Page 1

Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys 1/2013

Y ST Ä V Ä K

IR J E

Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. (1. Kor. 9:24)


R E T KI KAN S AN LÄH E TYS P ÄI VI LLE Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys järjestää viikonloppuretken Kankaanpäässä pidettäville Kansanlähetyspäiville 5.-7.7. Lähtö Joensuusta perjantaina 5.7. klo 7 ja paluu sunnuntaina 7.7. Retken hinta on arviolta 60-90 € lähtijämäärästä riippuen. Huonemajoitusta on tarjolla Kuntokeskus Kankaanpäässä. 2-3 hengen huone 31 ,00-36,50 €/hlö/vrk ja 1 hengen huone 66,00 €/hlö/vrk. Ilmoittautuminen retkelle torstaihin 23.5. mennessä. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Tuija Sormunen, 01 3 1 22 808 p-karjalankl@sekl.fi

1


,

2


PÄÄKIRJOITUS Urheilukilpailujen voittaminen ei perustu voittajafiilikseen: jos urheilija on yksinkertaisesti paras, eivät tunteet tee voittotilanteesta häviötä. Olisihan se nyt aivan mieletöntä, jos voittopokaali menisi sivusuun sen takia, että voittaessa tuntuu mahdottomalta uskoa suorituksen riittäneen ykkössijaan. Kun treenaus, palautuminen ja kaikki suoritukseen vaikuttavat tekijät ovat kohdallaan, niitä seuraa menestys – vaikka valmistautuessa tuntuisi ihan muulta kuin voittajalta. Meriittejä tulee, palkintoja kertyy kaappien päälle ja seinille sekä kunnia seuraa, kun suoritukset menevät nappiin. Kuitenkin: Totuus on se, että maallinen kunnia katoaa. Suoritukset tuppaavat unohtumaan. Uusia mestareita tulee ja menee. Palkinnot eivät kestä ikuisuuksia.

edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.” (Room. 5:6­8) Jeesus saavutti kuolemallaan pysyvän voiton synnistä, kuolemasta ja Perkeleestä – eli kaikesta siitä, mikä oli tullut syntiinlankeemuksen kautta Jumalan ja ihmisten väliin. Ihmisten iankaikkinen toivo ja elämä perustuu tähän Jeesuksen pysyvään voittoon. En osaa kyllin kuvailla sitä Jumalan rakkauden ja voiton suuruutta, mitä näissä jakeissa sanotaan: Jumala siis oli valmis antamaan meille voitonseppeleen, vaikka emme lähtökohdiltamme olleet sitä edes tavoitelleet. Kun me ihmiset elimme synneissämme, ratkaisi Jumala taistelun ihmisen kohtalosta omaksi kunniakseen.

Toinen totuus on kuitenkin se, että on olemassa myös ikuinen palkinto. Sen saavuttamiseen ei tarvitse olla huippu kunnossa. Ikuinen palkinto ei kerry omalle meriittilistalle töin ja teoin. Sitä ei voi saavuttaa kilpailemalle niin, että kaiken päätteeksi itse olisi ainut voittaja. Kuulostaako oudolta? Mutta totta se on.

Kun Herran enkeli kohtasi Gideonin, sanoi hän Gideonille: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!” (Tuom. 6:12) Muistatko, mitä Gideon vastasi tuohon tervehdykseen? Gideon sanoi Herran enkelille: ”Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: ”Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä”? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja ja antanut meidät Midianin kouriin.” Gideonilla ei ollut tietoakaan

