Page 1

BRANCHE

FOKUS

Pulsen på

bygge og anlægsbranchen Læs bl.a. om banebrydende bygningsdesign og intelligent styring af temperatur og fugtighed via en Building Management løsning som sikrer, at de sarte planter stortrives i det tropiske væksthus i Aarhus, der allerede nu er blevet en publikumsmagnet.

i samarbejde med

Marts 2015


Betonelementer terrazzotrapper. PL Beton har stor erfaring i individuelle løsninger og deltager løsninger i samarbejde med kunden. Mange typer betonelementer fra facadeelementer i alle ønskementer. Elementerne udføres både som standard eller specialdesignede efter opgave. Desuden specialelementer som fx stern-, gesimselementer, lyskasser mv. Trapper udføres med terrazzobelægning i standard grå, forskellige farver eller indfarves efter ønske. Pulverlakeret gelænder leveres desuden i valgfri farver.

• • • • • • • • • •

Terrazzotrapper Specialelementer Vægelementer CRC- højstyrkebeton Filigrandæk Filigranvægge Søjler & Bjælker Altaner Trapper Facadeelementer

Mulebyvej 40, 3700 Rønne • Tlf. 56 96 42 17 • Fax 56 96 48 69 • e-post: post@plbeton.dk • www.plbeton.dk


FØRENDE I BÆREDYGTIGE TAGPAP-LØSNINGER Hos DERBIGUM tager vi miljø og bæredygtighed meget seriøst. Derfor er vi også verdens eneste producent af tagpap, som er Cradle to Cradle certificeret og den førende producent af miljøvenlige tagpapløsninger. Vores løsninger skaber fremtiden inden for bæredygtigt byggeri. Som den eneste tagpap-producent arbejder vi fx med et genbrugsprogram, så gammelt pap indgår i produktionen af nyt.

Sidste år alene genbrugte vi over 4.000 tons tagpap og reducerede derfor miljøbelastningen tilsvarende, samtidigt med at vi sparede udgiften til nye råvarer. Vores miljøvenlige og bæredygtige tagløsninger reducerer bygningers energiforbrug, CO2 udledning og vandforbrug. Det er løsninger, som giver sorte tal på bundlinien og i det grønne regnskab – og årsagen til, at førende virksomheder og offentlige institutioner vælger DERBIGUM, når de skal have lagt nyt tag.

Kontakt os på telefon 70 15 15 17 eller tjek www.derbigum.dk hvis du vil vide mere om, hvordan dit næste tagpap projekt kan blive en god investering – både økonomisk og miljømæssigt.


4

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Forsidefoto: Venligst udlånt af Schneider Electric Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Salgschef Daniel Lambevski daniel@boaa.dk Medredaktør Nils Stinus Gärtner stinus@boaa.dk Ronny Larsen rl@boaa.dk Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk Skribenter Martin Fogt Pollas Rønberg Pernille Le Marc Jari Nielsen Rune H. Jensen Elias Inceer Anne Overskov Higgins, cand. Arch. AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafiker Anja Friis anja@mediaxpress.dk Tryk OTM Avistryk

Kunsten at se det store billede Man tør næsten ikke sige det højt, men nu begynder der at være håndfaste tegn på bedre tider. De seneste prognoser peger på en vækst i byggeprojekter på 5 % i 2015, og boligbyggeriet omkring de større byer er nærmest eksploderet. Sammenholdt med de mange anlægsprojekter og andre store offentlige byggeprojekter bliver der således investeret massivt i bedre forhold lige nu, som skal komme både borgere og danske virksomheder til gavn i de mange kommende år. Derfor skal man også være opmærksom på, at investeringerne i mange tilfælde ikke bør stå alene, da de kan fungere som grobund for udvikling af nye løsninger, der kan være med til at skabe en styrkeposition for Danmark i fremtiden. Her er det vigtigt at tænke i helheder, og det er blandt andet ved at fokusere på hele værdikæden, at vi kan skabe fremtidige vækstmuligheder. Der er i det hele taget mange fordele ved at have forståelse for at være en del af en større helhed. Og hvis man skal være lidt fræk, så kan vi håbe på, at hvor Ørestaden som dårligt eksempel nærmest har sat gang i et paradigmeskift inden for byplanlægning, hvor der for alvor er kommet fokus på rummet mellem bygningerne, så kan sygehusbyggerierne muligvis gøre det samme for vidensdeling. Bygge- og anlægsbranchen er en del af utallige samfundsmæssige sammenhænge, og her er bedre vidensdeling og innovation afgørende faktorer i forhold til at løse samfundsmæssige udfordringer som affaldshåndtering, energiforbrug og sundhed. Fremtidens store udfordringer løses ved et kontinuerligt udviklingsarbejde, hvor vi fastholder blikket på det store billede.

Oplag 56.000

God læselyst ! Distribution Børsen, landsdækkende

Udgiver

MediaXpress A/S Bredgade 36, 1. sal - Forhuset 1250 København K Tlf.: 33 44 55 55

Mikkel Weber Sandahl Chefredaktør


Bæredygtige systemløsninger i fibercement – nu og i fremtiden

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Arkitektonisk – mod nye horisonter Innovative og bæredygtige løsninger i fibercement til facade, tag, vådrum, vindspærre og passiv brandbeskyttelse. Kvalitetsprodukter, der skaber rammerne for moderne arkitektur, og lukker op for en storslået udsigt til fremtidens byggerier. Ansvarligt – styrke til lang levetid I mere end 30 år har ivarsson leveret innovative produkter til byggeriet med fokus på kvalitet, miljø og sikkerhed. ivarssons fundament hviler på styrken til at skabe langvarige relationer, hvor sikkerhed og tryghed er afgørende faktorer. ivarsson er en del af Etex Group, der er repræsenteret i 45 lande med en omsætning på 3 mia. Euro. ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro, T: +45 73 66 19 99, F: +45 74 66 10 20, www.ivarsson.dk


6

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Bevidstheden om at være en del af noget større I byggebranchen er der en tradition for at løse problemerne efterhånden, som de opstår, men der er store gevinster at hente ved at fokusere på de tendenser og systemer, som forhindrer problemerne i at opstå i det hele taget. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

V

idensdeling er et centralt begreb i dagens byggebranche, da nye IT-redskaber har muliggjort en tættere, hurtigere og mere præcis dialog mellem projekterende, producenter og udførende. Og det er samtidig en forudsætning for nye, innovative løsninger, at vi får sat den eksisterende viden i spil på tværs af faglige, geografiske og andre eksisterende grænser.

En konservativ branche?

Adjunkt ved Aarhus Universitets afdeling i Herning, Jacob Brix har beskæftiget sig med vidensdeling og innovationsprocesser i erhvervslivet, og han møder ofte de samme svar, når han efterlyser større fokus på innovation: – ALLE virksomheder siger, at de er i en svær branche – at de ikke har tid – og at de ikke har råd. Og det er alt sammen løgn, det er et spørgsmål om prioriteringer. Nyere undersøgelser viser, at der over en bred kam er god egenkapital i danske byggevirksomheder, men hvis jeg skal komme med en forklaring på den tilbageholdenhed, så kunne det være, at ejer og direktør ofte er den samme person, så man sidder lidt tungere på pengekassen. En anden hindring kan være manglende tillid, for ifølge Jacob Brix er forudsætningen for vidensdeling åbenhed, så man kan hjælpe hinanden, fremfor udelukkede at fokusere på sit eget: – Der er mange fordele ved at have forståelse for at være et led i en kæde. Vidensbredde er at se ud over sit eget fag, så man ser den funktion, man udfører, i forhold til helheden. Byggeprocessen vil automatisk have gavn af større præcision og ryddelighed, samtidig med den tværfaglige tilgang kan sætte gang i vigtig innovation. I byggebranchen har mange en dyb viden inden for deres område, hvor de er eksperter, men det har mindre værdi, hvis man ikke kan bruge den viden. Her kan det eksempelvis have stor effekt at gå sammen med andre, så man i fællesskab kan levere et komplet produkt, siger Jacob Brix, som fremhæver, at man bør søge viden fra andre end det nære netværk, som generelt deler de samme ideer og den samme tilgang. ”Gå radikalt til værks”

– Ofte taler folk med mennesker, der ligner én selv – fra de samme typer af virksomheder – men hvis man skal have radikal forandring, så kræver det løse netværk med forskellige fagligheder, hvor fagnørderne og fagpraktikerne mødes. På den måde tager man som regel bare små skridt i retning, fremfor virkelig at lave en forandring, siger Jacob Brix og fortsætter: – Brugerdreven innovation er blevet et ”buzzword”, men det er bare sund forretningssans. Hvis DSB spørger folk hvordan, virksomheden kunne blive bedre, så vil folk svare, at der skal være flere tog, og de skal overholde køreplanen – og det giver altså ikke innovation. Det handler om at bryde med ”path dependency”, og ved at sætte barren højt og søge radikalt, så ender

Jacob Brix, Adjunkt ved Aarhus Universitets afdeling i Herning.

man ikke nødvendigvis der, men man flytter sig mere på den måde. ”Udvikling er et grundvilkår i dag”

Jacob Brix har en ErhvervsPhD i innovationsledelse og en Ph.d. i virksomhedskommunikation, og han lægger meget vægt på den praktiske tilgang til videnskab, så man gør afstanden mellem en videnskabelig rapport og den virkelige verden mindre.

– Mit mål er at omsætte universitetsviden til en hjælp for de danske virksomheder til at blive bedre. Og vilkårene i dag er sådan, at man som virksomhed skal udvikle sig, ellers kommer man hurtigt bagud i forhold til konkurrenterne. Der er eksterne faktorer som nye bygningsreglementer og krav om CE-mærkning, som skubber på, men det er ingen tvivl om, at forandring er livsnødvendigt i dag, siger Jacob Brix og fortsætter:

– Omvendt er det også interessant at se, hvordan virksomheder begynder at skabe innovation på andre variabler end på produktet. Her er Aarhus virksomheden ”Gratis Tag” et rigtig godt eksempel. De giver ejerforeninger i byen et gratis tag, mod at ombygge pulterkamre til ejerboliger, som herefter sælges. Et rigtig godt eksempel på en såkaldt ”win-win” forretningsmodel.


VI VED IKKE SÅ VOLDSOMT MEGET OM BYGGEMASKINER

TIL GENGÆLD VED VI ALT OM MIDLERTIDIGE LOKALER Temporent kan noget, de andre ikke kan. Vi beskæftiger os nemlig kun med midlertidige lokaler i permanent kvalitet. Tag bare KLOSS, vores modulsystem til skoler og institutioner, der kommer med komplette faciliteter og rummelige lokaler. Enten som færdigt modul eller tilpasset ønskerne. Vi anvender kun de bedste løsninger og materialer - ligesom ventilation selvfølgelig er standard i Temporents lokaler. KLOSS leveres naturligvis nøglefærdigt – til tiden – og vi sørger for det hele fra opsætning til nedtagning, hvilket giver tryghed og tilfredse brugere både før, under og efter. Spørg endelig, hvis du vil vide mere om det, vi ved alt om. Ring 7012 4444 www.temporent.dk

Eksperter i midlertidige lokaler


8

annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Her stortrives de sarte planter Banebrydende bygningsdesign og intelligent styring af temperatur og fugtighed 24/7 via en Building Management løsning fra Schneider Electric sikrer, at de sarte planter stortrives i det tropiske væksthus i Aarhus, der allerede nu er blevet en publikumsmagnet. Af Mogens Elgaard / Foto: C.F. Møller A/S

S

iden åbningen af det nye tropiske væksthus i Botanisk Have i Aarhus i foråret 2014 har det brede publikum med 185.000 gæster for alvor fået smag for at tage på en botanisk rejse, hvor ca. 4.000 subtropiske og tropiske plantearter sætter sanserne i spil. Eksotiske træer og sarte bundplanter stortrives nu i de i alt seks væksthuse, der takket være en renovering er opdateret og tilføjet et nyt tropisk væksthus. Et byggeri, der sætter nye standarder for at lade energi- og miljøhensyn spille en hovedrolle i designet af en bygning. – Det nye væksthus rummer topmoderne publikums- og undervisningsfaciliteter og er formgivet på en måde, så forbruget af vand, varme og elektricitet er holdt på et minimum, siger Bent Lorenzen. Han er både direktør for Science Museerne, hvoraf Botanisk haves væksthuse indgår, og bygningschef ved fakultetet Science and Technology, der tegner sig for ca. halvdelen af den samlede bygningsmasse på Aarhus Universitet.

Bæredygtig arkitektur gør det ikke alene

Selv om væksthusene kun udgør en brøkdel af dette areal, er det et byggeprojekt

med stor bevågenhed, fordi væksthusene udgør et designmæssigt ikon og skal tiltrække turister, borgere og skoleelever. Resultatet er en konstruktion med mindst mulig overflade, størst mulig volumen, mest sollys om vinteren og mindst muligt solindfald om sommeren. Det giver de bedste betingelser for at fastholde en stabil temperatur og luftfugtighed. Men bæredygtig arkitektur og bygningsdesign gør det ikke alene, erkender Bent Lorenzen. Gartnerne er online

Det kræver nemlig effektiv indeklimastyring at holde planterne i live. ”Vi skal l døgnet rundt have styr på især temperatur, jordtemperatur og luftfugtighed og straks sætte ind, hvis der f.eks. er udfald i et anlæg. Vi har derfor stor glæde af en samlet Building Management løsning* (BMS) fra Schneider Electric, som gør det muligt at styre alle anlæg på stedet eller hjemmefra med en mobiltelefon. Driftsansvarlige og vores gartnere kan reagere på bygningsalarmer hele døgnet rundt”, siger Bent Lorenzen. Hvis temperaturen falder til under 18 grader overlever de mest sarte planter nemlig kun i kort tid. Desuden kræves

effektiv luftudskiftning af hensyn til planterne, der risikerer at komme i CO2underskud, når produktionen af nye blade er på sit højeste. Endelig holdes forbruget af vand, varme og el i kort snor. ”Vi bruger altovervejende fjernvarme og supplerer med jordvarme, varmepumpe anlæg, solvarmepaneler og intelligent lysstyring, ligesom regnvandstanke bidrager til at begrænse vandforbruget. Alt i alt kan vi på årsbasis holde energiforbruget på ca. 54 kW timer/m2, hvilket er meget lavt for den slags faciliteter”, vurderer Bent Lorenzen. Energitung forskning: 80 % forbrug fra processer

På fakultetet for Science og Technology på Aarhus Universitet, tegner forskerog undervisningsaktiviteter sig for broderparten af det samlede energiforbrug. – Vi har jo meget strømforbrugende og varmeudviklende udstyr, som f.eks. acceleratorer og avancerede forsøgsopstillinger, så ca. 80 % af vores samlede energiforbrug knytter sig til processer i bygningerne, vurderer Bent Lorenzen. Glem klimaskærmen

Derfor er fokus også rettet mod at mindske energispildet ved at sætte ind hvor

effekten er størst. ”Vi kommer ikke meget længere med isolering af klimaskærme, vinduer og lavenergi belysning men skal især undgå energispild ved at genbruge procesvarme, sikre en effektiv og behovsstyret ventilation og undgå for mange skift mellem opvarmning og nedkøling”, siger Bent Lorenzen. Brugen af en forskningsbygning, der tjener forskellige behov, ændrer sig hele tiden på rumniveau og kræver en fleksibel og skalerbar BMS-løsning. Derfor skal BMS-designet og tilgangen til opgaven også være fleksibel og frem for at sikre, at man matcher de skærpede energiog miljøkrav uden at være en stopklods for forskerne. ”Det er sjældent, at hyldevarer matcher vores behov, så typisk løser vi opgaven i fællesskab med faste partnere som bl.a. Schneider Electric, der kender vores behov og sammensætter en løsning på stedet”, siger Bent Lorenzen. Modulopbygning: Det nye sort

I Bent Lorenzens krystalkugle tegner der sig også et klart billede af, hvordan morgendagens universitetsbyggeri vil tage sig ud: – Bygningen skal fra start være forberedt på at tilfredsstille skiftende behov baseret


SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

på intelligent styring af hvert enkelt rum. Så kan man op- og nedjustere pladsforbruget alt efter skiftende funktioner og belastning. Denne modulære tankegang vinder større og større gehør, lyder det samstemmende fra Schneider Electric, som har mange års erfaringer med levering af samlede BMS-løsninger til bl.a. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DTU og Københavns Universitet. Ifølge Marketing & Business Development Director, Anita N. Olsen giver det særdeles god mening at tænke modulært og skalerbart i forbindelse med renovering og nybyggeri i universitetsregi: – De kommende år skyder nye campus byggerier op overalt, ligesom større renoveringer skal gøre eksisterende bygninger mere tidssvarende og energieffektive. Især forskningstunge og innovative miljøer med et stort energiforbrug, stiller store krav til fleksible løsninger, som den vi har implementeret på Aarhus Universitet. Styring af alle parametre sparer bygherre for udgifter til store centrale installationer, som desværre hurtigt kan blive utidssvarende til fordel for netværk med intelligente enheder. Hvis behovet senere ændres, er det nemt at tilføje nye enheder uden at skulle bygge om, siger Anita N. Olsen.

Aarhus Universitets Væksthuse

• Væksthusene, der er tegnet af arkitekt C.F. Møller, ligger i Botanis Have i Aarhus. • Opført 1968-70. • Omfatter ca. 4.000 plantearter fra middelhavsområdet, subtropiske ørkener og tropiske bjerg- og regnskove samt tropiske monsunskove. Ombygningen:

Et nybygget tropisk væksthus samt renovering af de øvrige væksthuse. 3.300 m2 under tag. Pris: Ca. 70 mio. kr. finansieret af Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Realdania. • Arkitekt: C.F. Møller A/S. • Rådgivende ingeniør: Søren Jensen. • BMS-løsning: Schneider Electric, baseret på SmartStruxure. Inspiration

Få inspiration til hvordan du kan forbedre indeklimaet og effektivisere driften af din bygning. Se hvem vi ellers har hjulpet og læs flere spændende referencer og analyser. Besøg os på: www.schneider-electric.dk/campus

annonce

9


10

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

De smarte byer I 2050 vil 70 % af verdens befolkning bo i byer, viser prognoser fra FN. Dermed vil knap 7 mia. mennesker bo i byer, når vi når til midten af dette århundrede – det er cirka lige så mange, som der bor i hele verden i dag. Indlæg af Carsten Hansen, Minister for by, bolig og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde

Styrkelse af den demokratiske deltagelse

Fremtidens teknologiske byer gør det nemlig ikke kun lettere at udnytte ressourcerne og for borgere at komme rundt i byen på den bedste måde. Det bliver også muligt at deltage i byens fællesskab på en langt mere direkte måde, når teknologien hjælper os. Det kan fx blive let at gå forbi en byggeplads og søge yderligere information om byggeriet via digitale medier – og det bliver lettere at give sin mening til kende og deltage i officielle høringer, mens man er på farten. På samme måde kan nye netværk og fællesskaber opstå gennem teknologiske landvindinger, som kan styrke den demokratiske deltagelse og samfundets sammenhængskraft. Og også her er det nødvendigt med nytænkning og brug af data på de helt rigtige måder, hvis vi skal sikre, at alle kommer med. Derfor arbejder vi i mit ministerium, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, med et særligt fokus på begrebet smart cities. Vi bidrager til at skabe rammerne for en teknologisk smart city-udvikling, hvor alle kan være med, og hvor der er plads til alle. Det gør vi blandt andet gennem et smart city-netværk, hvor interesserede parter fra hele landet mødes og diskuterer de muligheder og udfordringer, fremtiden stiller os over for, og hvor de deler erfaringer med intelligente byer. Det gør vi sammen med Aarhus Universitet, som vi faciliterer netværket sammen med. Den digitale by

Jeg har også netop nedsat tænketanken ’Digitale byer – for og med mennesker’, der skal komme med gode bud på fremtidens digitale byer.Tænketanken skal stille skarpt på de vigtigste tiltag og skære igennem skyen af smart retorik og komme med konkrete anvisninger til, hvordan vi fremtiden bedst arbejder med teknologi og de intelligente byer. Jeg glæder mig derfor til at høre, hvad tænketanken får ud af at diskutere alt fra selvkørende biler og deleøkonomi, til den fysiske udformning og planlægning af rammerne for livet i den gennemdigitaliserede by.

D

et er en kæmpe udfordring, vi allerede nu skal arbejde på at løse. For hvordan klarer vi affaldet fra så mange mennesker, rent vand, reduktion af forurening, velfungerende trafik og en stabil produktion af varme og elektricitet? For ikke at tale om, hvordan vi skaber byer, hvor der er plads til alle, og hvor alle kan tage del i byens liv på den mest hensigtsmæssige måde?

Intelligent styring

Allerede nu kan vi se, at intelligent og innovativ brug af teknologi er en stor

del af svaret. Allerede nu ser vi, hvordan byerne bliver intelligente – såkaldte smart cities – hvor store mængder data og ny teknologi bliver brugt til at skabe mere velfungerende byer. Det kan være intelligent styring af trafik, så vi begrænser kødannelse. Det kan også være brug af data til optimal håndtering af renovationen – for hvis affaldsspanden er intelligent, så kan vi nøjes med at tømme den, når den er fuld. Teknologien giver os også mulighed for at spare på energien, som for eksempel ved at styre gadebelysningen med sensorer, så der kun er lys, når det er nødvendigt. Eller det kan være at stille de rigtige data

til rådighed på det rigtige tidspunkt, når fx brandvæsnet rykker ud og bliver præsenteret for vigtige informationer om den bygning, der brænder. I fremtiden vil disse intelligente løsninger, hvor data og systemer taler sammen på kryds og tværs, blive vigtigere og vigtigere. Kompleksiteten stiger voldsomt, og mens udviklingen drøner derudaf, skal vi holde hovedet koldt, så vi sikrer den bedste service til de mange millioner af mennesker i byerne. Vi skal sikre de bedste rammer for byernes og teknologiens sammenspil, og vi skal give borgerne mulighed for at deltage i fællesskabet på nye og bedre måder.

For mig som minister er det nemlig vigtigt, at vi formår at tænke kreativt og ud af boksen, når vi skaber fremtidens fremtid. Jeg tror på, at innovativ brug af teknologi kan være svaret på mange udfordringer. Men jeg er også overbevist om, at det kræver både en sikker kurs og evnen til hele tiden at korrigere denne, hvis vi for alvor skal udvikle os i fremtiden. For teknologiens udvikling går så stærkt, at det er næsten umuligt at følge med. Og vi skal her huske på, at teknologien altid i sidste ende handler om at gøre noget godt for de borgere, der bruger den. Teknologi for dens egen skyld kan vi ikke bruge til noget. Men teknologi for vores allesammens skyld kan vi bruge til at gøre livet lettere og bedre på mange områder.


Den rette støbning Indkøbscentret Friis, Ålborg Arkitekt · C.F. Møller A/S

Novo Nordisk, Bagsværd Arkitekt · Henning Larsen A/S

Bella Sky Comwell, Kbh. Arkitekt · 3XN A/S

At være af den rette støbning betyder at man har det, der skal til for at klare enhver opgave. Det har Contiga Tinglev. Takket være massive investeringer i den nyeste teknologi både på tegnestuen og i produktionen, har Contiga Tinglev det, der skal til for at være Danmarks totalleverandør af betonelementer af høj kvalitet til alt fra enfamiliehuse til de største pragtdomiciler. Fordi vi lægger så stor vægt på at blive inddraget i byggeriets planlægningsfase så tidligt som muligt, er bygherren sikret både den korteste og mest effektive byggeperiode, og samtidig at kvaliteten af det færdige hus er i top – til den rigtige pris.

Bolværket, København Arkitekt · Arkitema Architects

VUC Nordjylland, Ålborg Arkitekt · Friis & Moltke A/S

Læs mere om Danmarks totalleverandør af betonelementer

www.contigatinglev.dk

Contiga Tinglev A/S er en af Danmarks førende producenter af præfabrikerede betonelementer. Vi har Danmarks største elementfabrik og mere end 30 års erfaring med produktion og montering af betonelementer. Med egen teknisk og statisk afdeling tilbyder vi totalløsninger, herunder professionel rådgivning indenfor alle former for elementbyggeri. Virksomheden har 300 medarbejdere i Danmark.


12 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Hi-Con har leveret facadeskærm af højstyrkebeton til Syddansk Universitet.

Fokus på at innovere højstyrkebeton hos Hi-Con Højstyrkebeton er efterhånden et kendt materiale i byggebranchen herhjemme. Igennem de seneste godt 10 år har det særligt stærke og holdbare stålfiberarmerede beton etableret sig i den danske og europæiske byggebranche som et innovativt materiale, der egner sig til særligt tynde og stærke konstruktioner som f.eks. altaner, trapper og facadeelementer. Virksomheden Hi-Con fokuserer 100% på at innovere både materialet og anvendelsen yderligere. på innovation betyder, at virksomheden gerne deltager i konkrete udviklingsprojekter. Aktuelt deltager Hi-Con i et projekt, som skal udvikle en bølgeenergimaskine: „Vi satser meget på udviklingsprojekter. Uanset, hvad udfaldet af projekterne bliver, så lærer vi hele tiden noget nyt om vores materiale, som vi kan tage med os til de kommende projekter og opgaver.“ Siger Tommy Bæk Hansen, projektleder hos Hi-Con. Mest dokumenterede højstyrkebeton

Trappe i højstyrkebeton på KU-Life i København.

