Page 1

Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala Poikansa.. Dan.9:24-27 (Jumalan Kansan Raamattu. Uusi Tie. Helsinki 1993) Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut ilmoittamaan sitä. Sinä olet näet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky: 24. Sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi on säädetty 70 vuosiviikkoa. Silloin jumalattomuus päättyy, synti lukitaan sinetillä, pahat teot sovitetaan, ikuinen vanhurskaus tuodaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan. 25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, Voideltuun (Kristukseen), Ruhtinaaseen, asti, on kuluva 7 vuosiviikkoa. [Sen lisäksi on oleva] 62 vuosiviikkoa, niin se rakennetaan jälleen toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja. 26. 62 vuosiviikon mentyä surmataan Voideltu, mutta ei hänen itsensä hyväksi. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta se itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. 27. Hän [Voideltu, Kristus] vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon aikana, ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio kohtaa hävittäjän."

Milloin messias tulee? Jeesuksen toisen tulemisen hetken tietää vain Jumala (Matt.24:36), mutta hänen ensimmäisen tulemisensa ajankohta oli kerrottu Danielin kirjan luvussa yhdeksän. Daniel oli elänyt kymmeniä vuosia pakkosiirtolaisuudessa. Lukiessaan Jeremian kirjaa hän huomasi, että Jerusalem on oleva raunioina 70 vuotta. Daniel alkoi rukoilla, että Herra armahtaisi kansaansa ja Jerusalem rakennettaisiin uudelleen. Jumala lähetti enkelin kertomaan Danielille Jerusalemin tulevaisuudesta. Enkeli kertoi myös, että määrätyn ajan kuluttua profeettojen lupaama messias saapuu, ihmisten synnit sovitetaan ja ikuinen vanhurskaus eli Jumalalle kelpaavuus saatetaan voimaan. Se aika olisi 70 vuosiviikkoa tilanteesta, jolloin annetaan käsky että Jerusalem voidaan rakentaa entiselleen. Sana Jerusalemin jälleenrakentamisesta on useimpien tutkijoiden mukaan Persian kuninkaan Artakserkseen käskykirje, josta kerrotaan Esran luvussa seitsemän. Se annettiin noin vuonna 457 eKr. Yksi vuosiviikko tarkoittaa seitsemää vuotta. 70 vuosiviikkoa on siis 490 vuotta Jos laskemme vuodesta 457 eKr. 490 vuotta eteenpäin, tulemme vuoteen 33 jKr. Viimeinen vuosiviikko alkoi siis niihin aikoihin, jolloin Jeesus aloitti julkisen toimintansa - ilmeisesti vuonna 26 jKr. Jerusalemin tulevaisuus Daniel oli rukouksessa kysynyt, milloin Jumalan Jeremialle antama lupaus täyttyy ja Jerusalem rakennetaan uudelleen. Hänelle kerrottiin ensin, että Jerusalemia rakennetaan keskellä ahtaita aikoja seitsemän vuosiviikkoa eli 49 vuotta. Noita vaikeita aikoja kuvataan muun muassa Esran ja Nehemian kirjoissa. Sitten Danielille kerrotaan, mitä tapahtuu jatkossa. Sanatarkasti käännettynä jakeen 26 alku kuuluu näin: ”Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä surmataan [raivataan pois] messias [Kristus, voideltu], ei mitään hänelle.” Siis messias surmataan vuoden 26 jKr. jälkeen. Lauseen loppu on vaikea kääntää. Sanatarkasti siinä sanotaan ”ei mitään hänelle” tai ”ei ketään hänelle”. Tarkoittaako lause ”hänelle ei jää ketään” vai, kuten KR92 sanoo, ”eikä kansalla ole enää toista”? Kohta voi kuvata Jeesuksen täydellistä yksinjäämistä ristillä tai sitä, että kansalla ei ole toista pelastajaa. Jakeen 26 loppu kuuluu sanatarkasti: ”Kaupungin ja pyhäkön hävittää saapuvan ruhtinaan väki, mutta se itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.” Edellisessä jakeessa kerrottiin kaupungin rakentamisesta. Nyt kerrotaan sen tuhosta. Rooman sotajoukko tuhosi Jerusalemin 70 jKr. Tulvan on ajateltu viittaavan kansainvaellusten tulvaan, joka


