Page 1

SZPITAL W WYRZYSKU: DOFINANSUJEMY ZAKUP NOWEJ KARETKI S. 2

' WIESCI WYRZYSKIE październik 2013

Bezpłatny magazyn samorządowy Gminy Wyrzysk ISSN 2300-8571

www.wyrzysk.pl

www.wyrzysk.pl

1

numer 2 październik 2013

S. 7

OSIEK: POWSTAŁA SIŁOWNIA DOŻYNKI UDANE ŚWIĘTO S. 10 i 11 SPORT NASI W CZOŁÓWCE TABELI S. 15

S. 13

POLICJA: NASI DZIELNICOWI S. 16 SZKOŁA GALERIA PIERWSZYCH KLAS S. 8 - 9 OSIEK DZIAŁA ŚWIETLICA S. 3

WYPROMUJ FIRMĘ ZA DARMO W WIEŚCIACH WYRZYSKICH

S. 2


2

SŁOWO BURMISTRZA październik 2013

jesteśmy na

www.wyrzysk.pl

październik 2013

Popieramy Radę Seniorów

Maria Bratkowska, burmistrz wyrzyska

We wrześniu obchodziliśmy Dzień Seniora, wcześniej świętowaliśmy z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Osieku. Wreszcie składaliśmy życzenia jednej z najbardziej zasłużonych seniorek, Pani Stefanii Wojtkowiak. Podczas tych wszystkich uroczystości mogliśmy szczególnie mocno doświadczyć, jak wiele mądrości i życiowej wiedzy mają nam do zaoferowania seniorzy. To wszystko cieszy tym bardziej, że nasze uroczystości zbiegły się z pracami parlamentarzystów nad możliwością tworzenia przy samorządach Rad Seniorów. Popieram słowa Przewodniczącego Rady Miejskiej, który na Dniu Seniora

zobowiązał się, że taka rada starszych osób w Gminie Wyrzysk powstanie. Patrząc na inicjatywy podejmowane przez osoby starsze, jestem przekonana, że nasza Rada Seniorów nie będzie statycznym tworem, działającym przy samorządzie. Wiem, że nasi seniorzy podzielą się niezwykle cenną wiedzą, uwagami i pomysłami, jak uczynić naszą gminę jeszcze lepszą. Nie muszę nikomu udowadniać, jak ważny jest to głos. Zwłaszcza w starzejącym się społeczeństwie, gdzie za 50 lat połowa Polaków będzie seniorami. Dziś zdobyte doświadczenie powinniśmy przekuć w lepsze życie dla naszych dzieci i wnuków. Maria Bratkowska

PROMOCJA ZA DARMO! Chcesz wypromować swoją firmę lub działalność w Wieściach Wyrzyskich? Napisz do nas: wiesciwyrzyskie@gmail.com. W mailu zaproponuj treść swojego ogłoszenia, możesz też dołączyć zdjęcia albo zaproponować wygląd grafiki. Na zgłoszenia czekamy do 20 października. Informacja o Twojej firmie może ukazać się już w kolejnym numerze. Dla firm i usługodawców działających na terenie Gminy Wyrzysk promocja jest bezpłatna!

Będzie nowa karetka Nasza gmina dofinansuje zakup karetki dla wyrzyskiego szpitala. – Karetka to jedna z najpilniejszych rzeczy, których potrzebuje teraz szpital. Na razie ratujemy się wypożyczonymi pojazdami, ale ich koszt jest znacznym obciążeniem dla naszej placówki – mówi dyrektor ds. lecznictwa dr Ahmad Sinjab. Nowy pojazd kosztowałby 300 tys. zł. Drogi wynajem Nasz szpital ma trzy karetki. Najnowsza to kupiony przez szpital w formie leasingu za 344 tys. zł Mercedes. 1,5-roczny pojazd stacjonuje w Wyrzysku i jeździ do najcięższych wezwań. Drugie auto z floty lecznicy to dwuletni, warty 332 tys. zł Peugeot, stacjonujący w Wysokiej. – Szpital powinien też mieć sprawną karetkę sa-

Mercedes niedawno wrócił z serwisu.

nitarną, czyli taką którą będziemy mogli np. przewieźć pacjenta do innego szpitala na specjalistyczne badanie – mówi dr A. Sinjab. I taki transport teoretycznie szpital ma. Jedna z tych karetek to dar Wielkiej

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dużo zdrowia i radości z wykonywanej pracy składają Burmistrz Maria Bratkowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Przydział

WYDARZENIA

polub Wieści Wyrzyskie

roku placówka na naprawy karetek wydała ponad 70 tys. zł. Sytuacja pogorszyła się po ostatniej kolizji drogowej karetki specjalistycznej i transportowego Renault. Były momenty, że w szpitalu nie było żadnego sprawnego pojazdu. W takiej sytuacji kierownictwo placówki zostało zmuszone do wynajęcia karetki. – Wynajmowaliśmy karetkę za 300 zł dziennie plus 2 zł od każdego przejechanego przez nią kilometra. Teraz mamy nieco tańszy transport, ale i tak pochłania ok. 10 tys. zł miesięcznie za jedną karetkę – potwierdziła na sesji prezes szpitala, Anna Borowska. A były w tym roku miesiące, że szpital musiał wynajmować trzy pojazdy.

Orkiestry Świątecznej Pomocy z ponad milionem km przebiegu. Druga to równie wysłużony VW. – Te pojazdy częściej są nieZrzutka na karetkę sprawne, niż możemy ich Przez wakacje spotykali używać – mówi personel szpitala. Tylko w ubiegłym się włodarze pięciu gmin:

Doposażymy place zabaw

W Osieku stanie niedługo atestowane urządzenie do zabaw dla najmłodszych. Nowe zabawki dostały już dzieci z Wyrzyska.

lofunkcyjne urządzenie do zabawy. Dofinansowanie do tej inwestycji to 10,2 tys. zł, pozostałą część kosztów pokryje gmina. W Wyrzysku gmina z własnych środków doposaNa plac zabaw, który żyła plac zabaw na osiedlu ma stanąć koło siłowni w mieszkaniowym przy ul. Osieku, Gmina Wyrzysk Bydgoskiej. We wrześniu dostała dofinansowanie z stanęły tam huśtawka, wiProgramu Rozwoju Obsza- szący pomost i zestaw zabarów Wiejskich. Za ok. 20 wowy. Gmina Wyrzysk za tys. zł dzieci dostaną wie- doposażenie placu zabaw

Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej, Białośliwia i Miasteczka Krajeńskiego i Starosta Pilski. Wszyscy byli przychylni, by wspólnie kupić karetkę dla szpitala. - Karetka jest nam bardzo potrzebna, dlatego dziękuję Państwu, że wczuliście się w sytuację szpitala – dziękowała radnym na sesji prezes Borowska. I przypomniała, że Gmina Wyrzysk przekazała już w tym roku na doposażenie szpitala 50 tys. zł. – Dla każdego oddziału kupiliśmy po kilka urządzeń, na łączną sumę 228 tys. zł – przypomniała prezes. Teraz Gmina Wyrzysk daje 50 tys. zł na zakup karetki dla wyrzyskiego szpitala. Jak mówi dr Sinjab jeden z nowszych wozów zostałby wtedy przeznaczony na transport sanitarny, a najstarszy byłby awaryjną karetką transportową RED

zapłaciła prawie 10 tys. zł To nie koniec dobrych informacji. W przyszłym roku nowe zabawki trafią na kolejny plac zabaw w Wyrzysku. Nowe urządzenia staną przy stawie, na istniejącym już miejscu zaRED baw.

Wieści Bezpłatny Magazyn Wyrzyskie Samorządowy

Gminy Wyrzysk

Wydawca: Gmina Wyrzysk Skład redakcyjny Sprawy bieżące: UM Wyrzysk Oświata: kadry szkół i przedszkoli w Wyrzysku, Osieku, Kosztowie, Gleśnie i Falmierowie. Kultura: MGOK w Wyrzysku i Osieku Sport: WLKS Łobzonka, TKS Orzeł, LKS Sokół Nakład: 5 tys. egz. Druk: Agora SA Skład i redakcja: MediaVita.pl

www.wyrzysk.pl

3

Za prawie 617 tys. zł zrewitalizujemy tereny wokół stawu. Ulubione miejsce rekreacji mieszkańców Wyrzyska wreszcie odzyska blask.

NAD STAWEM WYPIĘKNIEJE Już w przyszłym roku tereny wokół stawu zmienią zupełnie oblicze. Wyremontowane zostaną chodniki, alejki będą zagospodarowane, pojawią się ładne zieleńce i ławki. Doposażony zostanie plac zabaw dla dzieci, a zrewitalizowane tereny będzie chronić system kamer monitorujących. Blask w 2014 Rewitalizacja okolic stawu to spora inwestycja, do końca tego roku będą trwały same prace projektowe. Sprzęt i robotników zobaczymy tam najwcześniej wiosną 2014 r. Rewitalizacja przewiduje zupełną przemianę terenów wokół stawu. – To malownicze miejsce, w którym chętnie odpoczywają i ludzie starsi i całe rodziny. Niestety przez lata jego potencjał zmalał, to się jednak zmieni już za rok – mówi burmistrz Maria Bratkowska. Zgodnie z umową zadanie ma być realizowane od marca do listopada przyszłego roku. A co się zmieni? – Przede wszystkim wyremontujemy istniejące już chodniki i utwardzimy gruntowe alejki spacerowe. Uzupełnimy i zasadzimy nową zieleń, zajmiemy się też brzegiem stawu – mówi Wiesław Nowicki, kierow-

chronić monitoring. Cztery obrotowe kamery będą rejestrowały obraz, którego ciągły podgląd będą mieli strażnicy miejscy.

