Page 1

Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys 4/2013

YSTÄVÄKIRJE Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään (Ef. 4:11-13)


TOIMINTAVIIKKO POHJOIS-KARJALASSA Marraskuussa, viikolla 46 oli Pohjois-Karjalassa vierailemassa viisihenkinen toimintaviikkoryhmä Ryttylästä. Kansanlähetysopisto on tarjonnut mahdollisuutta ottaa keväisin ja syksyisin 4-5 hengen opiskelijaryhmän piireihin tekemään aktiotyötä monissa erilaisissa tilanteissa. Ja jälleen tänä syksynä päätimme ottaa yhteisen haasteen vastaan. Seuraavaksi kuvin ja sanoin viikon tunnelmia. Maanantaina 11 .11 . kaikki alkoi. Henna, Matias, Mikael, Pekka ja Sari saapuivat Joensuuhun iltapäivästä, jolloin rauhassa tutustuimme toisiimme ja kävimme yhdessä syömässä. Illaksi suuntasimme kulkumme opiskelijoiden ja nuorten aikuisten Kolme kohtaamista -iltaan. Majoitukset, päiväohjelmat ja ruokailut oli tähän mennessä suunniteltu niin, ettei niihin tarvinnut käyttää ylimääräistä energiaa. Yllätys oli luvassa, kun ryhmä vieraili Lieksan Sanan äärellä -illassa. Illan aikana ryhmäläiset muun muassa todistivat uskostaan. (jatkuu sivulla 1 8)

1


2


PÄÄKIRJOITUS Ensi vuonna Kansanlähetyksen vuositeemana on "Suuressa mukana". Jeesus on kutsunut sinut olemaan osa seurakuntaa ­ olemaan osa jotakin suurta. Jumalan tahto ei varmastikaan ole saada vain opetuslapsia, vaan hän haluaa heidänlöytävän myös kodin. Tuota taivaan kotia täällä maailmassa edustaa seurakunta. Ajattele, kun olet mukana seurakunnassa, olet todellakin suuressa mukana ­ olet mukana Jumalan valtakunnassa, tavalla tai toisella.

"Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."" (Matt. 28:18­20) Nämä on hyvin tuttuja sanoja. Ehkä jopa niin tuttuja, että kun ne kuulee, ne menevät toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Näin niillä ei olisi mitään uutta annettavaa. Ystäväni, kuitenkin nämäkin Jeesuksen sanat ovat yhä ajankohtaiset ja voimalliset. Näihin sanoihin perustuu edelleen se päivittäinen työ, jota Kansanlähetyksessä ja koko Kristuksen seurakunnassa tehdään.

Haluan jättää Sinulle joulunajaksi ja tulevalle vuodeksi rohkaisuksi Jumalan sanat: "Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi." (1. Kor. 14:26) Ole siunattu rakas ystävä! Siunaavin terveisin, Ville

3


PUHEENJOHTAJAN PALSTA Vuoden 2014 vuositeema

Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa määritellään työmme tavoitteita ja siihen tarvittavia resursseja. Kansanlähetyksellä on vuonna 2014 erityisesti kaksi painopistettä. Ensimmäiseksi on päämäärätietoinen ja monimuotoinen tavoittava työ kotimaassa ja lähetyksen työaloilla sekä toiseksi määrätietoinen varainhankinta. Näihin painopisteisiin haluamme sitoutua Pohjois­Karjalan Kansanlähetyksen työssä. Työmme toteuttamisen perustana on palkattujen työntekijöiden ja ystäväjoukon vapaaehtoisten vastuunkantajien yhteinen palvelutyö. Talousarviossa olemme sitoutuneet lähetystyön tukemiseen Suomen Kansanlähetykselle 86 000 euron suuruisella kannatustavoitesummalla.

