Page 1

1 Anojan paikalla Orpokotijuhlat Saarella 17-19.8.2001 Rukous: Taivaallinen Isä kiitos siitä, että saamme olla yhdessä tutkimassa sinun sanaasi. Avaa meille nyt sanaasi Pyhän Hengen kautta. Auta meitä näkemään jotain siitä mitä on olla sinun edessäsi anojan paikalla niin että öin ja päivin, lannistumatta, huutaisimme sinua avuksemme. Amen. Tämän raamattutunnin teemana on Aanojan paikalla@. Miten sinä ymmärrät sanan Aanoa@? Mitä anominen on? Nykysuomen sanakirjan mukaan anominen tarkoittaa muun muassa Apyytää nöyrästi@, Arukoilla@, Arukoilla armoa@, Akatsoa apua anoen@. Vuoden 38- käännöksessä tämä sana Aanoa@ esiintyy paljon useammin kuin tässä uudessa käännöksessä, jossa se on monessa kohdassa käännetty @pyytää@ -sanalla. Uudessa Testamentissa on paljon kohtia, joissa meitä kehotetaan anomaan, pyytämään. Jeesus sanoi opetuslapsilleen esimerkiksi vuorisaarnan yhteydessä näin : Pyytäkää niin teille annetaan ja Jokainen pyytävä saa (Matt.7:7). Tai kuten 38-käännöksessä sanottiin: anokaa niin teille annetaan. Jokainen anova saa. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että kuolemaansa edeltävänä iltana, Jeesus kehotti opetuslapsia peräti kahteen eri otteeseen anomaan, pyytämään. Hän sanoi muun muassa: Mitä hyvänsä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. (Joh.14: 13). Ja vähän myöhemmin, samana iltana, Jeesus sanoi näin: ATähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.(Joh.16: 24) Jeesus kertoi myös vertauksia, joiden avulla hän korosti miten tärkeää on, että jatkuvasti olemme anojan paikalla Jumalan edessä. Ajatellaan esimerkiksi Luukkaan 11. luvussa olevaa vertausta ystävän oven takana olevasta hellittämättömästä leivän pyytäjästä. Jeesus päättää vertauksen sanoihin: Mutta minä sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. 9. "Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. 10. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. 11. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? 12. Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa? 13. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät." (Luuk.11:5-13) Tai ajatellaan vertausta leskestä ja väärämielisestä tuomarista. Vaikka tuomari ei välittänyt mitään siitä mikä on oikein tai väärin, hän taipui auttamaan päästäkseen eroon tuosta itseään rasittavasta peräänantamattomasta naisesta. Jeesus päättää vertauksen sanoihin: "Huomatkaa: noin ajatteli väärämielinen tuomari. 7. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? 8. Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?" Näin siis Jeesus uudestaan ja uudestaan kehottaa omiaan anomaan. Myös Uuden Testamentin kirjeissä meitä kehotetaan olemaan anojan paikalla. Esimerkiksi Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa: 6. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 7. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken


2 ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil.4:6) Ja Johannes sanoo ensimmäisen kirjeensä viidennessä luvussa (5:13-15): Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan Poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. 14. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. 15. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen mitä häneltä pyydämme. Anojan paikalla oleminen on siis Raamatun mukaan hyvin keskeinen, oleellinen osa kristityn elämää. Ajattelin, että katsoisimme tässä raamattutunnissa tuota kristityn osaa kahdesta eri näkökulmasta. I Kenen edessä ja miten meidän tulisi olla anojan paikalla? II Mitä meitä kehotetaan anomaan ja miten on mahdollista, että saamme kaiken mitä olemme anoneet?

