i bygningen.

B

oon Edam er verdens største producent af energivenlige karruseldøre og markedsledende indenfor passagesikring som sikkerhedskarruseldøre, sikkerhedssluser og speedgates. Firmaet tilbyder et væld af unikke løsninger indenfor både energivenlige karruseldøre for den optimale klimasikring, og løsninger til passagesikring for et trygt arbejdsklima.

Mindre energispild

En karruseldør adskiller effektivt inde- og udeklima. Det betyder mindre energispild og et behageligt inde- og arbejdsklima. Karruseldøren fylder mindre end et vindfang, og det er derfor muligt at udnytte pladsen omkring døren optimalt. På grund af dørens solide konstruktion og intelligente styring, vil der sjældent opstå alvorlige driftsforstyrrelser. En Boon Edam karruseldør kan let integreres både i den helt nye facade og i et eksisterende byggeri. Den fås i mange forskellige størrelser og udformninger, og kan monteres på eksisterende plant bærende gulv. På nybyggeri er Boon Edam karruseldøre blandt andet blevet foretrukket på Copenhagen Towers II, Vaga lufthavnen på Færøerne, Fisketorvet Copenhagen Mall,

Roskilde Sygehus, Maersk Bygningen Panum, og på Microsofts nye domicil i Kgs. Lyngby. Større fokus på sikkerhed

Sikkerhed i indgangen er ikke til at komme udenom. Stigende trusler udefra gør, at mange firmaer ønsker at sikre deres personale, og at værne om deres interne interesser. Boon Edam har mærket en så stigende efterspørgsel på sikkerhedsprodukter, at

Sector Manager Henrik Mains er blevet ansat for at styrke organisationen. Boon Edam tilbyder produkter som Turnstiles i fuld højde, glas låger, sikkerhedskarruseldøre, sikkerhedssluser og en meget fin produktserie af speedgates. Strømlinet design

Indenfor speedgates tilbyder Boon Edam den prisvenlige og dog yderst effektive Speedlane 300 med de karakteristiske englevinge formede glaslåger. Den nye

Speedlane Lifeline kan med sit strømlinede og trendy design tilpasses alle typer af indgange, receptioner og foyerer. Speedlane Lifeline fås både med skyde- og sving glas låger og helt uden spærreflade. Både Speedlane 300 og Speedlane Lifeline fås med standard åbningsbredde og med en ekstra bred åbning som er handicap venlig. Speedlane Lifeline fås ydermere med ekstra høje glas og oversprings alarm.

Træ til tidens byggeri ThermoWood®

FT Exterior

Western Red Cedar

Douglas

Bæredygtige alternativer Bæredygtigt produceret træ er klimavenligt, miljøvenligt og samtidig et meget konkurrencedygtigt byggemateriale. Der bruges meget lidt energi til

OrganoWood®

Find os p å

28.-29. okt.15

fremstilling og træets naturlige fotosyntese er med til at nedbringe CO2 udledningen.

froeslev.dk/Bæredygtige-alternativer

50

annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


layout mediaxpress a/s

Det rette lys skaber overskud

Trivsel, øget effektivitet, bedre bundlinje. Når belysningen skræddersys til din virksomhed, skaber du værdi, der mærkes hele vejen rundt.

Hos LED-TEK tilbyder vi et fuldt program inden for markedets førende LED-løsninger – fra diskrete og stilrene kontorlamper til kraftige industriarmaturer og parklamper. For os er det afgørende, at du får den belysning, som giver din virksomhed mest værdi. Der skal hverken være for meget lys eller for lidt. Vi arbejder tæt sammen med kunderne om at afdække deres reelle behov. Sådan sikrer vi, at løsningerne sammensættes optimalt – og at økonomien bliver helt rigtig. Vidste du f.eks., at du med LED kan spare op til 80 pct. af driftsudgifterne til belysning det første

år? Eller at staten yder tilskud, så din investering i LED reduceres? Hos LED-TEK laver vi alle nødvendige lysberegninger og står for hele forløbet med ansøgning om energitilskud. Vi leverer den komplette løsning, så du trygt kan koncentrere dig om din egen forretning. LED-TEK er både distributør og projektleverandør. Vi går langt for at sikre, at projekterne følges helt til dørs med korrekt montage og teknisk service. Samtidig har vi som en af branchens mest erfarne aktører stor knowhow inden for projekttilpasset design og bidrager gerne så tidligt som muligt i projekteringsfasen. Kontakt os på tlf. 73841100 eller led-tek@led-tek.dk og få en aftale om at besøge vores showroom ud til E45 ved Hedensted – så finder vi sammen den belysning, der skaber mest overskud for dig.

LED-TEK A/S • Lundagervej 45A, 8723 Løsning • Tlf: 7384 1100 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk


Dolle Nordic fortsætter klatreturen i Sverige Dolle Nordic, der står bag Dolle loftstrapper, har netop indgået en storaftale med Sveriges største indkøbsorganisation Bio. Aftalen supplerer det eksisterende salg gennem de svenske Bauhaus- og Optimera-butikker, og dermed cementerer virksomheden sin vækst i Sverige.

D

olle Nordic, verden største producent af loftstrapper, og Bio AB, den svenske indkøbsorganisation bag byggevare kæderne Woody Bygghandel AB og Byggtrygg AB, har netop indgået en aftale om salg og markedsføring af Dolles produkter i kædernes 230 butikker i Sverige. Det er blandt andet de patenterede loftstrapper Dolle ClickFIX, der reducerer varmetabet i loftslemmen med op til 70 procent, som har været med til at sikre aftalen med Bio. Bio AB er Sveriges største indkøbsorganisation inden for salg af byggevarer med en omsætning på 13 mia. svenske kroner til Woody Bygghandel og Byggtryggs svenske butikker. Dolles markedsandel forventes at

52

annonce

stige betragteligt i de kommende år som følge af aftalen med Bio. Bio AB har valgt at indgå en foreløbigt 1-årig aftale med Dolle Nordic, fordi de passer godt til vores i forvejen høje krav om kvalitet og leveringsdygtighed gennem hele værdikæden, siger indkøbschef Jens Johansson fra Bio AB. Fokus på design, kvalitet og pris

Det er især loftstrappen fra Dolle, som det svenske marked efterspørger, idet Dolle ClickFIX sætter en ny standard for den form for produkter i Sverige. Derfor forventer Dolle sig meget af den nye svenske storaftale. – Sverige har som bekendt et koldere klima end her i Danmark, og vi ser

derfor en øget efterspørgsel efter vores topmodel Dolle ClickFIX, der effektivt forhindrer varmetab. Det har været medvirkende til aftalen med Bio, som jeg er sikker på, vil bidrage positivt til vores salg både her og nu og på lang sigt, siger administrerende direktør i Dolle Nordic François Grimal, og fortsætter: – Endnu engang kan vi konstatere, at det er muligt at gøre alle fordommene om nedgang i ”Udkantsdanmark” til skamme. Vi har skabt en international vækstvirksomhed så langt væk som i Frøstrup, og vores fokus på design, kvalitet og pris sammen med en af verdens mest moderne trappefabrikker har vist sig at være en konkurrencedygtig kombination på alle de markeder, hvor vi opererer.

