Issuu on Google+

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS

SIKERES ÚJ ÉVET!

Magyar Grafika 2 0 13 . D E C E M B E R L V I I . É V F O LY A M 6 . S Z Á M 2 013 . D E C E M B E R

LVII/6.


2 013. D EC E M B E R

Fszerkeszt: Faludi Viktória Lapterv: Maczó Péter Korrektor: Endzsel Ernné

tartalom Faludi Viktória

Szerkesztbizottság Eiler Emil, dr. Garáné Bardóczy Irén, Maczó Péter, Péterfi Sándor, Szentendrei Zoltán, Szikszay Olivér A Magyar Grafika védnökei Bálint Csaba, Burger László, dr. Egyed Béla, dr. Endrédy Ildikó, dr. Horváth Csaba, Jászkuti László, Kelemen Eörs, Kelényi Ákos, Lendvai László, dr. Peller Katalin Kiadó Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület 1135 Budapest, Tahi út 53-59. Telefon: 06 1 783 0347 E-mail: faludi@mgonline.hu Honlap: www.mgonline.hu facebook.com/MagyarGrafika Felels kiadó: Fábián Endre elnök Nyomdai elkészítés: Kiss Gergely (Aldus Stúdió) Nyomtatás: Color Pack Zrt. Felels vezet: Zsukk László vezérigazgató Kötészeti munkálatok: Stanctechnik Kft. Felels vezet: Hermann Tibor

Csaba László

Kiss Nóra, ifj. Schuck István Németh Nikoletta Kerstin Torsede

Terjeszti a Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület Elfizethet a titkárságon Egyes szám ára a titkárságon: 1000 Ft+áfa, postázva: 1200 Ft+áfa Elfizetés egész évre: 7200 Ft+áfa Megjelenik évente hatszor Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. H-1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 201 8891 E-mail: batthyany@kultur-press.hu Hirdetésfelvétel a Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület titkárságán Index: 25537 HU ISSN 0479-480X

Faludi Viktória Wunderlich Péterr Vasvári Péterr

Borítókarton: Carta Elega Borító: Maczó Péter

Pesti Sánorr Maczó Péter Gécs Béla Farkas Gábor Farkas

2013_06_MG.indd 1

LV II/6.

A Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület mint a Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagegyesületének szakmai folyóirata

Kedves Olvasónk! A nyomtatás szerepe a minden(féle)-csatornás világban A Printmágus.hu A világ els Océ InfiniStream rendszere munkába állt Németországban Metsä Board a Luxe Pack 2013 kiállításon Bobst ACCUBRAILLE GT – a világ minden pontján bizonyítottak PPDexpo – tények és vélemények Flexókonferencia a Print & Packaging Fest programjában Pro Typographia 2013. Tények és számok Motiváció 3.0 – Ösztönzés másképp Fórum a Minségrl XV. konferenciája Rotatec digitális Ink Academy Papír Akadémia Új csomagolási termékcsaládot mutat be az Arctic Paper Fedrigoni papírok – most már közvetlenül a gyártótól Az IT-szolgáltatók piacára lép a Konica Minolta Prognózis a jöv munkavállalóiról A versenyelny totális kiaknázására tervezte új nyomdagépeit a Xerox Megérkezett az els digitális ötszínes nyomtató az OKI-tól Andor Napi Szimpózium Békéscsabán Beszámoló a Tolnai utcai Tanmhelybl Szerzdés a grafikai megrendeléseknél Az igazságügyi szakért GPwA díjazott cégek, 2013 A Nyomtatási Világ-csúcstalálkozó lendületbe jön 2014-es szakmai események Farkas Anna Rubens és a nyomdászat A Budai Krónika rejtélyei

3 4 8 10 13 14 16 22 24 28 34 36 40 42 43 44 46 47 48 50 52 54 56 57 58 63 64 72 74

2013.12.04. 16:41:08


AGFA GRAPHICS

Víz.

túl értékes ahhoz, hogy elpazaroljuk.

Életünk legfontosabb alapanyaga. Mégis, míg életünk fenntartásához mindössze napi két liter vízre van szükségünk, egyetlen négyzetméter hagyományos CtP lemez elôhívásánál kb. 5 litert pazarolunk el. Már több mint 2500 elégedett felhasználó tudja, hogy az Azura vegyszermentes lemezek nap mint nap segítenek értékes vizünket literszámra megtakarítani. Most két, még érzékenyebb Azura lemezt mutatunk be, hogy az ibolya- és termállézer felhasználók számára az eddiginél nagyobb levilágítási teljesítményt tudjunk biztosítani. A lemezréteg erôs kontrasztjának köszönhetôen pedig Azura lemezeink emelik a hatékonyságot segítve a minôségellenôrzést. Tehát amíg segít legértékesebb alapanyagunkkal, a vízzel takarékoskodni, munkája eredményességét is emelheti. :Azura. A vezetô vegyszermentes lemez.

www.agfagraphics.com Agfa Graphics NV Magyarországi Fióktelepe H-2040 • Budaörs, Szabadság u. 301. mariann.blasko@agfa.com • istvan.banfalvi@agfa.com • www.agfa.hu Telefon: 06 23 801-172 • Fax: 06 23 801-179

2013_06_MG.indd 2

2013.12.04. 16:41:31


Kedves Olvasónk!

Advent idején jó egy kicsit befelé fordulni, elcsendesedni és végiggondolni az eltelt év sikeres és tanulságos eseményeit. Megváltozott piaci körülmények között régi, elavult rutinnal nem lehet boldogulni. Charles Darwin már sok éve megfogalmazta a receptet a túlélésre: „Nem a legersebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra”. Az idei évben fokozódott az összefogás és összetartozás ereje. A „kalapáccsal a kezedben mindent szögnek nézel” bölcsesség azért csak részben igaz, mert valóban példátlan összefogásnak lehettünk tanúi és résztvevi! A PPFest és a PPDexpo létrejötte életre hívott új kapcsolódási pontokat is, ezek közül csak néhányat említenék: a sajtósziget, az edukáció sziget és a szakmai szervezetek szorosabb együttmködése és a szakmai díjátadók egy helyszínre szervezése új hagyományokat teremthet. A szakmai összetartozás érzése a hétköznapokban is megsokszorozza az ernket és az örömöt, ha sikerrel jártunk. A Magyar Grafika kivitelez stábjával már sok éve gyakoroljuk a csapatmunkát, gyakorlatilag minden számunk más nyomdában, új alapanyagokat, technológiákat, berendezéseket elsként vagy elsk között kipróbálva készül el, több szakmai partner kooperációjával. Ezúton is köszönöm a stábunk, a szerzink, kivitelezink, alapanyag-beszállítóink és nem utolsósorban a hirdetink támogatását! Jelen számunk fókuszába a csomagolás témakör került. Beszámolunk az Océ InfiniStream németországi premierjérl, a Bobst ACCUBRAILLE sikereirl és a csomagolóanyag-gyártók számára kifejlesztett új kartoncsaládokról. Ink Academy sorozatunkban Németh Nikoletta „Fenntartható csomagolás” cím írását nemcsak a csomagolóanyag-gyártás iránt érdekldk figyelmébe ajánlom. A Magyar Grafika csapata hagyományosan szakmatörténeti idutazást tesz a decemberi szám megjelenését követen a Typonova Nyomda elterét díszít könyökösprésen történ nyomtatással. Újságunk 60–61. oldalán a tavalyi összejövetelen készült képek felelevenítésével kívánunk meghitt karácsonyt és boldog új esztendt! Tisztelettel:

fszerkeszt

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 3

3

2013.12.04. 16:41:32


A nyomtatás szerepe a minden(féle)-csatornás világban Patrick Martell Fordította: Vida Gellért

Patrick Martell, a St Ives Csoport elnökvezérigazgatója és az Ipex 2014 új elnöke, szemügyre veszi a nyomtatást és azt a fontos szerepet, amelyet továbbra is játszani fog a marketing világában, egy mindencsatornás környezetben. A nyomtatás világa nyugtalan idszakon ment át az utóbbi néhány évben, a kereslet változásainak következtében. A példányszámok csökkentek, az árakra is lefelé ható nyomás nehezedett, és bár szntek meg cégek, még mindig van túlkapacitás. Mindezt átéltük a St Ivesnél is, és egyes nyomdákat becsuktunk, másokat pedig átszerveztünk, hogy biztosítsuk a hosszabb távú versenyképességet. Vannak, akik még azt a kérdést is felteszik, hogy van-e a nyomtatásnak jövje? Másrészt viszont rengeteg innováció van pillanatnyilag a nyomtatás világában. Például nagy izgalom övezi a térhatású (3D) nyomtatást és a kiterjesztett valóságot (AR, augmented reality), amelynek egy része magára vonja a fogyasztók és a média figyelmét, és hoz némi pozitív PR-t a szektorba. Akármilyen nehéz új lehetségekbe való beruházásról gondolkodni ezekben a nehéz idkben, mégis lehet, hogy ez a megfelel idpont. FOGYASZTÓI MARKETING Nem kell nagyon messzire néznünk, hogy lássuk, a világ változik. A fogyasztók „digitálisabbak”, mint korábban valaha. Például a mi St Ivesnél végzett saját kutatásunk azt mutatja ki, hogy az Y generáció (18–30 évesek) tagjainak 78%-a minden héten használja a közösségi hálózatokat, és 56%-uk azt mondja, hogy nem tudnának a Facebook nélkül élni. Ennek a változásnak az a kihatása, hogy ez a korosztály az els valóban digitális nemzedék. Egymással és a világgal olyan módon tartanak kapcsolatot, amilyet még soha korábban nem láttunk, és elvárják, hogy az információ mindig rendelkezésre álljon, és lényegre tör legyen.

4

Patrick Martell, a St Ives Csoport elnök-vezérigazgatója

Amikor az értékesítésrl és a marketingrl van szó, ezeket az új fogyasztói csoportokat meg kell gyzni és rendelkezésükre kell bocsátani az információt. A befolyásolás többé már nem egyirányú folyamat, amelyet az eladó irányít. Ezek az új fogyasztók odafigyelnek egymásra, és nagyon nyitottak a hozzájuk hasonlóak befolyásolásával szemben. Azt találtuk például, hogy 76%-uk azt mondta, hogy hitelkártya kiválasztásakor befolyásolják ket barátaik és kollégáik, 43%-uk pedig azt mondta, hogy a közösségi média befolyásolja ket. A kihívás az, hogy a márkák már nem tudják diktálni a programot, és mint egyének bármely csoportjánál, nincs csodafegyver, mindegyiküket megfelelen meg kell érteni és a saját feltételeik szerint kell velük tárgyalni. És ez még csak az Y generáció, a következ, a Z generáció, még inkább ért a technikához, még inkább rajta van a hálózatokon és még szkeptikusabb azzal szemben, amit a nagy márkák fogyasztói világának tekint. MINDENCSATORNÁSSÁG Azoknak a fogyasztóknak, akik a márkákkal kommunikálnak, több mint 60%-a ezt több csa-

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 4

2013.12.04. 16:41:33


tornán át teszi, ami azt jelenti, hogy a marketingeseknek következeteseknek, de a mindenkori csatornának megfelelnek kell lenniük, márka- és vásárlási élményeket kell nyújtaniuk. Ez a sokrétség megköveteli, hogy a marketingesek feltérképezzék a fogyasztók egyedi vásárlási útvonalait, különböz csatornáktól érkez kollégákból építsenek marketingcsapatokat, és az adattároló helyeket összehangolják a kiváló és következetes fogyasztói élmény létrehozása érdekében, online és offline egyaránt. Ha valóban látni akarják, hogyan változik a világ, menjenek el vásárolni egy húszas évei közepén járó valakivel, és figyeljék meg, mennyire más az élmény, mint a lineáris vásárlás, amihez mi hozzá vagyunk szokva akár a boltban, akár online. Mindent a mobil mozgat, az egész dolog telefonnal a kézben történik, és interaktívan. Lábon állva történik a keresés, ár-összehasonlítás és a kínálat ellenrzése, mindig jelen van a legkedvezbb vétel keresésének a motívuma, és az, hogy a vásárlást a barátaink is jóváhagyják, néha

még olyanok is, akik nem is a barátaink. Egyes boltok, mint a Burberry, H&M és a Diesel már ingyen wifit is rendelkezésre bocsátanak, meg az internettel összekapcsolt tükröket, hogy a vásárlás eltt fényképeket online meg lehessen osztani másokkal. Boltban látott áruk vásárlása gyakran történik online, ezeket aztán házhoz szállítják, és itt nem csak az ár számít, hanem a kényelem is. Egyes márkák, mint a McVities, Heinz, Cadbury és a Budweiser a csomagoláson lev kóddal kínálnak mobil csatlakozást olyan eszközök útján, mint a Blippar. És ez nem csupán termékajánlat, hanem gyakran vetélked vagy játék. Míg ezek az innovációk izgalmasak, és a csatornák konvergenciájához vezetnek, a kiskereskedelmi márkák mindencsatornás jelenlétéhez, a dolog még nem annyira személyre szabott. A következ lépés az, hogy az egyének érdekldésére szabott tartalmakat állítsanak össze és az élmény testre szabottabb legyen mind a boltban, mind online.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 5

5

2013.12.04. 16:41:34


A NYOMTATÁS JÖVJE Mi lehet hát a nyomtatás szerepe ebben az (információ)technika által mozgatott világban? A marketingesek a marketinget gyakran egyedi csatornák sorozataként kezelik, ahelyett, hogy ezekbl a csatornákból egy egységes egészet alakítanának ki, amely a vásárlókat elvezeti a felfedezéstl a vásárlásig és azon túl. Amint a vásárlók viselkedése fejldött, a hagyományos és digitális csatornák közti választóvonal értelmét vesztette: mind a régi, mind az új csatornák jelents szerepet játszanak a vásárlói életciklus minden szakaszában. A marketing jövje az, hogy minden médiát tekintetbe vesznek a megfelel idpontban, és a nyomtatott média ennek az elegynek kulcsfontosságú részét alkotja. Sok tanulmány mutatta ki azt, hogy médiák kombinációja, benne a nyomtatott médiával, sokkal hatékonyabb kommunikációs eszközt alkot, mint csupán egy médium önmagában. Például a direct mail (postai reklám), online-nal és SMS-adakozással kombinálva, óriási hatékonyságú volt a jótékonysági szektorban. Röviden visszatérve az Y generációhoz, a brit Királyi Posta és a MAP marketinghatékonysági szervezet által nemrég végzett kutatás szerint ez az a generáció, amely a legvalószínbben kinyitja és elolvassa a direct mail küldeményeket. Így hát, bár nem is kapnak sok postát, amikor kapnak, foglalkoznak vele, de lényegre törnek, személyesnek és érdekesnek kell lennie, hogy rávegye az ügyfelet, hogy más csatornákon is utánanézzen. Ezt a generációt gyakran szem ell tévesztik a direct mail kampányokban, de az egyéb médiákkal kombinált postai küldemények nagyon hatékonyak lehetnek. A boltban lev nyomtatott értékesítésipont (POS)-anyagokat mobil telefonon keresztüli digitális kapcsolódással kell kombinálni, esetleg digitális megjelenítvel is, személyhez szóló bolti élmény létrehozása érdekében. Ezt mi továbbfejlesztett QR-kódnak tekintjük, amely be van ágyazva a termékbe, és a vevre vonatkozó személyes információhoz kapcsolódik, és valami egyedülállót kínál: egy ajánlatot, vetélkedt vagy talán valami vicceset. A lényeg az, hogy a nyomtatott anyag és a digitális adatok kombinációja hoz létre interaktív élményt. A szabadban elhelyezett média világában egyértelm a jövbeli elmozdulás az olcsóbb digitális megjelenítk felé. Az azonban, hogy min-

6

denütt óriási digitális képernyk lennének, amelyek minden vev számára személyes ajánlatokat kínálnak, még valószíntlennek tnik. A szabadban valószínbbek a nyomtatott megjelenítk (=plakátok) beágyazott (digitális) tartalommal, amelyhez mobillal lehet hozzáférni. Összekapcsolva olyan területekkel, mint a kiterjesztett valóság, ez új dimenziót fog létrehozni a hirdetések világában. A magazinoknál és újságoknál a modell változásban van, és folyamatosan változni fog; a nyomtatott példányszám továbbra is csökkenni fog, de nem tnik el teljesen. Azonban a nyomtatott példány megvásárlásával a vev ingyenes hozzáférést kap a digitális verzióhoz. Így hát megint választani lehet – attól függen, hogy mit akar a vev és hol akarja. A kényelem végs soron nagyobb fogyasztást eredményez majd. A hirdetésnek mindkettn jelen kell lennie, a nyomtatott oldalon és online is, összekapcsolva és személyre szólóan. A kérdés a hirdet(tet)k számára az, hogyan fokozzák azt, ami a nyomtatott oldalon van, hogy fontossá tegyék az egyén számára. Azt is hisszük, hogy a könyvek hasonlóan fognak fejldni, úgy hogy a digitális e-könyv és a kézzel fogható puhafedel könyv egy csomaggá válik, és mindkettt egyszerre vásárolják meg. A kézzel fogható könyv tartalma aztán életre kel az e-könyvben, amikor hozzákapcsolják a nethez. Akármennyire digitálissá válik is a világ, mindig lesz szükség és vágy a kézzel fogható iránt is. ÖSSZEFOGL AL ÁS Nagyon nagy nyomdai csoportként azt láttuk, hogy a legutóbbi néhány évben megváltozott a piacunk. A gazdasági válság volt a cselekvés katalizátora. Elre terveztünk, és megváltoztattuk annak a módját, ahogy dolgozunk, felkaroltuk az adatokat és a digitális dolgokat, és továbbra is ezt fogjuk tenni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne értékelnénk a nyomtatást. Éppen ellenkezleg, még mindig kulcsfontosságú része a kínálatunknak és az is marad az elre látható jövben. Van jövje a nyomtatásnak, de nem különálló termékként, hanem inkább ama módok elegyének a részeként, amelyekkel egy márka tartalmat tud közölni egy egyénnel. Úgy hisszük, hogy a nyomtatás nagy hatású médium tartalom és marketingüzenetek hordozására, és az is marad. A kihívás az, hogy biztosítsuk a jelentségét és az üzenet hatékony továbbítását.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 6

2013.12.04. 16:41:35


ƒŠ‹ ‹ ‹‰” ‰”ƒˆ ƒ •’ƒ ƒˆ •’ƒ›‘ •’ ›‘ ‘Žƪ Žƪ‡š ‡‡š× š× ׈‡ ˆˆ‡• ‡‡••–± –±‡‡‡ ‡  IIn n erg nt rg graf Kf Kft.  ž”× ‹œ ž”׎ƒ‰ ”׎ƒƒ‰‘• ‘•• Šƒœ Š ƒ‹ ƒ ˆ‘” ‘””‰ƒŽ ‰ƒƒŽŽƒœ ‰ ƒœ×Œ ƒ ׌ƒ 1084 Bu 1084 108 Bu uda da d pes pest, t, Vig gu u. 31 31–33 –333 33.. Tel Tel e .: +36 1 21 210 10 0 48 4861 E-m -mail ail:: in ail inte tergr graf@ aaf@ af f@int ntter erg rgraf raf.hu hu u www w.in . ter te ergraaff. f.h .h hu

2013_06_MG.indd 7

–



– ‡ ‡”‰ ‰”ƒˆ ”ƒˆ‹ ‹‰‹ƪ ‹‰‹ƪ ‰‹ ‡š ‡ ˆ– ˆ–ǤǤ 1 4 Budapest, 108 t, Vig u. 31–33 –33.. Tel.:: +3 Tel.: Te Tel +36 36 1 210 48 861 Ǧ ƒ‹Žǣ† ƒ‹ŽŽǣ†‹‰‹ ‹‰‹ƪ‡š ‰‹‹ƪ‡ ƪ‡š ƪ š̷‹ ̷‹ –‡ –‡” ‡”‰” ‰”ƒˆǤŠ— ™™™Ǥ†‹ Ǥ ‰‹ƪ ‰‹ƪ‡šǤ‹– ‹ –‡”‰ ”‰”ƒˆˆǤŠ—

Ȉ ’”‘ˆ ’”‘ ‡••œ‹‘žŽ‹•’”‡‡Ǧ’ Ǧ’”‡•• ‡•• Ȉ †‹‰‹ †‹‰‹–žŽ –žŽ‹• ‹•±•ƒƒŽ×‰ ››‘ ‘× ×ˆ‘”ž ˆ‘””ž  Ȉ •œž •œžÀ–× ׉±’ ‰±’‡• ‡•‘  –À” ‘ – ‘œž ‘œž•ǡǡ Ú Ú’‡›‡œ±•

2013.12.04. 16:41:37


A printmagus.hu PR O FE SSZ I O N Á L IS O N L I N E N YO M DA Galambos Béla

A printmagus.hu professzionális online nyomda teljes mértékben egy új nyomdai modell mentén szervezdött, a termék megrendelésétl egészen az elkészült termék átadásáig. A cég a kétéves folyamatos informatikai és ehhez kötd gyártási fejlesztés után 2013-ban kezdte meg mködését.

PRINTMÁGUS A CSOPORT TAGJA Hiszünk a nyomdai termékek egyedülálló hatékonyságában, abban, hogy nagyban hozzájárulhatnak egy üzlet, egy kampány, egy ügy sikeréhez. Egyre virtualizálódó világunkban kiemelt fontossága van a kézzel fogható termékeknek. Küldetésünk, hogy az alkalmazott új eszközeink együttes felhasználásával eddig nem látott közelségbe hozzuk a nyomdai termékeket. Minél többekhez szeretnénk eljuttatni a lehetséget, hogy ezen a csatornán is terjedjen üzenetük vázolja dióhéjban a printmágus piaci filozófiáját Czégé Sándor ügyvezet, akit a cég és 21. századi szolgáltatásainak részleteirl faggattunk. Jól tudom, hogy egy már régóta és kiváló referenciákkal mköd nyomda köpönyegébl bújtak ki? A printmagus.com Zrt. a 23 éve piacon lév, magas minségérl ismert Color Pack Zrt. leányvállalataként jött létre 2011-ben. A nyomdai piacon végbement mszaki és információtechnológiai fejldés során olyan eszközök váltak elérhetvé, melyek új megvilágításba helyezték a nyomdai megrendeléseket. Olyan gyártási modellt vezettünk be a nyomdai termékek gazdaságosabb elállítására, melynek segítségével a kis és közepes volumen megrendelések elállítása az eddigieknél jóval kedvezbb áron válik lehetségessé, kompromisszumok nélkül, a legmagasabb igényeket is kielégít, ofszetnyomtatási min-

ségben.  A web- és információs technológia fejldésével pedig olyan szoftverek és rendszerek készültek, melyek tökéletesen támogatják ezt a gyártási modellt. Drasztikusan egyszersítik le a megrendelési folyamatokat, kényelmet, gyorsabb átfutásokat és kevesebb hibát eredményezve. Megmagyarázná, miben áll ez a drasztikus egyszersítés? Online nyomdánkban nem kell árajánlatra várni. Látogatóink számára pár kattintás után láthatóvá válnak ártábláink, újabb pár kattintás után pedig meg is rendelhetik és akár azonnal fel is tölthetik a termékeik grafikai anyagát, hogy a lehet legrövidebb idn belül – bizonyos termékek esetében akár már másnap(!) – felhasználhassák azokat. Kalkulátorunk segítségével könnyedén hasonlíthatják össze a különböz mennyiségek és különböz jellemzkkel rendelkez termékek árait, melyek az online üzleti és gyártási modell összekapcsolásának köszönheten, a kis-közepes volumenek esetében szokatlanul kedvezek. A rendkívül kedveznek feltüntetett árakat sokszor nem árt óvatosan kezelni. A gyártás optimalizálásának köszönheten érhetünk el ilyen mérték költségcsökkenést. Semmiféle kompromisszumot nem kötünk a minséggel kapcsolatban, száz százalékban tartjuk meg azt. Ennek a modellnek a bevezetése rengeteg idt, energiát és komoly befektetést igényelt, de a vevink valóban csak nyerhetnek vele. Rejtett költségeink sincsenek, a szállítási díjunk Magyarország teljes területén ingyenes. Miben különlegesek ezek a szolgáltatások? Az online üzleti modell kidolgozása során számos vev- és viszonteladó-barát szolgáltatást fejlesztettünk ki és vezettünk be. Célul tztük ki, hogy minél szélesebb körben tudjuk támogatni viszonteladói partnereink munkáját is. Azt gondoljuk, sikerült. Olyan lehetségeket tudunk kínálni ügyfeleinknek, melyek segítségével kiM A G YA R G R A F I K A 2 013/6

7


emelkedhetnek versenytársaik közül. A közvetlen partneri címre szállítás, a bónuszok, az adattárolás, a bemutató mintakatalógusunk, a tervszer rendszerességgel bevezetend új termékek, a szállítási id és minségi garanciáink, a térítésmentes softproof, mind azt segítik, hogy pontosan és a lehet legnagyobb biztonsággal rendelhessék meg nyomdai termékeiket. Anyavállalatunk 23 éves nyomdai tapasztalatának köszönheten, ismerjük a megrendelk igényeit, amirl rendszeres megersítést kapunk. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi technikai színvonalon a legtöbb megrendel igényeinek online is legalább ennyire meg tudunk felelni, egy olyan gyors és kényelmes rendelési lehetséget biztosítva, mely jelentsen leegyszersíti munkájukat. Hogyan sikerül kivédeniük azt a megrendeli bizalmatlanságot, amely idrl idre föllángol az online piacon? Az online nyomdai területen a bizalom kérdését kiemelked jelentségnek véljük. Fontosnak tartjuk, hogy online nyomdaként is biztonságos hátteret nyújtsunk partnereinknek, naponta tíz órán át nyitottak a Live Chat és ingyenesen hívható telefonvonalaink, ahol szakembereink várják hívásaikat, szakmai és általános kérdésekben is. A bizalmat illeten nagyobbrészt a cég felé irányuló bizalomról szokás beszélni, viszont tapasztalataink alapján – különösen kezd megrendelknél – a saját tudásba vetett bizalmat is

8

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

ersíteni kell. Biztos, hogy mindent jól csináltam? Biztos, hogy azt kapom, amire számítottam? Biztos, hogy megérkezik a termékem idre? Cégünk kiemelten fontosnak tartja, hogy ezek a kérdések lehetleg fel se merüljenek. Segédleteink, információs anyagaink segítségével még kezd szint partnereink is képesek lesznek professzionális nyomdakész anyagok elállítására. Szállítási és minségi garanciáink pedig megfelel biztonságot nyújtanak. Hogyan biztosítják a folyamatos minséget? Minségbiztosítási rendszereink, technológiánk és a kvalifikált szakembereink segítségével. Anyacégünk naprakész, high-quality technológiája alapveten határozza meg minségünket. Ofszet nyomdai termékeink a legmagasabb nyomtatási színvonalat képvisel Heidelberg nyomdagépekkel készülnek. Kötészeti munkáink a Müller Martini, a Heidelberg gépsorain történnek. A gyártás-elkészítés Kodak-technológiával dolgozik, digitális gépeink a Xerox termékei. A termékeink minségét ugyanaz az elhivatott szakembergárda garantálja, akikkel anyavállalatunk hírnevét megszerezte. Miattuk merünk olyan garanciákat vállalni, mely egyedülálló a magyarországi nyomdai piacon. A nyomtatást az ISO 12647-2 szabvány szerint végezzük. Ez a nemzetközi minsítés olyan konkrét határértékek betartását írja el, melyek használatával folyamatosan garantálni tudjuk a legmagasabb nyomtatási minséget.