I Kenen edessä ja miten meidän tulisi olla anojan paikalla? Tässä maailmassa on valtava määrä ihmisiä, jotka anovat jatkuvasti, käyvät monissa temppeleissä, odottavat ja toivovat apua, mutta eivät saa todellista apua - miksi? He esittävät pyyntönsä sellaiselle taholle, joka ei pysty heitä auttamaan. Ensisijaisinta ei nimittäin ole se, että sitkeästi anomme vaan se kenen edessä olemme anojan paikalla. Kristittyinäkin meiltä voi hämärtyä tai vääristyä kuva, käsitys Jumalasta, jonka edessä meidän tulisi olla anojan paikalla. Saatamme ajatella Jumalan esimerkiksi kaiken hyväksyvänä, kilttinä, lepsuna antajana, tai pelottavana rankaisija, joka on kaiken lisäksi kitsas antamaan. On tärkeää nähdä Jumala sellaisena kuin hän on itse ilmoittanut itsensä meille Sanassaan. Kun näemme millainen hän on, anomisemme saa oikean sisällön ja anomme hänen osoittamallaan tavalla. Miten on ymmärrämmekö me tänään edes jossain määrin Jumalan suuruuden? Uskommeko me, että hän on kaikkivaltias, pyhä Jumala, joka suuresta armosta antaa meidän lähestyä itseään ja joka on itse valmistanut meille tien luokseen. Käsitämmekö sen, että ilman hänen toimintaansa me emme voi tietää hänestä mitään, että ilman hänen toimintaansa emme voi oppia tuntemaan häntä, emmekä voi päästä hänen yhteyteensä. Toisin sanoen: tunnustammeko me Jumalan Jumalaksi. Kunnioitammeko me Jumalaa Jumalana? Vai olemmeko vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Kunnioitammeko ja palvelemmeko me luotua (oli se sitten henkistä tai aineellista), vai kunnioitammeko ja palvelemmeko me kaiken Luojaa? Jumala on ilmoittanut meille itsensä Sanassaan. Voimme oppia tuntemaan hänet vain Sanan välityksellä. Olenko minä, ja oletko sinä anojan paikalla sen Jumalan edessä, josta Raamattu kertoo? Sana opettaa meille Jumalasta muun muassa, että hän on kaikkitietävä. Mikään asia ei ole häneltä salassa. Ps. 139:1-4: "Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. 2. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. 3. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. 4. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi".


3 Minun elämässäni ja sinun elämässäsi ei ole mitään, ei edes pientä yksityiskohtaa, jota Jumala ei tietäisi. Voi miten usein yritämme kätkeä häneltä omaa raadollisuuttamme, syntejämme, itsekkyyttämme. Olemme kuin pieni lapsi, joka peittää käsillä silmänsä ja luulee olevansa piilossa. Unohdamme sen että Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili@ (Hepr.4:13). Sanan pohjalta käsitämme myös, että kaikki mitä meillä on, on Jumalasta. Meillä on joskus sellainen erheellinen käsitys, että voimme antaa jotakin Jumalalle, jotakin sellaista mikä ei ole Hänen. Mutta kuten Paavali selkeästi sanoo 1 Kor.4:7: Kuka antaa sinulle erikoisaseman? Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Jos kerran olet saanut kaiken lahjaksi, miksi ylpeilet niin kuin se olisi omaa ansiotasi? On vain yksi asia mitä me voimme antaa Jumalalle sellaista mikä ei ole hänen? Mikähän se on? - Syntimme. Ja kun annamme syntimme hänelle, Jumala on valmis, käsittämättömästä armostaan, tekemään kanssamme vaihtokaupan: hän on valmis ottamaan vastaan syntimme ja antamaan meille vastalahjana vanhurskautensa, pyhyytensä, puhtautensa - asettamaan meidät yhteyteensä. Miksi Jumala toimii näin? Miksi hän on valmis tekemään näin käsittämättömän vaihtokaupan? Koska hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi (1 Joh.4:9). Jumala itse on sovittanut meidät itsensä kanssa. Jumala jätti kirkkauden ja tuli ihmiseksi. Tuo Jeesus Kristus otti ristillä päälleen kaikki meidän syntimme, hän kuoli ja ylösnousi. Joten ei ainoastaan olemassa olomme, vaan myös pelastuksemme perustuu alusta loppuun saakka siihen mitä Jumala on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee. Hänen armostaan olemme olemassa ja hänen armostaan pelastumme. Raamatusta tiedämme myös, että Jumalalla on kaikki valta. Hänessä kaikki pysyy koossa. Mitään ei tapahdu (ei tässä ajassa eikä ikuisuudessa) hänen tietämättään ja hänen sallimattaan. Room. 8:28,32 Paavali kirjoittaa: "Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen". 32. Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Jumala, jolla on kaikki valta, vaikuttaa siis kaiken omiensa parhaaksi - lahjoittaa meille kaiken Jeesuksen kanssa. Miksi sitten tarvitaan minun anomisiani ja rukouksiani - jos kerran Jumala tietää kaiken elämästäni ja toimii kaikessa parhaakseni. Anomista, pyytämistä tarvitaan sen tähden, että minä en tiedä! En tiedä mitä huomenna on edessäni, en tiedä mitä tänään tapahtuu. Jotta voisin kohdata kaikki asiat oikealla tavalla, tarvitsen jatkuvaa Jumalaan turvautumista: nojautumista, tukeutumista häneen, avun pyytämistä häneltä, joka tietää kaiken ja pystyy ohjaamaan askeleeni, tekoni ja sanani oikeaan. Oikea anominen on tällaista jatkuvaa Jumalaan turvautumista. Ollessamme anojan paikalla Jumalan edessä, meidän on tärkeä muistaa, että me emme ole taivuttelemassa Jumalaa vaan hän meitä. Emme pyydä siksi, että yrittäisimme voittaa vastahakoista Jumalaa puolellemme vaan siksi, että hän voisi voittaa meidän vastahakoisuutemme ja antaa meille sitä, mikä on meille kaikkein parasta.