H

i-Con er en af frontløberne i udviklingen af højstyrkebeton. Siden virksomhedens start i 2001 har udvikling og anvendelse af højstyrkebeton været virksomhedens fokus. Hos HiCon er det en del af strategien at fokusere på udvikling af højtydende betoner og herigennem skabe nye forretningsmodeller. Derfor øremærker virksomheden en stor del af virksomhedens ressourcer til innovation og udvikling. Hi-Cons satsning

Den nøjagtige sammensætning af betonen er meget væsentlig for materialets holdbarhed og styrke. Og hos Hi-Con har man valgt at videreudvikle en højstyrkebetontype: CRC, som er udviklet hos Aalborg Portland tilbage i firserne. Siden har HiCon udviklet videre på materialet og er i år klar med anden generation af den bedst dokumenterede type højstyrkebeton på markedet: ”i2”.

Og netop sikkerheden er et vigtigt element. Hos Hi-Con A/S er man bekymret for de nyere typer højstyrkebeton, der er kommet på markedet, men som slet ikke har været igennem den test og udvikling og erfaringsopbygning, som højstyrkebetonen fra Hi-Con har. Det positive er, at man har fået øjnene op for højstyrkebetons anvendelsesmuligheder, men det negative er, at man ikke altid er kritisk nok i sit valg af højstyrkebeton. –Nogle tror, at jo stærkere betonen er, jo bedre. Det er til dels også rigtigt, men stærk beton har også nogle ulemper. Ligesom keramik kan det sprænges hvis det belastes hårdt eller udsættes for høj varme eksempelvis under en brand. Beton skal være sej, ikke sprød, og her går mange galt i byen. Der skal dokumenteret viden til – ellers kan der opstå farlige situationer. Højstyrkebeton er et fantastisk materiale, men det skal altid anvendes i følgeskab med viden og dokumentation. Derfor fokuserer vi hele tiden på udviklingen af materialet.

Markedets ældste og mest testede

Materiale med stort potentiale

Betonen fra Hi-Con indeholder små og stærke stålfibre, som giver stor sejhed, usædvanlig god holdbarhed og høj styrke. Tommy Bæk Hansen påpeger, at den kan holde over 100 år i havvand. –Den er uhyre stærk, langtidsholdbar og brandsikker.

Hi-Con leverer altaner, trapper og facader til både nybyg og renovering i Danmark, Norge, Finland og Holland, og ser store muligheder for at skabe endnu flere forretningsmodeller i fremtiden: ”Der er et enormt potentiale i materialet. Vi ser ikke byggebranchen som vores ene-

ste mulige marked. Det er i byggebranchen vi har vores hovedmarked, men vi har helt klart et mål om at finde helt nye anvendelsesområder for vores beton”, slutter Tommy Bæk Hansen. Om Hi-Con

Hi-Con beskæftiger ca. 50 medarbejdere i administrationen og produktionen nord for Aalborg. Desuden har virksomheden et datterselskab i Holland og arbejder på at etablere sig i øvrige lande.


CSK – en stålsat virksomhed FN-byen

Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend. Vi har fokus på: • • • • • • • •

Stålkonstruktioner til alle former for byggeri Professionel og seriøs rådgivning Design, konstruktion, produktion og montage Tæt dialog med kunden Kvalitet – ikke mindst certificeret kvalitetssikring Specialkonstruktioner, stålspær, CSK bjælken samt trapper, værn og altaner Egen produktion og udvikling i Danmark og Letland 230 kompetente medarbejdere, der kan håndværket til fingerspidserne

Allerhuset

Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet. Saxo Bank

Læs mere på www.csk.dk

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf: +45 96 177 000

w w w. c s k . dk


14 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Biotek i Aalborg

Bedre projekter med dyb produktviden Som totalleverandør i råhuse bliver Gandrup Element A/S inddraget tidligt i byggeprocessen, hvorved rådgivere i projekteringsfasen kan udnytte denne specialviden. Det giver et byggeri med højere kvalitet og lavere omkostninger.

D

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

er er for alvor kommet gang i det private boligbyggeri i Danmark, og beton som såvel byggesom facademateriale er blevet mere populært, da arkitekter er begejstrede for det rå look. Det mærker man i Gandrup Element A/S, der lige nu arbejder med omfattende projekter i større byer som Aalborg, Århus, Odense og København. Ifølge administrerende direktør, Karsten Jensen ser ordrebøgerne for 2015 fornuftige ud:

er et stort skulderklap til hele virksomheden, da vi har været med hele vejen. Respekten for håndværket

Gandrup Element A/S har i samarbejde med en kunde udviklet GE-SUPER-ISOelementet, der er et betonelement påstøbt EPS-isolering. GE-SUPER-ISO-elementerne er senest benyttet i et boligprojekt i Sæby, hvor yderligere 13 boliger er planlagt. – Med vores GE-SUPER-ISO-element vil vi præsentere et alternativ til det traditionelle byggesystem, der giver store energimæssige fordele. Det er et eksempel på, at vi også er involveret i pionerprojekter, der kan blive nye forretningsområder. Et andet eksempel er brobyggeri. Vi har leveret elementer til et motorvejsprojekt til Vejdirektoratet, der er begyndt at bygge med præfabrikerede elementer. Projektet lykkedes til alles tilfredshed, siger Karsten Jensen og uddyber:

– Boligbyggeri har altid fyldt mest hos os, men vi kan mærke, at tingene begynder at vende. Derfor har vi netop udvidet ingeniørkapaciteten i virksomheden, så vi kan rådgive endnu bedre. Vi kan skrue løsningen sammen, så det giver størst mening i forhold til processen og projektet, hvilket sikrer bygherren, at han får mest muligt ud af sin investering. Vi er ikke firkantede

– Vi ønsker at være fleksible, så vi kan rådgive vores kunder om individuelle specialløsninger, når det giver mening for det enkelte projekt, siger Karsten Jensen, der fremhæver, at virksomheden også kan optræde udelukkende som en traditionel leverandør, når det ønskes. Det har eksempelvis været tilfældet på Biotek ved Aalborg Universitet af arkitektfirmaet Kjær & Richter. Biotek-projektet indeholder beton- og sandwichelementer. Men netop montagedelen fra Gandrup Element A/S er en faktor, som mange samarbejdspartnere

Svanelundsbakken i Hjørring

sætter overordentlig stor pris på, fortæller Karsten Jensen. Passivhusbyggeri i den høje ende af skalaen

Gandrup Element A/S har netop afsluttet virksomheden hidtil største byggeopgave, Svanelundsbakken i Hjørring af arkitektvirksomheden Finn Østergaard A/S. Disse etageboliger er godkendt som passivhusbyggeri, og entreprisen er afsluttet med

højeste karakterer inden for alle kategorier i Nøgletalsrapporten fra Byggeriets Evaluerings Center. Gandrup Element A/S har leveret og monteret betonelementer og -dæk, sandwichelementer, søjler, bjælker, altaner samt trapper. Karsten Jensen fortæller i den forbindelse: - Det er vores største og mest udfordrende opgave hidtil, der strakt sig over 2 år. Men projektet er lykkedes på alle fronter, og det

– Det er et nyt område for elementbranchen og et nyt område for os, hvorfor det er et stykke arbejde, jeg er særdeles stolt af. Med præfabrikation er byggetiden hurtigere, og der er færre gener for de trafikerende. Man kan dermed forestille sig, at det område kan vokse i fremtiden. Men samtidig med de nye tiltag er vi meget bevidste om vores styrker som virksomhed og hvilke opgaver, vi skal matche. Herved kan vi opretholde det kvalitetsniveau, vi lover. Det er baggrunden for, at vi kan være en god samarbejdspartner for vores kunder.


ARKITEKTURPRISEN2014

Præfabrikeret byggeri, hvor arkitektur betyder noget DMK Pavilloner er ofte bygherres og arkitektens foretrukne valg og samarbejdspartner, når der skal bygges individuelt med vægt på arkitekturen. Det forhold at byggeri opføres i fabriksproducerede rum- store byggemoduler, betyder der er tjek på kvaliteten, byggetiden og prisen. ”Havhytten”, et maritimt formidlingscenter placeret yderst på Ishøj Tange, lige efter museet Arken, et projekt hvor der er lagt vægt på arkitektur der spiller godt op mod den omgivende natur. Bygningen er med integrerede solceller på taget og har energimærke

www.dmkpavilloner.dk - Telefon 4017 1347


16

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

”Opblomstringen af den totaløkonomiske tankegang bliver efter min mening bremset af anlægsloftet i det offentlige, hvor man opererer med to uafhængige pengekasser til finansiering af anlæg og den efterfølgende drift. Her skal der være mere fleksible rammer, som forhindrer kassetænkning”

”Bæredygtighed er ikke en stationær størrelse” Byggeriet udvikler sig hele tiden i takt med nye behov og nye krav, og for Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg, bør bæredygtighed være et multifacetteret begreb, som kan fungere som et redskab til at indhente viden og konkretisere muligheder i et kommende byggeprojekt. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

F

lere og flere bygherrer har fået øjnene op for værdien ved at have bæredygtige bygninger – både i forhold til brandingværdi og de økonomiske fordele ved et lavt driftsbudget. Alt tyder på, at bæredygtighed kommer til at være et afgørende parameter i fremtiden, og det ifølge Elly Kjems Hove betyde skærpet konkurrence: – CE-mærkningen blev sat i verden for at muliggøre varers fri bevægelighed på det europæiske marked, og konkurrencen er bestemt blevet hårdere. Det betyder, at der skal være fokus på konkurrencekraften, hvis vi fortsat skal være produktionsland. For at kunne tiltrække udenlandske investeringer er det nødvendigt både at øge værdien af vores produkter og

nedbringe omkostningerne. Det er en forudsætning for, at flere vælger at beholde produktionen i Danmark og udvikle den. Men Elly Kjems Hove mener ikke, at danske virksomheder skal stirre sig blinde på bæredygtighed som den afgørende driver for udvikling, da der langt fra eksisterer en dækkende definition af begrebet: – Bæredygtighed handler om helhedstænkning. Man bliver ikke en god kok af at have gode råvarer – de skal kombineres på den rigtige måde i forhold til den enkelte ret. På samme vis skal man skal altid forventningsafstemme hvilke aspekter af bæredygtighed, der skal være fokus på i det konkrete projekt – eksempelvis kan der være stor fornuft i at have fokus på fleksibilitet og genanvendelse, hvis man bygger en børnehave, som måske skal

nedskaleres eller flyttes om 8 år, i forhold til hvis, man bygger en ny landsret. Den enkelte bygning skal i fokus

Elly Kjems Hove mener således, der er afgørende, at vi får bæredygtighedsbegrebet sat i spil på bygningsniveauet fremfor på produktniveau, således man er bevidst om hvilket kriterier, der er relevante til en bygning. Eksempelvis kan en produktion med et lavt CO² forbrug og en kort levetid være en fordel til én type byggeri, hvor en lang levetid og et højt CO² forbrug i produktionsprocessen er det rigtige til en anden type projekt – begge materialetyper har bæredygtige kvaliteter. – Vi skal huske at bygge til fremtidige behov også. Bygninger udvikler sig i takt med at brugerne får nye behov, derfor er det vigtigt med fleksibilitet. Man kan ikke

tale om „one size fits all“, når det kommer til bæredygtighed, så jeg håber, at vi kan bruge begrebet til at varetage en sund udvikling i byggeriet, siger Elly Kjems Hove. ”Totaløkonomi kræver et opgør med kassetænkning”

- Lige siden finanskrisen har der været fokus på omkostningerne til drift af bygninger, og dermed er totaløkonomi kommet på dagsordenen. Men opblomstringen af den totaløkonomiske tankegang bliver efter min mening bremset af anlægsloftet i det offentlige, hvor man opererer med to uafhængige pengekasser til finansiering af anlæg og den efterfølgende drift. Her skal der være mere fleksible rammer, som muliggør helhedstænkning og dermed store besparelser over bygningens levetid, slutter Elly Kjems Hove af.


A LT A N - E L L E R F A C A D E D R Ø M M E ? Nyskabende design med højstyrkebeton

Ørestad Plejecenter Syddansk Universitet

Se flere referencer på www.hi-con.dk


18

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Opdragelse af bygherren Totaløkonomi er blevet et afgørende parameter i byggeriet, og der har længe været behov for en fælles referenceramme for de projekterende. Derfor har Energistyrelsen netop præsenteret en ny totaløkonomisk beregner – LCCbyg – som sætter fokus på driftsøkonomien over bygningens levetid. Det elektroniske værktøj er frit tilgængeligt, og kan være en afgørende driver frem mod bygninger af bedre kvalitet og større værdi. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

et er som oftest anlægsøkonomien, der er den afgørende faktorer under planlægning og projektering, men i en tid med voksende udgifter til drift og renhold er det vigtigt også at se på tiden efter færdiggørelsen af projektet – dvs. totaløkonomi eller på engelsk Life Cycle Costing (LCC). – Bygningsstyrelsen har siden 70’erne haft krav om, at alt offentligt byggeri skulle bygges ud fra totaløkonomiske betragtninger, men det har gennem årtier været negligeret, men nu er der stemning for at tvinge beslutningstagerne til at tænke i de baner, fortæller bestyrelsesmedlem i Green Building Council, Mikael Koch, som er meget begejstret for, at der nu eksisterer en fælles, totaløkonomisk referenceramme, og han forventer, at værktøjet vil have en opdragende funktion på bygherrer, som herved kan se effekterne af deres valg.

Fælles værktøjer konkretiserer konsekvenserne ved ens valg

Energistyrelsens nye fælles reference- og beregningsværktøj – LCCbyg – er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut. LCCbygsoftwaren er til brug for bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre konsulenter, der arbejder med projektering af byggeri, og det elektroniske værktøj stilles gratis til rådighed for brugerne. – Jeg har meget høje forventninger til værktøjets betydning i fremtiden, da man som bygherre bliver tvunget til at gennemtænke alle facetter i projekteringen. Der er en stor samfundsmæssig værdi i at vælge æstetiske materialer, som holder bedre og er nemmere at renholde. Den form for helhedstænkning er meget værdifuld på både renoveringsprojekter og nybyggeri, fortæl-

ler Mikael Koch, der netop er tiltrådt som administrerende direktør i Træinformation efter syv år med ansvaret for bæredygtighedsindsatsen i DANSKE ARK. Opbygningen af LCCbyg matcher den eksisterende beregner i DGNB-certificeringsordningen, hvor man således har arbejdet videre ud fra samme model. Bevidsthed om helheden giver værdi

– Det er netop den manglende bevidsthed om helheden, der påvirker miljøet mest. Eksempelvis har vi i Danmark en tradition for betonbyggeri, og her har man ofte ødslet med betonen til statik og armering. Nu skal man regne miljømæssigt på det, så det bliver spændende. På samme måde slår et materiale som stål ud med faktor 10 på en livscyklusanalyse i forhold til beton, ligesom aluminium slår ud med faktor 100 i forhold til beton, og den type beregninger kan være med til at påvirke projekterne positivt, fortæller Mikael Koch. Når en bygherre ønsker et byggeri med en bæredygtig profil, så er det med DGNB certificeringen blevet nemmere, og her er flere offentlige bygherrer begyndt at bruge bæredygtighedsordningens retningslinjer – for eksempel har Region Nordjylland forpligtet sig til at arbejde med DGNB i sine byggeprojekter, og her har man ikke oplevet fordyrelser, tværtimod har det givet visse fordele, da entreprenørerne tidligt har vidst hvilke materialer, der skulle anvendes. Det har betydet, at de kan købe ind i god tid til bedre betingelser, og flere lægehuse er faktisk under DGNB certificeringen blevet afleveret måneder før tidsfristen. Mikael Koch udtaler: – Der er ingen tvivl om, at klare mål er med til at give et bedre resultat. Jeg er glad for, at DGNB måler på bygningens perfor-

mance, hvor der er metodefrihed til at nå målene. Det skaber innovation, sammenlignet med andre systemer, hvor man er låst fast på bestemte løsningsmuligheder på forhånd. Frem mod en cirkulær økonomi

God arkitektur har indflydelse på en bygnings levetid, da man vil gå længere for at bevare smuk arkitektur, men omvendt skal arkitekter ifølge Mikael Koch også være med til at udtænke bygninger, som er nemme at omdanne eller rive ned, når det giver mening. – Det vil altid være en afvejning mellem fordele og ulemper, når man vælger byggematerialer. Eksempelvis medfører mursten og beton stor resurseudbytning i produktionen, men til gengæld giver de en lang levetid og mulighed for resursegenbrug. Men jeg spår, at upcycling kommer til at forandre måden, vi byggeri. I forhold til bæredygtighed giver det en markant bedre performance at vælge de rigtige materialer, herunder genbrugsmaterialer – det flytter virkelig meget. Her er der visse tegnestuer, der prøver at arbejde med lavopdeling i huset, så man herved adskiller materialer med kort og lang levetid, ligesom andre tegnestuer er langt fremme i forhold til at tænke i cirkulær økonomi og genbrugsmaterialer. ”En grøn profil kunne klæde Bolig Job Ordningen”

– I forhold til at sikre, at den totaløkonomiske tænkning bliver en integreret del af alle byggeprojekter i Danmark, så er kassetænkning staten og kommunernes anlægsloft, således adskillelsen mellem anlægsudgifter og drift én af de største udfordringer. Her bliver man nok fra politisk hold nødt til at udstikke rammer, der giver større fleksibilitet, siger Mikael Koch, som også mener, at politikerne skal være

bedre til at motivere de private boligejere for at foretage energiforbedringer: – Lige nu står parcelhusene for betragtelig del af vores energiudslip, så her er det vigtigt at sætte ind. Hvis Bolig Job Ordningen skal tilbage, som der er blevet meldt ud, så kan en grøn profil forsvare forlængelsen. I sin daværende form fik man ikke fradrag for rådgivning omkring energiforbedringer, i modsætning til havearbejde og rengøring, så her skal man overveje hvilken effekt, man ønsker. Hvis ordningen skal relanceres, så burde man efter min mening gøre grøn tænkning en del af den.

Fakta: Energistyrelsens nye totaløkonomiske værktøj, LCCbyg

Fælles reference- og beregningsgrundlag

Frit tilgængeligt

Sammenligner økonomiske konsekvenser af forskellige løsninger

Fleksibelt værktøj til bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter

Til både renovering og nybyggeri

Vejledende værdier for bl.a. levetider af bygningsdele, beregningsperiode, renter og prisudvikling, energipriser

Til bygherrer der vil specificere grundlaget for totaløkonomiske analyser ved udbud

Til rådgivere der vil dokumentere konsekvenserne af designbeslutninger, evt. forskellige facadetyper, vinduer, energikoncepter


Vi st책r bag dig!

Med energieffektiv ventilation www.systemair.dk


20 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Stærke relationer skaber solide resultater Sikkerhed er kodeordet, når bygherrer og entreprenører skal vælge facade-, byggeplade- og systemløsninger til byggerier. Som en solid og ansvarlig samarbejdspartner med fokus på den langsigtede relation har ivarsson gennem 30 år leveret tryghed til facaden. Tekst af Elias Inceer

G

ennem mere end tre årtier har ivarsson leveret innovative kvalitetsprodukter til byggeriet. En industri der stiller stadig højere krav til kvalitet, miljø og sikkerhed. Dette er ifølge salgsdirektør Kasper Bregendahl det udslagsgivende for ivarssons succes: – De sidste 30 år har vi samarbejdet med de største bygherrer, entreprenører og arkitektfirmaer i hele Norden og har derved fået et indgående kendskab til markedet og kundernes behov. Det er afgørende i vores branche at kunne stå bag sine produkter, garantere en optimal rådgivning og tilbyde en samlet pakke, så kunderne ikke selv skal samle et puslespil af leverancer. Den stærke relation

I 2005 blev ivarsson en del af Etex Group, som er en familieejet belgisk industrikoncern repræsenteret i 45 lande med en årlig omsætning på 23 mia. kroner og over 17.000 ansatte. Med afsæt i materialer herfra garanterer ivarsson overholdelse af alle aftaler, en innovativ produktudvikling, høj produktkapacitet og en one-stop-shop

– Faren ved at vælge en række forskellige leverandører er jo, at det kan give et dyrt efterspil, hvis der opstår misforståelser omkring leverancen, eller produkterne ikke lever op til den ønskede kvalitet. Det kan have fatale konsekvenser for byggeriets holdbarhed og æstetik, hvis ikke materialerne er slidstærke og gennemtestede.

løsning på facader, vindspærre og underkonstruktioner. – For bygherren er det fundamentalt at kunne skabe sikkerhed i byggeriet mange år frem. De skarpe krav til pris og byggetid gør, at der ikke er plads til forsinkelser eller fejlleverancer. Hvor man tidligere valgte de billigste løsninger fra forskellige leverandører for derefter selv at strikke det sammen, kan vi, med vores erfaring og en af verdens største industrikoncerner i ryggen, tilbyde den samlede pakkeløsning, siger Kasper Bregendahl og uddyber:

Ved at levere hele pakken fra samme sted gør ivarsson det nemmere og mere overskueligt for bygherren at bestille de optimale løsninger. For at kunne garantere at løsningerne lever op til kravene fra myndighederne, entreprenøren og arkitekten har alle produkter været igennem en minutiøs og mangeårig afprøvning. ivarsson kan således analysere og rådgive omkring den mest optimale løsning, der sikrer lavest mulige omkostninger i hele byggeriets levetid, samt yde den opstartshjælp der gør, at der ikke opstår misforståelser eller fejl. En bæredygtig forretningsmodel

ivarsson sælger og leverer byggematerialer til et bredt spektrum af applikationer og i særdeleshed til komplicerede opgaver, hvor der stilles særlige krav til styrke og holdbarhed på facader, tag, vådrum, vind-

spærre og passiv brandbeskyttelse. Efter den seneste tids problemer med MGOvindspærreplader på markedet har ivarsson oplevet en overvældende efterspørgsel på bæredygtige vindspærreløsninger. – Bygherrerne kræver vindspærreplader, der er egnede til det skandinaviske marked. I forbindelse med en ny satsning på området sidste år har vi valgt at introducere Windpanel serien, som er baseret på kalciumsilikat. Materialet er uorganisk og danner ikke grobund for skimmel og svamp. Endelig har Windpanel produkterne en høj grad af diffusions-åbenhed, hvilket gør det muligt for evt. fugt at vandre inde fra konstruktionen og ud gennem pladen, siger Kasper Bregendahl og perspektiverer: – Succesen de sidste 4-5 år bygger på et skifte fra at være produktleverandør til at blive en aktiv medspiller på projekter helt fra idéfase til udførsel, hvor især muligheden for projekttilpassede systemløsninger skaber langvarige relationer. Vi sætter en ære i vores arbejde, kan forsvare vores produkter, og vi slipper ikke kunderne efter levering – vi er ganske enkelt med hele vejen.


rerådgiver.

som bygherrerådgiver for en lang række

rier og anlægsprojekter.

Vi løser den tunge udfordring med leverede og monterede betonelementer • Totalleverandør af bæredygtige råhuse • Massiv ekspertise inden for beton- og letbetonelementer • Projekter af enhver art uanset størrelse og udformning • Leverer det specielle – DIT BYGGERI • Den rigtige tid til den rigtige pris

W W W . G A N D R U P E L E M E N T. D K

En venlig velkomst med Speedlane Lifeline Serien

Med 140 års erfaring, er vi eksperter i indgangsløsninger. Vi ved hvad der kræves for at skabe indgange som er smukke, funktionelle og holdbare. Vores karruseldøre hjælper dig med at skabe et behageligt indeklima, samtidig med at de mindsker energitab og dermed sænker energiomkostningerne. Kowntakt os gerne for rådgivning og for fremsendelse af BIM / Revit materiale. www.boonedam.dk I info@boonedam.dk I 21 27 11 12.

BESABDK_Adv_Lifeline_251x166mm_FEB2015.indd 1

02/03/15 14:18


22 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Midlertidig bygning under opførelse

Fremtidsforsker: Midlertidigt byggeri kan afhjælpe kommende demografiske udfordringer Den stigende fraflytning fra Udkantsdanmark betyder, at stadig flere bygninger – det være sig alt fra boliger til skoler og daginstitutioner – står tomme og venter på at blive revet ned i landkommunerne. Til gengæld har den store befolkningstilvækst til Østjyllands byer og ikke mindst hovedstadsområdet sat bygnings- og boligmassen under pres. Et pres som kan afhjælpes med midlertidige bygninger, mener fremtidsforsker Marianne Levinsen.

ningspulje, som giver kommunerne tilskud til nedrivning af gamle bygninger. Stigende pres på offentlige faciliteter

Marianne Levinsen, forskningschef hos Fremforsk, Center for fremtidsforskning.

