Page 1

Neitsyt tulee raskaaksi Kertoessaan evankeliuminsa alussa Jeesuksen syntymästä Matteus sanoo, että Joosef ajatteli hylätä Marian, koska luuli tämän harjoittaneen haureutta. Silloin Joosefille ilmestyi Herran enkeli, joka sanoi, että Joosefin tuli ottaa Maria luokseen, koska ”Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Kerrottuaan tämän Matteus jatkaa: ”Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut: - Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel - se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.” Matteus viittaa Jesajan kirjan lukuun seitsemän. Siellä kerrotaan miten Syyria ja Israel olivat liittoutuneet Juudaa vastaan. Vihollisvaltiot halusivat syöstä Daavidin suvun valtaistuimelta. Jumala lupasi pelastaa Juudan ja Daavidin kuningassuvun vihollisten käsistä. Juudan kuningas Ahas ei kuitenkaan halunnut turvautua Jumalaan. Hänestä oli järkevämpää turvautua voimakkaaseen Assyrian valtakuntaan ja sen jumaliin. Jumala lupasi Jesajan välityksellä, että Ahas saa pyytää Jumalalta merkin, jotta hän näkisi, kuka on todellinen Jumala. Ahas ei halunnut. Silloin Jesaja sanoi, että Herra itse antaisi merkin epäuskoiselle Daavidin suvulle: ”Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti kun hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Mutta ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, autioituvat ne maat, joita sinä nyt pelkäät noiden kahden kuninkaan vuoksi.” (Jes.7:13-16) Kyseessä oli ilmeisesti joku määrätty nuori nainen, joka tuolloin vielä oli neitsyt. Hän avioituisi ja synnyttäisi pojan. Jumala lupasi, että ennen kuin lapsi tulee ymmärtävään ikään, Jumala pelastaa Daavidin huoneen. Viittaus lapsen saamaan ravintoon tarkoittanee sitä, että viinitarhat ja pellot tuhoutuvat sodassa ja lapsi saa vain paimentolaisten ruokaa. Mutta tuhoista huolimatta Juuda säilyy itsenäisenä ja vihollisten maat autioituvat. Lapsen nimi Immanuel, joka tarkoittaa suomeksi Jumala meidän kanssamme, kuvaa sitä, että Jumala ei jätä kansaansa. Merkki oli annettu Jesajan ajan tilanteeseen, mutta kuten Matteus toteaa seitsemänsataa vuotta myöhemmin, merkki oli samalla esikuva Daavidin jälkeläisestä, messiaasta, joka pelastaa kansansa sen synneistä. Hänessä nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme, toteutui sananmukaisesti. Jumala itse tuli ihmiseksi, eli ihmisenä ihmisten joukossa ja valmisti ristinkuolemallaan meille pääsyn yhteyteensä. Ihminen ei pysty sovittamaan itseään tai toista ihmistä. Vain siten, että Jeesus oli Jumala meidän kanssamme, hän saattoi sovittaa ihmiskunnan. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus lupasi, että hän on aina omiensa kanssa. Jumala pelastaa Kun Jesaja on kertonut pelastuksesta, jonka Jumala antaa Juudan kansalle, hän jatkaa, että myöhemmin myös Juuda joutuu kokemaan Assyrian hyökkäyksen, koska se halveksi Jumalan apua. Luvussa kahdeksan Jesaja sanoo Assyrian tulevasta hyökkäyksestä: ”kuohuen se tulvii yli, kohoaa kaulaan saakka. Se levittää siipensä äärestä ääreen yli sinun maasi, Immanuel”. Sitten Jesaja kuuluttaa kansoille, jotka yrittävät tuhota Jumalan kansan: ”Tehkää suunnitelma! Se raukeaa. Neuvotelkaa! Ei se hyödytä. Meidän kanssamme on Jumala!” Mikään vihollisten suunnitelma ei pysty tuhoamaan Jumalan pelastussuunnitelmaa. Jumala ei anna vihollisten hukuttaa kaikkea. Tuhotulva ulottuu kaulaan asti, mutta ei pidemmälle. Jumala on kansansa kanssa. Hän toimii niin, että Daavidin suku säilyy ja siitä syntyy kerran pelastaja. Tämän jälkeen Jesaja puhuu Herrasta, joka on oleva Israelille kompastuskivi ja sanoo muun muassa: ”Minä jään odottamaan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin suvulta, häneen minä panen toivoni.” Kuva tulevaisuudessa syntyvästä pelastajasta tarkentuu.


Poikalapsi, joka pelastaa Jesajan kirjan luvuissa 7-12 puhutaan kolme kertaa poikalapsesta, joka tuo pelastuksen. Kirjan viimeisessä luvussa on lupaus: ”Ennen kuin kivut ovat edes alkaneet, Siion on jo synnyttänyt, ennen kuin tuska on ehtinyt tulla, hän on saattanut maailmaan poikalapsen.” Jumalan kansa joutui kärsimään Messiaan synnytystuskia, mutta Jumalan tuoma pelastus, luvattu poikalapsi, syntyisi. Seitsemänsataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jesaja sanoi, että ”lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille”(Jes.9:5) - ikään kuin kaikki olisi jo tapahtunut. Jumalan lupaukset eivät ole asioita, jotka ehkä toteutuvat. Ne toteutuvat varmasti. Jumalassa ne ovat kaikki todellisuutta jo ennen kuin ne ovat tapahtuneetkaan. Jesaja kertoi myös, millainen tuo syntyvä lapsi on. ”Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” Jeesus sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä - eli hän kantoi valtaa harteillaan. Jeesus oli ylhäältä, hänen alkuperänsä ei ollut sama kuin muiden ihmisten. Jeesus oli Jumala meidän kanssamme. Hän oli Ihmeellinen. Jeesus tiesi kaiken, hän oli totuus, hänen tapansa opettaa hämmästytti ihmisiä. Hän oli Neuvonantaja. Jeesus sanoi, että joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän. Jeesus korosti sitä, että kaikki teot, jotka hän tekee, ovat Isän tekoja. Hän ei tehnyt mitään erillään Isästä. Hän oli Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä. Jeesuksen ristin kautta meillä on rauha Jumalan kanssa. Hän on Rauhan Ruhtinas. Kun Jeesus palaa kirkkaudessa, hän pystyttää rauhan valtakunnan. Jesaja kuvaa tuota valtakuntaa näin: ”Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus.”

/Joulu%20Vanhassa%20testamentissa%202_0  
/Joulu%20Vanhassa%20testamentissa%202_0  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/Joulu%20Vanhassa%20testamentissa%202_0.pdf

Advertisement