Page 1

1

Ystäväkirje 3/ 2011 Kuvateksti: ”Saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä.” Jes.12:3

Kuvassa: Halleluworgissa Etiopiassa, naiset hakemassa vettä lähteestä, josta vesi tulee omalla paineella putkea pitkin.

Pääkirjoitus: Millä eväillä tulevaisuuteen? Suomen ev.lut. Kansanlähetys perustettiin vuonna 1967. Liike kokosi eri puolilla olleita paikallisia herätyskristillisiä ryhmiä yhteen. Näkynä oli Raamatun arvovallan, henkilökohtaisen uskon ja maailmanlähetyksen korostaminen. Kritiikki kirkkoa ja sen maallistumista vastaan oli alkuvaiheessa voimakasta ja toiminta tapahtui paikallisseurakunnista erillään. Teologian tohtori Hanna Salomäki on tutkimuksessaan todennut, että Kansanlähetyksen suhteessa kirkkoon on tapahtunut suuri muutos. Kansanlähetyksen ystävät ovat nyt erittäin aktiivisia paikallisen seurakunnan toiminnassa. Salomäki kirjoittaa: ”Vuosikymmenten kuluessa Kansanlähetyksen suhde kirkkoon on muuttunut ja liikkeen kannattajista on tullut hyvin aktiivisia seurakuntalaisia. Herätysliikkeitä koskeva tutkimus (Salomäki 2010) osoitti, että Kansanlähetyksen kannattajat olivat kaikista aktiivisimpia evankelisluterilaisen seurakunnan toimintaan osallistujia. Puolet Kansanlähetyspäivien osallistujista oli mukana seurakunnan toiminnassa joka viikko ja lisäksi kolmasosa ainakin kerran kuussa. Neljä viidestä Kansanlähetyksen kannattajasta on siis mukana kirkon toiminnassa ainakin kuukausittain.” Salomäen tutkimus paljasti myös sen, että Kansanlähetykseen sitoutunut kristitty lukee innokkaamin Raamattua kuin herätysliikkeissä keskimäärin. Yli 50-vuotiaista Kansanlähetyksen kannattajista 61 % lukee Raamattua päivittäin. Kansanlähetys on toiseksi levinnein herätysliike vanhoillislestadiolaisuuden jälkeen. Kansanlähetyksellä oli vuonna 2007 toimintaa 65 % Suomen seurakunnista. Toiminta seurakuntien kanssa oli aktiivisinta Lapuan ja Kuopion hiippakunnissa. Uusia haasteita? Kansanlähetys on pyrkinyt toimimaan kirkossa ja sen paikallisseurakunnissa. Eräs yhteistyön vaara on, että seurakunta ei hyväksy enää Kansanlähetyksen edustamia arvoja. Se voidaan osoittaa esimerkiksi sulkemalla toimitilojen ovet tai osoittamalla talouspäätöksillä, että Kansanlähetys ja sen edustama teologia ei ole tervetullut seurakunnassa. Tämän edessä tähän asti aktiivisesti seurakunnassa toimineet kansanlähetysystävät ja ehkä muutkin herätysliikkeiden edustajat ryhtyvät perustamaan omia yhteisöjään. Meillä on hyvät suhteet suurimpaan osaan Suomen seurakuntia. Tästä on syytä iloita ja tällaista toimintaa kannattaa jatkaa siellä, missä meidän ei tarvitse luopua arvoistamme. Elämme yhteiskunnassa ja kirkossamme sellaista aikaa, että on aika tiivistää rintamaa, terävöittää näkyä ja käydä yhteiseen työhön. Ei vain Kansanlähetyksen säilymiseksi, vaan kirkkomme uudistukseksi ja sielujen pelastukseksi.


