Page 1

Hieronder vindt u een alfabetische lijst met een groot aantal onderdelen van de woning. Volgens de wet moet Woonstichting Vooruitgang zorgen voor een goede staat van uw woning. U moet echter ook zelf kleine reparaties (laten) verrichten (Zie Besluit kleine herstellingen). Alle reparaties die nodig zijn als gevolg van slijtage door normaal gebruik of als gevolg van ouderdom, verzakking of bouwfouten worden uitgevoerd voor rekening van Woonstichting Vooruitgang. Reparaties noodzakelijk als gevolg van beschadiging, vernieling, onjuist en/of ondeskundig gebruik door bewoners/gebruikers zijn altijd voor rekening van de huurder. Onderhoud en reparaties aan zelf aangebrachte voorzieningen zijn voor rekening van de huurder. Wanneer het onderhoud onder het serviceabonnement valt, voert Woonstichting Vooruitgang het onderhoud voor u uit als u een serviceabonnement heeft afgesloten. Heeft u geen serviceabonnement afgesloten, dan is het onderhoud voor uw eigen rekening. ONDERWERP Algemeen • Onderhoud en reparaties als gevolg van beschadiging, vernieling, ondeskundig en/of onjuist gebruik door de huurder. • Onderhoud en reparaties als gevolg van normale slijtage en ouderdom. Aanbouw • Voor een aanbouw zoals bijvoorbeeld een pergola, zonnescherm, hek, schutting enzovoorts moet u altijd een schriftelijke aanvraag indienen. Bij verhuizing moet de aanbouw worden verwijderd tenzij de volgende huurder deze overneemt. Voor een aantal aanbouwen is een bouwvergunning van de gemeente nodig. Informeer eerst bij Woonstichting Vooruitgang naar de mogelijkheden. Afvoeren • Ontstoppen van afvoeren van wastafel, douche en gootsteen. • Repareren en vervangen van afvoeren van wastafel, douche en gootsteen. • Ontstoppen, repareren en vervangen van gezamenlijke afvoeren en riolen, zoals standleidingen van flats en etagewoningen. Afvoerstop en kettinkje • Vervangen van roosters, stoppen en kettinkjes van wastafel, fonteintje of gootsteen.

Voor rekening van huurder

Service abonne‑ ment

Voor rekening van WSTV

H W

H

H

S

H

S W

H

S

Afzuiginstallatie (zie mechanische ventilatie) Afzuigkap (recirculatiekap) • Een afzuigkap met motor mag niet op bestaande ventilatiekanalen worden aangesloten. Voor installatie van een afzuigkap is schriftelijke toestemming van Woonstichting Vooruitgang nodig. Antenne/schotelantenne • Voor installatie is toestemming van Woonstichting Vooruitgang (en de gemeente) nodig.

Versie 2 / november 2011

H

H

1


ONDERWERP Balkon en balustrade • Onderhoud en reparatie van balkon en balustrade. Behang • Verwijderen van behang en herstel van de ondergrond bij schade als gevolg van verwijderen. (zie ook stucwerk). • Aanbrengen van nieuw behang. Bel • Onderhoud en reparatie van standaardbel, -trafo en drukknop van individuele installaties. • Onderhoud en reparatie van gezamenlijke belinstallaties (bij flats en etagewoningen). Bergingsgang • Onderhoud. • Schoonhouden.

Service abonne‑ ment

Bevriezing • Het treffen van voorzieningen aan waterhoudende leidingen (dus ook c.v.) teneinde bevriezing te voorkomen en herstel van schade als gevolg van bevriezing. Boiler • Reparatie en onderhoud indien eigendom van Woonstichting Vooruitgang. • Reparatie en onderhoud indien eigendom van huurder. Brievenbus • Repareren en vernieuwen van de brievenbus in eigen voordeur. • Repareren en vernieuwen van de brievenbus in gezamenlijke ruimte. • Repareren van vernielde brievenbus in gezamenlijke ruimte. Buitentrap • Onderhoud en reparatie. • Schoonhouden.

