Page 1

YSTÄVÄKIRJE Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

3 / 2014

Kuvassa Rendicien perhe (Pia ja Rene sekä Regina, Repedeus, Rebecca ja Rafaela), jotka ovat lähetteinä Kyproksella. He ovat mukana medialähetystyössä SAT-7 -järjestön kautta ja osallistuvat aktiivisesti ihmiskaupan vastaiseen työhön (s. 4). Rendicit vierailevat Turussa 10.8. (s. 10)


Pääkirjoitus

nummeloiden terveiset

Hedelmäntuloa ei voi estää

Uuden kirkon vihkimisjumahieno alku seurakunnan työkaudellemme

J

ohanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus kuvaa hyvin osuvalla tavalla perusedellytyksestä, jonka tarvitsemme tehdäksemme työtä Jumalan valtakunnassa. Jeesus kuvaa tätä perusedellytystä elämänyhteydeksi sanoen: ”Pysykää minussa…eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa”. Paavali puhuu tästä samasta asiasta Room. 11:17 selittäen kuinka meidät on oksastettu jaloon oliivipuuhun ja olemme päässeet osalliseksi puun juurinesteestä – Pyhästä Hengestä. Tätä elämänyhteyttä voisi kutsua prosessiksi jossa tapahtuu eri asioita: Sana puhdistaa meitä jotta tuottaisimme hedelmää entistä enemmän. Kun vietämme aikaa Raamatun äärellä huomaamme pitkässä juoksussa sydämessämme muutoksen. Jumalan sana ei tyhjänä palaa vaan se tuomitsee synnin, inspiroi pyhitykseen, edistää kasvua ja se paljastaa voiman joka vie voittoon. Miksi meidän tulisi tuottaa hedelmää? Jae 8 kertoo, että Isän kirkkaus tulee julki kun tuotamme runsaasti hedelmää ja osoitamme olevamme Jeesuksen opetuslapsia. Tämä on hyvä muistaa: me emme saa kunniaa vaan kaikki kunnia kuuluu yksin Jumalalle. Jotakin on pielessä jos ihminen saa kiitoksen ja ylistyksen. eesus yhdistää rakkauden ja kuuliaisuuden joka johtaa iloon. ”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani…olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne”. On siis tärkeää, että sydämemme on avoin ja vastaanottavainen sille mitä Herra puhuu. Lopuksi Jeesus puhuu valinnasta; Hän on valinnut meidät ja Hänen tahtonsa on, että lähdemme liikkeelle ja tuotamme hedelmää joka pysyy. Jeesus on kutsunut meistä jokaisen yhteyteensä ja työhönsä (huom. järjestys). Kun pysymme Hänessä ja käymme yksin ja yhdessä Sanan ääreen saa Pyhä Henki tehdä meissä puhdistustyötään ja tuo raikas ja uudistava juurineste saa yhä voimakkaammin virrata sydämeemme. Saamme Jumalan valtakunnan näköaloja, jotka innostavat tarttumaan haasteisiin ja olemaan kuuliaisia kun Herra puhuu ja johdattaa. Kun tämä tapahtuu ja Isän kirkkaus tulee julki työmme kautta niin olemme autuaalla paikalla. Meidän elämämme tarkoitus on elää Isän rakkaudessa, ylistää Häntä ja olla Hänen kirkkautensa peilejä! Tähän työhön Jumala on kutsunut meidät kaikki! Näyttäisihän puu sairaalta jos vain pari oksaa tuottaisi tätä hedelmää. Kiitän Jumalaa tästä yhteydestä johon olen saanut tulla mukaan tekemään työtä sen kutsumuksen mukaan jonka olen Jumalalta saanut. Rukoilen, että yhä useampi löytäisi (jos ei vielä löytänyt) oman paikkansa sekä yhä useampi vahvistuisi omassa kutsumuksessaan ja lahjojen käytössä entistä enemmän. Kiitollisia olemme Jeesukselle, joka on tosi Viinipuu ja joka yhdistää meidät toisiimme ja antaa yhteisen päämärän sekä aiheuttaa hedelmäntulon elämässämme kun yhdessä kuljemme rukoillen! Muistammehan omalta osaltamme pitää huolta juurinesteen pääsystä sydämeemme myöskin kesäaikana!

J

Siunattua kesäaikaa sinulle ystävä! Pyry Winter, piiripastori

2

lähettien terveiset

lanpalvelukseen osallistui yli 140 henkilöä. Se oli toiminnalle uusissa tiloissa ja meidän toiselle Japanissa.

S

eurakuntaamme kastettiin 30.3. neljä uutta jäsentä. Kolme näistä henkilöistä käy nyt hyvin ahkerasti kirkossa, mutta yhdellä on ollut vaikeampaa. Häntä saa muistaa rukouksin. Samalla saimme viettää ensimmäistä jumalanpalvelusta uudella kirkollamme – kun vieraana

oli vielä gospelkuoro niin ilmassa oli suuren juhlan tuntua. Tilaisuuden harvinaislaatuisuutta kuvaa mielestäni hyvin se, että 70-luvulta alkaen maassa työskennellyt työtoverimme Jorma Pihkala kertoi, että jumalanpalvelus oli hänelle ensimmäinen, jossa kastettiin näin monta ihmistä kerralla. Olisiko saarellamme herätystä ilmassa? Rukoillaan yhdessä, että näin saisi olla! Kirkon vihkimisen yhteydessä saimme ottaa vastaan vieraita myös Suomesta. Oli ilo esitellä työtä ja Japania niin lähettikurssitovereillemme kuin Salon seurakunnan vieraillekin. Mari, Daniel, Emma, Aada ja Onni Nummela