tuhosi Rooman keisarikunnan. Jerusalemin tuhosta alkanut tilanne jatkuu siihen asti kunnes lopullinen tuomio tulee. Pahat teot sovitetaan Jae 27 kuvaa viimeistä vuosiviikkoa. ”Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon aikana ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin.” Tuohon vuosiviikkoon mahtui Jeesuksen julkinen toiminta, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, Pyhän Hengen vuodatus ja seurakunnan synty. Jeesus vahvisti liiton monille yhden vuosiviikon kuluessa. Jeesuksen julkinen toiminta kesti noin kolme vuotta. Vuosiviikon puolivälissä hän lakkautti uhrit antamalla kertakaikkisen uhrin. Hän uhrasi itsensä meidän syntiemme sovitukseksi. Jakeen 27 lopussa sanotaan ”Hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio kohtaa hävittäjän.” KR92 puhuu temppelistä. Alkutekstissä ei ole sanaa temppeli. Ymmärtääkseni lause kuvaa Jerusalemin tuhon jälkeistä historiaa. Hävittäjä, turmion tuoja jatkaa toimintaansa. Hävittäjän, Saatanan toiminta huipentuu Antikristuksen aikana (2Tess.2:3-12). Se loppuu vasta, kun säädetty tuomio kohtaa hävittäjän (2 Tess.2:8).

Alakerran teksti Ettekö ole lukeneet? Jeesuksen syntymän aikoihin juutalaisten keskuudessa vallitsi voimakas Messiaan tulon odotus. Messiaan odottajia olivat esimerkiksi Kuolleenmeren lähistöllä luostarimaisessa yhdyskunnassaan elävät essealaiset. Heidän kirjoituksissaan sanotaan, että he olivat erottautuneet vääryyden miesten asumuksesta ja vaeltaneet erämaahan valmistaakseen tietä Herralle. He perustelivat toimintaansa Jesajan kirjan sanoilla: ”Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme.” Myös Uudesta testamentista näemme, että Messiasta odotettiin. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan kahdesta vanhuksesta, Simeonista ja Hannasta. Simeon oli saanut Jumalalta lupauksen, että ei kuole ennen kuin näkee ”pelastuksen, jonka Jumala on valmistanut kaikille kansoille”. Hannasta sanotaan, että hän ”puhui lapsesta kaikille jotka odottivat Jerusalemin lunastusta”. Luukas kertoo myös, että kun Johannes Kastaja aloitti toimintansa, ihmiset pohdiskelivat, oliko hän ehkä Messias. Näille Messiaan odottajille yhteistä oli se, että he olivat tutkineet Jumalan Sanaa. Siksi he tiesivät odottaa pelastajan syntymää. Jeesuksen toisen tulemisen tarkkaa aikaa ei tiedä kukaan ihminen. Jeesus kuitenkin kertoi monista tulemisensa merkeistä, joiden avulla voimme nähdä, että hänen paluunsa on lähellä. Raamatusta - ja ainoastaan Raamatusta - voimme nähdä millaista aikaa elämme ja mitä on edessämme. Mitä enemmän Jumalan ilmoitusta luemme, sitä enemmän tiedämme hänen suunnitelmistaan ja tahdostaan. Jeesus kysyi usein oman aikansa ihmisiltä: ”ettekö ole lukeneet”. Hän sanoi myös ”te eksytte, koska ette tunne Pyhiä kirjoituksia ja Jumalan voimaa”. Edelleen Jeesuksen sanat ovat ajankohtaiset: me eksymme jos emme tunne Jumalan sanaa ja Jumalan voimaa.

/Joulu%20Vanhassa%20testamentissa%201_0  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/Joulu%20Vanhassa%20testamentissa%201_0.pdf

/Joulu%20Vanhassa%20testamentissa%201_0  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/Joulu%20Vanhassa%20testamentissa%201_0.pdf

Advertisement