2

Monin paikoin tämä tarkoittaa uusien itsenäisten yhteisöjen ja toimintatapojen luomista joko yksin tai yhdessä toisten herätyskristittyjen kanssa. Tulevaisuudesta Kansanlähetyksessä haluamme pysymme uskollisena Jumalan ilmoitukselle Raamatussa. Tämän vuoksi meitä tarvitaan kirkossamme ja maassamme ehkä enemmän kuin koskaan. Liikkeenä meidän on todennäköisesti palattava alkulähteille toimintamenetelmien ja rahoituksen suhteen. Jotkut seurakunnat pohtivat Kansanlähetyksen rahoituksen lopettamista. Lopulta ainoa varma perusta on Jumalan kansan, herätyskristittyjen taloudellinen tuki. Jumala piti Eliasta huolta erämaassa lähettämällä kaarneita, jotka toivat ruokaa. Ehkä sinä olet yksi tällainen Jumalan lähettämä, jonka pienestä tai suuresta taloudellisesta uhrista Jumalalle voimme jatkaa toimintaamme. Kansanlähetyksen ei tarvitse olla huolissaan tulevaisuudesta, jos saamme ystävät työmme taakse rukoilemaan ja tukemaan hienoa työtämme taloudellisesti. Hengellinen lama on miljoona kertaa vakavampaa kuin taloudellinen köyhyys. Siksi suurimmat tarpeemme eivät liity talouteen vaan hengelliseen uudistumiseen. Rukoilethan Jumalan hengen virvoitusta ja herätystä Kansanlähetykselle, kirkollemme ja kansallemme. Siunaavin terveisin Mika Tuovinen kotimaantyön aluekoordinaattori

Tullaan tutuiksi Kotimaan työn aluekoordinaattori Mika Tuovinen on viettänyt suurimman osan työurastaan lähetystyössä sekä Virossa että Saksassa. Kesällä 2010 hän palasi vaimonsa Annen ja lastensa kanssa Suomeen. Tuovista odottaa vuoden 2012 alusta Kansanlähetyksen lähetysjohtajan tehtävät. Nyt hän esittäytyy lehtemme lukijoille. Kansanlähetys on minulle tuttu vuodesta 1986 asti. Jotkut nuoret seurakunnastamme olivat lähteneet opiskelemaan Raamattua "johonkin ihme Ryttylään." Kävimme parin kaverin kanssa katsomassa heitä, ja kokemus oli sen verran hyvä, että tulin seuraavana vuonna erääseen Ryttylän nuortentapahtumaan. Näin siis Ryttylässä opiskelevat kaverit ja nuorisotapahtumat olivat portti, joka tutustutti minut Kansanlähetykseen. Johdatuksen makua Vuonna 1989 jouduin johdatuksesta (joku aktioon lähtevät sairastui viime hetkenä ja piti löytää jostain nopeasti autokuski!) Kansanlähetyksen Italian - aktioon. Se oli vaikuttava kokemus lähetystyöstä kiinnostuneelle nuorelle. Sen innoittamana tulin seuraavan vuoden tammikuussa opiskelemaan ”teologisella peruskurssilla”, josta jatkoin opintoja sen aikaiselle Kansanlähetyksen työntekijälinjalle ja valmistuin ”Ryttylogiksi” vuonna 1993. Heti sen jälkeen muutin Kuopioon, jossa olin vuoden PohjoisSavon Kansanlähetyksen nuorisosihteerinä. Vuoden 1995 alusta perheeni lähetettiin lähetystyöhön Viroon. Välillä olimme myös kaksi vuotta Saksassa turkkilaistyössä. Nykyään asumme Hämeenlinnassa. Minä käyn töissä Ryttylässä, jossa hoidan Kansanlähetyksen kotimaan työn ja piirien asioita. Vaimo Anne on Kansanlähetysopistolla kansainvälisyyslinjan ja verkkoraamattukoulun vastaavana.


