Page 1

YSTÄVÄKIRJE Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys 4/2011


PÄÄKIRJOITUS

Kädessäsi on jälleen uusin Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetyksen Ystäväkirje. Laitathan tämän talteen, sillä löydät Kansanlähetyksen ohjelman pääsiäiseen asti tästä kirjasesta. Ystäväkirjeestä voit lukea myös lähettiemme kuulumisia lyhyesti. Jos haluat kuulla heistä enemmän tai liittyä PohjoisKarjalan Ev.lut. Kansanlähetyksen jäseneksi, täytä takakannen palvelukortti ja lähetä se toimistoomme.

meitä tukemaan lähetystyötä yhä aktiivisemmin rukouksin ja taloudellisin varoin. Meitä oli rohkaisemassa myös uusi lähetysjohtaja Mika Tuovinen Hukanhaudalla järjestetyssä Ystäväretriitissä. Jos et päässyt retriittiin, voit lukea Mikan ajatuksista tästä Ystäväkirjeestä. Yksi ilonaihe oli myös Kansanlähetysopiston aktiotiimin vierailu piirissämme. Heidän innoittamanaan on tarkoitus aloittaa kuukausittainen katuevankeliointi Joensuun Kauppakadulla. Jos tämä kiinnostaa myös sinua, ota rohkeasti yhteyttä.

Talvi on alkamassa, ja kulunut syksy oli siunattu. Piirimme kolme lähettiperhettä vieraili luonamme. Kiitos sinulle, joka olit mukana kohtaamassa ja tukemassa heitä. Toivottavasti heidän sanansa, kertomuksensa ja läsnäolonsa innoittaisivat

Siunaten, Mikko Kaartama

1


PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Marraskuun puolivälissä piirin syyskokous hyväksyi vuoden 201 2 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimitti piirihallituksen erovuoroisten jäsenten vaalin. Toimintasuunnitelmassa määritellään toiminta-ajatus ja päämäärät mm seuraavasti:

panostetaan vapaaehtoisten valtuuttamiseen ja vastuunkantamiseen uusia vastuunkantajia rekrytoidaan aktiivisesti kaikissa toimintamuodoissa vastuunkantaminen pyritään tekemään iloiseksi ja positiiviseksi asiaksi

Toiminnassa ohjataan uskovia juurtumaan Jumalan Sanaan ja toimimaan Kristuksen todistajina omalla paikallaan armolahjojensa mukaan Kansanlähetyksen vuoden 201 2 valtakunnallinen vuositeema on ”Raamatun valossa”, mikä kannustaa luottamaan Jumalan Sanaan Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetyksen päämäärä on olla hengellinen koti, joka kutsuu ja hoitaa pienryhmien merkitystä sekä tavoittavassa työssä että uskovien hoitamisessa korostetaan

Edellä mainitut päämäärät näkyvät tavoitteina ja avaintuloksina eri toimintamuodoissa: Leipäsunnuntain tilaisuuksissa, seurakuntatapahtumissa, lähetyspyhän tilaisuuksissa, juniori- ja nuorisotoiminnassa, Kolmen kohtaamisen opiskelijailloissa, lähetystyön tukemisessa ja koulutuksessa. Toimintasuunnitelma kutsuu jokaista työmme ystävää jatkamaan esirukoustehtävässä, palvelutehtävissä ja taloudellisen tuen antamisessa.

2


PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuoden 201 2 talousarvio perustuu kotimaassa ja lähetyskentillä kuluvan vuoden henkilöresursseihin. Olemme voineet esittää pientä lisäystä tärkeään ja virkeään juniori- ja nuorisotyöhön. Suunnitelma ei kuitenkaan sisällä työntekijälisäystä. Vuoden 201 2 talousarvio on n. 1 5 000 € alijäämäinen, mikä voidaan kattaa aikaisempien vuosien ylijäämillä. Kuluvana vuonna lokakuun lopun ennusteen mukaan tulot kattavat menot. Katsoessamme tulevaisuuteen eteemme avautuu haaste tulojen lisäämisestä nykyisen toiminnan menojen kattamiseksi. Työn laajentaminen merkitsee uusien ystävien saamista esirukoilijoiksi ja uhraajiksi.