A teljes folyamatunkat az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményei szerinti minség- és környezetirányítási rendszer szabályozza, végigvezet a nyomdai elkészítéstl egészen a kész termék legyártásáig. Anyavállalatunk az FSC és PEFC felügyeleti láncoknak is részese. A fentieken túl, gyártóbázisunk több multinacionális cég auditálásával rendelkezik, ami a legmagasabb minségi követelményeknek való megfelelést jelenti. Bizonyos folyamatok esetén, gondosan kiválasztott, beszállító cégeket is igénybe veszünk, a magunkkal szemben támasztott szigorú elvárásoknak partnereink is megfelelnek. Teljes felelsséget és garanciát vállalunk az munkájukért is.

kivitelezéseket vagy növelhetik kapacitásukat, termékkínálatukat. Az említettek profitnövekedést és jelents versenyelnyt jelenhetnek ezeknek a cégeknek. Az általunk kínált együttmködés által új piacokra nyithatnak és még teljesebb szolgáltatást nyújthatnak meglév partnereiknek is.

Olcsóbban, egyszerbben jelszóval akarnak minségi szolgáltatásukkal minél többekhez eljutni. Hogyan tágulhat tovább a printmagus partneri köre? Speciális ajánlatokkal viszonteladói programot indítunk a nyomdai piacon tevékenykedk vagy grafikusok részére. Olyan partnereket keresünk, akiknek jelenlegi tevékenységéhez illeszkedik a nyomdai szolgáltatás. Velünk egyszeren bvíthetik tevékenységi körüket, szolgáltatáskínálatukat, kényelmesen vállalhatják el a nyomdai

Milyen célokat fogalmazna meg a jövre nézve? Hosszú távú céljaink nagyon szerteágazóak. Rengeteg megvalósításra váró ötletünk van. A közelebbi jövt illeten szeretnénk minél többeknek megmutatni magunkat és szolgáltatásainkat, olyan nyomdai partnerként kívánunk bekerülni a fejekbe, aki amellett, hogy kényelmes, gyors és kedvez áron elérhet, megbízható és maximális felelsséggel viseltetik ügyfelei iránt. Ez a mércénk, és ezért mindent el is követünk.

Megnevezne néhányat a viszonteladóik munkáját támogató szolgáltatásaik közül? Ingyenes mintakatalógus, szállítási szolgáltatások, egyedi árképzés, ingyenes softproof és hardproof, személyes ügyfélszolgálat, garantált szállítási határidk, garantált kiváló minség, rejtett feladói cím, árgarancia. A viszonteladói programunkról részletes tájékoztatást az oldalunkon található jelentkezési lap kitöltése után tudunk adni. 

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

9


A világ els Océ InfiniStream rendszere munkába állt Németországban

A németországi Schwabachban mköd Joh. Leupold GmbH az els olyan csomagolóanyagnyomda, amely az Océ InfiniStream digitális technológiájával egészíti ki meglév ofszetnyomó gépeit. A folyékony toneres InfiniStream nyomógép segítségével kis- vagy közepes példányszámú digitális nyomatokkal szolgálják ki ügyfeleiket, akik között globális márkatulajdonosok ugyanúgy megtalálhatók, mint a helyi, német vállalatok. A német nyomda a szolgáltatások teljes körét kínálja, a csomagolókartonoktól az eladótéri display-eken át az ajándékdobozokig mindenfélét készít. Az 1890-ben alapított vállalkozás nemzetközi szervezetté ntte ki magát: 110 alkalmazottal több mint 30 millió eurós forgalmat bonyolít. A cég a Canon „Proof-of-concept” kereskedelmi ügyfélprogramjának els ügyfele. A program keretein belül a Canon a világ számos pontján, innovatív csomagolóanyag-nyom-

10

dákkal együttmködve, valós körülmények között folyamatosan teszteli az InfiniStream platformot a kereskedelmi forgalomba kerülés eltt. Az ofszet- és a digitális nyomtatás elnyeit ötvöz technológia páratlan id- és költségmegtakarítást hozhat, jelents értéknövekedést tesz elérhetvé a csomagolókartonok gyártásánál. Választ ad a csomagolási értéklánc alapvet trendjeire, például a kisebb példányszámokra, a selejttel és költségcsökkentéssel kapcsolatos igényekre, a gyorsabban lebonyolított kampányok miatt rövidebb átfutási idvel készül anyagokra. Az InfiniStream elektrofotográfiás, folyékony toneres technológiája termelékenységében, nyomatminségében és a hordozók sokszínségében az ofszetnyomtatáshoz mérhet. Tekercsrl nyomtat, architektúrája moduláris nyomtatótorony, és az ügyfél elvárásainak megfelelen négy-, öt-, hat- vagy hétszínnyomásra is beállítható. A percenként 120 méteres teljesítmény

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 10

2013.12.04. 16:41:40


géppel akár óránként 14 400 B2-es (70 × 50-es) vagy 7200 B1-es (70 × 100-as) ív is nyomtatható a 28 hüvelyk (71,1 cm) pályaszélességen. A szabványos karton nyomathordozók akár 600 mikron vastagságig nyomtathatók a gumikends nyomóhengerek használatával. Christian Unterberger, a kereskedelmi nyomtatás ágazatvezetje szerint „a Canon Commercial Printing csoport száraz festékes és tintasugaras, tekercses nyomtatóival már évekkel ezeltt megszerezte a vezet helyet a fekete-fehér és a színes nyomdatechnikai szegmensben is, és azóta is rzi azt. A különleges InfiniStream technológia révén a Canon

Commercial Printing csoport tovább ersíti piaci vezet szerepét azzal, hogy új technológiával jelenik meg a digitális nyomtatású csomagolások robbanásszeren növekv piacán. Addig is büszkén jelentjük be, hogy technológiai partnerünkként a Joh. Leupold GmbH & Co KG vállalatnál elsként termelésbe állt az InfiniStream technológia.” A Leupold már az alapötlettl kezdve részt vett a fejlesztési folyamatban és a Canon Commercial Printing részlegével szorosan együttmködve segítette a technológia finomhangolását, hogy a kihívásokkal teli piaci környezetben is biztosítható legyen az optimális megfelelés.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 11

11

2013.12.04. 16:41:41


Bern Assmann vezÊrigazgató szerint „a mårkatulajdonosokkal folytatott megbeszÊlÊsek sorån nyilvånvalóvå vålt, hogy az olyan hatåsok, mint a csÜkken pÊldånyszåmok vagy a nagyszåmú termÊkvåltozatok igÊnye egyre nagyobb kihívåst tåmaszt a csomagolóanyag-ipar szereplivel szemben. A megrendelk rÜvidebb åtfutåsi idt Ês gyorsabban lebonyolított kampånyokat akarnak, kevesebb selejttel Ês ki-

sebb kĂśltsĂŠggel. KĂśrĂźltekinten elemeztĂźk a piaci helyzetet, hogy mindezekre az igĂŠnyekre ideĂĄlis megoldĂĄst talĂĄljunk. EgyĂŠrtelm volt, hogy az InďŹ niStream technolĂłgia – amellett, hogy ez a jĂśv – vĂĄlaszt adhat a csomagolĂłanyag-piac elsdleges tendenciĂĄira. Ez az az ok, amiĂŠrt Ăşgy dĂśntĂśttĂźnk, hogy kihasznĂĄljuk egy vadonatĂşj nyomdai kategĂłria elnyeit a digitĂĄlis csomagolĂłanyag-gyĂĄrtĂĄsnĂĄl.â€?

5ÂŽ/81.¤6$3Â&#x153;/<Â&#x153;=$75ÂŽ/

s

A PĂĄlyĂĄzat VĂŠdnĂśke: s

)RWĂ&#x17D;%Ă?GH\-ÂťQRV

s

s

KamarĂĄs IstvĂĄn OJD

$ &DQRQ +XQJÂźULD .IW LPPÂźU DONDORPPDO KLUGHWL PHJ GLJLWÂźOLV NĂ&#x2018;Q\YQ\RPWDWÂźVL SÂźO\Âź]DWÂźW ÂźOODQGĂ&#x17D; SDUWQHUĂ&#x201E;YHO D] (XURSDSLHU %XGDSHVW .IWYHO 7RYÂźEEL SDUWQHUHLGĂ&#x201E;QD6WDQFWHFKQLN.IW $ SÂźO\Âź]DWXQN NLĂ&#x2C6;UÂźVÂźYDO FĂ&#x201E;OXQN KRJ\ D PDJ\DU NĂ&#x2018;Q\YSLDFUD MHOOHP]Ă? HJ\UH NLVHEE SĂ&#x201E;OGÂźQ\V]ÂźPĂ&#x2022; FĂ&#x2C6;PHN LV OHKHWĂ?VĂ&#x201E;JHW NDSMDQDN D SLDFUD NHUĂ&#x2014;OĂ&#x201E;VUH JD]GDVÂźJRVDQ $SÂźO\Âź]DWNHUHWHLNĂ&#x2018;]Ă&#x2018;WWD&DQRQ+XQJÂźULD.IWPLQW D SÂźO\Âź]DWNLĂ&#x2C6;UĂ&#x17D;MDGĂ&#x2C6;MPHQWHVHQEL]WRVĂ&#x2C6;WMDDQ\RPWDWÂźVW GLJLWÂźOLV Q\RPGDJĂ&#x201E;SĂ&#x201E;Q D] 2FĂ&#x201E; ,QNMHW WHFKQROĂ&#x17D;JLÂźYDO D](XURSDSLHU%XGDSHVW.IWSHGLJGĂ&#x2C6;MPHQWHVHQDGMDD ERUĂ&#x2C6;WĂ&#x17D;KR]Ă&#x201E;VEHOĂ&#x2C6;YHNKH]V]Ă&#x2014;NVĂ&#x201E;JHVSDSĂ&#x2C6;UNĂ&#x2C6;QÂźODWÂźW $ NĂ&#x2018;Q\YQ\RPWDWÂźVL SÂźO\Âź]DWQDN Q\HUWHVH OHKHW D NLĂ&#x2C6;UĂ&#x17D; GĂ&#x2018;QWĂ&#x201E;VH DODSMÂźQ $ Q\HUWHV PÂźU HONĂ&#x201E;V]Ă&#x2C6;WHWW NĂ&#x2018;Q\Y LQGXO D SÂźO\Âź]DW NHUHWHLQ EHOĂ&#x2014;O PHJWDUWRWW d/HJV]HEE.Ă&#x2018;Q\YqYHUVHQ\HQLVPHO\QHNĂ&#x201E;UWĂ&#x201E;NHOĂ&#x201E;VHĂ&#x201E;V HUHGPĂ&#x201E;Q\KLUGHWĂ&#x201E;VHPÂźMXVÂźEDQYÂźUKDWĂ&#x17D;

$3Â&#x153;/<Â&#x153;=$7.,¨5ÂŽ-$ &DQRQ+XQJÂźULD.IW ¡J\YH]HWĂ?LJD]JDWĂ&#x17D;.URĂ&#x17D;*\Ă?]Ă? 3ÂźO\Âź]DWLUHIHUHQV7Ă&#x17D;WK7Ă&#x2C6;PHD 7HOHIRQ  (PDLONRQ\YSDO\D]DW#FDQRQKX \ S \ #

VI.

3Â&#x153;/<Â&#x153;=$7,)(/7¤7(/(.

s s s s

KiadĂłknak 250 pĂŠldĂĄny kĂśnyv

s s

-HOHQWNH]Ă?N.L]ÂťUĂ?ODJNĂ?Q\YNLDGĂ?N (J\SÂźO\Âź]Ă&#x17D;FVDNHJ\FĂ&#x2C6;PPHOSÂźO\Âź]KDW $SÂźO\Âź]DWNLĂ&#x2C6;UĂ&#x17D;MDPLQGHQYÂźOWR]WDWÂźVMRJÂźWIHQQWDUWMD 0Ă&#x2013;IDML HOĂ?Ă&#x2C6;UÂźVRN V]Ă&#x201E;SLURGDORP WXGRPÂźQ\RV LVPHUHWWHUMHV]WĂ? PĂ&#x2013; t PDJ\DU Q\HOYHQ 1HP OHKHW SROLWLNDL SRUQRJUÂźI H]RWHULNXV YDOOÂźVRV WDUWDOPĂ&#x2022; REV]FĂ&#x201E;QKDQJYĂ&#x201E;WHOĂ&#x2013; (OĂ?Q\W Ă&#x201E;OYH]QHN D PDJ\DU HOVĂ?NĂ&#x2018;Q\YHV V]HU]Ă?N Ă&#x2022;MRQQDQ PHJMHOHQĂ? DONRWÂźVRN PDJ\DUXO PĂ&#x201E;J HGGLJ PHJ QHP MHOHQW NĂ&#x2014;OIĂ&#x2018;OGL V]HU]Ă?N PĂ&#x2013;YHL YDODPLQW D KLÂźQ\SĂ&#x17D;WOĂ&#x17D;Ă&#x201E;YHNĂ&#x17D;WDQHPNDSKDWĂ&#x17D;NĂ&#x2018;WHWHN .HUHVNHGHOPLIRUJDORPEDQMHOHQOHJLVNDSKDWĂ&#x17D;PĂ&#x2013;YHNHW QHPWÂźPRJDWXQN $ EHOĂ&#x2C6;YHN IHNHWHIHKĂ&#x201E;U YDJ\ V]Ă&#x2C6;QHV V]Ă&#x2018;YHJHW Ă&#x201E;V LOOXV]WUÂźFLĂ&#x17D;WWDUWDOPD]KDWQDN$ERUĂ&#x2C6;WĂ&#x17D;V]Ă&#x2C6;QHVLVOHKHW

$3Â&#x153;/<Â&#x153;=$72.%($'Â&#x153;6,+$7Â&#x153;5,'(-( IHEUXÂźU

12

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 12

2013.12.04. 16:41:42


Metsä Board a Luxe Pack 2013 kiállításon M O D O N O R T H E R N L I G H T N É V E N Ú J L I N E R B E M U TATÁ S A

Továbbfejlesztett kartontípusok szépségápolási termékek számára Új, teljesen fehérített fedrétegpapírt mutatott be a Metsä Board a Luxe Pack 2013 kiállításon. A Modo Northern Linee alacsony grammsúlyú, nagyfehérség mázolatlan fedrétegpapír, amely ideálisan használható mikrohullám- és hagyományos hullámkarton alkalmazásokhoz. Kiválóan megfelel értékes termékek, például kozmetikumok küls vagy bels csomagolásához. A Modo Northern Line az alacsony négyzetméter-tömeg 80–160 g/m2 tartományban lesz kapható. Ragyogó fehér árnyalatának köszönheten ideálisan alkalmazható parfümök és egyéb szépségápolási cikkek csomagolására szolgáló mikrohullámtermékek gyártásához. Igen jól megfelel nagyobb volumen termékek, például online megrendelés áruk csomagolásához is. Szembetn és különösen elnyös tulajdonsága, hogy a hullámkarton gyártása során alig jelentkezik a „mosódeszkahatás”, és mind a teljes kitöltés felületek, mind a rácsárnyalatok kontrasztosan, kiváló minségben nyomtathatók. Nagyszeren alkalmazható a termék mind fels, mind hátoldali kasírozáshoz, de akár hullámosításhoz is. A Modo Northern Line a Metsä Board svédországi gyárában, Husumban készül. A Metsä Board bemutatta az új, kétszer mázolt Carta Selecta linert is, amely még több lehetséget kínál, ha a magas fény hullámkartoncsomagolásra, megállító táblára vagy polcra kész csomagolásra van szükség. Ezt a papírtípust az igényes, többszín ofszetkasírozás és UV-lakkozás elvárásainak megfelelen fejlesztették ki. Alacsony hasadási hajlam jellemzi, ezért még hornyolás és hajtogatás után is épségben marad. Korábban csak az amerikai piacon volt kapható a Carta Selecta. „A Modo Northern Light és a Carta Selecta ideálisan egészíti ki a termékpalettánkat azáltal, hogy még több lehetséget nyújt vásárlóink szá-

mára” – mondja Cristophe Baudry, y a Metsä Board Paperboard szépségápolási és egészségügyi üzletágának kereskedelmi igazgatója. „Fenntarthatósági szempontból is optimális választást jelentenek, mivel mindkét papírtípus északi, fenntartható erdgazdálkodásból származó friss rostokból készül.” Továbbfejlesztett hajtogatottdobozkartonok – alacsonyabb tömeg, optimalizált színárnyalatok A Metsä Board bemutatta hajtogatottdoboz-karton választékát is, kiemelve a Carta Elega és az Avanta Prima kartonokkal kapcsolatos termékfejlesztéseket. Ezek a kartonok most még inkább megfelelnek az olyan konkrét végfelhasználói csomagolásoknak, mint a szépségápolási és luxuscsomagolások. A Carta Elega színárnyalatát a vizuális fehérség növelésével optimalizálták, ami a szépségápolási és luxuscsomagolások fontos jellemzje. Az új színárnyalat kiváló nyomtatási eredményt biztosít, a nyomatlan felületek pedig még világosabbak és fényesebbek, ami még inkább odavonzza a tekintetet a polcra tett áru felé. A Carta Elega olyan speciális eljárásokhoz is alkalmas, mint a fóliakasírozás, a meleg fóliaprégelés és dombornyomás. Az Avanta Prima volumenoptimalizálásával úgy sikerült csökkenteni a tömeget, hogy megmaradt a vastagság és a merevség. A Metsä Board feltett szándéka, hogy újabb csökkentett tömeg kartonokkal egészíti ki a termékválasztékot. A termékek optikai fehérségének fokozásával javítják a termékek színárnyalatát is. A Metsä Board a Luxe Pack kiállításon bemutatta a felskategóriás, csökkentett tömeg Carta Integra és a Carta Solida kartontípusokat is, valamint az öntött mázolással készült Chromolux termékcsaládot, amelyet különösen ajánlanak a nagyfokú csillogást és luxusmegjelenést igényl termékekhez. M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 13

13

2013.12.04. 16:41:43


Bobst ACCUBRAILLE GT – a világ minden pontján bizonyítottak

2005 óta Európa-szerte kötelezvé vált a gyógyszerek információinak dombornyomásos Brailleírással történ feltüntetése a gyógyszerek csomagolásán. A jogszabály bevezetését követ években sok csomagolóanyag-gyártó megváltoztatta a dombornyomásos Braille-írás felviteli módszerét – hajtogató- és ragasztógépeiket átállították az idigényes és költséges kivágásos eljárásról a rotációs rendszerre. „A BOBST vállalat a szemléletváltás éllovasaként dobta piacra 2007-ben az ACCUBRAILLE készüléket” – mondja Jacques Reymond, a Sheet-fed üzletág termékmarketing vezetje. „Az ACCUBRAILLE vezet szerepet töltött be az in-line rotációs Braille dombornyomó rendszerek bevezetésében, gyorsabb, egyszerbb és egységesebb megoldást kínálva a gyógyszeripari kartondoboz-gyártóknak a Braille-jelek felvitelére. Abban az idben ez igazán innovatív technológia volt, fejlesztéseink eredményekép-

14

pen pedig mára megszületett a második generációs rendszer – az ACCUBRAILLE GT –, amely még jobb teljesítmény és extra képességekkel rendelkezik.” Jacques Reymond elmondta, hogy a BOBST ACCUBRAILLE már bevált technológia, és ennek bizonyítékaként megemlítette, hogy eddig mintegy 200 gépet telepítettek világszerte. „Vannak más megoldások is a piacon, de a felhasználók visszajelzései alapján kijelenthetjük, hogy az ACCUBRAILLE a gyztes. A legtöbb más megoldás még csak az els generációnál tart. Az ACCUBRAILLE GT rendszer esetében viszont egy eleve kiváló érték terméket tettünk még hatékonyabbá a felhasználó számára.” Amíg az ACCUBRAILLE népszer megoldássá nem vált, a legtöbb csomagolásra síkágyas kimetszgéppel, forgácsolással vagy gravírozással készített szerszámokkal vitték fel a Braille-jeleket. Ez a módszer nem csak komoly szaktudást igényel az üzemeltettl, de ráadásul még idigényes is és számtalan probléma adódhat vele kapcsolatban. Például az újrahasznosított vagy a száraz, illetve érzékeny nyomtatási felület kartonok esetében a Braille-írás szétrepeszti a papírt, a kiválasztott írásjelek alakja pedig (ami kúpos vagy domború) gyorsan kopik vagy gyenge lesz a domborítás. A kimetszgéppel dombornyomott Braillejelekhez egy-egy testre szabott szerszám szükséges az íven lév mindegyik dobozhoz, ami költségesnek bizonyulhat a több bélyeges gyógyszeripari munkák esetében, a nagy kimetszer miatt pedig a szerszámok gyorsan elkopnak, és így leromlik a Braille-írás minsége is. Síkkimetszés esetén a Braille-jelek felvitelét esetenként külön kell átfuttatni a kimetszgépen, ha a szöveg a kész doboz éléhez közel helyezkedik el. „A visszatér megrendelésnél az újbóli beigazítás is gondot okozhat” – magyarázza Jacques Reymond. „A gépkezelnek problémát jelenthet, ha a környezeti tényezk miatt a vágólap esetleg egy kicsit megnövekszik vagy összemegy. No-

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 14

2013.12.04. 16:41:44


ha az alsó vágólemez finomállításával a kimetszéshez megfelelen beállíthatóak a hornyolási és vágási vonalak, ugyanakkor a finom kidolgozású Braille-jelek beállítása leromolhat. Több felhasználó ezt úgy igyekszik elkerülni, hogy minden egyes gyártásnál a Braille domborszerszámot kiszerelik, ami viszont plusz idt jelent.” A kimetszgéppel dombornyomott Braille-jelek a gyártási folyamatban a követgépek, különösen a hajtogató-ragasztó gépek teljesítményét is befolyásolhatja. A Braille dombornyomott kartonok hajlamosak egymásba akadni a ragasztógép adagolójában, ami a gépek megállását okozhatja, és így plusz idt és pénzt jelent.

Jacques Reymond elmondta, hogy a gyógyszeripari kartondoboz-gyártók számára az ACCUBRAILLE technológia bevezetése gyorsabb és egyszerbb megoldást kínált a Braille-jelek kimetszgépen történ kialakításával szemben, megbízhatóbb minségi szintet biztosított, és nagy elnye volt, hogy a szerszámokat olcsón, házon belül lehetett elkészíteni. Eldjéhez hasonlóan az ACCUBRAILLE GT rendszert is a hajtogató-ragasztógép adagolója után szerelik fel, és a rendszerben egy forgó szerszámpár viszi fel az írásjeleket a közöttük áthaladó dobozokra. A fels domborított szerszámon az adott megrendelés szövege van, míg az alsó matrica univerzális. A kimetszgépen készített Braille dombornyomáshoz képest ezt a rendszert nagyon gyorsan, kevesebb, mint öt perc alatt be lehet állítani. Virtuálisan megrendelhet a rendszer domborító lemeze, melyet gyakorlatilag bármelyik szerszámgyártó képes könnyen és olcsón elállítani, de a BOBST cég Braille szerszámgyár-

tó berendezést is kínál. „Számos elnnyel jár, ha a Braille-bélyegzket nem egy szerszámgyártótól rendelik meg, hanem saját maguk állítják el a hajtogató-ragasztógép mellett”, mondja Jacques Reymond. „A szerszámok házon belüli elkészítésébl ered megtakarításokon túl további nyilvánvaló elnyt jelent az is, hogy a szerszám mindig rendelkezésre áll, hiszen nem kell számolni a beszállító átfutási idejével. Ennek köszönheten a teljes gyártási folyamat száz százalékosan a megrendel irányítása alatt van.” Az ACCUBRAILLE eljárás forgó kialakításának köszönheten megduplázódik a szerszám élettartama, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknál kevesebb hulladék keletkezik, és tovább csökkenthetk a szerszámmegmunkálási költségek. További elnye még, hogy ellentétben a kivágásos módszerrel, a Braille-jelek egészen a doboz széleihez vagy akár a hornyoláshoz közel is felvihetk. „Amikor piacra dobtuk az ACCUBRAILLE rendszert, az új vagy meglév ALPINA és MISTRAL gyártósorokat használó megrendelink igazi csodaként kezelték azt.” A folyamat képességeinek kiterjesztéseként az ACCUBRAILLE GT rendszerrel a felhasználók egyidejleg akár nyolcsoros Braille-szöveget is felvihetnek dombornyomással, valamint keresztirányú szöveget is elhelyezhetnek. „Ez tág lehetségeket biztosít a doboztervezknek, így számos különböz megoldást alkalmazhatnak, és több információt közölhetnek a vevkkel” – magyarázza Jacques Reymond, hozzátéve, hogy a BOBST-technológia legújabb megtestesülésével az elérhet termelési sebesség is megnövekedett. „Jelenleg már akár 115 000 doboz/óra sebesség mellett is biztosítani tudjuk a Braille-pontok állandóságát, és a rendszer mindenkor +/–1 mm tréssel dolgozik, még ilyen nagy sebességen is.” Furcsa módon a BOBST vállalatnak nem az ACCUBRAILLE volt az els Braille dombornyomó gépe. Henri Bobst már 1915-ben elkészített egy rotációs hengerstancot Svájcban a Lausanne-i Vakok Intézete számára. A gép a mai B3 formátumnál valamivel hosszabb nyomtatott lapokhoz készült, és óránként több ezer lapot tudott ellátni Braille-jelekkel. „A csomagolóiparnak közel száz évébe telt, hogy bevezesse ezt a megoldást, de manapság az ACCUBRAILLE GT berendezés szenzációs minség Braille-jeleket nyom magas sebességgel a dobozokra, nagymértékben megkönnyítve a gyártók dolgát”, mondja Jacques Reymond. M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 15

15

2013.12.04. 16:41:45


PPDexpo – tények és vélemények

1436 négyzetméteren 77 kiállító jelenlétével az PNYME szervezésében több kísérrendezvény és a szakmai társszervezetek, az NYPSZ, a CSAOSZ és a MAHUSZ támogatásával az év legnagyobb össz-szakmai eseménye valósult meg. A nyomda- és csomagolóanyag-ipar meghatározó résztvevinek igazi összefogását demonstrálta a PPDexpo. A PPFest keretében megvalósult kiállítás és konferencia programok, pódiumbeszélgetések és díjátadások mellett is a vártnál kicsivel kevesebb látogatót vonzott. A több mint 2000 regisztrált szakmai érdekldbl alig 1300 látogató jelent meg valóban a vásáron. Ez persze egy debütáló szakmai kiállítástól egészen figyelemre méltó teljesítmény, azonban a sok online és nyomtatott sajtó hírverés után, a gazdag szakmai program mellett viszonylag visszafogott volt az érdekldés. Az esemény több szempontból is példaérték: példaérték a szakmai összefogás, aminek élén a szakmai szervezetek, a szaksajtó és a szakmai képzésben részt vev iskolák jártak elöl jó példával.

