Page 1

P R I S L I S T E 2 017


DEN STØRSTE REKLAMESAMKØYRINGA I N O R D FJ O R D Nordfjord finn du heilt nord i framtidsfylket Sogn og Fjordane - på grensa til Møre og Romsdal. Om lag ein tredel av folket i Sogn og Fjordane bur i Nordfjord. Næringslivet i regionen spenner frå eksport av fisk til konfeksjon via eige Operahus og ei IT-næring i stor vekst. Nordfjordsamkøyringa er den dominerande reklamekanalen i Nordfjord og består av mediehusa Fjordenes Tidende, Fjordingen, Fjordabladet og Firda Tidend. Nordfjordsamkøyringa hjelper deg med å formidle din bodskap ved annonsering på print, nett og mobil. Ingen andre speglar alt som hender og har ein slik posisjon i Nordfjord som desse fire tradisjonsrike lokalavisene.

PRODUK T Nordfjordsamkøyringa dekker områda Vågsøy, Selje, Bremanger, Vanylven, Nordfjordeid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Jølster. Med husstandsdekning på 82% på print i tillegg til betydeleg digital trafikk, er dei fire lokalavisene produkt som er ein viktig del av nordfjordingane sin kvardag. Vi skreddarsyr forslag til deg slik at du får best mogleg utbytte av dine reklamekroner i våre kanalar.

2|

PRINT

Ved annonsering på print når du 31.000 lesarar og betalar i utgangspunktet berre for to aviser - og får to aviser med på kjøpet.

NETT

Webproduktet består av nettstadane fjt.no, fjordingen.no, fjordabladet.no og firdatidend.no. Desse nettstadane har 32.000 unike brukarar og 240.000 sidevisingar per veke. Nettstadane har nasjonale standardiserte annonseformat.

MOBIL

Mobilutgåvene til dei respektive nettstadane nyttast av over 22.000 unike brukarar som totalt genererer 100.000 sidevisningar per veke. Mobilutgåvene har òg nasjonale standardar for annonseformat.


PRINT FRISTAR

Bestillingsfrist: 2 virkedagar Materiellfrist: 2 virkedagar Avbestillingsfrist: 2 virkedagar

STØRRELSAR

Annonseside: 6 spaltar à 38 mm. Maks høgde 365 mm. (Sjå modulkart) Tekstside: 5 spaltar à 46 mm. Maks høgde 365 mm. (Sjå modulkart) Minste modulstorleik M22B (80/96 x 107 mm)

PRISAR

Sjå modulkart

MATERIELL SENDAST

nordfj@fjt.no

PRISAR NETT

D I G I TA LT Format Toppbanner Skyskrapar Nettboard Stillingsbanner Artikkelboard Mobilbanner Mobilbanner

Storleik 980x150 / 980x300 180x500 / 280x500 980x150 / 980x300 980x300 480x400 300x300 300x150

Kb 100 kb 100 kb 100 kb 100 kb 100 kb 100 kb 100 kb

Tekniske spesifikasjonar for spesialformat ved etterspurnad.

MATERIELLFRIST

2 virkedagar før kampanjestart

MATERIELL SENDAST

nordfj@fjt.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONAR Filtypar: image eller Rich media

Image: JPEG/JPEG eller GIF Hugs at landingsside/URL som annonsen skal lenkast til må vere vedlagt. Gi beskjed om annonsen ikkje skal vere klikkbar. Rich Media: HTML eller Redirect TAG. Ved html annonsar må det leggjast til rette for at linken blir opna i nytt vindauge (target=_blank). Filnavnet må innehalde formatet for fila i filnamnet og bør ikkje innehalde store bokstavar, mellomrom, teikn eller bokstavane æ, ø og å. For meir informasjon, sjå: www.nordfjordsamkøyringa.no/annonseinformasjon

