Page 1

Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Nr. 6 December 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

IT & TEKNOLOGI

Nordens første sten-robot er landet i Rødovre Den fræser og saver og gør det i et tempo, som ingen menneskehånd kan hamle op med. Den nye robot hos Rubin Stuk & Søn skal effektivisere og gøre alt det smukke billigere. Læs mere på side 8


2

Særtillæg | IT & Teknologi | bygge- & anlægsavisen

Digitalisering og ny teknologi vil gøre byggeriet mere effektivt Indlæg af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

 B

ygge- og anlægsbranchens virksomheder investerer i nye IT-værktøjer. Og der bliver brugt flere penge end nogensinde. Det viser Dansk Byggeris nye IT-analyse.

Interessen er stor, og mere end halvdelen af de adspurgte i analysen har brugt penge på nye IT-værktøjer indenfor de sidste 12 måneder. Vi kan dermed glæde os over en stigning på 20 procentpoint, siden vi i 2013 lavede en tilsvarende it-analyse. Der er især interesse for digitale løsninger, der understøtter en effektiv forretningsdrift. Det vil sige IT-systemer til f.eks. tidsregistrering og kvalitetssikring, som i dag kan gøres smartere og hurtigere digitalt. Men der er sandelig også stigende interesse for at investere i digitale løsninger, der understøtter en effektiv produktion. Her er det særligt de større virksomheder, der angiver retningen og går foran. Resultatet er, at byggeprojekterne populært sagt bygges to gange – først digitalt og efterfølgende i virkeligheden. Digitale 3Dmodeller kan suppleres med data om tid og økonomi, og der gennemføres logistikoptimering og kollisionskontrol, som sik-

rer, at projekterne også er bygbare. Det har allerede vist sig, at denne investering tjener sig ind mange gange, idet projektmangler i den digitale proces afsløres før problemerne opstår på byggepladsen – hvor den slags for alvor koster penge og resulterer i spildtid. Den positive udvikling har baggrund i en række væsentlige teknologiske udviklingstræk. For det første kan man i dag via mobilt internet tilgå IT hvor og når som helst. For det andet er tablets og smartphones i dag så teknisk stærke, at man kan bruge it-værktøjer på byggepladsen. Det betyder, at teknologien nu kan benyttes fra dag ét, så det mindsker bøvlet i hverdagen og effektiviserer forretningen. Endelig er der et væld af leverandører, som både understøtter med IT-systemer eller med services for dem, der ikke selv har kompetencerne inhouse. Ser vi lidt i glaskuglen, så vil ny teknologi komme til at spille en større og stadig vigtigere rolle i fremtidens bygge- og anlægsbranche. Frontløberne vil vise anvendelse af droner til opmåling, robotter til at tage over på rutineopgaver eller støjende og støvende opgaver. Mulighederne i 3Dprintning undersøges, og indbygning af censorer giver nye muligheder i forhold

til at få informationer og data om det, der er bygget, om optimeringen og om erfaringer med brugernes anvendelse af bygninger. Data om brugen af bygninger bliver helt sikkert en konkurrenceparameter i fremtiden – både i forhold til optimal drift, men lige så vigtigt i forhold til design af morgendagens byggeløsninger. Samtidig åbner digitaliseringen og de digitale arbejdsmetoder muligheden for, at industriel produktion af byggekomponenter kan fremmes. Systemleverandører, der påtager sig delprojektering, materialeproduktion og montage, vil helt sikkert få en mere fremtræden rolle i fremtiden. Her og nu er det interessant at erfare, at det både er de store og de små virksomheder, der viser interesse for at anvende digitale muligheder. De mindre virksomheder med fokus på at optimere deres forretningsdrift – de store supplerer med at optimere produktionsprocessen. Og så er der også dem, der hastigt bevæger sig ind på tidligere klassiske rådgiver domæner, idet de har fokus på projektoptimering og projektgranskning. Digitalisering og ny teknologi er ingen døgnflue. Det vil komme til at skabe ud-

vikling og forandring i bygge-og anlægsbranchen. IT vil bidrage til at understøtte en mere effektiv branche, det vil gøre branchen mere værdiskabende, og it vil bringe os i en retning, hvor træfsikkerheden ganske enkelt er større – til glæde for branchen selv og ikke mindst branchens kunder. Dansk Byggeri afholde for syvende gang IT-messe den 6. februar 2018 i Taastrup og den 7. februar 2018 i Århus.


Laserscanning på Ny Herlev Hospital

TVILUM LANDINSPEKTØRFIRMA A/S SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN.

Tvilum Landinspektørfirma A/S er en af de førende aktører inden for rådgivende landinspektørvirksomhed. Vores medarbejdere er højt kvalificerede og har mange års erfaring i rådgivning og udførelse af alle typer af matrikulære, tekniske og ejendomsjuridiske sager. Kvalitet, fleksibilitet og troværdighed er blandt firmaets hovedværdier. Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde med dig som kunde, og på at levere det bedste produkt på markedet.

