Norsk Eplefest

Page 1

Gvarv . september

29


2

norsk eplefest 2018

Telen

Onsdag 19. september 2018

Ny rekord i 13. forsøk?:

Interessen øker hvert år

Grunnlagt 1928 ANSVARLIG REDAKTØR: Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no

NYHETSLEDER: Kai Andersen

kai.andersen@telen.no

Leder

Det du vil, det får du til

Sauherad og Fruktbygda – to navn på samme område på sletta fra Lifjell og ned til Norsjø. Dette område har naturgitte forutsetninger for fruktdyrking som ikke så mange andre områder har. Kombinasjonene gjorde sitt til at presten Enevold Steenblock allerede i 1738 plantet den første eplehagen, flere tiår senere gjorde oberst Hans Mow Grønvold det samme for at soldatene skulle få sunn mat! Plommer, pærer og epler ble plantet og en forsiktig start var i gang via Grønvolds gartnere.

"

Utpå 1900-tallet begynte flere å plante. En av dem som så muligheten var bank­ sjef Hans Th. Prestholdt som dro til utvandra brødre i Amerika, studerte fruktdyrking, tok med seg kunnskap om sprøyting og fikk da fine epler folk ville ha. Med det var epleeventyret i gang inntil 1960-tall­et da det ble avsetningsproblemer. Interessen falt, men 1986 står risset inn i bygdas historie da Hans Moen, Svein Børte, Erlend Rugtveit og Arnulf Rein dro ut og hentet kunn­ skap om fryktdyrking og klipping av trær til det som ble kalt slank spindel. Det ga jevnt moden og fin frukt på trærne. Jeg husker det selv da de stolt presenterte metoden for meg som journa­ list for å spre budskapet. Metoden slo an. I dag er råder bedre metoder. Det forskes.

Samspillet i Sauherad gir gode resultater. Det får andre til å se til Fruktbygda.

Det er imponerende hvordan dette er drevet videre av mennesker med kunnskap knyttet til flere miljøer og med Midt-Telemarks Land­ brukskontor som et kjernehus. Produsentenes investeringer, utviklingen innen foredling, avtalene med giganter innen dagligvarehandel og nytenkningen imponerer. Næringsutvikling­ en skjer raskt. Arbeidsplasser skapes. I 2020 er produksjonen økt med 50 prosent. Stikk den!

ansvarlig redaktør E-post redaksjon: telen@telen.no E-post annonseavd.: annonser@telen.no E-post privatannonser: privatannonser@telen.no E-post abonnement: abonnement@telen.no Sentralbord: 932 34 200 (08.00–16.00)

Abonnement: 852 33 270 (08.30–16.00)

Privat annonser: 932 34 211 (08.00–16.00)

Annonseavd. BREDRUP, Marianne BRENDEMO, Marit Alvestad SKÅRNES, Harald

Avfotografering av stoff og annonser for videre reproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale med Telen Telen betinger seg retten til å lagre og utgi alt stoff i avisen i elektronisk form, gjennom publisering i Telens elektroniske avis via Internett og i avisens databaser og elektroniske arkiv.

930 19 595 932 34 211 990 47 767

930 19 595 959 92 185 990 47 767

Telen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Sats: Telen A/S Trykk: Amedia Trykk A/S

29. september, huk av datoen i kalenderen din. Den 13. utgav­ en av Norsk Eplefest er stapp­ full av aktiviteter fra morgen til kveld. Nå håper arrangørene på ny rekord. – Det må vi håpe på. Vi har sett en økende interesse for denne festen som setter fokus på lokal mat. Med et sted mel­ lom 70 og 80 utstillere, under­

holdning fra scenen og en lang rekke andre aktiviteter, kan det bli ny rekord. I fjor hadde vi drøye 3000 inne på stasjons­ området og vi kan håpe på litt flere denne gangen. Eplefesten har blitt en tradisjon stadig flere vil ha, sier leder av Norsk Eple­ fest, Eivind Lønnheim, som selvsagt håper på godt vær.

Den 13. utgaven av Norsk Eplefest kan gi ny publik

Sammen for ø – Norsk Eplefest markerer vår posisjon i norsk fruktbransje. Den gjør oss stolte. Vi er virkelig gode og jeg opplever at hele miljøet er opptatt av å bli bedre på vei mot økt vekst og utvikling. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Ordfører Mette Haugholt lar seg servere av eplefestens ge­ neral, Eivind Lindheim. Kom­ munen spiller på lag med så vel næringen som Norsk Eplefest. De er sammen om målet om økt vekst og utvikling, nye arbeids­ plasser og økt lønnsomhet for produsentene slik at det skapes investeringsevne.

Har stort potensial Ordføreren er ikke redd for at lokal og nasjonal fruktproduk­ sjon går på en smell når stadig mer areal omdisponeres til epler, pærer, plommer, morell­ er og bær. Norsk sauenæring gikk på en slik smell da «alle» ble rådet til å satse på sau. – Det er ingenting som tyder på det ifølge fagfolkene. Im­ portgraden er fortsatt høy og vi har flere faktorer på vår side. De klimatiske forholdene rundt Norsjø er optimale for frukt og bær og vi har ny teknologi som forlenger holdbarheten. Flere bønder har planer om å utvide sine frukthager. Det ser vi posi­ tivt på, sier Mette Haugholt – som nå skal finsikte en ny nær­ ingsplan for den nye storkom­ munen Midt-Telemark. Frukt og bær vil der garantert få en sentral plass i den.

Har sansen for viljen Ordføreren legger ikke skjul på at hun er imponert over fagmil­ jøet ved Midt-Telemark land­ brukskontor og faginstansene ellers i kommunen. Like impo­ nert er hun over viljen til å satse blant produsentene. – Midt-Telemark blir den stør­ ste landbrukskommunen i Te­ lemark, det både forplikter og utfordrer. Fruktnæringen står for en svært stor verdiskapning

gjennom produksjon og fored­ ling. Skatteinntektene er bety­ delig for Sauherad kommune. – Vi ser helt klart nye mulig­ heter innen foredling, opp­ levelsesturisme og ikke minst i økt kompetanse, forskning og

utvikling. Det er så mange gode krefter som arbeider for å ut­ vikle seg, sier Haugholt.

Bygger omdømme Og Sauherads førstedame slår bastant fast at fruktnæringa re­


Telen

Byr på lunsj på en viktig møteplass – Sauherad kommune mener Eplefesten er en viktig arena. Vi inviterer gjester til lunsj. Det kan skape nye nettverk. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

inviterer: Mette Haugholt

bruker festen som møteplass.

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

Ordfører Mette Haugholt har drøye 50 på gjestelista for årets Eplelunsj som i sin tid ble skapt

av tidligere ordfører Hans Sunds­ valen. Det er Mettes tredje­ lunsj. – Vi ønsker å si klart fra at Norsk Eplefest er viktig. Under årets lunsj vil jeg si litt om kli­ mautfordringene vi står foran – noe vi har sett veldig tydelig denne sommeren. Vi har fokus på matvaresikkerhet og det må skje lokalt. Jeg er opptatt av at det skal skapes nye nettverk på

tvers av både profesjoner og in­ teressefelt, sier ordføreren. Hun har invitert stortings­ benken, bondeorganisasjon­ ene, fylkespolitikere, forskere, Øst-Telemarkens Brukseierfor­ ening som regulant av det vik­ tige vannspeilet og vassdraget, næringslivet, hotell- og restau­ rantbransjen, aktører innen turis­me og selvsagt produsent­ er og faginstanser knyttet til

3

frukt- og bærnæringen. – Litt mingling før vi skal del­ ta på den 13. utgaven av Norsk Eplefest kan gi gode relasjoner som i neste omgang kan bidra til at aktører finner felles mulig­ heter. Jeg vet at tiltaket er po­ pulært og at mange opplever det som viktig å ha en slik arena under dette årlige arrangement­ et, sier ordføreren som låner Moens fruktlager like ved.

kumsrekord:

økt vekst og utvikling

smak: På Norsk Eplefest er det smak av matglede som serveres villig vekk.

TONNEVIS: Hvert år øker avlingene og verdiskpaningen. Arbeidsplasser skapes.

står sammen: Ordfører Mette Haugholt og leder i Norsk Eplefest, Eivind Lønnheim, står sammen om å skape vekst og utvikling innen frukt- og bærnæringen i Sauherad. – Potensialet er fortsatt stort og vi skal videre, sier de to som vet fagmiljøene er sterke og robuste. presenterer positiv og god om­ dømmebygging for Sauherad. – Epler er knyttet til en sunn og god opplevelse. Eplefesten er en viktig del av denne om­ dømmebyggingen og bevisst­ gjør oss lokalt og regionalt om

Sauherads posisjon i en ek­ spansiv norsk fruktbransje. Jeg kunne ønske meg noe mer na­ sjonal eksponering, sier Mette Haugholt og legger til at hvert fjerde eple som spises i Norge kommer fra Sauherad.

NM i most og cider – Norsk Eplefest har gjort det kunststykke at de har fått ar­ rangert et norsk mesterskap hvor produsenter av eplemost og cider kommer til Oslo for å konkurrere om å levere det bes­

te produktet. Denne kåringen har fått prestisje blant produ­ sentene, restaurantene og bransjen som helhet. Vi vet det er krevende å få nasjonal opp­ merksomhet, men både kom­ munen og Norsk Eplefest er

Stemning: Alltid folksomt. Rekorden er drøye 3000. opptatt av å nå et slikt mål. Med Norsk Eplefest feirer vi oss selv, skaper stolthet og identitet. Målet er å etablere Sauherad som Norges frukthovedstad, sier Haugholt, vel vitende om at laget består av elitespillere.


4

norsk eplefest 2018

Det skjer mye kult for barna – Det er så fint at så mange går sammen om å skape Norsk Eplefest. Og barna får selvsagt sin dose. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Eplefest-moro: Flere organisasjoner bidrar til at barna som besøker Norsk Eplefest også skal få en festdag preget av aktivitet.

Telen

Onsdag 19. september 2018

Hege Ann Skaret vet mange barn gleder seg til Eplefesten hvert år. Med 12 foregående arrangemen­ter har Eplefesten

blitt et høydepunkt for mange barn og unge. – Frivilligsentralen stiller opp med hoppeslott og mange aktiviteter som alltid faller i god jord. Det samme gjør elev­ ene ved Sagavoll Folkehøysko­ le som er med på underhold­ ningen på hovedscenen, de lag­er epletavla hvert år og de lager hjernetrim for barna, sier Skaret som selvsagt har bestilt

godt høstvær med god tempe­ ratur. De to fra Landbrukets Hus berømmer alle de frivillige som gjør en formidabel inn­ sats. Mellom 50 og 60 person­ er tråkker til for å få festdagen i mål med rigging, vakthold, strøm, bygging av scene og alt annet som skal på plass. Eple­ festen er et stort løft til beste for fellesskapet.

Folkefesten det bare er gøy å arrangere med lokal mat i fokus:

70–80 vil vise seg fram

STOR INTERESSE: – Interessen for å være med som utstillere er stor, fastslår Hege Ann Skaret (t.h.) og Anita Cecilie Kirkevold. 70–80 stander er på plass 29. september.

– Det er bare så fryktelig gøy. Eplefesten er en folkefest stadig flere vil ha med seg.

annet flott skal vises fram av produsentene selv. Noe for de fleste, lover Kirkevold.

En arena for informasjon

Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Hege Ann Skaret og Anita Ceci­ lie Kirkevold legger siste hånd på puslespillet for hvor alle 70– 80 utstillerne skal plasseres rent praktisk og i forhold til egne behov. Området ved Gvarv stasjon blir smekkfullt av utstillere og publikum 29. sep­ tember.

Har venteliste – Det er stor interesse for å være med og vi har heldigvis vente­ liste som er kjekk å ha når noen faller ut i 12. time, sier Hege Ann Skaret, opptatt av å gjøre Eplefesten til en markering av regional matproduksjon og håndverk preget av kvalitet.

FOLKEFEST: Norsk Eplefest er alltid en folkefest. Dette bildet er fra festen i 2014. Det er ventet mer enn 3000 til den 13. utgaven i år. – Råvarene er der, men også ferdig produkter av rike smaks­ opplevelser. Spekemat, baker­ varer, grønnsaker, selvsagt eplemost og andre epleproduk­ ter, bær og saft, honning, fisk, poteter, smultringer. Nesten alt som er mulig å spise laget av nydelige råvarer, samt eksotisk

mat produsert med råvarer fra området, er på plass. Og for all del, det er fokus på osteproduk­ sjon når vi har en gulleplevinn­ er som har frontet norsk ost og tatt det mange skritt videre. Det har meldt seg flere osteprodu­ senter, og det er jo veldig spen­ nende, mener Anita Cecilie Kir­

FRA LUFTA: Slik foreviget Espen Hesthag festen med drone. kevold som er klar for sin 10. eplefest som koordinator.

Håndverk og tradisjon – På Eplefesten er selvsagt kniv­makere på plass, men også andre kunstarter er med. Smykker, strikkekunsten, bro­ derier, bøker og en lang rekke

– Eplefesten er også en møte­ plass mellom organisasjoner og publikum. Blant andre Cøliaki­ foreningen på plass, Bygde­ kvinnene, Røde Kors og Hus­ flidslaget for å nevne noen, sier Skaret, glad for at det er aktive foreninger i lokalsamfunnet. – Det blir solgt mye annet enn eple og frukt på festen, også sukkerspinn til stor glede for barna! Men sett fokus på epler, oppfordrer Kirkevold før folke­ festen som skal by på mangfold fra egne produksjoner. – Totalt er det stor bredde på utstillerne på Eplefesten og det er varierte og smakfulle opplev­ elser i form av både mat og un­ derholdning. Eplefesten bygger stolthet og identitet. Begge del­ er er viktig å ta med seg videre, poengterer de to samstemt.


Slik får du Eplefesten!

Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

5

Hver dag

Åpne gardsutsalg.

Torsdag 27. september 15.00, 16.00 og 17.00: Eldres Eplefest på Furumoen, Furu­ heim og Sauherad Bygdeheim. Program ved kulturetaten i Sauherad kommune og eple­ kakeservering ved Sauherad Bygdekvinnelag. Åpent for alle.

Fredag 28. september 18.00–24.00: Galleri Nyhuus. Utstillingsåpning. Årets Eple­ festkunstner Christopher Råd­ lund. Kunstnerisk innslag ved Knut Buen. Diktopplesing hver time fra kl. 20.00. Nattåpne atelier og gallerier: 12–24: Kjell Hellströms Ateli­ er, Runaug Venås, Galleri Karen.

Lørdag 29. september 09.30: Åpen kyrkje på Nes; Musik­k og lyrikk ved Johannes Sundsvalen, Bruno Hageman og Ivar Solbu som en del av «Eplevandring til Gvarv». 10.00: Eplevandring på frukt­ bare stier fra Nes kyrkje til Gvarv. (Mulig med parkering på Saga­ voll og transport til Nes kyrkje kl. 09.15).

Eplefestens kjerne! 10.00–16.30: Markedsdag på stasjonsområdet i Gvarv sen­ trum: Frukt, mat, kultur, handverk, folkefest og livlig handel. «Eplesprell» aktiviteter, leik og moro for barn. Inngang kr. 100,-. For alle med studentbevis kr. 50,-. Barn til og med 15 år gratis. Inngangs­ billetten blir med i trekning på kunstverk av Årets Eplefest­ kunstner og eplekasser. 12.00: Offisiell åpning av Norsk Eplefest 2018 ved Jan Siver­ t Jøsendal, påtroppende fylkesrådmann for Vestfold Telema­rk. Tildeling av Årets Gulleple 2018 til Pascale Baudonnel ved Nina Sundquist, administrer­ ende direktør i Matmerk. Presentasjon av Årets Eplefestkunstner Christopher Rådlund. Utstilling i Galleri Nyhuus.

ny rekord? Antall besøkende har steget år for år. I fjor kom drøye 3000 til Eplefestens kjerne på Gvarv stasjon. Årets program har mangt å by på og det kan gå mot ny rekord. Vårt bilde er fra festen i 2011. Årets festival er den 13. i rekken og markerer Gvarv som frukthovedstad. En fargerik fest på mange måter. Velkommen! «Eplesangen» med solister og storkor fra Sauherad barne- og ungdomsskole. Kulturinnslag med solister og Eplebandet. Avduking av årets epletavle av elever ved Sagavoll folke­ høgskole. 15.30: Sceneprogram med underholdning og musikk ved Eplebandet og solister. Utdeling av ungdommens kulturpris, UngKulPris 2018. Kåring av beste bod. 16.05: Trekning av kunstverk av Årets Eplefestkunstner og eplekasser på inngangsbillett­er.

Åpne atelier og gallerier Lørdag 29. september: 11/12.00–17/18.00: Galleri Ny­ huus, Kjell Hellströms Atelier, Runaug Venås, Galleri Karen, Arne Kleng Dahle.

Søndag 30. september 12.00–18.00: Åpne atelier og gallerier: Galleri Nyhuus, Kjell Hellströms Atelier, Runaug

sjon av jubilantene. Bløtkake og kaffe. Konsert med Nina Gromstad og Bruno Hagemann: Høsttoner. Fri entré. Kollekt.

Kunsten blomstrer Mange atelier og gallerier hold­ er åpent under Norsk Eplefest. Galleri Nyhuus, Nyhuus Gard, Nyhusvegen 9, Gvarv. Årets Eplefestkunstner. Utstilling.

eplekuNST: Elever fra Porsgrunn videregående skole med blomsterdekorasjoner som profesjon utsmykker området. Venås. Sauherad kirke kl. 11.00: Høsttakkefest. Kirka blir pyntet av Sauherad Bygdekvinnelag. Gudstjenesten ledes av sokne­ prest Anne-Inger Lunner og di­ akon Ivar Solbu. Bruno Hage­ man er organist. Konfirmant­ ene deltar, og det er takkoffer til Konfirmantens Solidaritets­ aksjons prosjekt i Tallinn. Kon­

firmantene fra 1958 og 1968 ønske­ s særlig velkommen. Overrekkelse av kunstbok om demonveggen i Sauherad kirke, med etterfølgende presenta­ sjon og foredrag. Nes menighetshus kl. 13.00: Middag for konfirmantjubilant­ ene og ledsagere. Nes menighetshus kl. 15.00. Menighetsfest. Enkel presenta­

Kjell Hellströms Atelier Verksvegen 60, Hørte. Fra tegning til ferdig tresnitt. Runaug Venås Gamlegata 17, Gvarv. Biletkunstnar. Galleri Karen, Gvarvgata 39, Gvarv Malerier og skulpturer. Arne Kleng Dahle Skrivarvegen 11, Gvarv.

GVARV FRUKT OG BÆR • Epler og epleprodukter fra Gvarv • Lokalprodusert honning, plommer, tomater, poteter, syltetøy og diverse saftslag • Kling, lefse og flatbrød og nystekte steinovnsbrød alltid med: Sagavoll folkehøyskoles elever har siden starten alltid bidratt med

friske innslag fra scenen.

Gvarv frukt og bær finner du ved riksveg 36, like utenfor Gvarv sentrum (mot Ulefoss). Produkter fra Beli Naturprodukter. Åpningstid: 10.00-18.00 hver dag. Tlf. 913 54 243


6

norsk eplefest 2018

Torunns sommerpunsj:

Telen

Onsdag 19. september 2018

Epleblomsten gullkantet – Telejuice på vei:

Friskt og godt

Satser friskt på videreutvikling

– Denne kan du gjerne prøve, jeg kan love en frisk opplevelse, sier Torunn Irene Rugaas. 10 dl eplemost, 6 dl ingefærøl, 10 dl sitronbrus, 1 stk. lime i tynne skiver, ½ agurk i tynne skiver, 1 beger bringebær, litt frisk ingefær, 1 potte frisk mynte. Bland og la trekke 1 ½ time. Server med isbiter. Nydelig!