I

løbet af de sidste par år er antallet af borgere, som flytter fra by til land, steget kraftigt. Ifølge en analyse, som er udarbejdet af Jyske Bank i 2013, var der større fraflytning end tilstrømning i 63 ud af 98 danske kommuner i perioden 2010-2012. Alene i 2014 blev der således afsat 202 mio. kr. til den såkaldte Nedriv-

De demografiske ændringer genererer imidlertid også et pres på de tilflytningskommuner, som oplever en stigende tilstrømning af nye borgere. Det påpeger forskningschef Marianne Levinsen fra Fremforsk, Center for fremtidsforskning. – Den store befolkningsvækst i storbyerne lægger pres på de offentlige faciliteter og infrastruktur, eksempelvis skoler og daginstitutioner, som pludselig skal rumme flere børn. Derfor er det vigtigt, at kommunerne overvejer disse problemstillinger, når de planlægger fremtiden, udtaler hun. Ifølge en rapport, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) offentliggjorde i februar, udgør modulbyggeri et væsentligt middel til afhjælpning af kommunernes stigende behov for billige ungdomsboliger. Denne betragtning bakkes op af Marianne Levinsen, som påpeger, at udbuddet af især daginstitutioner og skoler ligeledes udgør et kritisk punkt for børnefamilier, når de vælger at bosætte sig. Derfor udgør brugen

af midlertidige bygninger er et effektivt middel til at imødekomme den stigende befolkningstilvækst. Sikrer institutioner i nærområdet

– Midlertidige bygninger er en rigtig god måde at løsne presset på boligsituationen. Især unge har i dag svært ved at finde en bolig, når de kommer til byen for at studere. Her vil man bl.a. kunne bruge mange af de tomme områder, som nu står ubenyttet hen, til midlertidige ungdomsboliger til unge, forklarer Marianne Levinsen og fortsætter. – Det er vigtigt, at kommunerne formår at placere skoler og daginstitutioner i nærområdet, når nye beboelsesområder opstår i forbindelse med tilflytningen af store grupper af borgere. Ligeledes er det vigtigt for familien, at der eksisterer en centrering af dagligdagen i området. Og hvor kirken måske før i tiden havde den plads, så er det i dag skoler og dagligvarebutikker, som har den funktion. Midlertidige skoler som standard

Torben Sloth er regionschef hos Temporent, der leverer modulopbyggede,

indflytningsklare lejelokaler til private virksomheder, kontorer, skoler og børnehaver i hele Skandinavien. Ifølge ham kan især pressede daginstitutioner opnå tiltrængte lokaleudvidelser ved hjælp af midlertidige bygninger. – Min forventning er, at f.eks. midlertidige skoler på sigt bliver standarden i kommunerne, fordi det simpelthen bedst kan betale sig. Lokalerne kan nemlig på den måde hele tiden flyttes derhen, hvor behovet er, og modsat hvad mange tror, så kan midlertidige lejeløsninger sagtens anvendes over perioder på adskillige år, siger han og fortsætter. – Tendensen til at imødekomme de demografiske udfordringer ved hjælp af fleksible midlertidige bygninger har længe haft rygvind i Sverige. Her er brugen af midlertidige lejelokaler et hyppigt middel til at håndtere såkaldte ’udbyggerkvarterer’ med mange tilflyttede børnefamilier, der pludselig kræver opførelsen af nye vuggestuer, børnehaver, skoler mv.


Faglig og tværfaglig rådgivning Vi ved, hvad der rør sig i din hverdag. Vores fagkonsulenter har mange års erfaring og holder dig opdateret på dit fagområde. Gratis kurser og uddannelse Vi tilbyder gratis faglige og tværfaglige kurser, eksempelvis vores kurser til VE-installatør. Du får tilmed kørselsgodtgørelse og løntabsgodtgørelse, når du deltager. Bedre og billigere forsikringer Vi har en meget billig forsikring, der dækker hvad din virksomhed behøver. Ofte er medlemskontingentet tjent hjem ved at tegne forsikringer gennem os.

§

Gratis juridisk bistand Vi rådgiver gratis, når du skal have ren besked om overenskomster, ansættelser, afskedigelser, personalejura, ferie, fravær og meget andet. Netværk og samhandel Vi tilbyder et nætværk af kollegaer i din branche, organiseret i lokalafdelinger over hele landet.

i

Vigtig information Er der noget, du ikke ved? Vi holder dig orienteret om love, regler, tilskudsordninger og arrangementer. Vi taler din sag i medierne Vi arbejder konstant på at gøre politikere og medier opmærksom på dine vilkår for at drive forretning. Mød os p

å

22.-24. ap

ril

Odense C ongress C enter Hal A - S tand 102 7

www.arbejdsgiverne.dk


24 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Energieffektive indeklimaløsninger gavner bundlinjen Systemair A/S i Hasselager syd for Aarhus har etableret sig som en førende leverandør af ventilationsprodukter til større byggeprojekter. Et behageligt og sundt indeklima er vigtigt, da det øger produktiviteten, nedbringer sygefraværet og generelt skaber øget komfort.

E

t godt indeklima er en kombination af en passende temperatur og ren, frisk luft, og det er vigtigt, da vi opholder os indendørs ca. 90 % af tiden. Samtidig er der store penge at spare på driften af ventilationsanlægget for dem, der investerer i en energieffektiv indeklimaløsning. Systemair har mere end 40 års erfaring i at udvikle og producere ventilationsanlæg til komfortventilation. Med en omsætning på DKK 270 mio. i seneste regnskabsår og ca. 190 medarbejdere har virksomheden opbygget en stærk position på markedet. I Danmark har man leveret produkter til byggerier som fx Den Blå Planet, Carlsberg-Byen, Panum-Instituttet, VM-Bjerget,

Jyske Bank Boxen, Bella Sky Hotel, Hilton, Maersk, Vestas, Rambøll, Kastrup Lufthavn og Moesgaard Museum.

styrke os i forhold til den globale konkurrence, siger Henrik Villadsen, adm. direktør for Systemair.

Stor efterspørgsel på energieffektive produkter

En passende temperatur

- Vi tilbyder markedet et stort og varieret produktudvalg. Vores produkter anvendes til at skabe energieffektive indeklimaløsninger, ikke bare i Danmark, men over hele verden. Der er globalt et stort behov for bedre løsninger, så derfor bruger vi rigtig mange ressourcer på produktudvikling. Vi har bl.a. indført EC-lavenergimotorer i de fleste ventilatorer og vi er på forkant med energikravene i Bygningsreglementet frem til 2020. Derudover har vi stor ekspertise inden for køling og aircondition. De meget skrappe energikrav i Danmark er med til at

I følge Arbejdstilsynet er en temperatur på 20-22 °C passende ved let fysisk aktivitet i fx skoler, daginstitutioner og kontorer, og den bør ikke overstige 25 °C. Et forsigtigt bud fra Dansk Ventilation er at ca. 5-6 % af det samlede energiforbrug i nye byggerier går til ventilation. For ældre byggerier, der står over for en energirenovering, udgør ventilationen en betydeligt større andel af totaløkonomien, så derfor er der rent økonomisk sund fornuft i at tænke energirigtig ventilation ind, når der skal spares på elregningen.

Branddøre og rammepartier i glas øger elegant den strukturelle gennemsigtighed i arkitekturen Novoferms nye, stærke produktprogram med indvendige branddøre og brandhæmmende rammepartier i glas har et stilrent design, høj funktionalitet og fokus på bæredygtighed.

M

oderne glasarkitektur, der inkorporerer døre og vægelementer, skaber gennemsigtige strukturer og tilfører et særligt touch. Og med Novoferms nye branddørsprogram, NovoFire, kan det gøres virkelig elegant. Rammekonstruktionerne er perfekte til moderne byggeri med deres smukke overflader og tidløse design – og med de mange modeller og forbedrede muligheder, programmet rummer, er der praktisk talt ubegrænsede muligheder, når der skal designes brand- og røg-adskillelse.

klassificeres som hhv. EI30, EI60 eller EI90. Det brandhæmmende silikatmateriale, som monteres i karmprofilerne, frigiver ved opvarmning sit vandindhold, hvilket nedkøler profilet og sikrer efterfølgende modstandsdygtighed på henholdsvis 30, 60 eller 90 minutter. Til offentlige institutioner, industri, kontorerhverv mv.

Novofire henvender sig til et bredt udsnit af projektmarkedet og kan anvendes inden for næsten alle segmenter, herunder offentlige bygninger, institutioner, kontor/ administration samt industri. Foruden det nye NovoFire-program tilbyder Novoferm en komplet pallette af produkter til det professionelle marked – herunder industrielle ledhejseporte, rulleporte, hurtigporte, stål- og branddøre samt logistiksystemer, porttætninger og slusehuse.

Unikt og slidstærkt design

NovoFire branddøre i glas består af en stilren rammekonstruktion i aluminium, stål eller rustfrit stål samt brandhæmmende glas. Der kan vælges mellem et bredt udvalg af glasvarianter, med eller uden sprosser. Dørene fås som enkelt- eller dobbeltfløjede og det hele på individuelle mål. Programmet byder også på brandhæmmende, modulopbyggede rammepartier i glas, som anvendes til adskillelse af kontorer, gangarealer mv. Stålprofiler fås i tykkelsen 2 mm, mens aluminiumsprofilerne er på hele 4 mm, hvilket gør dem særdeles stabile. Foruden den stærke profilkonstruktion leveres alle døre med 2-delte, forstærkede og justerbare hængsler.

Om Novoferm Danmark Fleksibelt og funktionelt

Alle branddøre skræddersys og tilpasses individuelt, og med de mange muligheder, programmet tilbyder, er der næppe nogen krav, som ikke kan imødekommes – eller grænser for, hvor raffineret disse nødvendige elementer kan integreres. Det gælder også udvalget af låse og greb, som omfatter alt fra almindelige låsekasser over

antipanik-funktioner og til automatiske systemløsninger. Overholder nye, europæiske brandnormer

NovoFire overholder – ligesom Novoferms øvrige program af branddøre – de nye, europæiske normer inden for brand, og alle døre er testet iht. EN1634. NovoFire

Novoferm Danmark ApS er et datterselskab af Novoferm GmbH, som er én af Europas førende leverandører af stål- og branddøre, industrielle porte, logistiksystemer samt garageporte. Med hovedsæde i Tyskland og med produktion mere end 10 forskellige steder i Europa tilbyder Novoferm løsninger til ethvert behov. Virksomheden har mere end 2.000 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. € 420 millioner.


Belysningen gør en forskel . . . Superlight Compact Nano Siden 1986 har Superlight Compact serien fra Willy Meyer sat standarder inden for design, kompakthed og kvalitet. Det er stadig i dag den mest kompakte og effektive LED projektør til udendørs applikationer. Den håndværksmæssige høje standard og de bedste materialer sikrer pålidelig drift, år efter år. Nano1: 1 x 3W 60 x 60mm. Nano2 : 4 x 1,5W 76 x 76mm. Nano3 : 9 x 3W 115 x 115mm. www.deluxdk.com www.meyer-lighting.com

DELUX

DENMARK

-

Torbenfeldvej

1

-

2665

Vallensbæk

Strand

-

Tlf.:

43

53

53

35

-

Mail:

info@deluxdk.com

-

www.deluxdk.com


26 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Fokus på den miljørigtige og sikre indgangsløsning Da Boon Edam Danmark startede op i sommeren 2012, var det med ønsket om at komme tættere på de danske kunder, samt at yde den absolut bedste rådgivning og service på design løsninger til indgange med karruseldøre og passagesikring.

B

oon Edam er en global familiejet virksomhed som i mere end 140 år har etableret indgangsløsninger til glæde for inde- og arbejdsklimaet. Æstetik og sikker drift er i højsædet, og hver karruseldør og passagesikring bliver tilpasset det enkelte behov og den enkelte indgang.

omkring ind- og udgange for at forhindre uindbudte gæster i at trænge ind i virksomheden. Denne tendens er stigende, og Boon Edam har mange unikke løsninger i strømlinet design, og med forskellig grad af sikkerhedsniveau som yderligere kan tilpasses det enkelte behov. Sikkerhed og miljøtænkning

Den generelle tendens til udskiftning af skydedøre og hængslede døre i eksisterende bygninger til nye miljørigtige karruseldøre, tendensen til i stigende grad at anvende karruseldøre i nybyggeri og tendensen til at etablere passagesikring som værn mod uindbudte gæster, betyder travlhed hos Boon Edam Danmark. Lige fra starten har den danske filial kunnet glæde sig over en stadig positiv modtagelse af sine løsninger, og 2015 bliver et år med stor aktivitet og flere ansatte både på salgs-, installations- og servicesiden.

Ensartet global produktion

Virksomheden har fokus på bæredygtighed i fremstillingsprocessen og materialevalget. Det giver det bedste arbejdsmiljø og den mindste belastning af miljøet. Med certificeret ensartet produktion både i Holland, USA og Kina sikres tilgængelighed og høj kvalitet i alle verdensdele. Designet af produkterne er i henhold til de sidste nye trends, og materialer og farve kan tilpasses det enkelte miljø eller stikke ud som selvstændige individer. Alle produkter lever op til de nyeste og strengeste sikkerhedskrav og er alle CE certificerede. Dialogen om den perfekte indgangsløsning

Rådgivning, fleksibilitet og innovation er nøgleord når Boon Edam har dialog med arkitekter, entreprenører og bygherrer

som ønsker den perfekte indgangsløsning. Da Boon Edam har specialiseret sig i indgangsløsninger med karruseldøre og passagesikring, sender det et klart signal om, at virksomheden har fokus på klima og sikkerhed.

En karruseldør er altid åben – og altid lukket. Indeklimaet omkring en karruseldør vil derfor altid være optimalt, og sikrer samtidig hele bygningen mod træk og kulde fra indgangen. Mange virksomheder har i dag behov for øget sikkerheden

Boon Edam tilbyder besigtigelse og rådgivning i forbindelse med modernisering og opgradering af eksisterende karruseldøre, samt rådgivning og forslag til etablering af nye miljørigtige og sikre indgange.

Komfortabelt indeklima starter nedefra NOVOPAN KLIMAGULV er et moderne og hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem, der rammer tidens trend til et moderne træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og holder en ensartet og energibesparende gulvvarme. Helt i tråd med de skærpede, lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

N

OVOPAN KLIMAGULVE fra Novopan Træindustri A/S er en MK-godkendt, energi- og CO2 -venlig gulvvarmeløsning baseret på gulvspånplader, der produceres af 70 % genbrugstræ. Pladerne er udformet, så varmefordelingsplader og varmeslanger automatisk kommer til at ligge rigtigt, og de enkelte varmezoner i bygningen kan dermed projekteres præcist på tegnebrættet. – Gulvarme i trægulvskonstruktioner - til nybyggeri og renoveringer - baseret på den kendte NOVOPAN KLIMAGULV/22 mm gulvspånpladeløsning, har de senere år udviklet sig til en stor succes grundet gulvets mange fordele, både brugsøkonomiske og ikke mindst velværen ved et

hurtigt regulerende varmesystem fortæller salgschef Claus Bernd Høgdal, NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Virksomheden har nu også udviklet en NOVOPAN KLIMAGULV/25 mm spånplade, så det fremover også er muligt at anvende 20 mm varmeslager, der hidtil primært har været forbeholdt nedstøbning i beton. En af fordelene ved NOVOPAN KLIMAGULV/25 mm spånplade og 20 mm varmeslanger er at vvs-installatøren bl.a. kan benytte samme fittings og rør over hele huset, og at der ikke skal justeres særskilt kredsene imellem. Hurtigere reaktionstid giver mindre energispild

Det har hidtil har primært været forbe-

holdt varmesystemer nedstøbning i beton. Imidlertid har beton stor termisk inerti på grund af stor masse, som er op til 12 timer om at nå en ønsket temperaturændring. Det betyder at det er vanskelig at regulere temperaturen i rummet og dermed udnytte varmen fra for eksempel solindfald. Det kan føre til overopvarmning og tungt indeklima i rummene og resultere i et væsentligt energispild. Samtidig umuliggør betondækket varmebesparelser ved natsænkning af rumtemperaturen. Med NOVOPAN KLIMAGULV kan den ønskede temperaturændring opnås indenfor 2 timer. – En NOVOPAN KLIMAGULV løsningen i 25 mm med 20 mm slangerne er blevet efterspurgt, som et supplement til nedstøbte løsninger i fx 1½ etages huse, hvor

der i mange tilfælde vælges stengulve med gulvvarme i stuetagen, og et trægulv på første sal, tilføjer Claus Bernd Høgdal. De lovpligtige energikrav vil løbende blive strammet over de kommende år, derfor vil det være en fordel for byggeriet, at tage de ”lette”, hurtigt reagerende og energibesparende gulvvarmeløsninger i brug.


Large and small squares, planks and skinny planks.

MICROSFERA

MED DET LAVESTE CO2 FODAFTRYK NOGENSINDE Microsfera er meget mere end blot en tæppeflise. Det er innovation, hvor vi har udforsket kendte materialer brugt på en ny innovativ måde. Det har skabt tæppeflisen med det laveste CO2 aftryk nogensinde og stadig med den kendte høje slidstyrke og kvalitet fra Interface. Microsfera har en tæt, lav overflade, fås i 8 nordiske farver og er godkendt af Dansk Indeklima. Interface Danmark ApS, Jernbanevej 4, Kgs. Lyngby 2800 Tel: +45 33 79 7055 www.interface.com/microsfera

A foundation for beautiful thinking


28 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Erhversakademiet Aarhus.

Bæredygtighed sat på formel Udviklingen af bæredygtige løsninger i fremtidens byer er et område i stærk vækst og der er behov for videndeling, netværk og udvikling af nytænkende tilgange. Tekst af Anne Overskov Higgins

D

en rådgivende ingeniørvirksomhed, Cenergia, har igennem en årrække udover deres almindelige rådgivningsfunktioner valgt at fokusere på netop ydelser, der styrker den bæredygtige udvikling i det byggede miljø.

Det fortæller så at sige sandheden om byggeriet, fortæller Ole Balslev-Olesen. Indtil videre kan kontorbyggeri, etageejendomme, rækkehuse, samt byområder DGNB-certificeres, og der er pilotordninger på hospitals- og undervisningsområdet. Til dato er 50 byggerier enten certificerede, præcertificerede eller tilmeldt certificering. Og efterspørgslen er stigende oplever Ole Balslev-Olesen.

Fasanvangen – 18 almene boliger ved Lejerbo.

Brug af solceller i fremtidens byer

En del af dette arbejde foregår gennem udvikling i netværk og videndeling i bl.a. foreninger som Green Building Council, AktivHus Danmark, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) og Solar City Copenhagen. Her er Cenergia med til at styrke udviklingen og netværket mellem interessenterne i byggeriet, og dermed bygge bro mellem kommuner, beslutningstagere, leverandører og brugere af byen. Men Cenergia arbejder også på konkrete projekter inden for udvikling af vedvarende energi-løsninger, særligt anvendelse af solceller i byen. Her ligger fokus på løsninger, der supplerer bygningers el-forbrug, og enten monteres som en neutral del af facade/tag eller måske endda som dekorativt indslag. Solpanel som tagplade

Et projekt, hvor solpaneler og arkitektur gik op i en højere enhed, var ved renoveringen af andelsboligforeningen Søpassagen i København. Her monterede Cenergia traditionelle solpaneler på den flade del af københavnertaget, og specialdesignede paneler på den skrå del. Panelerne kom derved til at indgå som en del af husets arkitektur og ligner fra jorden blot våde skiferplader, der reflekterer himlens lys. – Her ligger et fantastisk udviklingsområde for danske arkitekter og producenter i fremtiden, hvor de kan gå foran med udvikling af produkter, der kan indgå som

Certificerede almene boliger

Cenergia har været med på flere certificerede projekter, herunder tre almene boligbyggerier. For selv et byggeri med begrænset budget kan have gavn af certificeringen. En almen boligforening vil med certificeringen f.eks. kunne sikre lave driftsomkostninger, men vil også opnå fremtidssikre boliger, der nemt kan tilpasses fremtidige krav. – Og endelig er en DGNB-certificering jo også med til at brande såvel byggeri som virksomhed, afslutter Ole Balslev-Olesen. naturlige bygningsdele i den lokale byggeskik, mener Peder Vejsig Pedersen. Priserne på solceller og –paneler er desuden i de seneste år stærk reducerede, og derfor er antallet af solcelleanlæg steget støt. I 2012 blev der lavet en pulje på 800 megaW til støtte af solcelleprojekter, og allerede inden årets udgang var ¾ af puljen opbrugt. – Så efterspørgslen og behovet er der. Det er nu op til politikerne at lade tilskudsordningerne følge trop, afslutter Peder Vejsig Pedersen. DGNB bæredygtighedscertificering

En anden ydelse, Cenergia har valgt at udbyde inden for bæredygtighed, er den officielle bæredygtighedscertificering i Danmark, DGNB-certificeringen.

De klassiske bæredygtighedsaspekter, miljø, økonomi og det sociale er i DGNBordningen suppleret med teknologi, proces og byggegrund. Ordningen bliver derved en holistisk tilgang til byggeriet, der fokuserer på bygningens samlede livscyklus fra starten, og sikrer bygherre et bredt kvalitetssikringsinstrument i anlægsfasen, skaber tillid og i sidste ende giver bygherre et bæredygtigt byggeri. I Danmark er der 219 uddannede konsulenter i DGNB-certificeringen heraf 12 uddannede auditorer. En af disse er Ole Balslev-Olesen, civilingeniør og direktør i Cenergia. – Styrken i bæredygtighedscertificeringen er synliggørelsen af bæredygtighed i byggeriet og de parametre, der kan skrues på for at sikre bæredygtige løsninger.


SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

29

Langt lysere udsigter med LED Kombinationen af høje energiafgifter med gode muligheder for offentligt tilskud gør det attraktivt for virksomheder at udskifte gamle lyskilder til moderne LED-belysning. Det mærker man i særdeleshed hos LED-TEK, som har leveret LED-industriarmaturer til DHL i Kastrup, der reducerer strømforbruget til belysning med 66 % Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

H

os Horsens-virksomheden LED-TEK oplever man tydeligt, at markedet for LED-belysning er i voldsom vækst. Årsagen er ikke mindst samfundets stigende fokus på reduktion af energiforbrug og CO2-udledning, der resulterer i et højt energiafgiftsniveau kombineret med gode muligheder for offentlige tilskud.

belysning med 66 pct., hvilket svarer til en reduktion af CO2-udledningen med 59,10 tons om året. Og det udløser et offentligt tilskud, der reducerer udgifterne yderligere. Alt i alt viser beregningerne, at LED-investeringen betaler sig selv hjem på 2,52 år.

– Der er ingen tvivl om, at traditionelle belysningskilder udfordres voldsomt af udviklingen inden for LED, som betyder, at du ved en udskiftning ikke alene sparer voldsomt på strømforbruget, men også ofte øger lyskvaliteten markant, fortæller partner Bo Lindby fra LED-TEK. Bedre lys for markant færre penge

Et af de firmaer, som for nylig har investeret i LED, er den multinationale transportvirksomhed DHL, der som led i sit globale Go Green-projekt har fået installeret i LEDindustriarmaturer i sin Cargo-hal i Kastrup. Go Green-projektets ambition er at nedbringe såvel energiforbrug som miljøbelastende affald væsentligt, og her passede udskiftningen af den gamle kviksølvsbase-

rede belysning til nye High Bay LED-armaturer fra LED-TEK som fod i hose. – Udskiftningen til LED-belysning giver mere og bedre lys for markant færre penge, og tilbagebetalingstiden på investeringen i LED er ofte meget kort, forklarer el-installatør Poul Ibsen fra Ibsen El i Roskilde, som fik leveret armaturer fra LED-TEK og stod for installationen i Cargo-hallen.

LED-belysning tjener sig hjem på få år

Ibsen El udskiftede de gamle 400 W lamper til 130 W LED-armaturer, og firmaets beregninger viser, at Cargo-hallen nu kan se frem til en årlig driftsbesparelse på knap 200.000 kr. Udskiftningen til LED reducerer nemlig strømforbruget til

– Vores helt klare indtryk er, at virksomhederne oplever skiftet til LED-belysning som utroligt positivt. Ud over de store økonomiske og miljømæssige fordele oplever de også en bedre lyskvalitet. Det skyldes, at du med LED-belysning kan justere lysets farvetemperatur langt mere præcist end med alternative lyskilder, så du opnår samme lyskvalitet som almindeligt dagslys, understreger Poul Ibsen.

