Page 1

Erehtyikö Johannes ajanmäärityksissä? Vuorokauden aikojen laskutavat Markuksen evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus naulittiin ristille kolmannella hetkellä (klo 9). Mutta Johannes sanoo, että oli noin kuudes hetki, kun Jeesus vielä seisoi Pilatuksen edessä. Mark.15:25: "Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet." Joh.19:14 (KR38): "oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki..." KR92n "puolenpäivän aikaan" on tulkintaa: alkutekstissä sanotaan vain ”oli noin kuudes hetki”. On usein ajateltu, että Johannes tai muut evankelistat ovat erehtyneet ajanmäärityksissä. Mutta on olemassa toinenkin selitys. Oli kaksi eri tapaa laskea aikaa. Useimmat juutalaiset laskivat tunnit alkavaksi auringonnoususta ja auringonlaskusta, mutta johtava papisto (saddukeukset) oli omaksunut roomalaista käytäntöä ja he laskivat tunnit keskiyöstä ja keskipäivästä. Jos Johannes on käyttänyt tätä laskutapaa, Jeesus oli Pilatuksen edessä noin kello kuusi aamulla, mikä vaikuttaa hyvin todennäköiseltä. Kiistat juhlapäivien määrityksestä Myös juhlapäivien määrityksissä Johanneksen evankeliumi eroaa muista evankeliumeista. Kun toisissa kerrotaan ehtoollisen asettamisateriasta, niissä sanotaan, että oli se päivä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas ja ateriasta puhutaan pääsiäisateriana (Matt.26:17; Mark.14:12; Luuk.22:7-8). Johannes sanoo, että ristiinnaulitsemispäivä oli pääsiäisen valmistuspäivä (Joh.19:14) eli se päivä, jolloin pääsiäislammas teurastettiin. Qumranin teksteistä käy ilmi, että juhlapäivien ajankohdan määritys oli jo Jeesusta edeltävänä aikana ja myös hänen aikanaan suuri riitakysymys. Esimerkiksi qumranilaiset viettivät Raamatun määräämiä juhlia eri aikaan kuin temppelin johtava papisto. Myös Talmudissa tulee esiin ongelmat juhlapäivien ajankohdan määrityksessä. Talmudissa moititaan ankarasti saddukeuksia, jotka järjestävät uhrimarkkinat farisealaisten juhlapyhiksi. Talmudit (Babylonian Talmud ja Jerusalemin Talmud) ovat juutalaisen perinteisen opetuksen kokoomateoksia Vaikka Talmudit on koottu n. 400500 jKr., ne sisältävät paljon opetuksia varhaisemmalta ajalta. Koska saddukealainen puolue lakkasi olemasta temppelin hävityksen (70 jKr.) jälkeen, talmudin tallentama lausuma täytyy olla sitä edeltävältä ajalta. Kysymys oikeasta kalenterista oli yksi syy siihen, että essealaiset jättivät temppelin jumalanpalveluksen. Toinen keskeinen syy oli kiista oikeasta pappeudesta. Qumranilaisten mukaan ainoa oikea, raamatullinen, tapa laskea aikaa oli auringon mukaan. Aurinkokalenterin tärkeyttä korostavat paitsi Qumranin tekstit mm. I Henokin kirja ja Riemuvuosien kirja, jotka ovat syntyneet noin 250-150 eKr. Näiden kirjojen kopioita on löydetty useita myös Qumranista. Johtava papisto ja ainakin osa kansasta laski aikaa kreikkalaiseen ja roomalaiseen tapaan kuun mukaan. Aurinkokalenterissa kuukaudet laskettiin auringon mukaan. Vuodessa oli tällöin 364 päivää. Kuukausissa oli yleensä 30 päivää, mutta joka kolmannessa kuukaudessa oli 31 päivää. Vuodessa oli täsmälleen 52 viikkoa ja jokainen juhlapäivä osui aina samalle päivälle. Koskaan ne eivät olleet samanaikaisesti viikkosapatin kanssa. (Emme tiedä miten virhe suhteessa maapallon fyysiseen vuoteen (365 1/4) vrk) korjattiin.)

Temppelissä Jeesuksen aikana käytetty kuukalenteri oli hellenistisen maailman käyttämä. Se seurasi kuun kiertoa siten, että kuukausissa oli 29-30 päivää. Tällä tavoin ei aivan saavutettu maapallon fyysistä vuotta, joka kestää 365 1/4 vuorokautta. Virhe kuitenkin korjattiin kolmen vuoden välein: ajanlaskuun lisättiin yksi kuukausi. Kuukalenterin ja aurinkokalenterin ero oli vuosittain noin kymmenen päivää.


Miksi Johannes ei yhdenmukaistanut ajanmäärityksiään, vaikka hän ilmeisesti tunsi aiemmin kirjoitetut kolme evankeliumia? Todennäköisesti hän halusi korostaa, että Jeesus, Jumalan uhrikaritsa, kuoli juuri silloin kun pääsiäislammas teurastettiin temppelissä. Ajanlaskun osilta hän oli ilmeisesti täysin tottunut käyttämään roomalaista kalenteria. Lisäksi hän kirjoitti evankeliuminsa Efesossa, jossa tämä kalenteri oli käytössä. Evankeliumeissa esiintyvä sana Apaskha@ voidaan kääntää joko pääsiäinen, pääsiäisateria tai pääsiäislammas. Ei vaikuta siltä, että tuolla Jeesuksen opetuslasten kanssa nauttimalla viimeisellä aterialla olisi ollut lammas tarjolla. Ilmeisesti pääsiäislammas voitiin teurastaa vasta seuraavana päivänä, koska se oli temppeliä hallitsevan papiston (saddukeusten) mielestä oikea päivä. Saattoivatko juutalaiset syödä pääsiäisaterian ilman pääsiäislammasta? Luvatun maan ulkopuolella asuvat juutalaiset olivat tottuneet viettämään pääsiäistä ilman pääsiäislammasta. Ja qumranilaisten mielestä Jerusalemin temppeli oli niin saastunut, että he eivät voineet ottaa osaa sen uhritoimituksiin. He viettivät kaikki juhlat ilman uhreja. Yhteisö uskoi olevansa: ”uusi temppeli autiomaassa, Israelin pyhä huone” (QS VIII: 4-5 ). Uuden temppelin uhrina olivat rukoukset ja puhdas elämä. Sellaisen uhrin avulla yhteisö tuotti sovituksen: "synti sovitettaisiin ja maa olisi otollinen ilman polttouhrien lihaa ja yhteysuhrien rasvaa. Oikea huulten ylistysuhri on kuin vanhurskauden miellyttävä tuoksu, ja nuhteeton vaellus on kuin mieluisa vapaaehtoinen uhri" (1QS IX: 4-5). Qumranin yhteisö odotti myös aikaa, jolloin temppeli on jälleen puhdas ja uhrit uhrataan oikein.

/erehtyiko  
/erehtyiko  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/erehtyiko.pdf

Advertisement