Epleblomsten AS sitt siste innleverte regnskap for 2017 viser en omsetning på 19 741 000, et driftsresultat på 2 960 000 og hvor egenkapital var positiv med 4 228 000 ifølge tall fra Purehelp. Telejuice AS sitt siste leverte regnskap for 2017 viser en omsetning på 15 797 000, et driftsresultat på -1 718 000 og hvor egenkapital var positiv med 2 202 000. Selskapet som har tre hele

driftsår bak seg, har imidlertid et positivt resultat på 737 000 etter en total omsetning disse tre årene på 55,6 millioner kroner. Bedriften satser på utvikling av nye produkter og har i likhet med Epleblomsten en offensiv profil. Begge bedrifter gleder seg over økt eple- og fruktproduksjon. Årets frukthøst lover bra for begge bedrifter som følge av god sødme og god kvalitet på frukten.

Gira på Sauhera Epler og frukt er Sauherads fremste merkevare. Gunn Tove Aarbakk og Torunn Irene Rugaas har to stillinger på clutchen – rett ut og gassen i bånn.

utenom som handler om restauranter, bakerier og enkeltstående kunder. – Og nye omsetningskanaler går fortsatt via jungeltelegraf­ en. Det er noen som har drukk­ et produktene og som forteller hvor bra opplevelsen har vært, sier Torunn Irene Rugaas.

Jens Marius Hammer

– Det føles godt og riktig å selge naturens eget produkt. Vi snakker om helt ren vare uten konserveringsmidler eller annen tilsetning. Dette handler ikke om konsentrat, men et rent naturprodu­kt. Her handler det om et produkt med langt høy­ ere næringsinnhold enn konsentrat, presiserer Gunn Tove. – Ingen slankekost, men sunt og godt. Jeg skal ikke snakke konsentrater og lavprisprodukt­ er ned, men vi snakker om divisjonsforskjell, supplerer Torunn Irene.

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Det er veldig utfordrende å være med på denne ekspansive reisen Sauherad befinner seg i. Vi leter etter nye smaker, nye produkter og nye muligheter som kan øke anvendelse av epler og frukt som ikke går til «spisemarkedet». I så måte ivaretar vi ressursene på en optimal måte, sier daglig leder ved Telejuice AS, Gunn Tove Aarbakk (43), som understreker at nedfallsfrukt aldri slipper gjennom kvalitetskontrollen før pressing.

Blir stolt av oppdraget – Epleblomsten, Telejuice og Telefrukt samarbeider tett for vekst og utvikling og det er et viktig oppdrag vi har for produsentene av frukt og bær vi har. Det å få avsetning for det de produserer er jo synonymt med vekst og utvikling. Bøndene i Sauherad er utrolig ekspansive og jeg føler meg sikker på at dette vil vokse i årene som kommer, sier markedsansvarlig ved Epleblomsten AS, Torunn Irene Rugaas (48). – Og jeg er stolt når jeg står ute på stand i forretningene eller på messer. Vi er sammen størst på juice og most i Norge. Og det er lett å snakke om produktet når kvaliteten er så god, sier markedsføreren av drikke som er godt for kroppen.

Sterke posisjoner Og de to juice- og mostprodusentene i Sauherad har skaffet seg gode og sterke posisjoner i markedet. Både Epleblomsten og Telejuice er leverandører til Bama, mens Telejuice også har Rema 1000 gjennom merkevar­ en BaRe. Epleblomsten leverer til giganten Norgesgruppen, men også til 70–80 kunder

Pur, ekte vare

Må styrke merkevaren Begge er opptatt av kommunen og Telemark fylkeskommune fortsetter arbeidet med å styrke merkevaren gjennom økt produksjon av epler, plommer og bær i Sauherad. De klimatiske forholdene med god varme og vannspeilet på Norsjø gir gunstige forhold som må utnyttes. – Vi ser at bøndene griper mulighetene ved å satse på nyplanting og økt produksjon. Vi har fortsatt muligheter til å presse mer epler og da er økt tilgang viktig, sier Gunn Tove, som jobber med flere nye, mulige drikkeprodukter med eple som basis. Produksjonslinja fra eplehage til butikk, som i Sauherad er svært god, må stadig være under utvikling.

Kom gjerne på besøk – Vi er opptatt av at alle politik­ ere i regionen forstår hvor viktig frukt- og bærdyrkinga er for vår region. Vi snakker om mange arbeiderplasser og høy omsetning. Det kan bli flere arbeidsplasser i årene som kommer, så kom gjerne på besøk, inviterer de to ambassadørene for det som bokstavelig talt er en kjerneverdi for Sauherad. – Det er også ønskelig med samarbeid med NAV om rekrut-

tering av norsk arbeidskraft og vi har løpende kontakt med Folkeuniversitetet for språkkurs for de utenlandske arbeid­ erne, sier Gunn Tove. – Vi er også opptatt av at ledige åkerlapper tas i bruk for økt fruktproduksjon. Vi selger oss

tomme og det er et større potensial, sier Rugaas.

1,4 millioner liter De to bedriftene presset safta ut av ikke mindre enn 1 802 000 kilo epler i fjor. Det ga samlet om lag 1,4 millioner liter juice

og most. Og årets eplehøst tyder på at det blir et godt år. Den varme sommeren har gitt mye naturlig sukker i frukten. – Ja, selv sommerfrukten som vanlig vis kiler av syrlighet i kjeven, har i år så mye sødme i seg at kilingen blir borte. Jeg vil


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

– Samarbeid gir resultater – Vi konkurrerer ikke, vi samarbeider.

Det sier Torunn Irene Rugaas og Gunn Tove Arbakk. De to bedriften­e utveksler erfaringer, ser på nye muligheter og bygg­ er hverandre. Telejuice på sin side importe­ rer også epler for å holde pro­ duksjonen løpende og hilser økt produksjon velkommen.

Bedriften kan blande flere eple­ sorter i en presseprosess. Epleblomsten AS kjører kun en sort i hver presseprosess. Det er Telefrukt som i hovedsak fôrer de to bedriftene med epler. Begge har kapasitet til å ta unna mer epler og derfor imøteser de resultatene av pro­ sjektet «Frukt i Fokus» og alt det gode arbeidet produsent­ ene gjør i Sauherad med stadig

å ta i bruk nytt areal, planting, forsking og utvikling. Begge setter pris på å være en del av miljøet som nyter høy respekt i den nasjonale bransjen. – Det er fryktelig gøy å spille på lag med så dyktige mennes­ ker og vi sverger til samarbeid på alle områder. Telefrukt AS eier 65 prosent av Telejuice AS, Epleblomsten de resterende 35 prosentene.

stolt: Torunn Irene Rugaas er stolt av hva Sauherad får til.

7

jakter: Gunn Tove Aarbakk jakter på nye muligheter.

ads merkevare men det jobbes nå aktivt for å anvende alt. Pelletsproduksjon har vært diskutert, men inve­ steringene synes uforholds­ messig høye. – Vi må se på mulighetene og er åpne for innspill, inviterer den daglige lederen ved Tele­ juice, som eies av produsent­ bedriften Telefrukt AS med 65 prosent og Epleblomsten AS med 35 prosent.

Eplejuice på bordet – Vårt motto er: «Eplejuice på alle kjøkkenbord!» sier de to ambassadørene for naturpro­ duktet fra Sauherad. – Hjemme hos oss har brusen blitt kutta ut til fordel for juicen på lørdagskveldene for gutta mine på åtte og 10 år, samboer­ en min henger litt etter, men det pågår en prosess med å kon­ vertere han fra brus til eple­ juice, ler Gunn Tove. – Jeg har en favoritt som jeg drikker veldig ofte og serverer når noen kommer på besøk. Eplejuice spedd med litt Farris gir en frisk og god drikk – og po­ pulært er det også, sier Torunn Irene, som også lager punch med mye godt i. (Se oppskriften på toppen av side 6.)

Stadig noe nytt

full fart: Torunn Rugaas (t.h.) og Gunn Tove Aarbakk gleder seg over stadig større produksjon i Sauherad. Sammen vil de bidra til å styrke regionens fremste merkevare. karakterisere det som en jubel­ sommer hva kvalitet angår, sier Torunn Irene, som ikke blander eplesorter når det presses i lå­ ven på Sauar.

En betydelig utfordring Gunn Tove var avdelingsleder

ved Idea Kompetanse på Not­ odden for ett år siden. – Det har vært en bratt lær­ ingskurve og en betydelig ut­ fordring. Jeg synes det har vært svært motiverende å komme inn i et faglig miljø med så høy kompetanse som det vi ser i

hele dette miljøet. Det er så mange som vil videre og det trigger meg. Jeg bruker all den kompetansen andre sitter med for å finne gode løsninger. Nå har vi våre produkter på pante­ flasker og vi jobber også med å kunne skape flasker med spesi­

aldesign for nettopp deg.

Avfallet skal anvendes De to produsentene jobber ak­ tivt med å ta i bruk hele eplet. Ved pressing blir det 70 prosent juice av eplet, 30 prosent avfall. Noe går allerede til dyrefôr,

– Det er så gøy å jobbe med det­ te og nå lanserer vi en solbær­ smoothie som er ønsket av Meny. Jeg har stor tro på dette produktet som i likhet med alle andre produkter er rene og uten tilsetninger. Det å finsikte markedsmuligheter er utrolig utfordrende og spennende. Vi selger ferskvare og det er bare tre stikkord som gjelder; kvali­ tet, kvalitet og kvalitet. Oppnår vi det er nemlig kunden villig til å betale litt mer, poengter Torunn Irene Rugaas, som for noen år siden lanserte eple­ sirup som blant annet gir en smakfull opplevelse på oster når det skal nytes under en hyggelig kveld med en god rød­ vin til. – Vi skal videre, vi vil være med på å utvikle Sauherads fremste merkevare. Vi som om­ råde har grunn til å være stolte, og det markeres med Eplefest­ en som vi begge gleder oss til, sier de to ambassadørene.


8

Jul norsk eplefest 2018

Telen

Onsdag 19. september 2018

Book dere inn til vår fantastiske julebord-langhelg som starter allerede onsdag 28. november.

Velg mellom fire flotte kvelder eller familiejulebord på søndagen med vår kjente buffet.

Det blir underholdning og fantastisk stemning. Book julebordpakke med overnatting overnatting, så får dere med julefrokosten.

28.11 - 02.12

Julebord J langw weekend

Moreller • Plommer • Epler

Vi tar gruppebestillinger utover disse datoene, ta kontakt for mer informasjon

Bestill nå: Tlf: 35 95 50 00 post@norsjohotell.no www.norsjohotell.no

3810 Gvarv - tlf. 3595 6464 - www.telefrukt.no

VELKOMMEN TIL TELMARKS STØRSTE MUSIKKFORRETNING MORGAN CG 20 DLX

FENDER AM PRO STRAT Vi har et stort utvalg i gitarer og basser fra Fender!

CG 20 DLX er en solid lid kl klassisk i k gitar fra Morgan, perfekt for den litt mer kresne nybegynner.

KR. 1.995,-

MORGAN W 107 CE

Klassiker med gripebrett av palisander, tremolo & 2xShawbucker humbucker pickups. Inkl. kasse.

KR. 15.999,-

GIBSON SG G STANDARD

ROLAND TREKKSPILL Vi er forhandler av Roland digitale trekkespill. Vi har de fleste modeller på lager. Priser fra kr.: 15.500,Vi har forøvrig også et stort utvalg av akustiske trekkspill.

RØDE STUDIO KIT NYHET!

Vi er forhandler av instrumenter fra Gibson! Akustisk git gitar m/Belcat / ATN-3000 EQ & Tuner. Koa i sarg og bunn, gran i lokk. VEIL 3.495,-

KR. 2.495,-

YAMAHA P-125

Mahognikropp, mahognihals med Mah SlimTaper-profil og 61R & 61T humbucker pickups. Inkl. kasse.

KR. 15.740,-

KR. 7.395,-

Oscar Nissens Gate 2, midt i Notodden sentrum • Telefon 35 02 72 00

KR. 3.395,-

BEYER DYNAMIC DT770

YAMAHA P-45

Stagepiano med 88 vektede GHS-tangenter, 192 toners polyfoni, romklang og demperresonans, 24 forskjellige pianolyder og integrerte 2-veis høyttalere. Vi har en rekke andre modeller på lager fra Yamaha.

RØDE´s The Complete Studio Kit, inklusive NT1 Microphone, Ai-1 USB Audio Interface, SMR Shockmount, Pop Shield, XLR -kabel pluss en USB-kabel.

Lukket dynamisk hodetelefon med eksepsjonell kvalitet og komfort. DT 770 passer til kresne ører og til alle slags krevende situasjoner. Studioklassiker! Stagepiano med 88 vektede GHStangenter, 64 toners polyfoni, duo og dual-funksjon og høyttalere.

KR. 5.195,-

KR. 1.795,-

www.ljosland.no


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

24 timers vakttelefon 472 76 176! Salg og montasje av Panasonic og Mitsubishi Varmepumper

Vi tømmer kjeller og loft og takker for oss med låvesalg og gode smaker. Åpent lørdag 29.09.18 kl. 12.00 – 16.00

Kåsingrenda 56 Gvarv

Wenche & Joar

Sjekk våre priser!

E-post: post@stromgutta.no • www.stromgutta.no

Endelig Eplefest Vi gleder oss til årets eplefest - kom og besøk vår stand og smak spennende mat Her ser du noe av det vi frister med!

Tilslørte bondepiker

Aarnesburger m/eple og selleridressing

Eplevaffel

Bakt potet

Eplemost fra Gvarv

9


10

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

– Kvaliteten er eksepsjonell – Sommeren, alle de solfylte dagene og varme­n har i hovedsak vært positiv.

super kvalitet: – Kvaliteten på årets eplehøst er svært god, konstaterer Jan Meland.

Telen

– Kvaliteten er eksepsjonell god og det merker vi på etter­ spørselen. Det er en veldig god sesong vi er inne i, sier Jan Me­ land. – Enkelte epler har fått stråle­ skader, men generelt er det

veldig gode resultater, spesielt for dem som har hatt vann­ ingsanlegg gående. De uten vanning har nok fått redusert størrelsen på eplene noe, sier Meland, glad for en flott som­ mer for fruktdyrkerne. Han vet imidlertid at de som ikke har hatt vanning, har hatt en stress­et sommer hvor det har vært nødvendig å frakte 1000vis av liter til frukthagene.

– Eplene med god vanning på trærne har dannet normal størrelse, men sødmen er så mye bedre enn ved en normal­ sommer eller kald sommer, sier Meland om den fine som­ meren som har gitt så frisk og god aroma på eplene fra trær­ ne som gir best avling når det er 90–100 cm mellom dem og de stoppes på en høyde på rundt tre meter.

– Høye ambisjon – Det er så fint å være en del av et så ambisiøst og offensivt miljø som fruktmiljøet i og rundt Sauherad. Sammen blir vi sterker­e og bedre! Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Fruktveileder Jan Meland strutt­er av energi og entusias­ me. Han elsker jobben sin og et­ ter at han førte «Frukt i Fokus» over tre år i mål, ser han hvor mange elitespillere det virkelig er i Sauherad.

100 som vil

250 tonn plommer fra 400 de­ kar og drøye 100 tonn moreller fra 130 dekar frukthager. Det plantes 60 000 frukttrær i året og det vil i løpet av en femårsperiode investeres 175 millioner kroner i planting, pro­ duksjonsutstyr hos produsent­ ene og foredlingsutstyr hos Telefruk­t som sender 1500 tonn med epler til pressing hos de to bedriftene Telejuice og Eple­ blomsten.

På «ballen» hele tiden

Og «eliteserietreneren» er ikke redd for at fruktbygda ikke skal kunne bli i nettopp eliteserien. – Vi har så mange produsent­ er som er på «ballen» og sør­ ger for fornyel­ se, pleie og ikke minst tett opp­ følging av alle trærne de har. I årene som kommer mener han det blir mer fokus på forny­ else av frukt­ hagene enn på utvidelse av areal. Økt pro­ duksjon kom­ ØKER: Produksjonen av mer gjennom frukt øker i Sauherad. 100 pleie og innbyt­ produsenter satser. te av eldre trær.

– Ja, det er fan­ tastisk å se hvil­ ken utvikling, investeringsvil­ je og resultater de har fått til i løpet av disse årene – og utvik­ lingen stopper ikke. Vi har of­ fensive produ­ senter som ser muligheter og trykker på de riktige knapp­ ene, mener Jan Meland. For på «eliteserielaget» i norsk fruktbransje har han 100 medspillere som stadig strekk­ er seg og også blir sett i det man på fotballspråket ville omtalt som Champions League.

Alle har ambisjoner – I dag kommer hvert fjerde eple som spises fra Sauherad, for morellene snakker vi om hver femte og for plomme hver sjette. For alle disse fruktene skal vi opp ett hakk og det inne­ bærer jo at vi må produsere mer frukt, sier «eliteserietreneren» som vet at han har mange gode hjelpere på laget. Klimaet, jords­monnet, sola, vannspeilet på Norsjø og ikke minst flinke produsenter. Summen av alt dette gjør målene mulige.

Tørre, imponerende tall For ekspansjonen er betydelig. I 2017 ble det levert 3400 tonn epler fra et areal på 2900 dekar,

Markedet er der – Vi har en solid posisjon i det norske markedet. De 100 pro­ dusentene leverer til Telefrukt som igjen er inne i 95 prosent av dagligvarebransjen. – Og det er faktisk slik at store deler av markedet ikke får nor­ ske epler fordi det er knapphet. I år har vi merket ekstra stor interes­se for norske epler fordi kvaliteten er så himla bra etter en strålende sommer. Jeg ring­ te nylig til min søster i Molde og de hadde enda ikke sett et norsk eple i butikkene.

Solid produksjonsøkning – Det er helt fantastisk hvordan produksjonen øker. Nå har vi 6000 kg pr. dekar. Det normale er 1000 kg. En seksdobling vekk­er oppsikt. Vi planter to års gamle trær og etter bare ett år gir de god avling. Vi ser også at små trær gir raskere avling, sier Meland.


Telen

Ekspertene er enige:

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

2015-plantinga gir:

Eple er helsekost

Full 2019-avling

– Ekspertene er enige og samstemte om at epler er helsekost, sier Jan Meland som opplever sta­ dig større etterspørsel etter norske epler. – Det er dokumentert at epler løser opp kole­ sterolet i blodet og dermed er med på å fore­ bygge hjerte- og karsykdommer. I tillegg er det mye antioksidanter i epler hvor ekspertene har slått fast at dette kan være krefthemmende. Jeg har tro på dette og mener det kan være smart å ta fem frukt om dagen, mener Meland.

– Det produsentene plantet ut i 2015 vil gi full produksjon fra og med 2019, sier Jan Meland og ser det som sannsynlig at produksjonsvolumet fra Sauherad vil øke neste år og i årene som kom­ mer. – Det er produksjonsklare trær som plantes og de gir frukt allerede første år. Frukten plukkes da av for at treet skal vokse mest mulig. Fra år to gir det produksjon og så bare øker produksjonen. Etter fire år har vi full produksjon, sier Meland.

ner er så gøy!

gode resultater: – Det er veldig inspirerende å arbeide med så ambisiøse og offensive produsenter, sier Jan Meland som gleder seg over den positive utviklingen.