Om virksomheden

Dolle A/S blev etableret i Frøstrup i 1982 og har siden udviklet sig til verdens største inden for udvikling, produktion og salg af lofttrapper. Desuden er virksomheden en betydelig aktør inden for udvikling, produktion og salg af trapper samt gelændere. Virksomheden producerer mere end 300.000 trapper og lofttrapper om året og har i perioden 2012 – 2014 investeret mere end 45 mio. kr. i etableringen af verdens mest moderne trappeproduktion. Virksomheden investerer fortsat kraftigt i såvel produktion som udvikling, idet 10 procent af virksomhedens medarbejdere beskæftiger sig med innovation.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


”Godt nok” er ikke godt nok I Bygma går vi efter det bedste. Vi har en passion for gode materialer: Træ, der har fået tid til at blive træ. Skruer, der kan holde til vind og vejr. Og grej, der aldrig går ned. Vi holder aftaler og gør os umage. Vi gider ikke middelmådighed, halve løsninger, og når noget bare er ”godt nok”. Vi er Bygma. Og vi er ikke for amatører!


Belysning, der når hele vejen rundt Efterhånden som LED-belysning går sin sejrsgang inden for både nybyggeri og renovering, stiger ønsket om mere individuelt tilpasset belysning. Hos LED-TEK satser man derfor på et fuldt udbygget LED-program og går samtidig langt for at skræddersy løsningerne til den enkelte kunde. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

B

landt de virksomheder, som lige nu mærker fremdriften i markedet for LED-belysning, er LED-TEK. Virksomheden har gennem mange år beskæftiget sig med den energibesparende LED- teknologi og var blandt de første herhjemme til at se mulighederne i den nye belysningskilde. – Fordelene ved at benytte LED frem for andre belysningskilder er markante. Ikke kun i form af store besparelser på strømforbruget, men også i forhold til parametre såsom lyskvalitet og lysmængde, der kan justeres langt mere fleksibelt og individuelt, fortæller adm. direktør og partner i LED-TEK Steen Svendsen.

LED til enhver brugssituation

Den teknologiske udvikling inden for LED-belysning er i de senere år gået stærkt,

54

annonce

og mange har i dag fået øjnene op for de muligheder, som teknologien giver. Både i nybyggeri og renoveringsprojekter er LED på fremmarch og anvendes i så forskellige sammenhænge som kontorer, klasselokaler, produktionshaller, landbrug samt udendørs parkarealer og parkeringspladser. – I takt med at teknologien udvikler sig og bliver mere kendt, bliver kundernes ønsker samtidig mere og mere specifikke, ligesom vore muligheder for at opfylde de individuelle ønsker bliver tilsvarende bedre. Samtidig lægger vi stor vægt på at rådgive vore kunder ud fra deres reelle behov, så vi sammen med kunderne får skabt bæredygtige og de lysmæssigt bedst tænkelige løsninger, forklarer Bo Lindby, der er teknisk direktør og partner i LED-TEK. LED-TEK fungerer både som distributør og som projektleverandør, og i begge

sammenhænge spiller netop kvalificeret faglig rådgivning en vigtig rolle, uddyber Bo Lindby:

spørgsel. Virksomheden har desuden fået indrettet et helt nyt showroom, hvor stort set hele LED-programmet kan opleves.

– Den rigtige dimensionering er helt afgørende for, at kunden opnår de forventede energibesparelser og den ønskede lyskvalitet. Vi foretager derfor de nødvendige lysberegninger ud fra de forudsætninger, der er gældende for det konkrete projekt, såsom lysbehov, plantegninger, kravene til lysniveauer osv., så vi er sikre på at få sammensat den belysning, der er behov for. Derudover sørger vi bl.a. for hele processen omkring ansøgning om energitilskud.

– Showroom’et viser meget konkret, hvilken værdi kunderne vil få ud af en bestemt belysningsløsning. Armaturer, lamper, spots osv. er monteret i realistiske rammer, så man kan se, hvordan de virker. Det giver et langt mere håndgribeligt indtryk af mulighederne end beregninger i sig selv kan gøre. Showroom’et understøtter og supplerer på den måde den tekniske dokumentation, som altid ligger til grund for vores løsninger, og som er så vigtig en del af vores DNA, understreger Steen Svendsen.

Belysningen opleves i realistiske rammer

LED-TEK flyttede i juli til nye og større lokaler i Hedensted lige ud til motorvej E45 for at kunne optimere lagerkapaciteten og logistikken i takt med den stigende efter-

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Er 7600 opførte haller i Europa reference nok?

• CE mærket stålbyggeri • Energirigtig – opfylder nyeste krav • Bæredygtig byggeri • Altid fast pris • Alle typer af halbyggeri • Komplet leverance fra egen fabrik i Sverige

llentab.dk • Tlf: 70 22 50 75


Designlofter med helt rene linjer Stadig flere bygherrer og arkitekter ønsker hensyn til genanvendelighed inkorporeret i bygningsdesignet. Det oplever man bl.a. hos loftsproducenten DAMPA, der fremstiller designlofter i metal, som restfrit kan genanvendes til nye bygningsmaterialer, når bygningen engang skal rives ned. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

D

hed har vundet terræn på det seneste, er æstetikken stadig den afgørende parameter, vurderer Torben Rützou. Han forklarer, at ikke mindst løsningernes fleksibilitet er en vigtig faktor, når de mange byggekrav skal honoreres, så alle hensyn går op i en højere enhed.

en tid er for længst ovre, hvor bæredygtighed i byggeriet blev betragtet som et eksotisk idealistisk indslag for de få indviede. Dagens byggebranche er tværtimod gennemsyret af grønne idéer fra kælder til kvist, og blandt de nyeste temaer er genanvendelse eller recycling, som stadig flere bygherrer og arkitekter er begyndt at efterspørge.

