__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaargang 35

nummer

2021

Een schat in het depot van Kasteel Duivenvoorde Interview Corina Gielbert directeur-bestuurder Nationaal Ouderenfonds

Op weg naar groepsimmuniteit

2


Beursvisie  |  Q2 - 2021

Inhoud Hoofdredactie

3

Voorwoord

Reinier Westeneng

Frank van den Bergh

4

Financiële markten

Gerrion Biermans-Roumen

Peter van der Hof

Anna ten Cate Redactie

Bart Bontekoning Yvo Dahmen Peter van der Hof

5 Oosterscheldekreeft

Jacco Den Toonder

Robbert Ruijgrok

6

De Kunst en het Beheer

Maaike Schrauwen

Maaike Schrauwen

Edwin Mijsen Josje Ruepert

Jacco Den Toonder Reinier Westeneng Informatie Beursvisie verschijnt 4x per jaar en is

7

Beurzen staken opmars door angst voor inflatie

Frank van den Bergh

een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V.

8

Op weg naar groepsimmuniteit

Herengracht 130 1015 BV Amsterdam

Yvo Dahmen

10

Interview Henny Pelsers

Gerrion Biermans-Roumen

12

Global list

14

Een schat in het depot van Kasteel Duivenvoorde

e-mail: studio@b-ambitious.nl

16

Aandelen nader bekeken

internet: www.b-ambitious.nl

Bart Bontekoning en Edwin Mijsen

Vrijwaring

18

Interview Corina Gielbert directeur-bestuurder Nationaal Ouderenfonds

Robbert Ruijgrok

20

Ten Cate Actueel

Postbus 3960 1001 AT Amsterdam telefoon: 020 6264500 e-mail: research@banktencate.nl internet: www.banktencate.nl Opmaak en drukwerk B-Ambitious Burgemeester Postweg 5 1121 JA Landsmeer telefoon: 020 7220952

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van

Jaargang 35

deze publicatie of de inhoud daarvan.

nummer

2021

2

Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en

2

de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Een schat in het depot van Kasteel Duivenvoorde Interview Corina Gielbert directeur-bestuurder Nationaal Ouderenfonds

Op weg naar groepsimmuniteit

Foto voorpagina: Landgoed Duivenvoorde in Voorschoten


Beursvisie | Voorwoord

Voorwoord Geachte lezer, Eind februari 2020 werd voor het eerst bij iemand in Nederland het coronavirus vastgesteld. Niemand kon op dat moment bevroeden dat dit virus de hele wereld in zijn greep zal krijgen. Intussen zijn wij ruim een jaar verder en worden ons dagelijkse leven en onze economie helaas nog steeds beheerst door COVID-19. Het is niet verwonderlijk dat bij veel mensen een bepaalde virusmoeheid optreedt. Iedereen kijkt ernaar uit om gewoon weer op een terras te kunnen zitten, nippend aan een goed glas wijn of genietend van een heerlijke cappuccino. Israël is daarbij een lichtend voorbeeld. Het openbare leven is daar weer tot leven gekomen dankzij massale vaccinatie. Gekscherend werd onlangs in een krant opgemerkt dat het vinden van een tafel in een restaurant in Israël intussen moeilijker is dan het krijgen van een vaccinatie. Een positief neveneffect van de coronapandemie is dat de kleine dingen in het leven meer worden gewaardeerd, zoals een mooie fietstocht, een prachtige wandeling in de natuur of een goed gesprek met een vriend of vriendin. Een ander positief neveneffect zijn de beursontwikkelingen. De lage rentes en de grootscheepse ondersteuningen door zowel regeringen als centrale banken en de verwachting dat de wereldwijde economie in de loop van dit jaar zal herstellen zorgen al langere tijd voor een positief sentiment op de wereldwijde aandelenbeurzen. In deze Beursvisie gaat Yvo Dahmen in zijn update in op de macro-economische ontwikkelingen. Daarnaast wordt ons beleggingsbeleid toegelicht. Het cliëntartikel staat in het teken van Kasteel Duivenvoorde. De historie van dit kasteel gaat terug naar de 13e eeuw. Niet alleen het kasteel, maar ook de tuin heeft de status van rijksmonument. Het totale landgoed beslaat ruim 260 hectare. Verder is er een interview opgenomen met Corina Gielbert, directeur-bestuurder van het Nationaal Ouderenfonds, en met Henny Pelsers over duurzame zonne-energie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Financiële Planning, wordt stil gestaan bij een specifieke bedrijfssector en gaat het culinaire artikel deze keer over de Oosterscheldekreeft. Kortom, ook deze editie van de Beursvisie is wederom gevuld met artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Veel leesplezier toegewenst. Reinier Westeneng Directievoorzitter

3


Beursvisie | Financiële Markten

Financiële Markten Ook in het eerste kwartaal blijft het coronavirus de financiële markten in zijn greep houden. Het licht aan het einde van de tunnel

met maar liefst 21,6% tot US Dollar

lijkt echter wel dichterbij te komen.

62,92 voor Brent. Zo begint het zwarte

Helaas kunnen we nog niet inschatten

goud ook weer glans te krijgen. De

hoe lang die tunnel is. De financiële

positieve vooruitzichten aan het einde

markten hebben dat licht echter al

van de tunnel zetten de diverse

wel in geprijsd en rekenen op het licht

aandelenmarkten eveneens op

september 2000 eindelijk gepasseerd

van een mooie lente.

winsten.

werd. De andere Europese beurzen

Aan het rentefront ontstonden

10-jaars Nederlandse rente

daarom al zorgen om een stijgende

1

voor de Franse CAC40.

0,6

AEX index

inflatie, maar dat vertaalde zich nog niet in renteverhogingen door de FED of de ECB. Op de kapitaalmarkten zagen we echter al wel een opwaartse

0,8 0,4

deden het ook goed met een stijging van 9,4% voor de Duitse DAX en 9,3%

800

0,2

700

0

600

beweging ontstaan. De Amerikaanse

-0,2

10-jaars rente op staatsleningen

-0,4

500

-0,6

400

steeg van 0,92% tot 1,72%, bijna een verdubbeling.

-0,8

MRT 16 MRT 17 MRT 18 MRT 19 MRT 20 MRT 21

Bron: BtCC / Bloomberg

In Europa klom de rente op

300 200 100 0

staatsleningen ook omhoog, maar

De MSCI World Index zag zijn waarde

gemiddeld minder. In Nederland ging

met 4,5% toenemen. Deze stijging

de 10-jaars rente bijvoorbeeld van

werd met name door de Westerse

-0,49% naar -0,24%. In Italië van

landen gedragen, want de Chinese

Eenzelfde beeld liet de Amerikaanse

0,54% naar 0,66%. Spanje spande

beurs liet een verlies zien van 1,8%.

Dow Jones zien met een stijging van

percentueel de kroon met een stijging

Na de winst van 20,9% tijdens

7,9%. De technologiebeurs Nasdaq

van 0,04% naar 0,33%.

2020 was dat wellicht een gezonde

steeg slechts 1,6%, maar dat was na de

correctie.

winst over 2020 van 47,7% nog steeds

2000

2005

2010

2015

2020

Bron: BtCC / Bloomberg

niet slecht te noemen. De Emerging

Door dit gestegen renteverschil

4

Door Peter van der Hof

tussen de Verenigde Staten en de

In Europa herstelden de beurzen zich

Markets konden het groeipad van 16%

Europese Unie versterkte de

na een gemiddeld verlies over 2020

over 2020 ook niet vasthouden en

US Dollar ten opzichte van de Euro

van 5,1%. De Europese Stoxx 50 steeg

lieten slechts een winst van 1,9% zien.

met een koersstijging van meer dan

zelfs met 10,3%. Onze AEX deed het

4% tot 1,17. Ook het Britse Pond steeg

nog beter met een plus van 12% en

De lente is aangebroken. Laten we

5,5% tot 0,85. Het vooruitzicht op

eindigde op 699,85, waarbij op de

hopen dat de financiële markten niet

aantrekkende economieën zorgde ook

laatste handelsdag van het kwartaal

al te veel op het mooie weer vooruit

voor een forse stijging van de olieprijs

het “all time high” van 703,18 uit

zijn gelopen. n


Beursvisie | Sector Focus

Oosterscheldekreeft De Oosterscheldekreeft neemt binnen de kreeftenfamilie een bijzondere plaats in; biologen zijn het daarover eens. De Oosterscheldekreeft heeft zelfs een eigen DNA. Waar ze vandaan komen, daarover gaan boeiende verhalen. Eén verhaal vertelt dat in de 18e eeuw bij Zierikzee een schip met levende Noorse kreeften gezonken zou zijn. Deze dieren ontsnapten en dit Door Jacco Den Toonder

zouden de voorouders van de Oosterscheldekreeft zijn.