201 0 - 201 2 Heimo Karhapää, Joensuu 201 2 - 201 2 Markku Fräntilä, Joensuu 2011 - 201 3 Ville Löhönen, Joensuu 2011 - 201 3 Toivo Nokelainen, Kontiolahti, 2011 - 201 3 Veikko Kettunen Outokumpu, 201 2 - 201 4 Raimo Kukkonen, Joensuu 201 2 - 201 4 Johanna Laukkanen Joensuu, 201 2 - 201 4 Piirihallitukseen valittiin uudelleen kolmivuotiskaudeksi Veikko Kettunen ja Raimo Kukkonen sekä uutena jäsenenä Johanna Laukkanen. Mikko Kaartaman tultua valituksi piirijohtajan tehtävään piirihallitukseen valittiin erovuorossa ollut Heimo Karhapää vuoden 201 2 loppuun. Siunaten, Heimo Karhapää

Piirihallituksen kokoonpano

Tanja Eskelinen, Joensuu 201 0 - 201 2 Kalle Jouppi, Joensuu

3


JOENSUUN LEIPÄSUNNUNTAI

Kansanlähetyksen lähetysjohtajana ensimmäistä työviikkoaan toiminut Mika Tuovinen opetti Mutalan kirkolla leipäsunnuntaissa 30.10.2011 Raamattua näkökulmasta ”Näenkö vai uskonko?”

Tällä kertaa monissa tehtävissä palveli naisten solun väkeä puolisoineen. Tässä kuvakatsauksessa näemme muutamia Kristuksen palvelijoita rakentamassa leipäsunnuntaita.

Tomi Nokelainen, JuhaPekka Hirvonen sekä Mauri Hirvonen poikansa Iisakin kanssa laittoivat pöydät ja tuolit paikoilleen.

4


JOENSUUN LEIPÄSUNNUNTAI

Henkilökohtainen todistus Kristuksesta on ollut usein esillä leipäsunnuntaissa. Tällä kertaa todistuspuheenvuoron käytti Liisa Sälliluoma.

Tanja Eskelinen haastatteli lähetysjohtaja Tuovista. Mika kertoi majoittuneensa lähetystyöntekijäystäviensä luo Turusille. Lisäksi saimme kuulla Mikan perheen kokemuksia Viron työkaudelta. Tanja Hirvonen kertoi Nokelaisten lähettiperheen tilanteesta ja Jumalan teoista lähetyskentällä samalla kun puolisonsa Juha-Pekka huolehti lähetysinfon upeasta PowerPoint -esityksestä. 5


JOENSUUN LEIPÄSUNNUNTAI

Piirijohtaja Mikko Kaartama kiitti lähetysjohtaja Tuovista. Kotiin viemisenä Mikalle lahjoitettiin Hilja Aaltosen kirja sekä koskettava kristillinen elokuva. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. (1. Kor. 15:58)

Keittiössä ahersivat Johanna Laukkanen sekä Johanna Hirvonen lapsiensa Emman ja Ellenin kanssa. Pirjo Polojärvi toi kotona valmistamiaan suolaisia leivonnaisia pöydän antimiksi.

Kuvat ja kuvatekstit: Pasi Eskelinen

6


LÄHETYSJOHTAJAN POSTIA

Millä eväillä tulevaisuuteen?

toiminnassa. Salomäki kirjottaa: ”Vuosikymmenten kuluessa Kansanlähetyksen suhde kirkkoon on muuttunut ja liikkeen kannattajista on tullut hyvin aktiivisia seurakuntalaisia. Herätysliikkeitä koskeva tutkimus (Salomäki 201 0) osoitti, että Kansanlähetyksen kannattajat olivat kaikista aktiivisimpia evankelisluterilaisen seurakunnan toimintaan osallistujia. Puolet Kansanlähetyspäivien osallistujista oli mukana seurakunnan toiminnassa joka viikko ja lisäksi kolmasosa ainakin kerran kuussa. Neljä viidestä Kansanlähetyksen kannattajasta on siis mukana kirkon toiminnassa ainakin kuukausittain.”