4 Niin kuin Jeesus siinä Luukkaan yhdennessätoista luvussa sanoi: 13. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät." (Luukas 11: 5-13). Olet varmasti joskus miettinyt, mitä nämä Jeesuksen sanat sisältävät. Eikö niin, että Pyhän Hengen saaminen merkitsee kaikkien taivaallisten rikkauksien omistamista. Kun me Jeesuksen sovintotyön kautta saamme synnit anteeksi, Pyhä Henki tulee meihin asumaan. Pyhän Hengen kautta Jeesus asuu meissä ja Isä asuu meissä, koska Jumala on yksi. Siis Pyhän Hengen kautta meissä on ikuinen elämä. Pyhä Henki on hän, joka auttaa meidät perille ikuisuuteen saakka. Pyhä Henki paljastaa päivittäin syntimme ja vetää meitä lähelle Jeesusta, jatkuvaan syntien anteeksisaamiseen. Hän kirkastaa meille Raamatun totuudet, ohjaa oikeaan, rohkaisee ja virvoittaa meitä. Pyhä Henki myös antaa meille lahjojaan, joiden avulla hän rakentaa Kristuksen ruumista, seurakuntaa. Siis kun Jeesus sanoo että 13. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät." niin hän sanoo, että Jumala varmasti antaa kaiken sen mitä tarvitsemme päästäksemme ikuiseen elämään jos sitä Jumalalta anomme. Siis oleellisinta anomisen paikalla olemisessa ei ole se kuinka väsymättömiä ja taitavia anojia olemme. Oleellisinta on kenen edessä ja millä asenteella olemme anojan paikalla. Jumala ei odota meiltä hienoja uskonnollisia suorituksia vaan rehellistä, avointa, jatkuvaa turvautumista Häneen, Taivaalliseen Isäämme. Hän on ainoa, joka pystyy ja hän myös haluaa antaa, kaiken sen mitä todella tarvitsemme. Joku on sanonut, että vain avuton ihminen osaa rukoilla. Avuttomina saamme olla anojan paikalla hänen edessään. II Mitä ja miten meitä kehotetaan anomaan? Miten on mahdollista, että saamme kaiken mitä olemme anoneet? Johanneksen evankeliumissa (14:13-15), Jeesus sanoo: ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. 14. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Vanha käännös on tässä alkutekstin mukaisempi. Siinä sanottiin: 13. ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Mitä tarkoittaa anoa Jeesuksen nimessä? Helposti ajattelemme, että se tarkoittaa jonkinlaista Jeesukselta saadun vallan käyttöä. Esimerkiksi siten, että pyydän jotakin, jota haluan ja sanon lopuksi AJeesuksen nimessä, aamen@. Mutta sitä Jeesuksen nimessä anominen ei tarkoita. Jos sanon jonkun tuntemasi ihmisen nimen (esim. J P), et ajattele kirjaimia, joista tuo nimi muodostuu, vaan mieleesi tulee tuon ihmisen olemus tai jotain yksittäisiä asioita tuosta ihmisestä. Samoin Jeesuksen nimi tarkoittaa kaikkea mitä Jeesus on, Jeesuksen koko olemusta. Millainen Jeesus on: Jeesus toimi kaikessa Isän tahdon mukaisesti. Hänen sanansa ja tekonsa olivat Isän sanoja ja tekoja. Hän saattoi jopa sano, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän.


