Värmepumpstest

Page 1

Serie 9 luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar Vertailu

Test initierat och genomfört av det finska teknikmagasinet: Tekniikan Maailma-magazine i samarbete med MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Finland) 2010.


• Fujitsu AOYS09LDC • IVT Nordic Inverter 9FR-N • LG N09SQ/S09SQU • Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH • Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA • Panasonic HE9JKE • Samsung AQV09AWA • Toshiba RAS-10PKVP-ND/RAS-10PAVP-ND

Luftvärmepumpar är ett av de enklaste och snabbaste sätten att spara pengar på uppvärmning. Förra vinterns kyla fick många luftvärmepumpar att frysa på ett eller annat sätt. Det verkar som om den bästa garantin, förutom korrekt installation, är användaren själv. Vi gjorde en jämförelse av energi- och värmeeffektivitet mellan de allra nyaste pumparna. Vi sökte samtidigt förklaringar på smältincidenten. MARKKU LINDELL

MTT, JUKKA HAVENTO, TAPANI RINTA-KARJANMAA, mätningar TUT, VIRPI LEIVO, energibesparingsberäkningar KARI HAUTALA, foto

F

örra vintern var en dålig vinter för luftvärmepumparna. De långa kalla periodern var hemska för pumparna och problemen med is och snö gav många skräckhistorier. En del har tinat luftvärmepumpens utomhusenhet med varmt vatten och värmefläktar. På en plats växte en ispelare upp under utomhusenheten, vilket fick den att stanna. På en annan plats krossade ett snöras från taket pumpen så illa att den var omöjlig att laga. Men det finns också platser där luftvärmepumpen fungerat utmärkt hela vintern utan några som helst problem. Av någon anledning monteras alltid luftvärmepumparnas utomhusenhet för nära marken i vårt land. I installeringsinstruktionerna finns regler om minimiavstånd från strukturer i närheten, men ingenting om installationshöjd. Det är särksilt viktigt i ett land med våra väderförhållanden, där luftvärmepumparna i huvudsak används under uppvärmningssäsongen, att pumpens utomhusenhet installeras tillräckligt högt från marken. Utgångspunkten är att en pump som fungerar och vars smältning fungerar korrekt inte fryser i sitt eget hölje. Problemen kommer utifrån. En snövall kan lätt bli mellan en halv till en meter hög nära husväggen i en snöstorm. Utomhusenheten ska under inga omständigheter vara under snö. Ett annat viktigt skäl för att installera utomhusenheten tillräckligt högt är ispelaren som bildas under pumpen, antagligen av smältvattnet. När utomhusenhetens smältning fungerar effektivt smälter den vanligtvis ända ner till den nedersta bottenplattan. Smältvattnet kan inte droppa ut om en ispelare växer upp under bottenplattan på en utomhusenhet som installerats för lågt och blockerar utgången. Det

är då ofrånkomligt att utomhusenheten fryser. Man behöver inte oroa sig för att en utomhusenhet som installerats tillräckligt högt upp ska frysa. Utomhusenhetens tak och gallerskydd skyddar den från vind och snö, men eliminerar inte att den kan frysa. Om du inte skyddar själva huset med t.ex. stuprännor och -rör som hjälper till att transportera bort smältvatten från väggen och grunden är det bästa sättet att skydda pumpen att installera den på korrekt höjd. Att leda smältvattnet till t.ex. en dagvattenbrunn som säkrats med en smältkabel är en bra lösning, men missar helt målet med energisparande.

Alltid bättre

Vi använde de nyaste tillgängliga modellerna i denna jämförelse. I output-kategorin valdes 9-serien (9 000 Btu), eller i enklare termer pumpar på ungefär 2,6 kW. I gruppen finns tillverkarnas nyaste produkter inom området och några nya bekantskaper inom luftfärmepumpar - även om själva varumärkena är välkända. Nya varumärken i jämförelsen var LG och Samsung som är kända för underhållningselektronik och hushållsmaskiner. Testgruppen baserades på åtta luftvärmepumpsmärken: Fujitsu, IVT, LG, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Samsung och Toshiba. De två Mitsubishimodellerna är mycket olika produkter och kommer från olika "rör". Dessutom gjordes delar av samma test med Ultimate Pro 10 Inverver som kom med i jämförelsen av misstag, vilket vi kommer förklara mer om senare. Vidare kommer tabellinformationen och de grafiska beskrivningarna inkludera Hitachi som vann vårt jämförelsetest förra året (5E/09), vilket ger en jämförelsepunkt för de nyare modellerna och för utvecklingen av luftvärmepumpar. Konstruktion 5E/2010

U

49


Nya modeller

BANBRYTANDE NYHETER! Snabbinstallerad FastFix-kranar

Tar mindre än 1 minut att installera! Se video: www.grana.fi

Luftvärmepumpar utvecklas mycket snabbt och tillverkarna skapar nya modeller mycket ofta. Därför måste utrustningen testas på nytt när de kommer ut på marknaden. Modellerna som var bäst i förra årets tester kan ha åldrats vad gäller funktioner och prestanda sedan förra året. Om Hitachi används som jämförelse har det inte skett denna gång. I jämförelsegruppen varierade priserna från den billigaste Mitsubishi Electric (995 EUR) till den dyraste Toshiba som kostade 1 776 UR. LG säljs endast installerad för 2 490 EUR enligt importföretaget. Denna utrustning ska ha skälig prestanda och effekt. De nivåer som importföretagen anger uppfylls inte alltid i våra mätningar, men i några fall överskrids de. Dessa skillnader beror huvudsakligen på olika sätt att mäta och på tonvikt. De högsta COP-nivåerna får Mitsubishi Heavy Industries (5,6) och Toshiba (5,36) och den högsta uppvärmningseffekten får Panasonic (6,5 kW) och Fujitsu (6,1 kW). De toppnivåer som tillverkarna uppger uppnås inte alltid i praktiska tester, men olika saker kan inträffa. Toshiba uppnådde bäst resultat i energieffektivitet (COP 5,64)