PROFIHOPPER & GRÆSHOPPER

Græsklip og vertikalskæring – til perfekt finish Opsamling under fugtige forhold af • Græs • Løv, grene og hækafklip • Affald som f.eks. dåser, ølkrus mm. Profihopper er den selvkørende enhed med ”Power Compactor” sneglesystem der sikrer opsamling under alle forhold Græshopper til traktormontering – enten som lift eller bugseret. Arbejdsbredde fra 1,35 – 2,10 meter

Se udvalget af have & park maskiner på www.amazone-brons.dk eller kontakt Henrik på 42 15 49 16


30 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Betonfaste jyske værdier En af Danmarks førende producenter af præfabrikerede betonelementer, Contiga Tinglev A/S, har formået at udvikle forretningen i en skæbnesvanger tid, hvor den danske betonindustri holdt vejret. Tekst af Elias Inceer

I

fem år har den danske betonelementbranche været i panik. Som konsekvens af den finansielle krise dalede antallet af byggeriprojekter drastisk, og ordrebøgerne skrumpede til hele branchens bekymring.

hedens 315 ansatte, fagfolk fra Tyskland, som forretningsmæssigt også er et marked, Contiga Tinglev A/S er begyndt at interessere sig for. Senest har Karsten Rewitz præsenteret de sønderjyske principper om kvalitet og troværdig til udenlandske entreprenører, arkitekter og byggefirmaer ved flere konferencer i Nordtyskland.

Betonelementproducenten Contiga Tinglev A/S kom heller ikke udenom den manglende efterspørgsel og afsluttede blandt andet 2012 med et underskud på grund af aflyste ordrer. Men den sønderjyske virksomhed skulle vise sig slidstærk. Karsten Rewitz blev ansat som ny direktør og medbragte en klar forretningsstrategi baseret på sønderjyske værdier om troværdighed, grundighed og dygtige fagfolk. – Vi er inde i en meget positiv udvikling. Sammenlignet med sidste år er vores ordrebeholdning fire gange større, og vi har kunne ansætte 100 nye medarbejdere. Ved at sætte fokus på kunden og kvaliteten er det lykkedes at vende virksomheden til noget ganske positivt, siger Karsten Rewitz med en vis sønderjysk ydmyghed. En hærdet totalleverandør

Contiga Tinglev A/S producerer betonelementer til byggerier i hele Danmark. Med sin massive kapacitet tilbyder Contiga Tinglev A/S totalleverance af rådgivning, tegning, statik, produktion og montage. Med Danmarks største elementfabrik og mere end 30 års erfaring tør Karsten Rewitz love levering til tiden, dokumenteret kvalitet og konkurrencedygtige priser. Karsten Rewitz peger desuden på

Bærende bygninger

Med Danmarks største elementfabrik kan Contiga Tinglev A/S garantere fleksibilitet i produktionen og levere indenfor den aftalte tidsramme, der som oftest er altafgørende for entreprenører, bygherrer og offentlige institutioner.

medarbejderne som en bærende del af den positive udvikling: – Tidligere var det svært at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer. Men i de senere år har vi været i stand til at ansætte de bedste fagfolk indenfor alle vores forretningsområder. Det betyder, at vi kan tilbyde en specialviden til vores kunder om blandt andet projektledelse, konstruktion, produktion og montage. Derved sikrer vi, at vi sammen udarbejder den mest optimale løsning i forhold til kvalitet, pris og sikkerhed. For at finde de rette medarbejdere har Karsten Rewitz desuden hentet fagfolk fra udlandet. Pt. Udgør 150, af virksom-

– Vores produkter er det, der bærer bygningen. Det giver os et stort ansvar. Hvis ikke elementerne leveres til tiden, er det en katastrofe, fordi hele råhuset bygges med vores betonelementer. Vi kan påtage os det ansvar, fordi vi har hele produktionen på én stor fabrik, hvorfra vi leverer alle varerne. Hvor mange af vores kolleger i branchen skal stykke en leverance sammen fra flere produktionssteder, har vi sikret koordinationen ved, at det er de samme logistikere, der koordinerer alle leveringer, siger Karsten Rewitz. Oplev byggeriet

Et solidt byggeri kræver præcision af elementernes design og sammensætning. Det er derfor afgørende at kunne udarbejde detaljerede planer. Contiga Tinglev A/S ønsker desuden at give kunderne et visuelt indtryk af byggeriet inden ordreaf-

givelse, derfor er den samlede salgsstyrke hos Contiga Tinglev i gang med at indføre et salgsværktøj i 3D. – Ved at benytte det internationalt anerkendte 3D specialprogram AllPlan, undgår vi fejl, risici og misforståelser helt fra tilbudsgivningen over planlægningen og frem til levering og montering af betonelementerne. For kunderne betyder det samtidigt, at de har mulighed for at gå igennem byggeriet virtuelt, inden elementerne bliver bestilt, afslutter Karsten Rewitz.


SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

31

Danmarks første OPP-plejecenter står klar Dansk Boligbyg A/S er totalentreprenør på Vonsild Have Kvarteret, landets første plejecenter som Offentligt-Privat-Partnerskab, der prioriterer hjemlighed og miljøbevidsthed for beboerne i de 60 plejeboliger. Tekst af Rune H. Jensen

B

yggeriet er et resultat af et OPP-samarbejde mellem Kolding Kommune og det private konsortium Attendo Danmark A/S med Dansk Boligbyg A/S som totalentreprenør. OPP-samarbejde har også her været nyt territorium: – Det har været et anderledes og spændende projekt og en udfordring at finde de forskellige roller for samarbejdspartnerne. Men det har været et godt samarbejde med Kolding Kommune, og det er endt med et meget flot byggeri i forhold til grunden og

omgivelserne, siger Jannik Jensen, Projektchef hos Dansk Boligbyg. Certificering til livscyklus

Han forklarer, at fordi dette OPP i Vonsild Have netop er en ny type samarbejdsform, ligger håndbogen ikke klar på forhånd, men er en del af hele processen. En af udfordringerne har været miljøcertificeringen efter BR20 og de nyeste certificeringsstandarder for bæredygtigt byggeri: – Plejecentret er DGNB præcertificeret med sølv og bliver endeligt certificeret til sølv. Det har stillet høje krav ned til de

mindste detaljer og de anvendte materialer både i indkøb, produktion og nedbrydning. Vi har med andre ord skullet tænke hele livscyklussen ind i byggeriet, fortæller Jannik Jensen. Hjemlighed og mødested

Det har desuden været et kardinalpunkt at skabe en så høj grad af hjemlighed for beboerne som muligt. Attraktive uderum, wellness-afdeling, café og en gangbro over åen supplerer det indre i de seks boligtyper af to eller tre rum med godt lysindfald. Det er hensigten, at det nye plejecenter skal udvikle sig til et lokalt mødested, der

falder mere ind i det lokale dagligliv, end man kender det fra mere traditionelle plejecentre. Kolding Kommunes kontrakt er indgået med Attendo Danmark A/S med Dansk Boligbyg A/S som totalentreprenør, Luplau & Poulsen som arkitekter, Niras A/S som ingeniør, Hune og Elkjær Arkitektfirma A/S som konsulenter for plejehjem samt DEAS til administration og Kemp & Lauritzen til facility management. De 60 nye boliger i Vonsild Have stod klar til indflytning d. 26.27. marts 2015.


32 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Sundt indeklima skabes fra oven Mens arkitekter og rådgivere i de senere år har kæmpet for at nedbringe byggeriets energiforbrug, er en anden vigtig dagsorden nu ved at vokse frem: Indeklimaet. Og selv om de to hensyn potentielt trækker i hver sin retning, kan de sagtens forenes, forklarer loftsproducenten DAMPA®, som bl.a. har leveret klimalofter til Københavns Lufthavn. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

I

de senere år har en af byggeriets vigtigste dagsordener heddet energireduktion, og med de skærpede energikrav i det kommende bygningsreglement er der ikke udsigt til, at det vil ændre sig fremover. Men nu tegner konturerne sig af en ny dagsorden, som på mange punkter trækker i den modsatte retning af de senere års fokus på minimering af energiforbruget: Indeklima.

Klimalofter giver fleksibilitet

Løsningerne skal skræddersys

– Klimalofterne udnytter rummets naturlige luftstrømme til at skabe et behageligt og sundt indeklima uden træk-, kulde- og støjgener og med en konstant rumtemperatur. De overholder endvidere kravene i BR2020 og er væsentligt billigere driftsmæssigt end ventilation med varmekilder som f.eks. radiatorer. Han fortsætter:

– Alle kæmper i dag for at få den samlede energimængde til at ligge inden for kravene. Udfordringen er imidlertid, at størstedelen af byggeriets energiforbrug går til lys, varme, ventilation etc., som alle er væsentlige for at sikre et sundt og behageligt indeklima. Det stiller høje krav om, at der optimeres på den rigtige måde de rigtige steder, fortæller distriktschef Torben Rützou fra loftsproducenten DAMPA®. – Indeklimaet skal derfor indtænkes helt fra starten af byggeprojektet, så der bliver mulighed for at skræddersy de enkelte løsninger. På den måde får arkitekter og rådgivere større frihed til at indfri målene uden at gå på kompromis med indeklimakvaliteten, fortsætter Torben Rützou.

Et blandt mange eksempler på, hvordan det er muligt at forene ultralavt energiforbrug med høj indeklimakvalitet, findes i Københavns Lufthavn i Kastrup. Her har DAMPA® leveret DAMPA® Klimalofter til overvågningscentralen, som for nyligt er blevet renoveret med henblik på at forbedre indeklimaet til gavn for de ansattes arbejdsmiljø.Torben Rützou forklarer om løsningen:

– Der er tale om en integreret loftsløsning, hvor køle- og varmeslangerne ligesom de øvrige installationer til f.eks. belysning ligger samlet oppe under loftet. På den måde sparer man byggehøjde og får et enkelt, stilrent look uden gennembrydninger eller andre forstyrrende elementer. Samtidig er klimalofterne demontérbare, så du får nem adgang til de overliggende installa-

tioner. Det gør, at du nemt kan indrette og ombygge lokalet, som du ønsker, uden at blive begrænset af placeringen af tekniske installationer. Torben Rützou understreger derudover, at klimalofternes meget tætte konstruktion og præcise temperaturstyring gør dem fordelagtige at anvende i lokaler såsom serverrum, datacentraler og overvågningslokaler, hvor der anvendes fugt- og temperaturfølsomt elektronisk udstyr. En robust Rolls Royce-model

Klimalofterne i Københavns Lufthavns overvågningscentral er blot det seneste eksempel på, hvordan en projekttilpasset, fleksibel loftsløsning kan tilføre indeklimamæssig værdi, uden at det koster ekstra på energikontoen. Over de senere år har DAMPA® således leveret klimalofter til lang række byggeprojekter som f.eks. Sund & Bælts hovedsæde i København og sygehuset i Viborg, hvor det gode indeklima er en vigtig faktor i sikringen af brugernes velbefindende og sundhed. – Særligt når vi snakker hospitalsbyggerier, kommer klimalofterne, som jo er en slags Rolls Royce-model inden for energibesparende indeklimaløsninger, virkelig til deres

ret. Ikke alene mindsker klimalofternes reduktion af luftcirkulationen risikoen for bakteriespredning og sygdomssmitte. Deres meget robuste konstruktion gør også, at de kan klare de høje hygiejnemæssige krav, som betyder, at de skal kunne demonteres, rengøres og sættes op igen på ugentlig basis uden at tage skade, forklarer Torben Rützou.


gRaTIS

få En og uforpligtE ndE bErEgn ing WWW.W-vaR mEpumpER .Dk

Alle har plads til jordvarme

Jordvarme er en af de billigste og mest komfortable opvarmningsformer i Danmark og hos Weishaupt tilbyder vi en unik løsning, der ikke fylder mere end et par fliser i indkørslen. Fordele ved lodrette jordsonder: • Stabil og ren energikilde, der holder hele husets levetid • Høj effektivitet = lav varmeregning • Minimum af indgreb på grunden ved etablering • Kan etableres i indkørsler og under terasser • Ødelægger ikke fremtidige muligheder for tilbygninger • Komplet nøglefærdig løsning fra Europas største leverandør af vertikale jordsonder med 10 års garanti på sonde, dennes ydelse og varmepumpens kompressor INTERESSERET? Kontakt Weishaupt for yderligere information eller læs mere på www.w-varmepumper.dk

Max Weishaupt A/S | Tlf. 43 27 63 00 | www.weishaupt.dk


34 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Sælg den brugte facadeskifer tilbage til producenten Håndkløvet naturskifer er ikke bare et smukt materiale, men holder også ofte længere tid end de huse, som det monteres på. Derfor tilbyder Saxo Solution nu at købe de brugte facadeskifre tilbage efter endt brug, for derefter at sælge dem til nye facadeprojekter.

N

så lang tid, at bygningerne, som skiferen monteres på, ofte rives ned, før den skal udskiftes. Derfor begynder Saxo Solution, importør af spansk naturskifer, nu at tilbagekøbe den brugte skifer fra facadeprojekter, hvor de enkelte plader som regel er meget nemme at nedtage, uden de går i stykker:

En af grundene hertil er den ekstreme holdbarhed, som naturskifer besidder. Faktisk er de mere end 100 års holdbarhed

– Når man udskifter en naturskiferfacade, er de enkelte plader ofte helt intakte og kan nemt genanvendes i deres oprindelige form. Derfor vil vi tilbyde de kunder, der har købt naturskifer til facaden, at vi køber skiferen tilbage, når de ikke længere bruger den. Dette betyder, at materialerne kan indgå i næste generations livscyklus

aturskifer er et af de produkter, som trods udviklingen har holdt fat i den traditionelle produktionsmetode. Skiferen bliver nemlig stadig kløvet på helt traditionel vis med hammer og mejsel. Men trods den lidt gammeldags tilgang til produktet, så viser det sig at skifer er mere miljøvenligt og meget konkurrencedygtigt overfor andre byggematerialer, når levetid og vedligeholdelsesomkostninger tages i betragtning.

i stedet for at fylde op på lossepladserne, fortæller Erik Johansen, indehaver af Saxo Solution. Historisk og flot bæredygtighed

I en tid hvor bæredygtigheden er i fokus, er genbrug af materialer en forudsætning for at skabe en mere miljøbevist tilgang til byggeriet, mener Erik Johansen: – Det er synd og skam at anvendelige byggematerialer går til spilde og belaster klimaet unødigt. Vi er ikke i tvivl om, at vi kan sælge materialet til nye projekter og måske kan vi skabe en ny trend og en efterspørgsel på de brugte skifre fra bygherrer, som tænker miljøbevist og

som ser det smukke i rustikke og lettere patinerede facader. Det er dog ikke kun rent miljømæssigt, at de genbrugte skifer giver bygningen værdi: – Det giver rigtig god mening at genbruge gamle mursten, naturskifer og andre materialer der stadig kan være af høj kvalitet. Når vi genbruger de gamle byggematerialer, tænker vi ikke alene ressourcebevidst, vi kan samtidig tilføre vores byggeri nogle detaljer og en historie, der også har stor værdi. Og så er der selvfølgelig også den fordel, at skifer blot bliver smukkere, som årene går, siger Erik Johansen.

Ti år med smart overvågning Mellem en halv og trekvart milliarder kroner. Det er beløbet, som Dansk Byggeri vurderer det samlede svind fra danske byggepladser til årligt. Det har store konsekvenser for både omsætning og vækst hos de danske entreprenører. Tekst af Elias Inceer

D

er forsvinder meget fra de danske byggepladser, og det formindsker indtjeningen for entreprenørerne. Risikoen for forsinkelser på grund af ventetiden på genbestillinger, det tidsmæssige forbrug på sikring af værktøj og lønninger til vagter gør, at sikringen af materialerne er blevet en betydelig omkostning.

Sikret på et døgn

Det gør overvågningsvirksomheden SmartGuard noget ved, da de har speciali-

seret sig inden for IP og software baserede sikringsløsninger. – Hos SmartGuard kan vi levere en fleksibel sikringsløsning, så byggepladsen er overvåget døgnet rundt, og entreprenøren er sikret mod tyveri, brand og fejl. Vores løsninger kan tilpasses alle byggefaserne, og med vores trådløse produkter kan vi tilbyde levering og afhentning inden for et døgn. Vores kunder betaler kun leje for de dage, de har behov for vores systemer, siger salgsdirektør og partner Casper Wilken.

Af samme årsag har nogle af de største danske virksomheder fået øjnene op for SmartGuard. Blandt andre har MT Højgaard valgt SmartGuards systemer, for på denne måde at aflive et betydeligt årligt svind, og samtidigt sikre at deres medarbejdere får de mest optimale forhold. Caster Wilken uddyber: – Det er vigtigt for vores kunder, at de kan koncentrere sig om at levere den ydelse, de har lovet deres kunde til rette tid og udført tilfredsstillende. Derfor er udefrakommende forsinkelser som tyveri og hærværk et problem som, hvis det bekæmpes,

kan tjene vores kunder mange penge og ikke mindst bibeholde deres gode image. Social sikkerhed

Som noget nyt har SmartGuard udviklet adgangskontrolsystemer og timeregistrering for medarbejderne. – Vores kunder er meget opmærksomme på social dumping. Med vores systemer kan entreprenørerne dokumentere, at man udfører et ordentligt og socialt ansvarligt stykke arbejde, afslutter Casper Wilken.


Belysningsprodukter til det moderne samfund: Komplet belysningsprogram med integreret LED

LED-LUX armaturserie med integrerede LED lyskilder giver et bedre arbejdsmiljø og en halvering af udgifter til drift og vedligeholdelse. Referencer: Et stort antal velfungerende installationer rundt i landet på skoler, offentlige kontorer, butikker, værksteder og tandlægeklinikker repræsenterer paletten af tilfredse kunder. Support: DiaLux beregninger og energispare kalkulationer tilbydes. Kontakt Bo Lindby på bo@led-tek.dk. LED-TEK A/S . DK 8700 HORSENS TELEFON +45 73 84 11 00 LED-TEK@LED-TEK.DK

Opdater din viden om LED på: www.led-tek.dk

Optimer indeklima og produktionsforhold, med befugtningsløsninger fra DAN FOG® luftbefugtning Styret relativ fugtighed sikrer:       

Mindre spild Ensartet kvalitet Mindre svævestøv Mindre statisk elektricitet Bedre indeklima Færre sygedage Energivenlig produktion

Med et DAN FOG® anlæg får du:  Dansk kvalitet  Hurtig levering  2 års garanti / 5 år med servicekontrakt  Service på alle mærker  Totalløsninger til både små og store forhold

DAN FOG® luftbefugtning  Industrivej 26 DK-5750 Ringe  www.Danfog.com Telefon +45 66151480 Mobil. +45 40733605  mail. la@danfog.com


36 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

”Et fælles mål er grundstenen til succes” LM Byg A/S er specialister i råhusbyggeri, og virksomheden har i snart 30 år aldrig haft underskud. Adm. direktør og ejer Carsten Mindegaard lægger vægt på et tæt sammenhold, hvor alle i organisationen deler samme holdning til kvalitet samt målsætningen om at være bedst inden for råhusbyggeri. Tekst af Mikkel Weber Sandahl, Foto Mark Thyrring

C

arsten Mindegaard har selv arbejdet som jordog betonarbejder i en årrække, inden han læste videre, og han kender således hverdagen for sine medarbejdere og har en enorm respekt for deres indsats: – Der er i dagens samfund en tendens til at undervurdere jord- og betonarbejdere – det er et yderst vanskeligt fag med stor kompleksitet ud i yderste led. Det er i den grad også de timelønnede, der tjener pengene hjem i en virksomhed som vores, og det skal anerkendes. Derfor gør vi en dyd ud at inddrage alle i beslutninger og målsætninger. LM Byg A/S har eksisteret siden 1987, og virksomheden har en unik historie, da den i alle årene ikke har haft underskud. Carsten Mindegaard overtog tøjlerne efter sin far i 2008, og han har trods lavkonjunktur i byggeriet formået at vækste løbende, så virksomheden i dag

beskæftiger 300 mand, hvoraf 150 mand er egen fast stab. For den indsats er Carsten Mindegaard blevet belønnet med udvælgelse til finalen i konkurrencen om Årets Ejerleder 2014, hvilket er foregået ved, at PwC (PriceWaterHouse) ud af 80.000 virksomheder i Danmark har udvalgt 4.500 ejerledede virksomheder ud fra deres offentlige regnskabstal over en periode, hvorefter repræsentanter fra PwC og Nykredit juryen har interviewet kandidaterne i op til 4 timer og analyseret grundigt på alle data mv. Ambitioner om vækst er kendetegnende for ejerlederne, der peger på, at væksten skal sikres gennem fokus på strategi, kundetilfredshed og effektivisering. Anerkendelsen af et godt stykke arbejde

Omkring 10 % af medarbejderne i LM Byg A/S er lærlinge eller praktikanter, og virksomheden sætter en ære i at finde folk med den rette DNA og sans for kvalitet. Carsten Mindegaard er således


SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

meget stolt over, at virksomhedens lærlinge de sidste par år har vundet bronzeog sølvmedaljer, og han fortæller i den forbindelse: – Vi ønsker at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Mange betonsjak lever en nomade-tilværelse, hvor man rejser rundt fra projekt til projekt uden anerkendelse og fast tilknytning. Her har vi en fordel i forhold til vores større konkurrenter, da den enkeltes indsats bliver bemærket og værdsat. Jeg er yderst stolt af mine folk, og det skal de have at vide. Derfor bruger jeg meget tid sammen med både høj og lav i organisationen – hos os arbejder vi alle på lige fod og med lige stor værdi. Carsten Mindegaard gør en dyd ud af at belønne sine medarbejdere, hver gang virksomheden når sine mål. For eksempel har han meldt ud, at når virksomheden rammer sine targets for 2015, så inviterer han i 2016 hele organisationen over for at opleve Hoover Dam i USA.Tidligere har LM Byg A/S med stor succes været i Portugal med alle medarbejdere. At samle på folk med det rette DNA

LM Byg A/S har et erklæret mål om at være bedst inden for råhusbyggeri, og som et led i den strategi har man skabt en virksomhedskultur, som kan tiltrække de bedste kompetencer i branchen. – Det bedste hold vinder kampene. Og alle pladser er vigtige, når man skal sætte sit hold. Da jeg tiltrådte som administrerende direktør, bad jeg mange af funktionærerne om at skrive deres ultimative

annonce

jobbeskrivelse. På den måde kunne jeg få en indsigt i deres drømme, så jeg kunne sikre mig, at de rigtige folk spiller på de rigtige pladser. Det giver større motivation og gør det sjovere at være på arbejde, og herved får man den bedste præstation ud af hver enkelt, fortæller Carsten Mindegaard og uddyber:

omfatter 6 råhuse i 1-2 etager – fire normalafdelinger, en særafdeling, en besøgsafdeling samt en indre perimetermur og en sikkerhedstunnel. Det er således et yderst specialiseret byggeri, hvor der er store krav til sikkerhed, logistik og kvalitet.

– Vi har et landshold af medarbejdere, og det er forudsætningen for meget af vores succes. Vi tilbyder medarbejdere en arbejdsplads, hvor vi har høje ambitioner – de SKAL faktisk have den særlige DNA – lysten til at være bedst.