Raamattu sanoo: ”Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän

3


PÄÄKIRJOITUS voittajafiiliksestä, koska hän oli kokenut sen, miten ahtaalla Israelin kansa oli. Jumala tuntui kaukaiselta eikä Jumalan siunauksista tuntunut olevan edes kunnollista muistikuvaa saati sitten kokemusta tai toivoa niistä. Israelin kansahan eli tuolloin tehden sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä (Tuom. 6:1). Silti Jumala kuuli kansansa huudon ja lähetti heille Gideonin tuomariksi ja vapauttajaksi. Gideon oli omien sanojensa mukaan Manassen heikoimmasta suvusta ja hän itse sanoi olevansa kaikkein vähäisin oman perheensä parista (Tuom. 6:15). Jumala valitsi tällaisen sotaurhon käyttöönsä. Eikä tässä vielä kaikki. Vaikka Herra oli enkelin kautta tuonut tahtonsa ja sanansa ilmi, Gideon oli silti epäilevällä mielellä. Hänen piti testata vielä villatuppojen avulla, olisiko Jumala todella hänen kanssaan niissä taisteluissa, joista Jumala oli hänelle puhunut. Vaikka Gideonilla ei ollut eikä välttämättä meilläkään ole kovinkaan monesti voittajafiilistä, niin se ei ole este Jumalan toiminnalle. Jumala oli valintansa tehnyt. Jumalan voima ja kunnia tuli äärimmäisen hyvin esille Gideonin heikkoudessa ­ Jumalan avulla

4

hänestä tuli voittaja ja Jumalan voittama. Kun Jeesus näytti olevan heikoimmillaan, Jumala oli vahva. Kun Gideon sanoi olevansa heikoista heikoin, Jumala kutsui häntä sotaurhoksi. Kun Paavali puhuu Jumalan valinnasta, hän kertoo, että ”sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseensa sen, mikä väkevää on, häpeään” (1. Kor. 1:27). Kutsun sinua rohkeasti osallistumaan paikallisen seurakunnan toimintaan ja myös siellä järjestettäviin Kansanlähetyksen tilaisuuksiin. Muista: vaikka seurakunta on heikkoja ihmisiä täynnä, ei seurakunta itsessään ole heikko, koska sen Herra on vahva. (Ilm. 5:5­6) Siunaten, Ville Löhönen


PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös

ilonaihe oli toimintasuunnitelmassa olleen tavoitteen Donkkis Big Night ­toiminnan aloittaminen yhdellä uudella paikkakunnalla toteutuminen, kun toiminta aloitettiin Polvijärvellä. Toimintailtoja pidettiin yhteensä viisi ja niihin kokoontui keskimäärin 22 osallistujaa.

Piirihallitus on pitänyt vuoden 2013 ensimmäisen kokouksen, jossa se käsitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä esitti niiden hyväksymistä kevätkokoukselle. Tarkastellessaan vuoden 2012 toimintaa ja taloutta piirihallitus on voinut kiitosmielellä todeta, että toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet ja avaintulokset ovat toteutuneet ja osittain ylittyneet. Kiitämme Jumalaa ja teitä, työmme ystäviä. Jumala on runsaasti lahjoittanut rakkautta teille ja vaikuttanut sekä tahtomisen että tekemisen teidän sydämissänne. Joensuussa tapahtuvassa toiminnassa keskeisenä ovat olleet Leipäsunnuntain, nuorten aikuisten Kolme kohtaamista sekä Donkkis Big Night ­tilaisuudet. Seurakuntatapahtumia järjestettiin 8, lähetyspyhiä 15 sekä yksittäisiä sanan ja lähetyksen iltoja 5 paikkakunnalla. Erityinen

5

Piirin lähetystyön kannatustavoite vuonna 2012 Suomen Kansanlähetykselle oli 81 000 €. Tavoite ylittyi n. 8 500 €. Tilinpäätös osoitti alijäämää vain 206 €, vaikka talousarviossa arvioitiin alijäämäksi 16 900 €. Tilikauden tuloksen myönteinen muutos johtuu siitä, että henkilöstömenot toteutuivat pienempinä ja varainhankinnan tuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna. Tietoja talouden toteutumasta on erikseen tässä ystäväkirjeessä. Toivotamme yhdistyksen jäsenet sekä muut työmme ystävät tervetulleeksi piirin kevätkokoukseen, joka pidetään 24.3.2013 järjestettävän leipäsunnuntain tilaisuuden jälkeen klo 19 alkaen.


PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Muutoksia lähetystyössä

Rohkeasti eteenpäin

Piirin lähetysvastuun osalta tapahtuu muutoksia. Keski­ Aasian lähettiperhe jää Suomeen ensimmäisen työkauden jälkeen. Piirihallitus on päättänyt lisätä yhden Etu­Aasiassa olevan lähettiperheen kannatusosuutta sekä ottaa piirin lähetysvastuulle Jukka ja Kaisa Sadeharjun, jotka parhaillaan opiskelevat Kansanlähetysopiston lähetyslinjalla. Kaisa Sadeharju (os. Kortelainen) on kotoisin Liperin Komperosta. Kiitämme lämpimästi Keski­Aasian lähettiperhettä yhdessä kuljetusta matkasta Keski­Aasian työssä ja toivotamme Jumalan siunausta uudessa elämän vaiheessa. Toivotamme Jukka ja Kaisa Sadeharjun tervetulleeksi työyhteyteemme uusina tulevina lähetteinä. Muuttunut tilanne antaa myös mahdollisuuden uusille lähettäjille, joita rukoilemme ja toivomme saavamme Etu­Aasian lähettiperheen lisääntyneen kannatusvastuun taakse sekä Sadeharjujen kannatusta varten.

Tarvitsemme jatkuvasti Jumalan uutta armoa, uskomme uudistumista, rakentumista ja vahvistumista saadessamme olla Jeesuksen seuraajina ja todistajina. Kristityt on kutsuttu täyttämään Vapahtajamme seurakunnalleen antamaa tehtävää. Nehemia sai Jumalalta suuren tehtävän rakentaa Jerusalemin muurit uudelleen. Työ alkoi elävän Jumalan kohtaamisella, kansan ja omien syntien tunnustamisella ja anteeksisaamisella. Tämän jälkeen Nehemia pyysi, että Herra avaisi korvansa kuulemaan hänen ja kaikkien palvelijoiden rukoukset. Jumala antoi muurien rakentamiseen Nehemialle ja työhön kutsutuille laupeuden, suosion ja rohkeuden. Työn aikana he joutuivat taisteluun muurin rakentamista vastustavien kanssa.

6


PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Eräässä vaiheessa Nehemia sanoi: ” Minulla on suuri työ tekeillä. En voi tulla sinne, sillä työ keskeytyy, jos jätän sen ja lähden luoksenne. (Neh. 6:3). Muurien rakentamistyö saatiin päätökseen Jumalan avulla. Nyt tarvitsemme Nehemian saamaa taistelustrategiaa. Ystävät, kuljetaan yhdessä rohkeasti eteenpäin!

Toivotan ystäväkirjeen lukijoille siunattua paastonaikaa ja Vapahtajamme siunaamaa pääsiäistä. Siunaavin terveisin

Antakoon Jumala meille jatkuvasti iloa ja rakkautta palvella Häntä ja toisiamme lähellä ja kaukana.

Kuva: Philip Gueissaz

Heimo Karhapää puheenjohtaja

7

Kuva: http://www.sekl.fi/sekl/tue-tyotamme


LENTOPOSTIA Talvemme katkaisi tehokkaasti tammikuun alun käyntimme Suomessa. Lepäsimme ja latasimme varastot täyteen rakkautta rakkailtamme. Tultuamme Minusinksiin olemme olleet koko ajan pienten sairastelujen kynsissä. Mutta nyt onneksi kevättä kohti! Ja Pääsiäistä, kirkkovuotemme suurinta juhlaa! Kevät tuo mukanaan monia haasteita niin hengellisessä työssä kuin rakennusprojektissakin. Suunnitteilla on lasten tapahtumia, leirejä, nuorten toimintaa, hengellisiä tilaisuuksia niin Minusiskissä kuin Karatusassakin. Joose oli 23.2.-1 .3. Omskissa Siperian rovastikunnan pappien kokouksessa. Kokous oli tärkeä kokoontuminen hajallaan ja kaukana toisistaan eläville seurakunnan paimenille. Nyt jatkossa yritämme herätellä blogia ja lisätä sinne edes pienen kuvaterveisen noin joka viikko. pitkaset.blogspot.com J oose j a J oh an n a, l apset

8


LENTOPOSTIA Ke v ä t t a p a h t u m i a

Tuhannet kiitokset kangaspuista. Ne tulivat Kaitaisen Tapanin mukana ja naiset täällä rukoilivat niin, ettei tullia tarvinnut maksaa. KIITOS!!! Käskin naisten rukoilla silloin kun lentokone saapuu ja Tapani on tullissa. Naiset lupasivat rukoilla ja joku sanoi rukoilevansa etukäteenkin.