Smältningsmysteriet

GAVIA BRUSHED BLACK

Design by Ratia Brand

grana@grana.fi www.grana.fi

I vårt test följde vi smältningen hos luftvärmepumparna. Ett frysrum ger ingen riktig möjlighet att höja luftfuktigheten, men luftvärmepumparna "vet" inte om is bildas på dem eller inte. De smälter med hjälp av sin egen mikroprocessormjukvara baserat på information från antingen sin värme- eller trycksensor eller timer. Oftast stannar fläktarna i de yttre och inre delarna när luftvärmepumpen påbörjar smältningsprocessen. Kylarens rotation ändras så att kompressorn vänder luften ut istället för in. Rotationen är densamma som för kylning, men fläktarna går inte. Den yttre delen smälts med hjälp av värmen från det uppvärmda huset. Även den eventuella smältkabeln i bottenplattan på utomhusenheten får ström och blir varm under smältningsprocessen. På grund av smältningsprocessen är det viktigt att det finns värme i byggnaden som kan användas för smältning. Av denna anledning är luftvärmepumparna som har så kallad underhållsfunktion på t.ex. +10 °C mycket bero-

Enhet som installerats högt upp från marken har fungerat utan problem det senaste året och hållit värmen inne i stugan. Ingen ispelare formas vid installering på 1,5 meters höjd och den yttre delen kan inte frysa helt. Man kan installera ett skydd eller uppsamlare för droppande vatten. Det har bildats frost på utomhusenheten och smältningsprocessen startar snart.

Ultimate Modell: Pro 10 Inverter, GVVHD09BANK3A1B/1 /GVVHD09BANK3A1 B/0 Importföretag: Ultimatemarket, Pori, www.ultimatemarket.fi   ULTIMATES luftvärmepump är förloraren i denna jämförelse av uppvärmningsutrustning. Dess uppvärmningsförmåga är endast acceptabel, men dessutom är energieffektiviteten syrefattig. Kylare ska kunna uppnå effekt, men kylningseffektiviteten är blygsam.

Ultimates inomhusenhet är helt klart mindre än de övriga modellernas. Den är inte helt tyst, men heller inte särskilt bullrig. Utomhusenheten är uppenbart bullrig. Det var svårt att få den önskade temperaturen stabil i vissa delar av effektivitetstesterna. Dess drift var ganska omämn och inomhustemperaturen varierade mellan 17 och 21 °C. Vid full effekt var driften episodisk och avtrappande. Smältningsprocessen varade 5-7 minuter vid -20 °C. De homogena driftfaserna varade 47-52 minuter och driften ändrades under denna tid.


ende av innertemperaturen på det hus som ska värmas upp. Av samma anledning kan det vara problematiskt att värma upp ett ej isolerat garage med låg normaltemperatur. I vår studie hittade vi inte någon specifik gemensam TENISK DATA (tillhandah. av tillv.)

smältningsformel för utrustningarna. De fungerar alla på olika sätt. Fujitsu, LG, Mitsubishi Electric och Panasonic smälte regelbundet i alla tester med full effekt. Toshiba startar inte smältningsprocessen förrän vid -15 °C. IVT och Mitsub-

Fujitsu

IVT

ASYB09LDC AOYS09LDC

Nordic Inverter 9FR-N AY-XP9FR-N AY-X9FR-N

N09SQ S09SQU

790x283x230

790x278x198

895x285x195

Modell Inomhusenhet Utomhusenhet MÅTT, VIKT Inhomhusenhet (vidd x höjd x djup) mm Vikt, kg Utomhusenhet, (vidd x höjd x djup) mm Vikt, kg Mängd köldmedium, kg EFFEKT, FAKTORER Värmeeffekt (kW) COP Kylningseffekt (kW) EER Intagseffekt (kW), uppvärmning Intagseffekt (kW), kylning Utblåsningshastighet, enheter Uppvärmning, oC Garanti PRIS (EUR, inkl. moms)

LG

ishi Heavy Industries startar inte smältningsprocessen förrän vid -20 °C. Smältningsperiodenerna varierade från 5 till 13 minuter. Smältningsprocessen sänker alltid energieffektiviteten, förbrukar mer energi och sänker inomhusMitsubishi E

Mitsubishi H

Panasonic

Samsung

SRK20ZJX-SA

HE9JKE

AQV09AWA

MSZ-GE25VA SRK20ZJX-S MUZ-GE25VAH SRC20ZJX-SA 798x295x232

temperaturen. Varje tillverkare har skapat sin egen typ av mjukvara. Smälter några av dem vid alla temperaturer bara för att vara på den säkra sidan trots energieffektiviteten och andra endast då det blir kallt för att spara energi?

890x309x220

CS-HE9JKE CU-HE9JKE 870x298x199

Toshiba

AQV09AWA RAS-10PKVP-ND RAS-10PAVP-ND 900x304x185

790x295x242

9,5

10

12

10

15

12

10,2

12

790x540x290

780x540x265

770x545x288

800x550x285

780x595x290

780x540x289

790x548x285

780x550x290

34 0,95

37 1,0

35 1,0

30 0,8

38 1,2

37 1,33

32,6 1,0

39 1,12

3,6 (0,5–6,1) 4,44 2,6 (0,5–3,7 ) 4,26 0,81 (0,25–1,96) 0,61 (0,25–1,38)

5,0 5,1 0,9–3,0 ej tillg. 0,15–0,9

3,2 (0,89–5,5) 4,6 2,5 (0,89–3,7) 4,6 0,7 0,5

3,2 (1,1–4,5) 4,57 2,5 (1,1–3,5) 4,59 0,5–0,7

3,4 4,3 2,5 4,7 0,79

5,8 5,36 3,5 5,26 0,48

4

5 + auto

5 + auto

4

5

16–30

17–30

3 år

2 år, kompressor 3 år

1 490

1 776

4 + auto 16–30 5 år 1 029

2,5 (0,9–4,3) 3,6 (0,6–6,5) 5,6 5,22 2,0 (0,9–3,1) 2,6 (0,6–3,0) 5,71 5,1 0,47 (0,23–1,0) 0,69 0,12–1,72) 0,35 (0,19–0,7) 0,51 (0,12–0,7) 3 + auto

5 + auto

underhåll 10, underhåll 10, underhåll 8/10, 16–30 underhåll 10-32 18-32 16-31 16-30 5 års fullständig 3 år, 2 års fullständig 2 år, garanti (försäkkompressor 4 2 år garanti, kompressor 5 år ringsgaranti) och 5 år kompressor 5 år 1 704 (+ instal2 490 995 1 350 1 595 lation alltid) installerad

Lån, pengar för reparation, konsumentkredit...


Historien om Ultimate

EN PERSON hade köpt en Ultimate Pro 10 Inverter luftvärmepump 2008. Den installerades inte direkt utan blev kvar på lagret. Personen följde diskussionerna om luftvärmepumpar på ett Internetforum och bestämde sig för att inte installera utrustningen. Utrustningen togs slutligen till MTT Vakolas laboratorium för att testas.