Van eind maart tot 15 juli is hij drie tot vier dagen in de week op het water met zijn BRU99 om de kubben te legen en van nieuw aas te voorzien. Vroeger ontstonden er gevaarlijke situaties om zo snel mogelijk op de beste stekken de lijnen uit te zetten. Deze “Kreeftenrace” is inmiddels De opening van het seizoen, dat loopt

Wim is bijzonder. Hij heeft in 2020

vervangen door een systeem van

van maart tot 15 juli, wordt elk jaar

de leiding van zijn staalbedrijf (Hanse

loting. Eerlijker, maar zeker ook

in Zierikzee gevierd. Een feestelijke

Staalbouw) over kunnen dragen aan

veiliger!

happening die je vooral op het water

drie van zijn vier kinderen. Wim

moet beleven. De officiële opening

heeft altijd iets gehad met het water,

aan wal wordt met speeches gevolgd

als inwoner van Zeeland en met een

door de echte opening op het water.

grootvader die pont man was bij Zijpe

Het is altijd weer spannend wanneer

(ja, die van Anna Jacobapolder-Zijpe).

de “kubben” (zoals de fuiken worden

Een jongensdroom kwam uit toen hij

genoemd) boven water komen, en of

hoorde dat er een schaarse vergunning

er kreeft in zit. Vooral omdat op dat

van een Kreeftenvisser te koop zou

moment de lokale en landelijke pers

komen. Wim aarzelde niet en kocht de

volop aanwezig is. Gelukkig zit er

vergunning en is na “staalman” nu als

altijd een mooie kreeft in.

Visserijbedrijf De Weel op het water van de Oosterschelde te vinden.

Om meer te leren over dit prachtige

Recept Wat de oorsprong ook is, de Oosterscheldekreeft is een lekkernij. Voor mij gewoon naturel gekookt of op de BBQ: leg de scharen van de kreeft 8-10 minuten op de BBQ. Smeer de gehalveerde kreeft in met een beetje olijfolie en leg deze op de “vlees” kant op het rooster. Wanneer de kreeft er drie minuten op ligt deze omdraaien en nog drie minuten laten garen.

streekproduct ben ik op bezoek gegaan

De betrokkenheid bij het staalbedrijf

bij Wim de Jonge in Nieuwerkerk.

beperkt zich tot het geven van

Omdat we nu nog niet het water op

“gevraagd en ongevraagd advies” en

Ik ga dit voorjaar zeker weer

mogen, ontvangen Wim en zijn vrouw

dus was er tijd voor zijn passie. Het

genieten van de korte tijd dat de

mij bij hen thuis. Het verhaal van

jaar 2020 heeft hij benut als leerjaar.

Oosterscheldekreeft beschikbaar is! n

5


Beursvisie | Financiële planning

De Kunst en het Beheer In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Het vermogen waarover u belasting moet betalen wordt bepaald door uw schulden af te trekken van de totale waarde van uw bezittingen. Naast beleggingsportefeuilles, spaarrekeningen en bijvoorbeeld tweede woningen horen ook kunstobjecten tot

Door Maaike Schrauwen

het belastbare bedrag. kunstwerken bij meegenomen. Er wordt erfbelasting geheven over de hele nalatenschap. Als erfgenaam dient u dus ook schenkbelasting over de kunst te betalen. Bij aanzienlijke kunstcollecties kan dit als gevolg hebben dat er een kunstwerk verkocht moet worden om de belasting te betalen. Van belang is om een betrouwbare taxateur te zoeken voor de waardering van het kunstvoorwerp en de uitkomst van te voren af te stemmen met de belastingdienst. Wanneer kunstobjecten in privé

bij de Belastingdienst. Kort gezegd

worden gehouden geldt als hoofdregel

kunt u ervan uitgaan dat wanneer

Wat ook kan is dat u als

dat de kunstobjecten gewoon worden

het kunstobject aan uw muur hangt

erfgenaam gebruik maakt van de

belast in box 3, als voordeel uit

of in uw woning staat er sprake is

kwijtscheldingsregeling. U kunt

sparen en beleggen. De Nederlandse

van kunst voor “eigen gebruik”.

een kwijtschelding van erfbelasting

belastingwetgeving voorziet echter

Doet u veelvuldig aan- en verkopen

op kunst ontvangen ter hoogte

in een vrijstelling voor kunstbezit

met als oogpunt hier winst mee te

van maximaal 120% van de waarde

wanneer dit wordt gebruikt voor

behalen dan zijn die winsten gewoon

van het kunstvoorwerp. In ruil

persoonlijke doeleinden. Voorwerpen

belast in box 1, omdat het dan wordt

hiervoor moet het voorwerp worden

van kunst en wetenschap die voor

gezien als inkomsten uit overige

afgestaan aan het Rijk. Om hiervoor

plezier worden gebruikt in uw woning

werkzaamheden.

in aanmerking te komen moet het kunstvoorwerp wel nationaal of

zijn daarom derhalve vrijgesteld van

6

de heffing in box 3. Bezit u kunst

Daar waar kunst in de inkomsten­

kunsthistorisch van belang zijn.

puur als belegging dan geldt deze

belasting doorgaans buiten schot

De achterliggende gedachte is dat

vrijstelling niet.

blijft is het een ander verhaal

hierdoor belangrijke kunst behouden

wanneer er kunst wordt geërfd. Op

blijft voor het Nederlands erfgoed. Of

Uiteraard is dit een lastig, grijs

het moment van overlijden wordt

het kunstvoorwerp voldoet aan deze

gebied, en daarom ligt het in de wet

de balans opgemaakt van het te

regeling kan al bij leven van de erflater

vast dat de bewijslast in deze ligt

vererven vermogen en daar worden

wordt getoetst en aangevraagd. n


Beursvisie | Beleggingsbeleid

Beurzen staken opmars door angst voor inflatie Het enthousiasme van aandelenbeleggers is in de afgelopen maanden afgenomen door een stijging van de kapitaalmarktrente en hogere inflatieverwachtingen.

Door Frank van den Bergh

groeivooruitzichten en neerwaarts bijgestelde verwachtingen lagen aan deze beslissingen ten grondslag. Herbelegging vond plaats door posities in te nemen in bedrijven met een hoog groeipotentieel en door de In de afgelopen maanden is

konden de koersen van aandelen in

bestaande belangen in bedrijven met

het vertrouwen van beleggers

achtergebleven sectoren profiteren,

een stabiele bovengemiddelde groei te

toegenomen dat 2021 en 2022

maar van een terugkeer naar het oude

verhogen.

jaren gaan worden met een

niveau was nog geen sprake. Mede door het lopende

aantrekkelijke economische groei. Deze groei kent mogelijk ook een

De beweging van de rente was in

opkoopprogramma van de Europese

schaduwzijde, aangezien centrale

Amerika, waar de kapitaalmarktrente

Centrale Bank (ECB) blijft de

banken en overheden wellicht te

met meer dan 1% opliep, veel sterker

kapitaalmarktrente in de Eurozone

fanatiek de economieën in het

dan in de Eurozone, waar de stijging

zeer laag. De verwachting dat de

Westen ondersteunen, hetgeen

beperkt bleef tot 0,20%.

rente binnen de Eurozone voor een lange periode zeer laag zal blijven

inflatie en een hogere rente met zich kan meebrengen. Beleggers

De Chinese economie, die van

wordt steeds sterker. Besloten is om

maken zich zorgen over dit scenario

grote invloed is op de mondiale

binnen het obligatiegedeelte van de

wat een duidelijke weerslag op de

economische ontwikkeling, laat op

portefeuille de positie in een tracker

financiële markten heeft gehad.

dit moment een groeitempo van

af te bouwen ten gunste van een

De kapitaalmarktrente en de

zo’n 8% per jaar zien, waarmee de

beleggingsfonds dat onder andere

inflatieverwachting liepen op.

wereldeconomie een flinke steun in de

beleggingen heeft in landen die

Daardoor kregen groeiaandelen, die

rug krijgt.

door de aanwezigheid van grond- en delfstoffen “rijk” zijn. De relatief

in de afgelopen kwartalen hebben geprofiteerd van de dalende rente,

Ook het afgelopen kwartaal zorgde

hoge rendementsverwachting en

een tik te verwerken. Economen

de Blue Chip strategie voor het

de goede ervaringen, die we in het

verschillen overigens van mening

aandelengedeelte weer voor mooie

verleden met dit fonds hebben gehad,

over de vraag of de rentestijging een

resultaten. Van drie posities in de

speelden bij onze keus een rol. De

tijdelijk of een permanent karakter

farmaceutische sector en twee in

posities in alternatieve beleggingen

zal hebben. Door de naar boven

andere sectoren werd in het afgelopen

werden in het afgelopen kwartaal

bijgestelde groeiverwachtingen

kwartaal afscheid genomen. Te lage

ongewijzigd aangehouden. n

7


Beursvisie | Macro-economie

Op weg naar groepsimmuniteit “La planète est malade” zei de chauffeur begin maart vorig jaar, al rijdende over de kustweg richting de luchthaven van Agadir. Het gesprek ging toen over de droogte in Marokko, de mislukte oogsten en over het virus dat zich aan het verspreiden was. Het heeft uiteindelijk allemaal een veel grotere impact gehad

Door Yvo Dahmen

dan wij beiden op dat moment konden bevroeden.

