Page 1

Ennen Kansanlähetyspäiviä 4.-5.7. to-pe

Rukousseminaari to klo 14 lähtien Sataedun auditoriossa Kuninkaanlähteenkatu 14 Kankaanpäässä

Järvenpään seurakuntakeskuksessa

18.-19.5.2013


Ystäväkirje 2/13 Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Kirvesmiehentie 4 A 04200 KERAVA uusimaa.sekl.fi Puh. (09) 2428 326 Fax (09) 2586 6060 Sähköposti: uudenmaankl@sekl.fi Pankkitilinumero IBA: FI 488 000 150 148 2203 Yhteys toimistoon liittyvissä asioissa Pirkko Väliahoon puh. 050 436 5463 Päätoimittaja Eero Ahonen Taittaja Ulla Ohtamaa

Sisällys 2/13 Pääkirjoitus Helluntai kutsuu JARI ARANEVA Helluntaijuhlat Piirijohtajan palsta EERO AHONEN Alfa ja vappu, kuvia Toimintaa piirissä Lähetys Esirukous ja Patina Säännöllisesti ja Pankkisiirto Turkin matka Ruska ja Raamattu matka Ryttylässä tapahtuu

sivu 3-4 5 6-8 9 10-11 12-14 15 16 17 18 19

Sähköinen Ystäväkirje Jos tahdot Ystäväkirjeen sähköisesti, niin olisitko niin ystävällinen, että ilmoittaisit siitä Eero Ahoselle s.posti: eero.ahonen@sekl.fi


Pääkirjoitus Jari Araneva

Helluntai kutsuu

P

itkä talvi on taas kerran takana, katseet kääntyvät pikkuhiljaa kohti kevättä ja kesää. Mutta vain pikkuhiljaa, sillä tätä kirjoittaessani ainakin meidän pihaamme peittää vielä paksu lumikerros, eikä ole mitään takeita siitä, etteikö sitä olisi siellä vielä vappunakin. Mutta lumen ja jään alla odottaa maa, jossa sen paljastuttua alkaa jälleen tapahtua ihme. Me saamme jälleen kerran omin silmin nähdä, miten Jumalan Sana toteutuu aivan silmiemme edessä. Se sama Sana, jonka Jumala jo luomisessa lausui 1Moos.1:11. Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa”, herättää jälleen kuolleelta näyttävässä uuden elämän ihmeen. Olin muutama päivä sitten Virossa, missä eräs tapaamani henkilö pahoitteli sitä, miten välinpitämättömiä ihmiset ovat evankeliumin sanomalle. Hän kutsui sitä ”hengellisen ilmaston” viilenemiseksi. Maapallon ilmaston sanotaan lämpenevän, mutta tuo em. ”hengellisen ilmaston” viileneminen on totta myös meillä Suomessa. Myös meillä väki vähenee kirkoista, välinpitämättömyys Jumalan Sanaa, Raamattua, kohtaan lisääntyy koko ajan. On ikään kuin valtaosalla ihmisistä oman sisimmän kylmyys lisääntyisi koko ajan. Monen sydämen peittää lumi ja jää estäen uuden elämän synnyn. Juuri tämän lumen ja jään keskellä on meidän työkenttämme, jonka Jeesus on meille Lähetyskäskyssään antanut. Missään kohtaa Jeesus ei opeta tuon tehtävän olevan helppo. Päinvastoin Hän opettaa lähettävänsä omansa kuin lampaat susien keskelle. Mutta, niin kuin ei ollut opetuslasten, ei meidänkään tehtävänä ole juosta susia karkuun, vaan kohdata ne siellä, missä ne tänäkin päivänä ovat: kylmässä, kovassa ja Pahan hallitsemassa maailmassa. Maailmassa, missä tunnustaviin kristittyihin suhtaudutaan yhä torjuvammin. Maailmassa, missä meidän työtämme vaikeutetaan yhä