Kansanlähetysliikkeen vuositeema 2014 on Suuressa mukana.. Teema nousee Vanhassa Testamentissa olevasta Nehemian kirjan sanomasta, jonka sanoma on ikiaikainen. Se kertoo suuresta työstä, Jumalan antamasta tehtävästä, jossa jokainen voi omalla paikallaan ja armolahjallaan rakentaa Jumalan valtakuntaa. Työtä on suuresti ja laajasti, mutta sen toteutuminen koostuu päivittäin pienistä tehtävistä. Näistä pienistä puroista muodostuu suuret joet, jotka laskevat valtameriin. Oman piirimme työssä liitymme tähän koko liikkeen vuositeemaan. Rukoilemme ja teemme työtä, jotta saisimme kutsutuksi myös uusia ystäviä tähän Jumalan valtakunnan rakennustyöhön lähellä ja kaukana. Jumalan työkutsu sisältää sellaisen ajatuksen, että meidät varustetaan palvelutehtävää varten. Varustukseen sisältyvät tarvittavat lahjat. Kutsumus sisältää myös sen, että saamme tehdä työtä ilo ja vapaus sydämessämme.

Syyskokouksessa valittiin piirihallitukseen toimikaudeksi 2014 ­ 2016 erovuorossa olleet Markku Fräntilä ja Maila Mustonen uudelleen sekä uutena jäsenenä hammaslääkäri Pirjo Polojärvi Joensuusta. Toivotamme Pirjon tervetulleeksi

4


PUHEENJOHTAJAN PALSTA olisivat elämämme keskipisteenä. Paavalin oma heikkous ja omasta viisaudesta luopuminen merkitsivät Jumalan Hengen voiman ilmenemistä hänen työssään ja puheessaan. Se merkitsi sitä, ettei usko perustu omiin tekoihin, vaan Jumalan sovitustyöhön Kristuksessa sekä Jumalan voimaan.

piirihallitukseen ja sen työskentelyyn. Aarre saviastiassa Raamattua lukiessamme kohtaamme voimakkaita käänteisiä kuvia. Tällaisia ovat esimerkiksi sisäinen ja ulkoinen, hengellinen ja maallinen, onni ja kärsimys, saavuttaminen ja luopuminen, armo ja oikeus, syntymä ja kuolema. Käänteiset kuvat näyttävät taistelevan toisiaan vastaan. Hengen ja lihan välisen taistelun kristitty kokee sydämessään päivittäin. Ehkä joskus haluaisimme pitää kiinni meille myönteisestä asiasta. Elämään kuuluvat kuitenkin nämä molemmat. Joskus huomaamme, kuinka lähellä vastakohdat ovat toisiaan. Onni onkin tuskaa, voitto osoittautuu tappioksi ja heikkous voimaksi. Jumalan suuri salaisuus on, että elämä on Hänen siunaukseensa ja käsittämättömään huolenpitoonsa kätkettyä.

Salaisuus oli siinä, että Paavali halusi tietää ainoastaan Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänestä ristiinnaulittuna. Tämän salaisuuden ääreen Jumalan Pyhä Henki haluaa viedä meitä Jumalan sanan ja Kristuksen sisäisen tuntemisen kautta jatkuvasti. Tämä merkitsee sitä, että Hänen on tultava suuremmaksi ja minun pienemmäksi, kuten Johannes Kastaja totesi. Näin sanoessaan Johannes Kastaja sanoi iloitsevansa ja ilonsa tulleen täydelliseksi. Kristus on maailman valo ja tätä valoa meidät on kutsuttu loistamaan. Kiitos vuoden 2013 yhteisestä matkasta kanssanne!

Paavali kirjoittaa niistä korinttilaisille käänteisistä kuvista. Aarre, Kristus on annettu saviastiaan, jotta Kristus ja Jumala

5


PUHEENJOHTAJAN PALSTA OPINTOMATKOJA Kansanlähetysopisto järjestää opintomatkoja: Vappuviikolla 26.4. ­ 4.5.2014 on matkakohteena Kypros. 2.­9.6. on puolestaan tarjolla laivamatka Turkin turkoosirannikolla.

Vapahtajamme siunaamaa adventtia ja joulua!