S u - m a 2 8 . - 2 9 . 4 . Ke v ä t t a p a h t u m a Kon ti ol a h d e n se u ra ku n n a ssa Su 28.4. klo 1 0 Messu Kirkkokahvit Päivätilaisuus klo 1 8 Iltatilaisuus Ma 29.4. klo 1 8 Iltatilaisuus

Enkä ikinä kuvitellut, että minusta tulisi vielä kudonnan opettaja Afrikkaan. Jumalalla riittää huumorintajua.

Messu kirkossa, muut tilaisuudet srktalossa (Keskuskatu 26).

Olimme Gimbin kaupugissa opettamassa raamattukoululla (1 2.-1 6.2.). Nyt on 8 viikon putki täällä Airassa. Meillä on nyt uusi kirjamme käytössä. Olemme tosi onnellisia, että se on valmis ja voimme käyttää sitä. Se pitää saada nopeasti käännettyä oromon ja amharan kielille, jotta sitä voidaan käyttää seurakuntatasollakin.

Ti -to 7 . -9 . 5 . Ke vä tta p a h tu m a N u rm e kse n se u ra ku n n a ssa Ti 7.5. klo 1 8 Tarjoilu Raamattuopetus Iltatilaisuus Ke 8.5. klo 1 8 Raamattuopetus Iltatilaisuus To 9.5. klo 1 0 Messu Lähetyslounas Lähetystilaisuus

Kiitos sinne kaikille lähetysmummoille rukouksista, tuesta, kangaspuista. Ta p i o j a H e l e n a

Tiistain ja keskiviikon tilaisuudet srkkeskuksessa, Ikolantie 3. Messu kirkossa, jonka jälkeen tilaisuudet rukoushuoneella, Kirkkokatu 11

9


LÄHETYSUUTISIA

Olemme Sadeharjun perhe ja aloitimme tammikuussa opiskelut Kansanlähetysopiston lähetyslinjalla. Olemme Pohjois-Karjalan Kansanlähetyksen tulevia nimikkolähettejä. Perheeseemme kuuluu Kaisa ja Jukka sekä lapset Leevi ja Helmi. Kaisa on kotoisin Pohjois-Karjalasta, Liperistä ja Jukka Etelä-Pohjanmaalta, Seinäjoelta. Tapasimme toisemme kuusi vuotta sitten Tampereella, jonne olimme muuttaneet lukion jälkeen. Löysimme toisemme Hämeen Kansanlähetyksen opiskelijaillassa. Menimme naimisiin kesäkuussa 2008 ja sen jälkeen meitä on siunattu kahdella lapsella. Perheemme esikoinen, Leevi, syntyi kesäkuussa 201 0. Hän on puhelias ja liikunnallinen pieni poika, joka keksii kaikennäköisiä metkuja. Toinen lapsemme Helmi syntyi tammikuussa 201 2 ja opettelee nyt vauhdilla uusia taitoja, että pysyisi isoveljen tahdissa.

10

Lähetystyö on ollut osa yhteistä elämäämme ensi hetkistä lähtien. Seurustelumme alkuvaiheessa Kaisa vietti kolme kuukautta Omskissa, Siperiassa tutustuen lähetystyöntekijöiden työhön. Yhteinen lähetyskutsu onkin ollut ajatuksissamme siitä lähtien. Odotimme ja rukoilimme sopivaa elämänvaihetta, jolloin voisimme hakea lähetyskurssille ja lähteä työhön. Kaisa on lasten sairaanhoitaja, mutta on työskennellyt lähinnä vanhusten ja kehitysvammaisten parissa lähihoitajana. Jukka on sähkötekniikan diplomi-insinööri. Työkokemusta on ohjelmistokehityksen lisäksi metallialalta ja kaupanalalta. Tulevaksi kohdemaaksi on suunniteltu Etiopiaa. Tarkkaa työnkuvaa meille ei ole vielä tiedossa, mutta Etiopian Mekane Yesus kirkon yhteydessä on monia mahdollisia kehitysyhteistyöprojekteja. Lähetystyö on kristittyjen yhteinen tehtävä, joten tule mukaan tekemään kanssamme työtä. Voit tutustua meihin lisää ja liittyä ystävärenkaaseemme kotisivuillamme osoittessa www.sadeharju.net. J u k k a j a Ka i s a , l a p s e t