11


12

norsk eplefest 2018

Telen

Onsdag 19. september 2018

www.rorleggermestern.no

VI GLEDER OSS TIL EPLEFEST MED

ELLEVILLE TILBUD! Høstsalg på sommerprodukter fra

FM Mattson 9000EII saga varm mtvannstannk

Kjøkkenkran Kjøkkenkran fra fr a

1 4851.485,

ALLE KLIPPERE KLIPPEERE TIL

200L

6.500,inkl. arbeid

KNALL KNAALL PRIS PRRIS

servant servant batteri batteri

7455-, 745,

Damixaa Slate 3 dusjsett mostat m/Term

Møbelpakke, 45cm

2.499,-

5.499, 5..499,-

billigstte i helle Norge. Alle innredninge rog badekar fra

Aspen n Bensin n 2T og 4T

110, 1100-, pr. kanne

kun lørdag 29/9

20%

Rørleggermestern AS | 3810 Gva Gvarv | Tlf: 35 95 51 11 | www.gvarv.no

20% på alle variantinnredninger


Telen

norsk eplefest 2018

Velkommen til klinikken

Foto: Kimm Saatvedt

Onsdag 19. september 2018

Dyreklinikken Telemark tilbyr enkle og avanserte veterinærtjenester til smådyr. I staben har vi også en spesialist i smådyrsykdommer. Vi har butikk med fòr, pleiemidler og utstyr for kjæledyr.

TÅLER IKKE NETTET DITT FLERE ANSATTE? Fiberbredbånd gir overlegen kapasitet.

Bøvegen 273, 3810 Gvarv - Tlf. 35 95 62 62 Åpent mandag–fredag 08.00–17.00 Vi har døgnvakt

Sjekk om dere kan få Altibox på www.altibox.no/bedrift

Bruktbil Mobile Bø Audi A4

HondA CiviC

opel Combo

Audi A4 2,0 TDI 136 hk /Avant/Navigasjon/ Diesel/ 2015, 76.800 km

Honda Civic Tourer 1,6 i-DTEC Lifestyle /Xenonlys/Ryggekamera/Tabøy 2015, 33.500 km

Opel Combo L2H1 1,6 CDTI 105hk Mester /Hengerfeste/Takbøyler/ 2013, 72 .800 km

Totalpris: 239.000,-

Totalpris: 179.000,-

Totalpris: 99.000,-

nissAn X-TrAil

skodA oCTAviA

volkswAgen TrAnsporTer

Nissan X-Trail dCi 130hk Tekna 4WD 7s /Skinn /Navigasjon/Ryggekamera/ 2015, 64.000 km

Skoda Octavia 1,4 TSI 122 hk Family /Bensin /Hengerfeste/Takbøyler/ 2012, 108.000 km

Volkswagen Transporter 2,0 TDI 150hk K u/vindu 4Motion DSG /Krok/Navi/Webasto/ 2016, 50.000 km

Totalpris: 389.000,-

Totalpris: 125.000,-

Totalpris: 349.000,-

Gvarvvegen 83, 3801 Bø i Telemark Tlf. 35 06 19 99

13


14

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

Fruktpresse med solide tall Epleblomsten AS har levert solide tall de siste årene. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Epleblomsten: Fruktpresseriet ved Sauar gård ved Sauherad kirke kan vise til fine, økonomiske resultater de siste årene.

Telen

Resultatregnskapene forteller sitt tydelige språk om en bedrift med både utviklingskraft og bærekraft tross betydelige investeringer.

Bedriften omsatte for 19,7 millioner i 2017, 16,9 millioner i 2016 og 22,3 millioner året før – totalt 58,9 millioner i løpet av de tre årene. Ordinært resultat etter skatt og avskrivninger viser et overskudd på 2,3 millioner i 2017, 2,0 millioner i 2016 og 2,9 millioner i 2015. Samlet ordinært overskudd er således på pene 5,2 millioner som gir en gjen-

nomsnittlig driftsmargin på nær ni prosent. Bedriften presset hele 820 000 kilo epler i 2017 og hadde i tillegg mellom 60 og 70 kunder som leide presse­ kapasitet ved bedriften. Bedriften tar imot pressing for private om de har mer enn 300 kg med epler. Det betyr at epletrærne dine i hagen kan gi god og næringsrik drikke.

Vil bidra til sukse Han jaktet på korrup­ Tilfeldig på Finn.no annonse på sjon for Statoil i Afrika Epleblomstens Finn.no kom han over for seks og Europa. Nå presser måneder siden. Ved en ren tilhan epler. – Kontrast­ feldighet. – Det virket som en spennener, men like fullt et de og utfordrende jobb. Jeg veldig godt bytte. ønsk­et også å flytte til hjemlige Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

30-åringen smiler. Han har master i internasjonal business med fokus på blant annet finan­ s, markedsføring og bedriftsledelse og en bachelorgrad i reiseliv. 1. juni satte han seg i sjefsstolen hos Epleblomsten og har allerede funnet seg

trakter da morsgården på Svenseid ble tilgjengelig. Jeg fikk jobben, takket ja og har fått en utfordrende jobb, sier Martin som er glad for at gründeren og advokaten Sveinung Sauar bare er en kontorlengde unna og at de andre i bedriften har solid erfaring.

Skal bygge videre Og det er ingen «pingle» han

PRISER: – Produktene har hentet hjem mange priser. Det er jeg stolt

av!

til rette etter returen til hjemkommunen – født og oppvokst på Holtskog med epler og faren Thorleif som læremester.

En utfordrende jobb Han savner ikke jobben som «korrupsjonsjeger» hvor han saumfarte Statoils samarbeidspartnere og hvor han kunne komme med råd om at om at olje- og gassgiganten kanskje måtte parkere milliardprosjekt­ er fordi samarbeidspartnere eller kunder ikke hadde rent mel i posen. Da oljeprisen falt sa Martin opp selv, dro til Oslo og ble markedsansvarlig i Lørenskog Hockey, men sports­ bedriften gikk ned etter å ha for høy, økonomisk kølle. Martin hoppet av før de gikk konkurs og ble degradert. Så ble det et krafttak i Skagerak med samme oppgave som han hadde i Statoil – snusk og korrupsjon.

har fått ansvaret for. Bedriften med 29 ansatte i sesongen har de siste tre årene hatt en omsetning på 59 millioner kroner og har levert et overskudd på 5,2 millioner. – Det er et solid byggverk som jeg vil bidra til å bygge videre på. Det er inspirerende å kunne bli med på å etablere lokale arbeidsplasser, holde på posisjon­ en og vokse ved å ta markedsandeler med en sunn og god økonomisk utvikling, sier Martin som ikke er i tvil om at bedriften står for høy kvalitet.

Prisvinnere – Det kommer jo tydelig til uttrykk når vi ser premiehylla med mange priser for den gode kvaliteten opp gjennom årene. Det er et kvalitetsstempel å innfri de høye kravene som Bama setter. Partnerskapet med dem fungerer veldig godt

og kjemien stemmer. Den nye daglige lederen er i likhet med resten av de ansatte opptatt av å se videre, men likevel ta steg for steg. – Vi ser etter nye produkter og nye mulighet­ er, men vi har i alt vi gjør ett fokus­ ; best på kvalitet! sier 30-åringen og er som poteten i bedriften som han er på fotball­ banen for Gvarv/Kjapp.

Er der om det kniper – Jeg tar gjerne plass i produksjonen. Som leder er det viktig å kjenne bedriften fra innsiden. Kniper det i produksjonen, tar jeg gjerne på meg frakken og lua for å gjøre en jobb, og da er det viktig å også ta rengjøringsjobben etterpå. Jeg tror det er viktig som leder å vise at det er oss, sier han som har spilt på alle plasser på fotballbanen også – selv keeperplassen har han besatt i kampen om poeng­ ene. Han jakter også – og fisker. Jakt­instinktet har den daglige lederen med seg også på jobb­ en. – Ja, det er viktig å se muligheter og vurdere dem nøye. Epleblomsten har vært flinke til det og vi bruker flere lokale råvarer. Solbærsaften er en slager og nå er også en solbærsmoothie på plass i Menys hyller over hele landet. Bama etterspurte dette og fikk levert som bestilt. Det er også utviklet en solbærshot proppfull av C-vitaminer. – Det er fint å kunne løfte solbæret opp og fram. Lokale bønde­r leverer god kvalitet. For oss er det et fint, ekstra produkt å ta med ut i markedet, sier Martin.

Sparrer med hverandre – Det å arbeide i en liten bedrift hvor alle ser hverandre og hvor lagånden er så god, setter jeg virkelig pris på. Det å kunne sparre mot hverandre når muligheter og problemstillinger dukker opp, er jo bare så flott. Alle er opptatt av å levere best mulig hele tiden. Jeg trives veldig godt i denne jobben, sier 30-åringen med snart fire måneder bak seg i sjefsstolen hos Epleblomsten i Sauherad – midt i smørøyet for epler, frukt og bær. Snakk om å treffe på hel volley på hjemmebane!


Telen

Onsdag 19. september 2018

– Vi bruker kun nedplukket frukt – Vi er alle opptatt av kvalitet og for meg som markedsansvarlig er det viktig når produktene skal presenteres. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

stikkord: – Kvalitet er det eneste som sikrer posisjonen!

norsk eplefest 2018

Det sier Torunn Irene Rugaas ved Epleblomsten. Hun møter

kundene ansikt til ansikt på stander i forretningene og på messer. – Vi bruker bare ned­ plukkede epler, ikke nedfalls­ frukt, som i tillegg blir sortert og vasket før de går i pressen. De gode råvarene er grunnlaget for virksomheten, og for den gode mosten. – Vi passer på å behandle rå­ varene optimalt, noe som inne­ bærer at det skal gå så hurtig

som mulig fra eplet går i press­ en til mosten er ferdig tappet på flasker eller bag. Mosten blir skånsomt pasteurisert og der­ etter nedkjølt, sier Torunn Ire­ ne og fortsetter: – Vår metode å lage most på, med den unike smaken det gir, har også resultert i at mosten er tildelt Spesialitetsmerket – som bare gis matvarer med unik smak.

15

Produksjonen foregår nå om høsten, og i denne korte period­ en på snaue tre måneder er det aktivitet hele døgnet. Da er det 29 personer i sving. Ellers i året jobbes det med salg, produkt­ utvikling, vedlikehold og pro­ duksjonsforbedringer. Det siste er vi opptatt av hele tiden, sier hun vel vitende om at «Team Epleblomsten» er samspilt i alle lagdeler.

ess i hjembygda

kvalitet: – Vi er opptatt av kvalitet i alt vi gjør og alt handler om lagspill, sier den nye, daglige lederen ved Epleblomsten, Martin Holtskog.


16

norsk eplefest 2018

Mest mulig lokal mat:

Onsdag 19. september 2018

Telen

NM i Eplemost og Cider:

– Kom og smak!

Prestisjefylt test

– Mest mulig lokal mat fra Telemark, ja hånd­ verk også, ønsker Eivind Lønheim seg – og med 70–80 utstillere blir det nok ett og annet å smake på. – Kom og smak på Telemark, fra fjord til fjell, er noe vi må bli flinkere til å pro­ filere. Med Dyrsku'n, Mersmak i Skien, fiskog sjømat i Langesund og Norsk Eplefest her på Gvarv er vi på vei, sier Lønheim, som vet Sigmund Aasdalen og Bjørg Hesthag (bilde fra 2014) har gitt smaksopplevelser til mange.

– Norsk Eplefest er opptatt av norsk frukt­ bransje generelt og det er derfor morsomt at vi har maktet å etablere NM for produsenter av eplemost og cider, sier styreleder Eivind Løn­ heim. I flere år samarbeidet de med Aperitif, i fjor ble HANEN samarbeidspartner. – Det falt naturlig for oss. De er en landsdekkende nærings­organisasjon for virksomheter innen bygde­ turisme, gårdsmat og innlandsfiske i Norge, helt i tråd med målet til Norsk Eplefest.

heier på lokalsamfunnet: Eivind Lønheim, bosatt på Tåsen i Oslo, slipper aldri taket i hjembygda og er bygdepatriot på sin hals. – Det er så tilfredsstillende å se at det skjer noe i bygda jeg er så glad i. Satsinga på frukt er både spennende og imponerende, sier styrelederen som tilbringer mye av sin tid også i hjemmet i Hørtevegen.

Styreleder Eivind Lønheim klar for sin åttende eplefest:

– Vi må pleie og foredle – Vi går for publikums­ Eivind Lønheim – opptatt av å Eplefest en viktig brikke foredle den merkevaren og det – Jeg er oppriktig stolt av Norsk rekord! Denne fest­ særpreget Gvarv og Sauherad Eplefest og jeg synes det er im­ dagen blir stadig mer har – nemlig ett av de viktigste ponerende at bygda både står og største frukt­ distriktene i sammen om planlegging og populær. Vi skal for­ Norge og det største i Telemark. gjennomføring. Uten alle disse edle både den og frivillige hadde vi ikke hatt en merkevaren – den Profilerer eplet nubbesjanse. Og Eplefesten er – Dette er en vekstnæring og en viktig brikke i arbeidet med frodige og flotte det vil skape stadig flere ar­ fruktbygda vår. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Styreleder Eivind Lønheim er ikke opptatt av at Eplefesten skal bli så fryktelig stor, men området ved Gvarv stasjon tål­ er nok innpå 1000 flere til i sir­ kulasjon. Vel 3000 er rekord.

Sentrum er stedet – Jeg har ikke lyst til å flytte det til et annet sted. Dette er et ar­ rangement som passer godt inn i Gvarv sentrum. Det skaper liv, det er synlig for alle som kjører forbi og vi har gjennom 12 år skapt fine arrangementer, sier

beidsplasser. Profilering er vik­ tig og når Matmerk utfordret Dyrsku'n til å ta tak i lokalmat, fikk vi også anledning til å mar­ kere eplet og frukt fra Sauherad i matteltet sammen med Dyrsku'n, Telefrukt og Tele­ mark Bondelag. Dette ble bra og sammen med Norsk Eplefest tror jeg vi kan forsterke næring­ ens posisjon. Med geografisk beskyttet merking og Tele­ markseple som begrep har vi kommet langt i dette arbeidet med Matmerk og Innovasjon Norge på laget, sier Lønheim, som også ser at Visit Telemark er opptatt av den attraksjons­ kraften det ligger i Fruktbygda.

å synliggjøre Gvarv og Sau­ herad, sier Lønheim og roser dugnadsarbeidere, blomster­ dekoratørene fra Porsgrunn vgs., utstillere, Sagavoll-elev­ ene, de som står for underhold­ ningen og de besøkende. Sam­ men skaper de festen som en positiv drivkraft.

Har trygg økonomi

– Kommunen, sponsorer og an­ dre støttespillere gir oss trygg­ het til å arbeide videre. Nå har vi en egenkapital på 200 000 og det må til for nettopp å komme videre. Vi har en trygghet for Norsk Eplefest 2019­, sier Løn­ heim som nok stiller igjen...

– Sauherad er på offensiven – Samarbeidet gir resultat­ er. Det er gjort mye bra og besøkstallene stiger.

Det sier Caroline Laurhammer, leder av Visit Telemark. – Sauherad har sammen, på tvers av næringer og innad i fruktmiljøet, skapt mye de siste årene og de er stadig på offensi­ ven for å øke attraksjonskraften som allerede er høy. De spiller på opplevelser ved å utvide ak­ tiviteter til å strekke seg utover eplesesongen. Som landets nest største epledistrikt viser

de seg fram på en fin og variert måte, mener Laurhammer. – Hva med å lage blomstrings­ turer i eplehagene som i Har­ danger? – Det tar tid å bygge opp og markedsføre tilbud. Hardanger har brukt tid på sin markeds­ føring. Det må vi bare erkjenne. Vi ser det tar tid å bygge opp at­ traksjonskraften for Telemark, og Sauherad må også bruke tid. Men de har kommet raskt til resultat­er og de setter seg mål hele tiden, sier Laurhammer om de gode naboene i bygda.

mål: – Sauherad er flinke, mener Caroline Laurhammer.


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

Gulleplet henger høyt:

17

Styreleder Lønheim:

Disse har vunnet

–En verdig vinner

Gulleplet har vært delt ut siden starten på Norsk Eplefest i 2006. Disse er tildelt hedersprisen: 2017: Aina Bartmann, 2016: Jorid Vale, 2015: Gunnar og Lisbeth Ingelstad, 2014: Epleblomsten AS, 2013: Epleslang AS, 2012: Moods of Norway, 2011: Det norske kokkelandslaget, 2010: Stein Are Hansen, 2009: Arne Hjeltnes, 2008: Prinsesse Märtha Louise, 2007: Ingrid Espelid Hovig (som nylig gikk bort) og Kåre Norum, 2006: Jens Aksel Riisnæs.

– I samråd med HANEN valgte vi Pascale Baudonnel som vinner av årets Gulleple. Hun har vært et fyrtårn for norske småskalaprodusenter innen ost siden 1997 og ivrer for produksjon av ost laget av upastirusert melk, sier styreleder Eivind Lønheim. – Norsk Eplefest skal ikke bare ha fokus på epler, men også annen mat som produseres på gårdene og i småskala. Det er en glede å tildele Pascale Baudonnel Gulleplet 2018, sier Lønheim.

Pascale Baudonnel tok kampen for ost av upasteurisert melk og vant:

– Gulleplet inspirerer – Jeg ble jo litt over­ rasket over utmerk­ elsen Gulleplet. Jeg bruker jo ikke epler i osteproduksjonen. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Og det er nettopp hennes kamp for bruk av upasteurisert melk i osteproduksjon som førte til at HANEN og Norsk Eplefest kårer henne til vinner av Gulleplet 29. september. Pascale Baudonell tok en kamp som har bidratt til å sikre arven i norsk matkultur og som har bane­t vei for økt småskalaproduksjon av norsk ost.

Kjempet i 13 år – Jeg blir glad, ydmyk og inspirert av å få priser som denne. Det viser at det jeg har gjort, har betydning for andre. Og det var jo nettopp det som var målsettingen, sier Pascale som tok kampen mot myndighetenes anvendelse av loven hvor deler av den ble skrevet så tidlig som i 1934. – Da jeg tok opp kampen og møtte Mattilsynet, forsto jeg at de ikke forsto, men de ville heller ikke forstå. Situasjonen var helt fastlåst og jeg skjønte at jeg måtte ha dokumentert kunnskap for å nå fram. Det tok 13 år og kostet mye slit for å vinne fram for egen ost, sier Pascale, som fikk stor betydning for andre produsenter med sitt gjennomslag.

Ikke helt vunnet – Jeg må presisere at det er ikke helt rett at jeg har vunnet kampen. Det som avgjorde saka var nytt EU-regelverk som Norge måtte akseptere via EØS-avtal­ en. Men jeg har hjulpet til, ikke minst ved å være med på å øke fagkunnskapen hos småskalaprodusentene. Det har vært viktig å bidra til holdningsendringer. Det er det et stort behov for før kampen kan roe seg. Kampen er heller ikke over. Det er fremdeles en viss diskriminering av upasteuriserte produkter, spesielt fra kjedemakta. Og det er fremdeles ulovlig å selge rå konsummjølk til forbrukerne, sukker Pascale.

VINNER: Tidligere landbruksminister Lars Sponheim presenterte i 2005 noe av mangfoldet i norsk osteproduksjon, og slapp også nyheten om endringer i melke-kvote­bestemmelser som gir grunnlag for økt produksjon hos ysterier, her i samtale med Pascal Baudonnel som ivrer for gårdsysteriene rundt i landet. Foto: Lise Åserud, SCANPIX

Mistet nattesøvnen – Selv om vi har kommet et langt stykke på vei, er det mye å ta tak i. For få dager siden fikk jeg et brev fra Mattilsynet som tar nattesøvnen fra meg og som bekrefter til de grader at kamp­ en aldeles ikke er over. Klimaet mot upasteurisert er knapt merkbart bedre i matmakt­ miljøene i Oslo-gryta enn for 30 år siden. Dette er en verdiholdningskrig som vil ta flere generasjoner å vinne, mener Pascale. – Gulleplet blir enda viktigere i en slik setting. Utrolig godt

med støtte når en kjenner seg maktesløs mot mektige motkrefter, sier Pascale.