ANNAN terveiset

K

nolla aiheeseen ja opin paljon uutta. Asiakirjojen laillistaminen työlupaa varten: kyseiset asiakirjat ovat saaneet kaikki tarvittavat leimat ja saapuneet Etiopiaan. Pari paperia tosin täytyy vielä hankkia. Nyt sitten jännitetään, millaiseen työhön onnistun saamaan työluvan, eli asian puolesta saa edelleen rukoilla.

evään mittaan olen kierrellyt niin Hämeessä, Varsinais-Suomessa kuin Kainuussakin. Kansanlähetyksen ja seurakuntien julkisten tilaisuuksien lisäksi olen käynyt esittäytymässä nimikkoseurakunnan lähetysjohtokunnalle, opettanut koululuokkia ja puhunut Raamattupiireissä. Aivan erityistä oli Anna Vähäkangas päästä puhumaan kotikirkossani Tervakoskella. Rukousaiheet: Yleensä pidän yhdessä tilaisuudessa vain yhden •Kotitalon myyminen ja tyhjentäminen, perinnönjako puheen, mutta tämän kuun alussa olin Paltamossa • Lähtövalmistelut, työlupa • Seurakuntavierailut sekä muut työtehtävät järjestettyjen Raamattulähetyspäivien pääpuhuja. Tuon viikonlopun aikana pidin viisi luentoa raamaKiitosaiheet: •Kiitos uusista nimikkoseurakunnista ja tukijoista tunkäännöstyöstä ja kerrankin oli sellainen tunne, • Kiitos hyvistä vierailuista ja varjeluksesta liikenteessä että ehdin sanoa jotain. Jo luentojen valmistaminen oli palkitsevaa, sillä pääsin paneutumaan kun-

3


rendicien terveiset

V

iikko sitten sunnuntaina 4.5. saimme kokoontua siunaamaan käyttöömme Puolivälin talon! Vietimme ihanan illan rukoillen, ja käyden läpi Wellspringin johtoryhmän kanssa sitä, miten olemme edenneet nyt tähän pisteeseen, jossa kaikki on valmista ensimmäisten naisten sisäänmuuttamista ajatellen. Tämä projekti on edennyt ihan uskomattoman nopeasti, ja olemme niin kiitollisia kaikille ihmisille, jotka ovat auttaneet meitä lahjoittamalla tavaroita, huonekaluja, polkupyöriä yms. Toisaalta kuitenkin voidaan todeta, että tästä vasta alkaa varsinainen työ: naisten konkreettinen auttaminen heidän päivittäisessä elämässään ja toipumisessaan. Tällä hetkellä valtion turvatalossa on vain kolme seksiperäisen ihmiskaupan uhria, joista yksi on pian muuttamassa uuteen maahan, ja joista kaksi on vielä korkeassa riskiryhmässä, joten joudumme vielä hetken aikaa odottelemaan ensimmäistä vakituista asukastamme.

terveiset keski-aasiasta

Nooan Arkki

tulee aloittamaan seuraavalla toiminnalla: Lasten päivähoito äitien oikeudenkäyntien/mahdollisten pätkätöiden aikana. Lasten yleinen sosiaalistaminen (ihmiskaupan uhrien lapset eivät usein näe paljonkaan muita ikätovereita). Äitien hyvinvointi (tarjoamme hauskaa ja hyödyllistä tekemistä, kuten kielten opiskelua, tanssia, maalausta, ompelua, kynsien ja hiustenhoitoa jne.). Äitien vanhemmuustaidot (opetamme äideille kuinka olla terveessävuorovaikutuksessa omien lasten kanssa, kuinka leikkiä lasten kanssa, ja kuinka asettaa terveet rajat).

Rukousaihe:Turkkiin saatava satelliittilupa

SAT-7 Suurin osa Lähi-idän noin 20 miljoonasta kristitystä elää alueilla, joilla evankeliumi on kaikkein heikoimmin esillä. Yhdellä eurolla voidaan kustantaa yhdelle katsojalle koko vuodeksi kristillistä tv-ohjelmaa. Kansanlähetys on yksi Sat-7:n kannattajajäsenistä. Tule sinäkin mukaan rukoustyöhön ja tavoittamaan evankeliumille 500 miljoonaa ihmistä! Sat-7:n studiotila.

Pia ja Rene, sekä lapset Rendic

jorman terveiset

T

ervehdys täältä Venäjältä! Hyvä, että olet mukana rukoilemassa työmiehen puolesta täällä Venäjällä. Viime kirjeessäni pyysin sinua rukoilemaa arkkipiispa Kari Mäkisen vierailun puolesta. Vierailun viimeisenä päivänä Kari Mäkinen piti Pyhän Marian kirkossa saarnan, jonka Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi tulkkasi venäjäksi. Vierailu oli tärkeä kirkkojemme välisen yhteistyön kannalta. Arkkipiispan vierailua edeltävinä päivinä ahersin ahkerasti Pyhän Annan kirkkoprojektin visualisointikuvien parissa. Sain kuin sainkin ajoissa valmiiksi sarjan värillisiä kuvia ja kirjoitin projektista lyhyen kuvauksen juuri ennen arkkipiispa Mäkisen tapaamista. Sain antaa Pyhän Annan projektin kuvauksen kuvineen hänelle. Pyhän Annan projekti tarvitsee nyt sponsoreita. Rakkaat ystävät, viedään tämäkin kirkkohanke rukouksena Herramme eteen ja tapahtukoon tässä kaikessa Jumalan tahto.