63(&,0(1 =57

A PPDEXPO MÉDIATÁMOGATÓI VOLTAK:

16

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 16

2013.12.04. 16:41:45


A PPDexpót felkeres közel 1300 személy tisztán szakmai látogató volt. A legnagyobb érdkldést a második napon regisztrált az Expositor Kft. A látogatók megoszlása a három napon: 33-41-26%-os megoszlást mutatott. A vásárt követen gyors véleménykutatást végeztünk a kiállítók körében. Ezúton is köszönet a gyors válaszokért és a segít szándékú kritikáért és javaslatokért, amit a kiállítók 64 százalékától 48 órán belül megkaptunk! A válaszadó kiállítók az alábbi értékelést adták a vásárról. MILYENNEK ÍTÉLI EGY 5-ÖS SKÁLÁN A VÁSÁRT? A válaszadók 11%-a elégtelennek ítélte a vásárt, 30% elégségesnek, 33% közepesnek és 26% jónak tartotta a vásárt.

MILYENNEK TALÁLTA A PPDEXPO KÖLTSÉ GEIT? A válaszadók 3%-a drágállta, 11%-a megtérül, de drága befektetésnek találta, 63%-a elégedett volt az árral, 23%-uk pedig kifejezetten kedveznek találta a kiállítási lehetség árát.

„ „

drága volt „ drága volt, de késbb megtérül elfogadható ára volt „ kedvez ára volt

ÖNNEK, MINT KIÁLLÍTÓNAK, EREDMÉNYES VOLT A PPDEXPO? A válaszadók több mint fele eredményesnek találta a kiállításon való részvételt.

„

elégtelen

„

elégséges

„

közepes

„

HA ÚJBÓL MEGRENDEZÉSRE KERÜL A PPD EXPO, SZÁNDÉKÁBAN ÁLL ISMÉT KIÁLLÍTANI? A válaszadók 11%-a nem szándékozik ismét kiállítani, 48% még nem tudja, 22%-a 2014-ben, 19%-a 2015-ben is részt venne a kiállításon.

„

nem

„

nem tudom

„

2014-ben

„

„ „

eredményes volt a kiállítási részvétel nem volt eredményes a kiállítási részvétel

A VÁSÁRRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK IDBEN ELJUTOTTAK-E ÖNHÖZ? A válaszadók 11%-a nem, 7%-a késve jutott hozzá a szükséges információkhoz.

2015-ben

„ „

nem „ túl késn idben hozzájutottam a vásárral kapcsolatos információkhoz M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 17

17

2013.12.04. 16:41:47


A vásár viszonylag kevés számú látogatója nem mond ellent annak, hogy a kiállítók legtöbbje ugyanakkor elégedett volt a látogatói összetétellel. Úgy is fogalmazhatunk: A minség ellenpontozta a mennyiséget. (Csak általános tanulságul: a PPDexpót követen hét elején jelentkezett egy kolléga, hogy 17 év után a nyáron munkanélküli lett, azóta nem tudott a szakmában elhelyezkedni, tudunk-e segíteni? A kérdésre, hogy kikkel beszélt már az elmúlt héten, a PPDexpón, az volt a válasz, hogy oda nem jött el, mert nem is gondolt rá, hogy ott nem csak gépeket lehet nézni és venni. És egyébként sem akart szégyenkezni, hogy nincs munkája. Vajon hány távolmaradottól hallhatnánk még, hogy „tényleg, erre nem is gondoltam, kár, hogy kihagytam”. Pesti Sándor

SZERETNÉ, HA LENNE FOLYTATÁSA A PPDEXPÓNAK? A válaszadók 93%-a igennel válaszolt.

„

igen

„

nem

Köszönjük a bizalmat, az összefogást és mindazt a közös erfeszítést, ami lehetvé tette az új szakmai kiállítás létrejöttét. A számok magukért beszélnek. A rendezvény eseményeirl több részletben számolunk be.

Néhány pillanatképpel szemléltetjük a vásár hangulatát, majd következ számainkban közzétesszük a szakmailag legérdekesebb események szerkesztett kivonatát

18

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 18

2013.12.04. 16:41:49


M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 19

19

2013.12.04. 16:41:51


20

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 20

2013.12.04. 16:41:54


M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 21

21

2013.12.04. 16:41:58


Flexókonferencia a Print & Packaging Fest programjában Csaba László

A PPDexpo nyitónapján, 2013. november 19-én került sor a SYMA rendezvényközpont Melbourne-termében a flexókonferenciára, errl számolunk be az alábbiakban. Nyitóeladásában Ratkovics Péterr (partners Kft.) a márkatulajdonosok elvárásairól, az igények kiszolgálására alkalmas folyamatokról és eszközökrl, szoftverekrl beszélt. Szóba kerültek a HD flexón túl az Esko kapcsolódó szoftverei, és felh alapú megoldásai egyaránt. Megtudtuk, hogy a WebCenter a gyártást megelz jóváhagyási ciklusok felgyorsítására, kényelmesebbé tételére, illetve dokumentum- és verziómenedzsmentre létrehozott egyedülálló webalapú szoftverrendszer, amely az Esko több évtizedes csomagoló- és nyomdaipari tapasztalatát és tudását egyesíti. Eladása mintegy felvezette a konferencia további témáit, így szervesen kapcsolódott hozzá a

22

következ megszólaló, Boncza Attila (X-Rite), aki a márkaszínmenedzsmentrl és a Pantone Live rendszer lehetségeirl informálta a hallgatóságot. A rendszer az online kommunikációs platform használatával számos gyártó iparági megoldásaihoz biztosít hozzáférést. Megismertünk egy hazánkban még újnak számító festékgyártót és termékeit, ifj. Hevele Zoltán (Flexoline 2001 Kft.) Új szín a piacon cím eladásából. Az észak-olaszországi Eston Chimica fiatal dinamikus csapata sokféle vizes és UV-száradású lakkot, festéket, valamint vevspecifikus fejlesztést, terméktámogatást kínál. A konferencia szünetét megelz, jó hangulatú eladásában Huszár Zsoltt (Intergraf Digiflex Kft.) nem csak száraz szakmai tényeket közölt a DigiCorr technológia alkalmazásával nyomtatott hullámkarton termékekrl és ezek összehasonlításáról a „hagyományos” digitális, valamint az analóg klisékkel, de megtudhattuk, mi

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 22

2013.12.04. 16:42:01


köze egy si római számnak a XXI. század iparához. Az ominózus szám a CXXV, azaz, ha a 125%-os teljesítményre törekszünk, ám ennek csak 80%-át sikerül elérnünk, akkor is 100%-os az eredményünk! A kávészünetet követen a hajlékonyfalú csomagolóanyagok nyomtatására használatos flexólemeztípusokat és ezek hatásait a festékátvitelre mutatta be Szalontai János (partners Kft.). Kiderült, hogy míg a DigiCorr technológiánál a káros szóródási, torzulási értékeket egy teljesen nitrogénre cserélt atmoszférában el lehet kerül-

ni, és ez a hullámkarton-nyomtatásnál kiváló eredményt biztosít, a hajlékonyfalú flexó esetében van egy kicsi, de nagyon lényeges különbség: itt szükséges néhány százalék leveg, hogy a tpontokat is megfelelen hozza a digitális klisé. Varga László ó (Jura Trade Kft.) soron következ eladásából megismerhettük az eddig ismertetett DuPont klisétechnológiák és a Kodak Flexcel NX rendszer különbségeit, valamint hogy a Kodak rendszere, az iparban már bizonyított KODAK SQUARESPOT Imaging Technology segítségével, tartósabb lemezeket, jó ismételhetséget és festékátadást, magasabb denzitást eredményez.

Menyhárt Imree (SunChemical Kft.) eladásában a címkeipart, az abban használatos UV-száradású festékeket és ezek élelmiszer-csomagolásokra való alkalmazhatóságát elemezte. Szót ejtett a viszonylag új LED-UV technológiáról, amely speciális fotoiniciátorainak köszönheten alacsonyabb energiával térhálósítható, de megemlítette ennek hátrányait is, hogy mivel ezek térhálósodási spektruma közelebb áll a látható fény hullámhosszához, még nagyobb odafigyelést kíván az autotérhálósodás elkerülésére, valamint hogy ezek egyelre nem alkalmasak élelmiszer-csomagolások elállításához.

A napot Máté Szilvia (BD-Expo Kft.) beszámolója zárta az idén októberben, Düsseldorfban zajlott manyagipari seregszemle, a K 2013 kiállításról. Ismertette a manyagipar szédületes, még válság idején is mintegy 9%-os növekedését, az ipar termelésének átrendezdését a délkelet-ázsiai régióba, a vásár fénypontjait, a funkcionális, a bio-manyagokat, az iparág számos további fejlesztését. A konferencia végeztével a résztvevk egy tartalmas délutánt tudhattak maguk mögött és mód nyílt további eszmecserére az eladókkal a kiállítás területén. M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 23

23

2013.12.04. 16:42:02


Pro Typog graphia 201 13. – ténye ek és számo ok Huszonk k ilenc pályá ázó, 88 termék, ebbl 21 keménytáb blás könyv,, 9 kartonált könyv, 3 íves periodik ka, 7 rotáció ós periodika, 9 akciden ns és

komplex nyom mtatvány, 12 biztonsági nyomtatvány, 9 különleeges kiadvány y, 5 csomag golóanyag, 4 kézmves kön nyvkötészet,, 9 junior.

K ATEGÓ Ó RIADÍJAK K 1. Könyv v, keménytá áblás – fekete/fehér Helyezés

Pályázó

Arany

Nem kerül kiosztásra.

Ezüst

Dürer Nyomda Kft.

Bronz

Nem kerül kiosztásra.

Termék Gyönyör út a holnapod

2. Könyv v, keménytá áblás – színes Helyezés

Pályázó

Arany

Termék Lexikon Der Meeresaquaristik

Ezüst

Alföldi Nyomda Zrt.

Bronz

Poveste De Craciun Zsolnay aranykora

3. Könyv v, kartonáltt – fekete/fehér – Nem keerül kiosztásra. 4. Könyv v, kartonáltt – színes Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Keskeny és Társai 2001 Kft.

MAGISTRAL Image katalógus

Ezüst

Gelbert Eco Print Kft.

Asterix a római légióban

Bronz

Nem kerül kiosztásra.

5. Period dikák, íves Helyezés

Pályázó

Arany

Nem kerül kiosztásra.

Ezüst

Nem kerül kiosztásra.

Bronz

Prospektus Kft.

Termék

Hamu és Gyémánt magazin 2012. tél

6. Period dikák, rotácciós Helyezés Arany

Pályázó iPress Center Hungary Kft.

Ezüst Bronz

Zrínyi Nyomda Zrt.

Termék Premium magazin 2012/13. Golferin magazin Ausgabe 2012 Trend & Stílus magazin 2013. tavaszi szám

7. Akcideens és komp plex nyomtatványok Helyezés

Pályázó

Arany

Nem kerül kiosztásra.

Ezüst

Nem kerül kiosztásra.

Bronz

Pauker Nyomdaipari Kft.

24

Termék

BAGGIO prospektus

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 24

2013.12.04. 16:42:04


8. Biztonsági nyo omtatvány yok, értékpa apírok Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Mvészetek – Országház 2012. kisív speciális bélyeg

Ezüst

Codex Értékpapírnyomda Zrt.

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. részvény

Bronz

Pénzjegynyomda Zrt.

„Puskás 10” mintabankjegy

9. Különleges kiad dványok Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Keskeny és Társai 2001 Kft.

Keskeny Nyomda lakkminta katalógus

Ezüst

Nem kerül kiosztásra.

Bronz

Prospektus Kft.

ZWACK Long Drink itallap

10. Csomagolóan nyagok Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Prospektus Kft.

Vitaking Multisport Profi csomagolás

Ezüst

Keskeny és Társai 2001 Kft.

EGOV elektromos cigaretta díszdoboz

Bronz

Nem kerül kiosztásra.

11. Digitális nyom mtatványo ok – Nem keerül kiosztásra. 12. Kézmves kön nyvkötészeet Helyezés

Pályázó

Arany

Nem kerül kiosztásra.

Termék

Ezüst

Bíró Bertold

Bronz

Nem kerül kiosztásra.

Br okmányhenger – zöld

13. Junior Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Karasawa András Akira (Egri Szakközépiskola)

Csomagolásterv

Ezüst

Vöröss Bettina Rebeka (Óbudai Egyetem)

Misi a kapitány

Bronz

Varga Noémi (Handler Nándor Szakképz Iskola)

Tipográfiai naptár

KÜLÖNDÍJAK Adományozó

Pályázó

Termék

CSAOSZ különdíj

STI Petfi Nyomda Kft.

Kallos GLOW kartondobozcsalád ni és férfi krém hajfestékeknek húszféle grafikával

NYPSZ különdíj – Inspiráció

Somfalvai Krisztina (Fekete ( István Általános Iskola 3. B. osztálya)

Egyedi kézmves naptár

PNYME Mszaki újdonságokért különdíjj – Innováció

Codex Értékpapírnyomda Zrt.

Naptár

Printinfo különdíj – Tradíció

Dürer Nyomda Kft.

Így szerettek k

Print & Publishing különdíj – Harmónia

Crew Kft.

Bond Norfolk leaflet

M A G YA R G R A F I K A 2 013// 6

2013_06_MG.indd 25

25

2013.12.04. 16:42:05


KIVÁLÓ Ó TERMÉKE EK Cég

Cím Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben 9. kötet

Alföldi Nyomda Zrt.

A magyar viseletek tö örté énete K Pál, magyar szobrá ászz Új vezeti engedély okm mány kártya Praktiker törzsvásárlóii ezüst kártya Raiffeisen Bank One Card PayPass plasztik kártya

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Magyar Posta – Húsvé ét 2013. forgalmi bélyeg (kissív, levélbélyyeg) VI. Finnugor Világkon ngrresszus bélyeg 85. Bélyegnap – Kalocsa bélyeg kollekció (sorszám mozott) A rozgonyi csata 700. évfordulója bélyeg XXX. Olimpiai Játékokk, London 2013. bélyeg

Codex Értékpap pírnyomda Zrt.

Naptár K-Obiol termékcímke Bonaparte Napoleon I-III.

Color Pack Zrt.

Offrir International No 444. Morgan katalógus, lepo orello Világunk magazin (3. szzám)

Crew Kft.

Callas étlap 2013. tavvassz Ford Champions brossúrra Bond Norfolk leaflet Határidnapló

Dürer Nyomda Kft.

Így szerettek k Marilyn Monroe (orossz nyelv)

Gelbert Eco Prin nt Kft. iPress Center Hu ungary Kft.

Gilly Smith: Jamie Olive er Stahl konyhája – 10 éve e a képernyn magazin (20 012) Playboy Exclusive 201 13/1. STRONGBOW asztali sá átor

Keskeny és Társaai 2001 Kft.

STRONGBOW plakát STRONGBOW displayy

Knig Leonóra könyvköt

Egészvásznas vendégkö önyv sarokdísz rátéttel, paszzpartuval

Lékó Péter (Egri Szakközépiskolla)

Gazdálkodj okosan tá ársa asjáték terve

Mester Nyomdaa Kft.

Áprily Lajos – Bardon Alfréd: Visegrádi képek

Pauker Nyomdaaipari Kft. Regiszter Plakát Nyomda Kft.

Bluebird prospektus NIOXIN fodrásztájéko ozttató Mc Donald’s meleglaminált plakát

Somfalvai Krisztiina Egyedi kézmves nap ptá ár (Fekete István Általános Iskola 3. B. osztályaa) STI Petfi Nyom mda Kft.

Kallos GLOW kartond dobozcsalád ni és férfi krém m hajfestékeknek húszféle grafikával TEEKANNE 6 × 5 filtert tartalmazó teásdobozok ké étféle grafikkával

Zrínyi Nyomda Zrt.

26

Media Markt szórólap p

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 26

2013.12.04. 16:42:05


Pro Typographia díí jazottak a PPDexpón

A Magyar Nyomdászatért élett mdíjat dr. Horváth Csaba a PPDee xpón adta át Kovács Györgynek, aki a Magyar Szitanyomók Szöö vetségének elnöke

M A G YA R G R A F I K A 2 013// 6

2013_06_MG.indd 27

27

2013.12.04. 16:42:06


Motiváció 3.0 – Ösztönzés másképp F Ó R U M A M I N S É G R L X V. KO N FE R E N C I Á J A Varga Margit

Az ember közremködése nélkül rendkívül nehéz bármit megvalósítani. Ebbl az alapállásból kiindulva, már többször nekifutottunk a kollégákkal ezen a konferencián a kapcsolatos lehetségek boncolgatásának: ‹ Az emberi erforrás és a minségi munka ösztönzése 1999; ‹ Az ember, mint érték, a személyes minség 2004; ‹ Most pedig a Motiváció 3.0 – Ösztönzés másképp.

Szabó Csaba, a DEVELOR Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója

Az eladó a motiváció kézzel fogható definícióját adta, „amitl lángra lobbanunk”.

Varga Margit, a fórum szakmai szervezje

A megnyitót Pesti Sándor, r a PNYME ügyvezetje tartotta és azonnal bele is vágtunk a srjébe. Az eladók rendkívüli profizmusról tettek tanúbizonyságot, amit a kérdések nagy száma és a hozzászólások megersítettek. Szabó Csaba, a DEVELOR Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója Motiváció 3.0 – a bels er eladásában sok újat hallottunk. Az indítás távolinak tnt, de hamar kiderült, hogy telitalálat. Az eladó lányait hogyan tudja az edz rávenni arra, hogy hétrl hétre a legjobbat adják magukból és lelkesen teljesítsék azokat az elvárásokat, ami a küls szemlél számára hatalmas teher. Az edznek csak és kizárólag a személyes hitelessége van a kezében, amit megfelel instrukciók formájában közvetít, figyel az egyénekre és a megfelel teljesítményt dicsérettel jutalmazza.

28

A humán operációs rendszerek a következ hierarchiát mutatják: ‹ Motiváció 1.0 – az ember biológiai lény, és a túlélésért küzd; ‹ Motiváció 2.0  – a küls környezetbl érkez jutalmazás és a büntetés a meghatározó – ami az iskolában történt velünk, illetve amit elszeretettel alkalmazunk a munkahelyeken is; ‹ Motiváció 3.0 – önmotiváció – bels er – az önjutalmazás. Vizsgálat alapján kiderült, hogy az emberi tevékenység 30%-ban algoritmus, ami a pontos folyamatot jelenti, illetve 70%-ban heurisztikus, amihez hiányzik a pontos folyamat leírása és szükség van az egyén kreativitására. Ez alapján mérhetetlenül fontos minden tevékenységünkben a bels er, aminek három dönt alkotóeleme van: ‹ önállóság, személyes autonómia; ‹ céltudatosság – a saját célunk alapján haladunk elre; ‹ szakmai igényesség, szorgalom, kitartás.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 28

2013.12.04. 16:42:09


Dr. Gurabi Gyula, az SCM Ellátási Lánc igazgatója a FESTO-AM Kft.-nél a Motiváció útja a minséghez eladását azzal a rendkívül egyszer ténnyel kezdte, hogy a termelés olyan, mint a hadsereg, amely a következ háromszöggel jól jellemezhet:

A jó vezet tisztában van azzal, hogy a kollégái miként állnak a felsorolt alkotóelemekkel. A bels er fejlesztéséhez rendszeresen ad visszajelzést az elrehaladásról, és kevéssé fukarkodik az elismeréssel – lásd az edzt! Az eladás végs üzenete: hogyan lehetünk személy szerint kiválóak. „A jó és a kiváló között a szív a különbség.” (Michael Jordan) Hangjegy vagyok a süket füleknek címmel tartotta meg eladását Lantos Gábor, a KnorrBremse Fékrendszerek Kft. beszállítói minségirányítási vezetje. Rendkívül rendhagyó eladás volt. Azzal kezdtük, hogy egy magyar rapper – Denis – dalát hallgattuk meg. A szám üzenete: „Soha ne add fel!”.

A FESTO mindenkire vonatkozó szlogenje: „Minség mindenben, amit teszünk”, melynek há-

Lantos Gábor, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. beszállítói minségirányítási vezetje

Dr. Gurabi Gyula, a FESTO-AM Kft., SCM Ellátási Lánc igazgatója

Majd a következ lépés a „Miért enerváltak a minségirányítási munkatársak?” ‹ Mindig több probléma keletkezik, mint amit meg tudnak oldani. ‹ Termelékenység ellen dolgoznak. ‹ Szerepük népszertlen a szervezetben. ‹ A munkájuk hozzáadott értéke nem mindig tisztázott… ‹ A problémákat nem tudják megoldani… ‹ …„viszont mindig k a felelsek a minségért”…

rom dimenzióját különbözteti meg a cég: Termékminség, Folyamatminség és a Vállalati minség. Minden az értékekkel kezddik: igényesek, céltudatosak, elrelátóak, felelsségteljesek vagyunk, és értékesnek tartjuk magunkat. A „Csináld a jót jól!” jelmondat alapján a családi vállalkozás f küldetése a vevi értéknövelés, innováció maximalizálással támogatva. A vállalat életében a változatlanság egyenl a betegséggel. A vállalati három sikertényez: a vezetés, a vállalati környezet, t a dolgozóó – egymásból fakadnak és egymást ersítik. A vezetés jelen van, példát mutat, ellenriz, támogat, ezzel egyensúlyban tartja a vállalatot. „Ugyanazt mondjuk, gondoljuk és tesszük!” A mikrokörnyezet: cellákban dolgoznak, amit a dolgozók bevonásával alakítanak ki. A dolgozókk tudati állapota és motiváltsága a meghatározó. – Tudja? Akarja? Bírja? Meri? Ha van célja, és annak irányába tart-e? Tudja-e uralni a helyzetet? Befolyással van-e az állapotra? Be-

Elégedett szeretne lenni az eladó, a felsorolt visszásságok ellenére! A jól képzett szakemberek szakmai közösségéhez szeretne tartozni, akik önállóak és értelmes feladatokat oldanak meg. Eredményekhez konfliktusokon keresztül vezet az út. Sikertelenség a frusztráció oka. Szakértelem nélkül nem lehet jól képviselni a minséget. Minségirányítás hozzáadott értékét tudatosítani kell minden résztvevben!

Költség

Megbízhatóság

Minség

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 29

29

2013.12.04. 16:42:11


vonták-e? Fontosnak érzi-e magát? Felelssége van-e fölötte? Az elkötelezettséget, az innovativitás maximalizálását mutatja a Bionic program, ami a természet leképezését jelenti – Festo rája, Festo hal, Festo emberi kéz mozdulatait követ robotja, a FESTO motivált kollégái nélkül ez nem jöhetett volna létre. Balogh Lászlóó mszakvezet, Bartl János, Móricz Attila WCM munkatársak a Sealed Air Magyarország Kft. képviseletében az Egészséges verseny a termelésben cím eladásukban a cégben lév veszteségek kigyomlálásának eszközeit – Kaizen, Lean vagy akár az 5S –, a vezeti elkötelezettség, dolgozói bevonás módszereit mutatták be. Globális szinten a vállalatnál adott a 20 kulcsprogram. Az újhartyáni gyárban a problémák megoldására több eszköz is használatban van. Egyéni és csoportos Kaizenek, valamint workshopok, Lean Six Sigma projektek, amik a probléma jellegétl függen kerülnek kiválasztásra.

Ennek eredménye volt két Arany Kulcs díj is, amit az anyacég egy New York-i hétvégével jutalmazott a csapattagoknak. Ez ugyan hatalmas jutalom, de a dolgozók számára ennek ellenére a siker volt a legnagyobb motiváló eszköz, ami tovább mozgatta és mozgatja most is a termelést! Balogh Bogdán, a Telos Partners Tanácsadó Partnere és coacha A munkahelyi elismerés öt nyelve cím eladásával próbált bennünket a jutalmazás helyett az elismerés irányába vezetni. Ötleteket adott, kívülrl hogyan tudjuk a bels motivációt megersíteni. A vállalatoknál a HR megkapja, hogy növelje elkötelezettséget. Öszszeülnek okos emberek, és kitalálnak valamilyen jutalmazási rendszert, fizetésemelés, wellness hétvége stb., ezek hatása átmeneti, idleges eredményt hoz. Mi magyarok a jelenlegi vállalati gyakorlatban sem hiszünk az elismerés terén. „Hónap dolgozója”, bónusz, prémium, díjak, törzsgárda tagság – kevésbé hiszünk, mert azt

Balogh László, a Sealed Air Magyarország Kft. mszakvezetje

Balogh Bogdán, a Telos Partners Tanácsadó Partnere és coacha

Ezeket az eseményeket és magát a rendszert a WCM – World Class Manufacturing – osztály négy tagja vezeti. A Sealed Air nagy hangsúlyt fektet a dolgozók bevonására, különböz házi projektversenyekkel (KTS – Key To Success – Kulcs a Sikerhez), csapatépítésekkel és oktatásokkal. Ezen módszerek segítségével a dolgozók olyan eszközöket kapnak a kezükbe, melyeknek a segítségével képesek akár a saját munkájukkal kapcsolatos problémákat is megoldani. Ez elegend motiváció tud lenni a dolgozók számára az újabb és újabb feladatok vállalásához. A Sealed Air Újhartyán esetében ez egészen addig elment, hogy egy természetes verseny alakult ki a mszakok között a problémák megszüntetésére és a termelési mutatók javítására.

gondoljuk, ezt elre lezsírozták, hogy ki kapja. Az elvárt hatás elmarad. Rendkívül fontos minden elismerésnél a pozitív szándék, az szinte megközelítés, a rutinszerség mellzése. A vezetk dönt többsége úgy gondolja, hogy a dolgozó legyen önjáró, oldja meg a problémákat, és a lehetleg legkevesebb idmet rabolja el. Ha a vezett kérdezzük, úgy érzi, hogy „pozitív visszajelzést eleget adok”. Kilép interjúnál az elismerés hiánya a fontos ok, amit a dolgozók megjelölnek. Észak-Amerikában a dolgozók 65%-a azt nyilatkozta, hogy nem részesült elismerésben az elmúlt egy évben. A vezetk adják az elismerést, de a dolgozókhoz nem jut el. Semmi sem természetes. A jót is szóvá teszi az ember, pozitív energiát generál.