OHJELMA J OEN SU U Ma klo 9 Rukouspiiri toimistolla Ke 24.4. klo 1 8 Iltalähetyspiiri toimistolla Ke 22.5. klo 1 3 Päivälähetyspiiri Ke 22.5. klo 1 8 Iltalähetyspiiri toimistolla J U U KA Su-ti 21 .-23.4. Kevättapahtuma (katso sivu 1 2) Ma 29.4. klo 1 2 Raamattupiiri Lähetyssopessa, Kauppakuja 2 B Ma 27.5. klo 1 2 Raamattupiiri Lähetyssopessa KO N TI O LAH TI Su 1 4.4. klo 1 8 Kotiseurat Eila Sarkkisella, Ukkosentie 6, Paihola Ke 24.4. klo 1 3 Päivälähetyspiiri Pirjo Hyttisellä, Höytiäisentie 1 as. 2 Su-ma 28.-29.4. Kevättapahtuma (katso sivu 9)

P O LVI J ÄRVI Pe 1 2.4. klo 1 8 Kotiseurat Kukkosilla, Kuorevaarantie 7 To 1 6.5. klo 1 8 Kohti valoa -ilta srktalolla RAN TAKYLÄ Su klo 1 7 Leipäsunnuntai Mutalan kirkossa, Mutalantie 1 2 7.4./21 .4./5.5./1 9.5. TO H M AJ ÄRVI Ma 25.3. klo 1 9 Hiljaisen viikon ilta Kemien srk-talossa Ti klo 1 3 Seurat (KL ja KRELL) Emmalassa 9.4./1 4.5. Su 28.4. klo 1 0 Lähetyspyhä Kemien srk-talossa Su 28.4. klo 1 8 Filia-ryhmä Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23 Su 26.5. klo 1 8 Filia-ryhmä Maija Kukkosella

L I E KS A Su-ti 1 4.-1 6.4. Kevättapahtuma (katso sivu 1 2) Ti 1 4.5. klo 1 8 Ilta Sanan äärellä srkkeskuksessa, Mönninkatu 1 3 N U RM E S To 11 .4. klo 1 8.30 Sanan ja lähetyksen ilta srk-keskuksessa, Ikolantie 3 Ti-to 7.-9.5. Kevättapahtuma (katso sivu 9) O U TO KU M P U Su 21 .4. klo 1 0 Lähetyspyhä Outokummun kirkossa

11


OHJELMA LAP S E T, J U N I O RI T J A N U O RE T Donkkis Big Night -toimintailta kouluikäisille Mutalan kirkolla pe klo 1 8-20 1 2.4./3.5. Donkkis Big Night -toimintailtapäivä kouluikäisille Polvijärven srk-talossa la klo 1 4-1 6 6.4./ Donkkiskerho kouluikäisille leipäsunnuntain yhdeydessä Mutalan kirkossa (kts. Rantakylä) Donkkiskerho kouluikäisille Polvijärven srk-talossa joka toinen perjantai klo 1 4-1 5 King´s Kids -ryhmä, ota yhteys Tanja Eskeliseen p. 040-844 6587 Kolme kohtaamista -illat nuorille aikuisille ja opiskelijoille Joensuun srk-keskuksen Kivijalassa (Kirkkokatu 28) ma klo 1 9 25.3./8.4./1 5.4./22.4./29.4./6.5./1 3.5. What´s up? -illat 1 2-1 5v. nuorille Mutalan kirkossa pe klo 1 8-20.30 5.4./1 9.4./1 0.5. M U I TA TI LAI S U U KS I A TAI TAPAH TU M I A La 1 3.4. klo 1 0-1 5 Ystäväretriitti Noljakankirkolla, Noljakantie 81 (Joensuu) Tilaisuuksissa ja tapahtumissa voi tapahtua muutoksia. Seuraa oman seurakunnan kirkollisia ilmoituksia ja Uusi Tie -lehden Kansanlähetyksessä tarjolla -palstaa.