Format Storleik Pr visn. Toppbanner 980x150 0,22 Toppbanner, stor 980x300 0,30 Skyskraper 1 180x500 0,19 Skyskraper 1, stor 280x150 0,25 Skyskraper 2 180x500 0,14 Skyskraper 2, stor 280x500 0,20 Skyskraper 2 sticky 180x500 0,21 Netboard 1, stor 980x300 0,17 Netboard 1, mega 980x450 0,32 Netboard 2 stor 980x300 0,12 Netboard 2, mega 980x450 0,15 Netboard 3 stor 980x300 0,10 Netboard 3, mega 980x450 0,12 Artikkelboard 480x400 0,28 Stillingsbanner 980x300 0,25 980x300 0,20 RUN OF NETWORK 180x500 ALT. 1 980x300 980x150 0,20 RUN OF NETWORK 180x500 ALT. 2 480x400 980x300 0,18 180x500 RUN OF NETWORK ALT. 3 980x300 480x400 1020x150 0,65 180x500 WALLPAPER 180x500 980x150 0,35 DOMINANS 180x500 (Alle format blir vist samtidig) 480x400 980x300 0,35 DOMINANS 180x500 (Alle format blir vist samtidig) 480x400

PRISAR MOBIL

Format Storleik Pr visn. Toppbanner 300x150 0,25 Toppbanner, stor 300x300 0,30 Midtbanner 1 300x150 0,20 Midtbanner 1, stor 300x300 0,22 Midtbanner 2, stor 300x300 0,26 Bunnbanner stor 300x300 0,11 Stillingsbanner 300x150 0,30 Stillingsbanner, stor 300x300 0,40 RUN OF NETWORK 2 formater 300x300 0,27 RUN OF NETWORK 2 formater 300x150 0,22 | 3