5 Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, Jeesuksen olemuksessa, pyydämme sitä mitä Jeesus pyytäisi. Laitamme Jeesuksen tavoin ensimmäiselle sijalle Jumalan tahdon toteutumisen. Rukoilemme kuten Jeesus meitä ohjasi rukoilemaan antaessaan meille malliksi esimerkiksi Isä meidän -rukouksen. ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, Jeesus siis lupaa, että hän antaa Amitä ikinä@ Häneltä anomme AHänen nimessään@. Miksi Jeesus tekee niin? AJotta isän kirkkaus tulisi julki Pojassa@ (että Isä kirkastettaisiin Pojassa) Isän rakkaus, armo, valta, viisaus, voima, kaikki mitä Isä on, tulee osoitetuksi sen kautta kun Jeesus vastaa pyyntöihimme. Paino ei ole siinä, että opetuslapset anovat, vaan kenen nimessä, kenen olemuksessa he anovat. Jeesuksen nimessä anominen on Jumalan tahdon toteutumisen anomista. Jumala ilmoittaa meille tahtonsa ennen muuta sanansa välityksellä. Jumalan tahto ei koskaan ole Hänen oman sanansa vastainen. Pyydänkö todella, että Jumalan tahto tapahtuisi, vai yritänkö sitkeällä rukouksella saada Jumalan toteuttamaan omat ajatukseni ja suunnitelmani? Jumala on antanut meille sanansa ja Pyhän Henkensä ohjaamaan meitä hänen tahtonsa tuntemiseen. Luenko raamattua rukoillen, että jokainen sanan kohta voisi toteutua elämässäni? Jos sydämestäni pyydän, että Jumala tahto tapahtuisi, hän toimii pyyntöni mukaan, vaikka en sitä ymmärtäisikään. Minun ei tarvitse olla levoton ja peloissani, kun en tiedä miten jokin asia tulisi ratkaista. Jumala on luvannut johdattaa. Hän sulkee ovet, joista hän ei ole tarkoittanut minun menevän. Hän avaa juuri oikeat ovet ja oikeaan aikaan. Saan levätä Hänen käsissään. Usein ongelma ei ole niinkään se, että en tiedä mikä on Jumalan tahto, vaan se, että en halua toimia sen mukaan. Mutta kun Jumalan tahto saa toteutua elämässäni, voin elää todeksi jotain taivaasta jo täällä maan päällä. Jeesuksessa meidät on, ahdistusten ja kärsimysten keskelläkin ollessamme, asetettu taivaallisiin Jokainen meistä on varmaan joskus pettyneenä ajatellut, että vaikka pyytämällä pyysin Jumalalta apua siihen ja siihen tilanteeseen, hän ei auttanut, hän ei vastannut pyyntöihini. Mutta se että Jumala kuulee rukouksen, ei välttämättä tarkoita myöntävää vastausta pyyntöömme. Se voi myös tarkoittaa sitä, että Jumala antaa minulle voimaa kulkea hänen valmistamansa tien ilman että joudun epätoivoon. Itselleni tätä asiaa on valaissut erityisesti kaksi raamatun kohtaa. Toinen kohdista on Luukkaan evankeliumin kuvaus Jeesuksen rukouksesta Getsemanessa Luuk.22:41-44: Itse hän meni vähän edemmäs, kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili: 42. "Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun." 43. Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä.* 44. Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin.* "Tämä malja" tarkoittaa ilmeisesti Jumalan vihan maljaa, jonka Jeesus joi pohjaan asti kun tuli synniksi meidän edestämme. Jeesus oli suuressa tuskassa. Hän tiesi mikä häntä odottaa. Hän tulisi ottamaan puhtaaseen ruumiiseensa ihmiskunnan synnit. Jos olisimme olleet Getsemanessa, kuulleet Jeesuksen rukouksen ja nähneet mitä sen jälkeen tapahtui, olisimme ajatelleet, että Jumala ei kuullut! Jumala ei vastannut!