Prace rewitalizacyjne nad stawem ruszą wiosną przyszłego roku.

nik biura ds. inwestycji i remontów. Zagospodarowana zostanie też przestrzeń wokół siłowni zewnętrznej. Ten teren zostanie utwardzony. Rodziców zainteresuje plac zabaw, na który trafią nowe zabawki. A będzie to m. in. huśtawka, bujak, ścianka wspinaczkowa i zestaw zabawowy. Doposażony i uporządkowany plac zabaw zostanie ogrodzony. Nie zabraknie też czegoś dla dorosłych – w parku stanie kamienny grill z ławkami dookoła niego. Pojawią się też stojaki na rowery, a na

trasie alejek i chodników stanie kilka nowych stacji do ćwiczeń rozciągających i kondycyjnych. Co istotne rozebrane zostaną betonowe murki przy zejściach do stawu, staną tam same ławki. – Do tej pory rodzice z wózkami mieli problem, by się tam swobodnie poruszać. W przyszłym roku nie będzie o tym mowy – dodaje W. Nowicki. Przy stromych brzegach staną żeliwne, ozdobne płotki zabezpieczające przed wpadnięciem do wody. Takie same ogrodze-

Jest nowa świetlica

Od września dzieci z Osieka i okolic mają nową świetlicę środowiskową. W wyremontowanych pomieszczeniach spotyka się też grupa AA oraz koło wędkarzy.

czynna codziennie od godz. 12. do 15. Podopieczni pod okiem opiekunki odrabiają lekcje, bawią się i wspólnie przygotowują posiłki. Mamy dyżury sprzątania i gotowania. Dzieci uczą się samodzielności i dobrych nawyków - mówi Ewelina Małecka, wychowawczyni. Są też zajęcia socjoterapeutyczne i wychowawcze, jak również sportowe i kulturalne. - Do świetlicy uczęsz-

czają dzieci z rodzin wymagających opieki. Przez te kilka godzin chcemy im pokazać, że nie muszą patrzeć na świat z perspektywy bezsilności, bezrobocia, czy agresji. Chcemy nauczyć ich radzenia sobie ze stresem i problemami, w inny sposób niż widzą to na co dzień w swoich domach - mówi Krzysztof Płaczek, wychowawca ze świetlicy w Wyrzysku. RED

O nowe pomieszczenia starało się kilka środowisk, w tym stowarzyszenie „Nasze Dzieci” z Osieka. Świetlica powstała w byłym mieszkaniu nad ośrodkiem zdrowia. Koszt remontu to ok. 10 tys. zł. Pieniądze pochodzą z programu profilaktyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Wyrzysku. Lokal odmalowano, położono nowe podłogi, wyposażono kuchnię, kupiono stoły, krzesła i meble. Obecnie do świetlicy uczęszcza 10 dzieci, maksymalnie świetlica może przyjąć 15. Świetlica jest Do świetlicy może uczęszczać 15 dzieci.

nie zabezpieczy niektóre zieleńce. Sama zieleń wreszcie zostanie uporządkowana, w miejscach gdzie jej brakuje zostaną dosadzone nowe krzewy i drzewka. – Przede wszystkim chcemy się zająć odcinkiem wzdłuż rzeki, gdzie mamy w planach posadzenie drzewek – dodaje urzędnik. Wyremontowany zostanie mostek nad Łobzonką, uporządkowana ma też zostać ścieżka prowadząca z parku do amfiteatru. Co jednak istotne zrewitalizowane tereny będzie

Duża dotacja Koszt zadania oszacowano na 617 tys. zł, ale Gmina Wyrzysk będzie musiała na rewitalizację wyłożyć mniej niż połowę tej kwoty. – Dostaliśmy dofinansowanie 85 proc. kosztów kwalifikowanych tej inwestycji. Dzięki temu odnowimy śródmieście, nie wydając poważnej kwoty z naszego budżetu. Tym sposobem własne środki będziemy mogli przeznaczyć na zadania, których Unia Europejska nie finansuje np. remontów gminnych dróg – mówi burmistrz, która podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania. Co jednak bardzo ważne, dofinansowanie będzie miało formę zaliczki, więc gmina na realizację projektu nie będzie musiała angażować swoich środków w części objętej dofinansowaniem. Dofinansowanie zdobyliśmy z Programu Operacyjnego Ryby. Nie byłoby to możliwie, gdyby nie członkostwo Gminy Wyrzysk w Lokalnej Grupie Działania „7 Ryb” z Wągrowca. RED

Z sesji Najważniejszymi tematami wrześniowej sesji były m. in. zmiany w budżecie związane z otrzymanymi przez Gminę Wyrzysk dotacjami orazpowołanie komisji wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej. We wrześniu radni powolali uchwałą Gminną Komisję Wyborczą, która będzie czuwać nad zbliżającymi się wyborami do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Delegatem z ramienia Rady Miejskiej została wybrana

radna Teresa Pinkowska. Radni zmienili też budżet, co było związane z dotacjami, jakie otrzymaliśmy na rewitalizację okolic stawu i budowę kanalizacji. Radni uchwalili Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015. Na sesję przyjechali prezes Altvatera i przewodniczący zarządu PRGOK, którzy zachęcali naszych radnych do odwiedzenia sortowni śmieci i zapozanania się ze specyfiką nowego systemu gospodarowania odpadami. RED


4

WIEŚCI SENIORA

NASZA SENIORKA październik 2013

www.wyrzysk.pl

październik 2013

Wszystko to, co kocham

nie próbowała zajść w ciążę. – Wyniszczona siostra. Matka też już nigdy nie wróciła do siebie. Ojciec nie chciał nam opowiadać, co przeszedł. Tylko przed śmiercią wyznał, że żuł rybackie sieci, żeby przeżyć. W 1945 r. niby wolność, niby radość, a jednak coś nie pozwalało nam wrócić do normalności, za którą tak tęskniliśmy – opowiada 90-latka. Kilka tygodni po wyzwoleniu rodzina Wojtkowiaków wróciła do Wyrzyska. Pojawiali się kolejni ocalali mieszkańcy. Ludzie się organizowali, otwierano pierwsze sklepy, przygotowywano urzędy i szkoły. Jedną z pierwszych organizacji, jakie wtedy powstały w mieście było harcerstwo.

– To była ucieczka do innego świata. Wszyscy młodzi, uśmiechnięci, zdrowi. Zupełnie jakby kilka tygodni wcześniej nie było wojny. Dawaliśmy sobie poczucie normalności, bo tego nam było wyjątkowo brak. A może staraliśmy się odzyskać straconą młodość… – mówi. Dzielić się tym co łączy W harcerstwie Stefania poznała chłopaka. W 1947 r. urodził im się syn, ale rodzice dziewczyny nie pozwolili na ślub. Stefania już nigdy nie wyszła za mąż. – Był miłością mojego życia, ale nie mogłam poświęcić rodziców. Nie po tym, jak o mało ich nie straciłam podczas wojny – mówi.

Dam Ci to, czego mi brak Gdy wspomina skradzioną przez wojnę młodość nie jest pewna, czy to te straszne lata zrobiły z niej społecznika. Aryjski urząd pracy tuż po wrześniu 1939 r. wysłał ją do niemieckiego gospodarza. Ciężka praca w polu była ceną za brak bombardowania albo obozów. Jej młodsza siostra Teodozja miała mniej szczęścia, wywieźli ją do obozu w Mielęcinie. Stefania wie tylko, że 14-latka była dla nazistów medycznym królikiem doświadczalnym. Badający ją po wojnie polscy lekarze ostrzegli jedynie, by Jubilatka odbiera Gratulacje.

Z upływem czasu młoda matka starała sobie wytłumaczyć decyzje rodziców. Nie zostało jej nic innego, jak zaakceptować samotne macierzyństwo. I listy od ukochanego, które przychodziły coraz rzadziej. Po wojnie nie było miejsca i człowieka, który nie potrzebowałby pomocy. Harcerze z Stefanią na czele już w 1946 r. zorganizowali w Jeziorkach Kosztowskich kolonię dla wojennych sierot. – Wszystko fajnie, tylko skąd wziąć jedzenie dla 200 dzieci? Dostałam wiadomość, że w Bydgoszczy mają dla nas miód. I pojechałam, a potem wracałam pociągiem z dwoma wiadrami miodu. Dziś nie do pomyślenia – wspomina. Niedługo po tym Stefanię potrącił samochód. Lekarze nie dawali nadziei, że będzie kiedykolwiek chodzić. – A jednak! I to znów dzięki mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy przez cały czas, gdy leżałam w szpitalu dzielili się ze mną siłą i dobrocią. Dzielili się tym, co ludzi łączy – mówi. Dostajesz-oddajesz Stefania Wojtkowiak przez wiele lat współpracowała z pilskim Bankiem Żywności. - Wspomnienie głodu zostaje w człowieku na zawsze. To taki strach, którego się nie pozbędziesz. Chyba dlatego zaangażowałam się w rozdzielanie żywności potrzebującym. Mnie się do dziś w głowie

5

Od Górki do Górki

- Wspomnienie głodu zostaje w człowieku na zawsze. To taki strach, którego się nie pozbędziesz - mówi Stefania Wojtkowiak, która od ponad pół wieku pomaga dożywiać najuboższych mieszkańców Wyrzyska. - Najpierw musiałam pomóc tym najsłabszym. Inaczej oni by nie przetrwali – tak lata wojny wspomina 90-letnia Stefania Wojtkowiak. Siły nauczyła ją okupacja. – Kiedyś ktoś przemycił z pola brukiew. Mógł zjeść sam, bo też był głodny. Ale pamiętam, że ugotowaliśmy zupę dla wszystkich, którzy przymusowo pracowali na gospodarstwie - przypomina sobie roboty u niemieckiego gospodarza. Ten zwykły posiłek był dla 16-letniej Stefanii pierwszym świadectwem siły dzielenia się z drugim człowiekiem. – Bo to nie trudne dzielić się, gdy wiele już masz. Najciężej jest zrezygnować samemu z czegoś, by dać to drugiemu człowiekowi – mówi.

www.wyrzysk.pl

nie mieści, że w wolnej Polsce, w środku Europy ktoś może być głodny – tłumaczy. Pierwszą pomoc dla ubogich rodzin Stefania Wojtkowiak zorganizowała w Wyrzysku w 1972 r. Obejmowała ona od obiadów po skierowania do sanatoriów. Od 1975 r. jest prezeską zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szczególną opieką dzieci chore i niepełnosprawne zaczęła otaczać 18 lat temu. – Pojechałam do Żelazna odwiedzić potrzebującą pomocy rodzinę. Wchodzę do domu, bieda mnie ani nie dziwi, ani nie zaskakuje. I nagle szok. W drugim pokoju, ukryty leży niepełnosprawny chłopiec. 7-latek był przykuty do niemowlęcego łóżeczka ze szczeblami. Przez wyjęte drążki zwisały tylko nóżki. Byłam przerażona – opowiada. Teraz z dorosłym już Grzesiem są dobrymi znajomymi. Stefania Wojtkowiak obchodziła we wrześniu 90. urodziny. Było uroczyste przyjęcie, były życzenia, były kwiaty, gratulacje i odznaczenia. – Nie powiem, lubię to. Jednak najcenniejsze życzenia złożyła mi pewna dziewczynka w drodze znad morza. Przysunęła się do mnie w autokarze i szepnęła: ja lubię ciebie. A ona zazwyczaj nie mówi w ogóle – kończy jubilatka. BAW