Dro hjem for kunnskap – Jeg dro hjem til Frankrike, tok med meg barna på 3 og 5 år, måtte ha hjelp for å passe på dem fordi jeg var innstilt på at jeg skulle ta to års utdannelse på ett år. Det gikk bra og det viktige vitnemålet ga meg muligheter i kampen, sier Pascale, som gikk ut med beste karakter av 200 studenter. Hun tok kamp­en og vant fram etter en «haug» med møter.

– De er så redde for bakterier her i landet til tross for at vi faktisk trenger 99 prosent av dem. Vi vet hvordan vi skal unngå eller begrense de farlige. De gode bakteriene er våre viktigste allierte i kampen mot de farlige når vi lager ost, sier Pascale, utdannet ysteteknolog fra franske ENILIA.

Ta tak i knaosten Hun kommer for å motta Gull­ eplet på Eplefesten og tar gjerne en prat med osteprodusenter. – Jeg er så glad for at lokal oste­produksjon har tatt seg opp

de siste årene over hele landet, og jeg ser fram til at denne viktige og tradisjonsrike arven innen matkultur får utvikle seg. Det fantes et mangfold av typer Gammalost, men industriproduksjonen har begrenset den til en kjent. Nå håper jeg Telemark, som har mange flinke innen faget, tar tak i knaosten, den tradisjonsrike, lokale ost­ en, spesielt med melk fra telemarkskua. Finnvolden i Tuddal har jo satset på det, sier Pascale.


18

norsk eplefest 2018

Telen

Onsdag 19. september 2018

– Pæra gir oss nye muligheter – Klart vi har gode mulig­ heter innen produksjon av pære lokalt. Import­ graden er 99 prosent! Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

NYDYRKING: – Det er helt klart grunnlag for å satse langt mer på pære når importgraden er 99 prosent, sier rådgiver Jan Mæland.

Det sier tidligere prosjektleder av «Frukt i Fokus» og nå råd­ giver Jan Mæland. – Det er for ingenting å regne

det vi har av pærer i Sauherad i dag. Målet er 50 dekar og 5500 trær i 2020 som må fordeles på minst fem produsenter – og det tror jeg vi får til, sier Mæ­ land. – Som «knaskepære» har jeg størst tro på den norske pære­ sorten Celina. Den er rød og delikat, sprø, søt og lett å ete. – Men vi er ikke alene om å satse på denne. Holland, Sveits

og ikke minst Sør-Afrika er store­på Celina, men vi kan ta markedsandeler her. Det er det ikke tvil om. – Jeg har ikke tro på marked­ et innen hermetisering fordi USA og Kina er spesielt flinke på dette og marginene er små med tanke på lønnsomhet. Helt klart, vi må bli høyere på pæra, spøker Jan Mæland med håp om økt satsing.

– Vi må bli langt h MULIGHETER: – Med skyhøy importgrad av pære er mulighetene gode for god avsetning, mener Olav Jønsi, som selv har en rekke trær i sin økologiske frukthage på Hjuksebø.

Importgraden for pærer er høy. Det er store muligheter for fruktbøndene i Sauherad. – Vi må bli høyere på pæra, det er utsøkt vare.

økologiske dyrking på Hjukse­ bø. Selv har han en rekke sorter med ulike smaker og kvaliteter – og ikke minst en internasjonal samling av sorter fra Russland, Litauen, Belgia, Frankrike, Hvi­ te Russland og selvsagt Norge. Egen komposisjon er også dyrk­et fram.

Jens Marius Hammer

Fra tidlig til sen høsting

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det mener Olav Jønsi med sin

– Jo da, det er helt klart mulig­ heter innen segmentet pære for både lokale og nasjonale frukt­

dyrkere, mener Olav Jønsi og får støtte for det i importtall­ ene. De siste fem årene er det årlig importert fra 17 000 til 20 000 tonn pærer. – Utvidet lagring slik de nå sats­er på ved Telefrukt, er en vei å gå for å øke selvforsynings­ graden av pærer. De har så lett for å kollapse og har begrenset lagringstid i dag. Men det er så mange andre muligheter enn spisepærer. Pæra egner seg godt for syltetøy og gele, den er

utsøkt som dessert og egner seg godt som saft og juice. Kort sagt, vi må bli høyere på pæra, mener Olav Jønsi, som har et godt utvalg av sorter med for­ skjellige egenskaper.

Mange muligheter

Pærer: Årets frukt er søt og fin etter prima sommer. Mye sol har gitt høyt sukkerinnhold.

Det finnes mange muligheter innen nisjen pære om produ­ sentene vil satse. Jønsi har tid­ ligpæra russiske Raya, den li­ tauiske sommerpæra Vassari­ ne, den dansk-norske Dobbel


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

19

Produserer kun 30 gram pr. hode Norske fruktprodusenter har ikke grepet mulighet­ en. Bare 30 gram pære pr. hode produseres. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Det er faktisk ingen verdens ting. 150 tonn norske pærer er alt vi greier å dyrke fram. Med vel fem millioner mennesker

snakker vi altså om 30 gram – eller en munnfull pære, sier Jan Mæland, som deler Olav Jønsis syn på at det bør satses mer på pære. – Og vi bør være på banen, poengterer Mæland. – Det plantes både i Hordaland og Rogaland. Hjemmemarkedet utnyttes for dårlig. Vi bør bli flinkere til å satse på sorter, sier Mæland som er stolt av

Sauherads fruktposisjon for annen frukt. Hvert 4. eple som spises i Norge kommer fra Sauherad, hver 5. morell stammer fra fruktkommunen, mens hver sjette plomme gjør det. – Og vi har tatt mål av oss at alle disse fruktene skal rykke en plass opp som betyr 3., 4. og 5. plass, så får pære komme etter­med det potensial den har i vår fruktige region.

muligheter: – Ingen tvil om at produksjon av pærer har et stort potensial, mener øko-produsenten, Olav Jønsi.

høyere på pæra! FLOTT FRUKT: – Pærer er jo så nydelig og kvaliteten blir god her i Sauherad, mener Edith Arbasauskite hos Økofrukt på Hjuksebø.

Philip, norske Kristine, helnorske Anna som nå den 80 år gamle nestoren Johannes Øydvin har krysset, helnorske Ingeborg, Belaruska fra Hvite Russland, fransk-belgiske Concorde og NP 2870 som egner seg som hermetisering og er en utsøkt dessertpære. – De østeuropeiske sortene var det svensken Gøran Erlandson som tok til Norge. De måtte stå to år i karantene, forteller Jønsi, som legger til at spesielt

Belaruska og MP28 70 er lagringspærer. Han har også tro på sorten Topas som er fast og fin i fruktkjøttet.

Nye muligheter

pakker: Edith Arbasauskite hos Økofrukt og Olav Jønsi er i full gang med pakkingen.

– Med forlenget lagring gjennom nye metoder som nå også skal tas i bruk i Sauherad i 2019, åpner det seg nye muligheter. Konsumet er betydelig av pærer, men vi makter altså ikke å produsere selv, sier Olav Jønsi. – Jeg tror markedet venter på

mer norske pærer og da spesielt på sorten Calina. I dag er import­ en av pære så alvorlig høy med Belgia, Sveits og ikke minst Sør-Afrika som de største leverandørene til det norske markedet, sier Svein Børte ved Telefrukt AS som gjerne ser at det skal produseres mer pære i Sauherad. I planene ligger da også en satsing på pære, men produsentene må gripe muligheten, mener Børte. – Celina er en svært smakfull

sort, rød og fin å se på. Våren 2019 håper jeg det er 500 trær ute, sier Børte om en spennende nisje innen fruktdyrkingen.

Gråpæra lever Ved riksveien har Jønsi skilt med «Pærer» og en pil ned til gården. Gråpæra lever i folks hoder. Det er litt nostalgi. – Gråpæra er neppe butikk fordi den er hard og liten, men folk spør likevel fortsatt etter den, sier Jønsi, som har den.


20

norsk eplefest 2018

Telen

Onsdag 19. september 2018

Høstkampanje Toyota Hybrid Elektrisk

Lader seg selv ved kjøring - Lave driftskostnader - God annenhåndsverdi Nye Yaris Hybrid – vinterhjul og metallic lakk uten tillegg i prisen Yaris Active Go

Komplett bil med navigasjon

Kr 251.400,Inkl. 3 års fri service

Privatleasing pr mnd*

Kr

1.490,-

Tillegg for fri service 1.95% fastrente Startleie Kr 50.000,-

Toyota C-HR – vinterhjul uten tillegg i prisen Toyota C-HR Lounge Komplett bil

Kr 353.600,Inkl. 3 års fri service

Privatleasing pr mnd*

Kr

2.790,-

Inkl. 3 års fri service 1.95% fastrente Startleie Kr 60.000,-

RAV4 Hybrid – vinterhjul og metallic lakk uten tillegg i prisen RAV4 HYBRID AWD 71° N Komplett bil

Kr 488.200,Inkl. 3 års fri service

Privatleasing pr mnd*

Kr

3.890,-

Inkl. 3 års fri service 1.95% fastrente Startleie Kr 75.000,* Yaris: Startleie/etableringsgebyr Kr 54.940. Månedsleie Kr 1.490,- inkl. termingebyr (tillegg ev. 3 års fri service), totalpris Kr 108.580. Toyota C-HR: Startleie/etableringsgebyr Kr 64.940. Månedsleie Kr 2.790,- inkl. termingebyr og inkl. 3 års fri service, totalpris Kr 165.380. RAV4: Startleie/etableringsgebyr Kr 79.940. Månedsleie Kr 3.890,- inkl. termingebyr og inkl. 3 års fri service, totalpris Kr 219.980. 1.95% fast rente i 3 år, 3 års bindingstid, kjørelengde 50.000km. Alle beløp er inkl. mva. Forbruk blandet kjøring og utslipp CO2 er: Yaris 0,33 l/mil og 75g/km, Toyota C-HR 0,38 l/mil og 86 g/km, RAV4 0,50 l/mil og 117 g/km. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. ** Gj.snittlig kjøreandel 50 % (tid) basert på 5000 prøvekjøringer med gj.snittsfart 37.9 km/t. Målingene er utført ved hjelp av utstyr fra Driveco OY, montert i over 600 demobiler hos Toyota forhandlere.

www.funnemark.no Apningstider: Mandag-fredag 08.00-16.30 Torsdag 08.00-19.00 Lørdag 10.00-14.00

Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden • Tlf.: 35 02 73 50 • E-post: post.funnemark@toyota.no

Følg oss!

Funnemark AS www.funnemark.no post@funnemark.toyota.no


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

21

Uke 34-39 (25/8-30/9) Kl. 10.00–16.30 Uke 40 (4/10-7/10) Kl. 10.00–16.30 Uke 41 (11/10-14/10) Kl. 10.00–16.30

Velkommen til vår stand på Norsk Eplefest!

Høyt og Lavt Bø i Telemark - Tlf. 91 82 41 70

www.hoytlavt.no/bo

Lykke til med årets festival!

Gode tilbud til dei som skal på Norsk Eplefest! Lifjellvegen, 3800 Bø Tlf.: 35 95 20 12 E-post: bocamping@bo.online.no

www.bocamping.com

Tlf. 402 22 210 - www.epleblomsten.no

Velutstyrte hytter og leiligheter • Heilårsopen familiecamping

Besøk o oss ss på vår stand på Eplefesten!

POT OTETER

DU BYGGER

Vi ordner resten!

Montér Storkaas er totalleverandør innen:

Astteriix, Pimpernelll, Kerrs Pink k, Beatte, Mand dell Delikatessep poteter: Erika og g Cerisa

• Byggevare • Interiør • Jernvare • Verktøy • Kjøkken

Gå d Gårdsutsalget l vårt å ffinner d du ved Hjelseth Brygge - Helgen

An nja og Anders Hjelseth Tlf. 913 26 784

Har du en bilskade, ordner vi alt fra A-Å!

Bytte frontrute? Vi ordner ALT!

man.-fred. 07-18- lør. - lør.09-15 09-15 -- Tlf. Tlf. 35 35 95 95 66 66 50 50 Åpningstid Man.-fr. 07-19

Velkommen til Eplefestt hos Vitusapotek Gvarv Besøk oss på vår stand inne på festivalområdet, vi hjelper je pe deg å finne e makeup a som passer for de eg.

29. september får vi besøk av IDUN-konsulent som vil gi deg gode makeup-tips.

Vi reparerer småskader raskere og rimeligere i vårt SMART-REPAIR-anlegg. Vi har avtale med alle forsikringsselskaper

Tresland

Bilskade

Gvarvvegen 60, 3800 Bø

Åpningtider: Man -fre: 8.00 - 16:00 Tlf: 35 95 12 00 post@treslandbilskade.no

STORKAAS

Svensk makupserie basert på naturlige h høyrensede mineraler. Komplett serie med makup og koster.

Goodiebags til handlende kunder.

Vitusapotek Gvarv

Gamlegata 56, 3810 Gvarv Tlf: 35 95 54 34 E-post: gvarv@vitusapotek.no Åpningstider: man-fre 09-17.

- Vi setter verdi på Midt-Telemark

Tlf. 35 95 65 00 • 907 84 247 E-post: oddvard@byggogtakst.no • www.byggogtakst.no Våre tjenester: TILSTANDSSRAPPORT FOR BOLIG VERDI OG LÅNETAKST NÆRINGSTAKST LANDBRUKSTAKSERING ANDRE OPPDRAG

- Denne trenger du ved salg av bolig (tekn. Rapport) - Ved refinansiering - Forretninger, næringsbygg - Konsesjonsbelagte gardsbruk - Rapporter ved skade, tvistesaker, inneklimavurd. bruk av måleinstrumenter for dokumentasjon.

Vi har de nødvendige godkjenninger.


22

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

Han heier på Norsk Eplefest og miljøene:

– Vi har virkelig noe å vise til! – Det er et veldig bra miljø innen frukt, bær og grønnsaker i Sauherad og det skjer mye nyskapning. Vi har de senere årene fått mange nye og spennende eplesorter og det er virkelig en flott lagånd i disse miljøene som viser vei med Norsk Eplefest, vekst og utvikling, mener Terje som mer enn gjerne tar frukten i bruk i sine forsøk med å skape mye produkter. – Epler kan du bruke til alt og i alt. Jeg

bruker det til koteletter, kjøttkaker, i salater, pastaretter, risottoretter og du kan smakssette gryteretter med epler. Du må bare prøve deg fram og bruk gjerne tips­ ene mine på matartikler.com. Jeg tester alltid ut rettene før jeg skriver det ned og legger det ut. Eplene fra vårt distrikt har høy kvalitet og egner seg også til bruk i mat. Vi har virkelig noe å vise til! mener mannen med sans for god mat.

Telen

Bruk gårdsbutikkene:

– De er utsøkte

– Gode råvarer er alltid avgjørende for resultatet du serverer. Jeg finner for lite av lokale grønnsaker i dagligvareforretningene. Ferske, gode råvarer øker sjansen din til å skape et gourmetmåltid for de du inviterer til bords, sier Terje. – Når Astrid og jeg drar utenlands, leier vi alltid en leilighet med godt kjøkken. Så går turen til Torvet hvor vi kjøper ferske, gode råvarer. De stelles og tilberedes med kjærlighet. Med en god vin blir det jo bare prima!

Gourmeten Terje Dørumsgaard oppfordrer til mer bruk av epler i mat:

– De gir rikere smak – Jeg savner matepler, syrlige og aromatiske, som eksempelvis Boskop. Epler egner så vel som tilbehør som i maten. Men Gravenstein er en god erstatning. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Matbloggeren, forfatteren med sans for det smakfulle og gourmeten Terje Dørumsgaard (75) elsker å prøve det meste.

Pølser med epler Mannen som allerede i 1972 lagde sine første pølser, har nylig avsluttet prøving og feiling på veien mot en andepølse med epler og en svin- og storfepølse med epler som skal produseres av Edland slakteri i Haukeli. Tele­n testet dem ut på tre par. Pølsene ble omtalt som utsøkte, fyldige, smakfulle og spesielle. Terningkast seks! Pølsene er uten tilsetningsstoffer, glutenfrie og laktosefrie! – Hyggelig! Det skal ikke smake eple, men eplet verner om smaksuttrykket og forsterker smakssammensetningen, forklarer Terje som har jobbet med utvikling av mat siden 2000. – Men oppskriften av forhold­ et mellom krydder, kjøtt og epler får du ikke. Oppskriften er hemmeligstemplet! ler Terje.

Mat er en berikelse – Jeg elsker å lage mat, gjøre forsøk og sikre at det å spise er en berikelse i livet. Jeg ble med på Holte Gård hvor jeg bidro til at det ble utviklet pølser, spekemat, andesylte og hvor jeg eksperimenterte med forskjellige fettyper. Det ga spesialitetssmaker, sier matelskeren som skrev matspalter i Varden i 20 år, har 800 kokebøker og 1000 matblader hjemme i Bø.

Populær matblogg Og han ligger ikke på latsiden. Bloggen hans, matartikler.com, ble startet opp i 2008, nå er over 500 daglig innom – eller rundt 170 000 i året! – De fleste er flinke til å lage eplekake, men der stopper det

pølse med eple: Gourmeten Terje Dørumsgaard elsker å lage mat. Nå har han laget en andepølse med epler (t.v.) og en svin- og storfepølse. – Men oppskriften får du ikke! for mange. Jeg vil gjerne bidra til at vi blir flinkere til å bruke eple, sier matveteranen som gir oss noen utsøkte oppskrifter ved siden av denne artikkelen. – Vi må videre i dette arbeidet og Norsk Eplefest er en arena hvor lokal mat får fortjent fokus, mener Terje.

Matglede er en gave – Jeg er heldig som har fått denne interessen. Jeg mener det begynte med at jeg og søsteren min måtte lage mat til moren vår som ofte jobbet lenge for å få hjula til å gå rundt og det har fortsatt hele livet. Når Astrid og jeg drar på tur, er det alltid lokal mat vi jakter på, sier matkjenneren som spiste blekksprut på Fernando Poo utenfor Afrikas vestkyst 15 år gammel. Siden har han elsket blekksprut og alt annet det er mulig å skape matglede av. – Matglede er en gave. Ferdig snakka, poengterer Terje.

utsøkt: – Gå inn på bloggen min, matartikler.com, så finner du flere oppskrifter med epler til mat eller i mat, sier Terje Dørumsgaard.


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

2

3

23

4

Nå kan du prøve selv Her får du fire utsøkte­og smakfulle forslag til retter fra Terje Dørumsgaard. Abbor med gravenstein og gulløyepoteter Ingredienser: Abbor til 4 perso­ ner, ta med rogn eller melke 1 stort gravensteinseple salt, salvie, hel pepper og nelliksp­iker 1 sjalottløk og 1 laurbærblad gulløyepoteter jomfruolivenolje til steking litt sukker til epleskivene Slik gjør du: Rens fisken, men behold rogn eller melke, begge er deilige å steke. Alt avskjæret fra fisken har du i en kjele og lar koke en halvtimes tid med sjalottløk, et laurbærblad, noen pepperkorn og et par nellikspiker. Så er det å justere smaken litt, og tykne den; gjerne med Maizena, eller koke inn med fløte eller crème fraîche. Valget er ditt. Avrund med en klatt smør, det må ikke kokes, bare blandes inn. Legg opp som på bildet, gjer­ ne med et par store kapers til pynt. Slik får du abboren helt benfri: (se bilde) Rens abboren, fileter den skinnfri. Snu fileten, skjær på hver side av den brune strip­ en nesten helt ned til haletipp­ en. Klipp av. Legg de to halv­ delene inntil hverandre før du vender filetene i mel og steker dem. Enkelt og benfritt.

