Page 1

BRANCHE

FOKUS

Royal Arena Ørestadens nye vartegn – en udfordring som Holbæk Ny Maskinværksted A/S ikke takker nej til. LÆS MERE PÅ SIDE 28

Pulsen på

bygge- og anlægsbranchen

i samarbejde med

sept. 2016


www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Vi ved, hvad 1 m3 grus vejer. Både i tør og våd tilstand.

Vi er et ErhvervsCenter. Ikke bilsælgere. Vi er eksperter i individuelle transportløsninger. Det bliver man kun, hvis man sætter sig ind i den hverdag, bilerne skal fungere i. Og råder over markedets bredeste modelprogram. Vær sikker på, at vi gør begge dele.


DANSANI LUNA

KOMPLET DESIGNFRIHED OG GENNEMTÆNKTE LØSNINGER

Luna serien giver dig mulighed for at lege med din stil og indretningen af badeværelset. Serien giver dig et bredt udvalg af forskellige vaskemodeller, møbler, spejlløsninger med energibesparende LED-belysning samt lækkert tilbehør og indretning til skabe og skuffer. Få inspiration og vejledning på www.dansani.dk, hvor du også finder nærmeste forhandler. Besøg også gerne vores Dansani Bathroom Store i Kongens Lyngby eller showroom i Haderslev.


Forsidefoto: Venligst udlånt af Holbæk Ny Maskinværksted A/S Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Salgschef Daniel Lambevski daniel@boaa.dk Medredaktør Ronny Gregory Bennetsen ronny@boaa.dk Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk Skribenter Annika Lillelund Rune H. Jensen Alexander Tengbjerg Elias Inceer Jari Nielsen Martin Fogt Pollas Rønberg Frank Ulstrup Kasper Boye AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafiker Sissel Krogsgaard sk@mediaxpress.dk Tryk Vestjysk Rotation A/S Oplag 50.000 Distribution Børsen, landsdækkende

En ny harmoni mellem økonomi og miljø I denne udgivelse sætter vi fokus på den danske byggebranches udfordringer og potentiale, og lige nu er ét af de store temaer skridtet fra en lineær til cirkulær økonomi. Her er mange danske virksomheder helt fremme, sammenlignet med resten af verden. Det kan faktisk være en udfordring for pionervirksomhederne, at lovgivningen endnu ikke er 100 % klar omkring genanvendelse af byggematerialer. Og når virksomhederne alligevel vælger at gå forrest med at implementere cirkulær økonomi, så er forklaringen, at det giver økonomisk mening at være på forkant med den her uundgåelige udvikling. I dag er der ingen, der taler om, at vi skal huske balancen mellem økonomiske og miljømæssige hensyn – tværtimod kommer der konstant en større og større indbyrdes harmoni mellem de to parametre. I forhold til overgangen til cirkulær økonomi, er der et langt, sejt træk forude, og for arkitekt Kasper Guldager Jensen fra 3XN og GXN, er det vigtigt at sætte en positiv agenda, hvor vi tænker i at optimere og se muligheder, fremfor at begrænse os. Vi er på vej ind i et nyt bæredygtighedsparadigme, og det er en nødvendighed at forholde sig til de krav, som fremtiden vil stille. Innovation i den her sammenhæng handler ikke bare om at finde ny teknologi, men også om at skabe nye forretningsmodeller, hvor man samarbejder på tværs af værdikæden – et andet centralt tema i Branchefokus, som blandt andet programchef i Dansk Arkitektur Center, Mikkel Kragh, giver sine tanker om. I vores interview med direktør for Green Building Council Mette Qvist ser hun udelukkende bæredygtighed som et spørgsmål om HVORDAN – om 10 år er bæredygtighed naturligt inkorporeret i alle byggevirksomheders tankegang. Hvor energieffektivitet har fyldt meget i byggeriet de senere årtier, så er fokus blevet udvidet til at handle om bæredygtighed, der traditionelt defineres ud fra en social dimension, en miljømæssig dimension og en økonomisk dimension, som er ligeværdige. Og når man ser på de igangværende trends inden for byggeriet, så bringes bæredygtighedens tre ben hele tiden tættere sammen – hvor økonomien og sociale aspekter pludselig driver en miljømæssig udvikling.

Udgiver

God læselyst ! MediaXpress A/S Bredgade 36, 1. sal - Forhuset 1250 København K Tlf.: 33 44 55 55

4

Mikkel Weber Sandahl Chefredaktør

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


- totalløsninger til den danske infrastruktur Saferoad tilbyder totalløsninger og kvalitetsprodukter til staten, kommuner og entreprenører. Indtil 2008 var vi hovedsagligt leverandør af trafikprodukter. Siden da har vi udviklet os til i dag at levere intelligente totalløsninger til infrastrukturen i Danmark. Når en vej skal etableres har vi løsningen. Vi kan levere de geosynteter og ståltunnelrør der ligger under asfalten, såvel som vejmarkering, skiltning, autoværn, afmærkning og andet udstyr der er på, over og langs med vejen. Og vi kan naturligvis også stå for afspærring imens etableringen pågår. Udover et stort sortiment af kvalitetsprodukter tilbyder vi desuden rådgivning og montage, således at kunden kan få en totalløsning, hvor vi er behjælpelige fra start til slut. Kontakt os og drag nytte af vores store ekspertise og erfaring.

Have a safe journey

Tlf. 70 30 20 30

info@saferoad.dk

saferoad.dk


Ambitiøse krav skaber udvikling ”Producenter af byggematerialer bliver til systemleverandører, der både står for projektering, materialeproduktion og montage. Entreprenører inddrages tidligere i projekteringsfasen for at nyttiggøre viden om effektive produktionsmetoder og løsninger. Alt sammen understøttet af nye digitale arbejdsmetoder, der muliggør håndtering af store mængder data og som faktisk giver mulighed for at simulere et byggeri, før det bygges fysisk.” Indlæg af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

8

0 % af Danmarks nationalformue er bundet i bygninger og infrastruktur, og den skal derfor passes og udvikles for, at vi kan vedblive at være et samfund, der gør sig gældende internationalt.

håndtering og genanvendelse af affald, energieffektivitet, grøn omstilling og klimatilpasninger. Det sker ikke uden en bygge- og anlægsbranche, som er produktiv og innovativ og er parat til at indfri høje ambitioner, når vi bygger, anlægger eller renoverer.

Bygge- og anlægsbranchen er derfor en meget væsentlig branche for Danmark. Den leverer de fysiske rammer for al aktivitet i form af effektive veje og infrastruktur, nye og renoverede bygninger, der danner rammer om vores liv, hvad enten vi er på arbejde, undervises eller hjemme i boligen. Og de fysiske rammer skal fungere, være sunde og tidssvarende, både når de etableres men også løbende over tid gennem vedligeholdelse og effektiv renovering.

Branchen har længe arbejdet med ambitiøse krav fra bygherrer og lovgivere. Det har betydet, at branchen i dag gør sig gældende internationalt. Branchen eksportere årligt for godt 55 milliarder kroner inden for byggevarer, entreprenør- og rådgiverydelser og har en hjemlig omsætning på over 200 mia. kr.

Derfor er det vigtigt, at bygge- og anlægsbranchen formår at levere effektivt på væsentlige samfundsudfordringer som

6

I dag er det nemlig sådan, at hvis man vil være med, så skal man kunne matche den globale konkurrence. Derfor vil der altid være fokus på at styrke produktiviteten, på at udvikle nye løsninger og give svar på centrale samfundsudfordringer. Digitali-

sering og arbejdsdeling i byggeriet bliver udviklet med det formål at styrke kvalitet og produktivitet. Producenter af byggematerialer bliver til systemleverandører, der både står for projektering, materialeproduktion og montage. Entreprenører inddrages tidligere i projekteringsfasen for at nyttiggøre viden om effektive produktionsmetoder og løsninger. Alt sammen understøttet af nye digitale arbejdsmetoder, der muliggør håndtering af store mængder data og som faktisk giver mulighed for at simulere et byggeri, før det bygges fysisk. Der er begyndende fokus på at arbejde med big-data, hvilket aktuelt nyttiggøres af, at f.eks. de offentlige data gøres tilgængelige, så de kan anvendes ved udvikling af nye services og markeder. Byggeriet betræder således vejen ind i den såkaldte Industrialisering 4.0, hvor netop de digitale muligheder åbner for nye forretningsmuligheder og services.

Byggeriets svar på væsentlige samfundsudfordringer kommer f. eks. til udtryk, når vi taler energi- og miljø. Bygninger bruger 40 pct. af al den energi, der bruges i Danmark og 30 % af al affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen. Når Danmark aktuelt skal reducere sin CO2-udledning med 39 % frem mod 2030, så kommer byggebranchen til at spille en væsentlig rolle i form af energirenovering af den bestående bygningsmasse. På samme måde skal bygge- og anlægsbranchen være med til at udvikle løsninger, der muliggør, at byggeaffald kan nyttiggøres og genanvendes og dermed være med til at realisere visionerne om cirkulær økonomi. Gevinsten ved at arbejde ambitiøst med centrale samfundsudfordringer er en international førerposition, der kan veksles til omsætning. Ambitiøse krav skaber således grundlaget for udvikling. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Flytbar børnehave til leje LÆKRE, LYSE OG RUMMELIGE LOKALER, DER KOMMER TIL DIG

Klar på 8 uger

Fleksibel løsning

Lege/hvilerum som kan opdeles

Overholder BR15

MÅNEDLIG YDELSE FRA: 125 KR./M2

Klemmebeskyttede døre overalt

M2: Grupperum på 57 m2 med plads til 28 børn

SERVICE: Serviceaftale indgår altid i lejekontrakten

LEJEPERIODE: Fra om 8 uger og så længe I har behovet

Mangler der plads til kommunens børnehavebørn? Med Temporents moduler kan der skrues op og ned på antallet af kvadratmetre uden at investere i mursten. Temporent leverer bæredygtige løsninger, der forener trivsel, miljø og god økonomi. Modulsystemet KLOSS, er optimeret til børnehavens behov. Det er udviklet i samarbejde med børnehaver og forældre. Resultatet er funktionelle og behagelige lokaler i høj standard. Miljøet er lyst, luftigt og rummeligt. Det fleksible modulsystem kan tilsluttes eksisterende bygninger eller opstilles fritstående i op til 2 etager.

Separat entré til hver afdeling med rummelig garderobe

De nyproducerede moduler opfylder de høje krav for energiforbrug i BR15. Varmeindvinding, behovstyret ventilering, belysning med bevægelsessensorer og temperatursænkning om natten, i weekender og på lukkedage er nogle af de detaljer, som bidrager til energieffektiviteten.

Lydabsorberende lofter overalt Stort og funktionelt toilet med hæve- sænkeborde

Skal vi også løse jeres pladsproblemer? Ring 7012 4444

www.temporent.dk Lokaler som flytter til dig


Tværfaglig tænkning er nøglen til vækst Kulturhuset BLOX forventes at stå færdigt på Bryghusgrunden i København i 2018, og i de nye rammer vil Dansk Arkitektur Center facilitere tværfaglige samarbejder og innovationsprojekter, som kan udvikle og styrke byggebranchen i Danmark. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

B

LOX opføres netop nu af Realdania, og projektet kommer til at danne ramme om rekreative byrum, boliger og cafeer, samtidig med bygningen binder byen og havnen sammen. Dansk Arkitektur Center, DAC, kommer til at spille en afgørende rolle i huset, og selvom man først flytter om to år, så arbejder man lige nu på at definere og skabe indholdet. Programchef i DAC Mikkel Kragh fortæller: – Jeg har et billede af BLOX som et fagligt klubhus for byggeriets parter, hvor bygningen kommer til at være et naturligt mødested for alle interesserede i byggeri, arkitektur og byudvikling. Samtidig får vi faciliteterne til at indhente interessante samarbejdspartnere fra udlandet og skabe et unikt udstillingsvindue for den danske byggebranche og virksomhedernes knowhow.

Handling fremfor ord

I DAC ønsker man at have hele byggebranchens opbakning, og når man inviterer til forskellige samarbejdsformer, så skal virksomhederne kunne se værdien i de nye tiltag. I det hele taget ligger der et vækstparadigme bag DACs igangværende udviklingsproces, og derfor er det for Mikkel Kragh vigtigt, at tiltagene kommer til at betyde noget i praksis. – Vi inviterer til et bredt samarbejde, hvor vi ikke vil spilde hinandens tid. Det kræver

8

beslutningskraft til stede i vores projekter og til vores arrangementer. Vores partnere skal have hånden på kogepladen, så at sige, og her må vi kunne stille konkrete krav til hinanden og acceptere at tage ansvar, fortæller Mikkel Kragh. Et godt eksempel på DACs aktiviteter er innovationspartnerskabet Sustainable Build, hvor virksomheder, som fx NCC, Pension Danmark og Henning Larsen Architects går sammen med over 30 andre virksomheder og organisationer om at fremme bæredygtige innovationer og skabe konkrete løsninger udfordringerne. Her faciliterer DAC mødet mellem de stærkt engagerede virksomheder, som alle er interesserede i at udvikle deres individuelle virksomheder og den danske byggebranche som helhed i en bæredygtig retning. Programchef i DAC Mikkel Kragh

at vores aktiviteter og tilbud har effekt og er relevante, så virksomhederne ønsker at være med til at finansiere dem og investere deres dyrebare tid. Vores innovationsprojekter skal have konkrete outputs, og i vores netværk skal vi turde udfordre status quo, udveksle kritiske erfaringer og afprøve nye forretningsmodeller, samarbejdsformer og digitale værktøjer. Vi ønsker at bidrage til, at den danske byggebranche udvikler sig i en positiv retning, og derfor er det helt essentielt, at der er den rigtige

– Vi har en ambition om at gøre Danmark til show case for grønne løsninger, og med vores nye muligheder i BLOX ønsker vi, at DAC skal være verdens vindue til Danmark, hvor internationale virksomheder og kunder kan blive introduceret til danske kompetencer og innovationer. Men bygningsreglementet kommer aldrig til at drive den innovation, som skal give os en styrkeposition i forhold til udlandet. Den type udvikling kræver derimod et stærk samarbejde i branchen, hvor f. eks. virksomheder, myndigheder, uddannelser og fonde går sammen om at skabe forandringer, og med eksemplets magt vil

andre også kunne se værdien i at forny sig og gøre bæredygtigt byggeri til en god forretning, siger Mikkel Kragh. ”Vi skal have en ny måde at tale sammen på”

Byggebranchen er en sektor, der traditionelt fokuserer på marginalerne, da man her henter sin fortjeneste. Det kan resultere i en relativt ufleksibel holdning til aftaler, hvor mange gerne vil gardere sig og fraskrive sig ansvar for eventuelle problemer undervejs i byggeprocessen – hvor man til tider fejer for egen dør fremfor at fokusere på projektet som helhed. – Succesfulde byggesager er efter min mening dem, hvor man blandt andet tillader hinanden at tjene penge. Jeg vil gerne arbejde for en større grad af gensidig respekt på tværs af værdikæden, så der kommer en større forståelse for de øvrige aktørers situation, hvad end man er investor, producent, rådgiver eller udførende. I den forbindelse har Sustainable Build etableret en task force omkring nye udbudsformer, hvor der vil blive prøvet forskellige nye løsninger og samarbejdsmodeller af. Der er et enormt potentiale i co-creation, hvor byggeriets parter bliver bedre til at dele og udnytte viden indbyrdes, siger Mikkel Kragh og uddyber: – Lige nu ser vi, at både arkitektvirksomheder, ingeniørvirksomheder og entreprenørvirksomheder opruster, så de kan varetage funktioner, der ligger uden for > Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Foto: Tom Jersø | Arkitekt: Henning Larsen Architects

Specialkonstruktioner

Spær

Trapper, Værn og Altaner

CSK bjælken Novo Nordisk

CSK – en stålsat virksomhed

Musikkens Hus Foto: Henrik Bo | Arkitekt: Coop Himmelb(l)au

Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend. Vi har fokus på: • Stålkonstruktioner til alle former for byggeri • Professionel og seriøs rådgivning • Design, konstruktion, produktion og montage • Tæt dialog med kunden • Kvalitet – ikke mindst certificeret kvalitetssikring • Specialkonstruktioner, stålspær, CSK bjælken samt trapper, værn og altaner • Egen produktion og udvikling i Danmark og Letland • 230 kompetente medarbejdere, der kan håndværket til fingerspidserne Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet. Læs mere på www.csk.dk

Swedbank Foto: Adam Mørk | Arkitekt: 3XN

FN Byen

Vizuall.dk

Foto: Dragør Luftfoto | Arkitekt: 3XN

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dk


deres traditionelle rolle i byggeriet, og vi kommer i den nærmeste fremtid til at opleve en opløsning af de gængse skel. Hvorfor skulle man ikke kunne lave en pre construction agreement, hvor de udførende projekterer? Og hvorfor skulle arkitekter ikke tegne det færdige projekt med en komplet manual i samarbejde med de udførende? Det handler om at kunne se helheden, så vi undgår kassetænkningen og de kortsigtede løsninger. ”Fremtidens fokus kan meget vel være arbejdsmetoden og ikke kun produkter”

Mikkel Kragh er ikke i tvivl om, at nye muligheder som digitale modeller, 3D print, robotteknologi og VR kommer til at skabe mere vidensdeling i byggeriet. I det fremtidige BLOX kommer der, derfor til at være stor fokus på mulighederne med VR, og senere på året kan DAC præsentere en komplet VR model af det kommende BLOX. Mikkel Kragh slutter af: – Om bare 5-10 år fra nu, så forestiller jeg mig, at byggeriets parter kommer til at deles om de samme modeller igennem faserne fra projektering til udførelse. Både arkitekterne, ingeniørerne og entreprenørerne har lige nu fokus på at optimere og rationalisere processer, så man kan tilbyde en merværdi til bygherren. Og derfor vælger man at arbejde i tværfaglige teams, så den samme viden bliver udnyttet hele vejen til bygningen står færdig. I fremtiden kunne jeg forestille mig, at man fremfor

at vælge samarbejdspartnere ud fra deres løsninger og produkter, så vil man udvælge dem ud fra deres arbejdsmetoder og evnen til at arbejde sammen. Fakta om Sustainable Build

Sustainable Builds partnerskab har til formål at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri. Det sker ved øget innovation, vidensdeling og forbedrede samarbejdsrelationer, som skal styrke den danske byggebranches konkurrenceevne på et stigende globalt marked for bæredygtigt byggeri. Projektet blev skudt i gang i november 2015, og løber over to år. Målet er minimum 10 konkrete innovationer hvert år. Partnerskabet for Sustainable Build består af aktører på tværs af byggeriets værdikæde og samler både arkitekter, ingeniører, bygherrer, producenter, virksomheder inden for drift og service m.fl.. Samtidig inviteres også en række aktører fra periferien af byggebranchen til at deltage, eksempelvis politiske beslutningstagere, tekniske eksperter, økonomer og iværksættere. Sustainable Build er blevet til i et samarbejde mellem Industriens Fond og Dansk Arkitektur Center, og er udviklet i fælleskab med Leaderlab.

BYGHERRERÅDGIVNING BYGGELEDELSE

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KONTAKT

KØBENHAVN Strandvejen 203 2900 Hellerup Denmark 10

NORDSJÆLLAND Ndr. Strandvej 153C 3140 Ålsgårde Denmark

Søren Schriver t: 2230 2525 m: ssc@bosas.dk

Jesper Børthy t: 2288 0580 m: jb@bosas.dk

boerthyschriver.dk Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


TEMA: Sustainable Build Innovation Challenge

Energirenovering – skal vi nu garantere, at regnestykkerne holder? Hvis energirenovering skal levere store energibesparelser og tilfredse kunder, skal byggebranchen vænne sig til to nye begreber – kvalitetskontrol og ansvar for den faktiske ydelse, mener Göran Wilke, CEO for IC-Meter og tidligere chef for Elsparefonden.

– Det er på høje tid, at byggebranchen er sit ansvar bevidst og forstår, at kunderne faktisk forventer at få det, som de har bestilt.Teknologien til f.eks. at adskille energieffekter af bygning og brugeradfærd findes, således at en entreprenør kan gøres ansvarlig for bygningens klimaskærm, men selvsagt ikke for uhensigtsmæssig brugeradfærd, siger han. Værktøj til at tjekke indeklima og energi før og efter renovering

Göran Wilke, CEO for. IC-Meter og tidligere chef for Elsparefonden.

S

om arkitekt er det en spændende udfordring at modernisere en ældre ejendom og give den nye kvaliteter og funktioner. Rådgivere og entreprenører skal tilsvarende bruge alle deres færdigheder til at skrue projekter sammen, der får krav til indeklima, energi og økonomi at gå op i en højere enhed. – Men der er et problem, som risikerer at skræmme kunderne væk. Virkeligheden matcher sjældent de projekter som kunden fik tilbudt. Det faktiske energiforbrug er typisk langt større, og de velisolerede og tætte bygninger har tit problemer med indeklimaet, siger Göran Wilke, der er CEO for IC-Meter og tidligere mangeårig direktør i Elsparefonden. Energirenovering er den største post i den danske klimastrategi frem imod 2050. Her forventes det, at husejerne af fri vilje og for egne midler skal reducere varmeforbruget til ca. det halve. Det vil næppe ske, med mindre energirenovering udvikles til et moderne marked, hvor der konkurreres på faktisk kvalitet, målinger og ydelsesansvar.

Firmaet IC-Meter har lanceret et måle- og analyseprojekt, hvor en bygnings indeklima og energiforbrug analyseres før og efter modernisering, og serverer målepunkter til f.eks. Commissioningaftaler. – Energiforbruget beregnes som en afledt effekt af brugeradfærd og forskel i indeklima og lokalt vejr. Med avancerede algoritmer kan vi f.eks. påvise, hvorfor energiforbruget bliver for højt. Er det fordi, bygningen er dårligt isoleret, er det fordi, folk går meget i bad eller har det rigtig varmt. Vi adskiller disse faktorer fra hinanden med mulighed for at placere ansvar og betaling de rigtige steder, siger Göran Wilke og fortsætter: – Konceptet handler om, at vi giver ejere, driftspersonale og brugere feedback på deres respektive aktiviteter. Smart drift handler jo om at få et godt indeklima til lavest mulig miljøbelastning og omkostning. IC-Meter leverer værktøjer til ejendoms- og boligselskaber, der omfatter indeklima- og energiovervågning, varmeregnskaber, målepunkter til renoveringsaftaler, klagehåndtering samt optimeret styring af varme- og ventilationsanlæg.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

11


TEMA: Sustainable Build Innovation Challenge

Innovativt vindue skaber bedre indeklima og billigere energi Frisk luft i stuen uden at fyre for fuglene: Horn Group vandt i år Sustainable Build’s Innovation Challenge for deres ventilationsvindue, der på én gang sikrer et godt indeklima og besparelser på energiregnskabet. Direktør ser et stort potentiale i markedet. Tekst af Kasper Boye

V

entilationsvinduet er det første intelligente plusenergi-vindue på markedet. Horn Groups patenterede teknologi regulerer luftstrømmene ind i bygningen, så der altid er naturlig luft og behagelige temperaturer i boligen. Vinduet er en dobbeltkonstruktion, men ifølge direktør Peter Clausen er der faktisk tale om et 4-i-1 vindue, der både er ventilerende, selvkølende, støjdæmpende og energibesparende. – Det er i princippet et utæt vindue, der tilfører luft ind i bygningen, selv når vinduet er lukket. Samtidig forvarmer det luften, og man udnytter derfor både den energi, der er i bygningen i forvejen og den, der kommer udefra. På den måde har man faktisk skabt en ventilationskilde, som også er en energikilde, og det betyder, at det for første gang er muligt at lufte ud i sin bolig uden noget større energitab, fortæller Peter Clausen. – Den dobbelte vindues-konstruktion har man kendt i mange år. Vi har moderniseret den og tilført intelligent styring. Et termostatisk ventilsystem styrer, at den kolde udeluft forvarmes, og på varme dage ledes den varme luft mellem vinduer ud i guds fri natur igen. Ved siden af sidder en ventil, der trækker udeluft direkte ind, så du stadig får tilført frisk luft i boligen.