Gdyby nie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Osieku seniorzy nie mieliby, co ze sobą zrobić. To jedyna organizacja działająca na rzecz osób starszych we wsi. A zaczęło się od ...wygody. Był rok 1983, gdy Janina Kryska wybierała się na zebranie koła w Wyrzysku. Spotkaniu był podporządkowany cały dzień. Trzeba było się uszykować, sprawdzić połączenia autobusowe do Wyrzyska, a potem czekać na spotkanie, bo nie zawsze autobus pasował. – Wtedy pomyślałam, po co my to sobie robimy? Te dojazdy, zmęczenie… Decyzja była szybka: założymy własne koło w Osieku – opowiada przewodnicząca koła PZERiI w Osieku. Poparło ją 114 członków wyrzyskiej organizacji, którzy dojeżdżali z Osieka. – Pewno, że Wyrzysk się nie ucieszył, nasze odłączenie się mocno ich osłabiło. Pożegnali nas jednak bardzo miło. Do dziś podziwiam członków z Wyrzyska za to, że w stanie wojennym

Janina Kryska.

styny Świerczyńskiej. Wy tworzycie historię, która pozostanie w pamięci Waszej i osób, które do Was dołączą – pogratulowała Teresa Lemańska, przewodnicząca Okręgu PZERiI. – Życzę Wam zdrowia, miłości i szacunku od najbliższych. Docenić należy, że pani burmistrz jest zawsze z Wami, a ja w imieniu koła z Osieka dziękuję za świetlicę, o którą wcześniej były długie boje – dodała. Świetlicę urządzoną w budynku, w którym mieści się biblioteka publiczna, organizacja uważa za największy sukces ostatnich lat. W dużej mierze wyposażyła ją gmina, a członkowie obszyli firany, kupili talerze, radny Świetlica dla emerytów zrobił półki. – Spędzanie - 30 lat to sporo czasu, czasu z Wami to przyjemjestem pełna podziwu dla ność, a świetlica po prostu pań Janiny Kryska i Kry- się Wam należała. Dzięki załatwili świnie na ruszt – żartuje przewodnicząca. Pierwsze spotkania osieckiego zarządu koła odbywały się w prywatnych mieszkaniach. A na miejsce pierwszej wycieczki członkowie koła wybrali zgodnie Górkę Klasztorną. – Pomoc zawsze się przydaje, zwłaszcza jak płynie z takiego miejsca – mówi Wanda Garlicka, która do koła należy od 8 lat, ale ma już za sobą 16 wizyt w sanktuarium. Do Górki Klasztornej seniorzy jeżdżą obowiązkowo dwa razy w roku: na rozpoczęcie i na zakończenie wycieczkowego sezonu. Wieńcząca ten rok podróż jeszcze przed nimi.

Koło PZERiI w Osieku powstało 27 września 1983 r. Pierwszym przewodniczącym został Zdzisław Wnuk, po nim był Czesław Bilicki, który na stanowisku pozostawał do 1997 r. Od tego czasu koło prowadzi Janina Kryska.Z okazji jubileuszu wręczono wyróżnienia najbardziej aktywnym członkom Koła - Krystynie Świerczyńskiej, Janinie Królak, Stanisławie Rzannej, Emilii Niemczewskiej, Annie Garlickiej, Leokadii Nowak i Adamowi Sadziakowi.

Waszym inicjatywom wiele się w Osieku dzieje, są spotkania i wyjazdy – podziękowała członkom koła burmistrz, Maria Bratkowska. W imieniu radnych życzenia seniorom z Osieka złożył przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Przydział. Chcemy być wolni Koło PZERiI w Osieku jest właściwie jedyną tak prężnie działającą organizacją w miejscowości. – O kole słyszałam już dawno temu. Czasem przechodząc koło remizy OSP dochodziły do mnie odgłosy muzyki, zabawy. Naprawdę nie mogłam się doczekać, kiedy będę się mogła do nich zapisać – mówi Wanda Garlicka. Krystyna Świerczyńska, która działa w kole od jego powstania traktuje organizację, jak

odskocznię od codzienności. – Wnuki wnukami, ale my też chcemy być wolne. Coś zobaczyć, gdzieś pojechać, czegoś się nauczyć. My ciągle żyjemy, więc cóż w tym dziwnego – śmieje się seniorka. Jej słowa potwierdza przewodnicząca Kryska, dla której praca w kole jest sposobem na… młodość. – Jesteśmy tak zajęte, że żadna nie ma czasu rozmyślać o starości, czy o chorobach, które już przecież nas trapią – mówi. Na pytanie, co by zrobiły gdyby zabrakło spotkań i wyjazdów mówią zgodnie: nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji. – Gdyby nagle zabrakło tego wszystkiego, co wspólnie robimy, to ogarnęłaby mnie straszna tęsknota. A z tęsknoty to się umiera najszybciej – kończy Janina Królak. RED

Pożegnalna zabawa w 1983 r. w kole w wyrzysku.


6

WIEŚCI KULTURALNE październik 2013

DZIEŃ SENIORA

www.wyrzysk.pl

październik 2013

Mistrzyni jest z Wyrzyska Bezbłędnie tekstu nie napisał nikt. – Najwięcej kłopotów sprawiła interpunkcja, co odzwierciedla problemy językowe całej reszty Polaków – mówi Benedykta Holc, koordynatorka II Gminnego Konkursu Ortograficznego dla mieszkańców Gminy Wyrzysk, zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska. W tym roku w ortograficzne szranki stanęło 28 osób. Do napisania mieli fragment tekstu ze „Sklepów cynamonowych” Bruno Schulza. Komisja orzekła, że najlepiej gminne dyktando napisali: Romana Nowak – Kałużna z Wyrzy-

uczestnicy gminnego dyktanda.

ska, która zdobyła tytuł Mistrzyni Ortografii Gminy Wyrzysk, Kacper Wnuk z Osieka nad Notecią, Anna Gallas – Ślepecka z Wyrzyska, Maria Wawrzyniak z

Kulturalna jesień Od jesieni ruszają zajęcia w stałych kołach zainteresowań, działających przy naszym domu kultury. A ten właśnie przechodzi remont. 9 października zaczynają się zajęcia taneczne grup Kleks, Plus i Zyg Zaki. – Tańczy w nich łącznie 70 dzieci. Mamy też listę rezerwową chętnych, więc ciężko zapisać się obecnie do zespołów. Planujemy jednak utworzenie grupy dla chłopców w wieku 5 do 10 lat – mówi Iwona Mrotek-Wypych. Raz w tygodniu będzie się też spotykać sekcja plastyczna. – Żeby zapisać się na zajęcia wystarczy przyjść na jedne z nich w poniedziałek od godz. 15 w domu kultury – informuje instruktorka, Magdalena Dura. We wrześniu pracę za-

Wyrzyska, Ewelina Nowak z Wyrzyska, Agata Kuna z Kościerzyna Wielkiego i Marta Wika z Wyrzyska. – Najwięcej kłopotów przysporzyły uczestnikom dwa

wyrazy: imię dziewczyny Tłuja i nazwa rośliny bodiak – mówi Benedykta Holc. Najbardziej ucieszyła ją frekwencja podczas drugiej edycji językowych zmagań. Na sali pojawiło się bowiem o wiele więcej dorosłych uczestników, niż w 2010 r. Wtedy na gminne dyktando przyszło tylko trzech dorosłych mieszkańców Gminy Wyrzysk. - Robienie błędów i niechlujny język przestał być już wstydem. Stąd pomysł na Gminny Konkurs Ortograficzny czyli inicjatywę, która będzie jednocześnie krzewić poprawną polszczyznę i będzie zawierać elementy rywalizacji –

podkreśla organizatorka. W jury tegorocznej edycji zasiadły: Katarzyna Jaśkiewicz i Agnieszka Krzycka – nauczycielki języka polskiego w gimnazjum w Wyrzysku i Daria Maciejewska – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Wyrzysku. Następny konkurs ortograficzny odbędzie się w 2015 r. Pula nagród w tym roku wyniosła 2,2 tys. zł. Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska nagrodziło siedem pierwszych osób. Zwyciężczyni wybrała sobie w nagrodę sprzęt AGD. Red Więcej zdjęć znajdziesz stronie internetowej www.wyrzysk.pl

Zdjęcia w plenerze

Trzy grupy młodych fotografów „włóczyły się” po częło koło fotograficzne. okolicach naszej gminy, Jesienią rozpoczną się też aby zmierzyć się z fotograstałe zajęcia chórów: Mię- fią przyrody w plenerze. dzyszkolnego Chóru CANOliwia Beker, Weronika TO, Chóru Kameralnego Wachowiacz, Kasia SzymCANTO oraz Wyrzyskiego czak i Małgosia Kornacka Chóru Męskiego. W każdy pojechały w okolice mopiątek od godz. 15. w studiu stu na Noteci za Osiekiem. nagrań będą się odbywały lekcje nauki gry na gitarze. Fotografowie odwiedzili We wtorek i piątek od godz. zabytkową śluzę nr 11 w 19. można przyjść na zaję- Krostkowie. Drugi plecia aerobiku. Pod koniec września dyrektor ośrodka skończył remont korytarza na parterze i w sali tanecznej. Położono nowe wykładziny, odmalowane są ściany, zamontowano nowe kaloryfery i drzwi. MGOK kupił też nowe meble i podświetlane gabloty. Jedna z nich informacyjna stanie przed ośrodkiem kultury. Koszt remontu dyrektor szacuje na ok. 22 tys. zł.

ner to stawy rybne. Aneta Witkowska, Karmena i Ola Szamara oraz Wiktoria Sak fotografowały ptactwo wodne. Ta wyprawa nie byłaby możliwa, gdyby nie życzliwość kierownika stawów w Ostrówku Ireneusza Przydziała, któremu wszyscy serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także Adamowi Balcerowiczowi, który wie wszystko o przebywającym tam ptactwie i pokazał