Heimo Karhapää puheenjohtaja

Kyproksen matkalla perehdytään Paavalin lähetysmatkoihin ja laajemmin alueen kristillisen kirkon historiaan. Vanhojen luostareiden ja kirkkojen lisäksi tutustutaan monipuolista kristillistä ohjelmaa lähettävään SAT­7 ­ satelliittikanavaan.

Piirijohtajan info: Rukousten ja pohdiskelujen jälkeen jatkan piirijohtajana ainakin vuoden 2014 heinäkuun loppuun. Keväällä on uuden tarkastelun aika yhdessä vaimoni Elinan kanssa. Jätän tilanteemme esirukousaiheeksi muutoinkin kuin töitä ajatellen. Ville

Turkkiin suuntautuvalla opintomatkalla tutustutaan paitsi maan alta esiin kaivettuihin rauniokaupunkeihin, myös maanjäristyksissä veden alle joutuneisiin raunioihin ja korkealle kallioihin louhittuihin hautapaikkoihin. Opetushetkissä perehdytään Paavalin lähetysmatkoihin, alueen kristilliseen historiaan ja Turkin islamin ilmenemismuotoihin.

6

Opintomatkoista lisätietoja http://www.kansanlahetysopisto.fi ­> lomalle ja matkalle


LENTOPOSTIA: VENÄJÄ

Näyttää siltä, että elämämme Minusinskissa tulee päätökseensä. Tarkalleen emme tiedä vielä milloin, mutta ilmeisesti lähitulevaisuudessa. Ajatukset ovat ristiriitaiset. Lapset ja perheen kokonaistilanne vetävät Suomeen päin, seurakunnat ja paikalliset työtoverit, palvelutehtävä täällä, vetävät tänne päin. Pyydämme rukoilemaan! Nyt käymme kohti viidettä jouluamme Siperiassa. Jouluviikko on kiireistä aikaa, sillä vierailemme kouluissa. Venäjällä, jossa on vaikea päästä kouluihin kertomaan Jeesuksesta, on joulupukin varjolla helppo päästä kertomaan itse pääasiasta. Joose ja Johanna, lapset

8


LENTOPOSTIA: ETIOPIA Syksyn aikana olemme vierailleet seurakunnissamme ja olemme tavanneet teitä uskollisia lähetysystäviä. Olemme tajunneet, miten iso joukko on rukoillut meidän puolesta. Nöyrä kiitoksemme!

Olemme iloinneet perheemme uusimmasta tulokkaasta ja ihmetelleet Jumalan luomistyön kauneutta. 15.10. perheeseemme syntyi suloinen poikavauva. Muut lapset ovat ottaneet pikkuveljen hyvin vastaan. Olemme iloisia ja kiitollisia, että kaikki on mennyt hyvin!

Helenan haimaa halutaan vielä seurata ja siksi 13.1.2014 Helenalla on magneettikuvaus. Jouluaattona on edessä Suomeen paluu. Tutkimusten jälkeen palaamme, jHs, 17.1. takaisin.

Kaisa on äitiyslomalla kesäkuuhun asti ja Jukka SEKL:n työssä 31.12.2013 alkaen. Työpaikaksemme kaavaillaan Jimmaa, jossa Kaisan tehtävänä olisi kummilapsityön koordinointi ja Jukalla mahdollisen uuden kehitysyhteistyöprojektin alkaminen. Lähdemme Etiopiaan elokuussa 2014. Työt alkavat Addia Abebassa vuoden kestävällä kielikoululla.

"Eihän Jumala ole epäoikeudenmukainen, ei hän unohda teidän tekojanne eikä rakkauttanne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet hänen pyhiään ja yhä palvelette heitä." (Hebr. 6:10)