Besparelser på 25 %

Aalborg Universitet har beregnet, at det over et år er op til 25 % billigere at lufte ud

12

annonce

kunder og bygherrer at se meningen med at arbejde med naturlig luft, siger Peter Clausen og fortsætter:

med et ventilationsvindue end med et traditionelt vindue. Oveni det har Realdanias demonstrationsprojekt i Højstrupparken vist, at ventilationsvinduer giver et lige så godt indeklima som mekanisk ventilation, men kræver væsentligt mindre plads, færre installationer og er billigere i drift. Netop indeklimaet er det centrale element for Peter Clausen. – Hvis du har 10 grader udenfor, er det ca. 20-22 grader varm luft, der strømmer ind igennem vindueskonstruktionen. På den måde mærker du ikke træk, og du får behagelig luft ind i bygningen. Og når du får tilført luft uden at åbne vinduet, forhindrer

du skimmelsvamp og andre fugtskader. Enormt markedspotentiale i EU

Peter Clausen forklarer, at teknologien oprindeligt er udviklet til renovering af eksisterende bygninger, men at det største marked i dag er inden for nybyggeri, hvor ca. 60 % af virksomhedens omsætning ligger. – Mange mennesker har ønske om at have en bolig, hvor de ikke skal gå rundt i mekanisk genereret luft. Samtidig er det forbundet med store omkostninger i form af vedligeholdelse at flytte luft mekanisk, og derfor begynder investorer, private

– Vi har et relativt pænt marked for nybyggede familieboliger, typehuse og renovering af kommunale institutioner. I 2017 kommer vi med ind i den første nybyggede etageejendom. I bygningsreglementet har der været fokus på mekanisk ventilation med meget specifikke definitioner, og det er vi inde at udfordre nu. Vi leverer til flere kommuner, der tester det af på skoler og institutioner, og vi eksporterer en del til Norge og Sverige, og nu er det tyske marked ved at åbne op. EU anslår, at markedspotentialet for ventilerede vinduer er på 20 milliarder kroner om året, og Horn Group ligger aktuelt i dialog om et samarbejde med en række europæiske producenter med interesse i at benytte Climawinteknologien i egne vinduer og produkter. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


TEMA: Sustainable Build Innovation Challenge

Bæredygtigt byggeaffald er en god forretning Den grønne virksomhed med det sigende navn Gamle Mursten renser og sælger mursten, der ellers kunne være blevet knust som byggeaffald. De er blandt årets vindere af Sustainable Build Innovation Challenge, der handler om at skabe vækst inden for bæredygtigt byggeri gennem det materiale, branchen anvender. Og der er masser af plads til vækst, for markedet er både miljømæssigt og økonomisk interessant, mener virksomhedens direktør. Tekst af Jari Nielsen

V

i bør sætte vores syn på affald i perspektiv og gøre det til en ressource. Det mener man hos Gamle Mursten ApS, og genbrug af mursten er deres bud på, hvordan dét kan gøres, når det gælder byggeaffald. Gennem en patenteret metode uden brug af kemikalier eller vand renser virksomheden brugte sten og sælger dem til brug i nye byggerier eller renoveringer. Gamle Murstens fabrikker producerer i øjeblikket 3-4 mio. sten om året. Men der er potentiale til meget mere på det marked, som virksomheden selv har skabt.

Direktør i Gamle Mursten, Claus Juul Nielsen.

– Vi taler i Danmark i år om et marked på 250 mio. mursten. Der er plads til flere aktører end os. Mursten, der bliver knust, har ingen værdi overhovedet, og der er plads til at skalere markedet, siger direktør i Gamle Mursten, Claus Juul Nielsen. Den klare miljøgevinst opstår ved, at man erstatter en ny mursten med en gammel og dermed sparer den CO2, der er forbundet med at brænde dem, fortæller han. Men den økonomiske vinkel er mindst lige så vigtig: – Dét, der er væsentligt er, at det er en god forretningsmulighed. Hvis det ikke var en god forretning, var der ingen idé i det, siger han. Han forklarer desuden, at virksomhedens råvarer er økonomisk interessante, fordi det er et affaldsprodukt, og derfor normalt noget, nedbryderne betaler for at komme af med. Murstenene sælger Gamle Mursten til byggerier i hele landet, dog med stor overvægt til projekter i Københavnsområdet.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Således anvendes to en halv million sten af årets foreløbig tre millioner i København, hvoraf 850.000 anvendes til nye boliger på Islands Brygge. Bæredygtig helhedstankegang

I år vokser Gamle Murstens omsætning med omtrent 50 % fra 12 mio. kroner til 17-18 mio. kroner.

fra Ringsted eller Svendborg er ét fedt. De brugte det rene ler, så farve og størrelse er identisk over hele landet. Det er klart en fordel, når man gerne vil skalere markedet, siger han.

– Et grønt produkt af høj kvalitet, som samtidig har et æstetisk rigtigt udtryk, det er der efterspørgsel efter, så vi har råd til at udvikle virksomheden, siger Claus Juul Nielsen, som gerne vil oprette produktionsenheder flere steder i landet.

Claus Juul Nielsen fortæller, at én af årsagerne til, at Gamle Mursten var blandt vinderne i Sustainable Build Innovation Challenge - hvis mål det er at styrke branchens konkurrenceevne - er, at virksomheden scorer højt på de tre parametre i bæredygtighedstrekanten. Ud over miljø og økonomi handler bæredygtighed om social ansvarlighed, og de tre elementer forenes i Gamle Mursten.

– Teglværkerne kopierede hinanden ligesom de gør i dag, så om man får sten

– Halvdelen af vores arbejdsstyrke er mennesker, der har svært ved at få job -

flygtninge, langtidsledige eller folk, der har svært ved at komme ind eller har været langt væk fra arbejdsmarkedet. Vi har folk ansat fra hele verden, siger Claus Juul Nielsen og fortæller, at Gamle Mursten samarbejder med Den Sociale Kapitalfond, som investerer i og støtter virksomheder, der skaber job til socialt udsatte. – Det er en del af vores dna at være socialt ansvarlige, siger Claus Juul Nielsen.

annonce

13


TEMA: Sustainable Build Innovation Challenge

Troen på det grønne globale fokus Med prisen Sustainable Build’s Innovation Challenge 2016 har Bollerup Jensen fået papir på en bæredygtig indsats, der kræver mod, blik for det større perspektiv og som undertiden møder modstand. Tekst af Rune H. Jensen

N

år man udvikler miljøneutrale produkter med internationalt udsyn, er det nogle gange op ad bakken. Man møder modvind og modstand undervejs. Men hos Bollerup Jensen er det erklærede ønske at udvikle løsninger, der kan erstatte miljøbelastende produkter og processer, og her tvivler man ikke på, hvilken vej vinden blæser i årene fremover. Den blæser utvetydigt i en tiltagende bæredygtigt bevidst retning: Prisvindende miljøneutral lim

– Det er den rigtige vej at gå. Spørgsmålet er, hvor hurtigt vi kan få det til at ske. Men det kommer, og vi er i dialog med internationale virksomheder med samme indstilling som os, der virkelig tror på det grønne fokus, siger Frode Dale, adm. direktør hos Bollerup Jensen. Tildelingen af prisen fra Sustainable Build’s Innovation Challenge 2016 sammen med ni andre innovationsvirksomheder er

14

annonce

således en kærkommen anerkendelse for det vestjyske firma. Over de seneste år har Bollerup Jensen udviklet på en miljørigtig og formaldehydfri lim til træplader, der desuden har en brandhæmmende effekt. I dag produceres langt de fleste af verdens træplader med såkaldt urea-formaldehydlim. Og det er langt fra hensigtsmæssigt, da formaldehyd er på listen over kræftfremkaldende stoffer. Vi vil gøre en forskel globalt

– Derfor har vi udviklet på en modificering, et erstatningsprodukt for de eksisterende – uden formaldehydholdige stoffer. I dag holder man sig blot inden for de lovmæssige grænser og værdier, men vi vil tilføre merværdi og miljøneutralitet. Vi er en vestjysk og egentlig traditionel funderet industrivirksomhed og underleverandør, men vi har også et globalt perspektiv, understreger Frode Dale. Han uddyber: – Vores filosofi er, at vi rigtig gerne vil gøre en forskel i den internationale miljøpro-

blemstilling, der er i dag. Humøret går op og ned undervejs, og det er en stor ambition. Men vi tror på det grønne område og miljøneutrale produkter, og vi vil gerne gøre en forskel – globalt.

somhed og har kompetencer in house, men vi har også brug for forskere og samarbejdspartnere, der kan dokumentere, tør teste og tage del udviklingsprocessen, siger Frode Dale.

Medvind og udfordringer

Troen på det store perspektiv

Han fremhæver, at de skrappere lovgivningsmæssige krav til miljøvenlighed automatisk trækker udviklingen på sporet.

– Vi skal finde de mere innovative og nytænkende samarbejdspartnere, og så skal vi ellers ud med historien om, at der rent faktisk findes miljøvenlige alternativer til de eksisterende løsninger.

Der er ingen vej tilbage, og det gælder også brugen af træ i bygge- og anlægsbranchen, der ifølge Frode Dale allerede er på vej i den rigtige retning med f.eks. FSCcertificeret træ og flere træhuse. Men der er selvsagt også stærke kræfter og tunge industrivirksomheder i branchen, der trækker i den anden retning, når et innovativt produkt som Bollerup Jensens formaldehydfri lim introduceres. – Udfordringen for os er, at det er et forholdsvis nyt område, vi arbejder på. Byggebranchen i Danmark kan være noget vanetænkende. Vi er en produktionsvirk-

– I den sammenhæng var arrangementet i forlængelse af Innovation Challenge 2016 virkelig supergodt. Det gav os mulighed for at fortælle om projektet, nye kontakter i byggebranchen og nye veje ind. Vi er lige på nippet til markedet, og fordi det her er med globalt fokus, har vi også brug for internationale samarbejdspartnere, der tør tænke i det store perspektiv. Vi tror på det, vi har arbejdet på det i mange år, og vi bliver ved, slutter Frode Dale.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


LÆR AT BRUGE DIT

SIKKERHEDSUDSTY

R

KORREKT 6 KURSER DER SIKRER

MASTESTIGE M. FALDSIKRING FALDSIKRING ISØKSE VÆG PÅ SKRÅTAG

EXO TRÆNING TRAPPESTIGE

PLATFORM TIL NEDFIRING

KLATREVÆG

· GRUNDKURSUS FOR DEN UERFARNE BRUGER · KONTROL AF PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

SIKRING AF SCENE

· FALDSIKRINGSKURSUS · REDNING - NEDFIRING · EXO KURSUS · 100-140 KG BELASTNING PÅ UDSTYR VED FALD

NEDFIRING I SKAKTE

+ KUNDETILPASSEDE KURSER

V-AXESS SCANLICO TRAINING

TELE OG STRØM MAST ARBEJDE

250 M2 INDENDØRS UDDANNELSESSCENTER

TILMELD DIG HER ELLER KONTAKT OS PÅ:

38 71 69 59

scanlico.dk/kursus

THE BEST JUST GOT BETTER!

· Anti-bakteriel · Ekstra stærke · Med Aloe Vera

SE BIG WIPES

I AKTION

RENE HÆNDER - JA TAK!

Få oplyst nærmeste forhandler af BIG WIPES hos: SCANLICO DENMARK A/S · Marielundvej 48 A · DK-2730 Herlev · telefon 38 71 69 59 · telefax 38 71 69 53 · info@scanlico.dk · www.scanlico.dk

youtu.be/zNJNmlKYeyE

BIGWIPES.DK


TEMA: Sustainable Build Innovation Challenge

100 % genanvendt byggeblok er klar i kulissen Ytong er én af de ti udvalgte virksomheder ved årets Sustainable Builds Innovationsudfordring, hvilket skyldes deres affaldsordning, hvor restmaterialer og byggeaffald kan genanvendes til en ny, bæredygtig byggeblok. Lige nu er udfordringen at skaffe nok byggeaffald til produktionen. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Y

”Der SKAL være økonomi i det”

tong er en førende leverandør af byggematerialer i porebeton og kalksandsten, og alle produkter i det brede produktprogram består hovedsageligt af kalk, sand og vand, hvilket både giver indeklimamæssige fordele, ligesom produkternes renhed er en stor fordel, når byggematerialerne skal genanvendes.Ytongs salgsdirektør Morten Bak fortæller i den forbindelse: – Det er afgørende, at byggebranchen bliver bedre til at udnytte alle de værdifulde resurser i stedet for at fragte dem til lossepladsen hver eneste dag. I vores genanvendelsesordning udnytter vi, at alle porebeton-produkter omtrent består af de samme materialer, som er 100 % uorganiske samt fri for skadestoffer. Vi har således en stor interesse i at få adgang til de resurser, som hver dag går tabt på danske byggepladser – og her ligger udfordringen pt. Ytong har i en årrække produceret cirkulært med fokus på at reducere materialespild og forbedre det miljømæssige aftryk. Producentens byggeblokke indeholder således op til 20 % genbrugsmaterialer, og i

16

annonce

Ifølge Morten Bak har den cirkulære produktion skabt et øget behov for restmaterialer. Han efterlyser derfor en ny model, hvor håndværkere og nedrivningsfirmaer begynder at se værdierne fremfor murbrokkerne.

Salgsdirektør, Morten Bak. Ytong

2011 blev Ytong Energy+ Cradle-to-Cradle certificeret. Via en innovativ affaldsordning indsamles det uorganiske affald fra Ytongog Energy+ byggeblokke i store big bags på landets byggepladser og transporteres dernæst til Xella-koncernens fabrik syd for den dansk-tyske grænse. Her anvendes affaldet sammen med restkomponenter fra fabriksproduktionen til fremstilling af en ny 100 % genanvendt og bæredygtig byggeblok.

– I hjemmet er vi alle vant til at sortere vores affald, så det er lidt paradoksalt, at man på en byggeplads bare smider alt affald op i én stor container. Det kræver en holdningsændring, hvor vi holder op med at snakke om nedbrydningsfirmaer og begynder at snakke om genbrugsfirmaer, som overtager indsamlingsdelen. For der skal være økonomi i det – for os producenter og for genbrugsfirmaerne, udtaler Morten Bak og fortsætter: – Vi kunne vælge selv at håndtere affaldet, men det er forkert i forhold til det store billede. Hvis der skal etableres en industri omkring genanvendelse af byggematerialer i stor skala, så skal vi have ny type virksomheder, som er specialiseret i det – hvor enhver gør det, man er bedst til. Det er også vigtigt for mig at pointere, at vi med genbrugsblokken følger det samme rentabilitetsprincip, så det ikke bliver dyrere at

genanvende. Der er selvfølgelig omkostninger forbundet med indsamling såsom transport, men da vi får råstoffer af en vis værdi, så kan genbrugsblokken på sigt blive billigere end det gængse alternativ. Danmark som test-land for bæredygtige produkter

Genbrugsblokken fra Ytong har gennemgået et grundigt testforløb hos Teknologi- & Forsknings- Institut Tyskland, og de første blokke er allerede produceret, ligesom man håber at levere til de store projekter i starten af 2017. Morten Bak slutter af: – På vores fabrik i Kiel har vi ombygget produktionen, så vi både kan producere den nye genbrugsblok og vores Silka-produkter i de samme forme. Vi er klar til at sætte genbrugsblokken i produktion i stor skala, og her er fabrikken i Kiel specielt udvalgt på grund af nærheden til Danmark, da vi er langt fremme i forhold til at bygge bæredygtigt. Vi forventer, at de første byggeprojekter med 100 % genanvendt porebeton kommer til at ligge her i landet, og Danmark kan således fungere som et bæredygtigt test-land for banebrydende nye byggeprodukter.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Webasto sørger for optimalt klima i din varebil – både for chauffør og i varerummet ■

Økonomisk og effektiv opvarmning af varerummet - for at en ensartet og konstant temperatur sikres

Velegnet til transport af temperaturfølsomt gods f.eks. maling og blomster

Varerne holdes frostfri selv ved meget lave temperaturer

Programmerbar temperaturstyring - temperaturen kan holdes konstant på forprogrammeret temperatur

Luftvarmeren installeres nemt og hurtigt

Flere muligheder for nem betjening, vælg den løsning som passer til dig og dit behov

Yderligere information findes på webasto.dk


TEMA: Sustainable Build Innovation Challenge

Solvita Kostjukova, CEO for tjekkiske Alina, står bag udviklingen mikro-materialet organo-ler. Et materiale som kan være e vigtig kilde til udviklingen af fremtidens, bæredygtige byggematerialer.

Lettisk opfindelse åbner for en ny generation af bæredygtige materialer En af de ti udvalgte innovatører under Sustainable Build er det lettiske firma Alina, som med det højteknologiske mikromateriale ”organo-ler” åbner for en udvikling af nye, bæredygtige og organiske byggematerialer. Tekst af Annika Lillelund

F

irmaet Alina er historien om en lettisk opfinder, som spottede et markedspotentiale og derefter arbejdede målrettet med at bearbejde og ændre den kemiske struktur i et organisk ler-materiale. Resultatet er mikromaterialet ”organo-ler”, som har vist stort potentiale som ingrediens i bæredygtige byggematerialer. Firmaet satser stort og samarbejder lige nu med byggeindustrien og producenter af maling, og med et boomende byggeri og et stor fokus på bæredygtige byggematerialer har Alina en god markedsposition, forklarer lettiske Solvita Kostjukova, CEO for Alina: – Vores teknologi kommer lige i tide, da markedet afsøger produkter, der øger levetiden på alle de grønne materialer, som ser dagens lys nu. Vi erstatter biociderne i maling med organo-leret, og derved undgår vi de sundhedsskadelige virknin-

18

annonce

ger fra bl.a. afgiftning, som er medårsag til astma-og allergilidelser, og samtidig forlænger vi materialernes levetid ved at behandle overfladerne. Byggematerialer som bio-komposit og naturlige mineralmaterialer er relevante, da de har brug for beskyttelse, og her kan vores organo-ler gøre en markant forskel. Et andet felt for os er træbeskyttelse, hvor der er behov for en bæredygtig, transparent behandling, som holder i mange år.

adgang til ”opskrifter” på maling med organo-leret som fast ingrediens. Disse opskrifter overholder de fælles europæiske regler – noget som mange af de mindre malerfirmaer har svært ved at overskue pga. manglende økonomi og tid. Målet er i første omgang at få europæiske malerfirmaer til at anvende Alinas teknologi, så produktionen af maling kan ske lokalt hos den enkelte producent, forklarer Alinas CMO, Davids Stebelis:

Stort potentiale i maling

- Vores mål er ikke at være malingproducent, men at give producenter adgang til vores teknologi, så de selv kan producere malingen. Vi søger at fremme det lokale ved at mindske transporten af maling rundt i Europa og derved mindske co2aftrykket.

I første omgang satser virksomheden på de europæiske malerfirmaerne, og grundtanken er at få denne faggruppe til at tage Alinas teknologi til sig og derved selv skabe en maling, som ikke er sundhedsskadelig og samtidig mindsker den biologiske nedbrydning af byggematerialerne. I 2017 går Alina derfor online med en open source platform, som giver alle

hold af fem forskere ansat til at udforske materialets mange anvendelsesmuligheder, slutter Davids Stebelis af: - Vi forsker både i anvendelsen af organoler som ingrediens i forskellige former for organisk byggemateriale og i anvendelsen af leret til bio-emballage til fødevareindustrien. Der er et stort potentiale, og vi tester konstant, hvordan det reagerer i forskellige sammenhænge. Lige nu er vores fokus dog på maling og udviklingen af teknologien til dette, men folk skal forstå, at det her mikro-materiale ikke bare er ligesom sukkeret i kaffen. Det er derimod en type sukker, som gør dig i stand til at brygge en helt anden og meget bedre form for kaffe.

”En ny form for kaffe”

Organo-leret rummer langt mere potentiale end blot malingen, og Alina har et Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


DIN PARTNER PÅ VEJEN euroShell Card er dansk erhvervslivs genvej til det største stationsnetværk.

Bestil euroShell Card på shell.dk eller kontakt os på 70102500


Fremtidens energioptimering ligger i vandhanen I regeringens 2020 og 2050 planer er der fokus på begrænsning af CO2 energiforbrug og brugen af de fossile brændstoffer. Der er lavet en række lovgivninger på områder, hvor der er høje krav til energibesparende materialer og metoder. Men vandforbruget er et område med et stort potentiale, der er glemt. Tekst af Elias Inceer

D

er mangler viden, krav og fokus omkring vandhåndtering i både private hjem og større bygninger. Det er den direkte melding fra FM Mattsson Mora Group Danmark. – Der er penge at spare på vand- og energiregningen, og det gavner miljøet i form af mindre resurseforbrug at vælge vandbesparende vandhaner. Det giver en markant energibesparelse på op til 60 % og er samtidigt økonomisk rentabelt i byggerierne, når man ser på økonomien i bygningens levetid, siger direktør fra FM Mattsson Mora Group Danmark, Ole Sander.

Langsigtede besparelser

FM Mattsson Mora Group Danmark har gennem en årrække foretaget tests af større byggerier som eksempelvis Københavns Lufthavn, skoler og børneinstitutioner, private lejligheder og lejlighedskomplekser. Undersøgelserne dokumenterer, at der ved valg af tekniske vandhaner ses mellem 30–60 % besparelse på vandet. Ifølge Ole Sander er dette et område, der bør være et langt større fokus på:

regningen er Københavns Lufthavn. Her ønskede man energioptimering på forskellige fronter.