30

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 30

2013.12.04. 16:42:12


Testre szabott elismerés: szó – jó volt a teljesítményed – lehet négyszemközt, kézzel írott vagy e-mail formájában, nyilvánosan dicsérni. ‹ Minségi idtöltés – összpontosult figyelem, kikéri a véleményem, elmegyünk együtt vacsorázni. ‹ Segít kéz – abban segít, amire szüksége van a kollégájának, elször kérdez, szívesen teszi, amit tesz, úgy végzi, ahogy a kollégája akarja, befejezi, amit elkezdett. ‹ Figyelmes ajándék – személyes, vette a fáradtságot, utánajárt, annyira ismer, hogy tudja, mit szeretek. ‹ Elismer érintés – kézfogás, hátba veregetés, ötös pacsi, ölelés is belefér. Nem csak a vezet feladata, hanem egy ilyen munkahelyi légkörben együtt dolgozó csapat rendkívül motiváló lehet. Küls-bels motiváció egymásra hatása így függ össze. Dr. Péczelyi György, y az A. A. Stádium Kft. ügyvezet igazgatója „Humbuk”, gyerekjáték vagy csodafegyver? Motiváció. TPM-mel! cím eladásával a motiváció különleges lehetségeit villantotta fel valamennyiünknek. Véleménye

akkor jobban mehetne a margaringyártás? Egyszer átalakítással 7% OEE-növekedést értek el. A valóság és az elméletek között nagyon nagy a szakadék a projektek során. Eredmények, tettek nélkül. A meghallgatás csodákat mvel, még csak beszélünk róla, már 5-6%-kal n a hatékonyság. Kalóz TPM, 4-es soron indult a TPM. Az 1-es soron dolgozók elkezdtek panaszkodni, hogy miért náluk. Ipari kémkedés a 4-es sorra és bevezették az 1-es sorra, ami nekik tetszik. Melyik soron lesz nagyobb a hatékonyságnövekedés, a totó kérdése ez volt. Minden mszaki projektnek három dimenziója van: mszaki, rendszer és humán. Kezdeti tisztítás közös munka a vezetkkel. „Végre valaki kikéri a véleményem”, a dolgozóval hegyeket lehet megmozgatni. Tudás ott van a cégen belül. Visszajelzés fontossága a dolgozóknak. A pénz nagyon nagy csapda, a hitelesség sokkal fontosabb, amit megígérek, azt teljesítsem. Kovács Róbert, a Sealed Air Magyarország Kft. gyárigazgatója A „nem-tördöm Biorobotoktól” az értékteremtésre figyel lelkes dolgozóig… eladáscímmel valamennyiünk érdekldését fel-

Dr. Péczelyi György, az A. A. Stádium Kft., ügyvezet igazgatója

Kovács Róbert, a Sealed Air Magyarország Kft. gyárigazgatója

szerint a „farmeres” tanácsadó egyetlen elfogadható lehetség. Humbug vagy nem humbug a motiváció. Ugyanis nagyon sokszor gyönyörségesen megtervezem, kiszámítom, elírom, oktatom, minden klappol látszólag, de a folyamat mégsem megy, 10-15%-os hatékonysággal mködik. Rózsi néni története hat általánossal és a karbantartás-vezet, akit Rózsi néni már gyerekkora óta ismer. A feladat az volt, hogy mindenki köteles egy kérdést föltenni a karbantartás-vezetnek. Rózsi néni, ha az a bizgenty úgy mködne,

keltette. Japán metódus szerint friss folyamatmérnökként hatékonyságnövelés volt a feladata, cellarendszerben, ergonomikus környezet kialakításával megduplázta a termelékenységet. A dolgozók partnerek voltak és nagyon jól mutatta, hogy a cella tagjai ismerik a legjobban, miként lehet elérni a teljesítmény növekedését. A dolgozók bevonása nagyon fontos, újabb és újabb ötleteket vetnek be a munkájuk könnyítésére. Az odafigyelés valamennyi kollégát motiválja. Ha a kitzött vállalati célokat a dolgozók számára érthet formában fogalmazzuk meg, a pozitív ered-

‹ Elismer

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 31

31

2013.12.04. 16:42:13


ményt megkapjuk. A dolgozókban sokkal több van, mint amit a norma meghatároz. Ha javul a teljesítmény, ha felemeli a vezetés a normát, nem jutalmazható létszámcsökkentéssel. Az amerikai cégnél az új gyárigazgató-jelölt új színt hozott a rendszerbe. Osztályértekezleten feltette azt a kérdést, hogy „Mit csinál az opera-

hatásuk van a megoldásra, a vezetk 20%-át ismerik a problémáknak, pedig 80% megoldására van ráhatásuk. Saját problémáik megoldására biztatta a dolgozókat, ezt oktatásokkal támogatta. A Kaizen, Lean Six Sigma szervezet építése elkezddött. Megállunk a géppel a jobb teljesítmény érdekében. Kaizen workshopok a folyamatos fejlesztés mintái, több területrl vonunk be kollégákat, a saját környezetük javítására új ötletekkel állnak el. Bónuszrendszeren keresztül kapcsolódnak össze a vállalati célok a dolgozói célokkal – öt alapindikátor: balesetmentesség, vevi reklamáció, bels minségi probléma, anyagkihozatal, sebesség. A múlt havi elért eredmény az anyagkihozatalban soha nem látott csúcsot hozott. Ezt a dolgozók bevonása nélkül soha nem érhettük volna el!

Köszönjük valamennyi eladónak a rendkívül érdekes gondolatokat! A rendezvényrl magunkkal vihetjük a motivációs lehetségek tárházát, tív vezet, milyen problémái vannak?”. A dol- a bels ert, a küls elismerési lehetségeket, a gozók természetesen nem tudtak ezekre a kér- „farmeros” tanácsadót, aki nem átall öltönyben désekre válaszolni. Ugyanez a helyzet a vezet befeküdni a dolgozóval a gép alá, a „miért a márészérl, ahol megjelenik a 80/20-as szabály. sik sor, mi úgyis jobbak vagyunk” példáit. A A dolgozók ismerik a hibák 80%-át, de csak 20% témaválasztás, a jubileumi szám, valószínleg a gyárlátogatás helyszíne is vonzotta a kollégákat, mert a jelenlegi résztvevi létszám dobogós helyen volt a tizenöt konferencia közül. Nagyon remélem, hogy aki ott volt, olyan útravalóval ment tovább, amit eredetileg várt a rendezvénytl! St a jövre nézve is kaptunk ötleteket: a „Jóból kiváló”, a „TPM és a minség”, a „Bizalom és a minség” közül választhatunk, ha újabb ötletek elkerülnek bennünket. Mindenképpen biztosnak látszik, hogy a Fórum a Minségrl XVI. konferenciát is megtartjuk jövre.

32

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 32

2013.12.04. 16:42:14


ACCUBRAILLE GT VILÁGSZERTE BIZONYÍTOTT Öt kontinensen több, mint 150 ACCUBRAILLE egység van üzembe állítva, mely bizonyítja, hogy a BOBST képes gyártani megbízható és rendkívül pontos Braille dombornyomó berendezést, mely jól bevált in-line beépítve a hajtogatóragasztógépeken. Elődjéhez hasonló megoldásokkal ez már a második generációs ACCUBRAILLE egység – az ACCUBRAILLE GT –, mely nyolcsoros,

valamint keresztirányú szöveg felvitelét is lehetővé teszi. Gyors átállítás, szűk tűrésmező és kiváló egyenletesség még 115 000 doboz/óra sebességnél is az ACCUBRAILLE GT-vel, amely biztosítja a teljesítményt és minőséget, amit a dobozgyártók manapság elvárnak. ACCUBRAILLE GT bizonyított teljesítmény.

www.bobst.com

2013_06_MG.indd 33

2013.12.04. 16:42:16


Rotatek Digitalis P OS T PR E SS AC A D E M Y Kiss Nóra, ifj. Schuck István & 6 2 3 2 57

Kombinált félrotációs és rotációs megoldások az elnyomott termékekhez a címke- és csomagolóanyag piacon. A ROTATEK S. A., mely az egyik vezet gyártó a kombinált és flexó tekercsnyomó gépek területén, a kereskedelmi nyomtatás, biztonsági nyomtatás, flexibilis csomagolások, kartonok és címkék piacára specializálva, az idei Labelexpón mutatta be elször új gépét, a kompakt Digitalis feldolgozó gépet. Minden olyan feldolgozási folyamathoz, amelyet a digi-

34

tális nyomtatás nem tud elvégezni, a Rotatek kompakt feldolgozó gépe biztosítja a legjobb megoldást. A gépet kis példányszámokhoz tervezték, rövid átállítási idvel. Kiválóan alkalmas rendkívül sokféle termékhez, mint boros és egyéb italok címkéihez, kozmetikai címkékhez és minden olyan termékhez is, amelyeknél különböz felületnemesítési

eljárások, mint szitanyomtatás, melegaranyozás, stancolás, dombornyomás stb., kombinálására van szükség. A GÉP KÜLÖNLEGESSÉGEI ‹ Ofszetnyomtatás egy digitális

továbbfeldolgozó gépen. ‹ Melegaranyozási és szitanyom-

tatási formátumok max. 400 mm-ig, amely a legszélesebb a piacon. ‹ Korlátok nélküli inline technológia, mely értéket ad hozzá a digitális termékekhez.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 34

2013.12.04. 16:42:17


A GÉP RÉSZEI 1. Ofszetnyomtatás. A Digitalis ofszet nyomómve egy félrotációs egység, amely lehetvé teszi max. 400 mm-ig (0,1 mm) bármely formátum nyomtatását kazetta- és sleeve-cserélés nélkül. Az egység rendelkezik egy motorizált festékezrendszerrel, amely lehetvé teszi a rendkívül gyors beállítási idt és a munkák tárolását. Ideális finom szövegekhez, metálfestékek alkalmazásá-

hoz és strukturált anyagok nyomtatásához. 2. Melegaranyozás. A félrotációs és rotációs melegaranyozó egység, melyet a Rotatek fejlesztett ki, tartalmazza a fejlett Ultra Foil Saver rendszert, amely, munkától függen, akár 90 százalékos fóliamegtakarítást is lehetvé tehet a felhasználónak. Az egység a mikroállítások szabályozásával kiemelkeden precíz aranyozási minséget kínál.

3. Síkágyas szitanyomtatás. Az új Rotatek síkágyas szitanyomó egység egy robusztus koncepció, amely lehetvé teszi a felhasználónak dombornyomott effektusok, finom vonalak és színtelített területek létrehozását, valamint olyan színintenzitást, amelyet csak a szitanyomtatás kínál. 4. Stancolás. A stancolóegység a legprecízebb pontosságot kínálja a mikroállításokat szabályozó rendszerének köszönheten, amely lehetvé teszi a felhasználónak a vágási formák tökéletesítését, emellett a mágneses hengerrendszer rendkívül gyors beállítási idt biztosít. A rotációs módban történ mködés szintén lehetséges. 5. Flexónyomtatás. A félrotációs flexóegységgel a legjobb teljes felület és formalakkozás lehetséges. UV-szárító és/vagy melegleveg használata a primer nyomtatáshoz szintén lehetséges, és mindez rotációs módban is végezhet! 6. F vezérlpanel. Az alapvet multi-érintképerny lehetvé teszi a kezelnek a gép változatos egységeinek kezelését mindössze egyetlen panelrl. Minden mszaki és üzemelési információ, regiszter- és festékezrendszer-vezérlés és adattárolás hozzáférhet az egység kezelbarát interfészén keresztül. A géprl további információkat a ROTATEK S. A. kizárólagos magyarországi képviseletétl, a Prosystem Print Kft.-tl kaphatnak: www.prosystem.hu. M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 35

35

2013.12.04. 16:42:19


Németh Nikoletta

A fenntartható fejldés mellett új kifejezés is megjelent az elmúlt években, mely a csomagolószektort folyamatosan és egyre gyorsuló tempóban készteti változásra. Ez a fenntartható csomagolások fogalma. A fenntartható csomagolás nem egy pár szóban, mondatban definiálható fogalom, hanem egy tudatos, szándékos és elkötelezett viselkedés eredménye. A „fenntartható” szó itt is ugyanazt jelenti, mint a fenntartható fejldés kapcsán: nem éljük fel az alapanyagokat, energiaforrásokat, nem tesszük tönkre, nem használjuk el a környezetet, jelen szükségleteinket úgy elégítjük ki, hogy a jöv nemzedékeinek (saját/leend gyermekeinknek, unokáinknak) is esélyt adunk arra, hogy k is megfelel életminségben élhessenek. Aki még nem foglalkozott a kérdéssel, érdemes, ha minél hamarabb hozzálát lehetségei felméréséhez, mivel a nyomás a fenntartható csomagolásokra való átállásra egyre növekszik. Néhány évvel ezeltt sokan még a kifejezést sem ismerték, viszont e termékek mára olyan piaci jelenléttel bírnak, melyet nem lehet nem észrevenni. Nemcsak a törvényhozás és a fogyasztók oldaláról érezhet a presszió, de a média is ezt a folyamatot gyorsítja, egyrészt a fenntartható termékekkel piacon már jelen lév cégek marketingjével, másrészt a vásárlók folyamatos tudat-

36

formálásával. A törvényhozás, ugyanúgy ahogy Magyarországon, az EU számos egyéb országában a csomagolások után fizetend díjjal motiválja a cégeket a változtatásra. Emellett az energiaár és az alapanyagárak emelkedése, illetve az eladási árak alacsonyan tartása miatt egy másik féle nyomás is gondolkodásra és újabb megoldások felkutatására ösztönzi a cégeket a beszállítói láncon át, a márkatulajdonosig. MIKOR NEVEZHETJÜK TERMÉKÜNKET FENNTARTHATÓ CSOMAGOL ÁSNAK? Ehhez számos tényezt kell megvizsgálni a termék teljes életciklusa során, az alapanyagoktól kezdve, a gyártáson, a továbbértékesítésen át a végs hulladékká válásig. ‹ A szükséges legkevesebb anyag felhasználása (vékonyabb, kisebb csomagolás, kevesebb öszszetev, kevesebb réteg stb.) ‹ Megújuló, újratermelhet alapanyagok vagy újrafelhasznált alapanyagok alkalmazása. ‹ A lehet legkevesebb energia felhasználása és lehetleg minél nagyobb arányban megújuló forrásból. ‹ Az emberre és a környezetre káros összetevk mellzése. ‹ A folyamatokban részt vev munkaer egészségének minél kisebb mérték terhelése.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 36

2013.12.04. 16:42:22


‹A

lehet legkevesebb veszélyes hulladék (pl. ipariszennyvíz-kezelés, majd a tiszta víz viszszaengedése a gyártási folyamatokba, mosható géptörl rongy – természetesen a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkez cégtl). ‹ A lehet legkevesebb lerakóba kerül hulladék termelése (a deponálás ára amúgy is folyamatosan emelkedik, míg a szelektíven gyjtött hulladékért egyre többet kapunk). ‹ Átgondolt logisztika (a felesleges anyagmozgatás és szállítás megelzése, megfelel szállítójárm, minél kevesebb energia- és üzemanyag-felhasználás, hibrid jármvek alkalmazása). ‹ A csomagolóanyag legyen újrahasznosítható vagy újrahasználható, akár az eredeti, akár más célra (pl. ivópohárként használható mustáros üveg). ‹ Biológiailag lebomló csomagolás elállítása, amennyiben a termék jellegétl függen lehetséges. ‹ Az üvegházhatást nem fokozó, minél kisebb károsleveg-kibocsátás (VOC, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, metán stb.) A csomagolások esetén a fenntarthatóságot mindenképp úgy kell elérni, hogy a csomagolásban lév termék továbbra is megfeleljen az elvárásoknak, és a csomagolás is megtartsa minden funkcióját. Tehát a termék állagmegrzésén és szállítási-tárolási védelmén túl információt adjon a márkáról, a márka imázsáról és a termékrl, annak összetételérl, lejáratáról, egyéb a törvények által megkövetelt információkról, s ezeken felül elállítása költséghatékony is legyen. A média és a tudatos vásárlók oldaláról a csomagolást rengeteg kritika éri. Ha a felszínt nézzük – persze sarkítva a helyzetet –, mondhatjuk, hogy a csomagolóipar eleve hulladéknak teremtett árucikkeket gyárt. Viszont az esetek lényeges többségében, mieltt hulladékká válna egy csomagolás, fontos és nélkülözhetetlen funkciót tölt be. A csomagolások funkcióját és jövjét tekintve több fajtánál növekedésre számíthatunk. Ilyenek az aktív és az intelligens csomagolások. Esetükben nem feltétlenül a csomagolás az, ami környezetbarát, de segítenek abban, hogy a beléjük csomagolt élelmiszer kisebb eséllyel váljon hulladékká, illetve bizonyos típusaival elkerülhet a tartósítószer használata. Az aktív csomagolás definíciója a 1935/2004/EK rendelet értelmében:

„…azok az anyagok és tárgyak, amelyek rendeltetése a csomagolt élelmiszerek eltarthatóságának meghosszabbítása, illetve állapotuk megtartása vagy javítása.” Az aktív csomagolások olyan anyagokat vagy tárgyakat tartalmaznak, amelyek kapcsolatba lépnek az élelmiszerrel, felszabadítanak vagy elnyelnek bizonyos öszszetevket, megnövelve ezzel az élelmiszer élettartamát. Ilyen pl. a csomagolt, szeletelt kenyér, aminek csomagolásába sok esetben pl. etanolt juttatnak, így elkerülve a kenyérben lév tartósítószer szükségességét, mivel az etanol önmagában is gátolja a mikroorganizmusok szaporodását. Vagy gyümölcsök esetén egy kis oxigén sok szén-dioxiddal keverve segít hosszabb ideig megrizni a frissességet. De a távolról érkez zöldségek-gyümölcsök késleltetett beérése, vagy éppen a szállítás során történ napfény nélküli beérésének segítése is hasonló aktív csomagolás eredménye. Az intelligens csomagolás a fent említett rendelet definíciója szerint a következ: „…azok az anyagok és tárgyak, amelyek folyamatosan jelzik a csomagolt élelmiszer vagy annak közvetlen környezete állapotát”. Ilyenek például a rádiófrekvenciás nyomkövetvel ellátott címkék, a leginkább zöldségekhez kötd címkék, melyek megmutatják a mikrobiológiai szennyezettség esetleges jelenlétét, vagy gyümölcsök esetében azok a címkék, melyek színe a sárgától a vörösig változik, függen attól, hogy az adott gyümölcs az érési fázisában hol tart. A vásárló így eldöntheti, hogy a nagyon vagy a kevésbé érett gyümölcsöt veszi-e meg. Húsok esetében már forgalomban vannak Japánban és az Egyesült Királyságban olyan csomagolások, melyek jelzik, ha sérülés keletkezett rajtuk. Egyik oldalról a csomagolás a korábbiaknál jóval több funkciót lát el a jövben, egy másik irányvonal pedig, ami már egyértelmen a fenntartható csomagolások területe, a biológiailag lebomló csomagolóanyag. g Itt fontos egyértelmsíteni, hogy mikrobiológiai úton lebomló termékekrl van szó, hiszen vannak olyan manyagok, melyek lebomlanak a nap UV-sugárzásának hatására, de attól még a talajban száz év múlva is ép állapotban fellelhetk. Bár a petrolkémiai úton elállított manyagok egy része is biológiailag lebomló, de ezek kolajból és nem újratermeld energiaforrásból származnak, piaci jelenlétük egyre csökkenni M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 37

37

2013.12.04. 16:42:22


fog. A biomanyagok jelenléte viszont gyorsuló ütemben n, és nem csak a csomagolóipar területén, hanem többek között az autógyártás, elektronikai ipar és az építipar területén is. Valóban a jövt jelentik, mivel olyan alapanyagokból elállíthatók, mint a cukornád, a növényi zsiradék (a használt háztartási étolaj is), a keményít, de olyan új fejlesztések is napvilágot láttak, ahol már a vágóhídi állati hulladék is felhasználható manyaggyártáshoz. Ez több szempontból is nagy elrelépés, mivel újratermeld, biológiailag lebomló, nagy mennyiségben keletkezik, és hagyományosan veszélyes hulladékként kezelend. A biomanyagok általában drágábbak a kolajszármazékból készült fajtáknál, de ez az állapot a jövben megfordul. Ezzel együtt megfordul az is, hogy jelenleg a hulladékáramban e manyagok jelentik a szennyezdést, mivel a petrolkémiai úton elállított manyagok újrahasznosítása során ezeket külön kell választani. De folyamatosan születnek megoldások. Angliában az elmúlt években elterjedtek a biomanyagból készült tejes flakonok. Emiatt a hulladékuk sem elhanyagolható mennyiség már. Ezt felismerve olyan vállalatok léptek a piacra, akik a természetes HDPE csomagolást ki tudják nyerni a manyag hulladékokból, és újbóli tejesflakongyártásra vissza tudják keringetni. A biológiai lebonthatóságg mellett a csomagolás komposztálhatósága gyakran merül fel kérdés-

38

ként, s ezzel kapcsolatban az is, hogy a nyomathordozó mellett a festékk megfelel-e ezek kritériumainak. Azt fontos tudni, hogy nem minden biológiailag lebomló csomagolóanyag komposztálható. A komposztálást az EN 13432 szabvány szabályozza, s ennek csak egyik feltétele a biológiai lebonthatóság. Ami biztos, hogy a növényi olaj, oldószer és vízbázisú festékek nagy része nem gátolja a csomagolást a komposztálhatóságban. Bár a szervetlen pigmentek mikrobiológiai úton egyáltalán nem lebonthatók és a szervesek lebonthatósága is gyenge, de az oldószerek, természetes gyanták és viaszok révén a festék nagy része természeténél fogva lebomlik. Így összességében a nyomathordozóhoz képest vékony festékréteg, melynek nagyobb része még le is bomlik, ráadásul sok esetben nem a teljes felületet fedi le, nem gátolja a csomagolást a megfelelésben. Az UV, H-UV és EB festékek esetében ez már nem annyira egyértelm, a manyagszeren és vastag rétegben kikeményed tulajdonságuk miatt. Világszerte egyre több vállalat csatlakozik a fenntartható csomagolásokat elnyben részesítk szövetségébe és egyéb önkéntes szervezetekbe. A multik révén az igények már itthon is megjelentek. A jöv kétségtelenül a fenntartható csomagolásoké, így aki nem gondolkodik elre, nem tervezi meg és kommunikálja a külvilág felé ez irányú terveit, tetteit, az új elvárásokhoz alkalmazkodókkal szemben hátrányt és piacvesztést fog tapasztalni.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 38

2013.12.04. 16:42:23


Kezdjük együtt az Új Évet! Lehet, hogy a Mikulás el van havazva, de a Papyrus az ünnepek alatt is töretlenül dolgozik az Ön sikeréért! Minden kedves ügyfelünknek Békés ünnepeket kívánunk! Papyrus Hungária Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/c. Tel: +36 1 452 9800 www.papyrus.com

?!?

2013_06_MG.indd 39

2013.12.04. 16:42:24


Papír Akadémia KÖRNYE ZET VÉDELMI MEGFONTOL Á SOK N YOMTATÁ SI MUNK ÁK MEGTERV E ZÉ SEKO R

Környezetbarát nyersanyagok és gyártók A papír, amelyet használ, környezettudatos módon, a hosszú távú fenntarthatóságot szem eltt tartva készült? A nyomda elkötelezett a környezetkímél módszerek és nyersanyagok mellett? Tanúsított szz rostok és újrahasznosított papírok használata Gyakorlatilag bármilyen nyomdai munkához lehetség van tanúsított erdgazdálkodásból származó vagy újrahasznosított papír használatára. A tanúsítással nem rendelkez papír nem feltétlenül kétes eredet – de általában elmondható, hogy szerencsésebb a Kék Angyal jelöléssel ellátott tanúsított és újrahasznosított papírt használni. A Papyrus örömmel ad tájékoztatást a tanúsított és a nem tanúsított papírok eredetérl. Intelligens termékdesign (cradle-to-cradle) Egyszer a termék újrahasznosítása? Amikor terméket tervez, már akkor gondolkodjon az újrahasznosítás legjobb módjáról és a csomagolásról. Legyen könny és egyszer az alapanyagok újrahasznosítása természetes módszerekkel vagy mszaki folyamatokkal. Máz és bevonat A modern gépek lehetvé teszik vízbázisú és UV-bevonatok alkalmazását, amíg a volumen nem túl nagy. Az UV-bevonatok nem tartalmaznak illékony szerves vegyületeket (VOC). A design és a nyomdatechnika diktálja a festékmennyiséget A nyomtatás energiafelhasználása bizonyos mértékben függ a festékmennyiségtl, amivel a kívánt nyomtatási hatást el lehet érni. A szárítás is energiaigényes. A szükséges nyomdafesték mennyisége függ a papírtól és a nyomtatási eljárástól. A mázolt papír kevesebb festéket igényel, mint a mázolatlan.

40

A felülettömeg számít, vagy a papír minsége? Néha, különösen, amikor nem kell a papírnak hosszú életnek lennie, tökéletesen megfelel az alacsonyabb grammsúly is. Ez a papír fajtájára is igaz. Megfelel papír esetén nagyobb mennyiség nyomat készülhet papírtonnánként. A papír minsége is meghatározó a kívánt átlátszatlanság elérése szempontjából. Tanúsítás A tanúsítás többe kerül és koordinációt igényel, viszont megnyugvást eredményez és bizonyosságot, hogy a minségbiztosítási szabványoknak eleget teszünk. A környezettudatos menedzsment (ISO 14001, EMAS) vagy az FSC®/PEFC tanúsítvány csak kett a megfontolandó szempontok közül. A nyomdai folyamatra alkalmazott szabvány is hatással lehet a papír környezetbarát tulajdonságára. Például, a kevesebb próbanyomat kevesebb hulladékot eredményez. Vagy a gyártási hibák kiküszöbölése is csökkenti a hulladékmennyiséget. Folyamatok irányítása A megfelel minségi szabvány és profil alkalmazása minden egyes papírfajtára és a nyomdai színmenedzsment módszerek alkalmazása nem csak a felhasznált festék mennyiségét optimalizálja,

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 40

2013.12.04. 16:42:25


hanem az energiafelhasználást is csökkenti a szárítás során, és kiküszöböli a nyomdahibákat. Végül ez kevesebb energiát, kevesebb hulladékot, kevesebb festéket és kevesebb bevonatot jelent. A megfelel festék kiválasztása Kerüljük a nehézfémtartalmú festékeket. Nem csak a környezetre károsak, de a dolgozók számára is veszélyesek. Kizárólag környezetkímél anyagokat használjunk. További információért kérdezze a nyomdát. A munkafeladatok számának csökkentése A CTP (computer-to-plate = számítógéprl a lemezre) folyamatok és a vegyszermentes/feldolgozásmentes nyomólemezek csak néhány példa arra, hogyan egyszersíthetk a gyártási folyamatok, takarítható meg energia, csökkenthet a vegyszerhasználat és kerülhet el a felesleges hulladék keletkezése. Milyen formában történjen a korrektúra? Amikor csak lehetséges, a jóváhagyás történjen digitálisan (soft-proofing), elkerülend a papírnyomat ide-oda szállítását. Optimalizáljuk a nyomtatott anyagok mennyiségét Rendszeresen frissítjük a címlistánkat? Kerüljük el a dupla rögzítést a címlistánkon. Hozzunk létre speciális címlistákat a címzettek típusonkénti csoportosításával. Ezzel a módszerrel könnyen csökkenthetjük a nyomtatnivaló mennyiségét és a postaköltséget. Ez nem csak a környezet számára kedvez, de költséget is csökkent.