Jukka ja Kaisa, lapset Tapio ja Helena

9


OHJELMA I LO M AN TS I

S u 9 . 3 . klo 1 0 Kansanlähetyksen kolehtipyhä

J OEN SU U

M a 9 . 1 2 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 9 . 1 2 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme Kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, ”Uskon puolustus”, Markus Finnilä La 1 4 . 1 2 . klo 1 2-1 4 Joulumyyjäiset Noljakan kirkolla, Noljakantie 81 M a 1 6 . 1 2 . klo 9 rukouspiiri toimistolla Ti 1 7 . 1 2 . Joulujuhla Noljakan kirkossa klo 1 7.30 torttukahvit, klo 1 8 juhla M a 1 3 . 1 . klo 9 rukouspiiri toimistolla, Kauppakatu 1 7 B M a 1 3 . 1 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 2 0 . 1 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 2 0 . 1 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 Ke 2 2 . 1 . klo 1 3 päivälähetyspiiri Ke 2 2 . 1 . klo 1 8 iltalähetyspiiri, toimistolla M a 2 7 . 1 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 2 7 . 1 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 3 . 2 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 3 . 2 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 1 0 . 2 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 1 0 . 2 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 1 7 . 2 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 1 7 . 2 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 Ke 1 9 . 2 . klo 1 3 päivälähetyspiiri Ke 1 9 . 2 . klo 1 8 iltalähetyspiiri, toimistolla M a 2 4 . 2 . klo 9 rukouspiiri toimistolla

M a 2 4 . 2 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 3 . 3 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 3 . 3 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 1 0 . 3 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 1 0 . 3 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 1 7 . 3 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 1 7 . 3 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 2 8 M a 2 4 . 3 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 2 4 . 3 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 Ke 2 6 . 3 . klo 1 3 päivälähetyspiiri Ke 2 6 . 3 . klo 1 8 iltalähetyspiiri, toimistolla M a 3 1 . 3 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 3 1 . 3 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 7 . 4 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 7 . 4 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 1 4 . 4 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 1 4 . 4 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 Ke 2 4 . 4 . klo 1 3 päivälähetyspiiri Ke 2 4 . 4 . klo 1 8 iltalähetyspiiri, toimistolla M a 2 8 . 4 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 2 8 . 4 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28 M a 5 . 5 . klo 9 rukouspiiri toimistolla M a 5 . 5 . klo 1 9 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -ilta srkkeskuksen kivijalassa, Kirkkokatu 28

11


OHJELMA J U U KA

S u -ti 4 . -6 . 5 . Juuan kevättapahtuma

KO N TI O LAH TI

S u -m a 3 0 . -3 1 . 3 . Kontiolahden kevättapahtuma

L I E KS A

Ti 1 4 . 1 . klo 1 8 Ilta Sanan äärellä srkkeskuksessa, Mönninkatu 1 3 Ti 1 1 . 2 . klo 1 8 Ilta Sanan äärellä srkkeskuksessa, Mönninkatu 1 3 S u -m a 1 6 . -1 7 . 3 . Lieksan kevättapahtuma Ti 8 . 4 . klo 1 8 Ilta Sanan äärellä srkkeskuksessa, Mönninkatu 1 3 Ti 1 3 . 5 . klo 1 8 Ilta Sanan äärellä srkkeskuksessa, Mönninkatu 1 3

L I P E RI

S u 2 7 . 4 . klo 1 0 Sadeharjujen matkaansiunaaminen: messu, kirkkokahvit, lähetystilaisuus

N U RM E S

To 1 6 . 1 . klo 1 8.30 Sanan ja lähetyksen ilta srk-keskuksessa, Ikolantie 3 To 1 3 . 2 . klo 1 8.30 Sanan ja lähetyksen ilta srk-keskuksessa, Ikolantie 3 To 1 3 . 3 . klo 1 8.30 Sanan ja lähetyksen ilta srk-keskuksessa, Ikolantie 3 To 1 0 . 4 . klo 1 8.30 Sanan ja lähetyksen ilta srk-keskuksessa, Ikolantie 3 Ti -to 2 7 . -2 9 . 5 . Nurmeksen kevättapahtuma

O U TO KU M P U

S u 1 2 . 1 . klo 1 7 Sanan ilta (aiheena kaste) srk-salissa S u 1 6 . 2 . klo 1 4 kotiseurat Pakarisilla, Myhkyläntie 5 B, Outokumpu/Kuusjärvi S u -m a 9 . -1 0 . 3 . Outokummun kevättapahtuma ja Kansanlähetyksen kolehtipyhä S u 1 3 . 4 . Toivelauluhetki messun jälkeen S u 4 . 5 . klo 1 7 Sanan ilta (aiheena rippi) srk-salissa