HILLERØD +45 48 25 11 00

Vi tilbyder rådgivning indenfor følgende fagområder: Bygherrerådgivning Ejerlejligheder Arealberegning (BBR, Bebyggelsesprocent mv.) Projekteringsgrundlag Teknisk opmåling og afsætning Udstykning og matrikulære ændringer Kortlægning med drone Laserscanning, 3D-modellering & visualisering For yderligere informationer er du velkommen til at besøge os på www.tvilum.dk eller ringe på tlf. 48 25 11 00.

KØBENHAVN

AALBORG

tvilum.dk tvilum@tvilum.dk CVR 27 93 03 95


4

Særtillæg | IT & Teknologi | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

Byggevirksomhed sparer tid og har fået bedre overblik Byggevirksomheden Artusbyg A/S i Vejle skiftede i januar 2017 over til E-Komplet og har været glade for skiftet, der har skabt mere overblik i administrationen.

 B

yggevirksomheden Artusbyg A/S i Vejle beskæftiger godt 60 murere, tømrere, malere, jord-, beton-, kloak- og anlægsarbejdere - og knap 10 administrative medarbejdere. En af dem er bogholder Alice Hoffmann, der har været cirka halvandet år i virksomheden. – Før lavede vi bogføring i et anerkendt regnskabsprogram, men ulempen ved den løsning er, at der er for lidt overblik over projektstyringen. De, der er sagsansvarlige, syntes, det var svært at have overblik over de enkelte sager, fortæller Alice Hoffmann og fortsætter: – Min forgænger i jobbet havde undersøgt forskellige løsninger men forkastet dem alle. Men jeg arbejdede videre, og et af de første virksomheder, jeg stødte på, var EKomplet. Jeg kendte ikke til virksomheden og dens løsninger, men jeg kunne læse mig til, at de havde mange af de typer løsninger, jeg har været vandt til at arbejde med tidligere.

Alice Hoffmann fik en snak med en repræsentant, der demonstrerede E-Komplet. Det faldt så positivt ud, at virksomheden den 1. januar skiftede over til E-Komplet.

Håndværkerne registrerer selv timer – Noget af det, jeg synes er vigtigt, er, at man kan få fat på nogen og få hjælp hurtigt, når man har spørgsmål. Det kan man i langt de fleste tilfælde hos E-Komplet. Der er nogle ting, systemet ikke kan endnu - og som medarbejder i en bygge- og entreprenørvirksomhed kan jeg også godt mærke, at E-Komplets løsninger i starten har været målrettet VVS- og el-branchen. Men de er gode til at lytte til vores ønsker - og så er det bare os, der bliver utålmodige, når de nye løsninger ikke bliver udviklet så hurtigt, som vi ønsker, smiler Alice Hoffmann. Artusbyg bruger mest time- sagsstyringsdelen. – Vores håndværkere har en app, de kan bruge til tidsregistrering, når de er ude og udføre opgaver inden for jord & anlæg/ belægning, kloak & beton, murer & fliser, tømrer/snedker, malerarbejde eller lignen-

de. Før indleverede de en ugeseddel, som de udfyldte i hånden og afleverede hver fredag, og så skulle vi sidde og taste den ind. Nu prøver vi at lære håndværkerne at registrere deres timer hver dag, fordi det giver os i administrationen større mulighed for at holde øje med timeforbruget på den enkelte sag og eksempelvis at fakturere hurtigt, forklarer Alice Hoffmann.

Mere overblik over projektstyringen Ikke nok med at Alice Hoffmann sparer tid på timeregistreringen, der nu foregår automatisk - hun sparer også tid på købsfakturaerne. – I dag går omkring 90 % af vores købsfakturaer automatisk ind og lægger sig på sagen. Det sparer tid for os og giver de projektansvarlige meget mere overblik. Er der et eller andet, der ikke stemmer, kan vi se det med det samme, påpeger Alice Hoffmann. Hun fortsætter: – Før i tiden blev de jo også indtastet manuelt. Og med timesedler, købsfakturaer og

så videre var der en del tastearbejde. Værst var det jo, når jeg havde været på ferie og kom tilbage til bunker af bilag, der skulle tastes ind. Det kan godt gøre, at man lidt mister det store overblik.Tastearbejdet og bunkerne slipper jeg for i dag, og det giver mig frihed til at løse andre relevante opgaver. – Det er også blevet langt lettere at lave løn, når håndværkerne registrerer timer og eventuelt fravær selv. Det giver overblik, slår Alice Hoffmann fast.

E-Komplet er håndværksbranchens it-løsning, der hele tiden udvikler sig med brugernes behov. Derfor er de hele tiden i dialog med brugerne og optimerer løbende deres løsninger, så den opfylder branchens behov - og gerne lidt til. E-Komplet - brugerdrevet udvikling.