enemmän ja enemmän. Mutta Jumalan Sana ei ole tarkoitettu kätkettäväksi, vaan julistettavaksi. Niin kuin tuo kevätaurinko sulattaa tuon lopunkin lumen ja jään paljastaen kuolleelta näyttävän maanpinnan uuden elämän ihmettä varten, on Jumalan Sana voimallinen tänäänkin sulattamaan jäisen, elottoman ihmissydämen ja tuomaan siihen sen elämän, joka johtaa viimein Iankaikkiseen Elämään. Tähän Helluntain sanoma meitä tänäänkin johdattaa. Opetuslasten tehtävä alkoi Helluntain ihmeestä, kun Jeesuksen lupaama Puolustaja, Pyhä Henki, laskeutui heidän ylleen, kirkasti heille lopullisesti sen, mitä Jumalan Sana on ja miksi se on meille annettu. Pyhä Henki antoi heille rohkeuden lähteä julistamaan Jumalan Sanaa, evankeliumia ihmiseksi syntyneestä, Ristillä kuolleesta ja Ylösnousseesta Jumalan Pojasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Tätä tehtävää me saamme Jumalan Armosta jatkaa tänä päivänä. Ja se sanoma, jota me tänään julistamme, on aivan sama, kuin se oli apostoleilla lähes 2000 v. sitten. Vuodet vierivät, julistajat vaihtuvat, mutta Jumalan Sana on ikuinen ja muuttumaton. Pääsiäisen sanoma julistaa meille tyhjän haudan Ilosanomaa ”ei Hän ole täällä, Hän on noussut ylös”. Helluntain sanoma tuo eteemme sanat, jotka Jeesus antoi oppilailleen apostoleille ennen Taivaaseenastumistaan, ”menkää ja tehkää, kastakaa ja opettakaa”. Helluntain sanoma julistaa meille, että tämä tehtävä on vielä kesken. Tehtävä, joka alkaa kotimme kynnykseltä jatkuen maan ääriin saakka. Mutta aivan kuten apostolit, myös me saamme kukin lähteä tähän tehtävään sillä paikalla, jonka Jumala itse on Armossaan kullekin antanut. Ja apostolien lailla me kuljemme tietä, jonka Jeesus on eteemme asettanut. Tietä, joka on kaikkea muuta kuin helppo. Tietä, jolla me kohtaamme monenlaisia vastuksia ja vaikeuksia. Mutta kuten apostolit, myös me saamme joka hetki turvata siihen lupaukseen, jonka itse Ylösnoussut Herramme Jeesus Kristus meille omassa Pyhässä Sanassa, Raamatussa, antaa ”katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." Siunattua kevään ja kesän odotusta toivottaen

Jari Araneva

Vanhan Testamentin profeettojen sanoma tälle ajalle Jokelan kirkolla 20.-22.9.2013 Luennot pitävät Liisi Jokiranta sekä Raimo ja Ulpu Lappi. Tarkempi ohjelma syyskuun Ystäväkirjeessä. Varaa nyt kalenteristasi aika.


Järvenpään seurakuntakeskuksessa

18.-19.5.13

Kirkkotie 1 Lauantai 18.5. 18.00 HERRA, TÄYTÄ MINUT PYHÄLLÄ HENGELLÄ Liisi Jokiranta 19.00 TULE PYHÄ HENKI Liisi Jokiranta, Jari Araneva Musiikki Mikko Alanen Sunnuntai 19.5. 10.00 KANSANLAULUMESSU kirkossa Liturgina James Cox Saarnaa Vesa Koivisto L Ä H E T Y S S O P P A S E U R A K U N T A K E S K UK S E S S A 12.30 13.30

PYHÄ HENKI - VOIMAN HENKI Pekka Jokiranta PYHÄ HENKI – RAKKAUDEN HENKI Pekka Jokiranta

HEL LUNTAIN JUHL AKAHVIT 15.00

LÄHETYSJUHLA: PYHÄ HENKI – MUUTOKSEN HENKI Eero Ahonen, Ulpu Leino, Mika ja Tania Lehtinen Mieskööri Vihdistä

Järvenpään seurakunta

Uudenmaan Kansanlähetys


Piirijohtajan palsta

L

ähestymme helluntaita, kristikunnan suurta juhlaa, seurakunnan syntyjuhlaa, Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaa. Jumala lähettää Henkensä meille. Me saamme Jumalalta Pyhä Hengen uskoon tullessa, kuten (Ef. 1:13)sanoo, että ”Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvattu Pyhän Hengen sinetti.” Ja vain uskovalla voi olla Pyhä Henki, kuten Room. 8:9 ”…jolla ei ole Kristuksen Henki, se ei ole hänen omansa.” Tai kuten 1 Kor. 3:16-17: ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.” 1 Kor. 6:19 -20 sanotaan, että ”…. ja ettette ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.” Jo näistäkin jakeista me näemme, miten Jumala tahtoo, että Hän saisi hallita, olla isäntänä omassa temppelissään. Vain Jumalan Hengen täyttämä ja ohjaama elämä voi olla todellista elämää ja rikasta elämää. Monesti olemme kokeneet elämämme kriiseissä, sairasvuoteella tai erilaisten kysymystemme edessä, että minähän selvisin. Pyhä Henki auttoi minua juuri silloin, kun oli kaikkein kiperin tilanne ja Hänen määräämänsä aika oli koettanut. Paavali sanookin 2 Kor. 12:9-10 ”…kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.” Otan yhden esim. apostolien elämästä helluntain jälkeisestä tapahtumasta. Jumala oli juuri parantanut ramman miehen Pietarin ja Johanneksen kautta kauniin portin pielessä. Tästä nousi valtava mekkala. Pietari todistaa suurella voimalla Jeesuksesta (Apt. 3:12-26): Tällöin papit, pyhäkön vartioston päälliköt ja saddukeukset astuivat heidän eteensä närkästyneinä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksen ylösnousemusta kuolleista ja kävivät heihin käsiksi. He kielsivät puhumasta Jeesuksen nimeen. Kun Pietari ja Johannes jatkoivat todistamista, niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja lopulta päästivät heidät vapaiksi (Apt 4:21). Mitä nyt Pietari ja Johannes tekivät? Tästä meille kertoo Apt. 4:23 -37 seuraava: Ensiksi apostolit menivät omiensa luo. He etsivät ne, jotka voivat ymmärtää heitä tässä vaikeassa tilanteessa. Uskon ystävien kanssa he tahtoivat jakaa tämän hyökkäyksen. Siellä avattiin sydämet, siellä vuodatettiin Herralle niin vastustajien tekemiset ja uhkaukset kuin oman


sydämen painot ja ahdistukset. Siellä ei alettu moittia ja repostella pappeja, saddukeuksia ja pyhäkön vartioston päällikköä. Tilanne olisi ollut mitä herkullisin alkaa suunnitella oikein kunnon löylytystä ja levittää eri puolille seurakuntaa hyvin hyökkäävä ja repivä ilmapiiri. Näin tekemällä he estivät Pyhää Henkeä tulemasta murheelliseksi, kuten Ef. 4:30 opettaa. Mitä he tekivät? He yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen. Tilanne tuotiin Herran eteen yhdessä uskonystävien kanssa. Kun katsoo tuota rukousta, miten he rukoilivat (24-30), he vetosivat Jumalan sanaan, mitä sinä Jumala olet puhunut ja mitä tässä kaupungissa on tehty Jeesukselle. Sen jälkeen he yksinkertaisesti sanoivat ”ja nyt Herra katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi” (29). He olivat aikansa katselleet, nyt he pyytävät, että Herra ottaisi tämän asian hoitaakseen, eli siirsivät koko tilanteen Jumalan käsiin, hänen selvitettäväkseen. Toiseksi he pyysivät, että Jumala antaisi heidän puhua rohkeasti sanaa. He pyysivät työlleen jatkuvuutta Herralta. Ei alettu neuvotella vastustajien kanssa. Vaarana olisi ollut, että ”teologia” olisi muuttunut ja samoin näky olisi kadonnut ja työ jäänyt tekemättä. Työ näytti vaikealta ja vastustus oli todella ankara, mutta he olivat intoa ja voimaa täynnä ja uskoivat, että Jumala hoitaa tämän asian. He olivat halukkaat jatkamaan julistustyötä, jos vain Jumala antaa siihen mahdollisuuden ja voiman. Tässä on meille aikaamme hyvä esimerkki. Meidän on tehtävä työtä näkyymme ja Raamattuun nojautuen siitäkin huolimatta, että vastustusta voi tulla yllättäin eri komiteoitten, neuvostojen kautta, jopa eri tavalla ajattelevien uskovien taholta. Meidän ei tarvitse olla ihmisille mieliksi. On muistettava apostolien sanat: ”enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Apt. 5:29). Kolmanneksi he pyysivät vielä, että Herra ojentaisi kätensä niin, että sairaat parantuisivat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuisi sinun pyhän Poikasi Jeesuksen kautta. He odottivat siis voimaa vain Jumalalta tuohon vaikeaan tilanteeseen. Jumala vastasi ja täytti heidät kaikki Pyhällä Hengellä ja he saivat rohkeuden jatkaa sanan julistusta. Tuon julistuksen ydin oli Jeesuksen ylösnousemus. Jumala yhdisti uskovat tuossa vaikeassa tilanteessa. Nyt käytiin yksimielisesti työhön ja tuettiin toinen toistaan. Herätys eteni, mutta vain Pyhän Hengen avulla. Mitä me tästä tämän päivän uskovana kansana opimme? Herätys on Jumalan antama. Se on Jumalan saarnattuun sanaa sidottu sekä sanan mukaan ojentautumista. Silloin myös sielunvihollinen herää ja tunkeutuu hienommin ja röyhkeämmin aivan sinne sisäpiiriin ja aina temppeliin saakka. Herätyksessä kuten apostoleillakin oli tärkeää yhteinen rukous ja syvä yksimielisyys. Ei jää aikaa kinastella, sillä silloin on tärkeää, että sielut pelastuvat ja tuli palaa. Silloin annetaan anteeksi ja pyydetään anteeksi, heikoinkin otetaan mukaan ja kuljetaan rinnalla niin, että hänkin jaksaa ja pääsee eteenpäin omien vaivojensa kanssa. Silloin kannetaan