Ne gyártsunk többet, mint amennyire ténylegesen szükség van Sokszor ésszerbb több ütemben kevesebb darabot nyomtatni, mint egy alkalommal egy nagy mennyiséget, attól függen, hogy ténylegesen hány darabra van szükségünk. Lehet, hogy célszer a kiadványokat a különböz célcsoportok számára alakítani. Ez még a kampány hatékonyságát is növelheti. A terjesztés célcsoporthoz való igazítása is csökkenthet költséget és erforrást. Befektetés környezetvédelmi projektekbe Sok nyomda indít programokat, melyek kapcsán az ügyfeleik elismert környezetvédelmi projektekbe fektethetnek a nyomdai folyamatos szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozására. Az újrahasznosítás meghosszabbítja az életciklusokat A papír értékes erforrás, mely többször is felhasználható. Bíztassa olvasóit és ügyfeleit a nyomtatott anyagok és a csomagolás újrahasznosítására. Mutasson jó példát és tudassa errl a környezetét Tudassa a nyomtatott anyagok végfelhasználóival, hogy mit tesz a környezetvédelem elsegítéséért a gyártás során. Elég egy rövid üzenet az impresszumban vagy egy megfelelen elhelyezett, ismert környezetvédelmi logó. Emelje ki, mit tehetünk mindannyian az értékes erforrások megóvásáért. Végül, de nem utolsósorban: hiteles módon népszersítse a papírt, mint fenntartható terméket.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 41

41

2013.12.04. 16:42:25


Új csomagolási termékcsaládot mutat be az Arctic Paper Kerstin Torsede Fordította: Keresztes Tamás

AP-Tec néven új mázolt papírtermékekbl álló portfóliót vezet be az Arctic Paper Grycksbo. Az új szortiment három termékét – AP-Tec Liner, AP-Tec Pack és AP-Tec Flex – nagy volumen és kiváló nyomtathatóság jellemzi. Ezeket a tulajdonságokat az Arctic Paper Grycksbo egyedülálló mázolási eljárása teszi lehetvé. A termékfejlesztés során elször meghatároznak egy sor csomagolási szegmenset, majd ezekhez igazítják a terméket. „Mind a gyárban, mind a csomagolóanyag-gyártóknál részletes piacfelmérést és termékfejlesztési kutatást végeztünk az elmúlt tizenkét hónapban” – ad tájékoztatást Jaana Ahlroos, az Arctic Paper Coated Products termékmenedzsere. „Az egyedülálló Mirroblade® mázolási eljárásunk lehetvé teszi a szokásos mázolási rákeltechnológiáknál jobb nyomtathatóságot és a nagyobb volument. Így aztán egyértelm számunkra, hogy

Az Arctic Paper Grycksbo új AP-Tec termékcsaládját a nagyfokú fehérség és a kiváló nyomatminség jellemzi

nagy hangsúlyt helyezünk a csomagolási szektorra, mivel ezen a területen nagy igény mutatkozik a magasabb fehérségre, a kiváló nyomatminségre és a papírfeldolgozó gépeken elérhet jobb futtathatóságra. Az új AP-Tec termékek tu-

42

lajdonságai nagyobb termelékenységet biztosítanak a csomagolóanyag-gyártás során, és emelik a csomagolt termékek esztétikai értékét a kereskedések polcain.” Az AP-Tec Liner mázolt és teljesen fehérített fedréteg papír, amely különösen alkalmas hullámpapírok elnyomtatási és laminálási alkalmazásához. Ennek elnyeit azok a márkák élvezik, amelyek fejlett nyomtatási technikával, a magas fehérségi fokkal és ragyogó felülettel kívánják felhívni termékeikre a figyelmet. Nagy fehérség, két oldalon mázolt karton az AP-Tec Pack, amely különösen alkalmas olyan kisebb csomagolásokhoz, amelyeknél fontos a nyomatminség, a futtathatóság és a költséghatékonyság. A csomagolóanyag-széria harmadik tagja az AP-Tec Flex, amely nagy fehérség mázolt csomagolópapír, és különösen alkalmas extrudált, laminált és rugalmas csomagolásokhoz. „Mindegyik AP-Tec termékünk friss rostokból készül, amelyek sok alkalmazásnál elnyösebbek, mint az újrahasznosított rostok. Az Arctic Paper Grycksbo környezeti mérlege is figyelemre méltó. Sikerült nullára csökkenteni a fosszilis CO2-kibocsátást, és a papírgyár kevés vizet használ fel. Ezenkívül megszereztük az üzem számára fontos összes tanúsítást, mint például az ISO, EMAS, FSC TM* és a PEFC” – teszi hozzá Jaana Ahlroos. Évek óta használják az Arctic Paper Grycksbo papírtermékeit a hagyományos nyomdaipar határain túl is, egyebek között olyan réspiacokon is, mint az exkluzív táskák. Mindezek mellett az AP-Tec program bevezetése a svéd papírgyárnak a csomagolóipar melletti különös elkötelezettségét tanúsítja.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 42

2013.12.04. 16:42:26


Fedrigoni papírok – most már közvetlenül a gyártótól www.fedrigoni.hu

A Fedrigoni Austria GmbH az elmúlt évek átlagon felüli fejldése nyomán értékesítési területének bvülésével exkluzív finompapírjait most már közvetlenül kínálja a magyar piacon. Így a magyar nyomdatermékek szerelmesei is kihasználhatják a közvetlen értékesí-

tés és a helyi kapcsolattartó személy nyújtotta elnyöket, a gyártáshoz való közelség, a nagyobb rugalmasság biztosította lehetségeket, valamint a központi raktár rövid szállítási határidejét és a Fedrigoni Austria GmbH kitn szolgáltatását.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 43

43

2013.12.04. 16:42:27


Az IT-szolgáltatók piacára lép a Konica Minolta

Vállalati tartalomkezelés, adatbiztonság, testreszabott és optimalizált munkafolyamat-alkalmazások, felhszolgáltatások vagy mobileszköz-integráció – egyebek mellett ezek a területek szerepelnek kiemelten a japán nyomtatóipari nagyvállalat most közzétett növekedési stratégiájában. A Konica Minolta Inc. elnöke Barcelonában jelentette be: a nagyvállalat maga mögött hagyja a szimpla irodakészülék-gyártó szerepet, és informatikai szolgáltatásokat is kínál a jövben. A klasszikus nyomtatási feladatok visszaszorulása nem veszély, hanem üzleti lehetség. Az irodai környezetben keletkez adatok folyamatos növekedése és azok kezelése, a dokumentumkezelési folyamatok összetettsége és a sokszín technikai eszközök rendszerbe illesztése már komplex megoldásokat kíván a gyártóktól. A Konica Minolta ezért széles kör IT-szolgáltatásokat is kínál a jövben ügyfeleinek. „Négy esztendeje indultunk el azon az úton, hogy sima irodakészülék-szállítóból informatikai megoldás szolgáltatóvá váljunk” nyilatkozta Ken Osuga, a Konica Minolta Europe elnöke. „Mostanra a dokumentumkezelés átfogó koncepcióit tudjuk kínálni, amely hozzáadott érték a növekedési stratégiánk legfontosabb alapköve is egyben. A japán irodatechnikai nagyvállalat ünnepélyes keretek között Barcelonában mutatta be a Konica Minolta márka jövképét és a nagyvállalat piaci törekvéseit. A helyszínválasztás nem volt véletlen: a katalán fváros a képzmvészetek, a kreativitás és az alkotói szabadság egyik fellegvára Európában. „Az európai kontinens kiemelten fontos piac lett számunkra, ha nem a legfontosabb, hiszen a forgalma már Észak-Amerikáét is megelzte. Az elrejelzések szerint a 2013-as pénzügyi év nettó árbevétele 2,3 milliárd euró lesz, amely öszszegnek már csak a fele származik a készülékek értékesítésébl” – tette hozzá az európai régióért felels vezet, Ken Osuga.

44

A „dokoni CONTENT” tartalomkezel rendszer, a „bEST GUARD, bEST MESSAGE, bEST PAY MENT vagy bEST GUEST” alkalmazások vagy éppen a „Konica Minolta Cloud” felhszolgáltatás egyebek mellett az a megoldás, amelyeket a japán irodatechnikai nagyvállalat mint informatikai szolgáltató a kis- és közepes vállalatoknak nyújt a jövben. „A dokumentumok és az adatok mennyisége egyre növekszik, így egyre n az igény a magyar vállalkozásoknál is arra, hogy támogassuk ket a fenyeget tartalmi káosz rendezésében” – mondta Székely Dániel, a Konica Minolta Magyarország ügyvezet igazgatója. „A Konica Minolta már nem kizárólag dobozokat szállít. A most bemutatott alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal hatékonyabbá tesszük az összes irodai munkafolyamatot, a dokumentumok elállításától a kezelésükön át egészen a biztonságos tárolásukig.” A Konica Minolta növekedési stratégiája szerint a technika fejlettsége a jövben nem elssorban a hardveren, tehát az eszközökön és készülékeken múlik. Az igazi technológiai elnyt már a kihasználhatóságot és a hatékonyságot növel egyedi informatikai alkalmazások és az ezekhez kínált IT-szolgáltatások jelentik.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 44

2013.12.04. 16:42:29


WWW.PAPERISTO.COM 2083 SOLYMÁR, KÖLCSEY U. 22. TEL. 06 20 921 4063

Nemzetközileg is tapasztalt és megbízható helybeli magyar papír- és csomagolóanyag-specialista, széles beszállítói hálózattal és tudással, ugyanúgy kiadványnyomtatáshoz valamint hajlékony- és karton csomagoláshoz versenyképes megoldásokat és alapanyagokat kínálunk.

WE JUST TRY HARDER

2013_06_MG.indd 45

2013.12.04. 16:42:30


Prognózis a jöv munkavállalóiról 2018 - R A A Z „ I N T E L L I G E NS M U N K AVÁ L L A LÓ K” SZ Á M Á N A K J E L E N TS N ÖV E K E D É S É T P R O G N OSZ T I Z Á L J Á K

Az elkövetkez öt évben az ’intelligens munkaerk’ száma várhatóan ugrásszer növekedésnek indul az európai üzleti vállalkozásokban, állítja egy új kutatás alapján a Ricoh Europe. Jelenleg az európai vállalkozás vezetinek 4%-a véli úgy, hogy a munkavállalóinak nagyobb része iWorkers: megbízható és szakképzett alkalmazottak, akik napi 24 órában hozzáférnek a szükséges információhoz, a vállalat és az ügyfelek igényeinek megfelelen. Ugyanakkor az üzleti vezetk lényeges változást prognosztizálnak az elkövetkez öt évben: 37%-uk úgy véli, hogy 2018-ra a munkaerk nagyobb része iWorkers lesz. Az iWorker-ek számának nagy iramban történ növekedése összefüggésbe hozható a nem túl hatékony információmegosztással. Arra a kérdésre, hogy mely területek érintettek a legnagyobb mértékben, az üzleti vezetk az els helyre a bevételkiesést (49%), a második helyre az ügyfelek elvesztését, a harmadik helyre pedig az ügyfélismeret hiányát (27%) tették. „Az elrejelzések szerint az iWorker-ek létszáma jelentsen emelkedhet. A kérdés csak az, hogy a vállalkozások készen állnak-e rá. Az üzleti vezetk egyre tisztábban látják, hogy szükség van a technológia felhasználásának további optimalizálására, valamint az »információ-silók« megszüntetésére. Sürgsen felül kell vizsgálni a hagyományos munkamódszereket, hogy lépést tarthassanak a csúcstechnológiai változásokkal” – áll David Mills, a Ricoh Europe operatív igazgatója nyilatkozatában. Az európai üzleti vezetk a következ legfontosabb lépésként az iWorker-ek felgyorsításának az elérhetségét helyezik eltérbe. Az alkalmazottak tudásának növeléséhez (els helyre rangsorolva) a leghatékonyabb módszer az együttmködést szolgáló eszközök megléte: a több helyrl is elérhet információmegosztás. Ezt követi az üzleti folyamatok optimalizálása (megosztva a második helyen): az alkalmazottak munkamódszerének felülvizsgálata, valamint a technológia maximális kihasználtságának biztosítása, a

46

felhkbe való átmenettel egyidejleg. Az üzleti vezetk a negyedik helyre a dokumentumok digitalizálását sorolták: az aktuális és történelmi dokumentumokhoz való akadálytalan hozzáférés biztosítását a könnyebb üzleti döntéshozatalok érdekében. Az ilyen intézkedésekkel jelents elnyre tehetnek szert az üzleti vállalkozások. A McKinsey kutatása kiemeli, hogy azok a vállalatok, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek az alkalmazottak tudására (a munkaer több mint 35%-a), azoknál az átlagosan egy alkalmazottra jutó megtérülés magasabb, mint a kevesebb tudással rendelkez munkavállalókat alkalmazó vállalatoknál (a munkaer maximum 20%-a). Mills hozzátette: „Az európai szervezetek számára elérkezett az id, hogy optimalizálják a kritikus üzleti és a dokumentumfolyamatokat, hogy felkészülhessenek a hatékonyabb üzletmenetre. A csúcstechnológiai változások és a folyamatos fejlesztések mellett ugyanúgy elengedhetetlen az iWorker-ek még informáltabb munkaerként való alkalmazása az üzleti növekedés (fejlesztés, hatékonyság, termelékenység) megvalósításához, az ügyfelek igényeihez folyamatosan alkalmazkodva.” A csúcstechnológiai változások hatásainak részleteiért kérem, látogasson el a következ oldalra: www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 46

2013.12.04. 16:42:31


A versenyelny totális kiaknázására tervezte új nyomdagépeit a Xerox

Két új digitális nyomdagépet vezetett be a piacra a Xerox. A Color J75 és a C75 berendezésekkel a nyomdai szolgáltatók sokszorosan növelhetik a jövedelmezségüket a színes brosúrák, fotókönyvek, katalógusok és más kiadványok gyártása során. A Xerox Color J75 nyomdagép különböz papírfajták megnyomására képes egészen 300 grammsúlyig. A nem bevonatos média esetén a 75 lap per perces nyomtatási sebességet tartja, míg a bevonatos papírokat 51 lap per perc alatt nyomja meg. Az elkészült nyomatok színhségérl és kiváló színminségérl az ACQS gondoskodik (Automated Color Quality Suite), amely beépített spektrometer és a színmenedzsment alkalmazásával – az automatikus kalibrácó mellett – profil létrehozására is képes, minimális operátori beavatkozást igényelve. A Xerox munkafolyamat-megoldásaival kiegészülve a gép alkalmas a képeslapoktól kezdve a füzetekig bármilyen nyomat teljes kör elkészítésére és legyártására. FreeFlow Variable Information Suite és XMPie alkalmazásaival bvítve

pedig a berendezések képesek megszemélyesített nyomatok elkészítésére is. A Xerox Color C75 hozzásegíti a kezd vállalkozásokat a digitális nyomtatási szolgáltatások beépítéséhez portfóliójukba, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a már meglév ügyfélkörrel rendelkez nyomdák tovább színesítsék kínálatukat. A Xerox mérnökei a gépet ellátták szkennelési és másolási alkalmazásokkal, amelyek szintén növelik a munkafolyamatok hatékonyságát. Opcionálisan választhatóak hozzá mobil és felh alapú alkalmazások, amelyek további biztonságos nyomtatási lehetségeket nyújtanak a vállalkozásoknak. A könnyed kezelhetség érdekében a felhasználók technikusi segítség nélkül, maguk is végrehajthatják a szükséges változtatásokat mindkét berendezésen. Például a SIQA (Simple Image Quality Adjustment) alkalmazással egyszeren állítható a gép nyomatpontossága és színegyenletessége. Mindkét gép a produktivitása és a médiakezelése miatt egyaránt elnyös a professzionális nyomdáknak, illetve a nyomdai szolgáltatásokat kínáló vállalkozásoknak. Többek közt gyorsnyomdákban, kreatív ügynökségeknél és a fotónyomtatással hasznos t tá l foglalkozó f l lk ó üzletekben ü l t kb iis h segítség lehet a napi munkában.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 47

47

2013.12.04. 16:42:32


Megérkezett az els digitális ötszínes nyomtató az OKI-tól

Az OKI Systems (Magyarország) a közelmúltban mutatta be az iparágban egyedülálló, ötszínes digitális LED nyomtatóját, amelyben a hagyományos, CMYK színek mellett fehér szín vagy átlátszó fényes réteg direkt nyomtatására is képes. A vállalat nemcsak az innováció, de az értékesítés területén is kiváló eredményeket mutathat fel: az elmúlt hat hónapban 15 százalékos növekedést ért el kitzött céljainak megfelelen. LEHET EGY SZÍNNEL TÖBB?

Már Magyarországon is elérhet az OKI legújabb készüléke, az ES9541, amely jelentsen átalakíthatja a grafikai szolgáltatások piacát. Az elssorban grafikai stúdiók, produkciós cégek és egyéb kreatív munkacsoportok számára kifejlesztett készülék irodai környezetben is elérhetvé teszi azt a technológiát, amely korábban csak drága és nagyméret litografikus vagy szitanyomással volt kivitelezhet. A készülék átformálja a kis példányszámú nyomtatás piacát, legyen szó képeslapokról, brosúrákról, csomagolási prototípusokról, marketingkommunikációs anyagokról vagy kirakati dekorációról.

48

A négy nyomdai alapszín, vagyis a cián, a magenta, a sárga és a fekete mellett a készülékben helyet kapott egy ötödik festékkazetta is, amely tetszés szerint használható tiszta fehér szín vagy átlátszó fényes fedréteg felvitelére. A fehér festék lehetvé teszi a direkt nyomtatást sötét papírra, illetve textíliák és különböz anyagú ajándéktárgyak dekorációját transzferpapír segítségével. A fényes festék pedig kisebb felületek lakkozására használható, így prémiumminséget kölcsönöz a nyomatoknak. A vállalat az ES9541 mellett bevezette a négyszínes ES9431 és C931 modelleket is, amelyek kiemelked minség színes nyomatok elállítására képesek, ugyanakkor hétköznapi irodai használatra is megfelelek. Mindhárom készülék alkalmas kreatív papírok kezelésére A6 és SRA3 méret között, egyoldalas nyomtatásban 360 g/m2, kétoldalas nyomtatásban pedig 320 g/m2 tömegig. A nyomtatók 50 lap/perc maximális nyomtatási sebességgel rendelkeznek, 2 GB-os memóriájuk pedig lehetvé teszi a nagyobb grafikai fájlok gyors és fennakadásmentes nyomtatását is. A készülékek kompatibilisek a Fiery XF Version szoftverrel, amely speciális színkezelést tesz lehetvé, optimalizálva a színmélységet és a nyomtatási minséget. A készülékek versenyképes ára és a nagy kapacitású, gazdaságos tonerek hozzájárulnak az üzemeltetési költségek alacsony szin-

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 48

2013.12.04. 16:42:33


A Z OKI EUROPE

ten tartásához, így minden akadály elhárul az ell, hogy a grafikai stúdiók házon belül is elállíthassanak egyedi, kis példányszámú nyomatokat és tárgyakat. Az OKI ES9541 elnyerte a „Best of Viscom 2013” díjat a vizuális kommunikációs iparág egyik legrangosabb seregszemléjének számító Viscom kiállításon.

Az OKI Europe az OKI Data Corporation leányvállalata, amely globális B2B szervezetként elkötelezett a professzionális nyomtatott irodai kommunikációs termékek, alkalmazások és szolgáltatások mellett, amelyek a mai és a jövbeli üzleti tevékenységek hatékonyságát hivatottak növelni. Az OKI Europe éves forgalma az OKI Data Corporation csoport éves forgalmának több mint felét adja. A vállalat Európa egyik piacvezet nyomtatómárkáját forgalmazza, mind értékben, mind az eladott termékek darabszámát illeten. Az OKI Europe díjnyertes termékportfóliója hat jól megkülönböztethet elembl áll: színes és fekete-fehér nyomtatók, nyomtatásra, másolásra, szkennelésre és faxolásra alkalmas multifunkciós készülékek, mátrixnyomtatók, faxkészülékek, valamint az értékesítési helyek és gyártólétesítmények számára kínált POS nyomtatók. Az 1990-ben alapított OKI Europe ma körülbelül 1100 ft foglalkoztat, 21 gyártási helyszínen és értékesítési irodában, az EMEA régió 60 országában.

15 SZ Á Z ALÉKOS PÉNZÜGYI NÖVEKEDÉS

A Z OKI SYSTEMS (MAGYARORSZ ÁG) KFT.

Az OKI Systems (Magyarország) Kft. az új készülékek bevezetése mellett a már meglév termékek értékesítésére is nagy hangsúlyt helyezett, ezáltal 2013. áprilisa és szeptembere között 15 százalékkal növelte árbevételét az elz év azonos idszakához képest. A cég ezzel a legnagyobb arányú fejldést produkálta a közép-kelet-európai régió OKI leányvállalatai között. A cég árbevétele az elmúlt fél évben 399 millió Ft volt, amelynek 25 százalékát tette ki az eszközök, míg 75 százalékát a kellékanyagok értékesítése. „Büszkék vagyunk rá, hogy a 2013-as pénzügyi év els féléves adatai alapján máris sikerült elérnünk az idei évre kitzött céljainkat, amelyeket elssorban a multifunkciós készülékek és eredeti OKI kellékanyagok értékesítésével, illetve a házon belüli professzionális nyomtatás támogatásával valósítottunk meg. Továbbra is kiemelt stratégiai területnek számít az OKI-nál a grafikai iparág, amelynek speciális igényeit innovatív négy- és öttoneres, fehér szín elállítására is képes készülékeinkkel igyekszünk kielégíteni” – mondta Tamás Loránd, az OKI közép-keleteurópai piacokért felels regionális pénzügyi vezetje.

Az OKI Systems (Magyarország) Kft. az OKI Europe magyar leányvállalata, amely több mint húsz éve kínál innovatív nyomtatási megoldásokat a hazai vállalatok számára. Az OKI ügyfelei közé tartoznak állami szervezetek és vállalatok (Országos Rendr-fkapitányság, Magyar Posta Zrt., MÁV Zrt.), hazai és nemzetközi nagyvállalatok (MOL Nyrt., TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., UNIQA Biztosító Zrt., Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., OTP Bank Nyrt., Richter Gedeon Nyrt.), illetve számtalan kis- és középvállalkozás. A cég termékei megtalálhatóak a Budapesten, Pécsett és Siófokon mköd OKI nyomtatószalonokban, országszerte kilenc értékesítési ponton, valamint a viszonteladó partnerek üzleteiben.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 49

49

2013.12.04. 16:42:35


And dor Napi Szim mpó ózium Bé ékéscsabáán Faludi V iktória

2013. no ovember 29-én a SzzentGyörgyii Albert Gimnázium m és Szakközzépiskola szervezéséében immár harmadik alkalomm mal került megrendezésre Teva an Andor emlékére az Andornapi sza akmai szimpózium m, ahol az iskola nívós eladá ásokkal ünnepelte a jeles na apot. Nem mcsak az eladók, de a diákok k és fként az ket oktató tan nárok is kitettek mag gukért. Oly yan hangulatterem mt és megin ndító volt a tehetsééges grafikai munkákat zenei alláfestéssell bemutató vetítés, ami a prezen ntációk között kerü ült vetítésree, hogy bizony a ru utinos ela adók is meghatódta ak és szintee tapintható volt az aulában az összetartozás és a „jjó nyomdá ásznak lenni” hang gulat. Persze, amit az adventi díszzbe

öltözteteett épületben átélttünk mint halllgatóság, az nem a véletlen mve volt: kitartó, szerény, miinden feladatra igéényes és jó meg goldást keres okttatói gárda és az általuk tanítottt ifjú szakemb berpalánták közöss és eredmén nyes munkájának k gyümölcse. A középfokú szakm mai képzés ékköve a békéscsab bai nyomdá ászképzés, ami fél évszázada adja a gépmestereeket, formakéészít és kötészeti szakemberek ket a nyomdaiparn nak. A szim mpózium szakmai eladásai Czégény Gyula tan nkerületi iga azgató köszöntjéét és a Békésccsabai Jókai Színhá áz mvészeeinek eladását kö öveten kezddtek. Elskén nt Jakubászz Péter, a Heidelbeerg Magyaro ország képviseletéében, Legújabb b trendek a nyomda aipar-

Jakubász bász Péter er

Molná á r Szz abolcs

dr. Nagy agy B éla a

ban cím eladásá át tartotta a meg, amiiben a Heeidelberg a drupán is bemuttatott új Anicolor festékez rendszer berendezzéseinek mködéssi elvét és ellnyeit ismertettee. Ezt köv veten Mo olnár Szabolcs, az Eurojeet Kft. tulajdonos iga azgatója, Hogyan kommunikálunk mi cím mmel fon ntos,

50

M A G YA R G R A F I K A 2 0 13/6

2013_06_MG.indd 50

2013.12.04. 16:42:36


Lakoss László

dr. Koo ltai Lásszló

Bjelik János oss tanár

Lakos László, a Canon Magyarország g Kft.-tl, Új dimeenziók a nyomttatásban: Océ Arizzona táblanyom mtatóó címmel tarttott formabon ntó eladást. A sza akma legifja abb képviselit híívta a terem m els soraiba, hellyet cserélve a meghívott vendéégekkel, sok k nyomatminta és meggyz szavak kíséretéb ben kaphattak k megersítést, jó ó pályát válaszztottak, nyomdássznak lenni nemcsak szép hiivatás, de jó perspektíva is. Ezt az élletérzést ersítettte dr. Koltai László, az Óbuda ai

Egyetem dékánhelyetteese, A nyom mda-, papír- és csom magolóipari ok ktatás lehetségei és kérdjeleii cím m eladásával, amiben nemcsa ak a diákokhoz, hanem az egéssz szakmához inttézte üzenettét: „Az nem igazz, hogy nincs szükség szakembeerekre a nyom mdaiparban és neem lehet elh helyezkedni. A jó szakembereek iránt nagy a keereslet és az ig gazán jók a tudásu ukból jól meg g tudnak élni.” Elladásában ismertette az Óbu udai Egyetemen szerezhet képzéseket, ami ma már nem mcsak a BSC, MSC fokozatot, de a dokto ori képzést is mag gában foglalja a, és felhívta a figyelmet az újon nnan induló szak kmérnöki képzzésekre is. Tálass Csaba iskolaigazzgató zárszav va után a résztvev vk egy remek szakmai program mmal gazdag godva és a „jó kezzekben a nyom mdaipar jövje” szzívet meleng get érzésével táv voztak.

