Page 1

Tuom.21:11 Olivatko ihmisuhrit sallittuja? Tuom.21:10-11: Silloin israelilaiset lähettivät Gileadin Jabesiin kaksitoistatuhatta sotilasta. Heille annettiin käsky: "Menkää Gileadin Jabesiin ja surmatkaa sen asukkaat, myös naiset ja lapset. 11. Kaikki miehet ja ne naiset, jotka ovat maanneet miehen kanssa, on julistettava Herralle kuuluvaksi uhriksi ja surmattava." Ilmaisu, joka on käännetty KR92:ssa ”Herralle kuuluvaksi uhriksi”, on kääntäjien tulkintaa. Alkutekstissä on verbi heherem (verbin haram hifil-muoto), joka tarkoittaa, omistaa, vihkiä tai hävittää, tuhota täysin. Tekstissä ei ole sanoja Herra ja uhri. Samaa verbiä käytetään myös esim. 5Moos.3:6 tai 5 Moos.20:17. KR38 käänsi ”vihkiä tuhon omiksi”. Septuaginta kääntää sanan verbillä hävittää täysin, tuhota (eksolethreuo). Ihmisuhrit kuuluivat tuon ajan monien Lähi-idän kansojen uskontoon. Jumala kielsi voimakkaasti ihmisten uhraamisen. 5 Moos.12:31: Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa. Ne kansat ovat uhranneet jumalilleen polttouhreina jopa poikiaan ja tyttäriään. 5.Moos.20:16-18: Mutta lähellä asuvien kansojen kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne, ette saa jättää jäljelle mitään, ette ainoatakaan elävää olentoa. 17. Julistakaa nämä kaupungit Herralle kuuluvaksi uhriksi ja hävittäkää ne ja niiden asukkaat, heettiläiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niin kuin Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt. 18. Ellette hävitä heitä, he opettavat teille iljettävät tapansa, joita he ovat noudattaneet palvoessaan jumaliaan, ja niin te rikotte Herraa, Jumalaanne vastaan. Katso myös 3 Moos.18:24. Jumala on kaikkivaltias. Hän on luonut kaiken ja ylläpitää kaikkea. Jumala on pyhä ja hän vihaa kaikkea syntiä. Raamatussa on useita kuvauksia Jumalan tuomiotoimista (esim. vedenpaisumus, tuhot Egyptissä, Ilmestyskirjan kuvaamat tuhot). Vanhassa testamentissa Jumala käytti omaisuuskansaansa osoittaakseen pyhyytensä. Jumala käski Israelin tuhota kansat, joiden syntien mitta oli tullut täyteen. Hän ei antanut israelilaisten valloittaa luvattua maata ennen kuin siellä asuvien kansojen syntien mitta oli tullut täyteen (1 Moos.15:16). Jumala siis käytti omaisuuskansaansa tuomioidensa toimeenpanijana. Kansat piti tuhota myös siksi, että niiden hirvittävät tavat eivät leviäisi Jumalan omaisuuskansaan. Kaukana oleville kansoille Israelin tuli tarjota rauhaa (5 Moos.20:10-15). Lähellä olevat piti hävittää. Myöhemmin, kun israelilaiset lankesivat syvälle epäjumalanpalvelukseen, Jumala käytti, monissa historian vaiheissa, vihansa välineenä ympärillä olevia kansoja (esim. Jes.10:5-7). Niiden kautta hän osoitti pyhyytensä Israelille.

/ihmisuhrit  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/ihmisuhrit.pdf