Page 1

Hope I 5-7.10.2012 Kansanlähetysopisto Pirkko Valkama

Lähetys Uudessa testamentissa Laajasti käsitettynä jopa evankeliumit ovat lähetystä. Uuden testamentin neljä ensimmäistä kirjaa puhuvat siitä miten Jumala lähetti Poikansa tähän maailmaan valmistamaan pelastusta (Joh.5:36-38; 6:38-39,44,57). Johanneksen evankeliumin lähetyskäskyssä tulee voimakkaasti esiin juuri tämä näkökulma lähettämisestä. Joh.20:19-21: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Niin kuin Isä oli lähettänyt Jeesuksen suorittamaan pelastustyön niin Jeesus lähetti omansa maailmaan julistamaan pelastusta. Eläessään ihmisenä tässä ajassa Jeesus toimi vain juutalaisten parissa (Matt.10:5-6; Matt.15:24) yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta vaikka Jeesus valmisti pelastuksen juutalaisena, lainalaisena, toimien vain juutalaisten keskuudessa, hän selvästi tiesi, että hän valmistaa pelastuksen kaikille kansoille (Matt.8:10-12; Luuk.13:22-28; Matt.24:14; Joh.10: 16). Jeesus viittasi myös vertauksissaan siihen, että evankeliumia tullaan julistamaan kaikille. Esimerkiksi vertauksessa suurista pidoista (Luuk.14:15-24) ja vertauksessa viinitarhan vuokraajista (Matt.21:33-46). Kun Jeesus oli täyttänyt sen tehtävän mitä varten hänet oli lähetetty, hän antoi omilleen tehtävän lähteä ja julistaa pelastusta, jonka hän oli valmistanut kaikille ihmisille. Hän antoi lähetyskäskyn: Matt.28:16-20; Mark 16: 14-20; Luuk.24:44-49; Joh.20:19-23; Apt.1: 6-8. Tämän jälkeen Uusi testamentti on kokonaan lähetystä. Apostolien teot kertovat miten Jeesuksen omat veivät evankeliumia Jerusalemiin, Juudeaan, Samariaan ja maan ääriin saakka. Apostolien teoista voisimme sanoa, että se on ensimmäinen lähetyshistoria. Se kertoo, miten Jumala Pyhän Hengen kautta lähetti ihmisiä julistamaan evankeliumia ja synnytti eri alueille kristillisiä seurakuntia. Samalla Apostolien teot on erityinen, ainutlaatuinen lähetyshistoria, koska se kertoo kristillisen kirkon alkuvaiheet ja antaa meille monia esimerkkejä siitä miten lähetystyötä tehtiin ja miten sitä tulee tehdä. Vaikka toimintamenetelmät muuttuvat Jumalan totuudet ja toimintaperiaatteet eivät muutu. Uuden testamentin kirjeet ovat kirjeitä lähetystilanteessa. Lähetystyön kautta syntyneille nuorille seurakunnille kerrotaan tarkemmin millainen se pelastus on, jonka he ovat saaneet ja miten pelastuneena tulee vaeltaa. Kirjeissä on myös paljon sellaisia kohtia, jotka kertovat miten lähetystyötä tulisi tehdä ja miten lähetystyön kautta syntyneitä seurakuntia tulisi opettaa ja ohjata. Kirjeissä tulee myös selvästi näkyviin miten lähetystyön kautta syntyneet seurakunnat osallistuivat evankeliumin julistamiseen omalla kotipaikkakunnallaan, lähiympäristössä ja miten he olivat mukana muihin maihin ulottuvassa lähetystyössä. Ilmestyskirjassa meille on näytetty lähetystyön tulos: Ilm.7:9-10: Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa 10. ja huusivat kovalla äänellä: - Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!