– For Interval Panelernes vedkommende fås de i forskellige dimensioner, og bygherre og arkitekt har derudover mulighed for at vælge den afstand mellem panelerne, som man ønsker. Man kan på den måde få et fuldstændig tilpasset loft med f.eks. lineært, buet eller bølget mønster, som følger rummets grundplan, uanset om grundplanen er kvadratisk eller rund. Og afhængigt af den valgte afstand mellem panelerne kan vi integrere alle eller dele af de tekniske installationer oppe under loftet, så loftsfladen bliver helt ensartet.

En ny designparameter

– Genanvendelige byggematerialer og løsninger, som enten har lang levetid, kan indgå i et videre ressourcekredsløb eller bruges i regenerative designprocesser, er der stor interesse for. Minimering af det miljømæssige aftryk er i den forstand ved at blive en designparameter på linje med de æstetiske krav, fortæller distriktschef Torben Rützou fra loftsproducenten DAMPA, der siden 1950’erne har fremstillet designlofter i metal. Virksomheden har bl.a. leveret sine Interval Paneler i aluminium til udvidelsen af Nykredits domicil i København, der fået navnet Krystallen, samt til Navitas Parkvidencenter og det nyåbnede Urban Media Space på Aarhus Havn. Alle tre projekter har haft bæredygtighed som en vigtig del af visionsgrundlaget, hvor bl.a. klima- og energioptimeringer ligesom ’grønne’ løsninger i bred forstand er blevet prioriteret højt.

56

annonce

– Vores loftsløsninger udmærker sig i en bæredygtighedssammenhæng ved, at materialer som f.eks. aluminium og stål kan genanvendes restfrit, når bygningen engang skal rives ned. Derudover sikrer lofternes lange levetid og holdbarhed, at der kun skal bruges minimale ressourcer på rengøring og vedligehold i bygningernes levetid, forklarer Torben Rützou og fortsætter:

samlede grønne profil. Her kan man f.eks. nævne indbygning af LED-armaturer, så loftsfladen og armaturer går ud i ét, integration af indeklimakontrol og energibesparende indeklimaregulering, samt etablering af let adgang til installationerne over loftet. Der er jo også et grønt aspekt ved reduktionen af de daglige driftsomkostninger, ud over at det giver en økonomisk besparelse.

– Samtidig er det muligt at integrere en række forskellige funktioner i loftsløsningerne, som også bidrager til bygningens

Æstetikken skal følge med

Til lofterne i Krystallen har DAMPA eksempelvis leveret Interval Paneler i dimensionerne 40x30x40 i helt lukket konstruktion, hvor der er oven over panelerne er monteret akustisk regulerende mineraluldsplader, mens Interval Panelerne i Urban Media Space er lavet i åben konstruktion, så sprinklersystemet har kunnet placeres oppe under panelerne.

Men selv om hensynet til bl.a. byggematerialernes og løsningernes genanvendeligSÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


LYS, LUFT OG BÆREDYGTIGHED*

LAVENERGI

FLEKSIBILITET

PARTNER

Kvalitet og rådgivning * Bæredygtighed er ikke noget vi bare siger - alle vores produkter fra Lamilux er EPD-certificeret til at kunne indgå i bæredygtigt byggeri, som DNGB, Leed, Breeam og Svanemærkede byggeprojekter. OvenlysKompagniet tilbyder i samarbejde med vores samarbejdspartner Lamilux et fuldt CE-certificeret sortiment indenfor såvel glas- og plastovenlys samt brandventilation. Lamilux er en af Europas førende producenter af kvalitetsovenlys, og er certificeret jf. det nye krav til ovenlysproducenter DS/EN 1090. Vores fokus er lavenergi, fleksibilitet og rådgivning - din sikkerhed for kvalitet. PS! Vi tilbyder A-klasse Passivhus-certificerede ovenlysprodukter. OvenlysKompagniet ApS

T. 82 82 37 00

www.ovenlyskompagniet.dk

RÅDGIVNING


Miljørigtigt byggeri i galvaniseret stål Stål har længe været populært som byggemateriale på grund af materialets lette og rå udseende, og hos Llentab A/S oplever man som leverandør af specialtilpassede stålbygninger en voksende efterspørgsel.

L

lentab A/S er et datterselskab af det svenske Llentab Group. Firmaet er grundlagt i Sverige i 1972, har i dag datterselskaber i 7 forskellige lande, og har siden starten opført mere end 7600 stål-bygninger i Europa. Llentab A/S står for salg, projektering og montage i Danmark, Færøerne og Grønland. Det er vigtigt at understrege, at vi både bygger for bygherrer som entreprenør, og for byggefirmaer som underleverandører, siger administrerende direktør Niels Bøgedal. Vi opfører bygninger i størrelsesordnen 200 – 70.000 m2, og kan således dække de fleste behov. Fremadrettet ønsker vi også at synliggøre os hos arkitekterne, således at vi er med allerede i planlægningsfasen. Vi bygger primært til industri, lager, logistik, detail og agro, men alle projekter er ifølge Niels Bøgedal velkomne. Vort byggesystem er unikt og fleksibelt og vi gør meget ud af at lytte til kundens ønsker, således at bygningen er tilpasset behovet både nu og i fremtiden. Vi har desuden et stort udvalg i farver, vinduer, døre, porte o.lign. så der er rig mulighed for at lave et spændende byggeri. Kvalitet og miljø

Når Niels Bøgedal skal pege på årsagerne til interessen for virksomhedens stålbyggeri, så er det flere ting der gør sig gældende:

58

annonce

Dels er stål jo et af naturens egne materialer, og Llentab tilstræber at opnå tæt på 100% genbrug og genanvendelse af dette materiale og derved skåne miljøet mest muligt. Hos Llentab arbejders der kontinuerligt på at finde de mest miljørigtige og miljøvenlige materialer og metoder til gavn for nåde kunder, ansatte og miljø. Endvidere påpeger Niels Bøgedal, at alle bygninger er produceret på vor egen fabrik i Sverige, og leveres som byggesæt direkte på byggepladsen i Danmark, Færøerne eller Grønland. Ved at levere som komplet byggesæt kan materialerne

pakkes tættere på skib og bil og dermed minimeres CO2 udslippet væsentligt. Llentab var desuden et af de første firmaer til at opnå CE-godkendelsen EN1090-1 i Danmark. Mærkningen er et lovkrav til alle stålproducenter i Europa, og er særdeles vigtig for bygherren. Har producenten ikke en CE-godkendelse kan byggeriet i princippet ikke godkendes. Endvidere er vi naturligvis også på forkant nye Bygningsreglement BR15. Stål giver muligheder

lyde som en meget firkantet løsning, rummer det også et utal af spændende muligheder, fortæller Niels Bøgedal. Vi har fx bygget til Bloomingville der forhandler brugskunst og livsstilsprodukter. De har fået nogle særdeles spændende kontor og udstillings lokaler der fint forener deres nordiske produkter med Llentab’s rå konstruktion i galvaniseret stål. Deres bygninger er desuden opført af flere omgange, men Llentab’s byggesystem gør det nemt at udvidde eller forlænge, og samtidig bibeholde helhedsindtrykket i byggeriet.

Selvom en stålbygning umiddelbart kan Aasted Microverks produktionshal i Farum er et andet eksempel hvor Llentab har leveret en hal tilpasset kundens ønsker. Vi har mulighed for at levere haller på op til 65 meter i fri spændvidde uden generende midtersøjler hvilket er en klar fordel for kunden. Fremtiden

Hos Llentab arbejder vi hele tiden på at forbedre og tilpasse vort produkt, og uddanne egne konstruktører og montører, således vi altid er klar til at imødekomme nye krav til byggeriet og miljøet. Industribyggeriet har naturligvis været lidt ramt af finanskrisen, - og der står rigtig mange ledige kvadratmeter rundt omkring i Danmark, men vi mærker igen en øget mængde forespørgsler, så vi ser fremad og forventer klart at få endnu mere at at se til de kommende år, udtaler Niels Bøgedal.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Nyt fokus har åbnet døren til vækst DAN-doors i Stilling har flyttet sit fokus til rådgivning og driftoptimering for kunderne, og det har medført nye kundesegmenter inden for en krævende niche. Virksomheden er nu med ved tegnebordet, når der planlægges nye industribyggerier – og er ikke kun delleverandør på detaljeplan.

D

er er virksomheder, der stadig slikker sårene ovenpå en ulige kamp med finanskrisens jerngreb. Og der er virksomheder som DAN-doors, der har benyttet rutcheturen til at skabe et massivt greb i kernekompetencerne, og som nu er klar til at skalere virksomheden op i fremtiden.

skulle formidle DAN-doors viden om gennemført kvalitet og unik rådgivning. Der var tale om en total turn-around, der skulle gøre virksomheden klar til at skabe vidensbaseret salg på kontraktmarkedet.

industribyggeri for fødevarer-, farma- og retail-industrien. Derfor er der ikke langt til at rådgive entreprenører og arkitekter om driftoptimering og energibesparende løsninger med DAN-doors, når kundens produktion skal optimeres.

– DAN-doors har mulighed for at udvikle et nyt salgs-setup, udtaler direktør Ivan Hansen.

Massiv revitalisering

– Virksomheden har gennemgået en intern udvikling, der har flyttet os fra smedevirksomhed til vidensvirksomhed, og det er bl.a. produktudvikling inden for intelligente løsninger og unik rådgivning, der nu beviser, at vi er på rette vej.

– Vi er allerede kendte for vores nicheprodukter indenfor branddøre og porte til fødevareindustrien, men potentialet rækker længere, og med nye globale projekter og entreprenørsamarbejder, kan vi levere løsninger til en endnu bredere niche, siger Ivan Hansen.

Året var 2012, da Ivan Hansen blev direktør og hovedaktionær i DAN-doors, der fremstiller unikke dør- og adgangsløsninger til industrivirksomheder med særlige krav til energi, hygiejne, holdbarhed og drift. I de følgende år gennemgik DAN-doors en revitalisering i alle led af virksomheden. Fra produktudvikling og -fokus til udskiftning af medarbejdere, investering i et kommunikativt fundament og en retningsgivende strategi, der

60

annonce

specialtilpassede dørløsninger

Udviklingen fra at producere produkter til at udvikle intelligente løsninger, udspringer af DAN-doors særlige kompetence til at costumize løsninger til

– Den tid er forbi, hvor nybyggeri til industrien kun var en succes, hvis økonomien var holdt på et minimum – i dag er der langt større fokus på byggerier, hvor dørløsningerne indgår som en del af produktionen, og fungerer som en optimering af virksomhedens drift. Det billede passer vi ideelt ind i, slutter Ivan Hansen.

– Det er den indsigt, der baner vejen for vores fremtidige produktudvikling og løsningsfokus.

Om DAN-doors

Virksomheden er etableret i 1983 og ligger i Stilling ved Skanderborg – med datterselskab i Sverige og agenter i Holland og England. DAN-doors er blandt de førende producenter af kølerumsdøre, frostrumsdøre i stål, polycarbonatdøre samt hurtiggående rulleporte. Virksomheden har egenproduktion, hvor erfarne medarbejdere udvikler og producerer løsninger til en bred vifte af kunder. DAN-doors er også efterspurgt i udlandet, og eksporterer 50 % af produktionen. Det betyder, at virksomhedens løsninger i dag er installeret i mere end 100 lande.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


JUNISTAR GYRO 7W LED VIPPES 30° I ALLE RETNINGER

375/400

32°

LUMEN

50 000T

Ra>90

LEVETID(L70)

FARVEGENGIVELSE

2700K/3000K

KL. II

IP23

DÆMPBAR

VARM HVID

230V

IP-GRAD

*

* Se www.dimmertabellen.dk for detaljer

JUPITER GYRO MAT-HVID BØRSTET STÅL

LED 7W 2700K 7021989123200 7021989973201

LED 7W 3000K 7021989123217 7021989973218

Ø83 mm 48 mm

DRIVER

94 mm

JUPITER GYRO 2x MAT-HVID BØRSTET STÅL

LED 2x7W 2700K 7021989123606 7021989973607

LED 2x7W 3000K 7021989123613 7021989973614

Ø83mmØ83mm 48 mm

PATENT PEDNING

175 mm

c/c 80mm

MODTAGER AF DESIGN PRISEN GOD DESIGN 2015 Tel.: +45 70 70 72 13

E-mail: info@sg-as.dk

Web: www.sg-as.dk


Når leverandøren trækker i arbejdstøjet Bacher Work Wear er Nordens førende leverandør af arbejdstøj – en position, der i disse år cementeres. Direktøren fortæller her historien om, hvordan virksomheden de seneste fem år har formået at beholde, udfylde og modernisere førertrøjen. Tekst af Rune H. Jensen