Andebryst fra Holte Gård og eple og potetmos med epler fra Sauhera­d. Ingredienser: 4 store poteter 4 store epler fra Sauherad 3 andebryst fra Holte gård salt, pepper og revet muskat­ nøtt balsamicoeddik grønn asparges Slik gjør du: Ta ut kjernehuset, skrell og kok eplene i båter til de er møre. Kok potetene møre, bland med eplene og mos godt sammen. Krydre etter egen smak med

1

1. Fisk: Abbor med gravenstein og gulløyepoteter. 2. AND: Andebryst fra Holte Gård og eple og potetmos med epler fra Sauhera­d 3. HAVETS Alle bilder: Terje Dørumsgaard DELIKATESSE: Kongekrabbe med eple og løk. 4. EN SØT AVSLUTNING: Panna cotta med epler. salt, pepper og revet muskat­ nøtt. Bland i en god klikk smør til slutt. Riss kryssmønster, og stek andebrystene med skinnsiden ned ved forholdsvis sterk var­ me. Sett ned varmen noe, snu dem og stek ferdig til lys rosa. Altså nesten gjennomstekt. Husk å la hvile 10–12 minutters i alufolie. Rør inn noen dråper balsami­ co i stekesjyen (andefettet har nesten samme sunne fettsam­ mensetning som ekstra jomfru­ olivenolje). Server med steke­ sjyen og asparges som på bildet. Aspargesen skjærer du av nedenfor toppen, og koker i litt saltet vann tilsatt en teskje sukker­ , til de skifter farge til mørkegrønt. Da er de ferdige!

Kongekrabbe med eple og løk Ingredienser: 2 passe store kongekrabbeklør/ ben 2 store epler fra Sauherad 3 sjalottløk rucola og sitron 1 ss. sukker (gjerne brunt) ½ teskje kanel + ¼ teskje cayennepepper. 2 ss. seterrømme meierismør eplesirup fra Epleblomsten Slik gjør du: Stikk ut kjernehuset, skrell eplene, og del i små firkanter, grovhakk løken. Stek begge i litt godt smør. Tilsett sukker, kanel, cayennepepper og seter­ rømme. La alt putre i 10 minut­

ter. Fordel rucola på en tallerk­ en. Legg epleblandingen i midten som på bildet. Fordel krabbekjøtt rundt. Legg et par fine stykker av krabbe­ kjøttet på blandingen. Drypp litt olivenolje og noen sitrondråp­ er rundt på salaten og kjøttet. Pynt med tre eple­ skiver med noen dråper eple­ sirup over.

Panna cotta med epler Ingredienser: 4 dl. kremfløte 75 gram sukker 1 vaniljestang 2 gelatinplater 2 epler fra Sauherad smør og sukker til eplene

Slik gjør du: Skrap vaniljen ut av vanilje­ stangen. Ha kremfløten, vanil­ jestangen, vaniljefrøene og sukkeret i en kjele. Varm opp til rett under kokepunktet, og la trekke uten å koke et kvarters tid. Legg gelatinplatene i bløt, pass på at de ikke klistrer seg sammen (en av gangen). Ta ut og kast vaniljestangen. Ha gela­ tinen i, litt av gangen, og rør til den er helt oppløst. Hell i for­ mer og sett i kjøleskap i 4–5 ti­ mer. Vend til slutt ut på tallerk­ ener. Eplene deles i båter. Smør og sukker smelter du i en steke­ panne, eplene får stekes myke noen minutter i pannen. Legg opp som på bildet.


24

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

Skal få svar på spørsmål Lindheim Frukt- og Ølkompani fikk 1,26 millioner fra Oslofjord­ fondet til forsking.

spennende: – Det at forskere leter etter svar hos oss, er spennende og resultatene kan gi oss ny kunnskap, sier Ingeborg Lindheim.

– Det er flott at vi fikk dette, men det er ekspertene i mat­ forskningsinstituttet Nofima som styrer prosjektet. Mikro­ bryggeriet, som spontanfer­ menterer en del av brygget sitt, i stedet for å tilføre gjær,

vil i løpet av prosjektperioden på tre år finne ut når, hvor og hvordan de ulike prosessene bør finne sted for å få det beste ølet. Og er det noe spesielt med gjæringsmiljøet hos det lille bryggeriet på Gvarv? – Vi er midt i Nofimas pro­ sjektperiode hvor de nå går tett inn i produksjonen, tar prøver, måler luft og analyser­ er omgivelsene. Vi er vel å reg­

Telen

ne for statister i dette for­ skingsprosjektet, smiler Inge­ borg som poengterer at hun synes prosjektet er veldig in­ teressant. – Nofima sammenlikner bruk av villgjær hos oss og i Belgia. Her handler det om biologi og kjemi. Vi kan få svar på når det er mest gunstig å lage øl hos oss, sier Ingeborg – spent på resultatet.

I gang med eksport til England, Japan, Russland og Danmark:

Ølhunder får smake

gøy med eksport: – Klart det er artig at vi har fått til en eksport, men det er kun en nisje. Hjemmemarkedet er det viktigste, sier Ingeborg Lindheim med låven full av øl.

Rundt 100 000 liter øl av utsøkt kvalitet finner veien til flasker. Noen av de havner hos ekte ølhunder. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Spesielt engelskmenn, med sin «grunnlovsfestede» pubkultur, er for ølhunder å regne. Og flask­ene fra mikrobryggeriet på Gvarv går sin seiersgang. Snart er de også på plass i Sveits og Finland.

Morsomt gjennomslag – Jo da, det er klart det er gøy med et internasjonalt gjen­ nomslag, men vi kan jo ikke ha sterkest fokus ute, det er hjem­ memarkedet som er det viktig­ ste. Vi eksporterer om lag 15

epler: Når frukten er moden er det bryggetid for Eivin Eilertsen. Bryggerimesteren har hentet hjem flere priser til gården på Gvarv. prosent av produksjonen. For oss er dette en nisje, det er jo begrenset hvor mye øl vi makt­ er å produsere, sier Ingeborg Lindheim, som driver det lille bryggeriet sammen med hus­

bonden Eivin Eilertsen.

Prisbelønte De to har hentet hjem mange priser til Gvarv og de ønsker å drive på sin måte. Det er uaktu­

elt å sette bort produksjonen for økt eksport. Produksjonen skal være på gården og de øn­ sker kontroll over egne metod­ er og produkter. – Det skal være håndterbart for oss. Vi tok tunge investering­ er i 2016 med ny låve, brygger­ kjeller og økt fokus på lagring på eikefat. Det har funket godt med en slik profil, sier Ingeborg som gleder seg over at ølet «får bein å gå på». Alle produktene er tilgjengelige i Norge. Selv om det er kostbare øltyper, blir de nærmest revet bort på festival­ er hvor de to ønsker å være til stede. Mange vil ha kvalitetsøl.

Frukt er viktig – Det er jo dette at vi bruker egen frukt i produksjonen vår som gjør dette spesielt og det er jo gøy når vi lykkes, sier Inge­ borg som skaffet seg lærer­

utdannelse, men satset i stedet på gården på heltid. Eivin er ut­ dannet helse/idrettsforsker ved NTNU, men er nå ølbrygger og fruktbonde på Lindheim på femte året etter starten i 2013. De to har skapt en suksess. Ste­ det oser av sjarm og særpreg.

Oppskriften får du ikke Oppskriftene er deres. Ølets egenart henger nøye sammen med bryggets ingredienser, produksjonsmetoden og lag­ ring. Mange av ølsortene brygg­ es når frukten høstes på gård­ en, og fra år til år vil frukten også kunne være forskjellig – noe som selvsagt også påvirker ølet. Maltet kommer fra Tysk­ land, humlen fra USA. De hent­ er inspirasjon fra både Belgia og USA. Alltid på søk. Ølkompaniets sorter er å fin­ ne i både butikker og på polet.


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018 BEGIVENHET: Det er alltid en begivenhet når teppet faller for epletavla. Denne ble laget i 2014.

25

GULLEPLEVINNER:

Moods of Norway ble Gulleplevinner i 2012 og fikk dette kunstverket presentert.

KLARE: Sagavollelevene er klare for den 13. utgaven av Norsk Eplefest og vil bidra på scenen med underholdningsinnslag, gi barn opplevelser og hjernetrim og ikke minst sørge for at årets Epletavle skal framstå som et kunstverk på stasjonsbygningen dannet av 1600 epler. Skolen har fått en kasse på 400 kg til knasking og for å lage tavla.

Sagavoll-elevene digger Eplefesten og stiller alltid opp:

Klare og eplekjekke – Vi skal lage den vakreste epletavla noensinne! Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Hanne Lene Hansen, lærer i kreativ redesign, høres nesten ut som tidligere OL-boss Juan Antonio Samaranch da han erklærte vinter OL i Lillehammer som tidenes beste. Litt eplekjekk. Utfordringen er stor!

1600 epler – Vi skal i hvert fall forsøke, sier læreren for de seks elevene på linja for kreative tanker og redesign. Og de seks skal ikke redesigne noen av de 12 foregående epletavlene. De skal skape noe helt nytt. – Det skal vi og vi skal komponere 1600 epler som skal settes

inn på spikere på ei plate og som skal danne årets kunstverk. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med de seks elevene som nå har fått oppgaven av Norsk Eplefest AS.

Alltid praktverk – Dette er et kunstnerisk høydepunkt på stevneplassen på stasjonen – og det har alltid blitt levert praktverk. Ofte har det relasjon til gulleplevinneren som i år er Pascal Baudonell som har gått opp så mange viktige stier i norsk småskalaproduksjon innen ost. Hun kjemp­ et for å få bruke upastirusert melk og vant fram. Jeg er spent på hva epletavla vil fortelle, sier Hege Ann Skaret ved Landbrukets Hus som har levert en eplekasse på 400 kg til skolen. Skjønt elevene skal stå helt fritt og kan skape det de ønsker. Åtte hoder og 16 hender tilhør­

ende de seks elevene og to lærere går nå inn i en kreativ fase før tavla skal avdukes på stasjonsbygningen 29. september.

Ei frodig bygd – Søsteren min har gått her, så jeg har fått vite litt om denne fruktige og frodige bygda, sier Elise Sæther (19) fra Skedsmo. – Jeg er veldig glad i epler, spiser det som snacks og elsker eplejuice og jeg skal nok kunne bidra med litt underholdning sammen med andre elever. En epledans kan ligge i korta for eleven som skal gå på linja hvor blant annet dans og livsstil er en del av lærestoffet.

Gleder meg til festen – Jeg har hatt to eldre søstre på denne skolen og jeg har blitt fortalt at Eplefesten er et lokalt høydepunkt, så jeg gleder meg til den opplevelsen, sier Vegard

smakfullt: Vegard Godtfredsen, Hege Ann Skaret, Landbrukets Hus, lærer Hanne Lene Hansen og Elise Sæther ser fram til Eplefesten. Godtfredsen (18) fra Kristiansand, som nok vegrer seg for å stå på scenen. – Jeg skal bidra til god stemning og jeg skal sverge på at det

blir en del eplejuice mens jeg er her. Det er jo dessuten smart. Helse i hver dråpe, poengterer Vegard som skal gå på linja for friluftsliv og villmark.


26

norsk eplefest 2018

Telen

Onsdag 19. september 2018

Norsk Eplefest ble etablert i 2006 for å profilere fruktproduksjonen og kunsten, samt bygge opp under stolthet og identitet til et av landets viktigste fruktdistrikt. Markedsdagen Norsk Eplefest arrangeres i sentrum av Gvarv – også ofte omtalt som Frukthovedstaden. www.eplefest.no

Følg oss på

Billett til Norsk Eplefest

Billetten er med i trekningen av: Et kunstverk av Årets Eplefestkunstner og en eplekasse pr 100 solgte billetter Billetten kjøper du ved inngangen: kr. 100,For alle med studentbevis kr. 50,-. Barn til og med 15 år gratis Skriv ned mobilnummer og postnummer på billetten din, legg den i anvist postkasse og bli med i trekning kunstverk og eplekasser. Bruk gjerne Vipps 125582 i god tid før billettluka, så går det raskere!

Veien til Norsk Eplefest på Gvarv Gvarv ligger sentralt i Sør-Norge og omtrent midt i Telemark mellom Bø, Notodden og Skien. Norsk Eplefest arrangeres i Gvarv sentrum.

Hovedsponsor


Telen

Onsdag 19. september 2018

Øvrige sponsorer

TT MASKIN AS TELEMARK TRAKTOR & MASKIN AS

norsk eplefest 2018

27


28

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

Må ha investeringsevne:

Du får epler til jul i 2019:

– Vi må ta posisjon

Sjansen øker ULO

– Vi må bygge riktig infrastruktur og vi må håndtere de utfordringene vi står overfor. Vi har et eierskap med Bama 45 prosent, produ­ sentene i Sauherad 45 prosent og Gartnerhall­ en med 10 prosent. 1/3 av pakkingen går til Coop, 2/3 til Bama. Eierne vil videre og det er jeg fornøyd med, sier Svein Børte som i 2017 noterte seg for en omsetning på 72,5 millioner og et overskudd på 3 050 000 før skatt. Selska­ pet har nå egen egenkapital på 16 millioner.

– Oksygenet reduseres til 1 prosent og CO2 økes betraktelig. Neste år får vi garantert epler til jul, mener Svein Børte. For ofte er butikkene utsolgt for epler når 1. desember kommer. I årene som kommer vil det være norsk, frisk frukt i hyllene takket være ultralavt oksygeninnhold (ULO). – Vi skal strekke oss etter en markedsandel på 20 prosent av julesalget og det er klart det vil få stor betydning for norske fruktprodusenter, fastslår Svein Børte.

Telen

Det skal investeres 18 millioner i nyanlegg på Telefrukt AS:

Satser på holdbar frukt

klar: 1. oktober starter Seltor arbeidet med det nye bygget med gasstette lagere med ultralavt oksygeninnhold og høyt CO2-innhold som forlenger god lagring, sier Svein Børte.

– Holdbarheten på frukten skal økes. Ultralavt oksygen­ innhold og sterkt forhøyet CO2-innhold i lufta i det nye lageret som skal bygges bak Telefrukt.

i 2020/22 – og da snakker vi kun om epler vi knasker i oss. I til­ legg kommer det som går til pressing.

Satser friskt på utvikling

Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Sier daglig leder Svein Børte om metoden som vil gi norske for­ brukere friske, gode epler til langt ut på vinteren.

Vil styre posisjonen – Denne investeringen på 18 millioner i selve anlegger gjør vi for å styrke markedsposisjon­ en for lokal frukt. Norgesgrupp­ en og Coop har ønsket at vi skal kunne levere norske epler til julesalget og det vil vi greie med god margin med dette nye

merking: – Nyt Norge og geografisk beskyttet merkevare er viktig i markedet for å øke konsumet av norske epler, mener Svein Børte. anlegget. Vi snakker om en for­ lenget sesong hvor vi kan inklu­ dere desember, januar og fe­ bruar, og vi er det eneste pak­ keriet i Norge som setter dette i system, sier Svein Børte, stolt av den offensive holdninger til styret. Byggestart skjer i høst og an­

legget skal stå klart i juni neste år. Svein Børte karakteriserer dette som en betydelig milepæl for lokale produsenter.

Andre bør også satse – Det er viktig at andre frukt­ distrikter nå tar de samme grep­ ene. Jeg er ikke redd for

høygir: Pakkingen går på høygir hos Telefrukt As. konkurranse fra andre distrikt­ er. Jeg er opptatt av at norsk frukt skal styrke sin markeds­ posisjon og at importgraden går ned, sier Børte. Og volumet lokalt øker bety­ delig. Svein Børte forteller om en prognose som tilsier en øk­ ning fra 2000 tonn i dag til 3000

– Produsentene har grepet mu­ ligheten for økt produksjon av frukt og bær og da må vi ha et apparat som håndterer det vo­ lumet de kommer til å levere. Vi har allerede en ny produk­ sjonslinje for plommer og mo­ reller på plass. Det har kostet mellom sju og åtte millioner kroner, sier Børte. – Og det må hender til. Det kjøres nå toskift på epler og plommer. Antall årsverk vil øke og verdiskapningen vil øke. Jeg er en «gammel mann», ler Svein Børte, men jeg vil ikke slutte å jobbe fordi det er så fryktelig gøy å se at produsentene i Sau­ herad er så offensive og gira på å dra dette videre. Potensialet er fortsatt stort, sier den daglige lederen.


Telen

Onsdag 19. september 2018

Eple-ein, eple-to, epletre Det var ein gong eit epletre som stod i sola og kosa seg midt i mai, med kvit vårkjole på. Eple-ein eple-to epletre – og vår’n listar seg på tå. Ho var mor til mange, hadde greiner av gull. Kvar unge skulle snart få kroppen full av epler, nok til store og små. Eple-ein eple-to epletre – og sommar’n listar seg på tå.

Adam, Idunn og Wilhelm Tell Skrella lange epleskrell. Laga saft og eplemos Og ein eplepai te kos. Adam, Idunn og Wilhelm Tell åt og drakk te seine kveld. Newton sang ein eplesang, og stakk av på epleslang. Eple-ein eple-to epletre Je, je, je, je, je, je, je, je jeeeeeee Så kom september – grønt, gult og rødt.

Like flott som den gong ho blei født. Familien med finstasen på. Eple-ein eple-to epletre – og hausten listar seg på tå. Adam, Idunn og Wilhelm Tell Skrella lange epleskrell. Laga saft og eplemos Og ein eplepai te kos. Adam, Idunn og Wilhelm Tell Hørte brått eit lite smell. Newton skreiv ei lov i blekk,

norsk eplefest 2018

og blei ganske eplekjekk. Eple-ein, eple-to, epletre Je, je, je, je, je, je, je, je jeeeeeee Ep-ep-eple epletre, Ep-ep-eple epletre Ep-ep-eple epletre, Ep-ep-eple epletre Eple-ein, eple-to, epletre – Eple-ein, eple-to, epletre – Eple-ein, eple-to, epletre – og vinter’n listar seg på tå. Tekst og musikk: Jon Solberg

29

PAPPA: Jon Solberg er «pappaen» til Eplesangen.

jubileum: Eplebandet er alltid på plass og stiller i år for 10. gang på scenen på stasjonsområdet. Coverlåter, selvsagt «September» av Earth, Wind & Fire og Eplesangen. Martin Johannessen, keyboard, Magnus Rydland, gitar, Andreas Skagestad, Janne Severinsen, sang Lise Mette, Johanne og Tom Arne Møllerbråten og Jenny Brynsholmen danner bandet.

Eplebandet er en av steinene i kjernehuset til Norsk Eplefest:

Klare for 10. gang som også framstår som en lokal Eplebandet er et kulturmønstring. begrep. I år bidrar de – Rett og slett hyggelig for 10. gang for å skape stemning. De er – Vi i bandet synes det er flott å kunne bidra til at barn, unge og klare med nasjonalvoksne som har lyst til å dele sangen – Eplesangen sine musikalske ferdigheter med andre, får anledning til til Jon Solberg.

Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Det er hyggelig å bidra og vi gleder oss hvert år. Bandet kan ha litt ulik sammensetning, men navnet har vi hatt fra vi troppet opp første gang for 10 år siden. Alt skulle ha et navn med eple i seg på Eplehjørnet og slik ble det for oss også. Eplebandet er og blir navnet, fastslår kapellmester, bassist og lærer ved Sagavoll Folkehøy­ skole Tom Arne Møllerbråten som gleder seg til Eplefesten

det. Det er flott at Norsk Eple­ fest blir en slik arena, mener Møllerbråten. For Eplebandet løfter hele arrangeme­ ntet. Sangerne og aktørene som slutter seg til musik­ken fra Eplebandet, er fra 10 til 50 år. Alle er velkomne til å bidra med sang.