Vi påbörjade detta TM Rakennusmaailma jämförelsetest under våren 2010 och samtidigt kom den nämnda Ultimateutrustningen in för testning. Så av synergistiska skäl testades Ultimate samtidigt som den utrustning vi ville jämföra. Vi måste påpeka att den testade Ultimate Pro 10 Inverter inte längre finns tillgänglig på marknaden eftersom modellen inte sålts sedan 2008. Modellen representerar alltså tekniska funktioner från två år

tillbaka och är alltså inte på samma nivå som den andra utrustningen. Av samma skäl genomgick den inte hela testcykeln. Av intresse mätte vi ändå dess funktionalitet vid +2, -7 och -20 °C och vid kylning. Resultaten för Ultimate ger på detta sätt ett intressant perspektiv på den snabba utvecklingen av luftvärmepumpar och uppvärmningsutrustning. © TM Rakennusmaailma / Osmo Päivinen, Lehtigrafiika ©ÊTMÊRakennusmaailmaÊ/ÊOsmoÊPŠivinen,ÊLehtigrafiika

Luftvärmepumpen kan användas för uppvärmning eller kylning. Princip

Inomhusenhet

I luftvärmepumpen finns en stängd rotation där köldmedlet byter tillstånd från gas till vätska och vise versa.

Inomhusluft strömmar hela tiden via inhomhusenheten. I enhten går luften genom luftfilter till avdunstaren där luften värms upp.

Köldmediets tryck och temperatur stiger i kompressorn.

Inuti

I expansionsventieln sjunker köldmedlets temperatur.

Kondensor

Utomhusluften avdunstar och värmer upp köldmedlet.

Utanp

Förångare

Inomhustemperaturen

20ʼC

Kondensor

Flödeskontroll

Värme från utsidan Köldmedlet avdunstar i avdunstaren och tar upp värme från utomhusluften.

15ʼC

70ʼC

Utomhusenhet

35ʼC

Aluminium

Filter

15ʼC

Koppar

40ʼC

Ångan blir flytande i kondensorrören och släpper ut värmen i luften.

Kondensor

Fläktbladet roterar och suger in luften genom cellerna. Flödeskontrollen sprider värmen jämnt i rummet.

Fläkten suger in utomhusluften via utomhusenheten. Luften kyls ner när den går igenom förångaren.

¼C

Till avdunstaren

Kompressorn höjer trycket, temperaturen och roterar köldmedlet. Principen för en Scroll-kompressor:

Spolen roterar ungefär 2 900 varv/minut.

10ʼC

52

U

Rakennusmaailma 5E/2010

Trycket görs av två spolar, varav en är fast. Den andra roterar inuti den som sitter fast. Vid varje varv finns en stängd yta som kondenserar in i kärnan. I kärnan är trycket som högst och temperaturen stiger.

Det är så expansionsventilen fungerar Expansionsventilen sänker köldmediets tryck. Samtidigt avdunstar en del av vätskan och sänker därför temperaturen. Köldmedlet går till avdunstaren i den yttre enheten.

40ʼC

5ʼC 70ʼC

10ʼC

70ʼC


COP

4 3

1

+7 °C

+2 °C

-2 °C

-7 °C

-15 °C

-20 °C

Temperatur

4500

Värmeeffekt W Mitsu Ele Fujitsu Toshiba Panasonic LG IVT Mitsu HI Samsung Ultimate

4000 3500 3000

W

2500 2000 1500 1000 500 0

-7 °C

-15 °C Temperatur

Ultimate

Samsung

Mitsu HI

IVT

LG

Panasonic

Kylningseffekt, W +30 °C 2500 2860 2430 2320 2140 2560 2740 3220 2590 EER +30 °C 4,62 3,82 4,70 4,92 4,35 4,40 4,28 2,94 2,58 Koeficcient på COP, dvs. energieffektivitet, talar om hur mycket värmeenergi värmepumpen producerar med en viss mängd elektrisk energi. Exempelvis betyder COP 5,0 att utrustningen producearar 5 kW värmeenergi när den förbrukar 1 kW elektrisk energi. Toshiba hade den högsta uppmätta värmekoefficienten i båda ändarna av skalan: COP 5,64 (+7 °C) och COP 2,37 (-20 °C). Tabellen ovanför EER-koefficienten visar energieffektiviteten vid avkylning.

2

0

Toshiba

5

Fujitsu

Mitsu Ele Fujitsu Toshiba Panasonic LG IVT Mitsu HI Samsung Ultimate

Mitsu Ele

Koefficient COP

Temperatur

6

-20 °C

Värmeprestation visas endast vid temperaturer där mätningarna gjordes vid full effekt. Panasonics temperaturkurva är den högsta av alla uppmätta temperaturer. Det är den bästa värmepumpen. På det stora hela består värmeprestandabeskrivningarna av två delar. Panasonic, Toshiba och Fujitsu är effektiva. Nästa grupp; Samsung, LG, IVT och Mitsubishi har ungefär 1 000 watt lägre effektivitet. Både energieffektivitet och uppvärmningsförmåga är de viktigaste funktionerna på en luftvärmepump. Båda måste uppvisa bra prestanda och det måste ske samtidigt. Luftvärmepumpar uppfyller inte sitt syfte om dess uppvärmningsförmåga är tillräcklig, men dess COP är blygsam.

UTS T GÖR ÄLLNIN ORM HUSET GSHUS P AXTAK ERFEKT !

ORMAX taktegel är en finsk produkt som tillverkas vid vår anläggning i Orimattila Pennala. Den kombinerar harmonisk design och den senaste teknologin. ORMAX tillverkas för krävande väderförhållanden och har en mycket tåligt ytfärg. ORMAX är det mest populära takteglet i Finland och har 15 års garanti. Med Monieri får du hela taket levererat med alla takdelar, inklusive kantklädsel och regnsystem. Funktionella och säkra tak skyddar ditt hus mot vind och snö. Läs mer om vår takprodukt på www.monier.fi.

ROOFS FOR LIVING


Så här mätte vi PEKKA RANTTI MTT Vakola

Omgivning Mätningarna gjordes i Vihti i frysrummet i Vakola där temperaturen kan ställas in mellan -40 till +55 °C. Luftfuktigheten kan också ställas in. Frysrummet är 14,2 m långt, 5,5 m brett och 5,1 m högt. I frysrummet utförs bl.a. tester av utrustning i värme och kyla, uppstart av maskiner i kyla, uppvärmnings- och kylningstester och mätningar av isoleringsförmåga och avkylningsförmåga hos mattransporter. Mätningarna för luftvärmepumparna var i huvudsak desamma som vid de tidigare mätningarna (TM Rakennusmaailma 5E/10). Mätningarna gjordes med standardiserade deltester; vid -7 °C sattes pumpens effekt till 2 000 W, vid +2 °C till 2 500 W och vid -2 °C till 3 000 W. På detta vis motsvarade testsituationen bättre den verkliga uppvärmning som behövs vid lägre utomhustemperaturer.