– Ved byggeprojekter handler det om at se på økonomien i bygningens levetid, frem for hvad det koster at lave her og nu. 25 % af totalomkostningerne ligger i selve byggefasen, hvor de 75 % ligger i driften over de næste 30 år. Det er netop her, potentialet ligger, da beregninger viser en gennemsnitlig tilbagebetalingsperiode på mellem kun et og tre år.

– I lufthavnen har man en strategi om at udføre markante energibesparelser inden 2020. Med udskiftning af armaturerne til intelligente vandhaner ser man nu et 24 % mindre vandforbrug samt 66 % mindre forbrug af varmt vand. Det har støttet op om lufthavnens miljøstrategi og giver samtidigt potentielt en besparelse på 3,6 millioner kroner om året. Udskiftningen er således tjent hjem på under 2 år, fortæller Ole Sander. På Herlev Hospital har man ligeledes knækket vand-kurven, og ekstensive undersøgelser her fra viser, at der er et besparelsespotentiale på 4,6 millioner kroner om året.

Dokumenterede besparelser

Nordiske haner

Et af de steder hvor man har oplevet en markant besparelse på vand- og varme-

Et af de vandbesparende armaturer som FM Mattsson Mora Group Danmark

20

annonce

forhandler er damixa. Damixa har siden 1932 designet armaturer til primært det danske marked med fokus på den enkle nordiske stil. Udviklet i filosofien om at dansk design er defineret ved enkle og ligetil materialer, tilbyder damixa et bredt produktudvalg til både køkkener og badeværelser. Damixa en del af den største armaturproducent i Skandinavien, der også omfatter de to svenske armaturmærker Mora Armatur og FM Mattsson. Bemærkelsesværdig innovation

For Ole Sander er svaret på fremtidens målsætninger om et bæredygtigt Danmark klare; der skal en holdningsændring til i byggeprocesserne, og lovgivningen skal ændres: – Den licitationsform vi har, er ikke optimal, da kravene til at bygge billigere og billigere gør, at der spares på de tekniske løsninger. Når lovgivningen så samtidigt ikke understøtter de energioptimerende

tekniske produkter, bliver der prioriteret løsninger i tilbudsfasen, der ikke understøtter de langsigtede ønsker, vi som samfund har, siger Ole Sander og afslutter: – Jeg tror, at vi som forhandlere og producenter til dels har ansvaret. Vi har ikke været gode nok til at fremlægge tal og fortælle branchen, hvilken innovation der sker på området, og hvilke besparelsesmuligheder der findes. Med den nye data vi har, håber vi nu på, at branchen og regeringen vil få øjnene op for fremtidens vandbesparelsesmuligheder. – Den viden, vi ligger inde med, deler vi på vores nye blog vandmedomtanke.dk, hvor vi sætter vand på dagsordenen og gerne vil skabe en debat om vand som overset potentiale.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Visuelt overblik? DroneInspektion ApS skaber det! * Inspektion af forsikringsskader * Inspektion af ejendomme & byggeri * 360 gr. billeder med hotspots & infopunkter * Ring og hør nærmere om jeres muligheder Læs mere på www.droneinspektion.nu

DroneInspektion ApS Nederste Linievej 7, 4671 Strøby Tlf. +45 60 16 96 02 info@droneinspektion.nu


Lokaleleje giver luft i budgettet Regeringens omprioriteringsbidrag har lagt et loft på kommunernes muligheder for at investere i nye bygninger. Men der er håb forude for kommuner, der har brug for mere plads, når børnetallet stiger.

S

idste år indgik regeringen og kommunerne en aftale om, at alle kommuner skal skære én procent af de kommunale budgetter i årene 2016 til 2019. Det betyder, at kommunerne skal spare 2,4 milliarder kroner i 2016 alene. Pengene går til Staten, der bestemmer hvilke kerneområder, der skal nyde godt af de opsparede midler. For mange kommuner betyder sparekravet, at anlægsprojekter bliver sat på hold.

ca. 6 uger, hvor alle omkostninger for lejeperioden er kendt på forhånd ned til mindste 25 øre. Her skal man huske på, at der ved nybyggeri opstår uforudsete udgifter i 8 ud af 10 tilfælde, siger Claus Weppler. Større frihed

Alligevel tøver mange danske kommuner med at leje pavilloner til skolebrug. Fordommen er, at du får nogle slidte og triste baraklignende lokaler med et dårligt arbejdsmiljø. Men i Temporent er modulerne designet specifikt til børnehaver og skoler i samarbejde med lærere og pædagoger. På samme måde er lokalerne indrettet med nye indeklimaløsninger, der betyder, at akustikken og komforten ofte er på et højere niveau end det, lærerne kommer fra.

Men i stedet for at kaste en hvid pil efter den nødvendige udvidelse af skolen, er der en anden løsning. Nemlig midlertidig lokale leje. Det benytter man sig af i Sverige i stor stil, hvor der netop nu er så stor efterspørgsel på moduler til skolebrug, at producenterne næsten ikke kan følge med: – I Sverige har man indset, at demografiske udsving ikke er permanente størrelser. Du kan have nogle år, hvor der er brug for rigtig mange skolelokaler, mens der andre år er faldende børnetal. I Sverige er der lige nu mange flygtningebørn, der har brug for at komme på skolebænken. Derfor efterspørger mange kommuner pavilloner designet til skolebrug, fortæller Claus Weppler, administrerende direktør i Temporent Danmark, der leverer pavilloner til virksomheder, skoler og børnehaver. Lavere risiko

Det smarte ved den svenske model er, at kommunen kun binder sig for en begrænset periode. Når lejeperioden er ovre,

22

annonce

– Der en stor frihed forbundet med at leje sig ind i moduler. Du binder dig kun for den periode, hvor du har brug for de ekstra kvadratmetre og risikerer ikke at stå med en masse overflødige kvadratmetre. Det har flere virksomheder indset. Vi har nogle af vores største kunder i medicinalindustrien, som gerne vil kunne geare op og ned alt efter, hvordan det går. Samme tankegang kunne man med fordel tage til sig ude i kommunerne, slutter Claus Weppler. bliver skolemodulerne fjernet igen. Set fra et kommunalt synspunkt er der yderligere den fordel, at omkostningerne kører over driftsbudgettet i stedet for anlægsbudgettet. Det betyder, at beslutningen om at skaffe den nødvendige plads kan føres ud

i livet langt hurtigere og med langt lavere risiko, end hvis man skulle opføre et permanent byggeri: – Vi kan levere en færdigopstillet og indflytningsklar årgang til en skole inden for Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


E

L

! D E H NY

X 3,7M 1,5

ER OP T T F Ø IL

,2

NS O G MÅ O T L

R

3

ARBEJDSPLATFORME & HEJS TIL ET TUNGERE, HURTIGERE OG MERE EFFEKTIVT ARBEJDE

P L A T F O R M A / S S J Æ L L A N D // A G E N A V E J 3 1 // 2 6 7 0 G R E V E // + 4 5 3 2 1 1 4 3 3 3


TEMA: Royal Arena

Københavns nye oplevelsescentrum På Amager er Københavns fremtidige superarena ved at blive opført, som vil danne rammerne for sport, musik og kulturarrangementer i alle størrelser. Man vil her kunne nyde begivenhederne fra første række på de tusindvis af tilskuerrækker eller nyde showet fra de luksuriøse VIP suiter. Tekst af Alexander Tengbjerg

R

oyal Arena tårner op over det vindblæste landskab ude på Amager. Men det er først, når man går over de små gangbroer midt i arenaens hjerte, hvor lysudstyret er installeret, at man for alvor indser byggeriets enorme skala. Mange meter over de tusindvis af sæder, får man en klar fornemmelse af, hvad dette sted i fremtiden kommer til at byde på, selvom det på nuværende tidspunkt endnu er en grå hal i beton. Med 12.500 siddepladser og et imponerende rum, der kan transformere sig alt efter arrangementets karakter, er det tydeligt,

24

at Royal Arena vil blive et tilløbsstykke for hele København. Målet er at danne rammerne om både nationale og internationale koncerter, kultur og sportsarrangementer.Til at bakke alt dette op vil der også komme caféer, restauranter og barer, som vil kunne servicere alle de mange gæster. En arena i verdensklasse

Arenaen er skabt med henblik på, at mennesker skal kunne mødes og i fællesskab nyde store oplevelser. Men Royal Arena rummer også helt særlige VIP sektioner, der kan give en særligt følelse af luksus. VIP sektionerne er særlige suiter, som firmaer lejer sig ind i. Dette ses også i klassiske sportsarenaer, men her har man taget

yderligere skridt for at skabe et eksklusivt miljø: – Der har stået en indretningsarkitekt bag alle VIP suiternes udtryk. Det giver dem et mere smagsfuldt og stilrent look. Adgangen til suiterne foregår gennem en selvstændig indgang, der giver en følelse af, at man træder ind til en særligt eksklusiv oplevelse, fortæller Gry Kjær, som er projektleder og arkitekt hos 3XN. Parat til de store navne

Royal Arena skal først og fremmest sørge for at give en fantastisk oplevelse til de mange gæster. Men det kan naturligvis ikke lade sig gøre, uden der kommer nogle

store kunstnere og optræder. Derfor har man sørget for at skabe de bedst tænkelige faciliteter for de stjerner, der skal slå deres folder på scenen, så også de får den bedst mulige oplevelse: – Vi har indrettet personlige rum, med private bade og garderober til de store stjerner. Dertil vil de ankomme til Arenaen uden om de store menneskemængder. De har krav på privatliv og et sted at forberede sig mentalt og fysisk til deres store optræden. Udover dette er der også større rum, til når sportshold skal gøre sig klar eller diskutere deres taktik i halvlegene, eller når en kunstners eget crew skal bespises. Alt sammen med sigte på at give,

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


TEMA: Royal Arena

hvem end der nu skal underholde, den bedst tænkelige oplevelse, fortæller Gry Kjær. Et kommende vartegn

Men de indvendige rammer, er ikke alene om at skabe en arena i særklasse. Her spiller det ydre arkitektoniske udtryk også en stor rolle. Særligt lægger man mærke til den bølgende ”finne-konstruktion” i træ, der henleder tankerne på den vilde og vindblæste natur, der omgiver Royal Arena. Det bidrager også til at bygningen skiller sig ud, uden at den dominerer omgivelserne. Det er ikke alene visuelt men også auditivt, for Royal Arena kan måske ses, men ikke høres. Gry Kjær slutter af: – Hvis der for eksempel spilles koncerter, hvor lydniveauet kommer op på 109 decibel, vil det i de omkringliggende boliger kun maksimalt høres som 50 decibel. Royal Arena vil derfor blive en arkitektonisk medspiller og ikke en modspiller, da dens aktiviteter ikke vil genere dens mange naboer.

Royal Arena

Adresse: Ørestad Syd, 2300 København S Bygherre: Arena CPHX P/S Funktion: Arena som kan rumme nationale og internationale musik-, kultur- og sports arrangementer. Areal: 35.000 m2 (15.000 personer, 12.500 siddepladser) Byggesum: DKK 1 mia. År: 2012 3XN Rolle:Totalrådgiver og arkitekt Samarbejdspartnere: Arkitekt: HKS (Arenaspecialist) // Ingeniør: Arup og ME Engineers // Landskabsarkitekt: Planit-IE

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

25


TEMA: Royal Arena

En betonfast kultur De sidste hænder er ved at blive lagt på Royal Arena i Ørestaden. Multiarenaen, der skal tiltrække kultur, aktivitet og turisme, skaber plads til nationale og internationale musik-, kultur- og sportsarrangementer. Med en størrelse på 35.000 m2 var der behov for entreprenører, der kunne garantere pålidelighed, leveringssikkerhed og fleksibilitet af den højeste standard. Tekst af Elias Inceer

D

en længe ventede og bemærkelsesværdige Royal Arena står i starten af 2017 klar til at skabe mangfoldighed og engagement i det sydlige København.Tegnet af arkitekterne fra 3XN og HKS tilbyder den nye arena af høj international standard og inspirerende nordisk arkitektur op til 15.000 tilskuere kultur, sport og musik. Både inde som ude vil arenaen vække liv i området og opfordre til aktiv deltagelse i byrummet og kulturen i Danmark. Med succesfulde resultater fra tidligere storskalaprojekter faldt valget af entreprenøren til in-situ beton samt levering og montering af betonelementerne naturligt på c.c. contractor. – Vores arbejde i multiarenaen omfatter terrændæk, fundamenter, elevator- og trappekerner samt overbeton på etagerne. Til

26

annonce

det 36.000 etagemeter store byggeri har vi leveret og monteret sølje og bjælkesystemer samt tribuneelementer og en scenebagvæg, fortæller byggeleder Anders Møller.

et stort netværk af dygtige underentreprenører, rådgivere og leverandører har vi været i stand til at opfylde kravene til dette storskala byggeri, fortæller Anders Møller.

Samarbejde gennem samtale

En jysk aftale

c.c. contractors arbejdsform baseret på åbenhed og tillid har ifølge dem selv gjort, at komplekse og prisbelønnede projekter som Jyske Bank Boxen, Herning Gymnasium og kunstmuseet Heart er kommet til live. Virksomheden har siden 1971 gennem en forretningsmodel bygget på den skræddersyede samarbejdsform løst en lang række opgaver indenfor byggeri til erhverv, offentlige og private.

Bosat i Herning og med grobund i den jyske muld er det for c.c. contractor den faglige, professionelle og positive dialog, der danner grundlaget for virksomhedens filosofi om det gode samarbejde:

– I arenaen er der ingen lige linjer, så koordineringen, konstruktionsdetaljer og samarbejdet med de øvrige parter for at få arkitekternes visioner til at gå op i en højere enhed har været utrolig spændende og udfordrende. Med firmaets over 45 års erfaring, herunder specifikt fra Boxen, og

– Der skal altid løbes stærkt i byggeprojekter, og især i de senere år, hvor vi oplever et reelt byggeboom, er efterspørgslen på både materialer, kompetent arbejdskraft og produktionskapacitet højere end udbuddet. Gennem professionel rådgivning og planlægning sikrer vi, at vi altid har det rette materiel, materialer og de bedste fagfolk på plads til tiden – og stadig har luft til at følge op på tingene og sikre os, at alle aftaler er overholdt tilfredsstillende, afslutter Anders Møller. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


TEMA: Royal Arena

Tæt samarbejde giver flotte fliser På Royal Arena bliver der monteret mere end 7.000 kvadratmeter keramiske fliser. Det er resultatet af et tæt samarbejde mellem arkitekt og fagentreprenør. Tekst af Kasper Boye

D

en danske flise- og naturstensspecialist Londero Mosaik har fungeret som fagentreprenører på Royal Arena, hvor de har bygget concessions, køkkener og badeværelser. Virksomheden har stået for spejle og flisearbejdet, og i alt bliver der monteret 7.000 kvadratmeter keramiske fliser i den nye multiarena. Ifølge Peter Johansson fra Londero Mosaik er der tale om tyske og tyrkiske fliser i forskelligt design, men med det til fælles, at de er holdt i meget mørke overflader, der skal gå sammen med de sorte vægge på badeværelserne. – Arkitekterne er kommet med designet, og vi har haft et rigtigt godt samarbejde

og vi har fået nogle flotte og funktionelle løsninger, som jeg glæder mig til se stå færdige.

på Axel Torv og på Bryghusgrunden. Selv om de har lavet store projekter før, har det ifølge Peter Johansson været en oplevelse at bidrage til byggeriet af Royal Arena.

– Vi har været meget glade for at være fagentreprenører frem for underentreprenører. Det er en spændende måde at arbejde på. Londero Mosaik blev stiftet i 1971 af Umberto Londero, der er uddannet på kunstmosaikskolen Spilimbergo i Italien.

med 3XN om, hvordan de forskellige løsninger skulle laves. Det er meget fint at arbejde på den måde. Det er konstruktivt at blive taget med ind tidligt i processen,

Industriens Hus, København

I dag er der 40-50 ansatte i virksomheden. Projekterne er med årenes løb blevet større og større, fortæller Peter Johansson. Inden for de seneste år har de blandt andet været i gang med projekter i Metroen, i Industriens Hus, på det nye Københavns Universitet, i Carlsberg Byen,

Det har været en spændende opgave at følge, specielt tagkonstruktion, den er blevet en lille smule forsinket. Det er en bygning med en masse skæve vinkler, og kompleksiteten og størrelsen gør det altid spændende. Samtidig er det en opgave, som vi er sat til at løse, og at løse opgaver er noget af det fornemste vi kan. Hvis kunden er tilfreds, er vi også tilfredse. Londero-Mosaiks arbejde på Royal Arena er efter planen afsluttet 10. oktober.

Carlsberg Byen, København

Deltabjælken – byggeriets foretrukne kompositbjælke • • • • • •

Den ideelle og fleksible bjælkeløsning til kontor-, hotel-, skole-, hospitals-, sports- og kulturbyggeri samt til parkeringshuse og p-kældre Optimal til højhusbyggeri da etagehøjde kan reduceres, og en ekstra etage i bygningen kan indarbejdes Den lave bjælkehøjde frigiver plads til installationer over de nedhængte lofter En slank dæk/bjælkekonstruktion giver mindre bygningsvolumen og dermed mindre energi til opvarmning/køling af bygningen Godkendt til brandklasse REI 60 & REI 120 uden opsætning af brandisolering Mere end 9000 referenceprojekter hvoraf 500 i Danmark

www.peikko.dk

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

27


TEMA: Royal Arena

Royal Arena:

En spændende udfordring Ørestadens nye vartegn er både stor og unik – en udfordring som Holbæk Ny Maskinværksted A/S ikke takker nej til. Tekst af Frank Ulstrup

R

oyal Arena skal tiltrække internationale sports- og kulturbegivenheder, nye virksomheder og massevis af turister til hovedstadsregionen. Det står at læse på arenaens hjemmeside arenacphx.dk. Men når dørene til det 35.000 kvadratmeter store underholdningsunivers slås op til oktober, har mange af landets dygtigste håndværkere allerede haft deres gang og daglige arbejde på adressen i Ørestad. Et eksempel er Holbæk virksomheden HNM A/S, der gennem halvandet år har arbejdet på arenaen med blandt andet opsætning af værn i stål og glas samt montering af fiberbetonelementer på arenaens yderside. Her etableres et bånd hele vejen rundt om den ovale bygning, som dels tjener som dekoration og dels afskærmer en del af de bærende og tekniske installationer.

Ikke hverdagskost

Og selvom HNM A/S med snart 100 år på bagen har masser af erfaring, har det været en opgave, der er lidt ud over det sædvanlige, fortæller produktionsdirektør Bo Møllgaard. – Det er dels en ret stor entreprise, som vi har brugt mange kræfter på, og dels er byggeriet meget unikt. Arenaen har plads til 15.000 tilskuere og er bygget op som en

28

annonce

bowl kendt fra USA. Den specielle udformning kræver eksempelvis dobbeltkrumme betonelementer, hvilket gør projektet lidt udfordrende, siger Møllgaard og fortæller, at man selv får lavet 3D-modeller og støbeformene til elementerne. Selve støbningen foregår i Jylland, hvortil man også sender diverse stålkonstruktioner for at få disse indstøbt i elementerne. Nordisk identitet

Når publikum om ganske kort tid træder ind ad dørene i den nye arena, vil de opleve en bygning skabt i skandinavisk designtradition, hvor kvalitet, funktion og design går op i en højere enhed. Der er med andre ord tale om en bygning med en markant nordisk identitet.

”Det er altid spændende at være med til at skabe noget unikt, der vil blive set og brugt af rigtig mange mennesker.” Bo Møllgaard, produktionsdirektør i HNM A/S Bygningen får blandt andet en åben stueetage og et offentligt tilgængeligt plateau i førstesals-niveau – direkte ud til byrummet. Dertil kommer store foyerarealer, caféer, restauranter og barer samt store service-

arealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner. – Hovedparten af publikum kommer til at sidde på tre sider af scenegulvet/ banen – men med mulighed for også at have publikum på den fjerde side ved sportsbegivenheder og særlige kulturbegivenheder. Arenaer af denne type skal man til Stockholm, Liverpool eller Oslo for at se lignende eksempler på, siger Bo Møllgaard. En god reference

Det spændende design er da også det, der gør opgaven for HNM A/S ekstra interessant. – Det er altid spændende at være med til at skabe noget unikt, der vil blive set og brugt af rigtig mange mennesker. Det giver også medarbejderne endnu mere blod på tanden, siger produktionsdirektøren. Dertil kommer, at prestigeprojekter som Royal Arena er en rigtig god fremtidig reference for den 45 mand store Holbæk virksomhed, der tidligere har været involveret i byggeriet af både Operaen, Frøsiloerne på Islands Brygge og Fisketorvet i København. – Det er alle projekter, som vi har været stolte over og glade for at deltage i, og selvfølgelig er det noget, der bliver kikket på og lagt mærke til ved fremtidige udbud, siger Bo Møllgaard. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


TEMA: Royal Arena

Ventilation handler om indeklima Den enorme variation af arrangementer i Royal Arena stiller store krav til ventilationen, der både skal levere luftcirkulation for tusindevis af svedende koncertgæster og et par håndfulde badmintonspillere. Tekst af Kasper Boye, Foto: Hélène Mogensen de Monléon

N

år Royal Arena slår dørene op, skal byggeriet danne ramme om alt fra koncerter over badmintonstævner til foredrag. Det er virksomheden Airteam, der har stået for ventilationsanlægget, og afdelingschef Jesper Lyngkær forklarer, at opgaven først og fremmest er at skabe komfort i rummene. Et ventilationsanlæg er ikke blot en teknisk installation. Det er en funktion, der har enorm betydning for den oplevede kvalitet i en bygning. – Vi skal levere et godt indeklima, så folk kan holde ud at være der. Ventilationsanlægget er dimensioneret ud fra, at det både skal virke i forbindelse med rockkoncerter, klassiske koncerter, ishockeykampe, foredrag, messer, badminton og en masse andre aktiviteter, så ventilationsmæssigt og automatikmæssigt er der koblet nogle systemer ind, der gør det muligt at overholde de forskellige krav i den givne situation. Et komplekst projekt

Airteam har bred erfaring med store projekter, der kræver komplekse systemer. Tidligere har de leveret ventilationssystemet til Jyske Bank BOXEN, der indtil Royal Arenas åbning er den eneste multiarena af sin slags herhjemme. Når kompleksiteten er høj, kommer kompetencerne i spil.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

sikrer sig, at man får den rigtige opblanding i rummet. Øgede energikrav

I de seneste bygningsreglementer har der været øget fokus på energiforbrug, støj og brandsikkerhed ved ventilationssystemer. Det skaber udvikling i branchen, forklarer Jesper Lyngkær, for nye krav kræver nye løsninger. – Det kræver jo et luftskifte at opretholde et givent indeklima i en bygning, og for at gøre det, må du have ventilatorer og motorer til at køre, men kravene til energiforbruget i den forbindelse bliver hele tiden skærpet i Bygningsreglementet, siger Jesper. – Det er en kompleks bygning. Der er meget højt til loftet, og installationen af ventilationsrørene er derfor ikke som i et almindeligt kontorhus for eksempel, hvor de hænger i tre meters højde under et betondæk. Der har været nogle udfordringer ved for eksempel at få installationen monteret i tagkonstruktionen, men det er jo netop den slags, der gør projektet spændende. Den mest optimale placering af et ventilationsarmatur bliver afklaret i en såkaldt CFD-beregning, hvor faktorer som

bygningsmasse, temperaturforhold, betonmængde, scenebelysning, rumoverflader og antallet af borde, stole og personer danner grundlaget for en visuel simulering. – Den beregner, hvilke lufthastigheder og temperaturforhold man får under givne forudsætninger, samt sikrer at den friske luft kommer ned i opholdszonen i både starten og slutningen af en koncert, hvor 15.000 mennesker hopper op og ned. Det generer fugt og varme, og det tager man højde for i forhold til placeringen af dysserne, der fører luft ind og ud, så man

– Helt generelt bliver anlæggene større for at mindske energiforbruget i forbindelse med at transportere luft rundt i systemet. Man dimensionerer hele ventilationsanlægget anderledes med større kanaler, mindre tryktab og dermed lavere strømforbrug. Det kræver plads i bygningen. Fordelt på funktionærer, installatører og montører har airteam haft 20-30 mand på projektet, som har aflevering 14. oktober.

annonce

29


TEMA: Bæredygtighed

Bæredygtighed er ikke et quick fix For Mette Qvist og Green Building Council handler det om at gøre bæredygtighed til noget konkret, målbart og værdiskabende. Dokumentérbar bæredygtighed vinder indpas – men omstillingen kommer ikke af sig selv. Tekst af Rune H. Jensen

Fortsættes på side 32

30

annonce

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Hvad er sjovest. At lave penge eller at lave løn? Du synes sikkert, det er sjovest at bruge tiden på opgaver for dine kunder – og på at skaffe nye projekter, så du tjener flere penge. Hos Bluegarden synes vi, det er sjovest at lave løn. Vi gør det faktisk for 8.000 virksomheder indenfor byggeri og anlæg. Skal vi også gøre det for dig?