LM Byg er én af de danske virksomheder, som adskillige år i træk har modtaget AAA kreditvurderingen, ligesom man i byggesags-evaluering senest har opnået AAAA inden for kundetilfredshed, mangler, tidsfrister og arbejdsmiljø, hvilket er det højest mulige. Carsten Mindegaard betragter vurderingerne som en bekræftelse af, at firmaet agerer på den rigtige måde i forhold til sine samarbejdspartnere:

Hovedentreprisemarkedet efterspørger råhusentreprenører

– Det er en stor fordel for os, at vi udelukkende fokuserer på vores råhus-byggerier, anlægsarbejde og hovedentrepriser. Herved er der sammenhæng og kvalitet i hele processen fra produktion til det færdige byggeri. Faktisk har vores kunder længe opfordret os til at tage skridtet med at byde mere ind på hovedentrepriser på grund vores store egenproduktion, anlægs- og råhus-ekspertiser, da man herved får en bedre styring, færre omkostninger, større sikkerhed og højere kvalitet, fortæller Carsten Mindegaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen opfører sit nye lukkede fængsel på i alt 34.896 m² med plads til ca. 250 indsatte på 170.000 m². På Statsfængslet Nordfalster er C.F. Møller A/S arkitekt, Rambøll A/S er ingeniør og LM Byg A/S står for den store råhus-entreprise på ca. 24.000 m², hvilket

Vores opgave er at fjerne usikkerhed

– Vi lever af at blive anbefalet af tidligere kunder, og derfor overholder vi altid alle aftaler. Kvalitet er kernen i alt, som vi foretager os, og derfor monitorerer vi alle vores opgaver med et internt kvalitetssikringssystem, og som er tilpasset de enkelte projekter. Det er rygraden i vores virksomhed, og vi har i mange år haft medarbejderteams i alle afdelinger ansat til at systematisere vores processer. Den viden kan vi hele tiden bruge på vores næste projekt. Risikostyring i detaljen

Carsten Mindegaard mener, der er store fordele ved at være en mellemstor virksomhed, da man herved stadig tænker på dagen i morgen – på den næste opgave. – I LM Byg A/S bestræber vi os på altid at behandle kunderne godt og levere

37

kvalitet til tiden, så de kommer igen. Samtidig kan vi med vores størrelse have meget intern sparring og dialog mellem forskellige afdelinger. Vores force har altid været, at vi er specialister, som kan risikostyre ned i den mindste detalje, siger Carsten Mindegaard, som fremhæver, at virksomheden har nået en god størrelse, hvor man har mulighed for at byde ind på de spændende projekter, som kræver en vis kapacitet. Bag Rigshospitalets P-hus står aarhus arkitekterne a/s, 3XN, NIRAS og Grontmij. Som hovedentreprenør udfører LM Byg A/S ti parkeringsdæk samt terrændæk og en kælderetage. Det nye state-of-the-art P-hus får plads til 665 personbiler og forberedes til en senere udbygning til i alt 1.000 personbiler. P-huset er sammen med 48.000 m² råhus på Københavns Universitets KUA 3 af Arkitema, Grontmij og EKJ gode eksempler på projekter, hvor LM Byg A/S kan trække på mange af sine ekspertiser. Carsten Mindegaard slutter af: – Vi er med på mange af tidens interessante projekter, og rådgiverne opfordrer os tit til at byde ind på deres projekter. Hidtil har vi udelukkende arbejdet på Sjælland og Lolland Falster, men der er mange spændende projekter i resten af landet, som vi vil kunne løfte. Lige nu går vi med tanker om at skabe en stærk jysk organisation, og når den er på plads, så er vi klar til at rykke til Jylland. Vi har altid arbejdet ud fra en filosofi om, at LM Byg A/S aldrig er bedre end de folk, der udfører arbejdet, og den kerne vil vi altid holde fast i.


38 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Optimering af indeklima skaber bedre produktionsforhold og tilfredse medarbejdere I gennem snart 40 år har direktør Lars Andersen, DAN FOG luftbefugtning udviklet indeklimaløsninger til industri, teatre og operahuse. Ved at tænke luftbefugtning ind i en samlet løsning har Lars Andersen opnået langt bedre resultater end ved traditionelle løsninger og tilmed med økonomiske fordele.

O

plevelsen af problemer med overskudsvarme, statisk elektricitet, dårlig luft, støv eller øget sygefravær, fører ofte til investering i større ventilationsanlæg. Dette er imidlertid langtfra altid en hensigtsmæssig eller effektiv måde at blive fri for generne. – Når der opstår problemer med indeklimaet er det vigtigt at medregne alle parametre, fortæller Lars Andersen og fortsætter:

– Både ventilation, lys samt den relative fugtighed indvirker på indeklimaet. Ved at have øje på alle parametre er det muligt at skabe et sundere indeklima og vælge løsninger der supplerer hinanden, så en forflytning af problemerne udgås. Den rette luftfugtighed reducerer antallet af sygedage væsentligt Med luft forholder det sig ofte sådan, at tør luft også er meget støvfyldt, fordi tør luft bliver meget statisk elektrisk og dermed får støvpartiklerne frit spil til at svæve rundt. Desuden er luft med den

rette relative fugtighed nemmere at transportere væk fra rummet end den noget lettere tørre luft. Et dårligt indeklima i for eksempel produktionshaller og på kontorer fører til udtørring af slimhinder, hovedpine, snue og forkølelser, og dermed til et øget sygefravær hos medarbejderne. Dette er både uhensigtsmæssigt for de ansatte, såvel som dyrt for virksomheden. Med den rette luftfugtighed og temperatur kan antallet af sygedage reduceres væsentligt. Resultatet er sundere omgivelser, der gør kroppen

mere modstandsdygtig og en højere produktivitet. Lars Andersen fortæller: – Hos DAN FOG luftbefugtning finder vi holdbare løsninger ved at gennemgå og analysere alle parametre, før vi tilbyder en løsning. Hos DAN FOG luftbefugtning har vi erfaring fra mere end 30 forskellige industrier, fra frugt og grønt til problemløsninger inden for affaldsindustrien. Referencelisten omfatter bl.a. Københavns Universitet, Operaen på Holmen, Pelscenter Vestjylland, Mühlbauer Roding, Dan Labels, Operaen i Nürnberg samt Fibo Trespo.

NovoFire - Branddøre og rammepartier i glas Novoferm er én af Europas førende leverandører af brandporte, -døre og ståldøre. Vi tilbyder et komplet program, der modsvarer kundernes behov for kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser! Novoferm. En producent. En leverandør. En kontakt – giver dig Danmarks største sortiment i portløsninger

Overblik over dine fordele • Profilsystemer i aluminium, stål og rustfri stål • Testet i henhold til EN1634 • Klassificeres som EI30/EI60/EI90

• Alu-eloxerede overflade eller RAL-farver • 2-delt forstærkede og justerbare hængsler • Indbrudshæmmende iht. EN V1627 WK1/WK2

Novoferm Danmark ApS · Fynsgade 1, 6520 Toftlund · Tlf: 7027 7383 · mail@novoferm.dk


SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce 39

)

premiere! (

R MEI M O K APR L I

NU MED 25 MM SPORBREDDE

spånplade

Med syvmileskridt mod nul-aftryk

klima ·gulv

© offenm.com

novopan

gulvpladen til gulvvarme

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S har udviklet en 25 mm NOVOPAN KLIMAGULV spånplade, så det fremover også er muligt at anvende 20 mm varmeslanger, der hidtil primært har været forbeholdt nedstøbning i beton. Fordelen ved 25 mm NOVOPAN KLIMAGULV spånplade og 20 mm varmeslanger er, at vvs-installatøren kan benytte samme fittings og rør over hele huset, og at der ikke skal justeres særskilt kredsene imellem.

For Interface udgør bæredygtighed selve kernen i forretningen. Virksomheden er verdens førende producent af modulære tæpper og har netop lanceret tæppeflisen Microsfera med markedets laveste CO2-aftryk – en afspejling af Interfaces globale mål om et miljømæssigt nul-aftryk i 2020. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

S

om verdens førende producent af modulære tæpper opererer Interface efter en global mission, der forankrer bæredygtighed i selve forretningens kerne. ’Mission Zero’ går ud på at reducere Interfaces miljømæssige aftryk til nul inden år 2020, og allerede nu er virksomheden godt på vej.

En fælles ambition

– ’Mission Zero’ er en ambition, som alle afdelinger på tværs af organisationen kontinuerligt er engageret i. Vores fabrikker er nu i gennemsnit 38 % mere energieffektive end for to år siden, ligesom vandforbruget til produktionen er reduceret med 85 %. Samlet set er vi nået mere end halvvejs i mål, fortæller Marketing Manager Ann Charlott Lade fra Interface og fortsætter: – Vores produktionen foregår med 100 pct. vedvarende energi og er helt genbrugsbaseret, hvilket gør, at vi i dag ikke bidrager med affald på de europæiske lossepladser. Markedets laveste CO2-aftryk

ØVRIGE FORDELE: • Varmezone størrelse på ca. 30 m2 • Færre lønkroner til montage af varmeanlægget • Hurtigregulerende - mindsker energispild med en reaktionstid på ca. 2 timer, modsat traditionelle gulvvarmesystemer indstøbt i betondæk, som er op til 12 timer om at nå den ønskede temperatur • Få energibesparelse på ca. 5% af varmeregningen

Blandt de nyeste eksempler på vejen mod indfrielsen af 2020-målene er lanceringen af tæppeflisen Microfera. Den nye tæppeflise er fremstillet på en måde, som eliminerer behovet for det CO2-tunge latex-mellemlag. Derudover minimerer Microsfera, der er godkendt af Dansk Indeklima, den såkaldte VOC-emission til omgivelserne markant. – Microsfera har det mindste CO2-fodaftryk for nogen tæppeflise til erhvervsmarkedet, og sammenlignet med en typisk tæppeflise i 100 pct. genbrugsgarn er aftrykket blevet mere end halveret, understreger Ann Charlott Lade. Hun fortsætter: – I lighed med vores øvrige tæppefliser monteres Microsfera helt uden brug af lim. Det bidrager til, at den blot tre dage efter montagen afgiver langt under halvdelen af de stoffer, som den strenge GUT-standard ellers tillader.

MINDRE VARMEFORBRUG

NATURLIGT VARMETILSKUD

- med NOVOPAN KLIMAGULV kan rumtemperaturen reduceres 1-2 °C med samme komfort som ved opvarmning med strålevarme.

- når solens stråler opvarmer rummet sænkes gulvtemperaturen hurtigt og den ønskede temperatur holdes konstant.

NATSÆNKNING

DOKUMENTERET

- NOVOPAN KLIMAGULV giver mulighed for at sænke temperaturen i udvalgte rum om natten. Det luner godt i energiregnskabet.

- funktionstestet, godkendt og produceret efter EN312P6 og EN312 P4.

Novopan Klimagulv er et moderne og hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme. NOVOPAN KLIMAGULV hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye skærpede lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 8974 7474 F. +45 8974 7496 www.novopan.dk salg@novopan.dk


40 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Det hyggelige gårdmiljø, som Ryhaven tager sig ud nu, rummer allerede i dag tænkes videreført i Scandi Bygs projektløsning. Men byggekvaliteten bliver langt højere og moderne.

Perspektivrig boligrenovering Ryhaven med 124 klyngeboliger i Aarhus rives ned til fundamentet og genopføres som moderne modulbyggeri og suppleres samtidig med 50 nye ungdomsboliger – licitationens fagdommere var dybt imponerede over vinderprojektet Tekst af Mads Stenstrup

Ø

stjysk Boligs Ryhavenafdeling med 124 klyngehusboliger i Aarhusbydelen Hasle bliver nu renoveret i sådan en grad, at kun fundamenterne får lov at stå tilbage. Det er blive én af de første, hvis ikke den første gang, at Landsbyggefonden godkender en så ”grundig” modernisering i et byggeri af dette omfang med fonden som medfinansierende. En renovering, som beboerne sikkert også snarere vil betegne som et nybyggeri, når boligerne igen står indflytningsklar. For alt over fundamenterne genetableres efter nedrivningen som spritnyt energiklasse 2020 byggeri. Ingen af de gamle bygningsdele er med andre ord fundet sunde og værd at bevare. Vinderen af totalentreprisen Scandi Byg a/s er da også mindst lige så tilfreds med det perspektiv, som ligger i at vinde Østjysk Boligs banebrydende opgave, som for værdien af det konkrete stykke arbejde, der løber op i lige godt 196 mio. kr. inkl. moms. Inden for det beløb får modulbyggevirksomheden, der præfabrikerer alle konstruktioner som industrielt fremstillede og færdigapterede moduler hjemme i Løgstør, desuden til opgave at nyetablere 50 ungdomsboliger på samme areal. Ligesom der også bliver plads til et nyt fælleshus, da friområderne hidtil har været rigelige. Det hele er tegnet af Ravn Arkitektur i Vejle i samarbejde med landskabsarkitekt Vibeke Rønnov, Aarhus, Ingeniør’ne, Esbjerg og så selvfølgelig Scandi Byg. – En så omfattende ordre er altid vigtig for Scandi Byg, men samtidig at kunne sikre sig referencen på så perspektivrigt et styk-

ke arbejde har selvfølgelig i sig selv en stor værdi for Scandi Byg, forklarer salgschef Per Rødsgaard. Han forventer nemlig, at masser af halvskidt byggeri fra 60’erne og 70’erne landet over står foran samme tur. Og bliver processen omkring de nye Ryhaven boliger så succesfuld, som parterne forventer, håber Per Rødsgaard, at referencen vil inspirere andre boligselskaber til at vælge en lignende gennemgribende og effektiv renovering i de kommende år. – I tilfælde som dette, er det jo netop billigere at rive ned til fundamentet og begynde forfra med moderne, energirigtige højkvalitetsboliger fremfor at fortsætte med at lappe på et problematisk byggeri, konstaterer Per Rødsgaard. I tilfældet Ryhaven fik boligerne faktisk allerede en traditionel og kostbar renoveringsoverhaling så sent som i 1991. En opshining, som ingen beboere imidlertid nogensinde blev helt tilfredse med bl.a. på grund af fortsatte fugt- og skimmelskader. Vandt på alle parametre

Det er bl.a. ledelsen i Østjysk Bolig selv, der har argumenteret og dokumenteret, for, at Landsbyggefonden skulle se perspektivet i den gennemgribende opgaveløsning og ikke mindst i Scandi Bygs projekt, der da også på alle bedømte parametre vandt licitationen ifølge dommerkomiteen: – Ikke bare har Scandi Byg beskrevet og forpligtet sig til en opgaveløsning, der fuldt og helt lever op til forventningerne og budgettet. På adskillige væsentlige punkter har man lagt ovenpå, fastslår direktør Allan Søstrøm, Østjysk Bolig.

Konkret indebærer projektet altså bl.a. fremtidens lavenergibyggestandard 2020 samt større og bedre ventilerede køkken/ alrum og badeværelse m.v. Og derudover leverer Scandi Byg bebyggelsen med et materialevalg og i konstruktioner, der vil kræve et absolut minimum af energi og vedligehold i mange år frem. Ligesom projektet – med landskabsarkitektens assistance - får ros for at fastholde områdets nuværende grønne miljø, kroge og klynger og for at holde byggepladsen åben fem måneder kortere end konkurrenterne. Det sidste betyder færre gener for beboerne og færre udgifter til genhusning for bygherren. – Desuden har Scandi Byg f.eks. afleveret et projekt, hvori man forpligter sig til en ekstern indeklimacertificering, hvor det ikke var krævet. Men også, hvor der f.eks. bliver niveaufri passage til samtlige boliger af hensyn til handicappede, hvor det ellers kun var krævet i halvdelen af boligerne. Og hvor antallet af netto boligkvadratmeter forbliver de samme som nu, fordi Scandi Bygs tætte og gennemtænkte konstruktioner ikke er tykkere, trods nutidens skærpede isoleringskrav, fortæller Allan Søstrøm. Ekstraordinær kvalitet

Eller som Dansk Byggeris fagdommer, Jørgen Bach, Arkitema Architects, udtalte til bygherren oven på Scandi Bygs sejr i licitationen: – Det, I får her, ser man normalt kun i den dyrere ende af privat boligbyggeri. Det er rigtig god kvalitet. Den ros lader Per Rødsgaard hos Scandi Byg andre om at vurdere hvorvidt, den er berettiget.

– I licitationer som denne, hvor prisen er givet, vil jeg vove at påstå, at Scandi Bygs koncept altid bør kunne vinde på kvalitet og knowhow. Bl.a. fordi vi har alle faggrupper repræsenteret inhouse med det velsmurte samarbejde, det giver, siger han i stedet - med udgangspunkt i Scandi Bygs industrielle byggekoncept, hvor produktionen kører som på samlebånd, og hvor hver en tilknyttet håndværker - uanset fag -nøje kender sin funktion og opgave.

Fakta: Østjysk Bolig udsendte i efteråret 2014 et totalentrepriseudbud for afd.3 Ryhaven vedrørende nedrivning af 11.648 kvadratmeter eksisterende almen tæt/lav boligbebyggelse fra 1960’erne, genopførelse af nye boliger på samme sokler samt etablering af nyt fælleshus. Boligbebyggelsen omfatter 100 boliger af 104 kvadratmeter, 12 boliger af 73 m2 og 12 boliger af 31 m2 . Ydermere skal der opføres 50 nye almene ungdomsboliger af maksimalt 50 m2 pr. bolig.


BLIV MØNSTERBRYDER

Godt 420.000 bølgepladetage står overfor udskiftning – og det nemmeste ville jo være at vælge traditionelle bølgeplader igen. Men ærlig talt. Er det ikke på tide, vi kommer videre? Kunderne er klar – men også mere krævende end før. De vil have moderne og æstetiske løsninger. Det kan du give dem med Cembrit Toscana. Brug Cembrit Tagdesigner til at vise kunderne, hvordan deres huse vil tage sig ud med et Cembrit Toscana tag – og fortæl dem så, at det er et let tag, selvom det ligner tegl, og derfor ikke ret meget dyrere end et traditionelt bølgeplade tag.

SORT

ZINKGRÅ

RØDBRUN

TEGLRØD

Du finder Tagdesigneren på: cembrittoscana.dk

VÆLG CEMBIT TOSCANA

Trådløs overvågning af bygninger og bygningsdele Internet

www.fugtlog.dk

Det er enkelt at hente, følge og dele data over internettet

Kritiske konstruktioner

Stilles der øgede krav til kontrol af en kritisk bygningsdel kan du nemt følge udviklingen.

Målinger og alarmer BMT-Instruments ApS tilbyder løsninger til måling af temperaturer, luftfugtighed og træfugt. Målingerne sendes over internettet, så resultaterne enkelt kan aflæses hjemme fra kontoret. Alarmer for høj fugt, oversvømmelse eller strømsvigt kan indbygges i systemet. Vi hjælper gerne med opsætning og rådgivning om placering af målepunkter.

Renovering

Er det gået galt én gang? Overvåg dine konstruktioner, så du kan sætte ind tidligt, før det går galt igen.

Nybyg

Hold øje med din byggeplads, planlæg arbejderne og få dokumentation for at du overholder Bygningsreglementet.

Forsøg

Uanset om det er forsøg i laboratoriet eller i marken, kan målingerne nemt følges - og de påvirkes ikke af ledningsføringen

Skadesservice Måleinstrumenter til byggeriet Telefon 4122 9444 • Staktoften 22D • 2950 Vedbæk • www.bmtinstruments.dk

Følg fugtniveauet ved udtørring og få en alarm, hvis affugteren slukkes


42 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Derbigum-taget på Realdania Bygs MiniCO2 Typehus i Nyborg

For første gang kan du få 20 års garanti på dit tagpaptag Som den første tagpapleverandør i Danmark tilbyder Eurotag Danmark nu 20 års garanti på tagpapproduktet Derbigum. ”Det handler om at tænke materialerne ind i et totaløkonomisk perspektiv, der tager højde for såvel byggeprocessen som det færdige byggeri,” siger direktør Peter Kranz om garantien på tagmembranerne, der beklæder millionvis af m2 tag verden over. såkaldte Titanium-Guld-garanti, som omfatter samtlige Derbigum-membraner. – I stedet bør vi bidrage til at skubbe byggeriet i en retning, hvor materialerne tænkes ind i et totaløkonomisk perspektiv, der tager højde for såvel byggeprocessen som det færdige byggeri. Men det kræver, at vores produktudvikling tager afsæt i en langsigtet helhedstænkning, som sikrer, at både byggeprocessen og ikke mindst den efterfølgende drift og vedligeholdelse er så fornuftig en investering som muligt. Det er dét princip, der ligger til grund for vores nye garanti, fortsætter han. Afgørende for produktets performance

Montering af Derbigum-tagmembran

S

ne og frost, regn og storm kan være hård kost for en bygning og ikke mindst dens mest udsatte del, nemlig taget. Også tagpapproduktet Derbigum, der beklæder millionvis af m2 tag verden over, herunder danske bygninger som Realdania Bygs seneste MiniCO2 Typehus, FN Byen og Novo Nordisk Domicilet i Bagsværd, er underlagt vejrligets skiftende forhold. Men ifølge Eurotag, som i 25 år har leveret Derbigum til det danske byggeri, har de energioptimerende tagmembraner præsteret en holdbarhed, som

gør, at tagpapleverandøren som den første i Danmark nu tilbyder produktgaranti på en varighed af 20 år. Langsigtet helhedstænkning

– Det er af afgørende betydning, at parametre som kvalitet og levetid fortsat kommer til at præge det danske byggeri – og her er materialerne ikke til at komme uden om. Som producent har vi derfor et særligt ansvar for ikke blot at sigte efter ”laveste fællesnævner” og overholde de gængse minimumskrav til produkternes holdbarhed, fortæller direktør Peter Kranz om den

For Eurotag er den nye 20-års garanti resultatet af årtiers målrettet satsning på at udvikle virksomhedens løsninger i en retning, hvor cirkulær økonomi går hånd i hånd med højteknologisk produktudvikling. Noget, som bl.a. ført til en blåstempling fra det uvildige godkendelsesorgan for byggeprodukter, ETA Danmark, som ligeledes har konkluderet, at Derbigum har en levetid på min. 30 år. Og ifølge Peter Kranz kan det sjældent betale sig at vælge en tagløsning alene med udgangspunkt i prisen. – Kvalitetsmaterialer skal kunne mere end at minimere det miljømæssige fodaftryk, give plus i det grønne regnskab og øge komforten for slutbrugerne. Sammenholder man således prisen på en tagløsning med levetiden på det leverede tag, er pro-

duktets performance, hvad angår holdbarhed og krav mht. vedligehold, afgørende. Og med næsten tre årtiers erfaring som Derbigum-leverandør i ryggen må vi konstatere, at virkeligheden har været vores bedste argument i fastsættelsen af vores nye garanti. Flere mio. m2 tage, der trodser alt fra bidende polarkulde til brændende afrikansk sol, er ikke til at tage fejl af, konkluderer han.

Fakta: Derbigum producerer verdens eneste Cradle-to-Cradle-certificerede tagpapprodukt. Derbigum er ISO14001- og EMAS-certificeret, godkendt af ETA-Danmark og DERBIGUMs ’vugge-til-vugge’-livscyklus-analyse er kontrolleret og certificeret af PriceWaterhouseCoopers. Derbigum modtog i 2008 EU’s mest fremtrædende miljøpris EMAS i konkurrence med mere end 6200 andre europæiske virksomheder. Fabrikkens ISO 14001-certificerede produktionsproces modtog udmærkelsen for et fremtrædende bridrag til nedbringelse af energiforbruget og dermed en reduktion af fabrikkens udledning af drivhusgasser med op til 30 pct. Eurotag implementerede i 2013 et genbrugsprogram, som indebærer, at al tagpapfraskær transporteres til Derbigum-fabrikken i Belgien, hvor materialet bliver genanvendt til nyt tagpap.


DET MEST BÆREDYGTIGE – OG IKKE MINDST DET FLOTTESTE PLEJECENTER I DANMARK Plejecentret ”Vonsildhave Kvarteret” i Kolding Kommune er efter Attendos og Dansk Boligbyg a/s vurdering Danmarks flotteste – ikke kun ud fra det arkitektoniske, som arkitekterne Luplau & Poulsen står for, men også som helhed i bydelen Vonsild i Kolding Kommune. Hele konceptet er bundet sammen ved et tæt samarbejde mellem Attendo og Dansk Boligbyg a/s. Plejecentret har 60 boliger, og åbnede dørene for indflytning af beboerne den 26. marts. Attendo og Dansk Boligbyg a/s har med dette projekt påbegyndt en ny epoke i Danmark. I samarbejdet er der taget højde for sammenhængen og optimeringen af den enkelte borgers hverdag, og hvordan borgeren med ny teknologi inden for plejeområdet kan klare de daglige gøremål længst muligt i eget hjem. Desuden er der lagt vægt på inddragelsen af lokalområdet og frivillige, der skal medvirke til at Vonsildhave Kvarteret fremstår som et ”åbent hus”.

jecenter for nutidens ældre med behov for pleje, og samtidig også at fremtidssikre dette byggeri, så centret er rustet til at tage imod de borgere, der fortsat har brug for støtte i deres hverdag. ”Vonsildhave Kvarteret” er et bæredygtigt byggeri, og det første i sin kategori i Danmark, som opfylder kravene til en DGNB-certificering, hvor bæredygtighed er tænkt ind i alle aspekter af byggeriet. Det har der været stærkt fokus på, da Attendo sammen med Kemp & Lauritzen skal drive/drifte plejecentret i 20 år. Attendos samarbejde med Dansk Boligbyg a/s har været fremragende. Fra starten og i hele anlægsperioden har der været daglig kontakt, hvor det har været muligt at drøfte stort som småt. Udgangspunktet har fra alle parter været at skabe de bedste rammer for de kommende borgere, og en fantastisk arbejdsplads for medarbejderne.

Attendo og Dansk Boligbyg a/s har i et tæt samarbejde med Kolding Kommune (OPP/offentligt privat partnerskab) haft opgaven at bygge et ple-

Attendo vil sammen med Dansk Boligbyg a/s gerne stille sin ekspertise til rådighed, og det er vort ønske, at landets kommuner vil tage imod os til en drøftelse.