Målet med mätningarna

Mätningarna användes för att ta reda på uppvärmningsförmågan och energiförbrukningen hos luftvärmepumpar vid olika utomhustemperaturer då de ska värma upp ett rum inomhus till +20 °C. Testförhållandena gjorde det också möjligt att uppmäta kylningsförmågan hos luftvärmepumpar. När mätningarna planerades bestämdes att uppvärmningsförmågan inte kunda uppmätas ordentligt från luftvärmepumpens luftflöde eftersom den då skulle mätas mycket precist, både luften som blåser från inomhusenheten och temperaturhöjningen medan luften passerar genom inomhusenhten. Mätningarna gjordes med hjälp av värmebalans där man med kylare, inställda värmeaggregat och med testade luftvärmepumpar skapade ett balansläge där lika mycket värme tillfördes som togs bort från utrymmet. För mätningarna utrustades en isolerad mätningsvagn med måt�ten längd 5 m, bredd 2,3 m och höjd 2 m. Vagnen utrustades med två standardkylare som kylde ner inomhusluften. Nedkylning var nödvändigt eftersom läckaget av värme via väggarna ensamt inte var tillräckligt för att ta bort all den vär54

U

Rakennusmaailma 5E/2010

Testuppsättning för värmefläkten

Inomhus-T +7 °C (+2, -7, -15, -20 °C)

PV

Testanordning

Kylare

Värmare

PT

Tsisä +20 C°

PJ

PL

I balanserad situation där utomhus-T (temperatur) och inomhus-T förblir densamma är: PT + PL = PJ + PV PT = PJ + PV - PL me som producerats av pumparna. Inuti vagnen placerades två justerbara elektriska värmefläktar. För att säkerställa att inomhusluften inte skulle blandas i vagnen placerades även fläktar inuti den. Luftvärmepumpar installerades inuti vagnen så att utomhusenheterna befann sig utanför den och inomhusenheterna inuti. Tre fläktar installerades samtidigt inuti vagnen så att deras position och funktioner var lika för alla. De installatörer som valts av importföretagen gjorde installeringen. Innan mätningar påbörjades testkördes luftvärmepumparna så att deras drift skulle bli stabil och de skulle vara lite använda.

Mätningskvantiteter

För att säkerställa pålitliga resultat och mätningar mättes temperaturen vid flera olika punkter. Temperaturen i frysrummet mättes runtomkring vagnen så att utomhustemperaturen skulle förbli stabil. Utomhustemperaturen mättes också kring utomhusenhetens luftintagshål och avkylningssystemets kondensorer. Inomhusenheternas funktion kontrollerade temperaturen på den luft enheten tog och blåste ut. Även temperaturen hos luften som blåstes ut ur kylningssystemet i vagnen mättes, och även den relativa luftfuktigheten i luften i frysrummet. Totalt mättes temperaturen samtidigt med över 30 four conduit set Pt-100-sensorer. Den elström luftvärmepumpen använde mättes med wattmätare såväl som den elström som användes av uppvärmarna och kylarna. I tillägg uppmättes prestandan hos fläktarna i vagnen. Uppvärmningseffekten mättes så att frysrummets temperatur först ställdes in enligt önskad utomhustemperatur (+7, +2, -2, -7,

Mätresultaten för värmeläckaget och kyleffekten

PV

+7 °C (+2, -7, -15, -20 °C)

Testanordning

Kylare

Värmare

+ 22 C°

PL

Vagnen värms upp till balanserat läge, testutrustningen används inte. I detta fall PL = PJ + PV. PL uppmätt. Skriv in summan av PJ + PV = PJ+V

Mätresultaten för värmepumpens högsta effekt

PV

+7 °C (+2, -7, -15, -20 °C)

Testanordning

PT

Kylare

Värmare

+ 22 C°

PL

Testutrustningen startas upp med full effekt. För att hålla balansen sänks värmarens effekt. I detta falla PL + PT = PJ+v. PL uppmätt. Beräknas PT = PJ+v - PL.

Värmepumpens mått med standardiserad halv effekt

PV

+7 °C (+2, -7, -15, -20 °C) Kylare

Testanordning

PT + 22 C°

Värmare

PL

Då halv effekt används bibehålls balansen med hjälp av testapparatens termostat. Vid mätningarna sattes värmarens effekt t.ex. på. PL = PJ+V -2000 W, då testutrustningen arbetar med 2 000 W halv effekt.


Pumpens kylningseffekt/

uppmätt kylningseffekt, väggens medeltemperatur +26 °C

PV

Testanordning

+ 30 C° Kylare

Värmare

+ 22 C°

PL

Testutrustningen startas med full kylninseffekt. Inomhustemperaturen är satt till +20 °C. I detta fall PT = PL + PV . Kylaren används inte. PL mitataan. Beräknad kyleffekt PT = PL + LV * ∆T.

Pumpens kylningseffekt/

uppmätt värmeläckage, väggens medeltemperatur +25 C°

PV

Testanordning

+ 15 C° Kylare

Värmare

+ 35 C°

PL

Behållaren värms upp till balanserat läge. I detta fall PV = PL. Kylaren och testutrustningen används inte. PL mitataan. Värmeläckaget från behållaren beräknas/C°, LV= PV / ∆T

Fyra årstider på en inglasad altan! En inglasad altan flyttar inomhus ut i naturen. Njut av det bästa de fyra årstiderna har att erbjuda med hjälp av Lumos inglasade altaner! Rösta på områdets bästa inglasade altan! Lär dig mer om våra mål för ditt område på Internet!

www.lumon.fi/asuntomessut

Komfort som varar länge Boka ett gratis besök för offert!