M

ed en historie, der går helt tilbage til 1897 har Bacher Work Wear en arv at leve op til. Det betyder, at man ikke hviler på laurbærrene, men i stedet følger med tiden og smøger ærmerne op for hele tiden at være på forkant med udviklingen:

positiv udvikling også på dette område i de kommende år. Jo færre leverandører desto billigere

– Vi har pæne vækstrater både i Danmark og i vores eksport, men især Jylland og Fyn er vokset markant i de senere år. Det har bevirket, at vi i løbet af efteråret flytter ind i vores nye logistikcenter i Odense i de tidligere Kansas-lokaler på Blangstedgårdsvej. Afdelingerne i København og Kastrup vil fortsat være aktive centre som vores kunder kender dem fra i dag.

Nye selskaber og unik online-shop

– Vi har ekspanderet de sidste fem år. I 2010 købte vi fire selskaber og har derefter bygget os selv op med en unik online-shop, der kan tilpasse individuelt ned til mindste detalje som pointstyring pr. medarbejdergruppe, bestilling når det passer medarbejderen, hurtig levering etc. Denne shop har vi investeret mange millioner i selv at skabe helt fra bunden, og det glæder os derfor at se den eksplosive udvikling i handlen over nettet, siger Peter Vallentin, direktør hos Bacher Work Wear. Stigende behov for hele løsninger

Han ser et stigende ønske i branchen om hele pakkeløsninger, hvor ikke blot

arbejdstøj, men også personlige værnemidler og reklameartikler er en del af pakken – samt ikke mindst den vigtige rådgivning omkring kvaliteter og sikkerhedsgodkendelser. Selv mindre virksomheder med fx 50-100 ansatte går mere og mere over til at søge komplette løsninger frem for enkelte produktkøb.

– De tænker fx: ”Med afsæt i Kansas-kvalitet, hvad kan I så tilbyde i forhold til vores behov?” Det gælder mange brancher, også fx offshore-branchen. Det er et forholdsvis nyt segment for os, og her er online-shoppen bannerfører, fordi de kan samle og bestille det hele ét sted med hurtig levering, fortæller Peter Vallentin, der forventer

Bacher Work Wears kunder spænder over hele paletten af virksomhedstyper og specielt transport- og byggebranchen drager fordel af virksomheden som rådgiver i forhold til bl.a. nye EU-beklædningsnormer og inden for sikkerhed generelt. Og så mærker Bacher Work Wear ikke mindst en støt stigende eksporthandel. Med afsæt i Danmark leverer virksomheden nu pakkeløsninger til det skandinaviske marked og navnlig danske virksomheder i hele EU, hvor kunderne således ikke behøver at etablere et nyt net af producenter.

PROFIHOPPER & GRÆSHOPPER - EFFEKTIV PLEJE ÅRET RUNDT

Græsklip og vertikalskæring – til perfekt finish • Klipning • Tromling • Vertikalskæring Opsamling under fugtige forhold af • Græs • Løv, grene og hækafklip • Affald som f.eks. dåser, ølkrus mm. Profihopper er den selvkørende enhed med ”Power Compactor” sneglesystem der sikrer opsamling og effektiv komprimering under ALLE forhold. Græshopper til traktormontering – enten som lift eller bugseret. Arbejdsbredde fra 1,35 – 2,10 meter For mere information, ring til Henrik på 42 15 49 16

www.amazone-brons.dk · Tlf. 74 75 31 12

62

annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Få kortere tilbagebetalingstid på virksomhedens grønne energiinvesteringer

Når jeres virksomhed vælger at samarbejde med TREFOR om energirådgivning, energioptimering eller energirenovering får I sikkerhed for fire ting: I får den miljørigtige og energibesparende løsning, der passer til jer, uden at I på nogen måde skal gå på kompromis med drift og effektivitet. I kan udnytte vores unikke overblik over mulige tilskudsordninger, så I kan sikre, at jeres investering får den kortest mulige tilbagebetalingstid. Vi kan styre og gennemføre projektet og selve etableringen af den valgte energiløsning. Med en Serviceaftale kan I få overvågning af jeres installationer, så virksomhedens løbende drift er sikret.

Kontakt os på telefon 79 33 34 35 og hør - helt uforpligtende - hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed eller se mere på trefor.dk/erhverv

energi til livet


JFP styrer mod endnu et rekordår Med et halvårsregnskab, der viser en omsætning på 353 mio. kroner, er JFP på vej mod endnu et rekordår. En overskudsgrad på 6,2 % sikrer, at indtjeningen følger med, hvilket CEO Jesper Friis Kühlwein Poulsen anser for endnu vigtigere

B

yggebranchen har været inde i en turbulent tid igennem finanskrisen, og et godt regnskab er ikke en selvfølge – heller ikke i de store byggefirmaer. Derfor er det med stolthed, at totalentreprenøren JFP a/s kan konstatere at virksomheden, der har afdelinger i Herning og København, styrer mod endnu et rekordår. Ikke bare på omsætningen – men også på indtjeningen.

generation af det familieejede firma, Jesper Friis Kühlwein Poulsen, der forventer en samlet omsætning for hele 2015 på cirka 750 mio. kroner og et overskud på cirka 45 mio. kroner.

Virksomheden, som netop nu kan offentliggøre sit halvårsregnskab, har i første halvår af 2015 haft en omsætning på 353 mio. kroner og et overskud på 22 mio. kroner.

