Page 26

26 |

| nyhet | 

„„Barna

ONSDAG 29. MAI 2019

i Bodø får nettbrett uten sperrer:

– Det har vært uheldige hendelser Skolene i Bodø har delt ut både nettbrett og laptoper til sine elever. Og det helt uten noen form for restriksjoner på internett. Det får foreldrene til å diskutere. ■■ Victoria Finstad

vf@bodoby.no

– Det er en generell holdning i hele skolenorge at man ønsker å lære barna nettvett framfor teknologiske begrensninger. Min jobb er å snakke for foreldrene, sier leder i FAU Saltvern, Anders Utgård. Undervisningssjef i Bodø kommune, Tore Tverbakk, bekrefter at nettbrettene blir levert til elevene uten sperring. – Det er en stor og viktig debatt, helt klart, sier han. Han minner om at barn aldri skal være alene på nett. – Akkurat som at du ikke sender dem ut i trafikken alene når du lærer dem å sykle. Det handler mye om at skole og hjem tar ansvar for hva elevene bruker nettet til. Han har inntrykket av at de fleste foreldre tar ansvaret hjemme. – Vi må også være gode forbilder på hva vi bruker nettet til. Vi må også se på hvilken plass skjermene har i hverdagen og samfunnet, legger Tverbakk til.

Misbruk og uhell Den digitale skolehverdagen er ny for mange foreldre og dessuten ny for skolene, men den er kommet for å bli. – Vi må finne gode måter å bruke teknologien på. Og ja, det finnes muligheter for misbruk og helt klart muligheter for uhell. Det skal bare et feil søkeord til, så får du det i fleisen, sier FAU-lederen. Utgård er enig i at barna må lære nettvett tidlig, men han stiller spørsmål ved at de minste får utdelt nettbrett uten noen sperringer på nett. – Det er ikke sikkert vi er fornøyde med at de minste ikke har en form for sperring. Det er lett å si at foreldrene skal være til stede, men ikke alle kan det, sier han alvorlig.

Fremmede løsninger Noen foreldre har dessuten ikke så høy digital kompetanse

BEKYMRET: FAU-leder på Saltvern skole, Anders Utgård, forteller til Bodø By at foreldrene til de minste er bekymret for konsekvensene av ikke å ha restriksjoner på nettbrett. Alle foteo: Victoria Finstad som det legges opp til i dag. – Dette er nytt for foreldrene og det er mange utfordringer rundt det. Særlig på ungdomstrinnet, hvor de jobber i skyløsninger, OneNote og Excel, sier han. Han har også en viktig oppfordring til dagens foreldre. – Det er veldig viktig å følge aldersgrensene på sosiale medier. Mange lar barna få lov til å opprette profil på Instagram og Snapchat før de er gamle nok. Du må følge med og være sammen med barna dine, også i den digitale verden, konstaterer Utgård. Undervisningssjefen er klar på at alle må jobbe med digital dømmekraft for å gjøre også nettet tryggere. – Styringen må vi voksne ta. Mange ganger ser vi at det faktisk er de voksne som har dårligst digital dømmekraft, sier Tverbakk og fortsetter: – De nettbrettene vi deler ut på skolen skal bare brukes til skolearbeid. Det står det i reglementet. Noen skoler har en praksis på at elever ikke skal ha

med seg nettbrettene hjem når det ikke er lekser de trenger det til.

Ikke pirr nysgjerrigheten Han bekrefter at det har vært uheldige hendelser i Bodø. – Én ting er nå sider de ikke skal inn på, men en annen er nettmobbing og sosiale medier. Det positive er at vi har erfart at små barn har sagt ifra hvis det har vært uheldige hendelser, sier han og legger til: – Det er utrolig viktig at barna ikke skal være på nett alene. Det må foreldrene og skolen følge opp. Undervisningssjefen argumenterer for at det ikke legges noen sperringer på nettbrettene: – Vi må håndtere det på en måte som gjør at barna ikke blir mer nysgjerrige. Når de blir sperret ute blir det mer spennende og de blir mer nysgjerrige. Når de da klarer å lure seg inn der, for barn er smarte, så sier de ikke ifra. Da har de gjort noe de vet er «veldig ulovlig».

Fake news FAU-lederen på Saltvern er enig at det er viktig å lære digital dømmekraft tidlig, men foreldrene til de minste barna er bekymret. – Vi har ikke tatt et klart, felles standpunkt, men det er noe vi diskuterer. Vi vet at mange foreldre, særlig på småtrinnet, ikke er noe glad i det der. Noen foreldre begrenser hjemmenettet for barna sine, men det er mange med åpne

nettverk i barnas omgangskrets. Nettstedet barnevakten. no har mange lure tips til foreldre rundt barn, internett og en digital hverdag. – Det er hva de kan komme over på nett som er problemet. Alt fra vaksinemotstandere og bloggere til at jorda er flat ligger sammen med annen informasjon. Vi bør ha en god porsjon skepsis og vi ønsker å hjelpe til slik at vi får ei god løsning, sier Utgård.

NETTVETT:

Undervisningssjefen i Bodø kommune, Tore Tverbakk, vil lære barna hvordan de takler den digitale verden framfor å sperre dem ute fra den.

Profile for Amedia Ressurs Harstad

Bodøby onsdag 29.mai 2019  

Bodøby onsdag 29.mai 2019