PI E LI S E N S U U

La 1 2 . 4 . Klo 1 0-1 5 Ystäväretriitti Hukanhaudan srk-talolla, Lonikintie 1 8

P O LVI J ÄRVI

P e 1 7 . 1 . klo 1 8 Kohti valoa -ilta srk-talolla, Pappilantie 1 B La 8 . 2 . klo 1 4-1 6 kouluikäisten toimintailtapäivä Donkkis Big Night srktalolla, Pappilantie 1 B, nyyttärit S u -m a 9 . -1 0 . 2 . Polvijärven talvitapahtuma P e 1 4 . 3 . klo 1 8 kotiseurat Marja Ruokolaisella, Miihkalintie 1 8 Polvijärvi La 1 2 . 4 . klo 1 4-1 6 kouluikäisten toimintailtapäivä Donkkis Big Night srktalolla, Pappilantie 1 B, nyyttärit P e 2 5 . 4 . klo 1 8 Kohti valoa -ilta srk-talolla, Pappilantie 1 B P e 1 6 . 5 . klo 1 8 Kohti valoa -ilta srk-talolla, Pappilantie 1 B

RAN TAKYLÄ

P e -su 1 0 . -1 2 . 1 . Rantakylän talvitapahtuma P e 1 7 . 1 . klo 1 8-20 kouluikäisten toimintailta Donkkis Big Night Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, nyyttärit S u 2 6 . 1 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit S u 9 . 2 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, ehtoollinen, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit P e 1 4 . 2 . klo 1 8-20 kouluikäisten toimintailta Donkkis Big Night Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, nyyttärit S u 2 3 . 2 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit S u 9 . 3 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, ehtoollinen, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit P e 1 4 . 3 . klo 1 8-20 kouluikäisten toimintailta Donkkis Big Night Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, nyyttärit

12


OHJELMA RAN TAKYLÄ

S u 2 3 . 3 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit. S u 6 . 4 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, ehtoollinen, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit. P e 1 1 . 4 . klo 1 8-20 kouluikäisten toimintailta Donkkis Big Night Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, nyyttärit! S u 2 7 . 4 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit. S u 4 . 5 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, ehtoollinen, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit. P e 9 . 5 . klo 1 8-20 kouluikäisten toimintailta Donkkis Big Night Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, nyyttärit! S u 1 8 . 5 . klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkolla, Mutalantie 1 2, lapsille omaa ohjelmaa ja kaikille yhteiset iltakahvit.

RÄÄKKYLÄ

M a 6 . 1 . klo 1 0 Lähetyspyhä Rääkkylässä: messu, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

TO H M AJ ÄRVI

Ti 1 3 . 5 . klo 1 3 Seurat (KL ja KRELL), paikka vielä avoin. S u 2 5 . 5 . klo 1 8 Filia-ryhmä Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23.

VAARA-KARJ ALA

S u 2 3 . 2 . klo 1 0 Lähetyspyhä Kiihtelysvaaran kirkossa: messu, kirkkokahvit, lähetystilaisuus. S u 2 3 . 2 . klo 1 3 Lähetyspyhä Tuupovaaran kirkossa: messu, kirkkokahvit, lähetystilaisuus.

TO I M I S TO S U L J E T T U 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 – 1 0. 1 . 201 4 Huomioithan, että tilaisuuksien ja tapahtumien kohdalla voi tapahtua muutoksia. Seuraa oman seurakunnan kirkollisia ilmoituksia ja Uusi Tie -lehden Kansanlähetyksessä tarjolla -palstaa. Seuraa ilmoittelua netissä pohjois-karjala.sekl.fi sekä Kirkkotie- ja Uusi Tie -lehdissä. Saat mainoksia tapahtumista myös toimistoltamme.