Styret vækst

– Det er klart, at vi glæder os over en stigende omsætning. I første halvår af 2014 havde vi tilsvarende en omsætning på 278 mio. kroner, og det gav os en rekordomsætning på 563 mio. kroner. Men mindst lige så vigtigt er det, at indtjeningen følger med – det giver ro og tryghed for medarbejdere, underleverandører og bygherrer. Og med en overskudsgrad på 6,2 % i første halvår af 2015, er vi også godt med på indtjeningen, siger adm. direktør og anden

vi er gode til. Modsat har vi en formuleret risikoprofil, som beskriver den type opgaver, som vi på grund af risikoen slet ikke går ind i, forklarer direktøren og peger på, at JFP på den måde udbygger sin erfaring og knowhow inden for en række fokusområder. Et af disse er sygehusbyggerier, hvor JFP har vundet licitationer på både DNV Gødstrup og DNU Skejby.

– Vores afdeling i København, som vi åbnede i 2013, er kommet godt i gang. Væksten i begge vores afdelinger taget i betragtning, forventer vi i 2016 at runde 1 mia. kroner i omsætning for første gang, siger Jesper Friis Kühlwein Poulsen.

– Når vi ser en vækstmulighed går vi målrettet efter den og får skabt os erfaring og referencer på området. Blandt andet er OPP-opgaver et af de områder, hvor vi ser mulighed for vækst, da man her ikke alene konkurrerer på pris men også på driftsomkostningerne, forklarer Jesper Friis Kühlwein Poulsen.

Men hos JFP, der er rundet af den midtjyske muld med rødder i Herning, er økonomisk vækst ikke et mål, der kan stå alene. – Det er helt afgørende, at vores kunder oplever os som troværdige. Det kræver, at vi har styr på detaljen, hvilket kræver, at vores vækst skal være styret: Vi har fokus på at egenkapital og omsætning følges ad. Og vi har fokus på at vi organisatorisk kan følge med væksten, siger Jesper Friis Kühlwein Poulsen og forklarer, at JFP altid er meget grundige i udvælgelsen af nye medarbejdere. Ligesom man ikke er bange for at udnævne direktører, når man har de rette folk til posterne. Senest har JFP

udvidet direktionen med to medarbejdere der har deres daglige udgangspunkt i henholdsvis Herning og København. – Samtidig er vi meget selektive i de opgaver, vi byder på, således at vi gør de ting,

BLIV MØNSTERBRYDER

VÆLG CEMBRIT TOSCANA

64

annonce

Op mod 500.000 bølgepladetage står overfor udskiftning. Og er det ikke en god anledning til at prøve noget nyt? Kunderne er klar. Og med det elegante Cembrit Toscana tag kan du tilbyde dem et spændende og moderne alternativ til det, de kender.

ZINKGRÅ

Brug Cembrit Tagdesigner til at vise kunderne, hvordan deres huse vil tage sig ud med et Cembrit Toscana tag.

RØDBRUN

Se mere på cembrittoscana.dk

SORT

TEGLRØD

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


*­Året­for­grundlæggelse­af­Carl­Nestler,­som­siden­1956­har­været­en­ del af GROHE

GROHE­BLUE® FILTRERET­OG­AFKØLET­VAND MED­OG­UDEN­BRUS

GROHE Blue® GROHE Blue® kombinerer en almindelig køk­ken­vand­hane­med­afkøling,­filtrering­ og­kulsyre.­Håndgrebet­på­højre­side­af­ hanen­bruges­til­at­blande­varmt­og­koldt­ postevand­som­normalt.­Dreje­knappen­på­ venstre­side­med­LED­display­regulerer­ kulsyre­indholdet­i­det­filtrerede­og­afkølede­ vand.­GROHE­Blue®­­kan­integreres­direkte­i­ din­eksisterende­bordplade­eller­vask.

Undgå at slæbe Med­GROHE­Blue®­undgår­du­at­skulle­ slæbe­tunge­flasker­med­dansk­vand­og­ kilde­vand­hjem­fra­super­markedet.

Miljøvenlig Med­GROHE­Blue®­passer­du­på­miljøet.­ Ved­ikke­at­købe­vand­på­plastik­flasker,­ mindskes­produktion­og­transport.

Smagen til forskel I­en­repræsentativ­smagstest­udført­blandt­ forbrugere­vandt­GROHE­Blue®­over­tre­ førende mineralvandsmærker. 73% af de adspurgte­beskrev­vandet­som­mere­friskt.

Find­en­af­vores­autoriserede­installatører­ på­grohe.dk­og­få­et­godt­tilbud­inkl.­ installation. Læs­mere­på­grohe.dk.


Dansk design til CPH De nye Finger C loungeområder i Københavns Lufthavn får skandinavisk enkelhed, varme og hjemlighed med danske designmøbler fra Fritz Hansen & Jönsson Inventar. Sidstnævnte mærker stigende forventninger til viden om totalløsninger. Tekst af Rune H. Jensen

D

Skandinavisk design og holdbarhed

et er aldrig helt hverdag i Københavns Lufthavn. Med 70.000 daglige brugere er det Skandinaviens travleste lufthavn. I Finger C, der betjener de største langdistancefly, skal udvidelsen forlene området med lys, kontrast og dansk møbelkunst for de rejsende. Linjen og temaet er Arne Jacobsens nordiske møbeldesign kombineret med eksklusivt løst inventar fra Jönsson Inventar designet af Schmidt Hammer Lassen Architects. Det er high-end, lyst, kontrastfyldt, skandinavisk – og det er en udfordring: - Drivkraften for mig er altid designet og kvaliteten. Det skal ikke bare være billigt, billigt, billigt. Det interessante er at gå i dybden i samarbejde med arkitekten. De vanskelige, udfordrende og store løsninger, der omfavner design, funktion, håndværk og holdbarhed, og hvor forskellige elementer skal kombineres og integreres som i CPH, siger Steen Jönsson, snedkermester hos Jönsson Inventar, der blev etableret af hans egen tipoldefar tilbage i 1898.

Totalløsninger kræver mere viden

- Det stiller også større krav til os. Jeg mærker, at totalløsninger bliver mere og

66

annonce

Den skandinaviske minimalisme er stadig meget op i tiden. Steen Jönsson ser generelt mere træ frem for fx plastik og maling i forhold til tidligere. Til CPH-projektet har Schmidt Hammer Lassen Architects designet specialinventar i feltet mellem de lyse og sorte kontraster. Det giver alt i alt loungeområderne en stilren, lys, varm og tidløs atmosfære til passagererne til de store interkontinentale fly.

mere fremherskende, og det kræver derfor en mere og mere omfattende viden om andre produkttyper og flere komponenter allerede i udbudsfasen for at nå i mål. Og det gør vi heldigvis ofte i kraft af vores lange erfaring og tidligere byggevirksomhed, fortsætter Steen Jönsson. Leverancen fra Jönsson Inventar til udvidelsen af Finger C omfatter høje og

lave borde i ask natur og sortbejdset ask, vente- og familiemøbler, hvori der også er integreret blomsterkummer, der skal skabe variation og diversitet. I de lave borde er der integreret strøm og små, specialfremstillede sorte AJ-lamper ombygget af Louis Poulsen. Også i højbordene er strøm integreret til opladning af mobiler og pc’er, hvilket ellers kan være en udfordring i lufthavne ifølge Steen Jönsson.