FÅ VORES ANBEFALING OG EN TUR I BIFFEN bluegarden.dk/byg

Uanset hvilken løsning du vælger, hjælper vi dig godt i gang. Du slipper for selv at lave indberetninger og overførsler til SKAT, ATP, pension, feriefonde og statistik. Og hvis du har brug for hjælp, er vi klar med Danmarks nok bedste support og rådgivning.

Du kan vælge mellem to lønværktøjer:

Løn Administration

LønAdministration

Vi laver (næsten) alt. Du skal kun bruge et par minutter om måneden på at informere os om dine medarbejderes løn.

90 kr. pr. lønseddel ved 14-dages løn DataLøn Danmarks mest anvendte lønsystem. Det er enkelt og intuitivt at arbejde i.

20 kr. pr. lønseddel + serviceabonnement*

Løn Tjek dine muligheder på bluegarden.dk/byg 10069

Administration

Eller ring til os på 72 27 90 14 og få hjælp til at vælge det rigtige lønværktøj.

Bluegarden gi’r muligheder. 109 kr. om måneden afhængigt af * fra antal medarbejdere.


TEMA: Bæredygtighed Fortsat fra side 30

B

egrebet bæredygtighed bliver jævnligt angrebet for at blive brugt og misbrugt som et diffust og politisk korrekt buzzword. For Green Building Council Denmark (DKGBC) er ambitionen den stik modsatte: – Vi arbejder for at gøre bæredygtighed konkret og værdiskabende. DGNB-certificeringen opstiller meget håndgribelige værktøjer og kriterier, der ikke kan gradbøjes. Man kan kort sagt ikke spekulere sig ud af bæredygtighed med DGNB. Ordene kommer fra Mette Qvist, direktør for DK-GBC, der arbejder med udbredelse af bæredygtighed i byggebranchen via særligt udviklede evalueringsmetoder, der f.eks. kan skabe et langsigtet billede af en bygnings performance med bl.a. konkrete værktøjer til livscyklusvurdering (LCA) og total økonomi (LCC).

Udvikling i den rigtige retning

Fundamentet for DGNB-certificeringen er en helhedstænkning, der i modsætning til andre certificeringsordninger tager ligelig højde for både totaløkonomi, miljø og de sociale aspekter. DGNB skal således i højere grad end de øvrige førende standarder ses som en bæredygtighedscertificering end kun som en miljøcertificering. Og siden etableringen af DK-GBC i 2010 og den første danske version af DGNB-certificering for fire år siden er udviklingen gået stærkt – om end ikke nødvendigvis altid stærkt nok:

”DGNB-certificering er kort sagt et forsøg på at komme om bag de fine ord og kunne dokumentere indsatsen målbart via et pointsystem, der omfatter både totaløkonomi, miljø og det sociale.” – Vi er godt på vej, men det er ikke et quick fix. Bæredygtighed kommer ikke bare af sig selv. Der er meget ny viden, der skal tilegnes, og alle led skal vænne sig til det, så det er et langt sejt træk at udbrede viden om certificeringssystemer og helhedstænkning, siger Mette Qvist – og betoner, at der blæser positive vinde, selv om udviklingen måske ikke altid går så hurtigt som ønskeligt på alle fronter: – Det går absolut i den rigtige retning. Flere og flere bygninger bliver DGNB-certificerede, og f.eks. pensionsselskaber og kommuner er godt med. Jeg ville da ønske, at staten og flere kommuner rykkede mere. Fra et samfundsmæssigt perspektiv er det jo lidt svært at forstå, at man ikke vil det mere, vurderer Mette Qvist. Alt skal være frit tilgængeligt

Det kan med andre ord være hårdt at ændre vaner i og omkring byggebranchen.

32

Foto: Anne Katrine Harders.

En af udfordringerne er vidensdeling, og hvordan man får fuldt udbytte af de bæredygtige tiltag til meget forskelligartede byggerier. Derfor stiller DK-GBC også flere og flere af standardens manualer frit til rådighed: – Open source-tilgangen har allerede betydet, at rigtig mange har downloadet materialet. Hensigten er, at alt med tiden skal være tilgængeligt og åbent. Og vi skal have det på en webbaseret version, så der kommer til at ske meget mere udvikling på den digitale front. Open source gør DGNB til en fælles platform for bæredygtigt byggeri for markedet, hvor man kan genbruge og skalere sin viden op, fortæller Mette Qvist. Går der business i bæredygtighed?

DK-GBC kan stille manualer og viden frit til rådighed, fordi de er en non profit medlemsforening, der ikke skal tjene penge på opgaven. Men samtidig er det organisationens datterselskab, der kan DGNB-certificere, og det koster selvsagt en mindre udgift til selve rådgivningen og omkostninger til certificeringsprocessen. En kritisk røst kunne måske indvende, om det medfører risici for strategisk brandingtænkning: – Nej, det er jo kun rart for bygherrer og virksomheder at kunne dokumentere deres indsats. Hvis man har en masse gode intentioner, vil man også gerne kunne dokumentere dem i praksis. Hvordan man så bruger det, er meget forskelligt. Nogle bruger det til branding, hos andre er det knap så tydeligt. Det er kort sagt et forsøg på at komme om bag de fine ord og kunne dokumentere indsatsen målbart via et pointsystem, der omfatter både totaløkonomi, miljø og det sociale. – Det er det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner DGNB. Her vægtes de økonomiske parametre på lige vilkår med de øvrige, så det bliver meningsfuldt i den daglige praksis i byggebranchen. Gennem certificeringen vægtes kriterierne i forhold til hinanden. Det betyder, at bæredygtighed i DGNBs perspektiv både handler om at score højt i de enkelte parametre, men også om at skabe balance

mellem parametrene, siger Mette Qvist og uddyber: – Hvad der forstås som økonomisk bæredygtigt er ikke nødvendigvis socialt bæredygtigt, og hvad der kan være et ønske miljømæssigt set kan også sagtens være en dårlig forretning. Det er netop disse modsætninger mellem forskellige hensyn, DGNB-certificeringen forsøger at gøre op med for at sikre et helhedssyn. Ikke dansk hjemmestrik

DGNB-certificering er oprindelig en velafprøvet tysk model, der via et forum af uvildige eksperter og praktikere fra byggebranchen er blevet specifikt tilpasset

”Om 10 år er det noget, man bare gør. Sådan man tænker. Bæredygtighed vil være en naturligt indbygget tilgang og tankegang. Man vil i stedet mere og mere anskue en bygning som delkomponenter, der skal genanvendes.” de danske forhold. Det er populært sagt en tjekliste for bæredygtighed, der med fordel kan anvendes så tidligt som muligt i designfasen. Og Mette Qvist ser kun de forskellige og parallelt eksisterende internationale bæredygtighedsstandarder i forskellige lande såsom BREEAM, LEED, HQE og DGNB som en styrke: – Vi bliver alle bedre, når der er konkurrence. Fra starten var det bevidst ikke noget dansk hjemmestrik, vi lavede. Vi greb en international tilgang og testede de forskel-

lige ordninger uvildigt. Dér var DGNB klart den bedste med den mest helhedsorienterede tilgang, de stærkeste værktøjer, og desuden bygger det på de europæiske standarder. I forhold til at levere produkter over landegrænserne stiller det kun større krav til performance og produktkvalitet, og DGNB har f.eks. været en driver for FSC-certificeret træ. Politisk opfordring

Værdierne ved driftsbesparelser, større produktivitet og bedre medarbejdertrivsel overstiger ifølge DK-GBC langt omkostningerne i selve anlægsfasen og gør målbar bæredygtighed til en god forretning på bundlinjen og på den lange bane. Og DKGBC fremhæver i en markedsundersøgelse fra april 2016, at tendensen entydigt peger i retning mod et voksende marked for bæredygtigt byggeri. Antallet af bygninger tilmeldt DGNB-certificering i januar 2016 var ifølge rapporten således fordoblet i forhold til januar 2015. DK-GBC opfordrer derfor nu regeringen og Folketingets partier til at indarbejde reglerne og bæredygtighedskriterierne i reguleringen på området, når nu både byggebranchen og kunderne ifølge DK-GBC utvetydigt bevæger sig i en mere bæredygtig retning i årene fremover. Bæredygtighed anno 2025

Og for Mette Qvist er det ikke et spørgsmål, om man tænker i bæredygtighed om 10 år. Det er en selvfølge, en ufravigelig nødvendighed. Det bliver mere et spørgsmål om hvordan, man tænker i bæredygtighed i Danmark om et tiår: – Om 10 år er det noget, man bare gør. Sådan man tænker. Bæredygtighed vil være en naturligt indbygget tilgang og tankegang. Man vil i stedet mere og mere anskue en bygning som delkomponenter, der skal genanvendes. Der bliver mere fokus på cirkulær økonomi og ”disassembly” – hvor man tænker i, hvordan elementer kan bruges igen – og specifikke emner såsom f.eks. energi og materialer, dvs. delementer og områder, hvor man fortsat vil kunne gøre det bedre, slutter Mette Qvist. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


KYEDDESIGN.DK

5.156 håndværkere bruger ordrestyring.dk - skal du også prøve? Ordrestyring.dk er håndværkerens bedste online-værktøj. Altid adgang via pc, tablet og smartphone.

Ring 70 27 35 25 ...og prøv ordrestyring.dk GRATIS i 14 dage

Tagdækning | Tømrer- og murerarbejde | Facade og tage

Holdbarheden er nøglen til et godt tag

Nordisk film udført 1992-93 og der har frem til dato ikke været repareret på taget.

Gadevang i Tåstrup udført 1992-93 og der har frem til dato ikke været repareret på taget.

Primatag Greve | Håndværkbyen 21 | 2670 Greve | +45 43 90 98 73 | post@primatag.dk

Danish Agro, Nykøbing F udført 1989-90 og der har frem til dato ikke været repareret på taget.

Primatag Toreby L. | Kroghsvej 4 | 4891 Toreby L. | +45 54 86 98 73 | post@primatag.dk


TEMA: Bæredygtighed

Overfladen gør en forskel Traditionsrige Riisfort A/S bærer historien ind i en ny tid med dialog, erfaring og øget værdi for kunden som centrale værdier. Tekst af Rune H. Jensen

D

et er ingen tilfældighed, at der er et billede af virksomhedens stifter, Rasmus Riisfort, på væggen i det ellers helt nye mødelokale hos Riisfort A/S. Det handler bogstaveligt talt om at føre historien og kulturen med ind i en ny tid for den Aarhus-baserede virksomhed, der bl.a forhandler laminat, kompaktlaminat, linoleum, melaminplader, finerede plader og kanter.

Dialog, netværk og øget værdi for kunden

slidstærkt design til møbler og inventar, fortæller Jan Svendsen. Han fremhæver desuden det seneste skud på stammen, som Riisfort A/S forhandler: FENIX NTM, som ifølge Jan Svendsen har betydet en revolution inden for laminatoverflader, hvor dekorlaget er produceret efter de nyeste teknologier og derfor stort set ikke efterlader aftryk efter berøring. Gør det helhjertet

lave videoer og præsentationer, der f.eks. giver bedre forståelse for et nyt produkts mange anvendelsmuligheder – for dermed at skabe øget værdi for kunden. Og ifølge Jan Svendsen er det kun fantasien, der sætter grænser for produkternes rige anvendelses- og kombinationsmuligheder i f.eks. køkkener og inventar til bl.a. kontorer, hoteller og butikker.

– Vi husker med stolthed, hvor vi kommer fra og imødegår samtidig det nye. I dag er vi snarere en moderne sparringspartner end traditionel grossist, og her er dialog, rådgivning og netværk vigtige størrelser, siger adm. direktør hos Riisfort A/S, Jan Svendsen, hvis egen historie i firmaet går tilbage til 1993.

Miljøvenlige overflader

Derfor bruger virksomheden fra 1948 i dag også meget tid på at tale med folk, skabe netværk, krydshenvise kunder og

Riisfort A/S er FSC-certificeret og prioriterer miljøansvar højt. Eksempelvis er virksomhedens nye faciliteter energineutrale med solceller på taget, og leverandørerne

34

annonce

skal tilsvarende også kunne dokumentere, at alle produkter er frembragt på miljøvenlig og etisk forsvarlig vis. – Vi har forhandling og distribution af alle de kvalitetsprodukter, man gerne vil have. Det gælder f.eks. Corian, der er et smukt flagskib inden for eksklusive overfladematerialer til individuelle og luksuriøse designløsninger til alt fra møbler til andre indretninger. Det gælder Formica, som dyrkes af rigtig mange arkitekter, de unikke produkter fra Swiss Krono, og Forbo med linoleumprodukter, der bl.a. kan skabe et flot og

– Vi har Skandinaviens største lager af disse og flere produkter med 10.000 m2 under tag. Heraf er det meste med prøveservice, så man kan få tilsendt prøver fra dag til dag, ligesom man fysisk kan komme og se, mærke og prøve, hvad vi har. Vi gør det helhjertet, vi har en kæmpe stolthed omkring det, og vi sætter en ære i hurtig og sikker levering, som folk i dag forventer, slutter Jan Svendsen. Riisfort A/S er ejet af Riisfort Fonden, der årligt uddeler én til halvanden million kroner i støtte til lægevidenskabelig forskning og forbedring af folkesundheden.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


BLIV PARTNER Et partnerskab giver jeres virksomhed muligheden for at præsentere jeres nyheder, produkter og artikler i et redaktionelt miljø på vores digitale medier pArTnerproFIL oMFATTer

KonTAKT Anne-Sofie Therp mobil: +45 28 49 97 34 Mail: ast@mxi.dk Jan Holländer mobil: +45 28 73 33 12 Mail: jan@mediaxpress.dk Følg os på: Facebook LinkedIn Google+

pArTnerFordeLe

3

Din egen side på mediet

3

Mediehus i ryggen

3

Kontaktinformation

3

Garanteret forside eksponering

3

Linkbuilding

3

Produktion af redaktionelt

3

Bannere

indhold 3

Deltagelse i nyhedsbreve


TEMA: Bæredygtighed

Dansk design og schweizisk kvalitet kan nu opleves i Køge Schweiziske Laufen, en af verdens førende producenter af sanitets og badeværelsesudstyr, har netop åbnet et splinternyt showroom i Køge. Her kan man blandt andet opleve Laufens unikke serie Kompas, der er udviklet til det nordiske marked af den danske designer Hee Welling. Tekst af Alexander Tengbjerg

M

an kan se billeder og læse om et designerbadeværelse uden rigtigt at fornemme håndværket og kvaliteten. Derfor besluttede man sig hos Laufen Nordic at skabe et splinternyt showroom, så man ikke alene kunne se, men også føle på kvaliteten.

plejehjem viser en stor interesse for, fortæller Daniel Jørn Nielsen, administrerende direktør i Laufen Nordic. Nye muligheder

Det er ikke kun Kompas serien, der er skræddersyet til norden. I 2013 stod Laufen klar med en verdensnyhed efter mange års intensivt samarbejde. Det var en helt ny type af keramik, der fik navnet SaphirKeramik. Det kan, uden at gå på kompromis med keramikkens gode egenskaber, formes mere fleksibelt. Det har resulteret i, at Laufen kan skabe en håndvask med flader på ganske få millimeter og en utrolig styrke. SaphirKeramikkens tynde flader giver rummelige håndvaske, som optager mindre plads.

Et kvalitetsbadeværelse skal opleves

Det nye showroom endte med at blive placeret i Køge, hvilket ifølge Anders Kristensen, der er produktchef i Laufen Nordic, har en stor geografisk fordel: – Vi ligger tæt på en motorvej, der forbinder det meste af Danmark, ja selv for vores sydsvenske kunder tager det blot en time i bilen, før de kan være her. Hele meningen er jo, at vores kunder skal kunne tage et smut herud og få inspiration til deres nye badeværelse. Vi har et bredt udvalg af vores store produktkatalog vist frem, så man kan både få nye ideer men også ved selvsyn opleve de mange små finesser og detaljer ved vores produkter. Badeværelset er et vigtigt rum, og skal man investere i et nyt, skal det foregå på et oplyst grundlag. Et minimalistisk nordisk snit

Laufen har haft et særligt fokus på det nordiske marked og har længe beundret den skandinaviske minimalisme. Derfor lancerede man en særlig produktserie under navnet Kompas. Designeren Hee Welling,

36

annonce

Kreative inputs fra hele Europa

der blandt andet er kendt for stolen HAY about a chair, har stået for designet i Kompas serien, og resultatet er blevet en stilren serie, der kombinerer form og funktion. Samtidig har målet fra Laufens side været at skabe en serie med et udsøgt design og en overkommelig pris. Hygiejnen i højsædet

Kompasserien rummer dog mere end blot et skarpt nordisk design. Laufens tekniske

fremskridt er også implementeret i denne serie. Her er den mest interessante Rimless teknologien: – Vores Rimless toiletter er udstyret med en særlig skylleteknik. Lidt simpelt forklaret, så har vi fjernet den traditionelle skylle-rende, men toilettets skylleevne bibeholdes. Effekten er, at det er nemmere at gøre rent og dermed langt mere hygiejnisk. Det er noget, som også hospitaler og

Laufen har udover Kompas serien også en række serier skabt af store udenlandske designere, blandt andet fra Frankrig, Schweiz og Finland. Der er derfor en lang række af udtryk og stilarter repræsenteret hos Laufen, alle med deres kvalitetskomponenter. Selv børnene kan få glæde af Laufens kvalitet, da de også har en serie specifikt designet til børn. Filosofien er, at der ikke skal gås på kompromis med hverken kvalitet eller stil, uanset om det er til voksne eller børn.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Konferencer & Møder Hotel Propellen i Billund

· · · · · · ·

14 kursuslokaler og grupperum Døgnbemanding i reception 94 nyrenoverede værelser Konferencesekretariat Hyggelige restauranter og lobbybar Fitness inden- og udendørs Swimmingpool, sauna og boblebade

Hotel Propellen ligger midt i Jyllands hjerte. Små 3 kilometer fra Billund Airport, 20 min. fra motorvej E45, E20 og Midtjyske Motorvej samt en halv times kørsel i bus fra Vejle.

DAGSMØDE kr. 425,DØGNKURSUS kr. 1.425,-

Propel - Park - Plane Når du flyver fra Billund Lufthavn · · · ·

Overnatning Morgenmad i restauranten eller “to go” Parkering mens du er væk Taxa fra Hotel Propellen til Billund Lufthavn Fast pakkepris:

Enkeltværelse

kr.

775,-

Tillæg for dobbeltværelse kr. 200,Begrænset antal værelser hver dag

NY APP: “Hotel Propellen” Propel - Smart - Booking

Download “Hotel Propellen”s app til iPhone eller Android. Med vores nye App “Hotel Propellen” sikrer vi dig den absolut nemmeste vej til booking af værelser og med vores prisgaranti, dagens bedste pris.

Nordmarksvej 3 · DK-7190 Billund · Tlf.: 75 33 81 33 · www.propellen.dk · mail@propellen.dk


TEMA: Nye krav til byggemateriale

VHGB er et nyt videncenter, hvor byggeriets parter kan stille spørgsmål om byggeaffald. Her ses en velbesøgt åbningskonference med titlen „Ser du udfordringer i byggeaffaldet?” 

