Page 1

nodig

postzegel

Geen

Service abonnement

Een hele zorg minder!

Voor elke reparatie in uw woning een vakman laten langskomen? Dat kan makkelijker en goedkoper. Voor een klein bedrag per maand heeft u al een service-abonnement van Woonstichting Vooruitgang. Daarmee bent u verzekerd van vakkundige hulp.

2160 WE SASSENHEIM

Antwoordnummer 659

Woonstichting Vooruitgang

Reparaties worden snel en goed uitgevoerd, zonder extra kosten. Meer weten?

Postadres

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze brochure?

Woonstichting Vooruitgang

Neem contact met ons op via telefoonnummer

Hoofdstraat 10

(0252) 24 10 10 of via email:

2171 AT Sassenheim

mail@wstvooruitgang.nl

Reparatieverzoeken en technische vragen Woonstichting Vooruitgang

Kunt u melden op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur, op (0252) 24 10 10.

Telefoonnummer

Daarnaast kunt u uw klacht ook melden via

(0252) 24 10 10

onze website, www.wstvooruitgang.nl of per e-mail, reparatieverzoek@wstvooruitgang.nl

Faxnummer (0252) 24 10 29

Storingen CV installatie Installatiebedrijf Feenstra

Internet

0900-8455 (5 ct p/m)

mail@wstvooruitgang.nl www.wstvooruitgang.nl

Glasschade 0800-0260035

Bezoekadres Hoofdstraat 10 in Sassenheim

Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

Woonstichting Vooruitgang Hoofdstraat 10 2171 AT Sassenheim Telefoon: (0252) - 24 10 10 Telefax: (0252) - 24 10 29 E-mail: mail@wstvooruitgang.nl www.wstvooruitgang.nl

2009-1587 wstvooruitgang serviceabonnement.indd 1

08-02-12 13:45


Aanmelden voor een service-abonnement is heel

Heeft u een piepende deur? Moet uw cv worden bijgevuld? Met een service abonnement hoeft u

Als u een service-abonnement heeft afgesloten, zorgt Woonstichting

eenvoudig. Vul de antwoordkaart in en stuur hem

Volgens de huurwet, die per 1 augustus 2003 is

ons maar te bellen en we voeren de onderhouds-

Vooruitgang voor een kosteloze reparatie of vervanging van:

op (zonder postzegel). Of meld u aan via onze

gewijzigd, heeft elke verhuurder de plicht ervoor

werkzaamheden zo snel mogelijk uit, zonder

te zorgen dat de woningen in goede staat blijven

extra kosten.

Service-abonnement

website: www.wstvooruitgang.nl. l

Afvoeren

Nadat uw aanmelding bij ons binnen is en u een

stoppen en kettingen van wastafels en gootsteen.

u een bevestiging. In deze bevestiging staat de

eventuele gemeenschappelijke ruimte die daarbij

bevestiging heeft ontvangen, komt een medewer-

l

Brievenbus in de eigen voordeur

datum van ingang. De algemene voorwaarden

hoort goed te verzorgen. Zaken die het wonen

ker van Woonstichting Vooruitgang bij u langs

l

Centrale verwarming (cv)

zijn te downloaden via onze website

aangenamer maken, zoals het sausen van plafonds

voor een controle van de woning. Indien moge-

of het aanbrengen van een nieuw behangetje, zijn

lijk worden de geconstateerde gebreken direct

altijd voor rekening van de huurder. Net zo goed

verholpen.

Vulslangen, wartels en sleutels. We ontluchten en vullen cv-installaties. l

als de reparatie van zaken die de huurder zelf (per ongeluk) stuk maakt. In elk huishouden is sprake

Een klein bedrag per maand

van allerlei kleine en grotere onderhoudsklusjes Een service-abonnement is vergelijkbaar met een

die scheef hangen, kapotte sloten, stopcontacten

Dakgoot Schoonhouden van dakgoot, regenpijp, platte daken en dakkapeldaken

Beëindiging van het service-abonnement

bij vervuiling door bijvoorbeeld bladeren.