Og vi holder hvad vi lover. Det har gjort os til landsdelens største ingeniørvirksomhed

ol di og gh ng e he op rre sun ds før rå d ce els dg he d iv nt B e er sc e er a By sø be f 2. i fo ent g sc ud gh lig et e r ge ap bin r ny bud erre en de e n t de af ls ba t be , pr råd er S v e Ko e m fo nke søg ojek givn ka d l rK m n Ko din ed s t i l in ol . Pr cen erin ng ld g k udb i di in ng oje ter g o for gs g om ud, sy m Ko kte på g o bin ban ge un pro m t ud Sk pfø de ke hu es jek l m am re se n f ø s. un su ter ls r nd i n e. es ling e a me g d f s-

INGENIØR’NE har gennem flere år haft en god og stabil vækst med spændende og udviklende byggeprojekter i alle størrelser. Vi er i dag over 90 medarbejdere som udfører byggeprojekter i alle størrelser. Vor udvikling bygger på enkle “værdier”, hvor vi skaber gode projekter efter “gamle” dyder. Vi vil have et højt fagligt niveau med projekter udarbejdet af erfarne medarbejdere, som har ansvar og respekt for både projekter og kunder. Årligt over 600 opgaver med håndværkerudgifter op til 750 mill. kr. Vi holder, hvad vi lover og leverer projekter til tiden og i den aftalte kvalitet. Så enkelt ønsker vi at drive landsdelens største og mest spændende ingeniørvirksomhed.

www.ingenior-ne.dk INGENIØR’NE A/S Jernbanegade 1 6700 Esbjerg

INGENIØR’NE A/S Kokholm 1 6000 Kolding

INGENIØR’NE A/S Sivlandvænget 27 5260 Odense S

Se Pr ng fo oje eby tio rde ktet gn l m ner t på be ing st e . på og d 1 St 5 s år la tek 0 s uee en af SV v kl en nik tk. tag ges 158 S E a Re ss erg kæ am e m tue en sbj e l tig gio A ikla der bula ed eta kel erg ge tm h he ne og ss . B t an ns ov e 2 yg orie ove r o d. d kr er 02 ge r s in g ti ds r l av ho a d h 0 ie ga ør sen til lde sa t e mt bæ r i m r u au ng, end ges re øvr t in dfø dito blo e fu tue dy ig de r riu db r n kl t i g- t m ank kim a

By

K

Vi er INGENIØR´NE


6

Særtillæg | IT & Teknologi | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

Den digitale byggestyring er rykket op i skyen Virksomheden IT-Effect har givet de digitale løsninger til entreprenører en ekstra fleksibilitet ved at basere sig på sræddersyede udgaver af kendte systemer og placere dem i Microsofts cloud Tekst af Tim Panduro

 S

tadigt flere entreprenører opdager nødvendigheden af at kunne registrere alle processer fra de første håndværkertimer på byggepladsen og til den afsluttende faktura i et digitalt system Men i mange tilfælde kan systemerne være tunge at danse med, når de skal tilgås af alle i en virksomhed. Hos virksomheden IT-Effect har man længe beskæftiget sig med digitaliseringsprocessen – og her mener man at have fundet en løsning, der tilfredsstiller behovet for både fleksibilitet og en nem brugerflade. Med udgangspunkt i Microsofts kendte systemer skræddersyer man ganske simpelt

Kim Friis, CEO hos IT-Effect

løsninger i systemet IT-Effect Bygge- og anlægsløsning til den enkelte kunde.

– det vil sige, at man bruger IT-gigantens servere.

– Vores systemer er 90 % Microsoft, så brugerfladerne er kendte for de fleste. Vi binder dem sammen med de sidste 10 %. Vi skærer de enkelte programmer til, så kun de funktioner, der er nyttige for den enkelte virksomhed, kommer med. Det gør, at mindre erfarne IT-brugere også kan ramme knapperne, uden at der kommer til at mangle oplysninger til senere brug, siger Kim Friis, der er stifter af og CEO hos IT-Effect.

– Det betyder dels, at underentreprenører, vikarer og andre kan hooke op i kortere eller længere tid, og man kan skalere op og ned, alt efter hvor mange man beskæftiger i virksomheden hen over sæsonerne. Man betaler for sit forbrug, og får store besparelser i forhold til når man bruger lokale hosts,” siger Kim Friis.

Som en ekstra feature har IT-Effect valgt at lægge systemerne ud i Microsofts cloud:


FREMTIDENS FACADER – TEGL OG NATURSKIFER Robinievej i Albertslund Arkitekt: ONV Arkitekter + Jaja Architects Entreprenør: Scandibyg

VIDAR – teglspån til lette facadekonstruktioner

• Tegl i verdensklasse • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 31 kg/m2 • Uorganisk montagesystem • Økonomisk fordelagtigt Ravnkildevej i Aalborg Arkitekt: KAAI + EFFEKT Entreprenør: MT Højgaard

– facadesystem med naturskifer

• Ægte spansk skifer • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 24 kg/m2 • Økonomisk fordelagtig • 4 forskellige montagesystemer salg@komproment.dk

·

www.komproment.dk Jellingvej 11 DK-9230 Svenstrup Tel.:+45 9652 0710 Fax:+45 9652 0111


8

Særtillæg | IT & Teknologi | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

Nordens første sten-robot er landet i Rødovre Den fræser og saver og gør det i et tempo, som ingen menneskehånd kan hamle op med. Den nye robot hos Rubin Stuk & Søn skal effektivisere og gøre alt det smukke billigere. Tekst af Frank Ulstrup

 D

er er godt nyt til alle, der holder af smukke bygninger med karakter og personlighed. Nordens første stenbearbejdningsrobot har nemlig holdt sit indtog hos stukkatørvirksomheden Rubin Stuk & Søn på Islevdalvej i Rødovre. Målet er at effektivisere arbejdet med stuk og sten i materialer som gips, træ, plast, skum og sten, og dermed gøre virksomheden endnu mere konkurrencedygtig, fortæller administrerende direktør Paw Rubin.