Zajęcia fotograficzne w naszym domu kultury

We wrześniu obchodzi- Rady Miejskiej Ireneusz z kołami emerytów i gdy liśmy w Gminie Wyrzysk Przydział. - Jestem już po tylko prawo da nam taką Dzień Seniora. Największą pierwszych rozmowach możliwość w Gminie Wyniespodzianką było ogłoszenie przez burmistrz Marię Bratkowską chęci powołania Rady Seniorów przy Radzie Miejskiej. - Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, który będzie umożliwiał tworzenie Rad Seniorów. Podpisuję się pod tą inicjatywą obiema rękami. Jeśli zechcecie utworzyć Radę Seniorów, to chętnie skorzystamy z Waszych rad i pomysłów - zadeklarowała na uroczystości burmistrz Bratkowska. Jej słowa po- Sejm ma dać zielone światło radom seniorów. twierdził przewodniczący

rzysk może powstać Rada Seniorów - zapewnił na uroczystości. - Bardzo lubię u Was bywać, odpoczywam przy Was, bo macie w sobie to coś, co ja nazywam szacunkiem dla świata i ludzi. Wy już umiecie doceniać to, co w życiu jest najważniejsze – podkreśliła Maria Bratkowska. Zdaniem burmistrz powołanie Rady Seniorów będzie realizacją postulatu zwanego „prawem do miasta”, czyli prawo, także osób starszych, do współdecydowania o tym, jak gmina ma funkcjonować, wyglądać, na jakie zadania i cele wydawać środki budżetowe. Wyróżnieniem za pracę

na rzecz lokalnej społeczności została nagrodzona Stefania Wojtkowiak. - Jeśli ktoś ma wiarę i chęć do pracy, to pomoc bliźniemu to nic specjalnego - powiedziała zasłużona seniorka. Nawiązującą tematyką do Dnia Seniora część artystyczną przygotowały dzieci ze szkoły w Kosztowie oraz gimnazjaliści z Wyrzyska. Zatańczyła szkoła tańca towarzyskiego MamboRico z Piły, a koncert przygotowały panie z zespołu Radość, działającego przy Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalnej w Gleśnie.

zaśpiewał zespół „Radość”, były życzenia, wspólne śpiewanie, występy dzieci z Kosztowa i gimnazjalistów z wyrzyska.

Pożegnaliśmy lato

Wystawa fotografii

Wernisaż odbędzie się 22 października o godz. 18. w galerii fotograficznej w MGOK przy ul. Kościuszki 15. Wszyscy podopieczni

SENIORZY BĘDĄ DORADZAĆ

Piotr Brzeziński

Plenerowa fotografia w wykonaniu podopiecznych koła.

koła zaprezentują po pięć wybranych przez siebie zdjęć. – Nie ma jednego motywu wystawy, tak jak nie ma jednego spojrzenia

na fotografowany obiekt. Wystawa ma pokazać, jak nasza młodzież widzi otaczający świat i siebie nawzajem – mówi Piotr Brzeziński, opiekun koła. Koło fotograficzno-filmowe „Oczy szeroko otwarte” działa przy M-GOK w Wyrzysku od ponad roku. Członkami koła są dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnej z gminy Wyrzysk w wieku od 10 MGOK do 18 lat.

7

Już wkrótce może powstać w Wyrzysku Rada Seniorów. To najlepsza wiadomość, jaką starsze osoby mogły dostać podczas Dnia Seniora.

nam bociana czarnego. Na trzecim plenerze Wiktoria Sławińska, Iwona Kraczek, Sara Szpott i Ola Gawrońska udały się w okolice Dąbek i Żelazna. Następnie przez Bagdad, Glesno, Masłowo, Kościerzyn Wielki, Górkę Klasztorną dojechały do Gródka Krajeńskiego. Tam podsumowaniem pracy kończyły się wszystkie plenery.

MGOK, RED

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej pt. ”Widzę więc jestem”, podsumowujący pierwszy rok działalności koła fotograficzno-filmowego „Oczy szeroko otwarte”.

www.wyrzysk.pl

We wrześniu lato pożegnali goście Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Imprezę skansen zorganizował wspólnie z lokalnymi grupami działania, które promowały Nadnotecki Szlak Turystyczny. Nowością wrześniowej imprezy była oferta aktywnego spędzenia czasu w okolicach skansenu. – Dolina rzeki oraz unikatowe dla Wielkopolski ukształtowanie terenu są prawdziwymi atrakcjami turystycznymi – przekonywał Paweł Wiśniewski z Lokalnej Grupy Działania Krajna Nad Notecią. Goście Pożegnania Lata w skansenie mogli osobiście sprawdzić walory okolicy i wziąć udział w spacerze nordic walking w

okolicach Łobzonki oraz spłynąć kajakiem z Nakła do Osieka. Jeszcze jesienią w Osieku, Białośliwiu i Dobrzycy mają stanąć tablice opisujące Notecki Szlat Turystyczny. A już teraz można pobrać ze strony internetowej www.szlak-notecki.pl współrzędne GPS, dzięki którym łatwiej poruszać się po wyznaczonych ścieżkach. Szlak był wcześniej wytyczony przez PTTK, a lokalne grupy działania postanowiły dać mu drugie życie. – Od kilku lat piszemy projekty pozwalające rozwijać infrastrukturę turystyczną tego regionu. Dzięki nam za unijne środki rozwija się też baza agroturystyczna – mówi P. Wiśniewski. Do LGD Krajna Nad Notecią należy Gmina Wy-

rzysk. Dzięki członkostwu udało się nam do tej pory zdobyć dofinansowanie na budowę boiska w Gromadnie, placów zabaw w Dobrzyniewie, Falmierowie, Auguścinie i Gromadnie, remont świetlic wiejskich w Kosztowie i Auguścinie, a nawet na wydanie map i folderów promujących walory turystyczne Gminy Wyrzysk. Pożegnanie Lata nie było ostatnią imprezą w skansenie. W październiku odbędzie się „Jesień w polu i zagrodzie”, podczas której goście zobaczą typowe jesienne zajęcia gospodarskie i domowe (omłoty, wykopki, obróbkę lnu, tkanie i przędzenie lnu). 29 listopada w Osieku odbędą się tradycyjne, wiejskie AnRED drzejki.

tradycyjne rękodzielnictwo w skansenie.

Lato pożegnaliśmy z ludowymi zespołami.

RED


8

ROK SZKOLNY 2013/2014 październik 2013 www.wyrzysk.pl www.wyrzysk.pl październik 2013

październik 20132013 www.wyrzysk.pl październik www.wyrzysk.pl

klasa Ia SP w Wyrzysku

klasa I SP w Kosztowie

Cezary Kurczaba, Julia Gwit, Aleksander Gaura, Amelia Malczewska, Sebastian Adamczyk, Martyna Muszyńska, Anna Brzózka, Bartosz Rosa i Sebastian Tadych, Bartłomiej Jakubowski, Wiktoria Wiśniewska, Patryk Kałecki, Julia Szczepańska, Adam Gryczka, Julia Smełsz, Maciej Ziemba, Agnieszka Chlebek i Jan Gramse, wychowawczyni Beata Letka

klasa Ia SP w Osieku n. Notecią

Maja Biskup, Jakub Budnik, Jerzy Deja, Adam Filocha, Julia Garczyńska, Nikola Hein, Kacper Home, Aleksandra Janik, Aleksandra Joachimiak, Martyna Kalata, Mikołaj Małecki, Paweł Matuszewski, Wiktoria Meler, Mikołaj Nojman, Nadia Ostałowska, Zuzanna Ośko, Filip Pilarski, Karol Roszek, Krystyna Skwierawska, Angelika Tomkutonis, Krystian Żupinski, wychowawczyni Małgorzata Pawlaczyk

klasa Ib SP w Osieku n. Notecią

Najlepszą wiadomością, jaką mogli dostać uczniowie gminnych szkół była informacja o nowych komputerach, które we wrześniu trafiły do wszystkich samorządowych placówek.

Jagoda Chwiłka, Weronika Cybulska, Norbert Głyżewski, Olaf Grzanka, Mateusz Hoppe, Ewa Kalas, Jakub Kałużny, Amelia Kijowska, Anna Mateuszewska, Kamil Piotr Nowak, Aleksander Otten, Niko Otten, Wiktoria Raszka, Remigiusz Ratajczyk, Kamil Rożek, Melania Sadłowska, Olga Ślepecka, Olivier Turek, Melania Zmitrowicz, Tatiana Jagoda Tarnowska, wychowawczyni Mieczysława Kaczmar –Bernacka

klasa Ib SP w Wyrzysku

KOMPUTERY DLA SZKÓŁ Tegoroczne Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbyło się w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku. - Wszyscy - i wy i my mamy z każdym rokiem więcej obowiązków. Musimy sobie z nimi poradzić, zarówno gmina, jak i dyrektorzy szkół. Mamy nadzieję, że nam się uda. Dwa lata temu kupiliśmy szafki dla uczniów wszystkich szkół, a teraz kupiliśmy komputery - ogłosiła na uroczystości burmistrz Maria Bratkowska. Umowę na dostarczenie sprzętu burmistrz podpisała jeszcze w wakacje, a komputery trafiały sukcesywnie do szkół od połowy września.

Łączny koszt zakupu sprzętu komputerowego dla naszych szkół to ponad 160 tys. zł. Burmistrz poprosiła pedagogów o ważną rzecz. - Proszę, abyście oprócz wielkiego trudu nauczania podjęli się równie trudnego dzieła wychowywania do życia w społeczności. (…) Wy nauczyciele jesteście fachowcami w wychowaniu i gdy połączymy siły mam nadzieję, że osiągniemy właściwy cel – przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w społeczności w różnym wymiarze. Wykorzystajcie potencjał, który w nich drzemie. Zgodziła się z nią Małgorzata Charczun, dyrektor gimnazjum, zapowiadając

klasa I SP w Falmierowie

Grzegorz Badura, Wiktoria Bąk, Marcelina Czechowicz, Miłosz Dębicki, Maciej Kleibur, Antoni Krzoska, Natalia Kwidzińska, Julia Lewandowska, Iga Maławy, Jakub Pankowski, Wiktoria Pinkowska, Zuzanna Płaczkowska, Kacper Siembrzuch, Magdalena Skibicka, Jakub Sztejka, Jonasz Tobolski, Zuzanna Tomczyk, Kamil Wachowiak, Remigiusz Wachowiak, Marcin Wnuk, Agata Zbela, wychowawczyni Jadwiga Strzyżewska

99

Kacper Andrzejewski, Marcin Bury, Paweł Kędziora, Patryk Kozieł, Klaudia Kulpa, Magdalena Moś, Marta Pasieta, Kacper Sowa, Arkadiusz Wojda, Mateusz Żmidziński, Patrycja Serówka, Szymon Serówka, wychowawczyni Renata Nowicka

zwrócenie uwagi na przestrzeganie norm społecznych przez uczniów. Pomóc w tym ma w gimnazjum monitoring, który obejmuje każdy korytarz i szatnie. W tym roku przybyła kolejna kamera. Jak podkreśliła dyrektor priorytetami w polityce oświatowej są kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowie i bezpieczeństwo. Tradycyjną częścią uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego był ceremoniał ślubowania klas pierwszych. Awans zawodowy z rąk burmistrz odebrali nauczyciele: Mariola Bronek, Sławomira Janowiak i Łukasz Dłoniak. Jubileusz 30-lecia pracy za-

wodowej obchodziły Iwona Schulz i Marlena Januszewska. - Skoro można wytrzymać 30 lat, to nie może być to taki straszny zawód - zażartowała burmistrz, wręczając nauczycielkom pamiątkowe dyplomy. Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w gimnazjum była jednocześnie jubileuszem 15-lecia działania szkoły. - Niestety przybyło Was w tym roku wyjątkowo mało. Do 16 klas uczęszcza Was obecnie 335 - zwróciła się do uczniów dyrektor Małgorzata Charczun. W imieniu Rady Miejskiej życzenia sukcesów złożyła radna Teresa Pinkowska.