M O D U L K A R T/A N N O N S E P R I S A R 55

246 x 365

54

196 x 365

53

146 x 365

TEKSTSIDE OG SIDE 1

52

96 x 365

51

46 x 365

Pris Tekstside 65.750 Produksjon 2.625

Pris Tekstside 52.600 Produksjon 2.100

Pris Tekstside 39.450 Produksjon 1.575

Pris Tekstside 26.300 Produksjon 1.050

Pris Tekstside 13.150 Produksjon 525

45

44

43

42

41

246 x 291

196 x 291

146 x 291

96 x 291

46 x 291

Pris Tekstside 52.600 Produksjon 2.100

Pris Tekstside 42.080 Produksjon 1.680

Pris Tekstside 31.560 Produksjon 1.260

Pris Tekstside 21.040 Produksjon 840

Pris Tekstside 10.520 Produksjon 420

35

34

33

32

31

246 x 218

Pris Tekstside 39.450 Produksjon 1.575

35B

246 x 181

196 x 218

Pris Tekstside 31.560 Produksjon 1.260

34B

196 x 181

146 x 218

Pris Tekstside 23.670 Produksjon 945

33B

146 x 181

96 x 218

Pris Tekstside 15.780 Produksjon 630

32B

96 x 181

46 x 218

Pris Tekstside 7.890 Produksjon 315

31B

46 x 181

Pris Tekstside 32.875 Produksjon 1.313

Pris Tekstside 26.300 Produksjon 1.050

Pris Tekstside 19.725 Produksjon 788

Pris Tekstside 13.150 Produksjon 525

Pris Tekstside 6.575 Produksjon 263

25

24

23

22

21

246 x 144

Pris Tekstside 26.300 Side 1 53.100 Produksjon 1.050

25B

246 x 107

196 x 144

Pris Tekstside 21.040 Side 1 42.480 Produksjon 840

24B

196 x 107

146 x 144

Pris Tekstside 15.780 Side 1 31.860 Produksjon 630

23B

146 x 107

96 x 144

Pris Tekstside 10.520 Side 1 21.240 Produksjon 420

22B

96 x 107

46 x 144

Pris Tekstside 5.260 Side 1 10.620 Produksjon 210

21B

46 x 107

Pris Tekstside 19.275 Produksjon 788

Pris Tekstside 15.780 Produksjon 630

Pris Tekstside 11.835 Produksjon 473

Pris Tekstside 7.890 Produksjon 315

Pris Tekstside 3.945 Produksjon 158

15

14

13

12

11

246 x 71

Pris Tekstside 13.150 Side 1 26.550 Produksjon 525

15B

246 x 34

Pris Tekstside 6.575 Side 1 13.275 Produksjon 263

4|

196 x 71

Pris Tekstside 10.520 Side 1 21.240 Produksjon 420

14B

196 x 34

Pris Tekstside 5.260 Side 1 10.620 Produksjon 210

146 x 71

Pris Tekstside 7.890 Side 1 15.930 Produksjon 315

13B

146 x 34

Pris Tekstside 3.945 Side 1 7.965 Produksjon 158

96 x 71

Pris Tekstside 5.260 Side 1 10.620 Produksjon 210

12B

96 x 34

Pris Tekstside 2.630 Side 1 5.310 Produksjon 105

46 x 71

Pris Tekstside 2.630 Side 1 5.310 Produksjon 105

11B

46 x 34

Pris Tekstside 1.315 Side 1 2.655 Produksjon 53 Alle prisar eks. mva


M O D U L K A R T/A N N O N S E P R I S A R 56

248 x 365

55

206 x 365

54

164 x 365

53

ALM. PLASS OG STILLING LEDIG

122 x 365

52

80 x 365

51

Pris Alm.plass 47.400 Stilling ledig 59.670 Produksjon 2.625

Pris Alm.plass 39.500 Stilling ledig 49.725 Produksjon 2.625

Pris Alm.plass 31.600 Stilling ledig 39.780 Produksjon 2.100

Pris Alm.plass 23.700 Stilling ledig 29.835 Produksjon 1.575

Pris Alm.plass 15.800 Stilling ledig 19.890 Produksjon 1.050

56B

55B

54B

53B

52B

51B

248 x 328

206 x 328

164 x 328

122 x 328

80 x 328

Pris Alm.plass 7.900 Stilling ledig 9.945 Produksjon 525

Pris Alm.plass 42.660 Stilling ledig 53.703 Produksjon 2.625

Pris Alm.plass 35.550 Stilling ledig 44.753 Produksjon 2.363

Pris Alm.plass 28.440 Stilling ledig 35.802 Produksjon 1.890

Pris Alm.plass 21.330 Stilling ledig 26.852 Produksjon 1.418

Pris Alm.plass 14.220 Stilling ledig 17.901 Produksjon 945

46

45

44

43

42

41

248 x 291

206 x 291

164 x 291

122 x 291

80 x 291

Pris Alm.plass 31.600 Stilling ledig 39.780 Produksjon 2.100

Pris Alm.plass 25.280 Stilling ledig 31.824 Produksjon 1.680

Pris Alm.plass 18.960 Stilling ledig 23.868 Produksjon 1.260

Pris Alm.plass 12.640 Stilling ledig 15.912 Produksjon 840

46B

45B

44B

43B

42B

41B

248 x 255

206 x 255

164 x 255

122 x 255

80 x 255

Pris Alm.plass 27.650 Stilling ledig 34.808 Produksjon 1.838

Pris Alm.plass 22.120 Stilling ledig 27.846 Produksjon 1.470

Pris Alm.plass 16.590 Stilling ledig 20.885 Produksjon 1.103

Pris Alm.plass 11.060 Stilling ledig 13.923 Produksjon 735

36

35

34

33

32

31

248 x 218

206 x 218

164 x 218

122 x 218

80 x 218

Pris Alm.plass 23.700 Stilling ledig 29.835 Produksjon 1.575

Pris Alm.plass 18.960 Stilling ledig 23.868 Produksjon 1.260

Pris Alm.plass 14.220 Stilling ledig 17.901 Produksjon 945

Pris Alm.plass 9.480 Stilling ledig 11.934 Produksjon 630

36B

35B

34B

33B

32B

31B

248 x 181

206 x 181

164 x 181

122 x 181

80 x 181

Pris Alm.plass 19.750 Stilling ledig 24.863 Produksjon 1.313

Pris Alm.plass 15.800 Stilling ledig 19.890 Produksjon 1.050

Pris Alm.plass 11.850 Stilling ledig 14.918 Produksjon 788

Pris Alm.plass 7.900 Stilling ledig 9.945 Produksjon 525

26

25

24

23

22

21

248 x 144

206 x 144

164 x 144

122 x 144

80 x 144

Pris Alm.plass 15.800 Stilling ledig 19.890 Produksjon 1.050

Pris Alm.plass 12.640 Stilling ledig 15.912 Produksjon 840

Pris Alm.plass 9.480 Stilling ledig 11.934 Produksjon 630

Pris Alm.plass 6.320 Stilling ledig 7.956 Produksjon 420

26B

25B

24B

23B

22B

21B

248 x 107

206 x 107

Pris Pris Alm.plass 14.220 Alm.plass 11.850 Stilling ledig 17.901 Stilling ledig 14.918 Produksjon 945 Produksjon 788