Tlf.: Mail: Web:

Tlf.: Mail: Web:

76 27 50 00 info@dbb.as dbb.as

40 61 63 30 dorte.kofod@attendo.dk attendo.dk

Træ til tidens byggeri ThermoWood®

FT Exterior

Eg

Western Red Cedar

Douglas

Bæredygtige alternativer Bæredygtigt produceret træ er klimavenligt, miljøvenligt og samtidig et meget konkurrencedygtigt byggemateriale. Der bruges meget lidt energi til fremstilling og træets naturlige fotosyntese er med til at nedbringe CO2 udledningen. Frøslev Træs brede sortiment i bæredygtigt træ tæller blandt andet ThermoWood, Eg, Douglas, Western Red Cedar og vores malede FT Exterior.

froeslev.dk/Bæredygtige-alternativer


44 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Træ med fremtiden foran sig Byggeriets stigende fokus på bæredygtighed viser sig ikke mindst i kravene til moderne træproduktion. Hos Frøslev Træ, der er blandt Danmarks førende træleverandører, satses der derfor helhjertet på PEFC- og FSC-certificerede produkter, og virksomheden har netop lanceret et omfattende nyt sortiment under navnet Bæredygtige Alternativer. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

A

t fremtiden i byggeriet står tegnet i grønne nuancer mærker man ikke mindst i den træforarbejdende industri. Markedet efterspørger i stigende grad de PEFC- og FSC-certificerede træprodukter, som dyrkes, fældes og forarbejdes under streng hensyntagen til miljø såvel som mennesker.

Bæredygtighed er også et kvalitetsstempel

– Der er ingen tvivl om, at selv om træ er blandt verdens ældste naturlige byggematerialer, så er det ligeså højaktuelt i dag som for tusind år siden. Vi samarbejder tæt med en række internationale savværker, hvor vi ved, at råvareforsyningen er af højeste kvalitet, og hvor vi kan være sikre på et stabilt flow af træ, fortæller adm. direktør Martin L. Petersen fra Frøslev Træ, som er blandt Danmarks førende træleverandører og både og fremover satser på vækst inden for de grønne træprodukter. – Savværkerne er enten FSC- eller PEFCcertificerede, så vi har sikkerhed for, at træet opfylder dokumentationskravene til bl.a. skovdrift, sporbarhed og skovarbejdernes arbejdsforhold. I det hele taget

tilpasser vi os løbende til markedets krav, og her er bæredygtig skovdrift bestemt en afgørende udvikling at støtte op om, fordi den højner kvaliteten hele vejen rundt, fortsætter han. Kompromisløs produktkvalitet og leveringssikkerhed

Frøslev Træ har netop lanceret et omfattende nyt produktsortiment under navnet Bæredygtige Alternativer, som i kraft af sin bredde gør det muligt for arkitekt og bygherre at vælge træ med en grøn profil uden at skulle gå på kompromis med hverken produkter eller leveringssikkerhed. Produktsortimentet tæller bl.a. Douglas, Eg, ThermoWood og Western Red Cedar, der hver for sig repræsenterer unikke nuancer af træ. – Vi er dybt involveret hele vejen fra skov til kunde og arbejder ud fra grundtanken om altid at kunne levere det rette træ til rette sted. Det handler ikke kun om, at vi løbende sikrer en høj produktkvalitet, men også om at rådgive kunderne på et solidt erfaringsbaseret grundlag og tilbyde leveringsløsninger, som skaber mest mulig værdi for dem, understreger Martin L. Petersen, som dagligt står i spidsen for omkring 100 medarbejdere på Frøslev Træs hovedsæde nær Padborg.


• Specialister • Kvalitet • Landsdækkende SKABT TIL BYGGERIET

PLATFORM.AS • ØST • AGENAVEJ 31 • 2670 GREVE • VEST • HØGEMOSEVÆNGET 3 • 8380 TRIGE • 32 11 43 33 • MAIL@PLATFORM.AS

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang!

Beregn overslag på stilladsudlejning.nu - 5 lette trin

Ring idag Tlf. 33155515 Sikre og professionelle løsninger. Hver gang!

PMG Stilladser A/S I Hundigevej 87,Tlf.2670 I Tlf.: 33 15 55 15 I info@pmg.dk I pmg.dk 33 15 Greve 55 35 • www.pmg.dk


46

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Fuld valuta for infrastrukturmilliarderne kræver fremsyn Langsigtede investeringer i infrastruktur og et stabilt, fremadrettet aktivitetsniveau på området er afgørende for, at man kan opretholde og videreudvikle kompetencerne i anlægsbranchen. Det vil være til gavn for både branchen, statskassen og samfundet som helhed, mener Niels Nielsen, branchedirektør i Dansk Byggeri. Tekst af Jari Nielsen

D

anmark undergår heftige forandringer i disse år. Motorveje, broer, jernbaner og metro for milliarder af kroner bliver rullet ud over landkortet. Men hvor nogle anlægsprojekter er meget konkrete og synlige - eksempelvis Femernforbindelsen og den nye Storstrømsbro - kan andre snarere se ud til at være fremtidsmusik. Skal man have det fulde udbytte af de mange store investeringer, skal man dog alligevel være opmærksom på, at de i mange tilfælde ikke kan stå alene, og at der kan være behov for at lave supplerende investeringer, siger branchedirektør Niels Nielsen fra branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri. – Vi ser med bekymring på, at der udsigt til faldende investeringer, når vi taler statsveje. Der er behov for, at vi også fremadrettet får foretaget de investeringer, som er nødvendige for opretholdelse og udvikling af vores velstand. Det er helt afgørende, siger han. Niels Nielsen understreger, at det er vigtigt også at have fokus på de projekter, der ligger længere ude i fremtiden, da beslutningsprocesserne er lange og forhandlingstunge med inddragelse af mange interessenter. De nødvendige politiske beslutninger skal derfor træffes i god tid.

Øget trafikbelastning

Befolkningstallet i hovedstadsområdet og Østjylland vokser betragteligt i disse år, og den udvikling ser ud til at fortsætte. Alene i hovedstadsområdet vil befolkningstallet stige med 1.000 personer hver måned de næste 25 år. Det vil stille krav til infrastrukturen og blandt andet føre til øget trafikbelastning i det østjyske område omkring Aarhus, Horsens og Vejle, påpeger Niels Nielsen og giver i den forbindelse nogle helt konkrete eksempler på infrastrukturprojekter, som han mener, det er nødvendigt at se på allerede nu:

gennemført den østlige ringforbindelse, Havnetunnelsen, som kan aflaste trafikbelastningen i det centrale København, forbedre trafikforholdene for den nord- og sydgående trafik i hovedstadsområdet og desuden skabe udvikling på Amager og ikke mindst forbedre konkurrenceevnen for Københavns Lufthavn, siger han. Stabilitet skaber udvikling

Grundlæggende er infrastruktur og investeringer i infrastruktur et nøglepunkt for bevaring og udvikling af Danmarks velstand, mener Niels Nielsen. En velfunge-

Vi ser med bekymring på, at der udsigt til faldende investeringer, når vi taler statsveje. Der er behov for, at vi også fremadrettet får foretaget de investeringer, som er nødvendige for opretholdelse og udvikling af vores velstand. Det er helt afgørende. – Det er vigtigt, at man får taget fat på Hærvejsmotorvejen, som vil blive aktuel på længere sigt, og på kort sigt skal man have udvidet E45 flere steder. I hovedstadsområdet er det helt nødvendigt, at man får

rende infrastruktur har væsentlig indflydelse på forsyning og udbud af arbejdskraft i forskellige dele af landet. Desuden har den betydning for mobiliteten og udviklingen i bestemte områder.

Men manglende eller for lidt aktivitet på anlægsområdet kan have ganske håndgribelige konsekvenser for både anlægsbranchen og statskassen, siger Niels Nielsen: – Indimellem har vi set, at man sparer på vedligeholdelsen af veje, jernbaner og den øvrige infrastruktur. Al erfaring viser, at det er for dyrt at spare på, for regningen stiger i den anden ende. For branchen betyder svingninger i aktiviteten, at man ikke får den kapacitetsudnyttelse, som er nødvendig for at kunne byde og give de rigtige tilbud. Det skaber fordyrelser, og man får ikke udviklet de kompetencer, der er. Langsigtede investeringer på området er nemlig med til at sikre, at virksomheder og ansatte i anlægsbranchen kan dygtiggøre sig, påpeger han. En vis kontinuitet i aktiviteterne betyder, at anlægsentreprenørerne får de ressourcer, dét kræver: – Det er vigtigt for mine medlemmer, at der er stabil aktivitet. Det er en forudsætning for, at de kan opretholde og videreudvikle deres kompetencer. Skal man foretage investeringer i maskiner, medarbejderne og deres kompetencer, så skal man kunne se, at der er udsigt til tilstrækkelig aktivitet til, at man kan tjene de investeringer hjem igen, siger han.


Miljøvenlige plastprodukter

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Sne- og fuglestop Modvirker problemer med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølge-eternitplader.

BIO-BLOK®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

Brandtestet til EI 60

Lydtestet til Rw 59 dB

Telefon +45 7015 1050 www.habila.dk


48 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

GPS styret feeder og asfaltudlægger på Silkeborg Motorvej

Kompleksitet i asfalt Lemminkäinen A/S har stået for hovedparten af belægningerne på de store, avancerede broer på den naturskønne Silkeborg motorvejsstrækning, der krydser Gudenåen. Brobelægninger stiller helt særlige krav, da broer skal betragtes som selvstændige bygningsværker – og beskyttes både mod vejrliget samt belastningen fra trafikken. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

I

Lemminkäinen A/S har man siden 1994, hvor virksomheden kom til Danmark, lige så støt udvidet sine arbejdsområder, så man i dag kan tilbyde hele paletten fra produktion og udlægning af asfalt til fræsning, vejmarkering, afspærring, skiltning m.m. – I dag er vi en totalleverandør, der kan løse alle former for opgaver. Vi udnytter den ekspertviden, der befinder sig i vores organisation, og det betyder, at vi kan give vores kunder en helhedsløsning, udtaler administrerende direktør i Lemminkäinen A/S, Claus Terkildsen, som fortsætter: – Det giver en fordel for vores kunder, når man kun skal henvende sig ét sted omkring de mange forskellige arbejdsopgaver på en vejentreprise. Og set fra vores synspunkt, så kan vi bedre sikre kvaliteten, når det er os selv, der står for arbejdet. Effektiviteten er i højsædet

Lemminkäinen A/S er datterselskab af finske Lemminkäinen, der er den anden

største leverandør i Skandinavien inden for asfaltbranchen. I 2014 blev der gennemført store organisationsændringer, og Casimir Lindholm blev ansat som ny koncernchef, ligesom man i Danmark også har ændret struktur, så der i dag er to regionschefer, der dækker henholdsvis Østdanmark og Vestdanmark. Baggrunden for ændringerne skal ifølge Claus Terkildsen ses i den hårde konkurrencesituation, som hersker i asfaltbranchen i dag:

giver et forbedret flow og herved en mere ensartet belægning. Endelig undgår man fysisk kontakt mellem lastvogn og udlægger, så det giver en stor gevinst i forhold til kvaliteten. Broer stiller store krav

Silkeborgmotorvejen passerer gennem Silkeborg by samt et af Danmarks smukkeste landskaber. Der har været stor fokus på at skåne den unikke natur, og derfor har man

”Vi udvikler os hele tiden, så vi kan tilbyde højere kvalitet og større effektivitet” – Vi udvikler os hele tiden, så vi kan tilbyde højere kvalitet og større effektivitet, og strukturændringerne er en del af den proces. Et andet eksempel er vores investeringer i nyt materiel, som eksempelvis en selvkørende asfalt-feeder, som ved at køre foran den store asfaltudlægger

valgt at bygge broer gennem terrænet. Lemminkäinen har blandt andet stået for asfaltbelægningen på den 300 meter lange motorvejsbro over Gudenåen og en smuk 800 meter lang landskabsbro, som man kan forestille sig som en fremtidig signatur for strækningen.

– Vores specialafdeling har stor erfaring med brobelægninger, der stiller helt særlige krav, da broer skal håndteres som bygningsværker. En brokonstruktion skal beskyttes mod vejrliget og belastningen fra trafikken, og derfor bygger vi belægningen op med et epoxylag nederst, hvorpå der lægges en bitumenmembran til at standse fugten, hvorefter vi udlægger tre lag asfalt. Det giver en yderst stærk belægning, som beskytter brokonstruktionen og kan holde i mange år, fortæller Claus Terkildsen. En GenVej til bedre miljø

– I Lemminkäinen vægter vi miljøaspektet meget højt, og over de seneste fire år har vi udviklet produktionen af asfalt så meget, at Lemminkäinen i dag har en af de højeste genanvendelsesprocenter i branchen, fortæller Claus Terkildsen, som fremhæver, at genbrugsasfalt bruges mere og mere, således man i gennemsnit anvender 50 - 60% i bærelag, hvor virksomheden på Silkeborg-motorvejen var helt oppe at anvende 65% genbrugsasfalt.


SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

49

Paraleludlægning på landskabsbro ved Nordskoven ifb. med Silkeborg Motorvej

Asfaltudlægning på landskabsbro ved Nordskoven ifb. med Silkeborg Motorvej

Vandel Asfaltfabrik

Lemminkäinen ejer halvdelen af GenVej A/S, hvor man bl.a. håndterer opbrudt asfalt, som knuses og genanvendes i produktion af ny asfalt. Virksomheden opkøber desuden gamle jernbaneskærver, som bliver knust og genanvendt i det såkaldte GAB II bærelag.

endvidere stor efterspørgsel efter Confalt, der er en fugefri belægning til udendørs og indendørs brug, som kombinerer den høje styrke i den cementbaserede mørtel med fleksibiliteten i asfalt.

Sikkerheden i top på Danmarks mest trafikerede strækning

Der har i branchen længe været stor fokus på sikkerheden, da man ved arbejdet på vejnettet altid vil være tæt på kørende trafik, hvilket giver et farligt arbejdsmiljø. Claus Terkildsen mener, at vejbranchen som helhed har flyttet sig meget, selvom det kan være en udfordring at opretholde et trygt arbejdsmiljø på en strækning som Køge Bugt motorvejen, der med over 100.000 daglige bilister er Danmarks mest trafikerede strækning. – Der er en stor forskel, om vi arbejder på Silkeborg motorvejen, som er et nyt anlægsprojekt eller Køge Bugt motorvejen, hvor vi udvider fra 3 til 4 spor, og trafikken stadig kan flyde nogenlunde, når folk skal

til og fra arbejde. Her må vi agere fleksibelt og være effektive, når vi er på, siger Claus Terkildsen, som i den forbindelse fremhæver virksomhedens arbejde på Sønderborg Lufthavn, hvor Lemminkäinen har en 15 års funktionskontrakt:

”På Sønderborg Lufthavn kan vi have et oplæg, der lyder på at udlægge 6.000 tons slidlag på 30 timer. Og når det er kravene, så må vi bare løse det.” – På Sønderborg Lufthavn skal vi i sommeren 2015 udlægge nyt slidlag på startbanen – 6.000 tons på blot 30 timer. Og når det er kravene, så må vi bare løse det. Det kræver et stort set up, og her trækker vi på flere fabrikker og udlægningshold, som er vant til, at der stilles specielle krav. 62.000 m² industrigulv

Lemminkäinen har gennem flere år arbejdet med støjreducerende belægninger, og man har senest brugt denne belægningstype på Silkeborg motorvejen. Der er

Lemminkäinen har mange års erfaring med udførelse af Confalt samt den nødvendige ekspertviden til at løse disse opgaver, og Lemminkäinen skal i gang med 62.000 m² Confalt til Copenhagen Markets i Høje Taastrup, der er afløseren for Grønttorvet i Valby. Confalt er et yderst trykstabilt produkt, som derfor ikke vil sætte sig med tiden. Derfor er belægningen specielt velegnet til anvendelse på områder, hvor det udsættes for meget høje kontakttryk samt mekaniske belastninger fra trucks, lastbiler etc.

Asfalt under jorden

Nordhavnstunnellen er et af de dyreste og mest komplicerede anlægsprojekter, som Københavns Kommune pt. gennemfører. 600 meter af Nordhavnsvej udgøres af en vejtunnel, og anlægget er yderligere kompliceret af, at den løber mellem tre S-togslinjer, hvoraf den skal føres under de to, samt under Kystbanen. Vejtunnelen løber desuden klos op ad en S-togstunnel, vejen skal føres over Helsingørmotorvejen og tilsluttes denne, og endelig går noget af vejen gennem tæt bebygget område. Claus Terkildsen fortæller i den forbindelse: – I Lemminkäinen er vi vant til at håndtere de komplekse opgaver, og det giver en række nye udfordringer, når man skal arbejde i en tunnel. Eksempelvis skal udluftningen fungere 100 %, inden vi rykker ind i tunnelen med de store dieselmaskiner. Her er det vigtigt at have en organisation, der er vant til at klare alle typer af opgaver.


50

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Plads til nytænkning på fremtidens jernbane De massive investeringer i Danmarks jernbaner fortsætter i mindst ti år endnu. Der bliver rigeligt arbejde til landets anlægsentreprenører og plads til at gøre tingene på en anden måde end tidligere, lyder det fra Banedanmarks direktør Jesper Hansen. Tekst af Jari Nielsen

Jernbanemilliarderne investeres under mantraet „mere jernbane for pengene“. De senere år har en del af løsningen fra Banedanmarks side været at udbyde flere opgaver i totalentreprise. – Hvordan får vi mere jernbane for pengene? Kun ved, at entreprenørerne kan udnytte deres ressourcer fuldt ud undervejs, så de kan give os en god pris, siger Jesper Hansen. Det handler også om at se på, hvordan man får de bedste løsninger, entreprenøren tidligere har lavet, ind i baneprojekterne, påpeger han:

muligheder for joint ventures, konstaterer direktøren. Sådanne samarbejder kan man lære meget af, mener han. Eksempelvis at vælge de rigtige løsninger i de forskellige udbudsfaser: – Jeg mener, at der er en stor læreeffekt for virksomhederne på udførslen. Når man laver totalentrepriser, så lærer man af samspillet med dem, man er i joint venture med, og af rådgivere, siger Jesper Hansen og påpeger, at også konkurrenterne i branchen kan lære noget af at se på de virksomheder, der vandt udbuddet med en billigere løsning.

– De bedste løsninger er både god kvalitet og til fornuftige priser. Stor læreeffekt for virksomhederne

E

t kvantespring for jernbane i Danmark. Sådan betegner administrerende direktør i Banedanmark, Jesper Hansen, det samlede resultat af de mange projekter, der på sigt skal sende danske jernbaner op i europæisk topklasse. Mens sporene bliver fornyet og forberedt til højere hastigheder, elektrificerer Banedanmark store dele af jernbanenettet, ruller nye signalsystemer ud i hele landet og anlægger nye forbindelser, heriblandt Banedanmarks hidtil største anlægsprojekt, København-Ringsted-banen, som bliver indviet i december 2018. Banen er første etape i realiseringen af timemodellen, der skal forkorte rejsetiden mellem landets fem største byer til en time. Andre steder anlægges dobbeltspor, så der er plads til flere tog og mere international godstrafik.

– Jernbanen bliver opgraderet på alle de punkter, der med til at gøre den attraktiv, siger Jesper Hansen. God kvalitet til fornuftige priser

De samlede jernbaneinvesteringer beløber sig til knap fyrre milliarder kroner over minimum de næste ti år, og de mange projekter skal blandt andet medvirke til at øge beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen og relaterede erhverv. „Alene elektrificering og Timemodellens anlæg vil i anlægsperioden øge beskæftigelsen med ca. 20.000 årsværk, når der akkumuleres hen over perioden,“ hedder det således i aftalen om Togfonden. – Samlet set er der rigeligt at lave for alle danske anlægsentreprenører. Det gode er, at projekterne fortsætter i de kommende år. Det har været vigtigt for os, at udførslen af opgaverne bliver nogenlunde jævn, siger Jesper Hansen.

Totalentrepriser giver entreprenøren et større spillerum, både i forhold til design, tilrettelæggelse og udførelse af opgaven. Det giver grobund for innovation. Når Banedanmark udbyder en opgave - og der er som hovedregel tale om entrepriser af anseelig størrelse - er der dog mange krav til, hvad entreprenøren kan, skal og må. Men Banedanmark kan medvirke til at sætte gang i innovationen ved at give rum til forskellige løsninger i udbuddet, mener Jesper Hansen: – Vi prøver at gøre så meget plads til entreprenøren som muligt og at give mulighed for planlægning med færre begrænsninger. Der er plads til innovation. I anlægsarbejdet er det dog ikke et mål i sig selv, at man anvender nye løsninger. Dét er det derimod at brede konkurrencen ud, så man undgår at overophede markedet. Selve konkurrencen mellem entreprenørerne skaber også fornyelse og innovation, og at markedet er mere åbent giver

Jesper Hansen. Administrerende direktør. Foto: Jon Norddahl.


52 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Samlet styring giver bedre kvalitet Jord, kloak og beton. G. Tscherning A/S har succes med samlet styring af flere fagentrepriser på samme byggeprojekt, bl.a. på CASAs nybyggeri ved Ny Ellebjerg Station. Tekst af Heidi von Bülow

T

i mænd iført orange tøj og lysegrøn hjelm står klar. Klokken er godt og vel frokost og endnu et vognlæs beton til dagens store opgave – rampen – er netop ankommet.To læs er allerede sendt retur. Betonen var for tynd og det går ikke. ”Når støbningen først er i gang, er det som et faldskærmsudspring” som projektleder Anders Juul Jørgensen udtrykker det. No way back. Når springet er taget og den første beton sprøjtet over armeringen, så er der kun en vej. Ikke ned. Men fremad. Flere Tscherningfolk er i gang på pladsen, hvor komplekset Jacobsens Have skal stå færdigt i sommeren 2016. I det modsatte hjørne, hvor betonfolk og struktører i august 2014 startede med at støbe kælderen og bundpladen, der skal bære en stueetage med erhverv og 114 lejligheder, er et af G.Tschernings sjak af anlægsfolk i gang med gravearbejde og klargøring til kloakker og installationer. I et tredje hjørne har pladsens eneste kvinde,Tschernings Christine Ulse, netop målt op med GPS, præcis hvor 40 jernbetonpæle skal rammes i jorden lige om lidt. Egentlig skulle det 400 kvadratmeter store terrændæk i pladsens nordøstlige hjørne have hvilet på jordstøbte betonfundamenter. Men da første hul skulle graves, viste det sig, at jorden var både løs og våd. I stedet for blot at støbe endnu større betonfundamenter foreslog Tscherning totalentreprenøren CASA A/S og rådgiveren Grontmij, at man i stedet kunne ramme jernbetonpæle i til fast grund. Som foreslået og besluttet, snart også gjort.

Nært samarbejde mellem projektleder og formænd

Gennem de senere år har G.Tscherning A/S haft flere store projekter med håndtering af flere entrepriser. I Valby leder projektleder Anders Juul Jørgensen alle Tschernings folk på pladsen, både anlægsfolk og betonfolk. – På tilsvarende projekter ville anlægsog betonopgaverne ofte være lagt ud på flere entrepriser, eventuelt med underentreprenører til at udføre de enkelte dele. Her klarer vi alt jord, beton og kloak selv og langt det meste i egenproduktion, siger Anders Juul Jørgensen og nikker over mod byggeriet Carl Jacobsens Vej 17, der snart står færdigt på den modsatte side af gaden. – Derovre lavede vi stort set samme arbejde som her for V8 Construction. Eneste forskel er stort set, at derovre rev Tscherning også den eksisterende bygning ned og miljøsanerede. På begge byggerier har Anders Juul Jørgensen haft to formænd fast tilknyttet projektet – Thomas Fossing på beton og Frederik Tagmos på jord og kloak. Det handler om tid og kvalitet

De to formænd støtter på alle måder Anders Juul Jørgensens daglige arbejde med at koordinere, projektere og granske. Arbejdet bliver bogstaveligt talt mere solidt og velfunderet af samarbejdet mellem ham og hans erfarne formænd, forklarer Anders Juul Jørgensen: – Bygherre slipper for en masse koordinering. Havde jeg kun stået for anlæg og en

anden havde haft betonentreprisen, havde vi skulle kommunikere gennem bygherre. I stedet har vi selv den fulde styring, så vi kan planlægge fremadrettet og mere præcist. På den måde får vi også mest muligt ud af folkene. Har jeg et par jordfolk, der ikke har så meget at lave, kan de hjælpe med beton. Samarbejdet giver en bedre udnyttelse af ressourcerne. Den udlægning kan produktionschef Nidal Al-Asadi fra totalentreprenøren på Jacobsens Have, CASA A/S, nikke genkendende til.

Fakta: G.Tscherning A/S har gennem de seneste år med succes haft flere entrepriser på samme byggeprojekt og udført dem i egenproduktion, bl.a.: Margretheholmen (2010-17) Nyt boligområde, hvor G.Tscherning A/S har hovedentreprise på alt anlægsarbejde, herunder byggemodning, forsyning, kloak og fundamenter

– Vi valgte Tscherning til opgaven, fordi de kan løse alle tre entrepriser – jord, kloak og beton. Det er en måde at projektere på, som frigiver en masse ressourcer hos os, og det handler naturligvis om tid og økonomi. Men det handler også om kvalitet, fortæller Nidal Al-Asadi. Han værdsætter den gode ånd på pladsen og den dialog, han har med Tscherning. For kvalitet hænger i høj grad sammen med evnen til at samarbejde.

