Page 30

30 |

| nyhet | 

ONSDAG 29. MAI 2019

TIL UNNSETNING: Vikebe W. Hakkebo og de andre frivillige må komme vanskjøttede dyr til unnsetning. Dyrebeskyttelsen må ta både medisinsk og økonomisk ansvar for dyrene

eierne ikke vil ha lenger.

foto: VIktoria Finstad

„„Dyrebeskyttelsen i Bodø:

Reddet over 150 katter i fjor, bare 114 fikk nye hjem Dyrebeskyttelsen Norge Bodø (DBNB) er en frivillig organisasjon som forsøker å forvalte dyrevelferden og ivareta dyr som vanskjøttes. ■■ Victoria Finstad

vf@bodoby.no

I hele 2018 hadde de et inntak på hele 152 katter. Dessverre måtte mange av dem bøte med livet. – 31 av disse ble avlivet i samråd med veterinær, sier styrele-

der i DBN Bodø, Vibeke Wensell Hakkebo. Hun forteller også at antallet er lavere enn 2017. – Det totale tallet er cirka 50 lavere på grunn av flere forhold. I 2018 var vi ikke på Røst. Og vi har to større kolonier litt utenfor byen, hvor kolonieier er svært lite samarbeidsvillig.

meldinger fra privatpersoner bare via mail. Tall fra Facebook og vakttelefonen har vi ikke, men de er mange, forteller hun. Meldingene går på alt fra en ny og fremmed katt i nabolaget til mer alvorlige tilfeller. Og definitivt hjemløse katter. Det er i all hovedsak katter de må til unnsetning for.

Mange bekymringer

Handler om kapasitet

I tillegg hadde de færre fosterhjem i 2018 enn i 2017. Behovet for fosterhjem er skrikende. Dyrene lider fordi Dyrebeskyttelsen ikke har kapasitet til å ta inn flere. – Vi mottok 66 bekymrings-

Fire av de 152 kattene ble levert til Dyrebeskyttelsen fra Mattilsynet. Det betyr at Dyrebeskyttelsen i Bodø alene, som består av frivillige i lokalmiljøet, har tatt hånd om hele 148 katter. – Mattilsynet har ikke foster-

hjem og behandler ikke katter medisinsk. De gir vedtak til dyreeier og/eller avliver. Fra tid til annen får vi katter via Mattilsynet dersom vi har kapasitet, forteller Hakkebo. De får sjelden vite bakgrunnen for overtakelsen av dyret når det kommer via Mattilsynet. Det er også Dyrebeskyttelsen som sitter igjen med regningen for medisinsk behandling, fôr, sand, og så videre.

Bruk Mattilsynet Hakkebo oppfordrer alle naboer om å sende inn bekymringsmeldinger om dyr de tror lider. – Både vi og Mattilsynet er

helt avhengige av at bekymringsmeldinger fra «dama i gata» blir meldt inn til Mattilsynet. De må nemlig vise til sine statistikker for å få økte midler til å utføre tilsyn hos kjæledyr i nød. Dyrebeskyttelsen fører også en egen statistikk, men den «teller ikke» i den forstand som Mattilsynets tall gjør. Dyrebeskyttelsens statistikker havner heller under kategorien mørketall.

Profile for Amedia Ressurs Harstad

Bodøby onsdag 29.mai 2019  

Bodøby onsdag 29.mai 2019