2

Mikä on sanoma tai tehtävä, jonka Jeesus antoi omilleen? Matt.28:16-20: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Jeesus käski meitä tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Jeesus myös selitti miten opetuslapsiksi tekeminen eli opetuslapseuttaminen tapahtuu: menemällä, kastamalla ja opettamalla. ”Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa”. Alkutekstissä ainoa käskymuodossa oleva sana on opetuslapseuttakaa (tehkää opetuslapsiksi). Muut verbit ovat muodossa menemällä, kastamalla ja opettamalla (mennen, kastaen ja opettaen). Jeesuksen käskyn toteuttamiseksi tarvitaan siis lähtemistä, menemistä. Miksi meidän on kastettava? Eikö riitä, että kerromme evankeliumin? Kasteessa ihminen asetetaan siihen pelastukseen, jonka Jeesus on kuolemallaan valmistanut (Apt.2: 37-38; Apt. 22: 12-16). Kaste on kaste syntien anteeksisaamiseksi. Kaste yksin ei riitä. On myös opetettava kaikki, mitä Jeesus on käskenyt omiaan noudattamaan. On tärkeää, että kristityt juurtuvat Jumalan Sanaan (Matt.22:29; Apt.20:28-32; 1 Piet.1:23 -2:1-10.) Mark.16:14-20: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille”. Jeesus käskee omiaan menemään kaikkialle maailmaan. Menemisen tarkoitus on evankeliumin julistaminen kaikille luoduille. Evankeliumi, jota julistamme, on sanoma Jumalan Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta: Room.1: 2-4; 1 Kor.15:1-7. Luuk.24:44-49: Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat.” Tehtävämme on Jerusalemista alkaen saarnata parannusta ja syntien anteeksiantamista Jeesuksen nimessä kaikille kansoille. Lähetystyön perustana on se, että Kristus on kuollut meidän syntiemme vuoksi ja noussut kuolleista. Todistamme siitä, että hänen työnsä ansiosta voi saada synnit anteeksi. Ennen kuin Jeesus kuvasi opetuslasten tulevan tehtävän, sanotaan, että hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Lähetystyön perusteet ovat Sanassa. Me julistamme Jumalan lupauksia ja niiden täyttymystä. Kerromme ja näytämme Raamatusta, miten jo vuosisatoja ennen Jumalan ihmiseksi tuloa, on kerrottu hänen kärsimyksestään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan ja siitä, että pelastus, jonka hän valmistaa on tarkoitettu kaikille kansoille. Todistamme, miten kaikki tapahtui Jumalan lupausten mukaisesti. Joh.20:19-23: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.”. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” Kuten Isä lähetti Jeesuksen maailmaan valmistamaan pelastusta, Jeesus on lähettänyt omansa maailmaan julistamaan valmistamaansa pelastusta. Pyhän Hengen (Jeesuksen Hengen) antamalla vallalla saamme antaa syntejä anteeksi Apt.1:6-8: ”Te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Meille on annettu tehtävä olla Jeesuksen todistajia Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Todistuksemme sisällön tulee olla Jeesus, se mitä hän on ja mitä hän on tehnyt (Apt.4:1-20;33).


3

Kenelle Jeesus käski viedä pelastussanomaa? Matt.28:16: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni Mark.16:14: Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Luuk.24:47: Kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Apt.1:8: Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Jeesus ei sano: ”jotkut teistä olette todistajiani Jerusalemissa; jotkut teistä ovat minun todistajiani Juudeassa ja Samariassa ja muutamat teistä tulevat olemaan todistajiani maan äärissä saakka”. Hän ei myöskään sano: ”ensin Jerusalemissa sitten Juudeassa ja sen jälkeen aina maan ääriin saakka.”