Ke v ä t t a p a h t u m i a S u - m a 1 4 . - 1 6 . 4 . Ke v ä t t a p a h t u m a Li e ksa n se u ra ku n n a ssa Su 1 4.4. klo 1 0 Messu Lähetyslounas Päivätilaisuus klo 1 8 Iltatilaisuus Ma 1 5.4. klo 1 8 Raamattuopetus Tarjoilu Iltatilaisuus Ti 1 6.4. klo 1 8 Raamattuopetus Tarjoilu Iltatilaisuus Messu kirkossa, lähetyslounas ja päivätilaisuus kirkossa. Muut tilaisuudet srk-keskuksessa, Mönninkatu 1 3 S u - t i 2 1 . - 2 3 . 4 . Ke v ä t t a p a h t u m a J u u a n se u ra ku n n a ssa Su 21 .4. klo 1 0 Messu Kirkkokahvit Päivätilaisuus klo 1 8 Raamattuopetus Ma 22.4. klo 1 8 Raamattuopetus Tarjoilu Iltatilaisuus Ti 23.4. klo 1 8 Raamattuopetus Tarjoilu Iltatilaisuus Messu kirkossa, muut tilaisuudet Lähetyssopessa (Kauppakuja 2 B)

12


PIIRIN TOIMINTAA Uutta armon vuotta 2013 on saatu elellä jo pari kuukautta. Juniorityön näkökulmasta mielekkäämpää on tarkastella kulunutta lukuvuotta, koska junioritoiminta painottuu koulujen lukuvuoden ajalle. Syksyn puolella pidimme Mutalan kirkolla neljä Donkkis Big Night ­toimintailtaa alakoululaisille ja tänä keväänä niitä on pidetty kaksi. Lapsia oli syksyn illoissa keskimäärin 30 ja tänä keväänä heitä on ollut keskimäärin 40. Meitä on ilahduttanut se, että lapsia käy edelleen illoissa mukava määrä ja uusiakin tulee mukaan. Tänä keväänä ensikertalaisia illoissa on käynyt jo 19! Ilmeisesti sana leviää ja kavereita kutsutaan mukaan. Donkkis Big Night ­työ näyttäisi olevan tärkeä osa Kansanlähetyksen julistustyötä. Monet lapset tulevat iltoihin perheistä, joissa ei opeteta uskon asioista ja Raamatusta. Kouluissakin opetus on vähäistä, pahimmassa tapauksessa olematonta. DBN­ilta saattaa olla lapselle ainoa paikka, jossa hänellä on mahdollisuus kuulla rakastavasta Jumalasta, Jeesuksesta, synnistä sekä syntien anteeksiannosta ja Pyhästä Hengestä. Iltoja on pyöritetty kolmen vuoden ajan täysin vapaaehtoisten voimin, ja

13

vapaaehtoisia onkin DBN­työssä ollut mukana ilahduttavan suuri joukko. Jotta työtä olisi mahdollisuus jatkaa myös tulevaisuudessa, uusien vapaaehtoisten mukaan tuleminen on tärkeä asia – yhteen iltaan tarvitaan vähintään 13 tekijää, jotta homma toimii. Iso osa tämän hetkisistä vapaaehtoisista on opiskelijoita, joten vuosittain osa heistä muuttaa pois Joensuusta. Monilla paikkakunnilla vapaaehtoiset ovat laajemmin eri ikäisiä ja se olisi rikkaus myös Joensuussa! Voisitko Sinä tulla mukaan Donkkis Big Night ­iltoihin yhtenä perjantai­iltana kuussa? Mukaan tuleminen ei vaadi erityistaitoja, sillä yksinkertaisen toimintapisteen valvominen on jo tärkeä tehtävä. Kysy lisää tai ilmoittaudu vapaaehtoiseksi sähköpostilla: elina_lohonen@luukku.com tai puhelimitse Villelle 050 – 346 8039. Kuva: donkki.net