Flere får råd Han peger på, at prisen selvfølgelig kan være afgørende for, om en bygherre vælger at gøre brug af stenhuggernes og stukkatørernes kompetencer: – Et ansigt i sten tager typisk en stenhugger op til 10 uger at hugge i hånden, og det koster omkring 130.000 kr. Hvis man har 100 ansigter på en facade, der skal restaureres, så løber det op. Robotten derimod kan klare de første otte ugers arbejde på 9-12 timer, så stenhuggeren kun skal bruge et par uger på den sidste finish. Vores håb er, at der så er flere, der vil have råd til at restaurere eller give deres nybyggeri et personligt

udtryk med stuk eller andre udsmykninger, siger han, og understreger, at Rubin Stuk & Søn stadig er en håndværksvirksomhed:

cent, hvilket igen betyder store besparelser og store muligheder. – Det åbner helt nye muligheder, både hvad pris, præcision og produkter angår, siger Paw Rubin, der bl.a. har lavet stuklofter for Randers Hotel, Hotel Marriott, Hotel D’Angleterre, Helsingør Hjørnet i Den Gamle By i Aarhus samt i de royale gemakker på Amalienborg.

– Når man fræser en figur, stopper man som regel tre til fem millimeter fra overfladen. Resten bliver hugget af en stenhugger, så figuren får det liv, den skal have. Michelangelo havde jo også folk til at gøre forarbejdet, lyder det fra direktøren.

Kort om Rubin Stuk & Søn

Ét års arbejde på otte dage Med over 40 års erfaring indenfor mere eller mindre manuel facadeudsmykning og indvendigt stukarbejde er den syv-akslede og mandshøje robot noget af en nyskabelse hos Rubin Stuk & Søn. Og en del af tiden siden den blev leveret i september af den italienske virksomhed T&D Robotics, er da også gået med indkøring og uddannelse af nogle af de 21 medarbejdere. Indkøring og installation stod en italiensk tekniker for, mens Paw Rubin og hans mandskab måtte en tur på kursus i Italien for at lære deres nye robot-kollega at kende. I dag går det så over stok og sten, og Paw Rubin lægger ikke skjul på, at han er imponeret over det nye maskineri, der kan

Paw Rubin, Adm. Direktør i Rubin Stuk & Søn håndtere emner i op til tre meters højde og to en halv meters bredde. Den samlede vægt kan være på helt op til 15 ton. – Afhængig af opgavens type, er robotten i stand til at udføre et helt års håndarbejde på tolv dage – det synes jeg da helt bestemt er imponerende. Og på trods af tempoet, arbejder den med en nøjagtighed på 0,5 millimeter, og kan dermed genskabe figurer med meget stor præcision, siger han.

Nye muligheder På bundlinjen forventer virksomheden at reducere produktionstiden med op til 70 pro-

Rubin Stuk & Søn ApS beskæftiger sig med model- og formarbejder samt facade- dekorationer i sten og beton og indvendige udsmykningsopgaver i gips for både virksomheder og private. Derudover hjælper virksomheden kunstnere og designere, som ønsker at skabe værker i sten, gips eller beton.

Det laver de: • Fræsning i sten, skum, plast og træ • 3D-scanning af emner til skalering eller genskabelse • 3D-visualisering af udsmykninger • CNC/3D-fræsning af forme og modeller • Udsmykning af facader i beton, sten og mørtler • Specialopgaver i beton, sten og gips • Små og store reparationsopgaver • Klassisk og moderne stuk • Sidst men ikke mindst godt håndværk


9

Særtillæg | IT & Teknologi | bygge- & anlægsavisen

Ny guide hjælper robotvirksomheder til nærkontakt med brugerne For at forblive konkurrencedygtige skal robotindustrien i stigende grad involvere brugerne i udviklingen af nye teknologiske løsninger. En ny guide sætter fokus på, hvorfor det er vigtigt at have fuldstændigt styr på brugernes virkelighed og behov.

 K

Manager i Innovationsværket RoboCluster. Undersøgelsen tager også et kig på, hvordan robotudviklernes forforståelse af brugerens syn på teknologier kan sløre blikket for udviklingen af optimale løsninger.