020 7403 200

info@lumon.fi

-15 eller -20 °C). Sedan startades både kylarna med standardeffekt och de justerbara elvärmarna (och fläktarna) länkade till effektmätaren. Värmarna justerades så att inomhustemperaturen sattes till +20 °C. I balanseringsläget släppte läckaget genom väggarna och nedkylningen av vagen ut lika mycket effekt som togs in med hjälp av elvärmarna. Efter detta startats ställdes utomhustemperaturerna +7, +2 och -2 °C in med egen termostat för att uppnå en inomhustemperatur på +20 °C. Beroende på utomhustemperaturen sänktes effekten hos elvärmarna i vagnen med 2 000, 2 500 eller 3 000 W och luftvärmepumpen var tvungen att producera den effekt som krävdes för att hålla balansen. När balansen uppnåddes igen mättes pumpens intagseffekt igen för att räkna ut COP. Vid kallare utomhustemperaturer (-7, -15 och -20 °C) sattes luftvärmefläktarnas termostater på högsta nivå så att apparaten skulle fungera med full kapacitet. För att hålla balansen sänktes effekten hos de justerbarna värmarna. Luftvärmepumpens största

värmeeffekt var på detta sätt skillnaden mellan elvärmarnas första och sista nivåer. I det balanserade tillståndet mättes också värmefläktens intagseffekt för att beräkna COP. För att mäta kylningeeffekten definerades först värmen som läckte från vagnen genom att värma upp insidan med hjälp av en känd värmeeffekt. I det uppnådda balanserade tillståndet var värmen som läckte lika stor som värmeeffekten inuti i den nämnda skillnaden hos temperaturerna. På så sätt kunde den värme som läckte räknas som watt per grad. Efter detta, då den omgivande temperaturen var +30 °C, kyldes vagenen ner med hjälp av den testade värmefläkten samtidigt som inomhustemperaturen ställdes in på +22 °C med elvärmare. I balanserat tillstånd var kylningseffekten summan av värmeeffekten och läckaget genom väggen. För att kunna räkna ut EER-värdet räknades det också ut hur mycket ström apparaten behövde.

De boende i dessa hus i dessa områden kan njuta av Lumos inglasade altaner: 9. Kastelli, Villa Roosa 14. Omatalo, Lehtorinne 24. Parha-talo 26. RTV-Pintamateriaalitalo 28. Gloria House, Aamusäde 32. Lakka-talo, Villa Savo 33 ja 34. LämpöHelmi-paritalo 39. Talo Helmi


Hitachi

Samsung

Mitsu HI

IVT

LG

Panasonic

1000

Toshiba

5E/09

Hitachi

Samsung

Mitsu HI

IVT

LG

Panasonic

Toshiba

1000

Figur 2. Besparingen av uppvärmningsenergi per år då det beräkande årliga energibehovet för uppvärmning är 13 100, 10 400, 8 700 och 6 900 kWh, zon III (Jyväskylä).

14000

Energibehov 15 500 kWh/år Energibehov 12 800 kWh/år

Energibehov 11 000 kWh/år Energibehov 9 200 kWh/år

5E/09

10

10000

108

16

12000

8000 6000 4000 2000 0

Hitachi

2000

Fujitsu

2000

Samsung

3000

Rakennusmaailma 5E/2010

3000

Mitsu HI

4000

U

4000

IVT

5000

Figur 1. Besparingen av uppvärmningsenergi per år då det beräkande årliga energibehovet för uppvärmning är 12 100, 9 400, 7 600 och 5 800 kWh, zon I (Helsingfors).

56

5000

LG

6000

0

6000

Panasonic

5E/09

7000

7000

0

Energibehov 7 600 kWh/år Energibehov 5 800 kWh/år

8000

8000

Besparing i uppvärmningsenergi med luftvärmepumpar i zon IV (Sodankylä)

9000

Mitsu Ele

Sparad uppvärmningsenergi, kWh

10000

Energibehov 12 100 kWh/år Energibehov 9 400 kWh/år

Energibehov 8 700 kWh/år Energibehov 6 900 kWh/år

9000

Toshiba

Besparing i uppvärmningsenergi med luftvärmepumpar Sparad uppvärmningsenergi i zon I (Helsingfors)

10000

Energibehov 13 100 kWh/år Energibehov 10 400 kWh/år

Fujitsu

Numerisk analys har använts i så kallade standardhus med en yta (140 m²) och volym (420 m²) som är densamma som den nu gällande standarden för småhus vad gäller yta och volym. Ett liknande så kallat småhus användes vid den tidigare jämförelsen av luftvärmepumpar.

månatliga utomhustemperaturerna. +22 ºC har antagits vara inomhustemperaturen. Behovet av uppvärmningsenergi i en byggnad beror på byggnadens storlek, isoleringen och luften, samt hur mycket energi som finns i huset pga. användning och hur effektivt den används för uppvärmning. De viktigaste av dessa uppvärmningskällor är solen och den värme som kommer från belysning och olika elektroniska apparater. Antalet apparater som producerar värme stiger i takt med att levnadsstandarden stiger och antalet apparater på stand-by stiger.

Besparing i uppvärmningsenergi med luftvärmepumpar i zon III (Jyväskylä)

Mitsu Ele

Räkneprinciper

Byggnaden överensstämmer med gällande regler gällande isolering och ventilaton (2010). I början av 2010 började de nya reglerna för isolering att gälla där bättre isolering krävs (väggar, fönster, dörrar, övre och nedre grunder). Ventilationen är utrustad med värmeväxlare. Behovet av uppvärmning beräknas efter värmen som läcker genom strukturer (ytterväggar, dörrar, fönster och övre grund) och av den energi som ventilation med värmeväxlare behöver (60% av värmen återvinns). En del värmeenergi kommer också att gå till läckande ventilation genom oisolerde delar av byggnaden. Detta har utelämnats från studien. Det normala U-värde som används för att beräkna den värme som läcker från detta standardhus är 0,21 W/m2K med gällande regler för isolering. U-värdet är enligt tidigare gällande regler för isolring ungefär 0,29 W/m2K. Tidigare jäm-

Sparad uppvärmningsenergi, kWh

I

studien definieras värmeeffekterna och uppvärmningskoefficenterna (COP) till luftvärmepumpen med olika temperaturer, medan luftvärmepumpen fungerar antingen med full effekt eller halv effekt. If figur 1 presenteras luftvärmepumpens definierade värmeeffekter och i figur 2 värmekoefficienten (så kallad COP). Inom temperaturintervallet -7 till –20 ºC fungerar pumparna med full effekt, vid temperaturen -2 ºC med 3 000 Watt, vid +2 ºC med 2 500 Watt och vid +7 ºC med 2 000 Watt halv effekt.

Fujitsu

VIRPI LEIVO

Mitsu Ele

Här följer den uppmätta besparingen av uppvärmningsenergi i ett normalstort standardhus enligt aktuella regler om byggnader med luftvärmepumpar.