Jan Bartoszek, Julia Boniowska, Aleksandra Dasiukiewicz, Aleksander Dróbka, Julia Festag, Julian Gruchalski, Aron Janka, Jan Kałużny, Nikola Kasprzyk, Ignacy Kornacki, Wiktoria Larek, Paweł Piotr Łukaszewski, Martyna Nowicka, Julia Pogorzelska, Dawid Śwniarski, Zuzanna Tryba, Julia Wojczyńska, Oskar Wolski, wychowawczyni Teresa Wójcik

RED

klasa Ic SP w Wyrzysku klasa I SP w Gleśnie

Błażej Dutkiewicz, Kamila Kapeja, Zuzanna Krakowiak, Karolina Kukurowska, Rafał Kwiatkowski, Marcelina Mostył, Marcin Nalepa, Julianna Nowak, Nikodem Nowakowski, Krzysztof Nowicki, Amelia Purczyńska, Monika Totoń, wychowawczyni Ewa Dmochewicz

Jakub Bugaj, Dawid Głowacki, Marcel Gryniewicz, Lena Jagodzińska, Martyna Jarecka, Karol Jasiak, Jakub Kartosz, Szymon Katafiasz, Julia Kijowska, Helena Mateuszewska, Paweł Mieruszewski, Oliwia Nowak, Natalia Olejniczak, Oliwia Oparka, Patrycja Płaczek, Daniel Ptaszyński, Patrycja Strzałkowska, Oskar Wojas, Natalia Wojtczak, Wiśniewski Marcel, wychowawczyni Lucyna Jurgońska –Pasternak


10

DOŻYNKI GMINNE

DOŻYNKI GMINNE październik 2013

www.wyrzysk.pl

październik 2013

Wygrało Falmierowo

DOŻYNKI, AŻ SERCE ROŚNIE

Każde sołectwo miało na turnieju swoich wiernych kibiców, a konkurencje rozbawiły nawet zawodników

Plotły tydzień Dożynki nie mogły się odbyć bez konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku komisja konkursowa oceniała dwanaście wieńców. Wszystkie prezentowały się wspaniale, ale ostatecznie zwyciężył wieniec sołectwa Falmierowo. Jak komentowało jury,

wybór był ciężki, wszystkie sołectwa przygotowały naprawdę piękne wieńce. O zwycięstwie zdecydowały detale. A te w wieńcu Falmierowa były…smakowite. Tuż po ocenach z dzieła zniknęły winogrona, jabłka i gruszki. – Może to i dobrze, bo jedząc te owoce ludzie dłużej postali i popa-

trzyli na nasz wieniec – żartowała Zofia Bura. Autorkami zwycięskiego wieńca oprócz Zofii Burej były: Edyta Piwowarczyk, Anna Wajer i Hanna Wypłoch. Jego plecenie zajęło paniom z Falmierowa ponad tydzień. – Gdy moja siostra z Auguścina zobaczyła po-

nad 2-metrowy wieniec powiedziała: wy chyba chcecie wygrać – śmiała się Z. Bura. I rzeczywiście podczas transportu wieńca nie zmieścił się on do samochodu i panie z Falmierowa musiały na chwilę zdemontować wieńczcego wieniec orła.

Konkurencje choć proste, nie były łatwe.

RED

W tym roku gminne dożynki zorganizował Auguścin. I trzeba przyznać, że sołectwo stanęło na wysokości zadania. Już od Glesna drogę na uroczystość wskazywały kukły zrobione ze słomy i ozdób. Sołtys, Justyna Kukurowska poprosiła każde gospodarstwo, by przystroiło swoje obejście. - Gdy zobaczyłam, jak moi sąsiedzi podeszli do zadania to aż mi serce urosło. Mnie osobiście najbardziej zaskoczyły słomiane ślimaki zrobione przez Magdę Koziród - mówi sołtys i przyznaje, że pracę nad dekoracjami panie z Auguścina rozpoczęły już na miesiąc przed gminnymi dożynkami. Niesamowite dekoracje placu, na którym odbyła się uroczystość zawdzięczamy: Sylwii Jasińskiej, której pomagały Danuta Dziamara, Elżbieta Pankowska i Mirosława Staniewska. Prawie cała wieś zadbała o to, by ich goście mieli co zjeść i wypić. - Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy poświęcili czas i pieniądze, byśmy mogli być dumni z miejsca, w którym mieszkamy. Specjalne ukłony należą się Halinie Gospodarek, Wiesławie Szewczyk i Stefanii Kędziora, które zadbały o potrawy - dodaje sołtys. Orkiestra Dęta OSP z Osie-

Delegacja gospodarzy Dożynek w drodze na gminną uroczystość.

polskiej tradycji – tymi słowy J. Kukurowska przywitała gości. – W dobie mechanizacji musimy pamiętać, że ziemia to skarb. Szanujmy ludzi, dzięki którym mamy w domu chleb – dodała. Rolnikom za zaproszenie na ich święto podziękowała burmistrz Maria Bratkowska. – To święto wyrosło z potrzeby dziękowania Bogu i Ziemi Zasłużone święto za plony. Życzę rolnikom, - Spotykamy się, żeby po- by wasze pełne stodoły zadziękować za trud wszyst- pewniły nam pełne stoły, kim rolnikom. Święto plo- bo kiedy u rolnika urodzaj, nów to nieodłączna część to i u nas biedy nie ma. ka, pod batutą kapelmistrza Tadeusza Rzannego poprowadziła barwny korowód dożynkowy na plac przy świetlicy wiejskiej. Po polowej mszy św. dziękczynnej w intencji rolników odprawionej przez ks. proboszczy Alfonsa Nowaczyka i Jana Tutkę przyszedł czas na oficjalne podziękowanie rolnikom za trud ich pracy.

Dziękuję za wielki trud waszej pracy i życzę pełnych radości dożynek, na które sobie zasłużyliście. Starostowie dożynek gminnych Dariusz Hadzicki i Alina Totoń oraz wicestarości Justyna Nalepa i Adam Szewczyk przekazali chleb wypieczony z tegorocznego zboża na ręce burmistrz Marii Bratkowskiej i Ireneusza Przydziała, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku z prośbą o sprawiedliwe dzielenie, brodziejstw natury”. Obrzęd chleba i pracę na „by wszystkim starczyło i roli w programie artystycznikomu nie zabrakło donym pokazały dzieci ze szkoły w Gleśnie. Na dawkę humoru zaprosił gości Antoś Szprycha, czyli Mieczysław Góra. Zatańczyły dziewczęta z zespołu tanecznego Puls, działającego przy MGOK w Wyrzysku. Podczas dożynek można było za darmo zmierzyć sobie poziom cukru, cholesterolu i ciśnienie. Prace pokazali wychowankowie Warsztatów Terapii ZajęBryczki ze stadniny w Dobrzyniewie wiozą starostów na uroczystość, którą zaszczycili liczni goście. ciowej z Liszkowa. RED

Mieszkańcy Falmierowa przed swoim zwycięskim wieńcem dożynkowym.

W konkursie wzięło udział 12 wieńców, którym towarzyszyły ciekawie przebrane delegacje sołectw

11

W tym roku mieszkańcy Auguścina gościli na dożynkach całą gminę. Przygotowania do uroczystości trwały we wsi od miesiąca.

Dożynki gminne zakończył IV Turniej Sołectw. W tym roku bezapelacyjnie wygrali go mieszkańcy Falmierowa. W turnieju sołectw walczyło 12 drużyn z Auguścina, Bąkowa, Dąbek, Dobrzyniewa, Glesna, Gromadna, Falmierowa, Konstantynowa, Kosztowa, Kościerzyna Wielkiego, Rzęszkowa i Żelazna. Rywalizowali w m. in. rzucie beretem, wbijaniu gwoździ na czas, stonodze, przerzucaniu opony i żniwnym torze przeszkód. Po podliczeniu punktów otrzymanych za wykonanie poszczególnych zadań okazało się, że zdecydowanie najlepszy wynik osiągnęło sołectwo Falmierowo. - Mieliśmy sporą konkurencję, każdy chciał wygrać. Najtrudniejszym dla wszystkich okazał się chyba żniwny tor przeszkód - mówił tuż po turnieju, sołtys Falmierowa Andrzej Trojański. Zwycięska drużyna dostała od burmistrz Marii Bratkowskiej symboliczny czek na 500 złotych, z przeznaczeniem dla sołectwa.

www.wyrzysk.pl

Świętowanie rozpoczęło dzielenie się chlebem dożynkowym, były występy dzieci z Glesna, a ozdoby bawiły gości dożynek.


12

DOŻYNKI SOŁECKIE październik 2013

WIEŚCI Z GMINY

jesteśmy na

www.wyrzysk.pl

październik 2013

Sołectwa zrobiły dożynki Na własnych świętach plonów bawili się mieszkańcy Młotkówka, Konstantynowa, Kosztowa, Glesna i Wyrzyska Skarbowego. Oprócz gminnych dożynek sołectwa naszej gminy, angażując swoje środki organizują „własne” święta plonów. Gospodarzami dożynek w Młotkówku byli Krystyna i Arkadiusz Lewiczowie. O przygotowanie potraw, przystrojenie stołów i zrobienie dożynkowych dekoracji zadbały Renata i Paulina Michałek, Ewelina Lewicz i Iwona Gibas. Pomysłodawcami sołeckich dożynek byli młodzi, zapracowani rolnicy. – Po dożynkach gminnych, chciałem zorganizować własne kameralne dożynki. Tak byśmy mieli okazję wszyscy spotkać się w jednym miejscu – opowiada jeden z inicjatorów sołeckich dożynek, Dariusz Drapała. Na pierwszym święcie plonów w Młotkówku mieszkańców gościli państwo Kot. – Młotkówko nie ma świetlicy wiejskiej, konkretnego miejsca spotkań. Poradzili sobie z tym jednak w znakomity sposób – organizując dożynki na własnych podwórkach. To przykład, że nie miejsce jednoczy mieszkańców, ale chęć bycia razem – chwaliła burmistrz, Maria Bratkowska, która świętowała koniec żniw razem z mieszkańcami Młotkówka.