undernes krav til robotter og automationsløsninger er under forandring, blandt andet på grund af krav om fleksibilitet og digitalisering. Det stiller nye krav til innovation i robotindustrien, fordi indsigten i praktikernes adfærd og tanker, arbejdsgange og samarbejdsmønstre i stigende grad vil afgøre om en robotløsning fungerer eller ej. Den nye guide ’Med robotten på arbejde – Guide til robotudvikling på arbejdspladsen’ klæder robotindustrien på til at lytte og lære af brugerne i udviklingen af nye robotløsninger. Guiden lanceres på et seminar den 28. november i Aarhus. Seminaret markerer også afslutningen på projektet VærdiKædereaktion, der har udviklet guidens konkrete værktøjer til brugerdialog til brug for robotindustriens produktudvikling, forretningsudvikling og branding. Guiden og projektet bag udløber af Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om innovation i dansk erhvervsliv, som fonden udbød sidste år. – Det er værdifuld viden der opstår, når man går i tæt dialog med sine kunder. Indgående kendskab til brugerne af robotteknologien kan få stor betydning for, at vi i Danmark kan konkurrere på flere parametre end pris alene. Danske virksomheder skal kunne tilbyde noget ekstra. Det kan gøres ved at hæve perspektivet fra det rent ingeniørfaglige til også at se nærmere på, hvordan robotløsningen kan skabe høj værdi for dem, der skal bruge den. På den måde sikres det, at innovative tiltag fra robotindustrien oftere rammer plet og det gør industrien mere konkurrencedygtig. Det er det, som guiden skal bidrage til,

siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond.

Robotudvikleren skal arbejde tæt sammen med brugerne En række byggepladser har deltaget aktivt som cases i den antropologiske undersøgelse, der udgør en del af grundlaget for ’Med robotten på arbejde – Guide til robotudvikling på arbejdspladsen’. Undersøgelsen udpeger kritiske faktorer for accept af ny teknologi på den enkelte arbejdsplads. Den peger også på forventninger til robotteknologien i form af brugervenlighed, bedre arbejdsmiljø, mindre nedslidning og øget produktivitet. Udfordringer, der kendes fra flere brancher, hvor robotter forventes at overtage dele af arbejdet i de kommende år. – Guiden giver et indblik i brugernes verden. Hvordan opleves teknologien fra deres perspektiv? Hvilke muligheder og udfordringer ser de? Den formidler desuden erfaringer, som robotudviklere allerede har gjort sig. Erfaringer, der kan samles i ét motto, nemlig at robotudvikling skal ske i samarbejde med de mennesker, der skal bruge robotten, hvis projektet skal lykkes, udtaler Bjarke Falk Nielsen, der er Cluster

– Vi har igennem projektet her fået en dybere forståelse for, hvor vigtigt det er at udvikle sin løsning med brugeren lige ved siden af. Vi skal være dér, hvor brugerne er, for der skal robotten også være – netop for at indhente den her usynlige, uhåndgribelige viden, der ligger gemt i håndværkerens brug og forståelse af teknologien, udtaler Finn Christensen, CEO i Robot At Work, der har udviklet en tabletplatform til at udføre 3D-designs på facader og mange andre slags arbejde på overflader generelt, som kan være med til at åbne op for nye former for arkitektur og arbejdsopgaver udført med robotter.

Ram efterspørgslen med samarbejde på tværs af brancher og værdikæder Flere brancher har potentiale for at skabe vækst, effektivitet og øget kvaliteten igennem nye teknologier. Men det kræver, at man i højere grad arbejder sammen på tværs af fag og brancher. Den præmis har de to formænd for innovationsnetværkene InnoBYG og RoboCluster taget til sig, og de forventer sig meget af fremtiden: – Med dette projekt har vi fået yderligere indsigt i hvor og hvordan robotteknologien med fordel kan implementeres i byggebranchen. Vi står midt i en fornyelse af branchen, hvor dialogen mellem aktører fra byggebranchen og robotudviklerne er en forudsætning for, at vi kan udvikle og implementere de rigtige løsninger til byggeriet. Løsninger, der både kan højne produktiviteten, bidrage til løsning af ar-

bejdsmiljøudfordringer og understøtte det bæredygtige byggeri, lyder det fra Michael H. Nielsen, der er formand for InnoBYG. Det bakkes op af Tom Togsverd, der er formand for innovationsnetværket RoboCluster: – I RoboCluster vil vi gerne være med til at sætte fokus på, hvor vigtig brugerinddragelse er for udviklingen af nye robotteknologier. Innovation sker bedst, når både forskeren, udvikleren og slutbrugeren tages i ed, så derfor vil vi gerne fortsætte samarbejdet med InnoBYG og byggebranchen i andre projekter. Lige nu arbejder vi videre i projektet InnoDrone, der handler om udbredelsen af droneteknologi i byggeriet og andre brancher.

Om projekt Værdi-Kædereaktion Guiden bygger på resultater fra pilotprojektet ’Værdi-kædereaktion’, som de tre innovationsnetværk RoboCluster, InnoBYG og BrandBase har arbejdet på igennem det sidste års tid. Projektet, der er gennemført med en støtte på 1,3 mio. kroner fra Industriens Fond, har som overordnet mål at vise, hvordan danske virksomheder i robotindustrien gennem en antropologisk tilgang til inddragelse af brugere og praktikere i produktudviklingen får adgang til viden, der styrker deres produkt- og forretningsudvikling og i sidste ende deres internationale markedsposition.


10

Særtillæg | IT & Teknologi | bygge- & anlægsavisen

Installationsbranchen byder den digitale virkelighed velkommen De danske el- og vvs-installatører er klar over, at nye teknologier kommer til at udfordre og forandre branchen. Og de er mere end godt i gang med at digitalisere de interne arbejdsgange. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra brancheorganisationen TEKNIQ.