Millaisia lupauksia Jeesus liitti tehtävän toteuttamiseen? Matt.28:16-20:”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (menkää siis ja tehkää...) Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Toimimme hänen kanssaan jolla on kaikki valta sekä täällä maan päällä että taivaissa ja hän on meidän kanssamme, kun teemme tätä työtä. Jeesuksen lupaus, että hän on meidän kanssamme maailman loppuun asti, liittyy lähetyskäskyyn. Näin ollen myös lähetyskäsky on voimassa maailman loppuun asti. Matteuksen evankeliumissa puhuessaan tulemustaan edeltävistä asioista, Jeesus sanoi: ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu” (Matt.24:14). Myös talentti- vertauksessa (Matt.25) ja vertauksessa kymmenestä hopearahasta (Luuk.19), Jeesus korosti sitä, miten tärkeä on, että Jeesuksen omat toimivat Jumalan valtakunnan hyväksi siihen asti kunnes Jeesus palaa takaisin. ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä”: Kun me menemme ja teemme opetuslapsiksi, hän, jolla on kaikki valta, on joka päivä kanssamme. Lähetystyön menestyminen perustuu siis Jeesukseen, siihen kuka ja millainen hän on, eikä siihen millaisia me olemme. Yksikin Jeesuksen kanssa on enemmistö. Mark.16:14-20: ”Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Joka uskoo evankeliumin, todistuksen Jeesuksesta, jota julistamme ja ottaa kasteen, on pelastuva. Saamme olla pelastuksen välikappaleina. Joka ei usko jää entiseen tilaansa: kuoleman ja tuomion alaisuuteen. ”Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. 18. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." Saamme olla Jeesuksen voimassa työssä. Hän antaa myös ihmeiden tapahtua. Kaikkina aikoina näitä ihmeitä on tapahtunut ennen muuta lähetystyössä. Luuk.24:44-49: ”Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta”. Me tarvitsemme voiman korkeudesta varustukseksi. Jeesus käski opetuslapsia odottamaan Pyhää Henkeä. Omassa voimassa toimimisesta ei ole mitään tulosta. Jeesus sanoo tämän asian muun muassa näin: ”Ilman minua te ette saa aikaan mitään” (Joh.15:5). Kun Pyhä Henki asuu meissä, Jeesus asuu meissä ja Isä asuu meissä (Joh.14:16-20,23). Paavali rukoili kristittyjen puolesta, että Jeesus saisi valaista kristittyjen sisäiset silmät näkemään millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut ja näkemään jotain siitä millainen on se voima, joka meissä vaikuttaa: Pyhän Hengen kautta Jumala itse, hän, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu meissä. (Ef.1:17-22.) Unohdamme tämän usein ja yritämme turvautua omiin ja ympäristön voimiin sen sijaan että turvautuisimme Jumalan voimaan. Paavali sanoi jopa näin: ”Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. 10. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas.” (2 Kor.12:9-10.)


4 Joh.20:19-23: Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." 22. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. 23. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi." Miksi Jeesus sanoi uudestaan ”Rauha teille”? Sanonta ei ole tässä tervehdys. Jeesus oli jo tätä ennen tervehtinyt opetuslapsia. Joh.14:27: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon”. Mikä on Jeesuksen rauha, jonka hän antaa meille? Room.5:1: ”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa”. Rauha Jumalan kanssa on oikea eheä suhde Jumalaan. Jeesuksella oli tuo rauha aina, siksi hän puhuu ”omasta rauhastaan”. Jeesuksen kautta voimme saada rauhan Jumalan kanssa. Jos tämä rauha perustuisi tekoihimme, emme voisi sitä koskaan saavuttaa, koska emme pysty elämään sataprosenttisesti Jumalan tahdon mukaan, mutta nyt Jeesus antaa meille oman rauhansa. Hän itse on meidän rauhamme (Ef.2:14). Tuo uusi suhde Jumalaan, rauha Jumalan kanssa, se, että hän asuu meissä Henkensä kautta, on kaiken Jumalan valtakunnan työn lähtökohta. "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” Jeesus antaa meille Henkensä. Pyhän Hengen kautta saamme vallan julistaa syntejä anteeksi. Opetuslapset eivät vielä tällöin saaneet Pyhää Henkeä. Jeesus valmisti heitä Pyhän Hengen tuloon. Jeesus oli sanonut tässä samassa tilanteessa opetuslapsille myös näin: ”Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta” (Luuk.24:49). Apt.1:7-8: Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Pyhä Henki tekee meistä Jeesuksen todistajia. Pyhän Hengen kautta saamme voiman, jota lähetystehtävässä tarvitsemme.