Dzieciom z Młotkówka najbardziej spodobały się słomiane ozdoby.

Wspólne świętowanie z mieszkańcami Pod koniec sierpnia wspólną uroczystość zorganizowała Rada Sołecka w Gleśnie i Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość”. Były to sołeckie dożynki wraz z podsumowaniem projektu „ 595 lat istnienia Glesna”. Wraz mieszkańcami świętowali m. in. burmistrz Maria Bratkowska i radni. Nie mogło zabraknąć podsumowania konkursów zorganizowanych przez miejscowe stowarzyszenie. Prace koncentrujące się wokół historii Glesna zostały opublikowane w specjalnie wydanym albumie. Za zaangażowanie wyróżniono: Karolinę Pufahl, Darię Barczyk, Teresę Bratkowską, Katarzynę Dera, Damiana Śledzia, Joannę Jaźwińską i Dominikę Werner. Obrzęd święta chleba zaprezentowały dzieci ze szkoły w Gleśnie, pod

opieką Ewy Dmochewicz i Beaty Twardzik. Po części oficjalnej była tradycyjna, dożynkowa grochówka i rozpoczęła się zabawa. Do tańca przygrywał Waldemar Tryba. Bawili się do rana W Konstantynowa sołeckie dożynki dla swojej

wsi zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystość rozpoczął sołtys wsi, przekazując na ręce burmistrz Wyrzyska Marii Bratkowskiej i Ireneusza Przydziała, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku chleb wypieczony z tegorocznych zbóż, prosząc o sprawiedliwe dzielenie.

Wspólnie z parafią dożynki zorganizowało Kosztowo, Jeziorki Kosztowskie, Młotkówko i Rzęszkowo. - Dziękujemy naszemu sponsorowi, piekarni Anna z Wyrzyska, bez której nie zrobilibyśmy tak udanej imprezy - mówi sołtys Renata Młodzik. Za sportową rywalizację odpowiadał PKS Tęcza. Do organizacji sołeckiego święta włączył się też lokalny zespół Druga Zmiana, który za darmo poprowadził zabawę. Sołeckie dożynki z zakończeniem wakacji połączyli mieszkańcy Wyrzyska Skarbowego. - Była to też okazja do wypróbowania nowej altany, którą zbudowała nam Gmina Wyrzysk - mówi sołtys Zofia Muzyka. Dzieci piekły kiełbaski i bawiły sie w ludowe gry. Dorośli podzielili dożynkowy chleb i bawili się przy muzyce. Halina Betańska, RED

www.wyrzysk.pl

13

Przy centrum sportowo-rekreacyjnym powstała nowoczesna siłownia na świeżym powietrzu. Gmina większość pieniędzy pozyskała z UE.

OSIEK MA SWOJĄ SIŁOWNIĘ Pod koniec września w Osieku stanęła pierwsza siłownia na świeżym powietrzu. 10 nowoczesnych urządzeń do ćwiczeń kupiła Gmina Wyrzysk. Stanęły przy boisku i utwardzonym terenie. Urządzenia są wykonane z elementów odpornych na warunki atmosferyczne i zniszczenia. Siedziska i oparcia zrobione są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Podesty są wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozją i dodatkowo ogumowane dla bezpieczeństwa osób ćwiczących. Siłownia jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców. Co najważniejsze mogą z niej skorzystać mieszkańcy Osieka w każdym wieku. – Głównymi odbiorcami są osoby 50+, ale urządzenia są tak skonstruowane, że wyciskamy ciężar własnej masy, więc może na nich ćwiczyć każdy – mówi Radosław Szymanowski z warszawskiej firmy Body Works Outdoor Fitness, która wy-

Najwięcej radości siłownia dostarczyła dzieciom z Osieka.

grała przetarg na dostarczenie i montaż urządzeń do ćwiczeń. Siłownia na świeżym powietrzu świetnie uzupełniła sportowo-rekreacyjną bazę w Osieku. – W jednym miejscu można skorzystać z boiska, bieżni i zewnętrznej siłowni. Teren jest oświetlony, więc ze wszystkich urządzeń, w tym siłowni

można korzystać nawet po zmroku – mówi burmistrz Maria Bratkowska. Przy centrum adaptowano też pomieszczenia na szatnie i sanitariaty. – Z siłowni będą korzystać uczniowie szkół i kluby sportowe, które trenują na istniejących już obiektach – dodaje burmistrz. Ponadto teren, na którym stanęła siłownia

jest ulubionym miejscem organizacji imprez i turniejów sportowych. Oprócz obiektów sportowych stoją tam ławki i betonowy grill. Mieszkańcy własnymi siłami zbudowali tutaj boisko do piłki siatkowej plażowej, które zimą zamienia się w lodowisko. – Każdy obiekt sportowy, zwłaszcza na świeżym powietrzu jest

potrzebny – mówi Iwona Schulz, dyrektor gimnazjum. Mieszkańcy Osieka pomogli także w trakcie budowy siłowni, m. in. oczyszczając teren pod inwestycję. – Wkład własny lokalnej społeczności jest bowiem warunkiem otrzymania tego dofinansowania. Widząc zaangażowanie mieszkańców w różne działania społeczne i mające upiększyć ich miejscowość byłam spokojna o tą część umowy o dofinansowanie - mówi M. Bratkowska. Dofinansowanie do budowy zewnętrznej siłowni otrzymaliśmy z programu Wielkopolska Odnowa Wsi Urzędu Marszałkowskiego w III edycji „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Koszt budowy siłowni nieco przekroczył 30 tys. zł, z czego 23,4 tys. zł to dofinansowanie ze środków zewnętrznych. RED Więcej zdjęć i informacji znajdziesz stronie internetowej www.wyrzysk.pl

--------------------------promocja-------------------------

Jak płacić za śmieci? Konkursy i zabawy na dożynkach w kosztowie.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zakończył wysyłkę indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami. Właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali numeru konta, proszeni są o kontakt z Biurem Ob-

sługi Klienta: osobisty, telefoniczny pod numerem telefonu 67 3442100 lub e-mailowy prgok@prgok.pl. Biuro Obsługi Klienta ZM PRGOK przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile (piętro III, pok. 308) czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Opłata za odpady traktowana jest jak podatek, dlatego związek nie wystawia faktur, czy nakazów płatni-

czych. Opłat należy dokonywać za każdy miesiąc z dołu, czyli do 15 października za wrzesień itd. Wpłat można dokonać jedynie przelewem bankowym, elektronicznym lub przekazem pocztowym. W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową. PRGOK

Posprzątali ziemię

Swoją okolicę posprzątali mali i duzi z naszej gminy. Pełne rączki roboty miały przedszkolaki z Osieka, kilka worków śmieci wyzbierała młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Dzieci z Glesna zatańczyły poloneza, w Młotkówku i Konstantynowie gospodynie zadbały o Ozdoby, wieńce i posiłki.

Akcję w Osieku poprzedziły zajęcia dla przedszkolaków, rozmowy rozwijające postawy ekologiczne i świadomość odnośnie potrzeb naszej planety. Dzieci chętnie przemaszerowały

Przedszkolaki z Osieka sprzątają miejscowość.

ulicami Osieka z grupami starszych kolegów. Młodzież z Wyrzyska i Nieżychowa posprzątała boisko szkolne, parking oraz po-

bliski park. Zebrane śmieci zostały posegregowane i wyrzucone do odpowiednich pojemników. A. Badura, D. Senkowska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej „SPERANZA” w Wyrzysku udziela opieki pielęgniarskiej w domu chorego w ramach NFZ. Świadczeń (cztery razy w tygodniu po 1,5 godz.) udziela się obłożnie i przewlekle chorym. Wykonywane zabiegi to oprócz czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, m. in. kroplowe wlewy dożylne, wykonywanie opatrunków, karmienie przez zgłębnik, przetokę, zakładanie i usuwanie cewnika, płukanie pęcherza moczowego, pielęgnację rurki tracheostomijnej.

Kontakt: Elżbieta Seroka, tel. 516 156 404 Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego to skierowania dołącza się kartę świadczeniobiorcy (skalę Barthel) do objęcia opieką długoterminową domową.


14

SPORT październik 2013

15

SPORT www.wyrzysk.pl

październik 2013

Harcerze rozegrali turniej Pod koniec września w Wyrzysku zjawiło się blisko 260 członków Związku Harcerstwa Polskiego z powiatu pilskiego. Wspólnie zainaugurowali nowy rok harcerski, a potem rozegrali II Harcerski Turniej Piłki Nożnej.

godzińska, Prezes Fundacji talny wysiłek powyższych „Pomagamy Innym”- Bar- osób na rzecz harcerstwa. bara Sikorska oraz Teresa Po części oficjalnej naStefaniak – pracownica stąpił długo oczekiwaUrzędu Miejskiego w Wy- ny moment, rywalizacja rzysku i Mieczysława Kacz- pierwszych drużyn. Do mar-Bernacka – nauczy- rozgrywek przystąpiło cielka Szkoły Podstawowej łącznie 14 drużyn, w tym: w Wyrzysku. 6 drużyn z gromad zucho„Wielu ludzi często, upo- wych oraz 8 drużyn harcerSpotkanie rozpoczął uro- rnie mówi –nie! Wielu skich. Mecze rozgrywano w czysty apel harcerski, pod- ludzi wciąż w odmowie 3 kategoriach wiekowych: czas którego członkowie brnie, lecz jest jeszcze do- zuchy, harcerze (szkoły ruchu harcerskiego od- brych ludzi wiele, to są nasi podstawowe) oraz harcerze śpiewali swój hymn, złożyli PRZYJACIELE! Tak oto starsi (gimnazja). oficjalny meldunek, po- w wielkim skrócie można Agnieszka Spirydow, twierdzający gotowość do podsumować monumen- Halina Betańska nowych wyzwań i działań. – Jeszcze raz zakochajcie się w harcerstwie – usłyszeli w rozkazie. Wyróżniono i odznaczono zasłużonych przyjaciół drużyny harcerskiej, którzy z wielkim sercem i zaangażowaniem ją wspierają i pomagają jej w działaniach. Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymali: Burmistrz Wyrzyska – Maria Bratkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku – Bogusława Ja- Zuchy z Wyrzyska zdobyły pierwsze miejsce.