toistemme kuormia ja puhalletaan toistemme haavoihin Jumalan sanan palsamia. Joko olemme tässä ajassa…? Siunattua Helluntaita ja tulevaa kesää!

Eero Ahonen Toimisto: Toimistoasioissa ota yhteys Pirkko Väliahoon puh. 050 436 5463.

Piirijohtaja lomailee: Eero Ahonen lomalla 10.6. – 4.7. ja 8.7. – 6.8.

Nuttuja Etiopiaan! Kansanlähetys kokoaa Etiopiaan lähetettävät vauvan nutut eri puolilta Suomea yhteislähetystä varten. Nutut voi lähettää osoitteeseen: Hanna Saarenpää, Apilapolku 1 63610 Tuuri puh. 040 769 2077. Nuttuja voi lähettää ainakin vielä vuoden 2014 loppuun asti.


Loviisan talven 2013 Alfa-kurssilaiset loppujuhlan kuvassa Loviisan seurakuntakeskuksessa.

Teuvo Kanerva kuvasi japanilaista Hanna Gospel lauluryhm채채 Koko perheen Vappujuhlassa Nurmij채rvell채.


Toimintaa piirissä keväällä ja kesällä 2013 JÄRVENPÄÄ: 18. – 19.5. Helluntaijuhlat seurakuntakeskuksessa (ks. erill. ohj.) LAPINJÄRVI : 27.5. klo 12.30 Lähetyspiiri Porlammin Osuuspankin kerhohuoneessa LOHJA: 11.-13.6. Kesäpäivät Mäntynummen seurakuntatalolla (ks. erill. ohj.) LOVIISA: 22.5. klo 18.00 Sanan äärellä ilta. MYRSKYLÄ: 21.5. 5.6. ja 14.8. Seurat seurakuntakeskuksessa MÄNTSÄLÄ: 16.5.klo 19.00 sanan äärellä ilta kirjastohuoneessa. PUKKILA: 18.8. klo 15.00 Raamattuluento pappilassa PUSULA: 23.5.klo 18.00 Saunomista, tarjoilua ja Raamattuluento Ilottuun leirikeskuksessa. SIPOO : Seuroja klo 18.00 21.5. Juhani ja Anu Aallolla Simonmäki 50, Herralan kylä 11.6. Yrjö ja Lea Kalliokuusella, Kotimäentie 103, Martinkylä TUUSULA: 20. -22.9. Jokelan kirkolla luentosarja Vanhan Testamentin profeettojen sanoma tälle ajalle (Liisi Jokiranta, Raimo ja Ulpu Lappi), tarkempi ohjelma syyskuun Ystäväkirjeessä VIHTI: 26.5. klo 18.00 Ilosanoman ilta Nummelan seurakuntatalolla 11.8. klo 14.00 Lähetyksen seurat Pekka ja Raili Ketolalla Kiilamäki, Nummela.