4

Jorma Laine

Rukousaihe: Pyhän Annan kirkkohankkeen edistyminen

Iskuja vaalien alla ja jälkeen

M

lähettien terveiset

Kiitosaiheita:

• Hänen nimensä on ... Rauhan Ruhtinas! • Vaalit sujuivat rauhallisesti ja äänestysprosentti oli odotettua korkeampi • Täällä Pohjoisessa on ollut rauhallista • Toimistopäällikkö Karin veli oli selkäleikkauksessa ja on toipumassa

aaliskuun lopulla pääkaupungissa tehtiin iso itsemurhaisku, jonka vuoksi sieltä lähetettiin osa järjestömme ulkomaalaisista aikaistetuille lomille ja neljä tiimiläistä tänne meille Pohjoiseen. Saimme lisäksi viisi ”maan sisäisiä pakolaisia” Luoteisesta kaupungista, Rukoillaan: missä turvallisuustilanne heikkeni eli yhtäkkiä tiimimme • että Rauhan Ruhtinas tulisi täällä tutuksi kasvoi 21 aikuiseen. --- lla oli melkoista ruljanssia järjes• johdatusta Luoteisen kaupungin työhön tellä majoituksia, kuljetuksia ynnä muuta heille kaikille • rauhaa toiselle vaalikierrokselle ja Jumalan mielen mukaista johtajaa maalle samalla kun pyöritti oman alueemme kuvioita ja turval• meille viisautta ja voimia työhön lisuusjärjestelyjä vaalien varalle. Hyvä puoli tilanteessa Vastuumme lisääntyy nyt kun järjestömme johdossa oli, että myös vammaisprojektin työntekijät Luoteesta väki vähenee tulivat tänne meille ja --- saattoi nyt käydä kasvokkain ne keskustelut, jotka jäivät käymättä maaliskuussa, kun hänen matkansa Luoteiseen kaupunkiin peruuntui. Pohdimme mm. miten työtä voidaan tiivistää, kun turvallisuus ei salli siellä liikkumista kaupungin ulkopuolella. Kuten tarkkaavainen lukija saattaa huomata, täällä meillä työn ja koko elämän suunnitelmat muuttuvat odottamattomasti ja jatkuvasti. Se venyttää sopeutumiskykyä ja pinnaa. Joskus haaveilemme että saisimme vain keskittyä projektien kehittämiseen, sellaiseen normaaliin muutokseen! Ja jatkoa seuraa. Pääkaupunkilaiset palasivat viikon jälkeen takaisin. Huhtikuun lopulla sitten pääkaupungissa oli toisen avustusjärjestön ylläpitämässä sairaalassa ampumavälikohtaus, jossa kolme ulkomaalaista kuoli. Sen seurauksena järjestömme päätti vähentää väkemme pääkaupungissa minimiin. Niinpä meille tänne Pohjoiseen kaupunkiin tulee toukokuun alussa kuusi tiimiläistä muutamaksi kuukaudeksi. Sama ruljanssi uudestaan, nyt pitemmän kaavan mukaan: Asuntoja, kielitunteja, työtiloja, toimenkuvia, perehdytystä, debriefingiä... Myös monia jäähyväisiä, kun jotkut pääkaupunkilaiset lähtevät suunniteltua aikaisemmin kokonaan maasta. Kiitos kun muistatte meitä ja tätä maata! Keski-Aasian lähetit

heinosten terveiset

M

Kiitosaiheita: AF joutuu jatkuvasti tekemään samanlaisia arvioita tänäkin päivänä • mahdollisuutemme olla uudistamassa kuin jo ensimmäisillä lennoilla 1940 -luvun lopulla: Millä alueilla on ja parantamassa lähetyslentokoneiden suurin tarve lähetyslentopalveluista? Millaisia lentokoneita ja millä tavalla laitteistoa varustettuna ne pitäisi lähettää noille alueille? • turvalliset lennot lähetyslentokoOsa meneillään olevista muutoksista on vaikuttanut sen, että Hannu on neilla viettänyt jo kolme viikon jaksoa Dodomassa Tansaniassa. Siellä on jo toinen MAF:n lentokone, Cessna Caravan, johon asennetaan uusi radiovarustus tulevia Rukousaiheita: • rauhaa Etelä-Sudaniin haasteita varten. • terroristien pommi-iskut KeniRukoillaan edelleen rauhaa Etelä-Sudaniin, jossa olisi niin suuri tarve lähetysaan lakkaisivat lentäjien palveluista. Olemme kiitollisia siitä, että Herra on kutsunut uusia lentäjiä • viisautta radiokorjaustöihin • Samuelin kokeet perheineen palvelemaan tuossa ajoittain sodan runtelemassa maassa. Hannu on • Lydialle työpaikka tehnyt työn tiimoilta matkoja Tsadiin, Tansaniaan ja Ugandaan. Hän on työsken• avioniikan henkilökunta: Alex, nellyt ruotsalaisten Martinin ja Tomin sekä australialaisen Mat:n kanssa Dodomassa Joseph ja Hermann Tansaniassa asentaen uusia radiolaitteita. • Kenian pienet koululaiset Siunaavin terveisin, Hannu, Päivi ja Samuel

