Page 1

Onko moniavioisuus raamatullista Vanhassa testamentissa mainitaan monia Jumalan omia, joilla oli useita vaimoja. Useimpien kohdalla asiasta ei sanota mitään nuhdetta. Pitikö Jumala siis moniavioisuutta ihan hyvänä asiana? On tärkeä nähdä, että Raamattu kuvaa ihmisiä ja heidän elämäänsä sellaisina, mitä ne ovat, ei sellaisina, mitä Jumala haluaisi niiden olevan. Kun Jeesukselle esitettiin kysymys avioeron oikeutuksesta, Jeesus lainasi ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen ja toisen luvun kuvauksia ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." Kun Jeesukselle esitettiin jatkokysymys, miksi Mooses oli säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja, Jeesus selitti, että syy on ihmisen sydämen kovuudessa. Alun perin Jumala tarkoitti avioliiton pysyväksi yhden miehen ja yhden naisen väliseksi liitoksi. Mutta ihmisten kovuuden tähden Jumalan täytyi antaa Israelin kansalle lakeja, joilla hän suojasi heikoimpia osapuolia. (Matt.19:4-12) Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa yksi kerrotaan, miten Jumala loi ihmisen - miehen ja naisen - omaksi kuvakseen. Toisessa luvussa on yksityiskohtaisempi kuvaus miehen ja naisen luomisesta ja lopuksi sanotaan: ”Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.” Tuossa tilanteessa oli vain yksi ihmispari. Ei ollut vielä vanhempia, joita voi jättää. Mutta jo silloin Jumala antoi keskeisen periaatteen avioliitolle. Yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen liitto on Jumalan jo luomistyön yhteydessä antama lahja. Syntiinlankeemus toi ihmisen elämään kateuden, vihan, murhat, riidat, aviorikokset, moniavioisuuden ja monet muut ongelmat. Näistä ongelmista saamme hyvän kuvan sekä omasta yhteiskunnastamme että myös Raamatun sivuilta. Jumala esimerkiksi antoi selvän ohjeen, että Israelin kuninkaalla ei saanut olla monia vaimoja, kuten ympärillä olevien kansojen kuninkailla oli. Siitä huolimatta lähes kaikilla Israelin kuninkailla oli useita vaimoja. Uuden testamentin aikaan juutalaisten keskuudessa ei hyväksytty moniavioisuutta. Sen tähden tämä kysymys ei nouse esiin evankeliumeissa. Niissä nousevat kyllä esiin monet muut ihmiselämän ongelmat; avioliiton osilta erityisesti kysymykset aviorikoksesta ja avioerosta. Kysymys moniavioisuudesta nousi esiin siinä vaiheessa, kun seurakuntaan alkoi tulla myös eijuutalaisia. Kun Paavali antaa ohjeita siitä, millaisia ihmisiä voidaan valita seurakunnan vastuutehtäviin, hän sanoo, että seurakunnan johtajan tai seurakuntapalvelijan tulee olla yhden vaimon mies. Toisin sanoen sellainen mies, jolla oli monta vaimoa tai jonka elämä muiltakaan osin ei ollut esimerkillistä, ei voinut toimia seurakunnan vastuutehtävässä. Seurakunnan työntekijän elämän piti olla esimerkkinä muille. Nainen ei yleensä tuohon aikaan ollut naimisissa useamman miehen kanssa. Naisille, jotka olivat seurakunnan palveluksessa, Paavali antaa toisenlaisia vaatimuksia. (1 Tim.3:1-13)

Avioliitto, Jumalan lahja Kristillisessä kirkossa on monesti kadonnut Raamatun näkemys avioliitosta. Kreikkalaisen kulttuurin, hellenismin, myötä kirkkoonkin pesiytyi näkemys, että ruumiillinen ja aineellinen on pahaa ja henkinen on hyvää. Käytännössä se yleensä merkitsi myös sitä, että sukupuolielämä leimattiin pahaksi tai ainakin asiaksi, josta kieltäytyminen oli osoitus siitä, että ihminen halusi täysillä antautua Jumalalle. Tämä ajattelu johti mm. luostarielämän ihannointiin ja pappien selibaattivaatimukseen. Raamatun mukaan ruumiillisuutemme ei kuitenkaan ole pahaa. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen jolla on ruumis ja henki. Jeesuksen valmistama pelastus ei koske vain sieluamme tai henkeämme vaan se koskee myös ruumistamme. Me odotamme nimenomaan ruumiin


ylösnousemusta. Niin kuin ruumiillisuutemme on Jumalan luomaa, samoin myös seksuaalisuutemme on Jumalan luomaa. Jumala loi ihmisen, miehen ja naisen, yhden kumpaakin sukupuolta. Hän asetti heidät liittymään toisiinsa niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. Seksuaalisuus meissä ei siis ole syntiinlankeemuksen seuraus, vaan se sisältyi Jumalan luomistyöhön. Eri asia on se, että synti on tuonut siihen monenlaisia vääristymiä niin kuin kaikkiin Jumalan luomiin hyviin asioihin. Mies ja nainen luotiin täydentämään toisiaan. Yhdeksi lihaksi tulo ei tarkoita vain sukupuoliyhteyttä, vaikka se tarkoittaa sitäkin. Yhdeksi lihaksi tulo tarkoittaa käsittääkseni yhteyttä ja avoimuutta sekä henkisessä, hengellisessä että fyysisessä mielessä. Syntiinlankeemuksen seurauksena kahden ihmisen välinen täydellinen avoimuus ja keskinäinen luottamus on rikkoutunut, mutta Raamatun alkulehdillä on malli, johon jokaisessa avioliitossa tulisi pyrkiä.

Onko%20moniavioisuus%20raamatullista  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/Onko%20moniavioisuus%20raamatullista.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you