Nasi byli najszybsi

Najlepiej w Jesiennych Gajdzińskiego. Biegach Przełajowych poOrganizatorami zawobiegła młodzież z gimna- dów było Gimnazjum im. zjum w Wyrzysku. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyrzysku oraz StowaW zawodach, które miały rzyszenie Pomocy Gimm.in. wyłonić reprezenta- nazjum „Szkoła marzeń”. cję szkoły na Mistrzostwa Wśród dziewcząt klas I-II Powiatu Pilskiego w Szta- najlepsza była Sara Szpott fetowych Biegach Przeła- (Wyrzysk), następnie Paujowych wzięli udział też lina Rommel (Osiek) oraz uczniowie z Osieka i Wyso- Anna Zartt (Wysoka). W kiej. Po zaciętej rywalizacji kategorii chłopców klas zawody ukończyli wszyscy I-II najlepiej pobiegł Marbiegacze, a najlepsi zosta- cel Zgryźniak, potem Pali udekorowani medalami tryk Wajer i Wojtek Hałas, przez dyrektorów Małgo- wszyscy z Wyrzyska. rzatę Charczun i Sławomira W kat. dziewcząt klas

Zwycięzcy w kat. chłopców klas I-II.

III na pierwszym miejscu bieg skończyła Paula Rózga (Osiek), za nią Aleksandra Miły (Wyrzysk) i Adrianna Borucka (Wysoka). W kat. chłopców III klas wygrał Jakub Bazela (Wyrzysk), przed Kacprem Pająkiem (Wysoka) i Michałem Chuchla (Wyrzysk). Dodatkowo Paula Rózga we wrześniu zajęła II miejsce na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Okręgu w Szczecinie, co dało jej możliwość startowania w Mistrzostwach Polski. A. Dziamara, I. Schulz

Spotrsmenki z osieka.

Harcerze z Glesna świętują zwycięstwo.

wyniki turnieju piłki nożnej Zuchy: I miejsce – 8 GZ „Białe Wilczki” - Wyrzysk II miejsce – 5 GZ „Wysockie Orły” – Wysoka III miejsce – 4 GZ „Leśna Brać” – Piła Harcerze młodsi: I miejsce – 7 DH im. Lotników Polskich –Piła II miejsce – DH „Czerwone Muchomorki” - Glesno III miejsce – 6 DH „Sokoły” im. Franciszka Muracha – Wyrzysk Harcerze starsi: I miejsce – 14 DSH „Bratnie Dłonie” – Łobżenica II miejsce – 6 DH „Sokoły” im. Franciszka Muracha – Wyrzysk III miejsce – DSH Gimnazjum – Wyrzysk

Sezon rozpoczęty Na XV Jesiennych Mistrzostwach w Biegach Przełajowych w Czarnkowie wyrzyskie gimnazjum reprezentowali Patryk Werner, Paweł Szłapa i Daniel Bladzich. Cała trójka uplasowała się w pierwszej dziesiątce biegaczy. Impreza zainaugurowała rok sportowy Nadnoteckiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego „Sprawni-Razem”. Trasa zawodów wymaga-

ła od zawodników olbrzymiej determinacji i żelaznej kondycji. Niemniej jednak wszyscy uczestnicy ukończyli zawody. Adam Dziamara

Zawodnicy tuż po biegu.

Dali radę! Karolina Koziarska i Aleksandra Miły zdobyły podium na Wysockich Biegach Ulicznych.

bardziej, że znaleźli oni czas w sobotnie popołudnie, aby reprezentować wyrzyskie gimnazjum na zawodach.

Na 800 m nasze gimnazjalistki nie miały sobie równych, zajmując dwa pierwsze miejsca na podium. Dobrze spisali się też chłopcy, którzy do pokonania mieli dystans 1,1 km. W biegu wzięli udział pierwszoklasiści: Szymon Nosek (4. miejsce) i Patryk Jańczak (7. miejsce). Naszym zawodnikom należą się duże brawa tym

Adam Dziamara

Nasi zawodnicy w wysokiej

www.wyrzysk.pl

Orzeł Osiek z 17 punktami jest na razie naszym najlepszym zespołem. W górę tabeli wspięły się w ostatnich tygodniach Łobzonka i Sokół.

Orzeł na prowadzeniu Ostatnie dwie kolejki to zwycięstwa naszych drużyn. Sokół pokonał Krajnę Sławianowo aż 14:0, Łobzonka wbiła 4 bramki Błyskawicy Nieżychowo, a Orzeł pokonał Noteć Dziembowo. Piąta kolejka to remisowe spotkanie Orłów z Sokołami (2:2). Po spokojnym początku meczu Wojciech Królik podał do Marcina Koca, który w 11 metrze został sfaulowany przez Radosława Kominiaka. Do 11 metra podszedł Karol Boiński, który posłał piłkę do siatki. Na początku drugiej połowy Sokół doprowadził do remisu po pięknym uderzeniu Mateusza Nowackiego. Chwilę później było już 1:2 dla gości. W pole karne wpadł Patryk Dłoniak, który był faulowany na 11 metrze. Sędzia podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Radosław Kominiak, który pokonał bramkarza gospodarzy. W 75 minucie po pięknym uderzeniu Wojtka Królika było już 2:2. Do końca meczu obie drużyny próbowały doprowadzić do zmiany wyniku. – Przeszkodził nam chaos, który wkradł się na boisko w drugiej połowie – ocenia mecz terener Orłów Marcin Koc. Równie zaciekłą walkę Orzeł stoczył na boisku Łobzonki, z którą zremiŁobzonka Wyrzysk skutecznie dogoniła pierwszą trójkę w tabeli. Choć zespół nie przegrał do tej pory żadnego meczu, to najcięższe spotkania jeszcze przed chłopakami z Wyrzyska.

W Piątej kolejce Orzeł zremisował z Łobzonką.

sował 3:3. - Popełniliśmy zbyt dużo błędów, które nie mają prawa sie przydarzyć. Zespół z Wyrzyska zagrał ambitnie i do końca. My z kolei byliśmy spięci i jako zespół zagraliśmy bardzo słabo – ostro ocenił tuż po meczu trener Koc. - Na szczęście uratowaliśmy jeden punkt, co może cieszyć, bo teren jakim jest Wyrzysk jest bardzo trudny, o czym przekonał się zespół z Tarnówki (4:1 dla Wyrzyska) – podsumowuje trener. Czwarta kolejka to dla Sokoła pechowy walkower. Z boiska z powodu kontuzji musiał zejść młodzieżowiec Mateusz Nowacki. Niestety zespół z Kościerzyna nie miał kim go zastąpić i oddał mecz. - Gdyby nie ta sytuacja wygralibyśmy to spotka-

nie – mówi trener Łukasz Dłoniak. Wcześniejsze trzy kolejki to dla Sokoła same zwycięstwa. Tarnovii Tarnówce jedynego gola wbił w drugiej połowie Dawid Tomkotonis. Wyróżniającym się zawodnikiem tego spotkania był też Łukasz Kania. Patryk Królak był autorem zwycięskiego gola w spotkaniu drugiej kolejki ze Stellą Białośliwie. Iskrze Bądecz Sokoły nie dały żadnej szansy. Trzy gole zdobyli Łukasz Kapeja, Patryk Królak i Daniel Gawroński. - Najtrudniejsze, wyjazdowe mecze za nami. Mamy stabilny skład na obronie i świetną frekwencję na meczach. Są więc podstawy do myślenia o awansie – kwituje trener Dłoniak. Podobnie sezon rozpoczął Orzeł Osiek. W trze-

Po siedmiu kolejkach sokół zajmuje piątą lokatę w tabeli.

ciej serii spotkań do Osieka przyjechała drużyna z Nieżychowa. Po meczu z naszymi Błyskawica nadal pozostała z zerowym dorobkiem, a kolejne 3 oczka zostały w Osieku. Cztery bramki dla naszych zdobyli: Karol Boiński, Marcin Koc i dwie Paweł Pływaczyk. W drugiej kolejce podopieczni Marcina Koca pojechali do Sławianowa. Rezultat 2:1 dla nas. Strzelcami bramek byli Karol Boiński i Jakub Hamerski. W meczu inaugurującym sezon Orły podjęły na własnym boisku drużynę z Miasteczka Krajeńskiego. Noteci udało się zdobyć jedną bramkę, a autorem obu goli dla Orłów był Karol Boiński.

Terminarz VIII kolejka 12-13 październik Orkan Śmiłowo - Orzeł Osiek Sokół - Błyskawica Nieżychowo IX kolejka 19-20 październik Orzeł

Osiek

-

Iskra

Bądecz

Łobzonka - Sokół X kolejka 26-27 październik Stella Białośliwie - Orzeł Osiek Zjednoczeni Kaczory - Sokół XI kolejka 2-3 listopad Orzeł Osiek - Tarnovia Tarnówka Sokół - Jedność Zakrzewo XII kolejka 9-10 listopad Zryw Sypniewo - Orzeł Osiek Noteć Dziembowo-Sokół

RED

Łobzonka chce awansu

Terminarz VIII kolejka 12-13 październik Zjednoczeni - Łobzonka IX kolejka 19-20 październik Łobzonka - Sokół X kolejka 26-27 październik

Na razie Łobzonka zajmuje trzecie miejsce w tabeli, przed nią jest osiecki Orzeł, z którym drużyna zremisowała w IV kolejce. Na pierwszym są Zjednoczeni Kaczory, z którymi Łobzonka zagra w październiku. Trener Marek Pankowski jako największy atut swoich zawodników wymienia siły i młodość. – Niestety z nimi wiążą się też emocje. Nie mam za złe, że chłopaki chcą ograć jednego zawodnika więcej, choć mogliby podać piłkę koledze na

Jedność - Łobzonka XI kolejka 2-3 listopad Łobzonka - Noteć XII kolejka 9-10 listopad Orkan - Łobzonka

lepszej pozycji. Tak było w drugiej kolejce, gdy powinniśmy skończyć z lepszym wynikiem – mówi trener. Rzeczywiście w meczu z Tarnovią Tarnówką po golach Adriana Wiśniewskiego, Błażeja Grembowskiego i Marka Pikulika prowadziliśmy 3:0, by potem dać sobie wbić bramkę.