5


tuppuraisten terveiset

T

ällä hetkellä lähetyksellämme on kolme Ulkoministeriön kehityshanketta Etiopiassa, jotka varmaankin ovat teille jo tuttuja: Darimun maaseudun kehittämishanke, Limun maaseudun kehittämishanke ja HIV/AIDS projekti. Lisäksi on neljä kummilapsiohjelmaa ja nuttuprojekti. Kolmeen ensimmäiseen osa rahoituksesta tulee Suomen ulkoministeriöltä. Aki on neuvonantajana kahdessa ensimmäisessä, Lehtisen Mika ja Tania HIV-ohjelmassa ja kummilapsiohjelmissa, minä Pirkko vastaan nutusta. Minulle lankeaa myös Akin projektien raportointi. Jokaisessa projektissa nuttua lukuun ottamatta on etiopialainen henkilökunta. Projektien lähetyksen omavastuuosuuteen on mahdollista osallistua rahallisesti. Lisätietoja siitä ja projekteista yleensä löytyy lähetyksemme uusilta kehitysyhteistyösivuilta www.toivonavaimia.fi

Hiv-projektista kirjoiteltiin Helsingin Sanomien yleisön osastossa, kirjoittelun johdosta UM pyysi meiltä selvitystä, joka UM:ssä hyväksyttiin. UM:stä kävivät myös tarkastajat tutustumassa projektiin. Keskustelun ydin näytti olevan kysymys siitä, syrjiikö projektimme homoseksuaaleja. Hyvää kevättä! Pirkko ja Aki

Rukousaiheita:

• Nuttujen lähetys onnistuisi eikä niistä menisi tullia eikä varastointimaksuja • Limuprojekti saataisiin loppuun, raportti kirjoitetuksi ja hyväksytyksi Suomen UM:ssä • Darimussa saataisiin rakennetuksi loput koulut, silta ja lähteet huolimatta kohta alkavasta sadekaudesta • Kummilapsiprojektin luokkahuoneen rakennusprojektiin saataisiin hyvä urakoitsija

A

lkuperäisenä suunnitelmana oli, että Tania tulisi Suomeen kolmen lapsen kanssa terveystarkastuksiin Lahteen, mutta juuri ennen lähtöä myös Natanael rupesi oirehtimaan, joten meille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tulla koko perhe siis Suomeen. Nyt olemme käyneet neljän lapsen kanssa allergia- ja astmatarkastuksissa ja saaneet yhden matkalaukullisen verran lääkkeitä mukaan Etiopiaan. Mikä oli hyvää, niin lääkäri antoi myös ohjeet siitä, kuinka meidän tulee toimia erilaisissa tilanteissa.

Estettä paluulle Etiopiaan lääkäri ei millään tavoin asettanut. Jatkamme siis työtä normaalisti ja toivomme, että lasten sairastelukierre voisi loppua. Kesän, joka Etiopiassa on sadekausi, vietämme Etiopiassa emmekä ole siis tulossa Suomeen. Vaikka matkamme Suomeen tuli yllättäen olemme kiitollisia Taivaan Isälle, että hän antoi meille pienen mahdollisuuden maisemanvaihdokseen rankan talvikauden jälkeen. Kiva on ollut nähdä sukulaisia ja ystäviä sekä nauttia Suomen kauniista luonnosta. Toivotamme teille kaikille siunattua kesää, Jumala teitä varjelkoon! Mika, Tania ja lapset

terveiset lähi-idästä Shalom!

P

irjoitan teille lyhyesti tervehdystä ystäväkirjeeseen Allegro-junassa. Olen nyt helatorstaiaattona menossa Pietariin. Edessä on tällä kertaa Pietarissa 29.5.–4.6. pidettävä koulutusseminaari, jossa ideoidaan äidinkielisten raamatuntekstien käyttöä itse kunkin omalla kielialueella ja harjoitellaan käytännössä kertomaan Raamattua suullisesti. Pari päivää sitten tulin toiselta matkalta, Kokkolasta, SPS:n vuosijuhlasta, jossa ulkomaalaisena vieraana oli mm. mokshalainen 24-vuotias Olga Surdjaeva. Olin hänen tulkkinaan neljä päivää, koska mokshan käännöstarkistaja Linnea oli sairastunut. Olga on Saranskin luterilaisen moksha -seurakunnan kasvatti, aktiivinuori, joka vetää nuorten toimintaa seurakunnassa. Vuosi sitten Jumala johti hänet mokshan käännösryhmään kääntäjäksi. Oli ilo kuunnella, kun Olga kertoi äidinkielisen Raamatun merkityksestä ja antoi tuoreen todistuksen elämästään ja uskostaan. Hänellä oli jopa neljä puheenvuoroa juhlilla. Olga oli jo lapsena 90-luvun alussa saanut käsiinsä äidinkielellään mokshaksi Raamatun lastenkertomuksia kirjasen ja se oli tehnyt häneen vaikutuksen. Oma työni 1. Mooseksen kirjan parissa on siinä vaiheessa, että valmistelen valmiin alkuosan lähettämistä konsultille tarkistettavaksi. Tarkoituksemme on elokuun lopulla käydä se konsultin kanssa läpi. Kirjan loppuosa on edelleen työn alla. Kiitos muistamisestanne, rukouksistanne! Kirjoitan lisää kirjeessäni.