De større og udfordrende opgaver, der i stigende omfang kræver totalløsninger og yderligere viden, omfatter også produktion og levering af inventar fra Jönsson Inventar designet af Henning Larsen Architects til Microsofts nye domicil i Lyngby. Og en stor inventarentreprise til VIA Campus ved Aarhus designet af Arkitema med bl.a. polstrede siddemøbler, bar og informationsskranker. Som med CPH-projektet er det ifølge Steen Jönsson fortsat familievirksomheden Jönsson Inventars grundlæggende DNA, der skal løfte opgaverne: Materialekendskab, håndværksmæssig viden, high end-kvalitet og holdbart dansk design.

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


En beliggenhed er noget, man skaber I generationer har det byggede været prioriteret højest i renovering og byggeprojektering, men de sidste par år er der sket noget. Utæmmet og uforudsigelig natur er vokset frem i det offentlige rum og omkring firmadomiciler. Og de mest spektakulære uderum står landskabsarkitekterne SLA bag. Tekst af Annika Lillelund Fauli

V

i har altid hørt, at beliggenhed er det vigtigste parameter, når vi taler om ejendomsværdi. Hos SLA, som arbejder med udvikling af byrum, landskab og byplanlægning, tænker man det lidt anderledes. Landskabsarkitekt og stifter af tegnestuen, Stig L. Andersson, forklarer: – Man har bare besluttet, at en beliggenhed er en værdi i sig selv. Altså det er godt at bo tæt på naturen med en udsigt eller ved vandet. Men en beliggenhed er jo ikke noget, som nødvendigvis er der. Det er noget, man kan skabe selv, hvis man har evnen til at forestille sig det. De investorer og virksomhedsejere som forstår, at en ejendomsværdi er noget, man selv skaber, det er dem, der tjener flest penge.

Værdi på flere planer

Med bl.a. SEB Bank, Novo Nordisk hovedsæde i Bagsværd, Sønder Boulevard, Gellerup Bypark og mange internationale

projekter på referencelisten taler SLAs resultater efterhånden deres eget tydelige sprog. Det er vejen frem at tænke natur og uderum som en naturlig og ligeværdig del af byggeri og renovering. Administrerende direktør og partner i SLA, Mette Skjold, uddyber: – Det er en god forretning at tænke på uderummene, for de tilfører forskellige former for værdi. Der er selvfølgelig return on investment: Altså hvad giver et gennemtænkt uderum af besparelser på eksempelvis vandhåndtering, drift og vedligehold, og så er der også den ejendomsværdistigning, vi skaber ved at gøre stedet mere attraktivt for mennesker. Og når vi taler om værdier, arbejder vi både med nytteværdi og herlighedsværdi. Vi ønsker at skabe trivsel for de mennesker, som bruger områderne. Tager man et projekt som Sønder Boulevard, har regnestykket været godt, for som Mette Skjold beskriver, så har man med en

investering på 18 mio. for otte år siden fået en værdistigning i området på 351 mio. Det har Grontmij analyseret sig frem til for Københavns Kommune, som igangsatte projektet. Bæredygtighed som brandingværdi

Allerede da Stig L. Andersson startede sin tegnestue i 1994 arbejdede han ud fra et bæredygtigt udgangspunkt. Det er en naturlig del af det at arbejde med naturen, men i de seneste par år er det blevet meget almindeligt, at kunderne nævner bæredygtighed som et krav til projekterne, og til dette siger Mette Skjold: – Vi har bæredygtighed som et minimum. Vores projekter skal kunne klare 10- og 100-års hændelser, som regnskyllet i 2011, så her har vi eksempelvis hos Novo Nordisk i Bagsværd et opsamlingssystem til regnvand, som udover at opsamle regnvand bruger vandet som en ressource til vanding, afkøling og til drift i domicilet.

Det bliver en brandingværdi for Novo og passer godt med deres mission om at skabe innovation. For os er det et naturligt udgangspunkt for vores arbejde. Vi skaber i vores uderum små økosystemer, som passer sig selv. Der er ikke noget affald, og hverken flora eller fauna er der uden at have et ærinde. Det kan virksomhedsejerne blive overrasket over, for det giver dem en mærkbar driftsbesparelse. Vi har eksempler, hvor de har været vant til at skulle slå græs 20 gange om året og med vores projekt kan du vælge, om du vil gøre det en gang om året eller ej. Naturen passer sig selv. Den vigtige pause

For at kunne præstere, tænke innovativt og kreativt er det nødvendigt at kunne få et øjebliks ro, og her er naturen en givende kilde. For Stig L. Andersson er præstationsevne og naturoplevelse to uadskillelige størrelser, og i SLAs arbejde prøver man ikke bare at gengive et stykke natur. Man skaber reel natur med de naturordener, fortsættes side 70

Bæredygtigt byggeri

Medlem af:

...en investering i fremtiden! Interessen for bæredygtigt byggeri er stærkt stigende - lige fra den enkelte bolig til bæredygtig udvikling i hele byområder.

Især certificeringsordninger som eksempelvis DGNB og LEED er i fokus, da de gør bæredygtighed målbart og dokumenterer ”graden” af bæredygtighed.

Dette gør det nemmere både at planlægge og styre byggeprocessen samt efterfølgende at sende klare signaler om bæredygtigheden på et anerkendt grundlag.

Midtconsult er medlem af den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark, der har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske byggebranche.

