Page 1

Kuninkaan etsijät Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan itämaan tietäjistä, jotka näkivät erityisen tähden ja lähtivät etsimään äsken syntynyttä juutalaisten kuningasta. Emme tiedä varmuudella keitä miehet olivat ja mistä he tulivat. Emme edes tiedä kuinka monta heitä oli. Alkutekstissä heistä käytetään nimeä magoi. Magit olivat perehtyneet paitsi uskontoon myös lääketieteeseen, luonnontieteisiin ja filosofiaan. He tunsivat tähtitaivaan liikkeet ja olivat myös ennustajia ja unien selittäjiä. Babylonia oli kuuluisa mageistaan. Siksi on mahdollista, että itämaan tietäjät tulivat Eufratin ja Tigrisin alueilta. Sana oppaana Olemme tottuneet ajattelemaan, että tähti johti tietäjät Jeesuksen luo, mutta itse asiassa se oli Jumalan Sana, jonka avulla he tiesivät tulevasta Messiaasta. Ilman Sanaa he eivät myöskään olisi tienneet mistä Messiasta kannattaa etsiä. Jeesuksen syntymän aikaan mm. Babyloniassa oli suuria juutalaisyhteisöjä. Noin 200 eKr. Vanha testamentti käännettiin kreikan kielelle. Kreikka oli tuolloin samanlainen maailmankieli kuin englanti nykyään. Monet tuon ajan kirjailijat ja filosofit näyttävät tunteneen Vanhan testamentin tekstit, koska he viittaavat niihin tai lainaavat niitä. Varmasti myös tietäjät tunsivat juutalaisten pyhät kirjoitukset. Messiaan tähti Oliko tietäjien näkemä tähti selittämätön ihme? Oletan, että kyse oli luonnonilmiöstä, koska nimenomaan tähtien tutkijat kiinnittivät siihen huomiota. Yksi mahdollinen ja usein ehdotettu selitys tietäjien näkemälle tähdelle on vuonna 7 eKr. useaan otteeseen tapahtunut Saturnuksen ja Jupiterin konjunktio. Konjunktiolla tarkoitetaan sitä, että maasta katsoen tähdet näyttävät lähestyvän toisiaan ja lopulta kuin yhdistyvän. Jupiteria pidettiin kuninkaan tähtenä ja Saturnus liitettiin Israeliin. Toinen mahdollinen selitys on vuosina 3 ja 2 eKr. tapahtuneet Jupiterin viisi harvinaista konjunktiota. Jos kuningas Herodes kuoli vuonna 1 ennen ajanlaskumme alkua, kuten osa tutkijoista olettaa, silloin myös tuo jälkimmäinen ilmiö on mahdollinen selitys tietäjien näkemälle tähdelle. Suhtautumista Messiaaseen Jerusalemin kuninkaan hovi oli luonnollisin paikka etsiä kuningasta. Herodes ymmärsi heti, ketä miehet etsivät. Hän kutsui paikalle Vanhan testamentin asiantuntijat. Nämä osasivat kertoa, että Messias syntyy Betlehemissä. Mutta vaikka he löysivät Sanasta ohjeet toisia varten, heihin itseensä tieto ei näytä vaikuttaneen. Herodes oli vallan menettämisen pelossaan niin sokea, että ajatteli pystyvänsä tuhoamaan Jumalan suunnitelmat. Hän käski tappaa Betlehemissä ja sen lähistöllä kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Sen perusteella, mitä Herodeksesta tiedämme, lastenmurha sopii kuvaan. Herodes pani toimeen paljon suurempiakin joukkomurhia. Tähti pysähtyi Joulukorttien, kirjojen ja elokuvien välityksellä monille on muodostunut mielikuva, että itämaan tietäjät kumarsivat seimessä makaavaa lasta. Matteus kuitenkin kertoo, että he menivät taloon. Siellä he näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. He heittäytyivät kunnioituksesta maahan lapsen edessä ja antoivat hänelle kalliita lahjoja. Matteus kertoo myös, että matkatessaan kohti Betlehemiä tietäjät näkivät tähden, joka näytti kulkevan heidän edellään ja pysähtyvän sen paikan ylle, jossa lapsi oli. Risto Heikkilä pohtii tätä kuvausta kirjassaan Joulun tähti. Hän lainaa Helsingin yliopiston tähtitieteen dosentti Tapio Markkasen sanoja: ”Planeetathan liikkuvat tähtitaivaaseen nähden, jolloin kertomus opastavasta


tähdestä voi pitää paikkansa. Toisaalta myös maan liikkuminen radallaan nopeammin aiheuttaa ns. ”silmukoita”, mikä merkitsee sitä, että konjunktiossa oleva planeettapari voi tarkkaajan kannalta pysähtyä tai jopa liikkua taaksepäin kiintotähtien suhteen.”

Alakertaan: Betlehem vai Nasaret? Matteuksen mukaan kaupunki, josta tietäjät löysivät Jeesuksen, oli Betlehem. Kuitenkin Luukas kertoo meille, että Maria ja Joosef palasivat Betlehemistä Nasaretiin noin kuukausi lapsen syntymän jälkeen (Luuk.2:39). Matteus sanoo, että Herodes antoi ”käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville.” (Matt.2:16) Jeesus oli siis jo 1-2 -vuotias tietäjien tullessa. Emme tiedä mitä kaikkea tapahtui Jeesuksen syntymän jälkeen, ennen tietäjien tuloa. Ehkä eläminen Nasaretissa kävi liian vaikeaksi. Kuinka moni Nasaretin asukas oli valmis uskomaan sen, että Marian kohdussa kasvanut lapsi oli syntynyt Pyhästä Hengestä? Voimme hyvin kuvitella, miten Maria ja Joosef päätyivät lopulta siihen, että on parasta lähteä pois Nasaretista. Betlehem tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Olihan se Daavidin suvun kaupunki. Siellä olisi Messiaan hyvä kasvaa. Ehkä heillä oli siellä sukulaisiakin, joten asunto ja työasiat olivat helpommin järjestettävissä. Pakolaisina Egyptiin Betlehemistä perhe lähti pakomatkalle kohti Egyptiä. Matteus ei kerro yksityiskohtia pakomatkasta. Hän ei myöskään kerro missä päin Egyptiä perhe asui pakolaisuutensa aikana. Emme edes tiedä kuinka monta vuotta he viipyivät Egyptissä. Jeesuksen syntymän aikaan Egyptissä on arveltu olleen noin miljoona juutalaista. Esimerkiksi maan silloisessa pääkaupungissa Aleksandriassa kaksi viidestä kaupunginosasta tunnettiin juutalaisina alueina. Lisäksi Aleksandrian kolmessa muussakin kaupunginosassa asui jonkin verran juutalaisia. Saattaa jopa olla, että Marialla ja Joosefilla oli Egyptissä sukulaisia, joiden luota he saivat katon päänsä päälle siihen asti kunnes löysivät sopivan asunnon ja työtä. Tietäjien antamat lahjat olivat köyhälle perheelle varmasti iso apu matkan kuluihin.

UT%202008%20It%C3%A4maan%20tiet%C3%A4j%C3%A4t  
UT%202008%20It%C3%A4maan%20tiet%C3%A4j%C3%A4t  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/UT%202008%20It%C3%A4maan%20tiet%C3%A4j%C3%A4t.pdf

Advertisement