Hvad er forhindringerne for den cirkulære økonomi? Bygge- og anlægsaffald udgør pt. omkring 33 % af alt affald i Danmark, og derfor er en væsentlig del af en bæredygtig byggebranche, at vi bliver bedre til at bygge, så man ude i fremtiden kan skille bygningens dele ad og genbruge byggematerialerne. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

er er stor fokus på genbrug og genanvendelse af ressourcer i byggeriet, og der er dukket nye begreber op som upcycling, cirkulær økonomi og ”design for disassembly”, ligesom mange aktører i branchen arbejder med problemstillingen ved affaldshåndtering fra hvert deres perspektiv. Miljøingeniør Stefania Butera er konsulent i Teknologisk Institut, og med hendes Ph.D. fra DTU Miljø om genanvendelse af byggeaffald ramte hun et emne, som er blevet en helt central problemstilling for fremtidens byggebranche. Bygge- & Anlægsavisen har talt med hende om udfordringerne på området. Hvordan har du arbejdet med cirkulær økonomi? – Som forsker har jeg arbejdet indgående med skadelige stoffer i byggeaffald og blandt andet set på udvaskning ved regnvand og påvirkningen af grundvandet, for

38

at vurdere om byggeaffaldet kan genanvendes. I min stilling ved Teknologisk Institut har jeg et bredere fokus, hvor det ikke kun handler om affaldet, men ligeså meget om bygningernes konstruktion, hvordan materialerne indgår i dem, om der er benyttet skadelige stoffer ved byggeri, og ikke mindst, hvordan man kan skilles bygningerne ad for at udnytte ressourcerne i dem. Da er man nødt til at se på helheden, og så giver det lige pludselig mange flere problemstillinger og indgange til cirkulær økonomi. Og hvor starter man så? – Det er nemlig den store udfordring. For man starter over det hele – i princippet arbejder man med alle aktører i værdikæden, da genbrug af byggematerialer både vedrører arkitekten, ingeniøren entreprenøren og bygherren. Nogle aktører er længere frem end andre – de kan f. eks. se business casen ved at bruge nye og innovative tilgange til byggeri. Nogle har stor fokus på at udnytte ressourcerne fra eksisterende byggeri, mens andre arbejder

med at designe nye bygninger, så de hurtigt kan skilles ad igen. Hvad er de afgørende udfordringer i forhold til at kunne skille enkeltdele ad efter bygningens levetid? – Der er flere niveauer af udfordringer, når det handler om eksisterende bygninger. De er ikke nødvendigvis konstrueret med ”design for disassembly” for øje. I de eksisterende bygninger har vi først og fremmest nogle udfordringer i forhold til at identificere, hvad de består af – både af ressourcer og skadelige stoffer. Der, hvor flere konstruktionsdele og oven i købet med indhold af skadelige stoffer sidder sammen, kan det være vanskeligt, både at identificere problemstofferne og at skille dem ad. Specielt materialer som lim, mørtel og fugemasser giver hovedpine. Det er denne slags udfordringer, som man prøver at styre uden om ved ”design for disassembly”, hvor man fra start prøver at undgå problemstoffer, samt at materialerne limes, klæbes eller støbes sammen.

Så det er en vigtig del af cirkulær økonomi, at vi har styr på alt, vi bygger ind i bygningerne? – Ja, det er én del af det. Vi bliver nødt til at kunne registrere alle stoffer og materialer, som indgår i byggeriet, samt holde listen opdateret undervejs. Så om 30-50 år, når huset skal rives ned, har vi 100 % styr på hvad, der skal og kan genbruges eller genanvendes. Og ved at have et register undgår man samtidig ubehagelige overraskelser, som vi ser det med PCB og asbest, der eksisterer i bygninger, uden nogen er klar over det. I det hele taget er tidsaspektet virkelig svært at forholde sig til, for hvilken teknologi har vi om 30-50 år, når de bygninger, vi laver nu, skal skilles ad? Og mister nogle materialer strukturelle egenskaber ved at blive skilt ad og genanvendt? Og skal genbrugsmaterialer CE-godkendes? – Det er ét af de mange ubesvarede tekniske spørgsmål, som skal afklares på et overordnet plan. Jeg oplever, at mange > Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Flytgulve A/S

New Yorker Designgulve i flere farver Tyndpudsgulve · Ronasil Alfagips · Skumbeton · Epoxygulve Lydgulve · Akustikgulve Soundseal-konstruktioner DTI kontrollerede produkter Salg af NFM produkter Sække à 25 kg eller 15 kg til fordelagtige priser Ring for tilbud Leif +45 2273 9798 Tim +45 5387 9798 Se mere på www.nfm.se NFM Flytgulve A/S · Raffinaderivej 6-10 · 2300 København S


TEMA: Nye krav til byggemateriale

> aktører allerede i praksis arbejder med cirkulær økonomi, men lovgivningen halter efter i udvikling på området i forhold til den virkelige verden lige nu, og herved risikerer virksomhederne, at deres grundlæggende forretningskoncept kan blive ulovligt. Her skal myndighederne efter min mening være mere proaktive. Jeg mener, at økonomien skal være en driver for virksomhederne, og hvis vi retter blikket ud i fremtiden, så kunne man overveje forskellige regulerende tiltag, såsom en afgift på nye byggematerialer, støtteordninger til genbrug eller måske en pantløsning. Det er selvfølgelig en kompleks økonomisk vurdering, men det skal kunne svare sig for virksomhederne at tænke i de her baner. Der er ofte store summer på spil i byggeprojekter, og derfor tænkes der konservativt, så hvor kommer innovationen fra? – Man kan sige, at hvis en virksomhed har en række faste samarbejdspartnere, som man har gode erfaringer med, og hvor man har en velfungerende forretning, hvorfor

40

så ændre det? Men vi er på vej ind i et nyt bæredygtighedsparadigme, og det er en nødvendighed at forholde sig til de krav, som fremtiden vil stille. Innovation i den her sammenhæng handler ikke bare om at finde ny teknologi, men også at skabe nye forretningsmodeller, hvor man samarbejder på tværs af værdikæden. Her skal ALLE være med, og her må man forsøge at få perspektiverne til at mødes i midten. Men det økonomiske incitament for at genanvende skal være der. Og her er det en udfordring, at værdien af byggeaffald er så lav? – Vi er på plads i forhold til selve sorteringen og nedrivningen, men nedbrydningsfirmaerne skal kunne afsætte materialerne, ellers har det ingen interesse. Lige nu er der et velfungerende marked for stål og metaller, og derfor smider ingen de materialer ud, mens de tunge materialer kun bruges som vejfyld. Men hvad med de andre materialer, såsom træ? Og hvad med de produkter, som kunne direkte genbruges, fx døre, teglsten mfl.? Er der afgørende teknologisk udvikling i horisonten, som kommer til at have stor betydning? – 3D print kan på sigt blive en game-changer. Lige nu ser vi flere og flere eksempler på præfabrikerede elementer og modulbyggeri, hvilket er en effektiv måde at spare tid og ressourcer på, men mit spørgsmål er, om der er tænkt muligheder for genanvendelse ind i systemet? Er der en plan for disassembly indbygget i systemet, så de forskellige komponenter og dele kan skilles ad? Hvis ikke, så forværrer den udvikling arbejdet med at forstærke den cirkulære økonomi.

InnoBYG

Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og her bestræber man sig på at samle branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt. Man arbejder aktivt for, at allerede udviklede løsninger og/eller samarbejdskoncepter bringes aktivt i spil. I InnoBYG regi kører Teknologisk Institut FoU projekter som bl.a. ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, som fokuserer bredt på bæredygtighed i byggeri og cirkulær økonomi, og ”Materialepas”, hvor man ser på hvordan, man kan dokumentere miljøkvaliteten af byggematerialer som genbruges. InnoBYGs styregruppe består af: Dansk Byggeri, BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DBI, DANSKE ARK, DI Byg, DTU, Energistyrelsen,Trafik- og Byggestyrelsen, FRI, Gate 21, Håndværksrådet, Kunstakademiets Arkitektskole, SBi/AAU,Tekniq,Teknologisk Institut og VELUX A/S.  VHGB

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald. Hos VHGB (www.vhgb.dk) kan man som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver eller kommune få gratis vejledning om miljøfarlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet og om mulighederne for genbrug og genanvendelse. Målet er via øget viden at gøre det enklere for alle parter at tage ansvar for korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og i indeklimaet i bygningerne – og desuden medvirke til at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt. VHGB blev etableret i foråret 2016 af Dansk Byggeri og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania. VHGB sekretariatet består af et konsortium mellem Teknologisk Institut, Golder Associates og Kommunikations Kompagniet, og er forankret i Teknologisk Institut.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


“Vi klarer alt, imens du drømmer om din nye altan..”

Det gode liv i byen

Helikopterplads Nakskov

Hævet flade Gl. Køge landevej Rød Cloburn 1/3 mm

Grøn Bauxit 1/3 mm 6024 traffic green

Trafiksaneringsprojekt - Borup Sandfarvet Natursten 1/3 mm

Rundkørsel Vallensbæk Blå Bauxit 1/3 mm, ral 5017 traffic blue

EUROSTAR DANMARK A/S WWW.EUROSTAR.AS · Tigervej 12, 4600 Køge · tlf: 42 14 83 13 · jod@eurostar.as Hvidkærvej 33, 5250 Odense SV · tlf: 42 14 83 06 · lth@eurostar.as Gugvej 126, 9210 Ålborg SØ · tlf: 61 55 46 43 · nid@eurostar.as


TEMA: Nye krav til byggemateriale

Gennemtænkte badeværelser For Dansani handler det om at udvikle kvalitetsbadeværelser med forståelse for brugernes behov. Her er effektivitet, funktionalitet og gennemtænkte løsninger centrale parametre, når det gælder understøtning af byggebranchen anno 2016. Tekst af Rune H. Jensen

D

anskejede Dansani holder fortsat et koncentreret fokus på badeværelset, baderumsmøbler og inventar til badeværelset. Funktionalitet, dansk produktion og design samt kvalitet er nøgleord for virksomheden for at kunne imødegå brugernes behov optimalt. Det er ”skomager, bliv ved din læst” på den positive måde:

høj. Vi har en salgsorganisation til rådighed og montørteam samt show room og konceptbutik – og desuden stor erfaring, hvilket 80.000 solgte baderumsmøbler årligt i det nordvestlige Europa vidner om. Alt i alt giver det en sammenhæng mellem det bygherren bygger, slutbrugerne og kravene til effektivitet og produktivitet på projektmarkedet. Fra samtalekøkken til badeværelse

Det vigtige rum i hverdagen

– Det er dét, vi fokuserer på, og dermed har vi opnået en højt specialiseret kompetence inden for badeværelset. Badeværelset er i dag et af de allervigtigste rum i hverdagen. Det er her man finder ro og bruger meget tid, så det skal være et afslappende og rart rum, som man har lyst til at opholde sig i, siger Susanne Stefanie Krag, salgs- og marketingdirektør hos Dansani. Hun påpeger, at udviklingen og internettets udbredelse betyder, at folk i dag er klædt langt bedre på, ved mere og stiller større krav til f.eks. funktionalitet og lækkerhed. Og at Dansani derfor imødegår brugerne med til stadighed mere gennemtænkte løsninger, stor detaljeomtanke og effektive koncepter – også i forhold til en branche som byggebranchen: Understøtter byggebranchen

– Vi understøtter byggeprocessen på tre overordnede områder: Regler & standarder, etablering og i forhold til en totalbetragtning. Hvad angår regler og standarder ikke bare overholder vi f.eks. fugt-standarder. Vi ligger to til tre gange højere end standarderne forlanger, siger Susanne Stefanie Krag, og fortsætter:

42

annonce

– I årene fremover tror jeg, at det store fokus på bl.a. samtalekøkkener nu er ved at flytte over på badeværelset som et sted med en rar stemning og tid til ro. Og så kommer der et endnu større fokus på de grønne byggerier, bæredygtighed og social responsibility. Også her skal underleverandører som os være med helt fremme, og derfor har vi allerede indarbejdet det i alt vi gør – gennemtænkt og med effektivitet ned i mindste detalje, siger Susanne Stefanie Krag. – Med hensyn til etablering og cost-effektivitet i forbindelse med opstillingen af vådrum, leverer vi dokumentation og har et unikt koncept specifikt tilpasset byggebranchen i tre forskellige størrelser: Små, mellem og store vådrum. Når vi designer, er vi meget opmærksomme på, at det skal være nemt at sætte op i praksis, og vi gør det gennemtænkt og ensartet, så det altid skal udføres på samme måde hver gang. Tænk intelligent helt ned i detaljen

– Alt skal være effektivt i dag. Så man skal tænkte intelligent helt ned i detaljen. F.eks. skulle installatøren tidligere være opmærk-

som på, hvilken af de to brusedøre, der var en højre- eller venstredør. Vi har gjort det ensartet, så de nu bare kan vendes. Det gør det let for installatøren hver gang. – Dertil kommer de logistiske fordele. Vi har en stor fleksibilitet både hvad angår antal, type og variation i produkterne med alt samlet i Haderslev på 18.500 m2 produktionsfaciliteter. Med andre ord: Hvis et elementer går i stykker, kan bygherren have et nyt i hænde dagen efter. – Endelig er der totalbetragtningen. Vi kvalitets- og funktionstester alt, så produkterne holder længere og standarden forbliver Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


CRAMO BETALER DIG, HVIS VI IKKE OVERHOLDER VORES KUNDELØFTER Vores mission er at opbygge fleksibilitet og effektivitet gennem udlejningsløsninger. Vi ved nemlig, hvad driftstop betyder på en arbejdsplads. Derfor giver vi alle vores kunder disse 3 løfter - for at du har ”A Great Day At Work”.

VI ER ALTID ANSVARSFULDE! Vi er villige og i stand til, at løse enhver form for utilfredshed med os. Derfor har Cramo en neutral kunderepræsentant, som undersøger sagen til bunds, og vender tilbage med et fyldestgørende svar til dig.

Tlf. 70 110 210 www.cramo.dk info@cramo.dk

VORES UDSTYR SVIGTER IKKE! Og skulle det alligevel ske, sørger vi for at reparere eller udskifte det defekte materiel indenfor 4 arbejdstimer. Hvis ikke det lykkes for os, kompenserer vi for lejen af det defekte materiel med op til 1 uges gratis leje.

VI KOMMER ALTID TIL TIDEN! Vi leverer altid til aftalt tid, og skulle det utænkelige alligevel ske, at vi kommer for sent, kompenserer vi for det lejede materiel med op til 1 uges gratis leje - uanset årsag!


TEMA: Nye krav til byggemateriale

Kan gøre altandrømme til virkelighed For Danmarks førende altanfirma, Altan.dk, handler det om at skabe tryghed hos kunderne. Med egen projekteringsafdeling, en erfaren sælgerstab og god dialog med myndighederne kan Altan.dk guide kunderne sikkert og professionelt fra drøm til virkelighed. Tekst af Jari Nielsen

vet, skal kunderne bare læne sig tilbage, indtil altanen er monteret. Vi har vores egen projekteringsafdeling - bygningskonstruktører og tekniske designere, som sidder og tegner altanerne, og ingeniører, som ikke laver andet end altanberegninger. Vi er 100 % sikre på, at det vi gør, er det rigtige, og vi har optimeret alle processer gennem ti år, fortæller han. Den proces, det er at købe en altan, fra besigtigelse til montering, indebærer bl.a. projektering, beregninger og myndighedsbehandlinger. Altan.dk har rig erfaring med at levere de bedst mulige løsninger på sikker og professionel vis.

– Vi kan føre hele processen for bygherren fra A til Z. I det øjeblik, der er underskre-

– Vi har en tæt dialog med kommunerne om, hvad vi må og ikke må. Og vi har en

erfaren og bred sælgerstab, som allerede ved første besigtigelse kan rådgive og vejlede kunderne om, hvad der er muligt og ikke muligt. En meget kompetent sælgerstab, som dermed kan skabe tryghed. Derudover har vi en projektafdeling, som kan gå i dialog med kommunerne, siger Niels Urban. Altan.dk gennemfører mere end 100 byggesager om året, og tilbyder alle typer altaner af beton, stål og aluminium med forskellige typer rækværk. De kan også levere specialdesignede altaner. – Det kan vi, fordi har egen projekteringsafdeling og et tæt samarbejde med leverandørerne, siger Niels Urban.

All in

Med MultiOne får du en læssemaskine og en redskabsbærer i én og samme basismaskine – enkelt, effektivt og driftsøkonomisk optimalt VIDITETSVE N LIK

LIG

Har din redskabsbærer en teleskoparm? Kan din traktor dreje vinkelret om hjørnet, eller kan din gaffeltruck slå græs?

LE

www.business-reklamebureau.dk 4159

S

iden starten i 2006 har Altan. dk udviklet sig til at være Danmarks største leverandør af altaner til eksisterende ejendomme. I sidste regnskabsår fik virksomheden ordrer på mere end 3000 altaner. Kunderne er primært ejer- og andelsforeninger samt boligselskaber. Det er et rekordresultat, som ser ud til at blive slået i 2016. Det skyldes både gode produkter og et godt brand, mener virksomhedens salgsdirektør, Niels Urban. Men han fremhæver specielt Altan.dk’s processer, der er i konstant udvikling:

A SIN G

Nej vel, men en MultiOne kan!

Maskiner skal købes lokalt – der hvor du får service! Kvissel Smede- og Maskinforretning · Hørmestedvej 335 · 9870 Sindal · Tlf.: 98 48 44 33 DCM Cykler & Have/Park-maskiner · Industrivej 9 · 9690 Fjerritslev · Tlf.: 98 22 52 48 Flovlev Maskinforretning A/S · Hovedvejen 73 · 7790 Thyholm · Tlf.: 97 87 10 59 Agrotek A/S · Lupinvej 15 · 9500 Hobro · Tlf.: 27 77 47 32 Herning Skov Have og Park ApS · Fyrrevej 14 · 7400 Herning · Tlf.: 97 12 91 11 Motorcentrum A/S · Stagehøjvej 5 · 8600 Silkeborg · Tlf.: 86 82 54 33 Traktorgården Give · Bækgårdsvej 10 · 7323 Give · Tlf.: 75 73 22 95

44

annonce

Vemas A/S · Islandsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf.: 75 82 46 11 JMJ Brørup ApS · Fårevej 40, Hjortlund · 6760 Ribe · Tlf.: 30 71 31 58 Heden Maskinforretning · Damtoften 1, Heden · 5750 Ringe · Tlf.: 62 66 12 30 Dianalund Motor ·Ventemøllevej 51 · 4293 Dianalund · Tlf.: 58 26 58 56 Egedal Maskin Center · Kirkebakken 17 · 3670 Veksø Sjælland · Tlf.: 47 17 01 21 MF-maskinservice · Skallegårdsvej 4 · 4700 Næstved · Tlf.: 24 46 04 87 FMR Landbrugsmaskiner · Københavnsvej 2 · 4800 Nykøbing · Tlf.: 54 85 58 22 Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


TEMA: Nye krav til byggemateriale

Vi skal værne om vores fælles byrum – med arkitektonisk tilpassede altaner Af Henrik Bjørndal, Sales Manager / Kontech A/S

Vores byrum er vores fælles ansvar

 n altan er aldrig bare en altan, en monteringsopgave, ekstra kvadratmeter. En altan er frihed til at være udenfor i fred, en sikkerhedsmæssig tillidserklæring, et byarkitektonisk ansvar vi som altanproducenter bærer og bør tage alvorligt.

Din altan udgør også en del af vores fælles byrum. Din og dine naboers altaner ændrer udseendet på den bygning, du bor i. Dine genboer skal kigge på den dagligt og alle vi, der færdes rundt i byen, nu og mange år fremover, skal leve med resultatet.

E

Derfor er det vigtigt, at din altan ikke er et generaliseret, masseproduceret produkt, som – undskyld mit franske – er klasket op på facaden uden hensyntagen til ejendommens arkitektoniske stil.

Alle elsker altaner – men hvorfor?

Ejendomsmæglerne, kommunerne og andelsforeningerne ved det. Lejlighedsbeboerne siger det og blogger om det. Og vi som producenter forstår det godt. At alle elsker altaner. Og hvorfor gør vi så det? Hvorfor vækker 2-4 ekstra kvadratmeter så stor lykke?Fordi en altan repræsenterer og muliggør det frie og rolige liv, vi som travle bymennesker drømmer om – og for manges vedkommende – længes efter i en hektisk hverdag med job, børn, sport og forpligtigelser. Altanen er vores ’helle’, og det mener jeg er vigtigt at omfavne og imødekomme som virksomhed. Vi sælger ikke jern og stål, gulv og gelænder. Vi sælger et ’helle’ i hverdagen, der skal være sikkert, lækkert, tilpasset og give ejeren det følelsesmæssige rum, hvor drømmene kan få frit løb.En altan er livskvalitet i fast form – og det placerer mildt sagt et vigtigt ansvar på os som producent, vi i hvert tilfælde hos Kontech er meget bevidste om – og stolte af. Kundetryghed fås som fortjent

Når man bilder sig ind, at man kan løfte så stor en opgave, som det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at montere altaner, så er det

noget, man bør tage kynisk alvorligt. For følelsen af sikkerhed skal være funderet i kompromisløs konstruktion og montering. Hos Kontech lægger hovedet personligt på blokken, hver gang vi producerer og monterer. F.eks. er vores produktion sikret optimale og ultimativt holdbare svejsninger på altanerne udført af specialiserede, fuldautomatiske svejserobotter – og vores folk, der borer og banker uden for dine vinduer, er nøje udvalgte montageteams af smede, tømrere og murere, som forstår det ansvar, de har i hænderne. For hvordan skulle man kunne sove, lege, sole eller drikke drinks med ro i maven på sin altan, hvis man bare har 0,001 procents tvivl om, at man er tryg?

Det er vigtigt at værne om byrummets æstetik – helst i en grad, hvor altaner tilpasses byens smukke ejendomme, så de forskønner og beriger bygning og byrum. Som Mogens A. Morgen, professor på Arkitektskolen i Aarhus formulerer det i magasinet Bedre Hjem, udgivet af Bolius Boligejernes Videncenter, i sommeren 2016: – Jeg har selv en altan og er meget opmærksom på den øgede livskvalitet, en altan tilfører byboere. Men skal der monteres en altan på en bygning, der ikke er født med en sådan, kræver det, at bygningens arkitektur bliver bedre af det. Den pointe er vi i Kontech meget enige i og optaget af, hvorfor vi specialdesigner vores altaner. For vores holdning er, at designet kvalitet aldrig går af mode. Heller ikke selvom det holdes i et leje, hvor de fleste kan være med prismæssigt. Det er PH’s lamper over de danske spiseborde vel et meget godt eksempel på.

Altaner på ikke sprænge husets arkitektoniske rammer – altanen skal passe som fod i hose på facaden. Som her i Vedbækgade, hvor materialevalg og udformning matcher huset uden at være for voldsom en ændring.

Vær konsistent, vær regelmæssig. Et byrum med spredte altaner, hos hvem der nu havde lyst til at få altan, holder ikke. Som branche må vi være med til at tage ansvar for, at byens arkitektoniske rytme bevares – også selvom den fornyes.

46

annonce

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Combi Flex 524 dit bedste universalprodukt • Limer og fuger • Inde og ude • Alle gængse byggematerialer • Tørre og våde overflader - hærder endda under vand • Fås i hvid, grå, sort og glasklar

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK


TEMA: Nye krav til byggemateriale

Den stille revolution Teglbranchen råber måske ikke højest. Til gengæld har faget i det stille allerede iværksat markante optimeringer, der sætter myter om energi, økonomi og bæredygtighed til vægs. Tekst af Rune H. Jensen. Fotograf: Elona Sjøgren

C

OP21 har gjort det klart, at skarpere krav til byggeriet er nødvendige, hvis de langsigtede mål for bæredygtighed skal opfyldes. I mellemtiden har de færreste opdaget, at teglbranchen allerede har accelereret sin egen udvikling og svarer igen på myter, der især går på, at det er energitungt og dyrt at bygge i tegl. Men myterne modsvarer ifølge brancheforeningen ikke hverdagens virkelighed.