yysin kirjoittamaan ensimmäiseen rukouskorttiini yli 20-vuotta sitten raamatusta lauseen ”Jumalalle ei mikään ole mahdotonta”. Vasta nyt, kaikkien näiden vuosien jälkeen, olen ymmärtänyt että ”Minulle ei mikään ole mahdotonta, kun Jumala toimii kauttani”. Vuosia katselin omia puutteitani ja menin asenteella: ”Eihän minun kielitaitoni nyt siihen riitä”, ”Miten minä nyt voisin muita opettaa”, ”Tuo nyt on aivan mahdotonta minulle” jne. Olen muuttanut asenteeni niin että katson Jeesukseen ja Hänen mahdollisuuksiinsa minun kauttani, ja nykyisin suostun kaikkiin eteen tuleviin vaikeisiin tehtäviin ja samalla huokaan ylöspäin: ”Ok, Jeesus, tiedät ettei minusta ole tähän, mutta Sinä annat mitä tarvitsen - toimi kauttani.” Ja toden totta, löydän itseni mitä vastuullisimmista tehtävistä. Pelko ja epävarmuus ovat hävinneet, joiden tilalle on tullut tietynlainen rentous ja ilo. Ei niin etten vieläkin tekisi virheitä ja hepreakin menee sinne päin, mutta se ei enää haittaa. Halusin kertoa tämän sinulle rohkaistakseni sinuakin tarttumaan tehtäviin mitkä tuntuvat vaikeilta. Jumalalla on meille kaikille niin paljon enemmän varattuna jos vain uskoisimme ja luottaisimme Hänen mahdollisuuksiinsa meissä. Saimme viisumit eilen, kiitos Herralle ja teille rukouksista! Avointen ovien viikonloppu oli myös siunattu ja saimme jakaa sanomaa monille kiinnostuneille. Kun hengelliselä rintamalla saavutettaan voittoja, on siulunvihollinen valmis kiusaamaan muilla rintamilla. Viime yönä ---- oksensi monta tuntia ja aamulla jouduin hakemaan ---n koulusta voimakkaan selkäkivun ja jalan heikkouden takia kotiin. Rukoilkaa varjelusta meidän koko perheelle, mutta erikoisesti pojille. Molemmat pojat ovat mukana soittamassa ryhmässä jonka tulisi esiintyä perjantaina kahdessa messiaanisessa srk:ssa ja sitten keskiviikkona Shavuot-konferenssissa. Suunnitelmissa on tulla kesällä Suomeen – toivottavasti näemme monia teistä. PS. 1. Olisiko sinulla tietoa mistä voisimme lainata tai vuokrata auton kesäksi? PS. 2. Kiitos Herralle, Hän on hyvä! Saimme 1 vuoden jatkoa viisumille.

Terveisin Riitta

Lähi-idän lähettiperhe

rIITTA pYYKÖN terveiset Tervehdys, rakkaat ystävät!

K

6

lehtisten terveiset

Allegro-junassa 28.5.2014

7


Haastattelussa

TYÖN TIIMOILTA

Helena Metso

Kevään aikana olemme piirissämme saaneet iloita kolmesta uudesta nimikkosopimuksesta. Edellisessä kirjeessä jo kerroimme Naantalin seurakunnan kanssa sopimuksesta Seija Järvenpään lähettämiseksi Keski-Aasiaan. Kaarinan seurakunta ja Turun Katariinan seurakunta ovat tehneet kummatkin nimikkosopimuksen Anna Vähäkankaan lähettämiseksi kesällä Etiopiaan raamatunkäännöstyöhön. Iloitsemme näistä sopimuksista ja kiitämme luottamuksesta.

Mistä päin olet kotoisin? Olen Viipurilaisten vanhempien lapsi ja lapsuuteni vietin Kymenlaaksossa, Kouvolassa. Nykyisin asun Turussa, jo vuodesta 1984. Olen ollut suurimmaksi osaksi työuraa yksityisyrittäjänä. Minulla on ollut arkkitehtitoimisto yhdessä mieheni kanssa, joka oli sähköinsinööri. Jäin eläkkeelle Paimion kaupungin palveluksesta neljä vuotta sitten. Mitä sinun päivittäiseen elämänrytmiisi kuuluu, työ/ harrastukset? Olen eläkkeellä ja kesäisin vietän aikaani siirtolapuutarhamökillä, jossa hoidan puutarhaa ja kasvimaata. Lähellä sydäntäni on Israel ja olenkin ollut siellä kolmena vuotena vapaaehtoistyössä. Viimeiseksi olin Raamatun kääntäjien kodilla Mevasseret Zionissa, Jerusalemin edustalla. Myös suomalaisten pitämässä majatalo Keitaassa olen työskennellyt. Myös liikunta ja lasten kanssa eläminen ovat elämään kuuluvia asioita. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee ja kertoisitko uskoontulostasi? Minulla ei ollut uskovaa kotia. Tulin uskoon rippileirillä Raamattua lukemalla ja ymmärsin, että hyvänen aika tämähän on totta! Minusta tuntui kuin Jeesus itse olisi seisonut siinä vierelläni. Sen jälkeen petyin uskoviin ja ajauduin aika kauaksi useaksi vuodeksi. Minulla oli käsitys, että uskovat olisivat jotain supertyyppejä, enkä ymmärtänyt, että ihan tavallisia ihmisiähän he ovat. Sitten vuosien kuluttua tuli ikävä uskovien yhteyteen ja siihen aikaan 70-luvulla Sana-lehti oli minulle uskoa kannatteleva voima. Aloin silloin pitää Raamattupiiriä ja myös mieheni tuli niihin