Suomen ev.lut. Kansanlähetys perustettiin vuonna 1 967. Liike kokosi eri puolilla olleita paikallisia herätykristillisiä ryhmiä yhteen. Näkynä oli Raamatun arvovallan, henkilökohtaisen uskon ja maailmanlähetyksen korostaminen. Kritiikki kirkkoa ja sen maallistumista vastaan oli alkuvaiheessa voimakasta ja toiminta tapahtui paikallisseurakunnista erillään. Teologian tohtori Hanna Salomäki on tutkimuksessaan todennut, että Kansanlähetyksen suhteessa kirkkoon on tapahtunut suuri muutos. Kansanlähetyksen ystävät ovat nyt erittäin aktiivisia paikallisen seurakunnan 9


LÄHETYSJOHTAJAN POSTIA

Salomäen tutkimus paljasti myös sen, että Kansanlähetykseen sitoutunut kristitty lukee innokkaamin Raamattua kuin herätysliikkeissä keskimäärin. Yli 50-vuotiaista Kansanlähetyksen kannattajista 61 % lukee Raamattua päivittäin.

seurakunta ei hyväksy enää Kansanlähetyksen edustamia arvoja. Se voidaan osoittaa esimerkiksi sulkemalla toimitilojen ovet tai osoittamalla talouspäätöksillä, että Kansanlähetys ja sen edustama teologia ei ole tervetullut seurakunnassa.

Kansanlähetys on toiseksi levinnein herätysliike vanhoillislestadiolaisuuden jälkeen. Kansanlähetyksellä oli vuonna 2007 toimintaa 65 % Suomen seurakunnista. Toiminta seurakuntien kanssa oli aktiivisinta Lapuan ja Kuopion hiippakunnissa.

Tämän edessä tähän asti aktiivisesti seurakunnassa toimineet kansanlähetysystävät ja ehkä muutkin herätysliikkeiden edustajat ryhtyvät perustamaan omia yhteisöjään. Meillä on hyvät suhteet suurimpaan osaan Suomen seurakuntia. Tästä on syytä iloita ja tällaista toimintaa kannattaa jatkaa siellä, missä meidän ei tarvitse luopua arvoistamme.

Uusia haasteita?

Kansanlähetys on pyrkinyt toimimaan kirkossa ja sen paikallisseurakunnissa. Eräs yhteistyön vaara on, että 10


LÄHETYSJOHTAJAN POSTIA

Elämme yhteiskunnassa ja kirkossamme sellaista aikaa, että on aika tiivistää rintamaa, terävöittää näkyä ja käydä yhteiseen työhön. Ei vain Kansanlähetyksen säilymiseksi, vaan kirkkomme uudistukseksi ja sielujen pelastukseksi.

Kansanlähetyksen rahoituksen lopettamista. Lopulta ainoa varma perusta on Jumalan kansan, herätyskristittyjen taloudellinen tuki. Jumala piti Eliasta huolta erämaassa lähettämällä kaarneita, jotka toivat ruokaa. Ehkä sinä olet yksi tälläinen Jumalan lähettämä, jonka pienestä tai suuresta taloudellisesta uhrista Jumalalle voimme jatkaa toimintaamme.

Tulevaisuudesta

Kansanlähetyksessä haluamme pysymme uskollisena Jumalan ilmoitukselle Raamatussa. Tämän vuoksi meitä tarvitaan kirkossamme ja maassamme ehkä enemmän kuin koskaan.

Rukoilethan Jumalan hengen virvoitusta ja herätystä Kansanlähetykselle, kirkollemme ja kansallemme.