3

Ei vain omia näkyjä, vaan yhteistä näkyä kohti Kotimaan työn aluekoordinaattorina tuen parhaani mukaan piirien toimintaa sekä kotimaantyöhön liittyviä valtakunnallisia toimintamuotoja. Tässä työssä on hienoa se, että Kansanlähetyksessä saamme olla toteuttamassa yhteistä tehtävää. Tämä tehtävä löytyy Raamatusta. Tämä yhteinen tehtävä on määritelty myös Kansanlähetyksen strategiassa. Siinä visiomme on määritellyt meidät luterilaiseksi herätysliike- ja lähetysjärjestöksi, joka tunnetaan tavoittavasta evankelioimistyöstä, vahvasta raamattuopetuksesta ja evankeliumin julistamisesta siellä, missä Kristusta ei tunneta. Tähän liittyy seurakuntayhteyden tarjoaminen, joka itse asiassa luo pohjan ja toimintapaikan visiossa mainituille asioille. Tähän innoittavaan visioon on helppo yhtyä. Se myös kantaa työntekijää ja vastuunkantajia: meillä on selkeä työnäky. Yksityisyrittäminen ei kanna kauaksi Jumalan valtakunnan työssä yksityisyrittämisellä ei pärjää. Siksi kutsun piirien vastuunkantajia rohkaisemaan toinen toistanne. Tärkeää on rohkaista myös piirin työntekijöitä sekä rukoilla jatkuvasti heidän puolestaan. Elämme yhteiskunnassa ja kirkossamme sellaista aikaa, että on aika tiivistää rintamaa, terävöittää näkyä ja käydä yhteiseen työhön. Ei vain Kansanlähetyksen säilymiseksi, vaan kirkkomme uudistukseksi ja sielujen pelastukseksi. Omat tulevaisuudenvisioni Jumalan valtakunnalla on voittoisa tulevaisuus. Jos Kansanlähetyksenä pysymme uskollisena Jumalan ilmoitukselle Raamatussa, meille on vielä tarvetta. Liikkeenä meidän on todennäköisesti palattava alkulähteille toimintamenetelmien ja rahoituksen suhteen. Useat seurakunnat haluavat tukea Kansanlähetyksen kautta tehtävää työtä. Kirkossa on myös monia, jotka haluaisivat, että tämä tuki seurakuntien tuki loppuu. Lopulta ainoa varma perusta on Jumalan kansan, herätyskristittyjen taloudellinen tuki. Jumala piti Eliasta huolta erämaassa lähettämällä kaarneita, jotka toivat ruokaa. Ehkä sinä olet yksi tällainen Jumalan lähettämä, jonka pienestä tai suuresta taloudellisesta uhrista Jumalalle voimme jatkaa toimintaamme. Meillä on hyvät suhteet suurimpaan osaan Suomen seurakuntia. Eri puolilla huomamme kuitenkin, että ainoa tapa jatkaa työtä omien periaatteiden pohjalta, on oman toiminnan aktivoiminen. Siksi kutsun kaikkia Kansanlähetyksen ystäviä osallistumaan Kansanlähetyspiirin raamattupiireihin ja muihin pienpiireihin. Jos tällaista vielä ei ole, ehkä perustat sellaisen. Myös omien jumalanpalvelusten järjestäminen nousee eri puolilla ajankohtaiseksi. En ole lainkaan huolissani tulevaisuudesta. En lainkaan, jos minulla ja Kansanlähetyksellä on tukena kolme asiaa: Jumalan sana, toimintaa taloudellisesti tukevia uskovia sekä suuri esirukoilijoiden joukko, jotka muistavat maatamme, kirkkoamme ja Kansanlähetyksen työntekijöitä. Siunaavin terveisin Mika Tuovinen kotimaantyön aluekoordinaattori, tuleva lähetysjohtaja

Lähettien terveiset:


4

Juhanin ja Heinin terveiset Kaikille Ystäväkirjeen lukijoille lämpöiset terveisemme täältä. Seuraavan viiden kuukauden aikana ei juuri ole sateita odotettavissa. Kuumuus vie energiaa ja työtehoa. Onneksi nykyisin on sähköä, joten voi käyttää erilaisia jäähdytys- ja ilmastointilaitteita. Turvallisuustilanne on ollut tässä osassa maata ja omassa kaupungissamme varsin hyvä. Kiitämme rukouksistanne. Pyytäisimme edelleen muistamaan tätä kansaa, jolta puuttuu Jumalan pyhyyden ja armon tunteminen. Monet etsivät ja haluavat vilpittömästi elää oikein. Samalla kuitenkin oman velkataakan raahaaminen rasittaa. Jumalan armo Kristuksessa olisi parasta näillekin ihmisille, kuten meille kaikille. Täällä tiedetään, kuten luonnollinen ihminen tietää, miten tulisi elää. Mutta heillä ei ole voimaa sen toteuttamiseen. Pyytäisimme rukousta etenkin erään miehen puolesta, jolla on viisi tyttöä. Hänellä voisi olla neljä poikaakin, mutta kaikki ovat menehtyneet ennen syntymää. Viime kuukausi oli hänelle erittäin vaikea. Hän menetti taas vauvan ja pari viikkoa sen jälkeen hänen vaimonsa kaatoi vahingossa kiehuvan vesivadin jaloilleen. Palovammat ovat paranemassa, mutta miehen silmistä näkyy tuska. Hän suorittaa ahkerasti kaikkia uskonnollisia velvollisuuksiaan ja kuuntelee mullahien saarnoja. Kunpa osaisimme kertoa hänelle, missä on todellinen toivo ja mistä sydän saa rauhan. Siunaavin terveisin, Juhani & Heini