Wij zijn nu een jaar verder

niet teveel te reageren. In de fase

immunologische weerstand ertegen

en het versneld bereiken van

waarin wij nu verkeren gaat het

zal hebben opgebouwd, met of zonder

groepsimmuniteit ligt onder

erom, om stil, koel en behendig op de

inentingen. Interessant zijn dan ook

handbereik. Niet alleen dankzij de

surfplank te blijven staan, bovenop

de berichten dat, in bepaalde delen

vaccinatieprogramma’s, maar ook

de herstelgolf die door overheden,

van opkomende landen, natuurlijke

omdat Moeder Natuur, in zekere

centrale banken en effectenmarkten

besmetting gezorgd heeft voor

zin, diverse konijnen uit de hoge

in beweging is gebracht. En daarbij

hoge immuniteitsratio’s. Voor de

hoed heeft getoverd: namelijk de

oog te hebben voor de onderdelen

komende tijd, wanneer restricties

zich sneller verspreidende COVID-

van het rif die gevaar bieden. Met de

weer versoepeld zullen worden, ligt

varianten. De Braziliaanse exotelingen

huidige berichtgeving is het duidelijk

het voeren van Stop & Go-beleid voor

hebben spionachtige benamingen

dat vaccinatie niet de Silver Bullet is,

de hand, in het geval zich tijdelijke

gekregen als B.1.1.28.P1 en de ietwat

de allesomvattende oplossing waar

oplaaiingen voordoen. Totdat het

meer loge-achtige B.1.1.28.P2. Klinkt

iedereen stil op hoopt. Net als elk

niveau van groepsimmuniteit wordt

als 007, maar wat te denken van

ander virus zal ook het coronavirus

bereikt zal iedereen voorzichtig

B.1.1.7, Made in Britain, met maar

niet zomaar van de aardbodem

moeten blijven. Ook omdat, naar

liefst 17 mutaties in vergelijking

verdwijnen.

verluidt, het zelfs na vaccinatie niet is uit te sluiten dat men bij besmetting

met de oorspronkelijke variant die

8

milde klachten ervaart.

nu het predicaat Classic draagt. De

Ongetwijfeld zal het in de toekomst,

Britse afstammeling trekt zich, net

op de achtergrond, een sluimerend

als premier Boris Johnson, weinig aan

bestaan gaan leiden. Nog ongewis

In Europa moet volgens plan 70%

van de Brexit-grenzen die de EU heeft

is hoe om te gaan met de nieuwe

van de bevolking zijn ingeënt per

opgeworpen.

variëteiten en er is nog weinig inzicht

begin augustus en zal het niveau

of mensen, die al gevaccineerd zijn,

voor groepsimmuniteit in Q4

Als beheerders van uw vermogen

nog steeds kunnen zorgen voor

kunnen worden overschreden,

is het onze natuurlijke plicht

transmissie. Simpel boerenverstand

onder voorbehoud dat er geen

om de impact van de dagelijkse

zegt dat de kans daarop groot is.

grote weerstand is tegen inenting.

nieuwsstroom op uw portefeuille

COVID-19 zal, op wereldschaal,

De Amerikaanse kudde is naar

te blijven monitoren. Het is daarbij

pas zijn uitgedoofd op het moment

verwachting halverwege de zomer zelf

de kunst niet te weinig, maar ook

dat de mensheid voldoende

beschermend.


Beursvisie | Macro-economie

Door de omvangrijke economische

Met het aantrekken van de economie

de komende tijd in stand worden

krimp van 2020 zal het niet

zal de inflatie mee omhoog bewegen.

gehouden. Ook is niet uit te sluiten dat

moeilijk zijn om komend jaar een

Beleggers maken zich momenteel al

de Fed de duratie van de QE-aankopen

bovengemiddelde, positieve groei tot

zorgen over het risico van sterk uit

zal verlengen om te voorkomen

stand te brengen via een hoger niveau

de hand lopende prijsstijgingen. In

dat renteonrust het economisch

van de consumentenbestedingen.

tegenstelling tot wat er is gebeurd

herstel gaat tegenwerken. Tapering

na de financiële crisis van 2008

in de Verenigde Staten wordt vanaf

Het basisscenario voor 2021 voorziet

zijn er het afgelopen jaar grote

halverwege volgend jaar verwacht

in een economie die halverwege

hoeveelheden geld in het systeem

en een eerste renteverhoging door

het jaar op stoom komt als gevolg

gepompt, die bij het heropenen

de Fed, die de markt verwacht, is

van vaccineren, versoepeling van

van de economie nu wél in grotere

inmiddels ingeprijsd voor eind 2022.

restricties, een hoger vertrouwen bij

mate in omloop kunnen worden

Met het aantrekken van de groei is

consument en CEO’s, herstel van de

gebracht. Als tegenwichten voor een

het normaal dat de rentecurve steiler

werkgelegenheid en de besteding van

ongecontroleerde prijsspiraal gelden

wordt. Maar in deze vroege fase

gespaarde middelen. Het American

factoren als de hoge werkloosheid,

van herstel van de economie wordt

Rescue Program van president Biden,

waardoor looninflatie in toom wordt

dit niet als belemmerend gezien

waarvan de omvang USD 1,9 biljoen

gehouden, en de ondermaatse

voor de aandelenmarkten. Er zal

bedraagt, zal vanaf het tweede

industriële bezettingsgraden. Een

daarom worden vastgehouden aan

kwartaal een mini-boom veroorzaken.

structurele, meerjarige stijging van

de overweging in aandelen, enerzijds

Volgens macro-economisch

de olie- en grondstoffenprijzen, die

omdat obligaties niet aantrekkelijk

researchbureau Oxford Economics

inflatie op een hoger plan zou kunnen

zijn, anderzijds omdat het niet is uit

kan de groei voor 2021 in de Verenigde

zetten, wordt thans ook niet voorzien.

te sluiten dat, na een periode van

Staten gemiddeld op +7% uitkomen,

De inflatiepiek dit jaar zal naar

kommer en kwel, de winstcijfers

terwijl voor de Eurozone +4,2% wordt

verwachting een tijdelijk karakter

van ondernemingen weleens aan de

verwacht. China zal met +8,9% een

hebben, zowel in de Eurozone als

bovenkant kunnen gaan verrassen. n

belangrijke motor worden voor

in de Verenigde Staten. Om de

de wereldgroei, die op +6% wordt

economie op gang te brengen zal het

getaxeerd.

accomoderende monetaire beleid in het Westen, met QE en bodemrentes,

9


Beursvisie | Interview

Interview met Henny Pelsers Henny Pelsers is al sinds de jaren 90 zeer actief in het ontwikkelen en investeren in grootschalige duurzame projecten, waaronder de zonne-energie sector. Zijn bedrijf NaGa Solar heeft inmiddels de aanleg van diverse grootschalige zonne-energieprojecten in Nederland, Engeland en Duitsland gerealiseerd.

Door Gerrion Biermans-Roumen

snel een investering van EUR 6 tot

De beperkingen ten aanzien van

EUR 7,5 miljoen. De investeerders

ruimte en beschikbaarheid van het

in deze markt zijn vaak Family

elektriciteitsnet brengen met zich

Offices en Institutionele beleggers.

mee dat de zonne-energiesector

Partijen met groot vermogen, een

zich moet focussen op dubbel

duurzaamheidsperspectief en een

grondgebruik. Dat houdt in dat het

lange termijn investeringshorizon.

grondstuk zowel voor zonne-energie,

Doordat de looptijden bij deze

alsmede agrarische doeleinden (agro-

projecten tot 30 jaar kunnen bedragen,

solar) wordt gebruikt. Ook kunnen

realiseren zij met een beperkt risico

we gebruik maken van oppervlaktes

een stabiel jaarlijks rendement.

die geen andere nuttige functies

Investeringsmaatschappij NPM

meer hebben, zoals het project

Hernieuwbare energiebronnen

Capital, het investeringsvehikel van

Louisegroeve op het voormalige

als zon, wind en waterkracht zijn

de familie Fentener van Vlissingen,

afvaldepot op het Chemelot terrein

een belangrijke sleutelrol in de

heeft recent het zonne-energiebedrijf

bij Geleen. Het gebruik van opslag

toekomstige energiestrategie

Sunrock overgenomen. Door

van stroom middels grootschalige

van Nederland. De Europese Unie

overnames in de zonne-energiesector

batterijen kan de beperking van het

en Nederland werken aan een

willen zij ook een invulling geven aan

elektriciteitsnet deels ondervangen.

energiesysteem, waarbij in het jaar

het versnellen van de energietransitie

Stroom kan dan bijvoorbeeld s ’nachts

2050 de energievoorziening bijna

in Nederland.

op locaties worden gebruikt waar stroom nodig is.

helemaal duurzaam en CO2-neutraal moet zijn. Met als doel: een betere

Ondanks de subsidie van de

leefomgeving.

overheid voor zonne-energie is

TNO stelt: ‘De huidige

het door de beperkte ruimte en een

10 gigawattpiek (GWp)

Welke investering vergt het

overvol elektriciteitsnet, lastig om

aan geïnstalleerd zonne-

ontwikkelen van een zonnepark

zonneparken in Nederland aan te

energievermogen voor

en is het rendabel?

leggen. Hoe creatief moeten we zijn?

elektriciteitsopwekking in Nederland moet naar 50 GWp in

10

Investering in een zonnepark is

De zonne-energiesubsidie is een

2030 en naar 200 GWp in 2050.

afhankelijk van de locatie waar

subsidie die betaald wordt door ons

Zonnepanelen moeten daarom

een zonnepark aangelegd wordt.

allemaal, middels een toeslag op de

op veel grotere schaal worden

Projecten van 10 MWp vergen al

energieprijs.

ingezet’.


