Page 1

Kluswijzer Woonstichting Vooruitgang biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. In de brochure Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) wordt uitgebreid uitgelegd welke spelregels er zijn en welke mogelijkheden u hebt. Voor het leggen van zwevend parket en laminaat gelden de volgende aanvullende kwaliteitseisen: 1. Bestaande vrije hoogte tussen vloer en onderzijde deuren opmeten om dikte zwevend parket of laminaat met ondervloer vast te stellen. 2. De totale dikte van de ‘vloerbedekking’ mag niet meer dan 15 mm zijn, inclusief onderlaag. 3. Onder de harde ‘vloerbedekking’ moet een geluidsisolerende laag worden aangebracht. Bij etagewoningen moeten deze ondervloer een geluidsreducerende werking van minimaal 10 decibel hebben. 4. Als ondervloer moet een laag thermovilt (of gelijkwaardige vervanger) worden aangebracht.

1. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de vloer. 2. U bent verplicht parket of laminaat op voorraad te hebben in verband met het

Zelf zwevend parket of laminaat leggen

vervangen van beschadigde/kapotte planken door u of een toekomstige huurder. De voorraadgrootte moet minimaal 1m2 hele planken zijn. Bij mutatie laat u deze achter. 3. Indien voor onderhoudswerk, welk te wijten is aan u, de vloer gedeeltelijk moet worden verwijderd, bent u daarvoor verantwoordelijk. Vooruitgang aanvaardt geen aansprakelijkheid. 4. Indien de vloer wordt verwijderd, mag er geen schade ontstaan aan de ondervloer. De oude plinten en stofdorpels moeten op originele wijze worden herplaatst. 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloer (lakken, schuren e.d.)

5. De vloer moet worden vrijgehouden van de wanden om geluidsoverdracht te voorkomen (dit moet voldoen aan de NEN 5077), of u moet randisolatie toepassen.

1. De deuren mogen niet worden ingekort. 2. Er mag geen geluidsoverlast ontstaan bij de overige woningen.

6. Er mag niet in de bouwkundige vloer worden gespijkerd/geschroefd. 7. De ondervloer mag niet verlijmd/geschroefd/ gespijkerd worden. 8. De vloer dient strak, vlak en waterpas te worden aangebracht.

Bij het opstellen van de brochure heeft Woonstichting Vooruitgang grote zorgvuldigheid betracht. Echter voor onjuistheden en/of onvolledigheden met betrekking tot de informatievoorziening op welke grond dan ook kan Vooruitgang niet verantwoordelijk worden gesteld. Vooruitgang geeft geen garanties voor het resultaat. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Januari 2012

121900/01

Woonstichting Vooruitgang Hoofdstraat 10 2171 AT Sassenheim Telefoon: (0252) - 24 10 10 Telefax: (0252) - 24 10 29 E-mail: mail@wstvooruitgang.nl www.wstvooruitgang.nl


Het interieur van de woning verfraaien, wie doet dat niet van tijd tot tijd? Sommige klussen zoals witten, behangen en

Eerst de plinten verwijderen en bewaren en deze

Pas dan lijmt u de twee banen met houtlijm - niet

Materialen die niet zijn toegestaan:

schilderen keren regelmatig terug. Andere werk­

bij de afwerking weer terugplaatsen.

teveel - aan elkaar. Sla de parketdelen vast met

l

Board- en tempextegels

zaamheden zijn bedoeld om langer plezier van te

NB. Denkt u eraan dat er leidingen in de vloer

hamer en aanslagklosjes.

l

Polystyreentegels

hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leggen

kunnen liggen. Alleen voor een zwevend parket

Maak vervolgens baan voor baan de vloer af.

l

Polystyreenplaten

van parket of laminaat.

bedekt u een betonnen vloer met bouwfolie,

Houten lamellen zaagt u met de decoupeerzaag,

l

Houtwolcementplaten

Over deze duurzame verfraaiingen vertelt deze

dat u tegen de zijwand op plinthoogte vastzet.