Vi har flere uddannede DGNB-konsulenter, klar til at rådgive dig om dit projekt. Find os på:

www.midtconsult.dk

Eller telefon: +45 9722 1133

68

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Stig L. Andersson (tv), Mette Skjold og Rasmus Astrup (th) - Foto af Magnus Klitten.

der hører sig til. Og det er ikke ”picture perfect” med fint opstammede træer. Det er tværtimod vildt og utæmmet og for nogle sikkert uoverskueligt. Men som Stig L. Andersson siger, så ligger der i det overskuelige en begrænsning for din evne til at undres. Og du skal undres. Og måske endda synes, at det lidt besværligt, når der ikke er en lige vej fra A til B. Men netop den kringlede vej gennem naturen sætter dit sanseapparat i gang, og det er meget vigtigt for din evne til at tænke kreativt. Stig L. Andersson forklarer:

at opdage det. Vi ønsker, at folk stopper op og undres. At de i hoved og krop mærker, at de befinder sig i naturen – midt inde i byen. Og så ved man, at bare det at kunne kigge ud på noget grønt, der varierer henover årstider, skaber et bedre mentalt arbejdsmiljø. Du kan bedre relatere dig til et træ, fordi det også er levende, end du kan til en parkeringsplads, fordi den er død. Vi relaterer os til det groede på en anden måde. Der er lavet sindssygt mange undersøgelser, der dokumenterer, at det er sådan.

– Vi laver nogle benspænd for folk ved hjælp af naturoplevelser. Et benspænd hvor du et par minutter sanser naturens æstetik på en sådan måde, at du ikke kan være på arbejde inde i hovedet samtidig. Distraheringen er meget vigtig. Det er her, du bliver opmærksom og her kreativiteten strømmer til dig, og du vil være i stand til at træde ind på din arbejdsplads og præstere. Hvis du er stresset, kan en distraktion gøre dig aggressiv. Men hvis det er natur, der distrahere dig, så bliver du ikke så aggressiv, for det er ret svært at blive sur på et smukt træ. Og Mette Skjold fortsætter:

Stadig flere forstår vigtigheden af det grønne, så det groede miljø vokser stødt frem, og som Mette Skjold siger, så viser det sig, at SLAs projekter rent faktisk skaber deres egen adresse.Til det slutter Stig L. Andersson af:

– Vores største frygt er faktisk at skabe noget, som folk bevæger sig rundt i uden

– Inden for et år var det sådan, at dem som landede i lufthavnen og skulle til SEB Bank bare skulle sige SEB Bank og ikke længere adressen. Det stykke bynatur har simpelthen plantet sig i folks bevidsthed. Det havde de nok ikke regnet med hos SEB Bank, men nu omfavner de det nye liv, der er opstået i form af skatere og familier på picnic, og det er blevet en del af deres nye historie.

nedrivning · Miljøsanering · jord, kloak og beton

tlf. 7020 7050 · www.tscherning.dk

70

Børsen_243x177_RT.indd 1

23/03/15 11.02

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Læserservice Ardex Skandinavia Tlf.: 44 88 50 50 www.ardex.dk side 16

Carlsberg Byen Tlf.: 70 22 17 99 www.carlsbergbyen.dk side 40

Delux Denmark Tlf.: 43 53 53 35 www.deluxdk.com side 46

ITW Byg Tlf.: 63 41 10 10 www.itwbyg.dk side 45

Platform Tlf.: 32 11 43 33 www.platform.as side 22

Bacher Tlf.: 32 50 52 00 www.bacher.dk side 62

Cenergia Tlf.: 44 66 00 99 www.cenergia.dk side 31

DI Byg Tlf.: 33 77 33 77 www.di.dk side 8

Jönsson Inventar Tlf.: 22 55 88 98 www.jonsson-inventar.dk side 66

Saxo Solution Tlf.: 40 59 52 86 www.saxosolution.dk side 18

Boon Edam Denmark Tlf.: 70 20 20 52 www.boonedam.dk side 50

Dampa Tlf.: 63 76 13 00 www.dampa.dk side 56

Dolle Nordic Tlf.: 99 53 53 53 www.dolle.dk side 52

LED-TEK Tlf: 73 84 11 00 www.led-tek.dk side 54

Schindler Elevatorer Tlf.: 70 13 10 60 www.schindler.com/dk side 32

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Tlf.: 36 14 14 00 www.bar-ba.dk side 36

Dana Lim Tlf.: 56 64 00 70 www.danalim.dk side 14

Eurotag Danmark Tlf.: 70 15 15 17 www.derbigum.dk side 38

Llentab Tlf.: 70 22 50 75 www.llentab.dk side 58

SLA Landskabsarkitekter Tlf.: 33 91 13 16 www.sla.dk side 68

DAN-doors Tlf.: 87 93 87 00 www.dan-doors.dk side 60

Glostrup Boligselskab Tlf.: 43 96 28 86 www.gb.dk side 28

Max Sibbern Tlf.: 44 50 04 04 www.ifo.dk side 48

Temporent Tlf.: 70 12 44 44 www.temporent.dk side 42

Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk side 6, 34

Håndværksrådet Tlf.: 33 93 20 00 www.hvr.dk side 10

Midtconsult Tlf.: 97 22 11 33 www.midtconsult.dk side 12

Interface Tlf.: 33 79 70 55 www.interfaceflor.dk side 24

Mountit Tlf.: 75 72 72 15 www.mountit.dk side 44

Brancheforeningen Danske Byggecentre Tlf.: 45 80 78 77 www.bdb.dk side 26 Byggefakta Tlf.: 70 25 30 31 www.byggefakta.dk side 20

Lager telte

Mangler du lagerplads, så har vi løsningen. Sækko Solutions ApS Thorsvej 11 6330 Padborg Tlf.: 35 55 50 50

www.saekkosolutions.dk SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

71


Belysningen gør en forskel . . . GLORIUS - LED pendel GLORIUS pendel serien fra PROLICHT vækker opmærksomhed på sin egen diskrete facon. Modellen findes som indbygget, påbygget og som nedhængt pendel. Størrelser: 750-950-1250-1550-2100-3100-4000-5400mm. LED: 2700-3000-4000 Kelvin. CRI: 80-90. Forbrug: 38 - 348W / 4.920 - 47.040 Lumen. Colours: 26 forskellige unikke kombinationer. LED driver: DALI.

DELUX DENMARK - Torbenfeldvej 1 - 2665 Vallensbæk Strand - Tlf.: 43 53 53 35 - Mail: mm@deluxdk.com - www.deluxdk.com

Boersen indstik  
Boersen indstik  

Pulsen på bygge- & anlægsbranchen