Ti 1 4 . 1 . klo 1 3 Seurat (KL ja KRELL) Emmalassa, Kirkkotie 23. S u 2 6 . 1 . klo 1 8 Filia-ryhmä Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23. Ti 1 1 . 2 . klo 1 3 Seurat (KL ja KRELL) Emmalassa, Kirkkotie 23. S u 2 3 . 2 . klo 1 8 Filia-ryhmä Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23. S u 9 . 3 . Kansanlähetyksen kolehtipyhä. Ti 1 1 . 3 . klo 1 3 Seurat (KL ja KRELL) Emmalassa, Kirkkotie 23. Kuva: http://www.sekl.fi/sekl/tue-tyotamme (otettu 11 .3.201 3) S u 3 0 . 3 . klo 1 8 Filia-ryhmä Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23. Ti 8 . 4 . klo 1 3 Seurat (KL ja KRELL) Emmalassa, Kirkkotie 23. S u 2 7 . 4 . klo 1 8 Filia-ryhmä Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23.

13


KARATUSAN KIRKKOHANKE ETENEE Karatusan kirkkohanke edistyy Alkukesällä allekirjoitettujen urakkasopimusten jälkeen on päästy aloittamaan Karatusan kirkon rakentaminen. Hankkeessa on edetty taloudellisen tuen, Jumalan suomien sääolosuhteiden ja paikallisten materiaalitoimittajien ehdoilla. Nyt näyttää sille että ainakin kellarikerros saadaan valmiiksi ennen kovan talven tuloa. Tavoitteena oli että hanke voisi edetä aina harjakorkeuteen ennen lumisateiden alkua. Aina ei Siperiassakaan asiat mene niin kuin ne meilläpäin suunnitellaan. Rakennustöitä jatketaan sen mukaan miten taloudelliset resurssit antavat myöten. Hankkeeseen on tullut varoja (loka­ marraskuun vaihteeseen mennessä) jonkin verran yli 200 000 €. Kirkkosalin ja myös muiden tilojen kalustamiseen voi osallistua ostamalla oma nimikkotuoli. Tuolin lahjoittamisen voi toteuttaa esimerkiksi pienpiirinä, ystävien kesken tai sitten ihan omana lahjoituksena. Tuolin ”hinta” on 500 €. Kirkkosali kalustetaan n. 100 istumapaikalla. Saaduilla tuolirahoilla saadaan kalustettua koko sali sisäänkäynnistä alttariin saakka.

14

Lahjoituksen hankkeelle voi antaa Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta, tilinumero: FI55 8000 1800 2241 32, viitenumero: 71107. Tuolikeräykseen osallistuessa viitenumeron sijaan kirjoita viestiosaan Karatusan tuolikeräys. Toiveemme on, että lahjoituksesi ei olisi pois Sinun lupaamistasi muista Jumalan valtakunnan työlle varatuista varoista, vaan voisit antaa tähän ylimääräisen lahjan. Kirkkorakennuksen kustannusarvio on 400.000–450.000 €. Tavoitteena on että kirkko valmistuisi syksyyn 2014 mennessä. Kiitos lahjastasi ja esirukouksesta hankkeen puolesta Heikki Huttunen, keräyspäällikkö Kirkon kellarikerroksen valutyöt on saatu kesän aikana tehtyä. Aikataulut ovat venyneet sateisen kesän ja betonikuljetusten viivästymisen vuoksi.


KOLME KOHTAAMISTA KUULUMISIA Nuorille aikuisille ja opiskelijoille suunnattuja Kolme kohtaamista (3K)­ iltoja on järjestetty syksyn aikana tuttuun tapaan Joensuun srk­ keskuksen Kivijalassa. Pyrkimyksenä on ollut toteuttaa 3K­illoille määriteltyä tarkoitusta: luoda lämminhenkinen ilmapiiri, jossa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus kohdata Jumalaa, lähimmäisiään ja omaa itseään sekä rakentua uskossaan. Lisäksi osallistujille on pyritty tarjoamaan mahdollisuuksia palvella halunsa ja Herralta saamiensa lahjojen mukaan. Illoissa on saatu kuulla alustuksia monenlaisista teemoista. Teemailloista syksyn kohokohtiin lukeutuu 3K­ilta, jossa teologian opiskelijat Niko Seppä ja Annamari Muikku esittelivät läntisen ja itäisen perinteen välisiä yhteisiä piirteitä. Alustuksessa käsiteltiin monipuolisesti erilaisia näkökulmia, ja kuulijatkin (joista yli puolet oli ortodokseja) pääsivät osallistumaan aktiivisesti. Opetuksen tiimoilta käytiinkin antoisia keskusteluja. Eri kirkkokuntien edustajien välillä vallitsi lämminhenkinen yhteys. Lisäksi on pidetty pari