Mange erfarne Bandet har lang fartstid inne musikken. Øvelsene er unna­ gjort. Nervene kiler litt i magen, men bandet er gira på å lage en fin forestilling. Fast innslag er den fengende låt­ en «Septem­

ber» av Earth, Wind & Fire som jo passer godt inn i Norsk Eple­ fests kontekst. – Vi spiller coverlåter og det solistene ønsker. Hvert eneste år er det mange barn som slipp­ er til. Det er en glede. Alle som har stått på en scene og delt sang og musikk vet hva det be­ tyr for den enkelte av spenning og tilfredsstillelse, sier kapell­ mesteren.

Egen nasjonalsang – Jeg er veldig glad for at vi har Eplebandet som en trofast og viktig bidragsyter, sier Eivind Lønheim i Norsk Eplefest. – Under fjorårets åpningstale gjorde fylkesordfører Sven Tore Løkslid et betydelig nummer av at Gvarv langt på vei er å beteg­ ne som Norges frukthovedstad. Og ikke bare det, fylkesordfører­ en var imponert over at vi har vår egen nasjonalsang – eple­

eplesangen: Eplefesten har sin egen eplesang. Du ser den på toppen av siden her. Ta den med deg, bli med og syng! sangen, humrer styrelederen som anser underholdningen på Eplefesten som en viktig, kul­ turell arena. Eplebandet spiller under tildelingen av årets Gull­

eple klokka 12.00 og 15.30. Den siste bolken blir preget av kon­ sert med talenter som har lyst til å bidra til at festen blir fin. Og det blir den garantert!


30

norsk eplefest 2018

Telen

Onsdag 19. september 2018

Eplego´e tilbud fra våre avdelinger i Bø og Notodden! -20%

-15%

PÅ ALLE PEISOVNER FRA JØTUL

PÅ ALLE PEISOVNER FRA SCAN

Småbrudd,

tykkelse 2–3 cm og 1–2 cm

fra

199,-

pr. m2 i hel pall (20 m2) så langt lageret rekker! (gjelder Oppdal skifer)

Mellombrudd 1-2 cm tykke

449,-

pr. m2 Tilbud på skifer gjelder i hele paller a 20 m2

OPPDAL SKIFER PLUSS EN DEL RESTEPALLER MED SKIFER - GI BUD !!

MODERNE GLASSREKKVERK!!

1.990,pr lm.

VI BRUKER DYKTIGE INSTALLATØRER, PÅ OVNER, OM DU TRENGER DET! HØSTSALG PÅ SKIFER FRA OPPDAL TOPP PRODUKTER – TOPP KVALITET

TROMLA BELEGNINGSSTEIN, GRÅMIX, 6 CM TYKK, STØTTEMURER I BETONG fra

pr. m

149,pr. m2

690,-

2

STEINSENTERET I BØ GVARVVEGEN 332 , BØ - T. 359 51 967

SYSTEMBLOKK / STEINSENTERET NOTODDEN SEMSVEGEN 33, NOTODDEN - T. 350 29 100


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

31

God service! Fornøyde kunder ! TOR OLAV FOSS maleri

GALLERI NYHUUS

Vi ønsker alle en trivelig eplefest!

CHRISTOPHER RÅDLUND maleri og grafikk Eplefestkunstner 2018

Salgsutstilling, 29. september - 14. okt. Åpen fredag – søndag kl. 12 – 18. Åpning fre 28. sept. kl. 18. Musikkinnslag ved Knut Buen. Nattåpent til kl. 24. Diktopplesing hver time fra kl. 20. Kafé med kaffe, te, eplekake og eplemost. GARDSUTSALG ÅPENT HVER DAG 08-20 Mange typer epler, eplemost, honning, geléer, syltetøy, saft og annet godt. Velkommen!

En støttespiller i lokalsamfunnet:

gallerinyhuus.no

Nyhuus Gard, Nyhusv. 9, 3810 Gvarv Tlf. 4040 4787

Man-fre: 10-19 // Lør: 10-18 Meny: Man-Fre: 09-21 // Lør: 09-20 Midt-Telemarks største kjøpesenter

Bø Senteret

r til Bø Se nteret! . sep

Lørdag 2 2

i r e t e r e t Bø Sen

E R D N O H i d u b l i t y Craz r e k k i t u b alle SENTERKROA

Hjemmelagde kjøttkaker kr.

www.bosenteret.no

Forskerfa brikken komme

1. 2 G A D E R 0., F 2 G A D S ER R B M TO E T P E 22. S G A D R Ø L OG

med stuing

bosenteret

100,-

tember k Ta med b arna og la l 12-16 de prø slim, snø, øve seg p tornado i å å lage flaske og se i mikro skop


32

norsk eplefest 2018

Slik gikk det i 2017 i produsent-NM Lokale produsenter fra Sauherad har tradisjon for å hevde seg i toppen av NM. Etter 2017 er de i posisjon som utfordrere.

test: Av lokale produsenter fikk

Lindheim sølv og bronse.

Onsdag 19. september 2018

I fjor var det bare Lindheim Øl­ kompani som nådde opp med sin Cider Spontan. Juryens spe­ sialpris gikk til Egge Gård for Iseple. Most og cider er et godt, alkoholfritt alternativ til mat.

Ren eplemost 2017

1. Safteriets sur høst (Bramley). Safteriet. 92 poeng 2. Gravenstein. Ulvik Frukt & amp; Cideri. 91 poeng 3. Spildemost Elstar. Spilde­ garden. 90 poeng

Blandingsmost 1. Soli. Merem. 88 poeng 2. Discovery/Dolgo. Lindheim Ølkompani. 86 poeng

3. Safteriets Renaa Økologisk. Safteriet. 85 poeng 3. Idunn/Franskar, Ulvik Frukt & amp; Cideri. 85 poeng

Eplemost med fantasi 1. Spilde Solbær. Spildegarden. 92 poeng 2. Aroma/Svarthyll. Ulvik Frukt & amp; Cideri. 91 poeng 3. Eple & amp; Bringebær – Har­ danger Gutane. Hardanger

Telen

Eple. 90 poeng

Eplecider 1. Musserende Rose. Egge Gård. 88 poeng 2. Hardanger Dronningsider. Hardanger saft og siderfabrikk. 87,6 poeng 3. Cider Spontan. Lindheim Øl­ kompani. 87,3 poeng Juryens spesialpris: Iseple, Egge gård. 94 poeng

prestisje: – Ingen tvil om at det er mye prestisje i kampen om titlene i det uoffisielle NM for produsentene, sier Bent Bucher Johannessen i HANEN her sammen med Håkon Wium Lie i Merem som gikk til topps i klassen for blandingsmost i 2017. Rett før jul er det klart for en ny NM-runde. Produsentene oppfordres til å sende inn årets produkter.

HANEN og Norsk Eplefest sammen om NM-kåring av most og cider:

– Prestisjen er høy! – Ingen tvil, prestisjen er høy i det som er et uoffisielt NM for fruktprodusentene.

– Det er ikke tvil om at vi har med en svært seriøs bransje å gjøre. HANEN er medarrangør for andre gang, og vi ser fram til denne seriøse konkurransen.

Jens Marius Hammer

Deltar med stolthet

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det sier Bernt Bucher Johan­ nessen, daglig leder av HANEN – den landsdekkende nærings­ organisasjonen for virksomhet­ er innen bygdeturisme, gårds­ mat og innlandsfiske i Norge. Interesseorganisasjonen har mer enn 500 medlemsbedrift­ er.

En seriøs bransje HANEN samarbeider med Norsk Eplefest om kåringen av Norges beste eplemost, cider, blandingsmost og ikke en spe­ siell hederspris for signalpro­ dukter signert en kresen jury.

– Norske fruktprodusenter sett­ er strenge krav til seg selv og kvalitet. Vi synes det ikke bare er artig å være med på denne kåringen, det er viktig også. Her sender produsentene inn sine beste produkter og får dem vurdert av en fagjury som til daglig jobber med mat og drik­ ke. Produsentenes produkter er preget av stolthet. En tittel heng­er høyt og stemningen er ladet under prisutdelingen som skjer mot slutten av året, sier den daglige lederen som ikke legger skjul på at han er impo­ nert over det frukt- og bær­ bransjen i Sauherad har skapt de siste årene.

Blir lagt merke til

– Fruktbygda får nasjonal opp­ merksomhet, de har skapt vekst og utvikling, har fått geo­ grafisk merkevarebeskyttelse, jobber med foredling og desig­ ner flasker og styrker egen identitet. Alle kan alltid bli bed­ re og det har jeg inntrykk av at Sauherad har et markant fokus på, sier Bucher Johannessen og peker på det spennende arbeid­ et som er på gang en rekke sted­ er. Han trekker blant annet fram Lindheim Ølkompanis bruk av epler i ølproduksjonen.

Kvalitet helt avgjørende – Vi vet at markedet etterspør norske epler og norsk mat ge­ nerelt. Vi vet også at forbruker­ ne i et land som har den høyes­ te kjøpekraften også er villige til å betale for nettopp kvalitet, sier lederen for spennende medlemsbedrifter som har som

heder: Bent Bucher Johannessen overrakte Wenche Andersen, her fotografert av Christine Baglo, 1.-premien og boka om Fruktbygda. mål å eksponere kvalitet. – Og vi ser at rene, sunne epledrikker har blitt en boom, og da snakker vi ikke om kon­ sentratene, men den rene, ekte

varen som produseres ved presserier som Epleblomsten, Telejuice og andre norske, lo­ kale presserier. En flott utvik­ ling, sier Bucher Johannessen.


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

Spar tid - Vi har utstyret Vi leier ut det som DU har behov for! • • • • • •

Stillaser Lifter Maskiner Verktøy Byggstrøm m.m

Ta kontakt på telefon 35 01 97 20

ww www ww.tbu.as w

Telemark Bygg Utleie AS - Heddalsveien 41 - 3674 Notodden | Tlf. 35 01 97 20

33


34

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

Vi bringer

ALLE VARENE PÅ DØRA! Ring og bestill på tlf. 359 59 720 eller bestill direkte i nettbutikken joker.no Leverer dagligvarer til Bø, Notodden, Ytre Valebø og Sauherad

Telen

FAGHANDEL INNEN TRELAST OG BYGGEVARER.

En for alle. Alle for tre. En planke er ikke bare en planke. Det er en foredlet råvare vi bryr oss om. Fordi vi bryr oss om ditt byggeprosjekt.

ÅPENT: MAN-FRE 7-19, LØR 9-15

NoRDAgutu

Oredalen 15, 3810 Gvarv - Tlf. 35 95 60 60 - xl-bygg.no

yoUR cHoice Økologiske epler - Tlf. 920 97 914 - Heidi og Alf Kigen

HAUGERUD REGNSKAPSKONTOR AS

Vi samarbeider tett med fruktbygda Sauherad!

rask og pålitelig service


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

35

Årets Eplekunstner Christopher Rådlund med grafikk og maleri:

Gir deg vakker natur – Vi har alltid vektlagt kunst og kultur. I år valgte vi Christopher Rådlund – en spennende kunstner. Dessuten har vi mange lokale kunstnere som åpner sine dører. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Eplefestens styreleder, Eivind Lønheim, synes det er viktig å holde et kunstnerisk fokus i ei bygd som har lange tradisjoner i så måte og et aktivt kunstner­ miljø. Halvor Holskog på Galleri Nyhuus er slett ikke uenig og vet at mange setter pris på ut­ stillingene under Eplefesten. Holtskog byr på to kunstnere.

En spennende kunstner – I år får vi besøk av Christopher Rådlund som Årets Eplekunst­ ner. Han står for høy kvalitet og er veldig stemningsfull i sine bilder. Han har også veldig sans for norsk håndverkstradisjoner og kvalitet, samt at han er glad i folkemusikk. Derfor henter vi også Knut Buen til åpningen fredag kveld. Det er duket for et mestermøte, sier Halvor Holt­ skog som sammen med sin kone Kari er vertskap. – Og det er alltid hyggelig på disse åpningene. Jeg har jo en sterk tilknytning til lyrikk gjen­ nom min mor Liv, og hver time skal det leses dikt fram mot midnatt. Jeg leser gjerne litt, men det er fritt fram for enhver å lese noe de har lyst til å dele med andre, inviterer Halvor som selvsagt tar med ord fra sin avdøde mor, Hans Børli, Olav O. Hauge, Rolf Jacobsen og André Bjerke. – God lyrikk blir ikke slitt. Hver sekvens er fem til 10 min­ utter, sier Halvor.

STEMNING I NATUREN: Christopher Rådlund er en mester til å få fram naturens mange stemninger. Han vil selv være til stede på

åpningen.

Natur og stemning Cristopher Rådlund presenter­ er grafikk og malerier med stemningsmettede naturmotiv­ er. Han er født i Sverige og bosatt i Norge siden 1991, er utdannet fra Konstindustriskolan i Göte­ borg, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Konsthögskolan i Umeå og Kunstakademiet i Oslo. Han debute­rte på Høstutstillingen i 1994, og hadde sin første sepa­ ratutstilling i 1998. Senere har han hatt en rekke separatutstil­ linger og deltatt på mange kol­ lektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Han er innkjøpt av blant annet Stortinget, Göte­ borgs Konstmuseum og Kung­ liga Biblioteket, Stockholm. Han finner som regel sine motiver i naturen: Mektige fjell, lutende trær og himmel med spennende skyformasjoner. Utstillingen med Årets Eple­ kunstner er åpen til 14. oktober.

Christopher Rådlund.

Tor Olav Foss på plass Tor Olav Foss (1952) fra Furnes ved Hamar. Han har stilt ut i en rekke land og er innkjøpt til mange private og offentlige samlinger i inn- og utland. Hans arbeider reflekterer «øye­ blikk av evigheten». Foss arbeid­ er med lys og sakrale stemninger som hovedtema,

Tor Olav Foss. forankret i mange års fordyp­ ning i antikkens filosofi- og mysterietradisjoner. Maleriene spenner over et bredt register fra naturalistisk figurativt til abstrakt. Foss har utført kirkeutsmyk­ ninger, blant annet malt side­ alter i Grefsen kirke, Oslo og jubileumsut­smykning i Maria­

kapellet, Bliksvær i Nordland. Han har laget illustrasjoner til en rekke bøker og publikasjon­ er, og han stilte ut på Galleri Ny­ huus i 2013 og 2015.

Lokale kunstnere I tillegg til kunstnerne på Galle­ ri Nyhuus åpner lokale kunst­ nere sine rom for innsyn. Arne

Kleng Dahle holder åpent sitt atelier lørdag. Runaug Venås holder åpent fredag, lørdag og søndag, Kjell Hellstrøm på Hør­ te har åpent på dagtid alle festi­ valdager, men også nattåpent til midnatt fredag. Galleri Ka­ ren har også dagåpent alle tre festivaldager og nattåpent til midnatt fredag.


36

norsk eplefest 2018

Akkerhaugen Gartneri

m Tele

Pr øvv vår helt spesielle, hje em mmelagde epleshake. La ge es kun hos MIX Bøsenteret og gM MIX Akkerhaugen!

Vellkommen til oss! Ve

Vi leverer ca. 800 tonn i året, nok til 1,5 tomat til alle i Norge.

Norsjøvegen 289, 3812 Akkerhaugen - Tlf.: 35 95 84 00

Effektiv understellsbehandling med Lanolinolje

Bestill time allerede nå Behandling fra kr 3.790,-

15 % rabatt ved forhåndsbestilling i løpet av oktober

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram m

Vi utfører bl.a.

• Hjulstilling fra kr 1.000,- inkl. justering • Oljeskift • AC-service fra kr 1.500,• Reparasjon/skifte av frontrute • Teflonbehandling/polering • Skadeoppretting av alle merker • Vi henter og bringer bilen ved større reparasjoner

Ta kontakt for mer informasjon

Periodisk kjøretøykontroll kr

arks beste

MILKSHAKE

Norske tomater fra Akkerhaugen Gartneri A.S

CORROLAN RAMSOIL

Telen

Onsdag 19. september 2018

499,-

(gjelder ut oktober)

Oppussing / nybygg Male/tapetsere Teppe/belegg Vinyl i bad/dusj Flislegging Fargerådgjeving Sveisbar membran - underlag til flis

Inger Floodsveg 4, 3676 Notodden - Tlf. 35 02 09 20

• Bagorama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 06 10 92 • Bonus Helsekost . . . . . . . . . . . 35 29 39 40 • Cubus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 06 10 91 • Eurosko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 06 10 92 • Extra/Post i butikk . . . . . . . . . 35 95 23 84 • Intersport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 95 01 02 • Kaoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 06 10 96 • Kånn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 06 10 90 • NRK Østafjells. . . . . . . . . . . . . . . 35 56 02 00 • Princess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 06 10 95 • Roxy Kaffebar . . . . . . . . . . . . . . . 35 95 15 52 • Tango Frisør . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 95 00 06 • Varden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 68 86 94 • Vinmonopolet . . . . . . . . . . . . . . . . 23 97 16 60

Velkommentilhøsthandel pådettriveligesenteretmidtiBøgata! MANDAG-FREDAG . . . . . . . . . . . . . . . 09-19 WWW.SØNSTEBØTUNET.NO 3800 BØ • TELEFON: 35

06 10 90

LØRDAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16

EXTRA: MANDAG-LØRDAG . . 07-23


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

37

Skal teste papir, plast og papp I prosjektet er det samlet mye ekspertise knyttet til teamet det er gitt forskningsm­idler til. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

ny emballasje: Edith Arbasauskite hos Økofrukt kan få ny og miljøvennlig emballasje for frukten om prosjektet kommer i mål.

Forskningsprosjektet med Økofrukt som base er tuftet på et samarbeid mellom Oslo­ Met, Glomma Papp AS, Øko­

frukt AS og matforsknings­ instituttet Nofima AS. I prosjektperioden fram mot 2020 skal det utvikles og testes emballasje både av bærekraft­ ig plast og av papp laget med en ny type fiberteknologi. For­ skerne skal analysere effekt­ ene av de ulike emballasjetyp­ ene knyttet til blant annet holdbarhet, fuktighet, tran­ sportdyktighet, økonomi og

attraktivitet i markedet. I samarbeid med Infinitum AS vil man også utforske mu­ lighetene for å etablere en pan­ teordning for fruktemballasje der man bruker flaskeautomat­ er. Dette vil i så fall represen­ tere et helt nytt og svært inno­ vativt grep i en næring der em­ ballasje er en betydelig utgifts­ post for produsentene og av­ fallsproblem i samfunnet.

Lille Økofrukt i stort og viktig forskingsprosjekt som sikter mot:

Helt ny type emballasje

går opp ny sti: Frukt- og frukttredyrkerne Alf Kigen og Olav Jønsi (t.v.) vil videre, her sammen med Anita Lerfall og Tuva Evjen fra Statens landbruksforvaltning. (Arkivfoto)

2,2 millioner fra Oslofjordfondet for å utvikle en ny, bærekraftig emballasje for økologisk frukt er bevilget. Økofrukt sitter bak rattet.

for å lykkes, mener Olav Jønsi om prosjektet som starter den­ ne høsten.

Coop vil teste

Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Men de har med seg forsk­ ningsinstituttet Nofima i Sta­ vanger og Glomma Papp. En panteordning for emballasje skal også vurderes.