Louisegroeve Geleen

Om een dergelijke doelstelling te

tussen de zonnepanelen. De eigenaar

bij de Monaco Solar & Energy Boat

bereiken zullen we optimaal gebruik

vertelde trots over het feit dat dit zijn

Challenge.

moeten maken van de mogelijkheden

visie was op dubbel grondgebruik

die woningen en gebouwen bieden

en dat de buffels gelukkig maar

Ook wordt er hard gewerkt aan

voor zonne-energieopwekking.

een enkele keer een zonnepaneel

de ontwikkeling van auto’s met

We moeten zonne-energie slim

omstoten. Dat vond ik wel een

geïntegreerde zonnepanelen. Zo wil

en innovatief integreren in onze

bijzondere invulling. De zonne-

het Nederlandse bedrijf Lightyear

leefomgeving. Zichtbare panelen

energiesector is in ieder geval een

eind 2021 de Lightyear One met

zullen in de toekomst plaatsmaken

sector die de komende jaren fors zal

geïntegreerde zonnecellen op de markt

voor onzichtbare elementen, die

groeien.

brengen. Het Duitse Sono Motors werkt aan de Sion, een auto met 248

worden verwerkt in daken, gevels, ramen, auto’s en snelwegen. Dit

Interessante ontwikkelingen

zonnecellen. Helaas is de techniek voor zonneauto’s nog niet zo ver ontwikkeld

moet gebeuren op een manier die economisch haalbaar is en een

Een interessante ontwikkeling zijn

dat je er op zonnige dagen oneindig

maatschappelijk draagvlak heeft. Ook

raceboten, aangedreven door zonne-

mee kunt rijden. In het Belastingplan

zou de overheid het eigen gebruik en

energie. In 2013 is de Stichting Dutch

2021 staat al wel dat ‘elektrische

de batterijopslag kunnen stimuleren

Solar Boat opgericht. Dutch Solar Boat

auto’s met zonnepanelen’ vanaf 2021

door bestaande beperkingen op te

is een elektrische, door zonne-energie

een gunstigere bijtelling krijgen dan

heffen. Zoals dit al in andere Europese

aangedreven raceboot met nieuwe

standaard elektrische auto’s.

landen als Engeland, Spanje, Italië en

innovatieve toepassingen, waarbij

Frankrijk gebruikelijk is.

telkens nieuwe solartechnologieën worden uitgeprobeerd. Met speciale

Hoe ziet u de toekomst?

zonnepanelen en een efficiënt ontworpen romp haalt deze Solar

Schaalvergroting is belangrijk in deze

Boat snelheden tot 35 km per uur. Het

sector. Ook is het voor de toekomst bij

ontwerp is van teamlid Klaas Visser

de ontwikkeling van duurzame zonne-

en de uitdaging is om de boot steeds

parken belangrijk om in elke situatie

verder te verbeteren. Zo worden de

de beste solarpanelen te vinden. Er

zonnepanelen op de Solar Boat door

moet rekening worden gehouden

het team zelf gemaakt en maakt het

met de esthetica van de omgeving en

deel uit van een onderzoeksproject

is het belangrijk om een stuk grond

naar effectievere zonnepanelen. Met

Dutch Solar Boat heeft als doel om een

van meerdere functies te voorzien.

de nieuwe regels die teams beperken

duurzame raceboot te ontwikkelen en

Denk hierbij aan grazende schapen

tot een bepaald aantal zonnecellen,

te laten zien wat er mogelijk is met

tussen de zonnepanelen, combinaties

denken zij dat er juist veel te winnen

hernieuwbare energie. Dit initiatief

met vrije uitloopkippen of zelfs lage

is met een specifiek ontworpen

wordt gesponsord door NaGa Solar.

gewassen. Dubbel grondgebruik

zonnedek. Het Dutch Solar Boat team

leidt soms tot bijzondere methoden.

doet mee in de Formule 1 topklasse

Meer informatie:

In Zuid-Duitsland verbaasde ik mij

van Zonnebootraces. In 2019

www.nagasolar.nl

bijvoorbeeld over grazende buffels

behaalde het team de tweede plaats

www.dutchsolarboat.nl n

11


Beursvisie | Global List

Global list

31 maart 2021 Valuta

Koers

Laag 12 mnd

Div Rend

WPA-20T

WPA-21T

KW-21T

BP EXXON MOBIL FUGRO ROYAL DUTCH SHELL SBM OFFSHORE SCHLUMBERGER TOTAL VOPAK

GBp USD EUR EUR EUR USD EUR EUR

294,65 55,83 8,95 16,80 15,62 27,19 39,78 42,45

Rend 3 mnd Hoog 12 mnd 17,3% 37,8% 17,7% 15,9% 0,4% 25,1% 16,8% -1,3%

365,75 61,97 9,86 18,62 16,66 29,95 42,19 53,54

193,44 31,57 4,13 10,07 10,35 12,59 25,13 39,51

6,9% 6,2%

0,41 2,92 0,19 2,04 0,75 1,00 3,85 2,94

0,48 3,80 0,52 2,48 0,79 1,45 4,58 3,08

8,6 14,7 17,7 8,0 23,3 18,8 10,1 13,8

AIR LIQUIDE AKZO ARCELOR MITTAL BASF BAYER BHP BILLITON DSM FMC LAFARGE HOLCIM LINDE RIO TINTO NOVOZYMES SHERWIN WILLIAMS SIKA UMICORE

EUR EUR EUR EUR EUR AUD EUR USD CHF EUR AUD DKK USD CHF EUR

139,30 95,28 24,63 70,82 53,92 45,30 144,30 110,61 55,54 238,90 110,75 406,30 246,00 270,00 45,23

3,8% 8,4% 30,5% 9,4% 12,0% 9,6% 2,5% -3,3% 14,2% 12,6% 1,4% 17,8% 0,7% 11,7% 15,1%

142,75 95,88 24,63 72,63 74,11 50,87 149,40 122,25 56,06 238,90 130,00 417,80 253,01 270,00 49,20

112,10 57,44 7,50 40,54 40,68 28,97 101,50 70,88 34,32 151,85 81,30 307,00 140,01 152,10 30,50