Perillä…. jo hetki sitten. Nyt alkaa lähetystyö! Eli ensimmäinen virallinen blogipäivitys sitten Kyprokselle pääsyn jälkeen. Milloin alkaa lähetystyö? Hetki tässä kyllä menee, että saadaan asiat raitelleen. Olemme onneksi saaneet suuresti apua Suomessa ennen lähtöä ja vielä lähdön jälkeenkin. Rukoukset ovat kantaneet sairauksien aikana ja kaiken stressin keskellä, mutta tuntuu kuin olisi jälleen valoa näkyvissä tunnelin päässä. Toivotaan että se on Kristuksen kirkkaus eikä juna. Uusi uutiskirje on nyt myös julkaistu: http://eepurl.com/tN2BD

Rene ja Pia Rendic Palmujen terveiset

Iloitaan yhdessä uuden elämän keväästä! Maaliskuussa Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen pääsi ensimmäistä kertaa Japaniin työalavierailulle. Mukana oli myös aluekoordinaattorimme Tapani Kaitainen. Oli hyvä kuulla Suomen terveisiä, vaikka tilanne ei ole ollenkaan helppo Kansanlähetyksellä näinä aikoina. Olemme erityisen kiitollisia kaikista teistä lähettäjistämme. Japanissa on tarvetta lähetystyöntekijöille ja heidän lähettäjilleen. Olette tärkeässä tehtävässä jokainen omalta osaltanne. Rukouksenne ja taloudellinen tukenne on todella suuri asia. Ilman niitä emme voisi täällä Japanissa kertoa ihmisille hyvästä Jumalasta ja auttaa heitä elämän kiemuroissa. Työalavierailijat toivat tuliaisena uunituoreen kirjan, joka kertoo SEKL:n Japanin lähetystyöstä Asakon kummisedän, Seppo Vänskän kirjoittamana. Siellä kerrotaan mm. Nishinomiyan seurakunnan vaiheista. Kannattaa lukea, jos haluaa tietää, mitä täällä vuosien varrella on tehty. Kirjan nimi on: ”Japani yllättää yhä uudelleen” (AP) Tällä viikolla saapuivat Suomesta kaksi Etiopian konkaria, Arja V. sekä Kerttu N. Kirsti-open ja sitä kautta myös meidän vieraiksemme. Kerttu, joka on Laurin kummitäti, on luvannut saarnata pari kertaa kirkossamme. He ehtivät nähdä ainakin sakuroiden viimeiset kukinnat. Toukokuussa tulee Suomesta myös Mikko Goes to Heaven-gospelyhtye pitämään evankelioivan kiertueen. Omassa seurakunnassamme konsertti on 26.5. ja odotamme paljon uusia ihmisiä mukaan. Jospa ilosanoma voisi koskettaa musiikin kautta. Maaliskuun puolella oli lähettien yhteinen virkistävä retriitti Hiruzenin vuoristomaisemissa. Siellä sijaitsee yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin ev.lut. kirkon leirikeskus. Talvisin Hiruzenissä voi olla lunta useita metrejä. Nyt kun saavuimme, oli lumi lasten harmiksi jo täysin sulanut. Mutta kuinka ollakaan, seuraavana aamuna saimme herätä muutaman sentin lumipeitteellä kuorrutettuun maisemaan ja auringon paisteeseen.


Leirikeskuksen isäntä kysyi nauraen aamupalalla: ”Kukas lapsista rukoili lunta?” Taisi olla meidän Helen asialla. Lapset ehtivät tehdä lumiukkoja aamupäivän ajan, kunnes lumi suli pois. Mukavahan se on kerran vuodessa leikkiä lumella.

FLM:n lähetit, työaluevieraat ja lastenhoitaja Hiruzenissa. Kuvat Palmunen ystäväkirjeestä.