Terveiset Sodderista! Privet! Terveisiä Sodderista, Venäjän Karjalasta. Puolen vuoden tauon jälkeen pääsin taas käymään siellä kahdesti: palmusunnuntain tienoilla ja toukokuun lopulla. Kummallakin kevään reissulla mukanani oli joukko ensikertalaisia Sodderin -kävijöitä. Mitään varsinaista ohjelmaa meillä ei ollut, vaan kävimme mm. yksinäisten vanhusten luona laulamassa virsiä ja pitämässä lyhyitä hartauksia. 80-vuotias Anni-mummo totesi tullessamme, että Jumala lähetti meidät juuri oikealla hetkellä. Hän oli satuttanut kätensä eikä pystynyt perkaamaan kaloja, ja Jumala lähetti hänelle avun. Kävimme myös samanikäisen Sulon, seurakunnan entisen johtajan, luona. Sulo on pahasti dementoitunut ja omaiset huolehtivat hänestä. Yritin kysellä, kuka hänen luonaan käy auttamassa, kuka tuo vettä ja ruokaa. Kysymys taisi olla dementoituneelle vanhukselle liian vaikea, mutta vastaus oli silti erinomainen: ”Taivaan Isä tietysti”. Näin Karjalassa itsekin saan muistutuksen siitä, kuka pitää meistä huolta niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Pääsimme käymään lastenkodissa, jonne neljä sodderin seurakunnan alueen lasta sijoitettiin vuosi sitten. Lapset olivat ahkerimpia kävijöitä Sodderin nuortenilloissa, jumalanpalveluksissa ja pyhäkoulussa. Lastenkodin johtajalta kuulin, että lapset käyvät edelleen säännöllisesti kirkossa. Saimme viedä näille lapsille omat lastenraamatut, mikä ei myöskään ole itsestään selvää venäläisessä lastenkodissa. Saimme kummallakin matkalla turvata täysin Jumalan johdatukseen ja varjelukseen. Saimme itse olla terveinä. Auton kanssa ei ollut mitään ongelmia, tosin Sodderin kylätiellä kyytiläisten piti nousta pois kyydistä, ettei auton pohja osunut maahan kuoppaisella tiellä. Myös alaikäinen ryhmäläisemme pääsi tullista vaikeuksitta ilman vanhempiaan. Kiitos esirukouksistanne matkojen puolesta! Liisa

Heinosten terveiset: Meidän kuulumiset tällä hetkellä tulevat pakkaamisen ja laatikoiden keskeltä. Lähtövalmistelut ovat täydessä käynnissä. Olemme siirtyneet Turusta Vampulaan tekemään valmisteluja. Toivomme näkevämme mahdollisimman monia ystäviä Kansanlähetyspäivillä Seinäjoella. Se näyttäisi viimeiseltä tilaisuudelta tavata


5

ennen lähtöä joka tapahtuu - jos Herra suo - heinäkuun 12. päivä aamulla klo 7:50 Helsinki - Vantaan lentoasemalta. Toivotamme kaikille runsasta Jumalan siunausta ja hyvää kesää. Hannu, Päivi ja Samuel