8

aikoihin uskoon. Silloin toimin myös politiikassa kristillisiä arvoja korostavassa puolueessa. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä elämässä? Yhteys Jeesukseen, Jumalaan. Myös perheeni on tärkeä. Uskovien yhteys. Pidän myös paljon heprean opiskelusta. Mitä seurakuntayhteys sinulle antaa? Rikastuttaa elämää, avaa Sanaa. Miten olet päässyt palvelemaan KL:ssä? Missiokahvilassa on ollut palkitsevaa olla mukana: ihmisten kuunteleminen ja palveleminen on lähellä sydäntäni. Myös heprean ryhmässä sain olla apuopettajana alkeisryhmässä.

Keväällä saimme järjestää Paimion seurakunnan kanssa yhdessä kymmenviikkoisen alfakurssin. Matkaan lähti yli 50 osallistujaa ja iloksemme huomasimme joka kerta yli neljänkymmenen olleen paikalla. Kaiken huipuksi loppujuhlaan, johon jokainen sai kutsua 1-2 ystävää, tuli yli 100 henkilöä mukaan. Kaikista tärkeintä tietenkin oli se, mitä Jumala sai tehdä ihmisten sydämessä kurssin aikana ja sen jälkeen. Kiitos Paimion seurakunnalle ja kaikille, jotka olivat tavalla tai toisella olitte mukana kurssin järjestelyissä.

3.–5.7.2015 Kansanlähetyspäivät ovat tulossa Turkuun. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kanssamme mukana tapahtuman järjestelyissä. Tapahtuman johtajia ovat nuorisotyön johtaja Mika Falk ja piiripastorimme Pyry Winter. Tapahtumapaikka tulee olemaan Turun messukeskus. Haluamme jättää tapahtuman järjestelyt ja talkootyövoimatarpeen teille kaikille nyt jo rukousaiheeksi. TALOUDESTA Piirimme lahjoituksissa on ollut havaittavissa alkuvuonna yli 10 % kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Uuden työntekijän myötä myös menomme ovat kasvaneet. Piiripastorimme Pyry Winterin renkaaseen on ilmoittautunut ilahduttavasti uusiakin kannattajia. Vielä tarvitsisimme kuitenkin lisää, kun kesällä otamme Pyrystä 100 % kannatusvastuun. Voisitko rukoilla ja kysellä olisiko sinun paikkasi tässä renkaassa? Ari Malmi

Mieluisin Raamatun kohta? Ps. 23

Terveiseni Kansanlähetyksen ystäville: Hirveän tärkeää on, että hyväksymme kaikenikäiset seurakuntaan. Tärkeää, että opetetaan parannuksen tekoa, uudestisyntymistä. Lähetystyötä tukekaamme innolla seuraamalla Ystäväkirjeitä ja lähettien rukouskirjeitä.

Teemme bussimatkan Jyväskylän Kansanlähetyspäiville. Lähtö on Turusta perjantaina klo 14 ja paluu sunnuntaina. Majoittuminen on järjestetty hyvätasoisessa Kiponniemen toimintakeskuksessa, kauniin keskisuomalaisen luonnon keskellä järven rannalla. Matkan hinnat alkaen 140 euroa/2 vuorokautta, sisältää majoituksen aamiaisella ja matkat. Lapsilla omat alennetut hinnat. Lisätietoja: esa.makinen@sekl.fi tai puhelimitse 050 378 5165. 9


tulevaa toimintaa turussa

Kesäillan keidashetket su klo 18 13.7., 20.7., 3.8., 10.8., 17.8., 31.8. Vuorikodilla Rendicien perhe vierailulla Turussa 10.8.

Mikaelin kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen ja samana iltana Vuorikodilla klo 18 Kesäillan keidashetkessä.

Turku-aktio 24.–28.8. (ks. erillinen ilmoitus) Mikael-messu su 7.9. klo 17

Mikaelin kirkossa. Opetus Pyry Winter ja mukana myös Varikkobändi. Tule kuulemaan samalla, miten voit olla mukana Kansalähetyspäivien valmisteluissa.

VUORIKODILLA:

Rukousaamu perjantaisin klo 7, alkaen 15.8. Naisten Raamattupiiri kokoontuu joka toinen viikko 13.8. alkaen klo 16.30, Airi Jääskö Heprean jatkokurssi maanantaisin, alkaa 1.9. klo 16, Marjut Vihersaari Avaimia Johanneksen kirjeisiin alkaa 1.9. joka toinen viikko klo 18, Lassi Stenman Miesten Raamattupiiri aloittaa 8.9. joka toinen viikko klo 18, Aarne Nummela Ilosanomapiiri alkaa keskiviikkona 10.9. klo 19 ja kokoontuu joka toinen viikko, Tuula Eklund Solu aloittaa 17.9. klo 18 ja kokoontuu joka toinen viikko, Helvi Kaitaniemi

JUHANNUSJUHLAT 20.–21.6.2014

Omenakeräys Kansanlähetyksen työn hyväksi 1.9. ja 22.9. klo 8-17 Vuorikodilla Voit tuoda omenoita Vuorikodille, josta me toimitamme ne mehustettavaksi. Mehut myydään 10 euroa/3 litraa tilaisuuksiemme yhteydessä.