16

248 x 71

15

206 x 71

164 x 107

122 x 107

Pris Alm.plass 7.110 Stilling ledig 8.951 Produksjon 473

Pris Alm.plass 4.740 Stilling ledig 5.967 Produksjon 315

14

13

12

11

164 x 71

122 x 71

Pris Pris Pris Pris Alm.plass 9.480 Alm.plass 7.900 Alm.plass 6.320 Alm.plass 4.740 Stilling ledig 11.934 Stilling ledig 9.945 Stilling ledig 7.956 Stilling ledig 5.967 Produksjon 630 Produksjon 525 Produksjon 420 Produksjon 315

248 x 34

15B

206 x 34

14B

164 x 34

Pris Pris Pris Alm.plass 4.740 Alm.plass 3.950 Alm.plass 3.160 Stilling ledig 5.967 Stilling ledig 4.973 Stilling ledig 3.978 Produksjon 315 Produksjon 263 Produksjon 210

Alle prisar eks. mva

13B

122 x 34

80 x 71

12B

11B

80 x 34

Pris Pris Alm.plass 2.370 Alm.plass 1.580 Stilling ledig 2.984 Stilling ledig 1.989 Produksjon 158 Produksjon 105

38 x 107

Pris Alm.plass 2.370 Stilling ledig 2.984 Produksjon 158

Pris Alm.plass 3.160 Stilling ledig 3.978 Produksjon 210

38 x 144

Pris Alm.plass 3.160 Stilling ledig 3.978 Produksjon 210

Pris Alm.plass 9.480 Stilling ledig 11.934 Produksjon 630

16B

80 x 107

38 x 181

Pris Alm.plass 3.950 Stilling ledig 4.973 Produksjon 263

Pris Alm.plass 18.960 Stilling ledig 23.868 Produksjon 1.260

38 x 218

Pris Alm.plass 4.740 Stilling ledig 5.967 Produksjon 315

Pris Alm.plass 23.700 Stilling ledig 29.835 Produksjon 1.575

38 x 255

Pris Alm.plass 5.530 Stilling ledig 6.962 Produksjon 368

Pris Alm.plass 28.440 Stilling ledig 35.802 Produksjon 1.890

38 x 291

Pris Alm.plass 6.320 Stilling ledig 7.956 Produksjon 420

Pris Alm.plass 33.180 Stilling ledig 41.769 Produksjon 2.205

38 x 328

Pris Alm.plass 7.110 Stilling ledig 8.951 Produksjon 473

Pris Alm.plass 37.920 Stilling ledig 47.736 Produksjon 2.520

38 x 365

38 x 71

Pris Alm.plass 1.580 Stilling ledig 1.989 Produksjon 105

38 x 34

Pris Alm.plass 790 Stilling ledig 995 Produksjon 53 | 5


DEN STØRSTE R E K L A M E S A M K Ø Y R I N G A I N O R D FJ O R D LOKALAVISA FOR

n esy ane. I Svelge under Jul -artist ein mens eekend Rockw 19 slapp OG 1816-17 SIDE

prykk ikke op l i år et må ner Tenker tre k er ikke

7 uar 201 03. jan Tysdag l kr. 25, Laussa

rd

rdfjo

i No Størst

2017

Sandane

40 21 40 Tipstelefon: 40

ONSDAG 4. JANUAR 201

Nyttårsbarnet frå Hyen Nr. 1 • 94. årgang • Laussal kr 30,-

7

.no www.fjordingen

Rift om tomtene

ng an er i ga Hopland Kraft

n 12 av 20 tomter reserve

rte n Fleire unge som

Siste side

FREDAG

6. JANU

Selje + E

vil heim

AR 2017

• NR. 2 •

143. ÅRG

ANG • LAUS

SAL: KR.