Liikkeenä meidän on todennäköisesti palattava alkulähteille toimintamenetelmien ja rahoituksen suhteen. Jotkut seurakunnat pohtivat

Siunaten, Mika Tuovinen

11


TYTTÖRAAMIS

TERVEISIÄ TYTÖILTÄ

Raamis-illoissa on myös leivottu, syöty, neulottu ja pelailtu yhdessä. Marraskuun Donkkis Big Night –illassa olimme laulamassa, ja lisäksi tytöt pitivät omaa rastia. Tavoitteenamme on oppia tuntemaan Jumalaa yhä paremmin Jeesuksen opetuslapsina kasvaen.

Tervehdys tyttöjen raamiksesta! Syksyn aikana olemme viikoittain kokoontuneet kuuden 6-7lk tytön kanssa tutkimaan Raamattua, keskustelemaan, rukoilemaan ja jakamaan yhdessä elämää.

Teksti ja kuva: Elina Löhönen

14


LÄHETYSPOSTIA

RAKKAAT YSTÄVÄT

TYÖTÄ VENÄJÄLLE

Suomessa aika menee nopeasti. Täällä kotona on remontin tuoma sekamelska, mikä rasittaa hermoja ja keskittymistä. Pieni lattiaremontti on paisunut ja levinnyt alakertaankin. Toisaalta näemme siinä myös Jumalan hyvän käden ohjauksen.

Olemme remontoineet viime syksystä asti Karatusan pappilaa. Myös hengellistä työtä on tehty remontin ohella. Meillä on ollut monia hyviä nuorten iltoja ja pyhökouluja. Tuleva vuosi Venäjällä on katkonainen, mutta ihan positiivisesti siihen suhtaudemme. Jos Herra suo, tulemme Suomeen synnyttämään ja näin ollen olemme tulevan talven pääosin Suomessa. Laskettu aika on tammikuun puolessa välissä.

Etiopiassa alkoi heinäkuussa kaikkien työlupien tarkastus. Me joudumme uusimaan ne kerran vuodessa. Tavallisesti näiden lupien uusiminen on ollut helppoa. Tänä vuonna kuitenkin jostain syystä alkoi todellinen syynäys: tarvittiin tarkemmat todistukset opintoviikkoineen sekä lääkärintodistukset.

Tulemme Jouluksi Suomeen ja palaamme maaliskuussa Minunskiin - jos kaikki menee hyvin.

Siunaten,

Tapio ja Helena Räisänen

Siunaten, Joose, Johanna ja lapset 15


LÄHETYSPOSTIA

LOMALLA SUOMESSA

TERVEISIÄ ETU­ AASIASTA

Saavuimme Suomeen elokuun lopulla. Kuluneen kesän ajan seurakuntamme on kokoontunut yhteen sunnuntaisin jumalanpalveluksiin ja tiistaiiltaisin raamattupiiriin. Lähes joka kerta piiriin tulee uusi henkilö.

Syksy on kaikessa kauneudessaan saapunut kotinurkillemme. Lokakuun alussa osallistuimme paikallisen luterilaisen kirkon leirille, joka järjestettiin naapurimaassa. Valitettavasti meidän seurakuntalaisemme eivät saaneet viisumeja maahan. Mutta monille naapurimaan kristityille, jotka elävät vähemmistön vähemmistönä, leiri oli yksi vuoden kohokohdista.

Seurakuntamme paikalliset nuoret ovat olleet ahkerasti mukana seurakunnan jumalanpalveluksissa. He ovat lukeneet raamatuntekstejä sekä säestäneet kitaralla ja paikallisella soittimella.

Monet paikalliset kristityt ovat yksin, ehkä jopa hylättyjä oman kansansa keskellä. Seurakunta on heille kuin toinen perhe. Meillä riittää paljon opittavaa siinä, kuinka heitä kohtaamme.

Syksyn aikana saimme vierailla lähettävissä piireissämme ja seurakunnissa. Siunaten, Pekka ja Kaarina

Siunaten, Hannu, Heli ja lapset 16


LÄHETYSPOSTIA

RAKKAAT YSTÄVÄT

SITÄ JA TÄTÄ

Viimeksi kerroin, että matkustan Kaakkois-Aasiaan ja tarkistan Matteuksen evankeliumia eri kielillä toisen käännöskonsultin kanssa. Kun saavuin pieneen kaupunkiin tulivuoren keskellä, saimme kuulla Japanin tsunamista.