Missä Uudessa testamentissa puhutaan lähetystyöntekijöistä, läheteistä? Uudessa testamentissa ei esiinny kuin kerran sana lähetti, lähetystyöntekijä (Fil.2:25). Se johtuu siitä, että sana on jätetty kääntämättä suomeksi. Uudessa testamentissa se esiintyy yleensä kreikankielisessä muodossa apostoli. Kreikan sana apostolos on suomeksi käännettynä lähetetty; lähetti; lähettiläs. Apostoli sana tulee verbistä apostello (lähettää, lähettää menemään). Kun me puhumme apostoleista, ajattelemme yleensä niitä kahtatoista ja Paavalia, jotka Jeesus valitsi aivan erityiseen lähetystehtävään ensimmäisten kristillisten seurakuntien perustajina (Apt.1:15-26). Ilm.21:12-14 kertoo miten uuden Jerusalemin muurin kahdessatoista peruskivessä on Karitsan kahdentoista apostolin nimet. He olivat pelastuksen aikakauden perustuksen laskijat (perustus on Kristus). Uudessa testamentissa kerrotaan myös muista apostoleista, lähetystyöntekijöistä. Apt.14:14: Mutta kun apostolit, Barnabas ja Paavali, kuulivat tästä, he repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen. 1 Kor.16:5: Eikö meillä olisi oikeutta ottaa matkoillemme mukaan vaimoa, uskonsisarta, niin kuin tekevät muut apostolit, Herran veljet ja Keefas? Tessalonikalaiskirjeessä Paavali puhuu itsestään, Silvanuksesta ja Timoteuksesta ja sanoo: ”Emme ole yrittäneet saada kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, vaikka Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia itsellemme arvonantoa” (1 Tess.1:1; 2:4-7). Room.16:7: Terveisiä Andronikokselle ja Junialle, heimolaisilleni ja vankilatovereilleni, jotka ovat arvossa pidettyjä apostolien joukossa ja ovat olleet Kristuksen omia jo ennen minua. Fil.2:25: Nyt minun kuitenkin täytyy lähettää teidän luoksenne veljemme Epafroditos, työ- ja taistelutoverini. Hän on myös teidän lähettinne (apostolon), joka tuli palvelemaan minua ollessani avun tarpeessa. Toisessa Korinttolaiskirjeessä Paavali puhuu myös vääristä apostoleista, jotka eivät julista oikein evankeliumia (2 Kor. 11:4-5; 12-13).


5 Uusi testamentti puhuu siis paitsi niistä kahdestatoista erityiseen, ainutlaatuiseen, tehtävään asetetusta apostolista, myös muista apostoleista, lähetetyistä, läheteistä, lähetystyöntekijöistä. 1 Kor.12:27-28: Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi (lähetetyiksi, läheteiksi), toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Katso myös Ef.4:11-12. Jumala on jotkut seurakunnan jäsenet asettanut lähetin tehtävään. Mutta lähetystyö, evankeliumin julistaminen kaikille luoduille, on koko seurakunnalle annettu tehtävä.

Uudesta testamentista näemme, että sitä mukaan kun seurakunnat syntyivät ja vahvistuivat, ne osallistuivat lähetystyöhön. 1. Seurakunnat osallistuivat lähettämällä lähettejä Apt.13:2-3: Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut." Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Filippiläiskirjeessä Paavali puhuu muun muassa filippiläisten lähetistä (apostolista) Epafroditoksesta. Kirjeen alussa hän sanoo: Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. (Fil.1:3-5) 2. Seurakunnat tukivat lähetystyöntekijöitä rukouksin 2 Tess.3:1: Lopuksi vielä, veljet: rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne. Ef.6:18-20: Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä, nyt vankilassa. Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun tulee. 3. Seurakunnat avustivat lähetystyöntekijöitä Room.15: 24: sitten kun menen Espanjaan. Toivon, että voisin tällä matkallani tavata teidät ja että te auttaisitte minut matkaan sieltä eteenpäin, kun olen ensin saanut jonkin aikaa nauttia seurastanne. Fil.4:15-16: Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. Jo silloin, kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. Filippiläiset olivat jo alkuvaiheissa ymmärtäneet asian tärkeyden. Teksti antaa ymmärtää, että myöhemmin muutkin heräsivät näkemään avustamisen tärkeyden. Katso myös 1 Kor.9:4-15; 2 Kor.11:7-9. Jeesus sanoi omilleen: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Jos ja kun olemme vastaanottaneet pelastuksen Jeesuksessa, kun Pyhä Henki asuu meissä, meille kuuluu automaattisesti lähetystehtävä: meidät on asetettu Jeesuksen todistajiksi omalla kotipaikkakunnallamme, maakunnassa, Suomessa ja aina maan ääriin saakka. Jokainen joudumme kysymään miten Jumala haluaa minun toteuttavan tuota tehtävää, lähettääkö hän minut vai käyttääkö hän minua täällä kertomassa Jeesuksesta ja tukemassa muualle lähetettyjä rukouksin, taloudellisesti?

L%C3%A4hetys%20Uudessa%20testamentissa_0  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/L%C3%A4hetys%20Uudessa%20testamentissa_0.pdf

Advertisement