Page 1

Matt.2:1-12, Loppiainen Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2. He kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme." 3. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. 4. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä messiaan oli määrä syntyä. 5. "Juudean Betlehemissä", he vastasivat, "sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa: 6. - Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia." 7. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. 8. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. "Menkää sinne", hän sanoi, "ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä." 9. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. 11. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Joulukorttien, kuvakirjojen ja elokuvien välityksellä meille on muodostunut helposti mielikuva, että itämaan tietäjät kumarsivat seimessä makaavaa lasta. Mutta Matteus sanoo, että he menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian (Matt.2:11). Päivän tekstissä kerrottujen tapahtumien aikaan Jeesus oli noin vuoden tai kahden ikäinen. Jakeessa 16 (joka jae ei enää kuulu tähän lukemaamme kohtaan, mutta joka vielä liittyy tähän tekstikokonaisuuteen) sanotaan näin: Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville (Matt.2:16). Meillä ei ole tietoa siitä mitä kaikkea Jeesuksen syntymän jälkeen tapahtui ennen itämaan tietäjien tuloa. Luukas kertoo, että kun Maria ja Joosef olivat suorittaneet Herran lain säätämät puhdistusmenot, jotka piti suorittaa noin kuukausi lapsen syntymän jälkeen, he palasivat kotikaupunkiinsa Nasaretiin - sinne maan pohjoisosaan (Luuk.2:39). Oletko koskaan ihmetellyt sitä, että Joosef otti raskaana olevan Marian mukaansa hankalalle matkalle Betlehemiin, jossa hänen oli kirjoittauduttava veroluetteloon. Olettaisin, että Maria lähti mukaan siksi, että Nasaretissa oli vaikea olla. Kuinka moni Nasaretin asukas oli valmis uskomaan, että Marian kohdussa kasvava lapsi oli syntynyt Pyhästä Hengestä? Monet todennäköisesti syyttivät Mariaa haureuden harjoittamisesta. Ja Marian ja Joosefin selitysyritykset saivat tuskin osakseen muuta kuin pilailua ja ivaa. Kun Maria ja Joosef sitten palasivat lapsen kanssa parin kuukauden poissaolon jälkeen, he ehkä ajattelivat, että ihmisten asenteet ovat jo vähän lieventyneet. - Koti ja työ olivat Nasaretissa. Ilmeisesti tilanne oli kuitenkin edelleen niin kestämätön, että Maria ja Joosef tulivat lopulta siihen tulokseen, että on parasta lähteä Nasaretista. Betlehem tuntui parhaalta vaihtoehdolta. Olihan se Daavidin suvun kaupunki. Siellä olisi Messiaan hyvä kasvaa. Heillä oli siellä ehkä sukulaisiakin, joten asunto ja työasiat olivat siellä helpoimmin järjestettävissä. Jotain tämän tapaista arvelen olevan taustalla, kun perhe jälleen asui Betlehemissä Itämaan tietäjien tullessa etsimään syntynyttä juutalaisten kuningasta.


Emme tiedä varmuudella keitä nuo tietäjät olivat ja mistä he tulivat. Emme edes sitä kuinka monta heitä oli. Alkutekstissä heistä käytetään sanaa magoi. Mageilla tarkoitettiin yleensä persialaisen pappisheimon jäseniä, jotka toimivat mm. kuninkaiden neuvonantajina. Magit olivat perehtyneet lääketieteeseen, luonnontieteisiin ja filosofiaan. He tunsivat tähtitaivaan liikkeet ja olivat ennustajia ja unien selittäjiä. Babylonia ja varsinkin sen eteläosa oli kuuluisa mageistaan. Nyt nämä miehet olivat nähneet tähden, joka oli heille selvä merkki siitä, että odotettu juutalaisten kuningas on syntynyt. Oliko kyseessä selittämätön ihme vai jokin tähtitaivaan ilmiö. Olettaisin, että koska nimenomaan tähtientutkijat vakuuttuivat asiasta, kyseessä täytyy olla ilmiö, jonka merkityksen vain he osasivat liittää lukemiinsa teksteihin. Yksi mahdollinen ja usein esitetty selitys on vuonna 7 eKr. tapahtunut Saturnuksen ja Jupiterin konjunktio Kalojen tähtikuviossa. Konjunktiolla tarkoitetaan sitä, että kaksi tähteä näyttää maasta katsottuna lähestyvän toisiaan ja ikään kuin yhdistyvän suureksi kirkkaaksi tähdeksi. Tuo Saturnuksen ja Jupiterin konjunktio tapahtui kolmeen eri otteeseen vuoden 7 aikana. Se on ilmiö, joka tapahtuu kerran 800 vuodessa. Jupiteria pidettiin kuninkaan tähtenä ja Saturnus (nk. Sapatin tähti) liitettiin Israeliin. Kalojen tähtikuvion katsottiin kuvaavan lopun aikoja. Joten ei olisi ihme jos tietäjät olisivat tuosta ilmiöstä päätelleet, että nyt on juutalaisten odottama lopun aikojen suuri kuningas syntynyt. Oletko joskus miettinyt, mistä nuo tietäjät tiesivät juutalaisten odottamasta suuresta kuninkaasta, messiaasta? Jeesuksen syntymän aikaan Babylonissa oli suuria juutalaisyhteisöjä. Itse asiassa Babyloniasta kehittyi vähitellen yksi juutalaisten merkittävimmistä kulttuurikeskuksista. Pakkosiirtolaisuuden ajoista alkaen juutalaisia oli asunut runsaasti noilla seuduilla. Danielin kirjassa meillä on jopa kuvaus siitä miten eräästä juutalaisesta, nimittäin Danielista, tehtiin kaldealaisten ja kaikkien Babylonian tietäjien ja viisaiden ylivalvoja (Dan.2: 48). Danielin jälkeenkin on tuolla alueella toiminut juutalaisia merkittävissä yhteiskunnallisissa viroissa. Olisi aika erikoista, jos Babylonian magit eivät olisi tunteneet juutalaisten pyhiä kirjoituksia. Nuo kirjoitukset oli käännetty kreikaksikin, joka oli silloinen maailman kieli. Mutta magit pystyivät varmasti lukemaan niitä myös hepreaksi, koska heidän alueellaan virallinen kieli oli aramea. Aramean kieli kuuluu samaan kieliperheeseen heprean kanssa. Arameahan on todennäköisesti ollut myös Jeesuksen äidinkieli. Tähden ja Jumalan sanan (ilman Jumalan sanaa tietäjät eivät olisi osanneet liittää tähteä Jumalan lupaamaan messiaskuninkaaseen), johdattamina nuo miehet lähtivät etsimään syntynyttä kuningasta. He menivät suoraan Jerusalemiin, juutalaisten pyhään kaupunkiin ja kuninkaan hoviin. Se oli luonnollisin paikka etsiä kuningasta. Tekstimme kertoo, että kun Herodes kuli mitä tietäjät etsivät, hän pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Herodes oli hallitsija, joka tappoi lähisukulaisiaankin pelätessään valtansa menettämistä. Ei mikään ihme, että hän pelästyi kuullessaan, että uusi kuningas oli syntynyt. Matteus sanoo, että myös Jerusalemin asukkaat pelästyivät. He ilmeisesti pelkäsivät, mitä kaikkea Herodes tekisi, jos hän pelkää valtansa olevan vaarassa.