5,47 4,57 4,42 4,47 5,73 2,90 4,93 7,09 3,59 9,32 10,92 10,67 9,04 6,44 1,78

5,93 5,13 3,28 4,80 6,34 2,75 5,53 8,02 4,07 10,16 8,05 11,46 10,52 7,40 1,90

23,5 18,7 9,0 14,8 8,4 12,6 26,1 13,8 13,6 27,5 10,6 35,5 70,1 36,8 24,5

ABB ASSA ABLOY GEBERIT GENERAL ELECTRIC KONE PHILIPS SCHINDLER SIEMENS

CHF SEK CHF USD EUR EUR CHF EUR

28,56 251,00 601,60 13,13 69,66 48,68 277,60 140,00

18,8% 24,0% 8,6% 21,7% 8,4% 11,2% 18,1% 22,2%

29,31 251,00 605,00 14,17 75,86 48,68 280,80 141,08

16,22 172,05 397,40 5,49 50,78 35,08 207,50 67,00

2,8% 1,5% 1,9% 0,3% 3,2%

1,28 9,09 18,40 0,25 2,03 2,08 8,16 6,59

1,51 10,16 19,38 0,51 2,18 2,36 9,00 7,46

20,1 24,7 31,4 25,9 32,0 20,7 30,9 18,9

ADECCO ASHTEAD MANPOWER RANDSTAD RELX UNITED RENTALS WOLTERS KLUWER

CHF GBp USD EUR EUR USD EUR

63,64 4327,00 98,90 59,98 21,42 329,31 74,12

7,6% 26,1% 9,7% 15,8% 6,9% 42,0% 7,3%

64,64 4328,00 104,03 61,30 21,82 333,21 77,78

35,37 1596,50 52,99 28,93 17,01 91,07 60,54

3,9% 0,9% 2,3% 2,7% 2,4%

3,51 1,52 5,42 3,53 0,86 18,63 3,11

4,15 1,77 7,40 4,11 0,97 21,49 3,33

14,0 25,0 13,4 14,7 18,9 15,3 22,3

DEUTSCHE POST FEDEX POSTNL UNION PACIFIC CORPORATION UPS

EUR USD EUR USD USD

46,72 284,04 4,14 220,41 169,99

15,4% 9,7% 48,2% 6,3% 1,6%

46,72 301,45 4,16 222,98 176,54

23,83 107,52 1,10 136,49 90,00

2,5% 0,9% 1,8% 2,4%

2,89 17,66 0,35 9,53 8,92

3,08 19,47 0,36 10,67 9,63

15,1 14,6 11,3 20,7 17,6

BMW LVMH NIKE KERING RICHEMONT

EUR EUR USD EUR CHF

88,45 568,10 132,89 588,60 90,74

22,5% 11,2% -5,9% -0,5% 13,3%

88,45 573,50 147,05 623,50 92,58

43,80 324,65 78,86 411,35 49,96

2,8% 0,8% 0,8% 1,2% 1,1%

8,93 15,25 3,13 22,35 1,41

10,36 17,80 3,98 26,13 2,61

8,6 32,0 33,4 22,9 31,6

AMAZON BOOKING HOLDINGS INC HENNES & MAURITZ HOME DEPOT INDITEX LOWE'S MCDONALDS TESCO WAL-MART

USD USD SEK USD EUR USD USD GBp USD

3094,08 2329,84 196,75 305,25 28,10 190,18 224,14 228,85 135,83

-5,0% 4,6% 14,4% 15,6% 7,9% 18,9% 5,1% -1,3% -5,4%

3531,45 2461,78 223,40 305,25 30,11 191,61 229,64 314,39 152,79

1906,59 1230,68 114,00 178,63 21,19 80,42 158,17 219,30 113,62

2,0% 1,2% 1,2% 2,3% 33,8% 1,6%

60,30 38,90 6,12 12,83 1,03 9,73 8,40 0,13 5,49

79,65 94,39 9,03 13,83 1,19 11,08 9,21 0,20 5,92

38,8 24,7 21,7 22,1 23,5 17,2 24,3 11,4 22,9

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE ANHEUSER-BUSCH INBEV CARREFOUR COCA COLA DANONE DIAGEO NESTLE PEPSICO PERNOD RICARD UNILEVER

EUR EUR EUR USD EUR GBp CHF USD EUR EUR

23,75 53,75 15,45 52,71 58,50 2989,50 105,34 141,45 160,05 47,58

2,8% -5,7% 10,1% -3,1% 8,8% 4,9% 1,0% -3,9% 2,1% -3,1%

26,33 58,77 17,54 54,84 65,68 3063,00 111,28 148,30 164,75 53,22

21,29 35,80 12,47 42,12 46,83 2440,00 95,00 118,12 125,70 43,06

4,0% 0,9% 1,5% 3,1% 3,6% 2,3% 2,6% 2,9% 1,6% 3,5%

1,85 3,00 1,38 2,15 3,28 1,13 4,40 6,05 5,60 2,48

1,94 3,54 1,54 2,33 3,63 1,26 4,67 6,54 6,49 2,63

12,2 17,9 9,9 22,6 16,0 24,0 22,5 21,6 25,0 18,1

COLGATE PALMOLIVE ESTÉE LAUDER L'OREAL PROCTER & GAMBLE RECKITT BENCKISER

USD USD EUR USD GBp

78,83 290,85 326,80 135,43 #N/A N/A

-7,3% 9,5% 5,1% -2,1%

86,26 295,74 327,80 144,49

65,55 149,21 233,30 109,33

2,2% 0,7% 1,2% 2,3%

3,29 5,94 8,15 5,69 3,07

3,50 6,95 8,88 6,06 3,38

22,5 41,8 36,4 22,4

Energy

3,3% 4,7% 1,8% 6,7% 2,7%

Materials

Industrials Capital Goods

Commercial & Professional Services

Transportation

Consumer Discretionary Consumer Goods

Retail & Restaurants

Consumer Staples Food & Beverage

Household & Personal Care

1,9% 2,0% 4,6% 5,2% 6,4% 1,7% 1,7% 3,6% 1,4% 9,4% 1,3% 0,7% 0,8% 0,5%

1,4% 2,5%

1,7%

12 Div Rend

dividend van het afgelopen boekjaar gedeeld door de koers

Laag 12 mnd

de laagste koers in de afgelopen 12 maanden

KW

koers - winstverhouding

Rend 3 mnd

procentuele koersontwikkeling in het afgelopen kwartaal in de Valuta van notering

Hoog 12 mnd

de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden

T taxatie


Beursvisie | Global List

Op deze pagina’s vindt u een overzicht van grote beursgenoteerde ondernemingen. Voor elk aandeel wordt een aantal voor beleggers relevante, kerncijfers gegeven. De in het rood afgedrukte fondsen maken deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles. Laag 12 mnd

Div Rend

WPA-19T

WPA-20T

KW-20T

ASTRAZENECA BIOGEN INC COLOPLAST EDWARDS LIFESCIENCES ELI LILLY & CO GILEAD GLAXOSMITHKLINE ILLUMINA INTUITIVE SURGICAL JOHNSON & JOHNSON MERCK NOVARTIS NOVO NORDISK PFIZER ROCHE SANOFI-AVENTIS SONOVA STRYKER THERMO FISHER SCIENTIFIC

Valuta GBp USD DKK USD USD USD GBp USD USD USD USD CHF DKK USD CHF EUR CHF USD USD

7247,00 279,75 953,80 83,64 186,82 64,63 1288,00 384,06 738,94 164,35 77,09 80,77 429,75 36,23 305,45 84,25 250,40 243,58 456,38

Koers

Rend 3 mnd Hoog 12 mnd 0,9% 14,2% 2,6% -8,3% 11,1% 12,2% -2,2% 3,8% -9,7% 5,1% -4,9% 0,3% 2,1% -0,5% 1,8% 7,1% 8,9% -0,3% -2,0%

9320,00 355,63 1138,50 91,23 212,72 84,00 1742,20 504,76 818,75 170,48 86,93 88,03 466,10 42,56 354,05 94,29 256,20 248,82 527,66

6794,00 236,26 857,00 57,54 130,46 56,65 1190,80 256,46 458,26 128,81 72,17 71,11 400,40 30,10 293,90 75,35 155,02 144,67 275,20

2,8%

5,05 18,67 22,55 2,13 8,38 7,16 1,01 5,36 12,28 9,51 6,51 6,36 19,24 3,30 19,44 6,17 7,04 9,07 21,92

6,55 20,00 24,51 2,47 8,83 6,66 1,13 6,49 15,12 10,27 7,14 6,89 21,39 3,05 20,65 6,93 8,90 10,28 20,00

15,2 14,0 38,9 33,8 21,2 9,7 11,3 59,1 48,9 16,0 10,8 12,4 20,1 11,9 14,8 12,1 28,7 23,7 22,8

BANK OF AMERICA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BANCO SANTANDER BNP PARIBAS CREDIT SUISSE DEUTSCHE BANK ERSTE GROUP BANK HSBC ING SOCIETE GENERALE SVENSKA HANDELSBANKEN UBS WELLS FARGO