En markant energireducering på brancheniveau

– Der er tre parametre. For det første er der den rene, naturlige råvare – leret. På teglværkerne genbruger og udnytter man leret 100 % og henter det typisk direkte fra matriklen. Så er der vandet. Der er opnået besparelser på op til 90 % i vandforbruget på teglværkerne, man recirkulerer al vand og får en minimal mængde spildevand. Og så er der ikke mindst varmen og energien, siger Gitte K. Nielsen, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen, og fortsætter: – Her har man produktionsoptimeret, man recirkulerer varmen fra ovnene, udnytter kapaciteten bedre og har investeret i nye anlæg – samt på brancheniveau fået en klar bevidsthed, hvad der er ”sund

48

annonce

fornuft”. Alle benytter energiledelse, og det faktiske energiforbrug er jævnt faldende. Samlet set har det betydet en markant reducering af energiforbruget i forhold til tidligere, understreger Gitte K. Nielsen. Totaløkonomi og mere teglbyggeri

Hun påpeger, at teglværkerne desuden overvejende er gået over til naturgas, der er et renere brændstof end f.eks. kul og olie. Og der findes tørre tal, der bekræfter, at tegl faktisk er det billigste, bæredygtige materiale at bygge i på den lange bane. Erfaringstal fra MT Højgaard illustrerer således, at muret byggeri i rene anlægsomkostninger ligger i midten af feltet i forhold til træfacader og alu/glas med en kvadratmeterpris på hhv. ca. 1.300, 600 og 3.600 kr./m2. – Men allerede efter 10-15 år overhaler det murede byggeri begge, og det fortsætter jo bare, jo mere tid, der går i kraft af et muret byggeris lange levetid og gensalgsværdi. Hvis der bliver muret rigtigt, er der ingen vedligehold på tegl, og så er det totaløkonomisk klart det billigste, fortæller Gitte K. Nielsen. Hun fremhæver, at der da også allerede bygges langt mere i tegl end tidligere, og

at man mærker en stor efterspørgsel fra arkitekter og bygherrer efter årene med byggerier i stål og glas som de dominerende valg. – De ved udmærket, at tegl er et godt materiale. Nu skal det bare fortælles helt klart, at det rent faktisk er fornuftigt at bygge i tegl både i forhold til totaløkonomi, energi og bæredygtighed. Og så giver det også unikke arkitektoniske og æstetiske fordele, hvorfor vi da også eksporterer til omkring 40 lande og især Tyskland og England af den mere blødstrøgne, danske højkvalitetstegl.

f.eks. større sten på bagmuren. Dertil kommer nye teknikker til at mørtle og mure op. – Det er en stille revolution, der sker i teglbranchen, og nye produkter og teknikker er på vej. Nogle tror måske, det er en støvet branche, men der sker virkelig meget. Nu skal historien bare fortælles helt tydeligt, slutter Gitte K. Nielsen.

Ny teknologi og større effektivitet

Udfordringen er fortsat at udvikle og finde på nye produktionsmæssige teknikker, og det er konstant under udvikling ifølge Gitte K. Nielsen: – Branchen har fælles udviklingsprojekter i gang med henblik på at reducere energiforbruget yderligere, og man arbejder bl.a. på et skifte fra fossile brændsler til grøn energi ved anvendelse af mikrobølger. Hvis det lykkes, vil det være revolutionerende. Et andet fokusområde er effektiviteten på selve byggepladserne – at få hastigheden bragt op og stenene lagt hurtigere med Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


”I et krydsfelt af arkitektur og kunst kan vi nu skabe teglfacader og arbejde med nye dimensioner, hvor struktur og dybde giver en levende overflade med spil og forskelligartet udtryk.” Tinna Friis Bøgh, Head of Brick_Lab

EN VERDENSNYHED OG BEGYNDELSEN PÅ NOGET STORT

I Brick_Lab kan du sætte dit eget præg på fremtidens byggeri. Her kan du sammen med os bruge din kreativitet og udvikle innovative, skræddersyede teglløsninger til dit byggeprojekt. Med vores verdensnyhed Diversity, der er produceret med robotteknologi, kan du skabe helt unikke 3D-tegloverflader og individuelle facader, som er med til at skabe nyt liv og organiske former i byrummet. Begyndelsen på noget stort starter på strøjertegl.dk


TEMA: Nye krav til byggemateriale

Kasper Guldager Jensen og John Sommer inspicerer en byggeplads for at finde måder at integrere ”design for disassembly” i fremtidens byggeri.

Frem mod en cirkulær økonomi Én af byggebranchens vigtigste udfordringer lige nu er transformationen fra en ’brug og smid væk’ model til en ’cirkulær model’, hvor byggematerialer i bygningerne monitoreres og genanvendes. En udvikling, der drives både af en miljømæssig nødvendighed og et enormt, økonomisk potentiale. Tekst af Mikkel Weber Sandahl, Foto: 3XN arkitekter

A

rkitektfirmaet 3XNs grønne tænketank GXN og entreprenørvirksomheden MT Højgaard har netop lanceret en fælles bogudgivelse “Building a Circular Future”, hvor man kommer med konkrete bud på de skridt, der skal til for at indføre en cirkulær økonomi i den danske byggebranche. Senior partner i 3XN og direktør i GXN, Kasper Guldager Jensen, og salgsdirektør i MT Højgaard, John Sommer, har været de bærende kræfter i projektet, og fortæller om baggrunden for bogen: – Når vi ser på de megatrends, der vil præge byggebranchen i fremtiden, så kommer cirkulær økonomi inden længe til at være ”name of the game” for seriøse byggevirksomheder. Vi skal ændre vores model for at bygge fundamentalt, så vi udnytter klodens naturresurser bedre. Og det er en supertanker, der skal vendes, men når man eksempelvis ser på udviklingen inden for energieffektivt byggeri, så

50

Arkitektfirmaet 3XN står bag et højhusbyggeri i Sydney, Quay Quarter Tower, hvor designet inkorporerer og genanvender 2/3 af den forrige bygning på sitet.

er det fra 90’erne til nu lykkedes at bygge seks gange så energieffektivt, og der er et endnu større potentiale ved cirkulær økonomi, som vi skal i gang med at indfri i større skala. Fokus på råhuset

I dag genanvendes 87 % af alle byggematerialer i Danmark, hvilket lyder flot, men det er lige nu volumen fremfor materialernes værdi, der recirkuleres, og derfor koster eksempelvis et brugt betonelement 35 kr. pr. ton i forhold til nyprisen på omkring 1500 kr. pr. ton. John Sommer fortæller:

forslag til kontorhuset til De Fire Styrelser på Kalvebod. Her har man i samarbejde med eksperter fra nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen udført beregninger, som viser, at der kan skabes et overskud på 35 mio. kr., hvis bygningen kan skilles ad og en betydelig del af de materialer, der indgår i råhuset, kan genanvendes.

– Råhuset fylder meget i det samlede byggeri, og når al betonen udelukkende genanvendes som vejfyld, så mister vi stor værdi. Faktisk reduceres værdien af et betonelement med faktor 50, når det genanvendes, og her ligger den helt store udfordring.

– Vi har sådan set alle brikkerne nu, for det er ikke fordi, der skal udvikles ny teknologi for at indføre en cirkulær økonomi. Men det kræver flere tiltag, først og fremmest skal vi bygge, så bygningen nemmere kan skilles ad – ”design for disassembly” – hvilket lige nu er ca. 0,3 % dyrere, men når de her løsninger bliver standard, så kan det gøres med samme økonomi som nu. Dernæst skal der etableres en cirkulær forretningsmodel med materialebørser og mellemdepoter, så man nemt kan have adgang til brugte byggematerialer.

I “Building a Circular Future” fremhæves reelle cases, og her har man udvalgt vores

Og her kunne man sagtens forestille sig, at værdien af visse materialer vil stige over > Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


LONDERO MOSAIK – din specialist i fliser, natursten og mosaik Ring til os, hvis I har brug for hjælp til jeres byggeprojekt: Valseholmen 9 • 2650 Hvidovre • Tlf.: 33 22 30 33 • www.londeromosaik.dk

Direkte adgang til branchens egne historier – Tilmeld dig Bygge- & Anlægsavisens nyhedsbrev

Hver uge kan du læse om interessante historier

BONUS: Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet får du

fra den danske bygge- og anlægsbranche.

også Bygge- & Anlægsavisen leveret til din

Nyhedsbrevet består af vores artikler, hvor vi præsenterer bemærkelsesværdige projekter og innovative løsninger til byggebranchen.

mailboks, iPhone eller tablet, så snart avisen er på gaden! Tilmeld dig nu på: www.bygge-anlaegsavisen.dk


TEMA: Nye krav til byggemateriale

Når man i fremtiden ser på dette foto af en byggeplads i fuld sving, er drømmen at man ikke skulle kunne ikke se, om der bygges eller skilles ad og rives ned.

>

årene i bygningens levetid, siger John Sommer og fortsætter:

løsninger, som i virkeligheden harmonerer godt med den danske byggetradition:

– Min store drøm er, at når man i fremtiden ser på et foto af en byggeplads i fuld sving, så kan man ikke se, om der bygges eller skilles ad og rives ned.

– Når man skal gøre det håndterbart at skille en bygning ad, så vil det være nødvendigt med synlige, mekaniske samlinger, men det tilfører også arkitekturen en fin ærlighed, der rent æstetisk harmonerer med byggetraditionen i Skandinavien, hvor der ofte arbejdes med rene konstruktioner i træ, tegl og beton. Og når der bygges med færre og mere bæredygtige materialer, vil det også sikre et bedre indeklima for de kommende brugere. Som arkitekt ser jeg i det hele taget ikke begrænsninger ved at tænke i cirkulær økonomi, tværtimod oplever jeg, hvordan bæredygtighedsbegrebets tre ben – den sociale, økonomiske og miljømæssige dimension – bringes tættere sammen end nogensinde.

Byggebranchens potentiale for innovation Byggebranchen har alle dage haft ry for en ekstrem konservatisme, men den opfattelse deler John Sommer ikke: – Jeg oplever meget åbne og innovative byggevirksomheder, som er villige til at tage chancer. Jeg vil gå så vidt som at sige, at de nytænkende dele af byggebranchen faktisk er meget innovative sammenlignet med alle andre brancher. I MT Højgaard har vi lagt betydelige resurser i at udvikle os i en bæredygtig retning og ved at tage styring på den dagsorden, får vi selvfølgelig nogle konkurrencefordele, men for at udvikle en cirkulær økonomi i byggebranchen, skal der være en kritisk masse af virksomheder, som er med. Og lige nu må vi være selvsikre og tro på den udvikling, for når vi så når over et bump, så vil alle se cirkulær økonomi som noget helt selvfølgeligt. ”Vi ønsker at sætte en positiv dagsorden”

For Kasper Guldager Jensen fra 3XN og GXN, er det vigtigt, at økonomien bliver en driver for transformationen til en cirkulær model: – En bygning er en stor investering, og derfor er man i byggebranchen som helhed ikke interesserede i at tage økonomiske chancer. Men virksomhederne kan lige så godt forberede sig på fremtiden nu: Byg-

52

Kasper Guldager Jensen og John Sommer præsenterede deres fælles bogprojekt “Building a Circular Future” i juni.

geaffald kommer til at være en resurse, og derfor er der en økonomisk gevinst ved at tænke i systemer for genanvendelse. For når man tager det alvorligt nu, så har ens virksomhed en markedsfordel, ligesom man kan være med til at forme fremtiden. Der kommer uden tvivl til at gå mange år, før vi ser en 100 % holistisk og bæredygtig byggebranche, men den cirkulære tænkning giver også andre fordele, såsom fleksibilitet i bygningens levetid og lavere udgifter til drift og vedligehold. Med ”Building a Circular Future” har Kasper Guldager Jensen ønsket at sætte en positiv agenda, hvor man er med til at optimere og tænke i helheder, fremfor bare at bare minimere og begrænse. Derfor udgives bogen som open source, og Kasper Guldager Jensen ser frem til at stille

sin viden til rådighed og udvikle videre med andre virksomheder: – Der bliver lige nu lavet bæredygtigt byggeri af høj kvalitet, eksempelvis står vi i 3XN bag et højhusbyggeri i Sydney, Quay Quarter Tower, hvor vores design inkorporerer og genanvender 2/3 af den forrige bygning på sitet. Herved sparer vi millioner af dollars, og det er den slags tænkning, som skal udbredes, så det bliver standard fremover. ”Målet bliver at bygge så enkelt og rent som muligt”

Hvis arkitekter tvinges til også at gennemtænke, hvordan bygningen til sin tid skal skilles ad, så vil der, ifølge Kasper Guldager Jensen, fremkomme nye, arkitektoniske

Building a Circular Future — Fremtidens Cirkulære Byggeri

Bogen er resultatet af et étårigt forskningsprojekt støttet af Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Indholdet er blevet udviklet gennem omfattende research, vidensdeling og workshops mellem 3XN Architects — GXN Innovation (arkitekter), MT Højgaard (entreprenører), Kingo Karlsen (nedrivere), VIA University College (bygningskonstruktører), Vugge til Vugge Danmark (cirkulær økonomi) og henrik•innovation (bygningsinnovation). Den er frit tilgængelig på buildingacircularfuture.com hvor den kan læses og downloades eller købes i en fysisk udgave via Arkitektens Forlag.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Hytter bygget til naturen 20 m2 eksklusiv forkælelse – klar til at blive opstillet på din grund!

NYE HYTTER!

Fås med udekøkken og sauna

Indeholder rummeligt toilet og bruseniche

Luksus overnatning i naturen

Indvendigt er der som standard ludbehandlede rustikbrædder

Kan leveres med trægangbroer der forbinder hytterne

Færdigproducerede naturhytter – klar til at stille op! Hytterne på 20 m2 er særdeles velegnede som anneks i haven, hytter til idrætscentre, ved fiskesøer og friluftspladser, på campingpladser, ved kroer, hoteller og Bed & Breakfast. Der er mulighed for en høj grad af selvbetjening via digital betaling og kodelås, hvilket er en oplagt mulighed til udlejningsformål. Ring 75 28 21 33 og hør nærmere om indretningsmuligheder og priser – eller læs mere på www.limtræ.dk

www.limtræ.dk Annebergs Limtræ A/S · Lundtangvej 16 - Lunde · DK-6830 Nørre Nebel · Tlf.: 75 28 21 33

Vores standardhytte indeholder:

• Funktionelt og simpelt køkken • Badeværelse med toilet, håndvask og stor bruseniche • Overdækket og vildt hyggelig terrasse • Indbygningsspots i loft • El-installation med el-tavle


Hvor er vi med Femernforbindelsen? Indlæg af Claus F Baunkjær, administrerende direktør, Femern A/S

F

emern-forbindelsen bliver med sine 18 kilometer verdens længste sænketunnel og verdens længste tunnel med både vejtrafik og jernbane. Dertil kommer omfattende forbedringer af landanlæggene på både den danske og den tyske side. Femern er på alle måder et stort projekt, som kommer til at give et markant løft til mobiliteten og samhandelen i denne del af Europa. Men udfordringerne ved at gennemføre projektet har selvsagt også været til at få øje på. Det seneste halvandet år har været begivenhedsrigt. Skridt for skridt er en række af de store udfordringer håndteret. Men én afgørende opgave står tilbage, før byggeriet for alvor kan gå i gang, nemlig den tyske miljøgodkendelse. Den opgave skal vi have løst i et tæt og respektfuldt samarbejde med vores gode tyske naboer. Grundlaget for vores arbejde er, at Folketinget i foråret 2015 vedtog den danske anlægslov for Femern-projektet. Anlægsloven omfatter ikke alene tunnelen mellem Rødby og Puttgarden, men også de danske landanlæg mellem Ringsted og Rødby i form af en ny elektrificeret og dobbeltsporet jernbane. De første pristilbud, vi fik ind på tunnelbyggeriet, var for høje. I en tæt og konstruktiv dialog med de bydende entreprenører, fik vi hen over sommeren 2015 barberet 7 mia. kroner af prisen. Det skete blandt andet ved at forlænge byggetiden, så entreprenørerne fik bedre tid til at gennemføre det komplekse byggeri på en billigere måde.Tid blev vekslet til penge. Med de forbedrede pristilbud i hånden

54

I marts 2016 kunne partierne bag projektet indgå en politisk aftale, som gav Femern A/S bemyndigelse til at underskrive anlægskontrakter for 30 mia.kr med de vindende entreprenører med en betingelse om, at byggeriet ikke går i gang, før vi også har den tyske miljøgodkendelse på plads.

og efter en grundig ekstern revision af projektets økonomi og trafiktal, fremlagde vi tidligere på året en samlet finansiel analyse af projektet, som dokumenterede at økonomien er robust.

De betingede kontrakter har givet os mulighed for at fastholde de pris- og kvalitetsmæssigt stærke tilbud fra de dygtige entreprenører og rådgivere, herunder også erfarne danske virksomheder, i en årrække. Samtidigt får vi mulighed for at trække på de vindende entreprenørers anlægstekniske ekspertise i det videre arbejde med den tyske godkendelse. I begyndelsen af august 2016 fremlagde Forbundsregeringen i Tyskland en ny national infrastrukturplan, som også indeholder 11 mia. kroner i finansiering til de forudsatte vej- og jernbaneanlæg til Femern på tysk side. Det er et vigtigt politisk signal om den tyske opbakning til projektet.

Vi har nu fuld fokus på at få de tyske administrative godkendelser af selve tunnelbyggeriet på plads. Det er et omfattende arbejde, fordi det tyske system for byggetilladelser til store infrastrukturprojekter fungerer på en helt anden måde end herhjemme. Det respekterer vi. Heldigvis har vi gennem flere år udviklet et tæt og godt samarbejde med myndighederne i ikke mindst Slesvig-Holsten, som står for godkendelsesarbejdet på Femerntunnelen. Lige nu er en stor offentlig høring af vores 14.000 sider lange byggeansøgning godt i gang i Tyskland. Resultatet af den høringsrunde skal vi bearbejde i efteråret. Vores fælles mål er, at vi kan få godkendelsen inden udgangen af 2017. Men dertil kommer risikoen for retssager i Tyskland. Det er en del af vilkårene for at realisere Femern-projektet, og det er en opgave vi kan og skal løse i fællesskab.

Projektet kan brugerfinansieres på 36 år gennem statsgarantimodellen, som vi også kender fra Storebælt og Øresund. Der er i anlægsbudgettet afsat en solid reserve til projektet, og der er som forudsat råd til at finansiere de danske landanlæg mellem Ringsted og Rødby fuldt ud via overskuddet fra tunnelen. Tunnel-projektet kan finansieres af de fremtidige brugere fra Danmark,Tyskland, Sverige og andre lande uden at belaste de danske skatteborgere eller andre offentlige anlægsprojekter rundt omkring i landet. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Energi- & prisvenlige spots Kan bruges i alle rum.

30°

5

NT

30°

SYS

30°

I

Måske Danmarks smukkeste spots

T E ÅRS M GARA

30°

Gyro • Enkel spot i prisvindende design. • Unik 360° Gyro vip – kan vippes i alle retninger. • 50.000 timers levetid. • Energiklasse A+. • Prøv vores DimToWarm udgave, hvor farven på lyset bliver varmere når du dæmper lyset. • For nem montering, prøv vores IsoSafe udgave, som kan monteres direkte i isoleringen. • 5 års systemgaranti på armatur og lyskilde.

T E ÅRS M GARA

... at LED ikke kan tåle varme, og derfor er det ofte en dårlig løsning kun at udskifte lyskilden, man bør udskifte til et nyt moderne LED armatur. ... at LED spots fra SG er udført i materialer af bedste kvalitet, og den hvide farve bliver ikke gul med tiden, da det er en pulverlakeret overflade på trykstøbt aluminium. ... at den typisk årlige energi- og vedligeholdelsesbesparelse i forhold til halogen er 250-300 kr. pr. armatur, og ofte meget mere alt efter hvor meget lyset brænder. ... at med SG Smartguide App kan du finde de rigtige løsninger, få beregnet din besparelse og få et tilbud inkl. installation fra din lokale elektriker.

LEDDim 200 • Udviklet specielt til at yde perfekt dæmpning på alle dæmpbare produkter fra SG. • Farverne hvid, lysegrå og antracit er inkluderet i æsken. • Passer til LK FUGA® dåser og rammer.

LK FUGA® er et registreret varemærke ejet af Laurits Knudsen by Schneider Electric.

Download gratis i App Store og Google Play eller brug webversion på www.smartguide.sg-as.dk

• 5 års systemgaranti i forbindelse med alle dæmpbare produkter fra SG.

Alle produkter fra SG forhandles ved din lokale installatør. Bestil vores katalog eller se vores udvalg på www.sg-as.dk SG Armaturen A/S

5

+45 7070 7213

NT

SYS

Vidste du...

I

Prøv vores nye lysdæmper

info@sg-as.dk

www.sg-as.dk


TEMA: Energirenovering

Traditionel æstetik i en moderne tid Traditionel byggeskik kræver traditionel byggeteknik, og byggevirksomheden Kopp Sorø lægger derfor stor vægt på at stille højt specialiseret arbejdskraft til rådighed, når de udfører istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Tekst af Kasper Boye

I

en tid med megen fokus på moderne arkitektur, holder Kopp Sorø den traditionelle æstetik i hævd. Blandt deres mange kompetenceområder er istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Da de gamle håndværkstraditioner ryger længere og længere ud i glemslen, har virksomheden gjort det til en mærkesag at holde dem

i live. Og arbejdskraften, den uddanner de selv. – Vi tager vores lærlinge ind for at lære at arbejde med bevaringsværdige ejendomme. De skal lære at arbejde med andre materialer end tegltag og gipsplader. Der ligger en hel del andre elementer i at skulle tildanne træ til en tagkonstruktion.

Du skal lave en nøjagtig kopi af en 300 år gammel konstruktion. Det lærer de ikke på en skole, men det lærer de ude på disse byggepladser. Vi er meget opmærksomme på at sikre, at vi har hænder til rådighed til den slags projekter, fortæller Tømrermester Lars Mouritsen. ”Fremtidens herregård” på Svenstrup Gods

Et af de projekter er Svendstrup Gods, hvor Kopp Sorø stod for renoveringsarbejdet på Herskabsstalden og de tilhørende pavilloner. Projektet blev gennemført under ledelse af arkitektfirmaer Vilhelsen, Marxen og Bech-Jensen under Realdanias projektkampagne ”Fremtidens Herregård”. Herskabsstalden er fra 1895 og omfattet af bygningsfredningsloven, og der var derfor tale om et istandsættelsesprojekt af en vis kompleksitet. Her kommer virksomhedens styrke inden for det traditionelle håndværk virkelig til sin ret. Det er Kopp Sorøs murere, malere og tømrere, der har stået for at løse opgaven, som indebar store udskiftninger af tømmer i spær, lofter og kviste. ”Det har været spændende at arbejde med de forskellige typer og størrelser tømmer,

hvor vi skulle tildanne tømmeret, så samlingerne med den eksisterende tagkonstruktion bliver efter alle kunstens regler”. Det siger tømrer Rene Lærke, som var ansat på projektet. Kopp Sorø dækker alle håndværksfag, og kunderne spænder fra privatpersoner til detailkæder, erhverv, ejendomsservice og institutioner.

haubjerg 56

annonce

byggeprocessen I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


find Produkter og materialer til dit næste projekt På Byggematerialer.dk får du... Ô Hurtigt overblik over mere end 1700 producenter og leverandører Ô Produkter, dokumentation og referenceprojekter samlet ét sted Ô Produktnyheder målrettet til den professionelle byggebranche

Se hvorfor vi har mere end 15.000 besøgende hver måned. Byggematerialer.dk er den hurtigste vej til de rette produkter og materialer.