Het service-abonnement eindigt automatisch

l

Deurbel, huistelefoon of intercom van de eigen woning

wanneer u de huur opzegt. Als u om een andere

l

Elektrische schakelaars en stopcontacten

reden het service-abonnement wilt beëindigen,

Met uitzondering van gebreken die zijn veroorzaakt door overbelasting.

dan dient u Woonstichting Vooruitgang daarvan

verzekering. Voor een klein bedrag per maand

l

Gaskranen

schriftelijk op de hoogte te stellen. Opzeggen kan

die het niet meer doen. Ook deze zijn voor reke-

bent u ervan verzekerd dat technische gebreken

l

Hang- en sluitwerk

drie jaar nadat u het service-abonnement heeft

ning van de huurder. Behalve als u een service-

vakkundig gerepareerd worden. Dat bedrag heeft

abonnement heeft. Dan neemt Woonstichting

u al snel terugverdiend.

Vooruitgang de reparatie van deze kleine herstel-

l

lingen voor haar rekening. De abonnementskosten

Wat kost het service-abonnement?

worden samen met de maandelijkse huur geïnd.

l

Service-abonnement € 3,95 per maand*.

l

De kosten worden naast uw huurprijs en servicekosten in rekening gebracht.

Wat houdt het service-abonnement in? Voor € 3,95 neemt Woonstichting Vooruitgang het

Onderhoud en reparatie en vernieuwen van sloten, grendels,

afgesloten. Vanaf het moment dat Woonstichting

scharnieren, uitzetijzers, raamboompjes, raamsluiters en roosters.

Vooruitgang de opzegging heeft ontvangen, geldt

Vaste kast en kastenwand

een opzeg­termijn van een volle kalendermaand.

Inclusief hang- en sluitwerk. l

Kranen

Nalatigheid

Vervangen van kraanleertje, uitloop van kraankoppen en reparaties. Plinten

door nalatigheid, slordigheid of onachtzaamheid

l

Riolering

van uw kant, bent u altijd zelf verantwoordelijk

Wat zijn de voordelen?

normaal gesproken voor rekening van de huurder

l

geen onverwacht hoge uitgaven

komen. Daar zijn alle kosten bij inbegrepen: voor-

l

vakkundige reparatie

Plegen van onderhoud en kleine reparaties (toiletbril, vlotterkraan,

rijkosten, uurloon en materialen.

l 

zekerheid: wat kapot is wordt gerepareerd

trekker, trekkoordje, drukknop enz.)

tijdsbesparing

Het ontstoppen van niet gezamenlijke afvoeren en riolen. l

l

voor herstel.

Toilet

Trapleuning Onderhoud en reparatie van de trapleuning in uw woning.

Reparaties aan voorzieningen die door de zittende huurder zelf zijn aangebracht vallen niet onder

Als onderhoud, herstel of vervanging nodig is

l

merendeel van de kleine herstellingen over, die

l 

Telefoon werk

en reparaties, zoals: deurtjes van keukenkastjes

www.wstvooruitgang.nl.

Mijn gegevens

heeft elke huurder de plicht om zijn woning en de

Naam

Zodra wij uw aanmelding binnen hebben, ontvangt

Adres

Servicebeurt

Postcode Woonplaats

maken van de woning. Volgens diezelfde wet

Telefoon thuis

Ingang abonnement

pluggen. Alleen tijdens de servicebeurt vervangen we ook roosters,

Datum

Afvoeren van wastafels, douche, gootsteen, sifons, putten en douche­

E-mail Handtekening

en dat de huurders normaal gebruik kunnen

Ja, ik maak graag gebruik van een service-abonnement van Woonstichting Vooruitgang

Zo meldt u zich aan

Wat vergoedt het service-abonnement zoal?

Antwoordkaart

Verzekerd van hulp

Service-abonnement (¤ 3,95 per maand)

Een hele zorg minder!

* prijspeil per 1 januari 2009

Elke huurder krijgt er vroeg of laat mee te maken: kleine gebreken aan de woning die gerepareerd moeten worden. Bij elkaar opgeteld kunnen de kosten daarvan hoog oplopen. Maar als u een service-abonnement van Woonstichting Vooruitgang afsluit, houdt u deze kosten laag. In dat geval worden veel reparaties voortaan kosteloos uitgevoerd.

* prijspeil per 1 januari 2012

het service-abonnement.

Woonstichting Vooruitgang behoudt zich het recht voor om met opgaaf van reden het abonnement te stoppen.

2009-1587 wstvooruitgang serviceabonnement.indd 2

08-02-12 13:45

WST - Service abonnement  
WST - Service abonnement