SUURI ti 23.9.2014 LAULUILTA! klo 18 Mikaelinkirkko, Puistokatu 16, Turku

Mukana Lauramaria Anna-Mari Kaskinen Pertti Kallio Pyysalot Jouni Lehikoinen

Myllymäentie 22 (ellei toisin mainita)

Pe 20.6.

klo 17.15 Rukoushetki klo 18.00 Tienraivaajan ohjauksessa, Pyry Winter. Tarjoilua! klo 19.30 Aattojuhla; Matti Vuolanne, Ilontipat ja Leila Myllyoja.

La 21.6. klo 17.15 klo 18.00 klo 19.30

Rukoushetki Tulkaa minun luokseni! Pyry Winter. Tarjoilua! Valon juhla; Matti Vuolanne, Ulla Kukkanen, Ari Malmi. Vuorikoti, Vuorikatu 8

Su 22.6.

klo 17.15 Rukoushetki klo 18.00 Kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksemme; Lassi Stenman Kirjapöytä. Tervetuloa! Turun kristillinen työväenyhdistys ja Kansanlähetys

10

Viisikielinen-laulukirjaa myytävänä kirjapöydällä. Tule iloiseen laulutunnelmaan ! Vapaa pääsy. Viidesläiset järjestöt ja Mikaelin srk

11


MATKAILUA

-laivalla Turusta

Kuva Viking Line

SYKSYN 2014 KL-RISTEILYT Israel-risteily la 20.9. klo 21 – su 21.9. klo 20

Mukana Olavi Syväntö, Antti Laato ja Viktor Klimenko.

Parisuhderisteily la 18.10. klo 21 – su 19.10. klo 20

Mukana Hanna Ranssi-Matikainen & Pekka Matikainen, Mari & Martti Ahvenjärvi ja Seppo Jokinen.

Hinnat: alk. 89e/hlö sisältäen hyttipaikan, ohjelman ja ateriat.

VARAA HETI, NIIN ET JÄÄ ! RANNALLE

Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma:

www.matkapojat.fi/risteily/teemaristeily/kl-risteilyt tai s-postilla: turku@matkapojat.fi tai p. 010-2323200 (puhelinvaraukset 10 e, netissä 0 e). KL-RISTEILYT

maakunnassa tapahtuu

AVIOLIITTOLEIRI

Karkun evankelisella opistolla 30.6.–4.7.2014

Lähde mukaan keväiseen Israeliin!

Vehreän Galilean Tiberias ja Jerusalem 29.3. – 5.4.2015 (1 viikko, sunnuntai – sunnuntai)

Paattinen

Matkanjohtajina: Piirijohtaja Ari Malmi Turku 0500 258813, ari.malmi@netti.fi ja lähetysdiakoni Pentti Heinilä Ulvila 050 5837830, pentti.heinila@sekl.fi

Messu kirkossa, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntakodilla. Mukana Ari Malmi.

Oppaana Iris Amoyal

Su 17.8. klo 10

PIIKKIÖ

Su 31.8. klo 10

Messu, saarnaa Pekka Palosaari. Kirkkokahvit lähetyksen merkeissä; Ari Malmi ja Pekka Palosaari. SALO

4.8. klo 13-15 Kaffemukissa

Kimmo Malinen tuo terveisiä Japanin matkalta. Ke 24.9. klo 18.30 Salon srk-talolla, Torikatu 6

Usko arjessa ilta, Mari Vihinen. VEHMAA

Su 14.9. klo 10

Messu kirkossa ja kirkkokahvit Vinkkilän seurakuntatalolla, Pyry Winter.

12

Tekninen matkanjärjestäjä: Matkapojat Oy

Luonnonkauniissa kulttuurimaisemassa Sastamalassa järjestettävä avioliittoleiri on paitsi avioliiton vuosihuolto myös koko perheen loma. Luentoja aiheista erilaisuuden kunnioittaminen, seksuaalisuus, kiintymi­nen ja liittyminen ja sovinnon rakentaminen. Avioliittoleirin pääkoulutta­jina toimivat pari- ja seksuaaliterapeutti Helka Silventoinen ja työyhteisö­valmentaja Markku Silventoinen sekä psykoterapeutti Seija Leppänen. Laadukas lastenhoito toteutetaan kolmessa ikäryhmässä ja pienimmillä on koko leirin ajan oma hoitaja. Ateriat on katettu valmiiksi tasokkaaseen noutopöytään. Hinta täysi-hoidolla omin liinavaattein: 585 e/pari, lapset yli 11v. 185 e, 5-10 v. 150 e, alle 5 v. 60 e. Tiedustelut: Seija Leppänen, p. 0400 465 216 Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.keokarkku.fi

Toiviomatkojen tilauslennot 29.03. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30 05.04. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55 Majoitus 29.03. – 02.04. (4 yötä) Tiberias / hotelli Leonardo Club 02.04. – 05.04. (3 yötä) Jerusalem / hotelli Leonardo Jerusalem Matkan perushinta 1399 € Hintaan sisältyvät lentomatkat, majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito (illallinen ja aamiainen hotelleissa päivittäin (7 x), bussikuljetukset Tel Avivin lentokentältä Tiberiakseen, Tiberiaasta Jerusalemiin ja Jerusalemista Tel Avivin lentokentällle, suomenkielisen oppaan palvelukset, hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat. Lisämaksusta saatavissa yhden hengen huone + 340 €. Retket Perushintaan ei sisälly retkiä matkakohteiden ympäristön nähtävyyksille. Ryhmälle laaditaan oma retkiohjelma, johon sisältyvät retket on mahdollista maksaa Suomessa ennen matkan alkua yhtenä pakettina. Tiedot retkipaketista toimitetaan matkan osanottajille noin kuukautta ennen matkaa.