Vi samarbejder bl.a. med:

Byggematerialer.dk en del af Byggefakta

Tlf: 7025 3031 info@byggematerialer.dk www.byggematerialer.dk


Søgelyset er rettet mod LED Et stigende antal institutioner, kommuner og virksomheder vælger i dag LED-belysning, når der skal energirenoveres fornuftigt i forhold til både totaløkonomi, bæredygtighed – og trivsel. Tekst af Rune H. Jensen

D

et er snart farvel til sparepæren og andre lyskilder, når det gælder ny belysning til større energirenoveringer.Tendensen bekræftes af en nylig rapport fra Energistyrelsen, der peger på, at flere og flere danske virksomheder vælger LED-belysning både til nybyggeri og energirenovering. Også hos LED-TEK, der siden 2009 har været pionérer på det danske marked for bæredygtig LED-belysning, oplever man en stigende forståelse for effekten af de energibesparende lyskilder til f.eks. virksomheder, kommuner og skoler:

over kvaliteten af den nye LED-belysning. Desuden kræver LED-paneler stort set ikke vedligeholdelse, fortæller Steen Svendsen. Hos både kommuner og erhvervsvirksomheder ser LED-TEK fortsat et stort potentiale i udskiftning af de mange forældede belysningsanlæg til ny LED-belysning. LED-TEK forventer fortsat fremgang i anvendelsen af LED-belysning til såvel nybyggeri som energirenoveringer og tilbyder at udføre både lysberegninger og ansøgninger om tilskud uden ekstra omkostninger. Fakta om LED-lys:

Bedre trivsel og store besparelser

– I de seneste år har vi leveret LEDbelysning til mange projekter i både kommuner og virksomheder. Projekter som har omfattet forskellige kontormiljøer, institutioner, skoler og plejehjem. F.eks. flere institutioner i kommunerne, hvor gammel belysning er blevet udskiftet med LED-belysning. Responsen herfra er, at det har ført til bedre trivsel og en halvering af strømforbruget, siger adm. direktør Steen Svendsen, LED-TEK.

de bygninger såsom skolerne er der store besparelser at hente med f. eks LED-paneler, der ud over at være et energirigtigt produkt har en levetid på omkring 50.000 timer. LED-TEK fremhæver samtidig, at LED giver et jævnt og behageligt lys, der igen giver et indeklima med forbedret trivsel.

Kravene til energieffektivitet er i dag højere end nogensinde, og for eksisteren-

Det illustrerer bl.a. en omfattende udskiftning til LED-belysning på Bornholm:

58

annonce

Steen Svendsen (t.v.) og Bo Lindby fra LED-TEK mærker stigende efterspørgsel og forståelse for fordelene ved LED-belysning til energirenoveringer. En tendens, der bekræftes af nylig undersøgelse fra Energistyrelsen.  Energirenovering af skoler med LED-belysning

– Til en større energirenovering af øens skoler og andre kommunale bygninger har vi leveret et større antal LED-paneler. Det har eksempelvis ført til en besparelse på 44 % i samlet elforbrug på Søndermarksskolen over de seneste tre år. Samtidig viser en rundspørge blandt brugerne, at op med 90 % er særdeles positivt stemte

LED står for Light Emitting Diode. Lysdioder er små, elektroniske halvlederchips, der i sig selv udsender lys, når man sender strøm igennem dem. Der er således ikke glas eller gasser under tryk som i andre lyskilder. Blandt fordelene: Lang levetid, ingen UV-stråling i lyset, højere effektivitet (op til 140 lm/W i færdige produkter) end gløde- og halogenpærer, indeholder ikke kviksølv, tåler kulde, er små, mekanisk robuste og kan give mættede farver med en høj RA-værdi. Kilde: LED-TEK.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Prices Diner, Tivoli foråret 2016

Svenstrup Gods, foråret 2016

Ejendomsservice, boligselskaber

Ejendomsservice, Erhverv

Professionel ejendomsservice

Ombygning, renovering eller nybyggeri Kopp Sorø har mere end 30 års erfaring i mellemstore byggerier, og vi hjælper gerne med at udfærdige tegninger til myndighedsgodkendelse.

Vi tilbyder struktureret vedligehold og service af ejendomme. Det giver ejendomme værdi og pludselige ubehagelige overraskelser begrænses.

Vores egne tømrer, murer, maler -og brolæggerafdelinger samarbejder med veletablerede vvs –og elektrikerfirmaer.

Vores serviceteam udfører ejendomsservice og vedligehold for boligselskaber, andelsboligforeninger og erhverv, og vi tilbyder at udforme driftsplaner.

Lad Kopp Sorø stå for hovedentreprise og projektstyring af din næste opgave, så er du garanteret godt håndværk.

Kontakt os for at høre mere om de fleksible løsninger for professionel ejendomsservice overalt på Sjælland.

Værd at vide om Kopp Sorø Mere end 30 års erfaring og særdeles dygtige håndværkere fra byggeledere til lærlinge. Vi har egne tømrere, murere, malere –og brolæggere. Blandt vores 70 håndværkere sammensætter vi det helt rigtige hold til opgaven, uanset om det er byggeprojekter for private eller erhvervskunder.

Kopp Sorø A/S | Fulbyvej 4A | 4180 Sorø | Telefon 57 84 90 36 | www.kopp-soroe.dk

”vi bygger bro mellem drøm og virkelighed”

- boardwalk - sti & park - terrasser - broer

NBC Marine tlf. 49 17 00 72

www.nbcmarine.dk

info@nbcmarine.dk


Håndværkerbranchens Momondo giver massive besparelser VVS & kloak-firmaet Allan Villadsen A/S oplever stor vækst og beskæftiger nu 25 ansatte i deres nye hovedsæde i Hvidovre. En vigtig del af firmaets vækst skyldes, at de med håndværkerbranchens Momondo, ordrestyring.dk, både sparer tid og penge på indkøb og får fuldt overblik over sagerne.

O

rdrestyring.dk er det markedsledende firma indenfor timesagsstyring til håndværkerne, og har oplevet så massiv interesse siden firmaets begyndelse, at de har valgt også at gøre indtog i Sverige og Norge. Samtidig har de lanceret håndværkerbranchens svar på Momondo.

fordi vores tilbud straks kan konverteres til en ordre og sendes til grossisten med et enkelt klik på musen, fortæller Christian Johansen. Sammen med fem andre kollegaer bruger han det meste af sin arbejdstid på fakturering og planlægning – og virksomhedens it-løsninger. Det var Christian Johansen, som i 2014 stod i spidsen for skiftet til ordrestyring.dk.

– Vi har virkelig ramt noget i håndværkerbranchen. De får et hidtil uset overblik over forretningen, og kan spare tid og tusindvis af kroner med vores IT, siger administrerende direktør hos ordrestyring. dk Carsten Schou Rasmussen.

Grossist-webshop er branchens svar på Momondo

Sparer penge på indkøb

Hos Allan Villadsen A/S i Hvidovre, som er et VVS & kloak-firma med 25 ansatte, har ordrestyring.dk hjulpet til at give et større overblik. At firmaet både kan spare tid og penge har betydet vækst. – Planlægningen er ekstremt vigtig for os, Når kunderne ringer og har spørgsmål til en sag er det smart, at alle oplysninger på sagen er tilgængelige med det samme – og det er de i ordrestyring.dk, fortæller Christian Johansen, Serviceleder i Allan Villadsen A/S. Firmaet håndterer årligt 8.000-10.000 sager, heraf er langt de fleste små opgaver, såsom reparation af toiletter eller udskiftning af en vandhane. Det bliver derfor til mange indkøb hos grossisterne, så da Christian Johansen hørte om ordrestyring. dk’s nye webshop, meldte han sig prompte som tester.

60

annonce

Administrerende direktør Carsten Schou Rasmussen hos ordrestyring.dk

– Det var ikke svært at se fordelene ved webshoppen. Vores grossister er en slags konkurrenter, når de vælger på den ene eller anden måde at sælge til vores kunder. Derfor er det altid nødvendigt at være skarp og se på prisen, når man handler ind, siger Christian Johansen. I webshoppen får Christian Johansen overblik over, hvor han kan købe sine varer billigst. Han kan både se, hvilken leverandør der er billigst samlet set, og hvornår det kan betale sig at splitte købet og handle ind hos flere leverandører. – Hvis vi kan spare 10-15 % eller mere på at splitte et køb, gør vi det. Spredt ud på

de mange tusinde sager vi har årligt, giver det en pæn besparelse, lyder det fra Christian Johansen. Bruger 50 % mindre tid end tidligere

Ud over at spare penge ved at have et bedre overblik over priserne på markedet, så er der dog endnu mere at hente. Således vurderer virksomheden, at de bruger væsentligt mindre tid i processen ved at benytte ordrestyring.dk’s webshop.

Webshoppen hos ordrestyring.dk har været et hit hos Allan Villadsen A/S. Her kan håndværkere få fuldt overblik over grossisternes produkter og listepriser, og samtidigt foretage alle indkøb fra ét og samme sted. Og hvis man eksempelvis har klikket på et toilet, får man automatisk vist artikler og værktøj, der normalt bruges ved en toilet-installation, for at gøre indkøbene endnu lettere. – Man kan kalde det håndværkerbranchens svar på Momondo, som betyder, at man slipper for at skulle ind på adskillige websites for at sammenligne priser og handle varer. Det er ret revolutionerende, og her har vi også oplevet massiv interesse, siger administrerende direktør for ordrestyring. dk, Carsten Schou Rasmussen. I Danmark har ordrestyring.dk på nuværende tidspunkt 800 virksomhedskunder og i alt 5.200 brugere.

– Når jeg bestiller varer, bruger jeg i hvert fald 50 procent mindre tid på at søge, fordi jeg kun skal søge et sted og ikke hos hver af mine grossister. Jeg sparer også tid,

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Meld din virksomhed ind i BYG netværk og få fordele i dag

”Vi bygger broer, dac.dk/byg nedbryder siloer og tegner fremtidens byggebranche” Ervin Nordahl Haukrogh Vice President, byggeri øst, COWI

Arkitekter Aarstiderne Arkitekter Lendager Arkitekter Friis & Moltke Gottlieb Paludan Architects Dall & Lindhardtsen PLH Arkitekter schmidt hammer lassen architects ZESO Architects

Ingeniører COWI Esbensen Rådgivende Ingeniører Hansen, Carlsen & Frølund Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet LE34 Entreprenører Züblin MT Højgaard

Producenter Frederiksberg Vinduet RadiatorDesign Kvadrat Soft Cells Best-AV FOAMGLAS Nordic Troldtekt

Brancheorganisationer BAR Bygge & Anlæg BYG-ERFA Dansk Byggeri DI Byg Netværk MiljøForum Fyn Byggeriets videnscenter Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Bygherrer/developere DTU Campus Service (CAS) PROARK Grundejernes Investeringsfond Kuben Byg Frederiksberg Kommune Bygningsstyrelsen


Jesmig Linjerist fås med stenmix i 4 standart farver, sort, grå, rød og hvid. Den galvaniserede rist kan på bestilling males, så den passer med stenene.

Når den grimme nødvendighed gøres smuk Jesmig præsenterer et nyt koncept for brønddæksler, riste og linjedræn, som sikrer, at afløb kan skjules bedre og gøres smukkere. Som bonus sikrer de mindre vedligehold af afløb og ledninger Tekst af Tim Panduro

D

e kan kradse i øjnene, når blikket glider over en velanlagt have, en pæn husrække eller en smuk plads: Ristene over kloakker og dræn. De udfører den uundværlige opgave med at give regnvand en vej bort fra overfladen. Men de pynter sjældent. Men der findes løsninger, fortæller indehaver af Jesmig Brønddæksler Jesper Walter-Rasmussen:

tagnedløb og senest en linjerist, der passer ned i de eksisterende linjedræn.

– Jeg er ingeniør med speciale i afløb, og jeg har gennem årene haft mange rådgivningsopgaver. Det har altid undret mig, at der ikke fandtes en bedre løsning end metalriste. De er ikke altid lige pæne, og de holder fast på for eksempel blade og cigaretskod og tillader, at forskellige genstande ryger med ned i kloakkerne. Det gør, at de ikke kan fungere optimalt, når der skal ledes vand bort.

Et låg af græs

– Jesmig linjerist kommer særligt på sin plads ved nybyggeri, hvor der skal være niveaufri adgang. Her har vi i samarbejde med Polysan udviklet en sokkeludlufter, der anvender samme linjerist med permeabel belægning. Det vil for eksempel hindre at cigaretskod skæmmer på overfladen og giver afløbsproblemer, siger indehaveren.

Vi kender alle problemerne med blade og andet godt under risten på linjedræn.

En smuk overflade

meabilitet – at vand kan trænge igennem. Dæksler og riste fra Jesmig er udstyret med stenbelægninger, der tillader netop det.

normalt ser i riste, siger Jesper WalterRasmussen, som ser en anvendelse for hos både private, virksomheder og offentlige byggerier og pladser.

Jesper Walter-Rasmussen gik i tænkeboks – og kom på en elegant løsning. Man kan bruge forskellige overfladebelægninger i dækslerne. Det vigtigste er, at der er per-

– Vores dæksler og riste er så godt som usynlige. Og affald kan fejes eller blæse væk i stedet for at sætte sig, som man

Ikke mindst nu, hvor virksomheden har suppleret sortimentet med afløbsriste, mindre riste til udendørs vandhaner eller

62

annonce

Jesmig lagerfører deres riste i fire forskellige farver sten, der passer til mange gængse belægninger. Men de kan også produceres til specifikke formål og særlige belægninger. Blandt andet i græsplæner – hvor en græsbeklædning skjuler dækslet, så den flotte plæne ikke brydes af et rustent låg. Jesmigs produkter er patenterede, overholder alle lovkrav og bliver løbende testet på Teknologisk Institut.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


DIN SAMARBEJDSPARTNER I STÅLKONSTRUKTIONER Hos DANPRO Steel Construction A/S er målsætningen at være en effektiv, proaktiv, fleksibel og partnerorienteret stålentreprenørvirksomhed. DANPRO Steel Construction A/S’ kerneområde er stålkonstruktioner til alle former for byggeri og broer, hvor vi gerne er med fra ide/design og står for den samlede gennemførelse indtil overdragelsen af det færdige projekt. Derudover har medarbejderne i DANPRO Steel Construction A/S også mange års erfaring med håndtering af underentrepriser, såsom betonarbejde, isolerings- og beklædningsarbejde samt facadearbejde. Flere af medarbejderne har over 25 års erfaring i branchen, og det er netop den erfaring, der grundlaget for ”hands-on” management strategien. DANPRO Steel Construction A/S’ kompetencer er styring af projekter med bl.a.: Projektering, normgrundlag, CE-mærkning, materialekendskab, svejseteknik, montage, logistik, risikovurdering, kontrahering, produktion, planlægning og transport. Kort sagt – DIN SAMARBEJDSPARTNER I STÅLKONSTRUKTIONER. DANPRO Steel Construction A/S - Diskovej 2 - 7100 Vejle - Tlf: +45 7642 4500 - Fax: +45 7642 0545 - danpro@danpro.dk - www.danpro.dk


Læren af Pokémon GO for byggeriet Udviklingen er aldrig gået hurtigere, og hvad der i dag blot er en skør idé kan meget vel blive et værdifuldt forretningsværktøj i morgen. Et glimrende eksempel er spillet Pokémon GO. Indlæg af Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg

P

okémon GO er ikke blot interessant, fordi spillet evner at trække trætte teenagere ud af soveværelset. Pokémon GO er interessant, fordi den virtuelle virkelighed - augmentet reality, som spillet bygger på, er en af den slags teknologier, der umiddelbart ser ud til at blive en del af det digitale byggeri, som branchen går og ser frem mod.

univers og, hvor forbrugere og virksomheder får en ny virkelighed at mødes i.

for svære betingelser i forhold til at finde kvalificeret arbejdskraft.

Byggeriet har brug for at gribe samme sans for at udnytte digitale muligheder, når de opstår. Ellers gør andre det for dem. Bankerne har eksempelvis allerede indset, at Apple og Google kan blive fremtidens konkurrenter, hvor det i dag blot er andre banker, der er de aktuelle konkurrenter.

Digitalisering er et af de temaer, man ikke kan komme uden om i branchen, uanset om det er i medierne, faglige konferencer eller byggepolitiske sammenhænge. Men vi er stadig ikke kommet meget længere end til snak og futuristiske beskrivelser af det digitale byggeri. Det er en anden årsag til at nævne Pokémon GO.

Det er dermed også den tredje grund til, at Pokémon GO er væsentlig at fremhæve i tilknytning til byggeriet. For udviklingen går vanvittigt stærkt på det digitale område, og Pokémon GO viser, at udvikling i øst sagtens kan blive en forretningsmulighed i vest. Det er derfor væsentligt, at byggeriet er indstillet på at tænke digitale løsninger ind i dagens problemer.

Digitalt byggeri og introduktionen af robotter og 3D print på byggepladserne og dermed også nye forretningsmodeller - kan vise sig at være en løsning på disse udfordringer, fordi byggeriet kan levere hurtigere og i bedre overensstemmelse med kundens behov. Byggeriet vil i højere grad kunne fokusere på den værdiskabende del af byggeriet og kunne tilkøbe kvalificeret arbejdskraft i det omfang det behøves. Men den digitale fremtid stiller også nye krav til fremtidens håndværkere og digitale kompetencer i branchen generelt.

For hvor byggeriet endnu bevæger sig på de spæde stadier af en digital virkelighed, har forbrugerne og virksomheder i andre brancher i dén grad taget digitaliseringen til sig. Det vidner ikke alene Pokémon GO’s eksplosive udbredelse om – men også hurtigheden, hvormed en række virksomheder har set potentialet i sammensmeltningen af spil og virkelighed

som et forretningsområde. Med brugen af augmented reality og anvendelsen af mobilteknologiens funktioner i form af GPS og kamera er det lykkedes at tage et skridt mod en fremtid, hvor fiktion og virkelighed møder hinanden i et digitalt

Eksempelvis er markedet for nybyggeri på sit lavest niveau siden 1995, og der er et lavt og faldende aktivitetsniveau, hvilket primært er præget af et dalende erhvervsbyggeri og en ringe investeringslyst i nye boliger. Derudover er branchen præget af en lav produktivitetstilvækst samt en lav indtjening. Endvidere står byggeriet over

Ovenstående er blot et af utallige eksempler på, at verden forandrer sig – og vi må forandre os med, hvis vi skal bestå Det er nødvendigt at omfavne udvikling tidligt og tage stilling til, hvilke initiativer der skal iværksættes, og hvilke barrierer der skal fjernes, så de nye kompetencer kan komme i spil hurtigst muligt. Af samme grund har DI Byg fokus på, hvordan vi vinder, når verden forandrer sig på vores årsdag, torsdag den 3. november 2016.

Trådløs overvågning af bygninger og bygningsdele Internet

www.fugtlog.dk

Det er enkelt at hente, følge og dele data over internettet

Kritiske konstruktioner

Stilles der øgede krav til kontrol af en kritisk bygningsdel kan du nemt følge udviklingen.

Målinger og alarmer BMT-Instruments ApS tilbyder løsninger til måling af temperaturer, luftfugtighed og træfugt. Målingerne sendes over internettet, så resultaterne enkelt kan aflæses hjemme fra kontoret. Alarmer for høj fugt, oversvømmelse eller strømsvigt kan indbygges i systemet. Vi hjælper gerne med opsætning og rådgivning om placering af målepunkter.

Renovering

Er det gået galt én gang? Overvåg dine konstruktioner, så du kan sætte ind tidligt, før det går galt igen.

Nybyg

Hold øje med din byggeplads, planlæg arbejderne og få dokumentation for at du overholder Bygningsreglementet.

Forsøg

Uanset om det er forsøg i laboratoriet eller i marken, kan målingerne nemt følges - og de påvirkes ikke af ledningsføringen

Skadesservice Måleinstrumenter til byggeriet

Følg fugtniveauet ved udtørring og få en alarm, hvis affugteren slukkes

Telefon 4122 9444 • Staktoften 22D • 2950 Vedbæk • www.bmtinstruments.dk

64

annonce

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


L O C æs .D me K/ re RE FA CE PA R

Deltag i konkurrencen, og vind 100.000 kroner til renovering med PAROC REFACE! PAROC.DK/REFACE

Et helt nyt moderne diffusionsåbent element til renovering

Bygningens værdi øges betydeligt Et moderne look på kun én uge

Energieffektiviteten øges, og opvarmningsomkostningerne reduceres

De gamle vægge får lov at blive stående

Virksomhedens drift kan fortsætte, mens renoveringen står på

NYHED! PAROC® REFACE ™

GIV DIN EJENDOM ET SMART FACELIFT! PAROC REFACE er en banebrydende innovation, der giver helt nye muligheder for omkostningseffektiv energirenovering. Et moderne, velisoleret renoveringselement sættes uden på den eksisterende væg og giver på meget kort tid en helt ny facade og en bygning, der er både energieffektiv og mere brandsikker.

Læs mere på PAROC.DK/REFACE.