 A

pps til smartphones, Internet of Things, data analytics og grøn energi. Det er de teknologier, som de danske el- og vvs-installatører forventer, vil få størst betydning for deres virksomheder frem mod 2025. Og at de er klar til at gribe mulighederne, understreges i en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ Installationsbranchen. – Installationsbranchen har altid været blandt de første til at udpege og benytte sig af de nye muligheder, som den teknologiske udvikling åbner. Vi står netop nu foran nye og store forandringer, der kan få stor betydning for hele branchen. Derfor er det naturligvis meget positivt, at virksomhederne er helt med på, at den teknologiske udvikling ikke bare er noget, vi læser om, men som allerede nu både betyder nye tekniske og intelligente installationer og skaber nye forretningsmuligheder, siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ.

Bruger selv de digitale hjælpemidler Allerede i dag bruger virksomhederne i installationsbranchen i stigende grad en række digitale hjælpemidler. Det gælder for eksempel brugen af hjælpende apps til smartphones/tablets, som 78% benytter eller planlægger at benytte sig af. For et år

siden var det tilsvarende tal blot 60%. På samme måde benytter 73% sig i dag af digital sagsstyring mod 65% sidste år. – Udviklingen er meget markant og viser, at virksomheder i høj grad er bevidste om behovet for at øge effektiviteten i opgave- og sagsstyringen og ikke er bange for at tage nye digitale hjælpemidler i anvendelse. I de kommende år vil vi formentlig se, at virksomhederne for alvor begynder at optimere den digitale service i forhold til kunderne – for eksempel bookning af tider via nettet, sms-services, aktivt salg og målrettet markedsføring, siger Tina Voldby.

Nye krav til kompetencer Installatørerne er samtidig fuldt ud bevidste om, at det både vil kræve store omstillinger i virksomhederne og nye krav til medarbejderne. Hele 89% forventer således, at den digitale udvikling vil øge vigtigheden af kompetenceudvikling af medarbejderne. Desuden forventer 79% af installatørerne, at der bliver større behov for medarbejdere med nye kompetencer indenfor eksempelvis IT, programmering og salg. – Branchens uddannelser er godt rustet til den hurtige teknologiske udvikling, og videre- og efteruddannelse har altid haft

en meget høj prioritet i branchen. Men der vil også være behov for medarbejdere med nye kompetencer – for eksempel meget specialiserede tekniske kompetencer, It-programmører, salgs- og markedsføring m.v. – for at kunne være helt i front og leve op til kundernes forventninger, siger Tina Voldby. De store forandringer, som installationsbranchen står overfor, blev allerede kortlagt i rapporten ”Installation 4.0”, som blev udarbejdet i foråret af analysehuset Qvartz i samarbejde med TEKNIQ, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal. Rapporten identificerede de seks teknologier, der forventes at få størst betydning for branchen frem mod 2025. Også her blev netop apps, sammen med blandt andet grøn energi og Internet of Things, fremhævet som helt afgørende. Rapporten er siden fulgt op af ”Nye muligheder i Installation 4.0”, som er udarbejdet af Dare Disrupt i samarbejde med TEKNIQ. TEKNIQ repræsenterer 2.800 tekniske installationsvirksomheder. Installationsbranchen beskæftiger 44.000 medarbejdere og har en årlig omsætning på 47 milliarder kroner. Medlemsvirksomhederne beskæftiger sig med tekniske installationer, primært inden for det autoriserede område.

Hvilke af de seks teknologier fra rapporten ”Installation 4.0” forventer du, vil få størst betydning for din virksomhed frem mod 2025?

Kilde: Medlemsundersøgelse, TEKNIQ Installationsbranchen

Hvilke digitale hjælpemidler benytter din virksomhed eller har din virksomhed planer om at benytte i den daglige drift?

Kilde: Medlemsundersøgelse, TEKNIQ Installationsbranchen


Sasobit® REDUX

Asfaltarbejde – året rundt ! Forlæng Jeres udlægnings sæson med brug af Sasobit® eller Sasobit® REDUX. REDUX forandrer ikke bindemidlets karakteristika og påvirker heller ikke lav-temperaturegenskaberne. REDUX er det PERFEKTE tilsætningsstof til alle asfalttyper når vejrforholdene bliver dårlige. Sasobit® REDUX reducerer: Viskositeten Temperaturen Komprimeringsmodstanden Bindemiddelets ældning

Sasobit® REDUX gør det muligt at: Forøger tidsrummet for korrekt komprimering Anvende ”varm mix asfalt” teknologi Opnå forbedret bearbejdelighed

For yderligere teknisk information og eventuelle prøver kontakt : danwax aps - DK 4760 Vordingborg; mailto : info@danwax.dk tlf : 55341500

www. sasobit-redux.com

Den mest fleksible og brugervenlige løsning til MOBIL registrering. TSI, Gadelys, Klipning, Bjørneklo, Vejhuller, Træinspektion, Vejskilte - og alt andet. • Systemuafhængigt. • 100% GIS integration. • Registrer punkter, linjer, flader. • Billeder og data. • Egne kort som baggrund. • Farve efter serviceintervaller.