Tuppuraisten terveiset: Monet aurinkoiset terveiset Etiopiasta. Täällä Etiopiassa alamme pikkuhiljaa siirtyä kohti sadekautta eli etiopialaisten talvea. Nyt sateita vielä odotellaan tämän pistävän kuumuuden keskelle, mutta luultavasti heinäkuussa olemme täysin kyllästyneitä sateisiin ja elokuussa lopullisen kyllästyneitä. Luulisin, että teillä tulee siellä viime talven lumet mieleen, eikö? Tilanne Jimman alueella on rauhoittunut ja siitä olemme hyvin kiitollisia. Suurlähettiläämme Leo Olasvirta vieraili alueella tutustuen tilanteeseen ja samalla myös Jimman rovastikunnan ja lähettiemme työhön sekä Jimman yliopistoon. Meidän kevääseemme on kuulunut lähetyksemme kautta Suomen ulkoministeriölle tehtävät hankkeiden raportoinnit ja uusien hankeanomusten teko. Raportteja minun osalleni ei tullut tänä vuonna kuin yksi. Suomen suurlähetystölle kirjoitin anomuksen Jimman alueen kotinsa menettäneiden puolesta. Sitä ennen olimme Akin kanssa valmistelleet Darimu-projektin hakemusta. Aki joutui vierailemaankin alueella lisätietojen saamiseksi (täällä tuollaiset vierailut usein tulkitaan lupauksiksi, siksi siis ”joutui”) Darimussa on suunnitteilla kyläyhteisön kehittämisprojekti, siihen kuuluisi ison koulun rakentaminen, tien parannustöitä, sillan rakentaminen, naisille suunnattuja lainoja ym. Viimeiseksi valmistelin nuttuprojektin innoittamana äitiysavustuspakkaus-projektihakemuksen, jossa vammaiset naiset, AIDSia sairastavat naiset, yksinhuoltajat ja työttömät nuoret valmistaisivat pieniä äitiyspakkauksia. Suurlähetystön projektin tuloksen jo tiedämme. He myönsivät Jimman alueelle sänkyjä, patjoja, siemenviljaa ja lannoitteita niille, jotka maaliskuussa menettivät kotinsa. Lämpimin terveisin Pirkko ja Aki Tuppurainen

Kuulumisia Riitta Pyykkö:

kuvassa Velmena-seurakunnan nuoria

Kevätterveisiä kiitosaihein! Edellisen kirjeen jälkeen kulunut kevät on mennyt minulla ersän Psalmien lopputarkistusten parissa. Maaliskuussa vietin viikon talviloman keväthangilla Vuokatinrannassa. Nyt on edessä toivon mukaan


6

viimeinen työmatka Mordvaan ennen Psalmien julkaisemista kuluvan vuoden syksypuolella.Teen tällä hetkellä viimeisiä muokkauksia ja termien yhtenäistämistä Psalmeihin. Osittain teen tätä yhdessä työtoverini Mirjam Makkosen kanssa. Aikaa on enää viikon verran, sillä olen jättänyt viisumianomukseni neljä päivää sitten. Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, lähden Mordvaan 9. kesäkuuta. Ersämordvalaiseen Velmema - seurakuntaan on tullut parin vuoden sisällä mukaan monia uusia nuoria. He ovat valmistaneet joulu- ja pääsiäisnäytelmiä ja käyneet esittämässä niitä myös lastenkodissa, ja lapset sieltä ovat käyneet seurakunnassa vastavierailulla. Pastori Aleksei on pyytänyt kaikkeen työhön esirukousta. Samoin mokšamordvalaisessa seurakunnassa on mm. hyvää nuorisotoimintaa. Kiitos rukouksista kaiken puolesta! Terveisin Riitta