Tálas Csaba isk i olaiga a zgató

jövbe muta ató gond dolatokatt adott útravallóul a jöv v nyom mdászainak, de a tapassztalt ko ollégáknak is egyarántt haszno os volt az ügyféélkapcso olat, a ma arketing és a ko ommun nikáció fo ontosságát bem mutató prrezentácció, ami a sikeress vállalko ozás sajá át gyakorlatábó ól meríteett példá ákkal szemlélteette a tém mát. A rövid káv vészünettet követen dr. Nagy y Béla Ny Nyomdaipa ari vállalkozások szerzdééseii címm mel a hiányos vag gy ponta atlan szeerzdésekkel kapcsolattosan fel-merülhet jo ogi viták k lehetséégeirl és veszzélyeirl,, valamin nt azok megelzzhetség gérl tartott elad dást. M A G YA A R G R A F I K A 2 013/6 6

2013_06_MG.indd 51

51

2013.12.04. 16:43:15


Beszámoló a Tolnai utcai Tanmhelybl Wunderlich Péter

Közel öt évtized óta elször rendezte meg a Tolnai utcai Tanmhely volt hallgatóinak találkozóját. Te jó ég, de régen volt már, amikor mi jártunk oda! És mi csak a ’80-as generáció vagyunk. Hol vannak már azok az idk, amikor minden második héten eljöttünk ide tanulni és dolgozni, meg persze nem utolsósorban a betszed és könyvköt lányokat szédíteni. Hol van már a kisgépterem, a régi Victoria nyomógépek, a tégelysajtók? A mestervizsga hangulata… Tanmhely, kisgépterem. Szili Jocó, Szikra Gabi és egy Grafopress

Szikra Gabi, Szili Jocó, Wéber Zoli, Kircsi Pisti

Népes csapattal érkeztünk a találkozóra, szinte ünnepi hangulatban léptünk az új épület aulájába. Ahogy megérkeztünk, azonnal pásztázni kezdtük a látogatókat, hátha látunk ismers arcokat. Akár ismers, akár nem, mindenki viszszamosolygott, egy csapat vagyunk. A kabátokat ruhatár hiányában a termekben lehetett tárolni, ahol az ajtókon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es diákok elnevezés táblák hirdették a számunkra fenntartott termeket. Figyeltük az ingekre ragasztott névtáblákat, és azt kell mondjam, sokkal többen képviseltették magukat a 60-as és 70-es végzsök közül, mint a késbbi évfolyamokból. Láttuk a régi Kossuth Nyomda csapatát, találkoztunk az általunk tisztelt Horváth és

52

Nagy tanár urakkal. Sajnos már egyikük sincs a szakmában, mert, ahogy k fogalmaztak, haladni kellett a korral, és mivel az új nyomdászképzésnek nem volt szüksége a szaktudásukra, vagy méltánytalannak érezték a „modern” intézkedéseket, váltottak. SAJNOS! Ma már nincs igényes nyomdászképzés, nem létezik már a hagyományos szakemberképzési rendszer. Abban az idben (1986) mennyire más volt az elképzelésünk a jövrl… Mindig azt hallgattuk: lesz egy becsületes szakmád, és ez elég lesz ahhoz, hogy jól élj. Azt hittük, egy munkahelyen dolgozunk le majd sok évet, aztán onnan megyünk nyugdíjba. Akkoriban kezddött az úgynevezett házinyom-

Tanmhely a teherlift eltt. Szili Jocó, Kircsi Pisti, Gyenge Lajcsi és egy béka

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 52

2013.12.04. 16:43:20


Tanmhely, egy Victoria 820-on Kircsi Pisti, Gyenge Lajcsi, Szili Jocó, Wéber Zoli

dák terjedése, de a régi nagy nyomdák, mint a Kossuth, a Szikra, a Globus még szilárdan álltak. A tanmhely hangulata és szakmaisága pedig olyan tartást adott nekünk, amelyet mind a mai napig emlegetünk. Azóta persze sok minden a feje tetejére állt.

debó Miki meg is jegyezte, hogy mennyit dohányoztak itt suttyomban, az oktatók ell bújva. Nosztalgiával vettük kézbe a szedben az ólombetket, és folyamatosan kerültek el a memórialenyomatok a múltból. Kiderült, hogy szinte mindannyian felejtettünk már zárókulcsot a formán, ejtettünk le szedést a tálcáról. Osztálytársak, tanárok, volt kollégák a nyomdában, mi lehet velük, merre sodorta ket az élet? Szerencsére azért elegen maradtunk a szakmában, de a szakma nagy öregjei ennyi id után már egyre kevesebben és kevesebben lesznek. Szerencsére vannak köztünk kollégák, akik számára olyan magas szint elhivatottságot jelent fenntartani a régi idk szakmai presztízsét és hangulatát, hogy idt, energiát és – nem ritkán saját – pénzt sem kímélve mentik, ami még menthet. Jó néhány régi nyomó-, szed- és könyvkötgép menekült már meg például Szili József kolléga – a mhely egykori tanulója – fáradozásának köszönheten a vashulladékteleptl. Sajnos a régi tanmhely átalakításakor sok gépet inkább összetörtek kalapáccsal, hogy ne kelljen tárolásra, szállításra költeni. Szili Józsinak nagyon köszönöm a képeket a cikkhez!

25 év telt el… Tanmhely, spénes kosár, Szikra Gabi

Némi zsíros kenyér és málnaszörp elfogyasztása után körbesétáltunk a nyomdában. Örömmel próbáltuk ki a kis kézi sajtót, nyomtattunk emléklapot magunknak, megnéztük a kötészetet, a géptermet, beültünk az egyik osztályterem padjába is. Megtaláltuk a régi mhely egyetlen érintetlenül hagyott darabját is: a régi lépcsházat. Soha nem gondoltam volna, hogy mennyire sokat jelent majd egyszer, huszonöt év után felfedezni a régi fiúvécét, eredeti valójában. Kab-

Az újkori média amellett, hogy felülírja a nyomtatás jelenét és jövjét, bizonyos elnyökkel is szolgál számunkra. A Facebook felületen szerencsére vannak olyan csoportok, mint például a Magyar Grafika és a Nyomdászok, ahol „össze tudunk jönni” – és jó lenne, ha minél többen. Sipos Szabó Vili bácsi készített egy remek kis összefoglalót a találkozóról, amelyet az alábbi linken lehet megtekinteni: http://www.youtube. com/watch?v=12cW0mQ94Ks&feature=share Ezúton is nagy köszönet érte! Nézzétek meg minél többen! M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 53

53

2013.12.04. 16:43:22


Szerzdés a grafikai megrendeléseknél F O N TOSS ÁG A , SZ E R Z I J O G O K , Á R K É PZ É S E K Vasvári Péter

„Verba volant, scripta manent.” (A szó elszáll, az Vállalkozó. Ez részletkérdés, de ha már az egyikírás megmarad.) Régi, jó és igaz közmondás az nél döntünk a két lehetség közül, akkor az felókori Rómából... Manapság az írásnak, akár az tétlenül legyen a szerzdésben következetesen újságírásnak, jelen esetben sokszor a szerzdés- mindig ugyanaz a megnevezés! Ha szükséges, nek sincs megtartó, megbecsült tekintélye, de akkor kiemelten, kövérített [bold] változatban, mégis egy sor pozitív és megkérdjelezhetetlen a könnyebb áttekinthetség miatt.) pontja van, amit érdemes figyelembe venni, betartani. Ereje van és „feketén-fehéren” illik hoz- http://www.mgonline.hu/ zá idomulnunk, ergo alkalmazkodnunk kell a grafikai-szerz-minta-mg-20136-0 papírformához, a leírtakhoz. Hasznos mindkét fél számára, mert így nem fecsérelünk el még Magyarországon – általában a nagyobb cégek több idt munkánk során, és leend pénzünket esetében – a Vállalkozó a Megbízó által kiállíis átláthatóbban tudjuk mihamarabb megkap- tott teljesítési igazolást követen nyújthatja ni. Egy jól követhet és lerögzített íven tudunk be számláját. A „Vállalkozási Szerzdés minta” haladni, ezáltal hatékonyabb lesz munkavégzé- külföldi Megbízókra is átkonvertálható, egyszesünk a projekt elejétl a végéig. Mindenképpen rbb és kevesebb megkötés is elég általában. A elnyösebb mindkét fél számára, ha írásban cégnevet és a székhelyet szükséges feltüntetni, a rögzítünk pontokat, kritériumokat, így a késb- lap(ok) alján saját kezleg aláírni, lepecsételni, biekben felesleges köröktl kíméljük meg ma- majd e-mailben, nem szerkeszthet formátumgunkat. (A Magyar Grafika korábbi számában ban, (érdemes) átküldeni a Megbízó felé. – 2012/4. – mint már írtam és kifejtettem, hogy Ha „Vállalkozási Szerzdés” a két fél között a Megbízó és Vállalkozó feladata a tökéletes le- nem jön létre, akkor kérjünk pontos leírást (briefírás (brief) kérése, átadása és megértése. Ez fogja et) a „Feladat megnevezése”-rl, és kérjünk egy – remélhetleg – szummázni az írás általi haté- ...%-os elleget, mely ha kismértékben is, de „fekony, kölcsönösen átlátható és érthet együtt- dezi” az eltanulmányok és a prezentáció költmködést.) ségét, valamint így „biztonságban tartja” a VálSok esetben egy szerzdés léte az, ami bizton- lalkozót. ságban tartja az árképzést és a felek megbecsüVisszatérve a cikk elejére, ha személyes talállését. Mit szeretne a Megbízó és a Vállalkozó? kozóra (meeting-re) nyílik alkalom Megbízó és Biztonságot és a legjobbat. (Nem árt, ha ehhez Vállalkozó között, hiszem, és törekedjünk rá, még egyediséget, színvonalat is adunk-kapunk.) hogy feleslegesen ne tereljük a megbeszéléseink A szerzdés egy általános, irányadó, egy jogilag tárgyát, miszerint: „A szó elszáll, az írás megis egyszerbb „minta” a sok közül, ez lehet rö- marad.”, alapra helyezzük a hangsúlyt. Nos, ha videbb és terjedelmesebb is. A fontosabb részek teljes figyelemmel lefektetjük a részleteket, aklettek kiemelve, megemlítve benne. Nyelvezete kor egy határozott és remélhetleg egy nagyszeremélhetleg bátran érthet, és tudomásul ve- r együttmködés eredménye fog megszületni het, mind a Megbízó, mind a Vállalkozó szá- és a jövben egy jó benyomású összkép alakul mára is. Idvel az alapszerzdés tartalmazhat ki a két fél között. Természetesen nem egy rideg „Szerzdéskiegészítést”, ha a felek a késbbiek- „meeting-re” gondolok, de ne csatangoljunk, ne ben ezt szükségesnek tartják. (A két félhez írhat- vesszünk el a részletekben, hanem tömör és hajuk – belátásunk szerint választhatjuk – egyiket tározott íven – kizárólag magas szakmai alapra vagy másikat úgy, mint Megbízó vagy Megren- helyezve – beszéljük át és fogalmazzuk meg a del és a másik félhez úgy, mint Megbízott vagy „Feladat megnevezése”-t.

54

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 54

2013.12.04. 16:43:24


Árképzés… A mai napig nem szabályozott, nem versenytársak árait (az interneten a különböz fixen lerögzített kényes kérdés, nem csak itthon, blogokon elérhet, tájékoztató jelleggel jól éra világban is! Szabadversenyes kapitalizmus, táj- telmezhet és nyomon követhet, az interneegységek, gazdasági és pénzpiaci helyzetek be- tes keresbe érdemes az ideill keresszavakat folyásolják. És nem utolsósorban az árfolyamok beírni mind magyar, mind angol nyelven), és is dönten ingadoztatják az árképzéseinket. így a már látott referenciák alapján elfogadásra Fontos megemlíteni, hogy több itthoni és kül- kerülhet a megalapozott és bepozícionált árképföldi oldal épült „költséghatékony” online táv- zésünk a Megbízó felé. Jelenleg, ami eladható, munkára. Sajnos ezek sok-sok esetben rontják a az az olcsó silányabb és az igényes, egyedi marpiac helyzetét és versenyképességét, gondolok káns hiteles minség – véleményem szerint ez így a még kevesebb áron dolgozó munkavál- jellemz más szegmensekre, iparágakra is. A kölalóra, a silány – akár a nem zsrizett terveket zépen elhelyezkedk meg küzdenek, harcolnak felvonultató – Stock oldalakra, melyek elre a megélhetésért, árképzésük disszonáns hangelkészített, vizuálisan gyenge és olcsó grafikai vétel. Tehát két jobban „járható” út van, ami gyjtemények tárháza és az egyéb szabadon szemmel láthatóan mködik, mködhet… az meghirdetett grafikai pályázati oldalakra. Jelen elbbi egészségrontó, káros lehet, míg az utóbbi oldalak kritériumai, lehetségei sokszor befo- épít intelligenciával harcol a globális vizuális kultúráért. lyásolják a Megbízót, és így ezáltal ket vezetve határozzák meg az általuk rászánt alacsony öszÖsszegezve az eddigieket, mindig fektessük le szeget. Szerencse a szerencsétlenségben, mindig „feketén-fehéren”, értsük meg a kívánt feladatot, van egy minimum ár, és ahhoz lehet igazodni, törekedjünk a Megbízó és Vállalkozó között teelfogadni vagy elutasítani. Tisztelet a kivételnek, remtett egyensúly megtartására, készüljünk fel természetesen vannak kivételes és az igényes- rá eltanulmányokkal, folyamatos „könyvtári” ségre specializálódott oldalak is. Én azt gon- munkával, és így várhatóan egy a két fél számádolom, mérjük fel – szintén és bátran tegyük ra is elfogadható tökéletes eredmény fog megmeg –, állítsuk magunkhoz a hasonló kaliber születni.

HAJSZÁLPONTOSAN VÁGUNK! AHOGY AKAROD! AMIKOR AKAROD! MINDENKOR!

Customer Service Gemipap Kft. M1 Üzleti Park „B” épület 11 2071 Páty Tel.: +36 (23) - customer.service@gemipap.pl

a papíríveket, akkor ne keressen tovább, megtalálta! Cégünk, a Gemipap pont ilyen!

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 55

55

2013.12.04. 16:43:24


Az igazságügyi szakért

Az igazságügyi szakért a bíróság, az ügyészség, a rendrség, illetve a jogszabályokban meghatározott más hatóságok kirendelése, továbbá megbízás alapján, a tudomány és a mszaki fejldés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segíti a tényállás megállapítását, valamely szakkérdés eldöntését. Igazságügyi szakért az lehet, aki büntetlen elélet és nem áll foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt; ‹ a bejegyezni kért szakterületen az igazságügyi szakérti tevékenység folytatásához meghatározott képesítéssel és a képesítés megszerzésétl számított legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik; ‹ a szakterületén mköd szakmai kamara tagja (ha a tevékenység folytatásához a kötelez kamarai tagságot jogszabály elírja); ‹ kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz.

Topa Dénes Imre

‹

A szakérti tevékenység valószínleg az ítélkezés, a bírói munka kialakulását követen nem sokkal alakult ki. A szakért tanúként aposztrofált jogállása azt sejteti, hogy „hozzáért” tanúként történ meghallgatása igencsak régmúlt idkre nyúlik vissza. Már a második világháború eltt is léteztek szakértk, akkor törvényszéki hites szakértnekk nevezték ket. A mai igazságügyi szakérti rendszer a 29/1964. Korm. számú rendelettel született és alakult ki, majd a 4/1976. MT. számú rendelettel módosult. Jelenleg az igazságügyi szakérti tevékenységrl szóló 2005. évi XLVII. törvény a hatályos. A fent említett törvény értelmében igazságügyi szakérti tevékenységet az erre feljogosított (azaz az igazságügyi szakértk névjegyzékében szerepl) természetes személyek és cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságok, illetve az e célra létesített igazságügyi szakérti intézmények

56

Budapesten 1967-ben született, betszednek, majd a mai Óbudai Egyetem jogeldjénél nyomdaipari üzemmérnöknek tanult, késbb megszerezte az információrendszer-programozói oklevelet is. Az Athenaeum Nyomda mélynyomó üzeme után a Kaloprint Nyomda termelési vezetje lett, majd a VICO Kiadó technológusaként tartotta a kapcsolatot a kiadónak dolgozó nyomdákkal. A Díjbeszed Nyomda elindítása után csatlakozott a Révai Nyomda csapatához, ahol termelési informatikusként és üzemvezetként dolgozott. Az Offset és Játékkártya Nyomda Zrt.-nél mszaki és projektvezet, majd a finn érdekeltség Pyroll (korábban Ikapapír) papírfeldolgozó vállalkozásnál értékesítési és termelési vezet. Igazságügyi szakérti engedélyét – a szükséges tanfolyamok és vizsgák után – 2013 nyár végén kapta meg nyomdaipar, papír, papírtermék gyártása, feldolgozása, valamint papíripari és nyomdaipari gép gyártása a szakterületekre. Tagja a Budapesti Szakérti Kamarának, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarának, valamint a Papír- és Nyomdaipari Egyesületnek is.

végezhetnek. A névjegyzékben nem szerepelnek az igazságügyi szakérti tevékenység folytatására külön jogszabályban feljogosított állami szervek, intézmények, szervezetek, illetve az igazságügyi szakért

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 56

2013.12.04. 16:43:25


hiányában kirendelhet természetes személyek vagy szervezetek (azok, akik csak eseti jelleggel adhatnak szakvéleményt). Az igazságügyi szakértt peres ügyben (bünteteljárásban vagy polgári peres eljárásban) a bíróság rendeli ki a szakérti névjegyzék alapján. Peren kívüli ügyben közjegyzi végzés rendelhet ki szakértt valamely szakkérdés eldöntésére, illetve – szintén peren kívüli esetekben – a szakért magánmegbízás alapján is készíthet szakérti szakvéleményt. A szakérti munka várható összegét az érdekelt félnek ellegeznie kell, mely jellemzen bírósági, közjegyzi vagy ügyvédi letét formájában kerül bizalmi rzésre.

A szakérti szakvélemény elkészítése olyan szolgáltatás, mely az Európai Közösségen belül szabadon végezhet, azaz határokon átnyúló üzleti tranzakciók esetében is igénybe vehet. A szakértk a nyomda- és papíripari területen elssorban értékbecsléssel, termékminséggel, alapanyag vagy segédanyag megfelelségével kapcsolatban, illetve gyártástechnológiából adódó vitás esetekben adnak szakvéleményt, melyet a bíróság a személyi bizonyítási eszközök egyikeként, az összes bizonyíték mérlegelésével együtt használ fel döntésének meghozatalára.

GPwA díjazott cégek, 2013

Kategória

Csillagok száma

Az Év Zöld Nyomdája

5

Cégnév ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Antalis Hungary Kft.

Az É

5

Color Pack Nyomdaipari és Csomagolóanyag Gyártó Zrt.

Az Év Zöld Nyomdája

5

Dürer Nyomda Kft.

Az Év Zöld Nyomdája

5

Folprint Zöldnyomda Kft.

Az Év Zöld Nyomdája

5

Gelbert ECO Print Kft.

Az Év Zöld Nyomdája

5

Keskeny és Társai 2001 Kft.

Az Év Zöld Nyomdája

4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Az Év Zöld Nyomdája

4

Papyrus Hungária Zrt.

Az É

5

Pénzjegynyomda Zrt.

Az Év Zöld Nyomdája

4

Prime Rate Kft.

Az Év Zöld Nyomdája

4

Raszter Nyomda Kft.

Az Év Zöld Nyomdája

3

Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.

Az Év Zöld Nyomdája

5

STI Pet fi Nyomda Kft.

Az Év Zöld Nyomdája

5

Zrínyi Nyomda Zrt.

Az Év Zöld Nyomdája

5

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 57

57

2013.12.04. 16:43:26


A Nyomtatási Világ-csúcstalálkozó lendületbe jön A Z I PE X 2 014

Bejelentették a nagy érdekldéssel várt Nyomtatási Világ-csúcstalálkozó legújabb részleteit. A World Print Summit, amelyen fels szint vezetk beszélnek majd stratégiai gondolatokról, az Ipex 2014 kells közepén kerül megrendezésre a londoni ExCel kiállítási központban 2014. március 24–29. között, és olyan, az alkalomhoz ill programot kínál, amely meghatározó jelentség lesz a gyorsan fejld nyomdaipar számára. Tizenöt ösztönz vitaindító eladójával és a nyomtatás jövjérl szóló huszonöt jó betekintést nyújtó és tartalmas prezentációjával ez a fórum exkluzív hozzáférést biztosít a nyomdászok számára olyan tartalomhoz, amely ezt megelzen nem volt hallható, és amely élenjáró betekintést nyújt a nyomtatás fejld szerepébe és erejébe.

A kulcstéma a jövedelmezség és a haladás lesz és a csúcstalálkozó kiváló vitaindítói – közöttük az iparág olyan vezet gondolkodói, mint Frank Romano (Rochester Institute of Technology), Patrick Martell (St Ives Group), Benny Landa (Landa) és Barry Hibbert (Polestar) – beszélni és vitázni fognak a megújuló nyomdaipar trendjeirl, innovációiról és buktatóiról. A többi fontos vitaindító között lesz a vezet jövkutató és szerz Richard Watson, aki a nyomtatás közeljövjét veszi szemügyre, és se-

58

gít a nyomdászoknak a a helyes stratégiai döntések meghozatalában, majd elrejelzést ad a nyomdaipar következ 25 évbeli fejldésérl. Majd Clive Humby – a Tesco Clubcard f létrehozója – megosztja velünk tapasztalatait arról, hogy miként bánjunk a nagyméret adatokkal, és hogyan használjuk azokat a vevi hség elmozdítására, ügyfeleink megértése és a nyomtatás segítségével. Frank Romano nyugalmazott professzor, nemzetközileg elismert, kitüntetett értékesítési oktató és vevkapcsolati stratégiai szakért (Rochesteri Mszaki Egyetem/Rochester Institute of Technology), kommentje: „Az egész világ nyomdászai jönnek össze négyévente az Egyesült Királyságban az Ipexen, hogy lássák a kiállítók legújabb innovációit – nagyokat és kicsiket. Az évek során az Ipex tanúja volt fontos ofszetnyomtatási innovációknak, valamint a legels digitális színes nyomógépeknek is. Én nagy drukkere vagyok ennek a rendezvénynek és megtiszteltetés számomra, hogy prezentációt tarthatok az Ipex 2014 Nyomtatási Világ-csúcstalálkozóján. Örömmel várom, hogy ott találkozhassak Önökkel.” „Örülök, hogy részt fogok venni az Ipex 2014 Nyomtatási Világ-csúcstalálkozóján”, mondja Barry Hibbert, a Polestar vezérigazgatója. „A nyomdaipar és médiaipar néhány nagy vezet gondolkodójának jelenléte az eladók között tükrözi ennek az oly dús örökség nemzetközi rendezvénynek a vonzerejét. Ez fontos, mivel míg mindenki tudja, hogy nagyon nehéz gazdasági klímában dolgozunk, annak nem mindenki van tudatában, hogy milyen ers az ágazatunk és hogy miként lehet benne még mindig prosperálni. A nyomtatás következetesen helytálló üzleti modellnek bizonyult és bár fel kell karolnunk a digitális és online csatornákat, a történelem azt diktálja, hogy a nyomtatásnak a tevékenységünk élvonalában kell lennie. Abból, amit a Polestar még mindig teljesít, látható, hogy a nyomtatás még mindig

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 58

2013.12.04. 16:43:27


olyan er, amellyel számolni kell. Úgy hiszem, hogy ez nyilvánvaló lesz az egész Ipex 2014en, és azokban a felismerésekben, amelyeket a Nyomtatási Világ-csúcstalálkozó fog nyújtani.” Benny Landa, a Landa cég alapítója és elnök-vezérigazgatója, hozzáteszi: „Az Ipex 2014 Nyomtatási Világ-csúcstalálkozó fórumot kínál az iparág vezetinek, hogy megvizsgálják az ágazatra ható tényezket – kezdve a fogyasztók és szolgáltatók gondolkodásmódjától egészen az olyan új technológiákig, mint a Nanography™ – amelyek paradigmaváltást harangoznak be a 21. századi nyomtatás számára.” Clive Humby, a Tesco Clubcard f létrehozója, megjegyzi: „Örülök, hogy felkértek, szólaljak fel az Ipex 2014-en. Úgy tnik, hogy manapság a nagy adatállományok ritkán vannak távol a címsoroktól és a világméret verseny világában, amelyben valamennyien dolgozunk, fontos, hogy hatékonyan használjuk fel ket.” Richard Watson vezet jövkutató és a Jövdossziéé (The Future Files) szerzje ezt mondja: „Örömmel szólalok fel a az Ipex 2014-en. Mint

annyi más iparág, a nyomtatás is forradalmi idkön megy át és a digitális világ teljes hatását még mostanában fedezzük fel. Igazán örömmel készülök arra, hogy ennek a lenygöz iparágnak néhány lehetséges forgatókönyvét végiglapozzam.” „Ez a rendezvény jövképpel rendelkez és igényes eladókat hoz össze a nemzetközi nyomdaipari beszállítói láncolat részérl és olyannak fejlesztettük ki, hogy ösztönözzön”, mondja Ruth Clougherty, az Ipex 2014 World Print Summit tartalomfelelse. „A rendezvény korszer eladóteremben fog lezajlani és kétségtelen, hogy vitaindító eladóink néhány élénk vitát fognak kiváltani arról, hogy miként is lehet boldogulni a rendkívül verseng és modern nyomdaiparban. Ezek az eladók olyan emberek, akik elsnek léptek be olyan piacokra, ahová mások még nem merészkedtek, olyan új technológiákba ruháztak be, amelyektl mások visszariadtak, és elég bátrak voltak ahhoz, hogy létrehozzák a felfedezés, a kudarcok és az innováció kultúráját. A Nyomtatási Világ-csúcstalálkozó olyan esemény, amit nem szabad kihagyni!”

YVRE

RA ÉS FOTÓKÖN

DEN NAPTÁR MBER 31-IG MIN

ADUNK! T Y N É M Z E V D 25% KE DECE

léskor rvéényesítéséhez megrende zméény érv dveezm k dv A ke rni!i! e rn beí b a ba t atb ova rov r s és z yzé y g egy gje gj me elll a ódooott kel 201144 kód G20 az MG

Több, miint 30 féle naptársablonból ó válog o athatsz. Többf bféle méretű falilina fa napt ptár árat at, he hetiti-- és hav avii bo bont ntás ásúú as aszt ztal alii na napt ptár árak akat at késszíthetsz el a saját képeidbőől. Nincs más dolgod, mint feltelepíteni az oldalunkról letölthető ingyenes albumszerkesztő programunkat, majd ffeltelepíteni hozzá a na n pt p ár kiegészítőt ő , és máris indulhat a szerkesztéss.

info@webfotokonyv.hu facebook.com/webfotokonyv.hu +36 70 866 1723

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 59

59

2013.12.04. 16:43:28


60

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 60

2013.12.04. 16:43:30


AZ ESZTENDÔ VÉGÉN A TAVALYI ADVENTI ÉVBÚCSÚZTATÓNK KÉPEIVEL KÍVÁNUNK MINDEN OLVASÓNKNAK ÉS KOLLÉGÁNKNAK MEGHITT K AR ÁCSONYT, VIDÁM SZILVESZTERT ÉS BOLDOGSÁGOS ÚJ ESZTENDÔT!

A MAGYAR GR AFIK A SZERKESZTÔSÉGE, SZERZÔI, KIVITELEZÔI ÉS HIRDETÔI

2013_06_MG.indd 61

2013.12.04. 16:43:31


Boldog karácsonyt és sikeres új esztendôt kívánunk! kív kí ván vá ánun nk k! k!

Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület 2013_06_MG.indd 62

2013.12.04. 16:43:32


2014-es szakmai események Köszönjük egész éves aktivitásukat, és reméljük 2014-ben is sikerül közösen olyan programot megvalósítanunk, ami mindenki épülésére és a szakma javára válik. Az itt ismertetett program még nem teljes, de folyamatosan bvül a belföldi rendezvényekkel és a szakmai utazásokkal, viszont alkalmas az elzetes tervezésekre. Idpont p 2014 j január 14. jjanuár 25–28. jjanuár 28–31. február 16–20. február 25–28. február 25–28. február 27. március 6–7. március 13–16. március 24–29. március 26–30. március április p 6–8. április p 8–10. április p 23–25. április p 24. április p 27–30. május j 8–14. május j 16–17. május j 20–23. április p 25. május j május j május j 29–30. jjúnius 3–5. jjúnius 20. jjúnius 24–26. jjúnius 29. szeptember p 7–10. szeptember p 11. szept. p 28.– okt. 01. szeptember p október 8–12. október 8–11. október 13–15. október 15–17. október 23. október október november 12. november 17–20. november november november december 4. december 12. december 12.