Herodes näyttää heti ymmärtäneen, että kyseessä täytyy olla odotettu Messiaskuningas. Hän kutsui koolle ylipapit ja lainopettajat – eli ne jotka parhaiten tunsivat Vanhan testamentin tekstit ja kysyi heiltä: missä Messiaan oli määrä syntyä. Näillä oli heti vastaus valmiina: Profeetta Miikan mukaan Messias syntyy Betlehemissä. Tuossa Miikan kirjan kohdassa sanotaan myös, että Messias on henkilö, jonka juuret ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Eli vaikka messias syntyy ihmiseksi, hän on enemmän kuin tavallinen ihminen: hän on ollut jo ikuisuudessa. Tämänkin nuo tuon ajan johtavat teologit tiesivät. Olisi luullut, että he olisivat vauhdilla kiirehtineet Betlehemiin etsimään Messiasta. Mutta vaikka he löysivät sanasta ohjeet toisia varten, heihin itseensä tieto lupausten täyttymisestä ei näytä vaikuttaneen millään tavalla. Heille riitti tutut uskonnolliset riitit. Heitä ei kiinnostanut Messias eikä pelastus, jonka hän valmistaisi. Tekstissämme Matteus kertoo vielä, että lähdettyään Jerusalemista kohti Betlehemiä tietäjät näkivät jälleen tähden, joka näytti kulkevan heidän edellään ja pysähtyvän Betlehemin yllä. Kuulostaako tämä sinusta sadulta. Forssan eläkkeellä oleva kirkkoherra, Risto Heikkilä pohtii tätä kysymystä kirjassaan joulun tähti. Hän lainaa Helsingin yliopiston tähtitieteen dosentti Tapio Markkasen sanoja: ”Planeetathan liikkuvat tähtitaivaaseen nähden, jolloin kertomus opastavasta tähdestä voi pitää paikkansa. Toisaalta myös maan liikkuminen radallaan nopeammin aiheuttaa ns. ”silmukoita”, mikä merkitsee sitä, että konjunktiossa oleva planeettapari voi tarkkaajan kannalta pysähtyä tai jopa liikkua taaksepäin kiintotähtien suhteen. ” Näin siis nykyajan tähtien tutkijat. Olipa tuo tietäjien näkemä tähti tahtitaivaan lakeja noudattava ilmiö tai erityinen luonnonlaeista poikkeava ilmiö, Jumalan ihmeteko se oli joka tapauksessa. Jeesuksen syntymään liittyi monia muitakin ihmeellisiä asioita, mutta ne olivat kaikki hyvin pieniä ihmeitä verrattuna siihen, että Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Ajatelkaa: hän, joka on luonut kaiken, hän, jossa me kaikki, koko maailmankaikkeus, elää, liikkuu ja on, tuli meidän kaltaiseksemme ihmiseksi. Se on aivan mieletön ihme. Kun me luemme päivän tekstin kertomista tapahtumista, keneen tekstissä esiintyvään henkilöön tai ryhmään me samaistumme? Olenko niin kuin Jeesuksen ajan teologit: vaikka he tiesivät Jumalan lupauksista, he eivät pystyneet näkemään Jumalan valtavia tekoja. Heillä ei ollut tarvetta etsiä Vapahtajaa. Vai olenko niin kuin Herodes, joka pelkäsi, että Jeesus tuhoaa hänen valtansa, hänen elämänsä. Hän teki kaikkensa päästäkseen Jeesuksesta eroon. Vai olenko niin kuin nuo viisaat miehet, jotka vaivoja säästämättä halusivat löytää kirjoitusten lupaaman Pelastajan. Ja kun he löysivät hänet, he kumarsivat häntä ja antoivat hänelle parasta mitä heillä oli? .

/matt2  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/matt2.pdf