Nyt koncept gør altaner sikrere Altaner monteret på et byggeri skal efterleve en række sikkerhedsmæssige lovkrav. CSK Stålindustri A/S har udviklet et koncept, der tager højde for disse krav, og inddrages ofte på et tidligt tidspunkt i projekteringsforløbet som faglig sparringspartner. Tekst af Trine Helene Henrichsen

E

n altan er ikke blot en altan. Altaner findes i mange forskellige udformninger, kvaliteter og materialer, og inden valg af altan, skal der tages hensyn til bl.a. pris, størrelse, udseende, udstyr og lysindfald. En altanløsning kræver en høj grad af teknisk indsigt og ekspertise, en afklaring af alle behov og tekniske muligheder, og ikke mindst, at sikkerheden er i orden. CSK Stålindustri A/S har udviklet en løsning, der tager højde for alle disse parametre. – Vi bliver typisk kontaktet af total- og hovedentreprenørerne, og indgår tidligt i projektforløbet som faglig sparringspartner. Der er en række krav til produktion og montage af altaner - hvor meget de støjer, når man går på dem, brandkrav m.v. Myndighederne har i de senere år sat mere fokus på sikkerhed, når det gælder altaner, og det gør vi opmærksom på. På den måde får vi en række vigtige ting igennem tidligt i processen, og sørger for, at det gældende bygningsreglement bliver overholdt, forklarer salgschef i CSK Stålindustri A/S Jan S. Christiansen. Ny afdeling i Herning

CSK Stålindustri A/S har hovedsæde i Thisted, og har bl.a. produceret stålaltaner siden 1997. Gennem årene har virksom-

66

annonce

altaner, men i dag udarbejdes altaner i meget stor udstrækning i stål. – Stål er mere fleksibelt end beton, og det giver en række udformningsmæssige friheder, ikke mindst, når det gælder designet. På den måde kan vi lave konstruktioner, der får et andet udtryk, end de ellers ville have fået, fortæller Jan S. Christiansen. Ud over altaner projekterer, producerer og monterer CSK Stålindustri A/S alle typer af stålkonstruktioner til byggeriet, lige fra bærende stålkonstruktioner til trapper og værn. FAKTA: CSK Stålindustri

heden specialiseret sig inden for rådgivning, design, konstruktion, produktion og montage af stålkonstruktioner. I november 2015 blev en ny afdeling etableret i Herning, hvor fokus vil være på salg- og udvikling af altaner samt stålkonstruktioner.

og åbenhed”. Vores ydelser og produkter skal være kvalitet hele vejen igennem, så kunden får det, som kunden bestilte, siger Jan S. Christiansen, og understreger vigtigheden af, at CSK Stålindustri A/S er til stede på byggepladserne:

Synlighed på byggepladsen

– Vores folk besigtiger løbende byggepladserne, og det er vigtigt for vores kunder. Vi vil meget gerne være foran og holde os ajour, så tidsplanerne bliver overholdt.

CSK Stålindustri A/S monterer typisk stålaltaner ved nybyggerier i København, Ålborg og Århus. – Vores varemærke er, at vi leverer til tiden, og at vi efterlever grundlægger Carsten S. Kristensens motto ”Kvalitet, troværdighed

Stål giver større frihed

Tidligere var det almindeligt at benytte beton som materiale ved produktion af

Grundlagt i 1997 i Sundby Thy af administrerende direktør Carsten S. Kristensen. Produktion af stålspær, specialkonstruktioner, ståltrapper, -værn og -altaner samt løsninger til vindmølleindustrien. Virksomheden har afdelinger i både Danmark og Letland med i alt omkring 250 dygtige og engagerede medarbejdere. Udpluk af referencer: Oslo Lufthavn, Musikkens Hus i Aalborg, FNByen, Swedbank og Novo Nordisk.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


· Isværket A/S Rudolf Lolk A/S

· DIN Forsyning Friis & Moltke

Den generelle økonomiske fremgang gør, at vi i de kommende år står over for betydelige investeringer indenfor byggeriet. INGENIØR´NE er med 75 højt kvalificerede medarbejdere, fordelt på kontorer i Esbjerg, Kolding og Odense, klar til at løfte opgaverne.

Store byggerier kræver solid rådgivning. Vi har styrken til at komme problemløst fra start og helt i mål.

INGENIØR’NE A/S Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg

INGENIØR’NE A/S Kokholm 1 6000 Kolding

· SVS Esbjerg Arkitema Architects

· Claus Sørensen A/S Esbjerg Strand Friis & Moltke

INGENIØR’NE A/S Sivlandvænget 27 5260 Odense S


Øget support- og salgsfokus skal fastholde den nordiske succeskurs Dana Lim fastholder vækstkursen i den skandinaviske byggeindustri, hvor fleksible og handlekraftige leverandører i stigende grad efterspørges. Med tilgangen af nye erfarne medarbejdere er producenten således fuldt rustet til at imødekomme branchens fremgang såvel som at erobre flere nordiske markedsandele.

D

Dana Lim har før vundet prisen som Årets leverandør hos den svenske byggemarkedskæde Bolist

en skandinaviske byggebranche har for alvor fået udsigt til fremgang efter flere års stilstand, og de samlede byggeog anlægsinvesteringer ventes således at stige med 3,5 procent i 2016.Travlheden på byggepladserne mærkes også hos leverandørerne, og for Dana Lim har den øgede materialeefterspørgsel banet vejen for nye vækstmuligheder i den nordiske byggeindustri.

produktudvikling samt teknisk support til det svenske marked. Hans mangeårige erfaring med udvikling af lim, spartel- og fugemasse omfatter bl.a. ansættelser hos Akzo Nobel og SIMFAS Sweden AB, hvor han de seneste fem år har arbejdet som udviklingschef. D. 1. oktober tiltræder Stefan Hägg hos Dana Lim Sverige, hvor han får ansvar for en række større kunder på primært det svenske marked. Udover 16 års erfaring som salgschef hos SIMFAS Sweden AB har han i 12 år været ansat hos Bostik.

Proaktivitet og hurtig reaktionstid

Køge-virksomheden, som er Nordens førende producent af lim-, spartel- og fugemasse, oplever således tydeligt et øget behov for proaktiv service og effektive kvalitetsløsninger blandt byggeriets professionelle. – For os har kombinationen af tæt kundedialog og et bredt produktsortiment, der løbende udvides og videreudvikles, unægteligt været en god vækstkatalysator på det nordiske marked. Ikke mindst branchens dynamik og kundernes skiftende behov kalder på proaktivitet og hurtig reaktionstid. Egenskaber, der bl.a. banede vejen for, at vi i 2014 løb med prisen som Årets leverandør hos byggemarkedskæden Bolist, som er Sveriges førende leverandør til både professionelle og gør-det-selv-folk, fortæller Dana Lims adm. direktør Lars Christensen.

68

annonce

– I Sverige stiger efterspørgslen på fleksible og handlekraftige leverandører af kvalitetsløsninger, og det mærker vi positivt. F.eks. har vi leveret mere end 1000 liter brandfugemasse til Nordeuropas største hospitalsbyggeri Nya Karolinska Solna, supplerer markedschef Magnus Kvist fra Dana Lim Sverige. Erfarne branchefolk styrker organisationen

For at indfri ambitionen om at følge med byggeriets vækst såvel som opnå øgede

nordiske markedsandele har Dana Lim udvidet organisationen med tilgangen af to erfarne branchefolk. De nye medarbejdere skal bl.a. udbygge og styrke virksomhedens produktudvikling, salgsaktiviteter og tekniske service.

– Med tilgangen af de nye medarbejdere er vi nu endnu bedre rustet til at levere den rette kombination af kvalitetsløsninger, effektiv service samt tæt kundekontakt og rådgivning, som skal fastholde vores nordiske succeskurs. Det fortæller Lars Christensen om styrkelsen af organisationen, der det seneste år bl.a. også har omfattet ansættelsen af Rune Ludvigsen som country manager i Norge samt tilgangen af den danske salgschef Flemming Drewes.

Således starter Per Svedenmark d. 1. september på Dana Lims udviklingslaboratorie i Køge, hvor han skal varetage Fremgangen i den nordiske byggebranche giver nye vækstmuligheder for Dana Lim

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Automatikløsninger til fremtidens luftbehandlingsanlæg og varmepumper Øgede muligheder for optimering af energiforbruget ved opvarmning og ventilation med nyeste teknologi til styring af luftbehandlingsanlæg og varmepumper.

Ydeevne

Pris Udviklingshastighed

Prisen og udviklingshastigheden, for nye løsninger med stigende ydeevne, er faldende.

Færdige automatik løsninger fra LS Control A/S med styring, touch display, web, app samt service internet interface. Med alle dele, også transducere, følere og frekvensomformer, samlet bliver logistikken enkel og gør det nemt at komme i gang.

Øgede krav om mekanisk ventilation i bygninger fra nye regelsæt i bygningsreglementet / BR betyder, at markedet for ventilationsanlæg i disse år udvikler sig kraftigt. Dette gælder både for ventilationsanlæg med passiv varmegenvinding og for anlæg med aktiv varmegenvinding (indbygget varmepumpe). Trinvis forøgede EU krav fra ECO Design direktivet byder de kommende år på stigende krav til effektiviteten af anlæggene og øget fokusering på nedbringelse af fossile brændstoffer til opvarmning. Det stiller krav til producenterne om fremtidssikre og fleksible løsninger. Anvendelse af standard automatik platforme ved udvikling af ventilationsanlæg nedbringer såvel udviklingstiden som omkostninger til godkendelse. En god automatik platform er som minimum fleksibel, enkel at montere, betjene og vedligeholde samt naturligvis attraktivt prisfastsat. Desuden indgår der som minimum styring for passiv varmegenvinding. Der vil dog også ofte være krav om, at styring til indbygget varmepumpe og energieffektive ventilatorer indgår. Alt naturligvis gensidigt afstemt og optimeret, så også de kommende års krav til effektivitet nemt kan imødekommes. Vi har hos LS Control udviklet automatik platforme til henholdvis passiv og aktiv varmegenvinding. AHU Control platformene indeholder styring, betjeningspanel, fre-

kvensomformer, diverse tilbehør og er naturligvis monteret med kabelstik for nem installation. Kontakt os for information om vores automatik platforme.

Brandtestet til EI 60

Lydtestet til Rw 59 dB

LS Control A/S Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle +45 5550 5550 lsc@lscontrol.dk www.lscontrol.com Telefon +45 7015 1050 www.habila.dk


Godt og energivenligt indeklima opnås via lofterne Der er masser af merværdi for renoveringspengene, når ældre lokaler opgraderes med lofter, der selv sørger for at regulere indeklimaet. Man forhindrer nemlig ikke kun trækgener og store temperaturudsving, men får også en energivenlig løsning, der indfrier 2020-kravene. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

I

ndeklima er på dagsordenen i mange private og offentlige virksomheder, der står over for at skulle renovere. Det handler om at sikre et sundt arbejdsmiljø, og studier viser, at der er en række positive effekter ved at opgradere de indre rammer med vægt på faktorer som belysning, dagslys, ventilation og temperaturstyring.

Viborg Sygehus, i Københavns Lufthavn Kastrup samt ved renoveringen af Sund & Bælts hovedsæde i København. I sidstnævnte projekt har man brugt DAMPA Clip-In kassetter og paneler med indbyggede køle-/varmeelementer i lofterne på bygningens seks etager. Ud over at sikre en behagelig regulering af indeklimaet giver løsningen en loftsflade, der fremtræder ensartet, enkel og rolig.

Markante energibesparelser

Netop dét er en af hovedforklaringerne på, at indeklimaregulerende lofter, som i Tyskland har været meget udbredt i årtier, nu også i stort omfang vinder frem i Danmark. Det fortæller Per Andersen, der er partner i virksomheden TechoKlima A/S, som bl.a. laver beregninger samt forhandler og projekterer køle-/varmeelementer til disse lofter. – Med et klimaloft undgår du som bruger trækgener og kuldenedfald, ligesom du slipper for store temperaturforskelle hen over dagen. Dette sikrer et stabilt og sundt indeklima, og løsningen er samtidig meget driftssikker og vedligeholdelsesfri, siger han. Der kan desuden opnås gode energibesparelser ved at tænke et klimaloft ind i sine

70

annonce

Bygherrerådgiver på renoveringen af receptionsarealerne, Benjamin Ebbe, der er partner i Arkitektgården ApS, fortæller:

indeklimaløsninger, da man bl.a. i de fleste tilfælde kan reducere sit ventilationsbehov væsentligt, når ventilationsanlægget ikke længere skal projekteres til at varetage hele kølebehovet. Loftet fremtræder ensartet

TechoKlima A/S samarbejder tæt med loftsproducenten DAMPA om Klimalofter fra DAMPA, der bl.a. er blevet anvendt på

– Idéen bag Klimalofterne er at udnytte rummets luftcirkulation sådan, at kulden oppe fra loftet får den varme luft til at lægge sig, så man får den rette temperatur i rummet uden de træk- og støjgener, som ventilation kan give. Ingen begrænsning på rumtyper

Hos DAMPA oplever man stigende efterspørgsel på virksomhedens klimalofter, som ud over at kunne leveres som Clip-In kassetter fås som Hook-On paneler, ligesom køle-/varmeelementerne kan integreres i hovedparten af DAMPAs lofter.

Ligesom Clip-In kassetteloftet udmærker Hook-On panelloftet sig ved at give hurtig og nem adgang til loftets underliggende tekniske installationer. Hook-On panelerne kan således let svinges ned i forbindelse med service og vedligeholdelse. Begge loftstyper opfylder desuden de langsigtede energikrav i bygningsklasse 2020. – Arkitekter og rådgivere lægger generelt vægt på den miljømæssige dimension, hvor klimalofterne udgør en langsigtet investering, som bidrager til, at bygningen opfylder energikravene mange år frem. Desuden har mange fået øjnene op for de fordele, som det giver, at du ikke behøver radiatorer, så der frigives plads, forklarer Morten Lagoni, der er teknisk chef hos DAMPA. – Derudover kan lofterne tilpasses efter rummets udformning, og vi kan bl.a. imødekomme krav om skæve vinkler, der ligger langt ud over 90 grader. Samtidig udgør lofterne en investering i godt og sundt indeklima uanset de specifikke funktioner, som lokalerne skal understøtte. Der er ingen begrænsning på rumtyper, slutter han af.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


VI SØGER UNGE TIL TJENESTE MOD DET ORDINÆRE SØG IND PÅ KEA Drømmer du om en uddannelse inden for DESIGN, BYG, DIGITAL eller TEKNIK? Så er KEA stedet. KEA udbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau i tæt samarbejde med erhvervslivet. Så er det sagt. Men vi synes egentlig, det er vigtigere at fortælle dig, at KEA leder efter mønsterbrydere, der kan og vil udfordre status quo for at skabe en bedre verden med teknik og design. Læs til kort- og landmålingstekniker, byggekoordinator, byggetekniker eller bygningskonstruktør.

DIGITAL

BYG

DESIGN

TEKNIK

KEA.DK


At finde vej imellem det historiske og moderne I det centrale London, lige ved et af byens gamle middelalderlevn, opføres nu et nyt grønt område med tilhørende kontorbygninger. Særligt for de nye bygninger er den helt unikke facade, der beklædes med skærmtegl. Tekst af Alexander Tengbjerg

D

a Make Architects London fik til opgave at skabe et nyt grønt område med tilhørende kontorbygninger i det centrale London ved navn London Wall Place, stod de overfor en helt særlig udfordring. Der var strenge regler for, i hvilket tidsrum man måtte arbejde på byggeriet, så opførelsen skulle foregå så hurtigt som muligt. Dertil skulle det hele konstrueres omkring en gammel bymur og kirkeruin fra 1300-tallet, derfor skulle byens kulturarv tænkes ind i projektet. En del af løsningen, som gav det ønskede visuelle udtryk i de historiske rammer og samtidigt lettede hele arbejdsgangen på projektet, blev at benytte sig af specialfremstillede skærmtegl fra NBK.

Satte skarpt på byggeprocessen

NBK’s skærmtegl beklæder mange unikke

72

annonce

bygninger i hele Europa. I Danmark ses for eksempel Novo Nordisk hovedsæde i Bagsværd der er beklædt med flot kurvede, hvide skærmteglselementer. Hvad der kendetegner skærmtegl fra NBK er, at alt produceres direkte til opgaven og skræddersyes efter arkitekten samt bygherrens ønsker. London Wall Place var ingen undtagelse: – Da det jo var begrænset hvor megen tid, der var til at sætte skærmteglet op, så sørgede vi for, at alle elementerne var samlet og klar til at hænge op med et særligt hængselsystem. Det gør, at opsætningen af elementerne foregår uden problemer, udtaler Henning Thomsen, der er direktør i C2 Elements og leverer NBK skærmtegl til hele Skandinavien. Elegant håndværk

Da området rummer historiske kulturskatte, skulle de nye bygninger komplimentere

dem, i stedet for at overdøve dem. At de gamle bygninger er lavet med teglsten skaber en fint samspil imellem dem og de nye teglelementer uden, at den nye konstruktion fremstår gammeldags. Det får byggeriet til at spille sammen med både det 14 og det 21 århundredes London. – Det er et særligt håndværk at fremstille teglelementer, et håndværk, der i sin essens ikke har ændret sig synderligt de sidste tusinde år. Det handler om at ramme de helt rigtige temperaturer og have en udsøgt fornemmelse for materialet i dette tilfælde lerets muligheder. Særligt når man kigger på de fine kurver og rundinger, der er på disse elementer.

Et materiale med uanede muligheder

C2 Elements har leveret skærm og facadetegl fra NBK til en lang række byggerier i hele Skandinavien. Hos C2 Elements stammer passionen for teglet som materiale, fra dets uanede muligheder hvad angår farve, form og udtryk. Man har derfor ikke et varekatalog i traditionel forstand, da alt specialfremstilles til formålet. Det er kort sagt arkitekten og kundens egen fantasi, der sættes grænserne for teglets muligheder.

Det kræver et utal af specialproducerede forme og nogle meget fine udregninger for at få hele puslespillet til at gå op, men resultatet ender også med at tale for sig selv, som man kan se med London Wall Palace, fortæller Henning Thomsen.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Få inspiration til renovering

FØR

Danmark er fyldt med 70’er-parcelhuse, som ikke længere lever op til huskøbernes krav. De vil have moderne og tidsvarende familieboliger med minimum vedligeholdelse. Det kan du tilbyde med Cembrits produkter. Se mulighederne og bliv inspireret på

cembritrenovering.dk

Kvalitetsbelysning til skoler og kontorer LED paneler fra LED-TEK passer til mange forskellige miljøer, som for eksempel skoler, kontorer og lignende. Panelerne giver en jævn og behagelig belysning, som bidrager til at løfte lærings- og arbejdsmiljøet, samtidig med man opnår en minimering af udgifter til drift og vedligehold. LED Panelerne fås i forskellige mål, men de er alle blot 10,4 mm i højden, hvilket giver mulighed for diskret og arkitektonisk optimal montering, således panelerne falder i med lofterne, når de er slukket. Panelerne kan nemt monteres i lofter med både synlige og skjulte T-skinner, ligesom de kan monteres med en kassette direkte mod loftet. Alle typer kan leveres med farvetemperaturer fra 3000K til 6000K og fås med både DALI og 1-10V styring. Som noget helt nyt, kan LED Panelerne leveres i en højeffektiv version med op til 120 lumen/watt, med mikro prisme diffuser og et UGR blændingstal på under 19.

LED-TEK A/S • Lundagervej 45A, 8723 Løsning • Tlf: 7384 1100 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk


Læserservice A airteam Tlf.: 40 64 09 81 www.airteam.dk side 29

CSK Stålindustri Tlf.: 96 17 70 00 www.csk.dk side 66

ALINA LLC Tlf.: +371 26 74 22 27 www.alina-premium.com side 18

D Dansk Arkitektur Center Tlf.: 32 57 19 30 www.dac.dk side 8

Altan.dk Tlf.: 70 26 83 03 www.altan.dk side 44

Dampa Tlf.: 63 76 13 00 www.dampa.com/da side 70

B Balco Kontech A/S Tlf.: 36 46 42 60 www.kontech.dk side 46

Dana Lim Tlf.: 56 64 00 70 www.danalim.dk side 68

Bollerup Jensen A/S Tlf.: 97 37 60 33 www.bollerupjensen.dk side 14 C C2 Elements Tlf.: 66 11 00 40 www.c2elements.dk side 72 C.C. Contractor a/s Tlf.: 97 12 46 11 www.cc-contractor.dk side 26

74

annonce

Dansani Tlf.: 73 22 29 00 www.dansani.dk side 42 Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk side 6 DI Byg Tlf.: 33 77 33 77 www.byg.di.dk side 64 Dutch Green Building Council Tlf.: +31(0)10 303 27 77 www.dgbc.nl side 30

F Femern Danmark Tlf.: 33 41 44 27 www.femern.com/da side 54

J Jesmig Group Tlf.: 48 44 10 24 www.jesmig.com side 62

O Ordrestyring.dk Tlf.: 70 27 35 25 www. ordrestyring.dk side 60

FM Mattsson Mora Group Danmark Tlf.: 43 43 13 43 www.fmmattsson.dk side 20

K Kalk- & Teglværksforeningen Tlf.: 33 32 34 34 www.bygitegl.dk side 48

R Riisfort Tlf.: 87 47 70 20 www.riisfort.dk side 34

G Gamle Mursten A/S Tlf.: 62 21 14 16 www.gamlemursten.dk side 13

KOPP Sorø Tlf.: 57 84 90 36 www.kopp-soroe.dk side 56

T Temporent Tlf.: 70 12 44 44 www.temporent.dk side 22

GXN Tlf.: 70 26 26 48 www.gxn.3xn.dk side 24 H Holbæk Ny Maskinværksted Tlf.: 59 45 00 00 www.hnm.dk side 28 I IC-Meter Tlf.: 23 25 75 77 www.ic-meter.com/dk side 11 InnoBYG Tlf.: 72 20 29 89 www.innobyg.dk side 38

L Laufen Nordic ApS Tlf.: 56 28 72 87 www.laufen.dk side 36 Led-Tek Tlf.: 73 84 11 00 www.led-tek.dk side 58 Londero Mosaik Tlf.: 33 22 30 33 www.londeromosaik.dk side 27

V Ventilationsvinduet A/S Tlf.: 81 81 81 10 www.ventilationsvinduet.dk side 12 X Xella Danmark Tlf.: 75 89 50 66 www.ytong.dk side 16

M MT Højgaard Tlf.: 70 12 24 00 www.mth.dk side 50

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Belysningen gør en forskel . . .

NIGHTSPOT og GOBO

LED projektør til mast fra WILLY MEYER • Til LED 33-54W (4335Lm) - GOBO LED 47W (6500K) • IP 65 - IK08 - 3-4000K - Klasse II - DALI • Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas • Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰ • Spredningsvinkler LED: 13 ⁰, 20 ⁰, 30 ⁰ og 67 ⁰ • Nyhed: Nu med vejoptik og RGBW 42W, DMX Udvalgte referencer: DTU, Lyngby - Kvæsthus Parkeringen, Skuespillerhuset Cowi Hovedsæde, Lyngby - Hammel Hovedgade, Favrskov Kommune MALMOS Anlægsgartnere Hovedsæde, Roskilde - KUA3, Amager

DELUX DENMARK - Torbenfeldvej 1 - 2665 Vallensbæk Strand - Tlf.: 43 53 53 35 - Mail: mm@deluxdk.com - www.deluxdk.com


P. Olesen

a s

– nedbrydning & miljøsanering

Nedbrydning

Miljøsanering

– Total og delvis nedbrydning

– Asbest

– PCB

– Oprydning efter brand/storm

– Blymaling

– Skimmelsvamp

– Modtager ikke-farligt byggeaffald

Professionelt arbejde udføres over hele landet

P. Olesen & Sønner +45 7566 2500

mail@p-olesen.dk

a s

www.p-olesen.dk

Boa Børsen indstik 5/9-2016  
Boa Børsen indstik 5/9-2016