Page 1

KENIAN LÄHETYSTYÖN NÄKÖALOJA

ASANTE SANA Kenian lähetyksen näköaloja. Toimittanut: Reijo Arkkila. Helsinki 2008: Kustannus Oy Arkki. 92s. Afrikka kuuluu maanosiin, joissa kristillinen usko on mennyt voimakkaasti eteenpäin. Näin on tapahtunut erityisesti Itä-Afrikassa, josta kertoo Reijo Arkkilan toimittama artikkeliteos Asante Sana. Mielenkiintoista on lukea, että 60 -vuotisjuhliaan noin vuosi sitten (25.7.2008) viettäneen Kenian ev.lut.kirkon juuret juontuvat samaan Ruotsista alkaneeseen lähetysvirtaukseen kuin Mekane Yesus-kirkon Etiopiassa. Italialaismiehitys 1930-luvulla karkotti protestanttiset lähetystyöntekijät Etiopiasta ja pakotti maassa työskennelleen Bibeltrogna Vänner -järjestön etsimään uutta työaluetta muualta. Luontevaksi suunnaksi koettiin etelässä oleva Kenia. Matka onnistui yli odotusten. Kisiin kaupungissa Länsi-Keniassa haluttiin uusia lähettejä. SLEY on tullut työyhteyteen myöhemmin vuonna 1970. Lähetysten työn yhtenä painopisteenä on ollut pappien koulutus, josta on kehittynyt Matongon luterilainen teologinen seminaari. Kirjassa kuvataan seminaarin työtä, juhlaa ja arkea, vaikeuksiakaan kaihtamatta. Teologinen seminaari elää voimakkaasti kirkon sykettä, valmistelee kirkon tulevaisuutta ja vaikuttaa teologiseen linjaan. Oppilaitosta halutaan kehittää yliopistotasoiseksi. Evangelical Lutheran Church in Kenia (ELCK) -kirkko on kasvanut noin 100 000 hengen luterilaiseksi kirkoksi. Se on siis tuntuvasti pienempi kuin Mekane Yesus -kirkko naapurimaassa. Kirkko poikkeaa Mekane Yesus -kirkosta mm. siinä, että siinä otettiin 1990-luvulla käyttöön piispuus. Piispuuteen siirtyminen ei mennyt ilman kasvukipuja. Kirkon nykyinen johtava piispa Walter Obare on tullut tunnetuksi ottamalla voimakkaasti kantaa Ruotsin kirkon tilanteeseen ja vihkimällä lähetyshiippakunnalle piispan. Hän on Matongon teologisen seminaarin kasvatteja ja tunnetuimpia eteläisen pallonpuoliskon luterilaisia ääniä ainakin täällä Suomessa. Hän saa kirjassa puheenvuoron./Juhani Koivisto

/Reijo%20Arkkila%20Asante%20Sana_0  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/sekl/page/attachment/Reijo%20Arkkila%20Asante%20Sana_0.doc