Page 1

V roke tistemu, ki skrbi za uspe„nost in poslovno rast

Zalo nik: Media Terra., d.o.o., Informativno glasilo in katalog medpodjetni„kega poslovanja in ponudb. distribucija: Marec Po„ta 2008.

Posebna ponudba vodnih

stran 3


2 2

O Łem se sploh Ogla„ujte,pogovarjamo? da vas ne bi preglasili!

Slovenijo je zajel val stavk. Pravzaprav niti ne stavk, bolj val gro enj s stavkami. Sindikati imajo v naŁelu p nam gre tako zelo dobro, potem to morajo Łutiti tudi ti k temu dobru prispevajo s svojim delom zaposleni in n samo managerji in lastniki.

Toda, kako sploh vemo, da nam gre tako zelo dobro? Ker tako rekli premier in njegovi ministri? Ker statistika visoko gospodarsko rast? Ker je na cestah videti vedno luksuznih avtomobilov, ki stanejo veŁ kot povpreŁno dvosobno stanovanje?

Podjetnik podjetniku˙ je najbolj„i oglasniVsi ti podatki˙ govorijo zgolj to, da se vlada hvali, medij za ponudbo uspe„na in da je kar nekaj posameznikov uspe„no izkoris tilo tranzicijo, denacionalizacijo in borzni boom, da s vseh proizvodov in dokopalo (po„teno ali manj po„teno) do precej„njih storitev, ki so finanŁnih sredstev. Samo to in niŁ veŁ. namenjeni drugim Tisti trenutek, ko sindikati zagrozijo s stavko, Łe se podjetnikom in zvi„ajo za nekaj procentov, ta isti poskoŁijo in-zaŁno podjetjem. jevati, da bo to zavrlo rast, da bo pognalo spiralo inf Toda ne samo to: visoko v nebo, skratka, da bo imelo katastrofalne uŁink 75.000 slovenskih vse in na vse in da bodo delavci s pet odstotkov vi„jim plaŁami iveli slab„e kot zdaj z ni jimi. podjetnikov so tudi sami potro„niki, kiPovpreŁni Slovenec, ki je pripravljen iti na ulice, sev potrebujejo vse - odmore razumeti, zakaj npr. ne stavkajo Hrvati, ki delajo

manj denarja, v trgovinah kupujejo dra je, pri tem pa i skoraj enako visoko inflacijo? Prav tako ne more razume kako lahko v starih Łlanicah EU, ki jih po rasti- naglo vamo, delavci imajo tudi do dvakrat ali trikrat vi„je p je tam inflacija dvakrat ni ja kot pri nas?

Tr enje oglasnega prostora v glasilu Podjetnik podjetniku Media Terra d.o.o. Parmova 14_1000 Ljubljana Tel.: 01 230 90 29 GSM: 051 354 606 Faks: 01 230 90 30 e-mail: emil@mediaterra.si

Pri vsem tem se ne moremo ogniti obŁutku, da se ves Łas pogovarjamo o napaŁnih stvareh. Sindikati pritiskajo na delodajalce, namesto da bi pritisnili vlado. Ni pravo vpra„anje, ali bo tistih nekaj evrov ostalo v epih las ali pa se bo preselilo v epe delavcev. Ne eni in ne dr bodo zaradi tega ne obogateli in ne obubo ali. Vpra„anj je, zakaj ta vlada (in vse druge vlade) ni sposobna vod de elo tako, da do teh problemov sploh ne bi prihajalo? zakaj ni sposobna ustvariti tak„nega gospodarskega okol v katerem bi bili (skoraj) vsi zadovoljni. NemogoŁe? Ni dr av na svetu, ki dokazujejo, da je mogoŁe.

Medtem pa so ogla„evalske agencije imele svoj tridnevni festival v Portoro u, na katerem so pokazale vse najbol DADA TRADE, d.o.o. kar so v preteklem letu naredile, da bi na„im (in tujim Stegne 27 gospodarskim subjektom „lo bolje. Za ogled dogajanja je SI-1000 Ljubljana Tel.: +386 (0) 1 5 000 560 bilo treba plaŁati veŁ kot zaslu i delavka v Muri za me Fax: +386 (0) 1 5 000 566 e-mail: dada@siol.net


3 3


4 4

Garmin GPS navigacijske naprave V Sloveniji je GARMIN vodilni na podroŁju GPS navigacijskih naprav

avtomobilskih, navtiŁnih

osebnih trenerjev. Naprave so izdelane na naŁin, da zadostijo najbolj zahtevnim standardom zadovoljne

GARMIN n vi 700 serije - osebni potovalni sledi je mo no shraniti do 10.000 toŁk, ki deluje pomoŁnik s slovenskim vmesnikom in govorom. kot elektronske drobtinice, ki pu„Łajo sled va„e poti in s tem zabele ijo toŁno kje ste bili. Pred Napravo odlikuje elegantni dizajn z vgrajeno te funkcije je v shranjevanju in uporabi teh poti anteno, kar izpostavi kompaktnost in moderno raŁunalni„kih aplikacijah, na primer Google Earth obliko naprave. Naprave imajo prilo en sprejemnik prometnih informacij, ki uporabnika opozarja Vse na naprave v n vi 700 seriji imajo vgrajen FM morebitne zastoje, prav tako imajo podporo zaoddajnik, ki omogoŁa brez iŁno po„iljanje zvoka obvestila o prometnih radarjih, tako stacionarnih na obstojeŁ avtoradijski sprejemnik, preko katere kot tudi mobilnih. *Zaradi enostavne uporabe uporabnik in poslu„a glasovno vodenje, MP3 inovativnih lastnosti je n vi 700 serija primerna datoteke, telefonske pogovore in avdio knjige. tako za popotnike kot tudi poslovne e; od- proda Tehnologija Bluetooth omogoŁa, da preko zvoŁnika jnega osebja do kurirskih slu b. in mikrofona, vgrajenega v n vi 760 in 770 uporabnik prostoroŁno govori preko kompatibilne BrezplaŁna uporaba prometnih informacij* pri ga vseh mobilnega telefona. Uporabniki lahko kliŁejo n napravah n vi 700 serije omogoŁa izogibanja telefonske „tevilke shranjene na telefonu ali v b prometnim zastojem. Garmin pri vseh GPS interesnih toŁk (hoteli, restavracije, trgovine i napravah uporablja patentirano tehnologijo Ta naŁin omogoŁa enostavno in varno uporabo Cyclops, s pomoŁjo katere lahko uporabnik proti mobilnega telefona v avtomobilu. plaŁilu pridobi dnevno osve ene informacije - o sta cionarnih in mobilnih radarjih. Naprava omogoŁa Naprave v n vi 700 seriji imajo svetel, na dotik napredno naŁrtovanje poti in vnos do 200 - desti obŁutljiv t.i. widescreen˙ zaslon, diagonale 10, nacij v eni naŁrtovani poti, kar lahko pomenicmkraj„i (480x272 pikslov). Visoko obŁutljiva vgrajena Łas potovanja in ni ji stro„ek za gorivo. V eni antena omogoŁa enostavno upravljanje z napravo v


5 5 avtomobilu, kot tudi na pe„poteh.

fonskega imenika in zadnjih sprejetih klicev in k canih „tevilk. ¨e uporabnik potrebuje tudi - telefo Enostavnej„e upravljanje omogoŁa tudi nova sko „tevilko cilja svojega potovanja, jo -lahko pr mo nost izbire tipkovnice. Pri iskanju destinacije prosto najde in kliŁe v bazi interesnih toŁk na lahko uporabnik izbira med Qwerty in abecednozumo, ki vkljuŁujejo hotele, restavracije, trgovi tipkovnico. Listo zdru ljivih Bluetooth telefonov najdete na Zumo 550 in zumo 500 Deluxe sta prva Garminova www.garmin.com/bluetooth. Zumo omogoŁa tudi navigatorja, oblikovana posebno za motoriste.brez iŁno po„iljanje glasovnih napotkov v Ena izmed lastnosti novega zumo je tudi tehnologi - zdru ljive Bluetooth Łelade. ja Bluetooth, ki vam omogoŁa prostoroŁno telefoni - Na zumo 550 so prednalo ene podrobne karte ranje preko mobilnega telefona. Na klice -odgovar Evrope in GrŁije City Navigator NT (sedaj vkljuŁu jate preprosto tako, da se dotaknete zaslona tudi zumo,kartografijo vzhodne Evrope). Kartografske nato pa govorite preko mikrofona v Łeladi alipodatke preko zagotavlja podjetje NAVTEQ , vodilno sve dodatnega zunanjega mikrofona. Telefonske tovno podjetje na podroŁju kartografskih podatkov „tevilke se da enostavno vna„ati preko zaslonske V bazi interesnih toŁk je veŁ milijonov lokacij, tipkovnice na zumo. Uporabniki pa lahko kliŁejo njimi tudi hoteli, restavracije, bencinski servis tudi drugaŁe zumo vam omogoŁa prenos -tele bankomati in zanimivosti. Naprava ima slovenske


6 6

VELIKONO¨NE PO¨ITNICE od 14. do 25. 3. 2008

Hotel Livada***** Hotel AJDA****Q Hotel Termal**** Vikend Vikend PLUS(3

noŁitve)

206 EUR

150 EUR

128 EUR

309 EUR

204 EUR

174 EUR

* 5 noŁitev od nedelje do petka: dodatno 5% popusta VkljuŁuje: 2, 3 ali 5 polpenzionov na osebo v dvoposteljni sobi, neomeje kopanje, savno, bogat animacijski program, otro„ki klub in „e veliko

Z bogato dedi„Łino Panonskega morja, zdravilno in blagodejno Łrno termo-mineralno vodo, domaŁnostjo in prijaznostjo tukaj„njih ljudi smo v Termah 3000 v Moravskih Toplicah ustvar zavetje zdravja, lepote in nepozabnih do ivetij. Ob vrhunski nastanitvi, bogatih - termalnih ih, razko„nem razvajanju v wellness centrih nudimo tudi „tevilne mo nosti za aktivno pre i

Informacije in rezervacije: TERME 3000 Tel.: 02 512 22 00, 512 22 80 www.terme3000.si,

EN OTROK DO 11,99 LETA IN DRUGI OTROK DO 3,99 LETA V SOBI Z DVEMA ODRASLIMA


7 7

10 RAZLO4. Armirano jedro CHYLON ¤

1. Optimalna opora hrbtenici Leggett & Platt Z ledveno oporo

5. PU pena visoke elastiŁnosti in gostote Enakomere n pritisk

6. 'iroke mo nosti oblaz injenja, od mikrovlaken do

2. Po vi„ini nastavljiv rokonaslon

7.Plinski dvi nik

3. Sede in naslon nastavljiva po vi„ini in

30

mesecev garancije

8.Jekleno podno je visoke nosilnosti

9. Gumirana kolesa tudi za parket

10. Iz rok slovenskih tapetni„kih mojstrov po zasnovi slovenskih

Prilagodljiva oblika hrbti„Ła proti boleŁ STOL AROS JUNIOR

STOL AROS 24 UR za najbolj obremen jena delovna mesta

STOL MEGABIT vse funkcije kot stol Aros + drsna podsede na plo„Ła + naslon za roke nas tavljiv po vi„ini, vrtljiv,

PIVK d.o.o.,Jalnova 49, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 428 90 80, stoli@pivk


9 9

Velika izbira gospodinjskih „ivalnih in overlock stroje Industrijski, raŁunalni„ko voden vezilni stroj.'ivalni stroji e99 odEUR. Overlock stroji; 4-nitni z Hitro in zanesljivo vezenje na vse materiale in diferencialnim pomikom blaga e2od 85 EUR. oblike (majice, kape, prti, nogavice, jakne, IGIMEX, trgovina in storitve d.o.o., BrnŁiŁeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01/561-15-04, faks 01/561-30-28


10 10


11 11

FAPPYCO 734 z difer encialom je kakovosten tirinitni overlock stroj, nepogre ljiv v vsakem gospodinjstvu, z rokavnikom in dodatkom za ivanje zavitih robov z el. uravnavo hitrosti. Odre e in za ije v eni fazi. Z njim lahko v eni fazi obleko za ijete, ob ijete in odre ete odve ni material. Æivate lahko tako kompaktne kot tudi elasti ne materiale,

FAPPYCO

SINGER MOD. 7462

SINGER

MO AN, PRIRO EN, VSES TRANSKI Popolnoma elektronski stroj po neverjetni ceni. -38 programov, avtomatska enostopenjska. Gumbnica po velikosti gumba -7 mm iroki ivi in 13 pozicij gle -Avtomatsko vdevalo niti -Elektronsko vodena mo motorja -Osvetlitev izbranega iva -Hitro ivalni zajemalec -prekrivanje transporta za

Izkoristite posebno ugodnost mar evskih popustov in se oglasite pri nas ter preizkusite kvalitetne izdelke, ki resni no slu ijo svojemu namenu. Marca smo za vas izbrali dva izjemna modela po neverjetni ceni ob nakupu stroja za gotovino. Pohitite, spla alo se vam Ækarje bo. Singer in Solingen. Najve ja izbira ivalnih (50 modelov, od 235 EUR naprej), vezilnih (8 modelov, od 1.430 EUR naprej), overlock strojev (13 modelov, od 237 EUR naprej) in likalnih aparatov Ljubljana: v sloveniji!


12 12

47. mednarodni sejem DOM v rekordnih „tevilkah Od torka, 4. marca, do nedelje, 9. marca 2008, se je na Gospodarskem razstavi„Łu pod skupnim

motom Nove dimenzije va„ega doma! odvil e 47. mednarodni sejem Dom. Na 17.000 m2 razstavnih povr„in se predstavilo 555 podjetij iz 26 dr av. Sejem si je ogledalo 52.000 obiskovalcev. Sejem se lahk

Sejem Dom, eden najveŁjih in najbolj obiskanih - monta sej ne hi„e. Omenimo samo nekaj naslovov s mov na GR, je mednarodni sejem gradbeni„tva, predavnji Zdru evanja lesarstva pri GZS: Nakupno kjer si je mogoŁe ogledati ponudbo stavbnega vedenje kupcev monta nih hi„, Okoljska primer pohi„tva, izdelke za notranjo opremo, urejanje nost in uŁinkovitost kurilnih naprav na -lesno bio doma in njegove okolice, opremo za ogrevanje maso, in Po arna ustreznost lesa in lesnih konstruk hlajenje, materiale in proizvode za gradbeni„tvo cij, in Zagotavljanje kakovosti lesa in lesnih izdelke, ki tehniŁno varujejo, nadgradijo aliproizvodov pa v gradbeni„tvu ipd. enostavno po ivijo domove. Vsako leto Gospodarsko razstavi„Łe d.o.o. skupaj Razstavni del je spremljal bogat obsejemski pro Zdru enjem lesarstva pri GZS e tradicionalno gram, ki ni bil namenjen le strokovni javnosti, podeljuje priznanja Evropska zvezda za najbolj„i ampak vsem obiskovalcem. Organizatorji so ga izdelek stavbnega pohi„tva. Dve enakovredni pripravili v sodelovanju z Zdru enjem lesarstva pri prejmeta izdelka iz programa zunanjega in nagradi GZS, Gradbenim in„titutom ZRMK in s Sekcijo notranjega stavbnega pohi„tva. Nagradi so podeli proizvajalcev monta nih hi„ pri GZS. V okviruna otvoritvi sejma, ki ga je na prvi sejemski dan gradbenega in„tituta ZRMK je potekalo vsak dan odprl minister za gospodarstvo, mag. Andrej brezplaŁno energetsko svetovanje za obŁane. Vizjak. Spregovorili so o uŁinkoviti rabi energije, oLeto„nja dobitnika nagrade EVROPSKA posodobitvah energetskega sistema, o uporabi ZVEZDA sta: toplotnih Łrpalk, o nizkoenergijskih in pasivnih hi„ah, toplotni za„Łiti stavb, o sodobnih kurilnih ¥ za program notranjega stavbnega napravah na fosilna goriva idr. Vsak dan so se pohi„tva podjetje LIP BLED, d.o.o. vrstila tudi predavanja Sekcije slovenskih - proizva za izdelek ognjeodporna notranja jalcev monta nih hi„ z naslovom Kakovost bivanja vrata Kitzb hel z lesom. Med drugim so predstavili primer - naŁrto ¥ za program zunanjega stavbnega vanja monta ne pasivne gradnje ter pasivno hi„o, pohi„tva podjetje INLES d.d. za kako potresno varne in kako energetsko varŁneizdelek so energijsko varŁno leseno okno ISO

Obi ite VELANINE trgovine in se prepri ajte o pestri ponudbi udovitih zaves, karnis, trakov, ipk, tov, panel, rolojev... in skupaj z nami poi ite re itev za va e okno LJUBLJANA,Æmartinska 52, 01 360 31 28; Lesnina, center Brdo, Cesta na Bokalce 40, 01 244 73 KRANJ, Trgovski center Dolnov, Æuceva 23, 04 234 33 PIVKA, 80; Trgovski center Spar, Postojnska c.18A , 05 721 23 06;MARIBOR, Mlinska ulica 26, 02 250 27 43; MARIBOR-STUDENCI, Planet Tu , Na Poljanah 18, 02 420 21 40, CELJE,Planet Tu , Mariborska 128, 03 425 13 90; MURSKA SOBOTA, BTC center, Nem avci 1d, 02 531 19 09; DRAVOGRAD, PC Son ek, Podklanc 31, 02 872 36 50; TRBOVLJE, TPC Spar Trbovlje, Trg svobode 14, 03 563 08 BREºICE, 70; Nakupovalni center

www.velana.

00;


13 13

IMATE PROBLEME S IÆ ENJEM? PONUJAMO VAM BOLJÆE REÆITVE

MBS PRO d.o.o. Razgled 31 6330 Piran P.E. Koper Skladi e Vanganelska cesta 5 6000 Koper e-mail: info@mbs-pro.si tel:05/625 10

IÆ ENJA!

¥ GENERALNA IÆ ENJA, IÆ ENJE NOVOGRADENJ ¥ EKSTRAKCIJA MEHKIH TEKSTILNIH TALNIH OBLOG IN SEDEºNIH GARNITUR ¥ SUHO ÆAMPONIRANJE MEHKIH TEKSTILNIH TALNIH OBLOG ¥ KRISTALIZACIJA MARMORJA ¥ ODSTRANJEVANJE ºVE ILNIH GUMIJEV ¥ ODSTRANJEVANJE GRAFITOV, PESKANJE ¥ SANACIJA MANJÆIH POÆKODB TLAKOV (PLOÆ IC,MARMORJA...), ZAÆ ITA OBJEKTA IN IÆ ENJE ¥ SANITARNA OPREMA, MONTAºA IN OSKRBA S POTROÆNIM MATERIALOM www.mbs-pro.si ¥ GLOBINSKO IÆ ENJE NOTRANJOSTI VOZIL (KOPER, Vanganelska cesta 5) ¥ NAJEM

ISTILNIH STROJEV TASKI, JOHNSON DIVERSEY

¥ NAJEM PLOVILA CASCARUDA, JEKLENA MOTORNA JAHTA 10 m X 3,2 m, VOLVO PENTA DIESEL POKLI ITE NAS, TUDI NAÆE O I OPAZIJO VSE, KAR OPAZIJO VAÆI GOSTJE!

PREVOZNIÆTVO IN GRADBENA Milan Vodlan s.p., Bizovi ka 24, 1261

¥ PREVOZI-IZKOPI ¥ IZDELAVA DVORIÆ IN CESTIÆ ¥ TLAKOVANJE-ASFALTI-

GSM:

041 683


14 14


15 15


16 16

Podjetnik Podjetniku Marec 2008  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you