25,- • WWW

id = san

– Jølster må få kulturetaten

.FJORDA

BLADET.N

Alt før bustadfeltet Valborgkleiva C ved Sandane er lyst ut for opparbeidi reserverte av potensielleng, er tolv av 20 tomter husbyggjarar. Teknisk Kjell Petter Solhaug sjef opplyser at fleire av dei inter-

Gloppen får toppkarakter av fylkesarkivaren

esserte tomtekjøpa rane er unge utflytte glopparar som ønskjer å kome tilbake igjen. Og i sjøkanten har Sandane Panorama planar om tretten nye leilegheiter. Side 4 og 8

Side 6

ar og er bygd for t er eigd av 27 grunneigar i Randaelva. Kraftverke

FOTO: BENGT FLATEN

e vasskraftanlegg Kraft, nest størst •d Hoplandgodt ksjonen. Ane. Me i gang med produ i Stryn, er k vidar lviik olv ol veka i desember. i Ho sett i drift andre rs. vart drifta t de legge be An ilie n

neen on iv fam le og so Jar som dr Endre han broren , r Oldeide l i seg haOG 7 Anne 6 ande SIDE seier landh n r oss, tikk fo Arvid starta er det sone bu re e har vo annen seinar Januar – Livet an med m 56. 60 år m i 19 .00 som sa i eige hus kl. 10 ren kjella januar vare

JANNE FOTO:

HAUG N LIST WELTZIE

Merkelget sa

sdag r tor starte r kl. 10.00 ua 5. jan

NB: Vi

hold

gt er sten

onsdag

g 5. daag orrssd øy to

r i Mål

4.1.

starte

JANUAR-SAL

n på 22,9 GWh. jon sproduksjo årsproduks

k yret i kraftla inviterte styret elll opning • Torsdag i romju ffisiel på omvising. Offisi verket bygdefolk DESSE SIDE 2, 4 OG 5 våren. vert ein gong utpå

Jens August klar for nye utfordringar

Jens August Guddal og er Muri tek nye steg klar for nye utfordrin gar i eliteserieklubben reiser Viking. 17-åringen frå Stryn for å utvikle seg vidare som fotballer keeper. – Målet mitt å gå gradene i Viking. SIDE 17

ein gjennomsnittleg

- No begynner arbeidet

at Mange er glade for g landslinja i skiskytin kjem til Stryn. Torstein av dei. Tvinnereim er ein SIDE 10 OG 11

Filmpremiere på raud løpar i Oldedalen

Side 12

BUTIKKANE STARTAR JANUA RSAL TORSDAG 5. JANUAR - OPE TIL IL 18.00

va smekkfullt hus Det var til filmen prem på premiera av «Ka dei bala med» (Dag duoen DagisDagus Dag Asle Mykløen og Ivar Indrebø, bildet) PLUKK & MIKS Raude/gule/grøne epler, appelsiner, femte juledag. klementiner

Kjære kunde, Bulandet er eit levande fiskerisamfunn der fisk har vore livsgrunnlaget i generasjoner. Vi på Bulandet Fiskeindustri AS jobbar for at du skal få eit best mogeleg produkt.

12 90

Frå forha ndlingsmøte (Selje, ordfø t rar KrF), mellom Eid og Selje Tolaas) Ørnulf Lilles onsdag (frå tøl (Selje , rådmann), venstre): Sigurd Reksnes Judith

Forhan (Eid, SP), Kvåle (Selje dlin Eli , Tp) og semje om gsutvala til Gunn SandeFørde Aarskog Eid og (Selje, SP). (Eid, H), Åslau kommu ein intensjonsa g Krogsæter Ikkje på Selje har biletet: Anfin nane. Beg (Eid, rådm n Sjåstad, ann), Siri ge kom vtale om samans kome fram Selje Frp Sandvik munar (Eid, og Eid-o rdførar Alfred AP), Stein Rober ønskjer låing av dei til seg på lage t Osda Bjørlo (V). t, to å ha Våg (Foto: Yngvel søy med vanskeleg for men då under føresetn Vågsøy NYHEND ader som E 2, 3 og å svelgje. kan vise 5 seg

Håper det gjev meirsmak! Oss på Bulandet Fiskeindustri AS

-30%

og pærer. Pr. kg

TORO SUPPER/SAUSAR/GRYTER

Utvalde variantar

SIDE 15

Mektig Messias

ONSAR SJÅ ANNONSAR SIDE 11

Nordfjordeid-Naustdal-San

dane-Sogndal-Florø-Øvre

FISK FRÅ BULANDET

-30

1

Kraft ved inntaket

Side 10

Hillersøy lettsalta torsk, torsk naturell, sei og lettsalta 1,5 kg fryst brosme.

