Page 1

alkuvirsi 256; päivän virsi 50 Marian kiitosvirsi Luuk.1:46-56 Silloin Maria sanoi: - Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, 47. minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, 48. sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, 49. sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, 50. polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. 51. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. 52.Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. 53. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. 54. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa 55. Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. 56. Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. Tämä päivän tekstinä olevat Marian sanat, lienevät yksi maailman tunnetuimista ylistyslauluista. Näitä sanoja on alkuseurakunnan ajoista lähtien laulettu seurakunnissa. Meilläkin on virsikirjassa yksi virsi (50), joka on rakennettu näiden sanojen pohjalta. Virsikirjastamme löytyvät nämä Marian sanat ihan kokonaisuutenakin. Ne ovat siellä päivän rukoushetki – teksteissä (virsikirjan loppuosan liitteissä). Katsomme ensin millaisessa tilanteessa tuo ylistys syntyi ja sitten jotain siitä, mitä Maria tässä sanoi. Tekstimme edellä on kerrottu, miten enkeli ilmestyi Marialle ja ilmoitti, että Jumala oli armossaan valinnut Marian Poikansa äidiksi. Siinä yhteydessä enkeli kertoi Marialle myös sen, että Marian Juudeassa asuva lapsettomuudesta kauan kärsinyt sukulainen, Elisabeth, oli raskaana. Maria varmasti ymmärsi, että hänellä olisi edessään vaikeita aikoja. Kuka nasaretilaisista uskoisi, että lapsi, joka oli alkanut kehittyä hänen kohdussaan, oli saanut alkunsa Pyhästä Hengestä. Mitä ihmiset tekisivät hänelle, kun saisivat tietää, että hän odottaa lasta. Yrittäisivätkö jopa kivittää hänet? Uskoisiko kukaan häntä? Puolustaisiko, auttaisiko kukaan? Siksi Maria päätti lähteä Elisabethin luo. Miksi Jumala olisi kertonut hänelle Elisabethin raskaudesta, ellei sen tähden, että hän tietäisi mistä hän voi hakea apua ja tukea. Maria lähti hankalalle matkalle. Joutuiko hän ehkä tekemään tuon vaarallisen matkan ihan yksin? Vaikka emme tarkasti tiedä missä kaupungissa Elisabethin koti oli, matka Galileasta, Nasaretista, Juudean vuorimaahan on kestänyt noin neljä tai viisi päivää. Matkalla oli monia autioita seutuja ja varsinkin vuoristoseuduilla oli rosvojoukkioita. Yleensä ihmiset matkustivat suuremmissa ryhmissä turvallisuuden takia. Raamattu kertoo meille vain yhdellä lauseella, että Maria kiiruhti Juudean vuorimaan kaupunkiin. Emme tiedä millaisia vaikeuksia tai pelkoja hän joutui kokemaan matkalla. Olettaisin, että tuon matkan aikana Maria lohduttautui Jumalan sanalla. Ehkä hän muisteli Raamatun kohtia, jotka kertovat Jumalan lupaamasta Pelastajasta. Ehkä hän muisteli tekstejä, jotka puhuvat siitä, miten Jumala katsoo nöyrien ja heikkojen puoleen, ja tekstejä, joissa Jumala lupaa pelastaa ne, jotka voimattomuudessaan turvaavat hänen voimaansa. Jotain niistä pohdinnoista ja löydöistä, joita Maria sai tehdä matkansa aikana, on ilmeisesti tässä Marian ylistyksessä.