Łobzonka zremisowała w tej rundzie tylko raz, 0:0 ze Stellą Białośliwie. Trener i tak uważa wynik za sukces i chwali bramkarza, który obronił karnego. W III kolejce w meczu ze Zrywem Sypniewo popisową akcję miał Mateusz Klemens, który wbił piłkę z 20 m. Drugą bramkę z główki

zdobył Adrian Wiśniewski. Zrywowi udało się zdobyć gola z rzutu karnego. Emocje wywołał przyjazd Orła Osiek, w którym grają byli zawodnicy z Wyrzyska. – Zremisowaliśmy na własne życzenie. Poniosło zwłaszcza bramkarza, który grał ewidentnie pod publiczkę. Pochwała należy

się zespołowi z Osieka, który robi się coraz groźniejszy – dodaje trener. W ostatnim spotkaniu Łobzonka pokonała Noteć Miasteczko Krajeńskie 2:0. Strzelcem obu bramek był Adrian Wiśniewski. W ostatniej kolejce Łobzonka wygrała z Nieżychowem 4:0 Red


16

WIEŚCI Z GMINY październik 2013

www.wyrzysk.pl

Przedstawiamy dzielnicowych pracujących na terenie Gminy Wyrzysk. To oni są naszymi „policjantami pierwszego kontaktu”.

POZNAJ DZIELNICOWEGO Gminę Wyrzysk „obsługuje” trzech dzielnicowych. Każdy z nich ma przydzielone konkretne wsie i części miasta. – Mając jakiś problem, pytanie lub wątpliwość związaną z bezpieczeństwem, czy porządkiem publicznym powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego dzielnicowego – mówi komendant komisariatu policji w Wyrzysku, Jarosław Wojciechowski. To dzielnicowi najlepiej znają specyfikę terenu, na którym pracują. Do swojego dzielnicowego możemy się zwrócić z prośbą o pomoc w bardzo wielu sprawach: od drobnych wykroczeń po zgłoszenie przemocy domowej. To właśnie dzielnicowi z racji charakteru swojej pracy potrafią skutecznie wytypować nie tylko świadMieszkańcy dwóch budynków przy ul. Kościuszki nie mają własnego śmietnika. Spółdzielnia mieszkaniowa wymówiła im dotychczasową dzierżawę, a zarządca nie zatroszczył się o wyznaczenie nowego miejsca. Jeśli tylko administrator budynków wskaże miejsce, a gmina będzie mogła je udostępnić, to jak zapowiedziała burmistrz Maria Bratkowska, śmietnik na ul. Kościuszki powstanie. Na przedostatniej sesji Rady Miejskiej Stefan Rymer apelował m. in. do prezesa SM Józefa Jasika o kompromis w rozwiązaniu problemu mieszkańców ul. Kościuszki 7 i 9. Ten jednak sprawę uważa za zamkniętą. Po pierwsze śmietniki należą do spółdzielni, po drugie spółdzielcy zadeklarowali, że śmieci będą

ków zdarzenia, ale często sprawców niedozwolonych czynów. Dzielnicowi znają osoby, które mogą stwarzać problemy, osoby karane, czy przebywające na przepustkach. Podobnie sprawa się ma w przypadku osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków. Dzielnicowi znają i patrolują niebezpieczne miejsca i takie, gdzie przewija się dużo mieszkańców, jak targowisko, czy dworce. Kiedy warto poszukać pomocy u swojego dzielnicowego? W szczególności jeśli padliśmy ofiarą przemocy domowej lub jesteśmy jej świadkiem. To dzielnicowy najczęściej zakłada tzw. niebieską kartę dla sprawcy przemocy domowej. Sprawuję on także opiekę nad rodzinami zagrożonymi przemocą. Drugim ważnym obszarem

działań jest zapobieganie patologiom wśród nieletnich. Dzielnicowy prowadzi m. in. wykaz nieletnich zagrożonych demoralizacją i zajmuje się przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Dzielnicowi zajmują się też osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Z pomocy swojego dzielnicowego możemy skorzystać także w przypadku nieprawidłowo parkujących samochodów, wałęsających się psów, czy wszelkich nieporozumień sąsiedzkich, jak zakłócanie porządku albo ciszy nocnej. – Dzielnicowy powinien być postrzegany jako gospodarz swojego rejonu – znać swój teren i być na nim znany – mówi komendant Wojciechowski. Dlatego dziś przedstawiamy Państwu naszych dzielnicowych. BAW

ASP. Sebastian Kowalski tel. 67 353 18 28

Wyrzysk – ulice; Akacjowa, Kalinowa, Bydgoska, Grunwaldzka, Kościuszki, Krajeńska, Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Makowa, Modrakowa, Pocztowa, Polna, Pomorska, Różana, Rzeczna, Staszica, Wiejska, Wierzbowa i Al. Rydzyńskich. Wyrzysk Skarbowy, Gleszczonek, Glesno, Auguścin, Marynka, Bielawy Nowe, Bagdad, Kosztowo, Rzęszkowo i Stefanowo

ST. sierż. Juliusz Konopa tel. 67 353 18 19

Wyrzysk – ulice: 22 Stycznia, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Gołębia, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna, Młyńska, Parkowa, Pl. Wojska Polskiego, Pod Czubatką, Podgórna, Przemysłowa, Szpitalna, Ślusarska, Świerkowa, targowisko, Zduny. Dobrzyniewo, Młotkówko, Falmierowo, Gromadno, Polinowo, Kościerzyn Wielki, Masłowo i Klawek.

ST. Asp. Krzysztof Nowicki tel. 67 353 18 09

Osiek n/Notecią – ulice: 3 Maja, 11 Listopada, XX-lecia, XXX-lecia, Bohaterów, Ceramiczna, Dworcowa, Główna, Jasna, Mieszka I, Notecka, Olimpijska, Parkowa, Piękna, Podgórna, Pracz, Kasztanowa, Rzeczna, Przemysłowa, Różana, Słowiańska, Sportowa, Staszica, Szkolna, 1000-lecia, Wąska, Wyrzyska, Bukowa, Dębowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna i Lipowa. Komorowo, Bąkowo, Żuławka, Wyciąg, Ostrówek, Konstantynowo, Dąbki, Żelazno, Ruda, Polanowo, Anusin, Zielona Góra, Karolewo i Wiernowo.

Będą mieć śmietniki segregować, a mieszkańcy budynków przy ul. Kościuszki segregować nie chcą. W końcu po trzecie – wyznaczenie miejsca na postawienie pojemników jest obowiązkiem zarządcy. Ten ostatni spotkał się w sierpniu z prezesem SM, lecz mimo wzajemnego zrozumienia do porozumienia nie doszło. - Ja rozumiem argumenty prezesa Jasika, ale jako radny musi widzieć też potrzeby pozostałych mieszkańców mówił radny Stefan Rymer. Jego zdaniem w rozwiązanie problemu mieszkańców dwóch budynków powinna się włączyć i spółdzielnia i gmina. - Z punktu widzenia prawnego spółdzielnia ma rację, ale nie można takich rzeczy [przy. red.

– dzierżawy śmietnika] kończyć jednym pociągnięciem długopisu, bo ma pan takie prawo – apelował radny. Jego zdaniem SM powinna zwrócić też uwagę na fakt, że przez kilka dekad pozwalała korzystać ze śmietnika mieszkańcom budynków komunalnych. - Najprościej coś zakazać, ale musi być wskazana alternatywa na dobrych warunkach – zwrócił się do radnego Józefa Jasika, który jest prezesem SM. Ten zaś w odpowiedzi zasłonił się wolą spółdzielców, którzy jednoznacznie zdecydowali się na wymówienie umowy korzystania ze swojego śmietnika. Nie przekonały go argumenty kolegi radnego o wieloletnim, zwyczajowym używa-

niu śmietnika. Zaznaczył, że SM będzie remontować swoje śmietniki i częściowo je przy okazji zamknie. To też na wniosek mieszkańców bloków. - Mieszkańcy oczekują konkretnego zachowania, a ja realizuję ich wolę – tłumaczył. Sprawę postawił jasno: to właściciele i zarządcy nieruchomości komunalnych muszą zatroszczyć się o miejsce do ustawienia pojemników na odpady. - Śmietnik jest naszą własnością w użytkowaniu wieczystym. Rozstrzygnięcie problemu nie leży po stronie spółdzielni – tłumaczył i dodał, że do załatwienia tej sprawy nie wystarczy „tylko chęć, wola i wnioski wspólnoty”. - Po naszej stronie jest zero rozstrzygnięcia tego problemu,

my możemy się włączyć, pomóc, ale w żaden sposób nie musimy – zakończył dyskusję o budynkach przy ul. Kościuszki J. Jasik, podkreślając prawo spółdzielni do dowolnego dysponowania własnymi gruntami. Do sprawy odniosła się na sesji również burmistrz Maria Bratkowska. – Jeśli tylko zarządca się zwróci, a my będziemy dysponować gminnym gruntem w pobliżu budynków, to go udostępnimy – zapowiedziała burmistrz. Podkreśliła przy okazji, że sytuacja jednej strony ul. Kościuszki rzeczywiście jest trudna. Obiecała przy okazji, że gmina pomoże rozwiązać sytuację, jak tylko zarządca zwróci się do niej po pomoc. – Proszę składać propozycje do konkretnych budynków i będziemy wyznaczać miejsce na śmietniki – powiedziała M. BratRED kowska.

Zawody Grand Prix zakończyły wędkarski sezon Zwycięzcą tegorocznego cyklu zawodów wędkarskich w kategorii seniorów został Sławomir Badura. W cyklu wzięło udział 14 seniorów i 6 młodych wędkarzy. Wśród seniorów drugą lokatę miał Dariusz Drapała, a na trzecim miejscu uplasował się Piotr Kowalczyk. Z juniorów najlepiej poszło Kacpro-

wi Drapale i Rafałowi Kowalczykowi. - W tym roku ryby nam dopisywały. Jeden zawodnik wyłowił pięć kilogramów ryb - mówi Krzysztof Badura, prezes wyrzyskiego koła PZW. Cykl Grand Prix zakończył tegoroczny sezon. Przed wędkarzami już tylko październikowe Mistrzostawa Koła. PZW Wyrzysk

Grand Prix zakończył cykl tegorocznych zawodów wędkarskich PZW koło Wyrzysk.

Wieści Wyrzyskie  

Bezpłatny Magazyn Samorządu Gminy Wyrzysk

Wieści Wyrzyskie  

Bezpłatny Magazyn Samorządu Gminy Wyrzysk

Advertisement