Page 1

Juhani Koivisto

Lähetystyön taloudellinen tuki Uhraamisen lähtökohdat Uhraamisella tarkoitetaan varojen antamista Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Kaikessa Jumalan valtakunnan työssä talous on yksi käytännöllinen perusta, jota ilman työ ei ole mahdollista. Ilman varoja kärsii monin eri tavoin. Erityisesti tämä koskee lähetystyötä, joka on kallista. Suurten välimatkojen ylittäminen ja eläminen vieraassa maassa maksaa. Uhraaminen lähetystyölle on kristityn kutsumukseen kuuluva asia, josta Raamattu puhuu monin eri tavoin. Vanhassa testamentissa puhutaan kymmenysten antamisesta ( 3 Moos. 27:30; Mal. 3:10). Uudessa testamentissa apostoli Paavali kehotti kristittyjä uhraamaan menestymisensä mukaan (1 Kor. 16:2). Omasta antaminen on Uudessa testamentissa kristityn elämän perusasioita, johon liittyy laajemmassa mielessä paljon muutakin, esim. vieraanvaraisuus (Room. 12:3; 13:2). Kaikelle uhraamiselle ovat tunnusomaisia seuraavat periaatteet: 1. Arvokkain taito on säännöllinen uhraaminen. 2. Jokainen uhraa menestymisensä mukaan. 3. Uhraaminen on vapaaehtoista. 4. Uhraamisesta on opetettava julkisesti, erityisesti nuorille. Uhraamisen taidon oppiminen Lähetystyö on kallista työtä, jota tehdään vieraissa maissa ja uusissa oloissa. Toisissa maissa työ on kalliimpaa kuin toisissa. Lähetystyön kulut ovat kokonaisuus, jossa osa varoista menee kotimaan hallintoon, koulutukseen, talouteen jne. Kansanlähetyksessä varat jaetaan vuosittain sovitun budjetin mukaisesti. Lähetysrenkaan tehtävänä on omalta osuudeltaan kantaa vastuutaan yhden lähetin tai lähettiperheen tarvitsemasta vapaaehtoisesta kannatuksesta, joka täsmennetään vuosittain.. Jakamalla summa kuukausien määrällä nähdään vapaaehtoinen kannatustarve kuukaudessa. Lähetysrenkaan perustava ajatus on, että meistä harva kykenee kustantamaan lähetin kentälle. Voimme kuitenkin kustantaa ehkä 1-3 päivää vuodessa. Pääasia on säännöllinen antaminen.


Lähetysrenkaan varoja käytetään moneen eri tarkoitukseen. Lähetti tarvitsee palkan ja asunnon kentällä, palkan lisäksi tulevat sivukulut, verot, eläkkeet ja vakuutukset. Tämän lisäksi tulevat koulutuskustannukset, matkat lähetyskentille, matkat kentällä, työvälineet, työkulut, lasten koulutus, tiedottaminen, kulkuneuvon hankkiminen jne. Kotimaassa kuluu varoja kouluttamiseen, varainhankintaan, uusien lähettien etsimiseen, talouden hoitoon, hallintoon jne. Lähetystyölle säännöllinen uhraaminen on taito, joka on opittava. Siksi Raamatussa annetaan opetusta uhraamisesta. Jumalan sanassa ei kehoteta katsomaan taloudellisiin mahdollisuuksiin, vaan kehotetaan rukoilemaan työmiehiä elonkorjuuseen. Paavalin opetukset muistuttavat, että antaminen ei ole itsestään selvää, sitäkin on opetettava. Omasta antaminen voi olla monille aluksi outo asia. Uhraaminen on taito, joka on opittavissa Raamatun äärellä. Lähetystyön talouden tukemiseksi etsitään jatkuvasti uusia jäseniä työtä tukemaan. Mitä enemmän on uhraavia jäseniä, sitä enemmän talousvastuu jakaantuu. Raamattu opettaa uhraamisen tapahtuvan menestymisen mukaan. Ketään ei kannata rohkaista uhraamaan yli voimien.

http://www.beta.sekl.fi/sites/default/files/sekl/page/attachment/L%C3%A4hetyksen%20taloudellinen%20t  

http://www.beta.sekl.fi/sites/default/files/sekl/page/attachment/L%C3%A4hetyksen%20taloudellinen%20tuki%20-%20Juhani%20Koivisto.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you