Versie 2 / november 2011

Voor rekening van WSTV

W H H H

S W

W

H

Bestrating • Herstellen en onderhouden van oorspronkelijke terrassen of tegelpaden standaard behorende bij de woning. • Herstellen en onderhouden van tegelbestrating in brandgangen, achterpaden en in bergingen. • Herstellen en onderhouden van alle door huurder aangebrachte bestrating. • Het leveren van 1 m3 zand voor het ophogen en herbestraten.

2

Voor rekening van huurder

W W H W

H

W H

H

S

H

S W

H

W


ONDERWERP Buitenverlichting • Onderhoud en reparatie van (standaard) buitenverlichting aangesloten op eigen meter of behorende bij de woning, inclusief vervanging van lampen. • Onderhoud en reparatie van verlichting in gemeenschappelijke ruimtes (zoals galerij, trappenhuis, portiek, gang, achterpad en entreeruimte) en het vervangen van armaturen en lampen. Centrale Verwarming • Bijvullen, ontluchten en aansteken van de cv-installatie. • Schoonhouden, repareren en vernieuwen van de cv-installatie (telefonisch melden bij Feenstra via 0900-8455). Dak • Onderhoud en vernieuwen van dakpannen en dakbedekking. • Repareren van schade aan dakconstructie en dakbedekking na betreden van het dak door huurders (dit is niet toegestaan!). Dakgoot • Schoonhouden van dakgoot, regenpijp, platte daken en dakkapeldaken bij vervuiling door bijvoorbeeld bladeren. Dakraam en dakkapel • Onderhoud en vervanging van dakraam en dakkapel aangebracht door huurder. • Onderhoud en vervanging van dakraam en dakkapel behorend bij de woning.

Voor rekening van huurder

H

Service abonne‑ ment

Voor rekening van WSTV

S W

H

S W

W H

H

S

H W

Deur • Repareren en vervangen van binnen- en buitendeuren bij normale slijtage of ouderdom.

W

Deurkruk (zie hang- en sluitwerk) Deuropener (electrisch) • Onderhouden en repareren van gemeenschappelijke onderdelen van de installatie.

W

Douche (zie sanitair) Drempel/dorpel • Vastzetten van dorpels (binnen en buiten). • Vervangen van dorpels. Elektra • Verhelpen van kleine storingen inclusief kleine reparaties als vervanging van schakelaars, contactdozen en lichtpunten. • Repareren en vernieuwen van de elektrische installatie en groepenkast.

Versie 2 / november 2011

H

S

H

S

W

W

3


ONDERWERP Erfafscheiding • Onderhoud en herstel van door Woonstichting Vooruitgang aangebrachte erfafscheidingen. • Onderhoud en herstel van door huurder aangebrachte erfafscheidingen.

Voor rekening van huurder

Service abonne‑ ment

Voor rekening van WSTV

W H

Fundering • Onderhoud en reparatie van fundering.

W

Galerij • Onderhoud en reparatie van galerijen.

W

Gaskraan/gasleidingen • Onderhoud en herstel van gasleidingen in de woning voor zover deze standaard tot de woning behoren. • Onderhoud en reparatie van gaskraan behorend bij cv-ketel, gasgeiser, kachel of boiler in eigendom van Woonstichting Vooruitgang. • Onderhoud en reparatie van gaskraan behorend bij cv-ketel, gasgeiser, kachel of boiler van huurder. Geiser • Onderhoud en vernieuwing.

W W H

H

Gevel • Onderhoud aan de buitengevel (schilderwerk, herstel houtrot, metsel- en voegwerk).

W

Glasbreuk • Repareren van glasbreuk (telefonisch melden bij de glascentrale via 0800-0260035).