Årdal-Kaupanger-Høyanger -Førdegården 7–23 (8–21)

5 3700 1

Nesdal i Hopland

Startar den store 100-års festen

Møt olje -optimiste n Sennes et

Bli med

Førde 8–22 (20)

BULANDET FISKEINDUSTRI AS · 6987 BULANDET · TLF: +47 57 73 30 30 · FAKS: +47 57 73 30 39

7 090 03

v a i ar drift k k i t år bu Her g ET SALG

Ole Johnny Rein energi: Styreleiar

til Sør-K orea der skipsverft Odd Kåre med utrus Senneset tning og Hansteen. jobbar på klargjering verdas av Stato største il-plattform a Aasta

HELG 8-11

Etablerer seg på

Eid

Eit nytt rådgjeving sselskap reiseliv innan skal etable re seg på Nordfjorde id. Synn øve Elisab Aabrekk eth er ein av partnarane landsdekka i det nde selsk apet.

NYHENDE

7

Snø på Har pen

Harpefosse n kan tilby over er både natur det meldt snø og om endå kunstig meir vinter snø til helga 14 OG vêr.

NYHENDE

ar g fadr å jer se ar Ønsk ai håp adz r. h Ahm eidara Abdulla med fleire nt bli kje 3 2 OG SIDE

O

t

Side 5

7 090035 36001 2

LES DA

ang 107. årg

tysdag

Nr. 1,

8 0 0 10 7 090035 3

flott at Det er lk som fo det er dre. an hjelperGENS LEIAR

Oppryk lagets nye ). og for Eid an Hafsås (24 Dan Jør TEN SPOR

Nr. 1, 82. årgang Laussal kr. 25,–

INDRE NORDFJORD

03. JANUAR STRYN TYSDAG

inn e året tar hel det ny Rocka spelte lokale lte i ytre

AL ØY LEFD VIC NR 68 – MÅL

15

. Og fram-

92 1 GAT E : 57 85 17 TLF

FJORDINGEN

Postboks 248, 6781 Stryn Tlf. 57 87 45 00 Kontaktperson: Ove André Aarskog Kjem ut: Tysdag og fredag Opplag 2015: 3.797* Fjordingen.no

FJORDENES TIDENDE

Postboks 55, 6701 Måløy Tlf. 57 84 90 00 Kontaktperson: Ståle Tennebø Kjem ut: Tysdag og fredag Opplag 2015: 4.566* Fjt.no

FJORDABLADET

Rådhusv. 6, 6770 Nordfjordeid Tlf. 57 88 53 10 Kontaktperson: Hilde Kroken Kjem ut: Tysdag og fredag Opplag 2015: 2.458* Fjordabladet.no

FIRDA TIDEND

Postboks 38, 6821 Sandane Tlf. 57 86 87 81 Kontaktperson: Atle Nygård Kjem ut: Mandag, onsdag og fredag Opplag 2015: 2.921* Firdatidend.no

*) Godkjent opplag frå Mediebedriftenes Landsforening 2015

Rune Henden | Marknadssjef | rune.henden@fjt.no | 454 45 244 Nordfjordsamkøyringa | Postboks 55, 6701 Måløy | nordfj@fjt.no | nordfjordsamkøyringa.no

Prisliste Nordfjordsamkøyringa 2017  

Den største reklamesamkøyringa i Nordfjord. Nordfjordsamkøyringa dekker områda Vågsøy, Selje, Bremanger, Vanylven, Nordfjordeid, Hornindal,...

Prisliste Nordfjordsamkøyringa 2017  

Den største reklamesamkøyringa i Nordfjord. Nordfjordsamkøyringa dekker områda Vågsøy, Selje, Bremanger, Vanylven, Nordfjordeid, Hornindal,...