Kaikenlaista on tapahtunut viime terveistemme jälkeen. Aikomuksemme on olla kokonainen vuosi Suomessa. Vuosien saatossa rankkojen vaiheiden keskellä on nähnyt, kuinka Jumala huolenpito on ollut sitä, että oppii jättämään murheet Hänelle. Nyt Suomessa on kiitollinen olo siitä, kuinka on ollut siunattu.

Tein työtä intensiivisesti kahden käännöstiimin kanssa. Kaikki sujui hyvin ja sain tarkistettua kaikki luvut, jotka olin valmistellut. Toinen kieli on yhden kauppakielen murretta.

Ajatukset kiertelevät omia teitään. Keskeneräisinä lähdimme ja keskeneräisinä palasimme - samanlaisina ja kuitenkin muuttuneina. Jumala tietää tulokset. Meille riittää tietoisuus siitä, että olemme valmiita olemaan Jumalan saviastioina.

Minulla oli myös toinen projekti, jota yritin suorittaa kaupungissa: halusin teetättää puvun lapseni häihin.

Siunaten, Jarkko, Soile ja lapset

Siunaten, Kari ja Susanne 17


OHJELMA

KOLME KOHTAAMISTA OPISKELIJAILTA

1 6.4.

KIRKKOKATU 28, JOENSUU

23.4.

9.1 .

30.4. 7.5.

1 6.1 . 23.1 . 30.1 . 6.2. 1 3.2. 20.2. 27.2. 5.3. 1 2.3. 1 9.3 26.3. 2.4.

Evankelioimisen vaikeus: Eero Haarala Jumalan kimppakyyti: Arto Auranen Kalliolla: Mika Piironen Kristittyjen kohtaaminen: Janne Selinummi Lähetystyö kaukana: Tuomo Käyhkö Samaan soppaan useampi lusikka: Petri Karttunen Israel – ajan merkki: Lauri Konttinen Jumalan lupaukset täyttyvät: Vilho Harvala Evankeliumi: keppi vai porkkana? Arto Valkeapää Kynttiläseurat Jumalan kansan juhla: Tapani Nuutinen Antaessaan saa: Pepi Sihvonen Kristitty, ihmisenä ihmiselle: Asta Kettunen

Jumalan lapsena maailmassa: Johannes Häkämies Armolahjojen luonne: Heimo Karhapää Yhteyttä etsimässä Ilmestyskirja. Nyt: Lauri Thurén

DONKKIS BIG NIGHT TOIMINTAILTA

MUTALANTIE 1 2, JOENSUU 1 3.1 . klo 1 8.00-20.30 1 7.2. klo 1 8.00-20.30 23.3. klo 1 8.00-20.30 27.4. klo 1 8.00-20.30 PAPPILANTIE, POLVIJÄRVI 29.1 . klo 1 4.00-1 6.00 DONKKIS BIG NIGHT ­KOULUTUS

POLVIJÄRVELLÄ

28.-30.1 .201 2 Ota yhteyttä toimistolle.

YSTÄVÄRETRIITTI

La 21 .4. klo 1 0.00-1 5.00 TAIVAS KUULEE Ylämyllyn seurakuntatalolla Katajakuja 1 , Ylämylly. 18


OHJELMA

ILTA SANAN ÄÄRELLÄ LIEKSASSA

LÄHETYSPYHÄT JA TAPAHTUMAT (Pääsiäiseen

MÖNNINKATU 1 3, LIEKSA 31 .1 . klo 1 8.00 28.2. klo 1 8.00 24.4. klo 1 8.00

asti)

RANTAKYLÄ 1 4.1 .201 2 Raamattutunti klo 1 3.00-1 7.30 1 5.1 .201 2 klo 1 0.00 Messu klo 1 2.00 Raamattutunti