USD EUR EUR EUR CHF EUR EUR GBp EUR EUR SEK CHF USD

38,69 4,43 2,90 51,88 9,90 10,19 28,92 423,20 10,43 22,32 94,86 14,64 39,07

28,3% 9,7% 14,1% 20,4% -13,1% 13,8% 16,0% 14,5% 38,4% 31,1% 19,8% 17,4% 29,9%

38,99 4,86 3,05 53,25 13,38 11,02 29,27 455,50 10,61 22,81 101,15 15,13 40,81

19,77 2,16 1,47 24,67 7,40 5,43 15,34 283,35 4,53 10,90 72,12 8,63 21,14

1,9% 3,6%

4,3% 4,6% 2,1%

2,53 0,40 0,29 5,41 1,34 0,46 2,29 0,42 0,96 1,78 8,27 1,49 2,59

2,90 0,48 0,37 6,20 1,69 1,05 2,92 0,58 1,09 2,78 8,98 1,67 3,24

13,4 9,3 7,7 8,3 6,0 9,8 9,9 10,2 9,5 8,1 10,7 9,4 12,1

Diversified Financials

GOLDMAN SACHS JPMORGAN CHASE & CO S&P GLOBAL THOMSON REUTERS

USD USD USD USD

327,00 152,23 352,87 87,57

24,5% 20,7% 7,6% 7,4%

348,81 157,65 378,41 89,14

145,29 84,03 234,33 65,36

1,5% 2,4% 0,8% 1,8%

31,34 10,96 12,41 1,80

33,25 11,54 13,65 2,35

9,8 13,2 25,9 37,3

Insurance

AEGON ALLIANZ AXA

EUR EUR EUR

4,05 217,05 22,89

25,2% 8,1% 17,3%

4,29 219,05 23,15

2,03 142,94 13,65

1,5% 4,4% 3,2%

0,57 20,01 2,72

0,61 21,20 2,88

6,7 10,2 8,0

ACTIVISION BLIZZARD ALPHABET ELECTRONIC ARTS FACEBOOK NETFLIX WALT DISNEY

USD USD USD USD USD USD

93,00 2068,63 135,37 294,53 521,66 184,52

0,2% 18,1% -5,6% 7,8% -3,5% 1,8%

103,81 2128,31 148,97 303,91 586,34 201,91

57,50 1097,88 97,53 154,18 361,76 93,88

0,4%

3,65 78,34 5,41 12,16 10,59 1,85

4,28 92,20 6,06 14,25 13,34 4,74

21,7 22,4 22,4 20,7 39,1 38,9

AT&T BT GROUP KPN TELEFONICA VODAFONE

USD GBp EUR EUR GBp

30,27 154,80 2,89 3,82 131,88

7,1% 17,1% 16,4% 17,6% 9,0%

33,23 154,80 2,96 4,95 141,12

26,50 97,86 1,97 2,79 101,70

3,13 0,19 0,13 0,38 0,07

3,17 0,20 0,15 0,42 0,10

9,5 7,8 20,0 9,1 16,2

ACCENTURE ADOBE ADYEN MICROSOFT ORACLE PAYPAL SALESFORCE SAP SHOPIFY SQUARE INC VISA

USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD

276,25 475,37 1903,50 235,77 70,17 242,84 211,87 104,42 1106,50 227,05 211,73

6,1% -4,9% -0,1% 6,2% 8,9% 3,7% -4,8% -2,6% -2,2% 4,3% -3,1%

280,77 533,80 2211,00 244,99 72,64 304,79 281,25 142,26 1474,00 276,57 226,15

152,15 293,61 691,20 152,11 48,33 91,38 134,06 90,18 346,30 43,72 151,85

0,6%

8,52 11,83 14,04 7,39 4,47 4,56 3,46 4,73 3,89 1,22 5,50

9,42 13,65 19,87 8,12 4,80 5,72 4,10 4,96 4,99 1,87 6,94

29,3 34,8 98,1 29,1 14,6 42,4 51,7 21,4 221,9 121,2 30,5

APPLE APPLIED MATERIALS ASML CISCO SYSTEMS IBM INTEL NVIDIA QUALCOMM

USD USD EUR USD USD USD USD USD

122,15 133,60 517,00 51,71 133,26 64,00 533,93 132,59

-7,8% 55,1% 30,0% 16,5% 7,3% 29,2% 2,3% -12,5%

143,16 133,60 517,00 52,57 136,38 65,78 613,21 164,78

60,23 42,28 228,15 35,69 105,14 44,11 243,07 65,23

0,7% 0,6% 0,5% 2,8% 4,9% 2,1% 0,1% 1,9%

4,43 6,00 10,47 3,19 11,03 4,57 13,38 7,24

4,66 6,54 12,73 3,40 12,09 4,68 14,83 8,06

26,2 20,4 41,4 15,2 11,0 13,7 36,0 16,5

ENGIE EON RWE

EUR EUR EUR

12,11 9,90 33,25

-3,3% 9,2% -3,8%

13,85 10,61 38,55

8,70 8,30 22,19

4,6% 2,3%

1,00 0,70 1,66

1,07 0,88 1,81

11,4 11,3 18,9

EQUINIX UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD WERELDHAVE

USD EUR EUR

679,59 68,34 14,57

-4,4% 5,8% 35,4%

835,00 73,54 15,47

594,92 29,87 6,00

7,68 7,44 2,07

9,40 8,18 1,68

72,3 8,4 8,8

Health Care

Financials Banks

Communication Services Media & Entertainment

Telecommunication Services

IT Software&Services

Hardware & Equipment

1,9% 1,6% 4,2% 6,3%

2,5% 3,3% 3,7% 2,1% 4,1% 3,0% 3,8% 1,0% 0,2%

2,7%

2,5% 1,2%

0,2%

6,9% 4,3% 10,2% 6,0% 1,2%

0,9% 1,4%

1,5%

Utilities

Vastgoed 1,6%

13


Beursvisie | Cliënt artikel

Een schat in het depot van Kasteel Duivenvoorde In de bijna achthonderd jaar dat kasteel Duivenvoorde werd bewoond, is door de 27 eigenaren een bijzondere en uiteenlopende familiecollectie bijeen gebracht. Bij een bezoek aan Duivenvoorde loopt u rond door de ruim 14 bijzondere vertrekken, waarbij het lijkt alsof de bewoners even weg zijn. Bijzonder Europees en Aziatisch keramiek, meubels, een rijke bibliotheek en vele schitterende schilderijen; alle verzameld door de familie.

Een belangrijke deelverzameling is de collectie portretten. Deze laten zich lezen als een soort familiealbum, met achter iedere lijst een nieuw verhaal. Een van die verhalen gaat over Nicolaas Johan Steengracht (18061866) en zijn echtgenote Henriette van Neukirchen genaamd Nyvenheim

Nicolaas Johan Steengracht, door Heinrich

Henriette van Neukirchen genaamd

Siebert circa 1850, pastel (collectie Stichting

Nyvenheim, door Heinrich Siebert circa 1850,

Duivenvoorde)

pastel (collectie Stichting Duivenvoorde)

Toen Henriette in 1817 als tienjarig

Duivenvoorde te verkopen – de stenen

uit vervlogen tijden terug. Zij lieten

meisje het kasteel en landgoed erfde,

waren meer waard dan het prachtige

het interieur voorzien van nieuwe,

was zij vastbesloten de buitenplaats

kasteel zelf.

voor die tijd, moderne stoffering.

(1807-1849). Een nieuwe lente voor Duivenvoorde

De tuinen werden onder handen

die al bijna zes eeuwen in handen

14

van haar voorouders was, de familie

Henriette werd verliefd op Nicolaas

genomen. De beroemde tuinarchitect

van Wassenaer, te behouden. Een

Johan Steengracht, een steenrijke

Jan David Zocher jr. (1791-1870) kreeg

lange periode verbleef haar familie

telg uit het Zeeuwse geslacht en

de opdracht om de verwilderde Franse

nauwelijks op het kasteel, waardoor

samen met hem kon zij Duivenvoorde

tuin om te vormen tot een modern

er veel achterstallig onderhoud was

restaureren en bewoonbaar maken. Zij

Engels landschapspark met verre

en het gebouw ernstig was vervallen.

verloren hun hart aan Duivenvoorde

zichtlijnen, romantische bruggen

Ook de achttiende-eeuwse Franse

en kregen hier zes kinderen. Zomer

en waterpartijen en slingerende

tuinen waren compleet overwoekerd.

na zomer verbleven zij op het

wandelpaden.

De familie stond op het punt

landgoed en gaven het de grandeur


Beursvisie | Cliënt artikel

Landgoed Duivenvoorde in Voorschoten is een ensemble van kasteel, collectie, wandelpark en ruim 262 hectare landgoed, middenin de drukke randstad. De eerste vermelding dateert uit 1226. In de bijna achthonderdjarige geschiedenis van de buitenplaats is het nooit verkocht en altijd vererfd – uniek in de wereld van Nederlandse kastelen. Tot 2019 is het kasteel bewoond door nazaten van de oorspronkelijke eigenaren.

Liefde gevangen op papier

wachten op restauratie.

genoot van hun Duivenvoorde.

Pastelschilder Heinrich Siebert maakte

Wij hopen dat dit portret binnenkort

Kort geleden is het parkherstelplan

rond 1850 beide portretten. Nicolaas

behandeld kan worden, zodat dit

van Michael van Gessel afgerond,

Johan, een rustig ogende kasteelheer,

verhaal compleet is. Stichting

waarmee het park van Henriette

gekleed in een strak zwart-wit

Duivenvoorde is geheel aangewezen op

en Nicolaas Johan volledig in ere

kostuum met echte negentiende-

eigen inkomsten, fondsen en giften.

is hersteld. Loop over dezelfde

eeuwse bakkebaarden en Henriette

Vrienden van Duivenvoorde maken

slingerpaden en bruggen, geniet van

gehuld in een prachtige indigoblauwe

een dergelijke ingrijpende maar

dezelfde majestueuze bomen en de

japon met kanten bies. Hoewel beiden

belangrijke restauratie mede mogelijk.

lange zichtlijnen over het landgoed.

een even grote rol speelden in het

Er is niet veel nodig om u vandaag

Kom een wandeling maken door dit

voortbestaan van Duivenvoorde, is

de dag voor te stellen hoe het jonge

schitterende wandelpark en u waant

alleen het portret van Henriette nu

paar bijna tweehonderd jaar geleden

zich in de negentiende eeuw. n

nog zichtbaar voor publiek. Het portret van Nicolaas Johan moet er ooit prachtig uit hebben gezien, maar ruim 160 jaar later is dat helaas wel anders. Het pastelkrijt waarmee het portret werd opgetekend laat los van het papier en zonder een ingrijpende restauratie is het onmogelijk om het te tonen. Nicolaas Johan ligt met

Steun Duivenvoorde Wilt u bijdragen aan het onderhoud van dit prachtige ensemble of Vriend worden van Duivenvoorde? Neem voor meer informatie contact op met Antoinette van Dorssen: a.v.dorssen@kasteelduivenvoorde.nl of kijk op www.kasteelduivenvoorde.nl/vriend

een rood onderstreept “niet rechtop

Wordt u naar aanleiding van dit artikel Vriend voor 1 juni 2021?

houden” verscholen in de depots te

Dan ontvangt u ons nieuwe boek Duivenvoorde in vogelvlucht cadeau.