Starter i høst Alf Kigen på Holtsås og Olav Jønsi på Hjuksebø driver Øko­ frukt AS sammen. – Klart dette er gøy, men får jo ikke pengene i lomma. De skal

skal forske: Alf Kigen skal sammen med kollega Olav Jønsi og faginstanser forske på emballasje og også vurdere en panteordning. brukes og i hovedsak er det No­ fima som bestemmer metode og fart i prosjektet. Jeg synes jo det er flott at vi skal vurdere papp og papir. Jeg tror mange kunder er opptatt av å kutte ut

bruken av plast etter alle de tra­ gediene vi har sett fra havet hvor enorme plastberg sirkuler­ er og skader miljøet. Det at vi har tunge aktører med oss i det­ te arbeidet styrker muligheten

– Når vi har en kapasitet som Sveinung Grimsby fra Nofima med oss og Coop på testsiden, er jeg veldig optimistisk med tanke på at vi skal komme opp med et godt resultat, sier Jønsi. Og for dem som ikke kjenner til Grimsby, er han identisk med mannen som i tre år var pro­ sjektleder for «Skolefrukt». Han har også arbeidet med EU pro­ sjekter, prosjekter støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Statens landbruksfor­ valtning og med spesialkompe­ tanse på økologisk produksjon prosjektledelse. – Det er jo spennende at et lite selskap lokalisert i Sauhe­ rad har fått denne viktige opp­

gaven, mener Olav Jønsi.

Panteordning? Prosjektet omfatter både for­ brukerforsking for å finne ut hva slags emballasje konsu­ menter av økologisk frukt fore­ trekker, og utvikling av proto­ typer på ulike emballasjeløs­ ninger. – Vi har jo tidligere gjort et forskingsprosjekt rundt økolo­ giske eplesorter som fungerer godt under norske forhold. Denne gangen skal vi se på al­ ternative emballasjer – som gjør at varen blir foretrukket og hol­ der seg like frisk fram til for­ bruk­ er. Prosjektet skal løpe fram til 2020, sier Jønsi, som mener det hadde vært optimalt om de også kan komme fram til en panteordning for emballasje. – Det tror jeg forbrukerne øn­ sker, sier Jønsi.


38

norsk eplefest 2018

De har vært på druen i 10 år Verdens nordligste vingård. Det har Wenche Hvattum og Joar Sættem skapt. De har vært tett på druen i 10 år. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

gir seg: Wenche Hvattum og Joar Sættem gir seg på Lerkekåsa, men gleder seg over at nye, entusiastiske eiere skal ta over.

Telen

Onsdag 19. september 2018

– Alt har sin tid og når vi nå trekker oss tilbake, er det fint å

vite at de som har kjøpt virke­ lig vil satse på det vi har bygd opp. Vi hadde tre kjøpere med på budrunden og vi valgte et par i 40-årene fra Årnes på Ro­ merike med en datter på 13 år. De tar med seg mormor og morfar og flytter til Lerkekåsa. Her blir det ny energi og nye innbyggere, sier Wenche, som også har lovet at hun og Joar skal bidra litt i kulissene under

oppstarten. – Det har blitt mye prøving og feiling i løpet av de 10 år­ ene, men også flere priser for vin vi har laget, ikke minst rosév­ inen. Denne sommeren med mye sol har gitt druer med modne steiner og det gir mye bitterstoff når vi på rød­ vin lar det gjære på hele drua. Vi venter en fyldig og god rød­ vin, som vår siste produksjon.

Hadde null peiling, tenkte et halvt år på å ta over og satset friskt:

– Det er så utrolig gøy!

planlegge kjøkken for kundene De fikk tilbudet om å hos Montér i Bø. overta Lien gård, takket først nei, gikk i Ga opp økologisk De kjøpte gården i 2004. – Vi tenkeboksen og drev videre den gamle hagen ombestemte seg. som var på gården de to første årene. Dette ble drevet konven­ Småbarnsfamilien sitter ikke nedpå, men sjonelt. Vi rev gammel hage i angrer ikke ett sekun­d!

flere i familiene våre som har støttet oss med praktisk arbeid i oppbyggingsfasen. Da vi slet med et felt på 1100 trær, ble vi anbefalt av Jan Meland å kutte dem ned til 60 cm. Mange trod­ de vi var spinngærne, men det funka og i dag gir frukthagen virkelig gode avlinger, forteller

med bringebærlimonade. Eple­ most i egen designet gavepak­ ning er også kommet på plass. Egne etiketter, eget design. 200 kg bringebær og 50 kg stikkels­ bær har gitt innpass hos Meny Saga og Meny Bø. Avtale er skrevet med Norgesgruppen for innpass i utvalgte Meny-

Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Vi har begge problemer med å sitte stille, ler Arild Hellekås (37) og får en liten korreksjon av kona Linda Renate (35) på at det nok er han som alltid har et prosjekt på gang, skjønt så snart barna Helene på 3 1/2, Filip­på 6 og Sofie på 8 er i seng, er det full fart i heimen til senga roper på dem.

Var helt grønne – Med unntak av jeg hadde vært med farmor litt i eplehagen, kan jeg ikke skryte på meg sær­ lig erfaring med fruktproduk­ sjon. Derfor nølte vi, sier Linda Renate som får en ditto forklar­ ing på vegringa fra Arild. – Det var stort sett fotball for meg... Jeg kunne ikke kjøre traktor en gang... Det virket håpløst! Men nå har de 4000 trær over 24 mål på den idylliske gården i Liagrenda med flott utsikt til Norsjø hvor et gammelt eldhus skal bli gårdsbutikk. De satser og de liker livet på gården, men har beholdt jobbene sine, Arild som elektriker hos NIRAS, Lin­ da Renate som ansvarlig for å

Egen produksjon: Arild (38) og Linda Renate Hellekås (35) skaper egne produkter og åpner snart gårdsbutikk i det nyrestaurerte, gamle eldhuset på Lien gård. Produktene har fått innpass hos Norges­ gruppen og hos Kolonial.no nå i høst. 2007 og plantet nytt felt i 2008 som det hadde vært gress og beite på. Vi forsøkte først øko­ logisk dyrking. Det funka dår­ lig. Nå er det tradisjonell dyrk­ ing. – Det er så godt å ha et faglig sterkt miljø i ryggen når du start­er uten kunnskap. Veiled­ erne Jop Westplate og Jan Me­ land har vært gull for oss, og

SØT SAMTALE: – Jeg kommer for å hente honningen min, jeg, sier ordfører Mette Haugholt og forsikrer at det ikke er et ledd i valgkampen da hun dumpet inn under Telens besøk. – Den smaker fortreffelig og jeg har testa den ut før, sier Sauherad førstedame.

Arild, som berømmer de digi­ tale nyhetsbrevene som Jop send­ er ut. Presis informasjon om skadedyr, innhøsting og på­ virkning av vær er gull verdt.

forretning­ er. I oktober starter leveranser via Kolonial.no. Det er hvor litt av de 350 glassene med bringebær og gårdens andre­produkter kan ta veien.

Kjøkkenproduksjon

De viktige arbeiderne

Og de to nøyer seg ikke med epler. De har også plantet tre mål med bringebær og har også busker med røde stikkelsbær på et halvt mål jord. Stikkels­ bæret, som ikke mange har i den daglige husholdningen, er i slekt med rips og solbær. De er velegnet til å lage gelé, til saft og til sylting. De kan også bruk­ es i paier og kaker. Deilig som garnityr til kjøtt og fiskeretter er de også. Det meste av kjøk­ kenproduksjonen går til privat konsum ved at kunder oppsøk­ er gården, men på kjøkkenet foregår også litt småskala­ produksjon rettet mot to forret­ ninger de har fått innpass i. – Må jo «forske» litt, ler Linda Renate og viser glass med bringe­ bærsyltetøy og flasker

– Vi har også satset på bier, først og fremst for å få fart på bestøv­ ninga, men et bokstavelig talt flott biprodukt er jo honningen. Det begynte med en kube, nå har vi 20 og vi ser virkelig hvor viktige biene er. Deres verden er jo så fascinerende og impo­ nerende, sier Arild, som nå har biene i Drangedal for å få med seg lynghonningen hjem til Akkerhau­gen. 15 todronninger og 5 engdronninger er samfunn som gir helt nødvendig hjelp i fruktproduksjonen. – Og vi hadde ikke greid dette alene. I år har vi brukt arbeids­ kraft fra NAV til høsting av bringe­ bær og det har fungert helt optimalt. Litt dramatisk ble det da en av arbeiderne fikk heteslag i tropesola. Denne

sommeren har jo vært kreven­ de. Noe frukt har fått solskader. I tillegg til hjelpen fra NAV leier vi inn litt hjelp til tynning og høsting, sier Linda Renate som ikke legg­ er skjul på at det er lange­og krev­ende dager.

Trekker i samme retning De to ser på hverandre og kom­ mer med fasitsvaret for små­ barnsfamilien på at det er mu­ lig å jobbe i private bedrifter, drive en epleplantasje, bygge gårdsbutikk og løse alt annet som følger med. – Vi trekker heldigvis i sam­ me retning og vi synes begge det er gøy å skape noe, og så får vi jo god hjelp av familien, da, sier Linda Renate og stryker minstejenta Helene over håret. – Helt riktig. Vi må sammen. Da vi planta den første eple­ hagen i 2008, spadde 600–700 hull. Vi ante ikke at dette for lengst var automatisert. Et slit, men veldig tilfredsstillende da trærne sto i jorda, smiler Arild og gløtter bort på kona. De er enige om at de må ta vare på sjarmen og ikke stresse. Lystbetont stress er ikke skade­ lig. Det er når det blir et ork at det blir vanskelig og farlig.

Avlinga vokser De to anslår avlinga av epler til 25 tonn og ifølge rådgivninga de har fått, vil avlinga kunne dobles til 50 tonn. For bringe­ bær vil det handle om fra tre til fem tonn i året når buskene som ble plantet i 2015 blir full­ bårne. – Vi har også en liten hobby til. Vi drar rundt på noen få ut­ valgte arrangementer for å tes­ te ut det vi lager selv, sier Arild. – I år har vi vært på Snipetorp­ marken, Mersmak i Skien og selvsagt skal vi på Eplefesten. Og det er jo hyggelig når folk spontant sier: «Så godt! Det smaker jo bringebær. Akkurat som hjemmelaget!», sier Arild om hobbyen som forberedes på kveldstid hjemme og utøves på stander. Hjemmelaga – rett og slett. Uten tilsetningsstoffer. Alt kommer direkte fra natur­ ens eget spiskammer! Sunt og godt!

Forsøker seg på snacks – Vi tar det som det kommer,


Telen

Onsdag 19. september 2018

– Eldres Eplefest er et høydepunkt Bygdekvinnene i Sauherad står på pinne og stikker pinner i eplekaka for å kjenne om den er ferdig. Knallferske eplekaker til de eldre er tradisjon.

– Det hører Eplefesten til og er

en glede både for oss og de som bor på Bygdeheimen, Furu­ moen og Furuheim, sier Marit Landsverk på vegne av bygde­ kvinnene. De har servert 10–12 kaker hvert år de siste 10 åra. – Et høydepunkt for alle in­ volverte, fastslår den entusias­ tiske lederen av bygdekvinne­ ne. – Festen torsdag før Norsk Eplefest handler om livsglede og underholdning servert av

Jorid Vale, Hilda Sørum, elever fra Sauherad kulturskole og skolebarn, sier Landsverk, som ønsker seg rekruttering til bygdek­vinnene i Sauherad. – Noen lever nok i den villfar­ else at man må bo på gård for å bli med oss. Det stemmer ikke, alle kvinner som er opptatt av det gode liv på bygdene, mat­ tradisjoner og de oppgavene vi jobber for, er velkomne. 16. ok­

kaster oss litt ut i det og støtter oss på hjelp og rådgivning, sier Linda Renate, som i dag er glad for at de etter et halvt års tenke­ pause takket ja til å overta gård­ en til onkelen til faren hennes som ikke hadde noen til å over­ ta. Nå er «faren over» for at noen kan ta den tilbake på odel.

Og på sikt kan kanskje egne barn bli eplebønder i Sauherad. De går en god skole. – Og det er hevet over tvil at det er det fantastiske frukt­ miljøet i Sauherad som har gjort det mulig for oss å få dette til. De deler all sin kunnskap og erfaring, og rådgivningen har

vært helt rå, sier Arild, og dytter en bolle med epleringer bort til Telens utsendte. Delikate, tyn­ ne epleskiver hvor kjernehuset er fjernet. – Det er snacks vi prøver oss på. De må bli litt sprøere. Vi tar utfordringa, ler Linda Renate.

Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

norsk eplefest 2018

tober skal vi kjøre aksjonsdag­ en for mer bygg i kostholdet – en landsomfattende aksjon. – Først er det Norsk Eplefest, klart vi er med. Vi skal stå på stand, informere, snakke med folk og ikke minst håper vi på at det kan bli mer enn 21 medlem­ mer i løpet av denne fantastiske festdagen midt i epleriket vårt, sier Marit Landsverk, oppriktig stolt av Sauherad.

39

smakfullt: Eplekake skaper glede på Bygdeheimen.

valgte å satse: Trebarnsparet Linda Renate og Arild Hellekås valgte etter en tenkepause på et halvt år å satse på eple- og bærproduksjon og foredling av produktene. Begge har beholdt jobbene i privat næringsliv og sender en varm takk til fagmiljøet i Sauherad for at de har fått høste av deres kunnskap og erfaringer. – Vi var helt grønne, men takket være god hjelp har vi fått det til – og det er fryktelig gøy, sier ekteparet.


40

norsk eplefest 2018

Telen

Onsdag 19. september 2018

GI FAMILIEN LITT EKSTRA VALGMULIGHETER.

DE 100 % ELEKTRISKE NISSAN LEAF OG e-NV200 EVALIA.

OBS! RASK LEVERING!

NYE NISSAN LEAF Fra

265 000950,000

NYE NISSAN e-NV20 00 EVALIA

KR

NYE NISSAN e-NV200 EVALIA

5-seter fra 293 690,-. 7-seter fra 305 690,VareFra fra 257 840,-

000 000 KR

KOM ENDA LENGER MED ELEKTRISKE BILER FRA NISSAN. NÅ MED KRAFTIGERE BATTERI OG LENGER REKKEVIDDE. BESØK DIN NISSAN-FORHANDLER ELLER NISSAN.NO FOR MER INFORMASJON.

35 02 54 00 | Semsveien 37 | 3676 Notodden | lauvstadbil.no man-fred: 8-16.30 | tors: 8-18

SUPERTILBUD PÅ LAGERBILER FOR RASK LEVERING!

KAMPANJE! SPA R

SWIFT 4X4 HYBRID

49.100,-

NORGES BESTE HYBRIDGARANTI – OVERLEGEN VINNER! Forbrukerrådet 15. februar, 2018

Swift ftt 4x4 Hybrid fra 259.900,PrivatLeie/Leasing:

1.824,- pr mnd*

*Privatleievilkår: 36mnd/30.000km. Startleie: 31.250,- Etabl.geb.5.363,-. Rente 3,95% Totalpris:102.277,I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. Leasingtilbudet gjelder gjj bil med vinterhjul og met. lakk

E! SPA R ANJJE! MPPAN KAM

54.000,S-Cross 4x4 fra 359.900,Automatgir + 15.000,-

Unngå problemer i ferien. Vi sjekker at din Suzuki er sommerklar!

Privatleie/Leasing:

3.250,- pr mnd*

*Privatleievilkår: Inkl automat og SkyTechpakke. 36mnd/30.000km. Startleie: kr. 50.000,- ink.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95% Totalpris: kr. 149.575,- I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. Tilbudet gjelder bil med vinterhjul og met. lakk

Vitara 4x4 fra 304.900,Automatgir + 15.000,Firehjulstrekk

Adaptiv Cruisecontrol og Radar Brake Support

Automatgir

SKYTECHHPAKKKE:

Pan norama soltak - Skinns seter - 17” alu. felg ger - Tåkelys - Takrails sølv - Mørke ruter fra B-Pilar Auto. 2 sone klimaa anlegg - Hill hold control (HHC) - Lakkerrte dørhåndtak/Speill(el.oppvarm mett og innfellbare) Startknapp//nøkkelfritt system m Skinn multifunksjons sratt (radio/telefon/ACC) - Rygg gekamera - Auto. blendba art innvending g speiil - Parkering gssensor fora an/bak Radio/Navi/Bluetooth/U USB (DAB+)) med 7 høyttalere - Sm marttphone link - Applle Car Play/Mirrorr Link - Regnsen nsor - Krom grrill Adaptive Cruise Controll (ACC)/Radar Brake assist - LED kjørelys s - LED nærlys - LED fjernlys - LED baklys - Norsk k Tectyl

35 02 54 00 | Semsveien 37 | 3676 Notodden | lauvstadbil.no man-fred: 8-16.30 | tors: 8-19 | lørd: 10-13 *Veil. Prise er inkl. mva leverrt Dram mmen n. Frakt kommer i tillegg g. CO2 119-128. Forbruk blandet kjjøring fra 0,53-0 0,57l

Som skapt for norske forhold! www.suzuki.no


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

GRA befa TIS rin tegn g og etim e!

Få 3000,- i gavekort på hvitevarer for hver 10 000,- du kjøper for!*

VELKOMMEN TIL VÅR NYE BUTIKK PÅ EKSPERT-SENTERET

Kampanjeperiode: 3. september - 13. oktober

* Tilbudet gjelder ikke benkeplater, vask og blandebatteri, og kan ikke kombineres med andre tilbud eller lojalitetsrabatter.

Stasjonsvegen 17 - Bø - Tlf 35 06 03 63

41


42

norsk eplefest 2018

Visste du dette om Fruktbygda? Telemark er det nest største fruktfylket i Norge – og Sauherad det desidert største i Telemark. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

fakta: – Bak imponerende tall står menneskene, sier Jorid Vale.

Onsdag 19. september 2018

I Sauherad er det rundt 100 produsenter av epler, frukt og bær. 3600 tonn epler, 300 tonn plommer og drøye 100 tonn

moreller. I perioden 2016–2020 øker tallet på frukttrær fra 500 000 til hele 700 000. Vel 4000 dekar er da dyrket – et areal som ut­ gjør 500 fotballbaner! 30 millioner epler håndpluk­ kes og behandles skånsomt for å bevare kvaliteten. Sagaplant produserer friske og ekte sorter hvor genmaterial­ et sikres. Det er mer enn 90

eplesorter. De viktigste eplesortene er: Discovery, Summerred, Rød Gravenstein, Aroma og Rubin­ step. Det blir også dyrket surkirse­ bær, bringebær, rips, jordbær, hageblåbær og druer i Frukt­ bygda. Du finner den nordligste vin­ gården i verden i Lerkekåsa som nå er solgt. Der kan du

Telen

overnatte i store vinfat. Daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug overrakte Norsk kulturland­ skapspris til Fruktbygda i 2015. I 2016 tok bygda Sauherad imot 250 000 besøkende, 50 000 fler enn året før. Denne utviklingen ønsker Fruktbyg­ da.no og Norsk Eplefest skal forsterkes i årene som kommer. (Kilde: Fruktbygda.no)

Fruktbygda.no er et begrep sausa med vertskapsprofil hvor du som besøkende

– Jeg er så stolt av det v – Spesielle opplev­ elser, overnattinger, gode måltider og formidling av historie, kunst og kultur gjen­ nom hele året, ikke bare i blomstringa og under høstinga. Fruktbygda har mer å by på! Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Jorid Vale leder Fruktbygda.no – en sammenslutning av 15 be­ drifter hvor det er et krav at du skal ha en vertskapsrolle som sammen og alene skal gi de som besøker den frodige bygda spesielle opplevelser. – Vi står sammen om å løfte denne pro­ filen slik at flere blir klar over hva vi har å fare med, sier Jorid Vale, som også har Innovasjon Norge med på laget for å trigge utviklingen og sikre kvaliteten.