Huovisten terveiset Toukokuu on kulunut nopeasti monenlaisissa tehtävissä. Lukuvuoteni yliopistossa on mennyt odotettua paremmin ja opiskelu on ollut motivoivaa. Ehkä suurin yksittäinen asia ja työ meille on tässä vaiheessa ollut paljon puhumamme Japanin musiikkityön levyprojekti. Elina on pitkään hionut sanoituksia ja moneen kertaan tarkistuttanut niitä eri japanilaisilla ystävillämme, että ne voisivat sitten parhaalla mahdollisella tavalla tulla ihmisille ymmärrettäviksi, ja siten välittää evankeliumin sanoman selkeästi. HAREL- duomme levyn teemana on yksinkertaisesti Raamatun selkeä perussanoma, kolme asiaa: Luominen, lankeemus ja lunastus. Laulut tulevat seuraamaan tätä järjestystä aihepiireiltään, ja levyn alusta loppuun kuunteleva kulkee näin ikään kuin matkan kristillisen uskon ydinasioihin. Rukouksemme on, että äänite saadaan valmisteltua tulevana syksynä julkaisukuntoon ja lähetettäväksi Japaniin. Kiitos paljon rukouksistanne ja kaikesta tuestanne tämänkin projektin kestäessä! Tuleva kesä kuluu näillä näkymin monenlaisten erikokoisten toimintojen puitteissa Suomessa ja Japanissa. Elina on kesäkuun töissä Ryttylässä lähetyksen toimistolla, sekä näillä näkymin myös auttamassa Kansanlähetyspäivien lähetysnäyttelyssä. Itse suoritan teologisia opintojani eteenpäin parin tentin verran, ja saan olla mukana myös joissakin gospelmusiikkiproduktioissa. Heinäkuun puolivälistä saan sitten viettää kolme viikkoa Japanissa auttaen saarnatehtävissä ja hoitaen perheemme käytännön asioita. Kiitollisena tuestanne, sekä Herran Jeesuksen siunausta ja hyvää kesää toivottaen Harri Huovinen

Repojen terveiset Tervehdys lähettäjämme! Olemme siis suuntautumassa takaisin Suomeen. Saimme eilen yhdeltä humanitääri - järjestöltä 35 tyhjää banaanilaatikkoa ) Siitä se pakkaus pikkuhiljaa muun työn ohella alkaa...Muuttopäiväksi on suunniteltu 18.6. Muutamat ovat teistä jo kyselleet jatkostamme, ja siksi haluamme kertoa kaiken sen, mitä kerrottavana tällä hetkellä on: Maria aloittaa Lauritsalan seurakunnan diakonian virassa 1.9. alkaen ja Jukka on saanut kutsun Inkerin kirkon Lappeenrannan toimiston hoitajaksi. Asiaa siis valmistellaan siten, että Jukka säilyisi lähettikategoriassa, ja toimisi lähettinä Lappeenrannasta käsin. Osittain hoitaen Inkerin kirkon Suomen suhteita (jonka vuoksi Inkerin kirkko on päättänyt toimiston perustaa) ja osittain ehkä mukana Inkerin kirkon (lähialue)työssä. Omalta puolelta myöskään Sakun kirkkoprojektissa mukana oleminen ei ole myöskään poissuljettu. Tarkemmasta toimenkuvasta on enneaikaista tässä yhteydessä mitään mainita. Asiat ratkeavat aikanaan kun neuvottelut saadaan loppuun ja työ saadaan aloitetuksi. Tähänastisesta kiittäen Jukka ja Maria


7

Lehtisten terveiset Lehtisten työkausi jatkuu vuodella. Tulevat pikakäynnille Suomeen, mutta palaavat heinäkuun lopussa jo takaisin Etiopiaan. Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael ja Naomi

TYÖN TIIMOILTA Talouden osalta te säännöllisesti uhraavat ja esirukoilijat olette työmme selkäranka. Testamentit, joita olemme saaneet ovat myös olleet suureksi avuksi. Annamme mielellämme neuvoa testamenttiin liittyvissä asioissa. Kiitos Elinalle ajasta Varsinais-Suomessa. Moni on kiittänyt opetuksista, joita Elina on pitänyt. Rukoillaan Elinan puolesta, kun hän palaa kotiseuduilleen, että hän saisi sielläkin olla edelleen Jumalan käytössä ja että hän saisi kaikkea sitä viisautta ja voimia, mitä hän uusiin tehtäviin tarvitsee. Samalla jätämme rukousaiheeksi uuden työntekijän löytymisen. Tämän kirjeen mukana saatte ILON LÄHTEELLÄ- Turku aktion ohjelman. Ottakaa se rukousaiheeksenne ja samalla miettikää, ketä voisitte kutsua mukaan. Tapahtumassa tarvitsemme jälleen paljon vapaaehtoisia. Otathan meihin yhteyttä, jos olet käytettävissä kahvinkeittämisessä, tarjoilussa, lastenkanavalla, kirjapöydällä, sielunhoitajana tai tervetulotoivottajana. Oheisia käsiohjelmia ja julisteita tapahtumasta saa myös Vuorikodilta jakoon. Syksyllä alkaa jälleen pienpiirit, solut ja alfa-kursseja. Niistä saa Turku-aktion yhteydessä tarkempaa tietoa ja ilmoittelemme myös Uudessa Tiessä ja Turkulaisessa niistä Turun Martin seurakunta on tehnyt nimikkosopimuksen Venäjän lähettimme Jorma Laineen työn tukemiseksi. Haluamme kiittää seurakuntaa ja toivomme hyvää ja antoisaa yhteistyötä.