Köszönjük a PPDexpo kiállítóinak, a PPFest támogatóinak és minden látogatónak, résztvevnek az aktivitását. Figyelem! A www.ppfest.hu honlap továbbra is aktív! Megtekinthetek, letölthetek – st feltölthetek – az expo és a fesztivál fotói, idrl idre frissítjük az aktuális eseményekkel és ott található egy kérdív a rendezvényrl és a folytatásról.

Eseményy Félkövérrel kiemeltek a PNYME-rendezvények, behúzással jelöltek a külföldi események és más rendezvények Magyar gy Grafika szerkesztbizottság g Paperworld p Upakovka p & UpakItalia p & Interplastica p EUROShop p EMBAX 2nd Int. East Africa Print Pack Sign g Expo p Magyar gy Grafika 1. szám megjelenése gj Flexószimpózium p Leipziger p g Buchkunstmesse IPEX IPEX szakmai utazás Környezetvédelem y aktuálisan – PNYME szimpózium p Plast & Printpack p Alger g 2014 London Book Fair 12th Asian Paper p Show PNYME Közgylés gy Int. Printing g & Packaging g g Fair InterPack szakmai utazás Romániai nyomdásztalálkozó y FESPA Digital g Magyar gy Grafika 2. szám megjelenése gj „Heidelberg g akadémia” szakmai tanulmányút y Cs+P csomagolástechnológiai g g szakmai nap p PNYME tavaszi fesztivál Vándorgylés/Papírfeldolgozó gy p g napok p PullPaper p 2014. Magyar gy Grafika 3. szám megjelenése gj Zellcheming g Expo p János Nap p iarigai g IRC (Int. Research Conference) Magyar gy Grafika 4. szám megjelenése gj GRAPHexpo p Iparági p g Karbantartók Találkozója j Frankfurter Buchmesse Druck + Form IFRA Expo p MIAC (21th Int. Exhibition of Paper p Industry) y 4. InPEQ XVI. Fórum a minségrl g Könyvek y éjszakája j j Magyar gy Grafika 5. szám megjelenése gj Emballage g Papír p 2014 Print & Postprint p konferencia FiDiFo (Fiatal Diplomások p Fóruma) PNYME Nyugdíjas y g j találkozó Magyar gy Grafika 6. szám megjelenése gj Magyar gy Grafika évzáró

Helyszín y

PNYME Frankfurt Moszkva Düsseldorf Brno Nairobi (Kenya) y Magyarország gy g Újhartyán j y Lipcse p London London Algír g London Bangkok g Budapest p Hong g Kong g Düsseldorf Nagyszeben gy München Magyarország gy g Heidelberg g (D) Óbudai Egyetem gy Gyr y (?) Helsinki Magyarország gy g Wiesbaden Kamaraerd Swansea (Wales) Magyarország gy g Chicago g Frankfurt Sinsheim (D) Amsterdam Lucca (I) Zágráb g országszerte g Magyarország gy g Párizs Dunaújváros j Óbudai Egyetem gy Tannyomda y Magyarország gy g

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 63

63

2013.12.04. 16:43:59


FaRKaS aNNa EGY TERVEZÔGRAFIKUS ÚTJA A FÖLDÖN ÉS A CSILLAGOK ALATT Maczó Péter

Gondold meg, mit mondasz, és mondd, amit gondolsz! – Weidemann Minden valamirevaló cikk elé kívánkozik egy lead, avagy bevezetô. Ez gyakran csak egy mottó, valami híres embertôl. A mi esetünkben – ahogy Farkas Anna is vallja magáról – éppen jól jön egy rangos tipográfus, aki amolyan odamondogató fajta (volt) és szerette a nôket (is). Itt azonban azért szerepel, mert amit mond, az nagyon ide illik: ebben az interjúban jó gondolatok vannak, ôszinte, és ami talán a leginkább erénye: kimondja azt, amit más csak gondol…

64

M AGYA R GR A F I KA 2013/6

› Két portrét kaptam az alkotótól. Ezt választottam: ahol szembenéz. A másikat valószínûleg jobban szeretné, azon szemérmesen mosolyog, de azt a facebookon bárki megtekintheti. › Az elsô illusztráció természetesen: »A« – Anna és anagraphic. Helvetica csipke, a betûtípus 50 éves jubileumára rendezett kiállítás egyik finom részlete a Graphifesten. A program interjúval és a betûtervezôrôl készített filmvetítéssel idézte meg Max Miedingert, aki a Helveticát tervezte 1957-ben.

Sosem szerettem a két egyetem különállását, Farkas Anna (úgy hiszem) az elsô képzôs, aki a grafika a grafikában rovatban önálló tervezôként szerepel. Ez a bemutatkozás – személy szerint is – igen aktuális: ha jól tudom, ezt az évet szakmailag igazán sikeresnek mondhatod. › Amikor annak idején felvételiztem, annyira nehéz volt bekerülni az Iparra, hogy rögtön a Képzôre jelentkeztem. Meglep, hogy ezt mondod. › Nem feltétlenül a rajztudás volt a fontos, hanem a szakmai elôképzettség. Nekem a rajztudáson kívül azonban semmilyen végzettségem nem volt. A felvételin például megkérdezték, milyen betûtípusokat ismersz? Hát már ismertem néhányat, de annyi… Végül is a tervezôgrafikán tanultam. És azt megelôzôen? › Nem akartam a kisképzôbe menni, rossz híre volt akkor a közismereti tárgyak oktatásának, a gimnáziumi érettségi Grafika a Grafikában


pedig nekem fontos volt. Azt azonban már akkor tudtam, grafikus szeretnék lenni, ezért a gimnázium mellett a Dési és a Ferenczy körbe jártam rajzolni. De így is csak másodikra kerültem be. Örülök, hogy odajártam: az a szemlélet közelebb állt hozzám, hagyták, hogy azt csináljunk amihez kedvünk van, és aztán majd kialakul. Az Iparon már a feladatkiadás is más volt, és – hallottam –, szigorúbb a számonkérés is. A Képzôn szabadnak éreztem magam. Nem voltak tematikus feladatok, mûfaji elvárások? › Plakáttervezésünk mindig volt, és Auth Attilánál például volt újság lay-out, de olyan komplex feladatok, arculatok, amilyeneket ma kapnak a hallgatók, az nekünk nem volt. Tulajdonképpen ha így nézzük, a Képzô sokat közeledett az Iparhoz.

› A kör tökéletes forma és mint tudjuk, alapvetôen nôi princípium. Fent Goethe: Színtan, a MATT Goetheorie pályázat egyik posztere. Lent „anaptár” – a tervezô alapos, részletes és gondosan kimunkált infografikai posztere az esztendôrôl.

Grafika a Grafikában

M AGYAR GRAFIKA 2 0 13 /6

65


› E a logó egy héten át díszíti a Design Terminált. Ínyenc fricskaként a színnel is kiemelt fi ligatúrája viszszafordul. A grafikai stúdiók önként adják be legjobb munkáikat erre a kiállításra, amely visszatekintô válogatás, az elmúlt esztendô szakmai összegzése. › Johann Strauß Mazurka tervén is van egy ligatúra – ez az ún. scharfes S, ami eredetileg a német nyelvben megjelenô és szereplô kétféle: s és a kurrens f-hez hasonlító, áthúzás nélküli s betû kapcsolatából keletkezett. Ez a tipikus kettôs jel eredetileg csak kisbetûként lenne használatos – és éppen manapság a német írásreform törölte…

66

M AGYA R GR A F I KA 2013/6

Ma is gyakran felmerül, hogy melyik iskola a sikeresebb. › Mintha a Képzô éppen ezzel a szemléletátvétellel közelebb került volna az igazi tervezôgrafikához. Szerintem jól tették! És úgy érzem – szubjektív talán – a konkrét feladatok és pályázatok révén valóban jobban is szerepelnek. Szélesebb a spektrum, a hallgatóikat figyelve úgy látom, nagyon erôsek ma a képzôsök. Aki kikerül, az többnyire szabadúszó lesz. A diploma után merre indultál? › Egy kedves kollégám, Kádár Gergô, már diploma elôtt megkeresett. Nála dolgoztam elôször, és sokat tanultam. A szakmai ismeretek java részét ott sajátítottam el. Bár nem csak beosztott tervezôi feladatokat kaptam, picit úgy éreztem, hogy több van bennem, és talán a becsvágy is hajtott, ezért három év múlva önállósultam. Most nagyon megfontolnám, és visszagondolva merészségnek tartom. Igaz, szó nem volt még válságról. De 28 évesen (nôként) egyedül elkezdeni… Tudom az mindig más. Nôként még inkább meg kell harcolni az elismerésért. › Szinte azt is el kellett hitetnem a megrendelôkkel, hogy már egyetemet végeztem, és végzett tervezôgrafikus vagyok. Értek hozzá! Az anagraphic stúdiót Batisz Miklóssal együtt alapítottátok? › Nem, az anagraphic az én vagyok. A Starry Light lámpáig volt több közös munkánk is, például pubok, szórakozóhelyek tervezése, ahol övé volt a belsôépítész feladat, én pedig a grafikai munkát készítettem, de ez az elsô szorosan vett közös projektünk. Grafika a Grafikában


› A bemutatott tervezôgrafikai munkák mindegyikére jellemzô az alkotó szakmai igényessége. Nem csak játék a betûkkel, a felés lefutó szavak harmonikus kapcsolata esztétikai élmény. › Jobbra a versenyben logó a Design Terminál egyik 2009-es kiállításának arculatához készült. › A modernizmusok logó a Magyar Nemzeti Galéria 2004-ben rendezett kiállításának címeként szerepelt. › Az alsó képen a MATT által szervezett Urbánus folklór grafikai pályázat és kiállítás katalógusa.

Grafika a Grafikában

M AGYAR GRAFIKA 2 0 13 /6

67


› Az idei Design Hét keretében nagy sikert aratott a Farkas Anna és Batisz Miklós belsôépítész nevéhez fûzôdô Starry Light lámpakollekció, amely formatervezési különlegesség és világítástechnikai élmény. Fényénél elénk tárul az egész csillagos égbolt. A csodálkozó aranyhalacska ráadás – ahogy mondani szokták –, csupán illusztráció, de azért kívánhatunk valamit. › Starry Light by Anagraphic: a logók és az arculat

68

M AGYA R GR A F I KA 2013/6

Grafika a Grafikában


Ami remélhetôleg még nagy ívet fut be, mert példamutató a közös gondolkozás és a tárgyként készült színvonalas megvalósítás. Egyáltalán nem véletlen, hogy a Designhéten díjat kaptatok! › Meglátjuk. Nem lesz könnyû. Próbáljuk az exkluzív kategóriában tartani. Bár szakmailag nagyon sikeres, de a kereskedés és értékesítés, szóval a siker anyagiakra váltása még a jövô zenéje. Tudod, az az idô, amit a termék gondozására, menedzselésére kéne fordítanunk, a tervezôgrafikától vesz el. Volt egy ötlet, készült hozzá egy arculat. Saját kezdeményezés és megvalósítás – eddig szép. Amit különösen szeretek benne, az a gondolat: mert a tartalom is fontos, mint minden munkámban. Hagy kérdezzek valami személyeset: milyen karaktereket tartasz fontosnak magadra (és persze a munkáidra) nézve? › A munkáim kapcsán az egyik az, hogy szép, a másik, hogy nagyon nôies. Ezt gyakran viszszahallom. Az utóbbit nagyon szeretem, hiszen nô vagyok, és azt gondolom, amivel ki tudok tûnni a mai tervezôgrafikában, az éppen ez az attitûd. Nôként tényleg nehéz érvényesülni, de ha valaki ilyen látványt keres és efféle esztétikai elvárásokat támaszt, akkor keressen meg engem… A szép nem? Azért mert szép, de buta? › Igen-igen! Nekem a látvány mellett a mondanivaló is fontos. Valami legyen szép, de a belsô tartalom számomra legalább olyan fontos. Ami csak szép, az nekem kevés. Legyen finom és okos! Melyek azok a munkáid, amelyeket a legjobban szeretsz? Grafika a Grafikában

Persze tudom, mindenki az utolsókat szokta megnevezni, hisz korban ahhoz áll a legközelebb. Nos azt gondolom, most a Zeneakadémiára térünk rá. Ez pályanyertes munka, és nem véletlenül! › Nagyon örültem a témának, szívesen csináltam. Igen, ez mindenkinek tetszik, ôszintén. Sokan gratuláltak hozzá, és látom a szemükben, hogy komolyan gondolják, amikor gratulálnak. Ez ott van, nagyon szeretem magam is! Tudod, már nem vagyok éppen kezdô grafikus, nagyon jól jött valóban, hogy idén ezzel is sikerem volt. Érzelmileg is helyretett.Talán jó helyen voltam jó idôben… Ez a része a szerencse, ám ehhez tehetség is kell. › Egyetlen egy kompromisszumot sem kellett felvállalnom, a megbízó változtatások nélkül elfogadta a munkát. Nyáron még azt gondoltam, már mindent letettem az asztalra, ennél feljebb nem kerülhetek. A társadalmi helyzetbôl adódóan azt látom, hogy a fiatalok nagyon jönnek.

› A felsô képen egy éves jelentés borítója látható. Mint tudjuk, a régi babilóniak a kör szimbolikájában és teljességében az esztendôt képzelték el, és – nem sokat tévedvén – 360 naposnak tudták. Ezért van ma is 360 fokra osztva a kör. Most és itt a kerületszámítás nyûgét és a Pí rejtelmeit ne vegyük a nyakunkba. › A zöld jövô, amelyben egyre kevesebb eséllyel reménykedünk: a betûk friss zöld levelekké válnak.

M AGYAR GRAFIKA 2 0 13 /6

69


› Az egyik oldalon a zene, a másik oldalon egy elegáns új arculat. Talán nem véletlenül. Egy tervezôgrafikusnak mindig öröm, ha a hétköznapok kereskedelmi elvárásainak teljesítése után a társmûvészetekhez kapcsolódhat.

70

M AGYA R GR A F I KA 2013/6

A negyvenes éveiben járó szakember a csúcson van (ha egyáltalán…), szóval ez egy nagy elégtétel, azt is jelentette nekem: még érdemes csinálnom. Nagyon jó veled beszélgetni, mert ôszinte vagy, sôt el is mondod azt, ami sokakat – bennünket szakmabelieket – közvetlenül érint, de tartunk tôle, és nem beszélünk róla. › Ez nyilván részben általános egzisztenciális probléma is. De a tervezôgrafikára gondolva azt érzem, hogy egy generáció eltûnt. Vagytok ti, akik a tanáraink voltak és mi, a derékhad, de rögtön aztán a huszonévesek nyomulnak. A harmincasok nincsenek sehol. A most pályára kerülô generáció tényleg nagyon más, másként állnak a feladatokhoz, igyekeznek mindent megszerezni, erôsen és összekapaszkodva. Hát, ami a mai cégek vezetését, vagy akár a marketing és menedzser megbízói réteget illeti, sajnos komoly gondokat látok: nincs szakmai elvárás, ízlés és tudás sincs. Egy dolgot tudnak feltétlenül, hogy náluk van a pénz, ôk diktálhatnak… › Ez meglátszik néha a munkákon is, amiket új tervként, vagy éppen pályázati eredményként láthatunk. De sajnos a szakmai összetartás is hiányzik. Ezért is szép kezdeményezés a Graphifest. El is csodálkozom olykor, mert olyan igényes alkotásokat látok ott, amilyenekkel a mindennapokban ritkán találkozunk… › Ennek a megszervezésében a MATT és az Aranyrajzszög társaság tényleg sikeres volt, és magam is sokat tettem érte, ám úgy érzem, ideje hátrább lépnem. Azért továbbra is fontosnak tartom, mert szükségünk van ilyen közös ünnepekre. Grafika a Grafikában


Tetszett a Magyar Grafikában is bemutatott Nôvérvonal plakátkiállítás, amely az olasz kultúrintézetben volt látható. › Na, azt nagyon is vállalom! A férfi grafikusok közül ugyan volt, aki berzenkedett, hogy erre ô is szívesen benevezett volna… de éppen azt akartuk, hogy csak nôk legyenek. És végül sikerült. Szándékosan olyan alkotókat hívtunk meg, akik korra, stílusra, sôt végzettségükre nézve is különbözôek voltak. Ettôl lett színes a kép. A megnyitó is hangulatos volt, talán csak a helyszín… › Valóban, de Munari miatt ez aztán logikus is volt. Örülök a cikknek, és terjeszteni fogom! Legyen úgy, és remélem ezzel a beszélgetéssel és a munkáid bemutatásával egy kicsit az is megismerhet, aki talán csak most találkozik elôször a neveddel – hátha kedvet kap: valami szépre és nôiesre.

Grafika a Grafikában

› A híresen szép épülethez méltó új arculat született! A Zeneakadémia igazán megérdemli: a tradíció és a hazai zenekultúra ünnepi otthona, amelynek nyertes tervezôgrafikai képe a helyszín hangulatát és szellemét sugározza. Megvalósítása igazi reinkarnáció.

M AGYAR GRAFIKA 2 0 13 /6

71


Rubens és a nyomdászat Gécs Béla

A flamand festgéniusz Peter Paul Rubens festményei által lett világhíres. Életmvének méltatói nemigen említették a nyomdászathoz kötd munkásságát. Rubens (1577–1640) fiatal korától haláláig szinte és bens barátság szálaival kötdött a nálánál néhány évvel idsebb Balthazar Moretus (1574– 1641) antwerpeni könyvnyomtatóhoz, akinek Christoffel Plantin (1520–1589) volt a nagybátyja, a neves nyomda megalapítója. A Moretusnyomda, az akkori nyomdai mesterség fejletlen nívójához képest ajtót nyitott mindenféle mvészi törekvésnek, amely meglátszott munkáin is, mellyel meghódította Itáliát és Rómát is. A nyomda fellendülését hathatósan elsegítette a mvészek bevonása, akikkel Moretus szoros kapcsolatot igyekezett teremteni és ennek a révén nem egy mvész lett meghitt barátjává. A Moretus-nyomda virágzásának fénykorát Rubens megjelenésével érte el, aki viruló fejlettségének, mvészi kvalitásának kincsestárát nyújtotta a különböz rajzokkal, könyvcímlap-megoldásokkal, vignettákkal, portrékkal, amelyeket rézmetszk útján sokszorosíttattak. Rubensnek a tervek kiviteléhez sok idre volt szüksége. Nemegyszer elfordult, hogy heteket, de még hónapokat is kikötött magának egy címlap vagy könyvborító elkészítéséhez. 1613-ban egy breviáriumhoz készült két gyönyör melléklettel mutatkozik be a mester, aki Mária fogantatását ábrázolja megkapó ervel, a másik a keresztutat ábrázolja, mely a bibliai témáktól átftött lelkének tükörképét mutatja, mély és meggyz kifejezéssel. Ezeket a melléleteket fametszetek útján nyomtatták. Miután Rubens a kifejezés akkora erejével rendelkezett, amilyennel kortársai közül egyik sem, ezért a könyvillusztrációra dönt súlyt helyezett. A munkák kivitelénél Rubens csak a kompozíció megteremtje volt, a többit elvégezték a fa- vagy rézmetszk és a könyvnyomtató, de felügyeleti tevékenységet gyakorolt munkájuk felett is, akik utasításait híven betartották.

72

Még egy tudományos m lát napvilágot az 1613. évben a jezsuita Francois d’Aguillon tollából. A mester címlapja közvetlenül szemlélteti a ruganyosan lendül vonalak szépségének felépítését, melynek címsorát erteljesen tartják a tudomány jobbra és balra helyet foglaló szimbolikus elemei, mint a Merkur, a Minerva és a százfej Argos, mindez a telivér mvészet kifejez szemléletével jelenítve meg. A szöveget ezenkívül hat kisebb rézmetszet díszíti, amelyeknek cselekményeit a lírai ábrázolás finom hangján mondja el. Rubens viszonya a könyvnyomtatáshoz nem volt minden humor nélkül való. Érdekes esetet jegyez fel erre vonatkozóan az egykori krónikás. 1628-ban történt, hogy Balthasar Corderius (1592–1650) jezsuita páter kiadta az Igazság alakja cím könyvet, amelyhez Rubens rajzolta a mellékleteket és a könyv borítóját. Lehetséges, hogy a mvész játékos kedvének tudható be, vagy egyéb körülmények inspirálták t a borító megtervezésénél, hogy Lukács evangélista eszményi alakját ökörbrbe bújtatta, amelynek hátsó lábait oroszlán lábak, mells lábait pedig sas körmökben végzd lábak helyettesítették. Az

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 72

2013.12.04. 16:18:50


egész kompozíciót Márk és János evangélisták tartották tömör egységbe foglalva. Az ökörbrbe öltözött Szent Lukács pedig ködszeren megrajzolt mennyboltból tekint le egy varázslatosan szép Istenn rítustól megszentelt alakjára. A képsíkot két oldalról különböz szentek csoportjai ünnepélyes áhítattal töltik meg. A szenttárgyú könyvborító igen furcsa, szatirikus megoldása

ellen a jámbor jezsuita páter felháborodott, és loholva kereste fel Moretus könyvnyomtató mestert, hogy orvoslást keressen a sérelemért. Méltatlankodva kijelentette, hogy „Az igazságnak ez a formája – meztelen.” Moretus nem tudott segíteni, mert a példányszámnak több mint a fele ki volt nyomva. Amikor késbb Rubens értesült a páter kifakadásáról, az könnyed modorával ilyenképpen replikázott: „Azt hiszem, hogy az igazság jól van felöltöztetve.” Ezután Rubens nyomtatott munkáinak egész sora jelent meg, melyek világhír mvekkel gazdagították a könyvmvészet kincstárát. Nemes pompa és elkelség jellemzi rézmetszeteit, amelyekkel minden tekintetben mvészetének legjavát mutatja. Rubens által rajzolt leghíresebb címlap az 1637. évben Justus Lipsius filológiai munkájához készült, és ersen megrongált állapotban maradt meg. Az architektorikus módon felépített címlap toronyszeren emelked geometriai testeket bolthajtás köti össze s ennek fels részén, kör alakú babérkoszorúban a szerz arcképe kap helyet. Rubens számtalan könyvcímlap-megoldásán a viruló képmások, bibliai jelenetek, szentek élete, allegorikus és mitológiai életképek sorozatai szenvedélyes lendülettel jelennek meg.

Feljegyzések bizonysága szerint Rubens a fa- és rézmetszket bkez összeggel honorálta munkájukért. Így többek között egy Lipsius-képért 1615-ben 54 forintot fizetett készítjének, ami igen tekintélyes összeg volt abban az idben. Említésre méltó, hogy Rubens nem csak tömeges megrendelésekkel elismert mvészetének szentelte minden idejét, hanem a könyvnek is rajongó szerelmese lett. A birtokában lév, 1677ben Antwerpenben megjelent mnek 328 Hubert Goltzius-féle rézmetszetét azzal a feltétellel adta át Moretusnak, hogy azokért könyveket adjon mintegy 1000 forint értékben, és csak a metszetek értékének kisebb hányadáért fogadott el pénzt. Rubens köszvénybetegségben szenvedett, keze már bénult, alig tudott dolgozni. 1640. május 29-én hirtelen rendszeressé vált betegsége miatt egész teste csupa tz, és másnap kínos rohamában életének 63. évében elhunyt. Június 2-án temetésén hatalmas tömeg kísérte koporsóját végs nyughelyére. A festóriás Rubens egész életén át kötdött a nyomdászathoz, mvészetével elsként segítette a könyv látványos megújítását. M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 73

73

2013.12.04. 16:19:14


A Budai Krónika rejtélyei H A R M A D I K R É SZ Farkas Gábor Farkas

1873-ban új épületet emeltek a pesti Egyetemi Könyvtárnak, s részben a régi falakba beépített, részben a bibliotéka udvarán felállított lapidáriumban található római és Mátyás-kori kövekért cserébe az egyetem – más értékes nyomtatványokkal együtt – a Budai Krónika Jankovichpéldányát kérte. Miért tartotta kiemelkeden fontosnak Toldy Ferenc, az Egyetemi Könyvtár már hat nappal nyugdíja eltt álló igazgatója, hogy utolsó cselekedetével megszerezze ezt a könyvet? Korábban úgy gondolták, hogy az Egyetemi Könyvtár új épületének alapozásakor, 1873-ban bukkantak három régi kre. Az egyik egy befalazott feliratos k lett volna a római korból, a másik egy kapuzatcsúcs, melyet Hunyadi-címer ékesített, s a harmadik pedig egy oszlopf, amit Mátyás király palotájából származónak véltek. Ám a rendelkezésre álló adatok s a három intézményben: az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fellelhet iratanyag szerint ezek a kövek – vagy legalábbis többségük – nem 1873-ban kerültek napvilágra az építkezés során. A meglehetsen bonyolult A Budai Krónika Jankovich-példányából történet idrendje az egyes iratokból s a bennük a hun történet kezdete (Chronica Hungarorum, lév utalásokból állítható fel. Egyetemi Könyvtár, Inc. 10.) Az Egyetemi Könyvtár mai épületét 1873 júniusában kezdték el Szkalnitzky Antal tervei tott római köveket átadják a Múzeum ktárának. alapján építeni. A régi kövek ügye októberben, a Pulszky Ferenc, a Nemzeti Múzeum igazgatója földmunkák végeztével indult el a hivatalos út- 1873 novemberében írt jelentést Trefort Ágost ján. Rómer Flóris, a Nemzeti Múzeum Érem- és miniszternek, hogy az Egyetemi Könyvtárban Régiségtárának re október második felében le- rzött köveket adják át a Múzeumnak. Egy hóvelet írt Kolbenheyer Ferenc építésznek, hogy a nappal utána, még karácsony eltt Trefort engerégi olvasóterem bejáratánál befalazott köveket délyezte Kautz Gyula egyetemi rektornak, hogy a Múzeumba szeretné vinni. Erre engedélyt ka- az elbontott régi könyvtári épületbe befalazott pott a ferences rend tartományfnökétl, Piry római és középkori köveket átszállítsák a MúCzirjék Jánostól is. Néhány nappal késbb – Ró- zeumba. Majd újabb hónap múlva, 1874. január mer kivonata szerint – a rendfnök tájékoztat- végén Trefort szakmai véleményt kért Pulszkyta Dosztál Gaudencet, a pesti ferences rendház tól a cserét illeten. Ezzel párhuzamosan Kautz fnökét is a kövek sorsáról. Majd október utol- – szintén Trefort utasítására – 1874. február elesó napjaiban Rómer köszönlevelet írt a feren- jén kivizsgálta, hogy milyen régi kövek lehetnek ces tartomány fnökének, mert döntés született az Egyetemi Könyvtár gyjteményében. Egyérarról, hogy a pesti rendház eludvarában felállí- telmvé tette, hogy középkori feliratos „emlék-