W

Goot (zie bij dakgoot) Hang- en sluitwerk • Onderhouden, repareren en vervangen van sloten, deurknoppen, schilden, scharnieren enz. van ramen, deuren en luiken. • Onderhouden en repareren van hang- en sluitwerk in gemeenschappelijke ruimtes. • Vervangen van hang- en sluitwerk bij geconstateerde slijtage of ouderdom of wanneer het kunststofkozijnen betreft. Huistelefoon/intercom (van flats en etagewoningen) • Onderhoud en reparatie van de huistelefoon en deuropener in uw woning. • Storingen veroorzaakt door bewoner. • Onderhoud en reparatie van de installatie.

4

Versie 2 / november 2011

H

S W W

H H

S W


ONDERWERP Inbraakschade • Het herstellen van schade als gevolg van (poging tot) inbraak, mits er een proces verbaal van aangifte bij de politie wordt overlegd.

Voor rekening van huurder

Service abonne‑ ment

Voor rekening van WSTV

W

Intercom (zie huistelefoon) Kast (vaste) • Onderhoud, reparatie en vernieuwen van scharnieren en sloten. Keuken • Onderhoud en herstel van onderdelen als aanrechtblad, keukenkastjes en -toebehoren als scharnieren, sluitingen, ladegeleiders en handgrepen. • Vernieuwen van het keukenblok, -kastjes en aanrechtblad bij ouderdom en normale slijtage. Kitvoegen (badkamer en keuken) • Schoonhouden kitvoegen. • Vervangen van losse voegen en kitvoegen. Kozijn • Reparatie, onderhoud en schilderen van gevelkozijnen aan de buitenzijde . • Reparatie, onderhoud en schilderen van gevelkozijnen aan de binnenzijde. Kraan • Repareren en vernieuwen van eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen als kraanleertje, perlator, kraanuitloop, kraankop en dergelijke. • Vernieuwen van keuken-, badkamer-, toilet- en wasmachinekraan als gevolg van normale slijtage. Lekkage • Lekkage als gevolg van handelingen van huurder. • Lekkage aan dak of ramen.

H

S

H

S W

H

W W

H

H

S W

H

W

Leuning (zie trap) Lift • Onderhoud en reparatie.

W

Luchtrooster • Schoonhouden van individuele roosters in keuken, douche en ramen. • Repareren en vervangen van individuele roosters in keuken, douche en ramen. Mechanische ventilatie • Schoonhouden van ventielen/roosters. • Onderhouden en reinigen (unit en kanalen) van het mechanische ventilatiesysteem.

Versie 2 / november 2011

H H

H

S

W

5


ONDERWERP Metselwerk • Onderhoud en herstel van buitenmetselwerk. Naamplaatje • Aanschaf, aanbrengen en verwijderen bij complexen / woningen zonder huismeester. • Aanschaf, aanbrengen en verwijderen bij zogenaamde ‘huismeestercomplexen’. Ongedierte • Bestrijding van ongedierte. Ontstoppen • Het ontstoppen van putten, riolering, hemelwaterafvoer, afvoer, goot, gootsteen, wastafel, fontein en wc. Plafond • Onderhoud en herstel van plafondconstructies. • Schilderen en sausen van plafonds en verrichten kleine reparaties.

Voor rekening van huurder

Service abonne‑ ment

Voor rekening van WSTV

W H W

H H

S

W

H

Planchet (zie bij sanitair) Plint • Onderhoud, reparatie of vervangen van plinten. Raam (zie ook kozijn) • Repareren, smeren en vervangen van hang- en sluitwerk (scharnieren, deurknoppen, raamboompjes, uitzetijzers e.d.). • Repareren en vervangen van raam bij nalatigheid huurder. • Repareren en vervangen bij normale slijtage of ouderdom. Regenpijp • Schoonhouden en ontstoppen van de regenpijp voor zover bereikbaar voor de huurder. • Vernieuwen van de regenpijp.

H

S

H

S

H W

H

S W

Riolering (zie ook afvoeren) • Reparatie na verzakking of slijtage.