TULEVAA TOIMINTAA: Heinä-elo-syyskuun 2011 ohjelma Turussa: Kesäiltojen lähdeillat Vuorikodissa klo18


8

Pvm 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Kesäillan keidasheti Kesäillan keidasheti Kesäillan keidasheti Kesäillan keidasheti

Kaisa Partanen

Kesäillan keidasheti Kesäillan keidasheti Kesäillan keidasheti Kesäillan keidasheti EI TILAISUUTTA

Helena & Henry Lindel Elina Karjalainen Heikki Suomi Helena & Henry Lindel Heikki Suomi Hannu Uusmies Heikki Nummijärvi Helena & Henry Lindel Turku-aktio

Läh. Ilta Av. Markuksen ev. Sanan ja sävelen ilta

Rita Ilola, Klemetit Heikki Suomi Laura & Reijo

Sopusointu-kuoro

Kaisa Partanen Aarne Nummela Klemetit Kaisa Partanen

Reijo Kalaja

Ruskaretki Kuusamoon Kansanlähetyspäivät 23 -24.9.2011 Evankeliointikoulutus Mikaelin seurakuntatalolla, Puistokatu 13, Turku. Mukana Petteri Tuohino ym.

Turku-Aktio Nuorisotyön kuulumisia: Rakkaat ystävät! Kaksi ja puoli vuotta täällä Varsinais-Suomessa on takanapäin ja edessäni on uudet haasteet ja elämänmuutos. Sain kutsun Pohjois-Savon Kansanlähetykseltä aloittaa siellä nuoriso- ja julistustyössä 1.9.2011 alkaen. Otin kutsun vastaan ja muutan Kuopion seudulle heinäkuun lopussa. Nämä pari vuotta ovat kuluneet nopeasti. Työtä on jonkin verran tehty, paljon jäi tekemättä. Aika on mennyt tänne sopeutumiseen, erilaisiin ihmisiin ja erilaiseen hengelliseen maaperään tutustumiseen. Juuri kun olen saanut langanpäästä kiinni, onkin aika siirtyä uusiin tehtäviin. Kiitos tuestanne ja esirukouksista. Jätän sydämellenne edelleen Turun seudun lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Rukoilkaa seuraajalleni näkyä, intoa ja viisautta siihen, kuinka tavoittaa näitä kohderyhmiä. "Totuutta rakkaudessa noudattaen kasvakaamme kaikin tavoin häneen, joka on Pää, Kristus."Ef. 4:15 Elina Karjalainen

Kolme K-illat syksyn avaus1.9 klo 18.30, Nummen srk- koti, Papinkatu 2, Turku


9

Kylämessu 18.9 klo 17 Katariinan kirkossa.

Aamurukoushetki alkaen ke 7.9. klo 7.30 Katariinan pappilan kappelissa. Opiskelijatoiminnasta tiedottavalle sähköpostilistalle voi ilmoittautua osoitteeseen nuorikatariina@sekl.fi Nettiosoite: www.nuorikatariina.com

DOK-illat Vuorikodilla, Vuorikatu 8 2.9. Syksyn aloitus, pelejä+ leikkejä, yhdessäoloa, rukousta, laulua 16.9. ”Sanat solmussa” Helvi Klemetti 30.9. ”Laki ja evankeliumi” Lukas Brenner Joka toinen perjantai DOK: ssa Raamatun tutkistelua yhdessä, 9.9. alkaen

Juhannusesite Toimisto VUORIKOTI kiinni heinäkuun.