Kun Maria tuli perille, hän sai kokea valtavan rohkaisun. Luuk1:41. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. 42. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! 43. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? 44. Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. 45. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!” Mistä Elisabeth ylipäänsä tiesi, että Maria oli raskaana? Se ei vielä voinut näkyä päällepäin. Eikä Maria ennättänyt sitä kertoa. Ainoa mahdollinen vastaus on, että Pyhä Henki oli ilmoittanut sen Elisabethille. Jumala näytti tuolle vanhemmalle naiselle, että Marian kohdussa oli lapsi, joka on se Jumala, kaiken Luoja, jota Elisabeth oli vuosia palvellut ja johon hän oli elämässään turvautunut. Elisabethin sanat merkitsivät varmasti paljon Marialle. Jumala ei ollut jättänyt häntä yksin vaan antoi hänelle tueksi vanhemman uskovan. Elisabethin kautta Jumala vahvisti Mariaa. Kuultuaan Elisabethin sanat, Maria alkoi ylistää Jumalaa. Marian ylistys on täynnä lainauksia Vanhasta testamentista. Maria ylisti Jumalan valtavia tekoja ja Jumalan käsittämätöntä armoa. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, 47. minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, 48. sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, 49. sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, 50. polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Maria ylisti Jumalan suuruutta, Jumalan tekoja. Hän riemuitsi Jumalasta Vapahtajastaan, eli hän riemuitsi siitä lapsesta, joka oli alkanut kehittyä hänen kohdussaan. Maria ymmärsi, että (niin käsittämätöntä kuin se onkin) tuo lapsi on myös hänen Vapahtajansa, tuo lapsi pelastaisi myös hänet. Maria kiitti Jumalaa siitä, että Jumala oli armossaan valinnut hänet pelastustekojensa välikappaleeksi. Jumala olisi voinut valita Poikansa äidiksi jonkun arvostetun, rikkaan, kuninkaallisen, mutta hän valitsikin arvottoman, köyhän maalaistytön. Jumala valitsi sen mikä ihmisten silmissä ei ollut yhtään mitään (1 Kor.1:28). Jumala oli armossaan tehnyt Marialle niin suuria tekoja, että niiden Jumalan tekojen tähden kaikki sukupolvet tulisivat ylistämään Mariaa onnelliseksi, Jumalan siunaamaksi. 51. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. 52.Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. 53. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Luther on sanonut ytimekkäästi, että ”missä ihmisvoima menee sisään, sieltä Jumalan voima tulee ulos”. Jumalan edessä, meidän asemamme, varakkuutemme tai voimamme, eivät auta meitä. Me pelastumme vain turvautumalla köyhinä, voimattomina Jumalan armoon. 54. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa 55. Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Maria ylisti Jumalaa siitä, että nyt Jumala oli täyttänyt sen lupauksen, jonka hän oli antanut kansalleen Israelille. Jumala lupasi jo Abrahamille, että: ”Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille”. Jumala valitsi Abrahamin ja hänestä syntyvän kansan, Israelin, valmistaakseen pelastuksen kaikille kansoille. Vanhassa testamentissa on paljon lupauksia tulevasta pelastajasta. Siellä kerrotaan esimerkiksi, että hän syntyy Juudan sukukunnasta (1Moos.49:10) ja on Davidin kuningassuvun jälkeläinen (2 Sam.7:16). Vanhassa testamentissa kerrotaan milloin hän syntyy (Dan.9:10-27) ja missä hän syntyy (Miika 4: 9-5:1-3). Siellä kerrotaan,


että hän on kaiken luoja (Jes.40:3-5), Jumalan Poika (Ps.2). Siellä kerrotaan millaisen pelastuksen hän valmistaa (Jes.43:25; 51:5-8) ja miten hän sen valmistaa (Ps.22, Jes.53). Jumalan ihmiseksi tulo on käsittämätön ihme. Pyhän Hengen kautta Maria ymmärsi jotakin siitä valtavasta pelastustekojen sarjasta, joka nyt oli alkanut. Jumala oli tehnyt mahtavia tekoja. Maria sai olla osallisena yhdessä maailman historian merkittävimmistä tapahtumista. Kyseessä oli suurempi ihme kuin maailman luominen! Hän, jossa me elämme, liikumme ja olemme, tuli meidän kaltaiseksemme ihmiseksi. Marian kohdussa kasvava lapsi oli hän, joka oli luonut Marian ja ne vuorimaat, joiden läpi Maria oli juuri kulkenut, kun hän tuli Elisabethin luo. Jeesuksessa hän, joka on enemmän kuin koko luomakunta, enemmän kuin koko maailmankaikkeus tuli ihmiseksi. Ääretön tuli äärelliseksi. Rajaton tuli rajalliseksi. Tämä on mieletön ihme. Usein erehdymme ajattelemaan, että Jeesuksen syntymän ihme oli neitseestäsyntyminen. Mutta neitseestäsyntyminen on pieni ihme verrattuna siihen, että kaiken Luoja tuli lihaksi. [Kyllä kai hän, joka on luonut ihmisen ja ihmisen lisääntymissysteemin voi syntyä vaikka neitseestä.] Jotain tästä valtavasta ihmeestä Maria käsitti Pyhän Hengen kautta - ei ihme, että hän riemuitsi. Saako Pyhä Henki näyttää tänään meille Raamatun kuvaamia Jumalan ihmeellisiä tekoja niin kuin hän näytti Marialle? Käsitämmekö me, että Jumala on todella historiassa (noin 2000 vuotta sitten) tullut ihmiseksi, elänyt ihmisenä tässä maailmassa, ja kantanut meidän syntimme ristillä. Käsitämmekö me, että Jeesus voitti kuoleman, nousi ruumiillisesti kuolleista. Olemmeko riemuitsemassa siitä, että tämän ihmiseksi tulleen Jumalan, Jeesuksen Kristuksen kautta, saamme tänään synnit anteeksi ja osallisuuden ikuiseen elämään? Ja kun Pyhä Henki on saanut tämän meille kirkastaa, olemmeko me valmiita olemaan Jumalan käytössä niin kuin Maria oli? Olemmeko valmiit kärsimään vaivaa ja ahdistusta Jumalan valtakunnan tähden niin kuin Maria? Rukous Kiitos Jeesus siitä, että sinä jätit kirkkauden ja tulit meidän kaltaiseksemme ihmiseksi. Kiitos, että otit ristillä omaan puhtaaseen ruumiiseesi meidän syntimme, kiitos, että voitit kuoleman ja valmistit meille pääsyn ikuiseen elämään. Auta meitä ahdistusten ja vaikeuksienkin keskellä turvautumaan yksin sinuun ja näkemään taivaallisten, iankaikkisten todellisuus.

/luuk.1.46-56  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/luuk.1.46-56.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you