Sorgenfrivang II (2014-17) Stort renoveringsprojekt med nedrivning, miljøsanering, jord, beton og kloak Tibberupparken (2014-17) Stort renoveringsprojekt med skæring, nedrivning, miljøsanering, jord, beton og kloak

– Vi oplever, at der er en positiv dialog på pladsen og en lyst til at løse udfordringerne. Vi har en ret stram tidsplan, og konkret havde vi en udfordring med at få in situ-støbningen klar på etageadskillelserne, så elementmontagen kunne fortsætte. Her gik Anders og hans formænd, Thomas og Frederik, ind og hjalp med at finde en plan B og nogle gode løsninger, så vi ikke blev forsinket. Den fulgte vi og nu er vi tilbage på tidsplanen. God dialog giver også god kvalitet.

Jacobsens Have (2013-15) Nybyggeri med jord, beton- og kloakentreprise CabInn Århus (2013-14) Nedrivning, miljøsanering, jord, beton, kloak samt elementmontage

Bryghusgrunden (2014-17) Nybyggeri med kompliceret jord - og kloakentreprise


TERMISK VIDEOSIKRING Sikring i al slags vejr både dag og nat

DUAL TERMISK KAMERA

· Konstant detektering · Termisk kamera · Overførsel til godkendt dansk kontrolcentral · Rækkevidde op til 2000 meter

· Ned til 10-15 sekunder per “kig” · Termisk kamera · Overførsel til godkendt dansk kontrolcentral · Rækkevidde op til 2000 meter

“Jeg har valgt den termiske videoalarm fra Sikring Syd, da jeg anser den for at være fremtidssikret, idet alarmen går til en dansk godken dt kontrolcentral og alarm detekteringen foretages af det term iske kamera, som søger efter varme. Jeg har som en eks tra sikkerhed valgt at kombinere løsningen med elhegns-alarm en, ligeledes fra Sikring Syd.” Mølvadgård Mink.

e videosystemer “Vi har set mang den kan konstatere, at igennem tiden og Syd g rin Sik fra eo alarm nye termiske vid eder, selv under bill de go gle no virkelig giver lige forhold. Vores ekstremt vanske aktiv entral bliver mere olc ntr ko m so rolle rmen, og vi ala re ce ifi ver at i forhold til er og gige af gode billed er dermed afhæn miske ter t de at e, må vi sig i den forbindelse skel.” for en r gø elig kamera virk , Rednings-Ringen Kontrolcentralen Lemvig A/S

FAST TERMISK KAMERA


54

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

”Produktion og udvikling er to sider af samme sag” Innovation er en forudsætning for, at Danmark i fremtiden kan spille en rolle som produktionsland, og direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen efterlyser en bredere forståelse for de betingelser der muliggør dansk produktion. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

dige vækstmuligheder. Og byggebranchen er en del af mange samfundsmæssige sammenhænge, hvor nytænkning kan være med til løse alvorlige udfordringer, såsom affaldshåndtering, beskæftigelse, energiforbrug, indeklima og sundhed. Professionelle investorer spiller en afgørende rolle

Energistyrelsen har netop lanceret et nyt totaløkonomisk værktøj, som skal sætte fokus på bygningens værdi over hele dens levetid. Og Michael H. Nielsen mener, at den økonomiske indgangsvinkel kommer til at være den egentlige driver for mere bæredygtige byggerier: – Den totaløkonomiske beregner er et vigtigt skridt i forhold til at få bæredygtighed operationaliseret i projekteringen, og i den forbindelse mener jeg, at institutionelle investorer får en afgørende rolle som driver for nye tendenser, der vil penetrere ned gennem kæden til mindre professionelle bygherrer. Eksempelvis pensionskasser er meget interesseret i lave driftsomkostninger, samtidig med man minimerer tomgang i udlejningen. Når pensionskasser investerer, så vil man have tryghed langt frem, og derfor vil de se på andre faktorer end laveste anlægspris. Her tænkes i totaløkonomi. Hvor bæredygtighed ofte har været funderet i holdningsbaserede værdier om at agere rigtigt, så mener Michael H. Nielsen, at det er med det økonomiske incitament, en ny udvikling for alvor tager fart. Bygningers totalværdi

Michael Nielsen. Foto af Ricky John Molloy

I

debatten om affolkningen af landet i Danmark er det vigtigt at huske, at mange produktionsvirksomheder ligger i udkantsområderne, og her skal politikere ifølge Michael Nielsen sørge for, at der er ordentlige rammebetingelser for at drive og udvikle virksomhed: – Når man iværksætter nye lovgivningsmæssige tiltag, så skal der være fokus på, at reglerne bliver håndterbare for virksomhederne. Man bør altid stille spørgsmålet: Hvordan vil det påvirke rammerne for produktion? På den anden side mener Michael Nielsen også, at man ikke skal stikke sig blår i øjne-

ne om hvad, der kan svare sig at producere her i landet i forhold til udlandet. – Vi kan ikke leve af at producere billigt. Det skal være kvalitet, og der skal være fokus på effektivitet. Jeg mener, at bæredygtighedsbegrebet og vores Bygningsreglement er vigtige innovationsdrivere, som er med til at skabe en styrkeposition for Danmark. På den måde sætter vi barren højt og udvikler det, som andre lande får brug for i fremtiden – det er en måde at sikre sig en føreposition på , udtaler Michael H. Nielsen. Hvorfor faldt æblet ned i Viborg?

– Når virksomheder vælger at satse på Danmark, så er der mange parametre,

der gør sig gældende, såsom beskatning og miljøkrav, men en velfungerende energi-infrastruktur er også et væsentligt konkurrenceparameter– og det er faktisk en dansk styrkeposition. Vi har et fjernvarmesystem, hvor man kan afsætte energi og herved nyttiggøre spildvarme, hvilket er én af grundene til, at æblet faldt ned i Viborg, siger Michael H. Nielsen, som fremhæver, at der ligger et stort stykke arbejde forud af danske bygge- og anlægsvirksomheder, som har stået for etableringen af den for virksomhederne altafgørende infrastruktur. – Det er ved at fokusere på hele værdikæden, at man lægger grundlaget for fremti-

Ifølge Michael H. Nielsen vil der blive præsenteret en ny udbudslov d. 1. oktober, i år hvor bæredygtighed introduceres som et konkurrenceparameter på linje med eksempelvis prisen. Det skal gøre kriterierne for valg af byggeløsning mere transparente for alle, så det bliver nemmere at sammenligne de forskellige løsninger. – Bæredygtighed er interessant, fordi man ikke udelukkende taler om økonomisk værdi, men også indeklima, infrastruktur, æstetik osv. En bygnings totale værdi handler om brugernes trivsel, ligesom vi skal til at bygge på en måde, så det er nemt at ændre på bygningen og rive den ned. Her kan det være givtigt at se bygninger som en skal, hvor alt det indre skal kunne transformeres til nye funktioner, fortæller Michael H. Nielsen og fortsætter: – Vi står i det hele taget foran en enorm udfordring i forhold til at nyttiggøre affaldet i bygninger – upcycling. Her skal vi have et system, så vi i fremtiden kan imødekomme problemer med farlige stoffer, som eksempelvis asbest og PCB. Det kræver, at der tænkes på tværs af værdikæden, så vi får bragt både produktionsmæssige kompetencer, projekterings-kompetencer og nedrivnings-kompetencer i spil på samme tid. Det bliver de kommende års helt store udfordring, og her har vi foreløbig kun set toppen af isbjerget.


ain-overf ad rlgr ea

e

P

Komfort i foKus i LEJLiGHEDER oG ViLLAER

Høj kvalitet og funktionalitet: Brandsikre skydeporte • Kun hos Hörmann: Den galvaniserede Pearlgrain-overflade gør portene ekstra upåvirkelige

• Imponerende helhedsindtryk på grund af patenterede elementforbindelser • Kan leveres i stål og rustfrit stål og desuden som universalskydeporte

Plan Compact

MZ

Familier vil have flot design, komfort og naturligvis tryghed i form af lang garanti. Vi har en løsning til enhver stil og ethvert budget. Med den flade front falder Plan Compact sortimentet stilfuldt ind i alle lokaler. Rettig Varme ApS | Tel. +45 75 55 56 11 | www.purmo.dk

11-15

Elegant og smukt tagvindue

LOUVRE DET FRANSKE TAGVINDUE TIL SKIFER, TEGL & ZINK Louvre tagvindue i smedejern, isoleret og med ultraslanke, elegante profiler. Kan nedsænkes i niveau med tagdækningen. Læs også om naturskifer på www.saxosolution.dk tlf. 4059 5286

T30

T90

RS


56

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Væksten i byggebranchen accelererer i 2015 CRM-Byggefaktas nye rapport ”Trends for byggebranchen 2011-2015” viser fortsat vækst i den danske byggebranche. Der planlægges og igangsættes flere byggeprojekter i Danmark.

2

014 blev et godt år for den danske byggebranche, når vi ser på det professionelle projektmarked. Byggeaktiviteten i 2014 endte hele 19 % højere end niveauet i 2013, som svarer til, at der blev igangsat projekter for 11,3 mia. kr. mere end i 2013. Vækst på 5 % i 2015

– Når vi ser på den nye prognose for 2015, ser det ud til, at byggeriet i Danmark holder niveauet, og at vi kan se frem til yderligere vækst på 5 % i forhold til 2014. Det svarer til, at der vil blive igangsat projekter for 73 mia. kr. i Danmark i 2015. Dette er vel og mærke ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, der udmærker sig ved at være danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, som behandles særskilt for ikke at skævvride prognosen for den øvrige byggebranche, fortæller direktør Jens Slott Johansen, CRM-Byggefakta.

Boligerne sprænger rammerne i 2015

Højdespringeren i 2015 bliver ifølge prognosen hovedgruppen „Boliger“, der forventes at vokse med hele 49 % i forhold til 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 8,2 mia. kr. mere end i 2014. Derudover forventes hovedgruppen „Sundheds- og socialvæsnet“ at vokse med 92 % ift. 2014, som svarer til projekter for 4,8 mia. kr. mere end i 2014. Fremgangen for denne hovedgruppe skyldes, at flere store hospitalsprojekter i 2014 blev udskudt til 2015. Både nybyggeri og renoveringer

– Både i 2014 og 2015 fylder hovedgruppen ”Boliger” markant i statistikken. Der er kommet godt gang i boligbyggerierne igen. Der planlægges og igangsættes flere boligprojekter, end vi har set de seneste år. I 2015 forventes hovedgruppen at udgøre hele 34 % af totalmarkedet, en fremgang

på hele 10 procentpoint ift. 2014. Der er altså tale om en væsentlig fremgang for denne hovedgruppe, hvor vi både ser fremgang for nybyggeri og renoveringsprojekter, fortsætter Jens Slott Johansen. – Det skal dog bemærkes, at netop hovedgruppen „Boliger“ sammen med hovedgruppen „Butik, Kontor og lager“ hører til de meste konjunkturfølsomme hovedgrupper, da man ofte afventer salg eller udlejning af det færdige byggeri, før et projekt igangsættes. Derfor er det også en af de hovedgrupper, hvor der er størst usikkerhed om prognosen. Prognosen for 2015 viser fremgang i alle regioner dog med undtagelse af Region Hovedstaden, der holder niveauet fra 2014, og Region Syddanmark, som den eneste region næste år, går markant tilbage. Ny rapport tilgængelig

CRM-Byggefakta udgiver rapporten ”Trends for byggebranchen” hvert kvartal.

Rapporten dækker det professionelle projektmarked, og omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport.Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at CRM-Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. Ved indsamlingen af informationer til „Trends for byggebranchen 2011-2015“ har researchafdelingen hos CRM-Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.


”Godt nok” er ikke godt nok I Bygma går vi efter det bedste. Vi har en passion for gode materialer: Træ, der har fået tid til at blive træ. Skruer, der kan holde til vind og vejr. Og grej, der aldrig går ned. Vi holder aftaler og gør os umage. Vi gider ikke middelmådighed, halve løsninger, og når noget bare er ”godt nok”. Vi er Bygma. Og vi er ikke for amatører!


58 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Ny højeffektiv maskine tørlægger Europas veje Med varmluftbaseret turbineteknologi og innovativ kontrol- og telematiksystem lanceres den turbinebaserede vejrenser og – tørrer, Zirocco Road Dryer, nu på det danske marked. Således starter en ny æra for vejmærkningsindustrien, hvor ventetider og omkostninger til mandskab reduceres markant. Tekst af Elias Inceer

rengøres af en besætning på op til tre personer eller en større lastbil. Lars Mellgaard uddyber: – Sæsonen for vejmarkering strækker sig normalt fra april til september. Vi ser derfor ofte, at tidsvinduet for vejtørring ligger på omkring 25 % af året. Denne nye turbineteknologi giver mulighed for at udvide tidsvinduet markant. Det betyder, at vores kunder kan tilbyde hurtigere levering og garantere overholdelse af deadlines ved vejentrepriserne.

E

n ny banebrydende vejrensnings og -tørringsmaskine har set dagens lys. Efter omfattende afprøvninger af varmluftturbinen kombineret med Danfoss Power Solutions komponenter, har Zirocco Road Dryer tørret og renset vejene i England, Belgien, Schweiz og Luxembourg. Dugfrisk teknologi

Virksomheden Applied Turbine Technologies har udviklet en innovativ industriturbine på kun 3 kg., der med sine 100 kubikmeter luft pr. minut kombineret med meget høje temperaturer sikkert og resursebesparende kan rense og tørre alle

slags veje. Maskinen vejer kun 100 kilo og med en fremdrift på 3 - 6 kilometer i timen, er denne tørrer den mest effektive på markedet. – Vi er stolte af at kunne præsentere denne enestående vejrensnings og -tørringsmaskine, der muliggør efterfølgende markering af vejene hurtigere, mere fleksibelt og til langt færre omkostninger end ved konventionelt udstyr, siger adm. direktør Lars Mellgaard. Vejmærkningsindustrien arbejder med stramme deadlines og har tidligere måtte vente på for eksempel dug og regnskyl skulle aftage, og vejene skulle tørres og

Erfaringerne fra større projekter i England viser, at omkostningerne forbundet med at have inaktive lastbiler og maskiner stående kan være meget høje. Disse omkostninger kan Zirocco vejtørreren reducere, og maskinen tjener sig derved hurtig hjem. Fremtidssikret vejtørring

I mange Europæiske byer har man forbudt gasdrevet vejtørringsudstyr og udstyr med åbne flammer. Det er et forbud, der sandsynligvis også vil ramme Danmark. – Den dieseldrevne varmluftbaserede Zirocco vejtørrer yder 300 kilowatt med en effekt på 100 kubikmeter luftstrøm pr. minut ved op til 550 grader. Den avancerede turbineteknologi er derfor et fremtidssikret alternativ, der i tillæg til vejtørringen også kan bruges til at fjerne blade, sort is, ukrudt og tyggegummi fra offentlige steder, siger Lars Mellgaard.

Fjernstyret sikkerhed

Zirocco vejrenser og –tørrer er pakket med teknologier, der sikrer optimal drift, servicelog, tyverisikring og automatisk rapportgenerering på baggrund af et innovativt styre-, kontrol- og telematiksystem udviklet i samarbejde med Danfoss Power Solutions. – Med telematikløsningen foretager vi fjernmålinger af de vitale dele på maskinen, og overvåger løbende brugsmønsteret, lufttryk, omdrejninger, pumpetrykket, spændings- og brandstofforbruget samt temperaturen i turbinen, så vi kan planlægge serviceindsatsen. Oplysningerne sendes via det mobile datanet op i skyen, hvorved vi kan analysere maskinens performance overfor klima og temperatur og derved fjernoptimere ydeevnen elektronisk. Ved uhensigtsmæssig brug der kan skade maskinen, kan vi her fra kalibrere eller slukke den for kunden, forklarer Lars Mellgaard og afslutter: – Danfoss Telematics teknologien giver desuden mulighed for automatisk statistikog rapportgenerering, hvilket sparer tid for slutbrugerens dokumentation af fuldført arbejdsrute. Kunden kan via geo-fencing afgrænse det område, hvor maskinerne må bruges, så de automatisk slukker og kan spores ved eksempelvis tyveri. Vores moderne fleet management systemet giver ved hjælp af vores webportal kunderne mulighed for få et samlet og hurtigt overblik over alle deres maskiner.


nedrivning · Miljøsanering · jord, kloak og beton

tlf. 7020 7050 · www.tscherning.dk

Børsen_243x177_RT.indd 1

23/03/15 11.02


60 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Fokus giver fremgang HP Byg A/S har gennemgået en større organisatorisk ændring og lagt en klar strategi i forhold til virksomhedens fokusområder. Det bærer nu frugt. 2014 bød således på en øget omsætning på 25 % og et fordoblet tocifret millionoverskud for det nordjyske entreprenørfirma. Tekst af Rune H. Jensen

N

ordjyder er kendt for at holde begge på jorden, også – eller måske især – i opgangstider. Hos HP Byg har man optur med regnskabstal, der taler deres eget tydelige sprog. Men det får netop ikke fundamentet til at lette, når fremgangen skal forklares:

Projekter, som vi har haft en del af og så har kunnet gennemføre fornuftigt. Kriser gør jo også, at man kigger indad, og ud af noget skidt, kommer der noget godt. Det er én af grundene til, at vi har fået skabt en samlet og fokuseret strategi og endte ud med et forrygende 2014, siger Henrik Petersen, der har været i HP Byg siden 2004 og blev administrerende direktør i 2011.

– Vi sætter fokus på dét, vi er gode til, og vi gør det fuldt ud. Vi skyder ikke med spredehagl, men finder de rigtige kompetencer til den konkrete opgave og er i dag en rendyret entreprenørforretning, hvor alle kender deres rolle i sammenhængen, siger Henrik Petersen, administrerende direktør hos HP Byg. Virksomheden har flyttet al aktivitet til nyt domicil i det centrale Aalborg og har ifølge Henrik Petersen kunnet fastholde de seneste års gode momentum og accellere firmaets kontrollerede vækst i overskud, omsætning og egenkapital. Overskuddet er således fordoblet til 15.8 millioner kroner og omsætningen øget med 25 % til 323 millioner kroner. Det skyldes ifølge den administrerende direktør netop fokusering, en klar strategi, implementering af ny overordnet arbejdsmiljøpolitik og håndplukkede medarbejderkompetencer. Sæt holdet efter opgaven

Henrik Petersen fremhæver byggeriet af to nye sundhedshuse i hhv. Sæby og Brøn-

– Det er skarp konkurrence. Man får ikke noget forærende i dag. Vi hævder ikke, at vi har fundet De Vises Sten, hvert eneste projekt kræver, at man kan lave det bedste projekt til den rette pris til aftalt tid. Så udvikling og overvågenhed over for nye opgaver og nye arbejdsområder er absolut nødvendig, fortsætter Henrik Petersen. Fortsat vækst

derslev som eksempler på fokuseret og tilpasset opgaveløsning. Region Nordjylland vil nemlig fremover udbyde opgaver efter DGNB-miljøcertificering, og derfor er HP Byg gået helhjertet ind på vilkårene og har fået de rigtige kompetencer tilknyttet til opgavetyper som netop de to sundhedshuse. Et andet eksempel er den tilnærmede ESCO-energirenovering af DGI-huset i Åbybro for Jammerbugt Kommune, hvor HP Byg har stået for totalrenoveringen af idrætshallen og er garant i 10 år frem. Det

handler kort sagt om at sætte holdet efter opgaven og igen – holde fokus på det, man er god til. Fremsynet byggeri

Som det gælder den øvrige byggebranche, mærkede HP Byg også til finanskrisen, som ifølge Henrik Petersen nok endda ramte særlig mærkbart i den nordjyske landsdel. – Men Aalborg Kommune har været en dynamo, der har handlet fremsynet og bygget meget – bl.a. nye ungdomsboliger.

Han slår fast, at HP Byg nu står stærkt i konkurrencen om fremtidige opgaver og forudser fortsat vækst for virksomheden i de kommende år. Ifølge Henrik Petersen er firmaets hitrate på opgaver høj, ordrebeholdningen historisk stor og organisationen flad og fleksibel, hvilket giver den bedste synergi mellem medarbejderne til fremtidssikrede løsninger. Han forventer ligeledes selvforstærkende synergi i de interne processer, nu hvor HP Byg har samlet kompetencerne under ét tag centralt i Aalborg, der også geografisk ligger strategisk godt i forhold til både nord- og midtjyske opgaver i fremtiden.


SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

61

På tværs af markederne Siden 1959 har Expo-Net produceret plastnet og plasthegn ved hjælp af en helt særlig teknologi, som gør det muligt at henvende sig til så vidt forskellige markeder som byggebranchen, emballageindustrien og spildevandsindustrien. Tekst af Pernille Le Marc

H

os Expo-Net står en hel skov af roterende dysser. De producerer plast med huller i. Ganske simpelt, men alligevel ganske unikt.

– Vil andre producenter tilbyde den samme teknologi, som vi tilbyder, kræver det først og fremmest, at de lige som os opbygger et indgående kendskab til vidt forskellige markeder. Det kræver naturligvis tid og penge, og derfor er vi rimelig godt beskyttet mod konkurrence, siger Lars Klinkby.

– Vi er de eneste i Danmark, der benytter denne teknologi. Det er en teknologi, som kan tilpasses helt specifikke kundebehov, idet den tillader os at producere net med forskellige netstrukturer i variable bredder, diametre, maskestørrelser og styrker, siger Lars Klinkby, administrerende direktør hos Expo-Net. Og denne fleksibilitet har gjort det muligt for Expo-Net at arbejde på tværs af markederne.

Udgangspunkt i teknologien

– Hvor andre producenter starter med at lægge sig fast på et bestemt marked for derefter at købe sig til den nødvendige teknologi, har vi gjort det modsatte. Vi har valgt en unik teknologi og bagefter har vi ladet de forskellige markeder komme til os, siger Lars Klinkby. Og det har vist sig, at rigtig mange markeder har brug for den teknologi, som Expo-

Net tilbyder. Derfor producerer plasteksperten i dag til så forskellige sektorer som byggebranchen, emballageindustrien og spildevandsindustrien.

de tendenser på ét marked, har vi stadig de andre markeder at spille på, siger Lars Klinkby.

– Fordelen ved vores forretningsmodel er, at vi er mindre sårbare over for konjunktursvingninger. For hvis der er nedadgåen-

For at kunne henvende sig til flere markeder på én gang investerer Expo-Net en del i markedsspecifik knowhow.

Beskyttet mod konkurrence

Lager telte

Mangler du lagerplads, så har vi løsningen. Sækko Solutions ApS Thorsvej 11 6330 Padborg Tlf.: 35 55 50 50

www.saekkosolutions.dk


62 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Få frihed i fugtovervågningen Med trådløs overvågning er det blevet nemmere og mere fleksibelt at måle og dokumentere fugt og temperaturer i byggeriet, så man kan opdage skader tidligere eller helt undgå dem. Tekst af Jari Nielsen

B

ygningskonstruktioner og byggematerialer, f.eks. træ og beton, skal holdes fri for fugt, både mens byggeriet opføres eller renoveres, og når det står færdigt. Fugt kan nemlig føre til skimmelsvamp og råd, og det kan gå ud over bygningens levetid og indeklimaet. Derfor bør bygherren stille krav til, at fugtindholdet både måles og dokumenteres, mener direktør Niels Peter Kloch fra BMT-Instruments, der handler med måleinstrumenter til byggeindustrien. De krav, der stilles, bliver da også større og hyppigere, vurderer han: – Flere og flere begynder at dokumentere det. Jeg oplever, at rådgiverne måske er bedre til at få fugtmåling med i udbudsmaterialet. Generelt er branchen blevet mere opmærksom på, at det er væsentlig dokumentation at få med, siger han og nævner som eksempel en byggesag med 12 punkter, der måler fugt og temperatur hver halve time og sender resultaterne til en central en gang i døgnet, så alle parter i byggeriet har adgang til dem:

–Vi kan levere systemer, der leverer den dokumentation på en forholdsvis nem og fleksibel måde. Millioner af målinger

I BMT-Instruments’ database ligger i øjeblikket omkring 35 millioner målinger fordelt på cirka 100 projekter, og kunderne kan få adgang til deres data via en hjemmeside. Den mængde målinger kan man kun lave, når systemerne er trådløse og automatiserede. Og det er netop hér, at BMT-Instruments ifølge Niels Peter Kloch adskiller sig væsentligt fra konkurrenterne, hvad kunderne tilsyneladende også har opdaget: – Der har været meget aktivitet og interesse omkring det trådløse. Specielt i sidste af halvdel af 2014, hvor det i mange udbud har været en del af udbudsmaterialet, fortæller han. Fugtovervågning bruges også typisk i kritiske konstruktioner - f.eks. tagkonstruktioner - i ny- og forsøgsbyggeri og i forbindelse med skadesager.