• Offline / online. • Gratis prøveperiode. • Kom i gang fra dag til dag. • Gratis support via telefon og email. • Priser fra 75 kr/måned.

• Q/C, Opgavekvittering. • Se på www.gis4mobile.com 10 gode grunde til at vælge GIS4Mobile.

GIS4Mobile ApS · Sadolinsgade 148 . 5230 Odense . info@gis4mobile.dk . Tel: +45 40 10 10 91


12

Særtillæg | IT & Teknologi | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

Danmark har fået Europas første 3D-printede bygning 3D Printhuset A/S står bag banebrydende byggeri på Nordhavn. Det er et stort skridt på vejen mod en hel ny byggemetode – men der er stadig et stykke vej til at revolutionen omfatter alt byggeri, siger direktøren for firmaet bag. Tekst af Tim Panduro

 C

TRL P – og så står der et hus. Eller næsten da. På udviklingsområdet Nordhavn i København er håndværkere i gang med at lægge allersidste hånd på blandt andet VVS-installationer i en af de mange nybyggerier på den gamle havn. Bygningen skiller sig ud på tre måder i forhold til det omkringliggende; den er kun på omkring 50 kvadratmeter, og dens mure bugter sig på en måde, der er helt usædvanlig for et betonbyggeri. Den tredje forskel hænger tæt sammen med de to nævnte – og selv om den er usynlig, er det den mest revolutionerende. Bygningen er nemlig lavet af en 3D-printer som den første af sin slags i Europa. Bag projektet står 3D Printhuset A/S, der har navngivet bygningen The BOD – Building on Demand. Bag navnet gemmer sig dels tanken om, at den øgede automatisering vil gøre byggeri lettere – og dels, at man med 3D-print kan formgive bygninger, præcis som man vil. – De buede vægge på The BOD er først og fremmest lavet for at vise, hvad man kan, siger direktør for 3D Printhuset Henrik Lund-Nielsen. – Op gennem 80’erne og 90’erne har man lavet meget kedeligt byggeri, og jeg håber, at 3D-print kan være med til at gøre fremtidens bygninger mere spændende, siger han.

Byggeriet af The BOD stødte på flere udfordringer. Fundamentet skulle støbes traditionelt, men det var ikke muligt at lave de rette buede former for den øverste del, der kunne understøtte væggene. Derfor blev der nedgravet et pladefundament, hvor 3D-printeren efterfølgende støbte skaller i den rette form. De blev fyldt op via traditionel støbning, og det egentlige printerarbejde kunne foregå. Printeren kører via koordinater og rammer med millimeterpræcision, og dør- og vindueshuller bliver også printet.

Ligesom mobiltelefonen Døre og vinduer skal lige tilpasses, så de slutter tæt, men ellers giver 3D-printteknologien mulighed for at minimere spild, når man kan printe præcis med de beregnede mængder materiale i stedet for at skære

standardelementer til. Bygge- og anlægsindustrien står for omkring 40 % af verdens affaldsproduktion, så der er mange ressourcer at spare, når 3D-print bliver udbredt, siger Henrik Lund-Nielsen, der påpeger, at teknologien stadig kan udvikles.

Giganter skal på banen

– Man kan sammenligne det med mobiltelefoner. De første vejede 25 kilo og fyldte det samme som en kuffert, men de gav alligevel nogle muligheder, som man ikke havde med almindelige telefoner. Vi er lidt længere end det, men vi er stadig i en fase, hvor vi ved, at teknologien kan blive bedre. For eksempel skal vi finde en løsning, hvor vi kan printe vandrette dæk, så vi kan bygge i højden, siger Henrik Lund-Nielsen.

– Det er nødvendigt, at der kommer kapital fra de store inden for byggebranchen, før der sker en udvikling. Igen kan man sammenligne det med mobiltelefoner. Meget af innovationen foregik gennem mindre danske virksomheder højt oppe i Jylland, men det var først, da internationale giganter kom på banen og indgik i samarbejde med eller opkøbte de mindre danske virksomheder, at der for alvor kom gang i markedet, siger direktøren, der af samme grund stod bag en international konference om 3D-printede bygninger i slutningen af november.

– Bare ved dette projekt har vi fundet femti ting, der kan gøres anderledes og bedre.

3D Printhuset A/S har holdt åbent hus på The Bod, og det gav en masse opmærksomhed fra pressen og fra byggeindustrien – også internationalt. Det glæder naturligvis Henrik Lund-Nielsen.


Spar tid og penge i byggeriet

-slip for at spartle, pudse og grunde! er en vægspånplade med grundet malingstapet - klar til maling eller tapetsering - og meget præcise samlinger, der overflødiggør spartling og pudsning.

Støvfri proces! Enkel montering! Klar til maling! Nemt, rent og hurtigt!

