Page 1

Luuk.21:32: Miksi Jeesus sanoo, että "tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu"? Oliko Jeesus väärässä? Jeesuksen sanat on tulkittu monella eri tavalla. Jotkut ajattelevat, että hän odotti paluunsa tapahtuvan oman sukupolvensa aikana, mutta erehtyi. Kuitenkin Jeesus puhui usein siitä, että hänen tulonsa viipyy (esim. Matt.25:5; 19). Ymmärtääksemme lauseen meidän on katsottava, mihin Jeesus viittaa sanoilla ”kaikki tämä”. Siihenkö, mitä hän on kertonut tulemuksestaan vai siihen, mitä hän on kertonut Jerusalemin hävityksestä? Jos Jeesus tarkoittaa sitä sukupolvea, jonka aikana hän eli, ”kaikki tämä” viittaa Jerusalemin hävitykseen ja juutalaisten hajaannukseen. Jerusalem hävitettiin v. 70 jKr. Jeesuksen puhe oli vastausta opetuslasten kysymykseen: ”opettaja milloin tämä kaikki tapahtuu?” Kysymyksellään opetuslapset tarkoittivat temppelin tuhoa (Luuk.21:5-7). Vastauksessaan Jeesus kertoi temppelin tuhoon liittyvistä tapahtumista sekä paluuseensa liittyvistä tapahtumista ja päättää opetuksensa: "tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä (se mitä kysyitte temppelistä?) tapahtuu". Toinen mahdollisuus on se, että Jeesus puhui Israelin kansan säilymisestä. Alkutekstin sana genea tarkoittaa sekä sukua (samasta kantaisästä polveutuneita) että sukupolvea. Jeesus oli edellä puhunut Israelin osaksi tulevista ahdistuksista (Luuk.21:20-24) ja jakeessa 29 viikunapuusta tarkoittaen silläkin käsittääkseni Israelia (Hoos.9:10; Jer.8:13; Jer.24; Luuk.13:6-9). Jos tämä on oikea tulkinta, silloin Jeesuksen sanojen ajatus on se, että, vaikka juutalainen kansa joutuu suuriin ahdistuksiin, se ei häviä, vaan säilyy kansana Jeesuksen paluuseen saakka. 1900 luvun herätyskristillisissä piireissä Jeesuksen sanat on usein ymmärretty siten, että hän viittaa sukupolveen, joka näkee Israelin valtion synnyn. Puhe viikunapuusta tarkoittaisi Israelia ja muut puut (KR38) vastaavasti muita kansoja. Raamatussa valtakuntia ja valtioita kuvataan joskus puina. 1900-luku oli aikaa, jolloin syntyi paljon kansallisvaltioita. Jos tämä on oikea tulkinta, niin Jeesus sanoi, että se sukupolvi, joka näkee Israelin ”lehteen puhkeamisen” (itsenäistymisen?) on sukupolvi, joka näkee myös kaikki Jeesuksen kuvaamat lopun tapahtumat. Jeesuksen sanat voivat myös tarkoittaa sitä, että se sukupolvi, joka näkee kaikki ne hirvittävät tuhot, jotka edeltävät Jeesuksen paluuta, näkee myös hänen paluunsa. Niin kuin puiden puhkeaminen lehteen on varma kevään merkki, niin Jeesuksen kuvaamat tapahtumat ovat varma merkki hänen paluustaan. Kaikki tapahtuu yhden sukupolven aikana.

/sukupolvieikatoa  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/sukupolvieikatoa.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you