Page 1

KLK, Lähetystyöntekijöiden kotoutumisseminaari 2008 AY

LÄHETIN TUKIVERKKO Lähetysjärjestöt toimivat paljon yhdessä ja organisoivat tukitoimintaa. Työnohjaus -

työnohjaus työajalla, työnantajan kustannuksella järjestettyä, sopimus selkiyttää työroolia ja persoonallista identiteettiä antaa valmiuksia oman työn ja työtavan arvioimiseen ja muuttamiseen lisää yhteistyötaitoja ja auttaa kasvamaan työyhteisön jäsenenä työnohjaus ei ole sielunhoitoa eikä terapiaa, vaikka se voi koskettaa samoja kysymyksiä, työ on siinä keskiössä työnohjaus auttaa, jos on itse motivoitunut oman järjestön työnohjausvastaava auttaa löytämään työnohjaajan, työnohjauksesta annetaan tieto hänelle, milloin alkoi, milloin päättyi (tilasto)

Työyhteisöseminaarit työaloilla -

läheteille tai kansainvälisiä työnohjausneuvotteluryhmä koordinoi

-

mentorointi on työntekijän ja hänen osaamisensa kehittämistä yksilöllisellä ja henkilökohtaisella ohjauksella ei ajallisesti määriteltyä niin kuin työnohjaus mentori yleensä kokeneempi saman alan ihminen, kumppanuus, tasavertaisuus, vuorovaikutus, luottamuksellisuus jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä mentorilla on kolme päätehtävää: tukeminen, haasteiden esittäminen ja rohkaisu tulevaisuuden visiointiin (Daloz) mentorin tehtävä on vapaaehtoinen kunniatehtävä, lähellä ystävyyttä, ei palkkiota mentorointia voidaan käyttää myös opiskeluvaiheessa tai työn alkuvaiheessa työhön opastamisena vrt. tutor tukee opiskeluvaiheessa, tutorilla voi olla monta ohjattavaa, mentorilla yksi KLK järjestää koulutusta mentoreille

Mentorointi

-

1


Tukilähetit (ELK) -

kokeempi lähetti toimii nuoremman lähetin tukilähettinä vapaaehtoispohjalta, tämä suhde voi alkaa jo lähetyskurssivaiheessa tukilähetti on usein kotimaahan palannut kokenut lähetti työnohjausvastaava auttaa löytämään tukilähetin

Lähettien paluuryhmät -

-

lähetysjärjestöjen yhdessä organisoimaa toimintaa kotimaahan lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi palanneille läheteille ryhmiä vetävät koulutuksen saaneet ryhmänohjaajat tavoitteet: o jakaa työalueilla kertyneitä kokemuksia o tunnekuorman purkamista o hyödyntää näitä kokemuksia omassa kasvussa työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä (komposti-idea!) kesto 5 – 10 kertaa 2 – 4 viikon välein ryhmiä aloitetaan niillä paikkakunnilla, missä on useita lähettejä oma järjestö maksaa matkakulut

Sielunhoito -

työnohjausvastaava voi auttaa löytämään sopivan henkilön Suomen Lähetysneuvoston (SLN) lähettihuoltotyöryhmä pitää yllä listaa sielunhoitajista

-

työterveyshuollon kautta mielenterveystoimiston kautta työnohjausvastaava voi auttaa löytämään sopivan henkilön SLN:n lähettihuoltotyöryhmä pitää yllä listaa terapeuteista, jotka ovat lähettien käytettävissä maksukäytäntö vaihtelee

-

Perheasiain neuvottelukeskuksissa saa maksutonta keskusteluapua avioparit ja sinkut yhtä lailla

-

Kataja ry järjestää monenlaista toimintaa ja julkaisee vihkosta, johon on koottu eri järjestäjien toimintaa parisuhteen hyväksi, tiedot myös netissä Läheteille on omat ryhmät Kalajoen avioliittoleireillä

Terapia

Keskusteluapu

Avioliittoleirit

-

2


-

kansainväliset avioliittoleirit leireillä on lapsille omat tosi hyvät ohjelmat yleensä omalta järjestöltä voi kysyä taloudellista tukea

-

ennaltaehkäisevä toiminta paluu- ja lähtötarkastukset ohjaa pitämään huolta omasta terveydestä verkostopalaverit, joissa voi olla mukana lähetti, hänen esimiehensä ja lääkäri tai työterveyspsykologi

Työterveyshuolto

Kuntoutus Lähetystyöntekijöitten valtakunnallinen TYK-kurssi - 4 jaksoa yht. 33 vrk - tavoite: tukea työssä jaksamista ja hyvinvointia ulkomaantyössä - pitkään työelämässä olleille ikääntyneille työntekijöille - työkyky ja ansiomahdollisuudet olennaisesti heikentyneet - työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäneet - B-lääkärinlausunto työterveyslääkäriltä ja oma hakemus - Kela maksaa kuntoutuksen, täysihoidon ja matkat (omavastuu) sekä kuntoutusrahaa - jos saa palkkaa kuntoutuksen aikana, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle Lähetystyöntekijöitten valtakunnallinen ASLAK-kurssi - ASLAK = ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (alustavasti hyväksytty kurssi) - 3 jaksoa yht. 22 vrk v. - varhaiskuntoutusta työkyvyn pitkäaikaiseksi parantamiseksi ja säilyttämiseksi, kun työkyky on heikkenemässä - työstä johtuva fyysinen, henkinen tai sosiaalinen kuormitus poikkeuksellisen suuri ja voi johtaa terveysongelmien kasautumiseen Seuraavat kuntoutuskurssit - sekä TYK että ASLAK alkavat syksyllä 2010 ja kuntoutujat on valittu - tarkoitettu uudelle työkaudelle lähteville - Ota yhteys työterveyshuoltoon Kuntoremonttilomat - Kuntoremonttilomia voi kysyä omalta ammattiliitolta

3


LASTEN JA NUORTEN TUKI Finnish Body Foreign Soul –leiri (FBFS-leiri) kotimaahan palanneille nuorille -

13 – 20 –vuotiaille ensimmäisellä kerralla oma järjestö maksaa seuraavilla kerroilla oma järjestö sponsoroi osaksi leirin johtajina ja isosina aikuisia lähetyslapsia

Aikuisten lähetyslasten tukiryhmä -

Aikuisten lähetyslasten MK-tukiryhmiä on toteutettu eri puolilla Suomea kaksi ohjaajaa, toinen itse lähetyslapsi, joka on jo käynyt läpi omia kokemuksiaan, toinen esim. kokenut työnohjaaja

Muuta -

Järjestöillä omia tapahtumia pienille ja isoille lähetyslapsille.

4

http://www.sekl.fi/sites/default/files/L%C3%A4hetin%20tukiverkko  
http://www.sekl.fi/sites/default/files/L%C3%A4hetin%20tukiverkko  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/L%C3%A4hetin%20tukiverkko.pdf

Advertisement