SANAN JA LÄHETYKSEN ILTA NURMEKSESSA

POLVIJÄRVI 29.1 .201 2 Messu klo 1 0 Raamatunopetus klo 1 2 Iltatilaisuus klo 1 8

KIRKKOKATU 11 , NURMES 26.1 . klo 1 8.30 23.2. klo 1 8.30 22.3. klo 1 8.30 1 9.4. klo 1 8.30

JUUKA 26.2.201 2 Messu klo 1 0 Lähetystilaisuus klo 1 2 27.2.201 2 Iltatilaisuus klo 1 8 28.2.201 2 Iltatilaisuus klo 1 8

SANAN ILTA OUTOKUMMUSSA

KUMMUNKATU 1 9, OUTOKUMPU 29.1 . klo 1 7 ILTA SANAN ÄÄRELLÄ POLVIJÄRVELLA

OUTOKUMPU 11 .3.201 2 Messu klo 1 0 Lähetystilaisuus klo 1 2 Iltatilaisuus klo 1 8 1 2.3.201 2 Iltatilaisuus klo 1 8

PAPPILANTIE, POLVIJÄRVI 1 6.2. klo 1 8.00 1 5.3. klo 1 8.00 1 9.4. klo 1 8.00 1 0.5. klo 1 8.00

LIEKSA 25.3.201 2 Messu klo 1 0 Lähetystilaisuus klo 1 2 Iltatilaisuus klo 1 8 26.3.201 2 Iltatilaisuus klo 1 8 27.3.201 2 Iltatilaisuus klo 1 8

RAAMATTUPIIRI JUUASSA

Maanantainsin klo 1 2. Kauppakuja 2 B 23.1 . / 20.2. / 26.3. / 23.4. / 21 .5. KRELL JA PKKL ­SEURAT TOHMAJÄRVELLÄ

FILIA ­RYHMÄ TOHMAJÄRVELLÄ

Tiistaisin klo 1 3 EMMALLASSA 1 0.1 . / 1 4.2. / 1 3.3. / 1 0.4. / 8.5.

Sunnuntaisin klo 1 8 Maija Kukkosella SARVIKANKAANTIE 23 29.1 . / 26.2. / 25.3. / 29.4. / 27.5.

AAMURUKOUSPIIRI

Maanantaisin klo 9 TOIMISTOLLA

19


LÄHETYSPOSTIA

KESÄKUULUMISIA

riemu oli päästä jälleen oman seurakunnan keskelle jumalanpalvelukseen. Seurakunnassa on työmme, mutta se on myös kotimme. Mikolla on ollut heti liturgiaja saarnavuoroja. Lisäksi Kirsi on päässyt pyhäkouluopettajaksi.

Vietimme kesälomamme kotimaan metsissä marjoja maistellen, uiden raikkaassa järvivedessä ja rakkaita ihmisä tavaten. Loma oli virkistävä ja kaikin puolin ihana, mutta hyvältä tuntui myös palata kotiin. Kesäloman lopuksi kävimme tutustumassa uuteen nimikkoseurakuntaamme.

SEURAKUNTA ELÄÄ Paikallinen seurakunta kokoontui kesäajan hieman pienemmällä joukolla, mutta joka sunnuntai on kirkossa ollut sanankuulijoita. myös tiistai-iltojen raamattupiiriin on aina tulijoita - monesti myös uusia kyselijöitä. Raamattupiirissä herää monenlaisia keskusteluja. Rukoilethan työmme puolesta Etu-Aasiassa.

KOTIIN PALATTU Pari viikkoa sitten palasimme kotiin. Lentokoneen noustessa ihailimme ikkunasta vihreää metsämaisemaa. Lentokoneen laskeutuessa kimmalsi alla meren aallot kymmenine laivoineen ja ympärillä joka suuntaan jatkuvat talojen rykelmät. Kotiin palaamisen yksi suuri

Siunaten, Mikko, Kirsi ja lapset 20

/YSTÄVÄKIRJE%2020  

http://pohjois-karjala.sekl.fi/sites/default/files/pohjoiskarjala/page/attachment/YSTÄVÄKIRJE%202011_NETTI.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you