Sparad uppvärmningsenergi, kWh

Besparing i uppvärmningsenergi med luftvärmepump

förelser mellan luftvärmepumpar har gjorts med det U-värde som gällde till början av 2010. Enligt de nya reglerna för isolering är det normala värmeläckaget från ett standardhus ungefär 21% lägre än tidigare. Med denna standard är värmeläckaget från byggnader ungefär 67% av behovet av uppvärmningsenergi och med ventilation utrustad med värmeväxlare är värmeläckaget ungefär 33%. De långsiktiga månatliga statistiska medeltalen i de finska zonerna I (Helsingfors), III (Jyväskylä) och IV (Sodankylä) har använts som de

Figur 3. Besparingen av uppvärmningsenergi per år då det beräkande årliga energibehovet för uppvärmning är 15 500, 12 800, 11 000 och 9 200 kWh, zon IV (Sodankylä).


Figur 4

I figurerna 4, 5 och 6 kan du se luftvärmepumparnas vinstförhållanden i olika zoner när behovet av uppvärmningsenergi ändras. I beräknade "vinstförhållanden" har noterats att vissa luftvärmepumpar behövde extra uppvärmning i zon IV när deras "vinstförhållande" minskade mycket.

Mängd sparad värmeenergi/behov av värmeenergi (zon I) Mitsu Ele Fujitsu Toshiba

Panasonic LG IVT

Mitsu HI Samsung Hitachi 5E/09

0,6 0,55 0,5 0,45 6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

Figur 5 Mängd sparad värmeenergi/behov av värmeenergi (zon III) Mitsu Ele Fujitsu Toshiba

Panasonic LG IVT

Mitsu HI Samsung Hitachi 5E/09

0,75

Mängden energi som användas för uppvärmning för att minska behovet av uppvärmningsenergi tas i beaktande som 0, 300, 500 eller 700 kWh per månad. Den minsta mängden beskriver en situation där byggnaden inte används mindre frekvent eller säsongsmässigt (t.ex. sommarstugor) och värmen inte används för uppvärmning (släpps ut genom öppna fönster). Värdet 300 kWh beskriver ett hushåll med få elektriska apparater som producerar värme, 500 kWh ett hushåll med normalt antal apparater och 700 kWh ett hushåll

0,7

Skillnaden mellan olika luftvärmepumpar blir tydligare när en koefficient, "vinstrelation", definieras:

Samsung LG

0,55 0,5

Sparad uppvärmnignsenergi med luftvärmepump + möjligt behov av ytterligare uppvärmning

0,45

Behov av uppvärmningsenergi 7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

Mängd sparad värmeenergi/behov av värmeenergi (zon IV) Panasonic LG IVT

min. hastighet

max. hastighet

36 41 43 40 38 40 44 40 43

50 50 48 50 43 51 49 52 49

Fujitsu VT LG Mitsubishi E Mitsubishi H Panasonic Samsung Toshiba Ultimate

Figur 6

Mitsu Ele Fujitsu Toshiba

BULLER dB(A)

Mitsu HI Samsung Hitachi 5E/09

0,75

IVT Mitsu Ele Mitsu HI

0,55

Samsung LG

NOTERINGAR

0,5 0,45 0,4 8000

9000

10000

11000 12000

13000

14000

Behov av uppvärmningsenergi, kWh

15000

16000

Energieffektivitet, halv effekt Energieffektivitet, medeltal Uppvärmning Energieffektivitet, kylning Kylning Buller Övergripande bedömning

LG

0,6

IVT

0,65

Toshiba

0,7

Samsung

Mätpunkt: 1 m ner och 2 m från den inre enhten. Utblåshastighet: minsta och högsta.

Panasonic

0,4 6000

= Vintförhållande

Mitsubishi H

0,6

IVT Mitsu Ele

Mitsubishi E

0,65

Fujitsu

Sparad uppvärmningsenergi/ behov av uppvärmningsenergi

I figurerna 1, 2 och 3 kan du se den uträknade besparingen av uppvärmningsenergi i de olika zonerna i standardhus på 140 m² med fyra olika behov av uppvärmningsenergi. Störst behov av uppvärmningsenergi är det när andra andra energikällor är 0 kWh (då behovet av uppvärmningsenergi är som störst) och minst är det när andra energikällor är 700 kWh per månad. I zon IV är uppvärmningsförmågan hos tre av luftvärmepumparna (IVT, Mitsu HI och Samsung) inte tillräcklig för att uppfylla uppvärmningsbehovet under de kal�last månaderna. Då behövs andra uppvärmningskällor förutom luftvärmepumparna. Behovet av ytterliga uppvärmning noteras i som en siffra (kWh) på kolumnen i figur 5.

0,65

0,4 5000

Sparad uppvärmningsenergi/ behov av uppvärmningsenergi

Uppnådd besparing av uppvärmningsenergi

0,7

Vikt i %

Sparad uppvärmningsenergi/ behov av uppvärmningsenergi

0,75

med många apparater. I beräkningen används luftvärmepumparna endast för uppvärmning, ej för kylning. Besparingen av värmeenergi har beräknats för uppvärmningssäsongen, dvs. nio månader exklusive juni, juli och augusti.

30 8 7 6 7 8 8 6 9 20 8 8 7 8 8 9 7 9 10 8 7 7 7 7 9 7 8 10 7 8 8 8 8 9 6 9 10 8 7 6 7 8 7 9 7 10 9 8 7 8 9 8 7 8 100 8,0 7,4 6,7 7,4 7,9 8,4 6,8 8,5


Slutligt omdöme

Toshiba Modell: RAS-10PKVP-ND / RAS-10PAVP-ND Importföretag: Carrier Oy, Helsinki, www.carrier.fi Pris: 1776 EUR Garanti: 2 år (kompressor 3 år)

Panasonic Modell: HE9JKE Importföretag: Telko Group Oy, Espoo, www.telko-elektroniikka.com Pris: 1595 EUR Garanti: 2 år komplett garanti, 5 års garanti för kompressorn

 Det finns positiva saker att säga om TOSHIBA Den är till viss del bäst i hela jämförelsen. Luftvärmepumpen producerar mycket värme med en utmärkt värmekoefficient över hela mätningsskalan. Toshibas värmekoefficient är den bästa i hela gruppen på fyra av sex uppmätta temperaturer. Den fick högst uppmätta COP-värde i jämförelsen med 5,64 (halv effekt vid -7 °C) och till och med vid -20 °C var värmekoefficienten 2,37. Dessutom var Toshiba näst bäst på att producera värme i hela jämförelsen. Mellan utomhusenhetens fem lufthastigheter fanns tyst fläkt och hård vind. Drift av den yttre enheten producerar inte vibrationer och bullernivån är låg. Begärd temperatur på 20 °C uppnåddes enkelt och hölls stadig i test med halv effekt. Vid full effekt började smältperioderna först vid -15 °C och varade i ungefär 5 minuter. Processen varade ca. 1 h 35 min. och driften var jämn. Toshibas fjärrkontroll är stor och knapparna för grundfunktioner är tydliga. Skärmen är tydlig med stora siffror och lättförståeliga symboler. Använding av tilläggsfunktioner styrs från panelen under skjutlocket. Mängden mätbar sparad energi är störst för Toshiba i alla zoner i testet.

 PANASONIC har utmärkt energieffektivitet och uppvärmningsförmåga. Dess uppvärmningsförmåga är störst i alla mätningar och den högsta uppmätta uppvärmningseffekten är över 4 kWh. Vid 20 °C är uppvärmningsförmågan långt över 3 kW. Panasonics värmekoefficient är en av de bästa vid +2 och -2 °C. Panasonic har förutom fem olika fläkthasigheter också ett tyst läge och ett högeffektivt läge. Utomhusenheten fungerar stadigt utan vibrationer. I testet med halv effekt hittade den +20 °C ganska enkelt, även om temperaturen hade en tendens att stiga. Utrustningen uppnådde bättre resultat med normal effekt. Med full effekt förekom smältningsperioder vid varje temperatur och de varade ungefär 8-16 minuter. Driftperioderna varade ungefär 30-60 minuter och driften var jämn. Panasonics fjärrkontroll är kompakt. Den har en liten skärm och alla knappar som används finns på utsidan. Du kanske måste lära dig symbolerna på skärmen från instruktionsboken. Panasonic har en underhållsfunktion på +10 °C. Mängden sparad energi skulle vara en av de allra bästa i alla zoner för Panasonic.

POSITIVT • Energieffektivitet vid uppvärmning • Uppvärmningsförmåga • Energieffektivitet vid kylning

POSITIVT • Uppvärmningsförmåga • Energieffektivitet vid uppvärmning • Energieffektivitet vid kylning

NEGATIVT

NEGATIVT

• L iten fjärrkontroll med för många knappar

Övergripande bedömning: 8,5



58

U

Rakennusmaailma 5E/2010

Övergripande bedömning: 8,4



Fujitsu Modell: ASYB09LDC / AOYS09LDC Importföretag: FG Finland Oy, Vantaa, www.fgfinland.fi Pris: 1029 EUR Garanti: 5 år  FUJITSU är en övergripande bra pump med viktiga funktioner. Den är energieffektiv och producerar mycket värme. Totalt sett är den sämre än de två bästa apparaterna, även om dess COP-värde är nästan fem. Vid kylning är Fujitstu näst bäst i gruppen. Fuijitsu har fyra hastigheter och en automatisk inställning. Den lägsta hastigheten hörs bara som en viskning och detta märks också i bullermätningarna. Utomhusenheten är tystgående, men vibrerar lite vid drift. Vid halv effekt hade den först svårt att hitta +20 °C. Utrustningen satte först inomhustemperaturen för högt och sedan sänkte den helt plötsligt temperaturen till inställd temperatur efter ungefär en timmes drift. Vid full effekt förekom smältningsperioder vid varje temperatur och de varade ungefär 7-10 minuter. Driftperioderna varade ungefär 32 minuter och ibland till och med 2 timmar (vid -7 °C). Utrustningens drift varierade vid olika effektnivåer. Fujitsuns fjärrkontroll är stor och knapparna för grundfunktioner är tydliga. Alla funktioner finns på utsidan och skärmen är stor och tydlig. I stället för symboler är funktionerna på engelska så man måste kunna språket. Mängden sparad energi stannar omkring mitten av gruppen för Fujitsu eftersom energieffektivteten inte är den bästa vid låga temperaturer. POSITIVT • Energieffektivitet • Uppvärmningsförmåga • Inomhusenheten kan köras tyst vid behov NEGATIVT • Man behöver kunna engelska för att kunna använda fjärrkontrollen (inga symboler) Övergripande bedömning: 8,4




Mitsubishi Heavy Industries

IVT

Mitsubishi Electric

Modell: SRK20ZJX-SA Importföretag: Combi Cool Oy, Helsinki, www.combicool.fi Pris: 1350 EUR Garanti: 2 år

Modell: IVT Nordic Inverter 9FR-N Importföretag: IVT Lämpöpumput Oy, Espoo, www.ivt.fi Pris: 1 704 EUR (+ installering alltid) Garanti: 5 år (försäkringsgaranti)

Modell: MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH Importföretag: Scanoffice ce, Vantaa, www.scanoffice ce.fi Pris: 995 EUR Garanti: 3 år, kompressor 4 och 5 år

 MITSUBISHI Heavy luftvärmepump har bra energieffektivitet med det bästa resultatet av över fem (vid +7 °C). Det är synd att dess uppvärmningsförmåga inte är på samma nivå som energieffektiviteten. Vid kylning är energieffektiviteten och uppvärmningsförmågan i god form. Mitsubhishi H har tre hastigheter och automatiskt läge. Inomhusenhetens bullernivå är mycket tyst vid varje hastighet. Utomhusenheten producerar inte vibrationer och bullernivån är låg. Begärd temperatur hittades lätt varje gång och hölls stadig vid tester med halv effekt och driften var stadig. Driftperioderna varade 40-56 minuter. Vid full ström startade smältningsperioderna först vid -20 °C och varade ungefär 7 minuter. Mitsubishi H:s fjärrkontroll är relativt stor och alla funktioner finns på utsidan. Skärmen kunde vara större så att den inte framstod lika fullpackad. Mitsubishi H:s har en underhållsfunktion på +10 °C. Uppnådd energibesparing är över gruppens medel med Mitsubishi H.

 IVT Nordic Inverters energieffektivitet är stadigt bra vid alla mätningsnivåer, men energinivåerna uppnås fortfarande inte. Uppvärmningsförmågan förblir medel i denna grupp. Då den används för kylning gör IVT ett gott jobb. Inomhusenheten har fyra hastigheter som inte producerar störande buller. Utomhusenheten producerar inga vibrationer och bullernivån är låg. Vid tester med halv effekt var det svårt att uppnå de inställda värdena och temperaturen gick lite upp och ner. Vid full effekt började smältperioderna först vid -20 °C och varade ungefär 11 minuter. Driftperioderna varade 2 timmar och 5 minuter och driften var stadig. IVT:s fjärrkontroll är stor och har en tydlig skärm med lättförståeliga symboler. Grundfunktionerna finns på utsidan och tilläggsfunktioner under skjutlocket. IVT har en underhållsfunktion på +10 °C. IVT:s energibesparing ligger ungefär på medel för denna grupp.

 MITSUBISHI Electric landar på bra nivåer genom hela mätskalan. Ultimat prestanda bara vid +7 °C där COP är 5,54. Uppvärmningsförmågan är endast acceptabel, vilket är synd. Som kylare är Mitsu E bra och energieffektiv i denna grupp. Inomhusenheten har fem hatigheter och vid behov kan den ställas in på tyst. Utomhusenheten går stadigt och tyst. Vid tester med halv effekt hittade den den inställda temperaturen lätt. Då den används med full effekt förekom de 8 minuter lång smältningsperioderna vid alla temperaturer och regelbundna testperioder på 1 minut, vilket är karaktäristiskt för Mitsubishi E. Driften varade från ungefär 32 minuter till 2 timmar och var varierande. Mitsubishi E:s fjärrkontroll är stor. Den har stora knappar både på utsidan och under skjutlocket. Skärmen är stor och symbolerna är tydliga och lättförståeliga. Mitsubishi E har en underhållsfunktion på +10 °C. Sparad energi med Mitsubishi E är medel eller under medel.

POSITIVT • Energieffektivitet • Låg bullernivå

POSITIVT • Energieffektivitet • Tydlig fjärrkontroll

POSITIVT • Energieffektivitet • Tydlig fjärrkontroll

NEGATIVT

NEGATIVT

NEGATIVT

Övergripande bedömning: 7,9

Övergripande bedömning: 7,4

Övergripande bedömning: 7,4







Rakennusmaailma 5E/2010

U

59


Slutligt omdöme

Samsung

LG

Modell: AQV09AWA Importföretag: THN Group Oy, Ollila, www.thngroup.fi Pris: 1 490 EUR Garanti: 3 år

Modell: N09SQ / S09SQU Importföretag: Lämpö Plus, Oulu, www.lampoplus.fi Pris: 2 490 EUR med grundläggande installation Garanti: 2 år, kompressor 5 år

 SAMSUNG är i denna grupp endast acceptabel som uppvärmningsapparat. Trots det faktum att den fortfarande fungerar vid -20 °C med 1,83 COP och att den samtidigt producerar 2,1 KW värme. Samsungs fördelar i denna grupp är dess kylförmåga. Samsungs inomhusenhet har fyra hastigheter som inte inkluderar tyst viskning eller hård vind. Utomhusenheten har hög bullernivå och vibrerar tydligt. Vid tester med halv effekt uppnåddes den inställda temperaturen lätt. Vid full effekt förekom inga smältningsperioder och driften var stadig. Samsungs fjärrkontroll är stor och tydlig att använda. Grundfunktionerna finns på utsidan och tilläggsfunktioner under skjutlocket. Skärmsymbolerna är lätta att förstå. Uppnådd energibesparing är under medel i denna jämförelsegrupp.

 LG:s luftvärmepump uppnår acceptabla nivåer som uppvärmningsutrustning i denna grupp. Den fungerar fortfarande vid -20 °C med COP 1,87 och producerar 2 kW värme samtidigt. LG fungerar också bra vid kylning. Inomhusenheten är inte helt tyst, men inte särskilt bullrig heller. Den har fem hastigheter och en automatisk inställning. Utomhusenheten är tyst, men vibrerar en del. Det var svårt att få den inställda temperaturen stadig vid tester med halv effekt. Apparaten fungerade cykliskt och temperaturen gick antingen upp eller ner när den borde ha varit den inställda temperaturen. Vid full effekt förekom smältningsperioder vid varje temperatur och de varade ungefär 10-13 minuter. Driftperioderna varade ungefär 36-46 minuter och driften var stadig. Vid temperaturer på -15 och -20 °C var kylningen av inomhusluften tydlig under smältningsperioden, vilket kan ses som ett tecken på effektiv smältning. LG:s fjärrkontroll är trevligt formad som en banan och skiljer sig från de andra fjärrkontrollerna. Grundfunktionerna finns alla på utsidan och tilläggsfunktioner under skjutocket. Skärmen är stor och symbolerna är lättförståeliga. Uppnåd energibesparing med LG är under medel i denna jämförelsegrupp.

POSITIVT • Kylningsförmåga • Tydlig fjärrkontroll

POSITIVT • Energieffektivitet vid kylning • Uppfriskande originell fjärrkontroll

NEGATIVT • Utomhusenheten vibrerar

NEGATIVT • Utomhusenheten vibrerar

Övergripande bedömning: 6,8

Övergripande bedömning: 6,7 –

Hitachi TM/Rakennusmaailma 5E/09

Vinnare i den tidigare jämförelsen Hitach Premium skulle ha lyckats bra i denna jämförelse också och skulle med all säkerhet fått sin fyra stjärnor. Hitachis prestanda har lagts till i grafiken i denna jämförelse. Så här udvärderades Hitachi förra året. Modell: Premium 18SX8 Importföretag: Ahlsell Oy, Vantaa Pris: 1590 EUR Garanti: 2 år  HITACHI är helt klart den bästa luftvärmepumpen i denna jämförelse. Den producerar högst värmeeffekt vid alla temperaturer. Hitachis värmekoefficient är bäst i hela gruppen vid alla mätta temperturer utom en. COP 5,33 som uppmättes vid +7 °C är bäst i hela klassen. Till och med vid -20 °C är värmeeffekten 2,03 kW. Hitachi sparar i södra Finland ungefär 70 % uppvärmningsenergi och enligt beräkningarna är besparingen till och med i Sodankylä 64 % i bästa fall. En positiv sak gällande Hitachi är alltid det faktum att utomhusenhetens drift är oerhört tyst och att inga vibrationer förekommer. Inomhusenhetens bullernivå vid full effekt är normal, 50 dB(A) 2 meter från källan. Hitachi har en intressant funktion; ungefär en gång per timme stannar apparaten i några minuter och utför en självdiagnostik då den t.ex. kontrollerar behovet av smältning.

POSITIVT • Bäst energieffektivitet • Bra uppvärmningsförmåga NEGATIVT •–



60

U

Rakennusmaailma 5E/2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.