Page 1

Minua askarruttavat raamatunkohdat, joissa puhutaan Jumalan ennaltatietämisestä ja ennaltamääräämisestä, kuten Room. 8:29-30, Ef.1:4-5, 12 ja Ilm.13:8. Onko Jumala jo ennen maailman luomista tiennyt, kuka tulee pelastumaan? Tiesikö hän esim. ketkä lähtevät lähetystyöhön ja ketkä hänen kauttaan kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan? Pelastus on valmistettu kaikille Raamattu korostaa hyvin voimakkaasti sitä, että Jumala on valmistanut pelastuksen kaikille: ”Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille” (Tiit.2:11). ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa” (2.Kor.15:19, KR38). Jumala ei halua yhdenkään ihmisen joutuvan kadotukseen, vaan hän tahtoo, ”että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1 Tim.2:4). Siksi evankeliumia on käsketty julistaa ”kaikille luoduille” ja ”joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark.16:15-16). Jumala tietää kaiken Jumalalta ei mikään ole salassa. Jumala on jo ennen maailman luomista tiennyt kaiken, mitä maailmassa tulee tapahtumaan. Vaikka Jumala on valmistanut pelastuksen kaikille ja haluaa pelastaa jokaisen ihmisen, hän on myös jo ennen maailman perustamista tiennyt, ketkä vastaanottavat hänen valmistamansa pelastuksen. Tuon ennaltatietämisensä perusteella Jumala on ennaltamäärännyt uskovat pelastukseen. Room.8:29: ”Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut (oik. tuntenut tai tietänyt edeltä), hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa.” Jumalan ennaltatietäminen ei ole kuitenkaan syy siihen, että osa ihmisistä kovettaa sydämensä ja kieltäytyy vastaanottamasta pelastusta. Pelastus on Jumalan teko Kohdat, jotka puhuvat Jumalan ennaltatietämisestä ja ennaltamääräämisestä on kirjoitettu uskoville vahvistamaan uskoa ja pelastusvarmuutta. Esimerkiksi se, että ”Jumala on jo ennen maailman luomista valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina” (Ef.1:4), osoittaa, miten pelastuksemme perustuu kokonaan Jumalan toimintaan. Pelastuksemme ei perustu siihen mitä me olemme, vaan Jumalaan, joka on valmistanut meille pelastuksen ja asettanut meidät valmistamaansa pelastukseen: Kristuksen pyhyyteen. Jos pelastuksemme perustuisi edes osittain omiin kykyihimme tai vaellukseemme, kukaan ei voisi olla varma pelastuksestaan. Kilvoittele, että pelastuisit On vaikea järjellä käsittää sitä, että Jumala on ennaltatietämisensä perusteella asettanut jotkut ihmiset pelastukseen ja että Raamattu puhuu samalla selkeästi ihmisen vastuusta Jumalan edessä. Tämä paradoksi on kuitenkin olemassa kaikkialla Raamatussa. Ihmistä kehotetaan kääntymään ja tekemään parannus ja uskomaan Jeesukseen, jotta hän pelastuisi (Luuk.13:2-3, Joh.8:12,24). Ja pelastuksen vastaanottaneita kehotetaan kilvoittelemaan, että he pääsisivät perille ikuiseen elämään: ”Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu” (1 Tim.6:12). Ennaltamäärämisestä käytetään teologisessa kielessä sanaa predestinaatio (lat. predestinare: määrätä ennalta). Osa kristikunnasta (esim. monet reformoidut kirkot) opettaa ns. kaksinkertaista predestinaatiota: Toiset on ennalta määrätty pelastukseen, toiset kadotukseen. Luther opetti ns. yksinkertaista predestinaatiota, jonka olen edellä esitellyt ja joka mielestäni vastaa hyvin Raamatun antamaa kuvaa.

/predestinaatio  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/predestinaatio.pdf

/predestinaatio  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/predestinaatio.pdf

Advertisement