Page 30

30 |

| nyhet | 

TORSDAG 27. JUNI 2019

GLADE ELEVER: Kent Henriksen, Ida Pinnerød, Tore Tverbakk og Linda Hakvåg Pettersen sammen med elevene Anna Emilie, Kiera og Jo.

Begge Foto: Eivind Skau

„„Nå får elever i bodøskolene en kjempenyhet:

– Det vil bli et stort løft Fra og med høsten går Bodø kommune inn for å implementere nettbrett og bærbare PC'er til samtlige elever i grunnskolen. ■■ Eivind Skau

eivind.skau@an.no Ordfører Ida Pinnerød forteller at kommunen har jobbet over lengre tid med et IKT-løft i skolene: – Vi kan nå komme med den gode nyheten om at alle elever vil få hver sin digitale enhet fra og med neste skoleår. Det vil bli et stort løft – nå får alle barn samme mulighet til å lære å bruke digitale verktøy, forteller Pinnerød.

Vil ruste elevene for framtiden Undervisningssjef Tore Tverbakk kan opplyse om at det i 2015 fantes rundt 2000 datamaskiner og cirka 950 ipader fordelt på rundt 6000 elever. De fleste av disse var stasjonære PC-er. – Det er litt forskjellig fra skole til skole hvor langt de er kom-

met i prosessen. Noen er kommet langt mens andre nok har et behov for å oppdatere seg noe. Med disse redskapene ønsker vi å åpne dører og ruste elevene med digital kompetanse for framtiden. Dette er i tråd med kommunens nylig vedtatte strategiplan og den nye nasjonale læreplanene, forklarer Tverbakk. Pinnerød supplementerer med at denne type digital kompetanse kreves i stort sett alle yrker i dag og vil bli enda viktigere i framtiden – enten du skal fiske eller forske.

Skolen prioriteres – Det å ha en god fellesskole er elementært for å skape et godt samfunn. Vi har derfor satt av midler til dette taktskiftet ii skolene og er noe vi prioriterer høyt, sier Pinnerød. Det er lagt opp til at utstyret må byttes ut hvert 3–4 år. Det er derfor med en viss tiltro til at politikerne fortsatt vil bevilge penger til ordningen ettersom det ikke er noen engangsinvestering. – Betyr dette slutten for mer tradisjonelt undervisningsverktøy? – Nei, dette betyr ikke at vi legger vekk blyanten og viske-

læret, men det vil endre måten skolen planlegger og underviser. I tillegg får elevene bruke nettbrettet for å utfolde seg kreativt som ved for eksempel å lage filmer og presentasjoner, forteller rektor ved Østbyen skole Linda Hakvåg Pettersen. – Lærerne våre er kjempemotivert – de er vant til å sette seg inn i nye måter å undervise på, samt å legge opp undervisningen sin selv på nye måter. Det blir mitt ansvar å sørge for at lærerne får satt av tid til å beherske de nye verktøyene slik at de kan brukes på en god måte i undervisningen, sier Pettersen.

egen hånd – akkurat som at de gradvis kan være mer alene ute i for eksempel trafikken eller fjæra, forklarer Tverbakk.

Kult med nettbrett Noen av barna som allerede har fått seg eget nettbrett på skolen er Kiara (8), Jo (8) og Anna Emilie (8) som alle går i andre klasse på Østbyen skole. – Hva liker dere å bruke nett-

brettene til? – Jeg liker å skrive i Word, sier Jo. Både Kiara og Anna Emilie synes det er kulere å bruke nettbrettet i matematikk og norsk enn blyant og papir. I tillegg tar de selfies. – Så ser vi på supernytt. Det er et slags nyhetsprogram for barn, forteller Kiara.

Bør ikke være alene på internett Med nye digitale verktøy som kan kobles til verdensveven blir såkalt nettvett enda viktigere å fokusere på. – Det er viktig å minne oss selv på at vi som voksne har et ansvar for å veilede barna i den digitale verden. På samme måte som du ikke ville latt barna dine leke alene i gatene i en storby bør du heller ikke la barna dine være alene på internett. Etter hvert som deres kompetanse på nettet blir bedre kan de bruke det i økende grad på

Spennende: Kiera og Anna Emilie studerer nettbrettene sammen med ordfører Ida Pinnerød.

Profile for Amedia Ressurs Harstad

Bodø by TORSDAG 27. JUNI 2019  

Bodø by TORSDAG 27. JUNI 2019