Kuuluisa nuorena kaulasta alaspäin halvaantunut kristitty japanilainen runoilija-taiteilija Tomihiro Hoshino kirjoittaa (vapaa suomennos): ”Silloin kun luulin, että elämä on tärkeintä, minun oli tuskallista elää. Kun sain tietää, että on jotain elämääkin tärkeämpää, elämääni tuli ilo.” Pääsiäisen sanoma sen kertoo. Sitä täällä olemme kertomassa. Todellinen ilo elämään tulee Jumalalta. (AP) ”Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!” (Fil. 4:4)

Lauri ja Asako Palmu sekä Benjamin, Helen ja Aimi


    

  

Rukoillaan uuden piirijohtajan saannin puolesta Rukoillaan Patinan talkoolaisten puolesta Kiitetään vastuunkantajista ja pyydetään heitä lisää sekä Patinaan että kaikkialle piirimme toimintaan Rukoillaan toinen toistemme puolesta Rukoillaan kaikkien piirimme lähettien puolesta: Lauri ja Asako Palmu, Ulla-Kaija Hiltunen, Johannes ja Leena Heinola, Mika ja Tania Lehtinen, Pekka ja Kaarina Koskinen, Yoshihiro Kooriki, Markus ja Mari Aitamäki, Rene ja Pia Rendic Rukoillaan heidän puolestaan, jotka vuodesta toiseen uskollisesti ovat sananpalvelijoina tilaisuuksissamme Rukoillaan Kankaanpään Kansanlähetyspäivien puolesta Rukoillaan Israelin puolesta

Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Jes. 40:28-29

Lähetyskirppis PATINA Tikkurilan keskustassa Tikkurilantie 44, Silkin talo. puh. 09 851 3430 Avoinna ma-pe 10 – 17.30 ja la 10-15 Otamme kiitollisuudella vastaan hyväkuntoisia tavaralahjoituksia. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet hyväntekeväisyys- ja lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tuemme mm. Inkerin kirkon työtä Venäjällä yhdessä Tikkurilan seurakunnan kanssa. Tuemme myös Israel-työtä Virossa. Vetoomus talkooavusta: Uusia vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan. Samalla, kun kiertelet katselemassa, löytyisikö jotain ostettavaa, katsele myös sillä silmällä, josko voisit joskus myös työskennellä Patinassa talkoolaisena. Löytyisikö sinulle soveltuvaa aikaa ja tehtävää tässä palvelutyössä. Kiitos kiinnostuksestasi!

Tervetuloa Patinaan ostamaan ja myymään lähetyshengessä!


Säännöllisesti Suuressa mukana Evankeliumin ja rakkauden tarve maailmassa on suuri. Me uskovat tiedämme siihen parhaan mahdollisen lääkkeen. Se on Kristuksen sisäinen tunteminen ja Jumalan omaksi tuleminen. Tule mukaan evankeliumin työhön ja ryhdy kuukausilahjoittajaksi. NÄIN RYHDYT KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI Verkkopankkisi kautta 1. Tee omassa verkkopankissasi maksuohjelmalla toistuva maksu tai suoritus 2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan. 3. Anna haluamasi viitenumero alla olevista vaihtoehdoista 4. Päätä itse summa ja eräpäivä 5. Määritä maksun toistuvuus TAI Pankkisi asiakaspalvelussa ilmoita seuraavat asiat: Haluat tehdä toistuvan maksun tai suorituksen Oma tilinumero, jolta haluat maksun veloitettavan Tilinumero, jolle maksu suoritetaan alla olevasta lomakkeesta Viitenumero alla olevista vaihtoehdoista. Maksuväli, kuukausittain Euromäärä Keräyslupa: Poliisihallitus nro2020/2011/3363 Viitenumeroita käyttämällä säästät rahaa lähetykselle. Kiitos! IBAN

SWIFT-BIG DABAFIHH

FI 488 000 150 148 2203

Saaja Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Kirvesmiehentie 4 A 04200 KERAVA

Maksaja

KOHDE Palmu Lauri ja Asako Hiltunen Ulla-Kaija Heinola Johannes ja Leena Lehtinen Mika ja Tania Koskinen Pekka ja Kaarina Yoshihiro Kooriki Aitamäki Markus ja Mari Rendic Rene ja Pia Muu lähetystyö Piirin työ Juniori-nuorisotyö Jäsenmaksut Kirjamyynti ym

Viitenumerot 22703 20404 20255 22059 21704 73202 20064 23388 29007 4161 16049 62307 49003

Viitenumero Tililtä

Eräpäivä

Euro


Uudenmaan Kansanlähetys tekee yhdessä Keski-Suomen Kansanlähetyksen kanssa Ruskamatkan Lappiin. Matka suuntautuu Lapin ylhäisille tuntureille. Menemme ensin Muonioon, jossa yövymme kaksi yötä Harrinivan lomakeskuksessa. Sieltä teemme päiväretket Kilpisjärvelle, Saanalle ja toisena päivänä Pallastunturille. Sitten siirrymme Ylläkselle, jossa yövymme Siltalassa Ylläsjärvellä. Siltalasta käsin teemme päiväpatikkamatkat Yllästunturille (Kesänki/Aakenustunturit) sekä yhtenä päivänä menemme Leville, jossa valloitamme kauniin Kätkätunturin, josta on huikeat näköalat kauniiseen ja ruskaiseen Lappiin.