Effektivt i dag – og med indbygget ekstra kapacitet til i morgen Nu introduceres Roxtec Knock-Out Sleeve UG, som endnu et banebrydende produkt i Roxtecs produktfamilie, der specielt designet til projekter under jorden. Og som tager højde for alle eventuelle ændringer i fremtiden.

M

ed Roxtec Knock-Out Sleeve UG får man en 100 % tæt og fleksibel løsning, som er nem at anvende og tilpasse. Løsningerne er skabt til at imødekomme de særlige behov og specifikke krav, der stilles til disse installationer.

tidssikre kabel- eller rørgennemføringen, idet sleeven indsættes som den er indtil kabler eller rør gennemføres. Sleeven kan desuden anvendes i flere kombinationer.

Højelastisk gummi forsegler effektivt

Roxtec Knock-Out Sleeve UG forsegler effektivt kabler og elektriske installationer i fundamentet. Produktet er fremstillet af højelastisk EPDM gummi og kan naturligvis modstå et konstant vandtryk og skadedyr. Nemt at anvende – og tilpasse

Roxtec Knock-Out Sleeve UG fås i tre standard størrelser og passer til Roxtecs øvrige forseglinger og rammer. Sleeven fastgøres nemt til støbeformen før støbning ind i fundamentet og sikrer en 100 % tæt forsegling før trækning af kabler. Roxtec Knock-Out Sleeve UG passer perfekt til vægtykkelser på op til 150 mm. Når kabler og rør skal trækkes, slås pladen ud i sleeven. Det er således nemt at frem-

Fakta: Roxtec Denmark ApS er et datterselskab i Roxtec Group, som er en verdensomspændende virksomhed med en stærk lokal tilstedeværelse. Roxtec Group udvikler, producerer og markedsfører totalløsninger inden for kabel- og rørgennemføringer til offshore, teleindustrien, vindmølleindustrien samt byggeri og industri generelt. Roxtec Denmark ApS supporterer kunder i Danmark.


Fuldt fokus på en grønnere profil med MinEnergi Med MinEnergi sikres minimering af energiforbruget – og maksimering af den grønne profilering Internetbaseret energistyring - oftest den hurtigste vej til besparelser MinEnergi benyttes i dag af både private og offentlige firmaer, institutioner og ejendomme, der indtil nu har sparet mere end 3 milliarder kWh på energibudgetterne. Med typiske realiserede besparelser på 10-30 % betyder det kort tilbagebetalingstid på 1-3 år, en grønnere økonomi internt og mere miljøvenlig profil udadtil. Opnå energibesparelser på 10-30 % Reducér CO2-udslip til gavn for miljøet, energibudgettet og det grønne image Få fuldt overblik over forbruget med fjernaflæsning og MinEnergi.dk Stærke energibudskaber sikrer en grønnere profil

EnergiData - vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Kontakt:

En tankevækker... Op til 25 % af det samlede energiforbrug i Danmark er uopdaget spild... Så med andre ord, hvis alle kom med på MinEnergi, ville Danmark kunne nå sine målsatte CO2-besparelser nærmest over night... MinEnergi har meget kort tilbagebetalingstid på 1-3 år

MinEnergi I/O boksen fjernaflæser løbende ejendommens forbrugsmålere og uploader daglig til MinEnergi.dk. Brugeren har således hele tiden et fuldt opdateret overblik over ejendommens energiforbrug via internettet på MinEnergi.dk

Centervej 5 | 4600 Køge | Telefon: 46 14 14 60 | info@energidata.dk | www.energidata.dk

OVERBLIK INSPIRATION FAGLIGHED ENERGIENS TORV

Branchen er samlet på ét sted VVS’15 præsenterer de nyeste produkter og løsninger Fagfolk møder fagfolk og der udveksles viden på højt niveau Nyeste viden om energirenovering og -optimering

22. - 24. april • Åben dagligt 9-17 (fredag til 16) Odense Congress Center Print din gratis billet og læs mere på VVS15.dk


64

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Vellykket samarbejde vinder Betonelement-prisen 2015 Dan-Element i Skive står bag leveringen af betonelementer til opførelsen af Henius House i Aalborg, som arkitektvirksomheden C.F. Møller har tegnet og udviklet. På trods af et stramt budget og en presset tidsplan, har samarbejdet mellem Entreprenøren A. Enggaard A/S og Dan-Element, været stærkt. menter indenfor økonomiske og æstetiske muligheder. Arkitekten har fundet balancen mellem det rå, grå betonmateriale, som står flot kontrast til det stærke farvevalg. Bygningen er optimalt udnyttet og selv bygningernes tage bruges til boldbaner, fælles aktiviteter og tagterrasser. Direktør og ejer af Dan-Element, Mads Sørensen, udtaler:

H

enius House projektet og derved C.F. Møller, er udnævnt som vinder af Betonelement-Prisen 2015. Prisen gives som en anerkendelse for brug af betonelementer på et højt arkitektonisk plan, og det er lykkedes at skabe et arkitektonisk vellykket byggeri bestående af 240 familie- og ungdomsboliger, som samtidigt overholder fremtidens energikrav.

Kontraster giver liv

Begrundelsen for udvælgelsen netop dette byggeri er, at det på bedste vis illustrerer, hvor langt man kan nå med betonele-

– Vi er selvfølgelig utrolig glade for, at have leveret betonelementerne til Henius House i Aalborg. Det er et godt og typisk projekt for Dan-Element. Her er det igen lykkedes, at tilføre viden til betonelementer og det er en fornøjelse at se, hvordan man nu formår at stå tilbage med et smukt, energirigtigt og miljøvenligt byggeri til konkurrencedygtige priser. Dan-Element har siden 1986 produceret og specialfremstillet betonelementer til byggebranchen. Hele processen fra ide til selve produktionen foregår hos DanElement i Skive, hvor virksomheden i dag beskæftiger 65 medarbejdere.

Intelligente ventilløsninger skaber muligheder “Ingen forventer, at en moderne bygning rent faktisk kan leve op til den beregnede energiramme”. Sådan lød det ved dette års CTSkonference, hvor branchen samledes for at snakke om energi-udfordringerne i moderne byggeri. Men de intelligente løsninger på branchens udfordringer findes allerede. Det globale mega-fokus på bæredygtigt og energivenligt byggeri har trange kår i Danmark. Armbevægelserne er store og intentionerne gode, men det kniber gevaldigt at levere byggeri, hvor energiinstallationer står mål med de grønne agendaer. Plejer er død

F

orventninger og ambitioner hænger uløseligt sammen, og ovenstående udsagn vidner om en byggebranche med et håndgribeligt problem. Når bygherrer og rådgivere taler forbi hinanden, så er det en umulig opgave at kontrollere, at entreprenøren rent faktisk leverer det, der er beskrevet. Al erfaring viser, at komponenterne i nye bygningers energianlæg arbejder dårligt sammen. Og ikke mindst er fokus på styring af installationerne nedprioriteret til et absolut minimum. På trods af, at det præcist er på disse felter, der er gode energibesparelser at hente her og nu - og gode penge på sigt.

Spørger du ventilproducenten, Belimo, fra Skanderborg, er svaret helt enkelt. – Vi ser gang på gang, at specificeringerne er foretaget ud fra 6-7 år gamle grundlag – eller ældre endnu. Vi siger ikke, at danske rådgivere er dårlige – tværtimod. Men hvis bygherrerne ikke på det tidligste stadie helt præcist beskriver anlæggenes funktionalitet, så kan rådgiverne jo ikke stille de rette krav. Deres arbejdsvilkår med urimelige tidsmæssige og de økonomiske rammer gør også, at de er tvunget til at gå med ”plejer”. Og når vi snakker energi – og moderne optimaldrift, så er plejer altså stendød. Det giver jo næsten sig selv, siger Karsten Jakobsen, Salgschef og Maskinmester hos Belimo. Svaret ligger i detaljen

– Det viser sig igen og igen, at ingen kan sikre funktionalitet eller energimæssig

optimaldrift i projekter uden at gå på komponentniveau, siger Karsten Jakobsen, og fortsætter: – Forkert specifikation, valg, sammensætning eller montage af komponenter skaber dårligt fungerende bygninger med alt for højt energiforbrug, siger han og henviser til, at rådgivere og bygherrer er nødt til at nærme sig hinanden nu - og tage specifikationerne seriøst. – De billige løsninger er uden undtagelse dyrest på sigt – for både bygherrer, brugerne af byggeriet – og for miljøet. Energiventilen – en miljørigtig løsning

Belimo har introduceret en række intelligente ventilløsninger, som gør arbejdet lettere for det rådgivende led, og som letter driftsomkostningerne for bygherrer - og ikke mindst brugerne af byggerierne. Ventilerne har for længst bestået sin lakmus-test med glans – bl.a. i et gigantisk fransk energi-renoveringsprojekt: Belimo er involveret i et banebrydende byggeprojekt i Frankrig. Det såkaldte

”Challenger”-byggeri. Her havde man vendt fokus, så man kiggede målrettet efter de styrings-komponenter, som præcist kunne levere de ønskede energimæssige resultater. Belimos intelligente ventilkomponenter blev anvendt, og Challengerbyggeriet reducerede sit energiforbrug med 80 % .


3D Structural Design er en aktiv sparringspartner i forbindelse med en række projekter indenfor udvikling af konstruktioner i byrum. Vi udfører projektering og komplette produktionsgrundlag for bærende konstruktioner i meget tæt samarbejde med arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Aktuelle projekter: Odense Stibro – cykel- og gangbro – stål Kvæsthus-molen – pavilloner – stål Tivoli Congress Center – Hotel C – stål Copenhagen Towers - atrium - stål

Tidligere projekter: Kalvebod Bølge – cykel- og gangbro – stål/træ Bagers Bro, Malmø – gangbro - stål Tjuvholmen, Oslo – udkigstårn - stål/glas Fælledparken – gangbro – stål Tivoli Congress Center - gangbro - stål

Odense Stibro - cykel- og gangbro i stål Kalvebod Bølge - cykel- og gangbro i stål og træ

Tivoli Congress Center - gangbro i stål

Frilandsvej 113 9800 Hjørring Tlf. : 9892 5100 Mail: knud.nielsen@3D-sd.dk

www.3D-sd.dk


66

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Byggeri uden grænser Danmark er i dag en integreret del af det globale samfund - uanset om vi taler om arbejdsmarkedet, internethandel, outsourcing, transport, industri og service eller uddannelse. Den omvæltning har det danske samfund gode forudsætninger for at håndtere, men der venter et opgør med hellige køer forude. Af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri

V

i er i et valgår. Det betyder, at vi i løbet af året skal diskutere hvilket grundlag, vi som samfund ønsker at føre udviklingen videre på. Der findes ikke sort-hvide svar. Der er til gengæld lagt op til et valg mellem rød og blå. Det interessante er naturligvis den politik, der efter et valg bliver lagt frem – uanset, hvem der vinder. For erhvervslivet handler det om at få skabt vilkår, der gør det attraktivt og profitabelt at investere i projekter og forretningsudvikling i Danmark. Og dermed skabe aktivitet og beskæftigelse. De vilkår skal selvfølgelig være mindst lige så gode i Danmark som i landene omkring os – og helst bedre. Det er nemlig på den måde, at vi sikrer grundlaget for, at vi også i fremtiden kan finansiere fx den offentlige service, som vi har bygget op herhjemme.

Danmark i interaktion med verden omkring os er naturligvis ikke noget nyt, men det er en faktor, som spiller en stadig tydeligere rolle. Det er umuligt at tilrettelægge vores politiske virkelighed uafhængigt af verden omkring os. Vi er i den grad blevet en integreret del af det globale samfund - uanset om vi taler om arbejdsmarkedet, internethandel, outsourcing, transport, industri og service eller uddannelse. Den gensidige afhængighed står således mejslet i bevidstheden hos de fleste danskere og i erhvervslivet. Det er en omvæltning, som det danske samfund har gode forudsætninger for at tackle og også er i gang med. Vi står med en forholdsvis stærk økonomi, som betyder meget i forhold til at komme godt igennem de nødvendige reformprocesser. Men også i Danmark kræver det et opgør med nogle hellige køer. Det kan handle om størrelsen på offentlige ydelser, tilrettelæg-

gelse af uddannelser, pension og sundhed. I det hele taget muligheden for at sætte spørgsmål ved offentlige udgifter, hvor ydelsers størrelse gør det vanskeligere at konkurrere med andre lande. Det kan også som i byggeriet handle om at tilpasse sig konkurrencen fra virksomheder udefra, der mener at kunne levere til en pris og kvalitet, som sætter danske virksomheder under pres. Der er ingen tvivl om, at mange danske virksomheder af og til drømmer sig tilbage til en tid, hvor byggeriet var et udpræget hjemmemarkedserhverv. Og for fagforbundene til en tid, hvor det danske lønniveau ikke blev udsat for konkurrence som nu, hvor hele lønskalaen indenfor overenskomsterne tages i brug. Dog er der også på det private arbejdsmarked brug for reformer og tilpasning af overenskomster. På arbejdsgiversiden er viljen til forandring til stede og ønsket

om at levere resultater. Desværre er vores ønske om at klare ærterne selv ikke delt af alle dele af fagbevægelsen. Nogle smider håndklædet i ringen og appellerer til politisk regulering af overenskomster. Men mon ikke at fagbevægelsen i sidste ende vil besinde sig og påtage sig ansvaret for Den danske Model. I modsat fald risikerer de at gøre sig selv overflødige. Det afgørende er her at gå til opgaven med det mål at sikre, at danske virksomheder kan arbejde på fair og lige vilkår. Der er således ingen tvivl om, at det for bygge- og anlægsvirksomhederne er at foretrække så lidt indblanding som muligt fra myndighedernes side, når det handler om at finde løsninger på de udfordringer, som er naturligt, når mange arbejdsmarkeder smelter sammen til et. Det er nu en gang sådan, at den der har skoene på, bedst ved hvor den trykker.


SP AL TE

Vi udfører alle tænkelige opgaver... som f.eks. t Betonboring t Betonskæring t Brandsikring t Cirkelskæring t Gulvfræser t Gulvskæring t Kerneboring t Nedbrydning med brokk t Spalterilning t Vægskæring t Wireskæring

TELEFON 75 56 17 99

t

WWW.TREKANTENSBETON.DK

RI

LN

IN

G


68 annonce

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

”Udvikling i dag handler om udvikling af ens medarbejdere” Dolle A/S har foretaget investeringer i størrelsesordenen 42 mio. kr. i produktionsapparatet i Danmark, og administrerende direktør Francois Grimal mener, at vi i Danmark har både verdens dyreste og verdens bedste produktionsmedarbejdere. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

olle A/S er verdens største producent af lofttrapper og én af de førende indenfor trapper og gelændere i Europa, og med de seneste års enorme investeringer i nyt produktionsudstyr i Danmark, så bevæger man sig væk fra den serielle produktion hen imod celleproduktion med stor fleksibilitet. – Lange montagebånd hører ikke hjemme i Danmark, og i Dolle er målet at kunne producere næsten 100 % manuelt, hvor al logistikken til gengæld foregår 100 % automatisk. Jeg ønsker således, at produktionen af ét produkt varetages af én person, som til gengæld kan omstille sig øjeblikkeligt til hver enkelt ordre, forklarer Francois Grimal. Lige nu producerer Dolle 250.000 lofttrapper om året og tilbyder 350 forskellige modeller. Senest har man udviklet Dolle ClickFix lofttrappen, så den nemt kan bruges af alle, samtidig med den reducerer varmetabet med op til 86 % sammenlignet med en uisoleret loftstrappe.

Space creator

For Francois Grimal er innovation ikke bare et spørgsmål om at lancere eksisterende modeller i nye farver, men om

modebranchen, så er der ikke et stort behov for nye løsninger, men det er jeg lodret uenig i: Det er realistisk og nødvendigt med omfattende fornyelse for at være producent i Danmark i dag, udtaler Francois Grimal.

”Adm. direktør Francois Grimal på virksomhedens helt nye produkt – Dolle Terrassen”

at turde gå nye veje ud fra eksisterende viden, hvilket kan ses ved, at virksomheden netop nu lancerer Dolle terrassen, som gør det enkelt at udnytte ens uderum. – Vi har i mere end tredive år optrådt som ”Space creator”, hvor vi med vores produkter giver mere plads og åbner op for nye muligheder i folks hjem. Derfor samarbejder vi med ét af Danmarks førende arkitektfirmaer, CF Møller, om at udvikle nye koncepter til at udnytte vores livsrum, siger Francois Grimal. Et opgør med byggeriets langsommelighed

– Man hører tit, at byggebranchen er konservativ, og til forskel fra eksempelvis

– Løbende udvikling kræver fornyelse på både koncept- og på produktniveau, og det er ikke ligetil – det er virkelig en hård, hård kamp. Her skal vi have opbakning fra vores organisation, det er en forudsætning for vores sats. For at udvikle produktionen skal vi også udvikle medarbejderne, så de ikke bare er indstillet på at klare forhindringer, men at de ligefrem VIL have forhindringer. Hver enkelt medarbejder skal have lyst til aktivt at gå ind i dilemmaer og udtænke løsninger som en del af ens hverdag, siger Francois Grimal og slutter af: – Forudsætningen for innovation i produktionen er, at organisationen bagved er på plads – at de er parate til at tage ansvar og være omstillingsparate. Vi skal ikke glemme, at Danmark har en stolt historie som industrination og produktionsland, og det er jeg overbevist om, at vi kan videreføre, også i forhold til at producere lavteknologiske produkter, ellers ville jeg ikke investere 42 mio. kroner i vores produktion.

”Bedre udnyttelse af kvadratmeterne. Med lanceringen af Dolle Terrassen viderefører virksomheden sin Space Creator filosofi.”


BETONELEMENT-PRISEN

2015

Betonelementprisen er en anerkendelse for brug af betonelementer på et højt arkitektonisk niveau Utzon statuetten

Familie- og ungdomsboligerne, Henius House i Aalborg, har vundet Betonelementprisen 2015. Det rå industrilook med knopskydninger i markante farver er et arkitektonisk vellykket byggeri, hvor æstetik og økonomi går op i en højere enhed. Selv tagene er udnyttet til fællesfaciliteter som boldbane og tagterrasse.

Henius House Aalborg

Arkitekt: C.F. Møller Ingeniør: Niras Bygherre: Himmerlands Boligforening Entreprenør: A.Enggaard A/S Dan-Element A/S har leveret samtlige betonelementer

www.fs2.dk

til bygningskomplekset.

På trods af et stramt budget og en presset tidsplan lykkedes det os, i et stærkt samarbejde med Dan-Element A/S, at skabe et arkitektonisk flot byggeri, som samtidigt overholder fremtidens energikrav. Asger Enggaard, A.Enggaard A/S

Fabriksvej 12. DK- 7800 Skive. Tlf. +45 97 58 52 22. de@danelement.dk . www.danelement.dk


Læserservice Applied Turbine Technologies ApS ATT c/o Danfoss A/S Tlf.: 74 88 58 01 www.appliedturbinetechnologies.com side 58 Banedanmark Tlf.: 82 34 00 00 www.banedanmark.dk side 50 Belimo Tlf.: 86 52 44 00 www.belimo.dk side 64 BMT Instruments Tlf.: 41 22 94 44 www.bmtinstruments.dk side 62 Boon Edam Denmark Tlf.: 70 20 20 52 www.boonedam.dk side 26 Cenergia Tlf.: 44 66 00 99 www.cenergia.dk side 28 Contiga Tinglev Tlf.: 72 17 10 00 www.contigatinglev.dk side 30

CRM Byggefakta Tlf.: 70 25 30 31 www.byggefakta.dk side 56

Expo-net Danmark Tlf.: 98 92 21 22 www.expo-net.dk side 61

Led-Tek Tlf.: 73 84 11 00 www.led-tek.dk side 29

Smartguard Tlf.: 70 23 92 72 www.smartguard.dk side 34

Dampa Tlf.: 63 76 13 00 www.dampa.dk side 32

Frøslev Træ Tlf.: 74 67 06 00 www.froeslev.dk side 44

Lemminkäinen Tlf.: 87 22 15 00 www.lemminkainen.dk side 48 - 49

Systemair Tlf.: 87 38 75 00 www.systemair.com/dk side 24

Dan-Element Tlf.: 97 58 52 22 www.danelement.dk side 64

Gandrup Element Tlf.: 96 54 38 00 www.gandrupelement.dk side 14

LM Byg Tlf.: 46 18 60 10 www.lmbyg.dk side 36 - 37

Tscherning Tlf.: 70 20 70 50 www. tscherning.dk side 52

Dansk Boligbyg Tlf.: 76 27 50 00 www.dbb.as side 31

Hi-Con Tlf.: 98 28 37 20 www.hi-con.dk side 12

Novoferm Danmark Tlf.: 70 27 73 83 www.novoferm.dk side 24

Temporent Tlf.: 70 12 44 44 www.temporent.dk side 22

Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk side 46

HP Byg Tlf.: 96 25 15 00 www.h-p.dk side 60

Novopan Træindustri Tlf.: 89 74 74 74 www.novopan.dk side 26

Aarhus Universitet Tlf.: 87 15 00 00 www.au.dk side 6

DI Byg Tlf.: 33 77 33 77 www. byg.di.dk side 16

Interface Tlf.: 33 79 70 55 www.interfaceflor.dk side 39

Saxo Solution Tlf.: 40 59 52 86 www.saxosolution.dk side 34

Dolle Nordic Tlf.: 99 53 53 53 www.dolle.dk side 68

Ivarsson Tlf.: 73 66 19 99 www.ivarsson.dk side 20

Scandi Byg Tlf.: 98 67 25 00 www.scandibyg.dk side 40

Eurotag Danmark Tlf.: 70 15 15 17 www.derbigum.dk side 42

LDFA Teknik Tlf.: 66 15 14 80 www.ldfateknik.dk side 38

Schneider Electric Danmark Tlf.: 88 30 20 00 www.schneider-electric.dk side 8 - 9

TOTAL BeTOnkirurgi Totaldiamanten er Danmarks største og mest erfarne virksomhed indenfor bore- og skære-opgaver. Alle vores projektledere har mere end 20 års erfaring i branchen. Derfor udfører vi beton-kirurgi, som andre siger, er umulig. Vi mestrer wireskæring, diamantboring- og skæring. Vi er også erfarne inden for PCB sanering, miljøafrensning, højtryksspuling, boreprøver og sandblæsning.

Total Diamanten ApS Guldalderen 9 2640 Hedehusene Tel.: 4371 4304 E-mail: mail@totaldiamanten.dk

TOTAL_266x10_Betonkirurgi_RT.indd 1

www.totaldiamanten.dk

04/03/15 12.45


LYS, LUFT OG BÆREDYGTIGHED*

LAVENERGI

FLEKSIBILITET

PARTNER

Kvalitet og rådgivning * Bæredygtighed er ikke noget vi bare siger - alle vores produkter fra Lamilux er EPD-certificeret til at kunne indgå i bæredygtigt byggeri, som DNGB, Leed, Breeam og Svanemærkede byggeprojekter.

OvenlysKompagniet er ny på banen i den danske byggebranche. I samarbejde med vores partner Lamilux, en af Europas førende ovenlysproducenter, tilbyder vi et fuldt CE-certificeret sortiment indenfor såvel glas- og plastovenlys samt brandventilation. Lamilux er certificeret jf. DS/EN 1090, så vi opfylder de nyeste krav til ovenlysprodukter. Vores fokus er lavenergi, fleksibilitet og rådgivning - din sikkerhed for kvalitet. PS! Vi tilbyder A-klasse Passivhus-certificerede ovenlysprodukter. OvenlysKompagniet ApS

T. 82 82 37 00

www.ovenlyskompagniet.dk

RÅDGIVNING


70 almene familieboliger på Ravnsborgvej i Køge. Opført i totalentreprise for Sydkystens Boligselskab under KAB’s AlmenBolig+ koncept.

industrialiseret modulbyggeri

- en strømlinet byggeproces

med fokus på kvalitet og bæredygtighed

Scandi Byg er industrielt fremstillet kvalitetsbyggeri i moduler. Alle moduler er produceret og færdiggjort under tag på fabrikkerne i Løgstør. Derfor får du en ensartet, høj kvalitet hele byggeriet igennem, en byggeproces der er uafhængig af vejr, samt en forkortet byggetid. Vi optimerer kontinuerligt bæredygtighed i alle processer samt byggerier og samarbejder gerne om forskellige certificeringsordninger. Se mere på www.scandibyg.dk

Scandi Byg a/s Himmerlandsvej 3 DK-9670 Løgstør Tlf +45 98 67 25 00 info@scandibyg.dk www.scandibyg.dk

Børsen marts web  
Børsen marts web