Det er mange muligheter – Og det merkes at vi står sammen og skaper muligheter for dem som kommer til oss. Eksempelvis er Norsjø Hotell med sin vertskapsrolle fokusert på å ha hele spekteret av hva de andre i Fruktbygda.no kan til­ by. Det er en solidarisk tanke for å selge andres opplevelser inn, sier Jorid Vale om området som fikk Norsk Kulturland­ skapspris i 2015. – Og begrepet Fruktbygda.no finnes ikke noe annet sted i Norge. Marit Svalastog er pro­ sjektleder og hun fokuserer det unike. Kvaliteten forsterkes og begrepet samlet gjør sterk skal komme til sin rett, sier Vale.

Ei unik landskapsslette – Det finnes ikke maken til den sletta vi har fra Lifjell og ned til vannkanten av Norsjø. Klima­ et, jordsmonnet og solhellinga gjør jo dette til en langstrakt eplehage gjennom hele Sauhe­ rad med noen få like heldig stil­ te områder i Bø og Nome. Når vi har slike naturgitte forutset­ ninger, er det også viktig at vi forvalter det på en god måte gjennom det å samarbeide, ut­ vikle og strekke oss etter for­

STOLT: – Jeg er så stolt over det alle gode krefter i Sauherad får til sammen. Lagspillet føles så godt og erkjennelsen av at det som regel går bra for en selv når det går godt for naboen, er viktig, mener styreleder i Fruktbygda.no, Jorid Vale. bedringer. Fruktbygdas med­ lemmer og nettstedet Frukt­ bygda.no skal være fruktbygd­ as ansikt utad, mener Jorid Vale, som poengterer at Eple­ festen er en viktig brikke i arbeidet­med å bygge et godt og fruktig omdømme.

Vil utvikle hageturisme Nylig ble det arrangert en stu­ dietur til Skottland og øya Isle of Arran. – Øya har likhetstrekk med Sauherad og har blitt en turistattraksjon som hvert år har 100 000 gjester. De fikk i 2017 den engelske reiselivspris­

en, forteller Vale. – Her er det nye eplehager og de har tatt i bruk epler knyttet til whiskyproduksjonen. Nå er ikke vi der, men det er mulig­ heter i måten å tenke på og det tar vi med oss på veien mot mer hageturisme i de store epleha­

gene vi har. Hvilke kvalitetskri­ terier legger de til grunn? Hva tilbyr de? Det er ikke nødvendig å finne opp kruttet en gang til, sier Jorid Vale – opptatt av at nye tanker skaper nye mulighet­ er og mer entusiasme. Sauhe­ rad skal ta mulighetene i bruk.


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

– Vil gjerne ha idébesøk – Jeg er helt sikker på at det er noen der ute i Sauherad eller andre steder som har gode ideer. Vi lytter mer enn gjerne. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Gunn Tove Aarbakk ved Tele­ juice er opptatt av produkt­

utvikling, design av flasker og alt som kan forsterke produk­ sjonen ved presseriet vegg i vegg med Telefrukt. – Og jeg ønsker lokal verdi­ skapning. Jeg hadde håpet at Norsk Formblåsing på Notod­ den hadde hatt mulighet til å lage flasker for oss, men vi måtte til Litauen for å innfri våre behov, sier Aarbakk. – Jeg er opptatt av å komme i

kontakt med gründere med ideer om innhold på flaskene knyttet til smaken av most og juice. Stikk innom for en prat. Sammen kan vi kanskje ut­ vikle nye produkter, sier Aar­ bakk som har en mulighet: – Folk kan designe sin egen flaske og etikett, men minste­ volumet er 5000 liter så det er vel få private som kan gjøre dette. Men det er mulig...

43

etterlysning: – Jeg er sikker på at det er mange gode ideer som kan realiseres. Stikk innom, oppfordrer Gunn Tove Aarbakk.

e skal få opplevelser i landskapet:

vi får til!

Fruktblomstring:

Fruktblomstringa hos Halvor Holtskog er vakker.

PRODUKTJAKT: Steinar Kolbjørnsrud og Gunn Tove Aarbakk jakter på nye produkter. Nå er en most med fruktkjøtt lansert gjennom Bama og Rema 1000s serie «Våre beste».

Telejuice skjerper jakten på nye produkter:

praktbok: Christine Baglo og Tone Solberg har signert praktboka.

Her er mosten med fruktkjøtt

– Det er veldig gøy å slippe nye produkter. Most med fruktkjøtt sendes nå ut i alle landets Rema 1000-butikker. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

lokalt: Lerkekåsa vingård fikk gullmedalje for Nordisk Natt.

disse er med ■■ Aarnes Kafeteria ■■ Gvarv Frukt og Bær ■■ Evju Bygdetun ■■ Suigard Dyrud ■■ Lerkekåsa Vingård ■■ Lindheim Ølkompani ■■ Frukt Garden Nyhus ■■ Galleri Nyhuus og Nyhuus Gard

■■ Telefrukt ■■ Norsjø Hotell ■■ M/S Telemarken ■■ Epleblomsten ■■ Norsk Eplefest ■■ Villa Lunde ■■ Taxibussen Bø ■■ Fimex

Daglig leder Gunn Tove Aar­ bakk ved Telejuice er glad for at forsøkene satt som et skudd. Det nye produktet kom i stand etter et samarbeid mel­ lom Bama, Rema 1000 og Tele­ juice.

Inn i Rema-serie – Produktet skal inn i Rema 1000s serie «Våre beste» og det er et helt nytt produkt. Her handler det om kun pressa rå­ varer og fargen på mosten kan variere veldig etter plantasj­ ens solforhold og andre for­ hold. Vi bruker bare de beste eplene fra Sauherad og mye av frukten til denne serien har

blitt og vil bli hentet fra Nes­ odden som stikker ut i Norsjø, sier Gunn Tove Aarbakk som mener produktet kan bli viktig for bedriften. 1.-klassene går selvsagt til spiseepler, men de eplene av samme sort og pri­ ma kvalitet som har fått seg en smell av en haglskur, er sol­ brent eller litt for små eller store­, går i pressa.

0,33 er på markedet – Vi jakter hele tiden på nye produkter og muligheter. Vi ser at eplemost på 0,33 flasker har tatt markedsposisjon. Det­ te er en mengde most som passer til nistepakka eller som du lett kan ta med deg i bilen eller i handa. Det var Bama som etterspurte dette og vi ser allerede nå at dette kommer til å øke volumet, sier Aarbakk. – Vi er opptatt av å styrke verdikjeden og sikre avsetning­ en. Med det kan vi bidra til nye arbeidsplasser og vi har kapasi­ tet til å presse mer enn det vi gjør i dag, så derfor arbeider vi med flere prosjektet som kan

komme til å bidra til dette. Vi har spennende ting på gang og jeg har stor tro på at vi skal lyk­ kes, sier den daglige lederen.

Med mer og ny smak Steinar Kolbjørnsrud, tidligere ferskvaresjef på Spar Ram­ berghjørnet er med sin fag­ kunnskap ansatt som utvik­ lingsleder for nye produkter. – Vi arbeider med flere kon­ krete muligheter til å skape nye produkter. Blant annet ser vi på muligheter for å bruke bær i mosten og forsøkene er så langt veldig positive, men det gjenstår en del arbeid. Vi har levert tester og det er gode tilbakemeldinger på de nye produktene. I løpet av desem­ ber vil vi ha avsluttet forsøk­ ene. Jeg anser en lansering av de nye produktene i 2019 som sannsynlig slik det ligger an i dag, sier Kolbjørnsrud. Telejuice har også fått et til­ skudd fra Innovasjon Norge til utvikling av nytt innhold og ny emballasje.


44

norsk eplefest 2018

planting: Det skal plantes 60 000 trær i året. Verdien av dette og arbeidet gir vekst og utvikling.

Onsdag 19. september 2018

plukking: Jarl Olav Rugtveit har investert 600 000 i epleplukkermaskinen. Hos de fleste håndplukkes det.

Telen

foredling: Torunn Rugaas, Epleblomsten og Gunn Tove Aarbakk, Telejuice er viktige aktører i verdikjeden.

Verdikjedene høster av hverandre i fruktbygda – arbeidsplasser utvikles:

– Fantastisk utvikling

– Det er jo bare en eventyrlig utvikling i fruktbransjen som mange andre næring­ er høster av. Vi er en av dem. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Det sier driftsleder i Bø Vare­ transport Terje Tønnesland som sammen med Asbjørn Berg­land styrer både skapbiler og vogntog med frukt på flere måter.

Henter i hagene – Vi henter epler i eplehagene og kjører det til Telefrukt og Telejuic­e som er på samme sted og til Epleblomsten. – I tillegg skal epler ut til mar­ kedet. Dette er en svært hektisk tid for alle oss ansatte i vårt transportfirma, sier Tønnes­ land som på en bil transporter­ er 21 paller, mens en henger håndterer 36 paller. Når hver pall med epler veier rundt 400 kg, sier det seg selv at vi snak­ ker om mange tonn. – Forleden dag ble det levert 151 tonn til Telefrukt, supplerer sjåfør Øyvind Dahlskås.

Ringvirkningsverdier – Vi vokser med fruktnæringa og all aktiviteten knyttet til den. Selv om vi ikke skal tilleg­ ge veksten vår med seks-sju an­ satte og flere tilkallingssjåfører kun fruktnæringa, så er den viktig for vekst og utvikling i vår region. Det hersker det in­ gen tvil om, sier Tønnesland

hektisk periode: – Frukt- og bærnæringa gir oss mange oppdrag fra august til slutten av oktober. Utviklinga i næringa er imponerende og så langt jeg skjønner utvikles dette bare videre. Flott, sier driftssjef Terje Tønnesland i Bø Varetransport med 14 biler og 20 ansatte. som i Bø Varetransport admi­ nistrerer 20 ansatte. – Vi er innstilt på å møte be­ hovene. I dag har vi 14 biler i drift. Vi har jo sett en fantastisk vilje til å utvikle fruktnæringa i Sauherad og dette er viktig for alle om du tenker på verdi­ kjeden fra planting til ferdig

turisme: 250 000 mennesker er innom Fruktbygda årlig. Hvert år øker besøket. Her fra Lindheim Ølkompani.

produkt. Det er imponerende, mener Tønnesland.

Høysesong Totalt er det vanskelig å ha en klar formening om hvor mange årsverk frukt- og bærnæringa i Sauherad sysselsetter med alt fra planting, stell og tilretteleg­

ging, salg av utstyr, planting, høsting, foredling, transport, gårdssalg, gårdsturisme, over­ nattinger, hotell- og restaurant, opplevelser, historie og en lang rekke andre ringvirkninger av trærne som gror og produserer. – Det vi med sikkerhet kan si er at fruktnæringa isolert sett

opplevelse: Joar Sætten og Wenche Wattum gir seg, men opplevelsen skal leve videre med nye eiere.

fyller 100 årsverk alene. Så kommer alt det ved siden av i tillegg, men jeg aner ikke hvor mange årsverk det kan dreie seg om, men det er mange og totalt sett er denne næringa viktig for Sauherad, sier Jan Meland som gleder seg til fort­ settelsen. Den blir fruktbar!

det store sluket: Etterspørselen etter norske epler er stort. Sauherad leverer hvert 4. eple som spises.


Telen

Onsdag 19. september 2018

norsk eplefest 2018

Tid for innekos -kom og se mange av høstens nyheter!

THEO SPISESTOL 1199,-

BOHUS NOTODDEN Tuven, 3676 Notodden - Tlf. 35 02 94 40 Man-fre 10-19 Lørdag 10-15

Når du skal kjøpe de viktige møblene

45


46

norsk eplefest 2018

Fruktbygda vokser :

Onsdag 19. september 2018

Telen

Telejuice tar sats med:

– Stolt av bygda

Utviklingsstøtte

– Det er utrolig spennende å følge med på den utviklinga vi har sett i Sauherad de siste årene med en investeringsvilje og evne som gjør at dette vokser så raskt. Vi har selv 3000 nye trær på Gunheim og prosjektene bobler, sier Inger Lise Eriksrud Bergan som mener det er typisk for sauheringene å satse. Hun er stolt av bygda. – Nå skal mellomstemann, Anders, overta sammen med sin Monica, så vi skal følge med fra sidelinjen. Gøy at de unge tar over!

Telejuice AS har fått 200 000 kroner i utvik­ lingsstøtte fra Innovasjon Norge Telemark. Støtten skal brukes til å utvikle nytt innhold på juiceflasker og til å se på mulighetene til å utvikle ny emballasje. – Dette er jo viktig for oss og gir oss mulig­ heter til å komme videre. Vi skal. Vi har alle­ rede forsøkt noen bærtyper og det ser loven­ de ut, selv om det er tidlig i utviklingsprosess­ en, sier daglig leder Gunn Tove Aarbakk.

En tidlig og hyggelig start:

På tur i eplehagene – Det er en spesiell og fin opplevelse. Eplevandringa byr på en hyggelig og fin start på Eplefesten. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

Inger Lise Eriksrud Bergan opp­ fordrer folk til å gå den 13. Eple­ vandringa i forkant av Eple­ festen på Gvarv stasjon. Klokka 09.30 samles eplevandrere i Nes kirke til en kulturell og fin start uten at det kristne bud­ skapet skal ta plass. Arrange­ mentet skal være for alle, og da skal det også være kjemisk fritt for at trosretninger tar posi­ sjon.

En stemningsfull start – Det er alltid en god start på dag­en med fin stemning med Ivar Solbu, organist Bruno Hagem­ann og Johannes Sunds­ valen. Og hyggelig er det at det stadig kommer nye til både fra Sauherad og Grenland. For

vakkert: – En rusletur i eple­ hagene gir energi. Bli med!

mange har Eplevandringa blitt en tradisjon. Tanken bak dette arrangementet er jo helse og sunnhet. Det å gå seg en tur er bra for helsa, det å spise epler er jo også sunt, sier Inger Lise Eriksrud Bergan – oppriktig stolt av den flotte bygda med det frodige og fruktige land­ skapet på sletta fra Lifjell og ned til Norsjøs vannspeil.

Ta godt fottøy på deg – Det er alltid smart å ta på seg godt fottøy. Turen går fra kir­ ken langsmed Norsjø og inn i eplehager. Du kan rusle alene eller pludre med andre som tar turen. Dette er ingen fysisk krev­ende tur og om du beregn­ er 1 1/2 time har du tatt det med ro. Det er også anledning til å følge veier – og de med barne­ vogn gjør jo det, sier Eriksrud Bergan og peker mot et land­ skap som framstår malerisk vakkert i høstsola.

Ta deg gjerne et eple – Epleblomsten har alltid ser­ vert drikke underveis og vi har også avtale med eplehager hvor det kan plukkes epler fra trær­ ne for en smakebit. Det hender også at noen lager en kaffe­ stopp med medbrakt kaffe i sekken. I det hele tatt handler dette om et uformelt, hyggelig arrangement som samler fra 50–60 hvert år. – Og vi ender alltid hos Kari og Halvor Holtskog og deres ut­ stilling i galleriet. Der vanker det også en kaffekopp og en prat om både kunst og annet. Noen blir sittende, andre rusler videre til åpningen av Eplefest­ en på stasjonen, sier Eriksrud Bergan, som legger til at turen fra kirken til stasjonen er om lag tre kilometer. – Ta deg tid til en god start på dagen!

nytelse: – Man blir i godt humør av en liten tur i de flotte omgivelsene vi har i Sauherad. Komiteen for Eplevandringa håper mange finner veien til en rusletur med god stemning hele veien.


Telen

norsk eplefest 2018

Onsdag 19. september 2018

forventning: Innbyggerne i byene Onesti, Albile, Marchesti og Poduri ventet i spenning på utdelingen.

til nytte: En barneseng full av utstyr og leker. Et nytt barn skal få en seng å sove i, ikke alle barn har det.

47

lettet: Gravid og lettet sitter den unge jenta med sin familie. Gavene fra Apple Aid kommer utrolig godt med.

Litt skuffet over at ikke 2000 epletrær til inntekt for fattige ble solgt:

– Det stopper oss ikke!

gikk ikke: Målet var å selge 2000 epletrær av 500 kroner, bare 400 ble solgt. Nå har røttene blitt så omfattende at toget har gått. – Men vi gir oss ikke, hjelp skal fram!

De satset på å skaffe grunnkapitalen for utviklingen av et kompetansesenter for jordbruk i lutfattige Romania, men bare 400 ble solgt. Jens Marius Hammer

jens.marius.hammer@telen.no 905 80 050

– Slikt skjer. Prosjektet var godt ment og godt kommunisert, men vi fikk det ikke til – dess­ verre, sier Jan Olav Eilefstjønn i Apple Aid som sammen med et knippe på 10–12 står i spissen for det målretta arbeidet i små, landsbyer hvor fattigdommen har et brutalt overtak.

To vogntog i året For 11. gang har to vogntog kjørt

Bø er veldig oppmerk­ somme på dette tiltaket og vi får veldig mye fint inn til innsamlingspunk­ tet vårt på Storkaasa, sier Eilefstjønn, som ikke gir seg i arbeidet med å hjel­ pe der det så sårt trengs.

Brutal fattigdom – Ambisjonen om å få til et kompetansesenter for landbruk slik at de kan dyrke sin egen mat, er ikke skrinlagt, vi må bare ansvar: Appel Aid har fantastiske tenke litt annerledes, medhjelpere i pastor Cornel (t.v.), hans sier mannen som bror Dorel og pastor Alin som tar ansvar sammen med sønnen i arbeidet for romfolket. Jan Birger Akerhaugen fra Sauherad til de fattige i Ro­ og Torleiv Holtskog for 11 år si­ mania. Mangel på mat, utstyr, den sto ansikt til ansikt med en klær og det vi tar som en selv­ virkelighet han ikke trodde ek­ følge har blitt tatt imot med gle­ sisterte. Boliger uten strøm, kaldt, rått, 10 kvadratmeter for de – og gitt av glede. – Vår region med Sauherad og 7–8 mennesker. Barna tok vare

på hverandre, foreldrene var borte for å jobbe. Virkeligheten var brutalt gripende. Og er det fortsatt!

Jobber for en dusj – Vi skal forsøke å få etablert et vaskeri i landsbyene i regionen vi konsentrerer oss om. Vi skal også forsøke å gjøre noe med de sanitære forholdene slik at barn og voksne får en bedre hygiene slik at de kan dusje, sier hjelpe­ arbeideren som peker på kon­ trastene til vår egen elleville rikdom hvor dusjing for mange skjer både morgen og kveld. – Vi ønsker å etablere arbeids­ plasser slik at de har noe å leve av. Vi har et godt nettverk på stedet som kan sysselsettes gjennom vårt arbeid, men det må settes i system – så får kom­ petansesenteret bli en langsik­ tig målsetting. Vi gir ikke opp

disse menneskene. Vi må sim­ pelthen gjøre noe, sier Jan Olav Eilefstjønn engasjert.

Klare på Eplefesten – Vi er til stede på Eplefesten og vil selvsagt informere. Der tar vi ikke imot klær og utstyr, men vi forsøker å informere og en­ gasjere og vi ber om økonomisk støtte til transporten og arbeid­ et. Neste sending er planlagt til påske 2019, og vi trenger flere som kan hjelpe med å pakke og sortere klær ved mottaket på Storkås mellom Gvarv og Bø. Det kommer inn klær fra hele midt fylket, og mottaket er åpent hele tiden og folk er vel­ dig flinke til å gi klær og nød­ vendig utstyr til barn og unge. Alt i Apple Aid er basert på dug­ nadsinnsats, sier Eilefstjønn, som gjerne hører fra deg om du vil gjøre en innsats for saken.


a d i t m a r f r e p a Vi sk n e m m a s


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.