1. Monter pladerne 2. Mal eller tapetser 3. Færdig skruefast væg! Format: 12x620x2390mm 12x620x2600mm 12x620x2800mm

Se mere på www.dlh.dk Eller kontakt DLH på tlf. 43 500 700 for mere information


14

Særtillæg | IT & Teknologi | bygge- & anlægsavisen

Robotterne er vores nye kollegaer Droner i luften og robotter på jorden. Fremtiden er for længst landet – også i byggebranchen. Det kræver omstilling, opkvalificering og nye arbejdsdelinger, men der er ingen grund til at blive bekymret eller teknologiforskrækket ifølge sektionsleder i Robotteknologi under Teknologisk Institut.Tværtimod. Tekst af Rune H. Jensen

 L

problemer i afgrøderne, mens det er landmanden, der afgør, hvordan problemet så skal håndteres. Eller på byggepladsen, hvor kollaborative robotter arbejder fysisk sammen med mureren og løfter de tunge sten, mens mureren selv bliver opkvalificeret til robotoperatør.Teknologisk og sikkerhedsmæssigt er det nu fuldt ud mulige løsninger.

ars Dalgaard er klar i spyttet og alt andet end teknologiforskrækket. Robotterne er ikke vores fjender og skal ikke modarbejde os. De kan derimod hjælpe os og bliver vores nye kolleger på arbejdspladsen: – Droner er f.eks. i sig selv dumme. Men når de kan assistere og indsamle ny viden for os i forhold til bl.a. inspektion og opmåling, så bliver det interessant. Det er relationen mellem menneske og maskine, der er afgørende og værdiskabende.

Robotter kan skabe jobs Med den optik er der ingen grund til at italesætte en Orwellsk dystopi som følge af den digitale omstilling og frygten for tabet af arbejdspladser. Lars Dalgaard anerkender, at robotfremtiden kan betyde jobrotationer – men ikke job-tab:

Autonomi og ansvarsdeling Fundamentalt sættes robotter i verden for at hjælpe os selv. Både i forhold til arbejdsmiljø, effektivitet, viden, nytænkning og konkurrenceevne. Hvis det f.eks. er muligt at spare de tunge løft, gentagne rutiner eller slavearbejdet, der kan forårsage varige mén, hvorfor så ikke gøre det? Og netop her kommer robotteknologi og koncepter som ”Shared Autonomy” og kollaborative robotter ind i billedet: – Shared Autonomy handler kort sagt om at gøre det, man er bedst til. Lad teknolo-

Sektionsleder Lars Dalgaard, Teknologisk Institut gien i form af f.eks. robot-arme eller droner gøre dét, de er gode til og mennesker dét, de er gode til. Shared Autonomy er en fornuftig deling af ansvar mellem menneske og maskine, siger Lars Dalgaard og eksemplificerer:

– Den seneste McKinsey-rapport fra november 2017 konkluderer også, at robotter ikke kommer til at gøre os arbejdsløse i fremtiden. At robotter derimod skaber jobs og øger produktiviteten. At de kan betyde jobrotationer, men ikke tab af arbejdspladser, hvis vi ellers opkvalificerer og uddanner os.

– Det kunne f.eks. være inden for landbruget, hvor en drone autonomt registrerer

Robotteknologi er allerede til stede helt fra udviklingen af byggeprojekterne til selve

byggepladserne, og tidligere har bl.a. innovationsnetværket RoboCluster vurderet, at det om 5-10 år vil være et meget stort antal robotter i bygge- og anlægsbranchen.

Kommunikation og inddragelse – Robotterne er efterhånden hverdag. Mange steder er robotteknologien med til at øge produktionen. Der er formentlig folk i de fleste faggrupper, der vil føle sig truet af ny teknologi. Men med den rette kommunikation, information og inddragelse kan man reducere barrieren, så indførelsen af robotteknologi og anden ny teknologi lettes – også i byggebranchen. Den kan aflaste, give nye arbejdsgange, betyde opkvalificering, og selvfølgelig styrker den overordnet vores konkurrenceevne, siger Lars Dalgaard og runder af med en påmindelse: – Og så skal man huske, at robotteknologi bare er et værktøj. Man skal tænke sig godt om, for teknologien skal jo arbejde sammen med mennesker – eller kommer det heller aldrig til at fungere i praksis.


Bliv online partner ! Et partnerskab åbner op for at bruge vores online-medie, hvor I kan kommunikere direkte med jeres kunder. I kan få alle jeres nyheder og historier eksponeret på Bygge- & Anlægsavisens forside, hvor vi i over tyve år har skrevet om bygge- og anlægsbranchen. Vi oplever stor interesse for vores online-medie, og i løbet af det sidste år har vi fordoblet antallet af brugere.

Vi tilbyder produktion af videoer.

I kan selv stå for at planlægge og udarbejde jeres content, ligesom vi kan hjælpe fra A til Z med at producere små og store nyheder og videoer, som fortæller om jeres virksomheds stærke sider. Vi kan hjælpe med løbende statistik på jeres nyheder, så I hele tiden kan opleve hvor stor en effekt, indsatsen har.

Over 20 års erfaring med at skrive artikler henvendt til bygge - og anlægsbranchen.

Kontakt salgschef Anders Hildan på tlf.: 60 21 86 50 eller mail, ah@mxi.dk, for yderligere information.

- En del af din markedsføring


boa#6 sektion4  
boa#6 sektion4