TERVETULOA MUKAAN ANTOISALLE MATKALLE!

13


ryttylässä tapahtuu Viikonloppukurssit syksy 2014 17.–19.10. Luominen vai evoluutio? (Pekka Reinikainen, Matti Leisola, Pekka Rahkila, Mikko Tuuliranta) 12.–14.9. HOPE – lähetyksen esikoulutuskurssin 1.vkl 28.–30.11. HOPE – lähetyksen esikoulutuskurssin 2.vkl Raamattuperiodit Ryttylässä ELOKUU 26.–29.8. Raamatun punainen lanka Leif Nummela, Vesa Ollilainen (huom! neljän päivän periodi) SYYSKUU 1.–3.9. Johdanto kristillisen uskon puolustamiseen maanantai: Mitä on apologetiikka? Ilkka Rytilahti; tiistai: Jumalatodisteet, Pasi Turunen; keskiviikko: Kärsimyksen ongelma, Jarkko Haapanen 8.–10.9. Raamatun arvovalta, maanantai: Raamatun kaanon, Marko Turunen; tiistai: Raamatun itseilmoitus, Henri Haataja, keskiviikko: Raamatun arvovalta dogmatiikassa ja kirkossa, Niilo Räsänen

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: p. 019 77920, www.kansanlahetys.fi 15.–17.9. Raamatun tulkinta, maanantai: Hyviä raamatuntulkinnan periaatteita; tiistai: Raamatun virheettömyys, Leif Nummela; keskiviikko: Miten ihminen pelastuu? Pelastusopin tulkinta, Henri Haataja LOKAKUU 7.–9.10. Roomalaiskirje I (luvut 1-8), Leif Nummela (Huom! ti-to) 27.–29.10. Armolahjat, Kai Niemelä MARRASKUU 3.–5.11. Roomalaiskirje II (luvut 9-16), Jarkko Haapanen, Vesa Ollilainen JOULUKUU 1.–3.12. Vanhan testamentin tulkinta Uudessa testamentissa, maanantai: VT:n tulkinta evankeliumeissa, Vesa Ollilainen; tiistai: VT:n tulkinta kirjeissä, Leif Nummela; keskiviikko: VT:n tulkinta Apostolien teoissa, Niilo Räsänen 8.–10.12. Katekismus tutuksi!, maanantai: Käskyt; tiistai: Uskontunnustus; keskiviikko: Isä meidän. Opettajana Marko Turunen.

Rukouskalenteri Kiitosaiheita: •Paimion alfa-kurssi ja uudet nimikkosopimukset Rukousaiheita: •Kansanlähetyspäivien valmistelut •Lähettiemme kesälomat

•Piirimme talouden tasapaino

Pidetään yhteyttä • Vuorikoti Vuorikatu 8, 20700 Turku Puh. 02 251 9540 ma-pe 9-12 kiinni 7.7.–3.8.2014 vskl@sekl.fi Aineisto seuraavaan Ystäväkirjeeseen 8.9.2014 mennessä. • Työntekijät Piirijohtaja Ari Malmi 02 247 4585, 0500 258 813 ari.malmi@sekl.fi Piiripastori Pyry Winter 044 567 8855, pyry.winter@sekl.fi Juniori ja -nuorisotyöntekijä Risto Hiltunen 044 565 6923, risto.hiltunen@sekl.fi virkavapaalla 1.2.-31.12. Toimistosihteeri Esa Mäkinen 050 378 5165, esa.makinen@sekl.fi • Vapaaehtoiset Aarne Nummela 0500 743 467 Matti Paavonperä 040 544 7263 • Lähetit Hannu & Päivi Heinonen Lähetyslentotyö, Kenia

Raimo & Pirkko Tuppurainen Etiopia Daniel & Mari Nummela, Japani Annu & Pedro Santos, Lähi-itä Riitta Pyykkö, Raamatunkäännöstyö Jorma Laine, Venäjä Seija Järvenpää, Keski-Aasia Heini & Juhani Mäkilä, Keski-Aasia Pia & Rene Rendic, Medialähetystyö • Ystäväkirjeessä olevat kuvat: Kansikuva: Rauno Maanpää Muut kuvat: Kansanlähetyksen kuvapankki, ellei toisin mainita. • Taitto ja ulkoasu: Teija Neuvonen 14

Rahankeräysluvan myöntäjä: V-S:n Poliisilaitos, nro 8420/1/2013

Mika & Tania Lehtinen Etiopia

15

Yst%c3%a4v%c3%a4kirje%203 2014  
Yst%c3%a4v%c3%a4kirje%203 2014  

http://varsinais-suomi.sekl.fi/sites/default/files/Yst%C3%A4v%C3%A4kirje%203.2014.pdf

Advertisement