15

vapaamuotoisempaa iltaa: kynttiläseurat ja lautapeli­ilta. Kävijöitä 3K­illoissa on ollut keskimäärin 20. Useimmat kävijät ovat olleet yliopisto­opiskelijoita, mutta joukossa on ollut myös ammattiopisto­ ja amk­opiskelijoita. Kivijalka oli alkusyksyn ajan remontoitavana, minkä seurauksena tilan viihtyvyys kärsi jonkin verran, ja niin iltojen järjestäjiltä kuin kävijöiltäkin vaadittiin kärsivällisyyttä tilanteen suhteen. Kärsivällisyys palkittiin, kun Kivijalan remontti valmistui ja käyttöön saatiin uudistettu keittiötila. Organisoinnista vastaavan Sammakko­ryhmän kokoonpanoon on tullut viime aikoina useita muutoksia, mikä on aiheuttanut haasteita toimintaan. On ollut vaikeaa löytää uusia, sitoutuvia vastuunkantajia, minkä seurauksena tulevaisuudessa pitää mahdollisesti pohtia uudenlaisia toimintatapoja. Tulevaisuudesta ei kuitenkaan kanneta huolta, vaan kuten aiemminkin, se on uskottu luottavaisin mielin Herran haltuun. Hän pitää työmaastaan huolen. Teemu Sarkkinen


TALOUSUUTISET

16


TALOUSUUTISET

Yllä vuoden 201 3 tammikuu – lokakuu toteutuneet tulot, menot ja niiden vertailu budjetoituun keskivertotarpeeseen. Heinäkuun ja elokuun tulovajetta ovat korjanneet syyskuussa ja lokakuussa tulleet suurlahjoitukset. Menojen puolelta syyskuu erottuu yli budjetoidun, koska silloin maksettiin säännöllisten menojen lisäksi puolet koko vuoden Työeläkemaksuista (5 479 €) ja kesän lastenleirin lasku (2 398,60 €). Kiitämme Jumalaa ja iloitsemme jokaisesta ystävästä, joka tukee työtämme vapaaehtoistehtävissä, esirukouksin tai taloudellisesti, niin että Jumalan valtakunnan työ menisi eteenpäin niin lähellä kuin kaukanakin. 17


TOIMINTAVIIKKO POHJOIS-KARJALASSA (jatkoa sivulta 1 ) Viikon ohjelmaan kuului muun muassa vierailuja koulujen oppitunneilla, uskonnollisuuskyselyä yliopistolla ja Donkkis Big Night -toimintailta perjantaina. Ryhmä vieraili musiikillisissa merkeissä myös Kotilahden sairaalan osastolla, jossa oli vaikeasti dementoituneita potilaita. Rohkein viikon veto lienee ollut keskiviikon katuaktio. Kadulla tarjottiin kahvia, teetä ja keksejä sekä juttuseuraa. Osa pääsi käymään kahville pysähtyneiden ihmisten kanssa oikein syvällisiäkin keskusteluja. Maanantaista perjantaihin luonamme ollut ryhmä oli todellakin iloksi. Kiitos koko ryhmälle, kaikille mukana olleille vapaaehtoisille ja yhteistyötahoille. Erityiskiitos majoittajille!

18


Yst%c3%a4v%c3%a4kirje joulukuu 2013 nettiin  

http://pohjois-karjala.sekl.fi/sites/default/files/pohjoiskarjala/page/attachment/Yst%C3%A4v%C3%A4kirje_joulukuu_2013_NETTIIN.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you