Page 1

Mitä tarkoittaa Mark.9:1. Hän sanoi vielä: "Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan." Matt.16:28: ”Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana.” Alkutekstissä: ”tässä seisovissa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan”. Tätä on selitetty mm. niin, että Jeesus tarkoittaisi ylösnousemustaan, Pyhän Hengen vuodatusta ja alkuseurakunnan syntyä. Opetuslapset saivat nähdä tuon kuningaskunnan syntyvaiheet. Minä oletan, että Jeesus tarkoitti näillä sanoilla sitä, mistä Markus kertoo heti jatkossa ja jonka tapahtuman hän selvästi liittää näihin Jeesuksen sanoihin (Mark.10:1-9). Kolme opetuslapsista sai nähdä Jeesuksen kirkkaudessaan ja kuninkuudessaan. Muissakin evankeliumeissa Jeesuksen kirkastuminen liitetään Jeesuksen lupaukseen ”tässä seisovissa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan” (Luuk.9:27-36; Matt.16:28-17:9). Tätä tulkintaa vahvistaa mielestäni vielä Pietarin sanat: 2 Piet 1:16. Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. 17. Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän Kirkkauden ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." 18. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.

Mark 9,1%20eiv%c3%a4t%20kuole%20ennen%20kuin%20n%c3%a4kev%c3%a4t%20jumalan%20valtakunnan%20tulevan%2  
Mark 9,1%20eiv%c3%a4t%20kuole%20ennen%20kuin%20n%c3%a4kev%c3%a4t%20jumalan%20valtakunnan%20tulevan%2  

http://www.sekl.fi/sites/default/files/Mark.9,1%20eiv%C3%A4t%20kuole%20ennen%20kuin%20n%C3%A4kev%C3%A4t%20Jumalan%20valtakunnan%20tulevan%20...

Advertisement