MAAKUNTA Pertteli Su 14.8 klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa, lähetystilaisuus ja kirkkokahvit, Heikki Nummijärvi ja Ari Malmi Rusko Su 18.9. klo 10 jumalanpalvelus, lähetystilaisuus ja kirkkokahvit, Isto Pihkala ja Ari Malmi Loimaa Su 18.9. klo 14 Lähetystilaisuus, Kaupungin kirkko, Klemetit. Salo 28.9. klo 18.30 Usko arjessa –ilta, Srk-talo Kirkkokatu 6, Pirkko Valkama: Pidä sanasta kiinni.

MATKAILUA risteilyt

1-2.10.2011 Parisuhde - risteily Lähtö illalla klo 21 Turusta ja paluu Turkuun klo 20 jne..Hinnat….. Mukana Helka ja Markku Silventoinen sekä Sari ja Juha Savela. Luvassa luentoja parisuhteen polttavista kysymyksistä ja parisuhdetyöskentelyä.


10

28-29.10.2011 Matkalla paranemiseen -risteily Mukana Seppo Jokinen ym.

RYTTYLÄSSÄ TAPAHTUU(Ilmoittautumiset ja tiedustelut 019–77920 www.kansanlahetys.fi) Heinäkuu 1.-3.7. 5.-17.7. 18.-22.7. 23.-29.7. 29.-31.7.

Kansanlähetyspäivät Seinäjoella Riparit Junnuripari Life Nuorten Kesä

Elokuu 7.-10.8. 21.8.

Lähettipäivät ja Lähettien jatkokoulutus Kansanlähetysopiston syyslukukausi alkaa

29.-31.8.

Raamatun punainen lanka

Syyskuu 1.-2.9. 2.-4.9. 5.-7.9.

Mediamoduli 3: Sosiaalinen media Vastuunkantajaretriitti, koulutusta Kansanlähetyksen työntekijöille Johdanto kristillisen uskon perusteisiin

9.-11.9. 12.-14.9.

Pointti, jatkoripari vuoden 2011 riparilaisille ja isosille Aattteiden historia (eng.)

26.-28.9.

Raamatun arvovalta

23.-25.9. 30.9.-2.10.

Paras Perintö, perheväen yhteyttä Israel-päivät

Rukouskalenteri Kiitosaiheita: - Uudet solut - Uusi nimikkosopimus Martin srk:n kanssa Rukousaiheita: - Uuden juniori-ja nuorisotyöntekijän löytyminen - Turku-Aktio ja muut tilaisuudet - Lähettien turvallisuus ja terveys

- talouden tasapaino Palvelutehtäviä tarjolla


11

Palvelulomake,

Pidetään yhteyttä palsta ja tilisiirtolomake

Aineisto seuraavaan Ystäväkirjeeseen 6.9. mennessä Työntekijät: Vapaaehtoiset: Lähetit: kuvat: Kansan lähetyksen kuvapankki Takakansisivu: http://varsinais-suomi.sekl.fi

Normaali Joukkokirje-takakansi RadioDein mainos

Palvelulomake: Haluan saada seuraavien lähettien rukouskirjeen rasti ruutuun paperikirje sähköposti Heinosten Huovisten Lehtisten Mäkilöiden Ojala Liisa Pyykkö Riitta Santosien Repojen Tuppuraisten

Haluan liittyä sähköiseen rukous/tiedotusrinkiin Osoitteeni on muuttunut: uusi osoite alla Haluan tämän ilmaisen Ystäväkirjeen En halua enää Ystäväkirjettä

Nimi:__________________________________________________ Osoite:_________________________________________________ Sähköpostiosoite:________________________________________ Uusi osoite:_____________________________________________ Palautus: Kansanlähetys, Vuorikatu 8, 20700 TURKU

/Yst%C3%A4v%C3%A4kirje_3_11  
/Yst%C3%A4v%C3%A4kirje_3_11  

http://varsinais-suomi.sekl.fi/sites/default/files/Yst%C3%A4v%C3%A4kirje_3_11.pdf

Advertisement