W

Ruit (zie glasbreuk) Sanitair • Repareren en vernieuwen van doucheslang, handdouche, planchet en zeepbakje. • Douchekraan (zie bij kraan) • Toilet (zie bij toilet). Scharnier (zie hang- en sluitwerk)

6

Versie 2 / november 2011

H

S


ONDERWERP Schilderwerk • Schilderwerk in de woning. • Schilderwerk aan de buitengevel en gemeenschappelijke ruimten. Schoorsteen • Repareren schoorsteen. • Vegen van de schoorsteen (bij woning met gaskachel).

Voor rekening van huurder

Service abonne‑ ment

H

Voor rekening van WSTV

W

W

H

Sifon (zie afvoeren) Sleutel • Leveren van sleutels bij aanvang van de huur. • Sleutels bijmaken.

W

H

Slot (zie hang- en sluitwerk) Spiegel • Vervanging bij breuk. • Vervanging van standaard spiegels waar ‘het weer’ in zit.

H H

S

H

S

Stopcontact (zie elektra) Stortbak (zie toilet) Stucwerk • Dichten van kleine scheuren en het repareren van kleine beschadigingen i.v.m. behangen. • Grote reparaties aan wanden.

W

Tegelwerk • Repareren en vernieuwen van loszittende (standaard) tegels. • Vervangen van beschadigde wand-, vloer- en vensterbanktegels als gevolg van bijv. boren. • Schoonmaken (kit)voegen. • Vervangen van losse voegen/kitvoegen.

H

Tochtwering • Aanbrengen, vervangen en onderhouden van tocht-werende voorzieningen zoals tochtstrips.

H

Toilet • Onderhoud en kleine reparaties aan toilet, reservoir en stortbak (toiletbril, vlotterkaan, trekker, trekkoordje, drukknop enz.). • Reparatie en vervanging bij slijtage of ouderdom van stortbak en/of toilet.

Versie 2 / november 2011

W

H

H

W

S W

7


ONDERWERP

Voor rekening van huurder

Trap • Repareren en vervangen van trappen in de woning en gemeenschappelijke ruimten. • Repareren en vastzetten van leuningen en hekken in gemeenschappelijke ruimten. • Repareren en vastzetten van leuningen en hekken in de woning. Tuin • Onderhoud gemeenschappelijke tuin. • Onderhoud privé tuin en terras.

Service abonne‑ ment

Voor rekening van WSTV

W W H

S

W

H

Uitzetijzer (zie hang- en sluitwerk) Vensterbank • Reparatie en onderhoud van vensterbanken.

H

S

Ventilatie (zie mechanische ventilatie) Verlichting (zie buitenverlichting) Vlizotrap • Smeren en onderhouden van scharnieren, geleidingen, veren en vastzetconstructies. • Repareren van scharnieren, geleidingen, veren en vastzetconstructies. • Vernieuwen van versleten constructie en/of trap. Vloeren • Verrichten van kleine reparaties. • Verrichten van grote reparaties aan cementvloeren. • Repareren en vernieuwen van vloerdelen en balken. Warmwatervoorziening • Onderhoud en vervanging: Indien deze in eigendom is van Woonstichting Vooruitgang. • Onderhoud en vervanging: Indien deze in eigendom is van de huurder. Wastafel • Vervanging ivm ouderdom of slijtage. • Onderhoud en dagelijkse reparaties. Waterleiding • Vervangen of repareren van een door vorst gesprongen waterleiding. • Ontdooien van de bevroren leiding. • Vernieuwen en repareren van de waterleiding bij slijtage of redenen buiten de schuld van de bewoners. WTW-units • Onderhoud (jaarlijks reiniging unit, vervangen filters) en reparatie. • Vervangen filters halfjaarlijks. Zeepbakje (zie sanitair)

8

Versie 2 / november 2011

H H

S W

H

S

W W W

H

H

S

W

H H

W

W H

WST - Onderhouds abc  
WST - Onderhouds abc