6 Mutta Heprealaiskirjeessä sanotaan, että Jumala kuuli kun Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi häntä avukseen (Hepr.5:7). Millainen oli Jumalan vastaus tuohon rukoukseen? Isä lähetti taivaasta enkelin vahvistamaan Jeesusta, jotta tämä pystyi juomaan maljan pohjaan asti. Vahvistuksen jälkeen Jeesus rukoili suuressa tuskassaan yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin (Luuk.22:44). Vahvistus ei poistanut tuskaa. Jeesuksen ahdistus oli edelleen käsittämättömän suuri. Mutta Jeesus sai juuri niin paljon voimaa, että hän pystyi kestämään tuskan. Pyytämällä Isän tahdon toteutumista Jeesus sai täydellisen voiton. Ilman tuota voittoa kenelläkään meistä ei olisi pääsyä Jumalan yhteyteen, Jumalan lapseuteen. Mitä siitä olisi seurauksena, jos aina tapahtuisi toiveemme mukaan? Jumala tekee kaiken iankaikkiseksi parhaaksemme! Myös meidän elämässämme Jumalan tahdon toteutuminen on tie voittoon - ikuisesti Toinen raamatun kohta, joka on minulle opettanut jotain siitä miten Jumala vastaa rukouksiimme on tuo tuttu Room.8. luvun kohta, jossa sanotaan muun muassa: Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa* ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Usein meiltä jää huomaamatta, että tämä lohdullinen sana liittyy rukoukseen. Siinä edellä Paavali kirjoittaa näin: 26. Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. 27. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa* ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Kun me elämme Jeesuksen yhteydessä, Pyhä Henki asuu meissä. Ja kuten jo aiemmin totesimme, kun Pyhä Henki asuu meissä, Isä ja Jeesus asuvat meissä, koska Jumala on yksi. Tämä Jumalan Henki, joka meissä asuu, tietää mikä missäkin tilanteessa on Jumalan tahto. Esimerkiksi kun joudun vaikeisiin tilanteisiin, ahdistuksiin, sairauteen yleensä pyydän päästä niistä mahdollisimman pian pois. En tiedä mitä tulisi rukoilla! Mutta Pyhä Henki tietää. Hän rukoilee Jumalan tahdon mukaan Jumalan omien edestä. Jos meidän elämämme ja pelastumisemme olisi kiinni meidän ymmärryksestämme, tahdostamme tai tekemisestämme, tuhoaisimme kaiken todennäköisesti jo alkutekijöissään. Nyt Pyhä Henki, Jumalan Henki, rukoilee puolestamme; toimii puolestamme; auttaa meitä Ja siksi: Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa* ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Me tiedämme: tässä ei sanota: @me tunnemme@ tai @me ymmärrämme@. Me tiedämme (vaikka ei siltä näyttäisi, eikä tuntuisi), että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ei : @kaikki hyvät asiat@. Vaan: @kaikki@. Jumala ei ole luvannut poistaa kaikkea kärsimystämme, mutta hän on luvannut, että hän kuljettaa, kantaa meidät perille ja siksi me tässä ajassa lakkaamatta huudamme häntä avuksi, tukeudumme häneen rukouksessa, anomisessa. Haluan vielä lopuksi palata tuohon vertaukseen väärämielisestä tuomarista ja peräänantamattomasta leskestä. Luukas sanoo tuon vertauksen alussa: Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta. Vanhassa käännöksessä sanottiin Aettä heidän tuli


7 aina rukoilla eikä väsyä.@ Tässä kohden uusi käännös on parempi. Me voimme kyllä väsyä, mutta on tärkeää, että emme lannistu, vaan väsyneinäkin turvaudumme jatkuvasti Jumalaan. Juuri ennen kuin Jeesus kertoi tuon vertauksen, hän oli puhunut monia yksityiskohtia siitä, miten hän kerran palaa kirkkaudessa Ihmisen Poikana. Puhuttuaan paluustaan, Jeesus kertoo tuon vertauksen ohjatakseen meitä rukoilemaan lannistumatta hänen paluuseensa saakka. Jeesuksen omina me odotamme Jeesuksen paluuta kirkkaudessa. Sitä odottaessamme meidän tulisi olla tuon lesken tavoin peräänantamattomia anomisessamme. Ja voimme olla varmat siitä, että anomisemme ei ole turhaa. Vaikka tuomari ei välittänyt mitään siitä mikä on oikein tai väärin hän taipui auttamaan päästäkseen eroon tuosta itseään rasittavasta peräänantamattomasta, leskestä. Jeesus toteaa, että jos noin ajattelee väärämielinen tuomari, jolla ei ole haluakaan toimia oikein, niin tottahan Jumala (Jumala, joka rakastaa meitä ja toimii kaikessa oikein) hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Vertauksensa lopuksi Jeesus esittää kysymyksen: Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?" Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan löytääkö hän niitä, jotka kaikessa turvautuvat Jumalaan, jotka öin ja päivin huutavat häntä avukseen. Löytääkö hän niitä, jotka ovat anojan paikalla hänen edessään? Mistä, millaiselta paikalta hän löytää meidät, sinut ja minut?. Rukous: Taivaallinen Isämme, auta meitä aina tuomaan kaikki asiamme rukoillen, anoen ja kiittäen sinun eteesi, niin että sinun rauhasi, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelisi sydämemme ja ajatuksemme niin, että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa. .

anojanpaikalla  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/anojanpaikalla.pdf

anojanpaikalla  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/anojanpaikalla.pdf

Advertisement