15


Beursvisie  |  Aandelen nader bekeken

Sector Information Technology De MSCI IT sector is de grootste sector met een weging van bijna 22% binnen de

Door Bart Bontekoning

MSCI World Index. Door de brede samenstelling zijn uiteenlopende bedrijfstakken vertegenwoordigd, zoals onder andere software-, hardware-, dataprocessing- en semiconductorbedrijven. Ook financiële technologie bedrijven, vaak afgekort tot fintech, behoren tot deze sector. Opvallend is dat het met name Amerikaanse bedrijven zijn die de IT sector domineren met een aandeel van 85%.

en Edwin Mijsen

De rol van technologiebedrijven in het

betaalproviders ervoor kiezen om

maar er blijven voldoende

betalingsverkeer is de laatste jaren

hun diensten te koppelen aan Visa’s

groeimogelijkheden voor bestaande

fors gegroeid. Inmiddels zijn hierin

betaalpasnetwerk. Ook overheden

spelers.

veel bedrijven actief, zowel gevestigde

werken aan nieuwe systemen om de

namen als relatieve nieuwkomers.

betaalmarkt te moderniseren, maar de

Central Bank Digital Currencies

De bedrijven die wij uitlichten zijn

centrale positie van Visa en Mastercard

Ondertussen zijn centrale banken,

Visa en PayPal. Visa speelt een

zal niet gemakkelijk te doorbreken

waaronder de ECB, de mogelijkheden

centrale rol in de afwikkeling van

zijn. De voortgaande verschuiving

aan het onderzoeken voor digitale

consumentenbetalingen. Het veel

van contant geld naar digitale

varianten van cash (Central Bank

jongere Paypal levert onder andere

betalingen biedt nog aanzienlijke

Digital Currencies (CBDC)) om zo de rol

software voor online betalingen.

groeimogelijkheden.

van overheden in de betaalsystemen veilig te stellen. CBDC’s zullen niet

16

Samenwerken

Cryptovaluta’s

de rol van commerciële banken

Betaalpasnetwerken, zoals die van

Bitcoins en andere cryptocurrencies

ondermijnen of bestaande digitale

Visa en Mastercard, hebben een

worden soms gezien als een manier

betaalmethoden volledig vervangen.

centrale rol in consumentenbetalingen

om bestaande betaalsystemen

Centrale banken hebben aangegeven

in de meeste ontwikkelde

te moderniseren. Dergelijke

dat CBDC’s vooral een alternatief

economieën. De samenwerking

cryptocurrencies hebben echter

zijn voor contant geld en dat de

met duizenden financiële

belangrijke nadelen, waardoor ze geen

omvang van CBDC’s gering moet

instellingen, de wijdverspreide

algemeen geaccepteerd betaalmiddel

blijven ten opzichte van deposito’s

acceptatie van betaalpassen en de

zullen worden. De populariteit van

bij commerciële banken. CBDC’s

miljoenen pashouders zorgen voor

cryptocurrencies heeft echter wel

kunnen mogelijk wel gebruikt

netwerkeffecten die moeilijk te

een impuls gegeven aan onderzoek,

worden om snellere en goedkopere

doorbreken zijn. De snelle groei van

door zowel overheden als bedrijven,

betaalsystemen te ontwikkelen.

nieuwe mobiele betaalmethodes

naar alternatieve digitale valuta’s die

Centrale banken controleren de uitgifte

ondersteunt de groei van elektronische

voor snellere en goedkopere retail-

van CBDC’s maar private partijen

betalingen, wat gunstig is voor Visa.

betalingen zouden kunnen zorgen.

zullen waarschijnlijk een belangrijke

De rol van fysieke betaalpassen

Afhankelijk van het ontwerp kunnen

rol spelen bij het faciliteren van

zal kleiner worden, maar digitale

digitale valuta’s een bedreiging vormen

transacties en andere diensten. Dit zou

portemonnees vereisen uiteindelijk

voor bestaande betaalsystemen, maar

kunnen leiden tot nieuwe intermediairs

ook een onderliggende infrastructuur

de belangrijkste varianten gaan uit

die deze rol op zich nemen, maar dit

die zorgt voor afwikkeling van de

van samenwerking met bestaande

zouden ook bestaande spelers zoals

transacties. Visa investeert in zijn

systemen en instellingen. Dit zou nog

Visa kunnen zijn. Vooralsnog is het

netwerk, met als doel dat aanbieders

steeds het concurrentielandschap van

lastig om de consequenties van CBDC’s

van digitale portemonnees en andere

intermediairs kunnen opschudden,

in te schatten.


Beursvisie  |  Aandelen nader bekeken

Koersverloop VISA (USD)

Koersverloop Paypal (USD)

250

350 300

200

250

150

200

100

150 100

50

50

0

0 MEI 20

JUL 20

SEP 20

NOV 20

JAN 21

MRT 21

MEI 20

JUL 20

SEP 20

NOV 20

JAN 21

MRT 21

Bron: Bloomberg

Bron: Bloomberg

Visa

PayPal

Het Visa-netwerk heeft zijn wortels in de BankAmericard,

Het Amerikaanse PayPal is in 2015 losgekoppeld van eBay,

een creditcardnetwerk dat eind jaren vijftig door Bank of

na een gevecht met de activistische investeerder Carl

America is opgezet. Doordat andere financiële instellingen

Icahn. De onafhankelijkheid heeft de groeimogelijkheden

tot het netwerk werden toegelaten ontwikkelde het

aanzienlijk vergroot. Centraal in de strategie staat het

uiteindelijk tot het grootste betalingssysteem ter wereld.

aangaan van samenwerkingsverbanden met andere bedrijven

Sinds 2008 is Visa beursgenoteerd. Het bedrijfsmodel

zoals creditcardmaatschappijen en banken. Deze strategie

van Visa profiteert aanzienlijk van netwerkeffecten. De

heeft gezorgd voor een belangrijke stijging van het aantal

aantrekkelijkheid van een betalingsnetwerk neemt toe

gebruikers. PayPal levert wereldwijd software aan circa

met het aantal gebruikers, waardoor een positieve cyclus

30 miljoen webwinkeliers voor het verwerken van online

ontstaat. De schaalgrootte van het betalingsnetwerk

betalingen. Het onderscheidt zich van andere betaalbedrijven

maakt dat het moeilijk is om met Visa te concurreren. Visa

door ook een digitale portemonnee aan te bieden, waarvan

is ongeveer twee keer zo groot als de naaste concurrent

inmiddels circa 377 miljoen consumenten actief gebruik

Mastercard. Beide bedrijven richten zich vooral op het

maken. Hierbij geldt dat hoe meer consumenten PayPal

vergroten van de elektronische betaalmarkt en het behouden

aantrekt, hoe meer prijszettingskracht het heeft ten

van marktaandeel, in plaats van elkaar marktaandeel te

opzichte van webwinkeliers in concurrentie met andere

ontnemen. Gezien de snelheid waarmee de markt voor

betalingsdienstaanbieders.

elektronisch betalen groeit zou er voor beide bedrijven voldoende ruimte moeten blijven om te groeien.

PayPal heeft recentelijk een betalingslicentie verkregen van UnionPay, de grootste creditcardmaatschappij van China.

Ondanks dat veel nieuwe toetreders in de betalingsmarkt

Hierdoor is het mogelijk geworden dat Chinese PayPal-

toegevoegde waarde bieden voor bedrijven of consumenten

gebruikers hun creditcard kunnen toevoegen aan de digitale

maken ze achter de schermen doorgaans nog steeds gebruik

PayPal-portemonnee en buitenlanders in China PayPal

van de bestaande betalingsinfrastructuur van gevestigde

kunnen gebruiken om in een winkel te betalen bij verkopers

exploitanten zoals Visa. Als reactie op veranderingen in

die UnionPay accepteren.

het concurrentielandschap heeft Visa onderkend dat het openstellen van zijn netwerk en samenwerken met deze nieuwkomers de beste benadering is om zijn centrale rol in de betalingssector te verdedigen. De pandemie heeft grote gevolgen gehad voor grensoverschrijdende betalingsvolumes en de binnenlandse betalingsvolumes, zoals het kaartgebruik bij tankstations en restaurants. Een verbetering van grensoverschrijdende volumes hangt af van het moment waarop de reisbeperkingen in veel delen van de wereld worden opgeheven. Tegelijkertijd heeft de pandemie de structurele verschuiving naar e-commerce versneld, wat weer gunstig is voor Visa op de lange termijn.