PIIRIN TOIMINTAA Donkkis Big Night ­iltojen lisäksi alakoululaisille on pidetty vuoden aikana yksi kesäleiri. Vuoden 2013 Donkkis Big Camp olisi tarkoitus pitää Vaiviossa 2.­4.8. ja sinnekin tarvitaan vapaaehtoisia, jotta leiri saadaan järjestettyä. Leirille tarvitaan leirijohtaja, 2­3 kokoaikaista ohjaajaa ja mahdollisesti eri henkilöt vielä opettamaan ja vetämään esimerkiksi toiminnallisia kanavia. Myös leirin suunnitteluun on mahdollista osallistua kevään aikana, vaikkei leirille pääsisikään. Kysy lisää tai ilmoittaudu vapaaehtoiseksi sähköpostilla: elina_lohonen@luukku.com tai puhelimitse Villelle 050 – 346 8039. D O N K K IS B IG C A M P ­L A S T E N L E IR I Vaiviossa 2.­4.8. Leirillä Raamattuopetusta, pelailua, yhdessäoloa ja paljon muuta mukavaa. Menossa mukana myös Saku ja Ruut! Ilmoittautumiset 30.5.2013 mennessä sähköpostilla tai puhelimitse: email: p­karjalankl@sekl.fi puh. 013 122 808

Terveisiä Donkkis­kerhosta! Donkkis on 7­12­vuotiaiden oma raamattukerho, joka toimii monella paikkakunnalla ympäri Suomen. Myös meillä Joensuussa on oma Donkkiksemme, ja kokoonnumme Mutalan kirkolla leipäsunnuntai­ jumalanpalvelusten yhteydessä, siis noin kahden viikon välein. Donkkiksessa lauletaan, rukoillaan, jutellaan, ystävystytään, leikitään ja touhutaan. Ennen kaikkea siellä kuitenkin opetellaan yhdessä tuntemaan Raamattua ja sen kautta kolmiyhteistä Jumalaamme. Kokoontumisten aiheet nousevat usein Donkki­lehden raamattuopetuksista. Lehdessä seikkailevalta Donkki­aasilta kerho on myös saanut nimensä. Jokaisella donkkislaisella on oma Donkkis­vihko, ja jokaisella kerralla vihkoon lisätään uusi raamatunkohta ulkoa opeteltavaksi muistolauseeksi. Olemme oppineet ulkoa jo monta kohtaa! Donkkis­kerho ei koskaan ole täynnä, vaan uusia donkkislaisia mahtuu aina mukaan! Vielä tilaa on! :) Aino Mujunen

14


TALOUSUUTISET

Tilinpäätöksen mukaan viime vuonna tuloja oli kaikkiaan 1 96 277,69 € (edellinen vuosi 1 80 595,34 €) ja kuluja 1 96 484,53 € (ed. vuosi 1 74 1 94,72 €). Tilikauden alijäämä vuonna 201 2 oli – 206,84 € (ed. vuosi ylijäämä + 6 400,62 €). Menot kasvoivat edellisestä vuodesta, koska viime vuonna palkattuja työntekijöitä oli keskimäärin kaksi, kun edellisenä vuonna 4 kk ajan oli vain yksi osa-aikainen työntekijä ja lopun vuotta kaksi työntekijää. Lähetystyölle yksityiset lahjoitukset olivat viime vuonna 61 775,01 € (ed.vuosi 46 1 48,26 €) ja tilaisuuksien kolehtitulot 36 21 0,95 € (ed.vuosi 35 362,97 €), sekä myyjäistulot 25 21 5,1 2 € (ed.vuosi 1 9 291 ,85 €). Loka-joulukuun tulojen kasvu on tärkeä rukousvastaus, näin saimme katettua kasvaneet menot ja lähetettyä perusopimusta enemmän lähetyskannatusta SEKL:lle. Lähetimme SEKL:een lähetystyön tuloja viime vuonna 89 451 ,04 € (ed.vuosi 84 622,1 5 €). Kiitämme Jumalaa ja iloitsemme jokaisesta uhraajasta, joka tukee yhteistä työtämme esirukouksin ja taloudellisesti, niin että Jumalan valtakunnan työ menisi eteenpäin niin lähellä kuin kaukanakin.

15

Yst%C3%A4v%C3%A4kirje%202013_1_nettiin  

http://pohjois-karjala.sekl.fi/sites/default/files/pohjoiskarjala/page/attachment/Yst%C3%A4v%C3%A4kirje%202013_1_nettiin.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you