74

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 74

2013.12.04. 16:19:16


k” nincsen, ám fellelhet egy római „befalazott, feliratos k”, melyet odaadnának a Múzeumnak. Továbbá véleményezte, hogy az Egyetemi Könyvtár megkaphassa a már említett öt könyvet (Chronica, Constitutiones, Bornemissza három kötete) az alábbi öt, Egyetemi Könyvtárban rzött kért. A régi kövek és régi könyvek cseréje korántsem volt zökkenmentes. Mátray Gábor, a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatója 1874. február 7-ei feljegyzése árulkodik a kényszerít helyzetrl. Eltte pár nappal Pulszky Ferenc úgy tájékoztatta t, hogy nem szükséges szakmai véleményt adnia a miniszteri „felkérésre”. Pulszky, a Nemzeti Múzeum vezetje ugyanis szavát adta Trefort Ágost miniszternek, hogy nem gördít akadályt a cserének. Mátray kétségbeesetten kérte Pulszkyt, hogy az átadás eltt szerezze vissza Toldy Ferenctl a Jankovich-példányt, ami egy éve, 1873 óta volt az Egyetemi Könyvtár figazgatójánál „újabb kinyomtatás végett”. A feljegyzés arra utal, hogy Toldy egy hasonmás kiadást tervezett a Chronica Hungarorumról, melyben talán 1875. decemberi halála akadályozhatta meg. Kevésbé ismert, hogy Arany János, az Akadémia ftitkáraként Szabó Károlyt, a neves bibliográfust is felkérte az ünnepi alkalomra egy reprezentatív magyar nyomdatörténeti munka megírására. Továbbá Toldyt bízta meg azzal, hogy egy készül emlékkönyvhöz szükséges illusztrációkat (fametszeteket) kiválogassa. A kötet tartalmazta volna régi magyar papírgyárak és könyvárusok jegyzékét, a mai magyar nyomdászat statisztikáját („rovatos táblázatokkal”) és a Chronica új kiadását. Sajnos sem a Szabó Károly-féle nyomdatörténet, sem a Toldy Ferenc által szerkesztett emlékkönyv nem készült el. Arany még a 400. évfordulóra kérte fel Toldyt, hogy az Akadémián tartson eladást a Budai Krónikáról. Ehhez kapcsolódott az 1873 májusában az Akadémia ftitkári szobájában rendezett régi könyves kiállítás is. Arany János egyik levelében meg is említette, hogy az els hazai snyomtatványt szeretnék újra kiadni. Mátray Gábor a kényszer, minisztériumi nyomás hatására lebonyolítandó csere eltt szerette volna összevetni a Nemzeti Múzeum tulajdonában lév Jankovich- és a Hildebrand-példányt, „hogy egyik vagy másik példányban valamelyik lapnak hiányozását észre venni lehessen”. Mátray nem volt boldog, a Nemzeti Múzeumhoz szervezetileg tartozó bibliotéka (ma Országos Széchényi Könyvtár) nem kapott

A Budai Krónika Jankovich-példányának kolofonja (Chronica Hungarorum, Egyetemi Könyvtár, Inc. 10.)

semmit sem a cserében, s meg kellett válnia öt rendkívül értékes régi nyomtatványától. A Vasárnapi Ujság 1874. márciusi száma már egy rövid cikkben számolt be a miniszter „engedélye” következtében létrejöv cserérl. A Constitutiones esetében külön bosszantó lehetett, hogy alig egy éve, 1873-ban a „szakmunkák pénztárából” vásárolta meg a Nemzeti Múzeum könyvtára Asher Noe berlini antikváriustól, aki a puławi Czartoryskich-könyvtártól szerezte meg a kötetet. Az ügy hónapokkal késbb rendezdött, mikor a Múzeum irattárnoka 1874. október végén átvitte a Ferenciek terén felépült könyvtárpalotába a Toldy által kért öt kötetet. Toldy Ferenc, az Egyetemi Könyvtár igazgatója nehezen vált meg a Chronicától arra a kis idre is, hogy Mátrayék ellenrizhessék a két példányt. Bár erre azért lett volna elég id korábban is, hiszen 1843 (a Hildebrand-példány megvásárlása) óta két Budai Krónikája volt a Nemzeti Múzeum könyvtárának. Inkább az idhúzás játszott szerepet. Így Toldy az átadást megelzen alig egy héttel, csak 1874. október közepén juttatta vissza a könyvet a Múzeumba. Az Egyetemi Könyvtár M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 75

75

2013.12.04. 16:19:17


munkatársai elfoglaltak lehettek, mert azokban a hetekben zajlott le a költözés is. Külön érdekessége a történetnek, hogy Toldy mint az Akadémia tagja, s nem mint könyvtárigazgató kérte el a Chronicát Mátrayéktól, amihez maga Arany János adott térítvényt. Bár az Akadémia ftitkári szobájában rendezett 1873. májusi kiállítás „lajstromából” nem derült ki, hogy Toldy a Hildebrand- vagy a Jankovich-példányt állította ki, a fenti iratokból arra következtethetünk, hogy az a magyar mgyjt, azaz Jankovich Miklós egykori példánya lehetett. A ftitkári szobában a Chronica mellett kiállították Hess András másik budai nyomtatványa bécsi példányát, Basilius Magnus mvét A költk olvasásáról. Zavaró tény, hogy a Budai Krónika kölcsönadására nem leltünk egyetlenegy irattári dokumentumot sem. Toldy Ferenc 1873. május 16-án küldte el Mátray Gábornak a május végén rendezend kiállításra kért könyvek listáját, de ezen nem szerepel Hess nyomtatványa, ellenben megtaláljuk az Akadémia évkönyvében szerepl jegyzéken. Talán erre magyarázat lehet Arany János május 9-ei feljegyzése, vagyis az iratban szerepl Toldy-kérés valóban a Chronicára vonatkozott, így a Budai Krónika még május elején átkerülhetett az Akadémiára. A Budai Krónika Jankovich-példánya megszerzésének – a könyvtörténeti jelentségén túl – volt még egy fontos indítéka. Nem kizárt, hogy Toldy Ferenc és Mátray Gábor Jankovich Miklós elképzelését magáévá téve úgy gondolták, hogy a szóban forgó Chronica-példányhoz kötött, ugyancsak 1473-ban nyomtatott Julius Caesar-m, a Comentarii de bello Gallico, illetve a Petrarcától származó életrajz szintén a budai Hess-nyomda terméke. Ugyanis a neves magyar mgyjt Johann Kriebel (†1853) eperjesi lelkész német nyelv 18. századi cikksorozatában bukkant arra a feltételezésre, amely a papír minségén, a széles margón és egy kéztl származó bejegyzéseken alapult. Bár annak nincs nyoma, hogy Jankovich elfogadta volna Kriebel érvelését a Caesar-m budai nyomtatása kapcsán, de az eperjesi lelkész szempontjait alkalmazta egy másik snyomtatvány feltételezett azonosításakor: „A feledékenység fellege borítja Magyar Országban legelsben kinyomtatott Classicus Szerzknek Pártfogóit: (…) Caesaris C. Julii Oratio Vesontione ad Milites habita. C. Praef. Andreae Brentii Patavini. – Papirossa – beti – rövidítésének módja, könyvformája egészen az, mely az

76

elbbeni Könyveknek. Netalántán a kézírást a papirossal együtt (melly akkor még Magyar országban nem készittetett, Rómából magával hozta Hess. Tulajdon régiségeim között oltalmazom e ritka Tüneményt.” A szóban forgó könyv Andreas Brentius itáliai humanista mve, mely az 1480-as évek elején jelent meg Rómában. A fiatal filológus Caesar beszédét, melyet a római hadvezér Ariovistusszal, a svédek vezérével vívott csatája eltt mondott Vesontiónál (ma: Besançon), dolgozta át iskolai feladatként. Jankovich úgy gondolta, hogy ez a rövid könyvecske Hess másik nyomtatványához (A költk olvasásáról) hasonlít. S valóban, az alig tíz levélbl álló snyomtatvány szintén a Jankovich-gyjteménybl került a Nemzeti Múzeum könyvtárába 1836-ban. Majd néhány évtizeddel késbb ezt vette át Toldy Ferenc az 1851-es irodalomtörténetében: „Egyéb nyomtatványai közül, ha voltak, valók még: »Magni Basilii de legendis poetis libellus«, (…) és »Julii Caesaris Oratio Vesontione ad milites habita cum prefeat. Andreae Brentii Patavini« 4r. 10 lev(él), melyeket, a Basilii libelluséhoz tökéletesen hasonló nyomdai készület vall Hess Andrásénak.” Toldynak 1873-ban nyílt alkalma a Hess-féle Basilius- és a Nemzeti Múzeum könyvtárában rzött Brentius-kiadást összehasonlítani: az Akadémián rendezett kiállításon bemutatták a budai mhely második termékének bécsi példányát is. Úgy tnik fel, hogy több dolog keveredett itt öszsze. Egyrészt Kriebel azt feltételezte (1774), hogy a Jankovich-példánnyal összekötött Caesar-m (a Petrarca-életrajzzal) szintén Budán készült, Hess mhelyében. Másrészt Jankovich azt gondolta (1811), hogy a Brentius-könyv – átvéve Kriebel érvelését – rövidítéseit, formáját és papírját tekintve hasonlatos a Hess-nyomda második termékéhez (Basilius–Xenophón). Harmadrészt Toldy átvette (1851) Jankovich megállapítását a Brentius-könyvvel kapcsolatban, s egy utalásában megemlítette, hogy a Nemzeti Múzeum könyvtára riz belle egy példányt. Negyedrészt Toldy és Mátray – bár ennek nincs írásos bizonyítéka – azt feltételezték (1873), hogy a Jankovich-példányhoz kötött Caesar-m is a budai officina kiadványa. Végezetül 1877-ben a Nemzeti Múzeumban rendezett könyvkiállításon már Toldyra hivatkozva mutatták be a Brentius-kiadást, mint budai snyomtatványt a Chronicával együtt. „2. Év és hely nélkül. C. Jul. Cesaris oratio Vesontione belgice ad milites habita. Caesar

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 76

2013.12.04. 16:19:19


ezen beszédét megelzi Brentius Andrásnak IV. emelked a könyvtár régi könyvgyjteménye, Sixtus pápához intézett ajánlólevele. Megelzik amelyben megtalálhatók például az els négy és követik epigrammák. (Kis 4-rét 10 levél.) Tol- nyomtatott Biblia példányai, illetve Amerikáról dy Ferencz, utalva arra, hogy e kis munkának szóló igen korai és ritka 16. századi kiadványok is. beti egészen hasonlók azokhoz, melyeket Hess A Budai Krónikának az európai nyomdászatAndrás a budai krónika nyomtatásánál használt, történetben elfoglalt elkel helye mellett a pélazt a véleményt fejezte ki, hogy az Hess mhe- dány igényes rubrikálása is felkelthette egykori tulajdonosai érdekldését az évszázadok során. lyébl kerlt ki.” A késbbi szakirodalom kiigazította Kriebel, A korabeli díszítés végighúzódik a teljes nyomJankovich és Toldy tévedését, vagyis sem az egy- tatványon, a szókezd nagybetk s a vesszk kor Jankovich-példányhoz kötött Caesar-nyom- helyett alkalmazott kettspontok piros tintával tatvány, sem Brentius munkája nem a budai való kiemelése mind-mind a rubrikator kezét dimhely terméke. Így már érthet Toldynak, az cséri. A középre szedett címeket keretbe zárta, s Egyetemi Könyvtár igazgatójának igyekezete, szalagokkal ékesítette. A kolofon fölé egy szerzehogy még nyugdíjba vonulása eltt megszerezze test rajzolt ugyancsak piros tintával. Ez a játékosaz els két hazai nyomtatvány egybekötött pél- ság figyelhet meg a 12. századról szóló fejezetdányát. Mátray Gábor ezt nem hagyhatta. Mivel nél is: itt egy elegánsan ábrázolt gólyát láthatunk, a miniszteri kérés csak a Jankovich-példányra amint egy ülln áll, s csrével a fejezet címére szorítkozott, így az egykori magyar gótikus kö- mutat. Ugyancsak szemet gyönyörködtet az tésébl kiszakítva – 1874. október 14–20. között – ajánlás és a biblikus kezdeteket tárgyaló oldal díegyedül a Budai Krónikát nyújtották át Toldy- szítettsége. Ez utóbbi szövegkezd P betje több éknak, míg a Caesar-m (a Petrarca-féle életrajz- színben pompázik, s indafonattal látta el a rubzal) maradt a Nemzeti Múzeum könyvtárában, rikator. A könyv ers körbevágása következtében s a régi kötés maradványainak felhasználásával – az ismert Budai Krónikák közül a princetoni a újrakötötték. Csak ezzel, az 1473-as Caesar-m legkisebb példány – sajnos nemcsak fontos marfeltételezett budai nyomtatásával magyarázha- gináliák vesztek el vagy csonkultak értelmeztó a kötés durva megbontása, hiszen ellenkez hetetlenné, hanem a díszítésén is csorba esett, esetben nyugodt szívvel átadhatták volna az például mint a már említett gólya hátsó része Egyetemi Könyvtárnak a sértetlen kolligátumot hiányzik. Két szép – valószínleg nota benee funkis. Így a Jankovich-példány eredeti magyar köté- ciójú – madárábrázolás található még benne. Hogyan kerülhetett a Budai Várban felállított sét, egykori tulajdonosának nevét, a kolligátum használatára vonatkozó adatokat hátrahagyva mhelybl a Chronica Hungarorum egy példákerült át a Ferenciek terén álló, 1876-ban meg- nya az Egyesült Államok egyik legelkelbb és nyíló új könyvtárpalotába. Mivel a vékony Bren- legrégebbi egyetemének bibliotékájába? Az els tius-kiadásból csak egy példány volt ismert Ma- támpontunk a Kárai Lászlónak szóló ajánlás gyarországon (ami azóta sem változott), így ez a alatt olvasható bejegyzés, nevezetesen: Mgr. Jokötet maradt a Nemzeti Múzeum könyvtárában hann Czuly from Glogau of Upper Silesia. A beaz átadott duplumokkal (Chronica, Constitutio- írás szerint egykori lengyel tulajdonosa (czuły nes, Bornemissza) ellentétben. érzékenyt jelent lengyelül) a sziléziai Głogówek A budai snyomdász nyilvánvalóan nem is (német nevén Oberglogau), a cseh határtól 10 kigondolhatott arra, hogy könyvébl egy pél- lométerre fekv kisvárosban élhetett a 16. szádány a nagy tengeren túlra, New Jerseybe ke- zadban. Talán tulajdonosához tartozó két fesrül, az 1746-ban alapított Princeton University tett címer: egy kisebb, fekete alapon aranyszín könyvtárába. A Campus majdnem egy tucat bib- kereszt, illetve egy valamivel nagyobb, kék alaliotékája közül a Firestone Library ad otthont az pon zöld szín hármas halom felett egy szarvasegyetem legértékesebb és legrégibb nyomtatvá- agancs (vagy legalábbis annak tn forma) és nyainak. Itt található a nevezetes Scheide Library, egy függleges osztatú vörös-arany-vörös pajzs amelyet sokan Amerika egyik legszebb, magán- díszíti még az els oldalt. De egy korábbi, 15. szákézben lév gyjteményeként tartanak számon zadi tulajdonosa is megjegyzetelte a krónikát a Scheide család (nagyapa, fiú, unoka) biblio- szénfekete tintával, tartalmi kiemelésekkel, szöfíliájának köszönheten. Az értékes Beethoven-, vegaláhúzásokkal, néha reflektálva a szövegre. Bach- és Abraham Lincoln-kéziratok mellett ki- Idnként feljegyzett egy-egy érdekességet szélM A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 77

77

2013.12.04. 16:19:19


A Budai Krónika amerikai példányának ajánlása (Chronica Hungarorum, Princeton, N.J. WHS S2.11A.)

jegyzetként, például amikor a Togata folyó került szóba: „Egy másik igen nagy folyó a Togata nev, a szkíták országában ered, és lakatlan erdségek, mocsarak és hóborította hegyek között kanyarog, ott, ahol a nap soha nem világít; végül Irkánia földjére lép, és az Északi-tenger felé fordul.” Lehet, hogy a Chronica 15. századi olvasója nem ismerve az Irtis folyó régi magyar nevét, furcsállotta a római vígjátékokat is jelöl togata szóval való egybeesését, s azt egyszer nyomdahibának gondolva a „togala” szóra javította a margón. Említésre méltó Zeiselmauer (a margón Czeislmaur) alsó-ausztriai település kiemelése is: „Miután tehát az elbbi ütközetben kitapasztalták [a hunok] a rómaiak bátorságát és fegyveres felkészültségüket, talpra állítva seregüket Tolna városa felé vonultak, ahol ellenfeleik gyülekeztek. Detrik és Matrinus állítólag Cezmaurnál szállt szembe velük, és a reggeltl kilenc óráig tartó ütközetben a rómaiak vereséget szenvedtek.” Kinagyítva jól látható, hogy egykori olvasója a szövegben szerepl „Cezmaur” szót pontokkal keretezte be. A

78

rómaiak vereségének színhelye természetesen a Zeiselmauertl alig 10 kilométerre fekv Tulln an der Donau volt, ami csak a hasonló hangzás miatt keveredhetett össze az ugyancsak a Duna partján fekv magyarországi Tolna városával (civitas ( Tolna vagy civitas Tulna). a A Hess András által használt kézirat valószínleg rontott formában rizte meg az osztrák Tulln nevét. A feltételezheten magyar másoló az ausztriai települést nem, viszont a magyarországi Tolnát ismerhette. Az els füzetbe így került be tévesen Tolna háromszor a szövegben, míg a negyediket – nyomtatás közben felismerve a hibát – egy, a magyar földrajzban járatos személy: talán Kárai László – kijavította. Ennek fényében elgondolkoztató a kötet egykori tulajdonosának másik szövegkiemelése. Aláhúzta elször, hogy Tolnát Pannonia városaként tartották számon (urbes Pannoniae computata), majd aláhúzta azt a mondatrészt is, miszerint Tolna három nap járásnyira van Bécstl (tres rastas distat a Vienna): „Detrik látván, hogy népének milyen pusztulása esett az ütközetben, a csata utáni második napon Tolna városa felé vonult, amelyet akkor Pannónia városai között az olaszok városaként tartottak számon. Tolna város Ausztriában van három napi járásra Viennától.” Ezek a kiemelések nem utalnak-e arra, hogy egykori olvasója felfedezte a sajtóhibát, miszerint az alsó-ausztriai Tulln városa lenne három rastára Bécstl? A magyar fordításban szerepl három nappal is gond van. A két osztrák város, Bécs és Tulln mindössze 30 kilométerre vannak egymástól. Ha a korabeli német mértékegységben gondolkodunk (germanische Rasta), akkor ez nincs tizenöt kilométer sem (3 × 4900 méter), viszont, ha három régi magyar mérföldet veszünk alapul (3 × 8937,4 méter) – kézenfekv lenne ez egy magyar krónikában –, akkor nagyjából kijön a szöveg szerinti távolság. Mindössze két példányban, a rómaiban és a szentpéterváriban nem javította ki Hess Tolnát Tullnra. A princetoni példányban viszont megtörtént a korrekció (civitatem tullinam), ott, ahol a Budai Krónika beszámol Aba Sámuel (†1044) magyar király 1042 eleji gyzedelmes hadjáratáról, mikor seregével egészen az ausztriai Tullnig nyomult. Végezetül elmondhatjuk, hogy az els tulajdonos alapveten a hun-magyar monda történetei iránt érdekldött, s a magyar királyok kora – néhány apró kivételtl eltekintve – már jegyzetetlen maradt, nem tarkítják az oldalakat aláhúzások, figyelmeztet tollrajzok. A másik kéz bejegyzése szemmel láthatóan késbbi, 16. szá-

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 78

2013.12.04. 16:19:19


zadinak tnik, talán azonos a már említett sziléziai Czułival. A magyarok históriájából kiemelte a nyugat-magyarországi Tata elnevezésének magyarázatát. A Budai Krónika szerint (a képzeletbeli) Deodatus gróf alapította meg a tatai bencés apátságot. keresztelte volna meg Adalbert prágai püspökkel együtt Szent Istvánt, s els királyunk a keresztapja iránti tiszteletbl nem szólította a nevén, hanem csak tatának hívta. Késbb Deodatus neve kiment a divatból és a helyet (innen jön az aláhúzás:) „Tatának nevezték. Ezért monostorát is így nevezik.” Sajnos rekonstruálhatatlan, hogy a 16. század után kié lett a princetoni példány. Feltételezhetjük, hogy késbbi tulajdonosai továbbra sem voltak magyarok, s a régi nyomtatványt valószínleg a régióban, Sziléziában rizhették, talán egy magángyjteményben. Valahogyan a könyv Friedrich Georg Henrici lipcsei evangélikus egyháztörténész és egyetemi tanárhoz került a 19/20. század fordulóján, kinek unokája a berlini fal leomlása után, 1990-ben adta aukcióra a család féltett kincsét. A Hartung & Hartung müncheni árverésén rekordösszegért, 420 000 nyugatnémet márkáért ütötték le a Budai Krónikát. Majd egy neves amerikai könyvgyjt, a legifjabb Scheide vásárolta meg a Kraus cégtl a példányt könyvtára számára, felteheten 1991 januárjában. Az egykor olajüzleten meggazdagodott nagyapa, William T. Scheide megengedhette magának, hogy a negyvenes éveiben visszavonulva a bibliofíliának szentelje élete utolsó harmadát. Könyvtárának ma is meglév els darabját 18 évesen, mint a pittsburgi vasúttársaság fiatal telegráfusa vásárolta. A legidsebb Scheide, elsgenerációs mindenevként a jövedelmez olajnak köszönheten hamarosan specializálódott, s érdekldése Itália szerelmeseként a középkori oklevelek, kéziratok, illetve snyomtatványok felé fordult. Fia, John H. Scheide, miután az üzleti életre alkalmatlannak bizonyult, szisztematikusan gyarapította tovább a már akkor tekintélyesnek számító gyjteményt. Az 1896-ban Princetonban végzett Scheide-fiú a 20-as és 30-as évek Amerikájának egyik legjelentsebb régikönyv-gyjtjévé vált. William H. Scheide, a ma is él zenész és Bach-kutató unoka nemcsak értékes zenei kéziratokkal, hanem különleges Biblia-kiadásokkal is gazdagította a könyvtárat. S végül 1959-ben a bibliotéka a pennsylvaniai Titusville-ben álló családi rezidenciából a már említett Firestone Library épületébe került, az

A Budai Krónika amerikai példányából a hun történet kezdete (Chronica Hungarorum, Princeton, N.J. WHS S2.11A.)

ugyancsak Princetonban végzett (1936) legifjabb Scheide jóvoltából. A legtávolabbra került példány W. H. Scheide magántulajdonaként jó társaságba keveredett 1991-ben. Hess András Budai Krónikája békésen megfér az európai nyomdászat els mesterei: Johann Gutenberg, Johann Mentelin, Albrecht Pfister, Johann Fust és Peter Schoeffer csodálatos Biblia-kiadásaival. 1473. június 5-én, Pünkösd vigíliáján a Budai Vár egyik legboldogabb embere kétségtelenül egy német származású, Itáliából elcsábított tipográfus: Hess András lehetett. A nyomdász örömében azt latolgathatta, hogy melyik példányt sikerül majd eladnia a budai vásáron. Az els magyarországi nyomda, az els magyarországi nyomtatvány s büszke mesterének rejtélyekben bvelked történetét nem sikerült teljesen rekonstruálni. Sok kérdjel maradt a fennmaradt példányok alapos vizsgálata után is. Ennek ellenére még sem volt hiábavaló a nyugtalanító kérdések felvetése, talán egy újabb történészgeneráció meg fogja találni rá a válaszokat. M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 79

79

2013.12.04. 16:19:20


CONTENTS 13 14 18 10 13 14 16 22 24 28 34 36 40 42 43 44 46 47 48 50 52

54 56 57 58 63 64

72 74

80

Viktória Faludi: Dear Reader The role of print in an omni-channel world Printmágus.hu The first Océ InfiniStream system put into operation in Germany Metsä Board at the Luxe Pack 2013 exhibition Bobst ACCUBRAILLE GT – successful in all parts of the world PPDexpo – facts and opinions László Csaba: Flexo conference in the agenda of Print & Packaging Fest Pro Typographia 2013. Facts and figures Motivation 3.0 – Incentives that differ 15th Conference of the Forum for Quality Nóra Kiss,István Schuck d.J.: Rotatec Digital Nikoletta Németh: Ink Academy – About sustainable packaging Paper Academy – Ecologic considerations in the designing of printing jobs A new family of packaging products shown by Arctic Paper Fedrigoni papers – now directly from the manufacturer Konica Minolta enters the market of IT service providers Forecast concerning future employees For a total usage of competitive advantages – the new printing machines of Xerox The first digital five colour printer of OKI has arrived Viktória Faludi: Andor Day symposium in Békéscsaba Péter Wunderlich: Alumni meet in the apprenticeship workshop, Tolnai Street, Budapest Péter Vasvári: The contract for graphic jobs The legal expert GPwA-awarded companies in 2013 Ipex 2014’s World Print Summit gathers momentum Sándor Pesti: Professional events in 2014 Péter Maczó: Anna Farkas, the path of a graphic designer on the earth and under the stars Béla Gécs: Rubens and the printing of books Farkas GáborFarkas: Riddles of the Buda Chronicle

INHALT 13 Viktória Faludi: Liebe(r) LeserIn! 14 Die Rolle des Prints in einer Welt mit allerlei Infokanälen 18 Printmágus.hu 10 Das erste Océ InfiniStream-System wurde in Deutschland in Betrieb genommen 13 Metsä Board auf der Messe Luxe Pack 2013 14 Bobst ACCUBRAILLE GT – bewährt auf allen Orten der Welt 16 PPDexpo – Fakten und Meinungen 22 László Csaba: Flexotagung im Programm von Print & Packaging Fest 24 Pro Typographia 2013. Fakten und Zahlen 28 Motivation 3.0 – Anreiz andersXV. Tagung des Qualitätsforums 34 Nóra Kiss,István Schuck d.J.: Rotatec Digital 36 Nikoletta Németh: Ink Academy – Über nachhaltige Verpackung 40 Papierakademie – Ökologische Überlegungen beim Design von Druckaufträgen 42 Eine neue Verpackungs-Produktfamilie von Arctic Paper vorgeführt 43 Fedrigoni-Papiere – jetzt bereits direkt vom Hersteller 44 Konica Minolta betritt den Markt der IT-Dienstleister 46 Prognose über Arbeitnehmer der Zukunft 47 Für eine totale Ausnutzung des Wettbewerbvorteils wurden die neuen Druckmaschinen von Xerox entworfen 48 Der erste digitale Fünffarben-Drucker von OKI ist da 50 Viktória Faludi: Andor-Fachtagung in Békéscsaba 52 Péter Wunderlich: Ehemaligen-Treffen in der Lehrwerkstatt, Tolnai-Strasse, Budapest 54 Péter Vasvári: Der Vertrag für grafischen Aufträge 56 Der gerichtliche Gutachter 57 GPwA-ausgezeichnete Firmen 2013 58 Das Druck-Gipfeltreffen der Ipex 2014 nimmt Anlauf 63 Sándor Pesti: Fachveranstaltungen im Jahr 2014 64 Péter Maczó: Anna Farkas, der Weg einer grafischen Designerin auf der Erde und unter den Sternen 72 Béla Gécs: Rubens und der Bücherdruck 74 Farkas Gábor Farkas: Rätsel der Budaer Chronik

M A G YA R G R A F I K A 2 013/6

2013_06_MG.indd 80

2013.12.04. 16:19:21


Mg 2013 6 w