De coronapandemie heeft geleid tot versnelde acceptatie van e-commerce. In combinatie met toenemende mobiele betalingen, omdat consumenten steeds vaker goederen en diensten op hun smartphone kopen, is dit zeer gunstig voor PayPal. Door steeds nieuwe functionaliteiten toe te voegen blijft PayPal voor haar gebruikers aantrekkelijk. Onlangs werden nieuwe kredietopties toegevoegd (nu kopen, later betalen) en de mogelijkheid om cryptovaluta aan te houden en te handelen. Consumenten kunnen hun tegoeden in cryptovaluta gebruiken om te betalen bij webwinkels die PayPal accepteren. Het toevoegen van cryptovaluta aan de PayPal-portemonnee is waarschijnlijk een springplank naar de integratie van nieuwe digitale valuta die in de toekomst naar verwachting worden gelanceerd, met name Central Bank Digital Currencies. n

17


Beursvisie  |  Verenigingen en Stichtingen

Nationaal Ouderenfonds

Aandacht voor ouderen! Vandaag spreek ik met Corina Gielbert; directeurbestuurder van het Nationaal Ouderenfonds in Amersfoort. Daarnaast is zij bestuurslid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Door Robbert Ruijgrok

enthousiasmeren, et cetera. Ik werk

De impact is ook heel groot.

graag op het snijvlak van kwaliteit

Inmiddels is de doelstelling verruimd:

van leven, zorg en welzijn. Fijn om

wij zetten ons in voor alle ouderen

mensen een steuntje in de rug te

(55+) in Nederland. Het is belangrijk

geven en in hun kracht te zetten.

dat iedereen de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden.

Wat zijn de doelen van het Nationaal Ouderenfonds?

Binnen het Nationaal Ouderenfonds heb ik de afgelopen jaren de

Het Nationaal Ouderenfonds kent

financiering veranderd. Zo zijn wij

drie aandachtsgebieden:

minder afhankelijk geworden van

n

de actieve oudere

de loterijen. Nu is er meer spreiding.

n

de oudervriendelijke omgeving

Je kunt naast loterijen denken aan

n

het bestrijden van eenzaamheid.

donateurs, erfenissen, legaten en

Enkele speerpunten voor ons zijn:

Hoe ben je ertoe gekomen om

n mobiliteitsarmoede

directeur-bestuurder te worden van

n

sport, bewegen en leefstijl

het Nationaal Ouderenfonds?

n

digitalisering en technologie

Op welke projecten ben je trots?

Onder andere middels het opzetten

De BoodschappenPlusBus is een

Met mijn opleiding HBO-V ligt mijn

van meer netwerken onder ouderen

project dat al lange tijd succesvol

achtergrond in de zorg, ik wilde

willen wij die uitdagingen aanpakken.

draait. Een ander mooi project is de Zilverlijn. Een telefoontje naar

de gezondheidssector in. Het is

18

andere inkomstenbronnen.

nu niet voor te stellen, maar in de

Toen ik in 2016 startte bij het

ouderen voor een gezellig praatje.

jaren 90 was er weinig werk in de

Nationaal Ouderenfonds liep de

Met zakelijke partners als KPN, APG,

zorg. Ik ben eerst gaan werken in

tv-serie van Gerard Joling met

Van der Valk, Innocent, Menzis,

de revalidatiezorg. Daarna werd ik

Gordon. Dat heeft heel goed gewerkt

sportbonden en NOC NSF.

directeur van Stichting De Wielewaal,

voor het belangrijkste doel van

een organisatie die vakanties en

onze organisatie in die jaren: het

Duurzaamheid vind ik erg belangrijk.

respijtzorg levert voor mensen met

bestrijden van eenzaamheid onder

Dat kan gaan over duurzaam beleggen

een ernstige beperking. Dat was

ouderen. Omdat die tv campagne

en ook duurzaamheid in onze

voor mij een uitstekende leerschool.

de eenzaamheid zichtbaar maakte

projecten. Zo proberen wij zaken

Fondsen aanvragen, begrotingen

en het taboe doorbrak, hebben we

duurzaam op te starten, voor de

opstellen, jaarrekeningen opstellen,

het voortgezet. Het heeft ons veel

lange termijn. Een mooi voorbeeld

vrijwilligers aantrekken en

vrijwilligers opgeleverd en donateurs.

is het project OldStars walking


Verenigingen en Stichtingen

football. Dit zijn wij gestart onder de

Je bent ook bestuurder van

Wat zijn de uitdagingen van de

ouderen, zodat zij een sportpartner

Goede Doelen Nederland, een

sector?

en maatje hebben. Je praat hier over

brancheorganisatie waar bijna 200

een duurzame en dus lange termijn

goede doelen uit de filantropische

Er zijn veel uitdagingen binnen

oplossing. Het geeft vriendschappen

sector bij aan zijn gesloten. Hoe

onze sector. Allereerst is dat het

onder de ouderen en het zorgt voor

gaat het met de sector?

op orde houden van de hygiëne en

een goed gevoel. Hieruit zijn ook de

de integriteit van de sector. Ook de

Opa-ouder-kind Voetbaltoernooien

Er wordt gelukkig veel geld

financiering van een stichting of

ontstaan, een leuk en bijzonder

gegeven aan goede doelen. De

vereniging blijft belangrijk. Dus niet

project.

brancheorganisatie volgt veel zaken

afhankelijk zijn van een bron. Houd

en probeert daar vroegtijdig op in te

daarnaast rekening met het feit

Wat betekent de coronaperiode

spelen. Je kunt hierbij denken aan

dat vrijwilligers en donateurs niet

voor het Nationaal Ouderenfonds?

bijvoorbeeld nieuwe wetten. Zaken

meer tientallen jaren aan dezelfde

als de giftenaftrek zullen ook weer

organisatie verbonden willen blijven.

Tijdens de eerste lockdown was

belangrijk worden in het komend

Dat vraagt creativiteit, flexibiliteit en

er heel veel aandacht voor de

regeerakkoord. Het grote belang van

innovativiteit van de organisatie.

ouderen; de oudere werd met

de sector moet worden onderkend,

veel kleine initiatieven geholpen.

de zelfregulatie van de sector is

Heb je nog een andere persoonlijke

Tijdens de tweede lockdown was er

belangrijk. Het allerbelangrijkste:

tip, Corina?

minder aandacht, begrijpelijk. Veel

de hygiëne binnen de sector moet

Nederlanders hadden te maken

optimaal zijn, met andere woorden de

Maak vanaf je 40ste voldoende

met het zuur van de lockdown,

naleving van de wet- en regelgeving.

vrienden in diverse leeftijds­

thuiswerken met kinderen om je

Het CBF is een toezichthouder

categorieën. Om te vermijden dat je

heen, et cetera. De laatste maanden

voor de sector. Transparantie en

als oudere alleen komt te staan,

krijgen de ouderen meer aandacht,

monitoring van de normen zijn voor

wanneer mensen in je omgeving

omdat zij de eerste groepen vormen

hen essentieel. Gelukkig krijgt de

wegvallen. Vriendschappen houden je

die gevaccineerd worden. Wat mij

sector voldoende aandacht. Maar

vitaal!

betreft komen binnenkort onze

de sector zal zichzelf goed zichtbaar

activiteiten weer beschikbaar voor

moeten houden. Als bestuurder van

ouderen. Daarbij ga ik ervan uit dat zij

Goede Doelen Nederland zie ik veel

gevaccineerd of negatief getest zijn.

initiatieven de revue passeren. Wat

Wie weet wordt in mei het Eurovisie

mij iedere keer opvalt is de drive en de

Songfestival in Ahoy’ vooral bezocht

passie van mensen die werkzaam zijn

door ouderen en zorgpersoneel.

binnen de sector.

www.ouderenfonds.nl  n

19


Beursvisie Q2 - 2021

Ten Cate actueel In Ten Cate Actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie binnen de bank.

Op 1 april jl. is Erwin Ykema in dienst getreden bij Bank ten Cate & Cie als private banker. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als private banker, onder andere bij ING en Staalbankiers. In zijn laatste functie bij ING was hij acquisition banker met als focusgebied de Achterhoek.

Erwin heeft Commerciële Economie gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daarna studeerde hij bedrijfskunde aan Nyenrode en deed diverse aanvullende opleidingen, waaronder de opleiding tot gecertificeerd Financieel Planner (FFP). Hij woont in Arnhem, is getrouwd met Joyce en samen hebben zij vier kinderen. In zijn vrije tijd doet hij aan lange afstandswandelen en hardlopen en speelt tennis.

Wij heten Erwin Ykema van harte welkom en wensen hem succes bij Bank ten Cate & Cie.

Private bankers Bank ten Cate & Cie

20

Erwin Ykema

Profile for Loyals

Beursvisie jaargang 25, nummer 2  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded