Page 335

7/11/2013 9:30:46 AM Page no. : 331

VŠENORY - OBEC Všenory U Silnice 151 .............................. 257 711 010 tel. ................................................................ 257 711 189 e-mail ..................................................... obec@vsenory.cz URL ......................................................... www.vsenory.cz

LÉKÁRNA VFN, P2 U Nemocnice 2:

ambulance a odborná pracoviště viz jednotlivé kliniky a oddělení praktičtí lékaři - viz Centrum primární péče FAKULTNÍ TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ VFN:

sekretariát vedoucího lékárníka ........................224 962 106 LÉKÁRNA VFN, výdej pro veřejnost, U nemocnice 2 tel. ................................................................ 224 963 109 LÉKÁRNA VFN, výdej pro veřejnost, Ke Karlovu 6 tel. ................................................................ 224 967 609 LÉKÁRNA VFN, výdej pro veřejnost, Karlovo náměstí 32 tel. ................................................................ 224 966 702 LÉKÁRNA VFN, výdej pro kliniky, Ke Karlovu 2 tel. ................................................................ 224 967 676

I. INTERNÍ KLINIKA: sekretariát, přednosta ..................................... 224 962 061 tel. ................................................................ 224 962 527 primář ............................................................224 962 541 kancelář kliniky ...............................................224 962 526 vrchní sestra ................................................... 224 962 529 jednotka intenzivní hematologické péče (TROD) tel. ................................................................ 224 962 555 hematologické oddělení B ............................... 224 962 554 hematologické oddělení C ............................... 224 962 545

Hematologická ambul. na FP (Karlovo nám. 32): vedoucí lékař na FP ......................................... 224 966 364 staniční sestra na FP ....................................... 224 966 793 kartotéka - příjem pacientů na FP ..................... 224 966 335 kartotéka - léčba pacientů na FP ...................... 224 966 318

II. INTERNÍ KLINIKA: P2 U Nemocnice 2 přednosta kliniky, sekretariát ........................... 224 962 605 tel. ................................................................ 224 962 651 fax .................................................................224 912 154 primář kliniky ................................................. 224 962 692 vrchní sestra ................................................... 224 962 613 klinika - recepce ambulancí ..............................224 962 162 všeob. ambulance ........................................... 224 962 609 koronární jednotka ......................................... 224 962 618 antiarytmická jednotka .................................... 224 962 603 cévní jednotka intenzivní péče ......................... 224 962 867 recepce-ambulance na FP (Karlovo nám. 32) .... 224 966 230

III. INTERNÍ KLINIKA: P2 U nemocnice 1, 2 přednosta kliniky - sekretariát .......................... 224 962 922 fax .................................................................224 919 780 zástupce přednosty ......................................... 224 962 463 primář kliniky ................................................. 224 962 920 vrchní sestra ................................................... 224 962 923 manažerská ambulance ................................... 224 962 390 JIP - koronární jednotka ...................................224 962 931 JIMP - metabolická jednotka ............................ 224 962 964 oddělení B ...................................................... 224 962 932 oddělení C ...................................................... 224 962 945 oddělení D1 ....................................................224 962 961 oddělení D2 ....................................................224 962 919 oddělení D3 ....................................................224 962 901 osteocentrum ................................................. 224 969 280

P2 Karlovo nám. 32: diabetologie, endokrinologie, obezitologie - recepce tel. ................................................................ 224 966 455 Centrum preventivní kardiologie - recepce ........ 224 966 640 Centrum pro závislé na tabáku - recepce ........... 224 966 608

IV. INTERNÍ KLINIKA: P2 U Nemocnice 2 - sekretariát přednosty ......... 224 923 524 tel. ................................................................ 224 962 506 vrchní sestra ................................................... 224 962 503 gastroenterologie ........................................... 224 962 580 všeobecná ambulance ..................................... 224 962 513 koronární jednotka ......................................... 224 962 504 JIP ................................................................. 224 962 869 oddělení A ...................................................... 224 962 488 oddělení B ...................................................... 224 962 476 oddělení C ...................................................... 224 962 505 oddělení D ..................................................... 224 962 484 jednotka nutriční podpory ................................ 224 962 475 jednotka následné koronární péče .................... 224 962 433 gastroenterologie - sekretariát na FP (Karlovo nám. 32) tel. ................................................................ 224 966 699 tel. ................................................................ 224 966 283 gastroenterologie - recepce na FP (Karlovo nám. 32) tel. ................................................................ 224 966 495 tel. ................................................................ 224 966 504

I. CHIRURGICKÁ KLINIKA: P2 U Nemocnice 2 - sekretariát přednosty ......... 224 962 215 vrchní sestra ................................................... 224 962 210 kancelář kliniky ...............................................224 962 201 ambulance ..................................................... 224 962 209 JIP I ............................................................... 224 962 214 JIP II .............................................................. 224 962 193 Karlovo nám. 32 ambulance na FP ............................................ 224 966 436 ortopedická ambulance na FP .......................... 224 966 552

II. CHIRURGICKÁ KLINIKA KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE:

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Praha 2 Nové Město U Nemocnice 2/499 telefonní spojovatelky ............................. 224 961 111 URL ................................................................ www.vfn.cz informační centrum pro pacienty, (evidence hospitalizovaných) tel. ................................................................ 224 963 125 ředitel - sekretariát ......................................... 224 962 001 tel. ................................................................ 224 919 040 legislativně-právní odbor ................................. 224 962 601 přijímání zaměstnanců .................................... 224 962 052 odbor vzdělávání a dalšího vzdělávání Na Bojišti 1 tel. ................................................................ 224 913 551 tel. ................................................................ 224 911 782 technický dispečink ......................................... 224 914 770 útvar krizového managementu ......................... 224 962 741 vrátnice U Nemocnice 2 .................................. 224 963 120 dispečink DZS - autoprovoz ..............................224 912 704 ubytovna Neklanova ....................................... 224 913 592

P2 U Nemocnice 2 - sekretariát přednosty ......... 224 922 695 tel. ................................................................ 224 969 400 primář kliniky ................................................. 224 969 402 vrchní sestra ................................................... 224 969 403 ambulance kliniky ........................................... 224 969 490 pooperační oddělení ........................................224 962 701 lůžkové oddělení kardio ...................................224 969 410 lůžkové oddělení cévní .................................... 224 969 420

CENTRUM PRIMÁRNÍ PÉČE - praktičtí lékaři: P2 Karlovo nám. 32 - MUDr. Zeman ................. 224 966 588 MUDr. Smolíková ............................................ 224 966 587 MUDr. Havlová ............................................... 224 966 584 MUDr. Hochová .............................................. 224 966 561 MUDr. Čejka ................................................... 224 972 143

DENNÍ SANATORIUM HORNÍ PALATA: P5 U Nesypky 28 - spojovatelka ....................... 257 325 118 sekretariát ......................................................257 312 287 psych. ambulance MUDr. Šavlík na FP (Karlovo nám. 32) tel. ................................................................ 224 966 691 ambulance - Dr. Malátová na DAK (Ke Karlovu 2) tel. ................................................................ 224 967 049

Vp - Všeob

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA: P2 U Nemocnice 2 - sekretariát přednosty ......... 224 962 586 ambulance příjmová - kartotéka ....................... 224 962 409 lůžkové oddělení .............................................224 962 408 ambulance na FP - kartotéka (2 Karlovo nám. 32) tel. ................................................................ 224 966 740 venerologie - kartotéka (2 Apolinářská 4) .......... 224 968 230

FAKULTNÍ POLIKLINIKA VFN: P2 Karlovo nám. 32 - telefonní spojovatelky ...... 224 961 111

e-mail ............................................................... fto@vfn.cz e-mail ................................................ fto-evidence@vfn.cz P2 U Nemocnice 2 - primářka oddělení ............. 224 962 755 lékaři ............................................................. 224 962 751 vrchní sestra ................................................... 224 962 753 laboratoř ........................................................ 224 962 752 expedice ........................................................ 224 962 756 kartotéka dárců .............................................. 224 963 112 tel. ................................................................ 224 962 757

FAKULTNÍ TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ ZBRASLAV: P5 K Interně 640 - spojovatelka ........................225 374 211 tel. ................................................................ 225 374 261 primářka oddělení ........................................... 225 374 271 sekretariát ......................................................225 374 270 tel. ................................................................ 257 922 363 lékaři - vyšetřovna .......................................... 225 374 234 vedoucí laboratoří ........................................... 225 374 228 tel. ................................................................ 257 922 570 kartotéka dárců .............................................. 225 374 230

FONIATRICKÁ KLINIKA: P2 Žitná 24 - spojovatelka ............................... 224 964 915 sekretariát přednosty ...................................... 224 964 931 lůžkové oddělení .............................................224 964 911 ambulance ..................................................... 224 964 900

GERIATRICKÁ KLINIKA: P2 Londýnská 15 - spojovatelka ....................... 225 374 111 přednosta .......................................................225 374 116 tel. ................................................................ 222 520 690 primář ............................................................225 374 137 tel. ................................................................ 222 521 105 vrchní sestra ................................................... 225 374 170 tel. ................................................................ 222 515 260 kancelář provozní ........................................... 225 374 139

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA: P2 Apolinářská 18 - sekretariát přednosty ......... 224 967 577 zástupce přednosty ......................................... 224 967 414 primář gynekologické a porodnické části ........... 224 967 223 sekretariát primáře gynekologicko-porodnické části tel. ................................................................ 224 967 029 tel. ................................................................ 224 967 485 vrchní sestra pro gynekologicko-porodnickou část tel. ................................................................ 224 967 121 tel. ................................................................ 224 967 407 primář neonatologické části ............................. 224 967 478 sekretariát primáře neonatologické části ........... 224 967 146 vrchní sestra pro neonatologickou část ............. 224 967 437 I. porodní sál .................................................. 224 967 400 tel. ................................................................ 224 967 035 II. porodní sál ................................................. 224 967 420 tel. ................................................................ 224 967 220 ultrazvuk Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky tel. ................................................................ 224 967 273 Centrum asistované reprodukce ....................... 224 967 418 ambulance (gynekologická), příjem .................. 224 967 491 ambulance porodnická .................................... 224 967 401 ambulance onkologická I ................................. 224 967 481 ambulance onkologická II ................................ 224 967 480 ambulance dětská ........................................... 224 967 433 dětská gynekologie ......................................... 224 967 024 onkologický stacionář ......................................224 967 021 JIP gynekologický ............................................224 967 516 tel. ................................................................ 224 967 116 lůžkové odd. G1 ..............................................224 967 440 tel. ................................................................ 224 967 340 lůžkové odd. G3 ..............................................224 967 424 tel. ................................................................ 224 967 324 lůžkové odd. G4 ..............................................224 967 439 tel. ................................................................ 224 967 339 lůžkové odd. G5 + JIP ......................................224 967 004 tel. ................................................................ 224 967 003 lůžkové odd. P1 .............................................. 224 967 141 lůžkové oddělení P2 + předporodní JIP ............. 224 967 012 tel. ................................................................ 224 967 000 lůžkové odd. P3 .............................................. 224 967 505 tel. ................................................................ 224 967 305 lůžkové odd. P5 + JIP ...................................... 224 967 408 lůžkové odd. P15 ............................................ 224 967 405 neonatologie - novorozenci ..............................224 967 472 tel. ................................................................ 224 967 523 závodní gynekolog na FP (Karlovo nám. 32) ..... 224 966 643

INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV: P6 Šermířská 5 - spojovatelka .......................... 225 003 111 sekretariát primáře ..........................................225 003 205 lékaři UL ........................................................ 225 003 260

KLINIKA ADIKTOLOGIE: P2 Apolinářská 4 - sekretariát přednosty ........... 224 965 035 sekretariát primáře ..........................................224 968 225 tel. ................................................................ 224 968 219 přijímací kancelář ........................................... 224 968 222 ambulance TOXI ............................................. 224 968 207 ambulance ALKO ............................................ 224 968 214 lůžkové oddělení MUŽI .................................... 224 968 234 lůžkové oddělení ŽENY .................................... 224 968 201 Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii ... 224 968 238 Centrum substituční léčby ................................ 224 968 217 tel. ................................................................ 224 911 871

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY: P2 U Nemocnice 2 - přednosta kliniky, primář kliniky, sekretariát ......................................................224 962 243 vrchní sestra ................................................... 224 962 262 toxinologické centrum ..................................... 224 963 355 resuscitační oddělení ....................................... 224 963 355 resuscitační oddělení - Kardiocentrum VFN ........ 224 963 366

KLINIKA DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO LÉKAŘSTVÍ: P2 Ke Karlovu 2 - přednosta .............................224 967 733 vrchní sestra ................................................... 224 967 730

fax .................................................................224 967 113 ambulance ..................................................... 224 967 776 JIRP, převozová služba .................................... 224 911 453 Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch tel. ................................................................ 224 967 099 tel. ................................................................ 224 967 748 tel. ................................................................ 224 967 749 Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch - příjem materiálu ....................................................... 224 967 199

331

V

KLINIKA NEFROLOGIE, P2 U Nemocnice 2: sekretariát přednosty ...................................... 224 962 696 kancelář ......................................................... 224 962 574 dialyzační středisko ......................................... 224 962 660 dialyzační středisko Faustův dům ..................... 224 962 184 oddělení akutní medicíny A (OAM) ................... 224 962 684 lůžkové oddělení E .......................................... 224 962 663 lůžkové oddělení F .......................................... 224 962 570 oddělení peritoneální dialýzy ............................224 963 297 ambulance FP - Karlovo nám. 32 ...................... 224 966 790

KLINIKA PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ:

Praha

ambulance somatopsychologická PhDr. Janáčková CSc. (Na Bojišti 1) .................. 224 964 172

P2 Na Bojišti 1 - přednosta .............................. 224 964 532 sekretariát ......................................................224 964 537 vedoucí ambulance ......................................... 224 964 521 kartotéka ....................................................... 224 964 512

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: P2 Na Bojišti 1 - nepřetržitá služba ................... 224 919 293 tel. ................................................................ 224 915 402 tel. ................................................................ 224 964 325 P2 U Nemocnice 2 - sekretariát ........................ 224 962 696 kancelář ......................................................... 224 962 574 oddělení akutní medicíny A (OAM) ................... 224 962 684 nefrologické oddělení E ................................... 224 962 663 nefrologické oddělení F ................................... 224 962 570 dialyzační středisko ......................................... 224 962 660 dialyzační středisko Faustův dům ..................... 224 962 184 oddělení peritoneální dialýzy ............................224 963 297 ambulance FP - Karlovo nám. 32 ...................... 224 966 790

KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE: sekretariát ......................................................224 963 191 primář ............................................................224 963 009 objednávání pacientů ...................................... 224 963 138 lůžkové oddělení A .......................................... 224 962 729 lůžkové oddělení B .......................................... 224 962 151 Centrum fotonické medicíny ............................ 224 965 069

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ: P2 Albertov 7 - přednosta ................................ 224 968 492 primář ............................................................224 968 512 sekretariát ......................................................224 968 479 kartotéka ....................................................... 224 968 491 vedoucí fyzioterapeut ...................................... 224 968 494 sekretariát 2, U Nemocnice 1 ........................... 224 962 963 úsekový fyzioterapeut 2, Areál A ...................... 224 962 356 lékař na FP (Karlovo nám. 32) .......................... 224 966 212 kartotéka na FP (Karlovo nám. 32) ................... 224 966 226

I. KLINIKA TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ: P2 Karlovo náměstí 32 přednosta - sekretariát .................................... 224 966 303 fax .................................................................224 941 500 primář ............................................................224 969 211 vrchní sestra ................................................... 224 966 367 recepce ambulancí .......................................... 224 966 403 spirometrie ..................................................... 224 966 402

Firmy a organizace

ubytovna Klimentská ....................................... 222 313 371 náměstek pro léčebnou péči ............................ 224 962 022 tel. ................................................................ 224 962 023 ekonomický náměstek ..................................... 224 962 026 Náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu tel. ................................................................ 224 969 341 Žurnální služba ............................................... 224 963 110 Zdravotně sociální oddělení ............................. 224 964 112 Oddělení nutričních terapeutů .......................... 224 964 117 Linka pro odvykání kouření - Modrá linka ......... 844 600 500 nemocniční hygienik Na Bojišti 1 ..................... 224 964 124

NEUROLOGICKÁ KLINIKA: P2 Kateřinská 30 - sekretariát primáře .............. 224 965 519 sekretariát přednosty ...................................... 224 655 550 tel. ................................................................ 224 922 678 vrchní sestra ................................................... 224 965 552 neurologická všeobecná ambulance ................. 224 965 501 centrum pro diagnostiku a terapii myasthenia gravis tel. ................................................................ 224 965 541 tel. ................................................................ 224 918 055 centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových poruch tel. ................................................................ 224 965 539 tel. ................................................................ 224 916 981 centrum pro diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod ...........................................224 965 563 centrum pro poruchy spánku a bdění ................ 224 965 518 neurologie ambulance na FP (Karlovo nám. 32) tel. ................................................................ 224 966 529 centrum pro léčbu demyelinizačních nemocí na FP (Karlovo nám. 32) ........................................... 224 966 515 ambulance dětská na DAK (Ke Karlovu 2) ......... 224 967 059

OČNÍ KLINIKA: P2 U Nemocnice 2 informace - objednání pacientů ........................ 224 962 341 primář ............................................................224 962 344 tel. ................................................................ 224 963 004 kartotéka ....................................................... 224 962 128 tel. ................................................................ 224 962 343

ODDĚLENÍ ORL (ušní, nosní, krční): P2 U Nemocnice 2 - sekretariát primáře ............ 224 962 361 tel. ................................................................ 224 920 608 vrchní sestra ................................................... 224 962 302 lůžkové oddělení .............................................224 962 316 ambulance všeobecná ..................................... 224 962 315 ambulance dětská ........................................... 224 962 360 ambulance vestibulární a OTN ..........................224 962 314 sluchadla ....................................................... 224 962 362 audio ............................................................. 224 962 320 ODDĚLENÍ RADIAČNÍ OCHRANY tel. ................................................................ 224 969 216

ONKOLOGICKÁ KLINIKA: P2 U Nemocnice 2 sekretariát ......................................................224 962 219 přednosta .......................................................224 962 296 primář ............................................................224 962 498 ozařovny ........................................................ 224 962 253 tel. ................................................................ 224 962 295 lůžkové oddělení .............................................224 962 235 lůžkové oddělení - lékaři .................................. 224 962 252 kartotéka na FP (Karlovo nám. 32 B) ................ 224 966 760 tel. ................................................................ 224 966 342 sekretariát na FP (Karlovo nám. 32 B) ............... 224 966 751 vrchní sestra na FP (Karlovo nám. 32 B) ............ 224 966 755 ekonom na FP (Karlovo nám. 32 B) ................... 224 966 757

Přivedeme Vám více zákazníků

VP real, a.s. P3 Hradecká 2526/3 ....................... 222 261 401 VPJ COMPANY s.r.o. P9 Čerpadlová 573/3 .........284 818 629 VPÚ DECO PRAHA a.s. Praha 6 Podbabská 1014/20 ............................ 220 188 301 VR ATELIER - RYTINA ROBERT P9 Bukovinská 96 ........................................... 266 317 512 VR AUTOSKLO s.r.o. P9 Lipnická 1438 ............... 608 260 764 VR s.r.o. P10 Městská 543 ................................. 222 716 841 VRA-TECH E&P, s.r.o. P6 Karlovarská 126/103 ... 235 317 363 Vrabcová Magdalena P4 Tererova 1347/1 ..........272 658 824 Vrabec Evžen P1 Opletalova 1566/30 ................. 224 232 152 VRABEC JAN JUDr. - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ P5 Lidická 336/28 ................................................ 257 329 619 Vrábel Alexander P7 Sochařská 333/2 ................ 233 370 129 Vráblíková Marie MUDr. P9 Živonínská 1630 .....281 973 158 VRACHOS s.r.o. P4 Sinkulova 678/37 ................. 241 432 647 VRAKOVIŠTĚ AUDI - SOUKUP MARTIN Praha Novovysočanská 975 .......................................266 312 171 Vraná Jana MUDr. P5 Krškova 807/21 ............... 251 810 045 Vrána Jiří Praha Pod Višňovkou 1661/33 ............. 724 808 206 Vrána Jiří P5 Lidická 881/7 .................................257 224 336 Vrána Luděk Mgr. P2 Lazarská 13/8 .................. 221 595 330 Vrána Milan P4 Budějovická 1126/9 ................... 241 732 104 Vrána Radek P8 Křižíkova 179/26 ...................... 222 311 233 VRANÉ NAD VLTAVOU - OBEC Vrané n. Vlt. Březovská 112 ............................. 257 760 352 VRÁNOVÁ MILENA PaedDr. Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 ..................... 222 520 461 e-mail ............................................... vranova.m@volny.cz Vranská lékárna Vrané n. Vlt. Oblouková 610 ..... 257 760 414 VRATA PLOTY.CZ - Kladišovský Jindřich P9 Zamašská 887/12 ....................................... 286 855 342 Vratislav Kostrba UNISERVIS P6 Evropská 462/233 ...................................... 257 210 696 Vratislav Mikšaník - RONY ELEGANT P9 Poděbradská 242/10 ................................... 284 819 194 Vrátný Tomáš P9 Kolbenova 960/27C ................. 281 867 719 Vrážel Praha Podkovářská 933/1 ........................ 223 018 984 Vrba Luděk PhDr. - Klinická psychologie Praha 2 Vratislavova 33/2 ................................ 224 919 906 e-mail ...........................................vrba@psychoanalyza.cz Vrba Martin P4 Vnoučkova 521/2 .......................604 733 495 VRBASKLO spol. s r.o. P4 Budějovická 602/126 tel. ................................................................ 225 379 800 Vrbata Pavel P4 Na Novině 1400/22 .................. 241 481 571 Vrběcký Josef Ing. P5 Pod Akáty 84/24 .............. 257 940 452 Vrbská Praha Ke Strašnické 1207/7 ..................... 737 134 957 Vrchlabský Tomáš JUDr. - advokát Praha 2 - Vinohrady Vinohradská 1216/87 ......... 222 253 060 Vrchní soud v Praze P4 nám. Hrdinů 1300/11 ..... 241 400 323 VRL PRAHA a.s. Praha 10 Ke Kablu 378/24 .............................. 272 704 040 tel. ................................................................ 272 701 560 tel. ................................................................ 272 702 818 tel. ................................................................ 272 703 535 Vrňák Praha Bítovská 1227/9 ............................. 222 952 038 VROBEL s.r.o. P5 Stroupežnického 525/20 .......... 257 214 013 Vronský Richard P5 Štefánikova 320/42 ............. 257 322 229 VRŠA - SPORT s.r.o. P4 Chemická 955 ............... 267 315 000 Vršecká Hana P2 Na Kozačce 1212/4 ................. 604 913 910 Vršecký Josef P2 Na Kozačce 1212/4 .................. 604 565 877 Vršek Praha Dobrovského 1078/32 ..................... 222 958 998 VRŠOVICKÁ NEMOCNICE P10 Oblouková 837/7 tel. ................................................................ 271 721 060 271 724 055 Vršovická zdravotní a.s. P10 Oblouková 837/7 ...271 008 801 Vršovické knihkupectví, s.r.o. P10 Moskevská 262/57 ................................... 271 725 371 Vršťala Jiří P10 Veronské nám. 590 .................... 739 070 768 VRTALOVÁ EVA - ZLATNICTVÍ P9 Dr. Marodyho 177/1 ................................... 283 930 382 Vrťátková Hana MUDr. P8 Klapkova 185/56 ...... 284 689 054 VRUPIS spol. s r.o. Praha Hodkovická 115 .......... 241 719 976 P4 Nedvědovo nám. 1164/14 ........................... 241 719 637 Vrzáček Jiří Praha Ovčí hájek 2154/4 .................. 222 360 391 Vrzal Martin P9 Náchodská 2579/141 ................ 281 925 060 Vřeský Petr P1 nám. Republiky 656/8 ................. 222 251 000 P10 Veronské nám. 403 ................................... 222 212 956 VS PETROL s.r.o. Davle K Pivovaru 302 .............. 257 770 083 VS - vybavení staveb, spol. s r.o. Libeř Libeň 110 ............................................... 241 941 155 VSK DUŠEK s.r.o. Praha Lednická E354 .............. 281 860 665 VSL SYSTÉMY CZ, s.r.o. P5 V Násypu 339/5 ....... 251 091 680 VSM, spol. s r.o. P8 Na Rokytce 1029/30 ............ 284 821 501 VSP AUTO, s.r.o. P9 Pod Šancemi 444/1 ............. 284 811 202 VSV-ENGINEERING P5 Staropramenná 654/29 ... 257 315 851 VŠE ZA...CO, spol. s r.o. P9 Lihovarská 1096/6 ... 224 261 234

Profile for Mediatel spol. s r.o.

Zlaté stránky Praha 2013  

Tištěný katalog firem

Zlaté stránky Praha 2013  

Tištěný katalog firem

Advertisement