Matkan hinta yhteensä 530 €, joka sisältää matkat, ruuat, yöpymiset, retkieväät sekä edestakaisen matkan Muoniosta Kilpisjärvelle.

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET EERO AHONEN: PUH. 040 528 7238 S. POSTI: EERO .AHONEN@SEKL.FI


Ryttylässä tapahtuu Periodeja: 3.-15.5. Galatalaiskirje, Timo Keskitalo 20.-22.5. Ilmestyskirja, Pirkko Valkama. Ihmisen itsekkyys ja ahneus tuhoaa jatkuvasti elinmahdollisuuksia maapallolla. Mutta Jumalalla on selkeä ikuinen suunnitelma planeettaamme ja meitä ajatellen. Jos ilmestyskirjaa olisi mahdoton ymmärtää, miksi Jeesus olisi kehunut onniteltaviksi niitä, jotka ymmärtävät ja vastaanottavat kirjan sanoman? ELOKUU 26.-29.8. Raamatun punainen lanka, Leif Nummela ja Vesa Ollilainen (huom! Poikkeuksellisesti neljän päivän periodi) Jumalanpalvelukset Ryttylän Lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin klo 13: 12.5. LEIPÄSUNNUNTAI Pyhän Hengen odotus (Äitienpäivä) Liturgi: Timo Rämä Saarnaaja: Mika Tuovinen 19.5. LEIPÄSUNNUNTAI Pyhän Hengen vuodattaminen Liturgi ja saarnaaja: Timo Rämä 26.5. LEIPÄSUNNUNTAI Salattu Jumala Liturgi: Tapani Kaitainen Saarnaaja: Niilo Räsänen Junnujen Kesä -harrasteleiri 17.-20.6.2013 11-14 -vuotiaille Junnujen Kesä, suuri kristillinen harrasteleiri järjestetään toista kertaa Ryttylässä. Ohjelmassa on luvassa raamattuopetusta, useita erilaisia pajavaihtoehtoja, musiikkia ja yhdessä oloa.

Raamattuloma 24.-28.6.2013 Lähetyskeskus, Opistotie 1, 12310 Ryttylä Sähköposti: sekl@sekl.fi Puh. 019 77920 Fax 019 757055 nuorisotiimi@sekl.fi sekl.fi

Sielunhoitopuhelin ma - la 19 - 22 09 148 5432


LÄHETTÄJÄ: Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Kirvesmiehentie 4 A, 04200 KERAVA uusimaa.sekl.fi Puh. 09- 2428 326 Fax 09-2586 6060 E-mail: uudenmaankl@sekl.fi Pankki IBAN FI488 000 150 148 2203

Piirijohtaja Eero Ahonen Pappilantie 23 05400 JOKELA Puh. 040 528 7238 eero.ahonen@sekl.fi Pirkko Väliaho Jännitekatu 4 04410 JÄRVENPÄÄ Puh. 050 436 5463 Puheenjohtaja Esa Kivikangas Metsämiehenkatu 1 05830 HYVINKÄÄ Puh. 040 745 2120 Ulpu Leino Aittomäentie 96 04530 OHKOLA Puh. 050 527 9127 ulpul@hotmail.com

Lähetyskirppis PATINA Tikkurilantie 44, Silkin talo Puh. 09 851 3430 Patinan myymälävastaava Eero Ahonen Puh. 040 528 7238 Ystäväkirjeen taittaja Ulla Ohtamaa Pormestarinkatu 4 A 4 06100 PORVOO Puh. 050 561 7527 ulla.ohtamaa@hotmail.com Kotisivujen ylläpitäjä Mikko Saari saarimj@hotmail.com Lähettien tiedot toimistolta

Yst%C3%A4v%C3%A4kirje%202_2013  

http://uusimaa.sekl.fi/sites/default/files/uusimaa/page/attachment/Yst%C3%A4v%C3%A4kirje%202_2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you