de parketkant boven. Voor kunststof gebruikt u

l

Jute en asbesthoudende materialen

kluswijzer u meer. Natuurlijk kunt u uw woning

Plak de naden af met aluminiumtape.

een ijzerzaagje in de decoupeerzaag.

l

Ruwe planken

naar eigen wens aanpassen. Hier zijn wel spel­

Onder een zwevend parket legt u ook, zowel bij

Bij verwarmingsbuizen zaagt u eerst ronde gaten

regels aan verbonden: de kwaliteitseisen van

hout als beton, een isolerend ondertapijt. Haal het

af. Schuif de lamel aan en lijm het losse stuk vast

Benodigdheden

Woonstichting Vooruitgang. In deze kluswijzer

parket minimaal twee etmalen voordat u het gaat

vanaf de muurkant. (Klik)laminaatparket legt u

Om parket te leggen zijn de volgende

leest u wat de kwaliteitseisen voor het zelf leggen

verwerken in huis. Het materiaal kan zich

ook zwevend, maar zonder lijm. Als de eerste twee

gereedschappen nodig:

van zwevend parket of laminaat zijn en hoe u

dan aanpassen aan de omgevingstemperatuur

rijen recht liggen, klikt u de volgende lamellen hier

l

rolmaat,

deze klus het beste kunt klaren. Voordat u aan de

en vochtigheidsgraad.

gewoon aan vast.

l

waterpas,

l

winkelhaak,

Vooruitgang te vragen (wettelijke verplichting).

Zwevend parket leggen

Let op:

l

decoupeerzaag,

U hoort dan of wij akkoord gaan met het

Het gemakkelijkst is om de lamellen in de lengte-

Mochten, ondanks de voorzorgsmaatregelen

l

rondegatenzaag,

aanpassen van de woning en welke eisen wij

richting te leggen, dan lijkt bovendien uw kamer

die wij u hier aanreiken, omwonenden gegronde

l

(rubberen) hamer en aanslagklosjes

precies stellen.

het ruimst. Plaats overal tussen de lamellen en de

klachten melden met betrekking tot geluidsover-

muren of deurposten 10 mm dikke steenblokjes,

last, dan dient u uw aangelegde vloer alsnog

Parket

omdat een parketvloer kan krimpen, maar ook

te verwijderen.

Het populaire lamelparket heeft een toplaag van

uitzetten. Naderhand verwijdert u de blokjes.

hout, kurk of kunststof (laminaat). De lamellen

Meng de lamellen van de verschillende pakken

zijn rondom voorzien van mes en groef.

voor een mooiere kleurstructuur. Begin in de hoek

klus begint, dient u altijd eerst toestemming aan

met de meeste lichtinval. Leg de eerste baan uit

De voorbereidingen

met de groef naar de muur en zaag het laatste

Voordat u zwevend parket of laminaat gaat

deel op maat. Doe dat ook met de tweede baan.

kopen, meet u de vrije hoogte tussen de vloer en

Omdat de lamellen in half-steensverband moeten

de onderzijde van de deuren. De mogelijkheid

worden gelegd, begint u telkens met het reststuk

bestaat namelijk dat deze vrije hoogte minder

van de vorige baan, als dit tenminste 300 mm of

dan 15 mm bedraagt. U kunt dan het totaal

langer is.

pakket van ondervloer met zwevend parket of

Met deze twee proefbanen, die over de gehele

laminaat op de vrije hoogte aanpassen.

lengte naadloos en dus recht op elkaar moeten

Als de vrije hoogte te weinig is om zwevend

aansluiten, controleert u ook of de wand recht is.

parket of laminaat te plaatsen, kunt u het beste

Een gespannen touwtje kan als hulpmiddel

kiezen voor een andere vloerbedekking.

dienen. Wandafwijkingen neemt u over op de

Zorg voor een vlakke, schone droge ondergrond

eerste baan.

zonder beschadigingen.

WST - Kluswijzer  
WST - Kluswijzer